Det våres i Gjerdrum! Gjerdrum Næringslivsforening. Næring & Handel. Næringslivspris 2013 utdelt Nytt om Sentrumsplanen Ny garnbutikk i Gjerdrum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det våres i Gjerdrum! Gjerdrum Næringslivsforening. Næring & Handel. Næringslivspris 2013 utdelt Nytt om Sentrumsplanen Ny garnbutikk i Gjerdrum"

Transkript

1 Nr. 1 - april Gjerdrum Næringslivsforening Næring & Handel Det våres i Gjerdrum! Næringslivspris 2013 utdelt Nytt om Sentrumsplanen Ny garnbutikk i Gjerdrum 1

2 Status og nye oppgaver Gjerdrum Næringslivsforening har nylig avholdt årsmøte. Årsmøtet er eksamen i hvordan vi har oppnådd målene vi satte i handlingsplan for Årsmøtets deltakere var fornøyd med at vi har klart å få på plass målsetningene om vinmonopolutsalg og utredning av nye næringsarealer. Vi er også godt i gang med målsettingen om å løfte fram og få mer omtale av næringslivet i kommunen. Bladet vårt Gjerdrum Næring og Handel, er et viktig redskap for å synliggjøre våre medlemsbedrifter og hva de har å tilby. Vi håper at arbeidet i foreningen skal styrke samarbeidet mellom våre medlemsbedrifter. Ved å benytte hverandres tjenester og produkter, kan vi medvirke til økt verdiskapning og utvikling. Foreningen har også fått flere medlemmer, slik vi sa vi skulle klare. Solvar Bryghaug, Gjerdrum Auto AS mottok på årsmøtet Gjerdrums første næringslivspris! Vi gratulerer og gir vår største honnør til Solvar Bryghaug. GNF hadde informert om prisen i bladet vårt og oppfordret innbyggerne til å komme med godt begrunnede forslag. Det var Bryghaug som fikk flest forslag. Juryen vurderte kandidatene og bestemte at Solvar Bryghaug var en meget verdig vinner. Takk til Bryghaug fra alle som har fått utmerket service og hjelp hos dere. Gjerdrum Auto er et forbilde for andre servicebedrifter i bygda! Gjerdrum Næringslivsforening har mange viktige oppgaver fremover. I den nye handlingsplanen for 2013 er følgende oppgaver skissert: Økt satsing på markedsføring og synliggjøring av Gjerdrums næringsliv Næringsanalyse for Gjerdrum Følge opp planarbeidet for nytt næringsareal Inneha oversikt over ledige næringslokaler Medvirke til mulig etablering av næringshage Næringslivspris, utarbeide statutt for denne Arrangere Julegateåpning Økt satsing på medlemsvekst 4 Medlemsmøter med aktuelle tema 3 utgaver av Gjerdrum Næring og Handel For og lykkes trenger vi fortsatt godt samarbeid med kommunen. Vi trenger aktive og engasjerte medlemmer og vi trenger optimisme og pågangsmot. Sammen er vi sterke! Turid Jødahl Leder Gjerdrum Næringslivsforening Redaksjon: Turid Jødahl, Hege L. Thoresen Grafisk design og annonser: Gdesign AS 2 Distribusjon: Gjerdrum, Holter Opplag: 3200 stk Avtroppende styre 2012 Vi takker for innsatsen til de som har vært på valg og ønsker de nye velkommen. Turid Jødahl - Hege L. Thoresen - Vegard Bjørnstad - Jan Thorseng - Bjørn Nordengen - Marit Aadnøy og Rolf Gauterud, varamedlemmer Foreningen hadde 54 medlemmer ved inngangen av 2012 og 72 medlemmer ved utgangen av året. Nytt styre 2013 Turid Jødahl - Hege L. Thoresen - Vegard Bjørnstad - Rolf Gauterud - Ole Bernard Stake - Marit Aadnøy og Anita Brennmoen Aasland, varamedlemmer Revisor Roar Sangnæs hadde frasagt seg gjenvalg og Hanne Kopperud ble valgt for 1 år. Valgkomite 1 år: Randi Enger Skallerud 2 år: Tone Granerud 3 år: Hans Anders Fjeldstad Foreningens formål er å ivareta medlemmenes felles interesser som næringsdrivende både i bygdemiljøet og i samfunnet for øvrig. Foreningen vil medvirke til nettverksbygging mellom virksomhetene og tilbyr kurs og møter for næringsutvikling og kompetanseheving. Bli medlem: Tlf.: Gjerdrum Næringslivsforening

3 Solvar Bryghaug, daglig leder i Gjerdrum Auto AS Næringslivsprisen 2013 En verdig vinner Gjerdrum Næringslivsforening avholdt sitt årsmøte 21. mars på Gjerdrum Kulturhus med 15 fremmøtte medlemmer. Det var med stor glede vi kunne overrekke vår første Næringslivspris i historien, og til ingen ringere enn Solvar Bryghaug daglig i Gjerdrum Auto AS. Solvar Bryghaug var svært overrasket da han mottok GNFs NÆRINGSLIVSPRISEN i form av en lasergravert akrylplakett og blomster. Prisen skal være en måte å sette pris på bygdas næringsliv via forbrukerne. Det er deres stemme som blir hørt. Det var også sterke følelser som ble satt i sving i saken. Her kan vi gi dere noen av begrunnelsen som folk hadde: Bryghaug yter en service for sine kunder som jeg aldri har sett på verksteder andre steder på Romerike! Ekstraordinær service og dyktighet Starthjelp hjemme på egen tomt uten at det kostet ekstra! I tillegg det som stod på kortet som Solvar fikk på årsmøtet: Begrunnelsen for prisen: Solvar Bryghaug bestyrer en bedrift det er trygt å benytte og har gjort det gjennom mange år. Han leter seg fram til rimeligere løsninger for kundene, uten å rokke ved krav til sikkerhet. Han er serviceminded og raus i sin holdning til kundene. Det er alltid ryddig og fint rundt bedriften, som bidrar til et godt sentrumsbilde. Juryen har bestått av: Marit Rønning Hege L. Thoresen Anders Østensen Helge Bjørklund Avgjøreselsen var enstemmig Vi tillater oss også å gjengi takkebrevet som Solvar skrev til GNF i etterkant, i sin helhet. 3

4 Vi støtter GNFs Næring og Handel i Gjerdrum Velkommen til variert trening på GFT. Hos oss kan du delta på spinning, aerobic, step, Corebart og pilates eller bare trene styrke/kondisjon i salen. Prøv gjerne også personlig trener.. Vi tilbyr avtalegiro, årskort, halvårskort og klippekort. Les mer på Tlf Askheim 1E, 2022 Gjerdrum Telefon Velkommen til litt egentid i hyggelige omgivelser. Vi har alt du måtte trenge for håret og hodebunnen. Velvære starter på toppen.. 4 Åpningstider: man - ons kl torsdag kl fredag kl lørdag kl Ask 34, 2022 Gjerdrum Tlf

5 Gjerdrum Turbil Turid Jødahl i samtale med Eva Løvstad Gjerdrum Turbil ANS ble etablert den 1. juni 1987 av Jon Ødegaard, Vidar Sørum, Martin Aspelund, Magne Kogstad og Erik Løvstad. Ingen hadde drevet med transport tidligere, men med litt forskjellig bakgrunn, fant de ut at de kunne bli et brukbart team! Fra ca 1990 og fram til i dag er fortsatt 4 av 5 eiere med, og de er fortsatt gode venner! Daglig leder på papiret er Jon Ødegaard, i praksis administrerer Eva Løvstad den daglige driften. Vi har for tiden 12 hel/deltidsansatte. Turkjøring er jo sesongbetont, derfor synes vi det fungerer godt med deltidsansatte sjåfører i tillegg til de faste. Utviklingen av selskapet synes vi har vært god, fra starten for vel 25 år siden da eierne gikk til innkjøp av en brukt buss, og fram til i dag, hvor vi har 4 store, fullt utstyrte turbusser og 1 minibuss. Vår første helt fabrikknye buss ble kjøpt i 1999, og etter det har vi investert kun i nye busser. Det kreves stadig bedre utstyr i bussene, derfor ser vi det som viktig og stadig fornye bussparken. Vi har pr i dag, som vår eldste buss, en 2005-modell, videre en 2010-modell, en 2011-modell, en 2012-modell, og vår nyeste buss ble registrert i mars Det er tøff konkurranse i bransjen, og med vår nære geografiske plassering i forhold til Oslo og Gardermoen har vi mange store aktører i markedet å konkurrere med. Men vi er lykkelige som små, og i og med at vi har holdt hjula i gang i snart 26 år, er vi blitt godt kjent i markedet! Vi satser på oppdatert materiell, god service til kundene og en ryddig økonomi! Ingen oppdrag for store - ingen for små Vi tilbyr transport av grupper fra A til B, arrangerer pakketurer for firmaer, lag og foreninger, som inneholder transport (både med buss, båt og fly), guiding, aktiviteter, bespisning og overnatting. Vårt motto er derfor: Intet oppdrag for lite intet oppdrag for stort! Vi kjører dit kundene ønsker, og har nok i løpet av årene vært igjennom det meste av Europa. Etter hvert som flyprisene har sunket, har nok ytterpunktene med buss begrenset seg til Holland, Tyskland, Tsjekkia, Baltikum og Russland. Mange av våre kunder er fra nærområdet, dvs firmaer, lag, foreninger, barnehager, skoler. I forbindelse med flyplassen, har vi også fått mange kunder den veien. Vi er så heldige å ha en fin stab med solide, lojale sjåfører, noe som er veldig viktig, ettersom sjåførene er vårt ansikt utad! Fornøyde kunder er vi helt avhengig av! Det er positivt for oss å være etablert i Gjerdrum. Her har vi nærhet til Gardermoen og Oslo, samt at vi har mange kunder i området rundt oss. 5

6 Områdeplan for Ask sentrum ved kommuneplanlegger Kai Krog Halse Det pågår et omfattende arbeid, i samarbeid med tegn_3, for å utarbeide en ny områdeplan for Ask sentrum. Bakgrunnen for dette planarbeidet er anbefalingene fra plansmien og videre føringer og vedtak knyttet til arbeidet med kommuneplanen : Kommunen vil legge til rette for at Ask utvikles som et kompakt tettsted og kommunesenter med respekt for stedets historie og karakter. Kontakten mellom tettstedet og kulturlandskapet opprettholdes og styrkes. Tettstedet skal inneholde boliger, næringsarealer og et økt handelstilbud. I tillegg skal det legges til rette for møteplasser og kulturtilbud i bygdesenteret. Dimensjonering og plassering av ny bebyggelse skal skje i samsvar med plankart som ble utviklet i plansmien februar Foreløpige beregninger indikerer at området vil kunne inneholde drøyt nye boliger i en bygningsmasse som også vil kunne inneholde næringsarealer. Viktige tema som skal avklares i denne prosessen vil være: Estetisk utforming av bygninger og uterom Trafikale konsekvenser av utbyggingen Ny lokalisering av Gjerdrum barneskole Arealer til idrett og fysisk aktivitet Plassering av ny flerbrukshall Plassering av ny svømmehall Sikring av grøntdrag og traséer for løypenett fra Ask sentrum ut mot marka Utvikling av et kulturtorg på dagens parkeringsarealer for busser Dimensjonering og utforming av parkeringsarealer Illustrasjon: Gjerdrum kommune Behov for arealer til offentlige formål og tjenestyting I tillegg utredes tema knyttet til kulturminner, geotekniske forhold og overvannshåndtering, risiko og sårbarhet, støy, avfallshåndtering og energiløsninger. Om trafikkflyt Etablering av et stort antall boliger og nye næringslokaler vil generere en trafikkvekst til og gjennom Ask sentrum. Trafikkanalysen fra tegn_3 indikerer at trafikkmengden gjennom Ask sentrum vil stige fra dagens årsdøgntrafikk (ÅDT) på til Denne trafikkveksten er beregnet både ut fra vegvesenets generelle prognose for trafikkvekst i perioden fram mot 2025 og virkningene av utbygging i og rundt Ask sentrum. Illustrasjon: tegn_3 En østre trasé for omkjøringsveg langs fv. 120 ligger inne på kommuneplankartet dersom framtidig trafikkvekst gjennom Ask sentrum skulle utløse behov for å lede trafikken mot Nannestad og Gardermoen utenfor sentrum. 6

7 Foto: Kai Krog Halse Om estetisk utforming Viktige grep for å sikre den ønskede estetiske utforming av Ask sentrum vil være at planbeskrivelsen og planbestemmelsene gir verktøy for utvikling av en tydelig struktur for utforming og plassering av nye bygninger ved å definere byggelinjer og byggegrenser. Det legges videre opp til differensierte byggehøyder med maksimalt 4 etasjer. Gjerdrum kommune oppfordrer alle innbyggere og interessenter til å komme med sine synspunkter og bruke høringsperioden til å påvirke plandokumentet før det blir vedtatt av kommunestyret i oktober Det vil, i byggesaksbehandlingen, bli stilt krav om at utbyggere skal dokumentere utforming av bygningene, bruk og utforming av bebygd areal og forholdet til omkringliggende bebyggelse. Planen vil videreføre det beste i gjeldende retningslinjer og omhandle tema som skilt og reklame, materialbruk, tak, farger og utomhusplan. Videre prosess Områdeplanen legges ut på offentlig høring i perioden fra 1. juni til 1. august. I den forbindelsen vil det bli avholdt et åpent møte 11. juni på Gjerdrum ungdomsskole hvor vi håper på stor deltakelse og engasjement. Kommunen vil også delta med stand på Gjerdrumsdagen den 8. juni hvor alle interesserte kan komme med synspunkter på planforslaget. 7

8 Vi har nye, fine kontorlokaler til leie! Bygget er fra 2009 og inneholder flere kontorer i moderne form med parkett, skifer og glassvegger. Rommene er fleksible og kan tilpasses den enkelte leietager. Vi har ca 100m2 ledig av totalt 600 m2, leid ut til forskjellige bedrifter som alle inngår i et fellesskap med møterom og kjøkken. God parkering rett utenfor og beliggenhet inntil Rv 120 nord for Ask sentrum. I tillegg leier vi også ut varmtlager/kaldtlager. Ta en tur innom eller kontakt oss på: - tlf Hellenvegen 1, 2022 Gjerdrum Hans Ask Eiendom AS Leie lokale? Askheim l næringslokaler l forretninger l kontorer Ledige lokaler på hhv 27, 36 og 62 kvm på gateplan i Askheim 1, inng C og F, sentralt på Ask. Lokalene kan leies ut sammen eller hver for seg. Kontorene er fleksible og godt egnet til en eller flere kontorplasser. Lyse og trivelige lokaler med god standard mot Rv 120. Det er kontorfellesskap i alle inngangene på gateplan i Askheim 1. Hver kontorinngang har felles kjøkken med flere bedrifter og gode parkeringsmuligheter rett utenfor døren. Ta kontakt for nærmere informasjon eller visning. ÅPNINGSTIDER Tirsdag/onsdag/fredag: torsdag / lørdag Mandager stengt Tlf / E-post: Asktorvet Gjerdrum Telefon:

9 Nøstesjel Turid Jødahl i samtale med daglig leder Merete Kristiansen Merete har butikkerfaring bl.a. som butikksjef på Kiwi Frogner (Sørum). Hun har tidligere arbeidet 11 år i Hafslund og de siste 8 årene som leder for kundesenteret på bedriftsmarkedet. Mens hun var i Hafslund gjennomførte hun Bedriftsøkonomstudiet på BI. Hun har bodd i Gjerdrum fra 2010 sammen med familien. Vi hadde snakket om det lille, gule huset midt i Ask som helt perfekt for garnbutikk helt siden vi flyttet hit, sier Merete. Stor var derfor gleden da det viste seg å bli ledig, og jeg fikk tegne leieavtale på bygget. Endelig kunne drømmen om garnbutikk gå i oppfyllelse, samtidig som reiseveien ble redusert til 5 minutter! Hos Nøstesjel kan man kjøpe garn fra de store leverandørene som Sandnesgarn, Du Store Alpakka, Dale og PT, men også utvalgte kvaliteter fra andre leverandører. Heklegarn selger vi også i flere varianter. Sortimentet er satt sammen slik at man skal finne noe i flere garntyper og prisklasser nesten uansett hva man har lyst til å lage. Oppskrifter og inspirasjon finnes det masse av i butikken! Så har vi alt fra strikkepinner, knapper og annet tilbehør til strikking og hekling, samt sytråd, synåler, broderier og annet sytilbehør. Vi har også knappehullsstrikk som blant annet kan brukes nederst på barnedresser og strykemerker til å reparere klær som har fått hull. Når det nå nærmer seg vår er det også verdt å nevne at vi har lapper til å klebe på regntøy som har fått hull! Vi selger også plagg som brukes i utstilling. Strikker du ikke selv går det an å få seg et par gode ullsokker, votter, gensere eller luer. Hva er mer perfekt enn å gi strikkede plagg til den nyfødte i gave? Nydelige smykker fra Nora Norway begynte vi å selge i februar, og det har virkelig blitt tatt godt i mot av kundene våre! Vi har armbånd, øredobber og halskjeder i mange forskjellige varianter, alt i ekte materialer som bl.a. skinn og ferskvannsperler. Verdens beste neglelakk fra Linda Johansen, har også blitt veldig populær på kort tid. Gavekort selger vi en del av, det var spesielt populært før jul, men er også en veldig fin bursdagsgave til jenter i alle aldre! Butikken har vært åpen i snart et halvt år, og så langt har det gått veldig bra, faktisk over all forventning! Jeg trives utrolig godt med å drive butikk her i Ask, det er så mange koselige kunder innom og det er fantastisk å kunne jobbe i nærmiljøet sitt! Blant kundene til Nøstesjel finner du flest jenter, fra unge skolejenter som kjøper garn for ukepengene sine til damer på over 90 år. Men det er også gutter og menn som handler, noen strikker selv, mens andre er sendt ut på oppdrag eller de kjøper noe i gave. De fleste kundene bor i Gjerdrum eller Nannestad, men det er også flere som kommer fra Kløfta og Skedsmokorset. Jeg har også kunder som kjører fra Lørenskog, Oslo sentrum og Bærum fordi de vil handle garn hos meg. Det er til å bli rørt av! Hva er viktig for deg som driver av garnbutikk? Et godt, lokalt handelsmiljø med flere butikker og servicetilbud er viktig for å sørge for at en stor del av handlingen kan skje her. Det er viktig at faghandelen blir satt pris på av kundene, og at muligheten til å få råd, veiledning og inspirasjon med på kjøpet blir tatt med i betraktning i tillegg til pris. Det opplever jeg at kundene her gjør! Samspill med kundene og tilbakemeldinger for å ha riktig sortiment til enhver tid er viktig, og ikke minst spennende når man driver sin egen, frittstående butikk. Er det noe spesielt du vil trekke fram som positivt med å drive i Ask? Det som er positivt med å drive i Ask er det gode lokalsamfunnet. Jeg opplever at veldig mange er oppriktig opptatt av å støtte lokale butikker og setter pris på at det finnes tilbud her. Det å ha en butikk på landet gir det lille ekstra synes jeg, her kjenner mange hverandre og slår av en prat når de møtes, og det skjer rett som det er at det kommer noen med strikketøyet sitt som de trenger litt hjelp med. De aller beste opplevelsene har jeg når jeg ser gleden hos noen som får til noe de ikke trodde de skulle klare! Merete forteller at det er Strikkekafè den siste onsdagen hver måned, hos Hos Nabo n. 9

10 Obsima Technology Turid Jødahl i samtale med daglig leder Leif Haugland Obsima Technology trives veldig godt på Ask pga nærhet til post, bank og butikk, og ikke minst hotell og spisesteder som ofte brukes i forbindelse med møter og representasjon. Litt om din bakgrunn, og når ble firmaet etablert på Ask? Jeg er utdannet maskiningeniør fra forsvaret med maritimog offshoretekniske fag. Jeg jobbet som teknisk offiser i forsvaret før jeg stiftet Obsima AS i De første årene hadde vi kontor på Bråtesletta og Klampenborg. I 2004 ble en del av selskapet kjøpt opp av Vinghøg Gruppen (i dag Rheinmetall) og den delen ble flyttet til Nøtterøy. Den resterende delen (Obsima) flyttet samtidig fra Klampenborg til Askheim 1. I 2007 ble selskapet slått sammen til en enhet igjen under navnet Obsima Technology AS og to nye aksjonærer kjøpte seg inn slik at vi i dag har 3 eiere. Vi trives veldig godt på Ask da det gir nærhet til post, bank og butikk og ikke minst hotell og spisesteder som vi ofte bruker i forbindelse med møter og representasjon. Hva er det dere produserer? Fortell om produktene og hva de brukes til? Obsima Technology er en teknologibasert bedrift med flere markedsområder, både innenfor egenproduserte ting og ren importør/agent/distributør av utstyr fra blant annet Tyskland, Danmark og USA. Vi er Norges største leverandør og produsent av terminalballistiske beskyttelser til skytebaner og øvingsanlegg. Eksempler på dette er kulefangere, støydempinger, skuddsikringer og rikosjettsikringer. Vi leverer blinksystemer av mange forskjellige typer, alt fra pappskiver til avanserte simulatorer og elektroniske skiver. Vi samarbeider med store fagmiljøer som Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), Forsvarsbygg, Det Frivillige Skyttervesen (DFS), Forsvarets Logistikk Organisasjon (FLO) og Politiets Data og materielltjeneste (PDMT). Vi har en elektronikkavdeling som jobber med salg og prosjektering av utstyr til bruk i klima- og miljøovervåkning, samt utstyr til bruk i radiokommunikasjon. Vi opererer over hele landet og inngår ofte underleverandøravtaler med lokale bedrifter rundt om i landet som utfører disse vedlikeholdsarbeidene for oss. Samarbeider dere med noen lokale firmaer? Ja, vi samarbeider med flere firmaer i Gjerdrum, blant annet All Metall AS og Ljungman AS når vi trenger hjelp til prototyping, sveising og stålkonstruksjon av mindre produksjonsserier samt finmekaniske reparasjoner. Utover dette har vi i mange år benyttet oss av Maxbo når vi har behov for den type materiell som de leverer. Vi bruker også noe innleid arbeidskraft fra firmaer i Gjerdrum når dette er nødvendig. Foreløpig får vi får mesteparten av våre terminalballistiske produkter produsert hos en bedrift på Ottestad, ikke så langt fra Hamar, men dersom det dukker opp lokale og konkurransedyktige firmaer så vil et samarbeid med dem være helt naturlig. Har du mange ansatte? Daglig leder er meg og sammen med meg jobber Asbjørn Slettmyr, Line Haugland (min kone) og Knut Bakken. Alle med unntak av Asbjørn, bor i Gjerdrum. I tillegg til oss fire som jobber her på Ask har vi en liten avdeling på Rena hvor vi har tre mann som jobber fast med vedlikehold for Forsvaret. Kan du si noe om utviklingen økonomisk og omsetningsmessig? Våre ambisjoner ligger nødvendigvis ikke i vekst, men å bli flinkere og mer effektive i de forskjellige prosjektene vi er involvert i. Er det noe spesielt du vil trekke fram som positivt med å drive i Ask? Vi er først og fremst lokalisert i Gjerdrum fordi vi bor her. Det viser seg også at nærhet til hovedkontorene for Politi, Forsvar, samt flyplassen på Gardermoen, Kunnskapsbyen på Kjeller og enkel tilgang på gode logistikknutepunkt gir oss mye konkurransekraft. Vi er veldig glade for å ha kort vei til post og butikk, samt kafeer, overnattingsmuligheter og spisesteder. Jeg husker godt perioden fra 2004 til 2007 da jeg pendlet til Tønsberg 3 dager i uka så det skal heller ikke stikkes under en stol at kort reisevei for de ansatte er positivt i seg selv. 10

11 Prospekt mulig næringshage i Gjerdrum Gjerdrum kommune og Gjerdrum næringsforening har i fellesskap tatt initiativ til å vurdere oppbygging av et utviklingsmiljø for nytt næringsliv og eksisterende bedrifter i Gjerdrum. Odal Næringshage og SIVA er positive til å overføre sin kompetanse og erfaring fra oppbygging og drift av en næringshage eller tilsvarende miljø. Det er mulig å etablere en node en avdeling av Odal Næringshage som knytter «avdeling Gjerdrum» til det nasjonale nettverket av næringshage og øvrige innovasjonsmiljøer som inkubatorer, industriinkubatorer, kunnskapsparker og forskningsparker. I tillegg kan også nevnes kontakt med øvrige virkemiddelapparat, eksempelvis Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd. Dette vil gi de bedriftene som går inn i et felles utviklingsmiljø i Gjerdrum, lett tilgang til kompetanse, nettverk, miljø og nettverk som kan og skal være med på å bygge og utvikle det lokale næringslivet. kan være en del av et samlokaliseringsmiljø. Det er mulig å inngå avtale med næringshagen/noden som en medlemsbedrift, og således være en del av nettverket og kompetansemiljøet på denne måten. Næringsforum og Gjerdrum Næringslivsforening jobber med saken og mer info vil komme etterhvert. Ønsker du å delta i en næringshage? Send e-post til eller ta kontakt på tlf eller Gjerdrum Næringslivsforening, Postboks 45, 2024 Gjerdrum. Se ellers En node i Gjerdrum vil med en tilknytning til et etablert næringshagemiljø, komme raskt i gang for å benytte allerede etablerte og eksisterende kompetansemiljøer og nettverk som kan og vil komme gründere og bedrifter til gode. Hva er en næringshage? Hvorfor skal det ta mer enn en halvtime å etablere et AS? Eller finne den riktige støtteordningen? Slik praktisk og resultatorientert tenker Næringshagen/nodene. Det gjør næringshagen/nodene til noe av Norges mest fruktbare miljø for å foredle idéer, talenter og prosjekter til lønnsomme bedrifter og arbeidsplasser. Vi gjør det med praktisk hjelp, kompetansebygging og et fellesskap som stimulerer bedriftenes kreativitet og innovasjon. Dessuten tilbyr vi høy kompetanse på sunn, forretningsmessig utvikling. God, sollet vekstjord. God, sollet vekstjord. Næringshagen/nodene er lokal næringsutvikling der talenter, idéer og prosjekter møter profesjonell bistand til å orientere seg i virkemiddelapparatet, utvikle forretningsidéer, arbeide med markedet og finne kapital. Næringshagen/nodene tilbyr også attraktive forretningslokaler som er tilrettelagt for samspill mellom bedrifter. En næringshage er IKKE er bygg; det er et samlokaliseringsmiljø av bedrifter fortrinnsvis innen kunnskapssegmentet. Allikvel diskvalifiserer det ikke å ha en tilknytning til næringshagen/noden hvis man av ulike årsaker ikke 11

12 Gjerdrum Golfklubb Turid Jødahl Norges golfforbund har skriftlig gratulert klubben med En av Norges flotteste baner og medlemmene er i dag i overkant av 550 medlemmer. Gjerdrum golfklubb prøver å gjøre mest mulig på dugnad, noe som gir eierskap til klubben og veldig godt samhold. Inngangsporten til golfsporten er et kurs som heter Veien til golf. Det går over 12 timer, som oftest en helg og et par kvelder. På kurset lærer man det grunnleggende mht teknikk, regler og ikke minst å ta vare på egen og andre spilleres sikkerhet på banen. Ungdom over ca 13 år deltar på kurs sammen med voksne, mens de har egne kurs for yngre barn. Gjerdrum golfklubb samarbeider med skolene i Gjerdrum gjennom et tiltak som heter Golf i skolen. I fjor høst og i vår vil f.eks. 36 elever fra 8. trinn på U-skolen ha golf som en aktivitet i valgfaget Friluftsliv og helse. Dette har vært en stor suksess; både elevene og lærerne storkoser seg. Klubben ble stiftet i 2002, og banen ble åpnet i Det hele startet et par år før klubben ble stiftet. Noen av grunneierne i området og et par av klubbens golfspillere begynte å snakke om muligheten for å kombinere ønsket om en egen golfbane, med grunneiernes ønske om å bevare et åpent landskap på Brådal. Grunneiernes ønske om at gårdene deres ikke skulle bli utbygd med boliger, var en viktig drivkraft. I dag er banen ferdig utbygd som en fullverdig golfbane med 9 flotte hull. Norges golfforbund har skriftlig gratulert klubben med En av Norges flotteste baner. Siden starten i 2002 har klubben hatt en veldig god utvikling i medlemsmassen, slik at de i dag er i overkant av 550 medlemmer. Et annet populært tiltak er Golf Grønn Glede, hvor klubben samarbeider med lokallaget av LHL i Nannestad og Gjerdrum. I fjor deltok 14 fra LHL på nybegynnerkurset, og trente deretter regelmessig på golfbanen to ganger i uken. Et flott tiltak i folkehelseperspektiv! Kurs I tillegg til nybegynnerkurset, har klubben tilbud om ulike videregående kurs. Mange tror at golf er en enkel sport, men det er behov for både trening og instruksjon for å beherske spillets mange utfordringer. Medlemmer Av klubbens ca 550 medlemmer er det 100 i junioralder, dvs under 20 år. De fleste medlemmene, i overkant av 300, bor i Gjerdrum. Resten kommer fra hele Osloregionen. Klubben pleier å si at vi er hjemmeklubb for befolkningen fra Oslo sentrum til Eidsvoll, med mange medlemmer fra Holter, Kløfta og Skedsmo. For folk flest Gjerdrum golfklubb er en klubb for familier og folk flest. De vektlegger inkludering av alle, uansett alder og ferdighet. Gjestespillere fra andre klubber skryter av den flotte banen, men også av det trivelige miljøet i klubbhuset og på den solrike terrassen. Kaffe og vaffel og en golfprat gir en trivelig avslutning etter 2-3 timer på banen. Gjerdrum golfklubb er imponert og takknemlige over den positive mottakelsen de har fått i bygda, både fra befolkningen, kommunen og de 11 grunneierne som jorda leies av. Og, det er selvfølgelig positivt at Gjerdrum har en sentral beliggenhet, med en kvart million potensielle golfspillere innenfor en liten halvtime med bil. 12

13 Ask Storvel Ask StorVel er en politisk uavhengig interesseorganisasjon for innbyggerne i og omkring Ask sentrum. Ask StorVel er en politisk uavhengig interesseorganisasjon for innbyggerne i og omkring Ask sentrum. Foreningen har omtrent 370 husstander eller nærmere tusen personer som medlemmer. Foreningen er tilsluttet Velforbundet (www.dittvel.no). Arbeidet med sentrumsutviklingen Ask StorVel fortsetter sitt arbeid med sentrumsutviklingen og har hatt flere møter med kommunens administrasjon og ordfører. Vi jobber for at Ask må utvikles med et landsbypreg. Dette innebærer blant annet at sentrumsgata ikke må stenges med tette byggelinjer på hver side. Veisystemene må etableres slik at gjennomgangstrafikken i sentrum avlastes via Brådalsveien og en framtidig ny fv120 øst for Ask. Idrettsparken og sentrumsutviklingen Idretten i Gjerdrum er i mangel på anlegg og treningsmuligheter. Sammen med Idrettsrådet og Gjerdrum Idrettslag (GIL) deltar vi aktivt i debatten om utviklingen av idrettsparken. Dette ligger i sentrumsnære områder og vil naturlig bli en sosial møteplass for innbyggerne. Det er viktig at man tar hensyn til dette i utviklingen av idrettsparken. Foreningen deltok på folkemøtet 13. mars om kommundelplan for anlegg, idrett og friluftsliv hvor ble det vist flere alternative løsninger. Vestvang-tomta («Maxbo») Vestvang-tomta (hvor Maxbo ligger i dag) skal omreguleres til boliger og næringslokaler. Ask StorVel har gitt sine tilbakemeldinger til utbygger. Du finner mer informasjon om dette og andre saker på våre nettsider under «Informasjon fra foreningen». Samarbeid med næringslivet Foreningen har flere sammenfallende interesser med Gjerdrum Næringslivsforening og har en løpende dialog om etablering av næring og et variert handelstilbud. Informasjon og profilering På legger vi ut informasjon om våre aktiviteter fortløpende. På Gjerdrumsdagen har vi egen informasjonsstand. Trafikksikkerhet Kommunen har utarbeidet en kommunal trafikksikkerhetsplan for å øke kommunens innsats i trafikksikkerhetsarbeidet, og på den måten bidra til at antall skadde og drepte i trafikken reduseres. Ask StorVel vil engasjere seg i dette arbeidet med hovedfokus på tiltak i sentrumsnære områder. Miljø For å redusere forsøpling langs veier og i friområder følger Ask StorVel opp ansvarlige for renhold og søppeltømming. Vi tar initiativ til beplantning og generell forskjønnelse i sentrum. Hvilebenkene på Ask er også vårt initiativ. I samarbeid med kommunen og næringslivsforeningen er vi allerede i gang med planlegging av årets julegate! Trivsel Skiløypa på golfbanen som er sponset av Ask StorVel ble også i vinter flittig brukt ikke minst av ungdomsskolens elever. Vi vil presse på videre for at den foreslåtte løypetrasé fra Ask til Gjerdrumsmarka blir realisert innen rimelig tid. Dette er et viktig bidrag til økt trivsel og bedre folkehelse! Kultur Etter omorganiseringen av eierstrukturen i Gjerdrum kulturhus, vil Ask StorVel gjennom sin representasjon i foreningen «Småeierne» bidra til at kulturhuset utvikles som et aktivt og engasjerende kultursenter i bygda. Generalforsamlingen 2013 Årets generalforsamling blir avholdt i april og medlemmene vil få innkalling i posten. BLI MED! Vi trenger flere frivillige som kan bidra til å realiserer vår visjon om at «Ask skal bli verdens beste sted å bo» Gjennom medlemskap og aktiv deltakelse i Ask StorVel kan DU bidra til at Ask utvikles med fokus på et godt og trygt miljø for alle. Hvordan kontakte oss epost: Internett: Styreleder: Per Juel Knudsen tlf

14 Skogteknikk AS Turid Jødahl Skogteknikk driver i dag et etablert reservedelslager av skogsmaskiner og kontor hjemme på gården Nitteberg i nordøstbygda. Ole Thomas Fladby Bakgrunn Skogteknikk ble etablert 1985 av Olav Fladby da han overtok et av agenturene fra den svunne storheten Eik&Hausken. I dag er det sønnen Ole Thomas Fladby som styrer bedriften. Skogteknikk AS har i dag den norske importen av skogsmaskiner fra svenske Rottne Industri AB, vedmaskiner fra Østerrikske Posch GMBH, markberedningsutstyr fra svenske Bracke Forest AB og hogstaggregater fra svenske SP Maskiner. Ansatte Det er i dag en nesten ren familiebedrift med 3 fast ansatte. I tillegg har de leid inn hjelp til regnskap og maskinservice. Totalt representerer bedriften ca 5 årsverk. Olav og Kari drev firmaet alene frem til 2004, hvor også Ole Thomas ble med i driften. Skogteknikk har hatt en gradvis økning av maskiner i markedet. Men med såpass få og tunge salg pr år vil totalomsetningen variere en del. Målsetningen er å levere 1 ny skogmaskin i måneden, i tillegg til deler og andre produkter. 90% av omsetningen knytter seg til hogstmaskiner og lassbærere produsert av det svenske familie- og grunderforetaket Rottne Industri AB. Skogteknikk leverer 4 forskjellige hogstmaskiner og 4 forskjellige lassbærermodeller. De spenner fra tonn og prisnivået er fra 1,7 3,5 millioner pr enhet. I tillegg er salget av produksjonsutstyr for ved økende og er et av bedriftens store potensielle vekstområder. Bedriften har i dag et etablert reservedelslager og kontor hjemme på gården Nitteberg i nordøstbygda. Det aller meste av deler går via post og det som ikke finnes på lager kan skaffes som ekspressleveranser med bil som bestilles kl 1500 i Växjö i Sverige og leveres på Nitteberg i løpet av den påfølgende natten. Gjerdrum ER nærmere enn du tror. Omsetningen av reservedeler passserte i fjor 5 millioner for første gang. Selv om bedriften helst ser at maskinene går uten problemer er det ikke til å stikke under en stol av de er helt avhengige av inntektene ettermarkedet gir. Når det gjelder service har bedriften 3 faste samarbeidspartnere spredt rundt på Østlandet. Disse har egne servicebiler og kjører uteservice. En av disse har også et stort verksted på Kongsvinger hvor det er lagt opp et vedlike 14 holdslager, og har mulighet til å få de store maskinene inn for vask, service og vedlikehold. Hvem er kundene Det norske profesjonelle skogbruket er veldig lite og Skogteknikk har en viss kjennskap til de aller fleste skogsentreprenørene i Norge. Det er et relativt mettet marked og bedriften kjemper med maskinleverandørkolleger om kundene. Bedriften har i dag maskiner fra Finnmarkske Dorresdieva til Sørlandske Lyngdal. De aller fleste kundene er for øvrig der majoriteten av skogens kubikk tas ut; Hedmark, Oppland, Akershus, Østfold og Buskerud. De aller fleste av skogsmaskinkundene er fulltids skogsentreprenører. Når det gjelder kunder knyttet til vedproduksjonsutstyr så er dette veldig varierende. Bedriften har levert alt fra enkle sylinderkløyvere til fulle fabrikker til en prislapp på nær 1 millon. Noe av det viktigste for Skogteknikk er å ha en industri som kan ta i mot virket kundene produserer. Derfor ses det med stor interesse på hva som skjer med det nedleggningstruede Tofte Industrier som i dag tar i mot 25% av norges ca 8 millioner m3 avvirket skog. Og når det gjelder mer lokale forhold er det viktig at logistiske forhold legges til rette. Om Gjerdrum og fremtiden Skogteknikk understreker at nærheten til de store logistikkbedriftene, samt flyplassen er store fordeler ved å være etablert i Gjerdrum. Skogteknikk er avhengig at de eksklusive leverandører til enhver tid leverer det markedet etterspør. Fortsetter de med dette, samt at det blir stabile leveranser for virke fremover tror de på å kapre ytterligere markedsandeler. Det ligger vel og i kortene at det vil bli gjort ansettelse(r) i bedriften i den kommende perioden. Hvorvidt bedriften fortsetter å bli værende på Nitteberg er et springende spørsmål. Uansett er ønsket sterkt om fortsatt å være i Gjerdrum.

15 Bli med i GNF Gjerdrum Næringslivsforening Alle som driver næringsvirksomhet i Gjerdrum kan bli medlem i Gjerdrum Næringslivsforening. Kontingenten er kroner 1000,- per år og betyr at du blir en del av næringslivets nettverk i Gjerdrum. Ta kontakt med Gjerdrum Næringslivsforening ved å sende en epost til eller ring så ordner vi resten. Velkommen med på laget! Velkomstbrev til nye medlemmer Styret i Gjerdrum Næringslivsforening ønsker dere velkommen i foreningen og håper dere får glede og nytte av medlemskapet. Foreningens formål er å arbeide for å ta vare på og utvikle medlemmenes felles interesser som næringsdrivende både i bygdemiljøet og i samfunnet for øvrig. Jfr. vedtektene som følger vedlagt. Foreningen ønsker videre å medvirke til nettverksbygging mellom virksomhetene og tilby kurs og møter for næringsutvikling og kompetanseheving. Foreningen ble formelt stiftet i årsmøte 20. mars 2007 og har nå ca. 70 medlemmer. Medlemskapet innebærer: Utgivelse av avisen: GJERDRUM næring og handel - 20 % medlemsrabatt på annonser - presentasjon av medlemmer - info til alle bygdas innbyggere - vindu mot framtiden Deltar i Næringsforum kontaktorgan mellom Gjerdrum kommune, Næringslivsforeningen og Gjerdrum Bondelag Påvirker i aktuelle saker i forhold til kommunen, som plansaker, behov for næringsareal, fokus på næringsutvikling, Vinmonopolutsalg i Gjerdrum og andre saker av betydning for næringsliv og handel. Har tidligere bl.a. bidratt til utsmykning av rundkjøringen ved Gjerdrum Helsesenter og arbeidet for bredbåndtilgang til alle innbyggerne. Egen webside med informasjon om foreningen, Egen Facebookside hvor medlemmene kan legge ut informasjon Kurs for medlemmene eks. i bedriftens bruk av Facebook Medlemsmøter med aktuelle tema Vi oppfordrer dere til å bruke foreningen. Ta initiativ, bruk telefon eller e-post til og bidra til å skape gode forutsetninger for bygdas næringsliv og også engasjement og samarbeid mellom de næringsdrivende. Med vennlig hilsen Gjerdrum Næringslivsforening Turid Jødahl Leder Fra vårt medlemsmøte om mulig næringshage i Gjerdrum. Vi hadde besøk av Odal Næringshage v/daglig leder Tove Gulbrandsen, SIVA v/direktør Jon Johansen, Innovasjon Gardermoen v/daglig leder Steinar Kristensen og Gjerdrum kommune v/rådmann Frits Eriksen. Det var stort engasjement i salen. Postboks 45, 2024 Gjerdrum E-post: Internet: 15

16 God tannhelse er viktig. Ta en kontroll hos oss! Gjerdrum Turbil ANS turbusselskapet som utfører alt innen busstransport! Gjerdrum Turbil ANS Tlf: Fax: Romantisk bryllup på landet Raumergården ligger stille og vakkert til i Gjedrum rett utenfor Oslo. En flott ramme rundt en av de viktigste begivenhetene i livet - den romantiske bryllupsfesten. En vellykket bryllupsfeiring avhenger av god planlegging og prikkfri gjennomføring. Små, men uhyre viktige detaljer kan avgjøre om festen blir et minne for livet, eller bare et hyggelig minne. Anita Aasland, vertinne og kjøkkensjef på Raumergården, har et suverent øye for detaljer, både før og under festen. Hennes råd og kunnskap er høyt verdsatt. Anita er lidenskapelig opptatt av mat og vin, og tryller frem lekre retter av de beste Kurs og konferanse eller bryllup/selskap lokale råvarene. Vakre festbord dekoreres med stor glede og omtanke. Overlat det meste til henne, så kan du begynne å glede deg allerede nå. Raumergården ligger stille og vakkert til på Ask i Gjerdrum, bare 15 min. fra Gardermoen, og 30 min. fra Oslo. Et lite, familiedrevet kurshotell med stor lidenskap for lokale råvarer, og en velfylt vinkjeller. Vil du vite mer eller ta en prat med Anita, kan du ringe , eller sende oss en epost Vertskapet trakterer selv små og store ledergrupper med varm og personlig service, full diskresjon og prikkfri gjennomføring. Små og store bryllupsfester. Brudesuite, 11 juniorsuiter + 28 enkeltrom. Vi har kresne konferansegjester, og vet hva som skal til for å skape riktig atmosfære. Overnatting for inntil 52 personer. Raumergården Les om oss Hotel på arrangerer små og store bryllupsfester. Egen brudesuite, 11 juniorsuiter og 28 enkeltrom. Vil du vite mer eller ta en prat med oss, kan du ringe eller sende en epost til Raumergården Hotel AS, Ask Postboks 14, 2024 Gjerdrum Telefon: Fax:

Nr. 2 - september - 2013. Gjerdrum Næringslivsforening. Tid for innekos! GNF tar en prat med rådmannen Arkitekttjenester på Ask Mega blir Coop Extra

Nr. 2 - september - 2013. Gjerdrum Næringslivsforening. Tid for innekos! GNF tar en prat med rådmannen Arkitekttjenester på Ask Mega blir Coop Extra Nr. 2 - september - 2013 Gjerdrum Næringslivsforening Tid for innekos! GNF tar en prat med rådmannen Arkitekttjenester på Ask Mega blir Coop Extra Høsten kommer og aktiviteten øker Bladet vårt Gjerdrum

Detaljer

Nr. 1 - mai - 2014. Gjerdrum Næringslivsforening. God sommer!

Nr. 1 - mai - 2014. Gjerdrum Næringslivsforening. God sommer! Nr. 1 - mai - 2014 Gjerdrum Næringslivsforening God sommer! Næringslivspris 2014 Næringshagen etablert Status sentrumsplan Det spirer og gror! Våren er her og for en fantastisk vår vi opplever i år! Sola

Detaljer

Nr. 3 - november - 2013. Gjerdrum Næringslivsforening. God Jul!

Nr. 3 - november - 2013. Gjerdrum Næringslivsforening. God Jul! Nr. 3 - november - 2013 Gjerdrum Næringslivsforening God Jul! Julebakst hos Baker Thorsen Norsk Mølleservice - 30 år Vestvangprosjektet på gang Aktiv høst og førjulstid Det er mye positivt som skjer i

Detaljer

Nr. 3 - November - 2014. Gjerdrum Næringslivsforening JULEHANDEL PÅ ASK. Åpne butikker 1. søndag i advent kl 14-19. Kogstadmjølk

Nr. 3 - November - 2014. Gjerdrum Næringslivsforening JULEHANDEL PÅ ASK. Åpne butikker 1. søndag i advent kl 14-19. Kogstadmjølk Nr. 3 - November - 2014 Gjerdrum Næringslivsforening JULEHANDEL PÅ ASK Åpne butikker 1. søndag i advent kl 14-19 Kogstadmjølk Gjerdrum Kulturhus Gjerdrum Byggservice Kortreist mat, kvalitet, tradisjoner

Detaljer

Nr. 1 - mars - 2015. Gjerdrum Næringslivsforening. God Påske! Full aktivitet på Stall Ekeberg Vestvang i startgropa InHouse - Gulvex, hva nå?

Nr. 1 - mars - 2015. Gjerdrum Næringslivsforening. God Påske! Full aktivitet på Stall Ekeberg Vestvang i startgropa InHouse - Gulvex, hva nå? Nr. 1 - mars - 2015 Gjerdrum Næringslivsforening God Påske! Full aktivitet på Stall Ekeberg Vestvang i startgropa InHouse - Gulvex, hva nå? Mye på gang! Det skjer mye i Gjerdrum for tiden. I dette bladet

Detaljer

Nr. 2 - mai - 2015. Gjerdrum Næringslivsforening. God Sommer! Tid for blomster Næringslivsprisen 2015 KAIs FARVEHANDEL

Nr. 2 - mai - 2015. Gjerdrum Næringslivsforening. God Sommer! Tid for blomster Næringslivsprisen 2015 KAIs FARVEHANDEL Nr. 2 - mai - 2015 Gjerdrum Næringslivsforening God Sommer! Tid for blomster Næringslivsprisen 2015 KAIs FARVEHANDEL Vår og sommer! Vi er igjen inne i en årstid hvor planter, busker og trær utvikles fra

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 1 Mai 2010 10. årgang Opplag 17.000 Til næringslivet i timesregionen rundt

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Møteplass for seniorer

Møteplass for seniorer INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 6 - ÅRGANG 2 - AUGUST 2015 Møteplass for seniorer Høstens program for alle seniorsentrene finner du som et eget bilag midt inni avisen. Bli med på

Detaljer

Utfordrer kommunene. TV og Jehova. Framtidsvyer. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 10 og 11. Side 8 og 9 SLETVOLD

Utfordrer kommunene. TV og Jehova. Framtidsvyer. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 10 og 11. Side 8 og 9 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 3 Oktober 2008 8. årgang Opplag 20.000 Til næringslivet i timesregionen

Detaljer

hamarregionen Med øye for spill Driftig dame Utdanning blir viktigst Vestbygdas urbane gullkorn LUNSJMØTE FORAN PEISEN?

hamarregionen Med øye for spill Driftig dame Utdanning blir viktigst Vestbygdas urbane gullkorn LUNSJMØTE FORAN PEISEN? hamarregionen HAMARREGIONEN UTVIKLING OKTOBER 2010 UTGAVE 1 Med øye for spill Jonas Hauge fra Eyeball Interactive forteller om veien fra Høgskolen i Hedmark til spillet om Jakten på Kjærligheten. Og enda

Detaljer

FEST LURA. TIDENE Festen som ingen ende COGNAC VILLE TA PRODUSER BILEN DIN PÅ INTERNETT. nå blir det skikkelig. Oppussingen er ferdig

FEST LURA. TIDENE Festen som ingen ende COGNAC VILLE TA PRODUSER BILEN DIN PÅ INTERNETT. nå blir det skikkelig. Oppussingen er ferdig i n f o r m a s j o n U T G A V E 2 2 0 0 7 Å R G A N G 3 O P P L A G 1 3 0. 0 0 0 SIDE 32 SIDE 34 SUV SOM FÅR FOLK TIL LURA PRODUSER BILEN DIN PÅ INTERNETT SIDE 36 PROBLEM MED HUDEN? Oppussingen er ferdig

Detaljer

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort Nr. 2 februar 2013 friidrett populært Grenseland AVISA et MØTeSTeD for aremark MarKer rømskog forholdene ligger vel til rette for fysisk aktivitet i Grenseland. I Marker er åtti barn og unge opptatt med

Detaljer

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2014. God Påske! Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2014. God Påske! Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00 UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2014 God Påske! Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00 Dugnad i Sansehagen! Tirsdag 6 mai blir det dugnad i Sansehagen på Bygdeheimen.

Detaljer

KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet

KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet Bli med inn i KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet Kunnskapsparken Et akvarium fylt med kompetanse? Brita Leiros i Alta Næringsforening: Jeg trives der «galskapen»

Detaljer

GODE TIL Å STREIKE. INNBLiKK SPREK OMSORGS- TJENESTE HELT SOM BØTELEGGER KROKENS UNGE HJELPER ANDRE. Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012

GODE TIL Å STREIKE. INNBLiKK SPREK OMSORGS- TJENESTE HELT SOM BØTELEGGER KROKENS UNGE HJELPER ANDRE. Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012 INNBLiKK Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012 SPREK OMSORGS- TJENESTE SIDE 10 HELT SOM BØTELEGGER SIDE 2-3 KROKENS UNGE HJELPER ANDRE SIDE 12-13 GODE TIL Å STREIKE Etter å ha vært tatt ut i samtlige

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Flytthit i Fjellregionen

Flytthit i Fjellregionen Flytthit i Fjellregionen 200120022003 200420052006 20072008 20092010 2011 Vertskapsordningen. Side 6 INNHOLD side 4 Flytthit 2001 2011 «I disse Flytthit-tider», sier vi. Men hva betyr nå det? Savner du

Detaljer

MONO. Hvordan får de det til? EN kan al for N ærin gslive t 3/2010. side 6. Industriforskning til Mo Senter for teknologisk entreprenørskap.

MONO. Hvordan får de det til? EN kan al for N ærin gslive t 3/2010. side 6. Industriforskning til Mo Senter for teknologisk entreprenørskap. MONO EN kan al for N ærin gslive t 3/2010 Hvordan får de det til? side 6 Industriforskning til Mo Senter for teknologisk entreprenørskap kan bli en realitet i løpet av høsten. Side 11 Elise tar saken Veien

Detaljer

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! Asker Næringsråd Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! 2 LEDER / ASKER NÆRINGSRÅD 3 Innhold Store muligheter i Asker! Store muligheter i Asker 3 Det handler om å fange vinden 5

Detaljer

Tettstedutvikling i Sørum kommune. Kvalitativ undersøkelse for Sørum Næringsforum. Rapport. Tettstedutvikling i Sørum kommune.

Tettstedutvikling i Sørum kommune. Kvalitativ undersøkelse for Sørum Næringsforum. Rapport. Tettstedutvikling i Sørum kommune. Kvalitativ undersøkelse for Sørum Næringsforum. Rapport. Innholdsfortegnelse 1 Informasjonsbehov. Undersøkelsens formål. 2 Hovedfunn. Innbyggere og næringsvirksomhet. 3 5 4.2 Potensielle tilflyttere. 37

Detaljer

By uten vinnerkultur. Reparerer finansuro. Test i butikk fest på nett

By uten vinnerkultur. Reparerer finansuro. Test i butikk fest på nett Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen oktober 2008 By uten vinnerkultur Tromsø by har mye å juble for og mange som lykkes, men ingen tradisjon i å dyrke dem fram. SIDE 20-25 Reparerer finansuro

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

MONO FAKTOR. som gir vekst Side 6-7 EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 4/2010. Inspirasjon Moods of Norway vil inspirere til nytekning under årets Gallaria.

MONO FAKTOR. som gir vekst Side 6-7 EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 4/2010. Inspirasjon Moods of Norway vil inspirere til nytekning under årets Gallaria. MONO EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 4/2010 FAKTOR som gir vekst Side 6-7 Inspirasjon Moods of Norway vil inspirere til nytekning under årets Gallaria. Side 15 Gir villig Næringslivet vil ha på plass stor flyplass

Detaljer

bedrifter i utvikling

bedrifter i utvikling bedrifter i utvikling Kjære leser I dette magasinet kan du lese om bedrifter og et miljø som satser aktivt på å utvikle seg videre. Vi lever i en verden der endringene er større og skjer raskere enn noen

Detaljer

Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag

Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag 1 Forord (Eva) 2 Innhold 1. Om planen bakgrunn for arbeidet 1.1 Mandat og organisering 1.2 Metode og oppfølging av planen 2. Rammer og forutsetninger

Detaljer

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden Nr. 46 2015 Årgang 20 Rekord mange lærlinger Vi er fremtiden INN HOLD 07 Tallenes herre 11 Nytt fjos på Grødem 32 Hjemmestrikkete Risaluer 26 Ryfast 33 Full fart i Sirdal 42 Hobbit lekeplass 44 Sjøpanorama

Detaljer

Kongsvingerguiden. Nr. 3 mars 2012. Årgang 12. Oppgi foretaksnummer Byen Vår 976730070. torsdagslunsj årsmøte fotokonkurranse næringsliv

Kongsvingerguiden. Nr. 3 mars 2012. Årgang 12. Oppgi foretaksnummer Byen Vår 976730070. torsdagslunsj årsmøte fotokonkurranse næringsliv Nr. 3 mars 2012. Årgang 12 torsdagslunsj årsmøte fotokonkurranse næringsliv. Oppgi foretaksnummer Byen Vår 976730070. INFORMASJON Kongsvingerguiden Månedens Uno rekordstor UTGAVE - IGJEN Hvor skal dette

Detaljer