Utarbeide bemanningsplan Definere og vedta krav og føringer for gjennomgående bemanningsplanlegging og døgnrytmeplaner der også kapasitets- og

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utarbeide bemanningsplan Definere og vedta krav og føringer for gjennomgående bemanningsplanlegging og døgnrytmeplaner der også kapasitets- og"

Transkript

1 = Trenger KRAV TIL BEMANNINGSPLANER Det settes gjennomgående krav til bemanningsplaner og døgnrytmeplaner. BEMANNINGSPLANER MED KAPASITETS OG KOMPETANSEBEHOV Det utarbeides gjennomgående bemanningsplaner der totalt kapasitets og kompetansebehov synliggjøres. Det er tydelig krav til at det skal foreligge gjennomgående bemanningsplaner som viser behov for bemanning hele døgnet der total kapasitet og kompetanse synliggjøres og sikres. Utarbeide bemanningsplan Definere og vedta krav og føringer for gjennomgående bemanningsplanlegging og døgnrytmeplaner der også kapasitets- og kompetansebehov synliggjøres. Oppdatere eksisterende prosedyrer for å tydeliggjøre ansvar for å sikre gjennomgående bemanningsplanlegging på overordnet nivå for alle faggrupper. Føringer for krav til gjennomgående bemanningsplanlegging forankres i sak i ledergruppa Overordnede prosedyrer krav til bemanningsplanlegging i GAT utarbeides. Overordnede prosedyrer for bemanningsplanlegging i GAT implementeres AD/ Stab-Adm. Side 1 av 8

2 = Trenger KRAV TIL BEMANNINGSPLANER Det angis overordnede krav for utarbeidelse av gjennomgående bemanningsplaner og døgnrytmeplaner. Det foreligger gjennomgående bemanningsplaner som viser behov for bemanning hele døgnet i henhold til døgnrytme. Utarbeide arbeidsplan/turnus, drøfte/godkjenne og iverksette Oppdatere eksisterende prosedyre som Oppdatere gjeldende prosedyre for tydeliggjør krav og ansvar for gjennomgående ressursstyring som tydeliggjør krav og bemanningsplanlegging på overordnet nivå føringer til gjennomgående for alle faggrupper. bemanningsplanlegging på overordnet Krav til samstemming av bemanningsplaner nivå. mellom klinikker/ avdelinger/ seksjoner bør fremkomme i overordnet prosedyre. BEMANNINGSPLANER SOM GRUNNLAG FOR ARBEIDSPLANER. Bemanningsplaner utarbeides gjennomgående og at disse danner grunnlag for utarbeidelse av turnus og arbeidsplaner. Arbeidsplan og turnus utarbeides på grunnlag av bemanningsplan og sikrer at det er samsvar mellom behov i bemanningsplan og arbeidsplan/ turnusplan. Prosedyre for arbeidstidsplanlegging og turnus må oppdateres for å sikre at arbeidsplan/ turnus bygger på bemanningsplaner. Det må tydeliggjøres hvordan GAT skal brukes for utarbeidelse av gjennomgående bemanningsplaner og arbeidsplaner/ turnus. Oppdatere gjeldende prosedyrer for arbeidstidsplanlegging (TQM ID 8812) og veileder for turnus (TQM ID 8811) og evt. nye prosedyrer som sikrer alle faggrupper og beskriver bemanningsplanlegging som grunnlag for utarbeidelse av arbeidsplaner/ turnus. PROSEDYRER FOR ARBEIDSTIDSPLANLEGGING Det utarbeides interne prosedyrer for Arbeidstidsplanlegging gjennomføres for alle faggrupper i henhold til felles prosedyrer for å sikre behov for ressurser. Gjeldende prosedyrer må revideres og evt. suppleres slik at de tydeliggjør krav til og ansvar for arbeidstidsplanlegging for alle faggrupper. GAT tilrettelegges mht maler og veiledere/ opplæring for gjennomgående bemanningsplanlegging og arbeidsplan/ turnus Oppdatere gjeldende prosedyrer for arbeidstidsplanlegging (TQM ID 8812) og veileder for turnus (TQM ID 8811) og evt. supplere nye prosedyrer Side 2 av 8

3 arbeidstidsplanlegging for alle faggrupper. DRØFTINGSMØTER Drøftingsmøter gjennomføres i henhold til intern prosedyre. GODKJENNING AV TURNUS Alle turnuser godkjennes av tillitsvalgte. Drøftingsmøter gjennomføres og protokollføres i henhold til gjeldende avtaler. Alle gjeldende turnuser og tjenesteplaner er godkjent av tillitsvalgte i henhold til gjeldende avtaler. Prosedyrer som sikrer gjennomføring og protokollføring av drøftingsmøter for utarbeidelse/ endring av turnus må oppdateres og implementeres slik at de følges for alle faggrupper. Det må sikres i prosedyrer og praksis at tjenesteplaner og turnus for alle faggrupper gjennomgående godkjennes av tillitsvalgte. som er dekkende for arbeidstidsplanlegging for alle faggrupper. Implementere endrede prosedyrer for å sikre endret praksis Oppdatere prosedyrer for gjennomføring og protokollføring av drøftingsmøter for alle faggrupper. Implementere endrede prosedyrer for å sikre endret praksis Oppdatere/evt. utarbeide prosedyrer for godkjenning av turnus og tjenesteplaner for alle faggrupper (bl.a TQM ID 8812) Implementere endrede prosedyrer for å sikre endret praksis HR- Adm.senter i samarbeid hovedtilitsvalgte HR- Adm.senter i samarbeid hovedtilitsvalgte. = Trenger Side 3 av 8

4 FRISTER FOR ARBEIDSTIDSPLALEGGING Alle frister i forhold til arbeidstidsplanlegging overholdes. Alle frister for arbeidstidsplanlegging overholdes i henhold til gjeldende avtaler. Prosedyrer som er styrende for frister for arbeidstidsplanlegging må gjennomgås og oppdateres. Oppdaterte prosedyrer må implementeres for å sikre praksis for overholdelse av frister for arbeidstidsplanlegging. Prosedyre TQM ID 8811,8812,8813 må oppdateres og evt. suppleres slik at de er styrende for alle frister for arbeidstidsplanlegging. Implementere endrede prosedyrer for å sikre endret praksis HR- Adm.senter = Trenger Side 4 av 8

5 = Trenger EVALUERING DRØFTINGSPROTOKOLL Evaluering i henhold til drøftingsprotokoll fra 2007 gjennomføres. Gjeldende drøftingsprotokoll er evaluert. Evaluere og rapportere Drøftingsprotokoll fra 2007 må evalueres i henhold til avtale. Drøftingsprotokoll fra 2007 skal gjennomgås og evalueres. Prosedyrer oppdateres i henhold til eventuelle endringer i evaluert protokoll Rådgivning og hovedtillitsvalgte. Side 5 av 8

6 = Trenger TYDELIG ANSVAR og oppgaver knyttet til ressursstyringsprosessen tydeliggjøres og forankres. Det er tydelig hvem som har ansvar for ressursstyringsprosessen ved sykehuset. Hele ressursstyringsprosessen for ressurs-styringsprosessen (eier av prosessen) må angis tydelig. mellom stab og linje må tydeliggjøres. Stabens ansvar for tilrettelegging og oppfølging må angis og konkretiseres. sstruktur forankres i sak til ledergruppa (5/5) og oppgaver knyttet til ressursstyring dokumenteres i fullmakter/ evt. stillings- eller funksjonsbeskrivelser. AD/Stab- Administrasjon. Stab- Administrasjon. KOMPETANSEKRAV Det angis kompetansekrav for bruk av GAT og at opplæringstiltak gjøres obligatoriske. Alle brukere av GAT har fått og tilpasset opplæring som sikrer riktig bruk av systemet. Krav til obligatorisk opplæring for bruk av GAT må defineres. Opplæringsmateriell og opplæringstiltak må tilpasses behov hos de ulike brukergruppene. Veileder i bruk av GAT gjøres kjent og tilgjengelig, evt. kortversjon. og roller må komme tydelig fram i prosedyrer. Definere krav til obligatorisk opplæring i GAT- forankres i sak til ledergruppa. Oppdatere og utarbeide opplæringsmateriell tilpasset ulike brukergrupper. Etablere og iverksette oppdaterte opplæringstiltak for bruk av GAT. Fortløpende AD/Stab- Administrasjon Side 6 av 8

7 KARTLEGGING OG RISIKOVURDERING sprosessen kartlegges og risikovurderes. STHF har styring og kontroll en på overordnet nivå, og systematikk for e risikovurderinger og reduserende tiltak er iverksatt. Hele ressursstyringsprosessen må kartlegges og ses i sammenheng. Risikovurdering av ressursstyringsprosessen må gjennomføres for identifisering av e risikoreduserende tiltak. sprosessen kartlegges og risikovurderes som del av oppfølgingen av konsernrevisjonen for å avdekke behov og e tiltak (bl.a prosedyrer) for å sikre en helhetlig ressursstyring. Kvalitetsavdelingen = Trenger PROSEDYRER GJELDENDE FOR ALLE Prosedyrer og retningslinjer for ressursstyring gjøres gjeldende for alle yrkesgrupper. Det er tydelig forankret og kommunisert hvordan prosedyrer og retningslinjer for ressursstyring gjelder for alle yrkesgrupper ved STHF. Det må avklares og defineres hvordan prosedyrer og retningslinjer for ressursstyring skal gjelde for alle yrkesgrupper ved STHF. Det må forankres og kommuniseres at prosedyrer og retningslinjer for ressursstyring gjelder for alle yrkesgrupper. Det gjennomføres en ny risikovurdering etter at risikoreduserende tiltak er gjennomført for å sikre at disse har hatt risikoreduserende effekt. Risikovurdering tas i oppfølgingsrapportering til styret og i evaluering av ressursstyringen i ledelsens gjennomgang for STHF. Det må avklares i ledelsen at prosedyrer og retningslinjer for ressursstyring skal gjelde for alle yrkesgrupper i henhold til ressursstyringsprosessen og forankres i sak til ledergruppa. Prosedyrer og retningslinjer for ressursstyring må gjennomgås og oppdateres for å sikre at det er tydelig hvem disse gjelder for Kvalitetsavdelingen AD/ Stab- Administrasjon A Endrede/ nye prosedyrer vedrørende ressursstyring må implementeres i Fortløpende ved endring og ressurs- Side 7 av 8

8 organisasjonen. styring = Trenger Side 8 av 8

Overordnete føringer for å ivareta kompetansestyringen må utarbeides.

Overordnete føringer for å ivareta kompetansestyringen må utarbeides. IIkke Det utarbeides overordnede føringer for å sette mål og krav til kompetanse. tilpasset det reelle behovet De overordnede føringene er kjent i foretaket Overordnete føringer for å ivareta kompetansestyringen

Detaljer

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF Malema UTK Rapport 4/2014 Revisjon av Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 18.09. 2014 Rapport nr. 4/2014 Revisjonsperiode april juni 2014 Virksomhet Sykehuset Telemark HF Rapportmottaker

Detaljer

Revisjon av Sunnaas sykehus HF

Revisjon av Sunnaas sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 03/2015 Revisjon av Sunnaas sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.3.2015 Rapport nr. 3/2015 Revisjonsperiode Januar 2015 til mars 2015 Virksomhet Sunnaas sykehus HF Rapportmottaker

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF UTK Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 01.02 2012 Rapport nr. 1/2012 Revisjonsperiode Oktober

Detaljer

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system»

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» Veileder om Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» i henhold til opplæringsloven 13-10 Innhold Forord 4 Innledning 5 Elementer i et forsvarlig system 6 Systemkrav som virkemiddel for kvalitetsutvikling

Detaljer

Risikovurdering Beredskap Kalnes

Risikovurdering Beredskap Kalnes 1 /13 Risikovurdering Beredskap Kalnes Navn Utarbeidet av: Godkjent av Dato Risikovurdering Beredskap Vigdis Velgaard Adm. dir Just Ebbesen 02.12.2013 Kalnes Lene Merete Osvik Revison Versjon 2.1 Velgaard/Osvik

Detaljer

Det bør vurderes fastsatt et entydig mål for saksbehandlingstid i enkeltoppgjør og etableres tiltak for å

Det bør vurderes fastsatt et entydig mål for saksbehandlingstid i enkeltoppgjør og etableres tiltak for å Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Rapport 3/2013 - Oversikt over revisjonsfunn (oppsummert nasjonalt) og anbefalinger Nr Revisjonsfunn

Detaljer

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN HMS PLAN BERGEN VANN HMS handlingsplan for Bergen Vann er utarbeidet med utgangspunkt i undersøkelsen Maturity Tool (modenhetsanalysen) som ble gjennomført for ledergruppen i oktober og for en utvidet

Detaljer

MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014

MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Godkjent av divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke 15. februar 2013. 1 Forord Utkast til for divisjon Psykisk helsevern ble lagt fram for styret

Detaljer

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Definisjoner... 4 Roller i omstilling... 5 Rettslig grunnlag... 7 Overordnede

Detaljer

Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2011 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni 2010 - november 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

KOMPETANSE- KARTLEGGING

KOMPETANSE- KARTLEGGING KOMPETANSE- KARTLEGGING I VERRAN KOMMUNE Rapport og anbefaling fra arbeidsgruppe 1 Innhold: Side Innledning 3 Mandat 3 Kompetanse og ledelse 4 Kompetanseutvikling og kvalitetsutvikling to sider av samme

Detaljer

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Vedlegg Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2011 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni 2010 - november 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF

Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF Internrevisjonen Helse Sør-Øst 16.1.2009 Rapport nr. 1/2009 Revisjonsperiode September 2008-januar 2009 Virksomhet

Detaljer

Møte Saksnr. Møtedato Styret i Vestre Viken HF 30 /2013 27.05.13

Møte Saksnr. Møtedato Styret i Vestre Viken HF 30 /2013 27.05.13 Saksfremlegg Dato: 21. mai 2013 Saksbehandler: Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Hilde Skredtveit Moen Internkontroll (kvalitetssystemet). Ledelsens gjennomgang. Møte Saksnr.

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF

Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Versjon 16.11.14_1 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF 1 Bakgrunn Arbeidsmiljøloven med forskrifter er førende for alt HMS-arbeid. Administrerende

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Vedlegg 2 Oppfølging Handlingsplan for å hindre misligheter i foretaket, jf styresak 067/2014

Vedlegg 2 Oppfølging Handlingsplan for å hindre misligheter i foretaket, jf styresak 067/2014 Analyse av rammeverk for å forebygge, avdekke og håndtere misligheter: Rammeverk For å sikre deling av intern og ekstern kommunikasjon dersom misligheter skulle oppstå i organisasjonen er det behov for

Detaljer

statensjernbanetilsyn Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 11-11

statensjernbanetilsyn Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 11-11 statensjernbanetilsyn Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 11-11 Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: Saksnr: Inspeksjonsdato: Foretak: Kontaktperson: Inspeksjonslag: 11-11 11/634 SF63 19.5-31.5.2011

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF UTK Rapport 3/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF -Klinikk psykisk helse og rusbehandling Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 25.04 2012

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Rapportering interne revisjoner 2012 og revisjonstema 2013

Rapportering interne revisjoner 2012 og revisjonstema 2013 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Rapportering interne revisjoner 2012 og revisjonstema 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 35-2013 Fagdirektør Halfrid Waage/ Orienteringssak 03.04.2013

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Ny forebyggendeforskrift, mer brannsikkerhet?

Ny forebyggendeforskrift, mer brannsikkerhet? Ny forebyggendeforskrift, mer brannsikkerhet? Tanker og synspunkter omkring hvordan ny forskrift vil bedre brannsikkerheten i eksisterende bygg. Brannvernkonferansen 2015 Jon Børge Horneland, Leder forebyggende

Detaljer