Studentene først og fremst Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentene først og fremst Side 1"

Transkript

1 ORDENSREGLEMENT BOLIGER NARVIK Studentsamskipnaden i Nordland (Studentinord) Vi ønsker deg velkommen til Studentsamskipnadens boliger Vedlagt følger ordensreglement og generelle opplysninger om våre studentboliger som vi ber deg lese nøye gjennom for å vite hvilke plikter og rettigheter som følger med leieforholdet, jfr. leieavtalen. Narvik Vennlig hilsen Studentsamskipnaden i Nordland Studentene først og fremst Side 1

2 ORDENSREGLEMENT BOLIGER Studentsamskipnaden i Nordland (Studentinord) 1. RO OG ORDEN Leietakeren, eller den han/hun har gitt adgang til eiendommen, plikter å behandle leiligheten/hybelen og eiendommen for øvrig med tilbørlig aktsomhet. Leietakeren, eller den han/hun gir adgang til eiendommen, plikter å opptre på en slik måte at det ikke er til ulempe eller skade for andre. Som ulempe regnes eksempelvis: Støy og bråk til sjenanse for andre. Støy og bråk i tidsrommet Det må tas hensyn til andre leietakere og til naboer - både i og utenfor studentbyen - slik at studentbyen/hybelhuset blir en trivelig plass å bo. Leietakeren er erstatningsansvarlig for enhver utgift utleieren er blitt påført ved at leietakeren opptrer i strid med ordensreglementet, jf. leieavtalen pkt. 5. Herunder vil han/hun måtte erstatte utgifter påført utleieren ved at denne, eller noen på hans vegne, har vært nødt til å foreta utrykning- eller iverksette arbeid for å rette på forholdet. 2. BORETT Hyblene skal bebos av en person. I leilighetene er det tillatt og bo en familie (dvs. mor, far og barn/ mor og barn/far og barn), et samboerpar eller venner som disponerer hvert sitt soverom. 3. VASK OG RENGJØRING Vask og tørk av klær Vask og tørk av klær skal skje i vaskerom som utleieren stiller til disposisjon. Det er ikke tillatt å la andre enn de som har leieforhold i studentbyen, å benytte vaskerommet. Hvis en tørker klær på hybelen vil en tilføre mye fuktighet i rommet, noe som på sikt fører til dårligere innemiljø. Derfor oppfordrer vi til at klærne tørkes i tørketrommel på vaskerom, og ikke inne på hyblene. (Se lufting under Pkt. 8 Innemiljø) Installasjon av egne vaskemaskiner er ikke tillatt. Unntak fra dette er i de leilighetene der det er installert uttak for vaskemaskiner. Vaskemaskin og tørketrommel er også tilgjengelig i eget vaskeri på Høgskolen i Narvik Renhold av boenheten Innflytting: Dersom leietaker ved innflytting ikke finner boligen tilfredsstillende rengjort må Studentinord få beskjed snarest. Vår Eiendomsavdeling skal da foreta en Studentene først og fremst Side 2

3 ny inspeksjon av boligen. Dersom klagen er berettiget vasker Studentinord selv boligen. Det gis ikke reduksjon i husleien. Skulle leietaker likevel ønske å vaske selv vil han/hun ikke få betalt for arbeidet. I leieperioden: Gjennom skoleåret må det sørges for skikkelig renhold av boligene. Dette gjelder særlig kjøkken med skap og skuffer, komfyr og kjøleskap. Kjøkkenutstyr må ikke ligge på benkene, det skal vaskes etter bruk og plasseres i skap og skuffer. Fellesrom og korridorer/ganger skal rengjøres hver uke - senest mandag kl i hht. vaskeliste - se oppslag på felleskjøkken. Dersom de oppsatte leietakerne ikke har vasket og Studentinord må besørge dette, belastes leietakerne med vaskegebyr. Vi gjør også oppmerksom på at når hybler står tomme eller når beboere er hjemme på ferie, så er det gjenværende beboere som er ansvarlig for renhold av fellesarealene (kjøkken, gang etc.). Når hybler står tomme vil Studentinord anmerke dette på vaskelistene, slik at de gjenværende beboerne vet at de må vaske disse ukene. I renholdet inngår også avriming av fryseskap og vask av kjøleskap. OBS: Ved avriming av kjøleskap/fryseskap må ikke spisse eller skarpe gjenstander brukes til å fjerne isen. Det kan forårsake hull i kjølesystemet med påfølgende erstatningsansvar. Under kjøleskapet er det et brett for avrimingsvann. Husk å tømme brettet. Ved utflytting: Ved utflytting skal boligene rundvaskes, og dette skal utføres av leietaker. Det blir foretatt kontroll på at boligene er skikkelig vasket - også fellesarealene. Dersom vaskingen ikke blir funnet tilfredsstillende, blir boligen vasket rundt for leietakerens regning. 4. INVENTAR Fastmontert inventar må ikke flyttes. Speilfliser, fastmonterte hyller, garderobeskap o.l. regnes som fast inventar. Møbler som står på hyblene/leiligheten må ikke fjernes uten tillatelse fra Studentinord. Det er ikke tillatt og montere skruer/spiker i veggene. 5. ELEKTRISK UTSTYR Elektrisk utstyr som kjøleskap, fryseboks, mikrobølgeovn, komfyr, kaffetrakter, vannkoker, riskoker skal IKKE benyttes på hyblene kun på felleskjøkken. Hovedgrunnen for at vi ikke tillater dette er faren for elektriske feil og dermed brann i disse apparaturene. I tillegg er det elektriske anlegget på hyblene ikke dimensjonert for en ekstrabelastning som disse apparaturene representerer. Vannsøl, vanndamp og matlaging på hyblene, forringer innemiljøet og hygienen på hybelen noe som også gir unødvendig slitasje på boenheten. Studentene først og fremst Side 3

4 Leietaker bekoster og bytter lyskilder på hybelen/leiligheten. Andre lyskilder, samt sikringer byttes av Studentinord. Det er ikke lov å benytte ekstra varmekilder i boenhetene. Det er ikke lov å legge ut sladdledninger fra boenhetene til bruk for motorvarmer. 6. BRANNVERN Når mange mennesker bor konsentrert er det meget viktig at det tenkes sikkerhet og brannvern. Studentinord bruker betydelige ressurser på brannalarmanlegg, røykvarslere, slokkeutstyr og nødlys, samt kontroll og vedlikehold av dette. Det er strengt forbudt å fjerne eller dekke til branndetektor. Når brannalarmen utløses må du: Sjekke om brannen er reell (på brannsentralen og ved utløst detektor) Er brannen reell: o Ring 110 meld fra o Varsle alle beboerne i bygget evakuer bygget Er brannen falsk: o Fjern kilden til den falske alarmen o Trykk avstill klokker Ved mistanke om at noe er feil med brannvernutstyret på bygget kan Studentinord foreta innlåsing på boenhetene, uten å varsle først. Fjerning/tildekking av branndetektor vil føre til gebyr, se vår prisliste. Da det alltid skal være fri passasje i rømningsveiene, er det ikke tillatt å oppbevare eiendeler etc. i trappeoppganger, inngangsparti, ganger. Eiendeler etc. som står på disse plassene vil bli fjernet og kastet. 7. KOKING OG STEKING AV MAT Tørrkoking: Når en koker eller steiker mat er det meget viktig at en passer på at det ikke oppstår tørrkoking, overoppheting og deretter brann. Tørrkoking betyr at de matvarene som blir satt på ovnen til oppvarming eller koking, blir stående så lenge at all væske fordamper. Tilbake i gryten eller stekepannen er tørre stoffer, som består av mye karbon. Det er disse stoffene som begynner å brenne, bare temperaturen blir høy nok. En komfyr er i stand til å utvikle så høy temperatur, og brann kan være et faktum. Overoppheting av olje eller fett: Når olje og fett når en høy temperatur, vil de begynne å brenne selv om det ikke er en tennkilde i nærheten. Eksempler på når slike branner oppstår, er ved steking av flesk eller bacon, steking med bruk av olje eller fett eller Studentene først og fremst Side 4

5 smultgryten til frityr og baking. Hold viften over komfyren ren for fett. Glemmer du koke-platen, kan varmen fra en i gjenglemt kokeplate forårsake at fettet smelter og tar fyr. Gjør det til en vane, og alltid slå av kokeplaten etter bruk. Derfor når du koker eller steiker mat: La ikke middagen stelle seg selv Opphold deg i nærheten av kjøkkenet Ikke start med andre ting som krever tid å gjennomføre, for eksempel klesvask eller rengjøring Begynn heller ikke med matlaging på kvelden hvis du er trøtt eller har vært på fest. Slå alltid av kokeplaten etter bruk Det er din sikkerhet vi her snakker om! 8. AVFALL I våre studentbyer er sortering av avfall som følger: Sildretunet Alt avfall skal kildesorteres i følgende fraksjoner: Matavfall kastes i bøtte der en benytter biopose Glass og metallemballasje Brennbart restavfall også papp og kartong Papir (skrivepapir, ukeblader, reklame, aviser) Spesialavfall/større ting ta kontakt med Servicetorget vi hjelper deg Fjellveien, Alpinveien, Skistua og Jaklamyra: Alt avfall skal kildesorteres i følgende fraksjoner: Matavfall og brennbart restavfall også papp og kartong kastes i samme avfallsbøtte. Glass og metallemballasje Papir (skrivepapir, ukeblader, reklame, aviser) Spesialavfall/større ting ta kontakt med Servicetorget vi hjelper deg For deres egen trivsel og hygieniske forhold, må dere jevnlig bringe avfallet ut i den riktige container 9. INNEMILJØ For å sikre frisk luft inn i boenheten er det er viktig at ventiler i vinduer og vegger holdes åpen, samt at en ikke tetter igjen eksisterende ventilasjon. Dette for å hindre kondens på vinduer og vegger, noe som over tid skader Studentene først og fremst Side 5

6 disse, og dermed skaper et dårlig innemiljø. Folie på vinduer er ikke tillatt. For soverom må tette gardiner og persienner åpnes på dagen, slik at vanndamp etter natten får mulighet til å tørke opp. Hvis det er mye vanndamp på vinduene må dette tørkes opp. For leilighetene bør døren fra soverom til stue, settes opp på dagtid, slik at vanndamp fra natten får tilført varme og tørker opp. 10. BODER I STUDENTBYENE I enkelte av våre studentbyer følger det med boder ved leie av hybel/leilighet. Disse bodene er ikke priset i husleien, da ikke alle har dette tilbudet. Her er en oversikt over boder som følger hybelen/leilighetene, samt uteleieboder. Alpinveien: Sildretunet: Skistua hybel: Skistua leilighet: Fjellveien: Jaklamyra: 1 bod pr hybel og fellesbod. 2 små boder eller 1 stor pr leilighet og fellesbod. Fellesbod, utleie av boder. 1 bod, utleie av boder. Utleie av boder. 2 fellesboder pr. hus. Leietaker er selv ansvarlig for eiendeler som lagres i bodene. 11. STRØM Den elektriske oppvarmingen er inkludert i husleien. Da det er dere beboere som allikevel betaler for strømmen, ber vi om at det ikke sløses med varme, lys, koking eller varmtvann. La ikke vinduer stå åpne over lenger tid. Luft boenheten ved å åpne vinduene helt, i et kort tidsrom da får en inn frisk luft samtidig som at overflatene ikke kjøles ned. 12. PARKERING Leietakere med bil må benytte anvist parkeringsplass se oppslag i studentbyen. Leietaker er også ansvarlig for at besøkende også benytter anvist parkeringsplass. I Sildretunet studentby er det kun 1 parkeringsplass pr. leilighet. Oppbevaring av avskiltede biler på våre parkeringsplasser er ikke tillatt. Det er ikke tillatt å parkere på øvre platå i Fjellveien plassen er reservert eiendomsavdelingen. 13. SNØRYDDING Parkeringsplassene og hovedveiene gjennom områdene vil bli brøytet med maskin. Beboerne må selv rydde stikkveier inn til de enkelte hus, samt trapper. Spader/skuffer vil bli stilt til disposisjon. Hovedveiene gjennom anleggene vil bli sandstrødde av samme firma som forestår snøbrøytingen. Det er plassert sandkasser med sand og spade inne Studentene først og fremst Side 6

7 på områdene. Beboerne kan her hente sand for å foreta nødvendig strøing til husene. 14. POST Postkasser finnes på husene eller på egne postkassestativ. Postkassene er merket med husnummer. Leietakerne må selv sørge for hengelås til postkassen. Husk å melde adresseforandring til Postverket. 15. RØYKING Det er ikke tillatt å røyke i våre boliger. Dette gjelder i alle hybler og leiligheter, samt fellesarealer (kjøkken, korridor, inngangspartier, vaskerier etc.). Ved overtredelse av dette forbudet vil det påløpe gebyr i henhold til vår prisliste. 16. NØKLER Nøkler til bolig hentes i Servicetorget. Det kan avtales annet i forbindelse ved ankomst i helger eller på kveldstid. Vi gjør oppmerksom at nøkler til hybler/leiligheter passer også til vaskerier, boder, ytterdører, postkasser, felleskjøkken og søppelcontainere i studentbyene. Ved tap av nøkkel faktureres et gebyr. Ny nøkkel må bestilles i Servicetorget. Der det er sannsynlig at tapt nøkkel kan bli misbrukt. Vil leietaker bli fakturert for ny sylinder/sylindere, samt arbeid i forbindelse med bytting av denne/disse. Se vår prisliste. Studentinord tar et depositum (se vår prisliste) dersom en leietaker har behov for å låne en ekstra nøkkel for en begrenset periode. 17. VAKTTELEFON ETTER KONTORTID Studentinord har engasjert et vaktselskap til å foreta støtte ved øyeblikkelig hjelp. Da denne tjenesten er kostbar er det kun når dere trenger øyeblikkelig hjelp utenfor vår arbeidstid, at dere bør benytte den. Dette kan være: Hvis det oppstår kritiske skader/mangler som IKKE kan vente til neste arbeidsdag Hvis dere har glemt/mistet nøkkel til boenheten og trenger innlåsing. NB! Det må betales et gebyr ved innlåsing, se vår prisliste. Vakttelefon nr KJÆLEDYR Det er ikke tillatt å ha kjæledyr som hund, katt etc. i noen av boligene til Studentinord. Studentene først og fremst Side 7

8 19. LÅSING AV DØRER Alle dører skal til enhver tid være låst. Dette gjelder også når leietaker er i boligen. Dette for å hindre tyveri og hærverk. I Fjellveien låses hoveddøren automatisk kl og er låst til kl Dette gjelder alle dager. 20. VED FRAVÆR FRA BOLIG Ved fravær fra boligen må leietakeren sørge for følgende: At boligen er forsvarlig låst og sikret Stille ned temperaturen til 16 grader (termostaten må ikke stilles helt ned da dette kan medføre frostskader vinterstid) Lukke alle vinduer og sikre at disse er låst. NB! Husk å kaste søppel. 21. INNFLYTTING Ved innflytting forholder leietakeren seg til følgende: Leieavtale, inventarskjema, ordensreglement, IKT-informasjon og generelle opplysninger. Leieavtale signeres på boligtorget, eller skrives ut, og leveres før innflytting i Servicetorget. Inventarskjema fås i Servicetorget ved innflytting. Inventarskjema kontrolleres og mangler/skader eller andre forhold som ikke er i h.h.t. kontrakt må straks og senest innen 7 dager varsles til Studentinord. I motsatt fall regnes forholdet som godtatt, og leietakeren vil bli gjort ansvarlig for skader/mangler ved utflytting. Klage på renhold; se punkt 3. i ordensreglementet. Kvittering for betalt depositum forevises. Nøkkel til bom i Sildretunet Studentby kan lånes i Servicetorget. 22. UTFLYTTING Ved uflytting forholder leietakeren seg til følgende: Når en hybel er ledig og nøkkel er levert, kan Studentinord leie den ut til ny leietaker. Dersom en av boenhetene i en dublett fraflyttes, kan Studentinord flytte den gjenværende til en ledig hybel i et annet hus. Inventarlisten og husets tilstand sjekkes av vår eiendomsavdeling. Vi ser det som en fordel at leietakeren er tilstede når boenheten sjekkes. Utbetaling av depositum vil foretas når alt er funnet i orden, eller eventuelt når ettervask er foretatt. Depositumet kan beholdes av Studentinord inntil alle forhold er kommet i kontraktsmessig orden- dog ikke lenger en to måneder etter utflytting har funnet sted. Ved fraflytting skal utlevert nøkler leveres tilbake. Dersom Studentinord ikke har mottatt nøklene innen kl dagen etter utflytting, vil depositum bli belastet med gebyr pr nøkkel. Se vår prisliste. Nøkkel til bom i Sildretunet Studentby kan lånes i Servicetorget. Studentene først og fremst Side 8

9 23. FORSIKRING Studentinord har forsikret inventar som følger med boenhetene. Inventar og utstyr som leietakere medbringer må forsikres av leietakeren selv. 24. IKT (Kabel-TV og internett) For bruk av datanettet gjelder Uninetts retningslinjer. Kabel-tv leveres av Canal-Digital. Hvis leietaker ønsker å benytte digitalboks for å motta HDkanaler, så må dette bestilles og betales av leietakeren selv. 25. ADMINISTRASJON Administrasjonen av boligene foregår fra Studentinords skranke i Servicetorget i Lodve Langes gate 2, tlf PRAKTISERING AV REGLEMENTET For alles beste, både beboere og ansatte ved Studentinord, er det meget viktig at reglementet følges. I motsatt fall ser vi oss nødt til å følge opp de som bryter reglementet. Dette vil være muntlig og skriftlig advarsel, før en går til det skritt å si opp leieavtalen. Hvis det er punkter i reglementer dere ikke forstår eller er uenige i meld dette i Servicetorget. 27. OPPSUMMERING Hensikten med dette reglementet er at alle våre beboere skal ha en trivelig tid når de leier husrom hos Studentinord. Det skal være enkle kjøreregler som tar hensyn til alt fra barnefamilier til den single student. SIST REVIDERT DEN Studentene først og fremst Side 9

Tollbodgata Studentboliger. Informasjonsmappe

Tollbodgata Studentboliger. Informasjonsmappe Tollbodgata Studentboliger Informasjonsmappe Studentsamskipnaden i Vestfold SIV er en velferdsorganisasjon for studenter i Vestfold. Studentboliger er et av våre velferdstilbud og vi har 474 studentboliger

Detaljer

SiTel Studentsamskipnaden i Telemark

SiTel Studentsamskipnaden i Telemark SiTel Studentsamskipnaden i Telemark Bolig- og ordensreglement m/bilag 1 og 2 for Studentboligene ved Studentsamskipnaden i Telemark 1. Innledning 1. Dette reglement omhandler boliger eiet og drevet av

Detaljer

Ollebakken Studentboliger. Informasjonsmappe

Ollebakken Studentboliger. Informasjonsmappe Ollebakken Studentboliger Informasjonsmappe Studentsamskipnaden i Vestfold SIV er en velferdsorganisasjon for studenter i Vestfold. Studentboliger er et av våre velferdstilbud og vi har 474 studentboliger

Detaljer

Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2014/ 2015

Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2014/ 2015 Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2014/ 2015 1. Innflytting betaling Alle som ønsker å bo i studentboligen, må fylle ut eget søknadsskjema og undertegne kontrakt. Ved prioritering

Detaljer

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Kontor telefon 72 59 22 00 E-post: post@ringvegen.no Hjemmeside: www.ringvegen.no

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1981 (Revidert januar 1995). Endret på generalforsamling 10. april 2008 Endret på generalforsamling 11. mai 2010

Detaljer

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 INFORMASJON INNHOLD Bakgrunn... 3 Til deg som eier... 4 Til deg som leietaker... 5 Søppelhåndtering... 6 Heiser og heisstans... 7 Boder...

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG 1. INDRE ORDEN HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1981. (Revidert januar 1995). Endret på generalforsamling 10. april 2008 Endret på generalforsamling

Detaljer

HÅNDBOK FOR BEBOERE I LØVÅSEN BORETTSLAG

HÅNDBOK FOR BEBOERE I LØVÅSEN BORETTSLAG 1 FORORD Denne håndboken erstatter alle andre rundskriv om husordensregler og viktige opplysninger for eiere i LØVÅSEN BORETTSLAG. Meningen er å samle alt på et sted, bortsett fra kalenderen som angir

Detaljer

Husordensregler. Beboere i leiligheten. Husleieloven, kap.2. Kabel TV og internett. Kontaktinformasjon. Reklamasjonsskjema. Beboer/postkasseskjema

Husordensregler. Beboere i leiligheten. Husleieloven, kap.2. Kabel TV og internett. Kontaktinformasjon. Reklamasjonsskjema. Beboer/postkasseskjema Side 3 Om oss Side 4 Husordensregler Side 6 Brannsikkerhet Side 9 Inneklima Side 10 Beboere i leiligheten Side 11 Reklamasjon Side 12 Husleieloven, kap.2 Side 14 Forsikring Side 15 Fellesvaskeri Side 16

Detaljer

VELKOMMEN SOM LEIETAKER!

VELKOMMEN SOM LEIETAKER! VELKOMMEN SOM LEIETAKER! Praktiske opplysninger Rengjøring Dersom du har noe å bemerke til rengjøringen ved innflytting, ber vi om at du tar kontakt med oss omgående, slik at vi kan få rettet opp dette.

Detaljer

for 1. utg. mars 2009

for 1. utg. mars 2009 1 for 1. utg. mars 2009 2 Bo-guide Når vi i Ringvegen Borettslag nå har laget en ny bo-guide, så er dette for å gjøre et forsøk på å samle viktig informasjon om borettslaget. Informasjon om formelle regler,

Detaljer

NOEN HUSORDENSREGLER I FJELLVANG BORETTSLAG

NOEN HUSORDENSREGLER I FJELLVANG BORETTSLAG NOEN HUSORDENSREGLER I FJELLVANG BORETTSLAG 1. Vi ønsker deg/ dere velkommen til blokka vår. Vi håper at du/ dere vil føle deg hjemme her og at vi vil få et trivelig samarbeid. 2. Ta kontakt med oppgangsansvarlig

Detaljer

BRUKERVEILEDNING BOLIG/HYBEL KLP EIENDOM AS

BRUKERVEILEDNING BOLIG/HYBEL KLP EIENDOM AS BRUKERVEILEDNING BOLIG/HYBEL KLP EIENDOM AS Heretter for oppdatering av denne Brukerveiledning se vår hjemmeside; www.trondheim.klpeiendom.no Innholdsfortegnelse Side 1. Kort om KLP Eiendom og KLP Eiendom

Detaljer

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014 Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert 25. august 2014 Innhold Velkommen... 3 Kontaktinformasjon og hvem du kontakter... 3 Sameiemøtet,

Detaljer

HUSORDENSREGLER for RABBEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER for RABBEN BORETTSLAG 1 HUSORDENSREGLER for RABBEN BORETTSLAG Org.nr 948776812 Sist endret på ordinær generalforsamling 13.05.2015 Innledning Disse husordensreglene ble vedtatt på generalforsamlingen19. mai 1960 og er en del

Detaljer

Å bo i Fredrikstad. Informasjon til leietakere i Fredrikstad kommunes boliger

Å bo i Fredrikstad. Informasjon til leietakere i Fredrikstad kommunes boliger Å bo i Fredrikstad Informasjon til leietakere i Fredrikstad kommunes boliger tlf. 69 30 60 00 www.fredrikstad.kommune.no Innhold Velkommen som leietaker i Fredrikstad kommune 3 Innflytting 4 Strøm og innbofosikring

Detaljer

Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag

Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag www.nordensvei.no 1 Innholdsfortegnelse Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 5 Hva er en andelseier

Detaljer

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Innholdsfortegnelse: Informasjon om styret 4 Generell informasjon om borettslaget 6 Bakgrunn 6 Histoie 6

Detaljer

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert tirsdag, 7.

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert tirsdag, 7. Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert tirsdag, 7. april 2009 Innhold Velkommen... 3 Sameiemøtet... 3 Forretningsfører... 3 Web-sider...

Detaljer

Hvem bestemmer hva i borettslaget? Retningslinjer for forandringer

Hvem bestemmer hva i borettslaget? Retningslinjer for forandringer Hvem bestemmer hva i borettslaget? Retningslinjer for forandringer Hva må det søkes om godkjenning til? Hvem kan søke om å få gjøre forandringer? Hvordan går du fram med en søknad? Hvem skal dekke kostnadene?

Detaljer

O R D E N S R E G L E R GRØNLANDSHAGEN Innhold

O R D E N S R E G L E R GRØNLANDSHAGEN Innhold O R D E N S R E G L E R GRØNLANDSHAGEN Innhold 1. Generelt Formål Plikter og håndheving 2. Ny seksjonseier/leietaker Salg/utleie Skilting 3. Flytting & Transport Flytting, heisbruk og tralleutlån Parkering

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

H U S O R D E N S R E G L E R

H U S O R D E N S R E G L E R H U S O R D E N S R E G L E R for SLÅTTEVANGEN BORETTSLAG Husordensregler vedtatt på generalforsamlingen, siste rettelse 24. mai 2011 H U S O R D E N S R E G L E R for SLÅTTEVANGEN BORETTSLAG 1 Siste endring

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

Brannvern. Hva er brann? Hvorfor brenner det? Hva skal du gjøre når det brenner?

Brannvern. Hva er brann? Hvorfor brenner det? Hva skal du gjøre når det brenner? Brannvern Hva er brann? Hvorfor brenner det? Hva skal du gjøre når det brenner? Utarbeidet av Norsk brannvernforening i samarbeid med Tryg Forsikring. Illustrasjon/foto: Elisabeth Moseng/Marit Klewe Trykk:

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

INFORMASJON TIL BEBOERNE I ZONE 5.

INFORMASJON TIL BEBOERNE I ZONE 5. INFORMASJON TIL BEBOERNE I ZONE 5. I dette heftet er det meste av nødvendig informasjon som gjelder Zone 5 samlet. INNHOLD: 1. Praktisk informasjon: Infotavle Regler for bruk av fellesarealer Renhold og

Detaljer

H U S O R D E N SR E G L E R F O R M A N G L E R U D L I A B O R E T T S L A G

H U S O R D E N SR E G L E R F O R M A N G L E R U D L I A B O R E T T S L A G H U S O R D E N SR E G L E R F O R M A N G L E R U D L I A B O R E T T S L A G vedtatt på generalforsamlingen med siste endring 26. mai 2009. Rundskriv fra OBOS eller fra borettslagets styre skal gjelde

Detaljer