SANDØY KOMMUNE 2020 REFERAT FRÅ FRAMTIDSPRATSAMLINGA 12. NOVEMBER Anne Lise Börlin - Flytta ut 16 år gamal og kom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SANDØY KOMMUNE 2020 REFERAT FRÅ FRAMTIDSPRATSAMLINGA 12. NOVEMBER 2008. Anne Lise Börlin - Flytta ut 16 år gamal og kom"

Transkript

1 SANDØY KOMMUNE 2020 REFERAT FRÅ FRAMTIDSPRATSAMLINGA 12. NOVEMBER 2008 Ordføraren innleidde og ønskte alle velkomne. Stikkord frå innlegga til bidragsytarane fritt gjengjeve. Anne Lise Börlin - Flytta ut 16 år gamal og kom tilbake.ville ikkje flytte tilbake for ein kvar pris. Då eg og familien flytta tilbake var det p.g.a.familie, vener og nettverk. Oppsummering - utfordringar: Rekruttere og behalde ungdomen Halde fram med å tilby fasilitetar. Alt blir ein vane sjølv Badeland og I.P. Husehallen. Tilby bustad, barnehageplass og jobb til begge i eit par. Vise at kommunen set pris på nyinnflyttarar. Realisere Nordøyvegen. Interkommunalt samarbeid, ikkje samanslåing med større kommune. Positiv reklame for kommunen. Få tilbake felleskaps- og samhaldskjensla. Følje utviklinga i samfunnet elles. Siw Harnes - Flytta ut og kom tilbake frå utlandet. Det internasjonale Sandøy har store utfordringar - språk og sosialt. Saknar eit forum for utlendingar, og arrangement som t.d. Internasjonal dag!! Positiv med Sandøy kommune: Godt barnehagetilbod i kommunen Mykje bra fritidstilbod

2 UKS v/jørgen Ask Bakke/Nanda Sæterøy om fritidsaktivitetar. UKS fornøgd med kommunen si satsing på fritidsaktivitetar og viste til spørjeundersøking for 7-10 klasse som viste gode tilbakemeldingar og som viser at ungdommen i Sandøy er ganske fornøgde med dei tilboda som finst. Sandøy vart tross alt årets ungdomskommune i M&R, og det er noko å bygge vidare på. Vi har eit rikt og trygt samfunn for ungdomen. UKS har også vore i kontakt med ungdomar i alderen år om kva dei meiner er viktig for at dei skal etablere seg i kommunen. Tilbakemeldingane var følgjande: Nordøyvegen Invitere studentar heim Fleire tilbod i helger og i feriar. Meir info om næringslivet i kommunen Fleire ungdomsbustader Den gruppa som det er vanskeleg å finne fritidstilbod til er dei frå år. Dei er gjerne heime berre i helgene, og ein treng ildsjeler som kan ta initiativ og organisere tilbod i helgene. Anne Iversen Ein attraktiv heimplass. Det er viktig å skape gode barndomsminne gode relasjonar til heimplassen. Aktørane i næringslivet kan bidra meir med kunnskap og entusiasme, gjere seg attraktive og aktivt gå inn for å skape trivsel. Ein treng tilrettelagte bustader for folk som skal etablere seg for å få tak i ungdomen, og eit mangfald i fritidsaktivitetar. Frivillige lag og organisasjonar må markere seg for bli sett og satsa på. Utfordringar framover: Kommunikasjon: Nordøyvegen Gode ferjer Gode offentlege og private tenester. Ansiktsløfting i det offentlege rom. Trygg og god kvardag i eit samfunn i takt med samfunnsutviklinga. Næringsliv: Tilrettelegging for nyetablerarar. Skape plattformar for samarbeid mellom offentleg og næringsliv. Næringslivet bør bli meir aktiv i ungdomsskulen for å marknadsføre seg overfor elevane.

3 Folkevalde: Legg opp til openheit og tillit Verne om kulturlandskapet Primus motorar må bli sett og verdsett. Fleire bustader Næringsutvikling Spørjeundersøking hjå utflytta ungdommar. Julesamling for ungdommar. Fokus på det offentlege rom BU-midlar. Laila Brunvoll - Innflyttar gjennom 60 år. Viktig for identitet at Sandøy består som kommune. Ein må ta vare på kompetansen som finst i kommunen, og ta alle grupper med på råd i samfunnslivet. Omsorgsbustader: o Bygge kollektiv det viktigaste er det sosiale livet. o Einsemd er det verste å leve med for eldre personar. Miljø: o Viktig med gode kollektive transporttilbod, også etter Nordøyvegen. o Arena for formidling av handarbeidkunnskapar til den oppveksande slekt. o Gamle og unge i lag. Åshild Surowiec - Innvandrar som skulle flytte vidare. Vi ville bort frå rotteracet i Canada og kom til rolige Harøya. Vi har lært å sette pris på m.a. sveler på ferga, og no har vi kjøp båt så no blir vi vel. Tryggleik for borna er viktig, men vi må også ha aktivitetar. Ser at det trengs tiltak for integrering av nyinnflytta, kva med ei ordning med mentor for nyinnflytta folk! Vi saknar ofte litt nettverk og kunne tenkt oss ein Frivilligheitssentral og Besteforeldre til leige. Dyrke dugnadsånda 17. mai-komiteen.

4 Repr. Elevrådet v/ Harøy skule Linn Cecilie Walstad Bakås og Matheus Araujo- Sandøy, ein god kommune å bu i. Fleire varierte fritidsaktivitetar. Omsorgsbustader. Nordøyvegen utbetring av vegane i kommune. Ikkje berre den smale koselige vegen vi har i dag. Satse på reiseliv. Sandøy kommune i 2020: * Koselig lite Kardemommeby det er lov å drøyme. Ole Mindor Myklebust Driv fiskeri og fiskebåtrederi. Utfordringar for Sandøy kommune fram mot 2020: Påstand: - Sandøy kommune har framtida framfor seg med utfordringar som lett let seg løyse. Sandøy dei siste 12 åra: Fiskeressursane no betre enn før. Næringslivet i kommunen har hatt stor utvikling og framgang. Bedrifter som t.d. Rostein Gruppen har utvikla seg til verdens største brønnbåtrederi. Utfordringar etter 2020: KommuneN må legge til rette for dei utfordringar ein møter som næringsaktør Kompetansen i næringslivet er unik i vårt miljø og må dyrkast og behaldast. Negativ folketalsutvikling må snu trenden. Lykken står den kjekke bi påstand følgjar: o Vi har fått Nordøyvegen positivt for folketalsutvikling o Vi har fått Havsul 1 Legge til rette for meir bustadbygging. Bygge eldrebustader med kollektive løysingar. Fortsatt satsing på barnehage. Legge til rett for innovasjon, kultur og trivsel.

5 Else Steinshamn - Siste 12 år sett fram mot Kva skjer i løpet av 12 år: Som barn legg ein fysisk og psykisk grunnlag for resten av livet, og oppvekstvilkår er avgjerande for barn si utvikling. Kor er indianarsletta no? helserøvarar har endra barn sine leikevanar, frå uteleik til meir innesitting med data og TV. Det er positivt med turstiar både for born og vaksne, men særleg born treng andre utfordringar enn berre å gå frå A til B. Viktig med godt uteområde i skulen for utvikling av god helse. Skulefruktordninga er viktig å innføre att auka trivsel i skulen og stor førebyggande helsegevinst generelt sett. Ved å satse på barna, satsar vi på framtida. I 2020 har kommunen innsett at helseførebyggande arbeid er betre enn brannslokking. EIN TAKKAR FOR INNSPELA I SAMBAND MED MØTET OG VONAR AT IDEAR, GODE TANKAR OG KONKRETE FORSLAG TIL PLANARBEIDET, SANDØY KOMMUNE 2020, FÅR GODE LEVE- OG VEKSTVILKÅR INNANFOR BÅDE DET POLITISKE SYSTEMET OG I SAMMFUNNSLIVET FOR ØVRIG!

Kommuneplan for Eid kommune

Kommuneplan for Eid kommune Kommuneplan for Eid kommune 2005 2016 Del II Mål og strategiar Høyringsdokument Teknisk styre 23.08.05 1 Innhald DEL 2 MÅL OG STRATEGIDEL...4 1. VISJON OG STRATEGI...4 1.1 Visjon...4 1.2 Innsatsområde/Strategi...5

Detaljer

Med hjarte for den rette staden. Atlanterhavsvegen Bud Kristiansund

Med hjarte for den rette staden. Atlanterhavsvegen Bud Kristiansund Med hjarte for den rette staden Atlanterhavsvegen Bud Kristiansund INNLEIING... 3 OM UNDERSØKINGA... 4 OM BUSTADVAL OG TRIVSEL... 6 OM BUSTADVAL... 6 OM TRIVSEL... 9 MED HJARTE FOR DEN RETTE STADEN...

Detaljer

ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA

ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA Ein ny start for Os! VALPROGRAM Os Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2011-2015 ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA DEN NYE OS-AVTALEN VALPROGRAM 2011-2015 VALPROGRAM

Detaljer

Flytting til Hardanger

Flytting til Hardanger Flytting til Hardanger unge vaksne sine preferansar og praksisar Juni 2008 Innhald: 1. Innleiing s3 2. Metode s5 3. 31-åringane frå Hardanger kven er dei? s7 4. Bustad og Arbeid s12 5. Tilknytning, trivsel

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR GOL TETTSTAD

UTVIKLINGSPLAN FOR GOL TETTSTAD UTVIKLINGSPLAN FOR GOL TETTSTAD Eit kraftig lyft framover Vedteken av Kommunestyre i K-sak 01/05 Gol kommune Oppsummering Gol kommune ynskjer eit kraftig lyft framover for Gol tettstad. I ei tid med stor

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

4000-innbyggjarkommunen Etne. - Ein rapport om arbeid med aktiv folketalsutvikling i Etne Kommune

4000-innbyggjarkommunen Etne. - Ein rapport om arbeid med aktiv folketalsutvikling i Etne Kommune 4000-innbyggjarkommunen Etne - Ein rapport om arbeid med aktiv folketalsutvikling i Etne Kommune Etne United Bulystutvalet i Etne Kommune Sluttrapport, 10. Mars 2009 1 1 Føreord Denne rapporten representerer

Detaljer

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55)

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) ÅSERAL KOMMUNE. LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) 1. Innleiing... 4 2. Plangruppe og planprosess... 4 3. Levekår og livskvalitet... 5 4. Visjon / hovudmålsetting for

Detaljer

ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006.

ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006. Servicetorget ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006. Medlemer: Kjartan Kvien, Skjolden Ellen Susanna Haugen, Gaupne Per L. Kvam, Hafslo Gunhild Brun, Jostedal Erling Vigdal, Gaupne Elen Johanne Øygard, Hafslo

Detaljer

Program for Vanylven Venstre

Program for Vanylven Venstre Program for Vanylven Venstre for perioden 2015-2019 Vi ynskjer oss: Liv i alle bygder Gunstige lån/tilskot til førstegongsetablerarar Tilrettelegging for tomteareal der folk vil bu Støtte entreprenørar

Detaljer

VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019. Arbeiderpartiet.no FRÅ BYGDA FOR FOLKET

VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019. Arbeiderpartiet.no FRÅ BYGDA FOR FOLKET VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019 FRÅ BYGDA FOR FOLKET Arbeiderpartiet.no Frå bygda for folket Vågå Arbeiderparti meiner at vi har mykje å vera stolte over i Vågå. Vi er eit parti som har vilje til

Detaljer

Regional plan for folkehelse

Regional plan for folkehelse Regional plan for folkehelse Om prosess mv. Sjumilssteg/koordinatorsamling 25. September 2014 Sogndal Kva er planlegging? Planleggingen skal fremme helhet ved at sektorer, oppgaver og interesser i et område

Detaljer

Flora kommune ÅRSRAPPORT 2014

Flora kommune ÅRSRAPPORT 2014 Flora kommune ÅRSRAPPORT 2014 Florø 31.03.2015 FORORD 2014 vart eit år med omfattande aktivitet i Flora kommune. Tenestene sine rapportar fortel om målretta arbeid for å gjere kommunen vår til ein enda

Detaljer

Tørvikbygd Bladet 1.

Tørvikbygd Bladet 1. Tørvikbygd Bladet 1. utgåve: April 2011 NYTT BLAD FOR TØRVIKBYGD! No er 1.utgåva av Tørvikbygd bladet klar! Størst plass denne fyrste gongen har årsmelding og grendamøtet fått. I årsmeldinga får de innblikk

Detaljer

Kristeleg Folkeparti Politisk program 2013-2017. Innhaldsliste. KrF sitt verdigrunnlag og ideologi... 7. Grunnverdiar... 7

Kristeleg Folkeparti Politisk program 2013-2017. Innhaldsliste. KrF sitt verdigrunnlag og ideologi... 7. Grunnverdiar... 7 Kristeleg Folkeparti Politisk program 2013-2017 Innhaldsliste KrF sitt verdigrunnlag og ideologi... 7 Grunnverdiar... 7 Det kristne menneskesynet... 7 Nestekjærleiken... 7 Forvaltaransvaret... 7 Kristendemokratiske

Detaljer

Maritimt Møre i møte med ei kunnskapsintensiv framtid

Maritimt Møre i møte med ei kunnskapsintensiv framtid Maritimt Møre i møte med ei kunnskapsintensiv framtid Forskingsdagane 2013, Quality Hotel Ulstein, Ulsteinvik 23. september 2013 Finn Ove Båtevik Else Ragni Yttredal Marthe Hanche-Olsen Viktige faktorar

Detaljer

HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010

HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010 Fylkesmannen i Møre og Romsdal HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010 Erfaringsrapport og sjekkliste Innhald Innhald 2 Om rapporten 2 God Helse i Møre og Romsdal 3 Om Helse i plan 4 Helse i plan i Møre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Program for Finnøy Venstre 2015-2019

Program for Finnøy Venstre 2015-2019 Program for Finnøy Venstre 2015-2019 Kommunevalet 2015 1 INNLEIING Finnøy Venstre stillar i den føreståande perioden med ei god liste på 24 kandidatar. Det er me stolte av! Alle kandidatane har eit sterkt

Detaljer

Program for Austevoll Venstre

Program for Austevoll Venstre Program for Austevoll Venstre for perioden 2015-2019 Ein kommune for alle. Austevoll Venstre ønsker at me skal ha ein god og trygg kommune å bu i for alle. Me ønsker oss at alle som bur og vil bu her føle

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse i Etne Kommune

Handlingsplan for psykisk helse i Etne Kommune Handlingsplan for psykisk helse i Etne Kommune INNLEIING ENDRINGAR FRÅ HANDLINGSPLAN 2003 2006 1.0 MÅLSETJING 2.0 RAMMEVILKÅR 2.1 Statlege rammevilkår 2.1.1 Tiltak retta mot vaksne 2.1.2 Tiltak retta mot

Detaljer

BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017

BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Flora kommune BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Ungdommane og Westcon er viktige ressursar for Flora i framtida. Flora bystyre sitt vedtak 12.12.2013. FORORD I løpet av 2013 fekk

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

Folkehelseoversikt for. Fjell kommune

Folkehelseoversikt for. Fjell kommune Folkehelseoversikt for Fjell kommune 2014 Innhaldsliste 1. Bakgrunn... 3 1.1 Folkehelselova... 3 1.2 Om folkehelse... 4 1.3 Kjelder... 5 1.4 Folkehelseprofil... 5 2. Befolkningssamansetting... 6 2.1 Dagens

Detaljer

PÅ VEG MOT EIT BEREKRAFTIG SAMFUNN KOMMUNEPLAN FOR GOL 2008 2020 SAMFUNNSDELEN

PÅ VEG MOT EIT BEREKRAFTIG SAMFUNN KOMMUNEPLAN FOR GOL 2008 2020 SAMFUNNSDELEN PÅ VEG MOT EIT BEREKRAFTIG SAMFUNN KOMMUNEPLAN FOR GOL 2008 2020 SAMFUNNSDELEN side 2 av 60 INNHALD DEL 1 INNLEING. side Forord 5 Visjon og overordna mål 2020 7 Verdigrunnlag 9 Kulturarven 11 DEL 2. MÅL

Detaljer

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune Tilstandsrapport 2014 for oppvekstsektoren i Ål kommune 1 2 Innhold 1. Innleiing... 5 2. Oversikt over avdelingane i oppvekstsektoren... 5 2.1 Barnehage... 5 2.1.1 Tilsyn... 6 2.2 Skule... 6 2.3 Andre

Detaljer