PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN"

Transkript

1 PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN Versjon Bokmål Utdanningsdirektoratet 23. september 2011 Dato og versjonsnr Beskrivelse Initialer Versjon 1.17 Fullstendig for eksamen. Beskrivelse for andre prøvetyper aha 18. mai kommer med i senere versjon. Versjon 1.18 Fullstendig for alle typer prøver Aha 8. september 2010 Versjon 1.19 Fullstendig for alle prøver Aha 2. november 2010 Versjon 1.20 Fullstendig for alle typer prøver Anr 29. november 2010 Oppdatert med informasjon om import av fagpersoner Versjon mars 2011 Fullstendig for alle typer prøver Oppdatert informasjon om påmelding og IKT-baserte anr prøver (PGS-A) Versjon 1.22 Fullstendig for alle prøver 13. april 2011 Versjon mai 2011 Versjon september 2011 Oppdaterte skjermbilder for monitor IKT-basert eksamen Fullstendig for alle prøver. Oppdaterte skjermbilder med beskrivelse for IKT- basert eksamen og krav til bruk av monitor i PGS-A for eksamensansvarlig. Fullstendig for eksamen. For nasjonale prøver og elektroniske kartleggingsprøver, se egen veiledning. anr Anr Anr PAS/PGS Side 1 Brukerveiledning for skolen

2 1 GENERELT IP-adresser som må være åpne ved prøveavlegging Skjematisk oversikt over eksamensgjennomføringen: Om PAS/PGS PAS Prøveadministrasjonssystem Brukerstøtte Brukerrettigheter i PAS/PGS Følgende brukerroller er aktuelle for skoleeier og skoler Følgende prøvetyper er i bruk BESKRIVELSE AV FUNKSJONER PAS Innlogging og aktivering av brukerroller Endre påloggingsinformasjon glemt brukernavn og passord PAS - Hovedmeny PAS Brukerprofil PAS Brukeradministrasjon (skoleadministrator) Opprette nye brukere Tildele og slette brukerroller Vedlikeholde brukere PAS Fagpersoner (skoleadministrator) Import av fagpersoner fra skoleadministrative system PAS Skoler (skoleadministrator) PAS Påmelding av kandidater, generelt (skoleadministrator) Mangler fødselsnummer Manuell påmelding Import av påmeldinger fra skoleadministrative systemer (SAS) Bestilling av materiell til kandidater med behov for spesiell tilrettelegging Eksamensmateriell skole (skoleadministrator) Generere brukernavn og passord til kandidater for bruk i PGS-A PAS Dagspassord (skoleadministrator) PGS-A Pålogging til IKT-basert eksamen for kandidater PGS-A Følge med under eksamen (lærer, skoleadministrator) Kandidatmonitor PAS Registrere status på kandidat (skoleadministrator) PAS Følgebrev til besvarelser (skoleadministrator) PAS R11 Karakterliste (skoleadministrator) Overføring av karakterer til skoleadministrative systemer fra PAS Klagebehandling Registrere klage på karakterer PAS Følgeseddel til klage (skoleadministrator) PAS Klageresultat (skoleadministrator) PAS Sensurregioner og sensuransvar (skoleadministrator) Sensurregioner PAS/PGS Side 2 Brukerveiledning for skolen

3 Sensuransvar PAS RAPPORTER R01 OG R PAS/PGS Side 3 Brukerveiledning for skolen

4 1 GENERELT 1.1 IP-adresser som må være åpne ved prøveavlegging (PGSC.udir.no - frontend ip adresse på Cisco ACE lastbalanserer) (usertrust.com oppslag mot sertifikatutgivere) (comodoca.com oppslag mot sertifikatutgivere) (thawte.com oppslag mot sertifikatutgivere) (thawte.com oppslag mot sertifikatutgivere) (ns.ls.no DNS oppslag for *.udir.no) (ns2.nextra.no DNS oppslag for *.udir.no) (NP) (NP) Vi gjør oppmerksom på at listen kan endre seg. 1.2 Skjematisk oversikt over eksamensgjennomføringen: Kandidater påmeldes riktig prøvetype og prøveperiode i PAS: Skoleadministrator Ansvarlig registreres på kandidatgruppene: Skoleadministrator Brukernavn og passord genereres for IKT-baserte eksamen: Skoleadministrator A4arket med brukernavn og passord skrives ut fra PAS: Skoleadministrator Dagspassord for IKT-baserte eksamen skrives ut prøvedagen: Skoleadministrator Pålogging for å gjennomføre IKT-basert eksamen https://pgsa.udir.no : Elever Pålogging for å følge med på eksamensgjennomføring: https://pgsa.udir.no : Ansvarlig Registrere fravær i PAS: Skoleadministrator og Ansvarlig lærer Generelle rapporter og resultater er synlige i PAS: Skoleadministrator og Ansvarlige Skolen tar utskrifter av rapporter og karakterlister: Skoleadministrator og Ansvarlige Laster ned kandidatenes eksamensbesvarelser fra https://pgsa.udir.no : Skoleadm og Ansvarlig 1.3 Om PAS/PGS PAS/PGS er en samling av internettbaserte programmer som benyttes til å planlegge, administrere og gjennomføre sentralt gitte prøver og eksamen i grunnskole og videregående skole. PAS brukes for å administrere prøver og eksamen, PGS brukes for å gjennomføre prøver/eksamen: PAS (administrasjon av eksamen og prøver, påmelding og resultater/rapporter) PGS-A (IKT-baserte prøver/eksamen) PGS-C (Elektroniske nasjonale prøver og kartleggingsprøver) PAS er bygget opp dynamisk slik at tilgjengelige menyer og funksjoner varierer ut fra brukerrolle og type prøve. Systemene er under stadig utvikling, det kan derfor periodevis forekomme avvik mellom dokumentasjonen og det som vises i skjermbildene. For sikker og stabil funksjon anbefaler vi seneste versjon av enten Internett Explorer eller Firefox. PAS/PGS Side 4 Brukerveiledning for skolen

5 1.3.1 PAS Prøveadministrasjonssystem PAS brukes av administrativt personale og lærere for å administrere eksamener, nasjonale prøver, kartleggingsprøver og pilotversjoner av nasjonale prøver. PAS styrer adgang og rettigheter til de forskjellige PGS-systemene. PAS brukes ikke av elever. PAS har generelt ikke automatisk lagring. Bruk derfor Lagre -knappen der slike finnes. Både Utdanningsdirektorats ikon øverst til venstre og menypunktet Startmenyen i hovedmenyen til venstre fører deg tilbake til start. Unngå å bruke Tilbake -funksjonen i nettleseren. Du logges automatisk ut av systemet etter 20 inaktive minutter Brukerstøtte Brukerstøtte for PAS og PGS følger linjen, og skolen kontakter sin skoleeier som ved behov kontakter egen fylkesmann. Ved spesielle tekniske problemer, kan Utdanningsdirektoratet kontaktes direkte på tlf For brukerstøtte på skoleadministrative systemer (SAS), ta kontakt med leverandør av systemet Brukerrettigheter i PAS/PGS Tilgang til skjermbilder og funksjoner styres ut fra brukerrolle og prøvetype. Brukerroller i PAS/PGS er hierarkisk oppbygget, og en bruker kan ha flere roller. Skoleadministratorrollen er vanligvis rektor på skolen, men rektor kan opprette samme rollen til flere som skal ha samme rettigheter i PAS. Brukerrettigheter til systemene og rapporter i PAS styres fra skjermbildet Påmelding i PAS. Skoleadministrator registrerer en eller flere på skolen som Ansvarlig for de enkelte kandidatgruppene. Disse får da rettigheter til blant annet å logge seg på PGS-A og PGS-C for å følge med på kandidatenes aktiviteter. De får se besvarelser, og de får tilgang til funksjoner for å registrere data og til å ta ut rapporter for elevgruppen. Også skoleadministrator må registreres som Ansvarlig for å få disse rettighetene. Alle brukere registreres med fødselsnummer og skal ha egen brukerident (brukernavn og passord). Brukernavn og passord er personlige og skal ikke deles. Opplysningene som er registrert i PAS, er taushetsbelagte i henhold til forvaltningsloven Følgende brukerroller er aktuelle for skoleeier og skoler Skoleeier - Brukerrollen tildeles av fylkesmannen Skoleadministrator VGO (videregående skoler) - Brukerrollen tildeles av skoleeier Skoleadministrator GSK (grunnskoler) Brukerrollen tildeles av skoleeier Lærer VGO (videregående skoler) Brukerrollen tildeles av skoleadministrator Lærer GSK (grunnskoler) - Brukerrollen tildeles av skoleadministrator PAS/PGS Side 5 Brukerveiledning for skolen

6 1.3.5 Følgende prøvetyper er i bruk EG Eksamen grunnskole EV Eksamen videregående skole VO Eksamen voksne grunnskole NP Nasjonale prøver KP Kartleggingsprøver KS Karakterstøttende prøver PN Pilotering 2 BESKRIVELSE AV FUNKSJONER 2.1 PAS Innlogging og aktivering av brukerroller Alle som tildeles en brukerrolle i et av systemene, får tilsendt en e-post fra PAS med brukernavn, passord og lenke til pålogging. Nye brukere av systemene må aktivere brukeren sin i PAS. Logg på nettadressen: https://pas.udir.no Logg inn med brukernavn og passord som du har fått tildelt på e-post. Ved første pålogging skal du endre både brukernavn og passord og registrere et kontrollspørsmål med svar. Unngå bruk av æ, ø eller å. FEIDE-brukere kan klikke på ikonet «FEIDE» og logge på med det brukernavnet og passordet som er tildelt fra Feide. For at FEIDE-pålogging skal fungere, må brukers korrekte fødselsnummer og brukerrolle(r) i PAS også være registrert på brukeren i FEIDE. Nye brukere av PAS, PGS-A og PGS-C må aktivere brukerrollen ved pålogging i PAS. Dersom pålogging ikke lykkes, kan det tyde på at brukeren ikke er tildelt en brukerolle. Kontakt i så fall den som har opprettet deg som bruker i PAS. PAS/PGS Side 6 Brukerveiledning for skolen

7 Personer som er registrert som ansvarlig på kandidatgrupper i påmeldingsbildet i PAS, men som ikke har andre roller i PAS, må logge seg inn i PAS og aktivere brukerrollen sin før det er mulig å logge seg inn i PGS-A som Lærer/administrator for å følge med på eksamensgjennomføringen. Se mer om dette senere i brukerveiledningen. Alle endringer i personalia gjøres i PAS. Det er viktig at registrerte opplysninger er korrekte Endre påloggingsinformasjon glemt brukernavn og passord Dersom du ønsker å endre påloggingsinformasjon, trykker du på «Glemt passord» i påloggingsbildet til PAS og fyller inn fødselsnummer. Du får da tilsendt en e-post med ditt brukernavn og et nytt passord, slik at du kan logge deg på og endre innloggingsdata. Brukernavn og passord er casesensitive (skiller på store og små bokstaver). Brukernavn må være minst 4 tegn med kun bokstaver og/eller tall. Passord må være minst 9 tegn, minst en stor bokstav, minst en liten bokstav og minst 1 tall. Passordet skal ikke inneholde æ, ø, å eller apostrofer etc. Ved første pålogging må du godta personvernerklæringen ved å velge «Ja, jeg samtykker». PAS/PGS Side 7 Brukerveiledning for skolen

8 2.2 PAS - Hovedmeny Etter å ha gått gjennom påloggingsrutinen kommer du inn på startsiden i PAS. For å få tilgang til de riktige menyvalgene må du velge riktig prøvetype (f.eks. «Eksamen»), prøveperiode (f.eks. «Høsten 2011») og brukerrolle (lærer eller skoleadministrator). Menyvalgene du får opp, avhenger av brukerrolle. Ved neste pålogging vil du komme inn i samme prøvetype, prøveperiode og brukerrolle som den du sist var innlogget med. Hvis skjermbildet viser noe annet enn forventet, sjekk på Startsiden at du har de riktige valgene for prøvetype, prøveperiode og brukerrolle. 2.3 PAS Brukerprofil Alle brukere har tilgang til skjermbildet «Brukerprofil». Her kan du se og eventuelt endre dine egne brukeropplysninger. Det er viktig at personalia er korrekt, spesielt gjelder dette e-postadressen da brukernavn og nytt passord sendes til denne adressen. 2.4 PAS Brukeradministrasjon (skoleadministrator) Skoleadministrator har via skjermbildet «Brukeradministrasjon» administrasjonsrettigheter for egen skole og kan opprette og vedlikeholde brukere ved skolen. Dersom en bruker ikke lar seg PAS/PGS Side 8 Brukerveiledning for skolen

9 administrere, kan dette tyde på at han/hun er oppnevnt som sensor/klagenemndsmedlem eller har roller som er opprettet av Utdanningsdirektoratet. En bruker kan også ha roller ved andre skoler. Da må denne skolen kontaktes for å få slettet rollen dersom personen ikke er tilsatt ved begge skolene. Skjermbildet har tre faneblad: «Oversikt», «Detaljer» og «Lag ny». Skjermbildet Oversikt har flere muligheter for å avgrense søket. Se alle viser alle brukere du kan administrere. Trykk på en valgt bruker for å komme inn i detaljbildet for brukeren og slik at du kan endre kontaktinformasjon etc. De høyeste brukerrollene kan overta bruker ved behov for å hjelpe lavere brukerroller Opprette nye brukere Klikk på fanebladet «Lag ny» Tast inn personens 11-sifrede fødselsnummer og klikk på knappen «Sjekk fnr». Hvis fødselsnummeret godkjennes, får du opp et skjermbilde der du kan skrive inn navn, adresse osv. For personer som er registrert tidligere (f.eks. ved en annen skole), vil disse registreringene vises og kan endres. PAS/PGS Side 9 Brukerveiledning for skolen

10 Obligatoriske felt er «Fødselsnummer», «Fornavn», «Etternavn» og «E-post». Helst bør også adresse og mobiltelefonnummer registreres. Det er særlig viktig at e-postadressen er korrekt, da det er denne adressen brukernavn og passord blir sendt til. Avslutt registreringen av ny bruker ved å trykke på «Lagre» Tildele og slette brukerroller Klikk på pluss-tegnet foran teksten «Vis brukerroller» for å se hvilke roller en person er tildelt. Klikk på knappen «Legg til ny». I kolonnen til venstre velges rolle. Avslutt med å trykke «Lagre». En brukerrolle kan slettes ved å trykke på søppelbøtta. Når en bruker slutter ved en skole, skal skoleadministrator slette brukerrollen(e) personen har hatt ved skolen og hake av i feltet Skoletilhørighet at Fagpersonen har sluttet ved denne skolen. Personen kan da søkes opp på fødselsnummer og tildeles brukerroller ved andre skoler. Dersom dette ikke gjøres, kan ikke den nye skolen administrere denne brukeren. En bruker kan ha flere brukerroller på samme skole og kan også være tilsatt ved flere skoler samtidig. Skolene må da avtale seg imellom hvem som skal kunne administrere brukeren. Hvis en bruker ikke er tildelt brukerroller, gir pålogging til PAS feilmeldingen Access denied Vedlikeholde brukere Fra brukeradministrasjonsbildet kan brukeropplysninger endres og nytt passord genereres. Nytt passord sendes automatisk til den e-postadressen brukeren er registrert med i PAS. Du kan ikke endre brukeropplysninger for en brukerrolle som har høyere brukerrettighet enn dem du kan administrere. Dette er gjort av sikkerhetsmessige grunner (gjelder bl.a. sensorrollen som styres av fylkesmannen og gruppemedlem-/nemndsmedlemsrollene som styres av Utdanningsdirektoratet). Brukerroller fra en tidligere arbeidsplass må slettes før skoleadministrator på en ny skole kan administrere brukeren. Sletting må gjøres ved den tidligere skolen. 2.5 PAS Fagpersoner (skoleadministrator) Denne funksjonen bruker skoleadministrator for å foreslå lærere til arbeidet som sensor. Dette gjøres i august/september for ett skoleår av gangen. Skjermbildet har fire faneblad: «Oversikt», «Detaljer», «Lag ny» og «Importer». Fanebladet Oversikt viser status for alle eller et utvalg av fagpersonene som er foreslått hittil. PAS/PGS Side 10 Brukerveiledning for skolen

11 Ved å dobbelklikke på navnet til en fagperson kommer du inn i Detaljer -bildet for fagpersonen. Øverst kan du endre faste personopplysninger. «Ansattnummer i SAP ved utbetaling av sensorhonorar» skal ikke fylles ut av skolen. Skoletilhørighet legges til under fanebladet «Detaljer». PAS/PGS Side 11 Brukerveiledning for skolen

12 Klikk på pluss-tegnene for å se all informasjonen i skjermbildet. I den nedre delen av skjermbildet ser du detaljer om tilknyttede skoler, og her skal du også angi om fagpersonen har sluttet ved skolen, eller om dette er fagpersonens hovedarbeidsplass. Under Fag vises oversikt over hvilke fag vedkommende kan sensurere. Her kan du legge til nye fagkoder, prioritering, registrere utdanningsnivå og hvor mange år han eller hun har undervist. Husk å hake av i kolonnen «Foreslått år/år» og dette må gjøres hvert år. Fanebladet «LAG NY» brukes for å registrere nye fagpersoner. Skjermbildet er identisk med Detaljer -bildet, men fungerer slik at du først registrerer fagpersonens 11-sifrede fødselsnummer og så trykker «Sjekk fnr». Hvis personen er registrert i systemet fra før, får du se tidligere registrerte opplysninger. Er ikke personen registrert fra før, kan du registrere opplysningene her. Den registrerte informasjonen brukes som kontaktinformasjon, for å sende meldinger og for utbetaling av sensorhonorar, så det er viktig at de registrerte opplysningene er riktige. PAS/PGS Side 12 Brukerveiledning for skolen

13 2.5.1 Import av fagpersoner fra skoleadministrative system PAS er tilrettelagt for import av fagpersoner fra skoleadministrativt system. Dette skjer på samme måte som ved overføring av påmeldinger og retur av karakterer. Dersom eksporten fra det skoleadministrative systemet ikke fungerer, må skolen ta kontakt med sin leverandør av SAS. Noen SAS er ikke tilrettelagt for eksport av fagpersoner. Ved direkteoverføring til/fra SAS vil du få spørsmål om brukernavn og passord, dette må være PAS brukernavn og passord. Det vil si at overføring mellom PAS og de fleste skoleadministrative systemene kun vil fungere dersom brukeren ikke er pålogget via FEIDE. Informasjon om eventuell import til PAS vil framgå av importloggen. 2.6 PAS Skoler (skoleadministrator) Skoler -skjermbildet viser opplysningene som er registrert om skolen og oppdateres fra Nasjonalt skoleregister (NSR) som ajourføres fra Bedrifts- og foretaksregisteret i Brønnøysund. Eventuelle feil eller mangler må skolen melde til NSR eller Brønnøysundregistrene. Ved kommunikasjon med skoleadministrative systemer (SAS), vær spesielt nøye med at organisasjonsnummeret stemmer overens i begge systemene. Hvis ikke vil overføringer feile. 2.7 PAS Påmelding av kandidater, generelt (skoleadministrator) Alle kandidater som skal delta ved en eksamen eller en prøve, må registreres i PAS. Dette gjøres enten ved manuell registrering i skjermbildet Påmelding eller ved overføring fra skoleadministrative systemer. Skjermbildet har 3 arkfaner: Oversikt, Detaljer og Importer. PAS/PGS Side 13 Brukerveiledning for skolen

14 Etter at påmeldingsfristen er gått ut, må egen fylkesmann kontaktes slik at prøven eventuelt kan åpnes for etterpåmeldinger. Nederst i oversiktsbildet finnes utskriftsfunksjoner som aktiveres ved at den aktuelle prøven hakes av til venstre. Avhakingsmuligheten gjelder kun for utskrift og eksport og skal ikke benyttes for å komme inn i detaljbildet: «Eksport regneark»: Åpner regneark med Fagkode, Fagnavn, Gruppekode og Elevnummer for alle elever. «Utskrift»: Lager en liste i PDF-format per gruppe med Elevnummer, Navn, Fødselsdato, Målform, Privatist (ja/nei) og Brukernavn hvis prøven er elektronisk. (Opplysningene på utskriften kan ikke brukes til pålogging i PGS-A.) «Gruppevis utskrift»: Samme som under «Utskrift», men ordnet gruppevis. «Eksport»: Åpner regneark med oversikt over prøvene Mangler fødselsnummer Noen få kandidater kan mangle fødselsnummer. Skolen må da kontakte Fylkesmannen som genererer et fiktivt fødselsnummer til eleven. Disse fiktive fødselsnumrene er kun gyldige i PAS og kan ikke brukes ved overføring fra PAS til andre systemer. D-nummer kan brukes i PAS Manuell påmelding Arkfanen Oversikt viser alle tilgjengelige prøver for den valgte prøveperioden. Utvalget kan begrenses ved enten å søke på fagkode, fagnavn eller krysse av for «Vis kun grupper med påmeldte» hvis det allerede er registrert elevgrupper. Skjermbildet viser «Fagkode», «Fagnavn», «Variant» (brukes sjelden), «Datoer» for når påmeldinger starter og slutter, samt antall påmeldte. PAS/PGS Side 14 Brukerveiledning for skolen

15 Ved å klikke på linjen for en prøve, kommer du automatisk inn i arkfanen Detaljer for den aktuelle prøven og kan registrere eller se registrerte kandidater. Nye prøvegrupper legges til ved å klikke på knappen «Legg til ny prøvegruppe», skriv inn navn på prøvegruppen og lagre. Hvis du allerede har registrert en gruppe kandidater (innenfor samme prøvetype og periode), kan du kopiere kandidatene fra denne gruppen over på en ny prøve ved å velge Vil du ta utgangspunkt i en annen prøvegruppe. Det er derfor hensiktsmessig å gi kandidatgruppene tydelig navn for å skille gruppene fra hverandre. PAS/PGS Side 15 Brukerveiledning for skolen

16 Elever som kopieres fra en annen prøvegruppe, eller er overført fra skoleadministrative systemer, dukker opp i en liste med Etternavn, Fornavn, Fødselsnr., Kandidatnr., Hovedmål, Priv og ev. Avgiverskole (8. trinn). For IKT-basert eksamen vil bildet også vise Login. Etterpåmeldte kandidater registreres inn med etternavn, fornavn, fødselsnummer (11 siffer), velg målform og trykk på «Lagre kandidat». Du kan også endre navn og målform på kandidater. Navn endres i navnerubrikken i Påmeldingsbildet. Husk å trykke på «Lagre prøvegruppe» nederst i bildet for å lagre endringene. Navneendringen blir da gjeldende alle steder i PAS der kandidaten er registrert. Registrere ansvarlige for prøvegruppen gjøres i Påmeldingsbildet i PAS. Alle personer på skolen som har en brukerrolle i PAS, er valgbare som ansvarlige for en kandidatgruppe. De kan logge seg på pgsa.udir.no ved å velge brukerrollen Lærer/Administrator, og de vil på prøvedagen få tilgang til monitorløsningen og følge med på eksamensgjennomføringen. De ansvarlige har også tilgang til å kunne registrere status på kandidater, og de får tilgang til flere av rapportene i PAS. Også skoleadministratorer må registreres som ansvarlige for å få de nevnte tilgangene. En prøvegruppe kan ha flere Ansvarlige. Gå til Påmeldingsbildet, velg prøven og åpne en gruppe kandidater. Velg deretter den ansvarlige i nedtrekklisten for brukere på skolen, og klikk på knappen «Lagre ansvarlig». Ansvarlige som ikke har vært bruker av PAS/PGS tidligere, vil motta en e-post med brukernavn og passord til PAS slik at han/hun kan aktivere brukerrollen ved å logge seg på PAS og gå gjennom påloggingsrutinen. Kandidater og ansvarlige slettes ved å klikke på søppelbøtte-ikonet til høyre. Kandidatgrupper kan slettes, men først etter at alle kandidater og ansvarlige er slettet Import av påmeldinger fra skoleadministrative systemer (SAS) Det er utviklet funksjoner for bl.a. overføring av påmeldinger fra de forskjellige skoleadministrative systemene. Skjermbildet Påmelding kan også brukes for å etterpåmelde kandidater og for å endre opplysninger etter en overføring fra det skoleadministrative systemet. Rutine for import av påmeldinger varierer noe fra system til system. Er det problemer, konferer med veiledningen for det enkelte skoleadministrative systemet eller ta kontakt med leverandøren. Under arkfanen Importer finnes følgende funksjoner: PAS/PGS Side 16 Brukerveiledning for skolen

17 Importer påmeldinger fra fil. Import fra SAS skjer vanligvis ved at skolen setter i gang en automatisk overføring av kandidatgrupper og ansvarlige lærere fra SAS. Hvis ansvarlige lærere ikke ble overført sammen med kandidatgruppen, kan skoleadministrator legge til Ansvarlig på gruppene i etterkant i Påmeldingsbildet i PAS. Korrigeringer som gjøres i PAS, blir ikke ført tilbake til SAS. Dette må ajourføres manuelt. Generer engangspassord for import direkte fra Skoleadministrativt system. Funksjonen brukes ved import fra enkelte av de skoleadministrative systemene. Kontakt leverandøren av SAS ved behov for assistanse. Vis importlogg har 4 forskjellige alternative rapporter. Husk alltid å sjekke importloggen for å kontrollere at importen har gått greit. Noen typiske årsaker til feil ved import/eksport: Feil organisasjonsnummer nummeret må stemme overens i begge systemene. Ansvarlig mangler brukerrolle på skolen. Alle lærere må være tildelt en brukerrolle. Bruker som kjører import, har ikke skoleadministratorrolle ved skolen. BrukerID er ikke identisk med brukernavn i PAS. Hvis brukeren endrer brukernavn i PAS, må samme endringen gjøres i SAS (Ekstern BrukerID). Ved direkteoverføring til/fra SAS vil en få spørsmål om brukernavn og passord. Dette må være PAS brukernavn og passord. Det vil si at overføring mellom PAS og de fleste skoleadministrative systemene kun vil fungere dersom brukeren ikke er pålogget via FEIDE Bestilling av materiell til kandidater med behov for spesiell tilrettelegging Bestilling av spesialmateriell gjelder grunnskolen. Skjermbildet har funksjon for å bestille materiell til kandidater med behov for særskilt tilrettelegging. PAS/PGS Side 17 Brukerveiledning for skolen

18 2.8 Eksamensmateriell skole (skoleadministrator) I de fleste fag blir eksamensmateriell tilgjengelig for nedlasting i PAS som dokumenter i PDF-format, normalt ca. 24 timer før eksamensstart: Klikk på menyvalget «Eksamensmateriell skole» Klikk på knappen «Se alle» for å se alle prøvene på din skole, eller oppgi (starten av) en prøvekode og klikk på knappen «Søk». Klikk på +-ikonet for prøven du vil se eksamensmateriellet til, og klikk på lenken etter teksten «Last ned» Generere brukernavn og passord til kandidater for bruk i PGS-A Skoleadministrator genererer brukernavn og passord i PAS og skriver ut et A4 ark til den enkelte. Dette gjelder for alle kandidater som skal avlegge IKT-basert eksamen. Vær oppmerksom på at brukernavn og kandidatnummer er to forskjellige ting. Kandidatnummer bruker kandidaten for å merke besvarelsen sin, og det kan ikke brukes ved innlogging i PGS-A. PAS/PGS Side 18 Brukerveiledning for skolen

19 Klikk på «Generer»-knappen i skjermbildet Påmelding Knappen «Skriv ut» til høyre for «Generer»-knappen blir da aktiv og lar deg skrive ut et A4-ark til hver elev med brukernavn og passord. (Ikke bruk funksjonen Skriv ut liste, da denne listen ikke inneholder påloggingsinformasjon.) Er det behov for å skrive ut nye passord til kandidater, kan dette gjøres for alle eller for noen av kandidatene. Hak av i kolonnen til venstre for de som skal ha nytt passord. Hakes det av for alle kandidatene når du trykket på «Generer», får alle nye passord slik at du da må skrive ut nye A4- ark med brukernavn og passord til alle. Brukernavnet blir ikke generert på nytt. Brukernavn og passord kan skrives ut når som helst før prøvedagen. Skjermbildet har også et par utskriftfunksjoner: «Skriv ut liste»: Skriver ut en liste over alle kandidatene i prøvegruppen med Navn, Fødselsdato, Kandidatnummer, Målform, Privatist/Ikke privatist og eventuelt Brukernavn. (Informasjonen i listen kan ikke brukes for pålogging.) «Skriv»: Knappen ligger til høyre for «Generer»-knappen og skriver ut brukernavn og passord til den enkelte kandidaten (et A4-ark til hver). Dette er påloggingsinformasjonen og kan skrives ut når som helst før prøvedagen. 2.9 PAS Dagspassord (skoleadministrator) Dette gjelder kun for eksamen og prøver som gjennomføres digitalt (PGS-A og PGS-C). For å være sikker på at kandidatene ikke logger seg inn som en annen person, og for å hindre at kandidater logger seg inn i PGS-A for tidlig, må eksamensansvarlig godkjenne innloggingen for hver kandidat ved å taste inn et dagspassord på PCen til hver enkelt kandidat etter at kandidatene selv har skrevet inn sitt brukernavn og passord. Sikkerheten med dagspassord fungerer bare så lenge kun de eksamensansvarlige kjenner passordet. Nytt dagspassord genereres automatisk hver natt og gjelder PAS/PGS Side 19 Brukerveiledning for skolen

20 per skole for en prøve på en gitt dag. Skoleadministrator tar ut dagspassordet i PAS på prøvedagen og gir det til de eksamensansvarlige. Klikk på menyvalget «Dagspassord» Velg en av dagens prøver fra nedtrekkboksen merket «Prøve» og trykk på «Vis dagspassord» Dagspassordet vises nederst i skjermbildet 2.10 PGS-A Pålogging til IKT-basert eksamen for kandidater Kandidater som skal gjennomføre IKT-basert eksamen, logger seg på https://pgsa.udir.no Her kan kandidatene laste ned eksamensoppgaver, og de laster opp besvarelsene sine ved levering. Se egen brukerveiledning for kandidater som gjennomfører IKT-basert eksamen PGS-A Følge med under eksamen (lærer, skoleadministrator) Dette punktet gjelder bare de gruppene som gjennomfører IKT-basert eksamen. Ved hjelp av monitoreringskjermbildet i PGS-A kan alle som er registrert som ansvarlige for en kandidatgruppe i PAS, følge med på kandidatenes status i sanntid og se den enkeltes besvarelse. Eksamensansvarlig kan også identifisere kandidatene på forhånd i monitorbildet og slipper på den måten å skrive inn dagspassordet på PCen til den enkelte kandidaten. Her kan eksamensansvarlig også laste opp besvarelser for kandidater som av spesielle grunner ikke selv har gjort dette. Når eksamensdagen er ferdig, overføres eksamensbesvarelsene direkte fra PGS-A til PAS, og de vil være tilgjengelige for sensor fra kl morgenen etter. Plagiatkontroll blir tilgjengelig for sensorene i de fleste fag. Når eksamensgjennomføringen er over, må skolen laste ned kopi av eksamensbesvarelsene for sine grupper fra PGS-A. Dette er skolens/kandidatenes eiendom og skal oppbevares i henhold til regelverket. Utdanningsdirektoratet har bare tillatelse til å oppbevare kandidatinformasjon i 8-12 måneder i henhold til pålegg fra Datatilsynet. Skoleadministrator angir hvem som er ansvarlige for en kandidatgruppe/et eksamensparti i påmeldingsbildet i PAS, se Påmelding Gå til detaljvisning av påmeldingene til en prøve, åpne en prøvegruppe, velg en ansvarlig i nedtrekklisten for brukere på skolen, og klikk på knappen «Lagre ansvarlig». Når skoleadministrator har angitt at du er gruppeansvarlig for en eller flere grupper i PAS, kan du logge inn i PGS-A som eksamensansvarlig og velge den prøvegruppen du skal administrere. PAS/PGS Side 20 Brukerveiledning for skolen

21 Gå til https://pgsa.udir.no Velg «Eksamensansvarlig» Logg inn (samme brukernavn, passord og svar på kontrollspørsmål som for PAS) PAS/PGS Side 21 Brukerveiledning for skolen

22 Kandidatmonitor Av sikkerhetsmessige grunner er det svært viktig at eksamensansvarlige bruker kandidatmonitoren. Hvis en kandidat forlater eksamenslokalet uten å ha levert besvarelse, må kandidaten merkes som Blokkert for å forhindre at han/hun kan logge seg på hjemmefra. Eksamensansvarlig må være påpasselig med at riktig status er ført på kandidatene. Dagspassordet skal ikke være kjent for kandidatene. I kandidatmonitoren velger du skole, fag og gruppe for å se statusoversikten over kandidatene i den valgte gruppen (valget Fylke er ikke aktivert ennå). Skjermbildet har flere funksjoner: Mulighet for å velge andre skoler, fag og kandidatgrupper dersom eksamensansvarlig er registrert som ansvarlig ved flere skoler/for flere grupper. «Oppdater» oppdaterer status for kandidatgruppen og henter eventuelt nye elever som er kommet til i etterkant. PAS/PGS Side 22 Brukerveiledning for skolen

23 «Vis oppgave» er en lenke til eksamensoppgaven «Hent kandidatliste fra PAS» henter liste med registrerte kandidater fra PAS «Tilbake til Velg funksjon» fører tilbake til valget mellom kandidatmonitor og nedlasting av besvarelser. Prosesstatuser: Tabellen viser informasjon om kandidatene i gruppen. I kolonnen «Endre status» kan eksamensansvarlig endre status på kandidater. Ved å trykke flere ganger på lenken endrer funksjonen seg. Den endrete statusen vil vises i kolonnen «Status». De forskjellige statuser har egen fargekode. Bekreft identitet, eksamensansvarlig kan bekrefte kandidatens identitet slik at det ikke er nødvendig å skrive inn dagspassordet. Statuskolonnen vil her vise Ikke bekreftet. Venter på bekreftelse. Eleven har logget seg på med brukernavn og passord, men kommer seg ikke videre før den ansvarlige har tastet inn dagspassordet på elevens PC eller bekrefter kandidatens identitet i monitoren. Eleven skal ikke se dagspassordet. Åpne for ny levering dersom kandiaten skal levere på nytt. Status vil her vise Levert. Last opp velges for å laste opp besvarelse for en kandidat. Se eget skjermbilde. Her kan du velge om du skal laste opp en elektronisk besvarelse, eller om kandidaten leverer på papir. Skolen kan scanne inn papirbesvarelser som kan lastes opp. Lenken Avbryt avbryter funksjonen uten å gjøre noen endringer. Vis velges for å laste ned besvarelser/hente besvarelser. Levert på papir viser at kandidaten ikke leverer besvarelsen elektronisk, men på papir. Blokkert. Eksamensansvarlig klikker på funksjonen Blokker kandidat for å registrere at kandidaten avbryter eksamenen, f.eks. fordi kandidaten er blitt syk under eksamenen eller går uten å ha levert besvarelse. Av sikkerhetsmessige grunner er det svært viktig at dette gjøres. Dagspassordet skal ikke være kjent for kandidatene. Status Blokkert kan oppheves ved å trykke på Opphev blokkering. PAS/PGS Side 23 Brukerveiledning for skolen

24 Valget «Tilbake til Velg funksjon» fører tilbake til siden Status eksamenspartier hvor du kan velge hvilken prøvegruppe du vil se. Tilgjengelige prøvegrupper er de du er registrert som ansvarlig for i PAS. Oversiktsbildet for en kandidatgruppe kan se slik ut: PAS/PGS Side 24 Brukerveiledning for skolen

25 Statuser: Ikke innlogget Levert Online Ja/Nei Knappesymboler: Se på besvarelse(r) som kandidaten har levert Se på besvarelse(r) som kandidaten har levert (i pdf-format dersom dette er tilgjengelig) Øvrige funksjoner i bildet: Her kan eksamensansvarlig også velge nytt eksamensparti og laste ned alle besvarelser enten i originalversjon eller i pdf-format. Også eksamensoppgavene kan lastes ned her. PAS Registrere status på kandidat (skoleadministrator) Skjermbildet Registrere status på kandidat i PAS brukes for å registrere fravær under eksamen, og det må vise kandidatens korrekte status. Standardinnstillingen for alle kandidater er i utgangspunktet «Deltatt». For elever som ikke deltar, må det registreres enten «Syk» (gyldig fravær) eller «Ikke deltatt» (ugyldig fravær). For kandidater som deltar, men som er registrert med status «Syk» eller «Ikke deltatt» i PAS, vil overføring av kandidatbesvarelse fra PGS-A bli avvist av PAS. PAS/PGS Side 25 Brukerveiledning for skolen

26 Det er viktig at fravær registreres under eller straks etter eksamen slik at sensor får vite hvorfor han/hun ikke mottar besvarelse fra en kandidat PAS Følgebrev til besvarelser (skoleadministrator) Denne funksjonen skal bare brukes når det blir sendt besvarelser som er innlevert på papir. IKTbaserte besvarelser levert i PGS-A blir automatisk tilgjengelige for sensorene i PAS. Hak av for den/de besvarelser det skal skrives ut følgebrev for, og velg «Skriv ut». Status oppdateres nå til «Brev sendt». Du kan krysse av for utskrift av det samme følgebrevet flere ganger dersom det er behov for dette PAS R11 Karakterliste (skoleadministrator) Etter fellessensuren skriver skolen ut karakterlister ved hjelp av rapporten «R11 Karakterliste (skole)»: Klikk på valget «R11 Karakterliste (skole)» i venstremenyen. Arkfanen Oversikt viser en liste over alle prøvegruppene. Du kan skrive ut karakterlisten for en eller flere prøver ved å krysse av til venstre for prøvekoden og klikke «Eksporter til Excel» eller «Skriv ut» (oppretter et PDF-dokument som kan skrives ut). PAS/PGS Side 26 Brukerveiledning for skolen

27 Det er bare mulig å krysse av for prøver der sensurregionansvarlig fylkesmann har åpnet for offentliggjøring av resultat. Alternativt kan du klikke på en prøve for å se detaljbildet for den enkelte karakterlisten og deretter velge utskrift eller eksport til Excel. Oversikten viser detaljer for elevgruppen. PAS/PGS Side 27 Brukerveiledning for skolen

28 2.14 Overføring av karakterer til skoleadministrative systemer fra PAS En del av de skoleadministrative systemene har utviklet funksjon for elektronisk overføring av karakterer fra PAS. Leverandøren av de enkelte SAS vil kunne veilede når det gjelder dette Klagebehandling All klagebehandling i grunnskole og videregående skole foregår i PAS, både for papirbaserte og IKTbaserte eksamensbesvarelser Registrere klage på karakterer Skjermbildet «Registrere status på kandidat» brukes også for å markere at en kandidat har klaget på karakteren. Straks endelige karakterer foreligger etter fellessensuren, blir «Klag» -knappen tilgjengelig. Skoleadministrator markerer at kandidaten har klaget ved å klikke på knappen. Knappen har tre forskjellige statuser «Klag», «Trekk klage» og «Klage ferdigbehandlet». Hvis det er klaget ved en feiltakelse, tilbakestilles dette ved å klikke på knappen en gang til. Når klagen er ferdigbehandlet, vises status «Klage ferdigbehandlet» PAS Følgeseddel til klage (skoleadministrator) Denne funksjonen brukes bare ved oversendelse av klager hvor besvarelsen kun foreligger på papir. For IKT-baserte besvarelser skal det ikke skrives ut følgeseddel. Før følgeseddelen kan skrives ut, må det være registrert at kandidaten har klaget i skjermbildet «Registrere status på kandidat». Skjermbildet har flere søkealternativer. Klikk på menyvalget Følgeseddel klage. Skjermbildet viser oversikt over kandidatene det er registrert klage for. Listen kan filtreres ved å klikke på kolonneoverskriftene. Kryss av for kandidaten/kandidatene du ønsker å skrive ut følgebrev for, og klikk på knappen «Skriv ut» nederst i skjermbildet (gjelder kun for papirbaserte besvarelser). PAS/PGS Side 28 Brukerveiledning for skolen

29 Når du har skrevet ut følgebrev for en kandidat, oppdateres status til «Brev sendt». Du kan krysse av for utskrift av det samme følgebrevet flere ganger. Når du klikker på knappen «Skriv ut», opprettes et PDF-dokument med én side for hver avkrysset kandidat PAS Klageresultat (skoleadministrator) På tilsvarende måte som ved sensur, kan du hente ut resultatet av klagebehandlingen ved hjelp av en egen rapport. Skjermbildet har flere søkemuligheter. Klikk på menyvalget Klageresultat. Skjermbildet åpner en liste over alle klagene, med resultatet før (opprinnelig karakter) og etter klagebehandlingen (endelig karakter). Til høyre i listen viser status-kolonnen om resultatet etter klagebehandlingen er sendt til kandidaten. Merk kandidater det skal skrives ut klageresultat for ved å hake av til venstre for kandidaten og klikk på knappen «Utskrift av klageresultat». Det skrives da ut et PDF-dokument for hver kandidat som det er haket av for. PAS/PGS Side 29 Brukerveiledning for skolen

30 2.16 PAS Sensurregioner og sensuransvar (skoleadministrator) Disse to skjermbildene ajourføres fra Utdanningsdirektoratet og viser hvilke fylkesmannskontor som har ansvar for sensuren i hvert enkelt fag Sensurregioner Skjermbildet viser regioninndelingen. Fylker med samme nummer tilhører samme sensurregion Sensuransvar Skjermbildet viser for hvert fag hvilket fylkesmannskontor som har ansvar for hvilke regioner. 3 PAS Rapporter R01 og R02 Disse rapportene oppdateres vanligvis én gang i timen. Rapportene er laget for alle forvaltningsnivåer, men kan ha begrensinger knyttet til forvaltningsnivået. Rapportene har flere søkemuligheter. R01 Oppfølging 1 Rapporten viser antall påmeldte for hver enkelt eksamen, antall med registrert fravær, antall deltatt, antall hvor sensor 1 og sensor 2 har satt sitt karakterforslag, antall hvor det er satt endelig karakter, antall registrerte klager, antall klagekarakterer satt, antall kandidater som har levert IKT-basert besvarelse gjennom PGS-A, og antall hvor det er foretatt plagiatkontroll. Øverst i rapporten ser du dato og tidspunkt for siste oppdatering. Rapportene er laget for alle forvaltningsnivåer, men med begrensing knyttet til forvaltningsnivået. PAS/PGS Side 30 Brukerveiledning for skolen

31 R02 Oppfølging 2 Oppfølgingsrapport R02 inneholder de samme opplysninger som R01, men viser en skole per linje. En skole vil bare kunne se skolens egne opplysninger. Det er altså ikke stor forskjell på informasjonen som kan hentes ut av R01 og R02. Øverst i rapporten ser du dato og tidspunkt for siste oppdatering. Rapportene er laget for alle forvaltningsnivåer, men med begrensing knyttet til forvaltningsnivået. PAS/PGS Side 31 Brukerveiledning for skolen

PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN

PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN Versjon 1.27 - Bokmål Utdanningsdirektoratet 30. oktober 2013 Dato og versjonsnr Beskrivelse Initialer Versjon 1.17 Fullstendig for eksamen. Beskrivelse for

Detaljer

PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN

PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN Versjon 1.30 - Bokmål Utdanningsdirektoratet 10. mars 2015 Dato og versjonsnr Beskrivelse Initialer Versjon 1.17 Fullstendig for eksamen. Beskrivelse for andre

Detaljer

PAS/PGS BRUKERVEILEDNING FOR NASJONALE PRØVER OG ELEKTRONISKE KARTLEGGINGSPRØVER

PAS/PGS BRUKERVEILEDNING FOR NASJONALE PRØVER OG ELEKTRONISKE KARTLEGGINGSPRØVER PAS/PGS BRUKERVEILEDNING FOR NASJONALE PRØVER OG ELEKTRONISKE KARTLEGGINGSPRØVER Versjon 1.03 - Bokmål Utdanningsdirektoratet 14. august 2015 Dato og versjonsnr Versjon 1.00 6. november 2011 Versjon 1.01

Detaljer

PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN

PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN Versjon 1.29 - Bokmål Utdanningsdirektoratet 25. april 2014 Dato og versjonsnr Beskrivelse Initialer Versjon 1.17 Fullstendig for eksamen. Beskrivelse for

Detaljer

PAS/PGS BRUKERVEILEDNING FOR PRØVER Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Karakterstøttende prøver Læringsstøttende prøver

PAS/PGS BRUKERVEILEDNING FOR PRØVER Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Karakterstøttende prøver Læringsstøttende prøver PAS/PGS BRUKERVEILEDNING FOR PRØVER Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Karakterstøttende prøver Læringsstøttende prøver Utdanningsdirektoratet, oktober 201 3 1 GENERELT... 4 1.1 IP adresser og tekniske

Detaljer

PAS/PGS BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN

PAS/PGS BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN PAS/PGS BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN Versjon 1.23 - Bokmål Utdanningsdirektoratet 10. mai 2011 Dato og versjonsnr Beskrivelse Initialer Versjon 1.17 Fullstendig for eksamen. Beskrivelse for andre prøvetyper

Detaljer

PAS/PGS BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN

PAS/PGS BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN PAS/PGS BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN Versjon 1.22 - Bokmål Utdanningsdirektoratet 13. april 2011 Dato og versjonsnr Beskrivelse Initialer Versjon 1.17 18. mai 2010. Versjon 1.18 8. september 2010 Versjon

Detaljer

PAS BRUKERVEILEDNING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM

PAS BRUKERVEILEDNING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM PAS BRUKERVEILEDNING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM Versjon 1.18 - Bokmål Utdanningsdirektoratet 26. juni 2012 Versjonsnr og dato Beskrivelse Initialer Versjon 1.12 Fullstendig versjon. aha 25. mai 2010

Detaljer

PGS - EKSAMEN BRUKARRETTLEIING FOR SKOLEN

PGS - EKSAMEN BRUKARRETTLEIING FOR SKOLEN PGS - EKSAMEN BRUKARRETTLEIING FOR SKOLEN Utdanningsdirektoratet oktober 2015 PGS - Eksamen Side 1 Brukarrettleiing for skolen 1 GENERELT... 3 1.1 IP-ADRESSER OG INFO OM NETTLESARAR VED EKSAMEN OG PRØVAR...

Detaljer

IKT BASERT EKSAMEN VÅREN 2009 BRUKERVEILEDNING FOR EKSAMENSANSVARLIG. Bokmål

IKT BASERT EKSAMEN VÅREN 2009 BRUKERVEILEDNING FOR EKSAMENSANSVARLIG. Bokmål IKT BASERT EKSAMEN VÅREN 2009 BRUKERVEILEDNING FOR EKSAMENSANSVARLIG versjon 2, vår 2009 Bokmål 1. Forberedelse... 2 2. Pålogging... 3 3. Identifisering/dagspassord... 5 4. Last ned oppgavene for prøvegruppen...

Detaljer

PAS BRUKERVEILEDNING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM

PAS BRUKERVEILEDNING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM PAS BRUKERVEILEDNING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM Versjon 1.14 Utdanningsdirektoratet 4. januar 2011 Versjonsnr og dato Beskrivelse Initialer Versjon 1.12 Fullstendig versjon. aha 25. mai 2010. Versjon

Detaljer

Dette er en presentasjon som viser hvordan den nye tjenesten ser ut for deg som jobber med eksamen i kommunen.

Dette er en presentasjon som viser hvordan den nye tjenesten ser ut for deg som jobber med eksamen i kommunen. Utdanningsdirektoratet innfører ny tjeneste for å administrere eksamen på www.udir.no. Den nye tjenesten åpner for påmelding av kandidater til grunnskoleeksamen 11. januar 2016. Tjenesten erstatter Prøveadministrasjonssystemet

Detaljer

Nyhetsbrev, utviklingsbloggen #udirbeta og masseutsendinger.

Nyhetsbrev, utviklingsbloggen #udirbeta og masseutsendinger. Utdanningsdirektoratet innfører en ny tjeneste for å administrere eksamen på www.udir.no. Den nye tjenesten åpnet for påmelding av kandidater til grunnskoleeksamen 11. januar 2016. Tjenesten erstatter

Detaljer

PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN

PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN Utdanningsdirektoratet - oktober 2015 PGS - Eksamen Side 1 Brukerveiledning for skolen 1 GENERELT... 3 1.1 IP-ADRESSER OG INFO OM NETTLESERE VED EKSAMEN... 3 1.2

Detaljer

IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT

IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT Versjon 1.16 Utdanningsdirektoratet 12. mars 2015 Innhold 1. Innlogging... 2 2. Innlogging via FEIDE for de skoler bruker dette... 2 3. Identifisering...

Detaljer

PAS/PGS BRUKARRETTLEIING FOR NASJONALE PRØVER OG ELEKTRONISKE KARTLEGGINGSPRØVER

PAS/PGS BRUKARRETTLEIING FOR NASJONALE PRØVER OG ELEKTRONISKE KARTLEGGINGSPRØVER PAS/PGS BRUKARRETTLEIING FOR NASJONALE PRØVER OG ELEKTRONISKE KARTLEGGINGSPRØVER Versjon 1.03 - Nynorsk Utdanningsdirektoratet 14. august 2015 Dato og versjonsnr Versjon 1.00 6. november 2011 Versjon 1.01

Detaljer

Nytt eksamensadministrasjonssystem våren 2016

Nytt eksamensadministrasjonssystem våren 2016 Nytt eksamensadministrasjonssystem våren 2016 Målsetting Generell praktisk info rundt eksamen/prøver/endring regelverk Bli kjent med det nye prøveadministrasjonssystemet Bli kjent med kommunenes og skoleadministrators

Detaljer

Nyhetsbrev, utviklingsbloggen #udirbeta og masseutsendinger. http://udirbeta.udir.no/

Nyhetsbrev, utviklingsbloggen #udirbeta og masseutsendinger. http://udirbeta.udir.no/ Utdanningsdirektoratet innfører en ny tjeneste for å administrere eksamen på www.udir.no. Den nye tjenesten åpnet for påmelding av kandidater til grunnskoleeksamen 11. januar 2016. Tjenesten erstatter

Detaljer

Veiledning og informasjon om eksamen våren Fauske 25/1 Mosjøen 26/1 Svolvær 28/1 Narvik 29/1

Veiledning og informasjon om eksamen våren Fauske 25/1 Mosjøen 26/1 Svolvær 28/1 Narvik 29/1 Veiledning og informasjon om eksamen våren 2016 Fauske 25/1 Mosjøen 26/1 Svolvær 28/1 Narvik 29/1 Program for dagen Presentasjon av ny eksamenstjeneste Skoleadministrator+ Påmelding av fagpersoner Lunsj

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Eksamen PAS PGS 2014. Førstekonsulent Tone Malme og seniorrådgjevar Annhild Lorentzen

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Eksamen PAS PGS 2014. Førstekonsulent Tone Malme og seniorrådgjevar Annhild Lorentzen Eksamen PAS PGS 2014 Førstekonsulent Tone Malme og seniorrådgjevar Annhild Lorentzen 1 Nytt: Vaksne som skal ta grunnskuleeksamen har felles førebuing, felles eksamen og felles sensur som i grunnskulen.

Detaljer

PAS/PGS BRUKARRETTLEIING FOR PRØVER Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Karakterstøttande prøver Læringsstøttande prøver

PAS/PGS BRUKARRETTLEIING FOR PRØVER Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Karakterstøttande prøver Læringsstøttande prøver PAS/PGS BRUKARRETTLEIING FOR PRØVER Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Karakterstøttande prøver Læringsstøttande prøver Utdanningsdirektoratet, oktober 201 3 1 GENERELT... 3 1.1 IP adresser og tekniske

Detaljer

IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT

IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT Versjon 1.13 Utdanningsdirektoratet 9. mai 2011 Innhold 1. Innlogging... 2 2. Identifisering (autentisering)... 3 3. Hent eksamensoppgaven... 3 4. Besvar

Detaljer

IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT

IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT Versjon 1.12 Utdanningsdirektoratet 7. februar 2011 Innhold 1. Innlogging... 2 2. Identifisering... 3 3. Hent eksamensoppgaven... 3 4. Besvar oppgaven...

Detaljer

PAS/PGS - EKSAMEN BRUKARRETTLEIING FOR SKOLEN

PAS/PGS - EKSAMEN BRUKARRETTLEIING FOR SKOLEN PAS/PGS - EKSAMEN BRUKARRETTLEIING FOR SKOLEN Versjon 1.30 - Nynorsk Utdanningsdirektoratet 10. mars 2015 Dato og versjonsnr Beskriving Initialar Versjon 1.17 Fullstendig for eksamen. Beskriving for andre

Detaljer

NB! Dette brevet kommer i en ny versjon på grunn av en endring under punktet IP-adresser.

NB! Dette brevet kommer i en ny versjon på grunn av en endring under punktet IP-adresser. Vår saksbehandler: Åshild Herredsvela Direkte tlf: E-post: Vår dato: 31.03.2009 Deres dato: Vår referanse: 2008/3169 Deres referanse: Til Fylkesmennene Sametinget Utdanningsetatene i fylkeskommunen Kommunene

Detaljer

PAS/PGS - EKSAMEN BRUKARRETTLEIING FOR SKOLEN

PAS/PGS - EKSAMEN BRUKARRETTLEIING FOR SKOLEN PAS/PGS - EKSAMEN BRUKARRETTLEIING FOR SKOLEN Versjon 1.27 - Nynorsk Utdanningsdirektoratet 31. oktober 2013 Dato og versjonsnr Beskriving Initialar Versjon 1.17 Fullstendig for eksamen. Beskriving for

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Eksamen PAS - PGS. Tone Malme og Annhild Lorentzen Februar 2013

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Eksamen PAS - PGS. Tone Malme og Annhild Lorentzen Februar 2013 Eksamen PAS - PGS Tone Malme og Annhild Lorentzen Februar 2013 1 PAS - PGS 1. Presiseringar frå brukarrettleiinga 2. Trekking av fag 3. Påmelding til eksamen Bestilling av prøvemateriell 4. Oppdatering

Detaljer

Nyhetsbrev, utviklingsbloggen #udirbeta og masseutsendinger.

Nyhetsbrev, utviklingsbloggen #udirbeta og masseutsendinger. Utdanningsdirektoratet innfører en ny tjeneste for å administrere eksamen på www.udir.no. Den nye tjenesten åpner for påmelding av kandidater til grunnskoleeksamen 11. januar 2016. Tjenesten erstatter

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen

Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen Klikk på overskriften du vil lese om Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen... 1 Starte eksamensmodus uten internett...

Detaljer

Brukerveiledning. for eksamenskoordinator

Brukerveiledning. for eksamenskoordinator Brukerveiledning for eksamenskoordinator 1 Innhold Innledning Pålogging Epostvarsel ved opprettelse av ny brukerkonto Glemt passord Endre profil Hjelpfunksjonen i Inspera Assessment Hovedansvarlig Oppsett

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

PAS/PGS BRUKARRETTLEIING FOR PRØVER Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Karakterstøttande prøver Læringsstøttande prøver

PAS/PGS BRUKARRETTLEIING FOR PRØVER Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Karakterstøttande prøver Læringsstøttande prøver PAS/PGS BRUKARRETTLEIING FOR PRØVER Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Karakterstøttande prøver Læringsstøttande prøver Utdanningsdirektoratet, januar 2013 1 PAS/PGS Brukerveiledning prøver 1 GENERELT...

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Brukerveiledning. for sensor

Brukerveiledning. for sensor Brukerveiledning for sensor 1 Innholdsfortegnelse Innledning Endre profil Hjelp Sensur Arbeidsflyt for sensor Invitasjon Informasjon Din vurdering Felles vurdering Startside for vurdering Vurdér en prøve

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Bruk av PC på eksamen for elever, privatister, lærlinger og praksiskandidater

Bruk av PC på eksamen for elever, privatister, lærlinger og praksiskandidater Bruk av PC på eksamen for elever, privatister, lærlinger og praksiskandidater Innhold 1. Innledning... 3 2. Om bruk av PC på eksamen... 4 2.1 Personlig brukernavn og passord ved bruk av PC på eksamen...

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag med og uten org.nr., 28.10.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Innhold Logge seg inn på Altinn...1 Hente skjema i skjemakatalogen...1

Detaljer

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1 hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: 04.10.2012.2012 Side 1 Innhold hypernet Fravær... 3 Innlogging... 4 Ny bruker (søke om tilgang)... 4 Registrert bruker... 6 Registrert bruker (søke

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

PANVAK: kort intro. https://panvak.fhi.no

PANVAK: kort intro. https://panvak.fhi.no PANVAK: kort intro https://panvak.fhi.no PANVAK MinID Dette er første siden du ser når du åpner PANVAK (https://panvak.fhi.no) For å få tilgang til PANVAK må du logge inn via MinID Har du problemer med

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

PAS / PGS EKSAMEN PAS / PGS PRØVER Prøvebanken. Molde 31. januar 2017

PAS / PGS EKSAMEN PAS / PGS PRØVER Prøvebanken. Molde 31. januar 2017 PAS / PGS EKSAMEN PAS / PGS PRØVER Prøvebanken Molde 31. januar 2017 Innhald Generelt om ny struktur PAS Eksamen Funksjonar for kommunenivå Funksjoner for skuleadministrator PGS Eksamen Anna informasjon

Detaljer

Bruk av PC på eksamen for elever, privatister, lærlinger og praksiskandidater

Bruk av PC på eksamen for elever, privatister, lærlinger og praksiskandidater Bruk av PC på eksamen for elever, privatister, lærlinger og praksiskandidater Innhold 1. 2. Innledning... 3 Om bruk av PC på eksamen... 4 2.1 Personlig brukernavn og passord ved bruk av PC på eksamen...

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.5 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen

Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen Klikk på overskriften du vil lese om Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen... 1 Starte eksamensmodus... 2 Skrive

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.0 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN Gjelder for privatister og praksiskandidater Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2015 Innhold 1. OPPMØTE...

Detaljer

Årsplan/rutinebeskr ivelser for eksamensarbeidet (inkl. obl. kartleggingsprøver)

Årsplan/rutinebeskr ivelser for eksamensarbeidet (inkl. obl. kartleggingsprøver) Årsplan/rutinebeskr ivelser for eksamensarbeidet (inkl. obl. ID UTS.Boi.Avd.Kon.4.1 Versjon 1.02 Gyldig fra 15.08.2013 Forfatter Elisabeth Aune Verifisert KS-gruppe Godkjent Roald Ovid Isaksen Side 1 av5

Detaljer

Kandidatmonitor. Brukerveiledning. Sist oppdatert

Kandidatmonitor. Brukerveiledning. Sist oppdatert Sist oppdatert 03.05.17 Se kandidatene 1. 2. 3. Logg inn som gruppeansvarlig i pgsa.udir.no og velg Kandidatmonitor. Velg skole, fag og gruppe for å se kandidatene. Kanditatene vises med en status for

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk signering av vedlegg til Samordnet registermelding...

Detaljer

IST Fravær. Brukermanual - Foresatt. Sist endret: Side 1.

IST Fravær. Brukermanual - Foresatt. Sist endret: Side 1. IST Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: 28.06.2016 Side 1 Innhold IST Fravær... 3 Innlogging... 4 Ny bruker (søke om tilgang)... 4 Registrert bruker... 6 Registrert bruker (søke om tilgang til

Detaljer

PAS BRUKARRETTLEIING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM

PAS BRUKARRETTLEIING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM PAS BRUKARRETTLEIING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM Versjon 1.18 - Nynorsk Utdanningsdirektoratet 26. juni 2012 Versjon nr og dato Forklaring Initialar Versjon 1.12 Fullstendig versjon. aha 25. mai 2010

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT VED SKRIFTLIG EKSAMEN VÅREN 2017

EKSAMENSREGLEMENT VED SKRIFTLIG EKSAMEN VÅREN 2017 EKSAMENSREGLEMENT VED SKRIFTLIG EKSAMEN VÅREN 2017 Målet med denne rettledningen er å bidra til at eksamen: gjennomføres på en trygg og sikker måte, og under like forhold gjennomføres etter gjeldende lover

Detaljer

Erfaringer eksamen 2013. Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannnen i Nord-Trøndelag

Erfaringer eksamen 2013. Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannnen i Nord-Trøndelag Erfaringer eksamen 2013 1 Slik fordelte trekket seg i fylket: Engelsk: 624 elever Matematikk: 602 elever Norsk: 510 elever Norsk (NOR1415): 27 elever Klager: Engelsk: 6 Matematikk: 14 Norsk hovedmål: 24

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - POR T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - POR T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - POR T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 2.6 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere brukere...

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06651-1 Anne-Lise Olstad 11.09.2014 Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for administratorer Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Registrering Etter bestilling av ett eller flere kurs, registrerer DataPower Learning den nye bedriften i DataPower

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2016 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

Eksamen PAS PGS 2015 Rådgivar Tone Malme og seniorrådgjevar Annhild Lorentzen

Eksamen PAS PGS 2015 Rådgivar Tone Malme og seniorrådgjevar Annhild Lorentzen Eksamen PAS PGS 2015 Rådgivar Tone Malme og seniorrådgjevar Annhild Lorentzen 1 PAS - PGS 1. Trekking av fag 2. Påmelding til eksamen Bestilling av prøvemateriell 3. Oppdatering av fagpersonregister 4.

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen

Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen Klikk på overskriften du vil lese om Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen... 1 1. Sette PC-en i eksamensmodus...

Detaljer

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER Dok.id.: 2.1.1.2.3.10 VP- S-Rettledning for eksaminander Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.01 Gjelder fra: 12.06.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Asker videregående skole. Skriftlig eksamen 2015

Asker videregående skole. Skriftlig eksamen 2015 Skriftlig eksamen 2015 Trekk til eksamen Med unntak for norsk hovedmål er det tilfeldig trekk til eksamen både skriftlig og muntlig. Eksamensplanen fra UDIR legger føringer ved at noen fag har eksamen

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no. For kontaktpersoner i selskaper

Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no. For kontaktpersoner i selskaper Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no For kontaktpersoner i selskaper Enkelte illustrasjoner i brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i kommunene. Dette fordi virkemåten på

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb Oppdatert 03.september 2010 Brukerveiledning StudentWeb Pålogging til StudentWeb skjer på: studentweb.ntnu.no StudentWeb - Innlogging Det er to måter å logge inn på: -Brukernavn og passord -Fødselsnr.

Detaljer

Manual for innlevering av eksamensbesvarelser på it s learning (ITL)

Manual for innlevering av eksamensbesvarelser på it s learning (ITL) Manual for innlevering av eksamensbesvarelser på it s learning (ITL) Først og fremst: start internett og gå til siden www.itslearning.com ITLs eksamensmodul har en egen påloggingsside, du kan altså ikke

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

>> StudentWeb på 1 2 3 Studenter

>> StudentWeb på 1 2 3 Studenter >> StudentWeb på 1 2 3 Studenter Høgskolen i Molde bruker StudentWeb for studieadministrativ informasjon til og fra den enkelte student. Denne korte veiledningen tar for seg hvilken informasjon du finner

Detaljer

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet.

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet. Generell hjelp Sist oppdatert: 04.11.14 Brukerdokumentasjon Pålogging Første pålogging Glemt passord Utløpt passord Driftsmeldinger Endre passord Hvor lenge kan en pålogget bruker være inaktiv Avlogging

Detaljer

Brukerveiledning til. KS- Læring. Innlogging Registering av arbeidssted Lage snarvei

Brukerveiledning til. KS- Læring. Innlogging Registering av arbeidssted Lage snarvei Brukerveiledning til KS- Læring Innlogging Registering av arbeidssted Lage snarvei Innlogging i KS Læring Brukerveiledning Brukerveiledning KS-Læring 1 KS Læring er en lærings- og delingsarena for kommunene.

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Testlederveiledning for Båtførerprøven

Testlederveiledning for Båtførerprøven Testlederveiledning for Båtførerprøven Bruksanvisning for Testadmin Questionmark Perception Enterprise Manager Oppdatert bruksanvisning kan dere laste ned fra våre Testsentersider på www.norsktest.no/bfp/testleder

Detaljer

SkoleArena. Brukerveiledning elever i videregående skole

SkoleArena. Brukerveiledning elever i videregående skole SkoleArena Brukerveiledning elever i videregående skole Innholdsfortegnelse: FUNKSJONALITET... 2 Innlogging... 2 Dagens beskjed og kalender... 2 MENYKNAPPER... 3 Utboks... 3 Endre passord og e-postadresse...

Detaljer

Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015

Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015 Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015 2 av 25 Innhold OM MOBIL OMSORG... 3 1.1. PÅLOGGING... 3 AVLOGGING/ LÅS... 4 1.2. BRUKERLISTEN... 5 SØK ETTER BRUKERE... 5 BRUKER DETALJER... 6 KONTAKTPERSONER:... 6

Detaljer

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning 1 Velkommen til KPMG Kundeportal 1 1.1 Logg inn i portalen 1 1.2 Glemt passord? 1 1.3 Tilgang til flere portaler 2 2 Navigering i mappestrukturen og opplasting av

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for brukere i en bedrift. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for brukere i en bedrift. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for brukere i en bedrift Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Oppstart For å åpne startsiden i DataPower Learning Online kan du skrive webadressen i adresselinjen i Internet

Detaljer

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 Pålogging 1. Start nettleseren (Internet Explorer) 2. Skriv kontor i URL feltet (alternativt kontor.smikt.local ) for å starte Citrix påloggingen. 3. Hvis

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor www.vigobedrift.no Det kreves innlogging med IDporten, dvs MinID eller bankid. Velg Bedrift og du kommer til Innlogging: 1 Klikk på Logg

Detaljer

Brukerveiledning. Legge til brukere... 2

Brukerveiledning. Legge til brukere... 2 Brukerveiledning E-SEPU Skoleadministrator Innholdsfortegnelse Legge til brukere... 2 Legg til bruker(e) enkeltvis... 4 Importere brukere fra Excel- eller CSV-fil... 5 Formattere Excel-/CSV-ark... 5 Importere

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Brukerveiledning. for forfatter. Oppdatert 20. januar 2015. Siste versjon av komplett dokumentasjon er fritt tilgjengelig på www.inspera.

Brukerveiledning. for forfatter. Oppdatert 20. januar 2015. Siste versjon av komplett dokumentasjon er fritt tilgjengelig på www.inspera. Brukerveiledning for forfatter Oppdatert 20. januar 2015 Siste versjon av komplett dokumentasjon er fritt tilgjengelig på www.inspera.no/support 1 Innhold Innledning Pålogging Epostvarsel når passord ikke

Detaljer

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren Fagområde Eksamen Dokumenttittel Eksamensreglement Målgruppe Utdanningssektoren Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Eksamenskontoret 07.03.16 Utdanningsdirektøren [Referanse] Innhold Eksamensreglement

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer