FEGIME Future. Mange nye ideer om FEGIME Futures møter i Lisboa og Paris 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FEGIME Future. Mange nye ideer om FEGIME Futures møter i Lisboa og Paris 1"

Transkript

1 NEWSLETTER Leder Det var igjen tid for et skifte: Som nytt medlem i styret vil jeg sende en varm hilsen til dere alle! Først vil jeg vende blikket mot Italia og rette en inderlig takk til Marco Casaroli for hans arbeid i styret. Inntil nylig var han president i FEGIME. Som forretningsmann og kulturpersonlighet og tilhenger av det italienske kjøkken har han på en klok og lydhør måte bidratt til å videreutvikle FEGIME i Europa. Jeg har et ønske om at han som ordinært medlem i FEGIME videreutvikler sine ideer og synspunkter. Vår nye president heter Bjørn Amundsen. Vår venn fra Norge er uten tvil et eksempel på hvordan man med nordisk sindighet og ro kan oppnå svært gode resultater. Som president har han nå et år på seg til å vise oss hvordan dette gjøres. Det hyggelige samarbeidet med de nevnte vennene og kollegaene er et uttrykk for vår enighet. Denne enigheten er for tiden svært viktig. Bare i fellesskap kan vi nemlig overvinne de store problemene i Europa. Ved første øyekast står alt bra til: Totalt sett vokser FEGIME. Men markedet er delt: Det finnes land med sterk vekst, men også land der veksten er sterkt redusert. Her kan det danne seg «åpne flanker» som svekker middelklassen i Europa. Her må vi satse med alle de midler vi rår over. Som nytt medlem i styret har jeg følgende oppfordring til alle unge grossister: Kom til FEGIME Future og delta i arbeidet sammen med oss! I vår «tenketank» teller bare den beste ideen, ikke hvem som hadde den eller hvor den kommer fra. Det er et sterkt grunnlag for felles suksess. Og morsomt er det også! FEGIME Future Mange nye ideer FEGIME Futures siste møter i Lisboa og Paris viser at våre unge ledere ikke har sluppet opp for ideer. FEGIME Future demonstrerte under kongressen i Barcelona hvilken kraft som finnes i denne unge organisasjonen. Denne tenketanken hviler ikke på sine laurbær! De siste møtene i Lisboa og Paris var nærmest en eksplosjon av ideer og viljen til å lære nye ting. I Lisboa handlet det om etterutdanning, og temaet på timeplanen var «strategi». Og hvem kjenner vel familieforetakene bedre, og har større vilje til å støtte dem, enn familieforetakene selv? Derfor var Hager vår partner. Peter Caldwell (konserndirektør for markedsføring) og Christian Schröder (konserndirektør for strategi, utvikling og nyskaping) hadde tatt med seg velprøvde verktøy for strategiutvikling. I arbeidsgruppen fortalte Christian Schröder også om sine erfaringer... >> Innhold Mange nye ideer om FEGIME Futures møter i Lisboa og Paris 1 En stor suksess og ny rekord: Nesten mennesker besøkte Light+Building Bedre enn standarden Weidmüllers nye topolige spenningsindikator er bedre enn hva som kreves i de nye standardene 4 Mer sikkerhet Siemens presenterte i vår mange nyheter som kan gi god omsetning i vår bransje. 5 Nye løsninger nyheter fra Osram med hensyn til fremtidens belysning 6 Ny katalog FEGIME Polen lager sin første katalog for elektroinstallasjonsmateriell 7 Reinhard Stierand in memoriam 7 Marian Nowak Hvorfor energieffektivitet? FEGIME Tyskland og deres kunder på Europas største byggeplass for klimatiltak 8 Nye veier til suksess FEGIME Storbritannia og FEGIME Ungarn viser en annen side av elektroengroshandelen 9 1

2 >> fra internasjonale finans- og rådgivningsforetak. Metoder som «BCG-matrisen» og «McKinseymatrisen» ble presentert, samt andre metoder som benyttes for å vurdere et foretaks situasjon og muligheter. Ikke alle resultatene fra arbeidsgruppen kan presenteres her. Bare et tips for vellykkede strategier: Flere små skritt er ofte mer effektivt enn å prøve å satse alt på «ett kort». Det betyr riktignok mer arbeid, men på lang sikt er virkningen bedre. I tillegg arbeidet FEGIME Future med kongressen i «Her røper vi ingenting,» sier David Garratt, daglig leder i FEGIME. «Jeg oppfordrer ganske enkelt folk til å besøke kongressen.» I Paris var FEGIME Future for andre gang gjest hos Schneider Electric. Vertskapet hadde organisert en «Tour de Paris» med gamle Citroën 2CV-biler: en nostalgisk opplevelse i særklasse. Ellers handlet det om moderne teknikk, særlig ble Internett og databehandling viet stor oppmerksomhet. Alain Digeon, øverste visepresident for miljøet, fortalte Til venstre Peter Caldwell og Christian Schröder fra Hager. Det store bildet viser FEGIME Future i Lisboa, det lille fotoet med Citroën-en ble selvfølgelig tatt i Paris. om nye Internett-verktøy som vil gjøre det lettere å informere om miljøvennlige produkter. Et foredrag i særklasse holdt Klaus Schnaible, IT-sjef i FEGIME Tyskland. FEGIME Future hadde invitert ham fordi Nürnberg-databasene har et særdeles godt ry. Bare et tall: artikler er for tiden registrert og de tilfredsstiller alle standarder. Schnaible beskrev fordelene ved sentral forvaltning av stamdata på en så overbevisende måte at han etter foredraget måtte svare på spørsmål i halvannen time. Fordelene med en sentral database er store: En slik løsning gjør det for eksempel mulig å «mate» alle FEGIMEs Internett-butikker med perfekte produktdata. Også katalogproduksjonen kan forenkles. Fordelene er så store at FEGIME Future vurderer å starte et eget prosjekt om temaet. David Garratt gleder seg: «Samarbeidet vårt i Europa øker i både omfang og kvalitet.» Derfor vokser også FEGIME Future. Teamet styrkes med to nye kollegaer fra Italia: Matteo Villa fra Bergamo og Marco Moi fra Sardinia.. Kongress 2013 Merk av i kalenderen! Vertskap for den neste kongressen mai 2013 er FEGIME Ungarn. Målet er Budapest. Ca. ti måneder før kongressen er det nå tid for å rydde plass til arrangementet i kalenderen. Det lønner seg å bestille i god tid, for interessen vil helt sikkert være større enn det er plasser til. Invitasjonene vil bli sendt ut av FEGIMEhovedkvarteret i god tid. Utsyn over Matthias-kirken, fiskerbastionen og øverst til høyre hotell Hilton. 2

3 Messer En stor suksess Ny rekord: Nesten mennesker besøkte light+building 2012 På Light+Building-messen var alt som før. På første dag, søndag, var messehallene fulle, men på den etterfølgende mandagen kladdet det litt. I god tradisjon grublet utstillerne over hvorfor besøkstallene uteble. Men på tirsdag løsnet det virkelig Og i samme gode tradisjon stod til slutt rekorden der: Ca besøkende (2010: ) kom til Light+Building-messen i Frankfurt i april. Også i antall utstillere var det en tydelig økning: produsenter (2010: 2 154) fra 50 land presenterte sine nyheter. Messetemaet var energieffektivitet. Også Walter Mennekes var begeistret: «Så vel besøkstallene som kvaliteten på de besøkende var fremragende. Alle de viktige målgruppene var her: elektroengroshandelen, elektroinstallatørene, elektrorådgivere samt industrien og myndighetene.» For elektroindustrien er besøket fra utlandet viktig. Også her går det i riktig retning: Økningen i antallet besøkende fordeler seg likt på inn- og utland. Den internasjonale besøksandelen har dessuten steget og utgjorde ca. 44 prosent. Messeresultatet gjenspeiler stemningen i bransjen. 91 prosent av de besøkende og 83 prosent av utstillerne er tilfreds med den økonomiske utviklingen. «så vel besøkstallene som kvaliteten på de besøkende var fremragende.» walter Mennekes noen eksempler: Hager presenterte en ny universaldimmer som gjenkjenner lyskilder automatisk. Obo Bettermann viste dørklokker og kabelfordelingsbokser produsert på grunnlag av bioråstoffer. På standene til Osram og Philips kunne man oppleve de siste nyhetene innen LED. Og på området intelligent styring av bygninger viste Schneider Electric en hel rekke med nyheter. Denne gode stemningen gir oss også mot til å gå nye veier. ABB-foretaket Busch-Jaeger, i samarbeid med det viktigste tyske kvinnetidsskriftet, arrangerte for eksempel tre ganger daglig en moteoppvisning som ble svært godt besøkt. Bakgrunnen er at tyske markedsforskere har funnet ut at kvinnene i 80 prosent av tilfellene avgjør hva som skal anskaffes i hjemmet. Kvinner bestemmer da ikke bare over designet, men også over teknikken. Busch-Jaeger vil utnytte denne kunnskapen ved i større grad å henvende seg til kvinnene i reklamen. Hva det vil bety? Et annet språk, andre bilder, en annen type argumentasjon vi får se hvordan Busch-Jaeger utnytter denne kunnskapen i fremtiden. Det lønner seg sikkert også for andre land å gå videre med disse tankene, for elektrobransjen er ofte fortsatt for teknisk orientert i sin reklamevirksomhet. Også nyskapingene fra FEGIMEs partnere viser hvorfor det er grunn til optimisme. Bare På Thebens messestand traff vi venner fra Portugal: António Trancho de Oliveira og Nuno Requetim. Den neste Light+Building-messen finner sted 30. mars 4. april

4 Produkt Neste generasjons topolige spenningsindikatorer fra weidmüller er bedre enn kravene i de nyeste standardene. Bedre enn normen Den er alltid en del av utstyret: Den topolige spenningsindikatoren er del av grunnutrustningen for enhver elektroinstallatør. Dette er det eneste tillatte prøvingsinstrumentet for bestemmelse av spenningsfrihet som fullt ut tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav. Men også her skjer det endringer i forskrifter og standarder. De siste endringene har fått Weidmüller til å utvikle en spenningsindikator som på mange områder er bedre enn kravene. 1. mai 2010 trådte den reviderte standarden for topolige spenningsindikatorer i kraft (DIN VDE :2011, DIN EN :2010). Standarden stiller strengere krav til sikkerhet og har en gjennomføringsfrist på tre år. «Mens det hittil har vært tilstrekkelig med beskyttelsesart IP50 for topolige spenningsindikatorer, er kravet i den nye standarden minst IP54. Våre produkter er til og med isolert i henhold til IP65. Indikatorene våre er absolutt støvtette, noe som er svært viktig på byggeplasser,» forklarer produktsjef Andreas Giese. Weidmüller har derfor utsatt produktene sine for omfattende prøvinger under de vanskelige klimaforholdene. Resultat: Heller ikke ved -15 C blir dekslene sprø, og indikatorene leverer full ytelse. Weidmüller har også oppdatert prøvingene som kreves for å sikre elektromagnetisk kompatibilitet. Den nye generasjonen spenningsindikatorer er konstruert slik at de er optimalt tilpasset mennesker og miljø. «På alle områder har vi forsøkt å oppnå det optimale,» sier Giese som en oppsummering av kravene Weidmüller faktisk har oppfylt med sine nye spenningsindikatorer. «Vi kan nå tilby våre kunder spenningsindikatorer som ikke bare er i henhold til kravene, men som rent ut sagt begeistrer.» Forskjellen Hva er forskjellen mellom en topolig spenningsindikator og et måleinstrument? Den topolige spenningsindikatoren skiller seg først og fremst fra et måleinstrument ved at den er underlagt andre krav. Mens den europeiske standarden EN gjelder for måleinstrumenter, er den topolige spenningsindikatoren underlagt kravene i EN Denne standarden for spenningsindikatorer har som formål å garantere størst mulig grad av funksjonalitet og sikkerhet, og den går lenger enn kravene som stilles i måleinstrumentstandarden. Måleinstrumenter, som ytre sett ligner på en spenningsindikator, men som ikke tilfredsstiller de høye kravene i standarden for spenningsindikatorer (EN ), blir ofte feilaktig betraktet som spenningsindikatorer. Men et instruments utseende sier ingenting om hvorvidt prøvingen har skjedd i henhold til spenningsindikatorstandarden eller måleinstrumentstandarden, ikke minst fordi prøvingskravene i måleinstrumentstandarden er langt lettere å oppfylle. Brukeren kan gjenkjenne en spenningsindikator ved at den også i avslått tilstand automatisk slår seg på straks en spenning oppstår. I standarden deles videre strømkretser inn i overspenningskategoriene I til IV. Til nå har topolige spenningsindikatorer bare trengt å tilfredsstille kategori II. Nå er kravet blitt kategori III. Tilsvarende skal spenningsindikatorene også kunne brukes til målinger i bygningsinstallasjoner og ikke bare til måling i strømkretser som er elektrisk forbundet med lavspenningsnettet. «Våre nye spenningsindikatorer tilfredsstiller til og med kategori IV ved 600 V,» sier Giese. «Installatørene trenger derfor aldri å være i tvil om hvorvidt våre indikatorer egner seg i deres tilfelle: De kan benyttes for alle overspenningskategorier.» Også kravene til temperaturtåleevne er innskjerpet. Tidligere var området fra -10 til +55 C tilstrekkelig nå gjelder et område fra -15 til +45 C. Dette stiller høyere krav til prøvingen samt til utstyrets holdbarhet. 4

5 Produkter Mer sikkerhet På vårens messer viser siemens mange nyheter som kan gi god omsetning i vår bransje. Som første produsent innfører Siemens brannvernstrømbryteren på det europeiske markedet for IEC-standarder. Det nye produktet heter «5SM6», reagerer på lysbuer som kommer og går som følge av dårlig kontakt og kopler ut strømkretser på en sikker måte. Formålet med denne viktige nyskapingen er raskt forklart: For eksempel i Tyskland skyldes mer enn fjerdedelen av alle branner feil i det elektriske anlegget. Disse brannene fører til skader i milliardklassen, og mennesker blir ofte skadet. Midlertidige lysbuer er en av de hyppigste årsakene til brann. Fenomenet kan oppstå i forbindelse med skadde kabelisolasjoner, klemte ledninger, knekte støpsler eller løse kontaktpunkter i det elektriske anlegget. Resultatet er sterk oppheting som kan føre til kabelbrann og deretter til brann i bygningen. For å forhindre dette måler brannvernstrømbryteren kontinuerlig intensiteten og varigheten i høyspenningsstøyen fra spenning og strøm samt de mellomliggende hullene. Integrerte filtre evaluerer disse signalene, og ved uregelmessigheter kopler de ut den tilsluttede strømkretsen innenfor brøkdelen av et sekund. Brannvernstrømbryteren kan skille ufarlige støykilder fra farlige lysbuer; et eksempel på førstnevnte er slike som kan forekomme ved bruk av boremaskiner eller støvsugere. Bryteren kan monteres i ettertid og egner seg til både private og offentlige bygninger samt til driftsbygninger. Brannvernstrømbryter 5SM6 Simatic S / CPU 1215C Sinamics G120C frekvensomformer Simatic S / CPU 1215C Den nye Simatic S7-1215C-prosessoren utfyller Simatic S Strømfordeleren har et større integrert brukerminne (100 kbyte) og et ekstra Profinet-grensesnitt. Prosessoren har videre analogutganger og har i tillegg raske utganger for styring av inntil fire trinnmotorer. Den økte effekten, alle I/O-modulene samt de ulike kommunikasjonsmodulene sørger for et automatiseringssystem med høy yteevne. Sinamics G120C frekvensomformer For å oppnå enda mer fl eksibel kommunikasjon utvider Siemens den kompakte frekvensomformeren Sinamics G120C med kommunikasjonsvarianten «Profinet». Dermed tilbyr Siemens i tillegg til Profibus, USS/Modbus RTU og CAN, ytterligere en variant, som utmerker seg ved høy effektivitet og ytelse. På den måten muliggjøres en rask datautveksling for bevegelseskontrollanvendelser med høy ytelse. I tillegg kan det parallelt til den deterministiske Profinet-kommunikasjonen finne sted en Standard- Ethernet-kommunikasjon uten tilbakevirkende kraft. Sinamics G120C er utviklet for industriell bruk i det internasjonale markedet. Den egner seg for drift i pumper, kompressorer, ventilator, blandere og ekstrudere, på transportbånd og i enkle maskiner. Sitop PSe200U utvelgingsmodul Utvelgingsmodulen Sitop PSE200U er den optimale utvidelsen for alle 24-V strømforsyninger. Den registrerer overbelastninger og kortslutninger i en forgrening med stor pålitelighet og viser disse på en LED-skjerm. Hittil ble meldingen overført til styreinnretningen ved hjelp av en kumulativ registreringskontakt. Med de to nye utvelgingsmodulene er det nå mulig å evaluere kanalene helt nøyaktig. For å oppnå dette, trenger signalutgangen nå som før bare å forbindes med en standardisert digitalinngang i styreinnretningen. Via en pulspauseprotokoll gjenkjennes og evalueres den utkoplede kanalen av styreinnretningen. Med sikte på enkel integrasjon i SPS-en er en funksjonskomponent til Simatic S7 gratis tilgjengelig på Internett. Kanaltro signalisering fi nnes for de utvelgingsmodulene som har 4 3- A- og 4 10-A-utganger. Sitop PSE200U utvelgingsmodul 5

6 Produkter Nye løsninger Osram presenterte fremtidens belysning på light+buildingmessen. Det betyr fremragende produkter koplet sammen på en intelligent måte. Osram var på Light+Building-messen representert med tre stander samtidig. Det høye besøkstallene viste hvor viktig Osram er blitt. Vår partner har utviklet seg til en betydelig tilbyder av komplette løsninger. Teknisk spilte nye LED-løsninger en stor rolle. LEDerstatningslyskilder, dvs. nye lamper til gamle skrusokler, er den enkleste inngangsporten til LEDteknologien. En undersøkelse viser at antallet solgte erstatningslyskilder vil tredobles i løpet av de neste fem årene. Fra 2020 vil disse LED-løsningene ha innhentet kompaktlysrørene. I Frankfurt presenterte Osram LED-lampen «Parathom Classic A75 Advanced» (produktfotoet til venstre). «Lampen er den første virkelige LED-erstatningen for 75 W-glødelampen på det europeiske markedet,» sier Osram. Også for hoteller, restauranter eller barer fi nnes det en ny LED-ettermonteringsdel: Den nye lampen «Parathom Pro MR16 Advanced» (det lille fotoet i midten) erstatter tradisjonelle MR16- halogenlamper på inntil 60 W og bruker samtidig inntil 80 prosent mindre energi. I tillegg har den trinnløs dimming. Men det var ikke bare nyheter på LED-området. Høytrykksutladningslamper er et utmerket valg når det er behov for mye lys, dvs. en høy lysstrøm, høy ytelse og svært god fargegjengivelse. I dagliglivet finner man disse lampene for eksempel i utvalgte luksusforretninger. For disse anvendelsene finnes lampen «HCI Powerball Plus» (lite foto til høyre). Dens fargegjengivelse er svært god (CRI 90) og den er mer enn ti ganger så lyssterk (inntil 107 lm/w) som en glødelampe. Powerball Plus utfyller den eksisterende Powerball-produktfamilien, slik at to varianter nå er tilgjengelig: Powerball og Powerball Plus. Belysningens fremtid ligger i sammenkoplede løsninger, der alle komponenter griper inn i hverandre på en optimal måte. Dette er mulig ved hjelp av belysningsstyringssystemer (LMS). For kontorbygninger, offentlige bygninger eller industrien innfører Osram «LMS Encelium»-lampen i Europa (det store fotoet øverst viser en løsning som går over fire etasjer i en bygning). Med dette systemet er det mulig å styre én eller flere bygninger og i tillegg spare inntil 75 prosent av energien som brukes til belysning. Bygningsforvaltere kan styre og overvåke systemet via programvare med 3D-visning over Internett. Hver medarbeider kan i tillegg også styre lysnivået ved sitt eget skrivebord fra sin arbeidsplass. I byer kan ute- og gatebelysningen i hele kvartaler styres ved hjelp av systemet «Street-Light-Control- System». Både tradisjonelle lamper og LEDlamper kan tilsluttes systemet. Strømforbruket kan reduseres med inntil 55 prosent ved hjelp av dimming. I tillegg rapporteres lampenes driftstilstand, slik at vedlikeholdet kan forenkles. Osram presenterte i Frankfurt sine første Zhagasertifi serte LED-lamper: Den runde «Prevaled Core Z2» for punktbelysning og overlys. Hva betyr det? 190 foretak i belysningsbransjen samarbeider for tiden i «Zhaga-konsortiet» Konsortiet utvikler spesifikasjoner for mekanisk, fotometrisk, termisk og elektrisk kompatibilitet i LED-moduler og LED drosselspoler. Spesifi kasjonene skal gjøre det mulig å skifte ut LED-lyskilder fra ulike produsenter, samtidig som kostnader og risiko knyttet til utviklingen av nye LED-lamper reduseres uten det går på bekostning av produktutvikling og skaperevne. Konsortiet prøver dermed å løse problemet med at de raske og store forbedringene av LED-lampene i for stor grad fører til dyre endringer i lampeutformingen.. 6

7 FEGIME Polen Ny katalog FeGIMe Polen lager sin første katalog for elektroinstallasjonsmateriell Møter : generalforsamling, Oslo : FEGIME Future, Detmold (Weidmüller) : styremøte, München : generalforsamling, München : FEGIME Future, Blomberg (Phoenix-Contact) I 2010 gav FEGIME Polen ut sin første katalog. Den var på 56 sider og inneholdt en oversikt over produkter og systemer for energieffektivitet. Suksessen har motivert våre kollegaer i Polen til å gå videre med dette prosjektet. Nå får andelshaverne i FEGIME Polen sin første katalog over elektromateriell. «Etter den første katalogen, som inneholdt produkter og løsninger knyttet til temaet energieffektivitet, har vi fått mange positive tilbakemeldinger fra våre selgere,» sier Marta Kulza, daglig leder i FEGIME Polen. «Salgsfolkene våre har understreket hvor viktig det at en katalog inneholder bilder av produktene.» Denne nye katalogen til FEGIME Polen vil gi et omfattende overblikk over stikkontakter, brytere og anvendelser. Alle produktene på de 52 sidene er vist i farger og med artikkelnummer. Grossistene i FEGIME Polen gleder seg over dette verktøyet, som er viktig for deres markedsføring. Katalogen kan også lastes ned fra Internett. FEGIME GmbH Gutenstetter Str. 8e (D) Nürnberg Tyskland Tlf.: 0049 (0) Faks: 0049 (0) E-post: Nekrolog Reinhard Stierand in memoriam I 1987 vendte Reinhard Stierand, salgssjef hos en internasjonal kontormaskinprodusent, tilbake til sin hjemby Nürnberg. Samtidig søkte medlemmene i markedsfellesskapet «elgron» etter en etterfølger til Leo Biegner, daglig leder og medgrunnlegger av fellesskapet. Dermed ble Reinhard Stierand daglig leder i et markedsfellesskap for elektroengroshandelen. Det var et lykkelig sammentreff. Suksessen som «elgron» opplevde under sin leder, var imidlertid ingen tilfeldighet. Reinhard Stierand var rask til å oppfatte endringer i markedet og sørget for at fellesskapet hans alltid hadde mer enn bare ett svar på alle utfordringene. En daglig leder i et markedsfellesskap er formelt ansatt av sine medlemmer. Denne rollen tolket Reinhard Stierand på sin måte: Som leder hadde han en enestående blanding av kompetanse, mye humor og enda mer karisma, noe alle satte pris på. Han var hovedansvarlig for sammenslåingen av «elgron» og «eltring», som senere ble til FEGIME Tyskland. I tillegg bygde han som daglig leder også opp den europeiske sentralen i Nürnberg. Da han gikk av med pensjon i 2003, ble det holdt en stor fest i bransjen, som gjenspeilte Reinhard Stierands viktigste egenskap: evnen til vennskap. Reinhard Stierand døde etter et kort sykeleie 29. januar, 69 år gammel. Reinhard Stierand (12. juni januar 2012) 7

8 Markedsføring Hvorfor energieffektivitet? I forbindelse med markedsføringsprogrammet «profesjonelle effektivitetsmedarbeidere» besøkte FeGIMe tysklands grossister og deres kunder de største byggeplassene for klimatiltak i europa. I 2010 starte FEGIME Tyskland programmet «profesjonelle effektiviseringsmedarbeidere». Formålet er å gi hjelp og støtte til spesielt aktive kunder innen området energieffektivitet. Markedsføringsverktøyene omfatter opplæring, reklamemidler av høy kvalitet og et større arrangement hvert år. I april møttes 112 kunder, samt deres grossister fra FEGIME Tyskland, i Hamburg for å få svar på spørsmålet: Hvorfor energieffektivitet? Svarene finnes i Wilhelmsburg. «Det er en bydel i Hamburg som mange Hamburg-innbyggere ikke kjenner,» forklarer Arnold Rauf, daglig leder i FEGIME Tyskland, som kommer fra Hamburg. Tidligere var det hjem for havnearbeidere, i dag huser den mennesker fra 100 nasjoner. Wilhelmsburg ble et sosialt brennpunkt preget av fattigdom og vold. Wilhelmsburg ligger på Europas største bebodde elveøy. Det gjorde Wilhelmsburg på tragisk vis berømt: I februar 1962 førte en stor stormflo til særdeles store ødeleggelser her, fordi store områder ligger under havets overflate. Wilhelmsburg er i endring. Siden 2006 har nemlig den «Internasjonale byggutstillingen IBA Hamburg» (IBA) hatt sin virksomhet her. «Internasjonale byggutstillinger» er en tysk institusjon. I over 100 år har disse utstillingene Arnold Rauf, daglig leder i FEGIME Tyskland, ønsker gjestene og Hager velkommen. Hager hadde gitt særskilt støtte til arrangementet. Det store bildet øverst viser bunkeren fra andre verdenskrig, som i dag er ombygd til kraftverk. prøvd å finne nye svar på tidens store spørsmål ved hjelp av arkitektur. Med 60 prosjekter viser IBA hvordan en storby i det 21. århundre kan få til økologisk og sosial vekst. I 2013 skal nesten alt være gjennomført. Energieffektivitet er et sentralt tema for IBA: Fordi klimaendringene også fører til at havnivået stiger, er det fornuftig å unngå bruk av CO2. Fornybare energikilder er én vei å gå. Slik så også de «profesjonelle effektiviseringsmedarbeidere» på «energiberget», hvor det produseres strøm fra to vindkraftanlegg og et enormt solcelleanlegg. Noe som er særlig spennende: en bunker fra krigens dager, som blir ombygd til kraftverk. I Hamburg ligger Europas største byggeplass for klimatiltak. Wilhelmsburg gir altså svaret på vårt spørsmål: Fornybar energi og energieffektivitet er nødvendig for at Wilhelmsburg, Nederland og Maldivene fortsatt skal være trygge! Omvisningen viste også at moderne elektroteknikks bidrag til energieffektivitet er lite kjent. En arkitekt innrømmet at han visste lite om elektroteknikk i sitt prosjekt. Her innså de «profesjonelle energimedarbeiderne» at det fortsatt gjenstår mye arbeid i vår bransje. Det er neppe annerledes i andre land i Europa 8

9 Hardt arbeid Nye veier til suksess et annet bilde av elektroengroshandelen: På sitt årlige møte sørget FeGIMe storbritannia for god stemning, mens FeGIMe Ungarn sørget for fysisk trening i form av en golfturnering. Som vanlig hadde FEGIME Storbritannia invitert sine partnere, venner og viktigste leverandører til et spesielt sted. I år var målet et hotell i nærheten av Casablanca. Under den marokkanske solen ble det arbeidet intenst med planer for fremtiden. Eaton, Electrium, Legrand, Mennekes, Osram, Philips, Prysmian, Schneider Electric og partnere fra FEGIME var til slutt enige om én ting: «Passende antrekk er en viktig del av FEGIMEs nye selskapsprofi l.» To modeller utkrystalliserte seg. Andy Burt fra Glasgow, i år styreleder for FEGIME Storbritannia, viste den regionale modellen. Andy presenterte skotsk musikk og skotske klær. Erkjennelsen er: Mannen av i dag bærer skjørt! Den andre modellen har et internasjonalt preg den bygger på «Rock n Roll». Flotte frisyrer og rosa kostymer hører med. «Slik vil vi revolusjonere markedet,» sier Jane»Pink«Gower, daglig leder for FEGIME Storbritannia. FEGIMEs golfturneringer er en gammel tradisjon. I slutten av april var det FEGIME Ungarn som var vertskap. Golfanlegget lå rett ved siden av Balotonsjøen, det «ungarske hav». De 18 deltakerne fra Polen, Tyskland og Ungarn var innkvartert i Balatonfüred. Byen er det vakreste kurstedet ved Balotonsjøen siden «reformtiden». Den første gruppen med «energiproffene» spilte omgående en turnering. Den andre gruppen med nybegynnerne ble først trent av en ungarsk ungdomsmester, slik at dagen også kunne avsluttes med en konkurranse. Neste dag spilte proffene videre, mens resten av gruppen dro til den verdenskjente porselensfabrikken i Herend. Mange kjenner taffelserviset «Victoria fra Herend». Dette serviset ble vist på Verdensutstillingen i London i 1851, og Dronning Victoria likte det så godt at det siden har båret hennes navn. Da Prins William og Kate Middleton giftet seg, fikk brudeparet dette serviset i gave fra den ungarske stat. Det siste møtet med vinsmaking og musikk gav deltakerne et inntrykk av hva FEGIME og deres venner har i vente neste år på kongressen i Budapest. 9

Raske fremskritt NEWSLETTER 01.2014. Leder FEGIME

Raske fremskritt NEWSLETTER 01.2014. Leder FEGIME NEWSLETTER 01.2014 Leder Etter generalforsamlingen i Dublin i mai vil jeg det kommende året være president i FEGIME. Systemet vårt med rotasjon i styret har vist seg å være vellykket, siden hver enkelt

Detaljer

Ved Europas vugge Fra januar 2013 har FEGIME også virksomhet i Hellas 1. En sikker kontakt I oktober fikk Weidmüller besøk av FEGIME Future 3

Ved Europas vugge Fra januar 2013 har FEGIME også virksomhet i Hellas 1. En sikker kontakt I oktober fikk Weidmüller besøk av FEGIME Future 3 NEWSLETTER 02.2012 Leder Jeg vil gjerne gjenta den siste setningen i lederen min for et år siden: «I forretningslivet er det resultatet på bunnlinjen som teller når året er slutt.» Jeg gjentar denne setningen

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Elektroteknologien tar fart

Elektroteknologien tar fart ET MAGASIN FRA OTRA NORGE ET MAGASIN FOR ElEKTROBRANSJEN, UTGAVE NR 2-2011 Elektroteknologien tar fart NORD-NORGES BESTE ElEKTROMESSE NyE A-HUS HUSET SOM lager ENERGI BRANNSIKKERHET BlIR SENSOR-SPESIAlIST

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi Sikre Sider Kundeavis for Nokas Desember 2014 Kvalitet Nokas' høyeste verdi Kvalitet er ikke lenger bare et begrep man snakker om i generelle vendinger og som nevnes i vage målsetninger. Kvalitet er i

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Bacheloroppgave 2011 IKEA

Bacheloroppgave 2011 IKEA Bacheloroppgave 2011 IKEA Mersalg og kundelojalitet til IKEA Markedshøyskolen Campus Kristiania Markedsføring og Salgsledelse Innleveringsdato: 17.06.2011 Antall ord: 19 658 Studentnummer: 90126604 36021036

Detaljer

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse ISMAgazine Nr 2 / 2011 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse Ny fakturaløsning: Registrer regningen på nett Visma ordner resten Nå kan

Detaljer

Senter for IKT i utdanningen

Senter for IKT i utdanningen Evaluering av Brukerforum Utdanning Laget for: Senter for IKT i utdanningen Juni 2012 Christian Krohgs gate 1 22 95 47 00 Kontaktperson: Linn B. Sørensen linn.sorensen@ipsos.com 2012. All rights reserved.

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

Nr. 1 2010 LÅSESMEDEN. Låsesmedtreff side 4-11. Tradisjonsbærere på Majorstua side 20-21. Nytt FG Regelverk side 30-31 NORSKE LÅSESMEDER

Nr. 1 2010 LÅSESMEDEN. Låsesmedtreff side 4-11. Tradisjonsbærere på Majorstua side 20-21. Nytt FG Regelverk side 30-31 NORSKE LÅSESMEDER Nr. 1 2010 LÅSESMEDEN Låsesmedtreff side 4-11 Tradisjonsbærere på Majorstua side 20-21 Nytt FG Regelverk side 30-31 NORSKE LÅSESMEDER innhold 3 Leder 4-11 Låsesmedtreff 12 Halvveis til hundre 13 Nytt sted

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

Svanen og EU Ecolabel Suksesshistorier i nordiske småsamfunn

Svanen og EU Ecolabel Suksesshistorier i nordiske småsamfunn Svanen og EU Ecolabel Suksesshistorier i nordiske småsamfunn Svanen og EU Ecolabel Suksesshistorier i nordiske småsamfunn Produsentenes erfaringer Stefán Gíslason TemaNord 2013:576 Svanen og EU Ecolabel

Detaljer

Innovativ. visuell kunst. Grafisk bransje fokuserer på nye verdier. Canon Business Center Østfold - Relasjonsygging og tillit bak suksessen

Innovativ. visuell kunst. Grafisk bransje fokuserer på nye verdier. Canon Business Center Østfold - Relasjonsygging og tillit bak suksessen ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - DESEMBER 2005 Innovativ visuell kunst Grafisk bransje fokuserer på nye verdier Canon Business Center Østfold - Relasjonsygging og tillit bak suksessen Info Consensus forenkler

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke.

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke. NFT-info Nyheter fra Fotografiens Hus og Norges Fotografforbund Nr. 2-2005 Stiftet 1912. Årgang 91. Organ for norsk profesjonell fotografi. ISSN: 0332-8597 www.fotografisk.no Jo Benkow æresmedlem i Norges

Detaljer

Flytthit i Fjellregionen

Flytthit i Fjellregionen Flytthit i Fjellregionen 200120022003 200420052006 20072008 20092010 2011 Vertskapsordningen. Side 6 INNHOLD side 4 Flytthit 2001 2011 «I disse Flytthit-tider», sier vi. Men hva betyr nå det? Savner du

Detaljer

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD II

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD II LEAN BUSINESS PLANDUGNAD II Figur 1 Velkommen til samling 2 av denne plandugnaden. I dag blir en utrolig hektisk dag, så la oss bare komme i gang. Figur 2 I dag skal vi utelukkende fokusere på de to strategielementene

Detaljer

Overvåkning, personvern og sikkerhet

Overvåkning, personvern og sikkerhet Overvåkning, personvern og sikkerhet Hva mener du? Innhold 1 Velkommen til SurPRISE 5 1.1 Hvordan lese informasjonsheftet 6 2 Oppsummering 7 3 En helt vanlig dag 9 3.1 Overvåkning, personvern og sikkerhet

Detaljer

Retura i Trondheim og Kristiansund velger Creno

Retura i Trondheim og Kristiansund velger Creno ØKONOMIAVISEN creno Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Juni 2009 www.creno.no Tegn til taktskifte Miljø og moderne innfordringsarbeid hånd i hånd: Vi ser forsiktige

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt?

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? Bacheloroppgave 2012 BAC 3100 979675 979579 979618 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdanningen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer