Velkommen til Sjetne IL og Allsidig Barneidrett(ABI)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Sjetne IL og Allsidig Barneidrett(ABI)"

Transkript

1 Informasjonsperm for ABI

2 Velkommen til Sjetne IL og Allsidig Barneidrett(ABI) ABI -har som oppgave å være en god rekrutteringsarena! Hovedoppgaven for Sjetne IL ABI er å gi barna i alderen 4-10 år en positiv og variert opplevelse av idrett, fysisk aktivitet, og samvær mellom barn og voksne. For ABI er det viktig å formidle til foreldregruppen at barneidretten vi driver i Sjetne IL skal være basert på lek, utforsking og idrettstilnærming. Det er ikke bare barna som får sin første opplevelse med idretten gjennom ABI. Mange foreldre får sin første trenererfaring og kan med det innlede et mangeårig trenerengasjement. Noen foreldre er imidlertid godt skolert gjennom egen treningsaktivitet og/eller tidligere trenererfaring. ABI drives av foreldrenes frivillighet. Dette settes det utrolig stor pris på. TUSEN, TUSEN TAKK!!! Denne permen som er ment som et hjelpemiddel og veiledning i arbeidet som oppmann/aktivitetsleder i ABI. Det er viktig at permen blir tatt vare på da den skal følge ABI gruppa fra oppstart i ABI til overgangen til de øvrige særavdelingene i idrettslaget.. Alle gruppene skal forholde seg til de samme reglene og retningslinjene innen Sjetne IL. I denne permen ligger alle maler og informasjon om tidsfrister som må holdes! Ved evt. spørsmål er det bare å ta kontakt med oss i ABI styret.

3 Mål og delmål for ABI: 1. Tilby et godt barneidrettstilbud -Gi retningslinjer og forslag til aktiviteter for alle aldersgruppene -Jobbe videre med barneidrettens fremtidige organisering i Sjetne IL. 2. Bidra til å skape gode lokale forhold for fysisk aktivitet -Sørge for nødvendig idrettsutstyr til trening og konkurranser. -Motivere til igangsetting av friarealsleik, som f.eks bruk av skøytebane, akebakker, løkkefotball osv i nærmiljøet. -Bidra på dugnader for å vedlikeholde grendas idrettsanlegg. -Bistå i utvikling av evt nye idrettsanlegg. 3. Ha god kontakt med særavdelingene -Ha god dialog med alle avdelingene. -Være utfordrende for avdelingene. -Motivere avdelingene til å bistå barneidrettsgruppene under trening. -Bistå slik at de ulike lagene bidrar med funksjonærer på poengrenn og karusellstevner i friidrett. 4. Ta godt vare på foreldregruppen -Gjøre alle foreldre kjent med hvordan barneidretten i Sjetne IL drives og dens regler. -Ta godt imot nye aktivitetsledere. -Gi tilbud om, og motivere foreldre til, skolering gjennom aktivitetslederkurs. -Ha god dialog og sørge for relevant informasjon mot aktivitetslederne gjennom et engasjert ABI styre. -Oppfordre til og skolere i aktiv bruk av Sjetne IL sin ABI nettside. 5. Være synlig i nærmiljøet -Gjennomføre felles arrangement som: fakkelt, fotballkafe og delta på Sjetnedagen. -Ha en oppdatert og brukervennlig hjemmeside. 6. Ha et fornuftig fokus på økonomi -Barn og aktivitetsledere i ABI skal være medlemmer av Sjetne IL. -Ha en lav, men fornuftig aktivitetsavgift som gjenspeiler aktivitetstilbudet i treningsgruppene. -Motivere til stort engasjement rundt «Klubben i vårt hjerte». Sjetne IL er et breddeidrettslag og ABI har en viktig rolle i å være med å påvirke de 5 særavdelingene i idrettslaget til utvikling og nytenkning, på barnas premisser og i takt med barneidrettens regler og samfunnets utvikling.

4 Styrets sammensetting Tonje Bye John-Arne Skolbekken Silje Merethe Hansen Kristine Megård Leinan Anne Grete Myhre Monica Refsnes Leder Nestleder Kasserer Fotballkontakt Håndballkontakt Friidrettkontakt Innebandykontakt Skikontakt Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: ABIs leder sitter også i hovedstyret i Sjetne IL. Det er bare å ta kontakt med alle i styret, vi skal svare på dine spørsmål og sørge for at din henvendelse blir tatt seriøst.

5 Aktivitetsledere ABI drives i sin helhet av foreldrene. Dette medfører at det ikke stilles krav om at aktivitetslederen er utlært instruktør. Det vi ønsker er aktivitetsledere/trenere som har interesse for fysisk aktivitet, og som liker å omgås barn. Aktivitetslederen/treneren må forholde seg til de bestemmelsene som ABI driver etter. Vi anbefaler at alle gruppene har flere aktivitetsledere. Dette fordi man ikke blir så sårbar i forhold til å kunne avholde treninger hver uke, og også i forhold til oppfølging og sikkerhet. Treningene har en viktig sosial funksjon, spesielt for barna, men også for foreldrene. For mange blir dette det første møtet med organisert aktivitet. Det er viktig at trenerne er inkluderende og legger opp til aktiviteter der det er det sosiale, leken og evnen til å mestre som er viktigst. Det er vi som er de første trenerne og vi har en viktig rolle i forhold til at barna får positive opplevelser som gjør at de vil være aktive i mange år fremover. Tren gjerne ute! Allsidighet innebærer ikke bare variasjon inne i gymsal. Barna er trolig altfor mye inne i løpet av en dag. Sjetnemarka/Okstad og Kroppanmarka har flotte uteområder for friidrett, skileik, aking, skogturer, fisking, balleik, sykling, osv. Ikke vær redd for regn og snø. Ungene kommer på trening uansett vær. Skigruppa i Sjetne arrangerer hvert år uhøytidelige poengrenn på ski, annenhver uke fra medio januar. Legg gjerne dette inn i aktivitetsplanene i tillegg til eller i stedet for gymsaltrening. Friidrettsgruppa arrangerer vanligvis karusellstevner på friidrettsbanen. I tillegg til det skolene har av utstyr, er det mulig å låne friidrettsgruppas utstyr i containeren ved kunstgressbanen. Der finnes også småmål som er godt egnet til smålagsspill i fotball. Det finnes også et skikkelig innebandysett som er på utlån. Bruk de mulighetene som finnes. Hvis det er noe utstyr dere føler mangler er det lov å si i fra om det så kan vi prøve å skaffe dette.

6 Oppmann Hovedoppgaver for Oppmannen er: 1. Være et bindeledd mellom trener og foreldre. 2. Bistå trenere med å få ut informasjon til barn og foreldre. 3. Informere foreldre om treningstider, kamptider, endringer osv. 4. Påse at både Sjetne IL, ABI-styret, trenere og foreldre har oppdaterte telefonnummer, epostadresse osv. til samtlige i ABI gruppen. 5. Fordele dugnadsoppgaver. 6. De kullene som deler inn gruppene i feks. Jenter/ Gutter kan ha to oppmenn Det er viktig at alle lag har et støtteapparat utover trenerne. Oppmann har som hovedoppgave å løse de utenomsportslige oppgavene rundt laget. Det er viktig at oppgavene blir løst i samarbeid med Aktivitetsleder slik at vi unngår misforståelser. Inviter til samarbeid, ikke jobb alene, da går alt mye lettere. Lytt til tilbakemeldinger fra både barn, foreldre og aktivitetsledere. Oppmannen er den som kaller inn aktivitetslederne i sitt kull til planleggingsmøter i begynnelsen av hvert semester. Oppmannen skal lage lister med oversikt over barna i sin gruppe: barnets navn, foresattes navn, adresse og telefonnummer. Oppmannen skal bistå foresatte med å melde seg/barnet inn i Sjetne IL (via Sjetnes hjemmeside) Noen viktige oppgaver har klare tidsfrister: Den 15 oktober: -Medlemsregistreringen, skal sendes inn til og leder i ABI -Oppmann og aktivitetslederliste, skal sendes politiattestansvarlig og leder for ABI -Aktivitetsplan for høsten til leder ABI og til foreldregruppa. Den 5 januar: -Aktivitetsplan for våren til leder i ABI og til foreldregruppa.

7 Krav om politiattest i Sjetne IL Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar I Sjetne il blir ordningen håndtert på følgende måte: Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillitseller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Dette gjøres i samråd med: Tina Hagen Skjetnemarkveien 49 B 7081 Sjetnemarka Tlf: Idrettslagets ansvarlige har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis. Innhenting på en-to-tre: 1: Søknaden om politiattest fylles ut av den søknaden gjelder for, og undertegnes. Tina Hagen undertegner på vegne av idrettslaget, og sender søknaden til politiet. NYTT: Kopi av gyldig legitimasjon må vedlegges! 2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget. 3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til idrettslagets kontaktperson, p.t. Tina Hagen. Det holder at denne skannes og sendes pr. e-post. Sjetne IL skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

8 Utstyr Nøkler til Okstad skole Nøkkelkort signeres ut på skolen i administrasjonen på høsten ved oppstart og leveres inn igjen til sommerferien. Nøkkel til ABI sine utstyrsskap hentes ut hos Silje Hansen, Kroppanmarka 67 Nøkler til Sjetne Skole: Nøkler til Sjetne skole fås hos Tonje Bye, Skjetnemarkvegen 76 Nøkkelkort og nøkler til Sjetne bydelshus Di som har ansvar for fotballkafeen er oppmen på sisteårs ABI kullet. Di henter ut nøkler på bydelshuset. Nøklene er det et depositum på på kr 200,-. Disse får dere tilbake igjen når di leveres tilbake. Førstehjelpsutstyr: Alle lag får førstehjelpsutstyr som plaster, sårrens, ispose, bandasje og saks. De yngste lagene får en førstehjelpspute. Fra skolealder får lagene et førstehjelpsskrin. Førstehjelpsutstyret leveres inn igjen til sommeren sammen med annet utstyr for påfylling. Utstyr til lag som deltar i seriespill i håndball, fotball eller innebandy. Utstyr leveres ut ved ABI start på høsten. Utstyret hentes i Kroppanmarka etter avtale på mail med oppmann. Utstyret leveres tilbake igjen til sommeren. Hvis laget deltar på fotball leveres utstyret samlet rett etter sesongslutt. Drakter: Alle lag får ett draktsett på høsten. ABI styret har et mål om at alle kull etterhvert bruker samme draktsett til både håndball, fotball og innebandy. Drakten signeres ut av barnets foreldre. Drakt som ikke returneres faktureres med 500kroner Skjema for signering ligger vedlagt i denne permen og tas vare på av oppmann fram til innlevering av draktene. Utstyrsbag: Hvert årskull får en en bag hver, både jenter og gutter. Denne bagen følger dem uansett hva de deltar på. Diverse: Vi har kjegler, vester, håndballer, fotballer, pumper og ballnett. Dette deles ut sammen med utstyret nevnt over. Trenerne kan om ønskelig få egen fløyte, det er ikke nødvendig å returnere denne. Utstyr som hentes signeres ut av den som henter det. Denne personen er ansvarlig for utstyret og at det returneres.

9 Økonomi i ABI ABI er en av underavdelingene i Sjetne IL. For at et barn som skal delta på aktiviteter i regi av ABI kreves det at barnet er medlem av idrettslaget. Vi oppfordrer imidlertid foreldrene til også å bli medlemmer av idrettslaget, gjerne gjennom å tegne familiemedlemsskap. Medlemsskap i idrettslaget gir ikke bare mulighet til deltakelse i idrettslige aktiviteter, det gir også deg som forelder møte- og stemmerett på idrettslaget årsmøte. Disse rettigghetene krever imidlertid eget medlemskap, du oppnår ikke disse rettighetene i kraft av dit barns medlemskap. Innmelding i idrettslaget kan gjøres på idrettslagets hjemmesider Følgende satser gjelder for medlemskap i Sjetne IL: Medlemsavgift: Familie kr 450,- Under 18 år kr 200,- Over 18 år kr 250,- Medlemsavgiften dekker bla. Forsikring. I tillegg til medlemsavgiften til hovedlaget, krever særavdelingene inn trenings- eller aktivitetsavgift fra de medlemmene som er aktive i de ulike idrettene. For ABI sin del gjelder følgende aktivitetsavgifter: Aktivitetsavgift: 10 år kr 475,- 9 år kr 450,- 8 år kr 300,- 7 år kr 225,- 6 år kr 175,- 5 år kr 150,- Aktivitetsavgiften dekker trening i regi av ABI. Halvparten av treningsavgiften går tilbake til gruppa og kan brukes til aktivitet som koster noe ekstra. Disse pengene må brukes innen 1. september, da det er dem som har vært med inneværende år som skal nyte godt av disse pengene. Dersom de ikke er brukt innen fristen, føres pengene tilbake til ABIs hovedøkonomi. Fotballkafe arrangeres i regi av ABI og driveses av alderstrinnne som deltar i seriespillet i fotball. Inntektene fordeles etter sesongslutt mellom gruppene som har vært med og disse pengene følger laget videre

10 DUGNADER For ABI er det et mål å være synlige i nærmiljøet vårt. Gjennom året deltar vi ved flere felles tilstelninger. Dugnader Det er viktig å engasjere flest mulig foreldre til å bidra i vårt trivelige fellesskap. ABI-styret har derfor satt opp rullering på oppgaver hvor ABI er med som bidragsytere. ABI (4.klasse): Administrerer fotballkafeen ABI (3.klasse): Tar ansvar for aktivitetsløypa på Sjetnedagen i september, dette er et flott samarbeid mellom Frivillighetssentralen og Sjetne IL. ABI (2.klasse):Stiller med foreldre til skisportens dag, samt premieutdeling etter poengrennene. ABI (1.klasse): Stiller med foreldre til alle 6 poengrennene på ski. ABI (5-åringene): Stiller med foreldre til de 4 karusellstevnene i friidrett. (2 på høsten og 2 på våren) ABI (4-åringene): Tar ansvar for fakkeltog i forkant av juletretenning. Lag som deltar på minirunder i innebandy må i tillegg være forberedt på å bidra til avviklingen av disse. Jentelagene i fotball forventes å delta på og bidra til avviklingen av Sigdal cup, som går i månedsskiftet mai/juni hvert år. Hvert lag må stille med ett medlem i cupkomiteen som møtes jevnlig fra årets begynnelse og fram til cupen arrangeres. I tillegg må samtlige lag stille med foreldre som bidrar til den praktiske avviklingen av cupen. NB! Det er en felles dugnad om våren før 17 mai på banen og idrettsanlegget. -Instrukser for alle aktiviteter blir utarbeidet og fordelt i god tid før aktivitetsstart. -Det anbefales at hvert kull tar kontakt med oppmann på kullet over for tips til gjennomføring, man trenger ikke finne opp hjulet på nytt. - Oppmennene anbefales å lage lister hvor foreldre allerede er inndelt og be om at bytte ordnes internt. -Inndelingen gjelder både for Sjetne- og Okstadkullene. -Så langt som mulig bør man unngå å sette opp trenerne på dugnadslistene

11 Oppmann og Aktivitetsledere Denne lista skal sendes til leder i Sjetne ABI, og politiattests Datoen for dette er senest 15 oktober. Ved endringer skal den oppdateres fortløpende. Navn: Tlf: Epost: Oppmann for kull...gruppe... Navn: Tlf: Epost: Aktivitetsledere for kull...gruppe... Navn: Tlf: Epost: NB! Minner om at alle som jobber med barn skal ha godkjent politiattest, se eget avsnitt!

12 Medlemsregistrering Registrering av barna og deres foresatte er viktig i henhold til medlems og forsikringsregistrering i Sjetne IL. Dette skjemaet skal sendes til leder i Sjetne ABI og til Fristen for dette er 15 oktober, ved endringer skal nytt skjema sendes fortløpende! Dette er viktig slik at vi kan få sendt ut aktivitetsavgiften, som er den viktigste finansieringskilden for ABIs aktiviteter.

13 Aktivitetsplan Dette er en plan som skal være gjennomtenkt av aktivitetslederne, slik at barna får en best mulig og en allsidig aktivitet. En aktivitetsplan skal inneholde hvilken dag, dato, klokkeslett og hvor dere skal trene. Aktivitetsplanen vil bli lagt ut på hjemmesiden til Sjetne IL under ABI. Denskal også sendes til foreldregruppa, slik at de får full oversikt. Aktivitetsleder gruppa planlegger og sender inn UTFYLT PLAN til lederen for Sjetne il ABI på mail: Og til oppmann for gruppen. Senest 15 oktober for høsten og vårplanen 5 januar. Feks: Hvis planene fra kommunene ang tildeling av halltid er forsinket, oppfordres oppstart likevel 1 uken på sept. Men med ulike uteaktiviteter. Vi oppfordrer alle gruppene om å legge til rette for at friidrettskarusellen, minirunder i innebandy og poengrenn kan prioriteres de ukene disse avholdes, om laget velger å ha trening i tillegg disse ukene er opp til lagene selv. Mer informasjon kommer angående hver aktivitet, både på epost og på ABIs hjemmesider. Det er laget mal for en høstplan og en vårplan. Uke Dag og Dato Hva Hvor 36 Onsdag 4 sept Sura leker Skolegården 37 Onsdag 11 sept Tur m/poster Storhaugen NB!!! Eget skriv 38 Onsdag 18 sept Innebandy Gymsalen 39 Onsdag 25 sept Hinderløpe Gymsalen Alt av maler sendes alle oppmenn.

14 Uk e Aktivitetsplan For kullet...gruppe... Dag og Dato Hva Hvor 41 Høstferie Fakkeltog/Juletretenning Vi har treningstid kl... Det vil komme mer informasjon om turer og aktiviteter på epost når tidspunktet nærmer seg. Vi tar forbehold om at endringer kan inntreffe. Kreves det annet utstyr eller annen møteplass osv, vil det komme informasjon om dette på epost og ABIs hjemmesider.

15 Aktivitetsplan For kullet...gruppe... Uke Dato Hva Hvor Vinterferie Påskeferie Vi har treningstid kl... Det vil komme mer informasjon om turer og aktiviteter på epost når tidspunktet nærmer seg. Vi tar forbehold om at endringer kan inntreffe. Kreves det annet utstyr eller annen møteplass osv, vil det komme informasjon om dette på epost og ABIs hjemmesider.

16 Uteområder i Sjetnemarka/ Okstad Sjetnemarka har mange fine uteområder å by på, og vi oppfordrer aktivitetslederne sterkt til å benytte seg av disse når de planlegger aktiviteter for ungene. Storhaugen (aking) Puma`n (aking og fotball) Lunderhaugen (aking) Jordet på Okstad (aking) Fotballbane på Lunderhaugen (skøyter om vinteren) Fotballbanen på Okstad (skøyter om vinteren) Fotballbane i Haldor Flatens vei Bunkersene, er et fint området å gå på tur til. Kjentmannsposter (se vedlagte brosjyre fra Frivillighetssentralen) Skogen bak skotthyllbanen Hundremeterskogen (Tillerkanten)

17 Aktivitetsforslag Fantasileker, Suraleker Hva Hvordan Hvorfor/ Kommentar Bjørnen sover 5-6 år Hilse Tante knute Stiv heks Troll og stein Sanglek, en bjørn i midten. De andre barna løper rundt og synger. Når sangen er ferdig hopper bjørnen opp og prøver å fange en av de andre. Den som blir tatt er bjørn i neste omgang. Hilse på hverandre, - bruke hele salen, - hilse uten å bruke hendene, - ulikt tempo, - hilse ved å bruke mimikk og kroppsspråk, - hilse ved å bruke store bevegelser, - hilse i små rom, - hilse på flest mulig på 30 sek Dele inn i grupper. En i hver gruppe står med ryggen til de andre mens de holder i ring, og ringen floker seg til. Når knuten er laget skal den som har stått med ryggen til løse opp floken/knuten. Kan bruke bånd mellom de som står i ring. 1 av barna er heks- løper etter de andre og klapper de på skuldra. Den som blir tatt må stille seg med bena ut fra hverandre og hendene i været. De andre prøver å befri den som er tatt ved å krype mellom bena på de som er tatt. Som over, men den som blir tatt setter seg på huk og er som en stein. Steinen er med i leiken når en av de andre barna hopper bukk over han. Kleskypesura Barna fester 3-5 klesklyper på klærne sine. Det er om å gjør å samle flest mulig klyper ved å stjele fra hverandre. Morsom sanglek, fantasilekspennende. Skape aktivitet - alle blir med Samarbeidsøvelse Skape aktivitet. Også fin å bruke på ski og skøyter. Stor aktivitet, intervalltrening.ikke alle liker å hoppe over; la det være lov og gå over. Kan være best å feste de på overkroppen-unngå knær i ansiktet Parsura Gå sammen to og to. Hold hverandre i hendene. 1 par har sura- det kan være lurt å holde i en ball, en vest eller et fargebånd. Paret løper etter et av de andre parene. De gir fra seg sura ved å ta på et av de andre parene og gi dem beviset på at nå er de sura. Fin for å øve samarbeid Utholdenhet Rokkeringsura Som ved parsura, men nå er hvert par inne i en rokkering. Et par holder en vest og løper etter de andre. De gir fra seg sura ved at de treffer et av de andre parene med vesten. Fin for å øve samarbeid Utholdenhet

18 Haien kommer Alle mine kyllinger Nappe haler Del ungene i 4- med en hai i midten. La ungene bestemme hvilken fiskesort de ønsker å være. Fiskene ropes ut i tur og løper i samme retning rundt haien. Haien roper Haien kommer. Alle løper til sitt hjørne- de som blir fanget blir hai og er med å fanger resten. En kyllingmor - en rev og resten er kyllinger. Kyllingmoren roper: alle mine kyllinger kom hjem. Barna svarer vi tør ikke for reven. Moren: Kom allikevel. De som blir tatt av reven er i neste omgang med reven og fanger kylinger. Alle starter med en hale hver festet bak i bukselinningen. Leker foregår ved at alle prøver å stjele halen til de andre. Det er om å gjøre å samle flest mulig haler. Samarbeid, spenning, fantasilek Samarbeid, spenning, fantasilek Spenning, stor aktivitet, øve aksept for regler; la barna selv være med å bestemme reglene Nappe papir fra sokker Sumo light Ris til egen bak Hauk og due Fuglene samler mat 5-7 år Alt. 1: Barna kan feste den nye halen rundt halsen for så å flytte denne bak i buksa når den de har er forsvunnet. Alt. 2: Barna fester den nye halen bak sammen med den de har fra før. Det er da lov å stjele alle sammen på en gang. Alle bretter et a-4 ark som de fester i sokken. Leken foregår ved at alle sitter på gulvet og bruker armer og bein til å bevege seg og stjele ark fra de andre. Når de har tatt ark fra noen fester de dette i sin egen sokk. To og to sammen. Hold rundt anklene. Puff den andre over ende med rompa. To og to sammen. Holde i venstre hånd. Slå hverandre på rompa med noe (for eksempen vest, bånd el.) Duene skal løpe fra en strek eller felt over til et annet uten å bli berør av hauken. De som blir tatt av hauken blir selv hauk og skal være med å fange de andre duene. Denne leiken egner seg også godt på skøyter. 3 eller flere lag. Alle har sitt rede. Det er om å gjøre å løpe rundt og samle mest mulig til redet. Dersom du er ute kan du finne kongler, kvister, blader osv. Dette er igjen et godt utgangspunkt for videre diskusjon og læring. Spennig, styrketrening; mage, arm og lårmuskulatur Stor aktivitet, spenning Fantasilek Skaper aktivitet og stimulerer til kreativitet. Er dere inne kan dere finne baller, gymredskaper etc. Legg en kortstokk i midten av rommen. Hvert lag får i oppgave å samle hver sin sort; kløver, spar, ruter eller hjerter. Legg kortene med siden ned; en fra hvert lag bort til kortene- snur et; dersom det ikke er deres sort må de løpe tilbake og veksle.

19 Katt og mus Slangen Ballongdans Stoppe på signal Barna står i ring med handfatning. Et barn starter som katt og er utenfor ringen. En annen er mus og starter inne i ringen. Katta skal ta musa. De som står i ringen kan tette for katten og åpne for musa. Når musa er fanget, bytter en til to nye barn. Alle bør få prøve. Lag en lang rekke, der den første er slangens hode med øyne. Resten av gruppa er slangens kropp. De tar rundt hverandre og lukker øynene. Slanger starter bevegelse ved å bevege seg rundt om i terrenget. Slangen sier i fra hvor han går, om ulike hindringer. En bytter ved at slangen sier i fra elle rat kroppen bestemmer det. En bytter da ved at siste mann kryper mellom beina og stiller seg først som hodet Her blir det musikk til arbeid! Ballongdans er en festlig dans, og alle kan være med. Oppblåste ballonger bindes om ankelen på alle de dansende, eller kun på guttenes ankler. Det skal være så mye hyssing at ballongen ligger på gulvet. Dansemusikken ( litt sakte til å begynne med, og så gjerne øke tempoet) settes i gang. Nå gjelder det å utkonkurrere alle andre dansemotstandere ved å tråkke i stykker ballongene til de andre, så det kun blir et vinnende par som er tilbake på gulvet. Barna løper fritt rundt i salen (kan brukes med stussing av ball). Ved signal sitter de ned på huk, når nytt signal kommer er det full fart opp igjen, får ulike oppgaver. Alt. En avis hver, på signal skal barna ta opp avisen og sette seg på den. Lek, hurtighet, samarbeid, spenning Trygghet, samarbeid, motorikk, oppfinnsomhet, smidighet Rytme, spenning, reaksjon Oppvarming, oppmerksomhet og ball tilvenning, kan også brukes som utholdenhetstrening Parleker - Hermeleken - Stå på en fot og prøv å dytte den andre ut av balanse - Revkrok - Ruller i bakker Pass på at det ikke er for store fysiske variasjoner på de ungene som er sammen. Viktig at en skifter på hvem en er sammen med. Finn din plass Blindgang etter lyd Alle deltagerne trekker et tall, ingen av de øvrige deltagere får se tallet. Deretter får alle deltagere bind for øynene. Oppgaven er nå å stå på en rekke i nummerorden, uten å snakke med hverandre. Del opp i passende store lag. Hvert lag får et rytmeinstrument el. Som de kan lage en spesiell lyd med. En fra hvert lag skal stå i midten av rommet med bind for øynene. Enten kan man snurre deltakerne med bind for øynene rundt slik at de mister retningssansen, eller man kan omdirigere plassene til

20 Skip og Admiral Tømmerstokk i fall Stivpinne lagene etter at deltakerne har fått bindene på. Når det er klart begynner hvert lag og lage sin lyd. Deltakerne med bind for øynene skal da enten gå eller krabbe mot lyden sin. Med poengtelling: Det laget hvor blindebukken kommer først frem har skaffet gruppen et poeng. Alle i hver gruppe skal være blindebukk en gang hver. For å gjøre oppgaven vanskeligere kan man evt sette ut hinder som blindebukken kan støte på (stoler, benker, osv) Deltagerne deles i 2 grupper og plasseres i hver ende av lokalet. I midten av lokalet settes 2 stoler med ca 1 meters avstand imellom. Fra hver gruppe utsendes en deltager (et skip), som dirigeres av admiralen (som utpekes i hver gruppe). Skipene har bind for øynene, og admiralene skal kommandere deres skip, så de kan seile gjennom sundet mellom stolene uten å kollidere. med poengtelling: Den admiralen som først får sitt skip gjennom sundet, har skaffet gruppen et poeng. Hvis to skip kolliderer får ingen av gruppene poeng. Admiralene skal hele tiden stå bak startlinjen. En gruppe på personer stiller seg tett sammen med skuldrene mot hverandre i en ring. En deltaker står i midten med bind for øynene, stiv som en stokk. Han/hun skal la seg falle forover, bakover og til siden, mens ringen tar imot vedkommende og sender han/henne rolig videre til en ny kant av ringen. Her er det tillit som gjelder. Den i midten må kunne stole fullt og helt på at ringen tar imot, samtidig som at ringen skal la vedkommende falle såpass at han/hun føler seg vektløs i et øyeblikk. Den i midten må holde seg helt stiv og la seg falle som en stokk med full tillitt til ringen. En person i en gruppe på 6-7 stk legger seg ned på gulvet på ryggen og leker Stivpinne. Han/hun skal være et helt stivt pinne. Resten av gruppen skal løfte vedkommende forsiktig opp på strake armer og gå rolig og kontrollert tvers over rommet og tilbake som i et tog.. Personen som løftes skal føle seg trygg på at ingen slipper slik at han/hun faller ned. Alle i gruppa får prøve å være stivpinne.

21 Koordinasjon og styrke er sentralt i de fleste idretter. Her er eksempel på ulike leker man kan bruke: Hva Hvordan Hvorfor/ Kommentar Ulike bevegelsesløsninger Allsidig trening ved bruk av gymnastikkutstyr; eks. teppefliser, matter 4 benker etter hverandre 1,5 meters avstand, matter på sidene. Gå, hink, hopp, roter, rull, balanser Balanser på benken, roter, hopp, vanlig og motsatt To og to på benk, kast en ball, varier med å stå på en fot, vanlig og motsatt 1. Balanseøvelser 2. Dra hverandre rundt på matter 3. Krype under mattene sammen Koordinasjon en forutsetning for utvikling av teknikk Bruke større muskelgrupper og samarbeid Ulike måter å organisere stafetter på 1. Sitte på rullebrett, ake seg framover 2. Med ball 3. Med partner på ryggen Lek, fart, utholdenhet, styrke Spesielt for overkropp i første øvelsen Sitte på rompa sisten Leker Avgrenset område. Den som har sisten skal holde en ball. Blir tatt med at de blir berørt av ballen Rumpe fotball Rumpe håndball 1. Rokke ring sura 2. Nappe haler, ulike oppgaver 3. Rødt lys, ulike bevegelser 4. Mus og katt 5. Lenke sisten 6. Rugby 7. Slangen Bruker ball for at oppmerksomheten skal rettes mot den. Styrke i overkropp Lek er artig og utfordrende, og en får mange gjentagelser Øvelse 6 gir mye styrke, kontakt og passer godt for viltre unger. Passer ikke så godt for de minste og for de eldste bør kjønnene deles. Koordinasjon og balanse Uttøyning, hos de eldre barna Par øvelser Bryte, skubbe øvelser De viktigeste musklene Legg, øvre og nedre Lår, bak, innside Sete Bryst/Skulder Samarbeids læring, styrke og balanse Oppmykning av muskler og ledd. Skape gode rutiner til senere

22 Ballsidighet", ballaktiviteter Ball er et utmerket verktøy i basis- trening. Ball kan brukes i spill/leik som aktiviserer mange, i individuelle øvelser og par- øvelser eller mindre grupper. Variasjon og økte utfordringer skapes ved å bruke ulike baller - endre vekt og størrelse - på flere av øvelsene. Har dere ikke baller til alle? Vær kreativ og lag baller ved hjelp av plastposer eller papir. De første øvelsene i denne oversikten er lek- og spillrelatert. Deretter følger et utvalg individuelt rettede øvelser, og til slutt en del parøvelser. Hva Hvordan Hvorfor/ Kommentar Kjent med ballen, individuelt En ball hver, stusse, trener roper: Snu Ned Hopp = harehopp Piruett Legg ballen på golvet, finn ny Kast i lufta, finn ny Bli trygg på ballen, ved at en bruker den på mange forskjellige måter Kan avsløre klossete unger som bør ha mer oppfølging, Aldersavhengig Stiv heks a) Heks uten ball, de andre har ball som sprettes. Stiv heks frigjøres ved å sprette ballen mellom beina. Heks fanger ved berøring av ball eller får ball ut av kontroll hos de som ikke er heks. b) Samme øvelsen som over, men også heksene har ball. c) Heks uten ball, de andre har ball som føres med beina. Stiv heks frigjøres ved å sparke ballen mellom beina. Heks fanger ved berøring av ball eller får ball ut av kontroll hos de som ikke er heks. d) Samme øvelsen som over, men også heksene har ball. Leken kan også gjøres med deltakerne har en teppeflis under det ene beinet. Ti-trekksball 2 lag- maks 5 spillere på hvert lag liten banke- 10 pasninger innad i laget uten at motspiller når den = 1 poeng Hauk og due a) Hauk uten ball, de andre har ball som sprettes. Duene blir tatt når hauken får ball ut av kontroll, eller gjør en berøring. b) Den samme øvelsen som over, men også hauken har ball. c) Hauk uten ball, de andre har ball som føres med beina. Duene blir tatt når hauken får ball ut av kontroll, eller gjør en berøring. b) Den samme øvelsen som over, men også hauken har ball. Haien Se på oppvarmingsleker. Alle har ball og må droppe Øye-hand koordinasjon Utholdenhet- stor aktivitet - inkluderende Leken kan også gjøres med at utøverne har en teppeflis under det ene beinet. Kan varieres med at haukene og duene starter i ulike posisjoner, f.eks. sittende eller liggende.

Treningsoppplegg/øvelser mini/juniorhåndball OPPLEGG FOR FORSKJELLIGE ØKTER

Treningsoppplegg/øvelser mini/juniorhåndball OPPLEGG FOR FORSKJELLIGE ØKTER 12 forskjellige treningsøkter, 1 times varighet. Tidsangivelse fra start (0 min) til slutt (60 min) TRENING NR. 1 TRENING NR. 2 00-02 min Velkommen + kort hva vi skal gjøre 02-10 min Oppvarming: Nappe

Detaljer

God skolestart. Oppfølgende helsefremmende tiltak etter ressursuke. Tilbud til skolene fra Stavanger kommunes fysioterapeuter

God skolestart. Oppfølgende helsefremmende tiltak etter ressursuke. Tilbud til skolene fra Stavanger kommunes fysioterapeuter God skolestart Oppfølgende helsefremmende tiltak etter ressursuke Tilbud til skolene fra Stavanger kommunes fysioterapeuter Gymopplegg for 1.trinn - ballaktiviteter Mål: bedre ballferdighet, forståelse

Detaljer

SPENST, UTHOLDENHET OG STYRKE

SPENST, UTHOLDENHET OG STYRKE Mål: bedret spenst, utholdenhet og styrke. Periode 3, uke 1 Nappe haler Løype, løpe til musikk Alle får hver sin hale som de fester i buksen bak. Om gjøre å verne egen hale og nappe halen fra de andre

Detaljer

Pasning og mottak. Dempe ball med innersiden, evnt. sålen. Dempe med høyre/ventre ben om hverandre.

Pasning og mottak. Dempe ball med innersiden, evnt. sålen. Dempe med høyre/ventre ben om hverandre. Pasning og mottak Momenter: 2 spillere, 1 ball 4 kjegler til å markere hvor man skal stå (varier avstand etter ferdighet). Den ene spiller pasning, mens den andre demper, før det spilles tilbake igjen.

Detaljer

FINN KEEPEREN I DEG!

FINN KEEPEREN I DEG! FINN KEEPEREN I DEG! Hei alle kolleger. NFF ønsker å forsterke fokus på de yngste keeperne. Finn keeperen i deg handler om at typer som passer til å spille i mål blir veiledet og stimulert av våre beste

Detaljer

Samarbeid En gøyal time som krever lite forberedelser for lærer, høy aktivitet og mye glede for elevene. PRØV!

Samarbeid En gøyal time som krever lite forberedelser for lærer, høy aktivitet og mye glede for elevene. PRØV! OPPGAVERALLY Målsetting med timen: Samarbeid En gøyal time som krever lite forberedelser for lærer, høy aktivitet og mye glede for elevene. PRØV! Utstyr: Seks A4 ark nummereres fra 1-6 (legges i plast)

Detaljer

Fagdag for ansatte i skole og SFO - 12.3.14 Beskrivelse av aktiviteter smakebiter fra våre kurs

Fagdag for ansatte i skole og SFO - 12.3.14 Beskrivelse av aktiviteter smakebiter fra våre kurs Fagdag for ansatte i skole og SFO - 12.3.14 Beskrivelse av aktiviteter smakebiter fra våre kurs AKTIVE PAUSER OG AVSPENNING Atle Rolstadaas Hopp inn, hopp ut Utstyr: ingen Alle stiller seg i en sirkel

Detaljer

Tren til TineStafetten periodeplan vår

Tren til TineStafetten periodeplan vår Tren til TineStafetten periodeplan vår Mål med periodeplanen: Øve opp gode ferdigheter innen friidrett med spesifikt fokus på sprint og trening mot TineStafetten. Grunnleggende ferdigheter: Å kunne regne

Detaljer

Innebandy i skolen Innebandy i skolen, Sogn vgs, La Santa 2012

Innebandy i skolen Innebandy i skolen, Sogn vgs, La Santa 2012 Innebandy i skolen Innholdsfortegnelse Innledning s. 3 Grep og fatning, ballkontroll og regler s. 4 Øvelsesbank s. 6 - Parinnebandy s. 6 - Alene med ball s. 6 - Teknikkløype s. 7 - Firkantøvelser s. 7

Detaljer

TRENINGSØKTA. Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690

TRENINGSØKTA. Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690 TRENINGSØKTA 1 Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690 Deler opp i fem deler : Basis-ferdigheter (side2) - Tema: Touch på ball, såle-rulle ball, heading, demping, triksing, finter. Føring

Detaljer

Periodeplan i fridrett (høst)

Periodeplan i fridrett (høst) Periodeplan i fridrett (høst) Mål med periodeplanen: Utvikling og automatisering av naturlige bevegelser som løp, hopp og kast, i ulike aktivitetsmiljø både ute og inne. Gjennom lek pregede aktiviteter

Detaljer

RYTMISK GYMNASTIKK UT I KLUBBENE

RYTMISK GYMNASTIKK UT I KLUBBENE RYTMISK GYMNASTIKK UT I KLUBBENE INNLEDNING RYTMISK GYMNASTIKK UT I KLUBBENE Rytmisk gymnastikk er en kjempe fin idrett for barna. Alle barn kan drive med dette. Denne idretten utvikler eleganse, smidighet,

Detaljer

Årsplan i kroppsøving 1. klasse

Årsplan i kroppsøving 1. klasse Antall timer pr uke: 2 Lærere: Elise Gjerpe Solberg og Gro Åkerlund Læreverk: Vi har ingen læreverk i kroppsøving. Grunnbok: Nettstedet: Årsplan i kroppsøving 1. klasse 20172018 Gym: Kunne uttrykke seg

Detaljer

Tid: 2 timer i uka. En gang hver måned går gymtimen inn i uteskole. Lærer: Lillian H. Iversen og Grethe Marie Minnesjord

Tid: 2 timer i uka. En gang hver måned går gymtimen inn i uteskole. Lærer: Lillian H. Iversen og Grethe Marie Minnesjord Årsplan i kroppsøving for 3. klasse 2014-2015 Tid: 2 timer i uka. En gang hver måned går gymtimen inn i uteskole. Lærer: Lillian H. Iversen og Grethe Marie Minnesjord Uke Innhold og fagmomenter Læringsmål:

Detaljer

RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG

RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG Gutter/jenter 1 Fair play dreier seg om mer enn å unngå gule og røde kort. Fair play dreier seg om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på

Detaljer

God skolestart. Oppfølgende helsefremmende tiltak etter ressursuke. Tilbud til skolene fra Stavanger kommunes fysioterapeuter

God skolestart. Oppfølgende helsefremmende tiltak etter ressursuke. Tilbud til skolene fra Stavanger kommunes fysioterapeuter God skolestart Oppfølgende helsefremmende tiltak etter ressursuke Tilbud til skolene fra Stavanger kommunes fysioterapeuter Gymopplegg 1.trinn stabilitet og balanse Periode 2, uke 2 Stiv heks Stasjonstrening

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 15 år

SoneUtviklingsMiljø 14 15 år SoneUtviklingsMiljø 14 15 år Økt 1 - Kast og mottak Tema: - Kast over soner. Hvilke typer kast har vi? - Støtkast: Fra bakken, fra luften - Sirkelkast: Fra bakken, fra luften, liten sirkel, stor sirkel.

Detaljer

SUNDE HÅNDBALL. Hilsen fra Sunde Håndball. Trenerinformasjon

SUNDE HÅNDBALL. Hilsen fra Sunde Håndball. Trenerinformasjon SUNDE HÅNDBALL ønsker alle håndballspillere i Sunde IL velkommen til Teknikkmerkedag i Kvernevikhallen onsdag 15 april fra klokken 17:30 til 20:30. Det vil bli 4 ulike øvelser for rødt merke og 7 ulike

Detaljer

Årsplan i kroppsøving 1. klasse 2015-2016

Årsplan i kroppsøving 1. klasse 2015-2016 Antall timer pr uke: 2 Lærere: Grethe M. Minnesjord, Maria Grossmann, Lillian H. Iversen Læreverk: Vi har ingen læreverk i kroppsøving. Gym: - Kunne uttrykke seg muntlig: Samtale om regler i lek ute og

Detaljer

ALLE ØKTER AVSLUTTES MED 20 MINUTTERS SMÅLAGSSPILL. (3 v 3, 4 v 4 eller 5 v 5)

ALLE ØKTER AVSLUTTES MED 20 MINUTTERS SMÅLAGSSPILL. (3 v 3, 4 v 4 eller 5 v 5) Generelt til instruktører Sørg for at barna føler de er i et trygt miljø. Barn tør ikke å «feile» hvis de ikke føler seg trygge, ingen feiling ingen læring. Legg en innsats i å lære navnene til alle på

Detaljer

Kl starter stasjonene. 10 min per stasjon. Dette inkluderer forflytning fra en stasjon til en annen.

Kl starter stasjonene. 10 min per stasjon. Dette inkluderer forflytning fra en stasjon til en annen. Jentedag 20. august Plan for dagen Oppvarming de yngste jentene Kl. 10.00 Stiv heks med og uten ball Heksene har på seg vest For å bli fri igjen kan de hjelpe hverandre pa følgende måter: 1) Ved å krabbe

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Årsplan i kroppsøving for 1. trinn

Årsplan i kroppsøving for 1. trinn Årsplan i kroppsøving for 1. trinn Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Aktivitet, metoder og læringsressurser 33 Bli kjent samhandle med andre - Bli kjent leker - Fallskjermen - Vise elevene gymsalen og

Detaljer

Pasning og mottaksdrill. Beskrivelse: Hvorfor: Variasjon/utbygging: Instruksjonsmomenter: - Plassering av stamfot og kroppen bak ballen ved pasning.

Pasning og mottaksdrill. Beskrivelse: Hvorfor: Variasjon/utbygging: Instruksjonsmomenter: - Plassering av stamfot og kroppen bak ballen ved pasning. Pasning og mottaksdrill For hver bane, sett opp 2 kjegler ca 15 meter fra hverandre. Plasser 2-3 spillere ved hver kjegle. Bruk 1 ball. Ballen spilles mellom spillerne hvor den første i rekka ved hver

Detaljer

Spesialtreningen der en god grunnteknikk blir automatisert og godfølelsen skapt, er tannpussen til alle keepere uansett alder og nivå!

Spesialtreningen der en god grunnteknikk blir automatisert og godfølelsen skapt, er tannpussen til alle keepere uansett alder og nivå! TEMA: Glatt Gress Grad og vekting av funksjonalitet er et av de heteste temaene når keepertrening blir diskutert når dagens og morgendagens keepere skal trenes og formes. Funksjonalitet betyr å gjøre øvelser

Detaljer

Årsplan Kroppsøving 4. trinn

Årsplan Kroppsøving 4. trinn Årsplan Kroppsøving 4. trinn 2017-2018 Mosterøy skole Uke Tema Kompetansemål Innhold Vurdering 33 Oppstart Forklare hva personlig hygiene har å si for egen og andres helse og trivsel. Anerkjenne kroppslige

Detaljer

Periodeplan i friidrett

Periodeplan i friidrett Periodeplan i friidrett Mål med periodeplanen: Utvikling og automatisering av naturlige bevegelser som løp, hopp og kast, i ulike aktivitetsmiljø både ute og inne. Gjennom lek pregede aktiviteter skal

Detaljer

Ballbehandling, 1 spiller

Ballbehandling, 1 spiller Øvelsesutvalg LITT OM ØVELSENE Ballen er håndballspillernes redskap, slik skiene er for en skiløper. Det er derfor naturlig at vi bruker mye ball i treningen. Men hvor mange er flinke til å trene spillerne

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Tid: 2 timer i uka. En gang ca. hver tredje uke går gymtimen inn i uteskole. Lærer: Maria Grossmann og Lillian Iversen

Tid: 2 timer i uka. En gang ca. hver tredje uke går gymtimen inn i uteskole. Lærer: Maria Grossmann og Lillian Iversen Årsplan i kroppsøving for 3. klasse 2017-2018 Tid: 2 timer i uka. En gang ca. hver tredje uke går gymtimen inn i uteskole. Lærer: Maria Grossmann og Lillian Iversen Elevene skal kunne: Uteskole med fokus

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 4 - Finter

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 4 - Finter SoneUtviklingsMiljø 3 år Økt 4 - Finter Tema: - Finter Informasjon om målvaktens fokusområder på denne økten finner du på siste side i øktplanen. Hovedbudskap i økten: Alle spillere må trene/øve på finter.

Detaljer

Smidighetstrening/Uttøying

Smidighetstrening/Uttøying Øvelsesutvalg LITT OM ØVELSENE Samtidig som bevegelighet kanskje er et av de viktigste momentene i håndball, er det kanskje også det momentet som det syndes mest mot. Vi er generelt alt for lite flinke

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 6 - Sperreteknikk

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 6 - Sperreteknikk SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 6 - Sperreteknikk Tema: - Sperreteknikk. NB! I rammeplanen finner du illustasjoner av øvelsene som ligger under basisferdigheter. Her ligger det også linker til mer materiell

Detaljer

Årsplan for gym 2. trinn.

Årsplan for gym 2. trinn. Kristiansand kommune Årsplan for gym 2. trinn. Skoleåret 2017/18 Annette Mikkelsen 6/9 2017 Dato Uker 34-39 Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser og organiserte Samtale om regler som gjelder

Detaljer

Bedre håndball. - og uten skader! Veiledende treningsprogram

Bedre håndball. - og uten skader! Veiledende treningsprogram Bedre håndball - og uten skader! Veiledende treningsprogram Innledning Treningsprogrammet er laget for å forbedre prestasjon og forebygge skader hos yngre håndballspillere. Øvelsene i programmet har til

Detaljer

Treningsøkt 5/2017 G2006

Treningsøkt 5/2017 G2006 Treningsøkt 5/2017 G2006 Organisering Spillerne skal være klare til trening og vi skal ha foretatt opprop før treningstiden starter Trenere møter opp senest 15 minutter før økten for å rigge de første

Detaljer

Leik - ballkontroll. Sjef over ballen - Leik. 20. desember :24. Side 1 for Leik - Ballkontroll

Leik - ballkontroll. Sjef over ballen - Leik. 20. desember :24. Side 1 for Leik - Ballkontroll Side 1 for Leik - Ballkontroll 11:24 Cowboy og indianer (Aldersgruppe: 6-8 og oppover) - Indianerne (de gule spillerne) skal føre ballen fra den ene siden til den andre med kontroll på egen ball - Cowboyene

Detaljer

Treningsøkt 6/2017 G2006

Treningsøkt 6/2017 G2006 Treningsøkt 6/2017 G2006 Organisering Spillerne skal være klare til trening og vi skal ha foretatt opprop før treningstiden starter Trenere møter opp senest 15 minutter før økten for å rigge de første

Detaljer

Uke Eleven skal kunne Tema Aktivitet Utstyr Svømming 35 36 Gym: Utføre varierte aktiviteter som bygger opp kroppen på ulike måter.

Uke Eleven skal kunne Tema Aktivitet Utstyr Svømming 35 36 Gym: Utføre varierte aktiviteter som bygger opp kroppen på ulike måter. Uke Eleven skal kunne Tema Aktivitet Utstyr Svømming 35 36 Gym: Utføre varierte aktiviteter som bygger opp kroppen på Hoppe tau Kortstokk Tau Leike og være med i aktiviteter i variert miljø der sanser

Detaljer

M o d u l 7 G l o s e r i s t a r t f a s e n

M o d u l 7 G l o s e r i s t a r t f a s e n M o d u l 7 G l o s e r i s t a r t f a s e n MÅL Skape en mer naturlig kommunikasjon via bevissthet og naturlige tegn, samt lære noen enkel tegn Kunne påkalle den døves oppmerksomhet MÅLGRUPPE Alle som

Detaljer

Generell periodeplan i friidrett (5 leksjoner)

Generell periodeplan i friidrett (5 leksjoner) Generell periodeplan i friidrett (5 leksjoner) Mål med periodeplanen: Øve opp gode ferdigheter innen friidrett. Avslutte med en friidrettens dag i skolen. Grunnleggende ferdigheter: Å kunne regne i kroppsøving

Detaljer

Årsplan i kroppsøving

Årsplan i kroppsøving Årsplan i kroppsøving 1.trinn høsten 2016 Mål for opplæringen: Bruke i varierte miljø og i tilrettelagte aktiviteter. Være med i aktiviteter som utfordrer hele sanseapparatet og koordinasjon. Utforske

Detaljer

HÅNDBALLSKOLE. Innhold 9-11 år uøvde. Innhold år uøvde

HÅNDBALLSKOLE. Innhold 9-11 år uøvde. Innhold år uøvde HÅNDBALLSKOLE. Økt 1 kl. 1000 1130. Økt 2 kl. 1230 1400 En gruppe uøvde 9-10-11 år + En gruppe øvde 11 13 år Begge gruppene er i aktivitet samtidig på hver sin banehalvdel. Alle utøverne har ball. 2 instruktører

Detaljer

1 Oppvarming. 8 Vg1 Oppvarming

1 Oppvarming. 8 Vg1 Oppvarming 8 Vg1 Oppvarming 1 Oppvarming Før du går i gang med et hardt fysisk arbeid, bør du varme opp. Oppvarming fra hvile til arbeid Kroppen trenger tid til å omstille seg fra hvile til arbeid. Derfor bør du

Detaljer

Utegym: Hauk og due Haien kommer Stiv heks Lenkesisten Per Sjuspring. Personlig hygiene: Samtale om viktigheten av å dusje etter gymtimen.

Utegym: Hauk og due Haien kommer Stiv heks Lenkesisten Per Sjuspring. Personlig hygiene: Samtale om viktigheten av å dusje etter gymtimen. Kompetansemål Læringsmål Arbeid i perioden Metodiske tips/utstyr, læremiddel, læringsstrategier og vurderingsformer Aktivitet i ulike rørslemiljø Elevene skal kunne: Uke 34 Uke 35 -Forklare hva personlig

Detaljer

UNNGÅ KNE- OG ANKELSKADER

UNNGÅ KNE- OG ANKELSKADER UNNGÅ KNE- OG ANKELSKADER De fleste korsbåndskader skjer i finte- eller landingssituasjoner og gjerne når du som spiller er minst forberedt på en skade skal skje. Formålet med dette programmet er å bli

Detaljer

MINI- INNEBANDY. Innebandy er fartsfylt! Innebandy er enkelt! Innebandy er gøy! Innebandy er idretten som passer for alle!

MINI- INNEBANDY. Innebandy er fartsfylt! Innebandy er enkelt! Innebandy er gøy! Innebandy er idretten som passer for alle! MINI- INNEBANDY Innebandy er fartsfylt! Innebandy er enkelt! Innebandy er gøy! Innebandy er idretten som passer for alle! MINI-INNEBANDY Mini-innebandy er innebandy i forenklet form spesielt tilpasset

Detaljer

Treningsøkt 2/2017 G2006

Treningsøkt 2/2017 G2006 Treningsøkt 2/2017 G2006 Organisering Spillerne skal være klare til trening og vi skal ha foretatt opprop før treningstiden starter Trenere møter opp senest 15 minutter før økten for å rigge de første

Detaljer

Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12

Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12 Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12 Her er en mer avansert treningsplan for når du har bygget opp et fitness-grunnlag ved å bruke introduksjonstreningen. Denne treningsplanen gjør det mulig for deg å trene

Detaljer

Kvinesdal Tine Fotballskolen 2016

Kvinesdal Tine Fotballskolen 2016 Kvinesdal Tine Fotballskolen 2016 På hver stasjon så ligger det en øvelse for fredag og en for lørdag. På noen av stasjonene er det i tillegg er det lagt inn en ekstra øvelse. Det vil si at hvis det begynner

Detaljer

Sommertrenings program 2009/2010 Rælingen Håndballklubb Fellesskap Humør Utvikling

Sommertrenings program 2009/2010 Rælingen Håndballklubb Fellesskap Humør Utvikling Jenter 1994 Jenter 1993 Sommertrenings program 2009/2010 Rælingen Håndballklubb Fellesskap Humør Utvikling Innledning Egentrening er en viktig del av forberedelsene til en ny sesong. Et godt styrke og

Detaljer

Kroppsøving 1. 4.trinn

Kroppsøving 1. 4.trinn Område Kompetansemål Jeg kan Lokale mål for Løren skole ukeplanmål Jeg kan Uke Eleven skal kunne leike og vere med i aktivitetar i varierte miljø der sansar, motorikk og koordinasjon blir utfordra. Jeg

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 15 år

SoneUtviklingsMiljø 14 15 år SoneUtviklingsMiljø 14 15 år Økt 5 - Individuell forsvarsteknikk utgruppert Tema: - Beredskapsstilling - Forflytning - Snapp - Tackling Informasjon om målvaktens fokusområder på denne økten finner du på

Detaljer

Årsplan Kroppsøving 4. trinn

Årsplan Kroppsøving 4. trinn Årsplan Kroppsøving 4. trinn 2016-2017 Mosterøy skole Uke Tema Kompetansemål Innhold Vurdering 33 Oppstart Forklare hva personlig hygiene har å si for egen og andres helse og trivsel. Anerkjenne kroppslige

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 15 år

SoneUtviklingsMiljø 15 år SoneUtviklingsMiljø 15 år Økt 2 - Skudd fra posisjoner/valgøvelser Tema: - Skudd fra posisjoner/valgøvelser Felles fokusområder i skuddtrening: - Balanse og kroppskontroll i alle aksjoner. - Troverdig

Detaljer

Merk dere at treningen det er lagt inn enn ekstra økt uke 14. Dette for å ha god tid til spill økter på de andre dagene. Ekstra økten er på onsdag.

Merk dere at treningen det er lagt inn enn ekstra økt uke 14. Dette for å ha god tid til spill økter på de andre dagene. Ekstra økten er på onsdag. GENERELL INFORMASJON: Merk dere at treningen det er lagt inn enn ekstra økt uke 14. Dette for å ha god tid til spill økter på de andre dagene. Ekstra økten er på onsdag. Vi har nå innført faste dager hvor

Detaljer

Årsplan i kroppsøving - 4. klasse 2015-2016

Årsplan i kroppsøving - 4. klasse 2015-2016 Årsplan i kroppsøving - 4. klasse 2015-2016 Antall timer pr. uke: 2 Lærer: Evelyn Haugen Assistent: Timo Pappe Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene, der de medvirker til å utvikle

Detaljer

Plan gutter 8 år første halvår 2013

Plan gutter 8 år første halvår 2013 Plan gutter 8 år første halvår 2013 Innhold i folderen: 1. Overordnede mål 2. individuelle mål (ferdighetsmål) 3. Lagmessige mål 4. Planlagte økter med øvelser på ca.1t Plan vår 2013: - Foreldremøte i

Detaljer

FIF trenerseminar 19.januar 2008 Keeperspill - teoretiske grunnlag og morsomme øvelser Jörg Ackermann - Fagerstrand IF Keeper n redda meisterleg Det å være toppscorer er bra, men hvem er de egentlige heltene?

Detaljer

Øvelse 1. Øvelse 2. Diverse Føringer og vendinger til linje

Øvelse 1. Øvelse 2. Diverse Føringer og vendinger til linje Øvelser Øvelse 1 Diverse Føringer og vendinger til linje Spillerne står på linje med en ball hver. Trener, eller en av spillerne viser forskjellige måter å føre/kontrollere ball, finter, vendinger etc.

Detaljer

HVA ER BASISTRENING? HVORFOR BASISTRENING?

HVA ER BASISTRENING? HVORFOR BASISTRENING? HVA ER BASISTRENING? Generell og spesifikk trening av koordinative, fysiske, psykiske og sosiale egenskaper. Allsidig utvikling av utholdenhet, styrke, spenst, bevegelighet, koordinasjon og psykiske egenskaper

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 1 - Kast og mottak

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 1 - Kast og mottak SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 1 - Kast og mottak Tema: - Kast og mottak Informasjon om målvaktens fokusområder på denne økten finner du på siste side i øktplanen. Hvilke typer kast har vi? - Støtkast:

Detaljer

Faste dager for de som ønsker å trene 2 ganger i uken er merket blå under.

Faste dager for de som ønsker å trene 2 ganger i uken er merket blå under. GENERELL INFORMASJON: Vi ønsker at så mange som mulig av dere får trent fotball i løpet av hver enkelt uke, uavhengig av målsetting og ferdighets nivå. Vi har nå innført faste dager hvor de som ønsker

Detaljer

Møtt opp i godt tid før treningen starter ferdig påkledd med fotball utstyret på.

Møtt opp i godt tid før treningen starter ferdig påkledd med fotball utstyret på. GENERELL INFORMASJON: Merk dere at treningen på mandag og tirsdag er til kl 2110 og trening på torsdag er til kl 1830. (dette for å få tid til mye spille, styrke trening og aktiv uttøying etter endt økt).

Detaljer

- 1 - 1. Oppvarming: Øvingsmomenter i oppvarmingen:

- 1 - 1. Oppvarming: Øvingsmomenter i oppvarmingen: 1. Oppvarming: For keepere som alle andre fotballspillere er oppvarmingen viktig både foran trening og kamper. Keeperne gjennomfører ofte sin oppvarming ved siden av den felles oppvarmingen, og gjerne

Detaljer

Forskning viser at å trene ute er bedre for den fysiske og psykiske helsen vår. Oppvarming Øvelse 1 - Hoppetau - Trener ben og kondisjon. klubben.

Forskning viser at å trene ute er bedre for den fysiske og psykiske helsen vår. Oppvarming Øvelse 1 - Hoppetau - Trener ben og kondisjon. klubben. TREN UTE! Forskning viser at å trene ute er bedre for den fysiske og psykiske helsen vår. Å trene ute påvirker sansene våre mer enn innetrening i en sal eller på en tredemølle gjør. Usikker på hva du skal

Detaljer

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Hva skal idrettslaget gjøre? Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 8 - Pådrag / viderespill

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 8 - Pådrag / viderespill SoneUtviklingsMiljø år Økt 8 - Pådrag / viderespill Tema: - Pådrag og viderespill Hovedbudskap i økten: Informasjon om målvaktens fokusområder på denne økten finner du på siste side i øktplanen. Hvilke

Detaljer

God skolestart. Oppfølgende helsefremmende tiltak etter ressursuke. Tilbud til skolene fra Stavanger kommunes fysioterapeuter

God skolestart. Oppfølgende helsefremmende tiltak etter ressursuke. Tilbud til skolene fra Stavanger kommunes fysioterapeuter God skolestart Oppfølgende helsefremmende tiltak etter ressursuke Tilbud til skolene fra Stavanger kommunes fysioterapeuter Gymopplegg for 1.trinn - Mål: Bedre, periode 1, uke 1 Kongen befaler, kongen

Detaljer

Treningsøkt 7/2017 G2006

Treningsøkt 7/2017 G2006 Treningsøkt 7/2017 G2006 Organisering Spillerne skal være klare til trening og vi skal ha foretatt opprop før treningstiden starter Trenere møter opp senest 15 minutter før økten for å rigge de første

Detaljer

E1. EGENTRENING SOMMER 2016.

E1. EGENTRENING SOMMER 2016. E1. EGENTRENING SOMMER 2016. Hei alle ivrige fotballspillere. Endelig er sommer ferien her og det har dere virkelig fortjent etter en flott vår/sommer sesong med masse treninger og kamper. Når sommeren

Detaljer

Treningsøkt 4/2017 G2006

Treningsøkt 4/2017 G2006 Treningsøkt 4/2017 G2006 Organisering Spillerne skal være klare til trening og vi skal ha foretatt opprop før treningstiden starter Trenere møter opp senest 15 minutter før økten for å rigge de første

Detaljer

Øvelser for Januar-Februar

Øvelser for Januar-Februar Øvelser for Januar-Februar Mål og innhold for perioden: - Bruke hele fot innside og utside(begge ben): føring\dribbling. mottak og tilrettelegging pasning skudd. vende(snu) med innside og utside. Årsak

Detaljer

Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter 34-

Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter 34- Fag: Kroppsøving Klassetrinn: 1.klasse Skoleåret: 2016/2017 Lærer: Liv Hemnes Mørch Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter 34-41 - Lek - Bli kjent med gymsal og skoleområdet - Bli kjent

Detaljer

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Hva skal idrettslaget gjøre? Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte

Detaljer

ÅRSPLAN I KROPPSØVING FOR 2.TRINN Uke Mål (K06) Tema Arbeidsform Vurdering og observasjon 34

ÅRSPLAN I KROPPSØVING FOR 2.TRINN Uke Mål (K06) Tema Arbeidsform Vurdering og observasjon 34 Antall timer per uke: 2 Lærer: Karen Anne Hodnefjell ÅRSPLAN I KROPPSØVING FOR 2.TRINN 2017-2018 Uke Mål (K06) Tema Arbeidsform Vurdering og observasjon 34 35 36 37 38 39 40 leike og vere med i aktivitetar

Detaljer

Teknikkmerker: Rødt teknikkmerke. Prøve 1: Stussing

Teknikkmerker: Rødt teknikkmerke. Prøve 1: Stussing Teknikkmerker: Gjennomføring Merketakeren kan avlegge en og en prøve. Det er ingen begrensning i antall forsøk på hver prøve. Det skal være minst en kontrollør til stede når prøvene avlegges. Denne må

Detaljer

Årsplan i kroppsøving for 6.trinn 2013/2014

Årsplan i kroppsøving for 6.trinn 2013/2014 Årsplan i kroppsøving for 6.trinn 2013/2014 Uke Emne Mål Innhold Arbeidsmåte/ organisering 34 Slåball følge regler og prinsipp for samhandling og fair play 35 Håndball Landhockey følge regler og prinsipp

Detaljer

Teknikkmerket i håndball

Teknikkmerket i håndball Teknikkmerket i håndball Teknikkmerkeprøvene i håndball er først og fremst laget for å motivere spillerne til mer individuell teknisk trening, og for å fokusere på viktigheten av å trene på detaljer. Alle

Detaljer

Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Aktivitet, metoder og læringsressurser 33-36

Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Aktivitet, metoder og læringsressurser 33-36 Årsplan i KROPPSØVING for 3. trinn leike og vere med i i samhandle med andre i ulike Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Aktivitet, metoder og læringsressurser 33-36 - Lek, spill og aktivitet i BALLSPILL

Detaljer

Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL

Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL Her finner du informasjon om: Klubb og anlegg Ressurser Medlemskap Andre praktiske opplysninger Klubben Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne

Detaljer

Treningsøkt 7/2017 G2006

Treningsøkt 7/2017 G2006 Treningsøkt 7/2017 G2006 Organisering Spillerne skal være klare til trening og vi skal ha foretatt opprop før treningstiden starter Trenere møter opp senest 15 minutter før økten for å rigge de første

Detaljer

KOM I GANG! Styrketrening

KOM I GANG! Styrketrening KOM I GANG! November/ Dember 0 Kr. 49 Den raske veien til Sprett rumpe & definert mage Tren riktig Få maks resultater Bedrer fordrenningen Styrketrening Skal du forme kroppen din etter spesifikke ønsker

Detaljer

Styrketrening nivå 1 og 2

Styrketrening nivå 1 og 2 Styrketrening nivå 1 og 2 Styrketrening er viktig for å forebygge skader og vondter, og for å mestre dagliglivets oppgaver. i blir anbefalt å trene styrke to ganger i uken. Dette er viktig informasjon

Detaljer

Øvelser for Januar-Februar

Øvelser for Januar-Februar Øvelser for Januar-Februar Mål og innhold for perioden: - Bruke hele fot innside og utside(begge ben): føring\dribbling. mottak og tilrettelegging pasning skudd. vende(snu) med innside og utside. Årsak

Detaljer

1. Bære motstander i x-tak feste - utøveren kobler feste rundt motstanderen sin kropp, valgfritt om det er over eller under arm

1. Bære motstander i x-tak feste - utøveren kobler feste rundt motstanderen sin kropp, valgfritt om det er over eller under arm 95 BRYTERETTEDE PARØVELSER av Espen Amundsen 2001 Amundsen Consulting 1. Bære motstander i x-tak feste - utøveren kobler feste rundt motstanderen sin kropp, valgfritt om det er over eller under arm 2.

Detaljer

Jeg kan følge reglene i gymsalen. Jeg kan lytte når lærer blåser i fløyte.

Jeg kan følge reglene i gymsalen. Jeg kan lytte når lærer blåser i fløyte. Fag: Kroppsøving Skoleåret: 2016/2017 Klassetrinn: 2.klasse Lærer: Aslaug Faltinsen Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter Hele året Kroppen Anerkjenne kroppslige Jeg klarer å bli bedre

Detaljer

TRENINGSØKTA 2 Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690

TRENINGSØKTA 2 Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690 TRENINGSØKTA 2 Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690 Pasningsspill Ballkontroll 1 Smålag-spill mot 2 el.4 mål. Diverse øvelser/spill. 1) Spillerne i den innerste 4-kanten rygger inn mot

Detaljer

Spicheren Treningssenter

Spicheren Treningssenter 1 - Utfall til siden 1 siden. Før det aktive benet ut og legg tyngden av kroppen over til denne siden. Når foten treffer gulvet bremses bevegelsen. Ved sluttstilling er det aktive ben bøyd, og standbenet

Detaljer

Årsplan Kroppsøving 5. trinn

Årsplan Kroppsøving 5. trinn Årsplan Kroppsøving 5. trinn 2017-2018 Mosterøy skole Lærer: Juni Hausken Uke Tema Kompetansemål Innhold Vurdering 34 Oppstart Forklare hvorfor fysisk aktivitet er viktig kvar dag Hva er kroppsøving? Hvorfor

Detaljer

Årsplan i kroppsøving for 2. trinn

Årsplan i kroppsøving for 2. trinn Årsplan i kroppsøving for 2. trinn Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Aktivitet, metoder og læringsressurser 33 Bli kjent samhandle med andre Jeg samarbeider med de Bli kjent leker andre i klassen i de

Detaljer

Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Aktivitet, metoder og læringsressurser 33-36

Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Aktivitet, metoder og læringsressurser 33-36 Årsplan i KROPPSØVING for 4. trinn samhandle med andre i ulike forklare kva personlige hygiene har å seie for eiga og andres helse og trivsel Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Aktivitet, metoder og læringsressurser

Detaljer

Progresjonsplan: 3.2 Kropp, bevegelse og helse. ( april 2011)

Progresjonsplan: 3.2 Kropp, bevegelse og helse. ( april 2011) . ( april 2011) I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet.

Detaljer

Merk dere at treningen det er lagt inn enn ekstra økt denne uke. Dette for å ha god tid til spill økter på de andre dagene. Ekstra økten er på onsdag.

Merk dere at treningen det er lagt inn enn ekstra økt denne uke. Dette for å ha god tid til spill økter på de andre dagene. Ekstra økten er på onsdag. GENERELL INFORMASJON: Merk dere at treningen det er lagt inn enn ekstra økt denne uke. Dette for å ha god tid til spill økter på de andre dagene. Ekstra økten er på onsdag. Vi har nå innført faste dager

Detaljer

Trening med Gyro Board

Trening med Gyro Board Trening med Gyro Board Gyro Board er et balanseapparat som kommer fra New Zealand. Gyro Board er en morsom og utfordrene måte å trene balanse og styrke på. Gyro Board brukes av idrettsutøvere, fysioterapeuter,

Detaljer

HØST AKTIVITETER I SKOLEGÅRDEN PÅ FRITIDEN

HØST AKTIVITETER I SKOLEGÅRDEN PÅ FRITIDEN HØST AKTIVITETER I SKOLEGÅRDEN PÅ FRITIDEN foto villglede.no BALANSE NATURBINGO TUR I MØRKET KLATRING 1 Skogen gir et fantastisk grunnlag for skattejakt, særlig om høsten. Engasjer barna til å finne fargerike

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 2 - Skuddteknikker

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 2 - Skuddteknikker SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 2 - Skuddteknikker Tema: - Skuddteknikker Informasjon om målvaktens fokusområder på denne økten finner du på siste side i øktplanen. Hovedbudskap i økten: Hva er viktig ved

Detaljer

UTVALG AV TESTER FOR GUTTER. 14 år Løp 800 meter Kassehopp h=30 tid=75sek tilløp Knebøy 0,5 kv

UTVALG AV TESTER FOR GUTTER. 14 år Løp 800 meter Kassehopp h=30 tid=75sek tilløp Knebøy 0,5 kv UTVALG AV TESTER FOR JENTER Ferdighet Aerob Anaerob Max / eksplosiv Submax/Utholdende Stabilisering Overkropp Armene Hexagonal Obstacle Test Alder Utholdenhet Utholdenhet Styrke i beina Styrke i beina

Detaljer

Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen)

Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen) RMN Bjørn Almåsbakk 2009 1 Styrke RUM / RLM Program 1 - Stabiliserende styrke for buk / rygg Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen) En svak stabiliserende

Detaljer

Møtt opp i godt tid før treningen starter ferdig påkledd med fotball utstyret på. Det er lurt å ta med joggesko til hver trening.

Møtt opp i godt tid før treningen starter ferdig påkledd med fotball utstyret på. Det er lurt å ta med joggesko til hver trening. GENERELL INFORMASJON: Minner alle på at det ikke er lenge igjen til seriestart. Første Bredde kamp er 4 april. Første KM kamp er 21 april. UKE 11. 4 planlagte treningsøkter. Uke 12. Vi kjører trening for

Detaljer