WICONA Et komplett byggsystem bygget på erfaring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WICONA Et komplett byggsystem bygget på erfaring"

Transkript

1 WICONA Dørsortiment

2 WICSTYLE WICONA Et komplett byggsystem bygget på erfaring Hydro Building Systems er Europas største leverandør av byggesystem i aluminium, vi utvikler kontinuerlig våre produkter og benytter den mest moderne systemteknikken. Våre systemer bygger på lang tradisjon og enorm erfaring, WICONA er et av verdens eldste systemer med erfaring helt siden 948 og har alltid stått for nyskapning innen systemprodukter av aluminium. Med utgangspunkt i markedets krav presenterer vi stadig produktnyheter som forenkler arkitektens veg fra visjon til virkelighet. Fra gjeldende og kommende normer og krav er det vårt ansvar å kombinere funksjonalitet med høy kvalitet. Vårt produkttilbud strekker seg fra de mest avanserte dobbeltglassfasadeprosjektene til dørpartiene i mindre butikker, alltid med høyeste produktkvalitet og funksjonstilpasset design.

3 Innholdsfortegnelse Introduksjon av WICONA dørprodukter 4-5 Valg av dør 6-7 Egenskaper 8 Varmeisolering 0 Tetthet Innbruddshemmende 2 Skuddhemmende 3 Brannhemmende/røyktetthet 4 Lydreduksjon 5 Personsikkerhet 6 Egenskapsoversikt 7 Utforming Funksjon Fri formgivning, overflatebehandling 8-9 Eksteriør formspråk 20 Interiør designuttrykk 2 Gummipakninger, hengsler Detaljer som utgjør forskjellen Bygganslutninger 26 Hengsler 27 Nød-/rømningsutgang 28 Beslagsintegrering 29 Integrerte dørlukkere, 30-3 åpningautomatikk og adgangssystem Systemoversikt Dørbeskrivelse Kvalitetsmerking 53 U-verdirapport 54 Produktvaredeklarasjon 55 Hydro og miljø 56 Inspirasjon og support 57 Dører for alle miljøer Alle funksjoner i et moderne bygg WICONA systemet står for høy teknisk standard, samkjørte systemkonsept med full kompatibilitet mellom samtlige inngående produkter som dører, skyvedører, foldedører, vinduer, fasader og tak. I vår forskning og utvikling innen dørkonstruksjoner vil vi bidra til et tryggere og mer komfortabelt miljø samtidig som vi fokuserer på tetthet og varmeisolering - langsiktig energibesparing. Bygg med forskjellige funksjoner stiller forskjellige krav til inngangspartier. WICONAs dørsortiment inneholder markedets bredeste dørprogram og takler alle kravene som stilles av et moderne bygg for alle typer miljø.

4 WICSTYLE WICONA dørprodukter Reduced complexity! Våre dørserier går under fellesnavnet WICSTYLE. WICSTYLE-dører bygger på mangeårig erfaring og kunnskap om byggsystemer for dører. Samtlige dørserier er bygget opp av moduler som betyr at samtlige dørvarianter er basert på en og samme ramme. Dette innebærer at alle serier er utformet rundt et og samme konsept som gir samtlige dører med ulike anvendingsområder mulighet til å ha samme utforming, samtidig som det også gir muligheten til å velge mellom mange typer ekstrautstyr som ulike nivåer av innbruddsikkerhet, ulike nivåer av lydreduksjon, evakuering, og brannsikkerhet. Vårt store utvalg av profi ler og tilbehør gir også de største mulighetene for arkitekter til å skape de rette formene og utseende på hver enkelt dør. Dørens gjennomtenkte detaljløsninger, der ingenting overlates til tilfeldighetene og våre dørene utvikles til perfeksjonisme, gjør at en WICONA-dør kommer til sin rett i det mest krevende miljø. Dørsortimentets brede utvalg gjør det mulig å fi nne den ideelle dørtypen for hvert rom og utforme den etter hvert miljø. 4

5 5

6 WICSTYLE Valg av rett dør Valg av rett dør Et optimalt valg av dør innebærer at et stort antall kriterier skal oppfylles. En klimabrytende funksjon stiller høye krav til isolering og tetthet. En dør med stor åpningsfrekvens er ofte helt lukket store deler av døgnet og gjør derfor isolering og ikke minste tetthetsfunksjonen betydningsfull for å minske bygningens energibehov. Øvrige kriterier som skal oppfylles kan være ulike typer av sikkerhetsaspekter som innbruddsikkerhet, skuddsikkerhet og brannsikkerhet. Til dette kan det fi nnes spesielle ønsker om at døren skal oppfylle krav til evakuering med oppgitt mål. Visse omgivelser krever funksjoner som klemfri bakkantkonstruksjon. Basert på plasseringen av døren kan det også fi nnes krav til at dørkonstruksjonen skal oppfylle angitt lydreduksjon. Med en optimal kombinasjon av egenskaper skal døren tilpasses og utformes slik at dørens formspråk passer byggets arkitektur eller arkitektens ønske. Denne oversiktsbrosjyren er en guide for å finne rett dør til hvert rom basert på egenskaper, estetikk og funksjon. Kontakt gjerne våre byggrådgivere for personlig support. 6

7 Egenskaper Estetikk Funksjon Varmeisolering Brannhemmende Innbruddshemmende Skuddhemmende Lydreduksjon Tetthet Klembeskyttelse Stilles flere av kravene samtidig? Hvilke(n) klasse(r )? Kommer døren til å bli utsatt for ekstra hard slitasje? Profi ldesign Typer av overfl atebehandling Fargevalg Sprossebredde Glassfylling Materiale, type og utseende Hengsletype håndtak Se Egenskapsoversikt side 7, Sortimentsoversikt side samt respektive Dørsystem Lås Hengsle Rømning-/nødutgang Passasjesystem Dørlukkere Automatisk åpning Terskeltype Passasjemål Brevinnkast 7

8 WICSTYLE Valg av dør Egenskaper Reduced complexity! Konseptet tilbyr en mengde variasjons- og designmuligheter som kan gjennomføres med identiske moduler og et fåtall individuelle deler. Du velger egenskaper etter byggets krav og samtidig bevares formspråket. Innbruddshemmende Samtlige isolerte dørserier tilbyr mulighet for innbruddshemming opp til klasse 3 i samsvar med NS/EN 627. Vår forsterkede dør tilbyr innbruddshemmingsklasse 4 i samsvar med NS/EN 627. Dørene kan også fås med utvendig integrert innbruddsbeskyttelse i ulike utförelse. Se Systemteknikk innbruddshemmende side 2, Egenskapsoversikt side 7, Systemoversikt side samt respektive Dørsystem. Skuddhemmende De fl este dører kan også tilby skuddhemmende opp til klasse 4 i samsvar med NS/EN 522. Se systemteknikk skuddhemmende side 2, egenskapsoversikt side 7, systemoversikt side samt respektive dørsystem. Brannhemmende Innen brannhemming fi nner du markedets største dørsortiment med brannklasser fra E5 til El90 i henhold til SS/EN 624- og lokale typegodkjennelse. Se Systemteknikk brannhemmendet side 4, Egenskapsoversikt side 7, Systemoversikt side samt respektive Dørsystem. Røyktetthet De fl este av våre dører tilbyr røyktetthet i samsvar med NS/EN som tillegg. Se Systemteknikk røyktetthet side 4, Egenskapsoversikt side 7, Systemoversikt side samt respektive Dørsystem. Øvrige egenskaper Varmeisolering Når vi utviker system er det vårt ansvar å minimere U-verdien over profi lsnittet og gjennom dette, sammen med integrerte fyllinger, oppnå den beste totale isoleringen for konstruksjonen. Våre isolerte systemer tilbyr ulike nivåer av U-verdien som gir muligheten til å gi hver enkelt dørkonstruksjon de rette varmeisolerende egenskapene. Se Systemteknikk varmeisolering side 0, Egenskapsoversikt side 7, Systemoversikt side samt respektive Dørsystem. Lufttetthet En egenskap som med mer fokus på isoleringsprestasjoner og med vårt klima blir en nødvendighet. WICSTYLE dørsystem gjør det mulig å tilby lufttette dører i henhold til klassifi sering. Se Systemteknikk tetthet side, Egenskapsoversikt side 7 samt respektive Dørsystem. Regntetthet For å med sikkerhet kunne plassere våre dørsystemer på steder med hardt vær, er dette en basisegenskap for våre dørsystemer. Se Systemteknikk tetthet side, Egenskapsoversikt side 7 samt respektive Dørsystem. Lydreduksjon Flere miljøer i dag krever lydreduserende bygg for å imøtekomme normer for et akseptabelt lydnivå. Gjennom dørsystemts utprövde tetthetsdetaljer er de testet og godkjent for lydreduksjon opp til 43 (47) db. Se Systemteknikk lydreduksjon side 5, egenskapsoversikt side 7 samt respektive dørsystem. Personsikkerhet/barnesikkerhet Dørene kan få klemfri bakkant. Se Systemteknikk personsikkerhet side 6, Egenskapsoversikt side 7, Systemoversikt side samt respektive Dørsystem. Rømning-/nødutgang Dørene er utformet med beslagsvarianter for å oppnå de ulike kravene som stilles til evakuering i samsvar med NS/EN 79/25. Se Systemteknikk rømning/nødutgang side 28, Egenskapsoversikt side 7, Systemoversikt side samt respektive Dørsystem. 8

9 9

10 WICSTYLE Valg av dør Egenskaper Varmeisolering Tetthet Systemteknikk Isolering/U-verdi. Glasspakninger med fl ens for brudd på luft- og temperaturgjennomgang. 2. Volumutfyllende midttettepakning for minst mulig luftsirkulasjon. 3. Isolator med fl ere kammer. 4. Isolator med nyutviklet varmebevarende materiale. For U f -verdi se Egenskapsoversikt side 7 samt respektive Dørsystem For U-verdiberegning og U-verdirapport se U-verdirapporter side 54 Förkortningar U-värde U f = Profi l (frame) U p = Panel U g = Glass Ψ = Avstandslist glass U w = Dør/Vindu U cw = Fasade 0

11 Systemteknikk Lufttetthet. Utvendige glasspakninger av tokomponent EPDM. Sammen med optimert geometri muliggjør dette kontinuerlig og enkel montasje av glasspakninger. 2. Anslagspakninger av EPDM-tokomponent: Celle-EPDM i tetningsdel og EPDM i innfestningsdelen. 3. Innvendige glasspakninger med slissing muliggjør kontinuerlig montasje og sikker tetning. 4. Ekspanderende hjørnevinkler med kanaler for liminjeksjon garanterer tetningsfuge på utsatte deler som hjørnefuger. 5. Terskelpakninger med 3 anslagstetninger ved dørens mest utsatte deler. 6. Terskel med 2 anslagstetninger garanterer best tetthet. For tetthetsegenskaper se Egenskapsoversikt side 7 samt respektive Dørsystem

12 WICSTYLE Valg av dør Egenskaper Innbruddshemmende Skuddhemmende Systemteknikk innbruddshemmende. Bakkantsikring av utformede systemdetaljer tilpasset ønsket innbruddklasse 2. Systemtilpasset sikringskloss for glass og fylling 3. Alternativt innfuging av glass for høyeste innbruddklasse 4. Tilpassing av lås og tilbehør basert på angitt innbruddklasse 5. Dørene kan også integreres med utvendig innbruddsbeskyttelse For innbruddshemmende egenskaper se Egenskapsoversikt side 7 samt respektive Dørbeskrivelse For integrert innbruddsbeskyttelse se respektive Dørbeskrivelse 2

13 2 2 Systemteknikk skuddhemmende. Integrert profi lforsterkning tilpasset for å samsvare med dørsystemets formspråk 2. Utvendig glassingspakning tilpasset utvendig profi lgeometri For skuddhemmende egenskaper se Egenskapsoversikt side 7 samt respektive Dørsystem 3

14 WICSTYLE Valg av dør Egenskaper Brannhemmende/røyktetthet Lydreduksjon Brannhemmende 5 Røyktetthet Systemteknikk brannhemmende. Profi l oppbygd av tre profi ler sammenbundet med to isolatorkammere 2. Integrert brannekspanderende list 3. Integrert bakkantsikring 4. Stålklips for glass Systemteknikk for røyktetthet 5. Systemtilpasset senketerskel som aktiviseres når døren er stengt 6. Øvrig se Systemteknikk Tetthet side For brannhemmende- og røyktetthetegenskaper se Egenskapsoversikt side 7 samt respektive Dørsystem 4

15 Nachweis Luftschalldämmung von Bauteilen Nachweis Luftschalldämmung von Bauteilen Prüfbericht /2..0 Prüfbericht /2.0.0 Nachweis Luftschalldämmung von Bauteilen Auftraggeber Hydro Building Systems GmbH WICONA Technology Centre Söflinger Str. 70 Prüfbericht /.0.0 Auftraggeber Grundlagen Hydro Building Systems GmbH EN : WICONA Technology Centre Messung der Luftschalldäm- Söflinger Str. 70 mung von Bauteilen in Prüfständen EN ISO 77- : Auftraggeber Grundlagen Hydro Building Systems GmbH Ulm Akustik - Bewertung der Schall- EN : dämmung in Gebäuden und WICONA Technology Centre von Bauteilen - Teil : Luftschalldämmung Messung der Luftschalldäm- Söflinger Str. 70 mung von Bauteilen in Prüfständen Entspricht der nationalen Fassung DIN EN und Produkt Außentür einflügelig EN ISO 77- : DIN EN ISO Ulm Bezeichnung WICSTYLE 65 Akustik - Bewertung der Schalldämmung in Gebäuden und von Bauteilen - Teil : Luft- Darstellung schalldämmung Entspricht der nationalen Fassung DIN EN und Produkt Außentür Außenmaß einflügelig (B x H) 030 mm 250 mm DIN EN ISO 77-. Bezeichnung WICSTYLE 65 Material Aluminium-Verbundprofile, unbehandelt Ulm Produkt Außentür einflügelig Bezeichnung WICSTYLE 65 Außenmaß (B x H) 030 mm 250 mm Material Aluminium-Verbundprofile, unbehandelt Öffnungsart Dreh Grundlagen EN : Messung der Luftschalldämmung von Bauteilen in Prüfständen EN ISO 77- : Akustik - Bewertung der Schalldämmung in Gebäuden und von Bauteilen - Teil : Luftschalldämmung Entspricht der nationalen Fassung DIN EN und DIN EN ISO 77-. Darstellung Füllung Mehrscheiben-Isolierglas, 2 VSG SC/20/8 VSG SC Öffnungsart Dreh Darstellung Besonderheiten -/- Außenmaß (B x H) 030 mm 250 mm Füllung Mehrscheiben-Isolierglas, 0/6/6 Material Aluminium-Verbundprofile, Besonderheiten -/- unbehandelt Öffnungsart Dreh Füllung Mehrscheiben-Isolierglas, 0/6/6 Besonderheiten -/- ift Rosenheim 05. Oktober 2004 Ulrich Sieberath Institutsleiter / 353 R w Bewertetes Schalldämm-Maß Rw Spektrum-Anpassungswerte C und Ctr Verwendungshinweise Dieser Prüfbericht dient zum Bewertetes Schalldämm-Maß Rw Nachweis der Schalldämmung Spektrum-Anpassungswerte C und Ctr eines Bauteils. R w (C; C tr ) = 37 (-;-2) db ift Rosenheim 05. Oktober 2004 Ulrich Sieberath Institutsleiter / 353 R w (C; C tr ) = 38 (-;-3) db i. A. Bernd Saß Prüfstellenleiter Bauakustik Gültigkeit Die Prüfung der Schalldämmung ermöglicht keine Die genannten Daten und Er- Aussage über weitere gebnisse beziehen sich aus- Leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der schließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekör- vorliegenden Konstruktion. per. Die Prüfung der Schalldämmung ermöglicht keine Veröffentlichungshinweise Aussage über weitere Es gilt das ift-merkblatt Bedingungen und Hinweise zur Leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der Benutzung von iftvorliegenden Konstruktion. Prüfdokumentationen. Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden. Veröffentlichungshinweise Es gilt das ift-merkblatt Bedin- Inhalt gungen und Hinweise zur Benutzung von ift- Der Nachweis umfasst insge- Prüfdokumentationen. samt 8 Seiten i. A. Bernd Das Saß Deckblatt kann als Kurz- Gegenstand Prüfstellenleiter fassung Bauakustik verwendet werden. 2 Durchführung 3 Einzelergebnisse Inhalt Messblatt ( Seite) Der Nachweis umfasst insgesamt 8 Seiten Gegenstand 2 Durchführung 3 Einzelergebnisse Messblatt ( Seite) / 353 ift Rosenheim 05. Oktober 2004 Ulrich Sieberath Institutsleiter Verwendungshinweise Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der Schalldämmung eines Bauteils. Bewertetes Schalldämm-Maß Rw Spektrum-Anpassungswerte C und Ctr Gültigkeit Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper. R w (C; C tr ) = 43 (-;-3) db i. A. Bernd Saß Prüfstellenleiter Bauakustik Verwendungshinweise Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der Schalldämmung eines Bauteils. Gültigkeit Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper. Die Prüfung der Schalldämmung ermöglicht keine Aussage über weitere Leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion. Veröffentlichungshinweise Es gilt das ift-merkblatt Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift- Prüfdokumentationen. Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden. Inhalt Der Nachweis umfasst insgesamt 8 Seiten Gegenstand 2 Durchführung 3 Einzelergebnisse Messblatt ( Seite) Systemteknikk lydreduksjon Se Systemteknikk Tetthet side For angitte glass, se For egenskaper lydreduksjon se Egenskapsoversikt side 7 samt respektive Dørsystem 5

16 WICSTYLE Valg av dør Egenskaper Personsikkerhet Systemteknikk personsikkerhet. Gummipakninger for klemfri funksjon i bakkant For muligheter for klemfri bakkant se respektive Dørsystem 6

17 Egenskapoversikt Dørsystem Innbruddshemmende NS-ENV 627 Skuddhemmende NS-EN 522 Brannhemmende NS-EN 363/364/634 Røyktetthet NS-EN 634-3/DIN 8095 Lydreduksjon Rw Varmeisolering Uf* NS-EN 0077 Lufttetthet NS-EN 2207 Regntetthet NS-EN 2208 WICSTYLE 50N WICSTYLE 65N 2 4 E30 X WICSTYLE 65S 4 E30 WICSTYLE db 2,4 W/m 2 K 2 3A WICSTYLE 65SG WICSTYLE 65ED 2 2,2 W/m 2 K 2 A/5A WICSTYLE db 2,0 W/m 2 K 2 3A WICSTYLE 77SG 2,0 W/m 2 K 2 3A WICSTYLE 77FP 3 E5 X ** 2,2 W/m 2 K ** ** E30 X ** 2,2 W/m 2 K ** ** EI5 X ** 2,2 W/m 2 K ** ** EI30 X ** 2,2 W/m 2 K ** ** EI60 X ** 2,2 W/m 2 K ** ** WICSTYLE 8 2,4 W/m 2 K ** ** WICSTYLE db 2, W/m 2 K 2 4C WICSTYLE 90FP EI90 WICLINE 65 Vindusdør 3 43 db,9-2,2 W/m 2 K 4 3A/9A WICLINE 77 Vindusdør 3 47 db,4-,8 W/m 2 K 4 3A/9A *Uf-verdi over profilsnitt **Under test 7

18 WICSTYLE Valg av dør Estetikk Fri formgivning Overflatebehandling Fri formgivning Dørsystemets bredde med over 500 systemprofi ler gir nærmest ubegrensede muligheter når det kommer til utforming og garanterer optimale løsninger for hver enkelt detalj. 8

19 Overflatebehandling Alle våre profi ler kan leveres med ulike varianter av overfl atebehandling Pulverlakkering (NCS-S og RAL) Anodisering (natur eller fargeeloksering) Niro design (rustfri look) Aludekor 9

20 WICSTYLE Valg av dør Estetikk Utvendig design Innvendig design Standard Classic Round Eksempel Utvendig design Systemet består av 3 grunnvarianter for design av dørbladet. Variantene kommuniserer enten en ren, slett overfl ate, en avfaset overfl ate mot glassfalsen for slankere uttrykk eller en avrundet karakter som kommuniserer myke linjer. For utvendig design se repsektive Dørsystem 20

21 Standard 8/22 Classic Round Sentrisk glassing Eksempel Innvendig design Gjennom bevisst å bruke de ulike variantene av glasslister, får man en ytterligere dimensjon av dørens innvendige uttrykk. For innvendig design se respektive Dørsystem 2

22 WICSTYLE Valg av dør Estetikk Gummipakninger Hengsler Gummipakningr og komposittdetaljer i svart eller lysegrå farge. Gummipakninger Gjennom systemets to fargevarianter av direkte synlige gummipakninger gis det enda en dimensjon til designfriheten. Ved å skape kontrast eller velge å samkjøre med dørens overfl atebehandling eller farge gis det større muligheter til dørens design. Systemet kommer med gummipakninger og kompositdetaljer i svart som standard. Glassingspakninger, anslagslister og falslister i lysegrå farge. 22

23 Bladhengsler Aluminium Overflatebehandling Lakk/Natureloksert/ Rustfri design Bladhengsler Rustfritt Bladhengsler Aluminium Overflatebehandling Lakk/Natureloksert/ Rustfri design Bladhengsler Aluminium Overflatebehandling Lakk/Natureloksert/ Rustfri design Bladhengsler Aluminium Overflatebehandling Natureloksert Hengsler Vårt hengslesortiment er systemintegrert og er for best mulig integrering tilpasset vår dørserie WICSTYLE. Hengsler inngår i vår beslagsserie WICSTAR, som inneholder et stort antall forskjellige typer hengsler med ulike funksjoner og med fl ere forskjellige utseender. Sortimentet inneholder fem grunnvarianter; den sobre, slanke bladhengslet i aluminium, det rustfrie bladhengslet, som sammen med det rustfrie designhåndtaket gjør døren elegant, utenpåliggende hengsler i aluminium med defi nerte linjer og et stabilt uttrykk, og det skjulte hengslet som skjules helt i dørens fals. Hengslene i aluminium kan overfl atebehandles etter ønske for å gi døren dens ønskede karakter. For informasjon om detaljerte mål for hengsler se respektive dørsystemeenes Produktblad 23

24 WICSTYLE Valg av dør Estetikk Detaljer som utgjør forskjellen Patenterte ekspanderende hjørnevinkler og sprosseforbindere garanterer slette overflater Sprosseprofil med 0,2 mm mindre dybde (unngår ostehøveleffekt) Glasslister av hullprofil garanterer 90 graders innvendig hjørne Rette dørblad sikres gjennom patenterte styrebeslag Vulkaniserte hjørneoverganger for anslagspakning garanterer passform og tetthet Større glassareal gjennom smalere glasslister, 8 eller 22 mm Detaljer Dørene er utviklet for å tilby kvalitet og fi nish til den minste detalj. Systemet er gjennomgående oppbygd av testede detaljer som ikke bare gir døren en genuin følelse av kvalitet men også innebærer at dørsystemet oppfyller egenskapskrav langt over markedets standard. 24

25 Større glassflate gjennom ny geometri på glasspakningen Slissede innvendige glasspakninger gir smidige hjørneoverganger Ingen synlige snittflater gjennom systemtilpassede gummidetaljer Beslagsspor dekkes med dekklist som gir slett fals Formstøpte glasslisthjører Volumutfyllende falstetting skjuler isolersteget Gummipakninger og komposittdetaljer i svart eller lysegrå farge 25

26 WICSTYLE Valg av dør Estetikk Bygganslutninger Bygganslutningar For å, på et utseendemessig og funksjonsmessig måte, forene dørpartiet med byggkroppen stilles det høye krav. For å få et totalintegrert utseende fi nnes det i systemet fl ere detaljløsninger som gir mulighet til å enten koble anslutningsplater til konstruksjonen eller å bruke avdekkingsprofi ler som systemet har tilgjengelig. Detaljene gir dørpartiet det endelige resultatet av høy kvalitet som står i stil med systemets totale fi nish. 26

27 Valg av dør Funksjon Hengsler Antall og plassering av hengsler i henhold til NS-EN 935 Hengsler, funksjon Dørhengsler og deres innfesting utgjør den viktigste delen av dørens åpningsfunksjon. For best integrering og funksjon er hengslene systemtilpasset og inngår i vårt beslagsortiment WICSTAR. Rett valg av hengsler, antall og plassering er ytterst viktig for feilfri funksjon over lang tid. Antall og plassering bestemmes av reglene i henhold til NS/EN 935 og baseres på dørtype, dørvekt, type hengsle og bruksområde (type lokale). Fri åpning De ulike hengslevariantene har ulike egenskaper ved åpning og påvirker derfor dørens frie åpningsmål. For informasjon om fri åpningog detaljerte opplysninger for hengsler se respektive dørsystemets Produktblad. For tabellopplysninger se eller alternativt kontakt våre Byggrådgivere. 27

28 WICSTYLE Valg av dør Funksjon Rømning/nødutgang 2 2 Systemteknikk rømning/nødutgang. Systemtilpasset midtprofi l som oppfyller åpningskrav i samsvar med rømning og nødutgang. 2. Anslagspakning som tilfredstiller tetthet også ved rømning og nødutgangfunksjonen. For rømning og nødutgang se Egenskapsoversikt side 7 samt respektive Dørbeskrivelse 28

29 Integrering av beslag Låsalternativ Smalprofillås til modulprofillås kan enkelt installeres i de fleste dørserier. Hengsler Tilpasses etter ønsket funksjon Sluttstykke Systemtilpassede sluttstykker for beste passform Bakkantsikring Sporintegrert bakkantsikring Dekklist Beslagsspor dekkes med tilpasset dekklist Beslag Gjennom dørens gjennomtenkte oppbygning integreres systembeslag i konstruksjonens beslagsspor. Ubrukt beslagssporet dekkes forøvrig med en dekklist av plast. 29

30 WICSTYLE Valg av dør Funksjon Integrering av dørlukkere, Automatisk åpning og Adgangssystem Dørseriene er tilpasset for å kombineres med markedets tilgjengelige beslag som dørlukkere, slagdørsautomatikk mm. Vi har løpende kontakt med markedets beslagsleverandører. Gjennom vår stadige produktutvikling tilpasser og former vi våre produkter for å på best mulig vis kunne samkjøre med eksisterende og kommende produkter innen områder som; dørlukkere, automatisk åpning, adgangssystem med mer. 30

31 3

32 WICSTYLE Systemoversikt For interiørløsninger Dørsystemet er oppbygd av uisolerte aluminiumprofi ler med profildybde 50 mm. Systemet anvendes til interiørkonstruksjoner hvor man har stor fokus på lav profi ldybde. Døren kombineres med faste partiløsninger fra samme system. Se Produktbeskrivelse side 36. For interiørløsninger og/eller ved krav om brannhemming (opp til brannklasse E30) Systemet er oppbygd av uisolerte aluminiumsprofi ler med profildybde 65 mm. Døren anvendes til innvendige konstruksjoner. Systemet er utseendemessig identisk med WICSTYLE 65 og er i kombinasjon et ideelt valg når man ønsker et homogent samspill mellom interiør- og eksteriørdører. Et bredt profi lutvalg gir muligheten til mange designmuligheter samtidig som de fl este krav til egenskaper innfris. Døren kan enkelt bygges inn i faste partier av vindu/ fasadesystemet WICLINE 65N eller benyttes i samtlige av våre fasadesystemer. Se Produktbeskrivelse side 37. For krav til isolering Døren er 65 mm dyp og isolert med polyamidisolatorer. Konstruksjonen benyttes når det stilles krav til isolering. Dørsystemet er sammen med WICSTYLE 77 vårt mest omfattende dørsystem og inneholder et fullsortiment av ulike løsninger og egenskaper. Døren kan lett brukes i faste glasspartier av vindu/fasadesystemet WICLINE 65 eller bygges inn i samtlige av våre fasadesystemer. Se Produktbeskrivelse side 40. Ved ønske om helglassutseende Døren bygger på dørkonstruksjonen WICSTYLE 65 men er utviklet for å integrere et utenpåliggende glass eller er metallplate som linjerer med utside karm for å skape et fl att utseende. Døren kan brukes i faste partier fra WICLINE 65-systemet, men kan med fordel brukes for å integreres i helglassfasaden WICTEC 50SG. Alternativt kan den bygges inn i samtlige av våre øvrige fasadesystemer. Se Produktbeskrivelse side 4. 32

33 Helglass interiør For interiør kontorløsning Døren er en komplett helglassløsning for kontordører eller lignende. Uisolerte eller isolerte aluminiumsprofi ler med 65 mm profildybde. Ulike designmuligheter for karmløsning kombinert med glassdør i 8mm glass. En helhetsløsning med systembeslagløsninger av hengsler og lås. Døren kan bygges inn i glasspartier fra serien WICLINE 65N. Se Produktbeskrivelse side 38. For stor persontrafikk og/eller ved krav om brannhemming (opp til brannklasse E30) Dørsystemet er oppbygd av uisolerte aluminiumsprofi ler med dørbladsdybde 76 mm og karmdybde 65mm. Døren anbefales til bygg med stor persontrafi kk. Døren kan lett brukes i faste glasspartier av vindu/fasadesystemet WICLINE 65N eller bygges inn i samtlige av våre fasadesystemer. Se Produktbeskrivelse side 39. Automatisk dør Vindusdør Ved ønske om større tilgjengelighet i tillegg til krav om isolering og tetthet En automatisk dør med profildybde 65 mm som er oppbygd med WICLINE 65-systemet som utgangspunkt. Døren oppfyller tetthet i samsvar med angitte klasser og normer og kan konstrueres i store dimensjoner. Systemet er tilpasset for å enkelt og smidig kunne integrere dørens automatikk. Sammen med utvendige slagdører fra serien WICSTYLE 65 og interiørdører fra serien WICLINE 65N, gir den en arkitektonisk enhet til byggets rom. Døren kan brukes i faste partier fra WICLINE 65- og WICLINE 77-systemet eller alternativt bygges inn i våre fasadesystemer. Se Produktbeskrivelse side 42. Ved ønske om vinduets funksjon og dørens tilgjengelighet En dør som er tilpasset for passasje med mindre trafi kk. Døren er beslått med synlige eller skjulte vindushengsler. Døren kan utformes med lav eller høy terskel med ulike tetthetsnivåer. Systemet fi nnes i to varmeisoleringsnivåer. Døren kan velges med ulike åpningsvarianter og med beslag fra vår beslagserie WICSTAR. Karmen er tilpasset for å enkelt kunne settes sammen med faste glasspartier fra systemet WICLINE 65 eller alternativt bygges inn i våre fasadesystemer. Karmdybde 65 mm og dørbladsdybde 76 mm. Se Produktbeskrivelse side

34 WICSTYLE Systemoversikt For høye krav til isolering Døren er 77 mm dyp og isolert med polyamidlister av X-geometri som erutformet for å oppnå best isolering. Konstruksjonen benyttes når det stilles høye krav til isoleringsnivået. Dørsystemet er sammen med WICSTYLE 65 vårt mest omfattende dørsystem og inneholder et fullsortiment av ulike løsninger og egenskaper. Døren kan enkelt benyttes til faste glasspartier av vindu/fasadesystemet WICLINE 77 eller bygges inn i samtlige av våre fasadesystemer. Se Produktbeskrivelse side 44. Ved ønske om helglassutseende Døren er bygd på dørkonstruksjonen WICSTYLE 77, men er utviklet for å integrere et utenpåliggende glass eller metallplate som linjerer med utside karm for å skape et fl att utseende. Døren kan brukes til faste partier fra WICLINE 77-systemet, men kan med fordel integreres i helglassfasaden WICTEC 50SG. Alternativt kan den bygges inn i samtlige av våre øvrige fasadesystemer. Se Produktbeskrivelse side 45. Ved ønske om et eksklusivt uttrykk WICSTYLE 8 har dørbladsdybde 8 mm, dørsystemet er en variant av systemet WICSTYLE 88, men med smekrere profi ldybde. Systemet tilbyr de fl este valgmulighetene til storebroren. Dørens varmeisolering er fra et markedsmessig synspunkt langt over normal standard, selv om den er et nivå under WICSTYLE 88. Se Produktbeskrivelse side 48. Ved et ønske om et eksklusivt uttrykk med størst mulighet for utforming WICSTYLE 88 er vårt dørsystem for eksklusive inngangsdører oppbygd av isolerte profi ler med to hovedvarianter av utseendelinjer og med dørbladsdybde 88 mm. Døren har tre tetthetsnivåer for høyeste tetthet. En dør som gir entreen en ny dimensjon. Se Produktbeskrivelse side

35 Vindusdør Ved ønske om vinduets funksjon og dørens tilgjengelighet En dør som er tilpasset passasjer med mindre trafi kk. Døren er beslått med synlige og skjulte vindushengsler. Døren kan utføres med lav eller høy terskel med ulike tetthetsnivåer. Systemet kan utformes i to varmeisoleringsnivåer. Døren kan velges med ulike åpningsvarianter og beslag fra vår beslagserie WIC- STAR. Døren er tilpasset for å enkelt kunne monteres i faste glasspartier fra WICLINE 77. Døren kan også bygges inn i våre fasadesystemer. Karmdybde 77 mm og dørbladsdybde 88 mm. Se Produktbeskrivelse side 46. For krav til brannhemming (opp til brannklasse El60) Døren har en dørbladsdybde på 77 mm. og er oppbygd med fem profi llag for best brannisolering. Systemet er i utseende identisk med WICSTYLE 77 og er et ideelt valg når man ønsker et homogent samspill mellom brannhemmende konstruksjoner og utvendige isolerte dører. Døren monteres enkelt til faste brannhemmende partier fra WICSTYLE 77FPsystemet eller til vårt brannhemmende fasadesystem WICTEC 50FP. Se Produktbeskrivelse side 47. Design Ved ønske om et moderne formspråk WICSTYLE 88 Design er en eksklusiv ytterdør tilpasset boliger med ønske om et moderne formspråk. Dørsystemets base er WICSTYLE 88 med et fl ere varianter av dørbladets design. Dørens tettepakninger og tetningsdetaljer leveres som standard i grått for å gi døren et mykere uttrykk, men de kan også fås i svart. Se Produktbeskrivelse side 50. For krav til brannhemmende (brannklasse El90) Døren er 90 mm dyp og oppbygd i en isolert konstruksjon med brannhemmende fyllmasse. Se Produktbeskrivelse side

fleksibelt isolert dørsystem for alle miljø

fleksibelt isolert dørsystem for alle miljø Et fleksibelt isolert dørsystem for alle miljø WICSTYLE har dørbladsdybde mm og kan tilby et bredt spekter av dørvarianter. Dørkonstuksjonen er isolert med polyamidlister og med lufttetthet (klasse 2 ihht.

Detaljer

Building Concept. WICONA High performance U-value products

Building Concept. WICONA High performance U-value products Building Concept WICONA High performance U-value products Bild Bild Kyla/värme ev. energgideklaration Byggnad Projekt WICONA Et komplett byggsystem Med utgangspunkt i markedets krav presenterer vi kontinuerlig

Detaljer

T E C H N O L O G Y F O R I D E A S Transparent komfort

T E C H N O L O G Y F O R I D E A S Transparent komfort T E C H N O L O G Y F O R I D E A S Transparent komfort Innholdsfortegnelse Stemning 4 Inne eller ute, det er ditt valg. Med våre systemprodukter åpnes flater mot dine omgivelser. Du finner flere valg

Detaljer

Building Concept. WICONA High performance Climate wall products

Building Concept. WICONA High performance Climate wall products Building Concept WICONA High performance Climate wall products Bild Bild Kyla/värme ev. energgideklaration Byggnad Projekt WICONA Et komplett byggsystem Med utgangspunkt i markedets krav presenterer vi

Detaljer

Dører SFB 2074 isolerte

Dører SFB 2074 isolerte Dører SFB 2074 isolerte Oppbyggingen av vårt byggsystem SFB 2074 innebærer en ny måte å tenke på. Vi har lagt ned mye arbeid i å gjøre systemet energieffektivt. Fremtidens krav til energiøkonomisering

Detaljer

Aluminium in Architecture. Grenseløs åpenhet. WICSLIDE S82/S86 Skyvedører

Aluminium in Architecture. Grenseløs åpenhet. WICSLIDE S82/S86 Skyvedører R Aluminium in Architecture Grenseløs åpenhet WICSLIDE S82/S86 Skyvedører Dører som åpner grenser Skyvedørene WICSLIDE S82 og S86 gir arkitekten mulighet til å tilfredstille dagens krav til åpenhet kombinert

Detaljer

WICSLIDE S. Dører som åpner grenser

WICSLIDE S. Dører som åpner grenser Grenseløs åpenhet WICSLIDE S Dører som åpner grenser Skyvedørene WICSLIDE S82 og S86 gir arkitekten mulighet til å tilfredstille dagens krav til åpenhet kombinert med behov for transparent adskillelse.

Detaljer

Structural Glazing fasader og vinduer. Transparent design

Structural Glazing fasader og vinduer. Transparent design T E C H N O L O G Y F O R I D E A S Structural Glazing fasader og vinduer Transparent design 2 Helglassløsninger for arkitektur på sitt beste Glassfasader er en integrert del av moderne arkitektur og bidrar

Detaljer

Transparent design. Structural glazing

Transparent design. Structural glazing Transparent design Structural glazing 2 Helglassløsninger for arkitektur på sitt beste Glassfasader er en integrert del av moderne arkitektur og bidrar til å skape imponerende bygninger. Structural glazing

Detaljer

SAPA VINDU 1086/SX/PX. Sapa Vindu 1086, 1086 SX og 1086 PX

SAPA VINDU 1086/SX/PX. Sapa Vindu 1086, 1086 SX og 1086 PX SAPA VINDU 10/SX/PX Sapa Vindu 10, 10 SX og 10 PX Sapa Vindu 10, 10 SX og 10 PX Sapa Vindu 10 er basert på en solid konstruksjon med mm dype profiler. Vinduet er grunnisolert med 42 mm glassfiberarmert

Detaljer

Aluminium in Architecture. For mer sol i livet. WICSLIDE 65FS Foldedører

Aluminium in Architecture. For mer sol i livet. WICSLIDE 65FS Foldedører R Aluminium in Architecture For mer sol i livet WICSLIDE 65FS Foldedører Foldedører som fleksible romavslutninger mellom inne og ute Hvem ville ikke gjerne med et par håndgrep kunne fjerne veggene når

Detaljer

WICTEC fasadeprogram. WICTEC 50SG Helglassfasade. WICTEC EL60 Elementfasade WICTEC 50FP EI60 Fasade brannklasse EI60

WICTEC fasadeprogram. WICTEC 50SG Helglassfasade. WICTEC EL60 Elementfasade WICTEC 50FP EI60 Fasade brannklasse EI60 T E C H N O L O G Y F O R I D E A S Nyheter 2010 Hydro Building Systems har i løpet av de siste årene satset målrettet og helhetlig mot utvikling av nye produkt og systemløsninger. Vi fortsetter vår reise

Detaljer

Vinduer, vindusdører innadslående SFB 1074

Vinduer, vindusdører innadslående SFB 1074 Vinduer, vindusdører innadslående SFB 1074 Oppbyggingen av vårt vindusystem SFB 1074 innebærer en ny måte å tenke på. Vi har lagt ned mye arbeid på å gjøre systemet energieffektivt. Fremtidens krav til

Detaljer

Sapa Systemvalg. Oversikt over ytelser for forskjellige systemer

Sapa Systemvalg. Oversikt over ytelser for forskjellige systemer Sapa Systemvalg Oversikt over ytelser for forskjellige systemer Sapa Dører systemoversikt 2086 SX høyisolert 2086 isolert 2074 isolert 2060 ekstra sterk 2050 uisolert Sapa Dørsystem 2086 / 2086 SX 2074

Detaljer

En evolusjon av et sukessfullt systemkonsept

En evolusjon av et sukessfullt systemkonsept Dører og skyvedører Introduksjon En evolusjon av et sukessfullt systemkonsept WICONA evo seriene tilbyr dere et komplett og enhetlig produktutvalg i aluminium. Basert på én og samme systemteknikk, kan

Detaljer

Fleksible på det meste, bortsett fra kvaliteten.

Fleksible på det meste, bortsett fra kvaliteten. Fleksible på det meste, bortsett fra kvaliteten. Vi skreddersyr krevende løsninger Hver eneste dag spesialproduserer vi dører og vinduer som virkeliggjør kompliserte planer fra arkitekt og utbygger. Faglige

Detaljer

Utvid ditt hjem. Med en vinterhage tilpasset norske forhold

Utvid ditt hjem. Med en vinterhage tilpasset norske forhold Utvid ditt hjem Med en vinterhage tilpasset norske forhold Finn din stil Vinterhage CMC 50.HI Nyt det skiftende været fra sofakroken. Med Schücos vinterhagesystem CMC 50.HI får du et ekstra rom i hjemmet.

Detaljer

SAPA DØR 2086/2086 SX Høyisolert dør med høy tetthet

SAPA DØR 2086/2086 SX Høyisolert dør med høy tetthet SAPA DØR 2086/2086 SX Høyisolert dør med høy tetthet SAPA DØRR Sapa Dør 2086 og 2086 SX Dør 2086 har 86 mm dype profiler, isolert med 42 mm glassfiberarmerte polyamidlister. For optimal energiytelse benyttes

Detaljer

WICONA Sikkerhetsteknikk

WICONA Sikkerhetsteknikk WICONA Sikkerhetsteknikk Så mye sikkerhet bør du forvente Beskyttelse og sikkerhet her kommer funksjonene i første rekke. Innbruddsog skuddhemming brann- og røykbeskyttelse dører i flukt- og rømningsveier

Detaljer

SAPA VINDU Minimalt vedlikehold med god innendørskomfort

SAPA VINDU Minimalt vedlikehold med god innendørskomfort SAPA VINDU 10 Minimalt vedlikehold med god innendørskomfort Sapa Vindu 10 Vårt isolerte vindussystem 10 med en profildybde på mm gir en lav U-verdi samt høy luftog vanntetthet. Den effektive tettingen

Detaljer

Sapa Vindu Minimalt vedlikehold med god innendørskomfort

Sapa Vindu Minimalt vedlikehold med god innendørskomfort Sapa Vindu 10 Minimalt vedlikehold med god innendørskomfort Sapa Vindu 10 Vårt isolerte vindussystem 10 med en profildybde på mm gir en lav U-verdi samt høy luft- og vanntetthet. Den effektive tettingen

Detaljer

December Trefelt med glass. med brannklasse og lyddemping. Sikre dører

December Trefelt med glass. med brannklasse og lyddemping. Sikre dører December 2014 Trefelt med glass med brannklasse og lyddemping Sikre dører Stille og innbydende rom i rommet. Å innrede med trefelt med glass gir både karakter og funksjon, åpenhet og atskilthet. Trefeltene

Detaljer

GENERELLE OPPLYSNINGER: Aluminiumprofiler: Leg. Al Mg Si 0,5 NS 17310

GENERELLE OPPLYSNINGER: Aluminiumprofiler: Leg. Al Mg Si 0,5 NS 17310 SapaFronts innfesting/tilslutning SapaFronts glassingsanvisning Vindussystem: SFB 1074 Åpningsrammeprofil Sprosseprofil Lukkebeslag: Sidehengslet Sigenia LM 4200-D Bunnhengslet Sigenia LK-K Topphengslet

Detaljer

Kan glass. produsere strøm? I eksklusivt samarbeid med:

Kan glass. produsere strøm? I eksklusivt samarbeid med: Kan glass produsere strøm? I eksklusivt samarbeid med: 02 Brosjyren inneholder bilder av bygninger som ikke har Soltech Energys produkter installert, men som illustrerer og er til inspirasjon for hva som

Detaljer

Sapa Vinduer og Dører i lettvegg. Tilpasset for rasjonell montering i lettveggkonstruksjoner

Sapa Vinduer og Dører i lettvegg. Tilpasset for rasjonell montering i lettveggkonstruksjoner Sapa Vinduer og Dører i lettvegg Tilpasset for rasjonell montering i lettveggkonstruksjoner Sapa Vindu 1074 og 1086 i lettvegg Vårt isolerte vindussystem 1074 med en profildybde på 74 mm gir en lav U-verdi

Detaljer

SAPA FASADE 4150/4150 SX Fleksibelt system for alle fasader

SAPA FASADE 4150/4150 SX Fleksibelt system for alle fasader SAPA FASADE 41/41 SX Fleksibelt system for alle fasader Sapa Fasade 41/41 SX Sapa 41 SX/41 gjør monteringen enkel og gir stor frihet i design og funksjon. Fasaden kan utføres som utenpåliggende fasade

Detaljer

Din profesjonelle dørpartner

Din profesjonelle dørpartner Ekspress-sortiment klassifiserte produkter 1 PROSJEKT Din profesjonelle dørpartner Ekspress-sortiment massivdører og glasspartier 2 INNHOLD Komplette dørløsninger 3 Standard og tilvalg 4 Express-Sortiment

Detaljer

KRISPOLS GARAGEPORTER PRAKTISK INFO OG SIKKERHET

KRISPOLS GARAGEPORTER PRAKTISK INFO OG SIKKERHET GARASJEPORTER 2 KRISPOLS GARAGEPORTER PRAKTISK INFO OG SIKKERHET y x SKREDDERSYDD PORT SIKKERHET VARMEISOLERENDE EGENSKAPER Hver garasjeport blir laget utifra en individuell bestilling. Vi lager porter

Detaljer

T11 SORTIMENT HPF PRODUKTER MED KORTERE LEVERINGSTID

T11 SORTIMENT HPF PRODUKTER MED KORTERE LEVERINGSTID T11 SORTIMENT HPF PRODUKTER MED KORTERE LEVERINGSTID KOMPLETT LEVERANDØR Med Swedoor som dørpartner får du markedets bredeste sortiment og beste service. Vi har de beste forutsetninger for å løse dine

Detaljer

Silence - Glassfelter og Skyvedører

Silence - Glassfelter og Skyvedører Silence - Glassfelter og Skyvedører Når arbeidet krever stillhet De fleste av oss ønsker stillhet omkring oss når vi arbeider. Det gir økt trivsel, men også økt konsentrasjon og høyere produktivitet. Vi

Detaljer

Daloc S30 (Y30) Branndør, lyddør

Daloc S30 (Y30) Branndør, lyddør Daloc S30 (Y30) Branndør, lyddør Betegnelse Enfløyet dør S30 9 x 21 S30 10 x 21 S30 11 x 21 S30 12 x 21 ** S30 13 x 21 ** Tofløyet dør S30 15 x 21 S30 18 x 21 S30 18 x 24 S30 21 x 24 På grunn av sin form

Detaljer

KLASSISK 3-LAGS VINDU

KLASSISK 3-LAGS VINDU KLASSISK 3-LAGS VINDU ET KLASSISK 3-LAGS VINDU MED UNIK ISOLASJONSEVNE Det vakre håndverket i Frekhaug vinduet har gledet mennesker i tradisjoner. Nå setter vi en ny standard med toppmodellen Frekhaug

Detaljer

WICONA Academy Program 2009/2010

WICONA Academy Program 2009/2010 T E C H N O L O G Y F O R I D E A S WICONA Academy Program 2009/2010 WICONA Academy 2009/2010 Opplæring Når Hvor Hvem Påmelding senest Brann/P-merking WICSTYLE 77FP EI30/EI60 6.-7. april Åseda KP/JS 22/3

Detaljer

Sapa Fasade 4150/4150 SX. Fleksibelt system for alle fasader

Sapa Fasade 4150/4150 SX. Fleksibelt system for alle fasader Sapa Fasade 41/41 SX Fleksibelt system for alle fasader Sapa Fasade 41/41 SX Sapa 41 SX/41 gjør monteringen enkel og gir stor frihet i design og funksjon. Fasaden kan utføres som utenpåliggende fasade

Detaljer

TP LITE HELGLASSVEGGER

TP LITE HELGLASSVEGGER TP LITE HELGLASSVEGGER DINE VISJONER KAN REALISERES KONSEPT TP Lite glassvegg er den optimale løsningen som gir frihet til å tegne og planlegge komplette innredninger innen konseptbygging. Dine behov og

Detaljer

GOD INNSIKT OG KLART UTSYN

GOD INNSIKT OG KLART UTSYN GOD INNSIKT OG KLART UTSYN - krystallklare løsninger fra DEKO 2 Krystallklare løsninger Hvordan skape et inspirerende arbeidsmiljø? DEKO har en enkel filosofi å sette mennesker i sentrum. Når kontorarealer

Detaljer

Aluminium in Architecture. Produktinformasjon for arkitekter og planleggere

Aluminium in Architecture. Produktinformasjon for arkitekter og planleggere R Aluminium in Architecture Produktinformasjon for arkitekter og planleggere 2 Innhold WICONA et navn som, innen moderne WICTEC fasadesystem WICSLIDE heve-, skyve- og foldedør- Brannhemmende arkitektur,

Detaljer

Mellan dig och naturen...

Mellan dig och naturen... Skyvedører Strømmen AS ble etablert i Norge i 1884, og har over 100 års erfaring med produksjon av skyvedører. Med materialer av høy kvalitet og personell med mye kunnskap og erfaring kan vi produsere

Detaljer

Schüco folde- og skyvedører i aluminium

Schüco folde- og skyvedører i aluminium Schüco folde- og skyvedører i aluminium 2 Schüco Schüco 3 Slipp lyset inn! Store glassflater slipper lyset inn i boligen. Med Schüco folde- og skyvedører har du muligheten til å åpne opp mot balkongen,

Detaljer

VINDUER VINDUER BALKONGDØRER SKYVEDØRER. www.harmonie.no

VINDUER VINDUER BALKONGDØRER SKYVEDØRER. www.harmonie.no VINDUER VINDUER BALKONGDØRER SKYVEDØRER 2013/2014 Vinduer for alle Harmonie utvider sitt sortiment innenfor vinduer og balkongdører Skal du bygge nytt eller restaurere gammelt hus, så er vindu en viktig

Detaljer

Rom for et aktivt liv. Hver dag, året rundt!

Rom for et aktivt liv. Hver dag, året rundt! HVILEROMMET VEKSTROMMET Rom for et aktivt liv. Hver dag, året rundt! VINTERROMMET HOBBYROMMET STUDIEROMMET MIDDAGSROMMET SOMMERROMMET AKTIVITETSROMMET MOSJONSROMMET FROKOSTROMMET SPILLEROMMET JENTEROMMET

Detaljer

Building Concept. WICONA Cooling Reduction products (Integrated solar shading)

Building Concept. WICONA Cooling Reduction products (Integrated solar shading) Building Concept WICONA Cooling Reduction products (Integrated solar shading) WICONA Et komplett byggsystem Med utgangspunkt i markedets krav presenterer vi kontinuerlig produktnyheter som forenkler arkitektens

Detaljer

PROSJEKT-EXPRESS HURTIG LEVERING AV KLASSIFISERTE DØRER

PROSJEKT-EXPRESS HURTIG LEVERING AV KLASSIFISERTE DØRER PROSJEKT-EXPRESS HURTIG LEVERING AV KLASSIFISERTE DØRER KOMPLETT LEVERANDØR Med Swedoor som dørpartner får du markedets bredeste sortiment og beste service. Vi har de beste forutsetninger for å løse dine

Detaljer

vedlikeholdsfrie vinduer og dører i kompositt

vedlikeholdsfrie vinduer og dører i kompositt vedlikeholdsfrie vinduer og dører i kompositt 2 frøyland har siden 1954 levert vinduer og dører til kvalitets bevisste kunder i Norge. Kvalitet og renomme er noe som skapes over tid, og er et resultat

Detaljer

Alt fra én og samme leverandør fra Europas ledende portprodusent

Alt fra én og samme leverandør fra Europas ledende portprodusent Alt fra én og samme leverandør fra Europas ledende portprodusent Programoversikt Garasjeporter Portåpnere Dører Karmer Industriporter Lastesystemer Garasje-leddporter Porter av høy kvalitet med loddrett

Detaljer

Dører og vinduer i rustfritt stål Profilsystem i høyverdig kvalitet

Dører og vinduer i rustfritt stål Profilsystem i høyverdig kvalitet Dører og vinduer i rustfritt stål Profilsystem i høyverdig kvalitet 2 Schüco stålsystem Jansen Jansen-Economy uisolert profilserie i rustfritt stål Jansen-Economy, dører og vinduer i rustfritt stål Det

Detaljer

Sapa Heve-/Skyvedør 2160 S. Høyisolert med slank design

Sapa Heve-/Skyvedør 2160 S. Høyisolert med slank design Sapa Heve-/Skyvedør 2160 S Høyisolert med slank design 2 Sapa 2160 S Høykvalitative heve-/skyvedører som kombinerer smale profiler med utmerkete termiske egenskaper Helt nye Sapa 2160 S er en optimert

Detaljer

Generell informasjon. Bilde av et gjerdeelements design og utforming i nedsenket posisjon

Generell informasjon. Bilde av et gjerdeelements design og utforming i nedsenket posisjon Generell informasjon Cit i Lä, Café au Lä og Siläncio svenske produkter, utviklet av Svalson AB. Svalson er markedsleder på bevegelige glass og vegger. Hev og senk produktene ble først utviklet til restaurantene

Detaljer

Et NYTT klassisk 3-lags vindu

Et NYTT klassisk 3-lags vindu produktbrosjyre Et NYTT klassisk 3-lags vindu med unik isolasjonsevne Nyhet fra Frekhaug Vinduet Et helt nytt trevindu for å kunne levere god U-verdi og/eller lyddemping med klassisk design. Karm og rammedybde

Detaljer

V I N D U E R - D Ø R E R - K O M P O S I T T

V I N D U E R - D Ø R E R - K O M P O S I T T V I N D U E R - D Ø R E R - K O M P O S I T T 2 frøyland har siden 1954 levert vinduer og dører til kvalitets bevisste kunder i Norge. Kvalitet og renomme er noe som skapes over tid, og er et resultat

Detaljer

Sapa Brann. Brannhemmende konstruksjoner

Sapa Brann. Brannhemmende konstruksjoner Sapa Brann Brannhemmende konstruksjoner Brannklasser Typegodkjent brannklasse E30 EI1 EI30 EI60 Dør 200 Dør 2060 Dør 2074 Dør 2086 Glassparti 300 Glassparti 3074 Glassparti 3086 Glassparti 300 CF Structure

Detaljer

Glassingsanvisning Sapa Byggsystem Fasader Vinduer Dører Glasstak

Glassingsanvisning Sapa Byggsystem Fasader Vinduer Dører Glasstak Glassingsanvisning Sapa Byggsystem Fasader Vinduer Dører Glasstak Innholdsfortegnelse Side Glassing av vinduer, dører og glasspartier for systemene SFB 1050, 2050, 2060, 3050 SFB 1074, 2074, 3074 4-7 Glassing

Detaljer

FRP vinduer for BEET byggesystem

FRP vinduer for BEET byggesystem Sheet no. 5008 FRP vinduer for BEET byggesystem BEET BUILDING SYSTEM 1 Vinduets karm og ramme er helt bygget i glassfiber BEET BUILDING SYSTEM 2 Produktfilosofi Et vindu med kun fordeler. Ingen ustabilitet,

Detaljer

Vedlikeholdsfrie vinduer og dører

Vedlikeholdsfrie vinduer og dører Inspirasjon Vedlikeholdsfrie vinduer og dører En ideell løsning for det våte, barske, norske klimaet Everluxx NORD Everluxx Plus leveres som innadgående vinduer og som inn- og utadgående dører, både med

Detaljer

3M VHB. Industritape og lim. VHB tape. Alternativ. til skruer, nagler og sveising

3M VHB. Industritape og lim. VHB tape. Alternativ. til skruer, nagler og sveising 3M VHB Industritape og lim VHB tape Alternativ til skruer, nagler og sveising 30 år med stabil kvalitet 3M VHB tape ble funnet opp av 3M for over 30 år siden. Tapene har vist seg å ha en imponerende styrke

Detaljer

Daloc S33 (Y33) Sikkerhetsdør RC3

Daloc S33 (Y33) Sikkerhetsdør RC3 Daloc S33 (Y33) Sikkerhetsdør RC3 Betegnelse Enfløyet dør S33 9 x 21 S33 10 x 21 S33 11 x 21 S33 12 x 21 ** Tofløyet dør S33 15 x 21 S33 18 x 21 Lysmål i karm* 800 x 2025 900 x 2025 1000 x 2025 1100 x

Detaljer

PRISLISTE 2015. Kjærlighet for detaljer

PRISLISTE 2015. Kjærlighet for detaljer PRISLISTE 2015 Kjærlighet for detaljer VAKRE DETALJER I KLASSISK INNPAKNING INNHOLD Har du tenkt over hvor mye vinduene betyr for boligen din? Det er stor forskjell på vinduer, det vil du oppdage når du

Detaljer

Panikkbeslag ASSA - JPM - ABLOY. TrioVing a.s

Panikkbeslag ASSA - JPM - ABLOY. TrioVing a.s Panikkbeslag ASSA - JPM - ABLOY 1 ASSA panikkbeslag SK1125 Panikkbeslag for utadslående dører. Kombineres med låskasser i 700- serien rømningslås for panikkbeslag med back-set 50 og 70 mm. Panikkbeslag

Detaljer

Elektrisk avlåsing. Løsninger for økt trygghet

Elektrisk avlåsing. Løsninger for økt trygghet Elektrisk avlåsing Løsninger for økt trygghet Med ellåsing øker du kontrollen på dine dører. Vi kan tilby ulike sikkerhetsløsninger som tilfredstiller ditt sikkerhetsbehov, alt fra mindre kontorbygg til

Detaljer

Dører fra WIŚNIOWSKI

Dører fra WIŚNIOWSKI Dører fra WIŚNIOWSKI Velkommen til WIŚNIOWSKIs verden av dører WIŚNIOWSKI er laget med lidenskap i 25 år. Merkevaren er oppkalt etter grunnleggeren og eieren Andrzej Wiśniowski. Hans drøm om funksjonelle,

Detaljer

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing Nyt utelivet Hagestuer og Balkonginnglassing NYT LIVET TIL FULLE Er det bare naboen som skal hygge seg ute uavhengig av temperatur, vind og regn? Du er velkommen til en av våre dyktige forhandlere for

Detaljer

Schüco folde- og skyvedører i aluminium

Schüco folde- og skyvedører i aluminium Schüco folde- og skyvedører i aluminium Grønn teknologi for den blå planeten Ren energi fra sol og vinduer 2 Schüco Schüco folde- og skyvedører i aluminium Innhold Schüco folde- og skyvedører i aluminium

Detaljer

Mer enn bare vindu. Design - Varme - Lys - Lyd - Trivsel - Kvalitet - Garanti - Trygghet

Mer enn bare vindu. Design - Varme - Lys - Lyd - Trivsel - Kvalitet - Garanti - Trygghet Mer enn bare vindu Design - Varme - Lys - Lyd - Trivsel - Kvalitet - Garanti - Trygghet www.mestervindu.com Økt livskvalitet Vinduene er blant husets viktigste miljø- og trivselsfaktorer. De fleste ønsker

Detaljer

Sapa Glasstak Stor frihet i utformingen

Sapa Glasstak Stor frihet i utformingen Stor frihet i utformingen Sapa Glastak 5050 gir mulighet for nærmest en hvilken som helst form på taket (pult-, sal- eller selvbærende tak). Statisk kan taket bygges med store spennvidder. Basisprofilene

Detaljer

Nordiske dører for Nordiske forhold DØRVELGER FOR BOLIG

Nordiske dører for Nordiske forhold DØRVELGER FOR BOLIG Nordiske dører for Nordiske forhold DØRVELGER FOR BOLIG W W W. D O O R I A. N O HVORDAN VELGE YTTERDØR? HVORDAN VELGE INNERDØR? PREMIUM ELLER BASIC YTTERDØR? MASSIV ELLER LETT INNERDØR? PREMIUM 7 års fabrikkgaranti

Detaljer

Produktoversikt 2007. 1 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Produktoversikt 2007. 1 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Produktoversikt 2007 1 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Komplette inngangsløsninger Besam utvikler og produserer automatiske dørsystemer som oppfyller våre kunders behov og krav

Detaljer

Norsk byggeskikk i moderne utførelse

Norsk byggeskikk i moderne utførelse Bykle Vindu AS ble etablert i 1983, og er siden 1997 eid av Bykle Industri AS. Grindland Trevarefabrikk og Pyrokno Norge AS er søsterbedrifter. Alle er produsenter av vinduer og dører, men retter seg mot

Detaljer

guide ytterdører din ytterdør forteller hvem du er...

guide ytterdører din ytterdør forteller hvem du er... guide ytterdører din ytterdør forteller hvem du er... Advance-Line følelse design lys miljø sikkerhet lyd brann innovasjon garantier 4 6 8 10 12 14 16 18 20 konkrete fordeler 23 Det å produsere ytterdører

Detaljer

Beason. Skyvedører / vinduer. www.arqdesign.no

Beason. Skyvedører / vinduer. www.arqdesign.no Beason Skyvedører / vinduer Beason skyvedører og vinduer Funksjon, estetikk, monteringsvennlighet og rett pris På privatboliger, hytter og fritidsboliger har det de senere år blitt mer og mer populært

Detaljer

Klassede massivdører. Hus og eiendom

Klassede massivdører. Hus og eiendom Klassede massivdører Hus og eiendom Dører for alle behov Vi har dørene du trenger 100 års tradisjon Det er over hundre år siden vår første snekkerfabrikk ble grunnlagt. I dag er vi en av nordens ledende

Detaljer

virtuella designstudio

virtuella designstudio Garasjeporter virtuella designstudio Vårt design studio er et unikt verktøy som vil hjelpe deg med å velge den perfekte garasjeporten. Prøv forskjellige mønstre, farger og tilbehør til dører, mens du sitter

Detaljer

guide ytterdører din ytterdør forteller hvem du er...

guide ytterdører din ytterdør forteller hvem du er... guide ytterdører din ytterdør forteller hvem du er... Advance-Line følelse design lys miljø sikkerhet lyd brann innovasjon garantier konkrete fordeler 4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 Det å produsere ytterdører

Detaljer

TrioVing Line. Dørvridere og skilt i rustfritt stål

TrioVing Line. Dørvridere og skilt i rustfritt stål TrioVing Line Dørvridere og skilt i TrioVing Line - dørvriderserie i skandinavisk design Form og funksjon TrioVing Line er beregnet på innvendige og utvendige miljøer der det legges vekt på stil og holdbarhet.

Detaljer

Vedlikeholdsfrie Smart vinduer og dører. Til glede for generasjoner 3B-94-10.08

Vedlikeholdsfrie Smart vinduer og dører. Til glede for generasjoner 3B-94-10.08 Vedlikeholdsfrie Smart vinduer og dører Til glede for generasjoner 3B-94-10.08 vedlikeholdsfrie vinduer og dører Uldal Smart vinduer og dører har en flott miljøprofil. Våre vinduer ligger i den miljømessige

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 KAP. 15 DØRER I dette kapitlet er det medtatt: Ytterdører Innerdører Inspeksjonsluker Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave

Detaljer

Vakkert utenpå smart inni

Vakkert utenpå smart inni Vakkert utenpå smart inni ISOLAFT BYGGESYSTEM Helt fra ideen om en komplett løsning for isolert laft oppsto, har målet vært å forene det vakre uttrykket i et tradisjonelt laftet bygg, med moderne krav

Detaljer

De beste dørvriderne for de beste idéene

De beste dørvriderne for de beste idéene 316 De beste dørvriderne for de beste idéene La detaljene løfte helhetsopplevelsen Hos Habo har vi en lidenskap for detaljer. Som Nordens ledende leverandør innenfor beslag vet vi at valget av dørvridere

Detaljer

Entré-, svalgang- og sikkerhetsdører. Din profesjonelle dørpartner. entré, svalgang- og sikkerhetsdører

Entré-, svalgang- og sikkerhetsdører. Din profesjonelle dørpartner. entré, svalgang- og sikkerhetsdører Entré-, svalgang- og sikkerhetsdører Din profesjonelle dørpartner entré, svalgang- og sikkerhetsdører 2 INNHOLD JELD-WEN er et profesjonelt valg 3 Hvorfor JELD-WEN? 4 Pen og sikker trappeoppgang 5 Velg

Detaljer

Den sikre, isolerte stålporten. Wilcox. Alle Wilcox porter er CE merket og tilfredsstiller EU s krav til sikkerhet

Den sikre, isolerte stålporten. Wilcox. Alle Wilcox porter er CE merket og tilfredsstiller EU s krav til sikkerhet Den sikre, isolerte stålporten Wilcox Alle Wilcox porter er CE merket og tilfredsstiller EU s krav til sikkerhet 1 Enkle porter Wilcox Colonial lakkert Ral 9005 Sort Wilcox Colonial m/cascade Ranch vindu

Detaljer

Strømmen. Mellan dig och naturen...

Strømmen. Mellan dig och naturen... Strømmen Mellan dig och naturen... 1 / www.strommen.no / Mellan dig och naturen... SKYVEDØRER Historien De første Strømmen-produktene kom på markedet allerede i 1884, og Strømmen har helt siden verdensutstillingen

Detaljer

UnoTech Nordic. Tradisjonelt og sikkert takbelegg for norsk klima

UnoTech Nordic. Tradisjonelt og sikkert takbelegg for norsk klima UnoTech Nordic Tradisjonelt og sikkert takbelegg for norsk klima Problemfritt i all slags vær Fire sterke grunner for Mataki UnoTech Nordic økonomisk løsning trygt og problemfritt passer både som eksponert

Detaljer

HØYKVALITETS VINDUER OG DØRER

HØYKVALITETS VINDUER OG DØRER HØYKVALITETS VINDUER OG DØRER www.stamela.no HØYKVALITETS VINDUER OG DØRER Siden starten i 1998 har Stamela AS lansert trevinduer og dører i høy kvalitet. Vi har som ma l og opprettholde den høye kvaliteten

Detaljer

FOLDEPORTER MED DET BESTE FRA TO VERDENER. La oss få presentere neste generasjon foldeporter!

FOLDEPORTER MED DET BESTE FRA TO VERDENER. La oss få presentere neste generasjon foldeporter! FOLDEPORTER MED DET BESTE FRA TO VERDENER La oss få presentere neste generasjon foldeporter! Reco Duo - dagens og fremtidens foldeport Når man skal velge foldeport, diskuterer man ofte fordelene og ulempene

Detaljer

Større vektkapasitet Art. Nummer PVC dører med glas Moderne design, 7 990 7 300 7 580 7 800 8 590 13 150 Flerbruksmuligheter 15 950 16 090

Større vektkapasitet Art. Nummer PVC dører med glas Moderne design, 7 990 7 300 7 580 7 800 8 590 13 150 Flerbruksmuligheter 15 950 16 090 www.drutex.eu PVC Kvalitet Moderene maskiner og høykvalitets komponenter brukt i produksjonen, garanterer den beste kvaliteten av vinduer og dører. Dette bekreftes av testsertifikatet utstedt av det ledende

Detaljer

Vindussystem og beslag

Vindussystem og beslag Vindussystem og beslag I n t r o d u k s j o n Hva betyr evolution? Hva står for? Leksikon: Evolution En gradvis progressiv forandring, kontinuerlig utvikling over tid. WICLINE evo - En progressiv utvikling

Detaljer

En skorstein er ikke bare en skorstein

En skorstein er ikke bare en skorstein Stålskorsteiner En skorstein er ikke bare en skorstein Den skal også se godt ut. Vår fabrikk i Danmark har i mer enn 35 år utviklet skorsteiner med fokus på sikkerhet og utseende. Vi har valgt en enkel,

Detaljer