Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold. Reiselivsstrategi for Trøndelag Rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold. Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008 2020. Rapport"

Transkript

1 Verdifulle opplevelser i gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Rapport Handlingsplan Behandlet av Kontaktforum Reiseliv

2 1. Innledning Reiselivsstrategi for ble vedtatt i juni 2008, Trøndersk Reiselivsstrategi Strategien følges opp gjennom 2-årige handlingsplaner. Denne rapporten gjelder handlingsplanen for , vedtatt av Kontaktforum Reiseliv (KRT) oktober 2008, Handlingsplan. Reiselivsstrategien skal løse utfordringer på snivå. Det betyr at handlingsplanen først og fremst har omhandlet tiltak av en viss regional betydning. Handlingsplanen har hatt direkte reiselivsfokus. Innen mange samfunnsområder er det gjennomført satsinger med relevans for reiselivet, som kultur, landbruk, fisk, stedsutvikling, samferdsel. Men handlingsplanen har primært hatt fokus på reiselivet og tiltak for økt lønnsomhet i næringa. 2. Styringsgruppe Kontaktforum Reiseliv KRT består pr. desember 2010 av: Reiseliv AS May Britt Hansen NHO Reiseliv Midt-Norge Sven-Erik Knoff Hanen Ståle Andersen Fylkesmannen i Sør- Nils Prestmo Fylkesmannen i Nord- Aino Oksdøl Innovasjon Norge Sør- Hans Henrik Wist Innovasjon Norge Nord- Grethe Iversen innovasjonnorge.no Sør- Solveig Kvidal fylkeskommune Sør- Odd Arne Bratland fylkeskommune Nord- Ingvild Kjerkol fylkeskommune Nord- fylkeskommune Ragnhild Vist Lindberg Handlingsplanen ble utformet av KRT. Målgruppa har vært Fylkesmennene i, Innovasjon Norge Sør- og Nord-, Sør- og Nord- fylkeskommuner, NHO Reiseliv Midt-Norge, Reiseliv AS (TRL), Hanen og aktører som jobber med reiseliv i. Sekretariat for KRT er Sør- fylkeskommune v/odd Arne Bratland og Nord- fylkeskommune v/ragnhild Vist Lindberg. Kontaktforum Reiseliv har hatt følgende møter i handlingsplanperioden: Tidspunkt Sted Tema Innovasjon Norge, Trondheim Utkast til handlingsplan Innspill til Landsdelsutvalget Mære Landbruksskole, KRT sin arbeidsmåte Handlingsplan Steinkjer Stiklestad Nasjonale Kultursenter Møte med pressen ang. handlingsplanen Møte med fyrtårnet Historiske NHO Reiseliv ståsted, veien videre, aktuelle oppgaver Sykkelturisme 2

3 TRL status Samhandling TRL og IN Handlingsplanen status oppfølging Norveg, Rørvik Møte med fyrtårnet Kyst og kystkultur Nord- fylkeskommune orientering Verdiskapingsprogram for naturarven Gjennomgang av handlingsplanen Lian Restaurant, Møte med fyrtårnet Trondheim Trondheim Status handlingsplan Røros Møte med fyrtårnet Verdensarven Røros VRI opplevelsesnæring Kopling kulturnæringsstrategi og reiselivsstrategi Orienteringer fra TRL Handlingsplan status, rullering og rapportering Den Gyldne Omvei Møte med Den Gyldne Omvei Mat og reiseliv Rapport Handlingsplan Opplegg for rullering av Handlingsplan 3. Strategier og tiltak 3.1. Profilering og markedsføring Markedsstrategisk plattform for reiselivet i Det er gjennomført en prosess hvor tidligere merkevare Trivelige ble evaluert. På bakgrunn av evalueringen ble det utviklet en ny kommunikasjonsplattform/merkevare for reiselivet i. Ny markedsstrategisk plattform for er utarbeidet. Fyrtårnsstrategien som ligger til grunn for profileringen, er operasjonalisert gjennom Markedsrådet i Reiseliv AS (TRL), med etablering av fyrtårnsgrupper Jämt-trøndersk Filmkommisjon Interreg-prosjektet Mid-Nordic Film Commission gjennomføres i perioden Filmkommisjonen skal markedsføre /Jämtland som nasjonal og internasjonal produksjonsplass for film, video og multimedia. Mål: økt verdiskaping gjennom å få filminnspillinger til regionen. Det blir utarbeidet en egen sluttrapport etter prosjektavslutning Markedsføring av nisjer/spesifikke produkter mot spesifikke markeder På vegne av er det gjennomført en rekke markedstiltak retta mot ulike nisjer: Hike and Bike sykkel og vandring Etter tidligere Interreg-prosjekt er det gjennomført et forprosjekt (markedsført via Nytt hovedprosjekt vedr. sykkel planlegges. Når det gjelder vandring har TRL deltatt i vandrekampanjen til Innovasjon Norge sammen med næring og nasjonalparker, destinasjoner og Nasjonalt pilegrimprosjekt. Det er kjørt visningsturer og tysk tv-team har hatt egen tv produksjon på pilegrimsveien til Nidaros. Fiske: Egen lakseguide i Deltatt i Innovasjon Norges fiskekampanje. 3

4 Vinterturisme TRL har gjennomført egen visningstur Røros-Oppdal. Salgsledd i Tyskland funnet for Markedsført gjennom Egen rundreise på vinter i ny reisehåndbok for i Byferie TRL har vært i dialog med Visit Trondheim. Ny nettside for 2011 som viktig verktøy Profilering av laksefiske i Gjennom prosjektet RDA-midler til styrking av profilering av ( ) ble det gjennomført en rekke markedstiltak retta mot laksefiskesegmentet. Det ble utgitt en egen laksebrosjyre, billedmateriellet ble forbedret, det er etablert egne laksefiskesider på Fiskekampanje via Innovasjon Norge videreføres også i Tilgjengelighet og infrastruktur Pilotprosjekt bookingsystem Det er gjennomført et forprosjekt for etablering av Booking. Det planlegget et 3- årig hovedprosjekt Online booking for reiselivet i fra høsten Målet er å gjøre trøndersk reiseliv mer tilgjengelig og salgbart gjennom etablering av felles trøndersk online bookingsystem Videreføring av BIT Reiseliv (Bransjerettet InformasjonsTeknologi) BIT Reiseliv er et Bransjeoreientert IT-program for reiselivet i regi av IN, NHO Reiseliv og HSH. Prosjektet har som mål å gjøre alle typer reiselivsprodukter tilgjengelige (bookbare) i alle kanaler, inkludert i den nasjonale bookingkanalen/visit Norway (nasjonalt bookingprosjekt). Prosjektet går fortsatt og TRL er blant pilotbedriftene. Se også: BIT Reiseliv Videreutvikling av Det er utviklet ny plattform for på bakgrunn av fyrtårnsstrategi og ny merkevare. Ferdigstilt i Portalen har fått gode tilbakemeldinger. Det er arbeidet med å tilpasse destinasjonssidene i til den nye trønderske profilen og nettstedet Portalen har fått ulike tilbakemeldinger og forbedringer på struktur iverksettes før sommersesongen Viderføring av arbeidet med å tilrettelegge for økte internasjonale flygninger til Det offentlige og næringslivet har sammen etablert Luftfartsforum Trondheim Lufthavn Værnes for å samle regionens aktører om strategier for å utvikle rutetilbud til/fra Værnes. Forumet arbeider også med å bedre rammebetingelsene for utvikling av flyplassen. Eksempler på etableringer som forumet har arbeidet aktivt med er Icelandairs flygning til Reykjavik og KLMs utvidelse med en ekstra avgang til Amsterdam. Opprettelsen av ny flyrute Frankfurt-Værnes med Lufthansa er en viktig etablering for da dette vil bidra til å hente gjester fra det viktigste utenlandsmarkedet inn i regionen Rundreiseprosjekt i samarbeid med Nordland Reiseliv Dette prosjektet ble ikke gjennomført pga. andre prioriteringer i Nordland Reiseliv. 4

5 3.3. Møter, insentivturer, kongress og begivenheter (MICE) Trondheim og Røros samarbeid med Norway Convention Bureau (NCB) Målet er å videreføre og utvikle deltakelsen i NCB for å selge Norge som internasjonal kursog konferansedestinasjon. Trondheim og Røros samarbeider med NCB og har høstet resultater Iverksette en trøndersk satsing om samarbeid på MICE-området Det er gjennomført arrangement rettet mot MICE-markedet i Stockholm (2008) og London (2009). Arrangementet i London var i regi av TRL, Innovasjon Norge, NCB og 16 reiselivsbedrifter. Det ble gjennomført møter med turoperatører. TRL har ingen satsinger i dette markedet med følger Visit Trondheim og Røros Reiseliv gjennom NCB. I november 2010 gjennomføres et MICE-arrangement i Hamburg i tilknytning til Trondheims julegrangave til byen. Visit Trondheim, Røros Reiseliv og Destinasjon Oppdal deltar Kortferie Satsing på kortferie i Det er gjennomført en del prosjekter støttet av Innovasjon Norge som retter seg mot kortferiemarkedet. Mid-Norway Adventure har gjennomført prosjektet Adventure with green eyes, mens Killingdal Fjellhotell, Hitra Fjordhotell og Nova Hotell kurs og konferanse har fullført prosjektet Den unike reisen opplev fjell, by og kyst. Kortferieprosjekter i Nord- : Den Gyldne Omvei og Norges Midtpunkt Tematisert produktutvikling Utvikle innholdet i de 4 fyrtårnene som det trønderske profilarbeidet skal baseres på Fyrtårnsstrategien er fulgt opp gjennom Markedsrådet i TRL. Det er etablert fyrtårnsgrupper. TRL har gjennomført en satsing på fyrtårnene Særskilt satsing for å synliggjøre reiselivsfyrtårnene i. Fyrtårnene Historiske ( Reisemål Historiske ) og Kyst og kystkultur ( Utvikling av skysten som fyrtårn ) har etablert egne prosjekter for videre oppfølging og innhold i fyrtårnene mtp. Markedsføring og salg. Fyrtårnet Verdensarven Røros kjører en del prosjekter, eksempelvis gjennom bærekraftig reiseliv. TRL har et overordna ansvar for profileringen mens de ulike destinasjonene med fyrtårnsgruppene har ansvar for operasjonalisering og innhold Etablere og søke om et ARENA-prosjekt for tematisk produktutvikling, utvikling av nisjer og pakking Terskelen for ARENA-prosjekt er høy, forutsetningene har så langt ikke vært tilstede og det er ikke arbeidet for etablering av et slikt prosjekt. Men innenfor VRI er det gjennomført flere kompetansemeglingsprosjekt mot konkrete produkter innen opplevelsesnæringene Videreføre prosjektet Verneområder som grunnlag for økt lokal verdiskaping Dette prosjektet er avsluttet, se sluttrapport Delvis videreført gjennom prosjektet Magiske og verdifulle opplevelser i nord-trøndersk natur som et nasjonalt pilotprosjekt gjennom Verdiskapingsprogram for naturarven Videreføre prosjektet Næring i og ved verneområder Sør- Prosjektet gjennomføres i regi av Blilyst. Utviklingsprosjektet Forollhogna nasjonalpark ble gjennomført i perioden 08-10, og det pågår nå 4 underprosjekt: Skarvan/Roltdalen Sylan Dovrefjell/Sunndal 5

6 Trollheimen Ny hjemmeside: er lansert Videreføre konseptet En smak av NHO Reiseliv Midt-Norge starta satsinga i Målet var økt lønnsomhet i reiselivs/serveringsbedrifter i gjennom å benytte tradisjonelle og nye matretter basert på råvarer fra, kompetanseutvikling og markedsføring. Oi! Trøndersk Mat og Drikke har fra 2009 tatt arbeidet videre i samarbeid med reiselivet gjennom konseptet Smak på Videreføre prosjektet Laksefiske i Namsen Målet med prosjektet var doblet verdiskaping innen verdikjedene knyttet til laksefiske i Namsen ila 5 år. Prosjektet ble gjennomført i perioden Målsettingen ble bare nådd med 50%, men prosjektet bidro til nyskaping i bedriftene, gjennomførte samarbeidstiltak, investeringer i bedriftene og markedssamarbeid. Link til sluttrapport: sluttrapport Videreføre prosjektet Merkevare Gaula Prosjektet skulle legge til rette for økt verdiskaping med grunnlag i laksefiske i Gaula gjennom økt samarbeid mellom reiseliv og opplevelsesprodukt i nedslagsområdet. Det er bl.a. utarbeidet veiledere for skilting, utforming av gapahuker m.m. Prosjektet er avsluttet Laks og verdiskaping i Trondheimsfjorden (LOVIT) Et forskningsprosjekt støtta av Norges Forskningsråd som skulle evaluere biologiske og samfunnsmessige effekter av kilenotrettighetene. Prosjektet er gjennomført. Det ble arrangert en avslutningskonferanse i februar Link til sluttrapport på hjemmesidene til NINA: Laks og verdiskaping Videreutvikle Hike & Bike-konseptet med tilhørende lokal produktutvikling Det tidligere Interreg-prosjektet Hike & Bike ble oppfulgt i et samarbeid mellom TRL og Jämtland og Härjedalen Turism. Høsten 2009 ble det starta forprosjekt (finansiert av Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-)for å se på mulighetene for ytterligere satsing innen sykkel og vandring. Se punkt Trøndersk Matfestival i Trondheim Målet er å profilere trøndersk matmangfold og matkultur, der innovasjon og utvikling av aktørene også har en sentral plass. Festivalen arrangeres årlig i regi av Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS ( Bondens Marked videreutvikling, attraksjonsutvikling og markedsorientering Bondens Marked i Levanger og Trondheim arrangeres jevnlig. Synliggjøring av regionens muligheter og videreutvikling av trøndersk mat som opplevelsesverdi er et mål for bondens marked Videreutvikle reiselivspotensialet i satsingen på pilegrim og Olavsarven Satsingen gjennomføres gjennom prosjektene: Fyrtårnsstrategien Historiske prosjektet Reisemål Historiske Pilotprosjekt Pilegrimsleden Reisemålsutvikling Videreføre prosjektet Attraksjonsutvikling Ytre Namdal Prosjektet ble gjennomført med mål om økt verdiskaping i Ytre Namdal gjennom utvikling av opplevelsesprodukter og tilgjengelige og salgbare produktpakker. Tiltaksområder 6

7 var markedsutvikling, kompetanseutvikling, produktorganisering/pakking og videre drift. Det ble utviklet 5 konkrete produktpakker i prosjektet. Link til rapporten: Sluttrapport Videreføre prosjektet Attraksjonsutvikling Indre Namdal Nå attåt Mål: forsterke og videreutvikle reiselivsdestinasjonen Indre Namdal. Prosjektet arrangeres av Grong Fritid i perioden Prosjektet har fokus på samarbeid og nettverksbygging, utvikling/markedsutvikling/salg, grafisk profil, vertskorps, kompetanseheving og kvalitetssikring. Må: 5 overnattingsbedrifter, 15 opplevelsestilbydere og utvikling av 10 eksempelpakker Kvalitets- og kompetanseutvikling Opprettholde tilbudet i regi av Kompetansenav for småskala mat og agroturisme på Mære landbruksskole Mære Landbruksskole har siden 2002 vært ett av fem kompetansenav for småskala mat i Norge. I regi av navet er det gjennomført en rekke tiltak retta mot matprodusenter og aktører innen agroturisme Kompetanseprogram for bygdeturisme i Kompetanseprogrammet ble gjennomført i perioden Målsetting: Økt verdiskaping innen bygdeturismen i. Målgruppe: bygdeturismebedrifter i. Det ble arrangert studietur i og kurs innen tema som økonomi/prissetting, vertskap, salg, hygiene og kreativt kokkeverksted FRAM Kultur i Kompetanseprogram for store kulturbedrifter i som ble startet opp våren Programmet går over 1,5 år, har 6 samlinger og er rettet mot eksisterende bedrifter med nasjonalt og internasjonalt potensial. Hovedfokus: kommersialisering, ledelse og lønnsomhetsforbedring. 13 bedrifter deltar (5 fra Nord- og 8 fra Sør-) FRAM Reiseliv I Nord- er FRAM Reiseliv under gjennomføring med 9 reiselivsbedrifter. Avsluttes i Hovedfokus er strategi og innovasjon i bedriftene Trøndersk Reiselivskonferanse Konferansen gjennomføres annethvert år. Den ble arrangert i Trondheim Spektrum med 200 deltakere. Ansvarlig: NHO Reiseliv Midt-Norge i samarbeid med TRL. Innovasjon Norge og de trønderske fylkeskommunene er samarbeidspartnere Godt vertskap et kompetanseprogram for reiselivsnæringen i regi av Innovasjon Norge på Hitra/Frøya Kurset var tenkt gjennomført i samarbeid med Destinasjon skysten (DTK), men DTK fikk ikke frigjort ressurser nok til å kunne realisere planene. Det henvises til pkt Kursprogrammet Kompetent Kompetent er et mellomlederkurs innen områdene ledelse, økonomi, arbeidsrett, HMS, mersalg og kundebehandling. Kompetent 1 ble gjennomført i 2009 i regi av NHO Reiseliv Midt-Norge i samarbeid med Norsk Hotellhøgskole, Universitetet i Stavanger. Kompetent 2 planlegges gjennomført i i Se Kompetansekurs i pakking, salg og distribusjon TRL har sammen med destinasjonene i fått finansiert kompetansehevingskurs i regi av Innovasjon Norge i 2010 som følger: 2 kurs i salg, pakking og distribusjon i mars 2010, totalt 50 deltakere 7

8 1 vertskapskurs i mai 2010, 25 deltakere 2 kurs i opplevelsesproduksjon i september 2010, 50 deltakere Designskolen for småskala mat og reiseliv Designskolen Reiseliv ble ikke gjennomført på grunn av for liten påmelding. 4 bedrifter gjennomførte Designskolen for småskala mat Organisering Evaluering av Reiseliv AS På initiativ fra selskapets største eiere ble det ultimo 2008 gjennomført en evalueringsprosess av selskapet og dets organisering. Evalueringen inkluderte en kundetilfredsundersøkelse. På bakgrunn av evalueringen ble det iverksatt tiltak Samarbeid Reiseliv AS og Innovasjon Norge Innovasjon Norge er observatør i Markedsrådet i TRL, og samarbeider kontinuerlig med TRL i en rekke prosjekter. Ett av disse er Regionalt Sektormøte Reiseliv, som i samarbeid med Innovasjon Norges utekontorer gjennomføres hver høst Videreutvikling av samspillet mellom destinasjonsselskaper og Reiseliv AS Det ble gjennomført en møteserie mellom TRL og destinasjonene på styreleder- og ledernivå. Formålet var å drøfte fremtidig arbeid basert på samarbeid og rolleavklaring. Sammensetning av markedsrådet er endret i Aktivitetskalender med oversikt over reiselivsaktiviteter i Aktivitetskalenderen er under utarbeidelse, ligger på bransjesidene på 4. Oppsummering Gjennomgangen viser at de aller fleste tiltakene i handlingsplanen er gjennomført. I planperioden har det skjedd mye på markedssiden, med ny markedsstrategisk plattform, ny merkevare, forbedret webside ( samt det operative arbeidet med de fire fyrtårnene. Det er også etablert eget bransjenett for reiselivsnæringen i på med informasjon om markedsaktiviteter, arbeidet med reiselivsstrategien, ulike prosjekter og aktivitetskalender for bransjen. De tiltakene som ikke er gjennomført, tas inn i rullering av handlingsplanen, og vurderes om de skal prioriteres videre. I tillegg til de tiltakene som er prioritert i Handlingsplan for Reiseliv , og som det er rapportert på her, er det gjennomført flere andre tiltak og prosjekter for å utvikle reiselivet i. Ansvarlig for rapporten: sekretariatet for Kontaktforum Reiseliv : Odd Arne Bratland Sør- fylkeskommune Ragnhild Vist Lindberg Nord- fylkeskommune 8

Handlingsplan 2008-2010

Handlingsplan 2008-2010 Verdifulle opplevelser i gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for 2008 2020 Handlingsplan 2008-2010 Vedtatt av Kontaktforum Reiseliv oktober 2008 1 1. Innledning Denne handlingsplanen

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

Rapport. Oppfølging av Reiselivsstrategi for Trøndelag. Handlingsplan for reiseliv Trøndelag 2011-2013

Rapport. Oppfølging av Reiselivsstrategi for Trøndelag. Handlingsplan for reiseliv Trøndelag 2011-2013 Rapport Oppfølging av Reiselivsstrategi for Handlingsplan for reiseliv 2011-2013 Behandlet i Kontaktforum Reiseliv februar 2014 1 1. Innledning Reiselivsstrategi for 2008-2020 ble vedtatt i juni 2008,

Detaljer

Reiselivsstrategien for Trøndelag hvor langt er vi kommet i gjennomføringen?

Reiselivsstrategien for Trøndelag hvor langt er vi kommet i gjennomføringen? Reiselivsstrategien for Trøndelag hvor langt er vi kommet i gjennomføringen? May Britt Hansen Mars 2011 Trøndelag Reiseliv 2011 Litt om Trøndelag Reiseliv as Litt om reiseliv som næring i Trøndelagsfylkene

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Vedtatt av Kontaktforum Reiseliv Trøndelag 23.11.2011

Vedtatt av Kontaktforum Reiseliv Trøndelag 23.11.2011 1 Vedtatt av Kontaktforum Reiseliv Trøndelag 23.11.2011 1. Innledning Denne handlingsplanen er et ledd i oppfølging av Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 som ble vedtatt i juni 2008. Reiselivsstrategien

Detaljer

Søknad om økonomisk støtte til arbeidet i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS.

Søknad om økonomisk støtte til arbeidet i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS. Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 Steinkjer Trondheim, 22. desember 2011. Søknad om økonomisk støtte til arbeidet i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS. Viser til møte som fylkeskommunene i Trøndelag

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reiselivssamarbeid på Innherred Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie Bakken inger-marie.bakken@verdal.kommune.no 74048262 Arkivref: 2006/5905 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Markedsstrategi for Trøndelag 2009-2012

Markedsstrategi for Trøndelag 2009-2012 Markedsstrategi for Trøndelag 2009-2012 02.03.09. 1. Innledning Markedsstrategien er utviklet for perioden 2009 2012 som ledd i oppfølging av Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020. Dette dokumentet

Detaljer

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

Kort og godt - opplevelsesproduksjon Kort og godt - opplevelsesproduksjon Stimulere de beste prosjektene innen konseptuering av salgbare pakker av opplevelser rettet mot kortferiemarkeder Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å

Detaljer

TroNett - konferansen 2005

TroNett - konferansen 2005 TroNett - konferansen 2005 Trondheim 25. - 27. august Mat helse og innovasjon Prosjektering og etablering av et matsenter i Trøndelag ved Kjersti Monsen Vi spiser ikke lenger bare for å overleve! I 2002

Detaljer

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi Sørge for at strategien og de politiske virkemidlene i større grad spisses mot den politisk påvirkbare delen av reiselivsnæringen. En spissing inn mot den konkurranseutsatte turismen fordrer økt politisk

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE Tourism sin andre kontraktsperiode. 1. april 2013 31. mars 2016 Kontraktsperiode 3 Kontraktsperiode 2 2019 Kontraktsperiode

Detaljer

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Nordland skal levere opplevelser i verdensklasse basert på kyst og kystkultur til norske og utenlandske turister hele året Opplevelsesnæringen

Detaljer

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Handlingsplan 2012

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Handlingsplan 2012 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Handlingsplan 2012 Visjon: Verdier: Forretningsidé: Hovedmål: Oi! skaper mersmak og merverdi Glede - Oppfinnsomhet - Dyktighet Oi! utvikler og selger kunnskap om trøndersk

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06 Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet Arne Trengereid 27.11.06 Agenda Hva ligger i begrepet økoturisme Hvordan utnytte de nye reiselivsstrategiene i samspill

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Bakgrunn: Fjellteksten 2003 åpne for mer bruk av verneområdene. Handlingsplan for bærekraftig bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområder

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram

Regionalt utviklingsprogram Regionalt utviklingsprogram Samkommunen 30. oktober 2008 Rådgiver Ragnhild Vist Lindberg Nord-Trøndelag fylkeskommune Hva er RUP? Prosessen, dokumentet, politisk grunnlag, innsatsområder Virkemiddelbruken

Detaljer

Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen. Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer

Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen. Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer Innherred Reiseliv AS Steinkjer 18.5.2011 1 1 Innhold... 3 1.1 Kommentarer

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010 NCE TOURISM FJORD NORWAY Kaia Finne Mai 2010 World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss

Detaljer

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper Prosjektleder Ingunn Sørnes Bærekraftig Reiseliv 2015 1. Involvering av reiselivet Bransjegrupper jobbet frem status, mål,

Detaljer

Grønt reiseliv og mat. En reise i smakfulle landskap

Grønt reiseliv og mat. En reise i smakfulle landskap Grønt reiseliv og mat En reise i smakfulle landskap En reise i smakfulle landskap Prosjekt Grønt reiseliv og mat i Østfold Formålet er å videreutvikle ressurser som gården rår utover innen overnatting,

Detaljer

Satsingsområder og tiltak for å utvikle Helgeland som reiselivsdestinasjon. dialogkonferansen?

Satsingsområder og tiltak for å utvikle Helgeland som reiselivsdestinasjon. dialogkonferansen? Satsingsområder og tiltak for å utvikle Helgeland som reiselivsdestinasjon -Hva kom fram på dialogkonferansen? DIALOGKONFERANSE FOR REISELIVET PÅ HELGELAND 23.-24.SEPT 09 Hensikten med konferansen var

Detaljer

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Formål: Strategien skal sikre at regionen videreutvikles, arbeidet siste tre år videreføres og at det tas ytterligere steg for å nå

Detaljer

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Behandlet og vedtatt på årsmøte i Foreningen Kystriksveien den 28. april 2015 1 Innholdsfortegnelse Kystriksveisamarbeidet Side 3 Langsiktige samarbeidspartnere

Detaljer

Årsrapport 2015. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur

Årsrapport 2015. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Årsrapport 2015 Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Innhold Gjennomførte aktiviteter Styringsgruppe Pressearbeid Andre nyheter I tråd med prosjektets overordnede mål: «Øke regionens motivasjon

Detaljer

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Tema 1. Reiseliv i endring 2. Norge et bærekraftig reisemål 3. Bærekraftig

Detaljer

Lister Reiseliv sa. Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal. Stiftet november 2009

Lister Reiseliv sa. Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal. Stiftet november 2009 Lister Reiseliv sa Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal Stiftet november 2009 SA Flekkefjord Farsund - Hægebostad Kvinesdal Lyngdal - Sirdal Strategisk næringsplan

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

REISELIVSSEMINAR. Produktpakking og. Velkommen til SEMINAR. - muligheter og fallgruver. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com

REISELIVSSEMINAR. Produktpakking og. Velkommen til SEMINAR. - muligheter og fallgruver. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com Velkommen til REISELIVSSEMINAR Produktpakking og VelkommenpåtilHelgeland produktsamarbeid - muligheter og fallgruver SEMINAR i Kunnskapsparken www.kunnskapsparken.com HVORDAN KAN KUNNSKAPSPARKEN BIDRA

Detaljer

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 RAPPORTBESKRIVELSE Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 Utarbeidet av Fornebu Consulting på oppdrag av BIT Reiseliv og VisitOSLO Sammendrag VisitOSLO er pilotbedrift

Detaljer

Reisemålsselskapene i Norge

Reisemålsselskapene i Norge Reisemålsselskapene i Norge Foto: Jo Michael Bakgrunn Organiseringen av det etablerte reiseliv er en debatt med lang fartstid Reiselivsmilliarden - NHD Hvor mye offentlige midler brukes til reiseliv? Ny

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE for Studiet REISELIV Utdanningens mål.s. 2 EMNE 1: Reiseliv, destinasjonskunnskap og opplevelsesdesign s. 3 EMNE 2: Markedsføring, merkevarebygging og sosiale medier.s. 4 EMNE

Detaljer

Skognæringa i Trøndelag

Skognæringa i Trøndelag Skognæringa i Trøndelag langsiktig verdiskaping Etableringskonferanse Skognæringsforum Nordland Fauske 9.-10. januar 2013 Skognæringa i Trøndelag Deltakere i Skognæringa i Trøndelag ALLSKOG Norskog SB

Detaljer

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/9440-4 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner «Etablering av VisitOsloRegion 2015» som viktig strategisk

Detaljer

Et innovasjonsprogram for landbruket

Et innovasjonsprogram for landbruket Et innovasjonsprogram for landbruket Røros, 15. oktober 2014 Trøndelagsregionen må stå sammen når det gjelder strategisk næringsutvikling. Vi må komme over i et mer samlet og langsiktig perspektiv i stedet

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0109 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn Wild Norway - videreføring av prosjekt Kort beskrivelse Wild Norway prosjektet har bidratt til at 20 Nord-Trønderske

Detaljer

Kultur og natrubasert turisme

Kultur og natrubasert turisme Kultur og natrubasert turisme Reisemål l med Olavsarven som plattform Olavsarven Strategimøte te i Frostating 2005 Verdiskaping gjennom økt turisme definert som et satsingsområde i regionen. Mangler helhetlig

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Generell informasjon om NCE Tourism og vegen videre Kristian B. Jørgensen, adm. dir. Fjord Norge AS (kontraktspartner NCE Tourism) Visjon. Fjord Norge-regionen

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013 Region Midt

HANDLINGSPLAN 2013 Region Midt Kompetansenettverk for lokale matspesialiteter HANDLINGSPLAN 2013 Region Midt Overordnete strategier Verdiskaping Mat sine mål og strategier ligger til grunn for Kompetansenettverket i Region Midt sine

Detaljer

Organisering av reiseliv

Organisering av reiseliv Organisering av reiseliv Om Norge generelt og Hordaland spesielt Stipendiat Solveig Garnes Norsk hotellhøgskole Hvilke spørsmål har du tenkt å stille? Hvorfor har vi i dag nærmere 200 ulike reiselivsorganisasjoner

Detaljer

Bærekraftig kystturisme i Finnmark. Kristin T. Teien WWF- Norge Kongsfjord Gjestehus, 16.06.06

Bærekraftig kystturisme i Finnmark. Kristin T. Teien WWF- Norge Kongsfjord Gjestehus, 16.06.06 Bærekraftig kystturisme i Finnmark Kristin T. Teien WWF- Norge Kongsfjord Gjestehus, 16.06.06 Hvorfor jobber WWF med turisme? WWF vil bevare natur Turisme kan brukes som et verktøy som: Fremmer og støtter

Detaljer

STRATEGI FOR PILEGRIMSSATSING

STRATEGI FOR PILEGRIMSSATSING STRATEGI FOR PILEGRIMSSATSING Etter at saken har vært drøftet i Regjeringskonferanse, har Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartementet, Kulturdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY SATSER PÅ KOMMERSIALISERING AV VERDT-EN-REISE OPPLEVELSER MED KOBLING TIL FJORDKULTUR OG INFRASTRUKTUR 1 Marcel Niederhauser Konst. hovedprosjektleder

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak. Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver

Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak. Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver Mattilsynets tilsynsveiledere for mindre matbedrifter Oppdrag av 09.07.2003 fra Landbruks-

Detaljer

Destinasjonsløsning for Innherred.

Destinasjonsløsning for Innherred. Destinasjonsløsning for Innherred. Notat fra styringsgruppen i Reisemål Innherred av 12. juni 2006 Innhold 1 Ramme for prosjektet Side 1 2 Felles vertskapsfunksjon for Innherred Side 1 3 Felles markedsføring

Detaljer

«NYE UTMARKSNÆRINGER» I NORD-TRØNDELAG

«NYE UTMARKSNÆRINGER» I NORD-TRØNDELAG «NYE UTMARKSNÆRINGER» I NORD-TRØNDELAG Fylkesmannens landbruksavdeling, Aino Holst Oksdøl 31.10.2012 TRENDER I REISELIVET (NORSK TURISTUTVIKLING AS: 2012) Økende marked for naturbaserte opplevelser og

Detaljer

Mat i reiselivet et viktig salgsargument for Østfold og resten av regionen

Mat i reiselivet et viktig salgsargument for Østfold og resten av regionen Mat i reiselivet et viktig salgsargument for Østfold og resten av regionen Nyskapingskonferansen 2015 Maya Nielsen, Visit fredrikstad og Hvaler Regionalt bygdeutviklingsprogram for Østfold Bakteppe Det

Detaljer

FRESCOHALLEN PRESENTASJONSSENTER FOR KULTUR & REISELIV

FRESCOHALLEN PRESENTASJONSSENTER FOR KULTUR & REISELIV FRESCOHALLEN PRESENTASJONSSENTER FOR KULTUR & REISELIV 1. MÅL OG RAMMER 1.1. Bakgrunn I april 1998 ble Frescohallen tatt i bruk som informasjonssenter for kultur- og reiseliv. Fra å ha levd i relativt

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Fjord Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Fjord Norge AS hvem er vi? NCE Tourism - Fjord Norway Hva

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 REGIONAL DELPLAN FOR REISELIV I BUSKERUD HØRINGSSVAR FRA SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune oversender

Detaljer

INFORMASJON. www.visithaldenkanalen.no. Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen

INFORMASJON. www.visithaldenkanalen.no. Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen INFORMASJON www.visithaldenkanalen.no Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen Regionalparkrådet Rådsleder Regionalparkstyret Styreleder Administrasjon Daglig leder FORMÅL Formålet med Regionalpark

Detaljer

XXLofoten 2000-2020. May-Britt Paulsen Salgssjef XXLofoten

XXLofoten 2000-2020. May-Britt Paulsen Salgssjef XXLofoten XXLofoten 2000-2020 May-Britt Paulsen Salgssjef XXLofoten Historikk År 2000: De glade «amatører» flytter til Lofoten. «Alt for alle» År 2005: Selskapsetablering XXLofoten - Innhenting ytterligere ressurser/kompetanse/kunnskap

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Lise Fotland Aaseng Innovasjon Norge Anne Dorte Carlson Prosessveileder Merket for Bærekraftig reiseliv Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Bærekraftig utvikling

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge

Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge Røros, 31. januar 2012 Aud Herbjørg Kvalvik Oppdraget ; Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse

Detaljer

Videreføring av Oslofjordprosjektet

Videreføring av Oslofjordprosjektet Arkivsak 201102804-2 Arkivnr. E: 242 U64 Saksbehandler Live Rud Saksgang Møtedato Sak nr. Verdiskaping Vestfold 25.08.2011 17/11 Videreføring av Oslofjordprosjektet Fylkesrådmannens innstilling Det innvilges

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Bruk av IT løsninger

Bruk av IT løsninger Bruk av IT løsninger Kartlegging av interne forutsetninger En kartlegging har som hensikt å forberede bedrifter i reiselivet på framtidige arbeidsoppgaver i forbindelse med elektronisk forretningsdrift.

Detaljer

Besøksstrategi og besøksforvaltning

Besøksstrategi og besøksforvaltning Besøksstrategi og besøksforvaltning Formål: 1. Ta vare på natur- og kulturarv (verneverdiene) 2. Legge til rette for gode opplevelser, kunnskapsformidling og læring 3. Natur- og kulturarv som ressurs for

Detaljer

Verdifulle opplevelser. Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma

Verdifulle opplevelser. Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma Verdifulle opplevelser Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma Kartskisse med rute og alternative ruter Sammendrag - hovedprosjekt Mål - Mobilisere næringsaktører, destinasjonsselskaper og

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne NCE TOURISM FJORD NORWAY Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE

Detaljer

KORTFERIER i Hordaland. Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET

KORTFERIER i Hordaland. Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET KORTFERIER i Hordaland Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET PROSJEKT BAKGRUNN Kortferier = 3-5 dager Økende trend nasjonalt og

Detaljer

Status fra reiselivet Arne-Jørgen Skurdal Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv

Status fra reiselivet Arne-Jørgen Skurdal Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv Status fra reiselivet Arne-Jørgen Skurdal Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv Status i 2015 Vi er i mål med en vellykket fusjon med utgangspunkt i nasjonale føringer. Gjennomført et innholdsrikt

Detaljer

Å RSMELDING FOR INNHERRED REISELIV/VISIT INNHERRED 2012

Å RSMELDING FOR INNHERRED REISELIV/VISIT INNHERRED 2012 Å RSMELDING FOR INNHERRED REISELIV/VISIT INNHERRED 2012 Virksomheten Innherred Reiseliv har kontor og driver helårsåpent turistkontor med base i Steinkjer. Samlokalisert med Kystriksveien Reiseliv og Kystriksveien

Detaljer

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015 BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE Lampeland 11.nov 2015 Hva er reiseliv? definisjon! Reiseliv: Personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis

Detaljer

Mangfold i tema Makt Tro og tvil Etikk og moral

Mangfold i tema Makt Tro og tvil Etikk og moral Prosjektide Å etablere en reiselivssatsing for Trøndelag med formål å øke antall besøkende til regionen ved å utvikle og tilby reiselivsprodukter med Olavsarven som plattform. Mangfold i tema Makt Tro

Detaljer

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 TRONDHEIM, mars 2016 Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 Incoming Prosjekt Trøndelag Reiseliv er en aktiv partner i «Incomingprosjektet» og Petra leder styringsgruppen. Nettverket

Detaljer

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Strategiplan for STFK 4 hovedsatsingsområder: 1. Klima- og

Detaljer

Liten folder som presenterer alle bedriftene (en handout som alle bruker)" " Alle anbefaler hverandre til kunder som er på besøk (gjennom sesongen) "

Liten folder som presenterer alle bedriftene (en handout som alle bruker)  Alle anbefaler hverandre til kunder som er på besøk (gjennom sesongen) GÅSEHUDFOLDER 09 ANBEFALE HVERANDRE?! Liten folder som presenterer alle bedriftene (en handout som alle bruker) Alle anbefaler hverandre til kunder som er på besøk (gjennom sesongen) Kan legges på et kart

Detaljer

Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge. Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013

Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge. Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013 Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013 Fra «Destinasjon Norge»: Norsk natur er enestående og gir grunnlag for et rikt tilbud av opplevelser

Detaljer

Kirkeneskonferansen 2015

Kirkeneskonferansen 2015 Kirkeneskonferansen 2015 Hva må til for å få et økt grenseoverskridende reiselivssamarbeid i nord Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS Foto: Bård Løken Reiselivsnæringen en samfunnsøkonomi Transport

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

Arenaprosjektet Innovativ Fjordturisme. ROSENDAL 10. april, 2008

Arenaprosjektet Innovativ Fjordturisme. ROSENDAL 10. april, 2008 Arenaprosjektet Innovativ Fjordturisme ROSENDAL 10. april, 2008 1 Visjon og hovedmål Visjon Fjord Norge skal bli det ledende kortferie-reisemålet i Europa basert på stedstypiske natur- og kulturopplevelser.

Detaljer

Regionale utviklingsmidler. Regional samling for kontrollutvalg

Regionale utviklingsmidler. Regional samling for kontrollutvalg Regionale utviklingsmidler Regional samling for kontrollutvalg Bakgrunn Bedt om å se på følgende 1. Samhandling og samordning av statlige virkemidler 2. Måloppnåelse 3. Styring og kontroll 2 Budsjett 3

Detaljer

Handlingsplan for SNP 2012

Handlingsplan for SNP 2012 Handlingsplan for SNP i Os kommune utarbeides årlig. Handlingsplanen inneholder prioriterte tiltak innenfor hvert av fokusområdene i SNP. Handlingsplan for SNP SNP = Strategisk Næringsplan Handlingsplan

Detaljer

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk Reiseliv Først mot fremtiden Reiseliv og landbruk Om meg: Bente Bjerknes Teamleder for næringsutvikling Reiselivsfaglig bakgrunn Lang fartstid i fylkeskommunen Reiseliv - definisjoner Reiseliv: Personers

Detaljer

Lokalmatsatsing hvordan koble mat og reiseliv?

Lokalmatsatsing hvordan koble mat og reiseliv? Lokalmatsatsing hvordan koble mat og reiseliv? Nina Mosseby, FM Hordaland, Sandven hotell Norheimsund 4. februar 2015 Lokalmatsingen hvordan koble mat og reiseliv Fire hoveddeler: 1. Historikk tall, innretning,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 22.08.12

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 22.08.12 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA-U64 12/810 12/4552 Hilde Dalen 10.07.12 Reisemålsutvikling, fase 2 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 22.08.12 Rådmannens

Detaljer

Hvordan tilrettelegger vi for våre internasjonale gjester? PA/STYRELEDER Kjell-Gunnar Dahle Innovativ Fjellturisme AS

Hvordan tilrettelegger vi for våre internasjonale gjester? PA/STYRELEDER Kjell-Gunnar Dahle Innovativ Fjellturisme AS Hvordan tilrettelegger vi for våre internasjonale gjester? PA/STYRELEDER Kjell-Gunnar Dahle Innovativ Fjellturisme AS Lillehammer, 21/10-09 Hva skal ARENA-prosjektene oppnå? Forsterket samhandling mellom

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Reiselivsorganiseringen i Hordaland

Reiselivsorganiseringen i Hordaland Kortversjonen av hovedrapporten Reiselivsorganiseringen i Hordaland Analyse av dagens forretningsmodeller og forslag til ny destinasjonsstruktur www.kaizen.no Forord Med utgangspunkt i den forrige regjeringens

Detaljer

Destinasjon Norge. Regjeringens reiselivsstrategi, strukturprosjektet 13.02.2013. Nærings- og handelsdepartementet

Destinasjon Norge. Regjeringens reiselivsstrategi, strukturprosjektet 13.02.2013. Nærings- og handelsdepartementet Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi, strukturprosjektet 13.02.2013 Reiseliv er en av fem satsingssektorer Energi Maritim Miljøteknologi Marin Reiseliv Reiseliv skaper store verdier Reiselivsnæringen

Detaljer

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene S T A T U S & V E I E N V I D E R E Dag Jarle Aksnes,

Detaljer

Norsk Vandrefestival. -Folk, fjord og fjell! Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival. -Folk, fjord og fjell! Norsk Vandrefestival -Folk, fjord og fjell! Bakgrunn Næringslivsdag 2008 etterlyste fyrtårn på Indre Nordmøre reiselivssjef Roar Harsvik. Tok ballen videre, søkte (mars 08) og fikk KOMP midler til forprosjektering (mai 08

Detaljer

Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016

Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016 Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016 Britt Elton, gründer Norske Bygdeopplevelser AS Sykkel Ski fotturer + kultur Min bakgrunn Utenlandsopphold 1969/70 Ligningssekretær

Detaljer

Lokale og regionale parker i Norge

Lokale og regionale parker i Norge Lokale og regionale parker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Nettverket for lokale og regionale natur og kulturparker Utkast pr. 28.05.2010 Kristian Bjørnstad Nettverkssekretær Aurland

Detaljer

AKTIV HEILE ÅRET Denne presentasjonen skal ikkje kopierast eller vidareformidlast.

AKTIV HEILE ÅRET Denne presentasjonen skal ikkje kopierast eller vidareformidlast. AKTIV HEILE ÅRET Denne presentasjonen skal ikkje kopierast eller vidareformidlast. SLIDE 1 Aktiv Heile Året skal være eit samarbeidsprosjekt på tvers av kommune og fylkesgrensene, dette er heilt i tråd

Detaljer

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Arne Trengereid Tromsø 15. september 2015 Totaltrafikken til Nord-Norge utvikler seg positivt +13,5 % +5,8 % +28,4 % +9,1 % Norge +6,2 % 2 2009=100

Detaljer

BookNorway Hva skal selskapet være og for hvem? Status pr. 15.12.2010

BookNorway Hva skal selskapet være og for hvem? Status pr. 15.12.2010 BookNorway Hva skal selskapet være og for hvem? Status pr. 15.12.2010 1 Bakgrunn BIT Reiseliv og Forum for Reiseliv (FFR) kontaktet hver for seg høsten 2005 Innovasjon Norge for å se på hvordan man kunne

Detaljer

Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi Prosjektleder NHD, Eigil Rian Oktober 2012

Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi Prosjektleder NHD, Eigil Rian Oktober 2012 Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi Prosjektleder NHD, Eigil Rian Oktober 2012 Energi Destinasjon Norge Reiseliv er en av fem satsingssektorer Maritim Marin Miljøteknologi Reiseliv Destinasjon

Detaljer

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet har som formål å stimulere utviklingen i næringsklynger, basert på samarbeid mellom næringsaktører, kunnskapsmiljøer

Detaljer

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Mange står bak! Utvidet styringsgruppe: LEDER: Øyvind Hagen, Quality Hotel Tønsberg Hotell/overnatting/konferanse

Detaljer