KVALITET I HELSE OG OMSORG Aud Brit Sørensen Inger Berit Braaten Anita K. Andersen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVALITET I HELSE OG OMSORG 20.09.2012. Aud Brit Sørensen Inger Berit Braaten Anita K. Andersen"

Transkript

1 KVALITET I HELSE OG OMSORG Aud Brit Sørensen Inger Berit Braaten Anita K. Andersen

2 Agenda for i dag 1. Forankring 2. Begrepsbruk påvirkes vi? 3. Forbedringsarbeid i praksis 4. Kjerneprosessen 5. Verktøy 6. Avvik 7. Kunnskapsbasert praksis i forbedringsarbeid

3 Nasjonale strategier Du trenger ikke være dårlig for å bli bedre Kvalitetsforskriften Og bedre skal det bli! september

4 Helsepersonelloven 4: 20. september

5 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester 20. september

6 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester forts: 4-2. Kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet Enhver som yter helse- og omsorgstjenester etter loven her skal sørge for at virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om plikten etter første ledd, herunder krav til politisk behandling av kvalitetskrav i kommunestyret eller annet folkevalgt organ. 20. september

7 God kvalitet forutsetter at tjenesten: Er virkningsfulle Er trygge og sikre Kvalitet Utnytter ressursene på en god måte Samordnet og preget av kontinuitet Involverer brukerne og gir dem innflytelse Er tilgjengelige og rettferdig fordelt Styrke brukeren Styrke utøveren Forbedre organisasjon og ledelse Styrke forbedringskunnskapens plass i utd. ene Følge med og evaluere tjenestene 20. september

8 Dette betyr for bruker/pasient Tjenestene er tilgjengelige når jeg trenger dem Tjenestene er godt koordinert 20. september

9 Prosessforbedring KONTINUERLIG KVALITETSFORBEDRING K U N D E K R A v Ledelsesprosesser Budsjett, økonomi Støtteprosesser Organisasjon Ansvar og myndighet Kravprosedyrer Dokumentstyring Kjerneprosesser Mottak av pasient Årshjul Virksomhetsplan HR-plan Kontroll med registreringer Planlegging/ Tiltaksplan Møter Informasjon og kommunikasjon Intern revisjon Personal, bemanningsplan Avvikshåndtering Utøvelse av pleie og omsorg, sykepleie/ dokumentasjon Kompetanse, internundervisning Forebyggende tiltak Omsorg ved livets slutt Utskriving til annen institusjon K U N D E T I L F R E D S H E T Kontorfaglig personell Frisør Fotpleie Sentral kjøkken Husøkonom Utstyr/hjelpe midler Drift Renhold D-IKT Elektroniske program og fagsystemer, PPS/EQS FoU- Avdeling Kvalitetskoordinator Sykehjemslege Laboratorietjeneste KONTINUERLIG KVALITETSFORBEDRING

10 Agenda for i dag 1. Forankring 2. Begrepsbruk påvirkes vi? 3. Forbedringsarbeid i praksis 4. Kjerneprosessen 5. Verktøy 6. Avvik 7. Kunnskapsbasert praksis i forbedringsarbeid

11 Om å tenke annerledes Tankestrømmer Hvis vi av og til kan gi slipp på våre rotfestede antakelser og uskrevne regler om hvordan helsetjenesten skal drives og organiseres, kan det være at vi finner en bedre måte å gjøre ting på. I vårt tilfelle ble det å akseptere pasientene som likeverdige partnere i forbedringsarbeidet det som åpnet øynene våre for at det finnes nyttig kunnskap og erfaring som vi ellers ikke ville hatt tilgang til. (John Picles Consultant Head & Neck Surgeon, Luton & Dunstable, NHS Foundation Trust )

12 MEN når skal vi få tid til dette da i en travel hverdag? Hei, se her! NEI TAKK!!! Vi har ikke tid, vi må jobbe! 20. september

13 Hvilke ord bruker vi? Kundefokus: Organisasjonen er avhengig av sine kunder og bør derfor forstå gjeldende og fremtidige kundebehov, oppfylle kundekrav og strebe etter å overgå kunders forventning ( NS-EN ISO 9000:2006, 02 a). Hvordan er det der jeg jobber?

14 Kundekrav kan det oppleves slik? Kundetilfredshet = kundens oppfatning av i hvilken grad kundens krav er oppfylt

15 1 % dør 3 % flytter Hvorfor mister en virksomhet kunder? 5 % Bytter leverandør pga. omtale fra venner 9 % Bytter leverandør pga. pris og konkurranse 14 % Bytter leverandør pga. feil (manglende) levert kvalitet 68 % Bytter leverandør fordi de er misfornøyd med holdningen til en/flere av de ansatte NOR KVALITET & KOMPETANSE AS 20. september

16 Hvem kan vurdere kvaliteten? Medarbeidere Faglig kvalitet Faglig standard Risiko Ressursutnyttelse Ledere Strukturkvalitet Service Brukere Pasient kvalitet Kontinuitet og tilgjengelighet 20. september

17 En mulig oppdeling av kvalitetsbegrepet Kvalitetsbegrepet Strukturkvalitet Prosesskvalitet Produktkvalitet Resultatkvalitet Mulige kvalitetsindikatorer Økonomiske rammebetingelser, Bemanning, Kompetanse Rutiner, Arbeidsprosesser, Roller, Ansvarsforhold, Metodebruk Tjenestens innhold, Servicegrad, Standarder på tjenesten Dekningsgrader, Brukertilfredshet 20. september

18

19 Agenda for i dag 1. Forankring 2. Begrepsbruk påvirkes vi? 3. Forbedringsarbeid i praksis 4. Kjerneprosessen 5. Verktøy 6. Avvik 7. Kunnskapsbasert praksis i forbedringsarbeid

20 Ulike egenskaper ved kvalitet: Produkt- og/eller brukerbasert: Kvaliteten beskrives av produktegenskaper ( som underforstått tilfredsstiller brukernes behov) Produksjonsbasert: Kvaliteten vil si fravær av feil produktet er i samsvar med spesifikasjonene (produktegenskapene) Følelsesbasert: Kvaliteten innebærer noe ettertraktelsesverdig og udefinerbart, som du imidlertid kjenner igjen når du ser det noe luksuriøst, noe som koster mer.

21 SOLA OG TREET PRIS Billig Riktig pris Lavpris Ledig P-plass GOD HANDLETUR PÅ REMA Vareutvalg Tørrmat Ferskvarer Frukt Meieriprodukter Aldri utsolgt 20. september

22 SOLA OG TREET GODT MORGEN- STELL 20. september

23 Agenda for i dag 1. Forankring 2. Begrepsbruk påvirkes vi? 3. Forbedringsarbeid i praksis 4. Kjerneprosessen 5. Verktøy 6. Avvik 7. Kunnskapsbasert praksis i forbedringsarbeid

24 Arbeidsprosessen KONTINUERLIG kvalitetsforbedring K U N D E K R A v Ledelsesprosesser Budsjett, økonomi Støtteprosesser Organisasjon Ansvar og myndighet Kravprosedyrer Dokumentstyring Kjerneprosesser Mottak av pasient Årshjul Virksomhetsplan HMS-plan Kontroll med registreringer Panlegging/ Tiltaksplan Møter Informasjon og kommunikasjon Intern revisjon Personal, bemanningsplan Avvikshåndtering Utøvelse av pleie og omsorg, sykepleie/ dokumentasjon Kompetanse, internundervisning Forebyggende tiltak Omsorg ved livets slutt Utskriving til annen institusjon K U N D E T I L F R E D S H E T Kontorfaglig personell Frisør Fotpleie Sentral kjøkken Husøkonom Utstyr/hjelpe midler Drift Renhold D-IKT Elektroniske program og fagsystemer, PPS/EQS FoU- Avdeling Kvalitetskoordinator Sykehjemslege Laboratorietjeneste Kontinuerlig KONTINUERLIG forbedrig KVALITETSFORBEDRING

25 Arbeidsprosess KONTINUERLIG KVALITETSFORBEDRING Kjerneprosesser K U N D E K R A v Mottak av pasient Planlegging/ Tiltaksplan Utøvelse av pleie og omsorg, sykepleie/ dokumentasjon KONTINUERLIG KVALITETSFORBEDRING Omsorg ved livets slutt Utskriving til annen institusjon K U N D E T I L F R E D S H E T

26 Symboler i et flytskjema 20. september

27 Utfordringer, også kjent i helsevesenet God flyt, gode overganger og samhandling

28 Å måle og dokumentere forbedring Kilde: Gareth Morgan 20. september

29 Agenda for i dag 1. Forankring 2. Begrepsbruk påvirkes vi? 3. Forbedringsarbeid i praksis 4. Kjerneprosessen 5. Verktøy 6. Avvik 7. Kunnskapsbasert praksis i forbedringsarbeid

30 Månedsrapp Årsmelding Et forsøk på å strukturere styringssystem Plansystemet i Kommunene Ledelsesprosesser Kommuneplan Budsjett- og økonomiplan Virksomhetsplan Handlingsplan i avdelingen 20. september

31 Ledelsesprosesser for å oppnå kvalitet -Ledelsens gjennomgang -Bystrategi/Kommuneplan -Budsjett- og økonomiplan -Virksomhetsplan -Milepælsplaner -Månedsrapporter -Prosjektrapporter -Årsmeldinger -Medarbeiderundersøkelser -Brukerundersøkelser -Tilsyn -Tjenesteproduksjon -Prosjekter 20. september

32

33 20. september

34 20. september

35 Forbedringsvettreglene 1. Legg ikke ut på langtur uten trening Det er lurt å begynne i det små. Velg et avgrenset område som det er mulig å lykkes med. Det er med forbedringsarbeid som med annet arbeid, man trenger trening for å bli god. 2. Gå ikke alene Sørg for en bred involvering av ledelsen, blant de ansatte og brukere/pårørende og deres representanter fra begynnelse til slutt; - og også etterpå. Når du har funnet på noe klokt spre det til andre, og sørg for rutiner som kan opprettholde forbedringene over tid. 3. Meld fra hvor dere skal Ta utgangspunkt i visjonen, eller hvis dere ikke har en visjon lag en sammen! Sett klare mål, og forankre prioriteringene i virksomhetsplanen. Minn hverandre på målene underveis. 20. september

36 4 Vis respekt for forholdene i og rundt organisasjonen Vær obs på andre store hendelser i organisasjonen som kan kreve mye tid og oppmerksomhet. Valg av forbedringsområder bør passe til de utfordringene dere står i. 5. Bruk metoder og verktøy for å holde stø kurs På Helsebiblioteket: Helsebiblioteket, verktøy Finnes det metodebeskrivelser og verktøy for de fleste anledninger. Husk å tilpasse dette til lokale forhold 6. Lytt til andres erfaringer med forbedringsarbeid Lær av hverandres erfaringer, søk veiledning og let etter relevante eksempler som dere kan lære av.

37 7. Bruk kart og kompass Ved å innføre kunnskapsbasert praksis vet man at de tiltakene som igangsettes har større sjanse for å virke. Husk å lage en god prosjektplan. Finn gode målepunkter for å vite at dere er på rett vei. Se på kunnskapsbasertpraksis.no 8. Vend i tide, det er ingen skam å snu Hvis forbedringsarbeidet stopper opp, er det nødvendig å revurdere organisering, forankring, mål og tiltak. Ikke gi opp, men arbeid systematisk for å ivareta alle disse faktorene i forbedringsarbeidet. 9. Spar på kreftene og vær tålmodig Ting tar tid, og det må man være innstilt på. Endring av tenking og kultur krever tid og modning i organisasjonen. Hold fast i målene og arbeidet. Avpass farten etter forholdene. 20. september

38 Utklipp fra Aftenposten Kvinne (83) frøs ihjel, politiet vil tiltale kommunen Hjemmeboende demente er et forsømt område 4000 medisinfeil hos 1400 eldre Stryk Mens skole og økonomi trekker opp, får Oslo stryk på pleie- og eldreomsorg. - Oslo mangler helsepersonell med fagutdannelse. En ny undersøkelse på Oslos sykehjem avdekket 4000 medisineringsfeil hos 1400 pasienter. - Nakken ble som en stor klump. Hun ble nærmest en grønnsak. Hun tålte ikke medisinen, sier ektemannen til demenssyke Ingrid Bonde. Aftenposten

39 20. september

40 20. september

41 Hvor er det risiko for uønskede hendelser og avvik hos oss? 20. september

42 En uønsket hendelse skjer Melding skrives Nærmeste leder vurderer meldingen Nei Nok informasjon til å behandle meldingen? Ja Delprosess -vurdering av forbedringstiltak Tiltak gitt forbedring Ja Meldingen lukket og beskjed gis melder NEI Demings sirkel 20. september

43 Agenda for i dag 1. Forankring 2. Begrepsbruk påvirkes vi? 3. Forbedringsarbeid i praksis 4. Kjerneprosessen 5. Verktøy 6. Kunnskapsbasert praksis og forbedringsarbeid

44 FOU-enhet Profesjonell kunnskap Fagkunnskap Personlige ferdigheter Verdier, etikk Kvalitetsenhet Forbedringskunnskap System Variasjon Forandringspsykologi Metoder og teknikker Forbedring av Diagnostisering, Behandling og pleie + Forbedring av prosesser og system i omsorgstjenesten Bedre tjenester for brukerne Utviklet etter Stolz og Batalden 20. september

45 Et godt prinsipp: Hos oss har alle to oppgaver - å gjøre jobben sin - å gjøre den bedre Fagkunnskap Grunnskole Videregående skole Høyskole Universitet Spesialist Fagkurs Fagseminarer Etc Forbedringskunnskap Forslagskasser Interne revisjoner Avvikssystem Risikovurderinger Prosjektstyring Statistiske verktøy Etc 20. september

46 Kunnskapsbasert praksis 20. september

47 20. september

48 Kompetanse - ansvar 20. september

49 VERKTØY 20. september

50 Eks. statistikk dokumentasjon Hjemmetjenesten Landfalløya Total score = Journalnummer Median: EpiData Analysis Graph Maks antall poeng er 26 Ingen Journaler hadde 26 poeng. Laveste poengsum er 14 Median er 17,5 Hovedkort: 6 journaler scoret 6 av 6 poeng, 2 manglet iplosfanen og 2 manglet journalansvarlig og en av de to manglet også primærkontakt.. Diagnose journal: 7 av 10 hadde diagnosejournal. Tiltaksplan: 10 journaler har mangelfulle situasjonsbeskrivelser, 9 hadde beskrevet mål, 10 har mangelfulle prosedyrer og 9 manglet evaluering. Journalnotat: 3 journaler var dokumentasjon delvis ikke knyttet til riktig prosedyre /tiltak. 4 journaler var ikke observasjoner dokumentert fulgt opp. 6 Journaler som ikke var i tråd med tidsestimat eller vedtak i tråd med tiltaksplan og ikke meldt til KTT

51 Ulik meldingskultur 600 Total meldte avvik legemiddelhåndtering Total meldte avvik Inst. Bragernes Inst. Strømsø Hj.tj. Bragernes Hj.tj. Strømsø Omsorgstilt. DGKS september

52 Legemiddelavvik - status pr Inst. Bragernes Inst. Strømsø Hj.tj. Bragernes Hj.tj. Strømsø Omsorgstilt. DGKS september

53 Hygienekartlegging våren 2012 Resultater i % korrekt antrukket personell Nr. 8 Nr. 1 Nr. 7 96,60 % 88,40 % Nr. 2 99,40 % 83,50 % Nr. 6 89,40 % 78,10 % 90,50 % 86,20 % Nr. 3 Nr. 5 Nr. 4

54 God kvalitet er avhengig av: Et strukturert kvalitetsarbeid Dokumentasjon Forbedring, medvirkning og læring Prosedyrer, resultater og registreringer Kompetanseutvikling / opplæring Uønsket hendelse / Avviksbehandling Risikovurderinger Interne kvalitetsrevisjoner/ samsvarsvurdering 20. september

55 Takk for oppmerksomheten! 20. september

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER

KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER 2-98 utredningsserie KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER IK-2615 Forord Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten (IK-2482), ble utgitt i februar 1995. Dokumentet klargjør

Detaljer

Modell for kvalitetsforbedring

Modell for kvalitetsforbedring Modell for kvalitetsforbedring utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid Notat om kvalitetsutvikling nr. 1 Mai 2015 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Modell for kvalitetsforbedring

Detaljer

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Demings sirkel Innholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Sammendrag... 2 3 Innledning... 3 4 Bakgrunn... 3 Mandat for Kvalitetsprosjektet... 4 5 Oppstart...

Detaljer

TIPS! Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912

TIPS! Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912 HØGSKOLEN I BERGEN Avd.. for Helse- og sosialfag Vernepleierutdanningen Haugeveien 28, 5005 BERGEN Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912 TIPS! Dere trenger ikke være

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE August 2007/april 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr.

Detaljer

OG BEDRE SKAL DET BLI!

OG BEDRE SKAL DET BLI! OG BEDRE SKAL DET BLI! Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten Veileder Til deg som leder og utøver IS-1162 ...og bedre skal det bli! Strategiens mål Tjenester av god kvalitet:

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven IS-1201 Veileder Heftets

Detaljer

Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis

Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis Redaktør: Ada Schreiner Skriftserie for leger: Utdanning og kvalitetsutvikling KOM I GANG Kvalitetsforbedring i praksis Oslo, 2004 FORORD «Det viktigste er å ikke

Detaljer

Kvalitetsforbedring. Hva er det og hvordan gjøres det?

Kvalitetsforbedring. Hva er det og hvordan gjøres det? Kvalitetsforbedring Hva er det og hvordan gjøres det? Forord Legeforeningens sekretariat ønsker med dette dokumentet å gi en oversikt over ulike metoder, verktøy og forutsetninger for kvalitetsforbedring

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

2Kvalitetsstyring. forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon

2Kvalitetsstyring. forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon 2Kvalitetsstyring MÅL FOR KAPITLET >>> MÅL FOR KAPITLET Når du har lest dette kapitlet, skal du forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon kjenne til kvalitetsstyring og de vanligste begrepene

Detaljer

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Forord Vi håper at denne veilederen vil sette flere innkjøpsvirksomheter i stand til å sette mål for sine anskaffelser og ta ut effektiviseringspotensialet.

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren Forvaltningsrevisjon nr 1743-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2008 til mars 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET, ØKONOMI, STYRING OG LEDELSE I PLO I HORTEN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET, ØKONOMI, STYRING OG LEDELSE I PLO I HORTEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET, ØKONOMI, STYRING OG LEDELSE I PLO I HORTEN KOMMUNE 2012 UTARBEIDET AV Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 1.2 AVGRENSING

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

og bedre skal det bli!

og bedre skal det bli! Hvordan kommer vi fra visjoner til handling? og bedre skal det bli! Veileder IS-1502 Praksisfeltets anbefalinger for å oppnå god kvalitet på tjenestene i sosial- og helsetjenesten Oppfølging av «og bedre

Detaljer

Sikrere legemiddelhåndtering i pleie- og omsorgstjenester

Sikrere legemiddelhåndtering i pleie- og omsorgstjenester Sikrere legemiddelhåndtering i pleie- og omsorgstjenester tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 11/2002 NOVEMBER 2002 Rapport fra Helsetilsynet 11/2002 Sikrere legemiddelhåndtering i pleie-

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714017 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Avgrensing...1 2 Metode

Detaljer