MØTEPLASSEN. Kristiansand kommune Parkvesenet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPLASSEN. Kristiansand kommune Parkvesenet www.blomsterbyen.no www.kristiansand.kommune.no"

Transkript

1 MØTEPLASSEN Informasjons og veiledningshefte om barns leke og aktivitetsarealer for velforeninger og borettslag, skoler og barnehager, planleggere og utbyggere. Kristiansand kommune Parkvesenet 1

2 INNLEDNING Aktiv bevegelse er grunnleggende for utvikling av sanser, motorikk og ferdigheter. Barn og unge skal kunne være aktive på egne premisser i trygge omgivelser. Følelsen av å lykkes er i stor grad avhengig av fysiske ferdigheter. Det er derfor viktig å utforme lekeplassen slik at barna gis utfordringer og utviklingsmuligheter gjennom varierte aktiviteter og aktiv bevegelse. Lek i natur gir iflg. forskning bedre balanse, koordinasjon, rom og retningssans, kreativitet og samarbeidsevne, og dermed øket kvalifisering til det voksne liv. Ole Brum`s «Hundremeterskogen» er derfor en uvurderlig del av lekearealet, aktivitetstilbudet og bomiljøet. Det er viktig at lekeutstyret er tilpasset de ulike alderstrinn, og gir utfordringer som mestres etter øving. Barn skal få følelsen av å lykkes. De skal gis muligheter til å samhandle/ være sammen, eller leke alene. Lek i natur er ofte samlek med andre barn i utnyttelsen av det stedlige tilbud av terreng, vegetasjon, vann, sand, snø og is. Ballek og ballspill gir også god samlek. Tilrettelegging for funksjonshemmede kan enkelt skje ved bygging/ombygging av små detaljer. Fjern fysiske hindringer, monter rekkverk og håndtak, bruk ulike typer underlag, kontraster og overflatebehandlinger. Slik kan tilgjengelighet, lekeverdi og fremkommelighet bedres både for funksjonshemmede og funksjonsfriske. Arbeidet med og på lekeplassene styres av en hel rekke lover, forskrifter, standarder og normer. «Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr» stiller krav også til eksisterende utstyr (tilbakevirkende kraft!), og er juridisk bindende. Hovedhensikten er å hindre alvorlige ulykker og forebygge helseskade som følge av fall og fasthenging i åpninger og vinkler. Forskriften sier ingenting om at barn ikke lenger skal slå seg. Flere tusen barn og unge skades hvert år etter ulykker ved lek og opphold på lekeplassen og i skolegården/ barnehagen. De fleste er barn fra 2 til 10 år. Fallulykker gir de alvorligste skadene, som regel p.g.a. hardt underlag. Ronsa alene står for 1/3 av disse. Hodeskader og armbrudd registreres hyppigst. Dødsulykker ved kvelning skjer når barna henger fast med sykkelhjelm, skjerf, anorakksnor e.l. i trange/ smale/ kileformede åpninger og vinkler. Det er ikke mulig å lage lekeplasser hvor barna aldri kan skade seg. Det viktigste er å foreta regelmessig risikovurdering av utstyr og underlag, slik at de største fellene kan utbedres først. Fallhøyde, fallunderlag, farlige åpninger og vinkler er stikkord. Lag en tilstandsrapport/ dagbok hvor dato, registrerte feil og mangler, forslag til tiltak, tidsfrister, ansvarlig, og foretatte utbedringer fylles inn. Det er ikke forbudt å bruke sunn fornuft ved bygging og vedlikehold av lekeplassen. 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE lover 4 forskrifter Planlegging og utforming 5 av lekeplass/ uterom Hvordan forebygge ulykker 6 Støtdempende fallunderlag fallhøyde sikkerhetssone Farlige åpninger og vinkler Dugnad selvbygging 8 Ettersyn og vedlikehold 8 Driftsavtale 10 Kontrollskjema 11 Sjekkliste (tilstandsrapport) 12 Utstyrseksempler m/ tilhørende krav 14 Mulige tilskuddsordninger 16 Etterord 17 Litteraturliste kilder referanser 17 3

4 LOVER OG FORSKRIFTER Lekeplassen er et sted hvor barnet settes i fokus. Et sted for opplevelser og læring, spenning, gleder og hemmeligheter. Et sted som gir næring til forundring og fordypelse. et sted hvor det arbeides sammen, hvor man hjelper hverandre, etablerer og pleier vennskap. Et paradis av aktiviteter, samværsmuligheter, vilter lek og ro, sol og skygge, ly og le. Et sted som gir rammer, ikke begrensninger for barns utvikling til hele og engasjerte mennesker. Følgende lover kan ha praktisk betydning for dem som planlegger, bygger, driver og vedlikeholder barn og unges utemiljø: Produktkontrolloven Plan og bygningsloven Lov om helsetjeneste i kommunene Lov om grunnskolen Lov om barnehager Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. og så de som berører oss beboere, foreldre, velforeninger, borettslag mest: Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr (19/696) skal forebygge at lekeplassutstyr medfører helseskade. Forskriften benytter anerkjente europeiske standarder som teknisk referanse, men har på noen områder gått noe lenger enn standarden i andre land. Den viktigste endring er krav til åpninger, hvor forskriften fastslår at det ikke skal finnes parallelle åpninger mellom 923cm., og at bart metall skal være dekket for å unngå frostskader. Forskriften plasserer ansvaret hos produsenten, importøren, distributøren, detaljisten og andre som omsetter, formidler eller på annen måte behandler (monterer/ eier/ vedlikeholder) lekeplassutstyr Norsk standard europeisk norm for lekeplassutstyr (NSEN 1176), og fallunderlag (NSEN 1177) gjelder lekeutstyr og underlag som er beregnet for individuell og felles bruk, og er sammenfallende med vedtatte felles europeiske krav og testmetoder for lekeplassutstyr (CEN). Internkontrolloven, krever systemer og rutiner som viser hva som gjøres for å etterleve krav i normer og forskrifter, og er viktig når ansvaret for sikkerhet skal vurderes i barnas utemiljø. 4

5 PLANLEGGING OG UTFORMING AV LEKEPLASS/ UTEROM Noen ord i stikkordsform til dere som tenker å bygge ny lekeplass/løkke, eller bygge om en gammel plass, opparbeide skjermet og trafikksikker møte og samværsplass for nærmiljøet, gjøre aktivitetstiltak i friområdet, tilrettelegge for vinteraktiviteter og formidling av naturkunnskap og friluftsliv: Spør gjerne fagfolk om råd og hjelp. Kontakt parkvesenets nærmiljøkonsulent. Driftsavtale med kommunen? Kontakt parkvesenets driftskonsulent. Vurdér stedlige forutsetninger og muligheter for allsidig aktivitet. Den beste boligtomta er også den beste tomta for lekeplassen. Lag helhetsplan det kan bygges etter i etapper når økonomien tillater det. La brukerne/ barna bidra med behov/ ønsker/ drømmer/ vyer. La barna delta i hele prosessen fra idé via plan til virkelighet. Husk å integrere funksjonshemmede i plan og anlegg. Husk å vurdere de naturgitte muligheter for vinteraktiviteter (aking, hopp, skibakke). Ta vare på/ innpass natur og grønne kvaliteter, knauser, trær, kratt, bekker... Husk overflatevann/ tilsig/ drenering/ sluk. Kabler over/ under bakken? Bruk om mulig stedlige masser ved oppbygging av anlegget. Husk noe fast dekke for ballspill (basket), sykling... Husk sandkasselek for de aller minste, også for rullestolbrukere. Behov for skjerm mot vær og vind? Planting, hekk, legjerde... Skjerm mot vei/trafikk? Gjerde, lav stolperekke, beplantning eller (gress)voll? Stengsel mot skrenter/ stup og mulig rasfare? Flettverksgjerde? Lekeapparater for allsidig aktivitet, samvær, trening av sanser og motorikk, tilpasset de aktuelle brukergrupper/ alderstrinn. Kjøpeutstyr eller dugnadssnekring? Bord, benker, grill, bålplass? Sikkerhetssoner, ferdselsretninger, fallunderlag. Sand, bark og/ eller gummibelegg? Grus, gress og/ eller asfalt? Planteallergi, giftige materialer og vekster? Internkontroll, sjekkliste, rutiner, ansvar, forsikring... 5

6 HVORDAN FOREBYGGE ULYKKER? STØTDEMPENDE FALLUNDERLAG, FALLHØYDE, SIKKERHETSSONE: Fallhøyden er den største loddrette avstand mellom ståflaten på lekeapparatet og fallunderlaget. Alle apparater med ståhøyde over 60cm skal ha støtdempende fallunderlag. Tykkelsen på fallunderlaget bestemmes av apparatets største fallhøyde. Aktuelle underlag på Sørlandet i dag er gummibelegg, sand eller bark (ev. velholdt gress eller løs grus ved fallhøyder opptil cm). For sand og bark gjelder regelen at det skal være min. 2530cm lagtykkelse + et ekstra sikkerhets/slitelag på 1015cm, altså opptil 40cm sand eller furubark av god støtdempende kvalitet. Husk at bark synker sammen og omdannes til jord i løpet av 24 år og derfor jevnlig må byttes ut. «Kornstørrelsen» på furubark skal være 2 8cm. Ideell kornstørrelse på sand er 0,22mm eller 26mm av naturlig sand/grusmasse, ikke knust masse, og skal altså ikke inneholde finpartikler/ støv. Sand kan i perioder med hard frost bli «ulovlig» som fallunderlag. Apparatet anbefales da låst av eller satt ut av funksjon på annet vis. Sand tiltrekker katter, og trekkes lett inn på gulv med påfølgende slitasje. God avstand til inngangsdøra er derfor en stor fordel. Største tillatte fallhøyde med 40cm sand eller bark som underlag, er 3 meter. Kristiansand kommune har i samarbeid med nabokommunene og Rugsland sandtak på Birkenes fått Veritas til å måle støtdempingsevnen på støpesand fra Rugsland. Denne er nå godkjent for fallhøyder opp til 3 meter ved en lagtykkelse på 40 cm, og betegnes støtsand. Tabellen nedenfor viser fallhøyder med tilhørende tykkelseskrav til gummibelegg laget av resirkulerte bildekk. Disse males opp til granulat, farges og støpes som heller eller «belegningsstein». Gummiheller kan legges direkte på planèrt og komprimert underlag av grus el. sand (kantlimes), eller limes direkte på eksisterende asfaltdekke. Hellene skal være godkjent/ sertifisert. Fall krav til høyde tykkelse 1m 30mm 1,5m 50mm 2,1m 60mm 2,4m 75mm 2,8m 90mm 3,3m 110mm Prisene varierer fra ca. 500,/m2 til over 1.100, Gummiheller fåes i flere farger. Det finnes også belegningsstein, kantstein, pullert, trappetrinn osv. støpt av gummi. 6

7 Fallunderlagets størrelse/ utstrekning vises i tabellen nedenfor. Dette er krav ved fallhøyder over 60cm. Fallhøyder under 60cm utløser ingen krav. Fri fallhøyde må ikke overskride 3,0m. Fri fallhøyde 3m 2,5m 2m 1,5m 1m 0,6m Fallunderlagets 0,5m 1m 1,5m 2m 2,5m utstrekning FARLIGE ÅPNINGER OG VINKLER: Det skal ikke finnes risiko for fastsetting av hode, hals, skjerf, anorakksnor o.l. Åpninger skal enten være så store (over 23cm) at hele barnet kommer igjennom, eller så små (under 9cm) at barnet stopper i brysthøyde hvis det sklir gjennom med bena først uten å finne fotfeste. Dette gjelder også i trapper, rekkverk, mellom rekkverk og gulv/ tak osv. Det er viktig å unngå «V»formede åpninger med vinkel mindre enn 50grader, hvor kroppsdeler eller tøy kan kile seg fast. Dette er spesielt viktig i sklier, klatrestativ o.l. Nedenfor vises forskjellige typer åpninger med tilhørende forbudte mål: 923cm 9 23cm En fot kan henge fast i åpninger over 3cm En finger kan henge fast i åpninger 825mm mindre enn 50 grader 1123cm Dette betyr at åpninger under 8mm(*), mellom 2530mm, mellom 89cm, og over 23cm er akseptable åninger. (*)Vær spesiellt obs på små, kileformede åpninger som gir fare for (anorakk)snorfeste, som øverst i sklier, brannmannstiger og fra hyttetak (der hvor det er tvungen bevegelse uten returmulighet ) 7

8 DUGNAD SELVBYGGING? Det er ikke forbudt å jobbe dugnad på lekeplassen, eller å bygge lekeapparater på dugnad. Det bør likevel være et visst innslag av «fagfolk» i dugnadsgjengen, dersom det skal bygges annet utstyr enn sandkasse, bord m/benk o.l. såkalt «ufarlig» utstyr. Ved å stå som produsent av lekeutstyr, pålegges ansvar i h.t. tidligere nevnte lover (produktkontroll og produktansvar). Ved ev. ulykker kan både produsent og vedlikeholder bli stilt til ansvar dersom arbeidet ikke er utført forskriftsmessig. Det meste av lekeutstyr som er å få kjøpt i dag kan med fordel monteres på dugnad. Det skal medfølge gode monteringsanvisninger og beskrivelse av underlag og sikkerhetssone. Det er forbudt å bruke kreosotimpregnerte materialer (gamle telefonstolper og jernbanesviller) på lekeplassen. Det blir også forbudt å bruke vanlige trykkimpregnerte materialer (arsenikk/ kobber/ krom) fra sommeren Det finnes i dag gode og varige alternativer å få kjøpt uten arsenikk og krom, uten at disse koster særlig mye mer. Noen av disse må imidlertid behandles med olje/ beis, og bør ikke i direkte kontakt med jord. Det kan nyttes både skårne materialer og rundstokk. Holdbarheten er imidlertid noe kortere i skårne materialer enn i rundstokk. Andre alternativer er eik, såkalt selvimpregnert virke av lerk eller cedertre, kjerneved av (malm)furu o.l. Disse tåler ikke kontakt med jord over lengre tid. Vær obs på at en del utstyr må graves ned og støpes fast. Dette kan fort resultere i slark, dårlig flyttbarhet og problemer med slitasje og råtekontroll. Noen produsenter leverer utstyr hvor treverket ikke kommer i kontakt med jord, men monteres med prefabrikerte fundamenter av f.eks. galvanisert stål og betong. Dette gir enklere, raskere og billigere montering, et stødig og solid resultat uten råteproblemer, og muligheter for enkel demontering/ flytting ved hærverk eller endret behov. ETTERSYN OG VEDLIKEHOLD: Ettersyn og vedlikehold skal sikre at lekeapparatenes funksjon og sikkerhet blir ivaretatt gjennom hele utstyrets levetid. «Internkontrollforskriften» pålegger den som er ansvarlig for driften å sørge for regelmessig inspeksjon og kontroll. Særlig viktig er det å kontrollere for hærverk, skader, defekte deler og slitasje. Vær også oppmerksom på fallunderlagets tilstand, tykkelse og kvalitet. Spesielt under ronser og sklier forskyves massen, og må etterfylles. Vurdér også fallunderlagets støtdempende egenskaper ved frost. Det kan i kalde perioder midtvinters være aktuelt å demontere eller låse av f.eks. ronsesetene. Velet må føre dagbok/logg over nybygging og tilsyn/ vedlikehold/ reparasjoner. Denne er alltid grei å kunne se tilbake i dersom uhell likevel skulle skje. Bruk gjerne sjekkliste ved kontroll/ vedlikehold av plass og utstyr. Dermed unngår du å overse detaljer som kan gi fatale følger. Dersom feil/ slitasje oppdages, skal det settes tidsfrist for reparasjon/ utskifting, og ansvarlig for dette arbeidet utpekes. Ansvarlig skal signere i dagboka/ loggen når arbeidet er utført. 8

9 ETTERSYN: Rutinemessig visuelt ettersyn skal identifisere åpenbare farer som resultat av hærverk, utilsiktet bruk og tilfeldige defekter. (daglig/ ukentlig) Funksjonsettersyn går mer i detalj på virkemåte, stabilitet og slitasje. (minst 4 g pr år der det årlige hovedettersynet er et av disse). Ved hard bruk (skolegårder) minst 1 g pr mnd.! Årlig hovedettersyn gjennomføres med max 12 måneders mellomrom, og skal fastslå den generelle sikkerhet på utstyr, fundament og underlag (værpåvirkning, rust, råte, kvalitet/ sikkerhet etter reparasjoner/ utskifting av deler..). Hovedettersyn bør utføres av sakkyndige i samsvar med produsentens anvisninger. Se forøvrig vedlagte kontrollskjema. VEDLIKEHOLD: Rutinemessig vedlikehold utføres etter et fast hensiktsmessig program, og består av forebyggende tiltak for å opprettholde sikkerhets og kvalitetsnivået. Arbeidene skal omfatte ettertrekking av bolter/ skruer, fjerning av utstikkende spiker, smøring av lagre/ oppheng, fjerning av søppel/ glasskår/ stein o.l., maling/ beising av slitte overflater, vedlikehold/ supplering av støtdempende fallunderlag, rengjøring/ vedlikehold av plass, sikkerhetssone og ev. tilhørende friområde. Korrigerende vedlikehold omfatter tiltak for å utbedre feil og/ eller gjenopprette nødvendig sikkerhetsnivå, og omfatter utskifting av slitte deler/ fester/ beslag, utbedring av bærende komponenter med feil, og ettersyn/ ev. sveising av sveiseforbindelser. Endring av utstyr: Ev. endringer av deler/ komponenter/ konstruksjon/ sammensetning/ kombinasjoner skal bare foretas i samråd med produsent eller sakkyndig. Husk å ivareta sikkerheten også for publikum og den som utfører vedlikehold/reparasjoner. Se vedlagte sjekkliste s.13 9

10 KRISTIANSAND KOMMUNE DRIFTSAVTALE Parkvesenet Avtale om plassering, drift og vedlikehold av lekeplassutstyr på kommunalt friområde/lekeplass Mellom Velforeningen... og Kristiansand kommune v/ parkvesenet er det inngått slik avtale: 1. Velforeningen vedlikeholder lekeplass(er) og kan plassere eget lekeplassutstyr på kommunalt friområde som vist på vedlagte kart. 2. Velforeningen overtar vederlagsfritt eiendomsretten til alt lekeplassutstyr som står på området pr. d.d. Kommunen plikter å legge frem en tilstandsrapport for lekeplassen(e) med de lekeapparater som er installert ved inngåelsen av avtalen. 3. Velforeningen forplikter seg til at lekeplassutstyret til enhver tid oppfyller kravene i forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr av og at dette drives i tråd med internkontrollforskriften av Velforeningen skal være medlem av Norges Velforbund med gjeldende ansvarsforsikring. Kommunen sørger for kollektiv innmelding og betaler den årlige medlemskontigent. 5. Dersom velforeningen ikke utfører nødvendig ettersyn og vedlikehold, kan kommunen inaktivere eller fjerne lekeplassutstyret. 6. Fra velforeningens side kan avtalen sies opp med 1 måneds varsel. Kommunen kan si opp avtalen med 3 måneders varsel. Ved vesentlig mislighold vil kommunen kunne si opp avtalen uten forvarsel. 7. Avtalen gjelder fra... / Kontaktperson: Velforeningen Kommunen v/ parkvesenet Navn:... Navn:... Adr.:... Adr.:... Tlf.:... Tlf.:... Velforeningen plikter å melde fra om ev. navneendring til Kristiansand kommune v/ parkvesenet. Kristiansand, den... / for velforeningen:... for Kristiansand kommune:... 10

11 KONTROLLSKJEMA FOR LEKEPLASSER I KRISTIANSAND KOMMUNE Sone Anl.nr. Adresse Rutinemessig ettersyn Måned Dato Huske Vippe Vippedyr Klatrestativ Hytte Sklie Nytt utstyr Fjernet utstyr Merknad Sign. Mars/ april Hovedettersyn Juni September Desember 11

12 SJEKKLISTE FOR LEKEPLASSER Ettersyn, drift og vedlikehold I h.t. Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr og NSEN og 1177 Generelle krav til lekeutstyr () Sjekk utstyret for utstikkende deler/spiker/skruer eller skarpe kanter () Fallsoner fri for utstikk som kan skade ved fall fra høyere nivå () Bevegelige deler og fjærer skal være utformet slik at de ikke kan klippe / klemme () Kontrollér for råteangrep () Kontrollér at dreneringsåpninger ikke tettes () Bytt ut slitte detaljer, og bruk fortrinnsvis originaldeler () Bevegelige deler smøres med jevne mellomrom hvis mulig () Alle deler i konstruksjonen skal skrues eller boltes () Ved fallhøyder over 2 m, skal det være min. 70 cm tett gjerde Kjetting: () Skal være kortlenket med max åpning 8mm () Kontrollér slitasje mellom ledd, spes. øverst/ nederst Bolter og skruer: () Bolter/skruer nedsenket og godt festet. () Løse skruer / bolter ettertrekkes, manglende skruer, bolter og muttere erstattes Ikke godkjente åpninger og vinkler v/ fallhøyder over 60 cm: () Fingre: 825 mm () Fot: over 3 cm () Hode: 923 cm for parallelle, kvadratiske og sirkulære åpninger () Vinkler mindre enn 50 (selvsnørende effekt, anorakksnor, skjerf, hår.) Forankring / overdekning: () Kontrollér at alle konstruksjoner/apparater er godt festet (slark?) () Kontrollér stabilitet og risiko for velting () Avrundet betongfundament under bakken, min. overdekning 200 mm () Ikke avrundet fundament, min. overdekning 400 mm Underlag: () Største tillatte frie fallhøyde er 3,0 m (målt fra ståflaten) () Støtsand (26mm eller annen godkj. fraksjon), evt. bark, jfr. forskriften () Typegodkjent fallunderlag for respektive fallhøyder (gummiheller) () Sikkerhetssone minst 1,5 m ut fra apparatet ved fallhøyde over 0,6 m () Det må ikke forkomme stein, stubber og liknende harde eller skarpe gjenstander i sikkerhetssonen Karusell: () Forankring, karusellen skal ikke kunne flyttes () Se over ståflaten/gulvet () Lager smøres () Kontrollér håndtak, åpning ned til underlag(80110mm) o.l. 12

13 Huske/ronse: () Kontrollér for slitasje i oppheng og mellom sjakkel/ kjetting () Bruk kortlenket, helst plastbelagt kjetting, max åpning 8mm () Maks. 2 huskeseter pr. stativ hvis ikke innspringstengsel fra sidene () Fri avstand mellom sete og underlag min. 40cm. () Maks. høyde til tverrligger 3m, min. 2m. () Avstand mellom setene 6080cm avheng. av høyde tverrligger () Avstand mellom sete og ronseben 5070cm ««() Fallunderlag foran og bak i svingretningen 3,54,5m ««() Avstand mellom opphengene skal være større enn setets bredde () Seter for mindre barn må ikke monteres på samme huske som for større barn Klatrestativ / hytte/ tårn m/ sklie: () Klatrestativ skal ha utspringstengsel ved utgang til sklie () Gjerde/ sidevanger ved utgang til sklie skal ha min. høyde 6085 cm () Høyde på sidevanger sklie 1050 cm avhengig av fallhøyden () Trapp ikke nærmere sklie enn 1,0 m () Sikkerhetssone foran sklie, min. 2,0 m/ 1,0 m på sidene () Sklie bør ikke vende mot syd () Sklie skal ha oppbremsingsflate nederst, og lande nede i nivå med sanden Hengebro: () Kontrollér forbindelseskjeder og håndtak () Kontrollér fester () Kontrollér at det ikke finnes kileformede åpninger ved tilkobling til lekestativ () Kontrollér at farlige åpningsmål ikke kan oppstå under lek/ bruk Linebane: () Utgangsplattform ikke mer enn 1,0m over terreng () Wirens innfestningshøyde skal være min. 2,5 m over bakkenivå () Fritt rom min. 2,0 m langs begge sider av bæretauet, samt 2,0 m i hver ende () Min. avstand mellom line og sete 2,1m () Fri høyde under setet ved belastning 130kg skal være minst 400 mm () Fri fallhøyde fra sete maks. 2,0 m () Fri fallhøyde fra gripehåndtak ved belastn. 50kg skal være max 2,5m () Kontroller feste, skruer og beslag, samt slitasje ved wirefestene () Kontroller at banen løper friksjonsfritt () Setekjetting skal ha max åpning 8mm og plastbelegg () Det skal være stoppere i endepunktene. Klatrenett: () Kontrollér alle klatredetaljer: Tau/ klatrenett, leidere osv. () Trappepinners diameter skal være 1645 mm () Ingen åpninger mellom 923cm () Nett/ klatretau skal være festet også i bakken Diverse: () Behov for/ kontroll av sikringsgjerde mot stup eller rasfarlig område? () ««stengsel/ gjerde mot vei/ trafikk/ andre mulige farer? () Fjerning av døde trær, tørre greiner, løse steinblokker, glasskår m.m.? 13

14 DET MEST BRUKTE LEKEUTSTYR, SIKKERHETSKRAV, FALLUNDERLAG: Ronsa/ huskestativet er det mest brukte lekeapparat idag, men også et apparat som gir mange skader. Husk 40cm støtsand minst 4m foran og bak, avrundede fundamenter dekket av minst 20cm sand, støtdempende seter, (plastbelagt) kjetting m/ max 8mm åpning, rikelig avstand mellom seter og ben. Barna skal ikke måtte krysse huskas sikkerhetssone for å komme til andre apparater (plassér gjerne huska bakerst på plassen. Store leke/klatreseksjoner er bygd opp av mange enkeltelementer. Her stilles strenge krav til soliditet, sammenføyning, funksjon, detaljer, montering, fallunderlag og tilsyn/ vedlikehold. Her gis barna mange muligheter til å utvikle og teste motoriske ferdigheter og fysikk. Klatre, gripe, slenge, henge, hoppe, balansere, åle, smyge, svinge, gynge, snurre, skli...alene eller sammen med andre. Her stimuleres muskel og leddsansen, balanse og likevektsansen, berøring og følesansen. Her skal spenning og trygghet kunne forenes. Husk jevnlig kontroll og ettertrekking. 40cm støtsand minst 1,5m ut til sidene (se tabell s.8). Unngå farlige åpninger og vinkler. Sandkassa bør ikke være større enn 3x3m, og må lages av materialer som tåler direkte kontakt med bakken (miljøvennlig impregnering). En sittekant både pynter og stiver opp kassa. Kan gjerne bygges på dugnad. Husk avrundede kanter/ hjørner. Bruk «byggbar» sand, dybde min. 30cm. Plasseres på lun/ solrik plass. Ei sandkasse som vist på bildet holder neppe i mange år, men er mer spennende enn ei standard kasse av impr. plank. 14

15 Det finnes et stort utvalg «lekesentraler»/ aktivitetsanlegg også for de yngste barna. Her kreves forskriftsmessig fallunderlag av 40cm sand (ev. gummibelegg) min. 1,5m. ut fra apparatet. Obs.: 2m. sikkerhetssone/ landingsfelt foran sklia, samt utspringsstengsel øverst (se rødlakkert bøyle/stang på bildet). Vippedyr/ «spillopphøner» finnes i et utall varianter med plass til 1 el. flere barn samtidig, og også tilpasset funksjonshemmede. Disse leveres som regel med prefabrikert fundament som enkelt skal graves ned. Det stilles krav til sikkerhetssone rundt, og underlaget bør minst være løs grus/ subbus. Enkeltelementer kan med fordel settes sammen til ei aktivitets og trimløype (trimstasjoner), eller brukes til å knytte forskjellige apparater eller arealer sammen. Slike lave apparater må ikke nødvendigvis ha fallunderlag av sand/ gummi, men dette anbefales likevel. Mange utrangerte båter er opp gjennom årene tatt på land og plassert på lekeplassen. Dette er i og for seg ok, men husk da å montere båten stødig, noe nedgravd i sandhavet, og gjerne med litt sand oppi båten også. Sjekk for skarpe kanter, utstikkende spiker/ skruer, farlige åpninger (s.8), oljesøl, giftige stoffer... Båten blir et lekeapparat som trenger jevnlig tilsyn og vedlikehold. Hvis fallhøyden er mer enn 60100cm, skal båten monteres i et sandbasseng. 15

16 MULIGE TILSKUDDSORDNINGER? (det er lov å prøve seg!!!!) TILTAK/TILSKUDDSORDNING KONTAKT/ETAT FRIST Fleksible Nærmiljømidler, lokale tiltak for bedre Parkvesenet 1/3 utendørs møteplasser og tryggere oppvekstmiljø Spillemidler til nærmiljøanlegg ( ikke ren lek, men Idrettsetaten/parkvesenet 1/9 # idrettslek, ballek, vinteraktiviteter, løyper o.l.) Forenklede spillemidler til nærmiljøanlegg ( ikke Parkvesenet ingen ren lek, men idrettslek, ballek, vinteraktiviteter, løyper o.l.) Max totalkostnad , Utviklingsprogram for styrking av oppvekstmiljø. Prosjekt mot vold og gjengproblematikk? v/ Kriminalitetsforebygg. koordinator Miljøbymidler? Miljøvernsjefen Friluftsliv/ grønnstruktur? Parkvesenet ingen Tilskudd til særlig viktige barne og ungdomstiltak? Fritidsetaten Opprust. av kvartalslekeplasser/løkker/friomr.? Parkvesenet, driftsavd. ingen Skolegården som nærmiljøpark? Skoleetaten(+parkvesenet) Legatmidler til helsefremmende, sykdoms og Helse og sosialsektoren 15/2 rusforebyggende arbeid? «humanitær og frivillig innsats på det Helse og sosialsektoren 15/2 sosiale felt? Diverse friluftsformål? MidtAgder Friluftsråd ingen Helsefremmende og forebyggende arbeid (belastn. VestAgder råd for 14/4 skader, ulykker, rusmisbruk, allergi mm)? folkehelse Arbeid for bærekraftig utvikling, Lokal Agenda 21? Fylkesm. miljøvernavdeling 1/4 Tilskudd til Kultur og fritidsformål? Kultursektoren/ Fritidsetaten Solofondet, banker med mer????? Før midler ev. tildeles: Anlegg som krever godkjenning (fra plan og bygn.etaten) skal være byggemeldt m/ nabovarsler, og godkjent. Enkle anlegg på kommunal grunn skal godkjennes av parkvesenet (lek, ball, sti, løype, badeplass...) Tiltak på lekeplass/utstyr skal godkjennes av parkvesenet. Velet må inngå driftsavtale med parkvesenet for privat vedlikeholdte lekeplasser (se eget avsnitt) før det kan gis tillatelse til å montere utstyr omfattet av forskriften. For søknader om tiltak i uteområder: Husk å kartfeste tiltaket. Kart kan kjøpes i ønsket målestokk i Servicebutikken, Teknisk Sektor, Tollbodgt. 22, eller spør parkv. Før det kan søkes om spillemidler fra staten, må anlegget stå oppført i kommunedelplan for idrett, friluftsliv. Frist 30.juli til idrettsetat/ parkvesen. Spør gjerne Servicebutikken, tlf eller Byhallen, tlf om navn på kontaktpersoner og adresser ved behov. 16

17 ETTERORD Om barna fikk bestemme, hadde mange lekeplasser, løkker, barnehager og skolegårder sett annerledes ut enn i dag. Barnas møteplass hadde vært uten de store asfaltflatene, ingen «stikkebusker», mer variert, fantasirik og fargerik. Lekeplassen hadde vært et sted der barna ble litt lenger, og stadig vende tilbake til. En trygg men samtidig spennende plass for samvær, aktivitet og fysisk utfoldelse, trening, prøving, feiling og mestring. Et sted hvor kontakter knyttes og vennskap oppstår. Det er barna som er de virkelige ekspertene. Spør dem så får du høre... KRISTIANSAND PARKVESEN september 2006 Litteraturliste, kilder, referanser: Dette informasjonsheftet er en redigert og oppjustert utgave av heftet «Møteplassen», som parkvesenet i Kristiansand utarbeidet i I tillegg har vi støttet oss til «Barnas uterom» v/ T.J.Askim/ Ø.Vestre, Universitetsforlaget «Nærmiljøanlegg for fysisk aktivitet», Kulturdept., «1992. «Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr», Prod. og el.tilsynet «Sikkerhetsfakta lekeplassutstyr» ««samt diverse produktkataloger, kurs og seminarnotater, temahefter, faglitteratur og annen offentlig informasjon. En del bilder er lånt fra internettkatalogene til Søve, Kompan, og HAGS 17

18 Egne notater: FN`s konvensjon om barnets rettigheter: «Partene anerkjenner barnets rett til hvile og fritid, til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder, og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet.» 18

Lekeplassutstyr SIKKERHETSFAKTA NR. 9

Lekeplassutstyr SIKKERHETSFAKTA NR. 9 PRODUKT- OG ELEKTRISITETSTILSYNET 9 Lekeplassutstyr SIKKERHETSFAKTA NR. 9 2 PRODUKT- OG ELEKTRISITETSTILSYNET Tenk sikkerhet Med denne brosjyren ønsker vi å informere eiere og andre som har ansvar for

Detaljer

Fakta Februar 2008. Lekeplassutstyr

Fakta Februar 2008. Lekeplassutstyr Fakta Februar 2008 Lekeplassutstyr Eiere av lekeplassutstyr har ansvaret for at sikkerheten er ivaretatt. Det innebærer at den som anskaffer lekeplassutstyr og tilbyr det for bruk, må ha systemer og rutiner

Detaljer

Sikker Lekeplass AS. Tegleverksveien 15 A, 3400 Lier. Org nr 989440187. Tel: 48030214

Sikker Lekeplass AS. Tegleverksveien 15 A, 3400 Lier. Org nr 989440187. Tel: 48030214 Lekeplass 1 Lekesentral 1,5m 1,5m Feil funnet ved sikkerhetskontroll: Ref Henvisning Fareklasse: Fare for fastklemming av hode/hals. Faste åpninger mellom 9cm og 23cm skal ikke forekomme. FSL 6 Fare for

Detaljer

Å rlig hovedettersyn - Lekeplasskontroll

Å rlig hovedettersyn - Lekeplasskontroll Å rlig hovedettersyn - Lekeplasskontroll Holvika skoler 4. november 2014 Vi har i dag foretatt befaring/kontroll av lekeplass på deres uteområde. Alle henvisninger i rapporten gjelder i henhold til NS1176

Detaljer

Denne publikasjonen er et utkast og skal ikke publiseres uten DSB`s samtykke.

Denne publikasjonen er et utkast og skal ikke publiseres uten DSB`s samtykke. En sikker lekeplass Håndbok for eiere av lekeplassutsyr 1 Idé: David Yearley, Kongelig Forbund for Forebygging av Uhell (Royal Society of Preventing Accidents RoSPA) Mer informasjon om RoSPA kan leses

Detaljer

KONTROLLHJELPEMIDLER

KONTROLLHJELPEMIDLER Del 2 KONTROLLHJELPEMIDLER FOR LEKEPLASSEN 1 Lekeplass-Forskriftens Formål Å forebygge at lekeplassutstyr medfører helseskade for brukere eller tredjepart når utstyret brukes til de formål det er beregnet

Detaljer

Monterings og bruksanvisning til rustfrie rustjebaner av typen TS og TS Scandi

Monterings og bruksanvisning til rustfrie rustjebaner av typen TS og TS Scandi Monterings og bruksanvisning til rustfrie rustjebaner av typen TS og TS Scandi Takk for di tillit. Belønningen vil være et kvalitetsprodukt og tilfredsstillelse av deres barn. Innledning Her får du informasjon

Detaljer

Tilstands-rapport: Årlig hoved ettersyn av lekeplassen

Tilstands-rapport: Årlig hoved ettersyn av lekeplassen Tilstandsrapport 203 Side av 0 Undelstad Huseierforening Kontrolldato: 7/5-203 Undelstadveien 73 A Inspektør: Svein Torsdal Våre inspektører: HER (sertifikater) 387 Asker Vår ref: n Heyerdahl Telefon:

Detaljer

NORM FOR UTFORMING AV LEKEAREALER

NORM FOR UTFORMING AV LEKEAREALER NORM FOR UTFORMING AV LEKEAREALER lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger 2 Vi Vil Vi Våger Innhold Norm for utforming av lekearealer i.... 4 Kvaliteter Krav til innhold, plassering og utforming av lekearealer:...

Detaljer

Monterings og bruksanvisning til rustfrie rustjebaner av typen DPP og Basic

Monterings og bruksanvisning til rustfrie rustjebaner av typen DPP og Basic Monterings og bruksanvisning til rustfrie rustjebaner av typen DPP og Basic Takk for di tillit. Belønningen vil være et kvalitetsprodukt og tilfredsstillelse av deres barn. Innledning Her får du informasjon

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: I.6.4-12 Side: 1

Harstad kommune Dok.id.: I.6.4-12 Side: 1 Harstad kommune Dok.id.: I.6.4-12 Side: 1 SJEKKLISTE FOR BARNS ARBEIDSMILJØ OG SIKKERHET I BARNEHAGER BARNEHAGENS INNEOMRÅDE Sjekklisten skal være en del av barnehagens internkontrollsystem. Arbeidsmiljøkartlegging

Detaljer

Alle våre lekeapparater er godkjent i henhold l EN 1176 og de kommer med dele liste og monteringsanvisning.

Alle våre lekeapparater er godkjent i henhold l EN 1176 og de kommer med dele liste og monteringsanvisning. Vårt mål er å kunne lby lekeapparater som kan passe alle. Savner du noe eller har spesielle behov, kontakt oss! Alle våre lekeapparater er godkjent i henhold l EN 1176 og de kommer med dele liste og monteringsanvisning.

Detaljer

Skolegårder i regi av Undervisningsbygg. Fra gammel til ny skolegård

Skolegårder i regi av Undervisningsbygg. Fra gammel til ny skolegård 1 Skolegårder i regi av Undervisningsbygg Fra gammel til ny skolegård 2 UNDERVISNINGSBYGG Oslos største eiendomsforvalter! Ca. 1,3 millioner kvm gulvflate. 175 skoler. 750 bygninger. ca. 70.000 elever.

Detaljer

Nærmiljøanlegg. Fylkeskommunal samling for Hedmark og Oppland Honne 28-08 2007

Nærmiljøanlegg. Fylkeskommunal samling for Hedmark og Oppland Honne 28-08 2007 Nærmiljøanlegg Fylkeskommunal samling for Hedmark og Oppland Honne 28-08 2007 Jeg skal si noe om: Hvorfor tenker Gjøvik kommune... Hvordan tenker Gjøvik kommune... Hvem tenker i Gjøvik kommune... når det

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser NORDREISA KOMMUNE 2013-2025 Her gis en norm for lekeplasser i forbindelse med utbygging av nye boligområder. Norm for lekeplasser

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

SLUTTRAPPORT HELSE GJENNOM VANN OG LEK PROSJEKTNUMMER: 2008/3/0269 Norges handikapforbund

SLUTTRAPPORT HELSE GJENNOM VANN OG LEK PROSJEKTNUMMER: 2008/3/0269 Norges handikapforbund SLUTTRAPPORT HELSE GJENNOM VANN OG LEK PROSJEKTNUMMER: 2008/3/0269 Norges handikapforbund 1 Forord Rapporten skal gi informasjon om prosjektet til de som ønsker å gjøre noe tilsvarende samtidig som rapporten

Detaljer

8-4. Uteoppholdsareal

8-4. Uteoppholdsareal 8-4. Uteoppholdsareal Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.11.2015 8-4. Uteoppholdsareal (1) Uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for ulike

Detaljer

Tips til montering av solcellepaneler GETEK

Tips til montering av solcellepaneler GETEK Tips til montering av solcellepaneler GETEK Det finnes flere typer solcellepanler og flere løsninger for montering. At det ikke er noe standardsystem skyldes at behovene og mulighetene er svært ulike alt

Detaljer

Tips til montering av solcellepaneler

Tips til montering av solcellepaneler Tips til montering av solcellepaneler Det finnes flere typer solcellepanler og flere løsninger for montering. At det ikke er noe standardsystem skyldes at behovene og mulighetene er svært ulike alt avhengig

Detaljer

Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg

Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg Byplan Sortland Blåbyen 2014-2026 Retningslinjene er utarbeidet i forbindelse med Byplan Sortland B. GENERELT 1. Definisjon Med lekeområder menes både opparbeidede

Detaljer

Lek i sentrum. Ett bidrag til åpen idékonkurranse for lek i sentrum arrangert av Stavanger Kommune

Lek i sentrum. Ett bidrag til åpen idékonkurranse for lek i sentrum arrangert av Stavanger Kommune Lek i sentrum Ett bidrag til åpen idékonkurranse for lek i sentrum arrangert av Stavanger Kommune Mette Marit blåser bobler i smuget! Hvorfor ikke klatre litt på Mette Marits fantastiske bobler? Er du

Detaljer

Revidert versjon 2006, vedtatt i styremøte 30. oktober 2006 med gyldighet fra 1. januar 2007.

Revidert versjon 2006, vedtatt i styremøte 30. oktober 2006 med gyldighet fra 1. januar 2007. DOKUMENTET TILHØRER G BORETTSLAG BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLDSPLIKT TIL PRIVATE HAGE- PARSELLER M..M.. G BORETTSLAG BORETTSLAG Dette dokumentet beskriver bruksrett og vedlikeholdsplikt for private hageparseller,

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

NORM FOR UTOMHUSANLEGG I SØR-ROGALAND

NORM FOR UTOMHUSANLEGG I SØR-ROGALAND Konferanse UU Rogaland fylkeskommune Stavanger 06.11.14 Eigersund Hå Time Klepp Sola Sandnes Randaberg Stavanger HVORFOR: Sikre tilfredsstillende kvalitet i utomhusanleggene Forutsigbarhet for krav til

Detaljer

Uteaktiviteter for 1.klasse Erfaringer fra 4 år med ressursuker

Uteaktiviteter for 1.klasse Erfaringer fra 4 år med ressursuker Uteaktiviteter for 1.klasse Erfaringer fra 4 år med ressursuker Organisering Lange uteøkter ser ut til å fungere best. Lengre økter gir ungene tid til å få på klær, komme i gang med lek, være i lek ute

Detaljer

Kun 114.500,- Kun 59.900,- Norskprodusert lekeplassutstyr! Kun 29.900,- Vårsalg 2015 - spar inntil 50 %

Kun 114.500,- Kun 59.900,- Norskprodusert lekeplassutstyr! Kun 29.900,- Vårsalg 2015 - spar inntil 50 % 29.900,- 59.900,- 114.500,- Norskprodusert lekeplassutstyr! Vårsalg 2015 - spar inntil 50 % Informasjon Aktiv Lek AS er en norsk produsent av lekeapparater som ligger i Telemark. Personene i bedriften

Detaljer

Instruksjon for bygging av en DiscGolfPark. En discgolfbane bygges i 3 faser. 3. Fase Levering av kart Banen er klar for spill

Instruksjon for bygging av en DiscGolfPark. En discgolfbane bygges i 3 faser. 3. Fase Levering av kart Banen er klar for spill Instruksjon for bygging av en DiscGolfPark Dette heftet inneholder detaljert informasjon om alle DiscGolfPark produkter: DisCatcher kurv, InfoBoard, TeeSign og TeePad. Installering av en DiscGolfPark enkelt

Detaljer

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05 er designet for en-familie hus og hytter med relativt lite vannforbruk, og hvor avløpsvannet kan slippes direkte ut i terrenget

Detaljer

AB 000 Kl 1. Norsk Standards tekniske spesifikasjon for terrassebord SN/TS 3188

AB 000 Kl 1. Norsk Standards tekniske spesifikasjon for terrassebord SN/TS 3188 Impregnert tre Norsk Standards tekniske spesifikasjon for terrassebord SN/TS 3188 Standard Norge har utgitt en teknisk spesifikasjon for trykkimpregnerte terrassebord Spesifikasjonen vil være naturlig

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning

Monterings- og bruksanvisning Monterings- og bruksanvisning Importør: Enebakkveien 441 B, 1290 OSLO Tlf. 23 19 11 00 Faks 23 19 11 01 E-post: post@instant.no www.instant.no - 1 - 1. Innledning Kjære kunde, INSTANT Blitz-Fix takssikring

Detaljer

KONTROLL AV HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR SAMEIET FOR STYREPERIODEN 2015/2016

KONTROLL AV HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR SAMEIET FOR STYREPERIODEN 2015/2016 KONTROLL AV HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR SAMEIET FOR STYREPERIODEN 2015/2016 Målsetting: Styret skal systematisk arbeide for at sikkerheten for beboerne ivaretas på sameiets fellesområde slik at risikoen

Detaljer

RAMBØLL BOGAFJELL SKOLE SKISSEPROSJEKT

RAMBØLL BOGAFJELL SKOLE SKISSEPROSJEKT KOSTNADSKALKYLE Prosjekt nr. Prosjektnavn: Initialer: Dato: Rev. Nr. Rev. dato: 1350006811 Bogafjell skole, Sandnes ELRY 18.03.2015 - - Forbehold: Generelt: Skisse som er utarbeidet 06.03.2015 danner grunnlaget

Detaljer

Brukerhåndbok. Aqualine FrøyaRing Bunnringssystem. Rev. 30.09.14 - A

Brukerhåndbok. Aqualine FrøyaRing Bunnringssystem. Rev. 30.09.14 - A Brukerhåndbok Aqualine FrøyaRing Bunnringssystem Rev. 30.09.14 - A Side 2 av 25 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 2 1.1 Kontakter i Aqualine AS... 2 2 Beskrivelse... 3 3 Definisjoner... 3 4 HMS Helse,

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER Universell utforming betyr utforming for alle Fordi kravene til universell utforming er høye, og kan være uoppnåelig i naturlandskapet, brukes gjerne begrepet tilgjengelighet

Detaljer

Kap. 7 Tilleggskrav for ulike løfteredskap

Kap. 7 Tilleggskrav for ulike løfteredskap Kap. 7 Tilleggskrav for ulike løfteredskap 7.1 Generelt Bruk og daglig sjekk av løfteredskap skal være i samsvar med produsentens bruksanvisning og krav i denne NORSOKstandarden. I tillegg kan relevante

Detaljer

MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N

MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N Standard metode for å montere levegg i jord innebærer at stolpene støpes direkte fast i bakken. De fleste velger likevel å benytte Norgesgjerdes metallføtter

Detaljer

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 12.01.2015

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 12.01.2015 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Størrelse 8-4 (1) Uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for

Detaljer

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Art. nr. 2024 Fabrikant: FAABORG REHAB TECHNIC A/S Smedemestervej 9

Detaljer

Grønne lunger - arenaer for økt fysisk aktivitet i nærmiljøet.

Grønne lunger - arenaer for økt fysisk aktivitet i nærmiljøet. Grønne lunger - arenaer for økt fysisk aktivitet i nærmiljøet. Eksempelet Øvsttunparkene Nettressurs som kommer på www.folkehelsesenteret.no Åpningskonferansen Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk

Detaljer

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn:

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn: Kontrollskjema: Ta vare på dette dokumentet! Produktet du har kjøpt, ble produsert i henhold til høye kvalitetskrav. Produktet har blitt kontrollert nøye og deretter omhyggelig pakket. For å unngå mulige

Detaljer

Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014

Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014 Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014 Orientering vedrørende velforeningens planer for ballbinge på Vikhammeråsen Innhold: 1. Utbedringer av grusbanen på Vikhammeråsen

Detaljer

God skolestart. Oppfølgende helsefremmende tiltak etter ressursuke. Tilbud til skolene fra Stavanger kommunes fysioterapeuter

God skolestart. Oppfølgende helsefremmende tiltak etter ressursuke. Tilbud til skolene fra Stavanger kommunes fysioterapeuter God skolestart Oppfølgende helsefremmende tiltak etter ressursuke Tilbud til skolene fra Stavanger kommunes fysioterapeuter Aktiviteter i skolegård og skolens nærområder 1 Aktiviteter i skolegård og skolens

Detaljer

Monteringsanvisning Viltgjerde rovdyravvisende gjerder

Monteringsanvisning Viltgjerde rovdyravvisende gjerder rovdyravvisende gjerder Rovdyravvisende gjerder INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sett opp hjørne- og grindstolper... 3 2. Oppsetting av gjerdestolpert... 3 3. Montering av isolatorer... 4 4. Montering av grindisolatorer...

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKERVEILEDNING FOR SEILBÅTKRYBBE LITEN ART NO 10256 SEILBÅTKRYBBE STOR ART NO

MONTERINGS- OG BRUKERVEILEDNING FOR SEILBÅTKRYBBE LITEN ART NO 10256 SEILBÅTKRYBBE STOR ART NO ilas marine MONTERINGS- OG BRUKERVEIEDNING FOR SEIBÅTKRYBBE ITEN ART NO 10256 SEIBÅTKRYBBE STOR ART NO 10257 1.0 HURTIGREFERANSE 2900-4000 ilas marine Strammebånd (lastestropp) 2900 (liten) 4000 (stor)

Detaljer

Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet.

Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet. Pilotfylkene Hedmark og Oppland 2010 2013 Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet. Følgende uteareal skal være universelt

Detaljer

Multikum på Kompan-måten

Multikum på Kompan-måten Multikum på Kompan-måten Beskrivelse av materialet Multikum består av to lag av gummi, som legges i to separate arbeidsprosesser. Det underste laget, kalt basen, gir nødvendig demping ved fall, og tykkelsen

Detaljer

Bruksanvisning for Tradie

Bruksanvisning for Tradie Bruksanvisning for Tradie BETEGNELSE: TRADIE EN 1004 3 4/4 XXXD CEN angivelse av denne bruksanvisningen EN 1298 IM en Rev 00 QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST Tradie er et tårnstillassystem for mobil tilgang

Detaljer

Monteringsanvisning DELTA Radonsperre

Monteringsanvisning DELTA Radonsperre Monteringsanvisning DELTA Radonsperre August 2015 Delta Radonsperre benyttes som beskyttelse mot radon i bruksgruppe B. Delta Radonsperre skal legges på ferdig avrettet underlag av isolasjon. På oversiden

Detaljer

Velkommen til årsmøte. 2011 Sandvika Vel

Velkommen til årsmøte. 2011 Sandvika Vel Velkommen til årsmøte 2011 Sandvika Vel Sandvika Vel - Årsmøte 2012 - Dagsorden Valg av ordstyrer og referent Godkjenning av innkalling og dagsorden Årsmelding 2011 Revidert regnskap for 2011 Kontingent

Detaljer

NORDSETER BORETTSLAG DESIGNMAL HAGEGJERDER OG SKILLEVEGGER

NORDSETER BORETTSLAG DESIGNMAL HAGEGJERDER OG SKILLEVEGGER NORDSETER BORETTSLAG DESIGNMAL HAGEGJERDER OG SKILLEVEGGER Denne designmalen er utarbeidet for Nordseter borettslag våren 2015. Designmalen skal være et hjelpemiddel for å skape et helhetlig preg på borettslagets

Detaljer

Icopal Glassrekkverk. April 2013. Ta naturen inn

Icopal Glassrekkverk. April 2013. Ta naturen inn Icopal Glassrekkverk April 2013 Ta naturen inn Icopal Glassrekkverk Den elegante og sikre - nyt lyset og utsikten Foto: Gettyimages 2 Ta naturen inn løsningen Glassrekkverk gir deg fullt utbytte av en

Detaljer

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Art. 626 105 Del nr Beskrivelse Antall H 1 Bolt 6 H 2 Skrueanker 12 H 3 Mutter 6 H 4 Øyeskrue 6 H 5 U-bolt 12 H 6 Nylock-mutter 24 H 7 Klamme 12 H 8 Hettemutter 24

Detaljer

SLUPPERENDE BILDER OG OPPLYSNINGER om postene Slettheia skole

SLUPPERENDE BILDER OG OPPLYSNINGER om postene Slettheia skole SLUPPERENDE BILDER OG OPPLYSNINGER om postene Slettheia skole VEDLEGG 4 RUNDSTOKKER OG PLANKER Gjerde av rundstokker og plankene langs gangveien skal fjernes og deponeres. DRENERING 160mm dreneringsrør

Detaljer

Kappet Limtrekonstruksjon Saltak

Kappet Limtrekonstruksjon Saltak Kappet Limtrekonstruksjon Saltak Rev.nr 140804 Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & Kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk Innholdsfortegnelse A1 Mønebjelke 90x225

Detaljer

Kontroller utrigger etter montering for løse skruer og bolter. Maks 3 mnd etter overlevering.

Kontroller utrigger etter montering for løse skruer og bolter. Maks 3 mnd etter overlevering. FDV Dokumentasjon; Forvaltning, drift og vedlikehold Produkt: Flytebrygger og utriggere fra Wee Marine as Produkt beskrivelse: Wee Marines nykonstruerte utriggere er bygget i varmgalvanisert stål og satt

Detaljer

ALUHAK. Heisehjul BP 200 m/ brems og tau MONTERINGSANVISNING

ALUHAK. Heisehjul BP 200 m/ brems og tau MONTERINGSANVISNING ALUHAK Heisehjul BP 200 m/ brems og tau MONTERINGSANVISNING Rev. 10.2014 Aluhak Systems AS Møllevegen 12 4353 Klepp stasjon Telefon (+47) 51 42 57 00 www.aluhak.no INNHOLD Forord... 4 Komponenter... 5

Detaljer

Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon

Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon Rev.nr 150529 - NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & Kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk Innholdsfortegnelse

Detaljer

SKOLEGÅRDEN I ENDRING eksempler. rita.galteland@kristiansand.kommune.no

SKOLEGÅRDEN I ENDRING eksempler. rita.galteland@kristiansand.kommune.no SKOLEGÅRDEN I ENDRING eksempler rita.galteland@kristiansand.kommune.no www.minskole.no/kristiansand Velg «om skolegården» under menyen. Rapporten og bildene finnes under vedlegg. ELEVRÅDET OG ELEVENE ER

Detaljer

Krinto. Rauland. Art.nr 14-100-013 s.109. Spacenett I, II & III. Art.nr 33-100-000 s.116 Art.nr 33-100-050 s.116 Art.nr 33-100-100 s.117.

Krinto. Rauland. Art.nr 14-100-013 s.109. Spacenett I, II & III. Art.nr 33-100-000 s.116 Art.nr 33-100-050 s.116 Art.nr 33-100-100 s.117. Søve Lekemiljø katalogen Når barna blir større og utvikler sine motoriske - og fysiske egenskaper, ønsker de nye utfordringer. Søves klatre- og balanseutstyr gir optimal mulighet for stimulering av motorikken

Detaljer

Monteringsanvisning. Peseq veggfeste

Monteringsanvisning. Peseq veggfeste Monteringsanvisning for Peseq veggfeste 1 Forberedelser til montering Peseq redningsline skal kun benyttes i nødsituasjoner. I en nødsituasjon finnes det ikke tid til å forberede seg. Faren for at man

Detaljer

Kristin Lind Utid Noveller

Kristin Lind Utid Noveller Kristin Lind Utid Noveller Utid En kvinne fester halsbåndet på hunden sin, tar på seg sandaler og går ut av bygningen der hun bor. Det er en park rett over gaten. Det er dit hun skal. Hun går gjennom en

Detaljer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d og retningslinjer Revisjonsdato: 02.05.11 Forslag ved Offentlig ettersyn Sluttbehandling x Innholdsfortegnelse 1 PLANENS INTENSJON 3 2. REGULERINGSFORMÅL 3 3.

Detaljer

Velkommen til. 2011 Sandvika Vel. 75. årsmøte

Velkommen til. 2011 Sandvika Vel. 75. årsmøte Velkommen til 2011 Sandvika Vel 75. årsmøte ÅRSMØTE 2015 75. ordinære årsmøtet i Sandvika Vel. Steinerskolen «Nysalen» Mandag 23. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning

Detaljer

Tryggheim Forus Skisse for uteområdet. Arkitektkontoret Stav AS, November 2013

Tryggheim Forus Skisse for uteområdet. Arkitektkontoret Stav AS, November 2013 Tryggheim Forus Skisse for uteområdet Arkitektkontoret Stav AS, November 2013 INNHOLD 1. GENERELT 2. HOVEDGREP I PLANEN 3. AMFI MED TILHØRENDE ELEMENTER 4. BALLEK 5. TARZANLØYPE/JUNGEL 6. ANDRE ELEMENTER

Detaljer

Monteringsanvisning. Lettstillas.

Monteringsanvisning. Lettstillas. Monteringsanvisning. Lettstillas. Start med å legge ut rekkverk i stillasets lengde. Sett bunnskruene som vist. Bruk gjerne et bord under bunnskruene for å jevne ut vekten/ punktlasten. Helst 2 bunnskruer

Detaljer

Diskrete brannstiger som redder liv! Hvert år registreres 20.000 boligbranner i Norge. Gi familien. Kjøp brannstige FØR du trenger den!

Diskrete brannstiger som redder liv! Hvert år registreres 20.000 boligbranner i Norge. Gi familien. Kjøp brannstige FØR du trenger den! Eurostigen brannstiger Diskrete brannstiger som redder liv! Hvert år registreres 20.000 boligbranner i Norge Gi familien en trygg rømningsvei Kjøp brannstige FØR du trenger den! Invester i familiens sikkerhet

Detaljer

Byggeinstruks tradisjonell lavvo fra Bison Telt

Byggeinstruks tradisjonell lavvo fra Bison Telt Byggeinstruks tradisjonell lavvo fra Bison Telt Gratulerer med din nye tradisjonelle lavvo i fra Bisontelt. Oppsett av denne lavvoen er en trivelig jobb for 2-5 personer. Utstyr som må til for å bygge

Detaljer

EUROSTIGEN BRANNSTIGER

EUROSTIGEN BRANNSTIGER EUROSTIGEN BRANNSTIGER Diskrete brannstiger som redder liv! HVERT ÅR REGISTRERES 20.000 BOLIGBRANNER I NORGE GI FAMILIEN EN TRYGG RØMNINGSVEI Kjøp brannstige FØR du trenger den! INVESTER I FAMILIENS SIKKERHET

Detaljer

Hvordan planlegge nærmiljøanlegg i min skolegård?

Hvordan planlegge nærmiljøanlegg i min skolegård? Hvordan planlegge nærmiljøanlegg i min skolegård? Samling for kommunale saksbehandlere, Brekstad, 4.-5. okt 2007 v/fylkesidrettskonsulent Jorleif Hatling En klipprunde Barn får ikke lov til å plukke blåbær

Detaljer

Tilgjengelige uteområder på Nesøya skole i byggetiden, vedlegg til Mulighetsstudiet.

Tilgjengelige uteområder på Nesøya skole i byggetiden, vedlegg til Mulighetsstudiet. Vedlegg 3.7 -Deluttalelse Mulighetsstudie - tilgjengelige uteområder på Nesøya skole Tilgjengelige uteområder på Nesøya skole i byggetiden, vedlegg til Mulighetsstudiet. Visuell fremvisning 21.04.2012

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner 1. Godkjent person sikring Tåler noe snøbelastning 2. Manuell opprulling med sveiv eller tau hvor utrekkstanga føres med støttehjul 3. Hele presenningen trekkes manuelt ut med tau 4. Dekker ovale, runde

Detaljer

Uteaktiviteter for 1. klasse Erfaringer fra 4 år med ressursuker

Uteaktiviteter for 1. klasse Erfaringer fra 4 år med ressursuker Uteaktiviteter for 1. klasse Erfaringer fra 4 år med ressursuker Organisering Lange uteøkter ser ut til å fungere best. Lengre økter gir ungene tid til å få på klær, komme i gang med lek, være i lek ute

Detaljer

HAVNEREGLEMENT HASLUMKILEN HAVN. 3. Endringer i rett til båtplass skal meldes til styret i velforeningen.

HAVNEREGLEMENT HASLUMKILEN HAVN. 3. Endringer i rett til båtplass skal meldes til styret i velforeningen. Vedlegg 2 Sak 6 Ordensregler for brygge- og havneområdet ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HAVNEREGLEMENT HASLUMKILEN

Detaljer

Generell informasjon. Bilde av et gjerdeelements design og utforming i nedsenket posisjon

Generell informasjon. Bilde av et gjerdeelements design og utforming i nedsenket posisjon Generell informasjon Cit i Lä, Café au Lä og Siläncio svenske produkter, utviklet av Svalson AB. Svalson er markedsleder på bevegelige glass og vegger. Hev og senk produktene ble først utviklet til restaurantene

Detaljer

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel.

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel. Vaiertrommel Lagerplate Dobbel horisontal skinne m/bue Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel Skinneskjøt Karmvinkel m/rett vertikal skinne Minimum 15 mm Sideklaring min. 85

Detaljer

K5 kurs - Universell utforming. Lyngdal 22.11.2013, Fra plan til virkelighet: Kommunalt planverktøy, erfaringer og eksempler fra Kristiansand

K5 kurs - Universell utforming. Lyngdal 22.11.2013, Fra plan til virkelighet: Kommunalt planverktøy, erfaringer og eksempler fra Kristiansand K5 kurs - Universell utforming. Lyngdal 22.11.2013, Fra plan til virkelighet: Kommunalt planverktøy, erfaringer og eksempler fra Kristiansand v/ Helmer Espeland, Parkvesenet, Kristiansand kommune Universell

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Revidert 11.02.2013

Innholdsfortegnelse. Revidert 11.02.2013 Revidert 11.02. Dette dokumentet inneholder retningslinjer for banen til Jæren GK på Grødem og vil danne grunnlaget for videre utvikling av banen og med de forandringer som kan/vil komme i fremtiden. Innholdsfortegnelse

Detaljer

OPPGAVE I NATURFAG NATURLEKEPLASS/REFERANSEOMRÅDE

OPPGAVE I NATURFAG NATURLEKEPLASS/REFERANSEOMRÅDE OPPGAVE I NATURFAG NATURLEKEPLASS/REFERANSEOMRÅDE NJÅL ERLEND HANSEN DEFLU 1 09.10.2005 KART OVER OMRÅDET Reinen skole Reinen Grillhytta Trollskogen Tarsanskogen 2 LEIRPLASSEN Etter ca.1km og 20min rolig

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Byggeinstruksjon Bygg en ekte sykkelbod

Byggeinstruksjon Bygg en ekte sykkelbod Byggeinstruksjon Bygg en ekte sykkelbod Sykler skal parkeres under tak som gir beskyttelse. I denne enkle sykkelboden er sykkelen alltid klar. På veggene har du plass til kroker og hyller for sykkelpumper,

Detaljer

Pris: Kr. 17000,- Firma Lek og natur Askvegen 283 5307 Ask E-mail: kundenservice@lekognatur.no Org.-Nr. 998072638MVA

Pris: Kr. 17000,- Firma Lek og natur Askvegen 283 5307 Ask E-mail: kundenservice@lekognatur.no Org.-Nr. 998072638MVA Lek og natur Nyheter lekeplassdeler 2016 Priser eks. mva. og frakt. Hengekøye med 2 stolper Stolper av galvanisert stål. Lengde 2300 mm, pulverlakkert blå. Fargevalg stolper: røt, sølv, sort, blå. Stolper

Detaljer

Normgivende kvalitetsstandard for ulike bane elementer drift utendørs idrettsanlegg

Normgivende kvalitetsstandard for ulike bane elementer drift utendørs idrettsanlegg Høringsforslag Normgivende kvalitetsstandard for ulike bane elementer drift utendørs idrettsanlegg Basert på Norsk standard 3420- NS 3420- ZJ4.2121 Grasbane for fotball - Gjelder treningsfelt Arnestad

Detaljer

Castor. Kontroll av funksjon. Les alltid bruksanvisningen. SystemRoMedic TM

Castor. Kontroll av funksjon. Les alltid bruksanvisningen. SystemRoMedic TM Castor SystemRoMedic TM 2 5 6 1 4 2 5 6 1. Skinne (inngår ikke) 2. Hjørnebit. Bolter med muttere for innfestning 4. Løftemotor (inngår ikke) 5. Støttebein 6. Bærehåndtak på støttebein 7. Låsehendel for

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul 12.03.2011 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og hvordan

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/882. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/882. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/882 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2015 Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Stillasguide for TG og Lignende

Stillasguide for TG og Lignende Stillasguide for TG og Lignende Guide: Stillas Innhold 1: Forord... 2 2: Skaff og beregn materialer... 3 3: Materialer... 4 4: Konstruksjon... 4 4.1: Steg 1... 5 4.2: Steg 2... 5 4.3: Steg 3... 6 4.4:

Detaljer

Formingsveileder. detaljregulering. Suleskard Fjellgård

Formingsveileder. detaljregulering. Suleskard Fjellgård Formingsveileder detaljregulering Suleskard Fjellgård Dato: 29.06.2012 Side 1 av 5 Formingsveileder Suleskard Fjellgård. Målet med Suleskard Fjellgård er å utvikle et hytte område av høy kvalitet i uberørt

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Side 1 av 5 Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Skarvannet Øst, del av gnr. 23/2 og 24 bnr. 1 og 5. Vedtatt i Risør Bystyre 18.06.2009 5.1 Generelt Bestemmelsene er gitt i medhold av 26 i Plan- og

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

Kjøreramper, 15.04.2015 14.04 2017

Kjøreramper, 15.04.2015 14.04 2017 Produktinformasjon Produktoversikten omfatter følgende undergrupper i NS-EN ISO 9999:2011 Hjelpemidler for personer med funksjonsnedsettelse Klassifisering og terminologi: 183015 Bærbare (flyttbare) ramper

Detaljer

INSPEKTØRTREFF 2016. Velkommen!

INSPEKTØRTREFF 2016. Velkommen! INSPEKTØRTREFF 2016 Velkommen! MORTEN ANKER-NILSSEN Hagebruker fra NMBU Parkforvalter i Oslo kommune Dommer i NGSA Tidligere lekeplassinspektør Har undervist på Fag- og i nspektørkurs Tidligere styremedlem

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

VEDLEGG 7.1 TIL PLAN NR. 1759 LEKE- OG OPPHOLDSAREALER

VEDLEGG 7.1 TIL PLAN NR. 1759 LEKE- OG OPPHOLDSAREALER VEDLEGG 7.1 TIL PLAN NR. 1759 LEKE- OG OPPHOLDSAREALER Detaljreguleringsplan med reguleringsbestemmelser for: Stenberg 14/5-2. Byggetrinn og del av Krokstranda sør 14/2 m. fl. i Kroken TROMSØ 28.08.12

Detaljer