Rapport fra studieturen april 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra studieturen 26.-28. april 2006"

Transkript

1 Rapport fra studieturen april 2006 Prosjekt Grønn omsorg Alta kommune

2 Forord Den første studieturen i regi av Prosjekt Grønn omsorg i Alta kommune gikk av stabelen i første halvår av prosjektet. Vi anså det som viktig å tidlig få felles opplevelser og sosialt samvær for alle prosjektdeltakerne. Både for å bli bedre kjent og for å opparbeide oss en litt lik plattform som utgangspunkt for videre samarbeid og nettverkdannelse. Målet var at tilbydere, representanter fra kundegruppene og andre prosjektdeltakere skulle få ideer, motivasjon og ny kunnskap om hvordan vi kan komme i gang med Grønn omsorg i Alta, og ellers i Finnmark. Vi ønsket å se tiltak som har drevet en stund for å høste av erfaringene tilbydere, kommuneog fylkesansatte sitter med. Før vi bestemte hvor vi skulle reise gjennomførte prosjektleder en liten spørreundersøkelse blant tilbyderne for å få en pekepinn på hva flertallet ønsket å oppleve på turen. For å spare tid og penger valgte vi å besøke gårder i rimelig buss avstand fra Gardermoen. Vi ville oppleve mye på kortest mulig tid. Gårdbrukerer er travle mennesker som ikke alltid har så lett for å komme fra. Inn på tunet/grønn omsorg ansvarlige på landbruksavdelingen hos Fylkesmennene har vært behjelpelige med å velge ut tiltak der vi kunne lære det vi ønsket. Tusen takk til Anita Panman i Buskerud, Kai Rune Tollefsen i Oslo og Akershus og Lisbeth Haugan i Vestfold. Denne rapporten er skrevet med utgangspunkt i 3 referater fra hver gård vi besøkte. På denne måten har vi fått med det flere personer har vektlagt som vesentlig fra hvert sted. Planene for hver dag er satt inn i forkant av referatene fra dagen. Lisbeth Haugan, vår eminente Vestfold guide, ved peisen på Hasle gård.

3 Dag 1- Plan Dato Klokka Hva/Hvor Annet Flyet går fra Alta SK Lander på Gardermoen Bussen venter på oss. Vi kjører til Ringerike kommune, Honerud gård Lunsj (laget av elevene) Omvisning på Honerud ved elever Informasjon om drift og erfaringer på Honerud ved Halvord Bergsland. Han har drevet tiltaket siden Informasjon om arbeidet som er gjort i Ringerike kommune ved Andreas Groseth, leder for primærnæringsgruppa. Signe er referent 16.00/16.30 Avreise fra Honerud Innkvartering på Norlandia Grand Ocean Hotell i Horten. Tlf: retters middag. Kvelder er fri til det dere måtte ønske. For eksempel: gå tur, bli beder kjent med hverandre, sove

4 Dag 1 - Rapport Besøk på Honerud gård, Åsbygda, Ringerike kommune Halvor Bergsland har sin bakgrunn fra barnevern. Siden 1979 har han drevet en alternativ skole hjemme på gården Honerud. I utgangspunktet fikk Halvor ett år til planlegging før oppstart, men på grunn av stort behov for et alternativt skoletilbud var han i gang etter 3 måneder. Det startet opp som et krisetiltak på grunn av at rammene i den vanlige skolen ikke var gode nok for en del elever. I starten hadde de elevene teori 3 dager i uka på Gamle Ullerål skole og praksis 2 dager i uka på Honerud. Dagens opplegg: - Gir tilbud til 22 elever, fra 8 forskjellige ungdomsskoler. Disse går fast 2 dager i uka gjennom hele året, og noen også gjennom hele u-skole tida. Dette er elever som den ordinære ungdomsskolen ikke har tilstrekkelig kompetanse og rom for å takle (atferdsutfordringer) og noen elever som gjerne liker praktiske fag best. - Arbeider som forsterka enhet for 27 u-skole elever 1 dag i uka. Dagen fylles med praktiske gjøremål og aktiviteter, med innhold av friluftsliv og opplevelse av mestring. - Barneskolegruppe, mellomtrinnet, der ei gruppe på 13 stk er med 1 dag pr uke, gjennom hele skoleåret. De gis oppgaver som har en klar hensikt og positive opplevelser og hvor mestring er sentralt. - Voksenopplæring 1 dag i uka for personer som har fått en psykisk knekk og som sliter med å mestre dagen. Samtidig gis 10 psykisk utviklingshemma u-skoleelever et tilbud. Enkeltelever får mulighet til å ha sommerjobb på gården. Bergsland har nå holdt på i så mange år at han har hatt elever som har kommet tilbake som lærere på gården. Det er 10 lærere ansatt i kommunen, med arbeidssted Honerud gård (inkl. eier) Stabilitet i personalgruppa vektlegges. De må kjenne gården godt for å vite og utnytte dens rammebetingelser optimalt. Lik utdannelse ansees også å være en fordel. Bergsland ønsker personell som kan ulike praktiske ting. Bergsland har en 5-årig bedriftsavtale med kommunen, med gjensidig rett til fornyelse. Den inneholder godtgjørelse for kvadratmeter, utstyr/innhold og areal. Undervisninga følger skoleruta. Rektor v/hjemmeskole har ansvaret for elevene og er den som skriver ut vitnemål. I følge Bergsland ønsker elevene seg hit. Initiativet kan komme fra eleven selv, foreldre, PPT, rektor eller andre. Foreldrene må søke og det gjøres enkeltvedtak for tilbudet. Elevmassen består både av elever med tunge atferdsavvik og de uten. Det er få, men tydelige regler: 1. Godtar ikke skulk. Advarsel i plenum ved 1. brudd. 2. brudd -> tilbake til hjemmeskole. Må så søke seg inn på Honerud på nytt. 2. Godtar ikke dop eller fyll. 3. Aksepteres ikke at andre plages. Alle skal få gå i fred. Bergsland presiserer at reglene må følges opp av lærerstaben. Dersom de er slappe i starten av året får de det igjen i form av økte problemer senere i skoleåret. Det pedagogiske innholdet er omfattende. Mye av teorien bygger på Maslows behovspyramide.

5 Oppgaver som har en klar hensikt vektlegges. Et av målene på skolen er å fokusere på utfordrende og inkluderende aktiviteter som fører til positive opplevelser hvor mestring er sentralt. Økonomisk lønner det seg for kommunene å holde Honerud i gang. I løpet av alle årene gården har hatt elever har kun 5-10 av over 400 havnet inn i samfunnets institusjonssystem. Bergsland presiserer at langt flere hadde havnet utenfor dersom de ikke hadde kommet innenfor gårdens rammer. I følge et regnestykke han la fram spares det over 7 millioner for hver elev man redder fra en framtid bestående av flere institusjonsopphold. På grunn av at de på Honerud tenker grupper, også for elever med spesielle behov, trenger de færre voksne for å drive tiltaket. HMS - Arbeidstilsynet har ofte tilsyn på gården. Bergland deltar i tverrfaglige team bestående av politi, barnevern, Honerud gård/skole og fritidsteam. De møtes hver 5-6 uke. Som en introduksjon til opplegget fikk vi en omvisning av elever. De ga uttrykk for at de likte seg godt her. De kunne velge mellom følgende arbeidsgrupper: snekker innegruppe hest motor ved. Det var også sauer på gården som måtte stelles, men disse tilhørte ikke ei egen gruppe. Fra høyre: Anita Panman, Halvor Bergsland, Halvors kone? og Andreas Groseth

6 Inn på tunet i Ringerike kommune v/ Andreas Groseth, tidligere leder i Ringerike næringsforum 9 bondelag er med i kommunens primærnæringsgruppe. Denne ligger under Ringerike næringsforum, hvor Groseth har vært leder. Næringsforumet opererte som en døråpner og opparbeidet seg kontakt og tillit inn i kommunen. De tok direkte kontakt med rådmannen og forklarte at dette kunne bli en vinn vinn situasjon. Rådmannen ga beskjed om prioritering, det ble arrangert en studietur til Nedre Eiker og satt av 1,3 millioner kr i budsjettet til bruk av Grønn omsorg. Det ble ikke satt av penger til skole, de hadde jo det på Honerud, men til demente, støttekontaktvirksomhet og psykiatri. I følge Groseth var følgende viktig: Alle tilbyderne opptrer i et fellesskap når de presenterer sine tilbud til kommunen m.fl. Spesielt gjelder dette med tanke på kvalitetssikring og HMS. (De har organisert bl.a. bygdeservice og lokal mat på samme måte). Norges Vel arbeider med forslag til vedtekter. Det er også viktig at de som ønsker å kjøpe tjenesten må kunne ta bare en telefon for å finne ut hvor de kan kjøpe. Det viser seg at etterspørselen er større enn tilbudet av tjenesten. Ca 20 har vært med i prosessen, noen faller fra og noen kommer til. Flere måter å starte opp et bredt tilbud på: I Nedre Eiker starta de prosjekt i kommunen, og deretter ble tilbydere etterspurt. I Ringerike ble det starta hos bønder, som så fant hverandre og samla seg. Angående støttekontakt: Ringerike har vært relativt raus med midler til støttekontakt. Kommunen kjøper plasser. Det forekommer også noe kjøp fra foreldre eller bruker selv. De praktiserer også å ha en støttekontakt på 2-3 brukere. Skole: Honerud gir tilbud til 2-3 % av skoleelevmassen

7 Dag 2 - plan Dato Klokka Hva/Hvor Annet Avreise, med buss, fra hotellet sammen med Lisbeth Haugan. Hun er 1.konsulent hos Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavd. Vi får med oss et lite måltid mat fra hotellet Etter skoletid hos Anne Andvik på Kirkevold gård. Dette tiltaket fikk 3. prisen i Det nytter prisen for 2006, utgitt av Sosial- og Helsedirektoratet og KS. Vi kjører innom meieriet på Åstoppen og henter et lite mellommåltid som TINE sponser oss med. Hasle gård, Tilrettelagt sysselsetting for personer med psykiske lidelser v/ Eivind Sundby. 30 min. befaring ute 30 min. teori organisering, samarbeid, avtaler 30 min lunsj Tilrettelagt sysselsetting i Re kommune for personer med psykiske lidelser. To prosjekter er slått sammen og leier seg inn på en gård i kommunen. V/ Solveig Kirkevold Rannveigs gårdsbarnehage på Sem i Tønsberg kommune. Rannveig Grorud fikk BU-prisen i Vestfold i Magni er referent Gry er referent Gry er referent Inger-Lise er referent Vi er tilbake på hotellet retters middag Vi trekker inn i et konferanserom på hotellet og får en orientering om dagtilbudet for personer med demens på Sande bruk i Horten kommune. V/ Karl-Asbjørn Lille, tidligere prosjektleder og demenskoordinator. Kvelden er fri til det dere måtte ønske. For eksempel: gå tur, snakke mer Grønn omsorg med hverandre, sove, lese. Inger-Lise er referent

8 Dag 2 - rapport Lisbeth Haugan ledet oss perfekt igjennom dagen som kjentmann og guide. Vestfolds historie og kultur, landbruksinformasjon om fylket og Grønn omsorg var temaer hun trakterte oss med i løpet av dagen. Besøk på Etter skoletid, Kirkevold gård i Re kommune. Tiltaket ligger i Re kommune på Kirkevold gård. Anne Andvik er gårdskone og ansatt som miljøarbeider i kommunen for å drive Etter skoletid tilbudet på egen gård. Gården og familien Familien har 3 barn, fra tenåring og nedover. De driver med slaktegris. Har tidligere også produsert grønnsaker. På gården finnes det, i tillegg til gris, kaniner, 2 shetlandsponnier, 3 okser, kopplam og 1 hund. En gammel stall er pusset opp og innredet til etter skoletid. Annes bakgrunn Er utdannet gartner. Har vokst opp i en familie som har arbeidet for barnevernet med fosterbarn, avlastning med mer. Mannen er gårdbruker. Sikkerhet Arbeidstilsynet har hatt sine runder. Det er viktig for barn å lære seg å vurdere sine omgivelser, hva er farlig og ikke. Barna lærer å respektere regler. Mål Etter skoletid er et forebyggende tiltak rettet mot barn og unge som er i risikogruppe uten at de har andre offentlig tiltak. Gi barn tilbud om trygghet, omsorg, voksenkontakt, kontakt med dyr, god mat, samhørighet til ei gruppe. - målsetting er å forhindre / redusere saker til barnevernet Etter skoletid skal gi barna følelse av å være i en familie. Målgruppe Tiltaket omfatter kl. som har et ekstra behov. De sliter men ikke så mye at de deltar i andre tiltak i regi av kommunen. Ikke barn med problematferd, men barn som faller utenfor av ulike årsaker (alvorlig syke foreldre, søsken av funksjonshemma, barn med foreldre som er flyktninger med mer.) Omfang 3 hverdager fra kl Hver elev har en dag i uken gjennom skoleåret. Etter skoletid følger skoleruta. 1 lørdag og søndag per måned fra kl Til dette tilbudet er det barnevernet og flyktningekontoret som velger ut barn. I dag er det totalt 22 barn som deltar. Det er venteliste 4 skolebarn er der samtidig. Hvert barn har så langt vært der i opptil 2-3 år.

9 Innhold Barna blir hentet av Anne, på skolen eller på SFO. Det er prøvd å hente dem hjemme, men da er de alt inne i en annen setting og mange av dem ønsker ikke å skifte. Disse barna holder ofte på med stillesittende aktiviteter. I starten var det en del rutiner, men i dag er det lite organisert. Det enkle er ofte det beste, sier Anne Andvik. Barna finner på ting selv. Barnas dagsform og dagliglivet på gården bestemmer mye av aktiviteten. De er mye ute og leker, koser med dyr og aktivitetene følger årstidene. I utgangspunktet har elevene leksefri den dagen de er på Etter skoletid. For enkelte fungerer det best å gjøre lekser der, de har kanskje ikke ro nok til det hjemme. Alle deltar i forberedelsene av middagslaging og dekking av et fint bord. Det viser seg at middagsmåltidet, det å sitte sammen med bordet, er svært viktig i dette tiltaket. Der er barn som ikke har brukt kniv og gaffel til å spise med før de kommer til gården. Foreldre henter barna mellom kl litt avhengig av årstid og alder. Enkelte barn har sluttet, det har vært elever fra 7.kl. I starten var foreldres henting av barna litt variabelt, nå går det greit. Oppholdstid For barna er det passe med 1 dag pr uke, foreldre ønsker mer men.. Det har vært greit med søsken grupper, i år er det 2 jentegrupper og 1 guttegruppe. Mange har vært med fra oppstarten. Elever fra 7.kl er egentlig litt tunge å arbeide med (mer krevende) og de har vanskeligere for å fungere i gruppen (tenåringer). Utvelgelse Lærere foreslår tiltaket for foreldre, de søker på eget skjema. En egen opptaksgruppe velger ut. Foreldre skriver litt om hvorfor de ønsker plass i etter skoletid ellers innhentes det lite elevopplysninger. Sammensetningen av gruppen er svært viktig. Gruppa bør ikke være større enn 4 personer, da mister de den intimiteten som oppleves som viktig.

10 Økonomi Anne er ansatt som miljøarbeider i 50 % stilling i Re kommune. I tillegg betales det en leie av hus med mer på 5.300,- (pr mnd. hele året) I tillegg får hun kr 250 i kostpenger pr. dag (har egen konto på butikken). Hun får også kjørgodtgjørelse for henting av barna. Dersom det er noe hun trenger, har hun fått det fra kommunen (budsjettet på ,- pr år holder godt ) Etter skoletid stua er finansiert av prosjektet, av inventar har de brukt av eget, det gjelder også leiker. Det gjør at de dermed også bruker rommet selv. Skal kjøpe inn noen sykler, en tråbil og har under vurdering en hest med lenger føtter. Med så mange barn i huset (1.etasje av våningshuset benyttes også) blir det en del ekstra slitasje. Fra prosjekt til kommunalt tiltak Prosjektet var 3-årig og fikk ,- pr. år. Fra 2006 gikk det over fra prosjekt til en kommunal virksomhet med ,- på budsjettet. Erfaringer, vurdering, resultater Prosjektet er blitt positivt omtalt innen for skolesektoren, ingen barn er blitt stigmatisert av andre elever. Elevene liker å delta i aktivitetene og det å få være i lag med, snakke med voksne og barn i ulik alder, gjøre ting i lag, gir dem et pustehull i hverdagen. For tilbyder er det viktig å ha hele sin egen familie med, spesielt barna, når avgjørelser tas. De blir automatisk involvert. Eget rom eller hus gjør at en kan skille mellom jobb og privat, det gjelder egne barn og andre utenforstående. Etter skoletid er i nettverk med 3 gårder som tilbyr Grønn omsorg. Anne har egen veileder og blir fulgt opp med jevnlig veiledning fra Rådgivningstjenesten (sosialavdelingen). Det har blitt arrangert sammenkomster med foreldre. Dette har ført til at foreldre er blitt kjent og finner på ting i lag i ettertid. Utfordringer Det å ha arbeidsplassen heime gir store utfordringene i forhold til familie og omverden. Mange ting skjer på gården og det må gjøres der og da. Men det er også positivt for barna i Etter skoletid å delta i dette. Største utfordring er dersom miljøarbeider Anne blir syk. De har foreløpig ingen vikarordning. NRK kom i vår og pusset opp drivhuset slik at det passer for barn. De skal også sette i gang med kjøkkenhagen og sette poteter. Programmet Grønn glede med innslag fra Kirkevold ble sendt 23.mai.

11 Re kommune og prosjektet. Irene Pande fra kommunen informerte oss om Etter skoletid sett fra kommuneadministrasjonens side. Re kommune er en forholdsvis ny kommune etter en frivillig sammenslåing av to kommuner, det er ca innbyggere. Den har en ung befolkning. Det er mange barnevernssaker (dyktige stabile folk i barnevernet). Kommunen har ulike leieavtaler med Grønn omsorg gårder. Prosjektet var finansiert med skjønnsmidler fra Fylkesmannen, det ble forankret i toppledelsen både innen helseadministrasjonen og politisk. Fra 2006 ble Etter skoletid lagt inn i den kommunal driften under Rådgivningstjenesten. For pr år (og det holder godt) får 22 barn, et forbyggende tiltak. På sikt regner kommunen med å spare penger. Til sammenligning koster en barneinstitusjonsplass ca pr mnd. På et år får 22 barn et tilbud som på sikt kan spare dem og kommuneøkonomien. Tiltaket, som er forebyggende, er ikke forankret i noe lovverk. Fylket brukte bygdeutviklingsmidler og skjønnsmidler til Grønn omsorg prosjektet. Anne og datteren tar oss i mot. I oppholds/leke rommet.

12 Besøk på Hasle Gård i Sandefjord kommune. Hasle gård drives av Eivind Sundby og kona. Han er gartner og trailersjåfør. Hun er odelsjente er vernepleier og videreutdanner seg innen psykisk helsearbeid. Sammen har de drevet siden 1986, men gården har vært i hennes familie i 3 generasjoner. Etter at gården ble totalskadd av brann i -94 ble den gjenoppbygd, med tanke på alternativ drift. De driver med korn og skog, utleie av selskapslokale og Grønn omsorg (hoveddrift i dag). Gården holder alt utstyret. De er ansatt av Sandefjord kommune, Eivind har 50 % stilling. De har ½ års kontrakt om gangen der de får et honorar + utleie av gård. Tiltaksplassene vurderes 1 gang pr år. Halvt års oppsigelsestid for begge parter. Kona driver med norskopplæring for fremmedspråklige kvinner, som underleverandør for Folkeuniversitetet. Hun har kun 4-6 om gangen pga arbeidsmengden. Målgruppa er de som har behov for å lære norsk på en utradisjonell måte ofte analfabeter. Det beste er å få en gruppe fra ulike land, slik at de ikke snakker eget språk med hverandre. De bytter på å lage lunsj. Hun skal snart starte med norskopplæring for fremmedspråklige menn og ser på det som en stor utfordring. Hun får foreløpig lønn fra kommunen, men skal snart over i en avtale med Aetat i et nytt prosjekt med kun 1 deltaker. Lønnen hennes er på kr 240,- i timen, som ufaglært lærer. Istedenfor å få leiepris av gården, får hun ekstra undervisningstimer betalt. De har noen få dyr, til trivsel. De har 9 personer på tiltak, målgruppa er folk med psykiske problemer fra 18 år og oppover. Men i dag er den yngste 30 og den eldste 68 år. Det ser ikke ut til at de yngste slår seg til ro her. Det er imidlertid kun 6 deltakere på gården om gangen. Tiltaksdeltakerne jobber fra 1 til 4 dager i uka, 4timer per dag. Den som har vært lengst på gården har vært der i 6 år. De skriver arbeidskontrakt med sosialtjenesten. De har en utegruppe som driver med høy, jordbær og vedproduksjon. I tillegg har de matlaging og aktiviteter i snekkerverkstedet De har valgt små avdelinger/arbeidsstasjoner for å ha det oversiktlig og for å få brukerne nærmere hverandre. Dette er med på å skape et bedre miljø. Det er Eivind og kona som jobber på gården og i tillegg har de en assistent. De er helt avhengig av assistenten, på grunn av at mye tid går med til møtevirksomhet knyttet til brukerne. Innimellom har de en praktikant fra Aetat med 3 måneders avtale som kan fornyes inntil 4 ganger. De har morgenmøte hver dag og deltakerne velger selv hvilke arbeidsoppgaver de vil gjøre, men de forsøker å få dem til å ta del i alle oppgavene. Hver bruker har en psykiatrisk sykepleier som primærkontakt. Utfordringen er å få folk til å komme til gården, og det er ikke lønna som driver dem de får kun 10,- i timen. Deltakerne har selv ansvar for å komme til gården.

13 Utvelgelse: Inntaksgruppe der Eivind er med. Hver deltaker er forsikret gjennom kommunen. Eivind har valgt å jobbe med psykiatri, og ikke rus fordi det har blitt litt turbulent og vanskelig. De som har rusproblemer holdes ikke lenge på gården. Kommunen har også forsøkt å få andre gårdbrukere til å jobbe med rus, men har ikke lyktes. Utleie for selskaper er en stor del av inntekten deres som de har strenge utleiekrav for: må være ute til kl 01.30, ikke til 20/30 års fester, noe 40 års fester, ingen utdrikningslag eller jubileum for klasser. De er nøye med utvelgingen på grunn av naboer og at de selv bor på gården. Sten Rauan fra Sandefjord kommune fortalte at bakgrunnen for avtalen med Hasle Gård var en opptrappingsplan for psykiatri. Folk skal ha et tilbud om aktivitet og ha mulighet til langvarige tiltak. Det var øremerkede midler innen psykiatri som ga dem en mulighet til å starte opp et 3 årig prosjekt Som et spleiselag mellom landbruksavdelingen i fylket og kommunen. Hasle er nå er etablert tiltak i kommunen. Alder og sykdomsbilde er veldig avgjørende for hvilket tiltak som er det riktige for hver enkelt bruker. Personer med psykiske lidelser er en mangfoldig gruppe med ulike krav og interesser. Dette er en positiv tiltaksplass som gir trygghet og som ikke er institusjonspreget. Det er langsiktige tiltak tilrettelagt for hver enkelt. Dette passer for noen, men ikke for alle. Er veldig interesseavhengig. Han fortalte også at det var vanskelig å prissette slike tiltak må sette helheten i fokus, som både gård og ressursene til gårdbrukerne. Kostnadene for kommunen er på ca kr ,- for 6 brukere pr år. Dette mener kommunen er meget gunstig sett i forhold til hvis kommunen selv skulle ha laget et tilbud med utstyr, arbeidsleder, lokale osv. Hans råd til tilbydere er å tilby en pakkeløsning til kommunen. De bør få kurs i etablering og forhandlingsteknikk. De har avtale om drift 12 mnd i året, selv om de stenger 1 mnd i året. De får også betalt for 6 brukere, selv om alle plassene ikke er fylt opp til enhver tid noe som gir trygghet til gårdbrukerne. Effekten av dette tiltaket for Sandefjord kommune: Mindre re-innleggelser i institusjon for brukerne på Hasle gård. Større stabilitet for enkeltpersonene i hverdagen. Mindre krisepregede situasjon som oppstår, slik at de slipper å involvere støtteapparatet på nytt. Skaperverk fra snekkerverkstedet

14 Besøk på Dal Gård i Re kommune. Tilrettelagt sysselsetting for mennesker med psykiske lidelser. De har straks 10 års jubileum, startet først i Norge. De har både fått Det nytter pris og BU pris. De har 2 arbeidsledere, der en er musikklærer og den andre er aktivitør med videreutdanning i psykiatri. De er ansatt i kommunen i en 50 % og en 100 % stilling. De har fast veiledning hver 3. uke med 2 psykiatrisk sykepleiere som brukerne er knyttet til. Tiltaket leier gården, bonden er ikke involvert i tiltaket. Leieavtalen har 3 måneders oppsigelse, der både hus og hele gården er til disp. Gårdbruker får ,- i mnd. Gården som arena er trygg, en takknemlig måte og gi sysselsetting på mye bedre enn på institusjon. Har mange tradisjoner/erfaringer historie/kultur/mat. Det er kontaktskapende og deltakerne har mye å fortelle om når de kommer hjem til familien. Kunnskapen som gårdbrukerne har er gull verd for tiltaksdeltakerne, som blant annet friluftsliv. Tiltaket gir mestringsfølelse og brukermedvirkning/individuell tilpasning. De har 6-8 deltakere pr dag, det kan bli problematisk med store grupper sammensatte problemer og meget ulikt funksjonsnivå. Det er ingen tidsbegrensing for hvor lenge brukerne kan være i tiltaket. Solveig Kirkevold og gårdbrukeren, Vigbjørn

15 Turdeltakerne ivrig opptatt med å sette seg inn i drifta på Dal gård. De har ett aktivitetsrom og kjøkken, i tillegg til uteaktiviteter som drivhus, kjøkkenhage, lavvo i skogen og mange turer/utflukter. De har aktivitet etter dagsform. De har tilbud om 4timer 1-4 dager i uken. Ingen produksjonskrav. Alder: år. Det er et psykiatrisk team som plukker ut deltakerne. De som er pensjonister vil nå, etter diskusjoner, miste sine plasser. De har fått en del omtrale i mediene på godt og vondt. De trakk media inn etter hvert, pga at de ønsket at prosjektet skulle gå seg litt til. En bør være obs på media i forhold til brukerne da de hadde et eks der 1 bruker slutta etter avisomtale. En bør være klar på at media ikke får bruke etternavn og spør hver enkelt bruker om de ønsker å være med. En har ikke styring på hva den enkelte journalist skriver eller hvordan artikkelen vinkles. Vær obs på at dette er en veldig sårbar gruppe. Det kan også være greit å informere naboer om sine planer i forhold til oppstart av Grønn omsorg spesielt der en har felles innkjørsel.

16 Besøk på Rannveigs gårdsbarnehage i Tønsberg kommune Førskolelærer, og agronom, Rannveig Grorud har i 9 år drevet gårdsbarnehagen som ligger idyllisk til på hennes egen gård, Tveitan, i Tønsberg kommune. Mannen er økonom. De har fire barn. Rannveig passer i tillegg på andres skatter, som hun sier. Organisering Barnehagen har 2 avdelinger, en i våningshuset og en i Bestefars hus ovenfor gården. Totalt er de 10 ansatte på avdelingene + vaskedame. Hver avdeling har en førskolelærer, to assistenter og en praktikant. Det går 18 barn i hver avdeling. Det er stor etterspørsel etter plassene. Foreldrebetalingen er på 2759, ,- i matpenger. Ingen dugnadsplikt for foreldrene. Aktiviteter På gården er det hester, mini geiter, griser og katt. Ungene deltar i stell av dyra. Gården har 250 mål dyrka mark og 250 mål skog. Dette gir flott turmuligheter på egen eiendom. De kan bygge gapahuk og legge igjen utstyr i skogen uten å be om tillatelse. Ellers baker de brød daglig. Gitar spilles daglig og de ansatte har teater for ungene hver fredag, da har de også middag i barnehagen. De har vært i studio og spilt inn en egen CD. I vår jobbet de største barna med et vikingprosjekt. Gården har også en smie. Barn og voksne i barnehagen er mye ute, og de har nesten ikke sykefravær, verken blant barna eller de ansatte. Personalpolitikk, planlegging Personalmøter avholdes 3 ganger i året. De har ikke planleggingsdager, men planlegger felles i løpet av dagen. Alle de ansatte er like for Rannveig, og alle får ha et ord med i laget. Hun opplever at de er en samstemt personalgruppe. De har som felles mål at ungene skal være sosialt sterke når de slutter i barnehagen. De ansatte får fri med lønn til spesielle turer, arrangementer de skal på. Dette verdsettes høyt og utnyttes aldri. Barnehagen er stengt hele juli samt i jule- og påskeuka. Rannveig med dverg geitene

17 Oppstart Da Rannveig ønsket å starte egen barnehage møtte hun velvilje fra kommunen. Hun fikk hjelp fra teknisk etat, brannvesen og helsesøster (samt næringsmiddeltilsynet) i forhold til krav, lover og forskrifter. Ved utvidelse til 2 avdelinger i 2005 opplevde hun å få mindre hjelp. Hun måtte selv finne ut av hvilke krav som gjaldt. Økonomi Gårdsbarnehagen er et AS. Mannen tar seg av regnskapet. De har revisor og opplever av dette er en ryddig måte å drive på. Ved oppstart fikk de ,- i rentefritt lån og ,- i BU tilskudd. De totale kostnadene var ,- Barnehagen betaler leie til Rannveig og mannen. Mannen tar ut lønn for regnskapsføring, snørydding og liknende. Rannveig selv jobber 100% ++ og tar ut god lønn. Barnehagen drives så godt at de ikke får kommunale tilskudd til drifta. De benytter billig arbeidskraft i form av praktikanter. Tidligere via Aetat, men nå annonserer Rannveig selv etter dem. Hun betaler dem ,- pr. mnd. Det har ikke vært vanskelig å få tak i egnede praktikanter. Forsikring Kommunens forsikring dekker barna i den tida de er i barnehagen. Rannveig har også tegnet en egen forsikring. Eksternt samarbeid De har til enhver tid barn i barnehagen med spesielle behov. Flere av barna har kontakt med barnevernet. Rannveig får ikke mye veiledning i forhold til disse barna, men hun gir utrykk for at det går greit uten. Samarbeidet med foreldrene er godt. Rannveig har hjulpet andre med å starte opp privat barnehage. Nå har hun begynt å ta seg betalt for dette, 1000,- for en kveld. Rannveig opplevdes som en dame med bein i nesa, gode verdier og pågangsmot. Barna i denne barnehagen så ut til å ha det topp! Barneutedo I smia Gode verdier

18 Informasjon om dagtilbud for personer med demens på Sande bruk i Horten kommune Sykepleier og prosjektleder, Karl Asbjørn Lille, informerte om tiltaket og prosjektet. Dette er et av 5 prosjekter som nasjonalt kompetansesenter for demens har satt i gang. Prosjektet har ført til større helhet, og er blitt en del av en tiltaksskjede for personer med demens, stikkord her er: tilhørighet, kompetanse, veiledning/oppfølging, gården + andre tilbud. Alt sees i sammenheng. Demens I Norge i dag bor det ca personer med demens. Halvparten bor hjemme. Resten bor stort sett på sykehjem. Dette har en kostnadsramme på rundt 14 mrd per år. Kompetanseoppbygging i forhold til demens har i flere kommuner vært nedprioritert. Diagnose gir utgangspunkt for prognose, og behov for behandling, informasjon og tilrettelegging. Ut i fra dette må man sette inn rett type tilbud til rett person til rett tid. Det er viktig med strukturering, tilrettelegging og planlegging. Ved forsinket innsats ser man raskere progresjon av demensutviklingen. Det å sette inn miljøtiltak tidlig, som et tilbud på Sande bruk, er med på å stimulere sansene, dette fører til at demensutviklingen går saktere. Det samme gjelder følelsen av mestring og gjennkjennbarhet. Man må finne den enkeltes mestringsnivå og ikke stille for store krav. Den omsorgen personalet yter har avgjørende innflytelse på opplevelsen av og utviklingen av det enkelte menneskes demens. Det er altså et forebyggende tiltak. Sande bruk I Horten fikk de prosjektmidler til utprøving av Grønn omsorg for personer med demens. Tilbudet er beregnet på yngre, hjemmeboende personer med demens. Tilbudet tilpasses brukernes behov. I Vestfold er det i dag personer med demens som er under 65 år. Når en person utvikler demens berøres også nettverket, man kan si at nettverket også blir sykt. Dette fører til økte kostnader, med utslitte pårørende for eksempel. Derfor; i forbindelse med oppstart av dagtilbudet på Sande bruk ble det også etablert pårørende veiledning, pårørende skole og pårørende cafè. De så dette som nødvendig for å også kunne dekke de pårørendes behov. I tillegg er brukermedvirkning viktig. På Sande bruk er det 7 brukerer og 2 ansatte som er fast ansatt i 50% stillinger i kommunen De ansatte har ikke helsefaglig utdanning, men de har fått kursing. Tilbudet er fra kl Resterende arbeidstid går med til for- og etterarbeid. Kommunen eier prosjektet. Det betales leie for bruk av lokalene på Sande bruk Kommunen har en egen transportordning for brukerne. Brukerne betaler en egenandel. De ser at for mange av brukerne kommer livsgnisten tilbake og at oppholdet gir en følelse av velvære. På gården har de et bibliotek der brukerne kan lese aviser og historiebøker. Det skjer noe aktivt rundt dem som fanger deres oppmerksomhet. De stimulerer hverandre til å ta initiativ. Gården er en del av nærmiljøet. Brukerne må ha et visst nivå av evne til gjenkjennelse og hukommelse for å ha utbytte av tilbudet. En koordinator jobber 2 dager per uke med oppfølging av tiltakene i tiltakskjeden. Brukernes behov evalueres og nye tiltak settes eventuelt inn. Kanskje er det behov for hjelp på et annet omsorgsnivå. Cafèen, som er en del av tiltakskjeden, har de fått midler til fra Helse- og sosialdepartementet. I tillegg stiller mange frivillige opp, for eksempel en bussjåfør m/buss og musikere. De har også fått tilbud om bistand fra flere frivillige organisasjoner.

18 Presentasjon av eksempler

18 Presentasjon av eksempler 18 Presentasjon av eksempler Linda Jolly Det er etter hvert mange gårder og skoler som har lang erfaring i gård- /skolesamarbeid. Vi har forsøkt å velge ut 3 gårder som representerer arbeid med forskjellige

Detaljer

Prosjekt Grønn omsorg Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Alta kommune (2006-2008)

Prosjekt Grønn omsorg Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Alta kommune (2006-2008) Prosjekt Grønn omsorg Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening Alta kommune (2006-2008) Rapport fra første halvår 1.januar 30. juni 2006 Bakgrunn Prosjekt Grønn omsorg er et samarbeid

Detaljer

Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo. A Eksempler fra kommuner

Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo. A Eksempler fra kommuner Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo A Eksempler fra r Gode løsninger hva er det? hvor finnes de? IS-1318 Eksempler fra r 1 Tittel: Gode løsninger - hva er det? -

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Katrine Fangen Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Fafo Katrine Fangen og Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ

Detaljer

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING Brukerevaluering av tilbud til mennesker med psykiske vansker i tre kommuner i Sør- Trøndelag Mental helse i Sør-Trøndelag Prosjektrapport I/2007 Bruker Spør Bruker Trondheim,

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE...

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5 FØDSELSDAGSFEIRING.... 5

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra Prosjektrapport nr. 20/2004 Det lille ekstra Brukererfaringer fra Kristiansand kommunes prosjekt Fritid med Bistand en alternativ metode til bruk av tradisjonelle støttekontakter Trond Stalsberg Mydland

Detaljer

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE...

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN 2014/2015 - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE.... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS 2014/2015... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5

Detaljer

«HELSESØSTER OPP OG FRAM»

«HELSESØSTER OPP OG FRAM» Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 3 2005 Høst i rådhusparken, Steinkjer. Kunstverket er: "MOT LYSET" av Per Ung Fotograf: Odd Georg Skjemstad, Steinkjer «HELSESØSTER OPP

Detaljer

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN 11 Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN EN KURSREKKE FOR BARN OG UNGDOM MED FORSTÅELSESVANSKER/ LETT PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Maja Farstad og Jostein Vik Notat nr 3/09, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes «LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Prosjekt Hov Nordre uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Sluttrapport opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

Det nytter magasinet 2004

Det nytter magasinet 2004 Kommunenes Sentralforbund og Sosial- og helsedirektoratet Det nytter magasinet 2004 Det nytter-prisen deles ut for tiltak som fremmer brukermedvirkning, samarbeid og effektiv utnyttelse av ressursene innen

Detaljer

ANNONSEBILAG: INFORMASJON FRA STEINKJER KOMMUNE

ANNONSEBILAG: INFORMASJON FRA STEINKJER KOMMUNE Annonsebilag Åpen, frisk, og glad ANNONSEBILAG: INFORMASJON FRA STEINKJER KOMMUNE 202. 9 20 Kjære Steinkjerbygg! FOR Å GI KOMMUNENS INNBYGGERE, næringsliv og andre lesere et innblikk i det som skjedde

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Terje Lie. AKTIV - et prosjekt i regi av Ungdom Mot Narkotika UMN. Arbeidsnotat IRIS - 2010/175

Terje Lie. AKTIV - et prosjekt i regi av Ungdom Mot Narkotika UMN. Arbeidsnotat IRIS - 2010/175 Terje Lie AKTIV - et prosjekt i regi av Ungdom Mot Narkotika UMN Arbeidsnotat IRIS - 2010/175 Prosjektnummer: 7252238 Prosjektets tittel: AKTIV Oppdragsgiver: Ungdom Mot Narkotika UMN Forskningsprogram:

Detaljer

«Jeg gleder meg til torsdag»

«Jeg gleder meg til torsdag» ISBN 978-82-7894-303-8 ISSN 0808-5013 Møteplasser for eldre med innvandrerbakgrunn Bjørg Moen 7/2009 Rapport nr 7/09 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf.

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 UNGDOM OM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 INNHOLD Artikkel 12 side 4 Forord side 5 Sammendrag og høringens hovedfunn side 8 Målet for høringen side 10 Ord fra Andreas Svela, SUR side 11 Ord fra Anne Lindboe,

Detaljer

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012 Barnefattigdom 2012 6. november 2012 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Bakgrunn for handlingsplan... 3 4. Arbeidet med handlingsplanen... 5 5. Lavinntekts forståelse og begrepsavklaringer... 6 6.

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine

for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine Utgiver: Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet sykehus HF Ansvarlig redaktør: Karl Erik Karlsen Idé: Odd Volden Prosjektleder:

Detaljer