WICONA Et komplett byggsystem bygget på erfaring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WICONA Et komplett byggsystem bygget på erfaring"

Transkript

1 WICONA Dørsortiment

2 WICSTYLE WICONA Et komplett byggsystem bygget på erfaring Hydro Building Systems er Europas største leverandør av byggesystem i aluminium, vi utvikler kontinuerlig våre produkter og benytter den mest moderne systemteknikken. Våre systemer bygger på lang tradisjon og enorm erfaring, WICONA er et av verdens eldste systemer med erfaring helt siden 948 og har alltid stått for nyskapning innen systemprodukter av aluminium. Med utgangspunkt i markedets krav presenterer vi stadig produktnyheter som forenkler arkitektens veg fra visjon til virkelighet. Fra gjeldende og kommende normer og krav er det vårt ansvar å kombinere funksjonalitet med høy kvalitet. Vårt produkttilbud strekker seg fra de mest avanserte dobbeltglassfasadeprosjektene til dørpartiene i mindre butikker, alltid med høyeste produktkvalitet og funksjonstilpasset design.

3 Innholdsfortegnelse Introduksjon av WICONA dørprodukter 4-5 Valg av dør 6-7 Egenskaper 8 Varmeisolering 0 Tetthet Innbruddshemmende 2 Skuddhemmende 3 Brannhemmende/røyktetthet 4 Lydreduksjon 5 Personsikkerhet 6 Egenskapsoversikt 7 Utforming Funksjon Fri formgivning, overflatebehandling 8-9 Eksteriør formspråk 20 Interiør designuttrykk 2 Gummipakninger, hengsler Detaljer som utgjør forskjellen Bygganslutninger 26 Hengsler 27 Nød-/rømningsutgang 28 Beslagsintegrering 29 Integrerte dørlukkere, 30-3 åpningautomatikk og adgangssystem Systemoversikt Dørbeskrivelse Kvalitetsmerking 53 U-verdirapport 54 Produktvaredeklarasjon 55 Hydro og miljø 56 Inspirasjon og support 57 Dører for alle miljøer Alle funksjoner i et moderne bygg WICONA systemet står for høy teknisk standard, samkjørte systemkonsept med full kompatibilitet mellom samtlige inngående produkter som dører, skyvedører, foldedører, vinduer, fasader og tak. I vår forskning og utvikling innen dørkonstruksjoner vil vi bidra til et tryggere og mer komfortabelt miljø samtidig som vi fokuserer på tetthet og varmeisolering - langsiktig energibesparing. Bygg med forskjellige funksjoner stiller forskjellige krav til inngangspartier. WICONAs dørsortiment inneholder markedets bredeste dørprogram og takler alle kravene som stilles av et moderne bygg for alle typer miljø.

4 WICSTYLE WICONA dørprodukter Reduced complexity! Våre dørserier går under fellesnavnet WICSTYLE. WICSTYLE-dører bygger på mangeårig erfaring og kunnskap om byggsystemer for dører. Samtlige dørserier er bygget opp av moduler som betyr at samtlige dørvarianter er basert på en og samme ramme. Dette innebærer at alle serier er utformet rundt et og samme konsept som gir samtlige dører med ulike anvendingsområder mulighet til å ha samme utforming, samtidig som det også gir muligheten til å velge mellom mange typer ekstrautstyr som ulike nivåer av innbruddsikkerhet, ulike nivåer av lydreduksjon, evakuering, og brannsikkerhet. Vårt store utvalg av profi ler og tilbehør gir også de største mulighetene for arkitekter til å skape de rette formene og utseende på hver enkelt dør. Dørens gjennomtenkte detaljløsninger, der ingenting overlates til tilfeldighetene og våre dørene utvikles til perfeksjonisme, gjør at en WICONA-dør kommer til sin rett i det mest krevende miljø. Dørsortimentets brede utvalg gjør det mulig å fi nne den ideelle dørtypen for hvert rom og utforme den etter hvert miljø. 4

5 5

6 WICSTYLE Valg av rett dør Valg av rett dør Et optimalt valg av dør innebærer at et stort antall kriterier skal oppfylles. En klimabrytende funksjon stiller høye krav til isolering og tetthet. En dør med stor åpningsfrekvens er ofte helt lukket store deler av døgnet og gjør derfor isolering og ikke minste tetthetsfunksjonen betydningsfull for å minske bygningens energibehov. Øvrige kriterier som skal oppfylles kan være ulike typer av sikkerhetsaspekter som innbruddsikkerhet, skuddsikkerhet og brannsikkerhet. Til dette kan det fi nnes spesielle ønsker om at døren skal oppfylle krav til evakuering med oppgitt mål. Visse omgivelser krever funksjoner som klemfri bakkantkonstruksjon. Basert på plasseringen av døren kan det også fi nnes krav til at dørkonstruksjonen skal oppfylle angitt lydreduksjon. Med en optimal kombinasjon av egenskaper skal døren tilpasses og utformes slik at dørens formspråk passer byggets arkitektur eller arkitektens ønske. Denne oversiktsbrosjyren er en guide for å finne rett dør til hvert rom basert på egenskaper, estetikk og funksjon. Kontakt gjerne våre byggrådgivere for personlig support. 6

7 Egenskaper Estetikk Funksjon Varmeisolering Brannhemmende Innbruddshemmende Skuddhemmende Lydreduksjon Tetthet Klembeskyttelse Stilles flere av kravene samtidig? Hvilke(n) klasse(r )? Kommer døren til å bli utsatt for ekstra hard slitasje? Profi ldesign Typer av overfl atebehandling Fargevalg Sprossebredde Glassfylling Materiale, type og utseende Hengsletype håndtak Se Egenskapsoversikt side 7, Sortimentsoversikt side samt respektive Dørsystem Lås Hengsle Rømning-/nødutgang Passasjesystem Dørlukkere Automatisk åpning Terskeltype Passasjemål Brevinnkast 7

8 WICSTYLE Valg av dør Egenskaper Reduced complexity! Konseptet tilbyr en mengde variasjons- og designmuligheter som kan gjennomføres med identiske moduler og et fåtall individuelle deler. Du velger egenskaper etter byggets krav og samtidig bevares formspråket. Innbruddshemmende Samtlige isolerte dørserier tilbyr mulighet for innbruddshemming opp til klasse 3 i samsvar med NS/EN 627. Vår forsterkede dør tilbyr innbruddshemmingsklasse 4 i samsvar med NS/EN 627. Dørene kan også fås med utvendig integrert innbruddsbeskyttelse i ulike utförelse. Se Systemteknikk innbruddshemmende side 2, Egenskapsoversikt side 7, Systemoversikt side samt respektive Dørsystem. Skuddhemmende De fl este dører kan også tilby skuddhemmende opp til klasse 4 i samsvar med NS/EN 522. Se systemteknikk skuddhemmende side 2, egenskapsoversikt side 7, systemoversikt side samt respektive dørsystem. Brannhemmende Innen brannhemming fi nner du markedets største dørsortiment med brannklasser fra E5 til El90 i henhold til SS/EN 624- og lokale typegodkjennelse. Se Systemteknikk brannhemmendet side 4, Egenskapsoversikt side 7, Systemoversikt side samt respektive Dørsystem. Røyktetthet De fl este av våre dører tilbyr røyktetthet i samsvar med NS/EN som tillegg. Se Systemteknikk røyktetthet side 4, Egenskapsoversikt side 7, Systemoversikt side samt respektive Dørsystem. Øvrige egenskaper Varmeisolering Når vi utviker system er det vårt ansvar å minimere U-verdien over profi lsnittet og gjennom dette, sammen med integrerte fyllinger, oppnå den beste totale isoleringen for konstruksjonen. Våre isolerte systemer tilbyr ulike nivåer av U-verdien som gir muligheten til å gi hver enkelt dørkonstruksjon de rette varmeisolerende egenskapene. Se Systemteknikk varmeisolering side 0, Egenskapsoversikt side 7, Systemoversikt side samt respektive Dørsystem. Lufttetthet En egenskap som med mer fokus på isoleringsprestasjoner og med vårt klima blir en nødvendighet. WICSTYLE dørsystem gjør det mulig å tilby lufttette dører i henhold til klassifi sering. Se Systemteknikk tetthet side, Egenskapsoversikt side 7 samt respektive Dørsystem. Regntetthet For å med sikkerhet kunne plassere våre dørsystemer på steder med hardt vær, er dette en basisegenskap for våre dørsystemer. Se Systemteknikk tetthet side, Egenskapsoversikt side 7 samt respektive Dørsystem. Lydreduksjon Flere miljøer i dag krever lydreduserende bygg for å imøtekomme normer for et akseptabelt lydnivå. Gjennom dørsystemts utprövde tetthetsdetaljer er de testet og godkjent for lydreduksjon opp til 43 (47) db. Se Systemteknikk lydreduksjon side 5, egenskapsoversikt side 7 samt respektive dørsystem. Personsikkerhet/barnesikkerhet Dørene kan få klemfri bakkant. Se Systemteknikk personsikkerhet side 6, Egenskapsoversikt side 7, Systemoversikt side samt respektive Dørsystem. Rømning-/nødutgang Dørene er utformet med beslagsvarianter for å oppnå de ulike kravene som stilles til evakuering i samsvar med NS/EN 79/25. Se Systemteknikk rømning/nødutgang side 28, Egenskapsoversikt side 7, Systemoversikt side samt respektive Dørsystem. 8

9 9

10 WICSTYLE Valg av dør Egenskaper Varmeisolering Tetthet Systemteknikk Isolering/U-verdi. Glasspakninger med fl ens for brudd på luft- og temperaturgjennomgang. 2. Volumutfyllende midttettepakning for minst mulig luftsirkulasjon. 3. Isolator med fl ere kammer. 4. Isolator med nyutviklet varmebevarende materiale. For U f -verdi se Egenskapsoversikt side 7 samt respektive Dørsystem For U-verdiberegning og U-verdirapport se U-verdirapporter side 54 Förkortningar U-värde U f = Profi l (frame) U p = Panel U g = Glass Ψ = Avstandslist glass U w = Dør/Vindu U cw = Fasade 0

11 Systemteknikk Lufttetthet. Utvendige glasspakninger av tokomponent EPDM. Sammen med optimert geometri muliggjør dette kontinuerlig og enkel montasje av glasspakninger. 2. Anslagspakninger av EPDM-tokomponent: Celle-EPDM i tetningsdel og EPDM i innfestningsdelen. 3. Innvendige glasspakninger med slissing muliggjør kontinuerlig montasje og sikker tetning. 4. Ekspanderende hjørnevinkler med kanaler for liminjeksjon garanterer tetningsfuge på utsatte deler som hjørnefuger. 5. Terskelpakninger med 3 anslagstetninger ved dørens mest utsatte deler. 6. Terskel med 2 anslagstetninger garanterer best tetthet. For tetthetsegenskaper se Egenskapsoversikt side 7 samt respektive Dørsystem

12 WICSTYLE Valg av dør Egenskaper Innbruddshemmende Skuddhemmende Systemteknikk innbruddshemmende. Bakkantsikring av utformede systemdetaljer tilpasset ønsket innbruddklasse 2. Systemtilpasset sikringskloss for glass og fylling 3. Alternativt innfuging av glass for høyeste innbruddklasse 4. Tilpassing av lås og tilbehør basert på angitt innbruddklasse 5. Dørene kan også integreres med utvendig innbruddsbeskyttelse For innbruddshemmende egenskaper se Egenskapsoversikt side 7 samt respektive Dørbeskrivelse For integrert innbruddsbeskyttelse se respektive Dørbeskrivelse 2

13 2 2 Systemteknikk skuddhemmende. Integrert profi lforsterkning tilpasset for å samsvare med dørsystemets formspråk 2. Utvendig glassingspakning tilpasset utvendig profi lgeometri For skuddhemmende egenskaper se Egenskapsoversikt side 7 samt respektive Dørsystem 3

14 WICSTYLE Valg av dør Egenskaper Brannhemmende/røyktetthet Lydreduksjon Brannhemmende 5 Røyktetthet Systemteknikk brannhemmende. Profi l oppbygd av tre profi ler sammenbundet med to isolatorkammere 2. Integrert brannekspanderende list 3. Integrert bakkantsikring 4. Stålklips for glass Systemteknikk for røyktetthet 5. Systemtilpasset senketerskel som aktiviseres når døren er stengt 6. Øvrig se Systemteknikk Tetthet side For brannhemmende- og røyktetthetegenskaper se Egenskapsoversikt side 7 samt respektive Dørsystem 4

15 Nachweis Luftschalldämmung von Bauteilen Nachweis Luftschalldämmung von Bauteilen Prüfbericht /2..0 Prüfbericht /2.0.0 Nachweis Luftschalldämmung von Bauteilen Auftraggeber Hydro Building Systems GmbH WICONA Technology Centre Söflinger Str. 70 Prüfbericht /.0.0 Auftraggeber Grundlagen Hydro Building Systems GmbH EN : WICONA Technology Centre Messung der Luftschalldäm- Söflinger Str. 70 mung von Bauteilen in Prüfständen EN ISO 77- : Auftraggeber Grundlagen Hydro Building Systems GmbH Ulm Akustik - Bewertung der Schall- EN : dämmung in Gebäuden und WICONA Technology Centre von Bauteilen - Teil : Luftschalldämmung Messung der Luftschalldäm- Söflinger Str. 70 mung von Bauteilen in Prüfständen Entspricht der nationalen Fassung DIN EN und Produkt Außentür einflügelig EN ISO 77- : DIN EN ISO Ulm Bezeichnung WICSTYLE 65 Akustik - Bewertung der Schalldämmung in Gebäuden und von Bauteilen - Teil : Luft- Darstellung schalldämmung Entspricht der nationalen Fassung DIN EN und Produkt Außentür Außenmaß einflügelig (B x H) 030 mm 250 mm DIN EN ISO 77-. Bezeichnung WICSTYLE 65 Material Aluminium-Verbundprofile, unbehandelt Ulm Produkt Außentür einflügelig Bezeichnung WICSTYLE 65 Außenmaß (B x H) 030 mm 250 mm Material Aluminium-Verbundprofile, unbehandelt Öffnungsart Dreh Grundlagen EN : Messung der Luftschalldämmung von Bauteilen in Prüfständen EN ISO 77- : Akustik - Bewertung der Schalldämmung in Gebäuden und von Bauteilen - Teil : Luftschalldämmung Entspricht der nationalen Fassung DIN EN und DIN EN ISO 77-. Darstellung Füllung Mehrscheiben-Isolierglas, 2 VSG SC/20/8 VSG SC Öffnungsart Dreh Darstellung Besonderheiten -/- Außenmaß (B x H) 030 mm 250 mm Füllung Mehrscheiben-Isolierglas, 0/6/6 Material Aluminium-Verbundprofile, Besonderheiten -/- unbehandelt Öffnungsart Dreh Füllung Mehrscheiben-Isolierglas, 0/6/6 Besonderheiten -/- ift Rosenheim 05. Oktober 2004 Ulrich Sieberath Institutsleiter / 353 R w Bewertetes Schalldämm-Maß Rw Spektrum-Anpassungswerte C und Ctr Verwendungshinweise Dieser Prüfbericht dient zum Bewertetes Schalldämm-Maß Rw Nachweis der Schalldämmung Spektrum-Anpassungswerte C und Ctr eines Bauteils. R w (C; C tr ) = 37 (-;-2) db ift Rosenheim 05. Oktober 2004 Ulrich Sieberath Institutsleiter / 353 R w (C; C tr ) = 38 (-;-3) db i. A. Bernd Saß Prüfstellenleiter Bauakustik Gültigkeit Die Prüfung der Schalldämmung ermöglicht keine Die genannten Daten und Er- Aussage über weitere gebnisse beziehen sich aus- Leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der schließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekör- vorliegenden Konstruktion. per. Die Prüfung der Schalldämmung ermöglicht keine Veröffentlichungshinweise Aussage über weitere Es gilt das ift-merkblatt Bedingungen und Hinweise zur Leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der Benutzung von iftvorliegenden Konstruktion. Prüfdokumentationen. Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden. Veröffentlichungshinweise Es gilt das ift-merkblatt Bedin- Inhalt gungen und Hinweise zur Benutzung von ift- Der Nachweis umfasst insge- Prüfdokumentationen. samt 8 Seiten i. A. Bernd Das Saß Deckblatt kann als Kurz- Gegenstand Prüfstellenleiter fassung Bauakustik verwendet werden. 2 Durchführung 3 Einzelergebnisse Inhalt Messblatt ( Seite) Der Nachweis umfasst insgesamt 8 Seiten Gegenstand 2 Durchführung 3 Einzelergebnisse Messblatt ( Seite) / 353 ift Rosenheim 05. Oktober 2004 Ulrich Sieberath Institutsleiter Verwendungshinweise Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der Schalldämmung eines Bauteils. Bewertetes Schalldämm-Maß Rw Spektrum-Anpassungswerte C und Ctr Gültigkeit Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper. R w (C; C tr ) = 43 (-;-3) db i. A. Bernd Saß Prüfstellenleiter Bauakustik Verwendungshinweise Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der Schalldämmung eines Bauteils. Gültigkeit Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper. Die Prüfung der Schalldämmung ermöglicht keine Aussage über weitere Leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion. Veröffentlichungshinweise Es gilt das ift-merkblatt Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift- Prüfdokumentationen. Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden. Inhalt Der Nachweis umfasst insgesamt 8 Seiten Gegenstand 2 Durchführung 3 Einzelergebnisse Messblatt ( Seite) Systemteknikk lydreduksjon Se Systemteknikk Tetthet side For angitte glass, se For egenskaper lydreduksjon se Egenskapsoversikt side 7 samt respektive Dørsystem 5

16 WICSTYLE Valg av dør Egenskaper Personsikkerhet Systemteknikk personsikkerhet. Gummipakninger for klemfri funksjon i bakkant For muligheter for klemfri bakkant se respektive Dørsystem 6

17 Egenskapoversikt Dørsystem Innbruddshemmende NS-ENV 627 Skuddhemmende NS-EN 522 Brannhemmende NS-EN 363/364/634 Røyktetthet NS-EN 634-3/DIN 8095 Lydreduksjon Rw Varmeisolering Uf* NS-EN 0077 Lufttetthet NS-EN 2207 Regntetthet NS-EN 2208 WICSTYLE 50N WICSTYLE 65N 2 4 E30 X WICSTYLE 65S 4 E30 WICSTYLE db 2,4 W/m 2 K 2 3A WICSTYLE 65SG WICSTYLE 65ED 2 2,2 W/m 2 K 2 A/5A WICSTYLE db 2,0 W/m 2 K 2 3A WICSTYLE 77SG 2,0 W/m 2 K 2 3A WICSTYLE 77FP 3 E5 X ** 2,2 W/m 2 K ** ** E30 X ** 2,2 W/m 2 K ** ** EI5 X ** 2,2 W/m 2 K ** ** EI30 X ** 2,2 W/m 2 K ** ** EI60 X ** 2,2 W/m 2 K ** ** WICSTYLE 8 2,4 W/m 2 K ** ** WICSTYLE db 2, W/m 2 K 2 4C WICSTYLE 90FP EI90 WICLINE 65 Vindusdør 3 43 db,9-2,2 W/m 2 K 4 3A/9A WICLINE 77 Vindusdør 3 47 db,4-,8 W/m 2 K 4 3A/9A *Uf-verdi over profilsnitt **Under test 7

18 WICSTYLE Valg av dør Estetikk Fri formgivning Overflatebehandling Fri formgivning Dørsystemets bredde med over 500 systemprofi ler gir nærmest ubegrensede muligheter når det kommer til utforming og garanterer optimale løsninger for hver enkelt detalj. 8

19 Overflatebehandling Alle våre profi ler kan leveres med ulike varianter av overfl atebehandling Pulverlakkering (NCS-S og RAL) Anodisering (natur eller fargeeloksering) Niro design (rustfri look) Aludekor 9

20 WICSTYLE Valg av dør Estetikk Utvendig design Innvendig design Standard Classic Round Eksempel Utvendig design Systemet består av 3 grunnvarianter for design av dørbladet. Variantene kommuniserer enten en ren, slett overfl ate, en avfaset overfl ate mot glassfalsen for slankere uttrykk eller en avrundet karakter som kommuniserer myke linjer. For utvendig design se repsektive Dørsystem 20

21 Standard 8/22 Classic Round Sentrisk glassing Eksempel Innvendig design Gjennom bevisst å bruke de ulike variantene av glasslister, får man en ytterligere dimensjon av dørens innvendige uttrykk. For innvendig design se respektive Dørsystem 2

22 WICSTYLE Valg av dør Estetikk Gummipakninger Hengsler Gummipakningr og komposittdetaljer i svart eller lysegrå farge. Gummipakninger Gjennom systemets to fargevarianter av direkte synlige gummipakninger gis det enda en dimensjon til designfriheten. Ved å skape kontrast eller velge å samkjøre med dørens overfl atebehandling eller farge gis det større muligheter til dørens design. Systemet kommer med gummipakninger og kompositdetaljer i svart som standard. Glassingspakninger, anslagslister og falslister i lysegrå farge. 22

23 Bladhengsler Aluminium Overflatebehandling Lakk/Natureloksert/ Rustfri design Bladhengsler Rustfritt Bladhengsler Aluminium Overflatebehandling Lakk/Natureloksert/ Rustfri design Bladhengsler Aluminium Overflatebehandling Lakk/Natureloksert/ Rustfri design Bladhengsler Aluminium Overflatebehandling Natureloksert Hengsler Vårt hengslesortiment er systemintegrert og er for best mulig integrering tilpasset vår dørserie WICSTYLE. Hengsler inngår i vår beslagsserie WICSTAR, som inneholder et stort antall forskjellige typer hengsler med ulike funksjoner og med fl ere forskjellige utseender. Sortimentet inneholder fem grunnvarianter; den sobre, slanke bladhengslet i aluminium, det rustfrie bladhengslet, som sammen med det rustfrie designhåndtaket gjør døren elegant, utenpåliggende hengsler i aluminium med defi nerte linjer og et stabilt uttrykk, og det skjulte hengslet som skjules helt i dørens fals. Hengslene i aluminium kan overfl atebehandles etter ønske for å gi døren dens ønskede karakter. For informasjon om detaljerte mål for hengsler se respektive dørsystemeenes Produktblad 23

24 WICSTYLE Valg av dør Estetikk Detaljer som utgjør forskjellen Patenterte ekspanderende hjørnevinkler og sprosseforbindere garanterer slette overflater Sprosseprofil med 0,2 mm mindre dybde (unngår ostehøveleffekt) Glasslister av hullprofil garanterer 90 graders innvendig hjørne Rette dørblad sikres gjennom patenterte styrebeslag Vulkaniserte hjørneoverganger for anslagspakning garanterer passform og tetthet Større glassareal gjennom smalere glasslister, 8 eller 22 mm Detaljer Dørene er utviklet for å tilby kvalitet og fi nish til den minste detalj. Systemet er gjennomgående oppbygd av testede detaljer som ikke bare gir døren en genuin følelse av kvalitet men også innebærer at dørsystemet oppfyller egenskapskrav langt over markedets standard. 24

25 Større glassflate gjennom ny geometri på glasspakningen Slissede innvendige glasspakninger gir smidige hjørneoverganger Ingen synlige snittflater gjennom systemtilpassede gummidetaljer Beslagsspor dekkes med dekklist som gir slett fals Formstøpte glasslisthjører Volumutfyllende falstetting skjuler isolersteget Gummipakninger og komposittdetaljer i svart eller lysegrå farge 25

26 WICSTYLE Valg av dør Estetikk Bygganslutninger Bygganslutningar For å, på et utseendemessig og funksjonsmessig måte, forene dørpartiet med byggkroppen stilles det høye krav. For å få et totalintegrert utseende fi nnes det i systemet fl ere detaljløsninger som gir mulighet til å enten koble anslutningsplater til konstruksjonen eller å bruke avdekkingsprofi ler som systemet har tilgjengelig. Detaljene gir dørpartiet det endelige resultatet av høy kvalitet som står i stil med systemets totale fi nish. 26

27 Valg av dør Funksjon Hengsler Antall og plassering av hengsler i henhold til NS-EN 935 Hengsler, funksjon Dørhengsler og deres innfesting utgjør den viktigste delen av dørens åpningsfunksjon. For best integrering og funksjon er hengslene systemtilpasset og inngår i vårt beslagsortiment WICSTAR. Rett valg av hengsler, antall og plassering er ytterst viktig for feilfri funksjon over lang tid. Antall og plassering bestemmes av reglene i henhold til NS/EN 935 og baseres på dørtype, dørvekt, type hengsle og bruksområde (type lokale). Fri åpning De ulike hengslevariantene har ulike egenskaper ved åpning og påvirker derfor dørens frie åpningsmål. For informasjon om fri åpningog detaljerte opplysninger for hengsler se respektive dørsystemets Produktblad. For tabellopplysninger se eller alternativt kontakt våre Byggrådgivere. 27

28 WICSTYLE Valg av dør Funksjon Rømning/nødutgang 2 2 Systemteknikk rømning/nødutgang. Systemtilpasset midtprofi l som oppfyller åpningskrav i samsvar med rømning og nødutgang. 2. Anslagspakning som tilfredstiller tetthet også ved rømning og nødutgangfunksjonen. For rømning og nødutgang se Egenskapsoversikt side 7 samt respektive Dørbeskrivelse 28

29 Integrering av beslag Låsalternativ Smalprofillås til modulprofillås kan enkelt installeres i de fleste dørserier. Hengsler Tilpasses etter ønsket funksjon Sluttstykke Systemtilpassede sluttstykker for beste passform Bakkantsikring Sporintegrert bakkantsikring Dekklist Beslagsspor dekkes med tilpasset dekklist Beslag Gjennom dørens gjennomtenkte oppbygning integreres systembeslag i konstruksjonens beslagsspor. Ubrukt beslagssporet dekkes forøvrig med en dekklist av plast. 29

30 WICSTYLE Valg av dør Funksjon Integrering av dørlukkere, Automatisk åpning og Adgangssystem Dørseriene er tilpasset for å kombineres med markedets tilgjengelige beslag som dørlukkere, slagdørsautomatikk mm. Vi har løpende kontakt med markedets beslagsleverandører. Gjennom vår stadige produktutvikling tilpasser og former vi våre produkter for å på best mulig vis kunne samkjøre med eksisterende og kommende produkter innen områder som; dørlukkere, automatisk åpning, adgangssystem med mer. 30

31 3

32 WICSTYLE Systemoversikt For interiørløsninger Dørsystemet er oppbygd av uisolerte aluminiumprofi ler med profildybde 50 mm. Systemet anvendes til interiørkonstruksjoner hvor man har stor fokus på lav profi ldybde. Døren kombineres med faste partiløsninger fra samme system. Se Produktbeskrivelse side 36. For interiørløsninger og/eller ved krav om brannhemming (opp til brannklasse E30) Systemet er oppbygd av uisolerte aluminiumsprofi ler med profildybde 65 mm. Døren anvendes til innvendige konstruksjoner. Systemet er utseendemessig identisk med WICSTYLE 65 og er i kombinasjon et ideelt valg når man ønsker et homogent samspill mellom interiør- og eksteriørdører. Et bredt profi lutvalg gir muligheten til mange designmuligheter samtidig som de fl este krav til egenskaper innfris. Døren kan enkelt bygges inn i faste partier av vindu/ fasadesystemet WICLINE 65N eller benyttes i samtlige av våre fasadesystemer. Se Produktbeskrivelse side 37. For krav til isolering Døren er 65 mm dyp og isolert med polyamidisolatorer. Konstruksjonen benyttes når det stilles krav til isolering. Dørsystemet er sammen med WICSTYLE 77 vårt mest omfattende dørsystem og inneholder et fullsortiment av ulike løsninger og egenskaper. Døren kan lett brukes i faste glasspartier av vindu/fasadesystemet WICLINE 65 eller bygges inn i samtlige av våre fasadesystemer. Se Produktbeskrivelse side 40. Ved ønske om helglassutseende Døren bygger på dørkonstruksjonen WICSTYLE 65 men er utviklet for å integrere et utenpåliggende glass eller er metallplate som linjerer med utside karm for å skape et fl att utseende. Døren kan brukes i faste partier fra WICLINE 65-systemet, men kan med fordel brukes for å integreres i helglassfasaden WICTEC 50SG. Alternativt kan den bygges inn i samtlige av våre øvrige fasadesystemer. Se Produktbeskrivelse side 4. 32

33 Helglass interiør For interiør kontorløsning Døren er en komplett helglassløsning for kontordører eller lignende. Uisolerte eller isolerte aluminiumsprofi ler med 65 mm profildybde. Ulike designmuligheter for karmløsning kombinert med glassdør i 8mm glass. En helhetsløsning med systembeslagløsninger av hengsler og lås. Døren kan bygges inn i glasspartier fra serien WICLINE 65N. Se Produktbeskrivelse side 38. For stor persontrafikk og/eller ved krav om brannhemming (opp til brannklasse E30) Dørsystemet er oppbygd av uisolerte aluminiumsprofi ler med dørbladsdybde 76 mm og karmdybde 65mm. Døren anbefales til bygg med stor persontrafi kk. Døren kan lett brukes i faste glasspartier av vindu/fasadesystemet WICLINE 65N eller bygges inn i samtlige av våre fasadesystemer. Se Produktbeskrivelse side 39. Automatisk dør Vindusdør Ved ønske om større tilgjengelighet i tillegg til krav om isolering og tetthet En automatisk dør med profildybde 65 mm som er oppbygd med WICLINE 65-systemet som utgangspunkt. Døren oppfyller tetthet i samsvar med angitte klasser og normer og kan konstrueres i store dimensjoner. Systemet er tilpasset for å enkelt og smidig kunne integrere dørens automatikk. Sammen med utvendige slagdører fra serien WICSTYLE 65 og interiørdører fra serien WICLINE 65N, gir den en arkitektonisk enhet til byggets rom. Døren kan brukes i faste partier fra WICLINE 65- og WICLINE 77-systemet eller alternativt bygges inn i våre fasadesystemer. Se Produktbeskrivelse side 42. Ved ønske om vinduets funksjon og dørens tilgjengelighet En dør som er tilpasset for passasje med mindre trafi kk. Døren er beslått med synlige eller skjulte vindushengsler. Døren kan utformes med lav eller høy terskel med ulike tetthetsnivåer. Systemet fi nnes i to varmeisoleringsnivåer. Døren kan velges med ulike åpningsvarianter og med beslag fra vår beslagserie WICSTAR. Karmen er tilpasset for å enkelt kunne settes sammen med faste glasspartier fra systemet WICLINE 65 eller alternativt bygges inn i våre fasadesystemer. Karmdybde 65 mm og dørbladsdybde 76 mm. Se Produktbeskrivelse side

34 WICSTYLE Systemoversikt For høye krav til isolering Døren er 77 mm dyp og isolert med polyamidlister av X-geometri som erutformet for å oppnå best isolering. Konstruksjonen benyttes når det stilles høye krav til isoleringsnivået. Dørsystemet er sammen med WICSTYLE 65 vårt mest omfattende dørsystem og inneholder et fullsortiment av ulike løsninger og egenskaper. Døren kan enkelt benyttes til faste glasspartier av vindu/fasadesystemet WICLINE 77 eller bygges inn i samtlige av våre fasadesystemer. Se Produktbeskrivelse side 44. Ved ønske om helglassutseende Døren er bygd på dørkonstruksjonen WICSTYLE 77, men er utviklet for å integrere et utenpåliggende glass eller metallplate som linjerer med utside karm for å skape et fl att utseende. Døren kan brukes til faste partier fra WICLINE 77-systemet, men kan med fordel integreres i helglassfasaden WICTEC 50SG. Alternativt kan den bygges inn i samtlige av våre øvrige fasadesystemer. Se Produktbeskrivelse side 45. Ved ønske om et eksklusivt uttrykk WICSTYLE 8 har dørbladsdybde 8 mm, dørsystemet er en variant av systemet WICSTYLE 88, men med smekrere profi ldybde. Systemet tilbyr de fl este valgmulighetene til storebroren. Dørens varmeisolering er fra et markedsmessig synspunkt langt over normal standard, selv om den er et nivå under WICSTYLE 88. Se Produktbeskrivelse side 48. Ved et ønske om et eksklusivt uttrykk med størst mulighet for utforming WICSTYLE 88 er vårt dørsystem for eksklusive inngangsdører oppbygd av isolerte profi ler med to hovedvarianter av utseendelinjer og med dørbladsdybde 88 mm. Døren har tre tetthetsnivåer for høyeste tetthet. En dør som gir entreen en ny dimensjon. Se Produktbeskrivelse side

35 Vindusdør Ved ønske om vinduets funksjon og dørens tilgjengelighet En dør som er tilpasset passasjer med mindre trafi kk. Døren er beslått med synlige og skjulte vindushengsler. Døren kan utføres med lav eller høy terskel med ulike tetthetsnivåer. Systemet kan utformes i to varmeisoleringsnivåer. Døren kan velges med ulike åpningsvarianter og beslag fra vår beslagserie WIC- STAR. Døren er tilpasset for å enkelt kunne monteres i faste glasspartier fra WICLINE 77. Døren kan også bygges inn i våre fasadesystemer. Karmdybde 77 mm og dørbladsdybde 88 mm. Se Produktbeskrivelse side 46. For krav til brannhemming (opp til brannklasse El60) Døren har en dørbladsdybde på 77 mm. og er oppbygd med fem profi llag for best brannisolering. Systemet er i utseende identisk med WICSTYLE 77 og er et ideelt valg når man ønsker et homogent samspill mellom brannhemmende konstruksjoner og utvendige isolerte dører. Døren monteres enkelt til faste brannhemmende partier fra WICSTYLE 77FPsystemet eller til vårt brannhemmende fasadesystem WICTEC 50FP. Se Produktbeskrivelse side 47. Design Ved ønske om et moderne formspråk WICSTYLE 88 Design er en eksklusiv ytterdør tilpasset boliger med ønske om et moderne formspråk. Dørsystemets base er WICSTYLE 88 med et fl ere varianter av dørbladets design. Dørens tettepakninger og tetningsdetaljer leveres som standard i grått for å gi døren et mykere uttrykk, men de kan også fås i svart. Se Produktbeskrivelse side 50. For krav til brannhemmende (brannklasse El90) Døren er 90 mm dyp og oppbygd i en isolert konstruksjon med brannhemmende fyllmasse. Se Produktbeskrivelse side

INNHOLD. s. 3. Nyheter 2012

INNHOLD. s. 3. Nyheter 2012 NYHETER 2012 R INNHOLD Nyheter 2012 s. 3 En ny generasjon systemprodukter En ny generasjon vinduer En ny generasjon dører En ny generasjon skyvedører Beslagsteknikk Effektivt produksjonsutstyr s. 4 s.

Detaljer

Sapa Fasade. Byggsystemer for fleksibilitet, funksjon og estetikk

Sapa Fasade. Byggsystemer for fleksibilitet, funksjon og estetikk Sapa Fasade Byggsystemer for fleksibilitet, funksjon og estetikk 2 Sapa Fasader Innhold Fasaden utsmykker byens rom 5 Energieffektive løsninger spare, kontrollere og generere 6 Sapa Fasader 1 Oversiktstabell

Detaljer

Boliger med potensial. Inspirasjon og tips til ditt boligprosjekt

Boliger med potensial. Inspirasjon og tips til ditt boligprosjekt Boliger med potensial Inspirasjon og tips til ditt boligprosjekt 2 Schüco Boliger med potensial Boliger med potensial Schüco 3 Bolig Brydesvei Kontrasten mellom gammelt og nytt er stor og fasinerende Sted:

Detaljer

PROSJEKT. Din profesjonelle dørpartner. kvalitetsdører til prosjektmarkedet - som forener høy kvalitet med individuelle ønsker

PROSJEKT. Din profesjonelle dørpartner. kvalitetsdører til prosjektmarkedet - som forener høy kvalitet med individuelle ønsker the prosjekt style 1 PROSJEKT Din profesjonelle dørpartner kvalitetsdører til prosjektmarkedet - som forener høy kvalitet med individuelle ønsker 2 INNHOLD Kvalitetsdører til profesjonelle 3 Hva tilbyr

Detaljer

Nyhet: Alu-leddport med eksklusiv fasadedesign. Garasjeporter Komfort og sikkerhet hver dag

Nyhet: Alu-leddport med eksklusiv fasadedesign. Garasjeporter Komfort og sikkerhet hver dag // Nyhet: Alu-leddport med eksklusiv fasadedesign Garasjeporter Komfort og sikkerhet hver dag 2 Hörmanns kvalitetskriterier 4 Konstruksjonsfordeler 6 Automatic-leddporter 8 Kun hos Hörmann 10 Rehabilitering

Detaljer

Boon Edam har 140 års erfaring med å levere estetiske, miljøvennlige og effektive inngangsløsninger, og kan realisere nesten alle ønsker.

Boon Edam har 140 års erfaring med å levere estetiske, miljøvennlige og effektive inngangsløsninger, og kan realisere nesten alle ønsker. Karuselldører En inngang utgjør innfallsporten for den besøkende og er samtidig et lite trafikknutepunkt i seg selv. Inngangen er den første kontakten en person har med en bygning. Den er bygningens kontaktpunkt

Detaljer

Vis hvem du er med unike dører

Vis hvem du er med unike dører Ytter- og innerdører ADVANCE - LINE Vis hvem du er med unike dører eksklusive ytter- og innerdører som forener kvalitet med din personlige stil 2 Innhold YTTERDØRER 4 Character 8 Classic 14 Function 23

Detaljer

NYHET: ThermoFrame for maksimal varmeisolering. Garasjeporter. Komfort og sikkerhet hver dag

NYHET: ThermoFrame for maksimal varmeisolering. Garasjeporter. Komfort og sikkerhet hver dag NYHET: ThermoFrame for maksimal varmeisolering Garasjeporter Komfort og sikkerhet hver dag 2 Hörmanns kvalitetskriterier 4 Konstruksjonsfordeler 6 Automatic-leddporter 8 Kun fra Hörmann 10 Rehabilitering

Detaljer

DØR OG VINDU. Gyldig til 1. april 2016. Montér Norges største byggevarekjede

DØR OG VINDU. Gyldig til 1. april 2016. Montér Norges største byggevarekjede DØR OG VINDU Gyldig til 1. april 2016 Montér Norges største byggevarekjede DØR OG VINDU Innhold Innerdør... 4 Karmer...14 Ytterdør...16 Hytte- og boddør...28 Vinduer og balkongdører...30 Glass...36 Takvinduer...38

Detaljer

om:vinduer Alt du trenger å vite om vinduer fra estetikk til form og funksjoner 84 Sider!

om:vinduer Alt du trenger å vite om vinduer fra estetikk til form og funksjoner 84 Sider! om:vinduer Alt du trenger å vite om vinduer fra estetikk til form og funksjoner 1 84 Sider! Innhold2008 4...Historie 12...Økonomi 18...Trygge valg om Historien Vinduer til de tusen hjem siden 1950.. 4

Detaljer

kontoret i nytt lys Bærekraftige LED-løsninger for fremtidens arbeidsliv

kontoret i nytt lys Bærekraftige LED-løsninger for fremtidens arbeidsliv kontoret i nytt lys Bærekraftige LED-løsninger for fremtidens arbeidsliv Skriv. Ta pause. Selg. Les. Skap. Tenk. Hold videokonferanse. Drikk kaffe. Skriv Det ringer! Velkommen til det fleksible, aktivitetsbaserte

Detaljer

ADGANG OG SIKKERHET NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG

ADGANG OG SIKKERHET NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG ADGANG OG SIKKERHET NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG Økt sikkerhet og fleksibilitet uten nøkler Med et adgangskontrollsystem fra RCO, kan du fjerne nøklene helt. En brikke eller et kort erstatter nemlig

Detaljer

NYHET Decograin-overflater Winchester Oak og Titan Metallic CH 703. Garasjeporter. Komfort og sikkerhet hver dag

NYHET Decograin-overflater Winchester Oak og Titan Metallic CH 703. Garasjeporter. Komfort og sikkerhet hver dag NYHET Decograin-overflater Winchester Oak og Titan Metallic CH 703 Garasjeporter Komfort og sikkerhet hver dag 2 Merkekvalitet fra Hörmann 4 Fordeler med leddporter 6 Gode grunner for Hörmann 8 Isolert

Detaljer

led belysningens fremtid Vi kan hele spektret

led belysningens fremtid Vi kan hele spektret led belysningens fremtid Vi kan hele spektret 2 Den store muligheten med LED er også den store utfordringen. Å balansere effektivitet med ergonomi. Å skape god økonomi og et behagelig lys. Nå er vi der.

Detaljer

REDAir FLEXSYSTEM. - Gjennomført enkelt

REDAir FLEXSYSTEM. - Gjennomført enkelt REDAir FLEXSYSTEM - Gjennomført enkelt Energieffektive bygg I mange år har beliggenhet vært en sentral faktor når man skal vurdere en bygnings verdi. I de senere årene er også andre faktorer blitt betydningsfulle

Detaljer

Energiklok renovering

Energiklok renovering Energiklok renovering Byggisolering Norge Oktober 2010 Innhold På tide å renovere energiklokt... 3 Energikloke løsninger før og nå... 4 Byggeregler... 5 Klimaforandringer en realitet... 6 Energideklarasjon/Energimerking...

Detaljer

NYHET BiSecur fra Hörmann, Moderne trådløst system for garasjeportåpnere. Garasjeporter. Komfort og sikkerhet hver dag

NYHET BiSecur fra Hörmann, Moderne trådløst system for garasjeportåpnere. Garasjeporter. Komfort og sikkerhet hver dag NYHET BiSecur fra Hörmann, Moderne trådløst system for garasjeportåpnere Garasjeporter Komfort og sikkerhet hver dag 2 Merkekvalitet fra Hörmann 4 Fordeler med leddporter 6 Gode grunner for Hörmann 8 Velg

Detaljer

DØR OG VINDU FORNY HJEMMET AKKURAT SOM PROFFEN

DØR OG VINDU FORNY HJEMMET AKKURAT SOM PROFFEN 03.2013 DØR OG VINDU FORNY HJEMMET AKKURAT SOM PROFFEN UTVENDIG FASADE Alle hus skal energimerkes INNHOLD Innerdør... 4 11 Karmer... 12 Dørvridere innerdør... 13 Ytterdør...14 23 Hytte- og boddør... 24

Detaljer

Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger

Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger Helge Venås Flægstad Master i energi og miljø Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Eilif Hugo Hansen, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Du bygger. Vi tar oss av resten OPTIMERA VINDUET. optimeraproff.no 1

Du bygger. Vi tar oss av resten OPTIMERA VINDUET. optimeraproff.no 1 Du bygger Vi tar oss av resten OPTIMERA VINDUET optimeraproff.no 1 2 Innhold Optimera Vinduet Hvorfor velge Optimera Vinduet? Hvordan er Optimera Vinduet bygd opp? Optimera Vinduet - vindustyper Toppsving

Detaljer

DÄCKDATA DET LEDENDE SYSTEMET FOR DEKKBRANSJEN

DÄCKDATA DET LEDENDE SYSTEMET FOR DEKKBRANSJEN DÄCKDATA FULL KONTROLL PÅ DEKKHOTELLET PRISLISTER & LEVERANDØRER ALLTID ONLINE TIMEBESTILLING PÅ INTERNETT SMS-TJENESTE DET LEDENDE SYSTEMET FOR DEKKBRANSJEN VELKOMMEN! Det har skjedd mye siden jeg startet

Detaljer

Sto Norge AS Oversikt. Isolerte fasadesystemer

Sto Norge AS Oversikt. Isolerte fasadesystemer Sto Norge AS Oversikt Isolerte fasadesystemer Kjære lesere Med denne brosjyren vil Sto gi deg mulighet til å få ny innsikt og oversikt i forbindelse med den isolerte fasaden. Fasaden er nemlig vårt bidrag

Detaljer

Nr. 26/2014. Praksisrapport

Nr. 26/2014. Praksisrapport Nr. 26/2014 Praksisrapport Leder Innhold 20 Kuleskruedrift for pålitelige, elektriske parkeringsbremser 28 isoweld : Feltinnfesting av flate tak 32 Intervju med Blum and Co om design 36 Flerfunksjonelle,

Detaljer

DØR OG VINDU FORNY HJEMMET AKKURAT SOM PROFFEN

DØR OG VINDU FORNY HJEMMET AKKURAT SOM PROFFEN 06.2014 DØR OG VINDU FORNY HJEMMET AKKURAT SOM PROFFEN Innerdør Vi vet at dører og vinduer må ha riktig kvalitet og god funksjon for at du skal oppleve å få et skikkelig produkt. Husk at dette er valg

Detaljer

veien til et Smartere baderom begynner i gustavsberg

veien til et Smartere baderom begynner i gustavsberg ET SMARTERE BADEROM INSPIRASJON OG INNOVASJON FRA GUSTAVSBERG 2012 2013 veien til et Smartere baderom begynner i gustavsberg Da jeg var ung og ny i Stockholm, flyttet jeg ofte, og det første jeg gjorde

Detaljer

BYGG UT MEd FLYTTBARE LOKALER FRA CRAMO

BYGG UT MEd FLYTTBARE LOKALER FRA CRAMO BYGG UT MEd FLYTTBARE LOKALER FRA CRAMO FLYTTBARE LOKALER ER MER INTELLIGENTE HUS. innhold s.4 Når det er på tide å vokse, voks med Cramo s.7 Flyttbare lokaler til skoler s.8 Flyttbare lokaler til barnehager

Detaljer

Hvordan profiler blir til produkter En presentasjon av foretaket

Hvordan profiler blir til produkter En presentasjon av foretaket Hvordan profiler blir til produkter En presentasjon av foretaket Problemløsning Produksjon Profiler ladet med kundenytte 4 Erfaring 6 Materialet gir mulighetene 8 Ekstruderingsprinsippet 10 Kunnskapsbanken

Detaljer

Hansen CellGlazing den levende fasaden

Hansen CellGlazing den levende fasaden Hansen CellGlazing den levende fasaden Hansen CellGlazing den levende fasaden Referanser Vårdcentral, Husqvarna 14-21 Nobelparken, Århus 22-23 Campus 1, Halmstad 34-37 Campus 2, Halmstad 38-43 Jægergårdsgade,

Detaljer

Din leverandør av industriporter og lastesystemer. Hurtigporter (nå med video!)

Din leverandør av industriporter og lastesystemer. Hurtigporter (nå med video!) Din leverandør av industriporter og lastesystemer Hurtigporter (nå med video!) Nexans Innholdsfortegnelse (klikk på ønsket avsnitt) Informasjon om oss Hvorfor velge oss Fleksible løsninger for ditt behov

Detaljer

CRAMO. utleieselskap

CRAMO. utleieselskap CRAMO et moderne utleieselskap Leieløsninger gir større fleksibilitet og lavere risiko I Cramo nøler vi ikke med å innrømme at vi har store ambisjoner. Vi har som mål å bli markedsledende i alle våre hjemmemarkeder.

Detaljer