sormegleren.no 4 FØRSTE KJØPERE FÅR EN PIONER 14 ACTIVE MED PÅ KJØPET! BÅLY - LINDESNES 6 STORE BÅTHUS KLARE TIL BRUK AUDUN REMESVIK M:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "sormegleren.no 4 FØRSTE KJØPERE FÅR EN PIONER 14 ACTIVE MED PÅ KJØPET! BÅLY - LINDESNES 6 STORE BÅTHUS KLARE TIL BRUK AUDUN REMESVIK M: 952 38 976"

Transkript

1 sormegleren.no 4 FØRSTE KJØPERE FÅR EN PIONER 14 ACTIVE MED PÅ KJØPET! BÅLY - LINDESNES 6 STORE BÅTHUS KLARE TIL BRUK AUDUN REMESVIK M: E:

2 2

3 BÅTHUSENE er solrikt beliggende på Båly. OMRÅDET rundt er godt opparbeidet med sykkel- og gangstier og gir en vakker ramme. FARGER Båthusene leveres i fargene gul, rød og hvit. STEDET innbyr til et rikt båtliv i sommersesongen. SØRMEGLEREN NYBYGG MANDAL AUDUN REMESVIK M: E:

4 BÅLY - BÅTHUS 4521 LINDESNES

5

6 FAKTA OM EIENDOM ADRESSE MED BETEGNELSE EIER BELIGGENHET ADKOMST BOLIGTYPE EIERFORM BYGGEÅR AREAL MED BESKRIVELSE INNHOLD Båly - båthus i Lindesnes kommune. Rembest AS Alle opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Båthusene oppføres på Båly i Lindesnes kommune, like ved Båly havn og Spangereidkanalen. Fra rundkjøringen i Spangereidveien følger man Bålyveien mot Båly havn. Båthusene ligger på høyre side (før havna og hotellet). Båthus Selveier 2012 Båthusene er henholdsvis 4 og 5 meter brede og 10 meter lange. Arealberegningene er angitt iht. veileder for NS Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforeskrifter. På Båly i Lindesnes kommune skal vi forestå salget av 6 store båthus. Kjøpere av de fire første som selges, vil få med 14 fots båt med 9,9 hk påhengsmotor. Båthusene ligger like ved Båly havn og Spangereidkanalen. En unik mulighet for deg som ønsker å ta vare på båten og ha den trygt plassert i eget båthus. Båthusene har også gode lagringsmuligheter til bl.a. fiske-/og båtutstyr. 4 - Båthusene er hhv 4 og og 5 meter brede og 10 meter lange. - Alle båthusene har egen nummerert parkeringsplass. - Egen innvendig brygge og gangbane på en side. - Bjelker i tak for oppheising av båt inntil 2 tonn (selve løfteanordningen er ikke inkludert). Ved ekstraordinære snømengder på taket (over 16 tonn) må taket måkes om båten skal henge fritt i bjelkene. - Trapp opp til loft som dekker 1/3 av båthusets lengde - Ispropeller tilknyttet felles strømanlegg som gir isfri havn ved kalde vintre - Trykkimpregnert kledning og ferdigmalte vinduer. - Vannposter der to og to båthus deler kran. Mulighet for å legge inn strøm. (tilbud fra elektrofirma) - Båthusene er seksjonert, og hvert båthus får eget matrikkelnummer /skjøte. - Sameie/båtforening er opprettet, og denne ivaretar fellesinteresser / områder. Sameievedtekter finnes bak i prospektet. - Se forøvrig situasjonsplan/tegninger, samt leveransebeskrivelse - Se også for mer informasjon. BÅT INKL. I 4 FØRSTE BÅTHUS PARKERING LEGALPANTERETT Det følger med båt av type Pioner 14 Active, inkludert påhengsmotor Yamaha 9,9 hk i de fire første båthusene som omsettes. Biloppstillingsplass på felles parkeringsområde. Alle båthusene har sin egen nummererte biloppstillingsplass, som reguleres i vedtektene for sameiet. Området er regulert til annet byggeområde/båthus. Forøvrig består området i det vesentligste av bolig- og fritidsbebyggelse. Det foreligger brukstillatelse på båthus som er ferdigbygd. For all fast eiendom har kommunen legalpanterett (ikke tinglyst) i eiendommen som sikkerhet for skyldige kommunale avgifter og eventuell eiendomsskatt. Slike panteretter vil alltid følge eiendommen. BÅLY - BÅTHUS 4521 LINDESNES

7 HEFTELSER/SERVITUTTER LIGNINGSVERDI FELLESKOSTNADER INKL. OFFENTLIGE AVGIFTER PRISER/FASTE VISNING OVERTAGELSE HVITVASKING LOVVERK FINANSIERING PRODUKSJONSDATO SALGSOPPGAVE OG VEDLEGG For all fast eiendom har kommunen legalpanterett ( ikke tinglyst) i eiendommen som sikkerhet for skyldige kommunale avgifter og eventuell eiendomsskatt. Slike panteretter vil alltid følge eiendommen. Ikke fastsatt. Eiere av båthus må påregne å betale felleskostnader til vedlikehold og brøyting av fellesarealer (brygger/ parkeringsplasser/vannposter etc), felles forsikring, samt forbruk av vann og strøm. Disse fastsettes av styret i sameiet. Det første året ble det innbetalt kr ,- pr. eiendom. Et tilsvarende beløp må årevisst beregnes innbetalt. Beløpet pr. båthus for 2014 er stipulert lavere, til kr 2000,-. Vannavgift for vannpostene (se ovenstående punkt) Lindesnes kommune har nå vedtatt å avvikle eiendomsskatt som ble innført i Det påløper derfor ikke lenger kostnader til dette. Som annonsert eller etter avtale med megler. Båthusene selges til faste priser. Se prisliste. Som annonsert eller etter avtale med megler. Dessuten kan følgende kontaktes: Dan Robert Mikkelsen, telefon: Etter avtale. Megler plikter iht. Hvitvaskingsloven 20. Juni 2003 å innberette mistenkelige pengeoverføringer. Eiendommen selges i den stand den var ved fremvisning, jfr. Avhendingslovens 3-9. Kjøper kan derfor kun berope seg de bestemmelsene i Avhendingslovens kapittel 3, som er ufravikelige ved forbrukerkjøp i henhold til Avhendingslovens 1-2, 2. ledd. Selgers ansvar etter Avhendingsloven, blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Åpenbare / synlige feil og mangler ved eiendommen behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven. Eiendommen selges i den stand den var ved fremvisning, jfr. Avhendingslovens 3-9. Kjøper kan derfor kun berope seg de bestemmelsene i Avhendingslovens kapittel 3, som er ufravikelige ved forbrukerkjøp i henhold til Avhendingslovens 1-2, 2. ledd. Selgers ansvar etter Avhendingsloven, blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Åpenbare / synlige feil og mangler ved eiendommen behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven. Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf , for et uforpliktende finansieringstilbud Denne salgsoppgaven med vedlegg må gjennomgås før kontraktssignering.

8 6 BÅTHUSENE er solid bygd med bred gangbane på en av sidene.

9

10 INVESTERING Det er stor byggeaktivitet på området, noe som indikerer at båthus trolig er en god investering for fremtiden.

11

12 LEVERANSEBESKRIVELSE Revisjon pr. juni Trevirke: Alt utvendig trevirke, brygger, bunnsvill, vindskier, osv, leveres impregnert. Kledning leveres impregnert, behandlet ett strøk etter gjeldende fargeplan. Alle brygger har skjørt, inkl. utstikk utenfor yttervegg. Enkel trappestige/trapp til loft eller utvendig trapp inkl. rekkverk. Det leveres et oppbevaringsrom på ca. 1/3 av båthusets lengde på loftet. Gulv mellom knevegger har fuktimpregnerte gulvsponplater. Mellom båthusene er delevegger kledd med ensidig fuktbestandig finér. Tilretteleggelse for løfteanordning Takkonstruksjonen er tilrettelagt med bjelker for oppheising av båt med vekt inntil 2 tonn. Ved ekstraordinære snømengder på taket (over 16 tonn) må taket måkes om båten skal henge fritt i bjelkene. Løfteanordning er ikke med i leveransen. Takstein/ beslag Betongtakstein Skarpnes rød antikk der det ikke er spesifisert noe annet. På deler av området leveres tegl. Dette avhenger av båthusets plassering. Takrenner og nedløp levert i blank aluminium. Elektro Utbygger leverer trekkerør frem til plassering av felles skap. Øvrig installasjon er kjøpers ansvar. Strøm fra felles skap vil betjene 4-8 båthus. Installasjoner fra felles skap til det enkelte båthus må legges synlig på fasade/evt. innvendig. Tilbud fra Caverion er en rammeavtale hver båthuseier kan benytte. Endringer kan avtales direkte med Caverion. Vannposter: Det er levert vannposter i området til å dekke behovet for båthusene. Vannledning legges klart langs yttervegg (sommervannledning, ikke frostfritt). Det er koblet opp vannuttak/kran for tilkobling mellom to og to båthus. Fellesarealer: Parkeringsarealet er levert opparbeidet, ferdig asfaltert og oppmerket. Fellesbrygger tegnet inn i situasjonsplanen for området, leveres i takt med utbyggingen. Det tas forbehold om at dersom tegninger ikke stemmer med leveransebeskrivelse, er det leveransebeskrivelse som er gjeldende. Det kan forekomme mindre variasjoner i leveransene, avhengig av entreprenør. Ispropeller Det er levert strømgående ispropeller til annethvert båthus, noe som sikrer isfri havn under kalde vintre. Ispropellene er tilknyttet felles strømanlegg med både tidsstyrte og termostyrte termostater. BÅLY - BÅTHUS 4521 LINDESNES

13 PRISINFORMASJON & AVTALEVILKÅR PRIS Prisantydning fra: kr ,- OMKOSTNINGER Dokumentavgift kr 7.370,- Tinglysningsgebyr for skjøte kr 1.060,- Tinglysingsgebyr for hvert pantedok. kr 1 264,- Attestgebyr for hvert pantedok. kr 204,- Det tas forbehold om endringer i avgifter og gebyrer. OFFENTLIGE AVGIFTER Vannavgift for vannpostene. Disse fordeles via sameiet/båtforeningen. Lindesnes kommune har vedtatt å innføre eiendomsskatt for eiendommer i kommunen. Satsen er på 4 promille av taksert verdi pr. år. For 2013 har eiendomskatten vært kr 3 200,-. Taksert verdi kr ,-. LIGNINGSVERDI Fastsettes først når båthusene er ferdige. ANDRE FASTE KOSTNADER: Eiere av båthus må påregne å betale felleskostnader til vedlikehold og brøyting av fellesarealer ( brygger/ parkeringsplasser/vannposter etc), felles forsikring, samt forbruk av vann. Disse fastsettes av styret i sameiet. Det første året ble det innbetalt kr ,-.pr. eiendom. Et tilsvarende beløp må årevisst beregnes innbetalt. Våren 2013 ble det gjort vedtak i sameiet om innkjøp og montering av bobleanlegg. Utgifter til dette vil komme i tillegg for den enkelte båthuseier.

14 Eierseksjonssameiet Båthus 1 Båly VEDTEKTER Vedtatt på sameiemøtet den Vedtas i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr EIENDOM FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt sameiet) omfatter eiendommen: Gnr. 151 bnr. 178 i Lindesnes kommune. Sameiets navn er: Båthus I Båly 2. ORGANISERING AV SAMEIET Sameiet består av 62 seksjoner. Til hver seksjon er knyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til å benytte fellesarealene til det de er beregnet brukt til. Parkeringsplan med nummererte parkeringsplasser for hver enkelt eierseksjon ligger ved som Bilag 1 til vedtektene. 3. STYRET/SAMEIEMØTET Sameiet skal ha et styre som skal bestå av 3 personer, en leder og to medlemmer. Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet. 4. VEDLIKEHOLD/FELLESUTGIFTER/ GENERELLE PLIKTER Innvendig vedlikehold dekkes fullt ut av seksjonseier og inkluderer dører og vinduers innog utside. Utvendig vedlikehold besørges av den enkelte seksjonseier men eventuelle felles taknedløp fordeles mellom dem det gjelder. Fellesarealer vedlikeholdes felles, og fellesutgifter som skal og kan fordeles, fordeles likt mellom seksjonene. Sameierne plikter å overholde bestemmelsene som følger av oppdelingsbegjæringen, lov om eierseksjoner, disse vedtekter fastsatt av sameiermøtet. 5. OMSETNING AV ENHET Ved omsetning av enhet i sameiet skal dette varsles styret og forretningsfører. I sameiemøtet har hver seksjon 1 - en stemme. Sameiemøtet ledes av styrets leder. BÅLY - BÅTHUS 4521 LINDESNES

15 4 FØRSTE KJØPERE FÅR EN PIONER 14 ACTIVE MED PÅ KJØPET! Yamaha påhengsmotor med 9,9 hk medfølger.

16

17

18 NOTATER

19 NOTATER

20 sormegleren.no AUDUN REMESVIK M: E: Design/3d:

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Hovedoppdragsnummer 70313246 Ansvarlig megler Navn: Eivind Chr. Dahl, telefon 41 14 40 40 Tittel: Megler DNB Eiendom AS Adresse: Haakon VII`s gt 9, 4005 Stavanger

Detaljer

Kanalgården. Selveierleiligheter under oppføring med carport og store uteplasser.

Kanalgården. Selveierleiligheter under oppføring med carport og store uteplasser. Kanalgården Selveierleiligheter under oppføring med carport og store uteplasser. Kanalgården Nyt sommeren med kort avstand til badeplasser, turområder og golfbane. Vinter uten snømåking, frostfri bil under

Detaljer

NYBYGG HASSELDALEN BRYGGE LØVEHJERTE GRIMSTAD. Kjøpsinformasjon. DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG HASSELDALEN BRYGGE LØVEHJERTE GRIMSTAD. Kjøpsinformasjon. DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG HASSELDALEN BRYGGE LØVEHJERTE GRIMSTAD Kjøpsinformasjon DNB Eiendom dnbeiendom.no EIENDOMMEN FRA A TIL Å Hasseldalen Brygge 2 Kontaktperson Arild Aasen Eiendomsmegler Telefon: 97 58 67 30 DNB Eiendom

Detaljer

ÅMOT. Nyoppført halvpart av tomannsbolig med høy standard i Åmot. Lettstelt med alt på en flate og få min gange til sentrum. Doktorveien 32, 3340 ÅMOT

ÅMOT. Nyoppført halvpart av tomannsbolig med høy standard i Åmot. Lettstelt med alt på en flate og få min gange til sentrum. Doktorveien 32, 3340 ÅMOT Oppdragsnr: 1813049 ÅMOT Doktorveien 32, 3340 ÅMOT Prisant. kr 2 050 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 2 103 542 P-rom/bra ca. 82/88 kvm. Eierform Eier Nyoppført halvpart av tomannsbolig med høy standard

Detaljer

Salgsoppgave Brødfabrikken

Salgsoppgave Brødfabrikken Salgsoppgave Brødfabrikken Byggetrinn 1 D1-D3 Adresse og matrikkelnummer Gnr. 124, bnr. 34 i Oslo kommune. Eiendommene skal senere fradeles. Endelig matrikkelnummer og adresse tildeles senere. Eier/ selger

Detaljer

STRØMMEN KR. 3.290.000,-.

STRØMMEN KR. 3.290.000,-. STRØMMEN NY 3-ROMS LEILigHET med parkering, stor terrasse, LAVE OMKostninger vverkstedalleen 8, 2010 STRØMMEN PRISANTYDNING KR. 3.290.000,-. planløsning 1. etasje, p-rom 73,5 KVM. HYGGELIG STUE MED UTGANG

Detaljer

STRØMMEN KR. 3.490.000,-.

STRØMMEN KR. 3.490.000,-. STRØMMEN NY 3-ROMS LEILigHET med parkering, stor terrasse, LAVE OMKostninger vverkstedalleen 8, 2010 STRØMMEN PRISANTYDNING KR. 3.490.000,-. planløsning 1. etasje, p-rom 73,5 KVM. HYGGELIG STUE MED UTGANG

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Tone Vørrang, telefon 91 30 86 92 Tittel: Eiendomsmegler DNB Eiendom AS, Nybygg follo Adresse: Kirkevegen 1, 1400 Ski Org nr. 910 968

Detaljer

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket NÆROMRÅDET Flotte forhold både for liten og stor. Myrkdalen Vest I Myrkdalen er det fantastiske forhold i skibakkene. Fotograf: Svein Ulvund Snøsikkert område Gode forhold både for både langrenn og alpint

Detaljer

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE 15 moderne moderne leiligheter www.torvmoen.no Frodige grønne fellesområder - parken i midten er et naturlig samlingspunkt for beboerne i området. Vår visjon med

Detaljer

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Oppdragsnr: 42140047 OPPDAL Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Prisant. kr 1 550 000 + omk. Totalt inkl. andel fellesgjeld kr 1 554 925 Andel fellesgjeld kr 4 925 Omkostninger kr 39 800 Totalpris inkl. omk.

Detaljer

panorama BYGGETRINN II Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99

panorama BYGGETRINN II Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99 BYGGETRINN II panorama 5445 5 4 8 201 208 Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7528 CMYK: 5 10 17 15 RGB: 202 192 182 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99 Med leilighet i

Detaljer

ILSENG. Lageråa Boligfelt, byggetrinn I. Adresse: Lageråa Boligfelt, Ilseng Priser: Kr. 1 390 000,- + omk. Boligtype: Selveierleiligheter

ILSENG. Lageråa Boligfelt, byggetrinn I. Adresse: Lageråa Boligfelt, Ilseng Priser: Kr. 1 390 000,- + omk. Boligtype: Selveierleiligheter ILSENG Lageråa Boligfelt, byggetrinn I Adresse: Lageråa Boligfelt, Ilseng Priser: Kr. 1 390 000,- + omk. Boligtype: Selveierleiligheter Bra: Ca 76 kvm Mnd. fellesutg.: Kr. 300-500,- (antatt) Byggeår: 2007-2008

Detaljer

Hallingtunet Salgsbetingelser / Leveransebeskrivelse

Hallingtunet Salgsbetingelser / Leveransebeskrivelse Hallingtunet Salgsbetingelser / Leveransebeskrivelse SELGER Selger er Olav Thon. PRIS Priser fremgår av vedlagte prisliste. Leilighetene selges til fast pris og etter førstemann-til-mølla-prinsippet. Selger

Detaljer

NYBYGG. RINDDALEN Sædalen. Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG. RINDDALEN Sædalen. Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG RINDDALEN Sædalen Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Thor Kristian Johannessen Megler Thor.Kristian.Johannessen@dnbeiendom. no 91

Detaljer

KAPTEINSLIA KAPTEINSLIA. 7 nye familievennlige rekkehusleiligheter over 2 plan 2 bad og 4 soverom. Integrert garasje. Tett på sjøen og marka.

KAPTEINSLIA KAPTEINSLIA. 7 nye familievennlige rekkehusleiligheter over 2 plan 2 bad og 4 soverom. Integrert garasje. Tett på sjøen og marka. KAPTEINSLIA KAPTEINSLIA 7 nye familievennlige rekkehusleiligheter over 2 plan 2 bad og 4 soverom. Integrert garasje. Tett på sjøen og marka. KAPTEINSLIA Kapteinslia, Sjøhagen Nå lanseres første byggetrinn

Detaljer

HELMERS HUS III GRIMSTAD

HELMERS HUS III GRIMSTAD NYBYGG HELMERS HUS III GRIMSTAD Flotte og moderne eierseksjoner DNB Eiendom dnbeiendom.no EIENDOMMEN FRA A TIL Å Helmers Hus III Kontaktperson Arild Aasen Eiendomsmegler Telefon: 97 58 67 30 DNB Eiendom

Detaljer

Velkommen til Nermo. Susan og Johannes Nermo med familie

Velkommen til Nermo. Susan og Johannes Nermo med familie Prospekt Velkommen til Nermo På Nermo har vår familie gjennom 130 år vært vertskap for mennesker som vil slappe av og oppleve fjellet. Nermo Hotell er utviklet i takt med skiftende tider, og er i dag et

Detaljer

SENTERVEIEN 40-54 Prisantydning fra kr. 525.000 til kr.1.625.000

SENTERVEIEN 40-54 Prisantydning fra kr. 525.000 til kr.1.625.000 SENTERVEIEN 40-54 Prisantydning fra kr. 525.000 til kr.1.625.000 + ca. 2,6% omk. til staten Eiendomsmegler MNEF: Per Marius Arntsen SENTERVEIEN 40-54 FULLT MØBLERTE SELVEIERLEILIGHETER AREALER BRA FRA

Detaljer

Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand

Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand Jessheim, 2, 3 og 4-r eierleiligheter Aktiv Eiendomsmegling Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand inn til sentrum. Carport og balkonger. KVERNDALEN TERRASSE / ULLENSAKER Eiendomsmegler

Detaljer

Ansvarlig meglerforetak: Boa Eiendomsmegling Moss AS: Org.nr.: 992616733 Ansvarlig megler: Joachim Kolderup, Eiendomsmegler MNEF

Ansvarlig meglerforetak: Boa Eiendomsmegling Moss AS: Org.nr.: 992616733 Ansvarlig megler: Joachim Kolderup, Eiendomsmegler MNEF Vedlagt følger salgsoppgave utarbeidet av eiendomsmegler, jfr. Lov om eiendomsmegling 6-7. Dette er viktig infomasjon og det forutsettes at kjøper har satt seg grundig inn i dette før handel inngås. Ansvarlig

Detaljer

11 moderne og romslige leiligheter med flott utsikt mot havna

11 moderne og romslige leiligheter med flott utsikt mot havna 11 moderne og romslige leiligheter med flott utsikt mot havna Trivsel ved kaikanten Bo midt i hjertet av den lune havna Den lune havna har vært byens hjerte gjennom generasjoner. De senere års utbygginger

Detaljer

SALGSOPPGAVE - FØRSTE BYGGETRINN

SALGSOPPGAVE - FØRSTE BYGGETRINN SALGSOPPGAVE - FØRSTE BYGGETRINN Bo i byen lev i skjærgården Sentrumsnære leiligheter på landfast øy i Farsund, like ved badeplass og båthavn. Moderne leiligheter, for de som ønsker en enkel livsstil,

Detaljer

PROSJEKT: SØRBØHAGANE B04 - Leiligheter

PROSJEKT: SØRBØHAGANE B04 - Leiligheter PROSJEKT: SØRBØHAGANE B04 - Leiligheter Dato: 11.11.14 Nøkkelferdige leiligheter 1. ETASJE Leil. nr. Ca. BRA Ca. Areal terrasse i tre Soverom i lukket P-anlegg inkl. omkostninger STATUS H0101 68 26,1 2

Detaljer

Sønderhagen. Innovative og spennende boliger i Stange. Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden BYGGETRINN 5

Sønderhagen. Innovative og spennende boliger i Stange. Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden BYGGETRINN 5 Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden Sønderhagen Innovative og spennende boliger i Stange BYGGETRINN 5 Føl deg hjemme Stedet du bor blir en del av deg. Trives man hjemme får man ny energi

Detaljer

Prisliste Hove Gård, B3-4, B3-5 og B3-6

Prisliste Hove Gård, B3-4, B3-5 og B3-6 Revidert: 03.08.15 Prisliste Hove Gård, B3-4, B3-5 og B3-6 50 000,- ved signering, resten ved innflytting. Faste priser. Bolig nr. og rekkehus type Ca. BRA *«Egeninnsats» betyr, skaffe materiell og utføre

Detaljer

solheim hyttetun Sentralt og solrikt på Ustaoset Bo moderne og nostalgisk på Ustaoset i flotte og praktiske hytter.

solheim hyttetun Sentralt og solrikt på Ustaoset Bo moderne og nostalgisk på Ustaoset i flotte og praktiske hytter. solheim hyttetun Sentralt og solrikt på Ustaoset Bo moderne og nostalgisk på Ustaoset i flotte og praktiske hytter. Det nye hyttetunet på Solheim tilbyr solrik og sentral beliggenhet på Ustaoset. Her oppfylles

Detaljer

«STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66

«STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66 «STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66 1 Adresse: Strømsbuveien 66 4836 Arendal Betegnelse: Gnr. 502 Bnr. 425 i Arendal kommune Eier: Ragi Invest AS Ansvarlig megler: Leif Chr. de Presno / Mobil: 47 20 12 74

Detaljer

KALAND I FANA - BYGGETRINN 3

KALAND I FANA - BYGGETRINN 3 KALAND I FANA - BYGGETRINN 3 Kalandsvatnet Panorama trinn 3, 5229 KALANDSEIDET Oppdrag: 71515093 DNB EIENDOM NYBYGG 14 MODERNE LEILIGHETER, BYGGINGEN HAR STARTET. KALANDSVATNET PANORAMA TRINN 3 INNHOLD

Detaljer

PROSPEKT FJORDHAGEN 3

PROSPEKT FJORDHAGEN 3 PROSPEKT FJORDHAGEN 3 4 PROSPEKT FJORDHAGEN PROSPEKT FJORDHAGEN 5 Fjordhagen er en ny viktig milepæl i utbyggingen av Grilstad Marina. Vannspeilet og Kanalen er allerede på plass. Nå står Fjordhagen for

Detaljer