HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST"

Transkript

1 HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST Oppdatert pr

2 INTRODUKSJON... 3 ÅPNINGSUKE... 6 BA PROGRAM... 9 FØRSTESEMESTER PROGRAM... 9 Faglig spesialisering... 9 Teori Kunstnerisk praksis Evaluering av første semester OG 3. STUDIEÅR / ÅPENT PROGRAM Faglig spesialisering Fordypningsgrupper Gruppeveiledning Workshop/seminar Kunstnerisk praksis Individuell veiledning BA/MA FELLESPROGRAM Kunstnerisk praksis Utstillinger Åpent Akademi...22 Teori MA PROGRAM Mastergradsoppgave Kunstnerisk praksis Workshop, seminar og individuelle veiledninger ÅPENT FORUM GJESTELÆRERE FAGPERSONAL STUDENTASSISTENTER BIBLIOTEK ADMINISTRASJON SIKKERHETSINSTRUKS

3 INTRODUKSJON Billedkunst Kunstakademiet. Treårig bachelorutdanning: 180 studiepoeng Bachelorutdanningen i billedkunst er et selvstendig og avsluttende studium der målet skal være å gi den enkelte student tilstrekkelig innføring i faget til at studenten skal kunne bruke kompetansen for å etablere seg som selvstendig billedkunstner. Studiet omfatter fordypningsområdene kunstteori, maleri, foto/film/video, skulpturinstallasjon/performance og digital kunst. Innenfor rammen av disse fordypningsområdene gir studiet innføring i kunstrelaterte teoretiske emner, faglig spesialisering gjennom profesjonsorienterte kurs og seminarer som gir innføring i kunstneriske verktøy og metoder, samt kunstnerisk praksis som omfatter studentenes eget atelierarbeid. Bestått utdanning gir studenten kompetanse til å søke opptak til mastergradsstudier enten ved Kunsthøgskolen i Oslo eller andre utdanningsinstitusjoner. I bachelorstudiet i billedkunst skal studentene utvikle en individuell kunstnerisk uttrykksform og samtidig forstå hvordan deres kunstneriske integritet kan fungere som en kraftfull og integrert del av samfunnet i dag. Studiet er variert, komplekst og fleksibelt slik at det kan forholde seg til en kunstscene som er i stadig forandring. Studiet fremmer en konseptuell forståelse av hva en kunstnerisk produksjon innebærer. I studiets faglige profil legges vekt på intellektuelle, metodiske og analytiske ferdigheter. Den tekniske siden av utdanningen lærer studentene hvordan de skal bearbeide og virkeliggjøre sin kunnskap og kompetanse i mange forskjellige områder av samfunnet. Deler av studiet kan tas i utlandet via skolens utvekslingsavtaler. Studiet er bygget opp av et første semester med en sammensetning av obligatoriske og valgfrie emner, deretter av åpne programmer, og et program for siste semester. Studiet er basert på ulike arbeids- og undervisningsformer, fra forelesninger til individuelt arbeid. Studentenes kunstneriske arbeid er kjernen i studiet og støttes av forskjellige former for veiledning, individuelt og i grupper, og av den teoretiske undervisningen som danner grunnlag for den intellektuelle utvikling. Kunstteori I kunstteori inngår kunsthistorie og andre humanistiske og estetiske disipliner som filosofi, psykoanalyse, semiologi og mediateori. Samtidig er kunstteori i samspill med estetisk praksis til enhver tid. Teoriundervisningen skal bygge opp metodiske og analytiske ferdigheter og studentenes forståelse for sin egen kunstneriske virksomhet i samfunnet. Maleri Maleriet er den todimensjonale framstilling av kunstneriske problemstillinger. Maleriet har en unik posisjon som den moderne kunstens hukommelse og har en basisfunksjon i studiet av billedkunst. Foto video/film Foto video/film er de mest fremtredene todimensjonale formene for representasjon både som hovedkomponenter innen mediet og som dokumentasjon og uttrykksformer innen kunsten. Som et medium for kunstnerisk uttrykk kan de fungere både som et verktøy for representasjon og som et kunstverk i seg selv. 3

4 Skulptur installasjon - performance Skulptur er den tredimensjonale fremstilling av kunstneriske problemstillinger. Rom- og formproblematikk er sentrale studieområder. Installasjonens utvidelse av skulpturbegrepet svarer til behovet for et større betydningsregister som åpner for flermediale løsninger. Performance/happening er en tredimensjonal framstilling som innebærer en scenisk plassering av subjektet i verket. Digital kunst Kunst formidlet gjennom teknologi. Kunstnere som arbeider innenfor dette feltet har ofte en interdisiplinær tilnærmingsmåte. Det kunstneriske uttrykket kan formidles gjennom en rekke former fra bilderedigering til robotikk. Vi tilbyr konseptuel, estetisk undervisning i datateknologi, bilde, video- og lydmanipulasjon, 3D modellering, animasjon, programmering, webteknologi, mobile media, interfacing, diverse interaktive verktøy og real time teknikker. Opptak For å bli tatt opp til studiet kreves generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver. Opptaksprøven er todelt. Til første del leveres det inn selvstendig utførte arbeider. Opptaksjuryen vurderer de innsendte arbeidene, og et begrenset antall av søkerne tas ut til neste ledd som består av en praktisk opptaksprøve som foregår ved skolen i en uke. Det gjennomføres intervju av den enkelte kandidat. Det foretas opptak til studiet som helhet, og studenten tas opp uavhengig av teknikk og materialer. Årlig opptak ca. 25 studenter. Søknadsfrist er 1. april hvert år. Opptaksprøven til studiet gjennomføres i juni måned. Søknadsskjema kan lastes ned på eller fås ved henvendelse til Seksjon for studier og etterutdanning. Billedkunst Kunstakademiet. Toårig masterstudium: 120 Studiepoeng: Fullført utdanning gir rett til graden master i billedkunst. (Master of Fine Art) Mastergradsstudiet i billedkunst utdanner kunstnere som er selvstendige, aktive bidragsytere i samtidskunst og relaterte samfunnsområder. Studiet kvalifiserer for kunstnerisk virksomhet på internasjonalt nivå, og for annen virksomhet i samfunnet der det stilles krav til estetisk kompetanse og innovasjon. Mastergradsstudiet sikter mot utvidelse av studentenes erfaringsområde kombinert med en fordypning i teoretiske problemstillinger. Kjernen i studiet er studentens eget kunstneriske arbeid og et teoretisk prosjekt knyttet til dette. Studiet innebærer fordypning innenfor kunstteori, maleri, foto, skulptur installasjon performance og digital kunst med fokus på ett område eller flere områder i kombinasjon, samt fordypning i teoretiske emner. Det legges vekt på en transdisiplinær orientering og aktivt samarbeid med andre institusjoner, nasjonalt og internasjonalt. Studiet kombinerer selvstudium, teoretisk undervisning, kunstnerisk praksis og forskning. 4

5 Mastergradsstudiet i billedkunst består av tre hoveddeler: - Teoretiske emner og seminarer - Kunstnerisk praksis - Et teoretisk arbeid, mastergradsoppgaven, relatert til det kunstneriske prosjektet. Teoriemnene bygger opp under kunstnerisk praksis og arbeid med mastergradsoppgaven. Studentenes deltakelse i utformingen av programmet inngår i studiet. Kunstnerisk praksis: Studenten skal videreutvikle et sammenhengende kunstnerisk arbeid som uttrykker selvstendighet og innovativ kreativitet. Emnegruppen omfatter atelierarbeid, veiledning, workshops, utstillinger, forestillinger og presentasjoner. Det forventes at studenten skal sette sin virksomhet i en internasjonal kontekst ved aktivt å oppsøke internasjonalt kunstmiljø og arbeide med å bygge opp egne nettverk Mastergradsoppgaven som velges kan være knyttet til eget kunstnerisk prosjekt, eller det kan være et selvvalgt teoretisk prosjekt. Tema for mastergradsoppgaven presenteres ved søknad til studiet. I mastergradsoppgaven skal studenten vise sin evne til å anvende teori og metode i et prosjekt. Opptak: Krav for opptak er bestått bachelorgrad i billedkunst eller annen relevant utdanning tilsvarende 180 studiepoeng Søkerne vurderes ut fra en prosjektbeskrivelse for masterprosjektet, dokumentert arbeid, kvalifikasjoner og intervju. Opptak foretas av en jury sammensatt av interne og eksterne medlemmer. Søknadsfrist er 1.februar hver år. Gjestelærere BA/MA Det kan forekomme mindre endringer i forhold til herværende semesterplan. 5

6 ÅPNINGSUKE MANDAG 1. september Kl Semesteråpning på Kunstakademiet i St. Olavsgate 32. Taler ved studielederne. IT og studieseksjonen informerer. Informasjon om studiet i grupper: (1) 1.års BA studenter møter Dubravka Sambolec (2) 2.og 3.års BA-studenter møter George, (3) MA-studentene møter Henrik Kl Informasjon fra Studieseksjonen, SiO og IT TIRSDAG 2. september Kl Lærerpresentasjoner Sted: Auditoriet Kristina Bræin 09:00-09:20 Stian Grøgaard 09:25-09:45 Gunter Reski 09:50-10:10 Aeron Bergman 10:15-10:35 Kl Ca Kl Semesteråpning på Seilduken. Rektor Cecilie Broch Knudsen holder åpningstale. Presentasjon av byggetrinn 2. Enkel lunch. Tora Asland Haug legger ned grunnsten kl Information to exchange students by Anne-Cathrine Andersen. ONSDAG 3. september Kl Lærerpresentasjoner Sted: Auditoriet Torgeir Husevaag 09:00-09:20 Anna Gudmundsdottir 09:25-09:45 Anne Katrine Dolven 09:50-10:10 Henrik Plenge Jacobsen 10:15-10:35 Dirkjan van der Linde 10:50-11:10 Line Bøhmer Løkken 11:15-11:35 Bodil Furu 11:40-12:00 Thomas Kvam 12:30-12:50 6

7 Germain N goma 12:55-13:15 Gard Frigstad 13:20-13:40 Dubravka Sambolec 13:45-14:05 Marianne Selsjord 14:15-14:35 Jan Skomakerstuen 14:40-15:00 Petr Svarovsky 15:05-15:25 Janne Talstad 15:35-15:55 Per Gunnar Tverbakk 16:00-16:20 Torgeir Husevaag 16:25-16:45 TORSDAG 4. september Kl Kl Introduksjon til Akademiets historie, ved Universitetsbibliotekar Åse Markussen. Sted: Auditoriet Introduksjon til biblioteket for 1.årsstudentene 3 grupper Gruppe I Gruppe II Gruppe III Beskrivelse: Introduksjonen skal gi en første oversikt over bibliotekets samling av bøker, kataloger, tidsskrifter, videoer, CD-ROM, lyd/musikk og annet. Kurset gir en kort innføring i hvordan man finner frem til ønsket materiale og hvordan studentene kan bruke biblioteket. Introduksjonen er obligatorisk. FREDAG 5. september Kl Kl Presentasjon av verkstedene for 1.årsstudentene, Ved Dirkjan van der Linde og Germain N goma Presentasjon av servicefunksjoner og obligatorisk brannvernkurs/øvelse Ved Oddvar Røsten og Steinar Bang Sted: Auditoriet Øvelsen er obligatorisk for alle ansatte og alle studenter. Det er viktig at samtlige som har sitt virke i denne bygningen vet hva som skal gjøres dersom det oppstår brann. Det dreier seg om å ta ansvar for seg selv og hverandre. Fritatt er studenter og ansatte som har gjennomgått kurset tidligere. Gjennomført kurs gir rett til lån av nattnøkkel, etter gjeldende forskrifter og anvisning av en faglig ansatt. Ansvar for brannsikkerheten er et felles ansvar, derfor bes alle om å delta på øvelsen. MANDAG 8. september 7

8 Ordinær undervisning begynner. Informasjonsmøte for alle studenter i Auditoriet kl

9 BA PROGRAM FØRSTESEMESTER PROGRAM Ansvarlig: Dubravka Sambolec FAGLIG SPESIALISERING Uke 37: Presentasjon av 1. årsstudenter Tid: september, kl Sted: auditoriet Den enkelte student presenterer sitt arbeid for diskusjon i plenum. Innhold: Presentasjon av studentenes eget kunstneriske arbeid. Organisering og arbeidsformer: Egenpresentasjon av arbeider ved hjelp av AV-midler eller originalarbeider der dette er hensiktsmessig. Uke 37-50: Fordypningsgruppe Tid: Mandager kl og tirsdager kl Første gang: mandag 3. september Sted: rom 309, hovedbygningen Gjennom forelesninger, diskusjoner, studentpresentasjoner og utstillingsrunder introduseres 1. årsstudentene til sentrale kunstneriske og kunstteoretiske problemstillinger. Det forutsettes at studentene leser tekstene i kompendiet med tilknytning til tema og problemstillinger som tas opp i løpet av semesteret. Oppgave: Hver student presenterer en kunstner: Beskriver genre og teknikk, analyserer plassering, genealogi, kontekst. Hovedansvarlige lærere velger kunstner for hver student. Organisering og arbeidsform: Studenten benytter de ressurser biblioteket disponerer over. Lærer seg å systematisere og analysere et materiale, research, velge presentasjonsform og kommunisere et materiale til medelever. Hver student gir ca. 20 minutters presentasjon av en gitt kunstner i løpet av høstsemesteret. Skriftlig oppgave på maks 3 A4 sider leveres hovedansvarlige samtidig med presentasjonen. Uke 40, 45 og 50: Gruppeveiledning Hver student skal i løpet av høstsemesteret presentere tre arbeider for hele gruppen. Det forventes at alle studentene deltar aktivt i diskusjonen. Tid: Torsdag og fredag kl i uke 40, 45 og 50 Sted: rom 309, hovedbygningen Uke 41-44: Praktisk innføringskurs/ introduksjon til verkstedene Studenten velger 1 kursalternativ pr. uke, minimum 3 kurs for hele perioden. All verkstedspraksis forutsetter gjennomførte innføringskurs. 9

10 Generelt innhold: Studiopraksis med vekt på grunnleggende teknikker og verktøy for fremstilling og bearbeidelse av de ideer studentene bringer med seg inn i studiesituasjonen. Det vil bli gitt oppgaver basert på studentenes eget arbeid, og det vil bli opprettet en gruppepraksis hva gjelder gjennomgang og diskusjon av arbeidet i tillegg til individuell veiledning. Dersom ingen annen beskjed er gitt følger alle kurs følgende tidsplan: Tirsdag kl og onsdag fredag kl Oversikt: Uke 39: Video ved Bodil Furu, antall: 6 studenter Uke 41: Datamodellering Form Z ved Dirkjan van der Linde, antall: 2 studenter Silketrykk ved Jan Skomakerstuen, antall: 4 studenter Metall: platekutting og sveising ved Germain N goma, antall: 8 studenter Foto ved Line Løkken, antall: 5 studenter Video ved Bodil Furu, antall: 6 studenter Digital studio ved Petr Svarovsky, Christian Tviberg, antall: 7 studenter Uke 42: Datamodellering Form Z ved Dirkjan van der Linde, antall: 2 studenter Silketrykk ved Jan Skomakerstuen, antall: 4 studenter Foto ved Line Løkken, antall: 5 studenter Video ved Bodil Furu, antall: 6 studenter Digital studio ved Petr Svarovsky, Christian Tviberg, antall: 7 studenter Maleriets oppbygging og materialer ved Marianne Selsjord, antall: 12 studenter Uke 43: Datamodellering Form Z ved Dirkjan van der Linde, antall: 2 studenter Silketrykk ved Jan Skomakerstuen, antall: 4 studenter Støping; plast og gips: Germain N goma, antall: 8 studenter Foto ved Line Løkken, antall: 5 studenter Digital studio ved Petr Svarovsky, Christian Tviberg, antall: 7 studenter 10

11 Uke 44: Datamodellering Form Z ved Dirkjan van der Linde, antall: 2 studenter Silketrykk ved Jan Skomakerstuen, antall: 4 studenter Støping; plast og gips: Germain N goma, antall: 8 studenter Mer om det enkelte kurs: Datamodellering Form Z: Virtual studio & the real world: Dirkjan van der Linde Uke 41: Tirsdag 7. oktober - fredag 10. oktober Uke 42: Tirsdag 14. oktober - fredag 17. oktober Uke 43: Tirsdag 21. oktober - fredag 24. oktober Uke 44: Tirsdag 28. oktober - fredag 31. oktober The intention of this course is to make the students familiar with digital modelling in connection with real world installation and construction. The general idea with this tool is to draw something, in order to understand it: Understanding the relationship between different elements and what consequences they have in space; understanding how to construct and install something in real space. We will look at: modelling a simple space, placing yourself in it, placing your work in it. The outcome of this course will for some have an effect on their studio practice and for all be the start of using the available tools and workshops freely. Sted: Annekset, U.etg. (ved snekkerverksted). Silketrykk: Jan Skomakerstuen Uke 41: Tirsdag 7. oktober - fredag 10. oktober Uke 42: Tirsdag 14. oktober - fredag 17. oktober Uke 43: Tirsdag 21. oktober - fredag 24. oktober Uke 44: Tirsdag 28. oktober - fredag 31. oktober Teknisk innføringskurs i silketrykk. Sted: Silketrykkverksted 11

12 Metall. Platekutting og sveising: Germain N goma Uke 41: Tirsdag 7. oktober - fredag 10. oktober Electro and autogen, introduction to equipment, cutting of metal with plasma and gas, welding of different metals: thin plates, thick rods and angle irons, welding techniques for gas and electro. Sted: Sveiseverksted, Hovedbygningen. U.etg. Støping; plast og gips: Germain N goma Uke 43: Tirsdag 23. oktober - fredag 26. oktober Uke 44: Tirsdag 28. oktober - fredag 31. oktober Making simple moulds from clay and rigid objects for plastic, plaster and cement castings, alginate and plaster bandage for quick body-cast, body parts, faces, arms and hands, flexible moulds for multi-casting, silicone and Gel-flex for making flexible moulds from several materials for casting of multiple materials; plaster, plastic, rubber, cement and wax. Sted: Gipskjeller, Hovedbygningen. U.etg. Foto: Line Løkken Uke 41: Tirsdag 7. oktober - fredag 10. oktober Uke 42: Tirsdag 14. oktober - fredag 17. oktober Uke 43: Tirsdag 21. oktober - fredag 24. oktober Innføring i analog og digital kamerabruk, enkel Photoshop, gjennomgang av skolens scannere og printere, lyssetting med blitz og avfotografering. Sted: Rom 225, Fotostudio. Introduksjon til video: Bodil Furu Uke 39: Tirsdag 23.september - fredag 26. september Uke 41: Tirsdag 7. oktober - fredag 10. oktober Uke 42: Tirsdag 14. oktober - fredag 17. oktober 12

13 Vi går igjennom videokamera, ulike opptakssituasjoner, lydopptak, lyssetning, Final Cut Pro og DVD Studio Pro, samt ulike presentasjonsformer av video. Kurset vil være basert på arbeid i grupper, tekniske øvelser og forelesning. Kurset er en forutsetning for lån av videokamera og bruk av videolab. Sted: Videolab Digital Studio. New Media Art History: Petr Svarovski Tid: Tirsdager 10:00-12:00 Sted: Rom 309 A brief introduction to the New Media Art from 60 s until now. The most important styles and artists will be introduced and discussed Petr Svarovsky, Christian Tviberg: Introduction to Digital Studios 9th - 12th October Media Classroom Group A (beginners) Introduction to digital labs: file system, network system, 2D, 3D, video and sound studio. Petr Svarovsky, Christian Tviberg: Introduction to Digital Studios 16th - 19th October Media Classroom Group B (intermediate) Introduction to digital labs: file system, network system, 2D, 3D, video and sound studio. Petr Svarovsky, Christian Tviberg: Introduction to Digital Studios 23th - 26th October Media Classroom Group C (experienced) Introduction to digital labs: file system, network system, 2D, 3D, video and sound studio. Maleriets oppbygging og materialer: Marianne Selsjord Uke 42: Tirsdag 14. oktober - fredag 17. oktober Sted: Materialverkstedet, Mølleparken. Kurset vil gi en praktisk og teoretisk gjennomgang av maleriets forskjellige sjikt; underlag, grundering, bindemidler og pigmenter, samt fernisser. Forskjellige maleteknikker vil bli diskutert og prinsippene for disse, samt fordeler og ulemper ved forskjellige metoder og materialbruk. 13

14 TEORI Uke 37 43: Lesegruppe i kunstteori, ledet av Stian Grøgaard. Mandager: (7 uker) Første gang: mandag 8. september Sted: rom 309, hovedbygningen Gruppen skal lese tekster i moderne kunstteori. Tema: Den amerikanske etterkrigsdiskusjonen. Det dreier seg om tekster fra Clement Greenberg, Donald Judd, Robert Morris, Michael Fried, Rosalind Krauss, Joseph Kosuth, Hal Foster. Gruppen fungerer som et kollokvium der lærer legger fram tekstene i samarbeid med en eller flere av studentene. Samtlige forutsettes å ha lest teksten på forhånd. Uke 37 43: Skrivekurs, ledet av Gard Frigstad. Tirsdager: (7 uker) Første gang: tirsdag 4. september Sted: rom 309, hovedbygningen Skrivekurset er obligatorisk for 1. årsstudenter. Egentlig går det ikke an å lære å skrive, derfor er vi nødt til å gå omveien via alle de egenskapene man er nødt til å aktivisere for å skrive en god tekst. Gjennom dette arbeidet forsøker vi å realisere målsettingen som er at kursdeltakerne skal få en håndverksmessig grep om tekst, hvilket i praksis vil bety en skjerpet evne til å lese. En godt skrevet tekst krever en skjerpet leser, og en god leser ser hvilke implikasjoner en tekst har (altså hva som er sant hvis teksten er sann) og hvilke betingelser eller forutsetninger som teksten bygger på. Når det gjelder det siste, kan det uttrykkes slik: Hvis du tror på det som står i denne teksten, hva er det du da holder for sant? En tekst vil alltid ha en forfatterstemme, som direkte og indirekte sier noe om seg selv og "den verden" vedkommende lever i. Og da gjelder det å vite hva denne forfatteren sier. Ikke minst er dette viktig for forfatteren selv. I og med at en tekst i prinsippet kan ha en ukjent forfatter, vil det være vesentlig for leseren å bygge opp tillit til forfatteren. Derfor vil det være viktig for forfatteren å vinne oversikt over uttrykket, ved å lære seg grep som tillater at man evner å kikke seg selv i dødvinkelen. Av den grunn er skrivekurset like mye et tenkekurs som det er et skrivekurs. Og i og med at skrivekurset langt på vei dreier seg om lesning av tegn og tegnproduksjon, så er ikke gevinsten av kurset begrenset til verbalkommunikasjon, men kan ha anvendelse til andre typer tegnproduksjon. Ulike typer meningsdannelse har flere trekk felles, enn trekk som skiller dem. Siden en god tekst er avhengig av tillit, er vi ikke bare interessert i hvordan man formulerer seg, men også i innholdet i teksten. Derfor forholder vi oss i denne omgang ikke til fiksjonelle tekster. Kurset baserer seg på "learning by doing". Det betyr at vi tar mål av oss å lære det skriftspråklige håndverket. 14

15 Uke 44 50: Kunsthistorie, ledet av Stian Grøgaard. Mandager: (7 uker) Første gang: mandag 29. oktober Sted: rom 309, hovedbygningen Kunsthistorieundervisningen følger opp lesegruppa i kunstteori med en 6 ukers fordypelse i et relevant spesialemne. Den avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen i desember som vurderes av faglærer. Oppgaven oppsummerer teoriundervisningen for 1.året og skal øve studentene i å gi et analytisk utrykk for sin faglige forståelse. KUNSTNERISK PRAKSIS Kunstnerisk praksis omfatter selvstendig atelierarbeid, individuell veiledning, samt gjennomføring av semesterutstilling (Åpent Akademi, uke 50). Flere individuelle samtaler hovedansvarlige i løpet av semesteret. Uke 45 og 46: To individuelle samtaler med andre faglærere (Kristina Bræin, Petr Svarovsky, Henrik Plenge Jakobsen, Gunter Reski, Anne Katrine Dolven, Aeron Bergman). For øvrig anbefales det at alle studentene følger forelesningsrekken, Åpent Forum, mandager kl i auditoriet. EVALUERING AV FØRSTE SEMESTER Studentenes første studiesemester vurderes med ekstern sensor ved avslutning av høstsemesteret i uke 50. Studentene skal presentere semesterets arbeid og gi en muntlig egenevaluering. Dette skjer individuelt med sensor, førsteårsansvarlig og student til stede. Sensor gir muntlig oppsummering. 15

16 2. OG 3. STUDIEÅR / ÅPENT PROGRAM Alle studenter må oppnå 30 studiepoeng i løpet av semesteret innenfor de tre hovedområdene kunstnerisk praksis, teori og faglig spesialisering. Noe av programmet er obligatorisk og noe valgfritt. Den individuelle studieplanen eget skjema må levers til administrasjonen innen 15. august - vil danne grunnlag for godkjenning av semester, sammen evalueringsskjema og intern vurdering i uke 50. FAGLIG SPESIALISERING FORDYPNINGSGRUPPER Fordypningsgruppe i digital media / lyd: Aeron Bergman Tid: Mandager kl Sted: Media Classroom Første gang: 8. september Gjesteforelesere: 8. september: Kristin Erichson og Bevin Kelly Fordypningsgruppe i Maleri: Gunter Reski/ Anna Gudmundsdottir/Torgeir Husevaag Tid: Mandager kl Sted: Mølleparken Første gang: 15. september About the different death s of painting 8 lectures about related texts by Malevitch, Ad Reinhardt, Benjamin Buchloh, Yves-Alain Bois, Douglas Crimp and Thomas Lawson : Gunter Reski: About the different death s of painting : Gunter Reski: About the different death s of painting : Guest Lecture / Moderation Anna Gudmundsdottir : Gunter Reski: About the different death s of painting i: About the different death s of painting : Guest Lecture / Moderation Anna Gudmundsdottir : Guest Lecture / Moderation Torgeir Husevaag : Guest Lecture / Moderation Torgeir Husevaag : About the different death s of painting : About the different death s of painting : Gunter Reski: About the different death s of painting : Gunter Reski: About the different death s of painting 16

17 Fordypningsgruppe i foto/video: Anne Katrine Dolven Tid: Mandager kl Sted: rom 225/Lysthuset Første gang: 8. september Gjesteforelesere: 10. november: Line Løkken om samtidsfoto Fordypningsgruppe i skulptur/installasjon/performance: Kristina Bræin Tid: Mandager kl Sted: Auditoriet Første gang: 8. september Gjesteforeleser: Will Bradley GRUPPEVEILEDNING Lærerne alternerer This is a forum where each week a student will present, within a lecture format, a subject- In addition the student or students will present their current exhibitions in the Galleries personally. Both situations will be followed by questions and discussions. This is a forum which is a talking shop and exchange of ideas. All staff is invited to take part. Tid: Tirsdager kl Sted: Auditoriet Første gang: Tirsdag 9. september. WORKSHOPS/SEMINAR Workshop: Aeron Bergman og Petr Svarovsky Tid: Mandager 16:00-18:00 første gang 8. september Sted: 207 Greenscreen Sound within Fine Arts practice Mondays 16-18pm The course will provide both: practical and theoretical knowledge related to use of sound within the fine arts with focus on sound installation. Various aspects of practices will be discussed e.g. acoustics, multi channel systems, real time strategies etc... The students are supposed to work on their own projects related to topic, some kind of public presentation in the end of term will be considered. 17

18 Workshop/Skulpturstudio: Kristina Bræin, Dirkjan van der Linde og Germain N goma Tid: onsdager 10:00-11:00 første gang 9. september This is a pragmatic weekly session wherein practical solutions are discussed, with relation to the realization and making of work in this area. Its intention is to pool knowledge and recourses; open up the technical potential that exists in and out of the Academy, as well as to provide basic help in moving from ideas to form. Seminar: Maaretta Jaukkuri Tid: Tirsdag 16. september individ / community one day seminar in Lysthuset Workshop Outdoor Painting: Gunter Reski Tid: uke 38 tirsdag 16. september fredag19. september Start 16. september kl 1300 Sted: Holmenkollen Etableringskurs: Anne Wiland (ikke bekreftet) Tid: uke 39 fredag 26. september 10:00-15:00 Gjennomgang av søknadsskriving. Følges opp med kursdager våren 2009 Workshop Excuse me I need to go to the bathroom : Annika Strøm Tid: uke 40 tirsdag 30. september fredag 3. oktober Sted: Lysthuset Excuse me I need to go to the bathroom was a song installation from 1997 with a cassette player placed on the floor in Stockholm gallery toilet playing" I need to be alone. The gallery paid high rent for its nice bright space and all Strøm used was their toilet. An expensive rent is not necessary to have a work like that installed. Sometimes we do not even have to ask anybody as the place might be public. A public toilet could be the only place to be alone when you can not go home, do not want to be at home or do not have a home. It can also be a place you meet new people. Everyone who would like to practise to do a work in a public toilet (which can include also a hotel, restaurant toilet etc) may think about an idea and it will be discusses during the workshop. By the end of the week we will make a tour around the city toilets. Forelesninger: How much water do I actually use in three days? - Individual social structures in a global setting. Tid: uke 42 tirsdag fredag 17. oktober Sted: Lysthuset 18

19 Under tre dagar i november 2006 iscensatte nio kvinnor, inklusive konstnären, strömavbrott i sina respektive hem. En fejkad nödsituation, där samtliga medverkande självmant stängde av strömmen, lyste upp hemmet med levande ljus, lagade mat på gasolkök och hushöll på vattenmängden som ryms i ett badkar. Deras frågor och kommentarer fångar träffande det som Wikströms konst så ofta handlar om: att utsätta och utsättas för ovana situationer som leder till nya reflektioner över invanda mönster och normer. Utifrån tillsynes enkla frågor, utvecklar hon projekt som kopplar ihop den enskilda individens handlingar med sociala strukturer och globala företeelser. Projekten involverar ofta många människor och processen är omfattande, då svaren är svåra att formulera och den politiska realitet de är sprungna ur komplex och svåröverskådlig. Workshop Model Drawing / Painting: Gunter Reski Tid: uke 47 tirsdag 18. november - fredag 21. november Start 18. november kl 1300 Sted: Mølleparken Projectroom / under the Mezzanine Seminar/forelesninger: Nina Pearlman Tid: uke 47 tirsdag fredag 21. november Sted: Lysthuset Tema: - Rethinking Public Art: A Kantian Critique - Diversity in Cultural Policy today - Professional launch pad: the role of strategic thinking in creative practice today - Workshop: Aeron Bergman og KUNO Sound Art MA studenter Tid: uke 47 Sted: 207 Greescreen Antall plasser: ca 20 Installasjons-historie/teori Workshop: Petr Svarovsky og KUNO Sound Art MA studenter Tid: uke 48 Sted: 207 Greenscreen Antall plasser: ca 5 Interactive Installation The course will provide introduction to interactivity using computers and other digital equipment with focus on sound. Students will learn basic principles and skills related to interactive practices within fine and new media art using easy programming environments e.g. Max/MSP, Pure Data and Processing. Special emphasis will be given to physical computing: sensors, motors and other devices which can be controlled with computers. 19

20 Video-redigering, seminar: Bodil Furu Tid: uke 49 Sted: Videolaben Første gang: Antall plasser: ca 10 Å lage en video er et arbeid med bilder, lyd og klipping. Dette kurset vil fokusere på klipping. Gjennom eksempler vil vi se på ulike klippegrep som benyttes i film, dokumentar- og kunstvideo samt se på bruken av lyd opp mot et klipp. Deltagere vil gjennom praktiske øvelser med eget videomaterial se hvilke ulike klippegrep som kan benyttes for å jobbe i et billedlig univers. Forkunnskaper: Final Cut. Ta med: eget videomateriale. Fordel at noen har med egen laptop Maya for begynnere: Marianne Selsjord Tid: uke 39, september Sted: Medialaben, Ullevålsveien Maks 5 studenter Maya for viderekomne del 1 og 2: Marianne Selsjord Tid: Del 1 uke november Del 2 uke desember Sted: Medialaben, Ullevålsveien Maks 5 studenter 20

HØSTSEMESTERET 2011 SEMESTERPLAN

HØSTSEMESTERET 2011 SEMESTERPLAN HØSTSEMESTERET 2011 SEMESTERPLAN BA Billedkunst Kunstakademiet MA Billedkunst Kunstakademiet Versjon: 22. juni 2011 Endringer i semesterplanen kan forekomme Oppdatert semesterplan: www.khio.no KUNSTHØGSKOLEN

Detaljer

VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE

VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET

Detaljer

Utstillinger og åpninger:

Utstillinger og åpninger: Utstillinger og åpninger: 1. Tracking / Tracing: Contemporary Art from Australia, fredag 20. januar kl. 18:00 2. Utstillingen A Softer Side på Gallery Forrest, fredag 20. januar kl. 18:00 3. Gruppe 11

Detaljer

Med forbehold om endringer

Med forbehold om endringer Rapport Med forbehold om endringer Anbefalinger og rapport fra Mangfoldsåret 2008 1 Kapittel 1 INNLEDNING OG ANBEFALINGER Forord 5 Sammendrag 6 Summary (English) 12 Anbefalinger 18 Petit: Mangfolds-Bråthen

Detaljer

Skriftserie. Konferanserapport. No. 4-2006. IKT i matematikkundervisningen - muligheter og begrensninger

Skriftserie. Konferanserapport. No. 4-2006. IKT i matematikkundervisningen - muligheter og begrensninger Skriftserie Konferanserapport No. 4-2006 IKT i matematikkundervisningen - muligheter og begrensninger Nordisk konferanse i matematikkdidaktikk ved NTNU 21. og 22. november 2005 Forside: Besøk på matematikksenterets

Detaljer

Kids and Internet/ Barn og Internett

Kids and Internet/ Barn og Internett Kids and Internet/ Barn og Internett A Polish-Norwegian look at the digital world of kids/ Et Polsk-Norsk blikk på barn og unges digitale hverdag Editors/redaktører Beata Godejord, PhD Per Arne Godejord,

Detaljer

Katalog. Den 32. Kortfilmfestivalen The 32nd Norwegian Short Film Festival

Katalog. Den 32. Kortfilmfestivalen The 32nd Norwegian Short Film Festival Katalog Den 32. Kortfilmfestivalen The 32nd Norwegian Short Film Festival 10.6 15.6 2009 Den 32. Kortfilmfestivalen Grimstad, 10. 15. juni 2009 The 32nd Norwegian Short Film Festival Grimstad, 10th 15th

Detaljer

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13 Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Innhold 1. Innledning... 3 2. Om utvekslingsvirksomheten... 3 3. Om evalueringen... 4 3.1 Generell beskrivelse...

Detaljer

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Opptaksrapport 2007

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Opptaksrapport 2007 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Opptaksrapport 2007 Innhold: 1. Opptakskomiteen 2007... 1 2. Søkertall... 1 3. Opptakstall 2007... 2 4. Opptaksprøvene... 3 Hjemmeoppgave... 4 Skoleoppgave... 5 Conclusions...

Detaljer

Trygve Ask. God norsk design. Konstitueringen av industridesign som profesjon Norge

Trygve Ask. God norsk design. Konstitueringen av industridesign som profesjon Norge Trygve Ask God norsk design Konstitueringen av industridesign som profesjon Norge Trygve Ask, 2004 ISSN 1502-217x ISBN 82-547-0165-2 C O N - T E X T Avhandling 15 Akademisk doktorgradsavhandling avgitt

Detaljer

nordiskdramapedagogisktidsskrift n o1/2o14 T e ma: k ri t ik k

nordiskdramapedagogisktidsskrift n o1/2o14 T e ma: k ri t ik k nordiskdramapedagogisktidsskrift n o1/2o14 T e ma: k ri t ik k [ leder redaktøren ] Redaksjonsutvalget NORGE Ingvild Birkeland tlf + 47 480 30 517 Ingvild.Birkeland@hit.no SVERIGE: Ulla-Britt Eriksson

Detaljer

GJERTRUD HALS. Søylens letthet Trådens tyngde

GJERTRUD HALS. Søylens letthet Trådens tyngde GJERTRUD HALS Søylens letthet Trådens tyngde GJERTRUD HALS Søylens letthet Trådens tyngde GJERTRUD HALS Søylens letthet Trådens tyngde Kunstmuseet KUBE, Ålesund 15. november 2008 11. januar 2009 Utstillingen

Detaljer

GRIMSTAD KULTURHUS 12-17 JUNI 2008

GRIMSTAD KULTURHUS 12-17 JUNI 2008 KORTFILMFESTIVALEN GRIMSTAD KULTURHUS 12-17 JUNI 2008 KATALOG FOR DEN 31. KORTFILMFESTIVALEN, Grimstad 12.-17. juni 2008 ISSN 0804-0958 Design og repro: Motorfinger.no Trykk: Zoom-Grafisk AS Opplag: 1250

Detaljer

Eirik Vassenden professor i nordisk litteratur Universitetet i Bergen 2013

Eirik Vassenden professor i nordisk litteratur Universitetet i Bergen 2013 Eirik Vassenden professor i nordisk litteratur Universitetet i Bergen 2013 Hva er kritisk refleksjon? Et spørsmål om kunstnerisk forskning, sjanger og the exercise of making narratives about one s own

Detaljer

DATA-EDB-IT-IKT. Høgskolen i Nesnas skriftserie. Nr. 53 Høgskolen i Nesna 2003. Smått og stort om informasjonsteknologi

DATA-EDB-IT-IKT. Høgskolen i Nesnas skriftserie. Nr. 53 Høgskolen i Nesna 2003. Smått og stort om informasjonsteknologi Høgskolen i Nesnas skriftserie Nr. 53 Høgskolen i Nesna 2003 DATA-EDB-IT-IKT Smått og stort om informasjonsteknologi Per A. Godejord Pris kr. 125,- ISBN 82-7569-061-7 ISSN 0805-3154 1 The moment we come

Detaljer

Leder. Ida Habbestad Den vanskelege kritikken

Leder. Ida Habbestad Den vanskelege kritikken Leder Erlend Hammer Kritikk av nye uttrykk, nye uttrykk for kritikk Tone Hansen Kan kunstkritikken imøtekomme den nye kunnskapsproduksjonen i kunstinstitusjonen? Ida Habbestad Den vanskelege kritikken

Detaljer

Tiago Bom The Cynic (Tre, grus, loopet video / Wood, gravel, looped video)

Tiago Bom The Cynic (Tre, grus, loopet video / Wood, gravel, looped video) Mo Abd- Ulla Would 1000 flowers make European Spring? It is a constant rehearsing on how to hold fast to any vision, any optimism in a world moving towards complacency, cultural conformity and corporate

Detaljer

studiestart spesial Studentavisen for Sørlandet Nummer 4 Årgang 14 August 2014

studiestart spesial Studentavisen for Sørlandet Nummer 4 Årgang 14 August 2014 studiestart spesial Studentavisen for Sørlandet Nummer 4 Årgang 14 August 2014 Leder Focus on the journey-not the destination A new semester is starting and Unikum wants to welcome you all and wish you

Detaljer

TEKS ÅRSRAPPORT 2004 1. OM TRONDHEIM ELEKTRONISKE KUNSTSENTER, TEKS

TEKS ÅRSRAPPORT 2004 1. OM TRONDHEIM ELEKTRONISKE KUNSTSENTER, TEKS TEKS ÅRSRAPPORT 2004 1. OM TRONDHEIM ELEKTRONISKE KUNSTSENTER, TEKS 1.1 Historikk TEKS ble opprettet som en ideell stiftelse januar 2002 i Trondheim i forståelse med PNEK og Norsk kulturråd. Produksjonsnettverk

Detaljer

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF A20150 - Åpen Rapport Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn Delrapport 1 Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-08-22 SINTEF

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

TILDE. rapporter från Institutionen för estetiska ämnen

TILDE. rapporter från Institutionen för estetiska ämnen TILDE rapporter från Institutionen för estetiska ämnen 1 Tilde ~ Rapporter från Institutionen för estetiska ämnen Redaktör: Per-Olof Erixon Omslag och grafisk form: Eva Skåreus Redaktionens adress: Humanistiska

Detaljer

The 34th Norwegian Short Film Festival

The 34th Norwegian Short Film Festival The 34th Norwegian Short Film Festival Kortfilmfestivalen 2011 Katalog for den 34. Kortfilmfestivalen, Grimstad 15. 20. juni 2011 Design: Eriksen / Brown Med Mari Hovden Basert på en profil av Yokoland

Detaljer

Thomas Kvam. Portfolio

Thomas Kvam. Portfolio Thomas Kvam Portfolio Thomas Kvam Reasearch Fellow, National Academy of The Art, Oslo Thomas Kvam St. Halvardsgate 25c 0192 Oslo Norway Email: mail@thomaskvam.com Tlf: +47 932 30 697 Selected works 1:

Detaljer

Sigbjørn Hals. IKT i matematikkopplæringen tidstjuv eller tryllemiddel?

Sigbjørn Hals. IKT i matematikkopplæringen tidstjuv eller tryllemiddel? 0 Sigbjørn Hals IKT i matematikkopplæringen tidstjuv eller tryllemiddel? En studie av faktorer som kan påvirke bruken av IKT generelt og GeoGebra spesielt, hos lærere og elever på 10. og 11. årstrinn.

Detaljer

INNHOLD/CONTENT. Forord/Preface 6. Lydgalleriet, Bergen, Norway 2009 ØYSTEIN HAUGE Syn for lyd, øre for bilde Sight for sound, ear for image 8

INNHOLD/CONTENT. Forord/Preface 6. Lydgalleriet, Bergen, Norway 2009 ØYSTEIN HAUGE Syn for lyd, øre for bilde Sight for sound, ear for image 8 INNHOLD/CONTENT Forord/Preface 6 Lydgalleriet, Bergen, Norway 2009 ØYSTEIN HAUGE Syn for lyd, øre for bilde Sight for sound, ear for image 8 Interval, Bergen Town Hall, Norway 2008 SISSEL LILLEBOSTAD Intervall:

Detaljer

Store DATA på jobben

Store DATA på jobben 2013/14 BI Strategy Magazine Store DATA på jobben 8 6 SE OPP FOR TEKNOLOGISK JORDSKJELV MINDRE INTERNASJONALE ENN VI TROR 12 THE SUCCESS OF STRATEGIC CHANGE 18 IN SEARCH OF LOCATIONAL ADVANTAGE 24 SE TIL

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

En velvillig og oppmerksom tilhører

En velvillig og oppmerksom tilhører Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere i lengde og det skulle være nok plass innenfor dette feltet. Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer