Det våres i Gjerdrum! Gjerdrum Næringslivsforening. Næring & Handel. Næringslivspris 2013 utdelt Nytt om Sentrumsplanen Ny garnbutikk i Gjerdrum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det våres i Gjerdrum! Gjerdrum Næringslivsforening. Næring & Handel. Næringslivspris 2013 utdelt Nytt om Sentrumsplanen Ny garnbutikk i Gjerdrum"

Transkript

1 Nr. 1 - april Gjerdrum Næringslivsforening Næring & Handel Det våres i Gjerdrum! Næringslivspris 2013 utdelt Nytt om Sentrumsplanen Ny garnbutikk i Gjerdrum 1

2 Status og nye oppgaver Gjerdrum Næringslivsforening har nylig avholdt årsmøte. Årsmøtet er eksamen i hvordan vi har oppnådd målene vi satte i handlingsplan for Årsmøtets deltakere var fornøyd med at vi har klart å få på plass målsetningene om vinmonopolutsalg og utredning av nye næringsarealer. Vi er også godt i gang med målsettingen om å løfte fram og få mer omtale av næringslivet i kommunen. Bladet vårt Gjerdrum Næring og Handel, er et viktig redskap for å synliggjøre våre medlemsbedrifter og hva de har å tilby. Vi håper at arbeidet i foreningen skal styrke samarbeidet mellom våre medlemsbedrifter. Ved å benytte hverandres tjenester og produkter, kan vi medvirke til økt verdiskapning og utvikling. Foreningen har også fått flere medlemmer, slik vi sa vi skulle klare. Solvar Bryghaug, Gjerdrum Auto AS mottok på årsmøtet Gjerdrums første næringslivspris! Vi gratulerer og gir vår største honnør til Solvar Bryghaug. GNF hadde informert om prisen i bladet vårt og oppfordret innbyggerne til å komme med godt begrunnede forslag. Det var Bryghaug som fikk flest forslag. Juryen vurderte kandidatene og bestemte at Solvar Bryghaug var en meget verdig vinner. Takk til Bryghaug fra alle som har fått utmerket service og hjelp hos dere. Gjerdrum Auto er et forbilde for andre servicebedrifter i bygda! Gjerdrum Næringslivsforening har mange viktige oppgaver fremover. I den nye handlingsplanen for 2013 er følgende oppgaver skissert: Økt satsing på markedsføring og synliggjøring av Gjerdrums næringsliv Næringsanalyse for Gjerdrum Følge opp planarbeidet for nytt næringsareal Inneha oversikt over ledige næringslokaler Medvirke til mulig etablering av næringshage Næringslivspris, utarbeide statutt for denne Arrangere Julegateåpning Økt satsing på medlemsvekst 4 Medlemsmøter med aktuelle tema 3 utgaver av Gjerdrum Næring og Handel For og lykkes trenger vi fortsatt godt samarbeid med kommunen. Vi trenger aktive og engasjerte medlemmer og vi trenger optimisme og pågangsmot. Sammen er vi sterke! Turid Jødahl Leder Gjerdrum Næringslivsforening Redaksjon: Turid Jødahl, Hege L. Thoresen Grafisk design og annonser: Gdesign AS 2 Distribusjon: Gjerdrum, Holter Opplag: 3200 stk Avtroppende styre 2012 Vi takker for innsatsen til de som har vært på valg og ønsker de nye velkommen. Turid Jødahl - Hege L. Thoresen - Vegard Bjørnstad - Jan Thorseng - Bjørn Nordengen - Marit Aadnøy og Rolf Gauterud, varamedlemmer Foreningen hadde 54 medlemmer ved inngangen av 2012 og 72 medlemmer ved utgangen av året. Nytt styre 2013 Turid Jødahl - Hege L. Thoresen - Vegard Bjørnstad - Rolf Gauterud - Ole Bernard Stake - Marit Aadnøy og Anita Brennmoen Aasland, varamedlemmer Revisor Roar Sangnæs hadde frasagt seg gjenvalg og Hanne Kopperud ble valgt for 1 år. Valgkomite 1 år: Randi Enger Skallerud 2 år: Tone Granerud 3 år: Hans Anders Fjeldstad Foreningens formål er å ivareta medlemmenes felles interesser som næringsdrivende både i bygdemiljøet og i samfunnet for øvrig. Foreningen vil medvirke til nettverksbygging mellom virksomhetene og tilbyr kurs og møter for næringsutvikling og kompetanseheving. Bli medlem: Tlf.: Gjerdrum Næringslivsforening

3 Solvar Bryghaug, daglig leder i Gjerdrum Auto AS Næringslivsprisen 2013 En verdig vinner Gjerdrum Næringslivsforening avholdt sitt årsmøte 21. mars på Gjerdrum Kulturhus med 15 fremmøtte medlemmer. Det var med stor glede vi kunne overrekke vår første Næringslivspris i historien, og til ingen ringere enn Solvar Bryghaug daglig i Gjerdrum Auto AS. Solvar Bryghaug var svært overrasket da han mottok GNFs NÆRINGSLIVSPRISEN i form av en lasergravert akrylplakett og blomster. Prisen skal være en måte å sette pris på bygdas næringsliv via forbrukerne. Det er deres stemme som blir hørt. Det var også sterke følelser som ble satt i sving i saken. Her kan vi gi dere noen av begrunnelsen som folk hadde: Bryghaug yter en service for sine kunder som jeg aldri har sett på verksteder andre steder på Romerike! Ekstraordinær service og dyktighet Starthjelp hjemme på egen tomt uten at det kostet ekstra! I tillegg det som stod på kortet som Solvar fikk på årsmøtet: Begrunnelsen for prisen: Solvar Bryghaug bestyrer en bedrift det er trygt å benytte og har gjort det gjennom mange år. Han leter seg fram til rimeligere løsninger for kundene, uten å rokke ved krav til sikkerhet. Han er serviceminded og raus i sin holdning til kundene. Det er alltid ryddig og fint rundt bedriften, som bidrar til et godt sentrumsbilde. Juryen har bestått av: Marit Rønning Hege L. Thoresen Anders Østensen Helge Bjørklund Avgjøreselsen var enstemmig Vi tillater oss også å gjengi takkebrevet som Solvar skrev til GNF i etterkant, i sin helhet. 3

4 Vi støtter GNFs Næring og Handel i Gjerdrum Velkommen til variert trening på GFT. Hos oss kan du delta på spinning, aerobic, step, Corebart og pilates eller bare trene styrke/kondisjon i salen. Prøv gjerne også personlig trener.. Vi tilbyr avtalegiro, årskort, halvårskort og klippekort. Les mer på Tlf Askheim 1E, 2022 Gjerdrum Telefon Velkommen til litt egentid i hyggelige omgivelser. Vi har alt du måtte trenge for håret og hodebunnen. Velvære starter på toppen.. 4 Åpningstider: man - ons kl torsdag kl fredag kl lørdag kl Ask 34, 2022 Gjerdrum Tlf

5 Gjerdrum Turbil Turid Jødahl i samtale med Eva Løvstad Gjerdrum Turbil ANS ble etablert den 1. juni 1987 av Jon Ødegaard, Vidar Sørum, Martin Aspelund, Magne Kogstad og Erik Løvstad. Ingen hadde drevet med transport tidligere, men med litt forskjellig bakgrunn, fant de ut at de kunne bli et brukbart team! Fra ca 1990 og fram til i dag er fortsatt 4 av 5 eiere med, og de er fortsatt gode venner! Daglig leder på papiret er Jon Ødegaard, i praksis administrerer Eva Løvstad den daglige driften. Vi har for tiden 12 hel/deltidsansatte. Turkjøring er jo sesongbetont, derfor synes vi det fungerer godt med deltidsansatte sjåfører i tillegg til de faste. Utviklingen av selskapet synes vi har vært god, fra starten for vel 25 år siden da eierne gikk til innkjøp av en brukt buss, og fram til i dag, hvor vi har 4 store, fullt utstyrte turbusser og 1 minibuss. Vår første helt fabrikknye buss ble kjøpt i 1999, og etter det har vi investert kun i nye busser. Det kreves stadig bedre utstyr i bussene, derfor ser vi det som viktig og stadig fornye bussparken. Vi har pr i dag, som vår eldste buss, en 2005-modell, videre en 2010-modell, en 2011-modell, en 2012-modell, og vår nyeste buss ble registrert i mars Det er tøff konkurranse i bransjen, og med vår nære geografiske plassering i forhold til Oslo og Gardermoen har vi mange store aktører i markedet å konkurrere med. Men vi er lykkelige som små, og i og med at vi har holdt hjula i gang i snart 26 år, er vi blitt godt kjent i markedet! Vi satser på oppdatert materiell, god service til kundene og en ryddig økonomi! Ingen oppdrag for store - ingen for små Vi tilbyr transport av grupper fra A til B, arrangerer pakketurer for firmaer, lag og foreninger, som inneholder transport (både med buss, båt og fly), guiding, aktiviteter, bespisning og overnatting. Vårt motto er derfor: Intet oppdrag for lite intet oppdrag for stort! Vi kjører dit kundene ønsker, og har nok i løpet av årene vært igjennom det meste av Europa. Etter hvert som flyprisene har sunket, har nok ytterpunktene med buss begrenset seg til Holland, Tyskland, Tsjekkia, Baltikum og Russland. Mange av våre kunder er fra nærområdet, dvs firmaer, lag, foreninger, barnehager, skoler. I forbindelse med flyplassen, har vi også fått mange kunder den veien. Vi er så heldige å ha en fin stab med solide, lojale sjåfører, noe som er veldig viktig, ettersom sjåførene er vårt ansikt utad! Fornøyde kunder er vi helt avhengig av! Det er positivt for oss å være etablert i Gjerdrum. Her har vi nærhet til Gardermoen og Oslo, samt at vi har mange kunder i området rundt oss. 5

6 Områdeplan for Ask sentrum ved kommuneplanlegger Kai Krog Halse Det pågår et omfattende arbeid, i samarbeid med tegn_3, for å utarbeide en ny områdeplan for Ask sentrum. Bakgrunnen for dette planarbeidet er anbefalingene fra plansmien og videre føringer og vedtak knyttet til arbeidet med kommuneplanen : Kommunen vil legge til rette for at Ask utvikles som et kompakt tettsted og kommunesenter med respekt for stedets historie og karakter. Kontakten mellom tettstedet og kulturlandskapet opprettholdes og styrkes. Tettstedet skal inneholde boliger, næringsarealer og et økt handelstilbud. I tillegg skal det legges til rette for møteplasser og kulturtilbud i bygdesenteret. Dimensjonering og plassering av ny bebyggelse skal skje i samsvar med plankart som ble utviklet i plansmien februar Foreløpige beregninger indikerer at området vil kunne inneholde drøyt nye boliger i en bygningsmasse som også vil kunne inneholde næringsarealer. Viktige tema som skal avklares i denne prosessen vil være: Estetisk utforming av bygninger og uterom Trafikale konsekvenser av utbyggingen Ny lokalisering av Gjerdrum barneskole Arealer til idrett og fysisk aktivitet Plassering av ny flerbrukshall Plassering av ny svømmehall Sikring av grøntdrag og traséer for løypenett fra Ask sentrum ut mot marka Utvikling av et kulturtorg på dagens parkeringsarealer for busser Dimensjonering og utforming av parkeringsarealer Illustrasjon: Gjerdrum kommune Behov for arealer til offentlige formål og tjenestyting I tillegg utredes tema knyttet til kulturminner, geotekniske forhold og overvannshåndtering, risiko og sårbarhet, støy, avfallshåndtering og energiløsninger. Om trafikkflyt Etablering av et stort antall boliger og nye næringslokaler vil generere en trafikkvekst til og gjennom Ask sentrum. Trafikkanalysen fra tegn_3 indikerer at trafikkmengden gjennom Ask sentrum vil stige fra dagens årsdøgntrafikk (ÅDT) på til Denne trafikkveksten er beregnet både ut fra vegvesenets generelle prognose for trafikkvekst i perioden fram mot 2025 og virkningene av utbygging i og rundt Ask sentrum. Illustrasjon: tegn_3 En østre trasé for omkjøringsveg langs fv. 120 ligger inne på kommuneplankartet dersom framtidig trafikkvekst gjennom Ask sentrum skulle utløse behov for å lede trafikken mot Nannestad og Gardermoen utenfor sentrum. 6

7 Foto: Kai Krog Halse Om estetisk utforming Viktige grep for å sikre den ønskede estetiske utforming av Ask sentrum vil være at planbeskrivelsen og planbestemmelsene gir verktøy for utvikling av en tydelig struktur for utforming og plassering av nye bygninger ved å definere byggelinjer og byggegrenser. Det legges videre opp til differensierte byggehøyder med maksimalt 4 etasjer. Gjerdrum kommune oppfordrer alle innbyggere og interessenter til å komme med sine synspunkter og bruke høringsperioden til å påvirke plandokumentet før det blir vedtatt av kommunestyret i oktober Det vil, i byggesaksbehandlingen, bli stilt krav om at utbyggere skal dokumentere utforming av bygningene, bruk og utforming av bebygd areal og forholdet til omkringliggende bebyggelse. Planen vil videreføre det beste i gjeldende retningslinjer og omhandle tema som skilt og reklame, materialbruk, tak, farger og utomhusplan. Videre prosess Områdeplanen legges ut på offentlig høring i perioden fra 1. juni til 1. august. I den forbindelsen vil det bli avholdt et åpent møte 11. juni på Gjerdrum ungdomsskole hvor vi håper på stor deltakelse og engasjement. Kommunen vil også delta med stand på Gjerdrumsdagen den 8. juni hvor alle interesserte kan komme med synspunkter på planforslaget. 7

8 Vi har nye, fine kontorlokaler til leie! Bygget er fra 2009 og inneholder flere kontorer i moderne form med parkett, skifer og glassvegger. Rommene er fleksible og kan tilpasses den enkelte leietager. Vi har ca 100m2 ledig av totalt 600 m2, leid ut til forskjellige bedrifter som alle inngår i et fellesskap med møterom og kjøkken. God parkering rett utenfor og beliggenhet inntil Rv 120 nord for Ask sentrum. I tillegg leier vi også ut varmtlager/kaldtlager. Ta en tur innom eller kontakt oss på: - tlf Hellenvegen 1, 2022 Gjerdrum Hans Ask Eiendom AS Leie lokale? Askheim l næringslokaler l forretninger l kontorer Ledige lokaler på hhv 27, 36 og 62 kvm på gateplan i Askheim 1, inng C og F, sentralt på Ask. Lokalene kan leies ut sammen eller hver for seg. Kontorene er fleksible og godt egnet til en eller flere kontorplasser. Lyse og trivelige lokaler med god standard mot Rv 120. Det er kontorfellesskap i alle inngangene på gateplan i Askheim 1. Hver kontorinngang har felles kjøkken med flere bedrifter og gode parkeringsmuligheter rett utenfor døren. Ta kontakt for nærmere informasjon eller visning. ÅPNINGSTIDER Tirsdag/onsdag/fredag: torsdag / lørdag Mandager stengt Tlf / E-post: Asktorvet Gjerdrum Telefon:

9 Nøstesjel Turid Jødahl i samtale med daglig leder Merete Kristiansen Merete har butikkerfaring bl.a. som butikksjef på Kiwi Frogner (Sørum). Hun har tidligere arbeidet 11 år i Hafslund og de siste 8 årene som leder for kundesenteret på bedriftsmarkedet. Mens hun var i Hafslund gjennomførte hun Bedriftsøkonomstudiet på BI. Hun har bodd i Gjerdrum fra 2010 sammen med familien. Vi hadde snakket om det lille, gule huset midt i Ask som helt perfekt for garnbutikk helt siden vi flyttet hit, sier Merete. Stor var derfor gleden da det viste seg å bli ledig, og jeg fikk tegne leieavtale på bygget. Endelig kunne drømmen om garnbutikk gå i oppfyllelse, samtidig som reiseveien ble redusert til 5 minutter! Hos Nøstesjel kan man kjøpe garn fra de store leverandørene som Sandnesgarn, Du Store Alpakka, Dale og PT, men også utvalgte kvaliteter fra andre leverandører. Heklegarn selger vi også i flere varianter. Sortimentet er satt sammen slik at man skal finne noe i flere garntyper og prisklasser nesten uansett hva man har lyst til å lage. Oppskrifter og inspirasjon finnes det masse av i butikken! Så har vi alt fra strikkepinner, knapper og annet tilbehør til strikking og hekling, samt sytråd, synåler, broderier og annet sytilbehør. Vi har også knappehullsstrikk som blant annet kan brukes nederst på barnedresser og strykemerker til å reparere klær som har fått hull. Når det nå nærmer seg vår er det også verdt å nevne at vi har lapper til å klebe på regntøy som har fått hull! Vi selger også plagg som brukes i utstilling. Strikker du ikke selv går det an å få seg et par gode ullsokker, votter, gensere eller luer. Hva er mer perfekt enn å gi strikkede plagg til den nyfødte i gave? Nydelige smykker fra Nora Norway begynte vi å selge i februar, og det har virkelig blitt tatt godt i mot av kundene våre! Vi har armbånd, øredobber og halskjeder i mange forskjellige varianter, alt i ekte materialer som bl.a. skinn og ferskvannsperler. Verdens beste neglelakk fra Linda Johansen, har også blitt veldig populær på kort tid. Gavekort selger vi en del av, det var spesielt populært før jul, men er også en veldig fin bursdagsgave til jenter i alle aldre! Butikken har vært åpen i snart et halvt år, og så langt har det gått veldig bra, faktisk over all forventning! Jeg trives utrolig godt med å drive butikk her i Ask, det er så mange koselige kunder innom og det er fantastisk å kunne jobbe i nærmiljøet sitt! Blant kundene til Nøstesjel finner du flest jenter, fra unge skolejenter som kjøper garn for ukepengene sine til damer på over 90 år. Men det er også gutter og menn som handler, noen strikker selv, mens andre er sendt ut på oppdrag eller de kjøper noe i gave. De fleste kundene bor i Gjerdrum eller Nannestad, men det er også flere som kommer fra Kløfta og Skedsmokorset. Jeg har også kunder som kjører fra Lørenskog, Oslo sentrum og Bærum fordi de vil handle garn hos meg. Det er til å bli rørt av! Hva er viktig for deg som driver av garnbutikk? Et godt, lokalt handelsmiljø med flere butikker og servicetilbud er viktig for å sørge for at en stor del av handlingen kan skje her. Det er viktig at faghandelen blir satt pris på av kundene, og at muligheten til å få råd, veiledning og inspirasjon med på kjøpet blir tatt med i betraktning i tillegg til pris. Det opplever jeg at kundene her gjør! Samspill med kundene og tilbakemeldinger for å ha riktig sortiment til enhver tid er viktig, og ikke minst spennende når man driver sin egen, frittstående butikk. Er det noe spesielt du vil trekke fram som positivt med å drive i Ask? Det som er positivt med å drive i Ask er det gode lokalsamfunnet. Jeg opplever at veldig mange er oppriktig opptatt av å støtte lokale butikker og setter pris på at det finnes tilbud her. Det å ha en butikk på landet gir det lille ekstra synes jeg, her kjenner mange hverandre og slår av en prat når de møtes, og det skjer rett som det er at det kommer noen med strikketøyet sitt som de trenger litt hjelp med. De aller beste opplevelsene har jeg når jeg ser gleden hos noen som får til noe de ikke trodde de skulle klare! Merete forteller at det er Strikkekafè den siste onsdagen hver måned, hos Hos Nabo n. 9

10 Obsima Technology Turid Jødahl i samtale med daglig leder Leif Haugland Obsima Technology trives veldig godt på Ask pga nærhet til post, bank og butikk, og ikke minst hotell og spisesteder som ofte brukes i forbindelse med møter og representasjon. Litt om din bakgrunn, og når ble firmaet etablert på Ask? Jeg er utdannet maskiningeniør fra forsvaret med maritimog offshoretekniske fag. Jeg jobbet som teknisk offiser i forsvaret før jeg stiftet Obsima AS i De første årene hadde vi kontor på Bråtesletta og Klampenborg. I 2004 ble en del av selskapet kjøpt opp av Vinghøg Gruppen (i dag Rheinmetall) og den delen ble flyttet til Nøtterøy. Den resterende delen (Obsima) flyttet samtidig fra Klampenborg til Askheim 1. I 2007 ble selskapet slått sammen til en enhet igjen under navnet Obsima Technology AS og to nye aksjonærer kjøpte seg inn slik at vi i dag har 3 eiere. Vi trives veldig godt på Ask da det gir nærhet til post, bank og butikk og ikke minst hotell og spisesteder som vi ofte bruker i forbindelse med møter og representasjon. Hva er det dere produserer? Fortell om produktene og hva de brukes til? Obsima Technology er en teknologibasert bedrift med flere markedsområder, både innenfor egenproduserte ting og ren importør/agent/distributør av utstyr fra blant annet Tyskland, Danmark og USA. Vi er Norges største leverandør og produsent av terminalballistiske beskyttelser til skytebaner og øvingsanlegg. Eksempler på dette er kulefangere, støydempinger, skuddsikringer og rikosjettsikringer. Vi leverer blinksystemer av mange forskjellige typer, alt fra pappskiver til avanserte simulatorer og elektroniske skiver. Vi samarbeider med store fagmiljøer som Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), Forsvarsbygg, Det Frivillige Skyttervesen (DFS), Forsvarets Logistikk Organisasjon (FLO) og Politiets Data og materielltjeneste (PDMT). Vi har en elektronikkavdeling som jobber med salg og prosjektering av utstyr til bruk i klima- og miljøovervåkning, samt utstyr til bruk i radiokommunikasjon. Vi opererer over hele landet og inngår ofte underleverandøravtaler med lokale bedrifter rundt om i landet som utfører disse vedlikeholdsarbeidene for oss. Samarbeider dere med noen lokale firmaer? Ja, vi samarbeider med flere firmaer i Gjerdrum, blant annet All Metall AS og Ljungman AS når vi trenger hjelp til prototyping, sveising og stålkonstruksjon av mindre produksjonsserier samt finmekaniske reparasjoner. Utover dette har vi i mange år benyttet oss av Maxbo når vi har behov for den type materiell som de leverer. Vi bruker også noe innleid arbeidskraft fra firmaer i Gjerdrum når dette er nødvendig. Foreløpig får vi får mesteparten av våre terminalballistiske produkter produsert hos en bedrift på Ottestad, ikke så langt fra Hamar, men dersom det dukker opp lokale og konkurransedyktige firmaer så vil et samarbeid med dem være helt naturlig. Har du mange ansatte? Daglig leder er meg og sammen med meg jobber Asbjørn Slettmyr, Line Haugland (min kone) og Knut Bakken. Alle med unntak av Asbjørn, bor i Gjerdrum. I tillegg til oss fire som jobber her på Ask har vi en liten avdeling på Rena hvor vi har tre mann som jobber fast med vedlikehold for Forsvaret. Kan du si noe om utviklingen økonomisk og omsetningsmessig? Våre ambisjoner ligger nødvendigvis ikke i vekst, men å bli flinkere og mer effektive i de forskjellige prosjektene vi er involvert i. Er det noe spesielt du vil trekke fram som positivt med å drive i Ask? Vi er først og fremst lokalisert i Gjerdrum fordi vi bor her. Det viser seg også at nærhet til hovedkontorene for Politi, Forsvar, samt flyplassen på Gardermoen, Kunnskapsbyen på Kjeller og enkel tilgang på gode logistikknutepunkt gir oss mye konkurransekraft. Vi er veldig glade for å ha kort vei til post og butikk, samt kafeer, overnattingsmuligheter og spisesteder. Jeg husker godt perioden fra 2004 til 2007 da jeg pendlet til Tønsberg 3 dager i uka så det skal heller ikke stikkes under en stol at kort reisevei for de ansatte er positivt i seg selv. 10

11 Prospekt mulig næringshage i Gjerdrum Gjerdrum kommune og Gjerdrum næringsforening har i fellesskap tatt initiativ til å vurdere oppbygging av et utviklingsmiljø for nytt næringsliv og eksisterende bedrifter i Gjerdrum. Odal Næringshage og SIVA er positive til å overføre sin kompetanse og erfaring fra oppbygging og drift av en næringshage eller tilsvarende miljø. Det er mulig å etablere en node en avdeling av Odal Næringshage som knytter «avdeling Gjerdrum» til det nasjonale nettverket av næringshage og øvrige innovasjonsmiljøer som inkubatorer, industriinkubatorer, kunnskapsparker og forskningsparker. I tillegg kan også nevnes kontakt med øvrige virkemiddelapparat, eksempelvis Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd. Dette vil gi de bedriftene som går inn i et felles utviklingsmiljø i Gjerdrum, lett tilgang til kompetanse, nettverk, miljø og nettverk som kan og skal være med på å bygge og utvikle det lokale næringslivet. kan være en del av et samlokaliseringsmiljø. Det er mulig å inngå avtale med næringshagen/noden som en medlemsbedrift, og således være en del av nettverket og kompetansemiljøet på denne måten. Næringsforum og Gjerdrum Næringslivsforening jobber med saken og mer info vil komme etterhvert. Ønsker du å delta i en næringshage? Send e-post til eller ta kontakt på tlf eller Gjerdrum Næringslivsforening, Postboks 45, 2024 Gjerdrum. Se ellers En node i Gjerdrum vil med en tilknytning til et etablert næringshagemiljø, komme raskt i gang for å benytte allerede etablerte og eksisterende kompetansemiljøer og nettverk som kan og vil komme gründere og bedrifter til gode. Hva er en næringshage? Hvorfor skal det ta mer enn en halvtime å etablere et AS? Eller finne den riktige støtteordningen? Slik praktisk og resultatorientert tenker Næringshagen/nodene. Det gjør næringshagen/nodene til noe av Norges mest fruktbare miljø for å foredle idéer, talenter og prosjekter til lønnsomme bedrifter og arbeidsplasser. Vi gjør det med praktisk hjelp, kompetansebygging og et fellesskap som stimulerer bedriftenes kreativitet og innovasjon. Dessuten tilbyr vi høy kompetanse på sunn, forretningsmessig utvikling. God, sollet vekstjord. God, sollet vekstjord. Næringshagen/nodene er lokal næringsutvikling der talenter, idéer og prosjekter møter profesjonell bistand til å orientere seg i virkemiddelapparatet, utvikle forretningsidéer, arbeide med markedet og finne kapital. Næringshagen/nodene tilbyr også attraktive forretningslokaler som er tilrettelagt for samspill mellom bedrifter. En næringshage er IKKE er bygg; det er et samlokaliseringsmiljø av bedrifter fortrinnsvis innen kunnskapssegmentet. Allikvel diskvalifiserer det ikke å ha en tilknytning til næringshagen/noden hvis man av ulike årsaker ikke 11

12 Gjerdrum Golfklubb Turid Jødahl Norges golfforbund har skriftlig gratulert klubben med En av Norges flotteste baner og medlemmene er i dag i overkant av 550 medlemmer. Gjerdrum golfklubb prøver å gjøre mest mulig på dugnad, noe som gir eierskap til klubben og veldig godt samhold. Inngangsporten til golfsporten er et kurs som heter Veien til golf. Det går over 12 timer, som oftest en helg og et par kvelder. På kurset lærer man det grunnleggende mht teknikk, regler og ikke minst å ta vare på egen og andre spilleres sikkerhet på banen. Ungdom over ca 13 år deltar på kurs sammen med voksne, mens de har egne kurs for yngre barn. Gjerdrum golfklubb samarbeider med skolene i Gjerdrum gjennom et tiltak som heter Golf i skolen. I fjor høst og i vår vil f.eks. 36 elever fra 8. trinn på U-skolen ha golf som en aktivitet i valgfaget Friluftsliv og helse. Dette har vært en stor suksess; både elevene og lærerne storkoser seg. Klubben ble stiftet i 2002, og banen ble åpnet i Det hele startet et par år før klubben ble stiftet. Noen av grunneierne i området og et par av klubbens golfspillere begynte å snakke om muligheten for å kombinere ønsket om en egen golfbane, med grunneiernes ønske om å bevare et åpent landskap på Brådal. Grunneiernes ønske om at gårdene deres ikke skulle bli utbygd med boliger, var en viktig drivkraft. I dag er banen ferdig utbygd som en fullverdig golfbane med 9 flotte hull. Norges golfforbund har skriftlig gratulert klubben med En av Norges flotteste baner. Siden starten i 2002 har klubben hatt en veldig god utvikling i medlemsmassen, slik at de i dag er i overkant av 550 medlemmer. Et annet populært tiltak er Golf Grønn Glede, hvor klubben samarbeider med lokallaget av LHL i Nannestad og Gjerdrum. I fjor deltok 14 fra LHL på nybegynnerkurset, og trente deretter regelmessig på golfbanen to ganger i uken. Et flott tiltak i folkehelseperspektiv! Kurs I tillegg til nybegynnerkurset, har klubben tilbud om ulike videregående kurs. Mange tror at golf er en enkel sport, men det er behov for både trening og instruksjon for å beherske spillets mange utfordringer. Medlemmer Av klubbens ca 550 medlemmer er det 100 i junioralder, dvs under 20 år. De fleste medlemmene, i overkant av 300, bor i Gjerdrum. Resten kommer fra hele Osloregionen. Klubben pleier å si at vi er hjemmeklubb for befolkningen fra Oslo sentrum til Eidsvoll, med mange medlemmer fra Holter, Kløfta og Skedsmo. For folk flest Gjerdrum golfklubb er en klubb for familier og folk flest. De vektlegger inkludering av alle, uansett alder og ferdighet. Gjestespillere fra andre klubber skryter av den flotte banen, men også av det trivelige miljøet i klubbhuset og på den solrike terrassen. Kaffe og vaffel og en golfprat gir en trivelig avslutning etter 2-3 timer på banen. Gjerdrum golfklubb er imponert og takknemlige over den positive mottakelsen de har fått i bygda, både fra befolkningen, kommunen og de 11 grunneierne som jorda leies av. Og, det er selvfølgelig positivt at Gjerdrum har en sentral beliggenhet, med en kvart million potensielle golfspillere innenfor en liten halvtime med bil. 12

13 Ask Storvel Ask StorVel er en politisk uavhengig interesseorganisasjon for innbyggerne i og omkring Ask sentrum. Ask StorVel er en politisk uavhengig interesseorganisasjon for innbyggerne i og omkring Ask sentrum. Foreningen har omtrent 370 husstander eller nærmere tusen personer som medlemmer. Foreningen er tilsluttet Velforbundet (www.dittvel.no). Arbeidet med sentrumsutviklingen Ask StorVel fortsetter sitt arbeid med sentrumsutviklingen og har hatt flere møter med kommunens administrasjon og ordfører. Vi jobber for at Ask må utvikles med et landsbypreg. Dette innebærer blant annet at sentrumsgata ikke må stenges med tette byggelinjer på hver side. Veisystemene må etableres slik at gjennomgangstrafikken i sentrum avlastes via Brådalsveien og en framtidig ny fv120 øst for Ask. Idrettsparken og sentrumsutviklingen Idretten i Gjerdrum er i mangel på anlegg og treningsmuligheter. Sammen med Idrettsrådet og Gjerdrum Idrettslag (GIL) deltar vi aktivt i debatten om utviklingen av idrettsparken. Dette ligger i sentrumsnære områder og vil naturlig bli en sosial møteplass for innbyggerne. Det er viktig at man tar hensyn til dette i utviklingen av idrettsparken. Foreningen deltok på folkemøtet 13. mars om kommundelplan for anlegg, idrett og friluftsliv hvor ble det vist flere alternative løsninger. Vestvang-tomta («Maxbo») Vestvang-tomta (hvor Maxbo ligger i dag) skal omreguleres til boliger og næringslokaler. Ask StorVel har gitt sine tilbakemeldinger til utbygger. Du finner mer informasjon om dette og andre saker på våre nettsider under «Informasjon fra foreningen». Samarbeid med næringslivet Foreningen har flere sammenfallende interesser med Gjerdrum Næringslivsforening og har en løpende dialog om etablering av næring og et variert handelstilbud. Informasjon og profilering På legger vi ut informasjon om våre aktiviteter fortløpende. På Gjerdrumsdagen har vi egen informasjonsstand. Trafikksikkerhet Kommunen har utarbeidet en kommunal trafikksikkerhetsplan for å øke kommunens innsats i trafikksikkerhetsarbeidet, og på den måten bidra til at antall skadde og drepte i trafikken reduseres. Ask StorVel vil engasjere seg i dette arbeidet med hovedfokus på tiltak i sentrumsnære områder. Miljø For å redusere forsøpling langs veier og i friområder følger Ask StorVel opp ansvarlige for renhold og søppeltømming. Vi tar initiativ til beplantning og generell forskjønnelse i sentrum. Hvilebenkene på Ask er også vårt initiativ. I samarbeid med kommunen og næringslivsforeningen er vi allerede i gang med planlegging av årets julegate! Trivsel Skiløypa på golfbanen som er sponset av Ask StorVel ble også i vinter flittig brukt ikke minst av ungdomsskolens elever. Vi vil presse på videre for at den foreslåtte løypetrasé fra Ask til Gjerdrumsmarka blir realisert innen rimelig tid. Dette er et viktig bidrag til økt trivsel og bedre folkehelse! Kultur Etter omorganiseringen av eierstrukturen i Gjerdrum kulturhus, vil Ask StorVel gjennom sin representasjon i foreningen «Småeierne» bidra til at kulturhuset utvikles som et aktivt og engasjerende kultursenter i bygda. Generalforsamlingen 2013 Årets generalforsamling blir avholdt i april og medlemmene vil få innkalling i posten. BLI MED! Vi trenger flere frivillige som kan bidra til å realiserer vår visjon om at «Ask skal bli verdens beste sted å bo» Gjennom medlemskap og aktiv deltakelse i Ask StorVel kan DU bidra til at Ask utvikles med fokus på et godt og trygt miljø for alle. Hvordan kontakte oss epost: Internett: Styreleder: Per Juel Knudsen tlf

14 Skogteknikk AS Turid Jødahl Skogteknikk driver i dag et etablert reservedelslager av skogsmaskiner og kontor hjemme på gården Nitteberg i nordøstbygda. Ole Thomas Fladby Bakgrunn Skogteknikk ble etablert 1985 av Olav Fladby da han overtok et av agenturene fra den svunne storheten Eik&Hausken. I dag er det sønnen Ole Thomas Fladby som styrer bedriften. Skogteknikk AS har i dag den norske importen av skogsmaskiner fra svenske Rottne Industri AB, vedmaskiner fra Østerrikske Posch GMBH, markberedningsutstyr fra svenske Bracke Forest AB og hogstaggregater fra svenske SP Maskiner. Ansatte Det er i dag en nesten ren familiebedrift med 3 fast ansatte. I tillegg har de leid inn hjelp til regnskap og maskinservice. Totalt representerer bedriften ca 5 årsverk. Olav og Kari drev firmaet alene frem til 2004, hvor også Ole Thomas ble med i driften. Skogteknikk har hatt en gradvis økning av maskiner i markedet. Men med såpass få og tunge salg pr år vil totalomsetningen variere en del. Målsetningen er å levere 1 ny skogmaskin i måneden, i tillegg til deler og andre produkter. 90% av omsetningen knytter seg til hogstmaskiner og lassbærere produsert av det svenske familie- og grunderforetaket Rottne Industri AB. Skogteknikk leverer 4 forskjellige hogstmaskiner og 4 forskjellige lassbærermodeller. De spenner fra tonn og prisnivået er fra 1,7 3,5 millioner pr enhet. I tillegg er salget av produksjonsutstyr for ved økende og er et av bedriftens store potensielle vekstområder. Bedriften har i dag et etablert reservedelslager og kontor hjemme på gården Nitteberg i nordøstbygda. Det aller meste av deler går via post og det som ikke finnes på lager kan skaffes som ekspressleveranser med bil som bestilles kl 1500 i Växjö i Sverige og leveres på Nitteberg i løpet av den påfølgende natten. Gjerdrum ER nærmere enn du tror. Omsetningen av reservedeler passserte i fjor 5 millioner for første gang. Selv om bedriften helst ser at maskinene går uten problemer er det ikke til å stikke under en stol av de er helt avhengige av inntektene ettermarkedet gir. Når det gjelder service har bedriften 3 faste samarbeidspartnere spredt rundt på Østlandet. Disse har egne servicebiler og kjører uteservice. En av disse har også et stort verksted på Kongsvinger hvor det er lagt opp et vedlike 14 holdslager, og har mulighet til å få de store maskinene inn for vask, service og vedlikehold. Hvem er kundene Det norske profesjonelle skogbruket er veldig lite og Skogteknikk har en viss kjennskap til de aller fleste skogsentreprenørene i Norge. Det er et relativt mettet marked og bedriften kjemper med maskinleverandørkolleger om kundene. Bedriften har i dag maskiner fra Finnmarkske Dorresdieva til Sørlandske Lyngdal. De aller fleste kundene er for øvrig der majoriteten av skogens kubikk tas ut; Hedmark, Oppland, Akershus, Østfold og Buskerud. De aller fleste av skogsmaskinkundene er fulltids skogsentreprenører. Når det gjelder kunder knyttet til vedproduksjonsutstyr så er dette veldig varierende. Bedriften har levert alt fra enkle sylinderkløyvere til fulle fabrikker til en prislapp på nær 1 millon. Noe av det viktigste for Skogteknikk er å ha en industri som kan ta i mot virket kundene produserer. Derfor ses det med stor interesse på hva som skjer med det nedleggningstruede Tofte Industrier som i dag tar i mot 25% av norges ca 8 millioner m3 avvirket skog. Og når det gjelder mer lokale forhold er det viktig at logistiske forhold legges til rette. Om Gjerdrum og fremtiden Skogteknikk understreker at nærheten til de store logistikkbedriftene, samt flyplassen er store fordeler ved å være etablert i Gjerdrum. Skogteknikk er avhengig at de eksklusive leverandører til enhver tid leverer det markedet etterspør. Fortsetter de med dette, samt at det blir stabile leveranser for virke fremover tror de på å kapre ytterligere markedsandeler. Det ligger vel og i kortene at det vil bli gjort ansettelse(r) i bedriften i den kommende perioden. Hvorvidt bedriften fortsetter å bli værende på Nitteberg er et springende spørsmål. Uansett er ønsket sterkt om fortsatt å være i Gjerdrum.

15 Bli med i GNF Gjerdrum Næringslivsforening Alle som driver næringsvirksomhet i Gjerdrum kan bli medlem i Gjerdrum Næringslivsforening. Kontingenten er kroner 1000,- per år og betyr at du blir en del av næringslivets nettverk i Gjerdrum. Ta kontakt med Gjerdrum Næringslivsforening ved å sende en epost til eller ring så ordner vi resten. Velkommen med på laget! Velkomstbrev til nye medlemmer Styret i Gjerdrum Næringslivsforening ønsker dere velkommen i foreningen og håper dere får glede og nytte av medlemskapet. Foreningens formål er å arbeide for å ta vare på og utvikle medlemmenes felles interesser som næringsdrivende både i bygdemiljøet og i samfunnet for øvrig. Jfr. vedtektene som følger vedlagt. Foreningen ønsker videre å medvirke til nettverksbygging mellom virksomhetene og tilby kurs og møter for næringsutvikling og kompetanseheving. Foreningen ble formelt stiftet i årsmøte 20. mars 2007 og har nå ca. 70 medlemmer. Medlemskapet innebærer: Utgivelse av avisen: GJERDRUM næring og handel - 20 % medlemsrabatt på annonser - presentasjon av medlemmer - info til alle bygdas innbyggere - vindu mot framtiden Deltar i Næringsforum kontaktorgan mellom Gjerdrum kommune, Næringslivsforeningen og Gjerdrum Bondelag Påvirker i aktuelle saker i forhold til kommunen, som plansaker, behov for næringsareal, fokus på næringsutvikling, Vinmonopolutsalg i Gjerdrum og andre saker av betydning for næringsliv og handel. Har tidligere bl.a. bidratt til utsmykning av rundkjøringen ved Gjerdrum Helsesenter og arbeidet for bredbåndtilgang til alle innbyggerne. Egen webside med informasjon om foreningen, Egen Facebookside hvor medlemmene kan legge ut informasjon Kurs for medlemmene eks. i bedriftens bruk av Facebook Medlemsmøter med aktuelle tema Vi oppfordrer dere til å bruke foreningen. Ta initiativ, bruk telefon eller e-post til og bidra til å skape gode forutsetninger for bygdas næringsliv og også engasjement og samarbeid mellom de næringsdrivende. Med vennlig hilsen Gjerdrum Næringslivsforening Turid Jødahl Leder Fra vårt medlemsmøte om mulig næringshage i Gjerdrum. Vi hadde besøk av Odal Næringshage v/daglig leder Tove Gulbrandsen, SIVA v/direktør Jon Johansen, Innovasjon Gardermoen v/daglig leder Steinar Kristensen og Gjerdrum kommune v/rådmann Frits Eriksen. Det var stort engasjement i salen. Postboks 45, 2024 Gjerdrum E-post: Internet: 15

16 God tannhelse er viktig. Ta en kontroll hos oss! Gjerdrum Turbil ANS turbusselskapet som utfører alt innen busstransport! Gjerdrum Turbil ANS Tlf: Fax: Romantisk bryllup på landet Raumergården ligger stille og vakkert til i Gjedrum rett utenfor Oslo. En flott ramme rundt en av de viktigste begivenhetene i livet - den romantiske bryllupsfesten. En vellykket bryllupsfeiring avhenger av god planlegging og prikkfri gjennomføring. Små, men uhyre viktige detaljer kan avgjøre om festen blir et minne for livet, eller bare et hyggelig minne. Anita Aasland, vertinne og kjøkkensjef på Raumergården, har et suverent øye for detaljer, både før og under festen. Hennes råd og kunnskap er høyt verdsatt. Anita er lidenskapelig opptatt av mat og vin, og tryller frem lekre retter av de beste Kurs og konferanse eller bryllup/selskap lokale råvarene. Vakre festbord dekoreres med stor glede og omtanke. Overlat det meste til henne, så kan du begynne å glede deg allerede nå. Raumergården ligger stille og vakkert til på Ask i Gjerdrum, bare 15 min. fra Gardermoen, og 30 min. fra Oslo. Et lite, familiedrevet kurshotell med stor lidenskap for lokale råvarer, og en velfylt vinkjeller. Vil du vite mer eller ta en prat med Anita, kan du ringe , eller sende oss en epost Vertskapet trakterer selv små og store ledergrupper med varm og personlig service, full diskresjon og prikkfri gjennomføring. Små og store bryllupsfester. Brudesuite, 11 juniorsuiter + 28 enkeltrom. Vi har kresne konferansegjester, og vet hva som skal til for å skape riktig atmosfære. Overnatting for inntil 52 personer. Raumergården Les om oss Hotel på arrangerer små og store bryllupsfester. Egen brudesuite, 11 juniorsuiter og 28 enkeltrom. Vil du vite mer eller ta en prat med oss, kan du ringe eller sende en epost til Raumergården Hotel AS, Ask Postboks 14, 2024 Gjerdrum Telefon: Fax:

Områdeplan Ask sentrum

Områdeplan Ask sentrum Områdeplan Ask sentrum Gjerdrum kommune har startet et omfattende planarbeid som skal legge grunnlaget for den videre utvikling av Ask sentrum. Arbeidet er forankret i anbefalingen fra plansmien «Ask 2040»

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 4261/2014-39/43 15.05.2014 Saksbehandler: Kai Øverland Detaljplan for Ask Vestre gnr/bnr 39/48 mfl SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 37/14 Formannskapet 04.06.2014

Detaljer

Oslo Golfklubb. et fantastisk sted å være!

Oslo Golfklubb. et fantastisk sted å være! Oslo Golfklubb et fantastisk sted å være! Oslo Golfklubb Landets eldste golfklubb, stiftet i 1924. Landets mest attraktive golfklubb: 2 500 medlemmer, hvorav 1800 aktive. 1 700 på venteliste. (jan 2013).

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FROSTA GOLFKLUBB 2011-2014

VIRKSOMHETSPLAN FOR FROSTA GOLFKLUBB 2011-2014 VIRKSOMHETSPLAN FOR FROSTA GOLFKLUBB 2011-2014 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organiseringen av Frosta Golfklubb s. 3 2 Visjon, verdigrunnlag og virksomhetsidé

Detaljer

Bergen Golfklubb Ervikveien 120, 5106 Øvre Ervik 55 19 91 80, info@bgk.no www.bgk.no

Bergen Golfklubb Ervikveien 120, 5106 Øvre Ervik 55 19 91 80, info@bgk.no www.bgk.no Bergen Golfklubb Ervikveien 0, 506 Øvre Ervik 55 9 9 80, info@bgk.no www.bgk.no Byens grønne lunge Stiftet 937 Bergen Golfklubb Bergen Golfklubb (BGK) er på utkikk etter nye samarbeidspartnere. Du har

Detaljer

BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE. Introduksjon til golf og timeplaner 2016

BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE. Introduksjon til golf og timeplaner 2016 BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE Introduksjon til golf og timeplaner 2016 Golf Grønn Glede (heretter kalt GGG) er et tilbud til deg som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet, langtidssykemeldt,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)... 5 HOVEDMÅL...

Detaljer

Kommuneplanen 2022 Gjerdrum

Kommuneplanen 2022 Gjerdrum Kommuneplanen 2022 Gjerdrum Innspill fra Ask Storvel i samarbeid med Gjerdrum Næringslivsforening Innhold Innledning... 3 Veier... 3 Vann og avløp... 4 Skole... 4 Næring... 4 Idrett... 4 Kulturhus, kurs-

Detaljer

Logo. Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017

Logo. Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017 Logo Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017 Virksomhetsplan Austrått Golfklubb 1 16.11.2013 INNHOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organisering

Detaljer

En amerikansk drøm i Spydeberg

En amerikansk drøm i Spydeberg En amerikansk drøm i Spydeberg Fotograf Siw Pessar og ektemannen Joseph flyttet tilbake til Norge i fjor etter tolv år i USA og ville finne et sted der det var godt for barna å vokse opp samtidig som det

Detaljer

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans Skien Skien Sentrum er det alltid hyggelig å besøke. Den gode møteplassen i en tusenårig by har også i år flott blomsterprakt. Ampler og bed er satt ut med omtanke og flotte farger. Skien Skien Sentrum

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

Molde Golfklubb. Golf - en idrett for alle. Vi har ingen innbytterbenk

Molde Golfklubb. Golf - en idrett for alle. Vi har ingen innbytterbenk Molde Golfklubb Golf - en idrett for alle Vi har ingen innbytterbenk Fakta om Molde Golfklubb Kanskje Norges fineste 9 hulls bane Nydelige omgivelser i flott natur 450 medlemmer 80 medlemmer under 20 år

Detaljer

Agenda. NBEFs årsmøtekonferanse 2010

Agenda. NBEFs årsmøtekonferanse 2010 Geir Melbye NBEFs årsmøtekonferanse 2010 Agenda. 1. E.C.Dahls Eiendom AS 2. Vår filosofi 3. Forvaltning og drift av våre bygg 4. Energieffektivitet og universell utforming 5. Utfordringer i Sentrum, særlig

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

14.6.2010: MØTE MED TEMAGRUPPE 1 SANDE SOM NATURBASERT OPPLEVELSESKOMMUNE

14.6.2010: MØTE MED TEMAGRUPPE 1 SANDE SOM NATURBASERT OPPLEVELSESKOMMUNE 14.6.2010: MØTE MED TEMAGRUPPE 1 SANDE SOM NATURBASERT OPPLEVELSESKOMMUNE 1: Sandes ressurser og aktiviteter: Hvilke konkrete ressurser / arealer og aktiviteter skal danne utgangspunkt for å utvikle Sande

Detaljer

Folkemøte på Nordkisa

Folkemøte på Nordkisa Folkemøte på Nordkisa Ullensaker kommune Harald Espelund Johan Weydahl og Anita Veie En god fremtid i en kommune i endring Flyplassen er porten til verden. Flyplassen er porten til verden. Den gir muligheter

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Avisen GOD JUL OG GODT NYTTÅR HUSK JULEMESSEN I HANAHALLEN AJAX FOTBALLSKOLE. til alle medlemmer, frivillige og sponsorer i Hana idrettslag.

Avisen GOD JUL OG GODT NYTTÅR HUSK JULEMESSEN I HANAHALLEN AJAX FOTBALLSKOLE. til alle medlemmer, frivillige og sponsorer i Hana idrettslag. Avisen Informasjon til sponsorer julen 2014 GOD JUL OG GODT NYTTÅR til alle medlemmer, frivillige og sponsorer i Hana idrettslag. HUSK JULEMESSEN I HANAHALLEN ONSDAG 10.12. KL 17-21 AJAX FOTBALLSKOLE SANDNES

Detaljer

Stedsutvikling gjennom offentlig og privat samarbeid

Stedsutvikling gjennom offentlig og privat samarbeid Stedsutvikling gjennom offentlig og privat samarbeid Marit Sunde Gjøvik Stedsanalyser Formål: Utvikle stedets særtrekk og kvaliteter og gjøre stedet funksjonelt og attraktivt for de som bor, bruker og

Detaljer

Virksomhetsplan Ålesund Golfklubb

Virksomhetsplan Ålesund Golfklubb Virksomhetsplan Ålesund Golfklubb 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2. Visjon 3. Virksomhetside 4. Verdigrunngrunnlag 5. Hovedmål 6. Delmål 7. Virkemidler 8. Organisasjon og anlegg 9. Historikk og status

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR ÅRET 2013

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR ÅRET 2013 INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR ÅRET 2013 Styret ønsker velkommen til årsmøte for Løkeberg Vel den 12 mars 2014 kl. 18.30 i Ekeberg Seniorsenter, Hans Øverlands vei 29,. FORSLAG TIL DAGSORDEN 1. Godkjenning

Detaljer

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 16 nummer 2 April 2015 Deltagelse på messer Side 2 Nye nettsider Side 3 Nye medlemmer Side 5 Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni Vi vil minner om invitasjonen til vertskapskurs

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

MEDLEMS INFO. Samarbeide med Hadeland og Ringerike Reiseliv

MEDLEMS INFO. Samarbeide med Hadeland og Ringerike Reiseliv MEDLEMS INFO Årgang 14, nummer 1 Gjøvik, februar 2013 Reiselivsmesse på Telenor Arena Side 2 Ny fiskeprosjektleder! Side 3 Nye medlemmer Side 4 og 5 Samarbeide med Hadeland og Ringerike Reiseliv Som kjent

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Eiker CK. Veien videre,innspill. 23. Desember 2014

Eiker CK. Veien videre,innspill. 23. Desember 2014 Eiker CK Veien videre,innspill 23. Desember 2014 Dagens tekst er! Distribusjon av veien videre notat Distribusjon av spørreundersøkelsen Kommentarer/diskusjon Hva er gruppens mandat? Gruppens bakgrunnsmateriale

Detaljer

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Golf Grønn Glede 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Introduksjon til Golf og Golfkalender 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede er et tilbud til alle som kan delta i aktivitetene til Aktiv på

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

My African Aid Organisation. My Home

My African Aid Organisation. My Home Årsrapport 2010 2010 Året 2010 har vært et meget godt år på alle måter. Vårt arbeid i Afrika har gått uten problemer. Vi ser gode resultater på jobben som gjøres, og barna gjør tydelig fremgang på skolen.

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Valdres Golfklubb. Styremøte VNK Fagernes Hotell

Valdres Golfklubb. Styremøte VNK Fagernes Hotell Valdres Golfklubb Styremøte VNK 23.10.2013 Fagernes Hotell Historikk Valdres Golfklubb ble etablert i 1997. 9-hullsbanen ble ferdigstilt høsten 2003 På den tiden var det store visjoner om en18-hullsbane

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

Å arrangere et loppemarked byr på en stor arbeidsinnsats fra medlemmenes side, så det var ingen stor oppslutning om å gjennomføre det sist høst.

Å arrangere et loppemarked byr på en stor arbeidsinnsats fra medlemmenes side, så det var ingen stor oppslutning om å gjennomføre det sist høst. TROMSKYSTEN Informasjonsavis for medlemmer i Tromsø Husflidslag Nr 2/2014 Leder Det er en ny utfordring jeg har gitt meg utpå når jeg nå er tilbake som leder for husflidslaget. Astrid gjorde en flott jobb

Detaljer

NR 5 MASKERADER. TILBEHØR Luer Skjerf/sjal Vanter/votter Pulsvarmere og mye mer. Inspirasjon for skapende hender fra.

NR 5 MASKERADER. TILBEHØR Luer Skjerf/sjal Vanter/votter Pulsvarmere og mye mer. Inspirasjon for skapende hender fra. NR 5 MASKERADER TILBEHØR Luer Skjerf/sjal Vanter/votter Pulsvarmere og mye mer Inspirasjon for skapende hender fra Du Store Alpakka DESIGN NR. 1 Rillestrikket lue og pulsvarmere med dobbelt garn i Tynn

Detaljer

Strategi 2015-2018. Nore og Uvdal Næringsselskap SA

Strategi 2015-2018. Nore og Uvdal Næringsselskap SA Strategi 2015-2018 Nore og Uvdal Næringsselskap SA Dokumentet beskriver i korthet hvilke målsettinger og strategier som danner grunnlaget for hvordan selskapet skal drives i årene fremover. Strategi for

Detaljer

9år med succè 2000-2009

9år med succè 2000-2009 9år med succè 2000-2009 21. - 23. mai 2009 Hovedsponsor for Succè Cup 2009: Vi har gleden av å innby til Succé Cup 2009 For 9. året på rad ønsker vi alle ryttere fra Norge, Sverige og Danmark, hjertelig

Detaljer

Næringsplan for Røyken 2010-14

Næringsplan for Røyken 2010-14 Næringsplan for Røyken 2010-14 Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken 2007 2009. Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april

Detaljer

Høringsuttalelse kommuneplan

Høringsuttalelse kommuneplan Lunner Fotballklubb Postboks 3 2715 Lunner Lunner Kommune Sandsveien 1, 2740 ROA Roa, 13.05.2013 Att: Anne Grønvold, post@lunner.kommune.no Kopi: ordfører Harald Tyrdal, Lunner Kommune Høringsuttalelse

Detaljer

Næringsplan for Røyken 2010-14

Næringsplan for Røyken 2010-14 Næringsplan for Røyken 2010-14 Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken 2007 2009. Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april

Detaljer

Budafjellet Boligområde

Budafjellet Boligområde Naturskjønt område på Roald, Vigra - 9 km fra Ålesund sentrum Budafjellet Boligområde Gled deg til en enklere hverdag i din nye bolig! www.baarevika.no Her skal vi bygge en boligblokk med 16 leiligheter,

Detaljer

Mål og strategi Sist oppdatert årsmøte 2016.

Mål og strategi Sist oppdatert årsmøte 2016. <Local logotype> Mål og strategi Sist oppdatert årsmøte 2016 Næringsforening 2016 Carl Fredrik Havnås Leder (valgt) Kith Skaalerud Sekretær Ole-Tom Nordby Hroar Braathen Bjarke Juhl Frode Høgenes Kjell Roar Nygaard Charlotte

Detaljer

Velkommen til NY28 NY TID

Velkommen til NY28 NY TID Velkommen til NY28 NY TID NY28 det nye signalbygget i Nydalsveien 28 stammer fra en tid da kontoret var et sted du oppholdt deg når du jobbet. I dag er jobben en mental tilstand som langt på vei er uavhengig

Detaljer

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG v/rita Gjerde og Gunn Hauge mob.tlf 41234761/90677180

Detaljer

STRIKK sokker DU STORE ALPAKKA AS. Nr. 8. Design Nr. 1

STRIKK sokker DU STORE ALPAKKA AS. Nr. 8. Design Nr. 1 Nr. 8 STRIKK sokker DU STORE ALPAKKA AS Design Nr. 1 2 Design Nr. 2 Sokker for små sjørøvere. Strikket i Mirasol. Design Nr. 17 Se side 22. Myke sokker for fornøyde føtter Vi har i årevis hatt spørsmål

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Slottsquartalet Kristiansand

Slottsquartalet Kristiansand Slottsquartalet Kristiansand Utleie av kontorlokaler Attraktivt leietakermiljø Meget sentral beliggenhet Enkel adkomst og gode parkeringsmuligheter Alle fasiliteter i umiddelbar nærhet 2 SLOTTSQUARTALET

Detaljer

Nytt til næringslivet April 2014

Nytt til næringslivet April 2014 Nytt til næringslivet April 2014 Håper alle har hatt ei fin påske! Innhald 1. Næringstreff på Otta 22. april 2. Møte i Jotunheimen Reiseliv 23. april 3. Skilting i industriområde 4. Søknadsfrist ladestasjon

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Flest mulig, lengst mulig, best mulig.

Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Velkommen til oss! Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Fotball er Norges største idrett med 2000 klubber som har 28.000 lag, der 190.000 gutter og 90.000 jenter fra 5 til 19 år spiller fotball. Fotball

Detaljer

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN en frivillig organisasjon Velkommen som foresatt til et barn som deltar i idrett, og er -eller skal bli medlem i et idrettslag. Idrettslaget er en demokratisk organisasjon

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FROSTA GOLFKLUBB

VIRKSOMHETSPLAN FOR FROSTA GOLFKLUBB VIRKSOMHETSPLAN FOR FROSTA GOLFKLUBB 2016-2019 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organiseringen av Frosta Golfklubb s. 3 2 Visjon, verdigrunnlag og virksomhetsidé

Detaljer

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Runar Mikalsen Ann Kristin Jacobsen observatør. May Bente Eriksen Båtsfjord 4. februar 2010 PROTOKOLL FRA

Detaljer

Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker»

Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker» Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker» Merut inviterer til informasjon og diskusjon om hvordan utvikle næringslivet i kommunen videre med følgende tema: 1. Presentasjon

Detaljer

Hva slags utvikling kan vi få i Vestfolds framover? Tønsberg 21. april 2015

Hva slags utvikling kan vi få i Vestfolds framover? Tønsberg 21. april 2015 Hva slags utvikling kan vi få i Vestfolds framover? Tønsberg 21. april 2015 Lav attraktivitet Høy attraktivitet Først en rask oppsummering av den regionale analysen for Vestfold Uheldig struktur Basis

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig?

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Innlevert av 5.trinn ved Brattås skole (Nøtterøy, Vestfold) Årets nysgjerrigper 2015 Ansvarlig veileder: Linda Helen Myrvollen Antall

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte naboer og etater Deres ref.: Vår ref : 140815 Prosjekt: Sjøskogenvn 2, Vinterbro Dato: 15. august 2014 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om oppstart

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Gullhaug støtter fair-play og ønsker alle spillere, dommere og publikum lykke til med cupen! Cupregler, informasjon 2,3. Kamp program lørdag 6,7

Gullhaug støtter fair-play og ønsker alle spillere, dommere og publikum lykke til med cupen! Cupregler, informasjon 2,3. Kamp program lørdag 6,7 Program 2012 GIL BYGGERIET CUP 25 & 26 AUGUST 2012 Klar for Fair play hilsen fra cupen I 2011. Foto: Gil. Gullhaug støtter fair-play og ønsker alle spillere, dommere og publikum lykke til med cupen! Innhold:

Detaljer

tomteområder til salgs www.svebergmarka.no www.malvik.kommune.no Tomteområder for konsentrert småhus-/ lavblokk bebyggelse

tomteområder til salgs www.svebergmarka.no www.malvik.kommune.no Tomteområder for konsentrert småhus-/ lavblokk bebyggelse www.malvik.kommune.no www.svebergmarka.no tomteområder til salgs nært alt med utsikt Tomteområder for konsentrert småhus-/ lavblokk bebyggelse Beliggenhet: Fantastisk utsikt fra området, med Trondheim

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 18. november 2011.

Referat fra styremøte i ØRU 18. november 2011. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 23. november 2011 Referat fra styremøte i ØRU 18. november

Detaljer

HALLERMOEN VEST ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde.

HALLERMOEN VEST ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde. Revidert 16.02.2015 DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde. - uten byggeklausul Meiselen Friområde Ballplass Stollen Hallermoen

Detaljer

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen.

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen. Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Frist 1. mai Kulturkontoret Postboks 53, 4685 Nodeland For året 2011 Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 postmottak@songdalen.kommune.no Søkernavn (lag/forening):

Detaljer

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1 Årsberetning 2014 Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland Side 1 Styret Leder: Hanne Østby Granmo Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Sven Inge Sunde Styremedlem:

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER. Slik arbeider de beste

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER. Slik arbeider de beste BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER Slik arbeider de beste Innholdsfortegnelse BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER SLIK ARBEIDER DE BESTE... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kommunene... 3 1.3 Spørsmålene...

Detaljer

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Styrets sammensetning: Leder: Kai Robert Hallberg Nestleder: Jan-Erik Pedersen Leder Yngres: Tone Wilsgård Arrangementsansvarlig: Henning Slettvold Dommerkontakt:

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

Konsept «2030 Nannestad» Folkemøte 18.06.2014

Konsept «2030 Nannestad» Folkemøte 18.06.2014 Konsept «2030 Nannestad» Folkemøte 18.06.2014 Agenda Velkommen ved ordfører: Bakgrunn for prosessen Behov for et samlet grep Vår bestilling til Pir II Hva er en plansmie? Hvordan skal vi bruke anbefalingene

Detaljer

Kundefokus Respekt for hverandre Arbeidsglede Samfunnsansvar

Kundefokus Respekt for hverandre Arbeidsglede Samfunnsansvar Kundefokus Respekt for hverandre Arbeidsglede Samfunnsansvar Vi har en felles målsetting! Durapart AS sin visjon/ langsiktige mål er å være førstevalget for alle som vil tilbake til arbeidslivet, og våre

Detaljer

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni 1986-2011 25år FAUSKE NÆRINGSFORUM Samarbeidspartnere: SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN Produksert av posten AS Velkommen Fauskemessa har blitt til messa! Fauskemessa (nå messa) har rike tradisjoner helt

Detaljer

Vi bygger bedre boliger for de mange

Vi bygger bedre boliger for de mange Vi bygger bedre boliger for de mange Mer hus for pengene! BoKlok er et annerledes boligkonsept som er utviklet av Skanska og IKEA. Sammen bygger vi kloke boliger leiligheter og rekkehus for mennesker som

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Virksomhetsplan for Rjukan Golfklubb 2010

Virksomhetsplan for Rjukan Golfklubb 2010 Virksomhetsplan for Rjukan Golfklubb 2010 Virksomhetsplan - mal 1 I HOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organiseringen av Rjukan Golfklubb s. 3 2 Visjon,

Detaljer

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune Forslag til Planprogram Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 1.1 Innledning og lovhjemmel... 2 2. Føringer for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din?

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Det kan være nyåpning, ryddesalg, venne-kveld, jubileum, nye kolleksjoner, spennende besøk eller noe annet. Slik kommuniserer du enkelt

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00. Rauma Golfklubb Postboks 306 N-6301 ÅNDALSNES Telefon: + 47 920 31 073 E-post: post@raumagolf.no Web: www.raumagolf.no Org.nr.: 00982132819 Kontonr.: 4087.24.30085 IBAN: NO17 3910 2211 964 BIC-adresse:

Detaljer

Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen.

Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen. Rælingen Klatreklubb Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen. Dagsorden 1. Åpning a) Godkjenne de stemmeberettigede b) Godkjenning av innkalling c) Godkjenning av dagsorden

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Tuben Storhandel - for hjem og fritid!

Tuben Storhandel - for hjem og fritid! Tuben Storhandel - for hjem og fritid! Semsbyveien 124 Nærmarked på over 100 000 mennesker. Butikklokaler og kontorer til leie. Nærmarkedet pusser opp for 1,3 milliarder kroner pr år! Andebu Horten Revetal

Detaljer

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet Litt historie Alta Friluftspark etablert 1989 Familiebedrift Fokus på sommerturisme 1992: Første anlegget bygd 10 snøscootere Snøballen begynte å rulle. Tæring etter næring - langsiktig plan og gradvise

Detaljer

ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel)

ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00 STED: BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) Årsmøte i Halden golfklubb 12 mars kl.18:00-2015 Sted: Best Western Pluss.(Grand Hotell) Agenda:

Detaljer

Vi skal inspirere og begeistre

Vi skal inspirere og begeistre Vi skal inspirere og begeistre Kunnskap kommer til oss gjennom det miljøet vi lever i - et miljø som både farger og påvirker våre erfaringer. Kunnskap er også noe som er felles - og som deles mellom én

Detaljer

Vi luftet idéen på et FAU-møte i vinter, og representantene der støttet planene og

Vi luftet idéen på et FAU-møte i vinter, og representantene der støttet planene og www.nesodden.steinerskolen.no Nesodden krøllalfa steinerskolen.no 1 Fredagsbladet Fellesinformasjon Foreldrestyrt dag Uke 17, 06.03.2015 K ollegiet planlegger en studiedag til fots langs den gamle pilgrimsleden

Detaljer

Næringsutvikling i Sauda

Næringsutvikling i Sauda Næringsutvikling i Sauda Verktøy for næringsdrivende og gründere med gode ideer i Sauda. Sauda Vekst AS har med støtte fra Innovasjon Norge utviklet flere nye virkemidler for lokal næringsutvikling. Sammen

Detaljer

Skedsmo Dømt til vekst. Lillestrøm 9. januar 2015

Skedsmo Dømt til vekst. Lillestrøm 9. januar 2015 Skedsmo Dømt til vekst Lillestrøm 9. januar 2015 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Skedsmo Viseklubb 24.2.2015

Innkalling til årsmøte i Skedsmo Viseklubb 24.2.2015 Innkalling til årsmøte i Skedsmo Viseklubb 24.2.2015 Sted: Kirkegata 4, Lillestrøm Tid: Kl. 19:00 Styret i Skedsmo Viseklubb innkaller medlemmene til årsmøte tirsdag 24.2.2015 kl. 19:00. Agenda 1. Åpning

Detaljer