Internasjonale utviklingstrekk i høyere utdanning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internasjonale utviklingstrekk i høyere utdanning"

Transkript

1 Internasjonale utviklingstrekk i høyere utdanning Lederutviklingsprogram for faglig-administrativ ledere ved universiteter og høgskoler UHRs dekanskole 9 Sem gjestegård, Asker 10. oktober 2013 Peter Maassen Universitetet i Oslo

2 Internasjonal utviklinger: Finanskrise og (økende) kostnader av HU Kunnskapsøkonomi og HU som sentralt kunnskapsinstitusjon New World Order og rangering av universiteter Konkurranse om fremragende akademiker ( forsker ) og studenter IKT MOOCs / On-line utdanning Etc.

3 Politisk konsekvens: Høyere Utdanning som politisk område mer sentralt - men mindre spesiell

4 HU politikk: Nasjonalt fokus først og fremst på: HU kostnader / finansiering HU systemstruktur Forhold stat HU institusjoner (autonomi/ihr) Styring / ledelse av universiteter og høyskoler Forhold mellom HU (og FoU), kunnskap og innovasjon HU og arbeidsmarked Utgangspunkt: økende fokus på global økonomiske utviklinger og rolle av HU i styrking av konkurranse evne av egen økonomi (innovasjon og arbeidsplasser)

5 Eksempler av nye HU policy temaer 1. Diversitet/differensiering: Profilering av høyere utdanningsinstitusjoner gjennom stimulering av samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon 2. Horisontalisering : Koordinering av kunnskapspolitikk, dvs. områder som høyere utdanning, teknologi, innovasjon, arbeid, yrkesutdanning, og forskning. 3. Kvalifikasjonsrammeverket og læringsutbytte: Stimulering av annerkjennelse av uformell læring/kvalifikasjoner, og ikkeformelle utdanningsstrukturer (inkl. næringsliv).

6 1. Diversitet av HU systemer Tradisjon: Binær HU systemer Univ Høyskoler

7 Diversitet utfordring: elite institusjoner eller centres of excellence? HU System: mellom-institusjonelle diversitet HU system: intra institusjonelle diversitet

8 Diversitet utfordring: elite institusjoner eller centres of excellence? HU System: mellom-institusjonelle diversitet Europa: Storbritannia, Sveits (føderalt) USA; Japan; Canada, Australia; Brasil; Kina HU system: intra- institusjonelle diversitet Norge (?) Blandet system diversitet, men: mål er mellom-institusjonelle diversitet : Europa: Danmark, Finland, Frankrike, Nederland, Portugal, Russland, Sverige, Sveits, Tyskland,

9 2. Horisontalisering av kunnskapspolitikk Mer effektiv kunnskapspolitikk gjennom integrasjon av departementer (for eksempel Danmark, Storbritannia) eller formelle koordineringsstrukturer (for eksempel Finland)

10 3. Kvalifikasjonsrammeverket Europeisk initiativ (EQF) Nasjonal implementering og utfordringer (Pandoras boks?)

11 HU politikk på europeisk nivå EUs interesse: Utvikle kompetanse på en illegalt politisk område Europeisk felles politisk fokus først og fremst på: Rolle av HU i sosioøkonomisk utvikling

12 After remaining a comparatively isolated universe for a very long period, both in relation to society and to the rest of the world, with funding guaranteed and a status protected by respect for their autonomy, European universities have gone through the second half of the 20 th century without really calling into question the role or nature of what they should be contributing to society. The changes they are undergoing today and which have intensified over the past ten years prompt the fundamental question: Can the European universities, as they are and are organized now, hope in the future to retain their place in society and in the world? (Commission 2003: 22)

13 HU politikk på europeisk nivå (kont.) Siden 2000 felles politiske arenaer viktigere Forskning: ERA Utdanning: Bologna/EHEA; Education 2020; LLL Men, politisk utgangspunkt mht HU har endret seg: Fra: HU må reforms og EU må ta over ansvar for HU (2006) Til: HU må reforms, men nasjonalstaten har ansvar for styring og finansiering av HU (2011) Argument: HU må reforms fordi Europa taper konkurranse med resten av OECD (sp. USA) og BRIC land (Brasil, Russland, India og sp. Kina)

14 EU Modernisation Agenda for Higher Education (2011): There is no single excellence model: Europe needs a wide diversity of higher education institutions, and each must pursue excellence in line with its mission and strategic priorities. The main responsibility for delivering reforms in higher education rests with Member States and education institutions themselves. In order to maximise the contribution of Europe's higher education systems to smart, sustainable and inclusive growth, reforms are needed in key areas: 1.increase the quantity of higher education graduates at all levels; 2.enhance the quality and relevance of human capital development in higher education; 3.create effective governance and funding mechanisms in support of excellence; 4.strengthen the knowledge triangle between education, research and business. 5.the international mobility of students, researchers and staff, as well as the growing internationalisation of higher education, have a strong impact on quality and affect each of these key areas.

15 Knowledge Triangle / Kunnskapstrekant Innovasjon Utdanning Forskning

16 Hvordan forholder utviklinger i norsk høyere utdanningspolitikk seg i forhold til utviklinger i resten av Europa/verden? Attraktivitet av norsk HU? Skolepenger i andre nordiske land Norske PhD stipendiater høyeste lønn i verden Norske høyskole sektor mest forskningsorientert i verden Økende HU- og forskningsbudsjetter

17 Nasjonalt HU politikk; europeiske eksempler Nederland: 80-tallet reformer og ny styringsmodell (HOAK) Univ. Utrecht innovasjon: university / honors colleges Nasjonal utvalg (2010): trefoldig differensiering 1. av struktur; 2. mellom institusjoner; og 3. i utdanningstilbud Prestasjonsavtaler mellom HU institusjoner og regjering ( ): 1. Forbedring av utdanningskvalitet og prestasjoner av studenter 2. Differensiering og profilering av utdanning 3. Profilering ( utvikling av tyngdepunkter ) av forskning 4. Mer oppmerksomhet for kunnskap-valorisering 7% av HU budsjett for finansiering av prestasjoner

18 Nederland: Prestasjonsavtaler i praksis Universitetet i Utrecht (UU) Kvalitet og eksellense Eksellense: deltakelse av studenter på honors utdanning øker fra 5% i 2006, og 9% i 2010 til 12% i 2016 Kvalitet: UU er blant de beste 3 utdanningsuniversiteter i Nederland Studiekvalitet (frafall, flytting, resultater) Frafall blant førsteårets Bachelor studenter synker fra 20% (2006) og 18% (2010) til 15% (2016). Flytting: % studenter som flytter etter førsteårets Bachelor studie til en annen program på UU synker til 6% Resultater: antall Bachelor studenter som blir ferdig med Bachelor studie innenfor 4 år øker fra 69% (2006) og 74% (2010) til 77% (2016) Utdanningsintensitet og lærerkvalitet Utdanningsprofilering (avslutting av 6 studieprogrammer) Profilering/Tyngdepunkter i forskning Valorisering Effektiv bruk av midler (overhead max. 20% av budsjett) Investering av minst 15 million per år for realisering av prestasjonsavtaler (20% utdanning; 80% forskning)

19 Nederland: Prestasjonsavtaler i praksis Høyskole i Utrecht (HU) Studiekvalitet (frafall, flytting, resultater) Frafall: totalt i % (samme nivå som 2008) Flytting: antall studenter som flytter etter 1. år Bachelor studie til en annen program på HU er 4,2% i 2015 (samme nivå som 2009) Resultater: antall Bachelor studenter som blir ferdig med Bachelor studie innenfor 4 år blir stabilt på 63% i 2015 Kvalitet og eksellense Eksellense: deltakelse av studenter på honors utdanning øker fra 1,5% i 2010 til 6% i 2015 Kvalitet: tilfredshet av HU kandidater (alumni) Utdanningsintensitet og lærerkvalitet Effektiv bruk av midler (overhead max. 24,8% av budsjett )

20 Tyskland Excellence initiativ i universitetssektor Mål: o Stimulering av diversitet & institusjonell profilering o Stimulering av utvikling av Tyske elite universiteter Regional samarbeid initiativer (inkl. universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter, næringsliv) EQF/NKR: egen fokus på læringsutbytte i næringsliv Politisk bekymring om bruk av institusjonell handlingsrom i universitets og høyskole praksis Hochschulpakt 2020 : avtaler mellom bundesregjering og HU institusjoner om økning av antall studieplasser; og premie for ekstern finansierte forskningsprosjekter Valg (23 september): fokus på finansiering av HU

21 Tyskland Exzellenzinitiativ

22 UK/England Forslag Cameron regjering: Fokus på STEM Skolepenger som viktig del av HU finansiering ( 9000 p.s. per år) Ingen offentlig finansiering lenger for studieprogrammer i humaniora og samfunnsvitenskappen Nedgang av antall søkere i humaniora Endring i adgangskriteria for nye studenter (ikke lenger cap on ABB students ). Resultat: konkurranse mellom universiteter om 1 milliard skolepenger. Forslag: fra kontrakter til strategiske forhandlinger

23 Nasjonalt HU politikk; eksempler fra Norden Finland som Europas innovasjonsforbilde Offentlig FoU finansiering (2012): Universiteter: million (29%) Tekes: million (28%) Academy of Finland: million (16%) Government research institutes: million (15%) Universitetssykehus: 36.0 million (2%) TOTALT milliard (100%)

24 Finland: Reform (2010) av universiteter, fokus på: HU struktur, fusjoner Eierskap av HU institusjoner, public corporations eller private stiftelser Finansiering Personal status Resultat, bl. a. : To private universiteter, inkl. Aalto Universitet (Stiftelse, 1 januar 2010; med over 700 million i endowment ) Eksperimenter med studieavgifter Personal ikke lenger statsansatte

25 Finland: AMK institusjoner (Polytechnics; Universities of Applied Science) Endringsdynamikk: HU struktur, fusjoner Finansiering (innsparing-30% istedenfor nye midler) Uklar rolle i FoU & Innovasjonssystem Nye indikatorer Reformer forventet i 2014 (preget av fianskrise)

26 Finland: Innovasjonskrise! 1. Mistet utvikling av smartphone (NOKIA s nedgang) 2. Finske Paradox: merkelig fravær av høyvekst grundere (Erkko Autio 2009) 3. Uklare FoU og innovasjonsroller av HU institusjoner og forskningsinstitutter 4. Finanskrise (P. Hymanen 2013) 5. Oppkomst av true Finns (P. Hymanen 2013) Konsekvenser for HU institusjoner: Nytenkning om forhold mellom HU og innovasjon 1. Forskningsbasert undervisning viktigere for innovasjon i SMEs enn FoU 2. Forbi triple helix tenkning. Forskningsintensive universiteter skal ha en annen rolle enn vanlige universiteter og høyskoler. I tillegg: Fusjoner av offentlige forskningsinstitutter i 2015 Fornyelse av forskningsfinansiering i instituttsektor

27 Nasjonalt HU politikk; eksempler fra Norden Danmark Universitetsreformer: 2003: universitets autonomi og ledelsesstruktur : forskningskonsentrasjon og spissing, bl. a. gjennom fusjoner og økning av forskningsbudsjett: fra 12 til 8 universiteter

28 Danmark: evaluering av universiteter i 2009 Lovendring (2011) Politiske spørsmål: 1. Endelige HU struktur i Danmark? For eksempel, antall universiteter; integrasjon universitet- og høyskolesektor? 2. Forskning vs utdanning? 3. Akkrediteringssystem? 4. Finansiering i framtiden?

29 R&D resources R&D data Nordic countries, OECD, EU15 Year Norway DK Sweden Finland OECD EU15 R&D expenditure as part of GDP (%) R&D expenditure per capita NOK Source: NIFU Public R&D expenditure as % of total R&D expenditure Industry R&D expenditure as % of total R&D expenditure R&D expenditure in HE sector as % of total R&D expenditure

30 Europa: Felles politikk/koordinering av nasjonal politikk: Open Method of Coordination (OMC) Fellesstrukturer Utdanning: Bologna 2020 / European Higher Education Area (EHEA) Europeisk kvalitetssikring/akkreditering (EQAR) Fellesgradsprogrammer (Erasmus Mundus) Kvalifikasjonsrammeverket (EQF) European Research Area (ERA); Ljubljana prosessen Økende (grunn-)forskningsfinansiering gjennom europeiske strukturer (FP7/HORIZON 2020, inkl. ERC; EIT) FET /FET Flagships (DG Digital Future/CONNECT)

31 Marble cake federalism No rigid delineation of which level of government held authority over which set of activities (Donahue 1996)

32 Europeisk kontekst Konkurranse om vitenskapelige ansatte og studenter Konkurranse om forskningsfinansiering HORIZON pilarer: 1. Fremragende forskning (inkl. ERC); budsjett 24,3 milliard 2. Forskning for å håndtere Store Utfordringer (Grand Challenges); budsjett 30,9 milliard 3. Forskning for å forstyrke næringslivs ledelse i innovasjon (inkl. EIT); budsjett 17 milliard

33 ERC ERC: 3710 stipender/kontrakter (Okt. 2013) Relativt best: Storbritannia: 823 stipend Nederland: 307 stipend Sveits: 277 stipend Israel: 204 stipend Norden: Sverige: 140 stipend Danmark: 70 stipend Finland: 58 stipend Norge: 35 stipend Island: 1 stipend

34 ERC: Fokus på topp av pyramide 5th anniversary seminar of ERC José Manuel Barroso, The ERC has become a remarkable story for Europe in such a short time. Five years dedicated to supporting 2,500 of the very best, brilliant minds not least the younger talent have played a key role in stimulating competitiveness and growth, in the challenging times we are going through. Helga Nowotny (President of ERC): If 50% of the ERC grants go to 50 institutions across Europe, it is obvious that they are extremely attractive to some of the best researchers.

35 EU og diversitet i HU U-Map (http://www.u-map.eu/) U-Multirank (http://www.u-multirank.eu/)

36 Utviklinger utenfor Europa Fremgang høyere utdanning i BRIC land (Brazil, Russland, India, Kina)? 1. Rangering 2. Adgang/deltakelse ( participation ) 3. Forskningsvolum 4. Forskningskvalitet 5. Konkurranse om studenter og ansatte Hvor viktig er BRIC land for norsk HU?

37 country Scientific publishing in selected countries (2010) Nr of articles % of world production Nr of articles per 1000 inhabitants Relative change in nr of articles USA % % China % % UK % 1,51 32% Germany % % Japan % % India % % Brasil % % Netherlands % % Source: National Science Indicators/ Thomson Reuters/ NIFU Russia % % Poland % % Switzerland % % Denmark % % Czech Rep % % Hungary % % 37 Total world % %

38 Country Citation index Relative citation index ( ) Difference in points Switzerland Denmark Netherlands UK USA Germany Hungary 99 7 Czech Republic 98 9 Japan 91 4 Source: National Science Indicators/ Thomson Reuters/ NIFU China 91 7 India 69-2 Poland 68-7 Brasil Russia 51-1 Average world EU OECD 111 3

39 Nåværende systemdynamikk i Norge 1. Nasjonal strategi for høyere utdanning og FoU? 2. Norge eneste OECD-land med en teknisk definisjon av universitet. 3. Binært system beveger seg mot integrasjon 4. Drivkraft: enkeltinstitusjonenes ambisjoner 5. Dynamikk knyttet til universitetsstatus 6. Profesjonsutdanning på bachelor-nivå problematisk? 7. Fragmentert master- og doktorgradsutdanning 8. Lavt maks. lønnsnivå for vitenskapelig ansatte på seniornivå 9. Endringer i kunnskapsbehov i samfunnet

40 Nåværende systemdynamikk i Norge (kont.) 10. Demografisk utvikling 11. Ungdom som flytter til storbyer 12. Bekymring om toppforskning : fragmentering, finansiering, rekruttering og kvalitet 13. Ingen klar forskningspolitikk 14. Ingen effektive institusjonell eller nasjonal støtte til akkvisisjon av internasjonale forskningsmidler (FP7/ERC/NSF)

41 Nåværende systemdynamikk i Norge (kont.) 15. Finansieringssystemet for U&H er ikke effektivt nok: straffer samarbeid, basisfinansiering ikke gjennomsiktig og for stor; kontroversiell resultatbasert del 16. SAK politikk ikke effektiv 17. Regionale UH institusjoner: Vanskelig å tiltrekke og holde på vitenskapelig personale på seniornivå 18. Overser betydningen av den internasjonale dimensjonen. Fokus på nasjonale/regionale dynamikk 19. Økende byråkratisering av UH sektor (bl. a. Riksrevisjonen)

42 Politisk Plattform Høyre/FRP Høyere utdanning Regjeringen vil: 1. Øke grunnfinansieringen av utdanningsinstitusjonene. 2. Øke andelen av finansieringen til universitets- og høyskolesektoren som er resultatbasert. Kriteriene for resultater skal utredes. 3. Fryse strukturen i høyere utdanning inntil effekten av nye universitetsopprettelser er evaluert, og sikre at vi får en struktur som gir miljøer med sterke fagprofiler. 4. Satse på utvikling av fremragende studietilbud gjennom å benytte vitenskapelig spisskompetanse etter modell fra sentre for fremragende forskning. 5. Øke opptakskapasiteten innen ingeniør- og realfag. 6. Heve inntektstaket for studenter og justere studiestøtten utover pris- og kostnadsvekst. 7. Innføre studiestøtte til førsteåret ved bachelorstudier i ikke-vestlige land og til freshman-året i USA. 8. Bygge ut flere studentboliger og forenkle regelverket slik at det blir enklere å samarbeide med private. 9. Styrke de tekniske fagskolene og gjeninnføre statlig finansiering av fagskolene. 10. Styrke NOKUTs arbeid med å heve kvaliteten i utdanningen og i institusjonene.

43 Politisk Plattform Høyre/FRP Forskning Regjeringen vil: 1. Styrke forskningsinnsatsen for å nå målet om at forskning skal utgjøre 3 pst av BNP innen Fremme fremragende forskningsmiljøer ved å starte opp flere Global Centres of Expertise. 3. Styrke forskningsrådets åpne programmer som legger avgjørende vekt på kvalitet, som Sentre for fremragende forskning (SFF), Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). 4. Øke den frie prosjektstøtten for å fremme banebrytende forskning. 5. Arbeide for, og stimulere til, økt internasjonalisering av forskningen, eksempelvis gjennom deltakelse i EUs rammeprogrammer. 6. Styrke programmer for kommersialisering av forskningsresultater blant studenter og forskere. 7. Øke midlene til såkornfondene for å videreutvikle nye bedrifter og innovasjoner. 8. Stimulere til mer forskning i næringslivet og sterkere samhandling med akademia, blant annet gjennom å bedre Skattefunn og gaveforsterkningsordningen, og utvide Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) og nærings-phder. 9. Forenkle byråkratiet rundt søknader om forskningsmidler.

44 Utfordringer for faglig-administrative ledere ved norske universiteter og høyskoler 1. Strategi utvikling: Faglig profil Lokal/regional; nasjonal; internasjonal aktiviteter, mål og fokus Basis for samarbeid/arbeidsdeling og avtale med departement (opp- og nedprioritering av fagområder i institusjonene) 2. Personalpolitikk Bruke internt handlingsrom mer strategisk 3. Finansiering Fra 0 20% til 20 50% eksterne inntekter?

45 Utfordringer for faglig-administrative ledere (kont.) 4. Organisasjon, administrasjon og styring/ledelse Klar fordeling av ansvar mellom nivåer 5. Akademisk og administrasjon samarbeid: Mer fleksibilitet og teambygging i stedet for separate domener, reglerdominans og firkanthet 6. Bygging av internasjonale konkurranse ekspertise Hvordan kan man forbedre konkurranseevne på alle nivåer?

46 Tusen takk for oppmerksomhet!

Internasjonale utvekslingstrekk i høyere utdanning Mangfold, arbeidsdeling; samarbeid, konkurranse

Internasjonale utvekslingstrekk i høyere utdanning Mangfold, arbeidsdeling; samarbeid, konkurranse Internasjonale utvekslingstrekk i høyere utdanning Mangfold, arbeidsdeling; samarbeid, konkurranse Lederutviklingsprogram for faglig-administrativ ledere ved universiteter og høgskoler UHRs dekanskole

Detaljer

Institusjonell dynamikk i høyere utdanning

Institusjonell dynamikk i høyere utdanning Institusjonell dynamikk i høyere utdanning NOKUT-konferanse Oslo, 25.- 26. april 2012 Peter Maassen, Universitet i Oslo 1.Universitetsdefinisjon i endring 2.Europeisk kontekst 3.Nasjonal HU dynamikk 4.Reformutfordringer

Detaljer

Profilering, konsentrasjon, arbeidsdeling, konkurranse: internasjonale utvekslingstrekk i høyere utdanning

Profilering, konsentrasjon, arbeidsdeling, konkurranse: internasjonale utvekslingstrekk i høyere utdanning Profilering, konsentrasjon, arbeidsdeling, konkurranse: internasjonale utvekslingstrekk i høyere utdanning Peter Maassen Lederutviklingsprogram for faglig-administrativ ledere ved universiteter og høgskoler

Detaljer

Forskningbasert og arbeidslivsrelevant

Forskningbasert og arbeidslivsrelevant Unios konferanse for høyere utdanning og forskning 25. 26. mars 2015 Skyhøye ambisjoner hvordan leve opp til forventningene? Forskningbasert og arbeidslivsrelevant - Utdanninger for velferdsstatens behov

Detaljer

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon

Detaljer

Buskerudtinget 13.4.2015

Buskerudtinget 13.4.2015 Buskerudtinget 13.4.2015 - Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren - HBV nå og i framtiden Buskerudtinget 13.4.2015 - HBV nå Visjon Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) skal utvikles til et

Detaljer

Sett under ett - eller er det et fett? Katrine Elida Aaland FF Landsråd 11.02 2008

Sett under ett - eller er det et fett? Katrine Elida Aaland FF Landsråd 11.02 2008 Sett under ett - eller er det et fett? Katrine Elida Aaland FF Landsråd 11.02 2008 Bakgrunn Utvalgets bakgrunn og grunnlag for forslagene A) Kunnskapsbasen Manglende data og forskning på området Problemanalyse

Detaljer

Forskningsmeldingen 2013

Forskningsmeldingen 2013 Rektor Ole Petter Ottersen Forskningsmeldingen 2013 Hva betyr den for forskningsadministrasjonen? Målbildet Democratization of knowledge and access Contestability of markets and funding Digital technologies

Detaljer

Internasjonalt forskningssamarbeid hvordan vil Forskningsrådet legge til rette for økt innsats?

Internasjonalt forskningssamarbeid hvordan vil Forskningsrådet legge til rette for økt innsats? Internasjonalt forskningssamarbeid hvordan vil Forskningsrådet legge til rette for økt innsats? SFI møte 20.09.11, avd dir Kristin Danielsen 3-4/11/2010 1 Globale utfordringer og globale innovasjonsnettverk

Detaljer

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Peter Maassen 28. januar 2016 Kontekst Forskergruppe ExCID Aktiviteter fokusert på: o Publisering

Detaljer

Forskningsmeldingen: Klima for forskning

Forskningsmeldingen: Klima for forskning Forskningsmeldingen: Klima for forskning Dekanmøtet i medisin 26. mai 2009 Seniorrådgiver Finn-Hugo Markussen Kunnskapsdepartementet Disposisjon Hovedinnretting og mål i meldingen Utviklingen i norsk forskning

Detaljer

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats Innledning I Universitets og høgskolerådet Universitets og høgskolerådet (UHR) er en interesseorganisasjon og et samarbeidsorgan for akkrediterte universiteter

Detaljer

En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge

En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge 12 Kunnskap En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge trenger tilgang på dyktige fagfolk, og derfor vil regjeringen gjennomføre et eget yrkesfagsløft.

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

Ny instituttpolitikk

Ny instituttpolitikk Ny instituttpolitikk Sveinung Skule Nestleder i styret for Forskningsinstituttenes fellesarena FFAs årskonferanse Oslo, 3. mai 2017 Bruk evalueringene! Miljøinstitutter Høy relevans The impact cases, user

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Dag W. Aksnes. Norsk forskning målt ved publisering og sitering

Dag W. Aksnes. Norsk forskning målt ved publisering og sitering Dag W. Aksnes Norsk forskning målt ved publisering og sitering Noen vurderinger av kvaliteten til norsk forskning Benner &Öquist (2013) The international visibility of Norwegian universities is limited,

Detaljer

Struktur og ambisjoner - Regjeringens kunnskapspolitikk

Struktur og ambisjoner - Regjeringens kunnskapspolitikk Struktur og ambisjoner - Regjeringens kunnskapspolitikk Bjørn Haugstad Akademikernes topplederkonferanse 22. Januar 2015 Syv punkter for høyere kvalitet i forskning og høyere utdanning 1. Gjennomgang av

Detaljer

Diversiteten i den norske UH-sektoren. Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, Analyseavdelingen i NOKUT

Diversiteten i den norske UH-sektoren. Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, Analyseavdelingen i NOKUT Diversiteten i den norske UH-sektoren Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, Analyseavdelingen i NOKUT Mangfoldige høyere utdanningssystem? Alle land har en intensjon/politisk målsetting om å ha et mangfoldig

Detaljer

Innspill til revisjon av Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Innspill til revisjon av Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref: 17/1829 Vår ref: 207.01 15. september 2017 Innspill til revisjon av Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning Vi viser til brev mottatt

Detaljer

Panorama - virkemidler. Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016

Panorama - virkemidler. Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016 Panorama - virkemidler Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016 To virkemidler møter ulike behov INTPART bidra til å bygge verdensledende fagmiljøer UTFORSK kvalitet i utdanningen gjennom engasjement

Detaljer

EU og utdanning. utdanningsråd Harald E. Nybølet

EU og utdanning. utdanningsråd Harald E. Nybølet EU og utdanning utdanningsråd Harald E. Nybølet Norges delegasjon til EU i Brussel Norges største utenriksstasjon med rundt 60 medarbeidere «Statsadministrasjonen i miniatyr», nesten alle fagdepartementer

Detaljer

EUs utdanningssamarbeid i et internasjonalt perspektiv. utdanningsråd Harald E. Nybølet

EUs utdanningssamarbeid i et internasjonalt perspektiv. utdanningsråd Harald E. Nybølet EUs utdanningssamarbeid i et internasjonalt perspektiv utdanningsråd Harald E. Nybølet Norges delegasjon til EU i Brussel Norges største utenriksstasjon med rundt 60 medarbeidere «Statsadministrasjonen

Detaljer

Forskning flytter grenser. Arvid Hallén, Forskningsrådet FFF-konferansen 27. sept 2011

Forskning flytter grenser. Arvid Hallén, Forskningsrådet FFF-konferansen 27. sept 2011 Forskning flytter grenser Arvid Hallén, Forskningsrådet FFF-konferansen 27. sept 2011 Forskningsrådets hovedperspektiv - kunnskap trumfer alt Utvikle egen kunnskap Tilgang til andres kunnskap Evne til

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

Internasjonalisering av forskning og høyere utdanning Kristin Clemet Utdannings- og forskningsminister

Internasjonalisering av forskning og høyere utdanning Kristin Clemet Utdannings- og forskningsminister Internasjonalisering av forskning og høyere utdanning Kristin Clemet Utdannings- og forskningsminister Forskningsmeldingen 75 forskningspolitiske råd Fagseminarer om Instituttsektoren Internasjonalisering

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi?

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi? Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning - hvor står vi og hvor går vi? FORNY-forum, Trondheim 6.mai 2015 Anne Kjersti Fahlvik Bursdagsfeiring for vital 20-åring - erfaren,

Detaljer

Fra Sett under ett innenfor U&H sektoren til en helhetlig kunnskapspolitikk

Fra Sett under ett innenfor U&H sektoren til en helhetlig kunnskapspolitikk Kunnskapsdepartementet Statsråd Tora Aasland Pb 8119 Dep 0032 Oslo Oslo 30. april 2008 Pb 5490 Majorstua 0305 Oslo Tlf: 23 08 80 70 Faks: 23 08 80 71 Org. nr. 983489060 Høringsuttalelse fra Abelia til

Detaljer

HelseOmsorg 21 Effektiv ressursbruk Helseøkonomisk fagdag 2013 Fremtidens Helse- og omsorgstjeneste - Effektiv ressursbruk 24.

HelseOmsorg 21 Effektiv ressursbruk Helseøkonomisk fagdag 2013 Fremtidens Helse- og omsorgstjeneste - Effektiv ressursbruk 24. HelseOmsorg 21 Effektiv ressursbruk Helseøkonomisk fagdag 2013 Fremtidens Helse- og omsorgstjeneste - Effektiv ressursbruk 24. september 2013 John-Arne Røttingen Leder for Strategigruppa for HO21 HelseOmsorg21

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

Forskningsrådets seminar om forskermobilitet til Nord-Amerika: Mulige finansieringskilder

Forskningsrådets seminar om forskermobilitet til Nord-Amerika: Mulige finansieringskilder Forskningsrådets seminar om forskermobilitet til Nord-Amerika: Mulige finansieringskilder Merethe Sandberg Moe 3.6.2013, Gruppen for Internasjonale stipend Forskningsrådets finansiering av mobilitet Innenfor

Detaljer

Internasjonal utvikling og trender. Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse

Internasjonal utvikling og trender. Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse Internasjonal utvikling og trender Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse Mangfold og elite mulig å forene? Hvordan ivareta intensjonen om å ha en mangfoldig eller

Detaljer

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen I II III IV Fire presentasjoner Rammene for og refleksjoner rundt 1) Nordic Master

Detaljer

Hvordan kan internasjonalisering bidra til å styrke universitetenes og høgskolenes ansvar for samfunnsbyggingen og for den demokratiske dannelsen

Hvordan kan internasjonalisering bidra til å styrke universitetenes og høgskolenes ansvar for samfunnsbyggingen og for den demokratiske dannelsen Hvordan kan internasjonalisering bidra til å styrke universitetenes og høgskolenes ansvar for samfunnsbyggingen og for den demokratiske dannelsen K. Atakan Viserektor for utdanning, professor Universitetet

Detaljer

Erasmus+ Lucrezia Gorini, lucrezia.gorini@hihm.no Hamar, 20.01.2016 rådgiver internasjonalisering, HA

Erasmus+ Lucrezia Gorini, lucrezia.gorini@hihm.no Hamar, 20.01.2016 rådgiver internasjonalisering, HA Erasmus+ Lucrezia Gorini, lucrezia.gorini@hihm.no Hamar, 20.01.2016 rådgiver internasjonalisering, HA Erasmus+ EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students Kilde: EACEA Erasmus+

Detaljer

Rekruttering og ph.d-utdanning særskilte utfordringer for høgskolene SHP 4. april Berit Hyllseth

Rekruttering og ph.d-utdanning særskilte utfordringer for høgskolene SHP 4. april Berit Hyllseth Rekruttering og ph.d-utdanning særskilte utfordringer for høgskolene SHP 4. april Berit Hyllseth Antall årsverk vitenskapelige stillinger 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 Private VH Statlige VH

Detaljer

Utvikling av norsk medisinsk-odontologisk forskning sett i forhold til andre land -Publiserings- og siteringsindikatorer

Utvikling av norsk medisinsk-odontologisk forskning sett i forhold til andre land -Publiserings- og siteringsindikatorer Utvikling av norsk medisinsk-odontologisk forskning sett i forhold til andre land -Publiserings- og siteringsindikatorer Dag W. Aksnes www.nifustep.no Publiserings- og siteringsdata - indikatorer på resultater

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Forskning og innovasjon i høgskolene - hvor er vi og hvor vil vi? Arvid Hallén Hotel Bristol, Oslo, 11. februar 2013

Forskning og innovasjon i høgskolene - hvor er vi og hvor vil vi? Arvid Hallén Hotel Bristol, Oslo, 11. februar 2013 Forskning og innovasjon i høgskolene - hvor er vi og hvor vil vi? Arvid Hallén Hotel Bristol, Oslo, 11. februar 2013 Kunnskapstriangelet Utdanning - kompetanse Forskning Innovasjon praksis Mål for FoU

Detaljer

St.meld. nr. 20: Vilje til forskning. Pressekonferanse 17. mars 2005 Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

St.meld. nr. 20: Vilje til forskning. Pressekonferanse 17. mars 2005 Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet St.meld. nr. 20: Vilje til forskning Pressekonferanse 17. mars 2005 Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet En bred og åpen prosess Over 100 eksterne innspill Fagseminarer om sentrale spørsmål

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Lange linjer kunnskap gir muligheter. Bente Lie NRHS 24. april

Lange linjer kunnskap gir muligheter. Bente Lie NRHS 24. april Lange linjer kunnskap gir muligheter Bente Lie NRHS 24. april 2 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å

Detaljer

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU 1 Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU Innlegg på UHR/NOKUT konferanse 02.12.09 Prorektor for forskning ved NTNU Kari Melby 2 Prosjektet Forskerrekruttering og ph.d.-utdanning

Detaljer

Forskningsdekanmøtet 13. oktober 2015 Avdelingsdirektør Hilde Jerkø

Forskningsdekanmøtet 13. oktober 2015 Avdelingsdirektør Hilde Jerkø Forskningsdekanmøtet 13. oktober 2015 Avdelingsdirektør Hilde Jerkø Totale utgifter til FoU i fagområdet medisin og helse i 2013 Hvor pengene kommer fra 7,1 mrd. kroner Hvor pengene brukes KD 1,6 mrd.

Detaljer

Fra ord til handling Industrien som forskningsaktør

Fra ord til handling Industrien som forskningsaktør Fra ord til handling Industrien som forskningsaktør 20. januar 2015 Monica Larsen Seniorrådgiver R&D and Innovation Kilde: SLV Kliniske studier i Norge vs Europa Kilde: SLV 2. Results: Overview of results

Detaljer

Tilpasse virkemidlene og bruke dem målrettet mot næringsliv og offentlig sektor. Lars André Dahle, Forskningsrådets regionkontor i Trøndelag

Tilpasse virkemidlene og bruke dem målrettet mot næringsliv og offentlig sektor. Lars André Dahle, Forskningsrådets regionkontor i Trøndelag Tilpasse virkemidlene og bruke dem målrettet mot næringsliv og offentlig sektor Lars André Dahle, Forskningsrådets regionkontor i Trøndelag Mobilisere til økt forskning i næringslivet Nasjonale strategier

Detaljer

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Arbeidsområde 2 Dagens Medisin Arena Fagseminar 9. januar 2014 Sameline Grimsgaard Prodekan forskning, Helsevitenskapelig fakultet Norges arktiske universitet, UiT Forskningskvalitet og internasjonalisering

Detaljer

1 Kunnskapsdepartementet

1 Kunnskapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å skape noen flere forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse

Detaljer

Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge?

Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge? Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge? Innovasjon Norge og SIVAs rolle Ragnar Tveterås Centre for Innovation Research Vår nasjonale utfordring Vi ligger på topp globalt i verdiskaping

Detaljer

Forskerutdanning 2.0?

Forskerutdanning 2.0? Forskerutdanning 2.0? Bør vi internasjonalisere forskerutdanningen? Ragnar Lie, seniorrådgiver Universitets- og høgskolerådet (UHR) Noen temaer Vår investering i ph.d.-utdanning Utviklingen i Europa Europe

Detaljer

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Vedtatt av Teknas hovedstyre 08.08.2014 _ Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Tekna mener: Universiteter og høyskoler må ha

Detaljer

Internasjonalisering. August 2013

Internasjonalisering. August 2013 1 Internasjonalisering 2 Internasjonal handlingsplan 2011 2014 Internasjonalisering skal integreres i all faglig aktivitet i alle NTNUs fagmiljøer Internasjonalisering er et virkemiddel for å oppnå kvalitet

Detaljer

Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008. statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007

Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008. statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007 Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008 statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007 Mer penger til høyere utdanning og forskning Rekruttering Utstyr Universitetsmusene Flere studentboliger

Detaljer

Fra nestleder-ståstedet. Innlegg UHR s dekanskole Lise Iversen Kulbrandstad, nestleder UHR, rektor Høgskolen i Hedmark

Fra nestleder-ståstedet. Innlegg UHR s dekanskole Lise Iversen Kulbrandstad, nestleder UHR, rektor Høgskolen i Hedmark Fra nestleder-ståstedet. Innlegg UHR s dekanskole 9.10.2013 Lise Iversen Kulbrandstad, nestleder UHR, rektor Høgskolen i Hedmark å bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning, forskning og faglig og

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

Rekruttering og tilrettelegging for yngre forskere i etableringsfasen. Tanja Storsul, Øivind Bratberg & Anne Maria Eikeset

Rekruttering og tilrettelegging for yngre forskere i etableringsfasen. Tanja Storsul, Øivind Bratberg & Anne Maria Eikeset Rekruttering og tilrettelegging for yngre forskere i etableringsfasen Tanja Storsul, Øivind Bratberg & Anne Maria Eikeset UiO styreseminar om SAB 20. oktober 2015 Key questions Hvilken tilrettelegging

Detaljer

Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON

Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON UHR ser det som viktig å kunne komme med innspill til arbeidet med Forskningsmeldingen på et tidlig

Detaljer

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla FME-enes rolle i den norske energiforskningen Avdelingsdirektør Rune Volla Når vi nå markerer åtte år med FME Har FME-ordningen gitt merverdi og i så fall hvorfor? Hvilken rolle har sentrene tatt? Våre

Detaljer

Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv

Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv Statssekretær Oluf Ulseth SIVA-nett Stavanger, 22. april 2002 Noen sentrale utfordringer i norsk økonomi Offentlig sektor har vokst raskere enn næringslivet

Detaljer

Søkekonferanse 16.-17. april 2013 Måling og forbedring i bygg- og eiendomsnæringen. Siri Hustad, Brukerstyrt innovasjonsarena

Søkekonferanse 16.-17. april 2013 Måling og forbedring i bygg- og eiendomsnæringen. Siri Hustad, Brukerstyrt innovasjonsarena Søkekonferanse 16.-17. april 2013 Måling og forbedring i bygg- og eiendomsnæringen Siri Hustad, Brukerstyrt innovasjonsarena Forskningsrådets meny Skattefunn Nærings ph.d Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)

Detaljer

Forskning og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Forskning og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Forskning og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Topplederforum 14. januar 2014 Rolf K. Reed Instituttleder, Institutt for biomedisin Universitetet i Bergen 1. Nåsituasjonen Norges forskningsråds evaluering

Detaljer

Finansiell støtte til forskning og innovasjon. Kjell Røang, Seniorrådgiver Forskningsrådet

Finansiell støtte til forskning og innovasjon. Kjell Røang, Seniorrådgiver Forskningsrådet Finansiell støtte til forskning og innovasjon Kjell Røang, Seniorrådgiver Forskningsrådet Innovation Union Scoreboard 2014 17. plass Det norske paradoks 25 20 15 10 5 0 R&D % GDP 21 Industry % GDP 18 Innovative

Detaljer

Norsk fag- og yrkesopplæring i et Europeisk og internasjonalt perspektiv. Yrkesfagkonferansen 17 oktober 2011 Jens Bjørnåvold

Norsk fag- og yrkesopplæring i et Europeisk og internasjonalt perspektiv. Yrkesfagkonferansen 17 oktober 2011 Jens Bjørnåvold Norsk fag- og yrkesopplæring i et Europeisk og internasjonalt perspektiv Yrkesfagkonferansen 17 oktober 2011 Jens Bjørnåvold 1 Sett utenfra - inklusive Brussel - er Norge det landet i verden som har best

Detaljer

Finansieringsutvalget - oppstart. Statssekretær Bjørn Haugstad 22. Mai 2014

Finansieringsutvalget - oppstart. Statssekretær Bjørn Haugstad 22. Mai 2014 Finansieringsutvalget - oppstart Statssekretær Bjørn Haugstad 22. Mai 2014 Vi sprer ressursene til forskning og høyere utdanning for tynt. Vi har for mange små og sårbare fagmiljø som tilbyr de samme utdanningene.

Detaljer

Internasjonale studenter en ressurs for Norge?

Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Rekruttering for fremtiden Ole Petter Ottersen, rektor UiO, styreleder Universitets- og høgskolerådet (UHR) uhr@uhr.no www.uhr.no A CASE The Nordic countries

Detaljer

Kunnskap for en bedre verden 1

Kunnskap for en bedre verden 1 Kunnskap for en bedre verden 1 Vi fusjonerer fordi * vi har en målsetning om å heve kvaliteten i hele bredden av virksomheten. vi sammen kan være en enda bedre partner for utvikling av næringsliv og samfunn

Detaljer

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia Avdelingsdirektør Elise Husum Innovation Union Scoreboard Norway moderate innovator Innovasjonsundersøkelsen 2010-2012 Samarbeid

Detaljer

Forskningsrådets rolle som finansieringskilde for universiteter og høyskoler. Anders Hanneborg 15/11-13

Forskningsrådets rolle som finansieringskilde for universiteter og høyskoler. Anders Hanneborg 15/11-13 Forskningsrådets rolle som finansieringskilde for universiteter og høyskoler Anders Hanneborg 15/11-13 Forskningsrådets finansiering av UH Forskningsrådets tildelinger (7,8 mrd) vil utgjøre 27 % av all

Detaljer

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator Ingrid Sogner, UiO og NUAS Forskning og Innovasjon Hva skal jeg snakke om? Litt om NUAS fram til nå Organisasjon og virkefelt Plangruppen Forskning og

Detaljer

Nasjonal forskerutdanningskonferanse Framtidige utfordringer for Phd utdanningen i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

Nasjonal forskerutdanningskonferanse Framtidige utfordringer for Phd utdanningen i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv Nasjonal forskerutdanningskonferanse Framtidige utfordringer for Phd utdanningen i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv Berit Rokne Institutt for Global helse og samfunnsmedisin Universitetet i Bergen

Detaljer

Høringsuttalelse Meld.St.7 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Meld.St.7 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Meld.St.7 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024 Tydeligere kobling mellom

Detaljer

Utdanning, forskning og arbeidsliv. Katrine Moland Hansen Seniorrådgiver SIU erasmus@siu.no

Utdanning, forskning og arbeidsliv. Katrine Moland Hansen Seniorrådgiver SIU erasmus@siu.no Utdanning, forskning og arbeidsliv Katrine Moland Hansen Seniorrådgiver SIU erasmus@siu.no Mål med samarbeid med næringsliv 1) Styrke kvalitet og relevans på utdanning bidrar til humankapital og employability

Detaljer

Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon?

Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon? Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon? L a r s H o l d e n S t y r e l e d e r F o r s k n i n g s i n s t i t u t t e n e s f e l l e s a r e n a, FFA,

Detaljer

NORSI-Norwegian Research School in Innovation

NORSI-Norwegian Research School in Innovation NORSI-Norwegian Research School in Innovation Professor Bjørn Asheim, CIRCLE, Lunds universitet. Presentasjon, VRI-forskersamling, Kristiansand, 25.-26. april 2012 Bakgrunn for nasjonale forskerskoler

Detaljer

nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk Toril Johansson, ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet

nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk Toril Johansson, ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet Forventninger til implementering av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk Toril Johansson, ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet Bakgrunn og prosess Europeisk rammeverk for høyere utdanning vedtatt av

Detaljer

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund Evaluering av forskningen i biologi, medisin og helsefag 2011 møte om oppfølging av evalueringen, Gardermoen 29.02.12 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH

Detaljer

Innlegg på UHRs representantskapsmøte 13. mai

Innlegg på UHRs representantskapsmøte 13. mai Innlegg på UHRs representantskapsmøte 13. mai Ambisjoner og insentiver for kvalitet Statssekretær Bjørn Haugstad Vi sprer ressursene til forskning og høyere utdanning for tynt. Vi har for mange små og

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SØKERE

RETNINGSLINJER FOR SØKERE UNIVERSITETET I BERGEN SPIRE Strategisk program for internasjonalt forsknings- og undervisningssamarbeid RETNINGSLINJER FOR SØKERE Nøkkeldatoer 2016 Søknadsfrist: Fredag 29. april 2016 Utvelgelse av prosjekter:

Detaljer

1 Atle Harby, CEDREN

1 Atle Harby, CEDREN Atle Harby, CEDREN 1 2 CEDREN internasjonalisering Målsetting: Utnytte kompetanse og kunnskap fra internasjonale FoU-miljø til videreutvikling av CEDREN og til gjensidig nytte for CEDRENs FoUpartnere og

Detaljer

Samspillet mellom forskning og utdanning i internasjonaliseringen

Samspillet mellom forskning og utdanning i internasjonaliseringen 1 Samspillet mellom forskning og utdanning i internasjonaliseringen Berit Kjeldstad Prorektor for utdanning og læringskvalitet, NTNU Workshop Forskningsrådet/SIU, 09.11.2010, Koblingen forskning og utdanning

Detaljer

7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 ( ) I Meld. St. 16 ( ) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen

7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 ( ) I Meld. St. 16 ( ) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen 7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 (2016 2017) I Meld. St. 16 (2016 2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen at flere store grep og reformer har endret premissene

Detaljer

Juni FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2002 NORGE. Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning

Juni FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2002 NORGE. Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Juni 2002 2002 NORGE Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning Innledning Dette er den sjette tabell- og figursamlingen i dette

Detaljer

Hvorfor søke eksterne midler?

Hvorfor søke eksterne midler? Hvorfor søke eksterne midler? Randi Søgnen Dir., Adm. dir. stab Hva er eksterne midler? alt som ikke er finansiert over institusjonenes grunnbevilgning. Og kildene? Forskningsråd Fond/stiftelser Internasjonale

Detaljer

Studentrekrutteringsstrategier ved norske læresteder

Studentrekrutteringsstrategier ved norske læresteder Studentrekrutteringsstrategier ved norske læresteder Dr. Nicoline Frølich Innlegg SIUs mobilitetskonferanse, 16. oktober 2009, Gardermoen Strategiformulering i universiteter og høyskoler Universiteter

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

Det norske innovasjonssystemet og mulighetene i nord Forsker Åge Mariussen NIFUSTEP

Det norske innovasjonssystemet og mulighetene i nord Forsker Åge Mariussen NIFUSTEP Det norske innovasjonssystemet og mulighetene i nord Forsker Åge Mariussen NIFUSTEP ANTENNAE GALAKSEN. MED HØY STARBURST-FAKTOR ER ET RESULTAT AV KOLLISJONEN MELLOM NGC 4038 OG NGC 4039 NORDOMRÅDENE: STORE

Detaljer

Hvorfor er internasjonalisering

Hvorfor er internasjonalisering Internasjonalisering av FoU Nordområdekonferansen Tromsø 14. november 2006 Kari Kveseth Internasjonal direktør Norges forskningsråd Internasjonalt Forskningssamarbeid viktig for et lite land Norge kan

Detaljer

strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter

strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter 1 Hva slags strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter som er bygget opp? ved T. Moan 2 Innhold CeSOS - Målsetting - Strategi - Personell-nettverk - Kunnskapshåndtering Strategier for

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

Indikatorbruk i høyere utdanningsinstitusjoner. Fagdirektør Ingvild Marheim Larsen NPHs årskonferanse 5. mars 2013

Indikatorbruk i høyere utdanningsinstitusjoner. Fagdirektør Ingvild Marheim Larsen NPHs årskonferanse 5. mars 2013 Indikatorbruk i høyere utdanningsinstitusjoner Fagdirektør Ingvild Marheim Larsen NPHs årskonferanse 5. mars 2013 Den nasjonale målstrukturen Mål og resultatstyring som overordnet styringsprinsipp i staten

Detaljer

Disiplinutdanning vs profesjonsutdanning?

Disiplinutdanning vs profesjonsutdanning? Disiplinutdanning vs profesjonsutdanning? Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna Snart ti år siden Stjernøutvalget «Tekna deler utvalgets uro for en utvikling som fører til at forskningsmiljøer blir

Detaljer

Regjeringens EU-strategi og Forskningsrådets arbeid med polarforskning

Regjeringens EU-strategi og Forskningsrådets arbeid med polarforskning Regjeringens EU-strategi og Forskningsrådets arbeid med polarforskning v/camilla Schreiner, direktør for Avdeling for klima og polar, Norges forskningsråd Forskningsrådets policy for norsk polarforskning

Detaljer

Regjeringens forskningsmelding Lange linjer kunnskap gir muligheter

Regjeringens forskningsmelding Lange linjer kunnskap gir muligheter U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Regjeringens forskningsmelding Lange linjer kunnskap gir muligheter Fung. avdelingsdirektør Heidi A. Espedal Forskningsutvalget 4. September 2013 Forskningsadministrativ

Detaljer

Der forskning gjør forskjell! Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon

Der forskning gjør forskjell! Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Der forskning gjør forskjell! Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Norway is among the richest and most advanced economies but is still vulnerable A remarkable transformation into

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

NTNU som drivkraft i regionalt samarbeid

NTNU som drivkraft i regionalt samarbeid NTNU som drivkraft i regionalt samarbeid Nettverkssamling for alumner, Gjøvik 27.04.16 Johan Einar Hustad, prorektor nyskaping NTNUs visjon: Legge premisser for kunnskapsutviklingen Skape verdier: økonomisk,

Detaljer

Norsk deltakelse i EUs grenseoverskridende utviklingsprogrammer - Interreg Sverige-Norge 2014-2020

Norsk deltakelse i EUs grenseoverskridende utviklingsprogrammer - Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Norsk deltakelse i EUs grenseoverskridende utviklingsprogrammer - Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Erik Hagen Interreg-sekretariatet for Hedmark, Akershus- Romerike og Indre Østfold Disposisjon 1. Politikk

Detaljer

NOU 2008:3 Sett under ett. Ny struktur i høyere utdanning. Høringsuttalelse fra Norges Forskningsråd

NOU 2008:3 Sett under ett. Ny struktur i høyere utdanning. Høringsuttalelse fra Norges Forskningsråd NOU 2008:3 Sett under ett. Ny struktur i høyere utdanning Høringsuttalelse fra Norges Forskningsråd 0. Samlet vurdering Forskningsrådet mener at Stjernø-utvalgets utredning er et viktig og konkret bidrag

Detaljer

Fremtidig finansiering av universiteter og høyskoler - noen refleksjoner tidlig i arbeidet. Torbjørn Hægeland Direktørmøte i UHR 5.

Fremtidig finansiering av universiteter og høyskoler - noen refleksjoner tidlig i arbeidet. Torbjørn Hægeland Direktørmøte i UHR 5. Fremtidig finansiering av universiteter og høyskoler - noen refleksjoner tidlig i arbeidet Torbjørn Hægeland Direktørmøte i UHR 5. september 2014 Rammer Ekspertgruppen er relativt tidlig i sitt arbeid

Detaljer