MB - Tidende M B E m e d l e m s b l a d - 5. å r g a n g - N r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MB - Tidende M B E m e d l e m s b l a d - 5. å r g a n g - N r. 4-2 0 0 4"

Transkript

1 . m e n i a k l. c o m MB - Tidende M B E m e d l e m l a d - 5. å r g a n g - N r G 55 AMG Dee må være de limae nå på vinerføre... MBE ønker dere alle en rikig God Jl og God ny år! Aofilmeen i Lillerøm pl li il.... m e n i a k l. c o m Side 1

2 M B E n i a k l LEDERN av Bjørn Mohn GOD JUL! Ja, nå har jlefreden enke eg over lande og de flee av o har vel få alle gaver i h. Jeg regner med a ønkelien din har innehold noen goaker il din kjære, ja..jeg enker da på ilen... Høen ore egivenhe var Aofil-mea på Lillerøm, om alle ve var vi der og vie o frem. Mer om dee leer dere ak i lade. Vi fikk ogå opp i hø den nye hjemmeiden vår og jeg vil i a den har li ra. Den er elvfølgelig nder konan evalering med anke på foredringer. Medlemmaen øker jevn og r og i krivende nd er vi veeeldig nære 1000 medlemmer! Når vi rnder de magike alle, vil vi ehørig feire dee. HUSK SJEKK LYS OG DEKK!! Og a med en ok med dekk-vak og dekkklier i ilen å år d ikke fa heller! Ha en jernefyl viner Vennlig hilen Bjørn Mohn Syreformann MB Tidende er e medlemlad gi av MB Eniakl. Dee nmmer: Redakør og layo: Bjørn Mohn Side 2

3 . m e n i a k l. c o m Ny amareidparner Vi har nå inngå amareid med Sarporg Karoeriverked AS i Sarporg. De er peialier på følgende når de gjelder alminimfelger: reing, veiing, alanering, rkrkonroll, makinell høyglanpolering og lakkering. De fører ogå reparajon av radiorer og oljekjølere. For klen medlemmer ily 10% raa på gjeldende prier ved fremvi/opply medlemkor/medlemnmmer Konak daglig leder Dag Marin Waved Telefon: E-po: We:.arporg-karoeri.no Adree: Ldvig Enge vei 21, 1722 Sarporg Blk innerane, fra 30 mm. innlag. fra kr. 400 Blk yerane. fra kr. 300 Landreff Så er ed og id for landreffe 2005 eem, de lir avhold ie helgen i Mai, alå 27/5-29/5 på Gol i amareid med Per Hoel om i. Jeg oppfordrer alle il å ee av denne daoen allerede nå. Påmeldingkjema og annen informajon vil li end i god id, åde her i lade og på neiden vår. Oppfordring Alle om har flye, få ny e-po adree eller ye il, e herved om å gi medlemanvarlig ekjed om dee nare lik a vi får rikig informajon om dere i vår regier. Dee kan gjøre enen via vår hjemmeide, e pokor il klen eller en e-po il: Medlemkoningen Medlemkoningenen for 2005 øke il kr. 450,- og innmeldingavgifen for nye medlemmer ee il kr. 50,- Denne økniningen rer i kraf fra 1.janar 2005 Side 3

4 M B E n i a k l Tåkely av Trond-Erik Holme Mange yne åkely er øf - og rker åkely åde på dagid og i mørke. Ikke alle har kjøn a de er fakik ganke rafikkfarlig. Brk av åke-/krvely kan kankje virke kyldig, men ifølge venk forkning er feil rk av like ly fakik rafikkfarlig. En venk nderøkele før i 1994 vie nemlig a ilførere ikrekning redere med 16 proen når mogående kjøreøy rker åkely i kominajon med nærly. Derfor lender Tåkelye. Tåkely er om ofe plaer lav på ilen og ier dermed a il. Dermed kommer de ofe av illing. Deen er åkelyene oppygging lik a de ikke gir e klar kille mellom ly og mørk pari. Relae er llen ik. Tåkelye ender åkale piraråler om virker lendene, ane hvordan de er innil. De er derfor lov å rke åkely om kjørely når de er ly. Når d rker åkely ammen med nærly vil d få for or lyyrke re foran ilen. De ødelegger iken li lenger foran ilen. D kan ammenligne effeken d får når d or inne i e h om er opply. Da er d dårligere av vinde. Jålee. Enee grnn il a å mange velger å kjøre med åde åkely og nærly, er a de er jålee og egoiike. De yne de ar eg flo og de gir laffen i a faren for å lende mogående rafikk øker. Mange ror ogå a de får e mye edre ly. Når kan jeg rke åkely? De vier eg a mange ilier kjører med åkely i all lag vær. Over al vrimler de av ilier med feil lyrk, og alvorlige eknike feil på lyene. Krve-/åkely kal are rke ammen med parkly og gjøre de leere å e når nærlye ikke er ilrekkelig, f. ek. i åke og nder andre krevende forhold. Moderne iler har å gode hovedly a ekraly are er nødvendig nder hel peielle omendigheer. Speiel iler yr med åkale xenonly. Dyr! De vil de koe deg 1000 kroner derom d rker åkely i klarvær, eller ha alvorlige feil på ilen ly, og poliie har ag a de vil håndheve die med en hard hånd. Tiden får vie. Side 4

5 . m e n i a k l. c o m Aofil 2004 av Olav Barhagen E av åre høydepnk for o ilinereere var ilillingen Aofil 2004 om le arranger på Norge Varemee i Lillerøm. Denne illingen le føre gang arranger i 2002, eer en lengre periode en like illinger i Norge. I illegg il å preenere nye ilmodeller har arrangørene ogå lag or vek på å preenere o om driver med ilrelaere friidakivieer. MBE var heldige og fikk en god profilering på mea i 2002, og de var aldri noen vil om a vi klle dela ogå i år. Eer mye frem og ilake om ørrele og forming av anden ende vi opp med en akillig mindre and enn i, da vi hadde med fire iler. Åre and var lang og mal, og med pla il 2 iler. Med god hjelp fra Kreaiv Service på Kirkenær fikk vi lagd en vegg ak hele anden der vi preenere klen i ek og ilder. Vi hadde ogå en avdeling der vi olge divere klrekviia, og informere om klen. De o ilene om le valg il å repreenere klen var o E-klaer om har gjor eg god emerke på reff og illinger ie år. Arne Snapa 95 E 220 T og Ronnie Wepold 04 Bra D3. To fine iler, ilfeldigvi ogå i amme farge. Kankje ikke iler om e ekriver klen mangfold, men i hver fall fine likkfang. Mange oppe opp ved vår and, og fikk mye informajon om klen og hva den har å ily. Inereen for å oppleve fellekape rnd e ilmerke var or, og vi fikk neen 70 nye medlemmer i løpe av mea. Nye Mercede-modeller De flee norke ilimporører delok på mea, og vi fikk flere norgepremierer i illegg il gamle ravere. For o med li ekra fok på iler med jerne på panere var nye CLS en il vi are måe or og e på. Denne ilen le preener om en fremidvijon nder Frankfr-illingen i fjor. Veien fra vijon il virkelighe le gjor mege kor, og nder e år eerpå år prodkjonmodellen ferdig. Neen idenik med vijonen fra Frankfr. Bilen var ydeligvi poplær på Lillerøm ogå. De var vankelig å komme il og få a ilder av den en a plikm dere den på alle ager og kaner. Nye A-klae var ogå på pla. Denne er krafig foredre i forhold il idligere modell, og fremår om en mege veldeigne og prakik il. Kvaliefølelen er av en annen verden i forhold il forgjengeren. De er allerede olg mange nye A-klaer Side 5

6 M B E n i a k l i Norge, og vi raff ogå på en av våre medlemmer med ferk konrak i lomma. Berel O. Seen har ogå li imporør av Smar, og vie frem åde den gamle Smar om nå har få navne ForTo, og den nye ForFor. Alernaiv energi Alernaive energikilder lir adig mer akel, noe vi fikk flere ekempler på nder mea. Firmae Ga Tech vie ie generajon av omygginge for gadrif. Die er mer økonomike og drifikre enn idligere. Med dagen prier er en lik omygging lønnom allerede ved en kjørelengde på km. På iler med høy forrk er overgang il ga ennå mer lønnom. De øre proleme i dag er ilgangen på ga. De er vær få ga-ajoner enom de øre yene, men yggingen går rak. Kominajonen elekrik drif og eninmoor er e anne alernaiv. Blade Bil hadde greid å få ak i noe om må være verden råee hyridil. Ialdeign har lagd en yer elegan farko. Den har drivverke fra hyridilen Lex RX 400 H, med en enin V8 og o elekromoorer. En for forhjl og en for akhjl. Far og ønn Gigiaro har deigne e nydelig karoeri, og ilen er pekke med avaner eknikk. Bilen flle navn er Ialdeign Aleandro Vola, og den er like øff om den høre. Mye Snack Tning og yling er noe om oppar mange, og ogå her fikk Mercede-folke noe å hvile øynene på. Kleemann var ilede gjennom in imporør Jakoen Impor. De ile med 2 iler og mye grom yr. Lyd i il var ogå vie or pla, og e or anall iler med de aller råee innen ilnderholdning var il. Fra dikre monere anlegg om knap yne i ilen originale ineriør, il iler omygd il de gjenkjennelige. Til og med Pickper med plane fll av forerkere og høyalere. Dekk og felg le ogå preener, og vi fikk ennå ydeligere vi a renden går mo ørre og lankere hjl. Helkrommede 20-ommere med en lien lakriripe yer dkker opp på adig flere iler. Modelliler, øker og filmer var å få kjøp flere eder, i illegg il klær og andre effeker. Spill er poplær om aldri før, og på Pegeo and var de rigge opp en mengde Playaion-konoller komple med ol, ra og pedaler og ore kjermer. Her knne d fordre elvee Henning Solerg. Vi o og å på Solerg men han vinge eg gjennom farprøvene i Rally Wale. Fanaik å e på, men da vi le invier il å prøve avlo vi høflig, og forlo ede med æren i ehold. Side 6

7 . m e n i a k l. c o m En avdeling, en gjeng, e lokale Av: Thoma Nygård MBE avd. Savanger har i lengre id vær på øken eer en fa holdepla i nærområde. En lengre periode var man plaer på Lra Biro, hvor man hadde en god parkeringpla og ilgang il kaffe og ord å ie rnd. Imidlerid var de noe om mangle, og flere av medlemmene ønke vedlikehold og edringer av ilene ine, men med egrenede mligheer i egen heim. Rak le de derfor ele a øking rnd i nærområde eer e egne lokale le a opp på dagorden for de ivrige delagerne. Avdeling Savanger kan virke noe miviende, da den akive mae har e ganke vid oeingmøner i like kommner på Nord-Jæren, og derfor var de og en fordring for å finne e geografik pnk om var overkommelig for de aller flee. Eer å ha ie på noen h og låver på nærliggende garder, var de mer eller mindre med en ilfeldighe a vi fan lokale om vi har end opp med. Via MBE avd. Savanger avd. moorpor, pore vi opp e mlig lokale. De le rak gjor e øk og vendig efaring, da heier var vankelig å få fa i. Om li, å var de i hver fall li oppree konak, og da var de are å lå il. Lokale er e nedlag lakkeringverked, lik a de er eregne for iler i gangpnke. I 1. eaje er de 2 karer om driver med opping av er, am lagring av oiler. For vår del, om har e fok på peroniler, går de grei med lokalene i 2. eaje om i hovedak er e or rom. I ilknyning il elve kjørehallen, er de e oppholdrom om har ord og oler, am en kjøkkenkrok. I e anne rom er de inaller dj og oale, og fngerer om garderoe. Rikignok er lokale plaer noe avide, men de ligger i Sandne kommne, og er knap 10 miner i kjøring fra enrm. Av og il kan de være grei a de ikke er for enrmnær og. lokale er ledig for å a inn iler for dikjon og eikigele. De er 7 akive peroner om har gå inn i en avale om å leie lokale, for å danne en ikkerhe for avdelingen. Klhe er elvag åpen for alle medlemmer og poenielle medlemmer, og de kan og reparere og vedlikeholde ine iler mo en lien avgif. De kal jo være en fordel å være medlem i MBE. De aller flee ondagreffene har vi og her i lokale. Slik de har vær hiil i hø, har man ha noen projekiler, om gjennomgår ørre edringer, men en annen del av Vi har og få il e miljø rnd klhe, hvor flere ar ak med dgnad og kommer med yr om kan være il nye for de om rker lokale. Selvag ville vi ønke en ørre opplning, men de vil nok komme eer hver. Foreløpig er de på pla lfkompreor, garajejekk og PC med verkedhåndøker i digial og papirverjon. Øver på lien il jlenien er en løfekk om vil øke rkervennligheen en god del. Da lir de leere å gjøre enkel vedlikehold ogå nder ilen. Vi har av en av våre nille onkler få ak i en oljeoppamler om rke nder en løfekk. Dermed kan man enkel kife olje og lignende, am kife dekk på linje med profejonelle dekkikker. Vi håper ede kan li e god amlingpnk for MBE avd. Savanger og a de kan være e grnnlag for en år ilreng vek for avdelingen. Side 7

8 M B E n i a k l En hendel il evær Av: Thoma Nygård For en del år ilake, var de en ørre grad av markane forkjeller fra de like merkene. I råd med ordriffordeler og rajonale ak ørre anall enhe øker forjeneen, må man gjøre vie grep for å overleve om ilproden. Speiel i USA på alle var årmodellene dramaik forandre for hver enee år, ågar a man og ga ½ - årmodeller. Andre prodener, ypik mindre eropeike, har lag eg på en rend hvor man gjør mindre endringer i en aikonrkjon, og dermed får e oppdaer eende. Typik midlivkrie/ face lif om nærme er regelen enn nnake. Se are på Mercede-Benz, de har ha oppdaeringer når modellen har levd en nd, og på den måen li mer moderne. Imidlerid er de ikke de om er emae, men ekempel på a Mercede ogå har hold eg ved ine røer på vie områder, og de gjelder den hel peielle mlifnkjonhendelen. Speiel merkar er dee når nye førere eer eg ak rae i en Mercede. Da leer de allid eer en pak på høyre ide, men finner ingening enom enninglåen. Reerachen om er gjor, er aer på modeller hel fra dagen S-, E-, C- og A klaer, ilake via 124, 123, 116 og 115 il W 108 om kom i De er mlig hendelen har vær en del av invenare ennå lenger enn dee, men i alle ilfelle å nderreker den poenge, og de er a denne noe peielle anamlingen av fnkjoner på en hendel, har vær med i prodkjonen i mer enn 40 år. Fnkjoner har nok komme og gå, eller for å være mer prei, de har nok hel komme. Flere og flere fnkjoner har li lag il denne hendelen. Innil man i 1975 inrodere empomaen (crie conrol). Dermed fikk man en hendel il å forholde eg il. Av alle ing å le den elvfølgelig plaer på amme ide om den forrige, alå venre for venreraede iler. Som regel er de ikke å ofe d eer på empomaen når d kal linke, men de er ofere d linker når empomaen kal akivere. Hvorfor har å Mercede ehold denne noe egenarede hendelen gjennom en årrekke og i or e hele i orimen? En delvi egrnnele kal være a de aner de om mer rafikkikker å ha kn én hendel il de vanlige fnkjonene, lik a man i reede iajoner fakik lår på linklye når de er nødvendig, og ikke vaker fronra. Men ilake il overkrifen, de er fremdele en god del menneker om yne denne hendelen er il evær. Se peiel på illader og ileer på inerne. Alle jornaliene har enen ikke noe anne å ee fingeren på, eller har å har de lag denne hendelen for ha. I hver fall, å må de or e få med noen negaive eninger om mlifnkjonhendelen. Speiel gjelder dee illader om gir eg for å være ilnærme forrkermagainer, hvor gøy fakoren ikke er il ede (her kan leeren enke elv på hvilke norke lader forfaeren har ha i ankene). De enere årene har nok en hendel komme il på raammen om e ilvalg for enkele modeller, og de er hendelen om yrer lingaronic, eller emmeyring om d vil. Heldigvi fan Mercede de me henikmeig å plaere den på høyre ide, lik a man nngår å prae i klare ordelag amidig om linklye linker, eller vikerne har egyn å gå. Er d derimo jåfør om daglig raer en Mercede, er denne hendelen aldri noe prolem. D ve hvilke fnkjoner den har, og dee og er gjenkjennar når en kifer il en annen il av amme merke. Arne Roger Snapa * Tlf: * e-po: *.arrading.no DEKK - FELGER - STYLING - TUNING - XENON-LYS TIL ALLE BILER (e om ild) Side 8

9 . m e n i a k l. c o m MBE kleffeker Beillinger gjøre il effekanvarlig Ronnie Wepold elefon: eller e-po: Kalender 2005, 2-ider m/oppheng: kr.50,- Nøkkelånd: kr.50,- Skilplae (for nye kil): Sor reamer hvi (innv.): T-hir: S,M,L,XL,XXL kr.150,- Fleece-gener: M,XL,XXL kr.50,- kr.100,- Cap: kr.250,- kr.150,- Lien reamer grå (innv./v.): kr.50,- Side 9

10 M B E n i a k l Najonale og lokale amareidparnere Hydro-Texaco - 35 øre i raa per lier drivoff. Vi har øknadkjema for Hydro-Texaco kor. Blade Bil - Aonemen inklder i medlemkape Nergaard daa og elekronikk Mellom 10 og 20% raa på ilereoprodker. Koreck Førde Oppil 25% raa på xenon omygging ki og xenon pærer Gard Syem - Kanalg. 3, 3263 Larvik Sporingmodl / øk- og gjenfinningmodl + 1 år aonnemen il kr ,- (500,- nder ordinær pri. Fll pri 5.110,-) Aonnemen pr år: 1.690,- Emlem Speialen Mengder av forkjellige ing. Bl.a. Mercede klokke med gravering il 1200,- eller en klokke med gravering og roerende jerne il 2200,-. Tlf MapSolin AS - Akerg. 41, 0158 Olo Kar il ilnavigajonanlegg. Karene vi har er il inegrer Mercede, Blapnk og VDO. Prier på kar er 1190,- pl poro. Beilling kan gjøre på: E-po: eller il Ronnie Wepold (konak info på nee ide.) Nor Teknikk A/S. Smare reparajoner av: målker en lakkering, vihll i offeer, rifer eller liaje i kinneer, yneik kinn på dørrekk og kader i dahord.. -20% raa på gjeldende aer. Sarpri på ående og liggende flaer eer dagen aer. Ved pakkeprier på reparjoner av flere kader på amme il, år prien om er gi. Avdelingen i Savanger har adree: Foreen 1, 4033 Savanger. Tlf , fak Olo-område Berel O. Seen AoSern AS - Sognveien 68 / 70, 0855 Olo, % på verked, innil 25% på reerve deler m/nnakav aggregaer. De gi ogå gnige eingeler på deler og ilehør am dekk på forepørel.. Hagen Bilhine Diec AS - Alakv. 14, 0753 Olo, % raa på Diec ehandling og vanlig ilpleie Karoeripeialien AS- Malerhagv. 15, 0661 Olo, % raa på vanlige imeprier. AoTrio AS- Capar Sorm v 2, 0664 Olo, % raa. Berg Aomaervice AS- Fyrikkalleen 21, 0661 Olo, % på gjeldende prier KEEN Aoeknikk Spe. Mercede-Benz, Boch Innprøyning - Broekkveien 64E, 0583 Olo, T % på gjeldende prier Inge Høyer Billakkering AS- Broekkveien 102B, 0528 Olo, % på gjeldende prier 2-B-Tning (official BRABUS dealer) - Broekkveien 102B, 0582 Olo, Savanger-område Rogaland Rekviia A/S - Sjøhagen 9, 4016 Savanger, Varierende raaer Bilradio A/S - Kvaleergv. 21, 4016 Savanger, % konanraa på ordinære varer Dekkpeialien A/S - Sørflåv. 6, 4018 Savanger, , 35% raa på dekk og 40% raa på felger Savanger Bil & Elekro A/S - Sørflåv. 9, 4018 Savanger, % avlag på gjeldende verkedprier Bilpleiepeialien A/S - Hillevågv. 101, 4016 Savanger, Gode prier på vak og polering. Trondheim-område Ao-He AS - Horneergvn. 10,N-7038 Trondheim, % raa på deler og ilehør: Bilradiopeialien AS - Sørenga 9, 7032 Trondheim, % på ordinære prier, 5% på ildvarer Lakkpeialien AS - Ranheimv. 7 A, 7044 Trondheim, % raa på divere lakkprodker CD Bildeler AS - Thoning Oeen g 22, 7044 Trondheim, % på liedeler og rekviia, yling e. avale Bergen-område Solerg Dekk 30% raa på dekk og felger i henhold il imporør in prilie/fakragrnnlag. Aoproff - 10% raa på ecyl ehandling, 30% raa på fronrer, 10% raa på iderer og akrer, 15% på ilpleie Side 10

11 . m e n i a k l. c o m Konakinformajon il yre i MB Eniakl Syreformann Bjørn Mohn Tlf: E-po: Sekreær Trond Erik Holme Tlf: E-po: Effekanvarlig Ronnie Wepold Tlf: E-po: Kaerer og medlemanvarlig Arne Kjøhl Tlf: E-po: Treffanvarlig Geir Normann Tlf: E-po: IT-anvarlig Tjærand Mare E-po: K o n a k i n f o r m a j o n i l l o k a l l a g e n e i M B E Lokallag Olo: Syreformann Inge Høyer, lf (dagid) E-po: Lokallag Savanger: Syreformann Thoma Nygård, lf: E-po: Lokallag Trondheim: Syreformann Torjørn Flenad, lf: E-po: Inerne: hp://.meniakl.com Poadree: MB Eniakl Pook 11, Volleekk 0516 Olo Beøkadree: Broekkveien 102B 0582 Olo Side 11

12 M B E n i a k l B-Blad Reradree: MB Eniakl Pook 11 Volleekk 0516 OSLO Side 12. m e n i a k l. c o m

Løsningsforslag LO346E Dynamiske Systemer H 06 eksamen 21. november 2006

Løsningsforslag LO346E Dynamiske Systemer H 06 eksamen 21. november 2006 øningforlag O346E Dynamike Syemer H 6 ekamen. november 6 Oppgave Gi e yem med ranferfnkjonen H 58 + a Tidkonanen for yeme er T 8 4. Den aike forerkningen er H 5 Saik forerkning for en varmvannank kan handle

Detaljer

Advarsel: Dette løsningsforslaget er mer omfattende enn hva som ventes av en god besvarelse.

Advarsel: Dette løsningsforslaget er mer omfattende enn hva som ventes av en god besvarelse. Senorveiledning il ekamen i ECON 0 9..006 Vikig informajon il enorene: I den engelke overeelen le likning (3) i ogave (c) deverre feilformuler. Senorene e om å a henyn il dee under enureringen derom de

Detaljer

Symbolisering av logisk form: setningslogiske tegn.

Symbolisering av logisk form: setningslogiske tegn. Logike ltninger NB! Dette er for peielt intereerte: Siden det ikke tår å mye om dette i lærebøkene er omfanget av dette foreleningmanet alt for tort i forhold til hva vi kan betrakte om penm. Videre kan

Detaljer

YF kapittel 3 Formler Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 3 Formler Løsninger til oppgavene i læreboka YF kapiel 3 Formler Løsninger il oppgavene i læreoka Oppgave 301 a E 0,15 l 0,15 50 375 Den årlige energiproduksjonen er 375 kwh. E 0,15 l 0,15 70 735 Den årlige energiproduksjonen er 735 kwh. Oppgave

Detaljer

INF Oblig 3 ligger ute, frist 22/11. Har oppgave fra dagens stoff. Matchinger i (urettede) grafer (matching = pardannelse)

INF Oblig 3 ligger ute, frist 22/11. Har oppgave fra dagens stoff. Matchinger i (urettede) grafer (matching = pardannelse) INF 40. november 00 Sein Krogdahl Oblig ligger ue, fri /. Har oppgave fra dagen off De er mye (og lien) ek på die foilene. Men å være grei for repeijon Dagen ema: Kapiel 4: Machinger i (ureede) grafer

Detaljer

INF september 2008

INF september 2008 INF 4. epember 8 Foreleer: Sein Krogdahl Dagen ema: Kapiel 4: Machinger i (ureede) grafer (maching = pardannele) Fly i neverk (neverk = reede grafer med kapaieer ec.) Dagen ema er krafig forbunde med konvekie,

Detaljer

FAG: FYS115 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Kjemi : Turid Knutsen

FAG: FYS115 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Kjemi : Turid Knutsen UNIVRSITTT I AGDR Griad K S A M N S O P P G A V : FAG: FYS5 Fikk/Kjei LÆRR: Fikk : Per Henrik Hogad Kjei : Turid Knuen Klaer: Dao:..3 kaenid, fra-il: 9. 4. kaenoppgaen beår a følgende Anall ider: 6 inkl.

Detaljer

Årets hotteste. fyrverkerikampanje. www.fyrverkeri.no. t s. : t. kr 5 FLASHING THUNDER. n i. u h. t K. s 1. få med

Årets hotteste. fyrverkerikampanje. www.fyrverkeri.no. t s. : t. kr 5 FLASHING THUNDER. n i. u h. t K. s 1. få med Åre hoee fyrverkerkampaje FLASHING THUNDER ART.NR. E 6 kudd. E kkkelg kra pakke om vl ufordre e orebrødre både effekmeg og de avlu ede drøee. Be : e! e d em kr + kr + GRATIS! der for u h T g. Flah k ATIS

Detaljer

FAG: FYS116 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Kjemi : Turid Knutsen

FAG: FYS116 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Kjemi : Turid Knutsen UNIVERSITETET I AGDER Griad E K S A M E N S O P P G A V E : FAG: FYS6 Fikk/Kjei LÆRER: Fikk : Per Henrik Hogad Kjei : Turid Knuen Klaer: Dao:.. Ekaenid, fra-il: 9. 4. Ekaenoppgaen beår a følgende Anall

Detaljer

Fart. Eksempel: Gjennomsnittsfart

Fart. Eksempel: Gjennomsnittsfart Far ALV EGELAND, NAROM Når vi ilbakelegger 100 km i løpe av 2 imer uavhengig av om vi opper unervei har vi en gjennomnifar på 50 km/h. Vi ville ha bruk like lang i erom vi hae kjør me konan far på 50 km/h.

Detaljer

INF november Stein Krogdahl (Litt mye tekst, med tanke på lettere repetisjon) Dagens tema: Kapittel 14:

INF november Stein Krogdahl (Litt mye tekst, med tanke på lettere repetisjon) Dagens tema: Kapittel 14: INF 4 5. november 29 Sein Krogdahl (Li mye ek, med anke på leere repeijon) Dagen ema: Kapiel 4: Machinger i (ureede) grafer (maching = pardannele) Fly i neverk (neverk = reede grafer med kapaieer ec.)

Detaljer

Arvelighet av pelsfarver hos collie

Arvelighet av pelsfarver hos collie Arvelighe v pelfrver ho collie Siri H. og Tom V. Segld Rockhound Rough Collie Eer å h hør divere moridende og il del merkelig informjon om rvelighe v frver ho collie, vr de ikke ll informjonen om eme.

Detaljer

FYS 105 Fysikk Ordinær eksamen vår 2005

FYS 105 Fysikk Ordinær eksamen vår 2005 FYS 5 Fyikk Ordinær ekaen år 5. En bil kjører lang en re linje (-aken og paerer origo ed haigheen 7. k/h ( =. / i poii -rening ed iden =. Haigheen o unkjon a iden er gi ed: hor (.6. a ee bilen akelerajon

Detaljer

1. Betrakt følgende modell: Y = C + I + G C = c 0 + c(y T ), c 0 > 0, 0 < c < 1 T = t 0 + ty, 0 < t < 1

1. Betrakt følgende modell: Y = C + I + G C = c 0 + c(y T ), c 0 > 0, 0 < c < 1 T = t 0 + ty, 0 < t < 1 . Berak følgende modell: Y = C + I + G C = c 0 + c(y T ), c 0 > 0, 0 < c < T = 0 + Y, 0 < < Hvor Y er BNP, C er priva konsum, I er privae realinveseringer, G er offenlig kjøp av varer og jeneser, T er

Detaljer

Krefter og betinget bevegelser 14.02.2013

Krefter og betinget bevegelser 14.02.2013 Krefer og benge beegeler 4..3 FYS-MEK 4..3 Benge beegele beegele: r bane: r beegele lang banen: haghe: r r u r u angenalekor: far lang een: akeleraon: a u u u u angenalakeleraon: enrpealakeleraon: a a

Detaljer

( ) ( ) ( ) ( ) 2. Kjell Arne Brekke Vidar Christiansen. Econ 2200 vår 2009 sensorveiledning

( ) ( ) ( ) ( ) 2. Kjell Arne Brekke Vidar Christiansen. Econ 2200 vår 2009 sensorveiledning Kjell Arne Brekke Vidar Chriianen Econ 00 vår 009 enorveilednin Vi ir poen or hver var. Makimal poenall på hver oppave varer il den vek om er oppi i proen. Makimal oal poenum blir dermed 00. Vi vil enere

Detaljer

FAG: FYS105 Fysikk LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad

FAG: FYS105 Fysikk LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad UNVERSTETET AGDER Griad E K S A M E N S O P P G A V E : FAG: FYS5 Fyikk LÆRER: Fyikk : Per Henrik Hogad Klaer: Dao:.. Ekaenid, fra-il: 9. 4. Ekaenogaen beår a følgende Anall ider: 4 inkl. foride Anall

Detaljer

Løsningsforslag Eksamen i Fys-mek1110/Fys-mef1110 våren 2007

Løsningsforslag Eksamen i Fys-mek1110/Fys-mef1110 våren 2007 Side av Løningforlag Ekamen i Fy-mek/Fy-mef våren 7 Oppgave a) En pendel beår av en iv, maelø av av lengde L med en kule med mae m fee i enden. Den andre enden er fee i e frikjonfri hengel. Gjør rede for

Detaljer

FAG: FYS116 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Grethe Lehrmann

FAG: FYS116 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Grethe Lehrmann UNIVERSITETET I AGDER Griad E K S A M E N S O P P G A V E : FAG: FYS6 Fyikk/Kjei LÆRER: Fyikk : Per Henrik Hogad Grehe Lehrann Klaer: Dao:.. Ekaenid, fra-il: 9. 4. Ekaenoppgaen beår a følgende Anall ider:

Detaljer

Høst 98 Ordinær eksamen

Høst 98 Ordinær eksamen ø 98 Ordiær ekae. Vi eker o a e parikkel beeger eg lag e re lije lag -ake. Parikkele arer i ro i origo ed ide =. ekuder. Parikkele haighe o ukjo a ide er gi ed: A B hor A. B. a Bereg parikkele akelerajo

Detaljer

Våren Ordinær eksamen

Våren Ordinær eksamen Våren - Ordinær ekaen. Vi enker a en parikkel beeger eg lang en re linje (-aken. Parikkelen arer i r i pijn =. ed iden =. Parikkelen haighe funkjn a iden er gi ed: ( hr.. a eregn parikkelen akelerajn a

Detaljer

Eksamensoppgave i TFY4190 Instrumentering

Eksamensoppgave i TFY4190 Instrumentering Iniu for fyikk Ekamenoppgave i TFY49 Inrumenering Faglig konak under ekamen: Seinar Raaen Tlf.: 482 96 758 Ekamendao: 3. juni 23 Ekamenid (fra-il): 9: 3: Hjelpemiddelkode/Tillae hjelpemidler: Alernaiv

Detaljer

100 nautiske mil. 26 SEILmagasinet 2009/10

100 nautiske mil. 26 SEILmagasinet 2009/10 Seilglede i høy 0 nauike mil De er mange måer å prøve båer på. De aller flee åkale «eer» i båblader verden over er baer på mer eller mindre kore dagurer. I SEILmagaine ønker vi å kalle en pade for en pade,

Detaljer

Årsplan spansk 10. klasse

Årsplan spansk 10. klasse Årplan pank 10. klae 2015/ 2016 Faglærer: Timetall: David Romero t. pr. uke. Læreverk: Amigo tre texto Gyldendal Forlag Amigo tre Ejercicio Gyldendal Forlag Kopier Nettiden: www.gyldendal.no/amigo Lytte-cd-er

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO ide UNIVRI I OO De maemai-aurvieapelige faule ame i: amedag: id for eame: Oppgaveee er på 4 ider Vedlegg: illae jelpemidler: MK454 Kompoimaerialer og -orujoer ordag 8-- 9 Formelar ( ide) Roma formelamlig

Detaljer

FAG: FYS105 Fysikk LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

FAG: FYS105 Fysikk LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG UNIVERITETET I AGDER Grid E K A E N O P P G A V E : FAG: FY05 Fyikk ÆRER: Per enrik ogd Kler: Do: 6.05. Ekenid, fr-il: 09.00 4.00 Ekenoppgen beår følgende Anll ider: 5 inkl. foride Anll oppger: 3 Anll

Detaljer

Øving 1: Bevegelse. Vektorer. Enheter.

Øving 1: Bevegelse. Vektorer. Enheter. Lørdagsverksed i fysikk. Insiu for fysikk, NTNU. Høsen 007. Veiledning: 8. sepember kl :5 5:00. Øving : evegelse. Vekorer. Enheer. Oppgave a) Per løper 800 m på minuer og 40 sekunder. Hvor sor gjennomsnisfar

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox fra Lye er en fiberoptik løning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberoptike kabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og

Detaljer

Trafikktellinger mai 2013 i vegkrysset Nygårdsvikveien/ Johan Berentsens vei.

Trafikktellinger mai 2013 i vegkrysset Nygårdsvikveien/ Johan Berentsens vei. INNHOLD. Dags siuasjon..... Resula fra rafikkellinger..... ÅDT i dag... 4. midig siuasjon... 4 3. Kilder... 5 4. Vedlegg: Trafikkellinger og kar over ellepunk... 6 Trafikkellinger mai 03 i vegkrysse /

Detaljer

Kap 14 Periodisk bevegelse

Kap 14 Periodisk bevegelse K 4 Periodi evegele 4. Glideren å fig - i læreoen lere 0.0 fr in lieveilling og lie ed rhighe null. er 0.800 eunder er glideren oijon 0.0 å den ndre iden v lieveillingen og glideren hr er lieveillingen

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Elgbeiteregistrering i Trysil og omegn 2005

Elgbeiteregistrering i Trysil og omegn 2005 Elgbeieregisrering i Trysil og omegn 2005 Fyresdal Næringshage 3870 Fyresdal Tlf: 35 06 77 00 Fax: 35 06 77 09 Epos: pos@fna.no Oppdragsgiver: Trysil og Engerdal Umarksråd Uarbeide av: -Lars Erik Gangsei

Detaljer

Arbeid og kinetisk energi

Arbeid og kinetisk energi Arbei og kineik energi 4..4 Samale mellom uener og lærer i y-mek : orag, 7.eb., kl. 4:, rom Ø443 YS-MEK 4..4 rikjon empirik lo or aik rikjon:, ma N : aik rikjonkoeiien empirik lo or ynamik rikjon: N :

Detaljer

Boliginvesteringer og boligpriser

Boliginvesteringer og boligpriser Boliginveeringer og boligprier Dag Henning Jacoben, rådgiver i Finanmarkedavdelingen, riin Solberg-Johanen, konulen i Økonomik avdeling, og eri Haugland, konulen i Pengepoliik avdeling. Vi analyerer uviklingen

Detaljer

Eksamen ECON 2200, Våren 2013 ( ) ( ) 2 ( ) 2

Eksamen ECON 2200, Våren 2013 ( ) ( ) 2 ( ) 2 enorveiledning Ekamen ECON 00 Våren 03 Oppgave 8 poeng E poeng per derivajon dv poeng i e og. Deriver ølgende unkjoner. Deriver med henn på begge argumener i e og. a ln b ln ln ln c e e d g g g g e F F

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Arbeid og kinetisk energi

Arbeid og kinetisk energi Arbeid og kiik energi..3 YS-MEK..3 arbeid-energi eorem:, K K arbeid er ilfør mekanik energi. kiik energi K m arbeid generel:, (,, ) arbeid hi krafen er bare poijonahengig: d, ( ) d ( ) d alernai formulering

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider inkl. forside: 4

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider inkl. forside: 4 Avdelig for igeiørudig Fg: ITUETELL AALYE Grupper: 3KA Esesoppgve esår v Tille hjelpeidler: EKAEOPPGAE All sider il. forside: 4 Fgr: O 458 K Do: 4.0.0 All oppgver: 5 Fglig veileder: Per Ol øig Esesid,

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox er en fiberløning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberkabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud plu ikker og

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Løsningsforslag. Fag 6027 VVS-teknikk. Oppgave 1 (10%) Oppgave 2 (15%)

Løsningsforslag. Fag 6027 VVS-teknikk. Oppgave 1 (10%) Oppgave 2 (15%) Fag 67 VVS-eknikk Eksamen 8. mai 998 Løsningsforslag Oppgave (%) (NR = Normalreglemene, ekniske besemmelser,.ugave, 99) Nødvendig akareal som skal dreneres pr. aksluk faslegges, ofe avhengig av akes fallforhold.

Detaljer

Helikopterlab TTK4115 Lineær systemteori

Helikopterlab TTK4115 Lineær systemteori NTNU Norge eknik-naurvienkaelige univerie Fakule for informajoneknologi, maemaikk og elekroeknikk Iniu for eknik kyberneikk Helikoerlab TT4 Lineær yemeori Projekraor 0.0.03 Av: Grue 4 6664 & 669846 Rune

Detaljer

Retteveileder Eksamen i Fys-mek1110/Fys-mef1110 våren 2007

Retteveileder Eksamen i Fys-mek1110/Fys-mef1110 våren 2007 Side av 3 Reeveileder Ekamen i Fy-mek/Fy-mef våren 7 Oppgave a) En pendel beår av en iv, maelø av av lengde L med en kule med mae m fee i enden. Den andre enden er fee i e frikjonfri hengel. Gjør rede

Detaljer

Rushtidsavgift for miljøøkonomi i Oslo

Rushtidsavgift for miljøøkonomi i Oslo Ruhidavgif for miljøøkonomi i Olo Marie Aarerup Aane Deparmen of Economic UNIVERSITETET I OSLO 7 november 2008 2 Forord Våren 2008 beeme jeg meg for å krive maeroppgave med ema ruhidavgif i Olo. Jeg har

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

FAG: FYS105 Fysikk LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad

FAG: FYS105 Fysikk LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad UNIVERSIEE I GDER Grid E K S M E N S O G V E : FG: FYS5 Fyikk LÆRER: Fyikk : er Henrik Hogd Kle(r: Do: 5.5. Ekenid, r-il: 9. 4. Ekenoppgven beår v ølgende nll ider: 4 (inkl. oride nll oppgver: 4 nll vedlegg:

Detaljer

SAGA-tomten 13.10.2011. Sarpsborg Kommune - Lokalisering nytt Kulturhus/Bibliotek -

SAGA-tomten 13.10.2011. Sarpsborg Kommune - Lokalisering nytt Kulturhus/Bibliotek - SAGA-omen I denne mulighessudien har vi vurder ombygging/påbygg og nybygg på SAGA-omens for å belyse poensiale il ny kulurhus og biblioek. De er lag vek på byplanmessige forhold og føringer på samme måe

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Et samarbeid mellom kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Indeksveileder 2014. Indeksregulering av busskontrakter. Indeksgruppe 05.08.

Et samarbeid mellom kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Indeksveileder 2014. Indeksregulering av busskontrakter. Indeksgruppe 05.08. E samarbeid mellom kollekivrafikkforeningen og NHO Transpor Indeksveileder 2014 Indeksregulering av busskonraker Indeksgruppe 05.08.2015 Innhold 1. Innledning...2 1.1 Bakgrunn...2 2 Anbefal reguleringsmodell

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

VERSJON BRUKERHÅNDBOK FOR WINDOWS 32-BIT

VERSJON BRUKERHÅNDBOK FOR WINDOWS 32-BIT VERSJON BRUKERHÅNDBOK FOR WINDOWS 32-BI M Anvarbegrenninger Novell, Inc. påtar eg ikke anvar for og gir ingen garantier om innholdet i eller bruk av denne håndboken, og frakriver eg definitivt ekpliitte

Detaljer

Kap. 10: Inferens om to populasjoner. Inferens om forskjell i forventning ved å bruke to avhengige utvalg (10.3) ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

Kap. 10: Inferens om to populasjoner. Inferens om forskjell i forventning ved å bruke to avhengige utvalg (10.3) ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Kap. 0: Inferen om to populajoner Situajon: Det er to populajoner om vi ønker å ammenligne. Vi trekker da et utvalg fra hver populajon. Vi kan ha avhengige eller uavhengige utvalg. ST00 Statitikk for amfunnvitere

Detaljer

Infoskriv ETØ-1/2016 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2015

Infoskriv ETØ-1/2016 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2015 Infoskriv Til: Fra: Ansvarlig: Omseningskonsesjonærer med inneksramme Seksjon for økonomisk regulering Tore Langse Dao: 1.2.2016 Vår ref.: 201403906 Arkiv: Kopi: Infoskriv ETØ-1/2016 Om beregning av inneksrammer

Detaljer

Forelesning nr.9 INF 1410

Forelesning nr.9 INF 1410 Forelesning nr.9 INF 141 29 espons il generelle C- og -kreser 3.3.29 INF 141 1 Oversik dagens emaer Naurlig espons respons il generelle C- og -kreser på uni-sep funksjonen Naurlig og vungen respons for

Detaljer

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a)

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a) Høgskole i Gjøvik vd for ek, øk og ledelse aemaikk 5 Løsigsforslag il øvig 9 OPPGVE ) Bereger egeverdiee: de I) ) ) ) Egeverdier: og ) ) Bereger egevekoree: vi ivi ii) vi ed λ : ) ) v Velger s som gir

Detaljer

Kraftens moment er: Om A: r Om B: r' som har vektorene r. ' fra B. Det samlede kraftmomentet om A er da

Kraftens moment er: Om A: r Om B: r' som har vektorene r. ' fra B. Det samlede kraftmomentet om A er da yikk or igeiører. Litt tatikk. Side Litt tatikk. etigeer or ikeekt. Vi ka å ette opp etigeer or at et egeme ka ære i ro. Vi et aerede at ektorumme a de kretee om irker på egemet må ære ik u or at maeeteret

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox er en fiberløning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberkabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud plu ikker og

Detaljer

pare ank 1 topper alget di e til r fort att ar eid ledighet for ikring

pare ank 1 topper alget di e til r fort att ar eid ledighet for ikring TOPPR ALG AV FORIKRING: Fordi den ikke lenger er økonomik lønnom, har pareank1 luttet å til ntegninger av areidledighetforikring. Foto: pareank 1 pareank 1 topper alget die tilr fortatt areidledighetforikring

Detaljer

MB - Tidende M B E m e d l e m s b l a d - 5. å r g a n g - N r. 3-2 0 0 4

MB - Tidende M B E m e d l e m s b l a d - 5. å r g a n g - N r. 3-2 0 0 4 w w w. m b e n t u s i a s t k l u b b. c o m MB - Tidende M B E m e d l e m s b l a d - 5. å r g a n g - N r. 3-2 0 0 4 MBE goes to Sweden and Germany... pluss litt til... w w w. m b e n t u s i a s t

Detaljer

System 2000 HLK-Relais-Einsatz Bruksanvisning

System 2000 HLK-Relais-Einsatz Bruksanvisning Sysem 2000 HLK-Relais-Einsaz Sysem 2000 HLK-Relais-Einsaz Ar. Nr.: 0303 00 Innholdsforegnelse 1. rmasjon om farer 2 2. Funksjonsprinsipp 2 3. onasje 3 4. Elekrisk ilkopling 3 4.1 Korsluningsvern 3 4.2

Detaljer

INF 3/4130. Matchinger i urettede bipartite grafer, kap oktober Den naive algoritme virker ikke

INF 3/4130. Matchinger i urettede bipartite grafer, kap oktober Den naive algoritme virker ikke Dgen em: Kpiel : INF /. okoer 6 Mhinger i (ureee) grfer (mhing = prnnele) Fly i neverk (neverk = reee grfer me kpieer e.) Dgen em er krfig forune me konvekie, polyere me helllige hjørner e., og ee er mn

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

FAG: FYS Fysikk LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad

FAG: FYS Fysikk LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad UNIVERITETET I AGDER Grimd E K A M E N O G A V E : FAG: FY Fyikk ÆRER: Fyikk : er Henrik Hogd Kle(r: Do: 7..6 Ekmenid, fr-il: 9. 4. Ekmenoppgen beår følgende Anll ider: 6 (inkl. foride Anll oppger: 4 Anll

Detaljer

Eksempel på symmetrisk feil: trefase kortslutning på kraftlinje.

Eksempel på symmetrisk feil: trefase kortslutning på kraftlinje. HØGSKOLE AGDER Faule for enoloi Elrafeni 1, løsninsforsla øvin 9 høs 004 Oppave 1 En feil i rafsyseme er enhver ilsand som forsyrrer den normale drifen av syseme. Esempler på dee an være refase orslunin

Detaljer

DEMO GRORUDDALS-SUITE. Thore Haukner. for Piano

DEMO GRORUDDALS-SUITE. Thore Haukner. for Piano Thore Hauker GRORDDALS-SITE for Piao Tittel: GRORDDALS-SITE for iao Musikk: Thore Hauker Notesats: Bio Laos Foto å forside: Alailde, fotografert av Karste Sølve Nilse. Trykt med tillatelse tgitt av Catado

Detaljer

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Obligatorisk øvelsesoppgave våren 2012

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Obligatorisk øvelsesoppgave våren 2012 Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT ECON 3 Obligaorisk øvelsesoppgave våren 22 Ved sensuren illegges alle oppgavene lik vek For å få godkjen besvarelsen må den i hver fall: gi mins

Detaljer

Leveransebeskrivelse hytter. Denne leveransebeskrivelsen er datert 15.07.2015

Leveransebeskrivelse hytter. Denne leveransebeskrivelsen er datert 15.07.2015 Leveranebekrivele hyer Denne leveranebekrivelen er daer 15.07.2015 ideoverik Anvarre 3 Generel 3-4 Bjelkelag/gulv/himling 4 Yervegger i re 4-5 Innervegger i re 5 Tak/ akekking 5 nøfangere 5 Dører 6 Vinduer

Detaljer

FAG: FYS113 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Kjemi : Turid Knutsen

FAG: FYS113 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Kjemi : Turid Knutsen UNVERTETET AGDER Giad E K A M E N O P P G A V E : FAG: FY3 Fikk/Kjei ÆRER: Fikk : Pe Henik Hogad Kjei : Tuid Knuen Klae: Dao:..3 Ekaenid, a-il: 9. 4. Ekaenoppgaen beå a ølgende Anall ide: 5 inkl. oide

Detaljer

Arbeid og kinetisk energi

Arbeid og kinetisk energi Arbei og kineik energi 9..6 YS-MEK 9..6 rikjon empirik lo or aik rikjon:, ma N : aik rikjonkoeiien empirik lo or ynamik rikjon: N : ynamik rikjonkoeiien kra irker moa beegelerening: N YS-MEK 9..6 hp://pingo.upb.e/

Detaljer

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4 Regneeksempel - ilskudd il privae barnehager 2013 Eksempel på beregning av ilskuddssaser. ARTIKKEL SIST ENDRET: 08.04.2014 Eksempel på beregning av saser for ilskudd il drifskosnader eer 4 Kommunens budsjeere

Detaljer

Bruksanvisning for NTNUs telefonsvar-tjeneste på web

Bruksanvisning for NTNUs telefonsvar-tjeneste på web NTNUs elefonsvar-jenese: Bruksanvisning for NTNUs elefonsvar-jenese på web 1 Pålogging For å logge deg inn på web-siden, beny adressen: hp://svarer.lf.nnu.no Lag bokmerke/legg il siden i Favorier, slik

Detaljer

BEVEGELSER 1 Gå rolig og besluttsomt mot hylla hvor Se her! Se hvor jeg går.

BEVEGELSER 1 Gå rolig og besluttsomt mot hylla hvor Se her! Se hvor jeg går. SKAPELSEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Skapelsesdagene (1. Mos. 1,1 2,3) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: 7 skapelseskort, stativ

Detaljer

Internett og PC Brukerveiledning

Internett og PC Brukerveiledning Internett og PC Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning Støtter Window XP 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppett av trådlø router og brannmur i hjemmeentralen 3 Oppkobling av pc til internett

Detaljer

MAT1030 Forelesning 26

MAT1030 Forelesning 26 MAT030 Forelesning 26 Trær Roger Anonsen - 5. mai 2009 (Sis oppdaer: 2009-05-06 22:27) Forelesning 26 Li repeisjon Prims algorime finne de minse uspennende ree i en veke graf en grådig algorime i den forsand

Detaljer

FOLKETELLINGEN I NORGE

FOLKETELLINGEN I NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI.. FOLKETELLINGEN I NORGE. DESEMBER. Sjette hete. Yrketatitikk. VI. Statitiqe de proeion. Recenement de la poplation le décembre. UTGITT A V STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO I

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omsorgstjenester

MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omsorgstjenester MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omorgtjeneter Februar 2005 FoU MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omorgtjeneter Denne kortverjonen gir en innføring i hva om ligger i begrepet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO ide UNIVRI I OO De maemai-aurvieapelige faule ame i: amedag: id for eame: Oppgaveee er på 4 ider Vedlegg: illae jelpemidler: MK454 Kompoimaerialer og -orujoer ordag 9-- 9 Formelar ( ide) Roma formelamlig

Detaljer

Forelesning 26. MAT1030 Diskret Matematikk. Trær med rot. Litt repetisjon. Definisjon. Forelesning 26: Trær. Roger Antonsen

Forelesning 26. MAT1030 Diskret Matematikk. Trær med rot. Litt repetisjon. Definisjon. Forelesning 26: Trær. Roger Antonsen MAT1030 Diskre Maemaikk Forelesning 26: Trær Roger Anonsen Insiu for informaikk, Universiee i Oslo Forelesning 26 5. mai 2009 (Sis oppdaer: 2009-05-06 22:27) MAT1030 Diskre Maemaikk 5. mai 2009 2 Li repeisjon

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

GRATIS BLAD. 2 år 25 ÅRS JUBILEUM 1990-2015 FEBRUAR/MARS - 2015. Aktivitetsleker. til katt. Akvarium. - et levende. møbel. Strikket VINTERDEKKEN

GRATIS BLAD. 2 år 25 ÅRS JUBILEUM 1990-2015 FEBRUAR/MARS - 2015. Aktivitetsleker. til katt. Akvarium. - et levende. møbel. Strikket VINTERDEKKEN GRATIS BLAD FEBRUAR/MARS - 201 Akiviesleker il ka Akvarium - e levende møbel Srikke VINTERDEKKEN Usyr il løypa Eer en lang kald dag i løypa er de god å legge seg i en myk varm seng! Poesalve Non-sop Vannfri

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Høst 95 Test-eksamen. 1. Et legeme A med masse m = kg påvirkes av en kraft F gitt ved: F x = - t F y = k t 2 = 5.00N = 4.00 N/s k = 1.

Høst 95 Test-eksamen. 1. Et legeme A med masse m = kg påvirkes av en kraft F gitt ved: F x = - t F y = k t 2 = 5.00N = 4.00 N/s k = 1. Hø 95 Te-ekaen. E legee ed ae =.4 kg pårke a en kraf F g ed: F = - F = k = 5.N = 4. N/ k =.N/ llegg rker ngdekrafen nega -renng. a Bee reulankrafekoren. b Ved den = er legee ro orgo. Fnn pojon og haghe

Detaljer

Internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer

Internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer Inernasjonale prisimpulser il imporere konsumvarer Johan Øverseh Røsøen, konsulen i Økonomisk avdeling 1 Den lave konsumprisveksen i Norge kan i sor grad forklares ved krafig prisfall på imporere varer,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Løsningsforslag Matematikk4N/4M, TMA4123/TMA4125, vår 2016

Løsningsforslag Matematikk4N/4M, TMA4123/TMA4125, vår 2016 Løigforlag MatematikkN/M, TMA/TMA5, vår 6 Oppgave Skriver om ligigytemet på valig måte Gau Seidel blir da Setter vi x, y, z får vi x y z y x z z x y 6 x y z y x z z x y 6 Dv,,,, x y z x y z 6 Oppgave Side

Detaljer

Kraftelektronikk (Elkraft 2 høst), Løsningsforslag til øvingssett 2, høst 2005

Kraftelektronikk (Elkraft 2 høst), Løsningsforslag til øvingssett 2, høst 2005 Krfelekronkk Elkrf hø, Lønngforlg l øvnge, hø 5 Ole-Moren Mgår HA 5 Oppgve 4 3 v voe vol - - -3-4 p p 3p 4p V v 3 3 n V [ co ] 3 3. 5 b Derom nvenelen krever ørre røm enn lgjengelge hlvleerkomponener åler,

Detaljer

Styringsteknikk. Kraner med karakter. ABUS kransystemer målrettet krankjøring. setter ting i bevegelse. Kransystemer. t t v. max.

Styringsteknikk. Kraner med karakter. ABUS kransystemer målrettet krankjøring. setter ting i bevegelse. Kransystemer. t t v. max. Kraner med karaker max. 0 ABUS kransysemer målree krankjøring Syringseknikk Kransysemer seer ing i beegelse Konakorsyre moorer den raskese eien fra A il B Erfarne kranførere er forrolig med oppførselen

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Vidar Lund Kjørelengdedatabasen Dokumentasjon

Vidar Lund Kjørelengdedatabasen Dokumentasjon Notater 27/2011 Vidar Lund Kjørelengdedatabaen Dokumentajon Statitik entralbyrå Statitic Norway Olo Kongvinger Notater I denne erien publiere dokumentajon, metodebekriveler, modellbekriveler og tandarder.

Detaljer

VÅGEN EIENDOM. Alle skal inn i eiendom! Vi setter fokus på eiendomshandel og syndikering. Les mer side 2 og 3 NYTT FRA. Nr 1-2005 - 3.

VÅGEN EIENDOM. Alle skal inn i eiendom! Vi setter fokus på eiendomshandel og syndikering. Les mer side 2 og 3 NYTT FRA. Nr 1-2005 - 3. NYTT FRA VÅGEN EIENDOM Nr 1-2005 - 3. årgang Samtlige 250 andeler á 100.000 ble revet bort på én dag da FIRST Securitie og SR-Bank kulle yndikere denne eiendommen i Petroleumveien 6 i deember 2004. Alle

Detaljer

Potensiell energi Bevegelsesmengde og kollisjoner

Potensiell energi Bevegelsesmengde og kollisjoner Poensiell energi eegelsesengde og kollisjoner 9.3.5 FYS-MEK 9.3.5 Energidiagraer energibearing: E K x U x K x U x Ux du dx F du dx likeekspunk iniu i poensiell energi sabil likeekspunk aksiu i poensiell

Detaljer

RIMELIGE KVALITETSUTSKRIFTER FOR DITT KONTOR

RIMELIGE KVALITETSUTSKRIFTER FOR DITT KONTOR RIMELIGE KVALITETSUTSKRIFTER FOR DITT KONTOR www.brother.no VI PRESENTERER DEN NYE KOMPAKTE MONOLASERSERIEN KVALITETSUTSKRIFTER FOR KONTORET Brother er klar over at bedrifter er helt avhengige av informajon.

Detaljer

Et telemarked i endring Fire viktige tel etren d er V en tel o + B a n et el e + B red b ån d a l l ia n s en Hva vi j o b b er m es t m ed Jan Morten Ruud, BaneTele Høy ere krav til dekning o g tj enes

Detaljer