Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold. Reiselivsstrategi for Trøndelag Rapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold. Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008 2020. Rapport"

Transkript

1 Verdifulle opplevelser i gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Rapport Handlingsplan Behandlet av Kontaktforum Reiseliv

2 1. Innledning Reiselivsstrategi for ble vedtatt i juni 2008, Trøndersk Reiselivsstrategi Strategien følges opp gjennom 2-årige handlingsplaner. Denne rapporten gjelder handlingsplanen for , vedtatt av Kontaktforum Reiseliv (KRT) oktober 2008, Handlingsplan. Reiselivsstrategien skal løse utfordringer på snivå. Det betyr at handlingsplanen først og fremst har omhandlet tiltak av en viss regional betydning. Handlingsplanen har hatt direkte reiselivsfokus. Innen mange samfunnsområder er det gjennomført satsinger med relevans for reiselivet, som kultur, landbruk, fisk, stedsutvikling, samferdsel. Men handlingsplanen har primært hatt fokus på reiselivet og tiltak for økt lønnsomhet i næringa. 2. Styringsgruppe Kontaktforum Reiseliv KRT består pr. desember 2010 av: Reiseliv AS May Britt Hansen NHO Reiseliv Midt-Norge Sven-Erik Knoff Hanen Ståle Andersen Fylkesmannen i Sør- Nils Prestmo Fylkesmannen i Nord- Aino Oksdøl Innovasjon Norge Sør- Hans Henrik Wist Innovasjon Norge Nord- Grethe Iversen innovasjonnorge.no Sør- Solveig Kvidal fylkeskommune Sør- Odd Arne Bratland fylkeskommune Nord- Ingvild Kjerkol fylkeskommune Nord- fylkeskommune Ragnhild Vist Lindberg Handlingsplanen ble utformet av KRT. Målgruppa har vært Fylkesmennene i, Innovasjon Norge Sør- og Nord-, Sør- og Nord- fylkeskommuner, NHO Reiseliv Midt-Norge, Reiseliv AS (TRL), Hanen og aktører som jobber med reiseliv i. Sekretariat for KRT er Sør- fylkeskommune v/odd Arne Bratland og Nord- fylkeskommune v/ragnhild Vist Lindberg. Kontaktforum Reiseliv har hatt følgende møter i handlingsplanperioden: Tidspunkt Sted Tema Innovasjon Norge, Trondheim Utkast til handlingsplan Innspill til Landsdelsutvalget Mære Landbruksskole, KRT sin arbeidsmåte Handlingsplan Steinkjer Stiklestad Nasjonale Kultursenter Møte med pressen ang. handlingsplanen Møte med fyrtårnet Historiske NHO Reiseliv ståsted, veien videre, aktuelle oppgaver Sykkelturisme 2

3 TRL status Samhandling TRL og IN Handlingsplanen status oppfølging Norveg, Rørvik Møte med fyrtårnet Kyst og kystkultur Nord- fylkeskommune orientering Verdiskapingsprogram for naturarven Gjennomgang av handlingsplanen Lian Restaurant, Møte med fyrtårnet Trondheim Trondheim Status handlingsplan Røros Møte med fyrtårnet Verdensarven Røros VRI opplevelsesnæring Kopling kulturnæringsstrategi og reiselivsstrategi Orienteringer fra TRL Handlingsplan status, rullering og rapportering Den Gyldne Omvei Møte med Den Gyldne Omvei Mat og reiseliv Rapport Handlingsplan Opplegg for rullering av Handlingsplan 3. Strategier og tiltak 3.1. Profilering og markedsføring Markedsstrategisk plattform for reiselivet i Det er gjennomført en prosess hvor tidligere merkevare Trivelige ble evaluert. På bakgrunn av evalueringen ble det utviklet en ny kommunikasjonsplattform/merkevare for reiselivet i. Ny markedsstrategisk plattform for er utarbeidet. Fyrtårnsstrategien som ligger til grunn for profileringen, er operasjonalisert gjennom Markedsrådet i Reiseliv AS (TRL), med etablering av fyrtårnsgrupper Jämt-trøndersk Filmkommisjon Interreg-prosjektet Mid-Nordic Film Commission gjennomføres i perioden Filmkommisjonen skal markedsføre /Jämtland som nasjonal og internasjonal produksjonsplass for film, video og multimedia. Mål: økt verdiskaping gjennom å få filminnspillinger til regionen. Det blir utarbeidet en egen sluttrapport etter prosjektavslutning Markedsføring av nisjer/spesifikke produkter mot spesifikke markeder På vegne av er det gjennomført en rekke markedstiltak retta mot ulike nisjer: Hike and Bike sykkel og vandring Etter tidligere Interreg-prosjekt er det gjennomført et forprosjekt (markedsført via Nytt hovedprosjekt vedr. sykkel planlegges. Når det gjelder vandring har TRL deltatt i vandrekampanjen til Innovasjon Norge sammen med næring og nasjonalparker, destinasjoner og Nasjonalt pilegrimprosjekt. Det er kjørt visningsturer og tysk tv-team har hatt egen tv produksjon på pilegrimsveien til Nidaros. Fiske: Egen lakseguide i Deltatt i Innovasjon Norges fiskekampanje. 3

4 Vinterturisme TRL har gjennomført egen visningstur Røros-Oppdal. Salgsledd i Tyskland funnet for Markedsført gjennom Egen rundreise på vinter i ny reisehåndbok for i Byferie TRL har vært i dialog med Visit Trondheim. Ny nettside for 2011 som viktig verktøy Profilering av laksefiske i Gjennom prosjektet RDA-midler til styrking av profilering av ( ) ble det gjennomført en rekke markedstiltak retta mot laksefiskesegmentet. Det ble utgitt en egen laksebrosjyre, billedmateriellet ble forbedret, det er etablert egne laksefiskesider på Fiskekampanje via Innovasjon Norge videreføres også i Tilgjengelighet og infrastruktur Pilotprosjekt bookingsystem Det er gjennomført et forprosjekt for etablering av Booking. Det planlegget et 3- årig hovedprosjekt Online booking for reiselivet i fra høsten Målet er å gjøre trøndersk reiseliv mer tilgjengelig og salgbart gjennom etablering av felles trøndersk online bookingsystem Videreføring av BIT Reiseliv (Bransjerettet InformasjonsTeknologi) BIT Reiseliv er et Bransjeoreientert IT-program for reiselivet i regi av IN, NHO Reiseliv og HSH. Prosjektet har som mål å gjøre alle typer reiselivsprodukter tilgjengelige (bookbare) i alle kanaler, inkludert i den nasjonale bookingkanalen/visit Norway (nasjonalt bookingprosjekt). Prosjektet går fortsatt og TRL er blant pilotbedriftene. Se også: BIT Reiseliv Videreutvikling av Det er utviklet ny plattform for på bakgrunn av fyrtårnsstrategi og ny merkevare. Ferdigstilt i Portalen har fått gode tilbakemeldinger. Det er arbeidet med å tilpasse destinasjonssidene i til den nye trønderske profilen og nettstedet Portalen har fått ulike tilbakemeldinger og forbedringer på struktur iverksettes før sommersesongen Viderføring av arbeidet med å tilrettelegge for økte internasjonale flygninger til Det offentlige og næringslivet har sammen etablert Luftfartsforum Trondheim Lufthavn Værnes for å samle regionens aktører om strategier for å utvikle rutetilbud til/fra Værnes. Forumet arbeider også med å bedre rammebetingelsene for utvikling av flyplassen. Eksempler på etableringer som forumet har arbeidet aktivt med er Icelandairs flygning til Reykjavik og KLMs utvidelse med en ekstra avgang til Amsterdam. Opprettelsen av ny flyrute Frankfurt-Værnes med Lufthansa er en viktig etablering for da dette vil bidra til å hente gjester fra det viktigste utenlandsmarkedet inn i regionen Rundreiseprosjekt i samarbeid med Nordland Reiseliv Dette prosjektet ble ikke gjennomført pga. andre prioriteringer i Nordland Reiseliv. 4

5 3.3. Møter, insentivturer, kongress og begivenheter (MICE) Trondheim og Røros samarbeid med Norway Convention Bureau (NCB) Målet er å videreføre og utvikle deltakelsen i NCB for å selge Norge som internasjonal kursog konferansedestinasjon. Trondheim og Røros samarbeider med NCB og har høstet resultater Iverksette en trøndersk satsing om samarbeid på MICE-området Det er gjennomført arrangement rettet mot MICE-markedet i Stockholm (2008) og London (2009). Arrangementet i London var i regi av TRL, Innovasjon Norge, NCB og 16 reiselivsbedrifter. Det ble gjennomført møter med turoperatører. TRL har ingen satsinger i dette markedet med følger Visit Trondheim og Røros Reiseliv gjennom NCB. I november 2010 gjennomføres et MICE-arrangement i Hamburg i tilknytning til Trondheims julegrangave til byen. Visit Trondheim, Røros Reiseliv og Destinasjon Oppdal deltar Kortferie Satsing på kortferie i Det er gjennomført en del prosjekter støttet av Innovasjon Norge som retter seg mot kortferiemarkedet. Mid-Norway Adventure har gjennomført prosjektet Adventure with green eyes, mens Killingdal Fjellhotell, Hitra Fjordhotell og Nova Hotell kurs og konferanse har fullført prosjektet Den unike reisen opplev fjell, by og kyst. Kortferieprosjekter i Nord- : Den Gyldne Omvei og Norges Midtpunkt Tematisert produktutvikling Utvikle innholdet i de 4 fyrtårnene som det trønderske profilarbeidet skal baseres på Fyrtårnsstrategien er fulgt opp gjennom Markedsrådet i TRL. Det er etablert fyrtårnsgrupper. TRL har gjennomført en satsing på fyrtårnene Særskilt satsing for å synliggjøre reiselivsfyrtårnene i. Fyrtårnene Historiske ( Reisemål Historiske ) og Kyst og kystkultur ( Utvikling av skysten som fyrtårn ) har etablert egne prosjekter for videre oppfølging og innhold i fyrtårnene mtp. Markedsføring og salg. Fyrtårnet Verdensarven Røros kjører en del prosjekter, eksempelvis gjennom bærekraftig reiseliv. TRL har et overordna ansvar for profileringen mens de ulike destinasjonene med fyrtårnsgruppene har ansvar for operasjonalisering og innhold Etablere og søke om et ARENA-prosjekt for tematisk produktutvikling, utvikling av nisjer og pakking Terskelen for ARENA-prosjekt er høy, forutsetningene har så langt ikke vært tilstede og det er ikke arbeidet for etablering av et slikt prosjekt. Men innenfor VRI er det gjennomført flere kompetansemeglingsprosjekt mot konkrete produkter innen opplevelsesnæringene Videreføre prosjektet Verneområder som grunnlag for økt lokal verdiskaping Dette prosjektet er avsluttet, se sluttrapport Delvis videreført gjennom prosjektet Magiske og verdifulle opplevelser i nord-trøndersk natur som et nasjonalt pilotprosjekt gjennom Verdiskapingsprogram for naturarven Videreføre prosjektet Næring i og ved verneområder Sør- Prosjektet gjennomføres i regi av Blilyst. Utviklingsprosjektet Forollhogna nasjonalpark ble gjennomført i perioden 08-10, og det pågår nå 4 underprosjekt: Skarvan/Roltdalen Sylan Dovrefjell/Sunndal 5

6 Trollheimen Ny hjemmeside: er lansert Videreføre konseptet En smak av NHO Reiseliv Midt-Norge starta satsinga i Målet var økt lønnsomhet i reiselivs/serveringsbedrifter i gjennom å benytte tradisjonelle og nye matretter basert på råvarer fra, kompetanseutvikling og markedsføring. Oi! Trøndersk Mat og Drikke har fra 2009 tatt arbeidet videre i samarbeid med reiselivet gjennom konseptet Smak på Videreføre prosjektet Laksefiske i Namsen Målet med prosjektet var doblet verdiskaping innen verdikjedene knyttet til laksefiske i Namsen ila 5 år. Prosjektet ble gjennomført i perioden Målsettingen ble bare nådd med 50%, men prosjektet bidro til nyskaping i bedriftene, gjennomførte samarbeidstiltak, investeringer i bedriftene og markedssamarbeid. Link til sluttrapport: sluttrapport Videreføre prosjektet Merkevare Gaula Prosjektet skulle legge til rette for økt verdiskaping med grunnlag i laksefiske i Gaula gjennom økt samarbeid mellom reiseliv og opplevelsesprodukt i nedslagsområdet. Det er bl.a. utarbeidet veiledere for skilting, utforming av gapahuker m.m. Prosjektet er avsluttet Laks og verdiskaping i Trondheimsfjorden (LOVIT) Et forskningsprosjekt støtta av Norges Forskningsråd som skulle evaluere biologiske og samfunnsmessige effekter av kilenotrettighetene. Prosjektet er gjennomført. Det ble arrangert en avslutningskonferanse i februar Link til sluttrapport på hjemmesidene til NINA: Laks og verdiskaping Videreutvikle Hike & Bike-konseptet med tilhørende lokal produktutvikling Det tidligere Interreg-prosjektet Hike & Bike ble oppfulgt i et samarbeid mellom TRL og Jämtland og Härjedalen Turism. Høsten 2009 ble det starta forprosjekt (finansiert av Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-)for å se på mulighetene for ytterligere satsing innen sykkel og vandring. Se punkt Trøndersk Matfestival i Trondheim Målet er å profilere trøndersk matmangfold og matkultur, der innovasjon og utvikling av aktørene også har en sentral plass. Festivalen arrangeres årlig i regi av Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS (www.oimat.no) Bondens Marked videreutvikling, attraksjonsutvikling og markedsorientering Bondens Marked i Levanger og Trondheim arrangeres jevnlig. Synliggjøring av regionens muligheter og videreutvikling av trøndersk mat som opplevelsesverdi er et mål for bondens marked Videreutvikle reiselivspotensialet i satsingen på pilegrim og Olavsarven Satsingen gjennomføres gjennom prosjektene: Fyrtårnsstrategien Historiske prosjektet Reisemål Historiske Pilotprosjekt Pilegrimsleden Reisemålsutvikling Videreføre prosjektet Attraksjonsutvikling Ytre Namdal Prosjektet ble gjennomført med mål om økt verdiskaping i Ytre Namdal gjennom utvikling av opplevelsesprodukter og tilgjengelige og salgbare produktpakker. Tiltaksområder 6

7 var markedsutvikling, kompetanseutvikling, produktorganisering/pakking og videre drift. Det ble utviklet 5 konkrete produktpakker i prosjektet. Link til rapporten: Sluttrapport Videreføre prosjektet Attraksjonsutvikling Indre Namdal Nå attåt Mål: forsterke og videreutvikle reiselivsdestinasjonen Indre Namdal. Prosjektet arrangeres av Grong Fritid i perioden Prosjektet har fokus på samarbeid og nettverksbygging, utvikling/markedsutvikling/salg, grafisk profil, vertskorps, kompetanseheving og kvalitetssikring. Må: 5 overnattingsbedrifter, 15 opplevelsestilbydere og utvikling av 10 eksempelpakker Kvalitets- og kompetanseutvikling Opprettholde tilbudet i regi av Kompetansenav for småskala mat og agroturisme på Mære landbruksskole Mære Landbruksskole har siden 2002 vært ett av fem kompetansenav for småskala mat i Norge. I regi av navet er det gjennomført en rekke tiltak retta mot matprodusenter og aktører innen agroturisme Kompetanseprogram for bygdeturisme i Kompetanseprogrammet ble gjennomført i perioden Målsetting: Økt verdiskaping innen bygdeturismen i. Målgruppe: bygdeturismebedrifter i. Det ble arrangert studietur i og kurs innen tema som økonomi/prissetting, vertskap, salg, hygiene og kreativt kokkeverksted FRAM Kultur i Kompetanseprogram for store kulturbedrifter i som ble startet opp våren Programmet går over 1,5 år, har 6 samlinger og er rettet mot eksisterende bedrifter med nasjonalt og internasjonalt potensial. Hovedfokus: kommersialisering, ledelse og lønnsomhetsforbedring. 13 bedrifter deltar (5 fra Nord- og 8 fra Sør-) FRAM Reiseliv I Nord- er FRAM Reiseliv under gjennomføring med 9 reiselivsbedrifter. Avsluttes i Hovedfokus er strategi og innovasjon i bedriftene Trøndersk Reiselivskonferanse Konferansen gjennomføres annethvert år. Den ble arrangert i Trondheim Spektrum med 200 deltakere. Ansvarlig: NHO Reiseliv Midt-Norge i samarbeid med TRL. Innovasjon Norge og de trønderske fylkeskommunene er samarbeidspartnere Godt vertskap et kompetanseprogram for reiselivsnæringen i regi av Innovasjon Norge på Hitra/Frøya Kurset var tenkt gjennomført i samarbeid med Destinasjon skysten (DTK), men DTK fikk ikke frigjort ressurser nok til å kunne realisere planene. Det henvises til pkt Kursprogrammet Kompetent Kompetent er et mellomlederkurs innen områdene ledelse, økonomi, arbeidsrett, HMS, mersalg og kundebehandling. Kompetent 1 ble gjennomført i 2009 i regi av NHO Reiseliv Midt-Norge i samarbeid med Norsk Hotellhøgskole, Universitetet i Stavanger. Kompetent 2 planlegges gjennomført i i Se Kompetansekurs i pakking, salg og distribusjon TRL har sammen med destinasjonene i fått finansiert kompetansehevingskurs i regi av Innovasjon Norge i 2010 som følger: 2 kurs i salg, pakking og distribusjon i mars 2010, totalt 50 deltakere 7

8 1 vertskapskurs i mai 2010, 25 deltakere 2 kurs i opplevelsesproduksjon i september 2010, 50 deltakere Designskolen for småskala mat og reiseliv Designskolen Reiseliv ble ikke gjennomført på grunn av for liten påmelding. 4 bedrifter gjennomførte Designskolen for småskala mat Organisering Evaluering av Reiseliv AS På initiativ fra selskapets største eiere ble det ultimo 2008 gjennomført en evalueringsprosess av selskapet og dets organisering. Evalueringen inkluderte en kundetilfredsundersøkelse. På bakgrunn av evalueringen ble det iverksatt tiltak Samarbeid Reiseliv AS og Innovasjon Norge Innovasjon Norge er observatør i Markedsrådet i TRL, og samarbeider kontinuerlig med TRL i en rekke prosjekter. Ett av disse er Regionalt Sektormøte Reiseliv, som i samarbeid med Innovasjon Norges utekontorer gjennomføres hver høst Videreutvikling av samspillet mellom destinasjonsselskaper og Reiseliv AS Det ble gjennomført en møteserie mellom TRL og destinasjonene på styreleder- og ledernivå. Formålet var å drøfte fremtidig arbeid basert på samarbeid og rolleavklaring. Sammensetning av markedsrådet er endret i Aktivitetskalender med oversikt over reiselivsaktiviteter i Aktivitetskalenderen er under utarbeidelse, ligger på bransjesidene på 4. Oppsummering Gjennomgangen viser at de aller fleste tiltakene i handlingsplanen er gjennomført. I planperioden har det skjedd mye på markedssiden, med ny markedsstrategisk plattform, ny merkevare, forbedret webside (www.trondelag.com) samt det operative arbeidet med de fire fyrtårnene. Det er også etablert eget bransjenett for reiselivsnæringen i på med informasjon om markedsaktiviteter, arbeidet med reiselivsstrategien, ulike prosjekter og aktivitetskalender for bransjen. De tiltakene som ikke er gjennomført, tas inn i rullering av handlingsplanen, og vurderes om de skal prioriteres videre. I tillegg til de tiltakene som er prioritert i Handlingsplan for Reiseliv , og som det er rapportert på her, er det gjennomført flere andre tiltak og prosjekter for å utvikle reiselivet i. Ansvarlig for rapporten: sekretariatet for Kontaktforum Reiseliv : Odd Arne Bratland Sør- fylkeskommune Ragnhild Vist Lindberg Nord- fylkeskommune 8

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 MARKEDSAKTIVITEteR 2015 Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 1 2 Kjære samarbeidspartnere. Bookbare opplevelser dette begrepet har preget mange av markedsføringstiltakene vi har gjennomført i 2014. Vi

Detaljer

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 RAPPORTBESKRIVELSE Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 Utarbeidet av Fornebu Consulting på oppdrag av BIT Reiseliv og VisitOSLO Sammendrag VisitOSLO er pilotbedrift

Detaljer

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim RAPPORT Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2015 Mai 2015 av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Opplevelser langs verdens vakreste kyst 1 Forord...4 1. Innledning...6 2. Gjennomføring av prosessen...7 3. Nordland som reiselivsfylke...8 3.1 Nordlands posisjon

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

MØTEBOK. Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os. Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET

MØTEBOK. Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os. Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET Den førre regjeringa la i 2012 fram eit forslag til ny reiselivsstrategi

Detaljer

ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser

ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser Søknad om videreføring av ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser Foto: Kjetil Skogli 2 nye år fra 1.10.2014 Tromsø 29.4.14 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Klyngens utgangspunkt i 2010...

Detaljer

RAPPORT 2007 5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG

RAPPORT 2007 5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG RAPPORT 2007 5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG Nord-Trøndelag Fylkeskommune 01.03.2008 INNHOLDSOVERSIKT: 1. Innledning 3 2. Organisering/oppstart 3 3. Organisering av de 4 testområder 4 4. Kostnader

Detaljer

1. Bakgrunn.3. 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak...

1. Bakgrunn.3. 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak... 1 Innhold 1. Bakgrunn.3 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak... 6 3. Innovasjon... 7 3.1 Økt krav til helhetlig

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Evaluering av prosjektet Utmarksbasert reiselivsnæring. Marte Qvenild Øystein Aas

Evaluering av prosjektet Utmarksbasert reiselivsnæring. Marte Qvenild Øystein Aas 256 Evaluering av prosjektet Utmarksbasert reiselivsnæring Marte Qvenild Øystein Aas NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene NINA

Detaljer

Forslag til Regional plan for reiselivet i Nordland 2011-2015 - høringsuttalelse

Forslag til Regional plan for reiselivet i Nordland 2011-2015 - høringsuttalelse Nordland Fylkeskommune, Næring og regional utvikling Postmottak Fylkeshuset 8048 BODØ Dato:... 31.08.2010 Saksbehandler:... Per-Gaute Pettersen Telefon direkte:... 75 55 51 09 Deres ref.:... Løpenr.:...

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. Terje Nesthus/Fjord Norway 2 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT. for arbeidet april 2009 desember 2011

Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT. for arbeidet april 2009 desember 2011 1 Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT for arbeidet april 2009 desember 2011 2 Innhold Hovedmål... 5 Ulike innganger til få til økt attraktivitet... 5 Hovedmålgruppen... 5

Detaljer

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway Reisemålsselskapene i Norge En rapport fra NHO Reiselivs strukturutvalg, mai 2011 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 Del I: Formål, bakgrunn

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0109 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn Wild Norway - videreføring av prosjekt Kort beskrivelse Wild Norway prosjektet har bidratt til at 20 Nord-Trønderske

Detaljer

Lyngsfjord Adventure INNHOLD VISSTE DU AT

Lyngsfjord Adventure INNHOLD VISSTE DU AT ÅRSRAPPORT 2012 1 INNHOLD Lyngsfjord Adventure 2 VISSTE DU AT En pressemelding fra Innovasjon Norges kontor i Tyskland og NNR som beskriver den økte nordlysaktiviteten vakte stor oppmerksomhet og ble publisert

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway. Sluttrapport

Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway. Sluttrapport Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway Sluttrapport Innhold Fra BIT Reiseliv til BookNorway 3 Erfaringer og resultater 5 Vedl. 1 Sluttrapport Fase 1 2004/2006 6 Vedl. 2 Nasjonalt Standardiseringsprosjekt

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

FORESIGHT REISELIV VRI TROMS

FORESIGHT REISELIV VRI TROMS RAPPORT 17/2012 ISBN 978-82-7492-269-3 ISSN 1890-5226 FORESIGHT REISELIV VRI TROMS Resultater fra innspillskonferanse 27. september 2012 Yngve Antonsen og Geir Bye Norut Tromsø 2012 Prosjektnavn Foresight

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 4 3.1. Definisjon av reiselivet... 4 3.2. Bergen Reiselivslag... 4 3.3. Fellesorganisasjoner... 5 3.4. Status

Detaljer

Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner

Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner Levanger kommune Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner - et delprosjekt i Levanger kommunes Cittaslow-prosjekt 1. Mandat og organisering av delprosjektet...3 1.1 Mandat for delprosjektet...3

Detaljer

Felles reiselivsplan for Vest-Finnmark

Felles reiselivsplan for Vest-Finnmark Felles reiselivsplan for Vest-Finnmark Foto: Rica Hotels Foto: Rica Hotels Copyright 2004, Peter Nilsson Et forprosjekt i regi av Vest- Finnmark Regionråd sept. 2004 - jan. 2005 1 Reiselivsplanen er utarbeidet

Detaljer

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE Forretningsplan for etablering av et felles destinasjonsselskap for Vestfold Forkortet versjon Vestfold, april 2015 Utarbeidet av styringsgruppen for reiselivet

Detaljer