Rapport fra studieturen april 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra studieturen 26.-28. april 2006"

Transkript

1 Rapport fra studieturen april 2006 Prosjekt Grønn omsorg Alta kommune

2 Forord Den første studieturen i regi av Prosjekt Grønn omsorg i Alta kommune gikk av stabelen i første halvår av prosjektet. Vi anså det som viktig å tidlig få felles opplevelser og sosialt samvær for alle prosjektdeltakerne. Både for å bli bedre kjent og for å opparbeide oss en litt lik plattform som utgangspunkt for videre samarbeid og nettverkdannelse. Målet var at tilbydere, representanter fra kundegruppene og andre prosjektdeltakere skulle få ideer, motivasjon og ny kunnskap om hvordan vi kan komme i gang med Grønn omsorg i Alta, og ellers i Finnmark. Vi ønsket å se tiltak som har drevet en stund for å høste av erfaringene tilbydere, kommuneog fylkesansatte sitter med. Før vi bestemte hvor vi skulle reise gjennomførte prosjektleder en liten spørreundersøkelse blant tilbyderne for å få en pekepinn på hva flertallet ønsket å oppleve på turen. For å spare tid og penger valgte vi å besøke gårder i rimelig buss avstand fra Gardermoen. Vi ville oppleve mye på kortest mulig tid. Gårdbrukerer er travle mennesker som ikke alltid har så lett for å komme fra. Inn på tunet/grønn omsorg ansvarlige på landbruksavdelingen hos Fylkesmennene har vært behjelpelige med å velge ut tiltak der vi kunne lære det vi ønsket. Tusen takk til Anita Panman i Buskerud, Kai Rune Tollefsen i Oslo og Akershus og Lisbeth Haugan i Vestfold. Denne rapporten er skrevet med utgangspunkt i 3 referater fra hver gård vi besøkte. På denne måten har vi fått med det flere personer har vektlagt som vesentlig fra hvert sted. Planene for hver dag er satt inn i forkant av referatene fra dagen. Lisbeth Haugan, vår eminente Vestfold guide, ved peisen på Hasle gård.

3 Dag 1- Plan Dato Klokka Hva/Hvor Annet Flyet går fra Alta SK Lander på Gardermoen Bussen venter på oss. Vi kjører til Ringerike kommune, Honerud gård Lunsj (laget av elevene) Omvisning på Honerud ved elever Informasjon om drift og erfaringer på Honerud ved Halvord Bergsland. Han har drevet tiltaket siden Informasjon om arbeidet som er gjort i Ringerike kommune ved Andreas Groseth, leder for primærnæringsgruppa. Signe er referent 16.00/16.30 Avreise fra Honerud Innkvartering på Norlandia Grand Ocean Hotell i Horten. Tlf: retters middag. Kvelder er fri til det dere måtte ønske. For eksempel: gå tur, bli beder kjent med hverandre, sove

4 Dag 1 - Rapport Besøk på Honerud gård, Åsbygda, Ringerike kommune Halvor Bergsland har sin bakgrunn fra barnevern. Siden 1979 har han drevet en alternativ skole hjemme på gården Honerud. I utgangspunktet fikk Halvor ett år til planlegging før oppstart, men på grunn av stort behov for et alternativt skoletilbud var han i gang etter 3 måneder. Det startet opp som et krisetiltak på grunn av at rammene i den vanlige skolen ikke var gode nok for en del elever. I starten hadde de elevene teori 3 dager i uka på Gamle Ullerål skole og praksis 2 dager i uka på Honerud. Dagens opplegg: - Gir tilbud til 22 elever, fra 8 forskjellige ungdomsskoler. Disse går fast 2 dager i uka gjennom hele året, og noen også gjennom hele u-skole tida. Dette er elever som den ordinære ungdomsskolen ikke har tilstrekkelig kompetanse og rom for å takle (atferdsutfordringer) og noen elever som gjerne liker praktiske fag best. - Arbeider som forsterka enhet for 27 u-skole elever 1 dag i uka. Dagen fylles med praktiske gjøremål og aktiviteter, med innhold av friluftsliv og opplevelse av mestring. - Barneskolegruppe, mellomtrinnet, der ei gruppe på 13 stk er med 1 dag pr uke, gjennom hele skoleåret. De gis oppgaver som har en klar hensikt og positive opplevelser og hvor mestring er sentralt. - Voksenopplæring 1 dag i uka for personer som har fått en psykisk knekk og som sliter med å mestre dagen. Samtidig gis 10 psykisk utviklingshemma u-skoleelever et tilbud. Enkeltelever får mulighet til å ha sommerjobb på gården. Bergsland har nå holdt på i så mange år at han har hatt elever som har kommet tilbake som lærere på gården. Det er 10 lærere ansatt i kommunen, med arbeidssted Honerud gård (inkl. eier) Stabilitet i personalgruppa vektlegges. De må kjenne gården godt for å vite og utnytte dens rammebetingelser optimalt. Lik utdannelse ansees også å være en fordel. Bergsland ønsker personell som kan ulike praktiske ting. Bergsland har en 5-årig bedriftsavtale med kommunen, med gjensidig rett til fornyelse. Den inneholder godtgjørelse for kvadratmeter, utstyr/innhold og areal. Undervisninga følger skoleruta. Rektor v/hjemmeskole har ansvaret for elevene og er den som skriver ut vitnemål. I følge Bergsland ønsker elevene seg hit. Initiativet kan komme fra eleven selv, foreldre, PPT, rektor eller andre. Foreldrene må søke og det gjøres enkeltvedtak for tilbudet. Elevmassen består både av elever med tunge atferdsavvik og de uten. Det er få, men tydelige regler: 1. Godtar ikke skulk. Advarsel i plenum ved 1. brudd. 2. brudd -> tilbake til hjemmeskole. Må så søke seg inn på Honerud på nytt. 2. Godtar ikke dop eller fyll. 3. Aksepteres ikke at andre plages. Alle skal få gå i fred. Bergsland presiserer at reglene må følges opp av lærerstaben. Dersom de er slappe i starten av året får de det igjen i form av økte problemer senere i skoleåret. Det pedagogiske innholdet er omfattende. Mye av teorien bygger på Maslows behovspyramide.

5 Oppgaver som har en klar hensikt vektlegges. Et av målene på skolen er å fokusere på utfordrende og inkluderende aktiviteter som fører til positive opplevelser hvor mestring er sentralt. Økonomisk lønner det seg for kommunene å holde Honerud i gang. I løpet av alle årene gården har hatt elever har kun 5-10 av over 400 havnet inn i samfunnets institusjonssystem. Bergsland presiserer at langt flere hadde havnet utenfor dersom de ikke hadde kommet innenfor gårdens rammer. I følge et regnestykke han la fram spares det over 7 millioner for hver elev man redder fra en framtid bestående av flere institusjonsopphold. På grunn av at de på Honerud tenker grupper, også for elever med spesielle behov, trenger de færre voksne for å drive tiltaket. HMS - Arbeidstilsynet har ofte tilsyn på gården. Bergland deltar i tverrfaglige team bestående av politi, barnevern, Honerud gård/skole og fritidsteam. De møtes hver 5-6 uke. Som en introduksjon til opplegget fikk vi en omvisning av elever. De ga uttrykk for at de likte seg godt her. De kunne velge mellom følgende arbeidsgrupper: snekker innegruppe hest motor ved. Det var også sauer på gården som måtte stelles, men disse tilhørte ikke ei egen gruppe. Fra høyre: Anita Panman, Halvor Bergsland, Halvors kone? og Andreas Groseth

6 Inn på tunet i Ringerike kommune v/ Andreas Groseth, tidligere leder i Ringerike næringsforum 9 bondelag er med i kommunens primærnæringsgruppe. Denne ligger under Ringerike næringsforum, hvor Groseth har vært leder. Næringsforumet opererte som en døråpner og opparbeidet seg kontakt og tillit inn i kommunen. De tok direkte kontakt med rådmannen og forklarte at dette kunne bli en vinn vinn situasjon. Rådmannen ga beskjed om prioritering, det ble arrangert en studietur til Nedre Eiker og satt av 1,3 millioner kr i budsjettet til bruk av Grønn omsorg. Det ble ikke satt av penger til skole, de hadde jo det på Honerud, men til demente, støttekontaktvirksomhet og psykiatri. I følge Groseth var følgende viktig: Alle tilbyderne opptrer i et fellesskap når de presenterer sine tilbud til kommunen m.fl. Spesielt gjelder dette med tanke på kvalitetssikring og HMS. (De har organisert bl.a. bygdeservice og lokal mat på samme måte). Norges Vel arbeider med forslag til vedtekter. Det er også viktig at de som ønsker å kjøpe tjenesten må kunne ta bare en telefon for å finne ut hvor de kan kjøpe. Det viser seg at etterspørselen er større enn tilbudet av tjenesten. Ca 20 har vært med i prosessen, noen faller fra og noen kommer til. Flere måter å starte opp et bredt tilbud på: I Nedre Eiker starta de prosjekt i kommunen, og deretter ble tilbydere etterspurt. I Ringerike ble det starta hos bønder, som så fant hverandre og samla seg. Angående støttekontakt: Ringerike har vært relativt raus med midler til støttekontakt. Kommunen kjøper plasser. Det forekommer også noe kjøp fra foreldre eller bruker selv. De praktiserer også å ha en støttekontakt på 2-3 brukere. Skole: Honerud gir tilbud til 2-3 % av skoleelevmassen

7 Dag 2 - plan Dato Klokka Hva/Hvor Annet Avreise, med buss, fra hotellet sammen med Lisbeth Haugan. Hun er 1.konsulent hos Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavd. Vi får med oss et lite måltid mat fra hotellet Etter skoletid hos Anne Andvik på Kirkevold gård. Dette tiltaket fikk 3. prisen i Det nytter prisen for 2006, utgitt av Sosial- og Helsedirektoratet og KS. Vi kjører innom meieriet på Åstoppen og henter et lite mellommåltid som TINE sponser oss med. Hasle gård, Tilrettelagt sysselsetting for personer med psykiske lidelser v/ Eivind Sundby. 30 min. befaring ute 30 min. teori organisering, samarbeid, avtaler 30 min lunsj Tilrettelagt sysselsetting i Re kommune for personer med psykiske lidelser. To prosjekter er slått sammen og leier seg inn på en gård i kommunen. V/ Solveig Kirkevold Rannveigs gårdsbarnehage på Sem i Tønsberg kommune. Rannveig Grorud fikk BU-prisen i Vestfold i Magni er referent Gry er referent Gry er referent Inger-Lise er referent Vi er tilbake på hotellet retters middag Vi trekker inn i et konferanserom på hotellet og får en orientering om dagtilbudet for personer med demens på Sande bruk i Horten kommune. V/ Karl-Asbjørn Lille, tidligere prosjektleder og demenskoordinator. Kvelden er fri til det dere måtte ønske. For eksempel: gå tur, snakke mer Grønn omsorg med hverandre, sove, lese. Inger-Lise er referent

8 Dag 2 - rapport Lisbeth Haugan ledet oss perfekt igjennom dagen som kjentmann og guide. Vestfolds historie og kultur, landbruksinformasjon om fylket og Grønn omsorg var temaer hun trakterte oss med i løpet av dagen. Besøk på Etter skoletid, Kirkevold gård i Re kommune. Tiltaket ligger i Re kommune på Kirkevold gård. Anne Andvik er gårdskone og ansatt som miljøarbeider i kommunen for å drive Etter skoletid tilbudet på egen gård. Gården og familien Familien har 3 barn, fra tenåring og nedover. De driver med slaktegris. Har tidligere også produsert grønnsaker. På gården finnes det, i tillegg til gris, kaniner, 2 shetlandsponnier, 3 okser, kopplam og 1 hund. En gammel stall er pusset opp og innredet til etter skoletid. Annes bakgrunn Er utdannet gartner. Har vokst opp i en familie som har arbeidet for barnevernet med fosterbarn, avlastning med mer. Mannen er gårdbruker. Sikkerhet Arbeidstilsynet har hatt sine runder. Det er viktig for barn å lære seg å vurdere sine omgivelser, hva er farlig og ikke. Barna lærer å respektere regler. Mål Etter skoletid er et forebyggende tiltak rettet mot barn og unge som er i risikogruppe uten at de har andre offentlig tiltak. Gi barn tilbud om trygghet, omsorg, voksenkontakt, kontakt med dyr, god mat, samhørighet til ei gruppe. - målsetting er å forhindre / redusere saker til barnevernet Etter skoletid skal gi barna følelse av å være i en familie. Målgruppe Tiltaket omfatter kl. som har et ekstra behov. De sliter men ikke så mye at de deltar i andre tiltak i regi av kommunen. Ikke barn med problematferd, men barn som faller utenfor av ulike årsaker (alvorlig syke foreldre, søsken av funksjonshemma, barn med foreldre som er flyktninger med mer.) Omfang 3 hverdager fra kl Hver elev har en dag i uken gjennom skoleåret. Etter skoletid følger skoleruta. 1 lørdag og søndag per måned fra kl Til dette tilbudet er det barnevernet og flyktningekontoret som velger ut barn. I dag er det totalt 22 barn som deltar. Det er venteliste 4 skolebarn er der samtidig. Hvert barn har så langt vært der i opptil 2-3 år.

9 Innhold Barna blir hentet av Anne, på skolen eller på SFO. Det er prøvd å hente dem hjemme, men da er de alt inne i en annen setting og mange av dem ønsker ikke å skifte. Disse barna holder ofte på med stillesittende aktiviteter. I starten var det en del rutiner, men i dag er det lite organisert. Det enkle er ofte det beste, sier Anne Andvik. Barna finner på ting selv. Barnas dagsform og dagliglivet på gården bestemmer mye av aktiviteten. De er mye ute og leker, koser med dyr og aktivitetene følger årstidene. I utgangspunktet har elevene leksefri den dagen de er på Etter skoletid. For enkelte fungerer det best å gjøre lekser der, de har kanskje ikke ro nok til det hjemme. Alle deltar i forberedelsene av middagslaging og dekking av et fint bord. Det viser seg at middagsmåltidet, det å sitte sammen med bordet, er svært viktig i dette tiltaket. Der er barn som ikke har brukt kniv og gaffel til å spise med før de kommer til gården. Foreldre henter barna mellom kl litt avhengig av årstid og alder. Enkelte barn har sluttet, det har vært elever fra 7.kl. I starten var foreldres henting av barna litt variabelt, nå går det greit. Oppholdstid For barna er det passe med 1 dag pr uke, foreldre ønsker mer men.. Det har vært greit med søsken grupper, i år er det 2 jentegrupper og 1 guttegruppe. Mange har vært med fra oppstarten. Elever fra 7.kl er egentlig litt tunge å arbeide med (mer krevende) og de har vanskeligere for å fungere i gruppen (tenåringer). Utvelgelse Lærere foreslår tiltaket for foreldre, de søker på eget skjema. En egen opptaksgruppe velger ut. Foreldre skriver litt om hvorfor de ønsker plass i etter skoletid ellers innhentes det lite elevopplysninger. Sammensetningen av gruppen er svært viktig. Gruppa bør ikke være større enn 4 personer, da mister de den intimiteten som oppleves som viktig.

10 Økonomi Anne er ansatt som miljøarbeider i 50 % stilling i Re kommune. I tillegg betales det en leie av hus med mer på 5.300,- (pr mnd. hele året) I tillegg får hun kr 250 i kostpenger pr. dag (har egen konto på butikken). Hun får også kjørgodtgjørelse for henting av barna. Dersom det er noe hun trenger, har hun fått det fra kommunen (budsjettet på ,- pr år holder godt ) Etter skoletid stua er finansiert av prosjektet, av inventar har de brukt av eget, det gjelder også leiker. Det gjør at de dermed også bruker rommet selv. Skal kjøpe inn noen sykler, en tråbil og har under vurdering en hest med lenger føtter. Med så mange barn i huset (1.etasje av våningshuset benyttes også) blir det en del ekstra slitasje. Fra prosjekt til kommunalt tiltak Prosjektet var 3-årig og fikk ,- pr. år. Fra 2006 gikk det over fra prosjekt til en kommunal virksomhet med ,- på budsjettet. Erfaringer, vurdering, resultater Prosjektet er blitt positivt omtalt innen for skolesektoren, ingen barn er blitt stigmatisert av andre elever. Elevene liker å delta i aktivitetene og det å få være i lag med, snakke med voksne og barn i ulik alder, gjøre ting i lag, gir dem et pustehull i hverdagen. For tilbyder er det viktig å ha hele sin egen familie med, spesielt barna, når avgjørelser tas. De blir automatisk involvert. Eget rom eller hus gjør at en kan skille mellom jobb og privat, det gjelder egne barn og andre utenforstående. Etter skoletid er i nettverk med 3 gårder som tilbyr Grønn omsorg. Anne har egen veileder og blir fulgt opp med jevnlig veiledning fra Rådgivningstjenesten (sosialavdelingen). Det har blitt arrangert sammenkomster med foreldre. Dette har ført til at foreldre er blitt kjent og finner på ting i lag i ettertid. Utfordringer Det å ha arbeidsplassen heime gir store utfordringene i forhold til familie og omverden. Mange ting skjer på gården og det må gjøres der og da. Men det er også positivt for barna i Etter skoletid å delta i dette. Største utfordring er dersom miljøarbeider Anne blir syk. De har foreløpig ingen vikarordning. NRK kom i vår og pusset opp drivhuset slik at det passer for barn. De skal også sette i gang med kjøkkenhagen og sette poteter. Programmet Grønn glede med innslag fra Kirkevold ble sendt 23.mai.

11 Re kommune og prosjektet. Irene Pande fra kommunen informerte oss om Etter skoletid sett fra kommuneadministrasjonens side. Re kommune er en forholdsvis ny kommune etter en frivillig sammenslåing av to kommuner, det er ca innbyggere. Den har en ung befolkning. Det er mange barnevernssaker (dyktige stabile folk i barnevernet). Kommunen har ulike leieavtaler med Grønn omsorg gårder. Prosjektet var finansiert med skjønnsmidler fra Fylkesmannen, det ble forankret i toppledelsen både innen helseadministrasjonen og politisk. Fra 2006 ble Etter skoletid lagt inn i den kommunal driften under Rådgivningstjenesten. For pr år (og det holder godt) får 22 barn, et forbyggende tiltak. På sikt regner kommunen med å spare penger. Til sammenligning koster en barneinstitusjonsplass ca pr mnd. På et år får 22 barn et tilbud som på sikt kan spare dem og kommuneøkonomien. Tiltaket, som er forebyggende, er ikke forankret i noe lovverk. Fylket brukte bygdeutviklingsmidler og skjønnsmidler til Grønn omsorg prosjektet. Anne og datteren tar oss i mot. I oppholds/leke rommet.

12 Besøk på Hasle Gård i Sandefjord kommune. Hasle gård drives av Eivind Sundby og kona. Han er gartner og trailersjåfør. Hun er odelsjente er vernepleier og videreutdanner seg innen psykisk helsearbeid. Sammen har de drevet siden 1986, men gården har vært i hennes familie i 3 generasjoner. Etter at gården ble totalskadd av brann i -94 ble den gjenoppbygd, med tanke på alternativ drift. De driver med korn og skog, utleie av selskapslokale og Grønn omsorg (hoveddrift i dag). Gården holder alt utstyret. De er ansatt av Sandefjord kommune, Eivind har 50 % stilling. De har ½ års kontrakt om gangen der de får et honorar + utleie av gård. Tiltaksplassene vurderes 1 gang pr år. Halvt års oppsigelsestid for begge parter. Kona driver med norskopplæring for fremmedspråklige kvinner, som underleverandør for Folkeuniversitetet. Hun har kun 4-6 om gangen pga arbeidsmengden. Målgruppa er de som har behov for å lære norsk på en utradisjonell måte ofte analfabeter. Det beste er å få en gruppe fra ulike land, slik at de ikke snakker eget språk med hverandre. De bytter på å lage lunsj. Hun skal snart starte med norskopplæring for fremmedspråklige menn og ser på det som en stor utfordring. Hun får foreløpig lønn fra kommunen, men skal snart over i en avtale med Aetat i et nytt prosjekt med kun 1 deltaker. Lønnen hennes er på kr 240,- i timen, som ufaglært lærer. Istedenfor å få leiepris av gården, får hun ekstra undervisningstimer betalt. De har noen få dyr, til trivsel. De har 9 personer på tiltak, målgruppa er folk med psykiske problemer fra 18 år og oppover. Men i dag er den yngste 30 og den eldste 68 år. Det ser ikke ut til at de yngste slår seg til ro her. Det er imidlertid kun 6 deltakere på gården om gangen. Tiltaksdeltakerne jobber fra 1 til 4 dager i uka, 4timer per dag. Den som har vært lengst på gården har vært der i 6 år. De skriver arbeidskontrakt med sosialtjenesten. De har en utegruppe som driver med høy, jordbær og vedproduksjon. I tillegg har de matlaging og aktiviteter i snekkerverkstedet De har valgt små avdelinger/arbeidsstasjoner for å ha det oversiktlig og for å få brukerne nærmere hverandre. Dette er med på å skape et bedre miljø. Det er Eivind og kona som jobber på gården og i tillegg har de en assistent. De er helt avhengig av assistenten, på grunn av at mye tid går med til møtevirksomhet knyttet til brukerne. Innimellom har de en praktikant fra Aetat med 3 måneders avtale som kan fornyes inntil 4 ganger. De har morgenmøte hver dag og deltakerne velger selv hvilke arbeidsoppgaver de vil gjøre, men de forsøker å få dem til å ta del i alle oppgavene. Hver bruker har en psykiatrisk sykepleier som primærkontakt. Utfordringen er å få folk til å komme til gården, og det er ikke lønna som driver dem de får kun 10,- i timen. Deltakerne har selv ansvar for å komme til gården.

13 Utvelgelse: Inntaksgruppe der Eivind er med. Hver deltaker er forsikret gjennom kommunen. Eivind har valgt å jobbe med psykiatri, og ikke rus fordi det har blitt litt turbulent og vanskelig. De som har rusproblemer holdes ikke lenge på gården. Kommunen har også forsøkt å få andre gårdbrukere til å jobbe med rus, men har ikke lyktes. Utleie for selskaper er en stor del av inntekten deres som de har strenge utleiekrav for: må være ute til kl 01.30, ikke til 20/30 års fester, noe 40 års fester, ingen utdrikningslag eller jubileum for klasser. De er nøye med utvelgingen på grunn av naboer og at de selv bor på gården. Sten Rauan fra Sandefjord kommune fortalte at bakgrunnen for avtalen med Hasle Gård var en opptrappingsplan for psykiatri. Folk skal ha et tilbud om aktivitet og ha mulighet til langvarige tiltak. Det var øremerkede midler innen psykiatri som ga dem en mulighet til å starte opp et 3 årig prosjekt Som et spleiselag mellom landbruksavdelingen i fylket og kommunen. Hasle er nå er etablert tiltak i kommunen. Alder og sykdomsbilde er veldig avgjørende for hvilket tiltak som er det riktige for hver enkelt bruker. Personer med psykiske lidelser er en mangfoldig gruppe med ulike krav og interesser. Dette er en positiv tiltaksplass som gir trygghet og som ikke er institusjonspreget. Det er langsiktige tiltak tilrettelagt for hver enkelt. Dette passer for noen, men ikke for alle. Er veldig interesseavhengig. Han fortalte også at det var vanskelig å prissette slike tiltak må sette helheten i fokus, som både gård og ressursene til gårdbrukerne. Kostnadene for kommunen er på ca kr ,- for 6 brukere pr år. Dette mener kommunen er meget gunstig sett i forhold til hvis kommunen selv skulle ha laget et tilbud med utstyr, arbeidsleder, lokale osv. Hans råd til tilbydere er å tilby en pakkeløsning til kommunen. De bør få kurs i etablering og forhandlingsteknikk. De har avtale om drift 12 mnd i året, selv om de stenger 1 mnd i året. De får også betalt for 6 brukere, selv om alle plassene ikke er fylt opp til enhver tid noe som gir trygghet til gårdbrukerne. Effekten av dette tiltaket for Sandefjord kommune: Mindre re-innleggelser i institusjon for brukerne på Hasle gård. Større stabilitet for enkeltpersonene i hverdagen. Mindre krisepregede situasjon som oppstår, slik at de slipper å involvere støtteapparatet på nytt. Skaperverk fra snekkerverkstedet

14 Besøk på Dal Gård i Re kommune. Tilrettelagt sysselsetting for mennesker med psykiske lidelser. De har straks 10 års jubileum, startet først i Norge. De har både fått Det nytter pris og BU pris. De har 2 arbeidsledere, der en er musikklærer og den andre er aktivitør med videreutdanning i psykiatri. De er ansatt i kommunen i en 50 % og en 100 % stilling. De har fast veiledning hver 3. uke med 2 psykiatrisk sykepleiere som brukerne er knyttet til. Tiltaket leier gården, bonden er ikke involvert i tiltaket. Leieavtalen har 3 måneders oppsigelse, der både hus og hele gården er til disp. Gårdbruker får ,- i mnd. Gården som arena er trygg, en takknemlig måte og gi sysselsetting på mye bedre enn på institusjon. Har mange tradisjoner/erfaringer historie/kultur/mat. Det er kontaktskapende og deltakerne har mye å fortelle om når de kommer hjem til familien. Kunnskapen som gårdbrukerne har er gull verd for tiltaksdeltakerne, som blant annet friluftsliv. Tiltaket gir mestringsfølelse og brukermedvirkning/individuell tilpasning. De har 6-8 deltakere pr dag, det kan bli problematisk med store grupper sammensatte problemer og meget ulikt funksjonsnivå. Det er ingen tidsbegrensing for hvor lenge brukerne kan være i tiltaket. Solveig Kirkevold og gårdbrukeren, Vigbjørn

15 Turdeltakerne ivrig opptatt med å sette seg inn i drifta på Dal gård. De har ett aktivitetsrom og kjøkken, i tillegg til uteaktiviteter som drivhus, kjøkkenhage, lavvo i skogen og mange turer/utflukter. De har aktivitet etter dagsform. De har tilbud om 4timer 1-4 dager i uken. Ingen produksjonskrav. Alder: år. Det er et psykiatrisk team som plukker ut deltakerne. De som er pensjonister vil nå, etter diskusjoner, miste sine plasser. De har fått en del omtrale i mediene på godt og vondt. De trakk media inn etter hvert, pga at de ønsket at prosjektet skulle gå seg litt til. En bør være obs på media i forhold til brukerne da de hadde et eks der 1 bruker slutta etter avisomtale. En bør være klar på at media ikke får bruke etternavn og spør hver enkelt bruker om de ønsker å være med. En har ikke styring på hva den enkelte journalist skriver eller hvordan artikkelen vinkles. Vær obs på at dette er en veldig sårbar gruppe. Det kan også være greit å informere naboer om sine planer i forhold til oppstart av Grønn omsorg spesielt der en har felles innkjørsel.

16 Besøk på Rannveigs gårdsbarnehage i Tønsberg kommune Førskolelærer, og agronom, Rannveig Grorud har i 9 år drevet gårdsbarnehagen som ligger idyllisk til på hennes egen gård, Tveitan, i Tønsberg kommune. Mannen er økonom. De har fire barn. Rannveig passer i tillegg på andres skatter, som hun sier. Organisering Barnehagen har 2 avdelinger, en i våningshuset og en i Bestefars hus ovenfor gården. Totalt er de 10 ansatte på avdelingene + vaskedame. Hver avdeling har en førskolelærer, to assistenter og en praktikant. Det går 18 barn i hver avdeling. Det er stor etterspørsel etter plassene. Foreldrebetalingen er på 2759, ,- i matpenger. Ingen dugnadsplikt for foreldrene. Aktiviteter På gården er det hester, mini geiter, griser og katt. Ungene deltar i stell av dyra. Gården har 250 mål dyrka mark og 250 mål skog. Dette gir flott turmuligheter på egen eiendom. De kan bygge gapahuk og legge igjen utstyr i skogen uten å be om tillatelse. Ellers baker de brød daglig. Gitar spilles daglig og de ansatte har teater for ungene hver fredag, da har de også middag i barnehagen. De har vært i studio og spilt inn en egen CD. I vår jobbet de største barna med et vikingprosjekt. Gården har også en smie. Barn og voksne i barnehagen er mye ute, og de har nesten ikke sykefravær, verken blant barna eller de ansatte. Personalpolitikk, planlegging Personalmøter avholdes 3 ganger i året. De har ikke planleggingsdager, men planlegger felles i løpet av dagen. Alle de ansatte er like for Rannveig, og alle får ha et ord med i laget. Hun opplever at de er en samstemt personalgruppe. De har som felles mål at ungene skal være sosialt sterke når de slutter i barnehagen. De ansatte får fri med lønn til spesielle turer, arrangementer de skal på. Dette verdsettes høyt og utnyttes aldri. Barnehagen er stengt hele juli samt i jule- og påskeuka. Rannveig med dverg geitene

17 Oppstart Da Rannveig ønsket å starte egen barnehage møtte hun velvilje fra kommunen. Hun fikk hjelp fra teknisk etat, brannvesen og helsesøster (samt næringsmiddeltilsynet) i forhold til krav, lover og forskrifter. Ved utvidelse til 2 avdelinger i 2005 opplevde hun å få mindre hjelp. Hun måtte selv finne ut av hvilke krav som gjaldt. Økonomi Gårdsbarnehagen er et AS. Mannen tar seg av regnskapet. De har revisor og opplever av dette er en ryddig måte å drive på. Ved oppstart fikk de ,- i rentefritt lån og ,- i BU tilskudd. De totale kostnadene var ,- Barnehagen betaler leie til Rannveig og mannen. Mannen tar ut lønn for regnskapsføring, snørydding og liknende. Rannveig selv jobber 100% ++ og tar ut god lønn. Barnehagen drives så godt at de ikke får kommunale tilskudd til drifta. De benytter billig arbeidskraft i form av praktikanter. Tidligere via Aetat, men nå annonserer Rannveig selv etter dem. Hun betaler dem ,- pr. mnd. Det har ikke vært vanskelig å få tak i egnede praktikanter. Forsikring Kommunens forsikring dekker barna i den tida de er i barnehagen. Rannveig har også tegnet en egen forsikring. Eksternt samarbeid De har til enhver tid barn i barnehagen med spesielle behov. Flere av barna har kontakt med barnevernet. Rannveig får ikke mye veiledning i forhold til disse barna, men hun gir utrykk for at det går greit uten. Samarbeidet med foreldrene er godt. Rannveig har hjulpet andre med å starte opp privat barnehage. Nå har hun begynt å ta seg betalt for dette, 1000,- for en kveld. Rannveig opplevdes som en dame med bein i nesa, gode verdier og pågangsmot. Barna i denne barnehagen så ut til å ha det topp! Barneutedo I smia Gode verdier

18 Informasjon om dagtilbud for personer med demens på Sande bruk i Horten kommune Sykepleier og prosjektleder, Karl Asbjørn Lille, informerte om tiltaket og prosjektet. Dette er et av 5 prosjekter som nasjonalt kompetansesenter for demens har satt i gang. Prosjektet har ført til større helhet, og er blitt en del av en tiltaksskjede for personer med demens, stikkord her er: tilhørighet, kompetanse, veiledning/oppfølging, gården + andre tilbud. Alt sees i sammenheng. Demens I Norge i dag bor det ca personer med demens. Halvparten bor hjemme. Resten bor stort sett på sykehjem. Dette har en kostnadsramme på rundt 14 mrd per år. Kompetanseoppbygging i forhold til demens har i flere kommuner vært nedprioritert. Diagnose gir utgangspunkt for prognose, og behov for behandling, informasjon og tilrettelegging. Ut i fra dette må man sette inn rett type tilbud til rett person til rett tid. Det er viktig med strukturering, tilrettelegging og planlegging. Ved forsinket innsats ser man raskere progresjon av demensutviklingen. Det å sette inn miljøtiltak tidlig, som et tilbud på Sande bruk, er med på å stimulere sansene, dette fører til at demensutviklingen går saktere. Det samme gjelder følelsen av mestring og gjennkjennbarhet. Man må finne den enkeltes mestringsnivå og ikke stille for store krav. Den omsorgen personalet yter har avgjørende innflytelse på opplevelsen av og utviklingen av det enkelte menneskes demens. Det er altså et forebyggende tiltak. Sande bruk I Horten fikk de prosjektmidler til utprøving av Grønn omsorg for personer med demens. Tilbudet er beregnet på yngre, hjemmeboende personer med demens. Tilbudet tilpasses brukernes behov. I Vestfold er det i dag personer med demens som er under 65 år. Når en person utvikler demens berøres også nettverket, man kan si at nettverket også blir sykt. Dette fører til økte kostnader, med utslitte pårørende for eksempel. Derfor; i forbindelse med oppstart av dagtilbudet på Sande bruk ble det også etablert pårørende veiledning, pårørende skole og pårørende cafè. De så dette som nødvendig for å også kunne dekke de pårørendes behov. I tillegg er brukermedvirkning viktig. På Sande bruk er det 7 brukerer og 2 ansatte som er fast ansatt i 50% stillinger i kommunen De ansatte har ikke helsefaglig utdanning, men de har fått kursing. Tilbudet er fra kl Resterende arbeidstid går med til for- og etterarbeid. Kommunen eier prosjektet. Det betales leie for bruk av lokalene på Sande bruk Kommunen har en egen transportordning for brukerne. Brukerne betaler en egenandel. De ser at for mange av brukerne kommer livsgnisten tilbake og at oppholdet gir en følelse av velvære. På gården har de et bibliotek der brukerne kan lese aviser og historiebøker. Det skjer noe aktivt rundt dem som fanger deres oppmerksomhet. De stimulerer hverandre til å ta initiativ. Gården er en del av nærmiljøet. Brukerne må ha et visst nivå av evne til gjenkjennelse og hukommelse for å ha utbytte av tilbudet. En koordinator jobber 2 dager per uke med oppfølging av tiltakene i tiltakskjeden. Brukernes behov evalueres og nye tiltak settes eventuelt inn. Kanskje er det behov for hjelp på et annet omsorgsnivå. Cafèen, som er en del av tiltakskjeden, har de fått midler til fra Helse- og sosialdepartementet. I tillegg stiller mange frivillige opp, for eksempel en bussjåfør m/buss og musikere. De har også fått tilbud om bistand fra flere frivillige organisasjoner.

19 For å få plass på Sande bruk må bruker eller pårørende søke til kommunene. Vedtakskontoret avgjør. Kriteriet er en demens diagnose. De fleste har Alzheimer. Kost/nytte forebyggende perspektiv. Driftkostnadene er ,- per år for tiltaket på Sande bruk. Kostnadsoversikt Grønn omsorg vs sykehjem Kostnader Grønn omsorg Sykehjem Pr. pers pr. dag/døgn 580,- 1480,- Pr. pers pr. år 80000, ,- Et dagtilbud på Sande bruk utsetter innleggelse i sykehjem med et - tre år. For 7 brukerer sparer man da 3.2 mill per år!!!! Alle brukerne og de pårørende er svært fornøyd. Som tanker for fremtiden nevnte Karl-Asbjørn at det også er mulig å bruke Grønn omsorg som døgn, helg og ferie avlastning for personer med demens.

20 Dag 3 - plan Dato Klokka Hva/Hvor Annet Vi forlater hotellet for godt. Vi får med oss et måltid fra hotellet. Så vi skal ikke gå sultne selv om det ikke er satt opp noen middag denne dagen Nannestad ungdomsskole. Rektor Rolf Alkvist informerer oss om skolens samarbeid med Sidsel Sandberg på Hegli gård Lunsj på Hegli gård. Vi ser oss rundt mens elevene er der. Sidsel er disponibel for oss etter skoletid. Tone er referent Tone er referent Avreise til Gardermoen Ankomst Gardermoen Flyet går Vi lander i Alta. Håper alle har hatt utbytte av det de har opplevd. Nå er målet at vi i samarbeid skal benytter ny kunnskap til beste for Grønn omsorg i Finnmark! Takk for turen Hilsen Evy.

Prosjekt Grønn omsorg Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Alta kommune (2006-2008)

Prosjekt Grønn omsorg Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Alta kommune (2006-2008) Prosjekt Grønn omsorg Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening Alta kommune (2006-2008) Rapport fra første halvår 1.januar 30. juni 2006 Bakgrunn Prosjekt Grønn omsorg er et samarbeid

Detaljer

TEMADAG Inn på tunet / Vilje viser vei

TEMADAG Inn på tunet / Vilje viser vei TEMADAG Inn på tunet / Vilje viser vei TEMA : BARN OG UNGE Hvordan kan gården være en ressurs for barn og unge som har behov for et tilrettelagt tilbud, i skoletida og på fritida? Gården som ressurs for

Detaljer

Gården som arena for dagtilbud til personer med hukommelsproblem og demens.

Gården som arena for dagtilbud til personer med hukommelsproblem og demens. Gården som arena for dagtilbud til personer med hukommelsproblem og demens. Hausdalsvegen, Fana Bydel,ca 30 min fra Bergen sentrum Tradisjonell Vestlandsgård ca 200 mål inn- og utmark Utskilt som egen

Detaljer

INN PÅ TUNET. Omsorgs og velferdstjenester på gårdsbruk Bodø 13. Februar Ann Merethe Nilsen

INN PÅ TUNET. Omsorgs og velferdstjenester på gårdsbruk Bodø 13. Februar Ann Merethe Nilsen INN PÅ TUNET Omsorgs og velferdstjenester på gårdsbruk Bodø 13. Februar 2015. Ann Merethe Nilsen Om oss på Øverås Gård. Dyr på Gården Ca 65 storfe. Hester Geiter Høner og haner Minigris Gårdskatter Kaniner

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint?

AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint? AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint? Å være aktivitetsvenn er enkelt. Du trenger bare å gjøre noe du liker, sammen med en som har demens. Med midler fra TV-aksjonen 2013 - «Ingen

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Ansatt i stilling som pedagogisk leder for åpen barnehage ved Forbregd-Lein barnehage i 2005 Utdannet allmennlærer(adjunkt) med videreutdanning i

Ansatt i stilling som pedagogisk leder for åpen barnehage ved Forbregd-Lein barnehage i 2005 Utdannet allmennlærer(adjunkt) med videreutdanning i Ansatt i stilling som pedagogisk leder for åpen barnehage ved Forbregd-Lein barnehage i 2005 Utdannet allmennlærer(adjunkt) med videreutdanning i pedagogikk Bor på gården Husan sammen med mann og 4 barn

Detaljer

Velkommen til Torridal SFO

Velkommen til Torridal SFO Velkommen til Torridal SFO Info om SFO Skolefritidsordningen er et tilsyns, omsorgs og leketilbud for barna til og med 4 klasse. Når barna er ferdige med skoledagen går de hit hvor de kan leke, være med

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter Våler kommune... 3 1 Målsetting...

Detaljer

Skarpnes SFO Henning 7711 Steinkjer. Åpningstider:

Skarpnes SFO Henning 7711 Steinkjer. Åpningstider: Skarpnes SFO Henning 7711 Steinkjer Åpningstider: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag: 07.30-09.00 Mandag, tirsdag og fredag 13.30-16.30 Torsdag 14.30-16.30 Onsdag 12.40-16.30 Telefon: SFO/skole:

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Arkivsaksnr: 2013/60 Klassering: A20 Saksbehandler: Elisabeth Jonassen EVALUERING AV RESSURSBRUK OG ORGANISERING AV ALTERNATIVE

Detaljer

ÅRSPLAN SANDVOLLAN SKOLEFRITIDSORDNING 2009 / 2010. Trygghet Omsorg Trivsel Fysisk aktivitet

ÅRSPLAN SANDVOLLAN SKOLEFRITIDSORDNING 2009 / 2010. Trygghet Omsorg Trivsel Fysisk aktivitet ÅRSPLAN SANDVOLLAN SKOLEFRITIDSORDNING 2009 / 2010 Trygghet Omsorg Trivsel Fysisk aktivitet Forord Sandvollan skolefritidsordning er et kommunalt tilbud for barn fra 1.-4. Klasse. Tilbudet ble først startet

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole 24.06.2014 SELBU KOMMUNE Virksomhetsplan for Bell Skole SFO 2014-2016 Bell skole Innhold Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Mål for Bell skole og Bell SFO er å:... 2 Sosial kompetanse gjennom lek... 3

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

PROSJEKTPLAN. GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008)

PROSJEKTPLAN. GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008) PROSJEKTPLAN GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008) 1 Bakgrunn Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling

Detaljer

Velkommen til Torridal SFO

Velkommen til Torridal SFO Velkommen til Torridal SFO Info om SFO Skolefritidsordningen er et tilsyns, omsorgs og leketilbud for barna til og med 4 klasse. Når barna er ferdige med skoledagen går de hit hvor de kan leke, være med

Detaljer

UmE-prosjektet. Unge møter Eldre - for å fjerne generasjonskløften - få flere unge til å velge omsorgsyrket. Virksomhetsområde: Rehabilitering

UmE-prosjektet. Unge møter Eldre - for å fjerne generasjonskløften - få flere unge til å velge omsorgsyrket. Virksomhetsområde: Rehabilitering UmE-prosjektet Unge møter Eldre - for å fjerne generasjonskløften - få flere unge til å velge omsorgsyrket Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr: 2008/3/0315 Prosjektnavn: Ume-prosjektet Søkerorganisasjon:

Detaljer

2013 / 2014. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45

2013 / 2014. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 2013 / 2014 Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 Innledning Vi vil med dette heftet informere om barnehagen, først og fremst en del praktiske opplysninger.

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT FRA ELEVVEILEDERS ARBEID 2009

PROSJEKTRAPPORT FRA ELEVVEILEDERS ARBEID 2009 PROSJEKTRAPPORT FRA ELEVVEILEDERS ARBEID 2009 Til: Oppvekstrådgiver Fra: Rektor Tidsrom: 1.1.2009-31.12.2009 Bakgrunn: Lynghaug skole opprettet 1.1.09 en 1. årig prosjektstilling som elevveileder ved skolen.

Detaljer

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 1 Innhold Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014... 1 Informasjon... 3 Foreldresamarbeid... 4 Meldesystem, rutiner ved henting... 4 Hva er SFO?... 5 Våre verdier... 5 Trygghet,

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT VÅREN 2015

PEDAGOGISK RAPPORT VÅREN 2015 PEDAGOGISK RAPPORT VÅREN 2015 Elvland naturbarnehage Innhold Innhold Side Barnegruppe 3 Personell 3 Samarbeidsparter 3 Barnehagens satsingsområder/fokusområder 4 Prosjekter 5 Organisering 6 Utfordringer

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE ORIENTERING OM ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE Svelvik ungdomsskole 2012/2013 Hva er Alternativ ungdomsskole? Alternativ ungdomsskole er et sosialpedagogisk tiltak innenfor grunnskolen i Svelvik kommune. Det er

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Side 1 av 5 Februar 2014 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland

Detaljer

Å være menneske er komplekst og vanskelig fordi vi blir født med ulike evner og forutsetninger for å mestre livet. Omsorgspartner Vestfold gir en

Å være menneske er komplekst og vanskelig fordi vi blir født med ulike evner og forutsetninger for å mestre livet. Omsorgspartner Vestfold gir en Å være menneske er komplekst og vanskelig fordi vi blir født med ulike evner og forutsetninger for å mestre livet. Omsorgspartner Vestfold gir en ekstra hånd å leie i for de som av ulike årsaker trenger

Detaljer

INFORMASJON OM SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO 2014-2015

INFORMASJON OM SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO 2014-2015 INFORMASJON OM SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO 2014-2015 SFO er et frivillig tilbud om opphold utenom skolens ordinære undervisning for barn på 1. til 4. trinn og for funksjonshemmede barn fra 1. til 7. trinn.

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 4194 Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn Søkerorganisasjon: Forord Prosjektet «Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn» ligger under

Detaljer

Ervika Besøksgård & 4H-Gård

Ervika Besøksgård & 4H-Gård Ervika Besøksgård & 4H-Gård Min motivasjon for å starte egen bedrift: Et ønske om å kombinere fag og livsstil Ville bo landlig og omgitt av dyr Friluftsentusiast Skaffe seg en levevei på en gård uten

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til barnehageåret 2017/2018! En ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser fram

Detaljer

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Finnmark Finnmárkku Doaibmavádjegiid Oktasašsearvi SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjekt nr: 2010/3/0067 Prosjektnavn:

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

2015 / 2016. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45

2015 / 2016. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 2015 / 2016 Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 Innledning Vi vil med dette heftet informere om barnehagen, først og fremst en del praktiske opplysninger.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE Pr 01.01.14 1. ADRESSE / EIERFORHOLD Familiebarnehagens adresse er Løvsangerveien 15b., 4626 Kr. sand. Tlf: 380 12886 / 97 67 16 97 Barnehagen eies og drives av

Detaljer

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Januar 2016 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland Salamonsen.

Detaljer

2017 / Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf

2017 / Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf 2017 / 2018 Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Innledning Vi vil med dette heftet informere om barnehagen, først og fremst en del praktiske opplysninger. I tillegg til

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Ila Åpent Hus. et sted å være et sted å virke et sted å vokse. Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus

Ila Åpent Hus. et sted å være et sted å virke et sted å vokse. Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus Ila Åpent Hus et sted å være et sted å virke et sted å vokse Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus Visjon Ila Åpent Hus er et mangesidig tilbud for rusmiddelmisbrukere som aktivt

Detaljer

Prosjekt: Prosjekt livskvalitet

Prosjekt: Prosjekt livskvalitet Hedmark Prosjekt livskvalitet Prosjekt: Prosjekt livskvalitet Prosjektets varighet Oppstart medio september 1996. Avsluttes juni 1998. Formål/hensikt med prosjektet Ett av formålene med prosjektet var

Detaljer

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Skoleåret 2015/2016 1.0. Innledning Jamfør 13-7 i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) skal kommunen ha et tilbud

Detaljer

Velkommen til SFO foreldremøte. Skoleåret 2015/16 17. September 2015

Velkommen til SFO foreldremøte. Skoleåret 2015/16 17. September 2015 Velkommen til SFO foreldremøte Skoleåret 2015/16 17. September 2015 Agenda SFO info Dagsplan Mål Aktiviteter Forventninger Plasstyper Praktisk info Garderoben Stille rom 18.09.2015 2 SFO INFO 92 flotte

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport

En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport Overvinn epilepsiens makt, bli mer aktiv! En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport 2013 1 Forord Helse og rehabiliteringsprosjektet (M)aktiv, en aktivitetsleir, ble arrangert i løpet av februar

Detaljer

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN JOBBSJANSEN er en videreføring av Ny-Sjanse ordningen, og ble et permanent tiltak i 2013 IMDi tildeler midler til kommunene

Detaljer

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste Torridalsveien Aktivitetshus Kirkens Sosialtjeneste 4 Torridalsveien Aktivitetshus Tilpasset støtte Kompetanse Vårt særpreg Brukermedvirkning Søknad om plass 7 Dagsenteret Tilbud Matlaging Fysisk trening

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra Gjeldende fra 03.03.16 VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

PERSONALGRUPPA

PERSONALGRUPPA PERSONALGRUPPA 2016-2017 Hege Utheim Øiom, 93237352 styrer/eier/ Hege har siden 1994 jobbet med barn, både i skole og barnehage. I 2006 overtok hun Grindvoll barnehage, og har siden den gang både utvidet,

Detaljer

RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET.

RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET. RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET. Litt om avdelingen. Frøya er en småbarnsavdeling, dvs. barn som er fra 1 til 3 år. I år er vi 13 barn til sammen, 5 jenter og 8 gutter. Hverdagen vår er preget av faste

Detaljer

AKTIV SOMMER AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER.

AKTIV SOMMER AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Prosjekt nr: 2011/3/0406 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/ ADHD Norge / Norsk Tourette Forening.

Detaljer

Språkpraksis som metode. Erfaring fra Steinkjer kommune Eva Løe

Språkpraksis som metode. Erfaring fra Steinkjer kommune Eva Løe Språkpraksis som metode Erfaring fra Steinkjer kommune Eva Løe 1 Språkpraksis som metode Språkpraksis er en av mange metoder i opplæringen av innvandrere i norsk og samfunnskunnskap. Hensikten med språkpraksis

Detaljer

Sandnes skolefritidsordning

Sandnes skolefritidsordning Sandnes skolefritidsordning Velkommen til Sandnes SFO! Denne brosjyren er for deg/dere som har barn i SFO på Sandnes, eller som vurderer å benytte tilbudet vi har. Kontakt oss Adresse: Sjyveien 7 8450

Detaljer

VEDTEKTER FOR HUSEBYGRENDA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR HUSEBYGRENDA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR HUSEBYGRENDA FAMILIEBARNEHAGE 1. EIERFORHOLD Husebygrenda familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser for barn i alderen 0 til 5 år. Eier er selvstendig næringsdrivende. Eier

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL Meldal kommune VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL GREFSTAD BARNEHAGE LØKKEN BARNEHAGE STORÅS BARNEHAGE Å BARNEHAGE Vedtatt i kommunestyret 13.11.97 med endringer gjort i Kommunestyret i sak 016/11 og sak

Detaljer

Inn på tunet og samfunnets behov for velferdstjenester

Inn på tunet og samfunnets behov for velferdstjenester Inn på tunet og samfunnets behov for velferdstjenester Bygdeforskningsdagen sesjon III Anne Strøm Prestvik og Ivar Pettersen, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Inn på tunet Definisjon: Tilrettelagte

Detaljer

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten:

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: Saksframlegg DAGTILBUD - MÅL OG INNHOLD Arkivsaksnr.: 10/2594 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: 1. Dagtilbudstjenesten

Detaljer

hvordan arbeidsstua ved ØBH kan dekke dagens behov for et dagtilbud i kommunen

hvordan arbeidsstua ved ØBH kan dekke dagens behov for et dagtilbud i kommunen Medarbeiderskap Verdal kommune høsten 2006 hvordan arbeidsstua ved ØBH kan dekke dagens behov for et dagtilbud i kommunen Gunn Bjørken Ingegjerd Granholt Bjørg Mari Lundgren Torill Bjerkan 2 Bakgrunn for

Detaljer

Førskoledag. Kaland SFO

Førskoledag. Kaland SFO Førskoledag Kaland SFO Praktisk informasjon Levering/henting Barna leveres på hovedbasen når de kommer. Meldinger for dagen, sendes oss på SMS. Gi beskjed dersom barnet ikke kommer på SFO, eller om noen

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET HVEM ER STUDIO AURORA? STUDIO AURORA er en utviklingsbedrift som hjelper mennesker som vil prøve seg i - eller komme tilbake

Detaljer

MOSBY SKOLEFRITIDSORDNING

MOSBY SKOLEFRITIDSORDNING ÅRSPLAN 2014 / 2015 MOSBY SKOLEFRITIDSORDNING HVA ER EN SKOLEFRITIDSORDNING? En skolefritidsordning er et pedagogisk frivillig omsorgs og fritidstilbud for barn fra 1. - 4.klasse. Det er ingen forlengelse

Detaljer

En aktiv og meningsfull hverdag på Stene gård i Onsøy

En aktiv og meningsfull hverdag på Stene gård i Onsøy 17.11.2016 En aktiv og meningsfull hverdag på Stene gård i Onsøy Wenche Sydvold, Rådgiver, Seksjon helse og velferd Fredrikstad kommune Dagtilbud til yngre personer med demens et samarbeid mellom gårdbruker

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

F O R S K O L E F R I T I D S O R D N I N G E N

F O R S K O L E F R I T I D S O R D N I N G E N PRINSIPPER OG RETNINGS LINJER F O R S K O L E F R I T I D S O R D N I N G E N Vedtatt av Utvalg for oppvekst 18.03.14 Oppdatert per 01.05.2017 Innhold 1. Definisjon... 3 2. Generelle forutsetninger...

Detaljer

Vestkanten barnehager. Foreldresamarbeid

Vestkanten barnehager. Foreldresamarbeid Vestkanten barnehager Foreldresamarbeid Det er dere foreldre som har ansvaret for barnas oppdragelse. Dette prinsippet er nedfelt i barnekonvensjonen og i barneloven en av 8.april 1981 nr.7. Barnehagen

Detaljer

ANSVAR: ~~~~~~~~~ Eier har administrativt og økonomisk ansvar for familiebarnehagen

ANSVAR: ~~~~~~~~~ Eier har administrativt og økonomisk ansvar for familiebarnehagen VEDTEKTER STEINBERGET FAMILIEBARNEHAGE ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ EIERFORHOLD : ~~~~~~~~~~~~~~ Steinberget -familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser for

Detaljer

styrke mestringsfølelsen og selvfølelsen.

styrke mestringsfølelsen og selvfølelsen. Halvårsplan for Tyrihans. Vinter-Vår 2013. Evaluering av høst halvåret 2012. Barnegruppen: Vi startet barnehageåret med å bli godt kjent både med hverandre, barnehagen og uteområdet. Vi brukte tid på å

Detaljer

ANSVAR: ~~~~~~~~~ Eier har administrativt og økonomisk ansvar for familiebarnehagen Førskolelærer har det pedagogiske ansvaret

ANSVAR: ~~~~~~~~~ Eier har administrativt og økonomisk ansvar for familiebarnehagen Førskolelærer har det pedagogiske ansvaret VEDTEKTER STEINBERGET FAMILIEBARNEHAGE ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ EIERFORHOLD : ~~~~~~~~~~~~~~ Steinberget -familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser for

Detaljer

RAPPORT ETTER TILSYN

RAPPORT ETTER TILSYN Paradiset barnehage RAPPORT ETTER TILSYN Tilsyn med barnehagen påser at barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager av 2016, og at kommunen fører tilsyn med virksomheten etter denne lov. Tidspunkt

Detaljer

Sluttrapport. Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2007/1/0063 Den blinde familie Norges Blindeforbund Rogaland

Sluttrapport. Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2007/1/0063 Den blinde familie Norges Blindeforbund Rogaland Sluttrapport Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2007/1/0063 Den blinde familie Norges Blindeforbund Rogaland Dette prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering Forord

Detaljer

FYSAK I OPPDAL KOMMUNE

FYSAK I OPPDAL KOMMUNE Øke den fysiske aktiviteten i hele befolkningen, med spesiell vekt på barn og unge. Stimulere til aktivitet i Skoler/barnehager FYSAK inn i faste former og forankret hos ledelsen i skolen Fokus på FYSAK

Detaljer

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

Velkommen til SFO ved Nes barneskole

Velkommen til SFO ved Nes barneskole Velkommen til SFO ved Nes barneskole 2015/2016 1 Litt om SFO: I dette heftet har vi samlet litt informasjon som det kan være greit å vite. Søknadsskjema for SFO finnes på kommunens hjemmesider, www.nes-bu.kommune.no.

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 09/10 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler. Nå

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Helse og omsorg Sosiale tjenester. Kari Riiser, seniorrådgiver Helse og sosialavdelingen

Helse og omsorg Sosiale tjenester. Kari Riiser, seniorrådgiver Helse og sosialavdelingen Helse og omsorg Sosiale tjenester Kari Riiser, seniorrådgiver Helse og sosialavdelingen Nasjonale føringer Omsorg 2020 Omsorgssektoren dekker i dag hele livsløpet, og har brukere og pasienter i alle aldersgrupper

Detaljer

Informasjonshefte om Aktiv fritid

Informasjonshefte om Aktiv fritid Informasjonshefte om Aktiv fritid Til støttekontakter og fritidskontakter 2013 1 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?... 2 Hva er fritid med bistand?... 4 Hva er en aktivitetsgruppe?...

Detaljer

Månedsplan for skattkammeret -August 2016

Månedsplan for skattkammeret -August 2016 Avdeling: 51741163 Kontor: 51741160 Månedsplan for skattkammeret -August 2016 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 33 15. Planleggingsdag. 16. Velkommen til 17. 18. 19. Barnehagen er nytt barnehageår!

Detaljer

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage Vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE 1. EIERFORHOLD 3 2. FORMÅL 3 3. Hjemmeside 3 4. STYRINGSORGANER 4 4.1 Samarbeidsutvalget 4 4.2 Foreldrerådet 5 5. OPPTAK AV BARN 5 5.1

Detaljer

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Innledning På Kunnskapsdepartementets nettside kan man lese: SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn,

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HØSTEN 2012 VÅR VISJON: Barnas hus skal være en god barnehage, preget av trygghet, trivsel, danning og læring for barn og voksne. Dere må se denne planen i sammenheng med Velkomstskrivet

Detaljer

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme?

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Side 1 av 5 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Tilrettelagt bolig At jeg har mulighet til hjelp døgnet rundt Trygghet at noen kan komme på kort varsel Famille i nærheten Sosiale forhold

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gråtass BARNEHAGE. Vedtatt av generalforsamlingen i Gråtass Barnehage AS revidert 23.04.2014. 1 Opprettet: 23.06.

VEDTEKTER FOR. Gråtass BARNEHAGE. Vedtatt av generalforsamlingen i Gråtass Barnehage AS revidert 23.04.2014. 1 Opprettet: 23.06. VEDTEKTER FOR Gråtass BARNEHAGE Vedtatt av generalforsamlingen i Gråtass Barnehage AS revidert 23.04.2014. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1. EIERFORHOLD... 3 2 FORMÅL... 3 3 STYRINGSORGANER... 3 3.1 Generalforsamling...

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til et nytt barnehageår i nye lokaler! Ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Pasientbiografi i sykepleiestudiet Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Hvorfor pasientbiografi Rammeplan for sykepleiestudiet: Sykepleieren

Detaljer

Forebygging og alternativ til tvang og makt under BPA-kontrakten. Bjørg Røstbø, BPA-konsulent JAG Assistanse AS

Forebygging og alternativ til tvang og makt under BPA-kontrakten. Bjørg Røstbø, BPA-konsulent JAG Assistanse AS Forebygging og alternativ til tvang og makt under BPA-kontrakten Bjørg Røstbø, BPA-konsulent JAG Assistanse AS JAG Assistanse AS BPA-ordninger i JAG Assistanse innbyggere med kognitiv funksjonsnedsettelse

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

A R E N D A L K O M M U N E ROM FOR ALLE

A R E N D A L K O M M U N E ROM FOR ALLE A R E N D A L K O M M U N E PLAN FOR UTVIKLING AV KVALITET I ARENDAL S FO ROM FOR ALLE Forord Dette arbeidet ble satt i gang som en del av arbeidet med Kommunedelplan Oppvekst. Arbeidsgruppen har bestått

Detaljer

HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA GRENDEHUSET, THOMAS OLSENSVEI 32 1545 HVITSTEN TLF.: 64 95 51 85/950 52 049

HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA GRENDEHUSET, THOMAS OLSENSVEI 32 1545 HVITSTEN TLF.: 64 95 51 85/950 52 049 HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA GRENDEHUSET, THOMAS OLSENSVEI 32 1545 HVITSTEN TLF.: 64 95 51 85/950 52 049 2015 VEDTEKTER FOR HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA 1 Eier Vedtektene gjelder for Hvitsten Naturbarnehage

Detaljer

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage.

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. 1 Tilvenning et samarbeid mellom hjemmet og barnehagen Mål: At tilvenningen skal bli en trygg og god tid for barn og foreldre. Alle barn trenger tid til å venne seg

Detaljer

Grønn omsorg i Agder Møter med ungdom som deltar i Inn på tunet. Vanja Knutsen Sollesnes Veileder Førsteamanuensis Ragnfrid Eline Kogstad

Grønn omsorg i Agder Møter med ungdom som deltar i Inn på tunet. Vanja Knutsen Sollesnes Veileder Førsteamanuensis Ragnfrid Eline Kogstad Grønn omsorg i Agder Møter med ungdom som deltar i Inn på tunet Vanja Knutsen Sollesnes Veileder Førsteamanuensis Ragnfrid Eline Kogstad Problemstilling og hensikt Hvilken betydning har deltagelsen i Inn

Detaljer

Sluttrapport. «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb

Sluttrapport. «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb Sluttrapport «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb Rehabilitering, 2010/3/0311, «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet», Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite`. Sammendrag:

Detaljer