PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN"

Transkript

1 PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN Versjon Bokmål Utdanningsdirektoratet 23. september 2011 Dato og versjonsnr Beskrivelse Initialer Versjon 1.17 Fullstendig for eksamen. Beskrivelse for andre prøvetyper aha 18. mai kommer med i senere versjon. Versjon 1.18 Fullstendig for alle typer prøver Aha 8. september 2010 Versjon 1.19 Fullstendig for alle prøver Aha 2. november 2010 Versjon 1.20 Fullstendig for alle typer prøver Anr 29. november 2010 Oppdatert med informasjon om import av fagpersoner Versjon mars 2011 Fullstendig for alle typer prøver Oppdatert informasjon om påmelding og IKT-baserte anr prøver (PGS-A) Versjon 1.22 Fullstendig for alle prøver 13. april 2011 Versjon mai 2011 Versjon september 2011 Oppdaterte skjermbilder for monitor IKT-basert eksamen Fullstendig for alle prøver. Oppdaterte skjermbilder med beskrivelse for IKT- basert eksamen og krav til bruk av monitor i PGS-A for eksamensansvarlig. Fullstendig for eksamen. For nasjonale prøver og elektroniske kartleggingsprøver, se egen veiledning. anr Anr Anr PAS/PGS Side 1 Brukerveiledning for skolen

2 1 GENERELT IP-adresser som må være åpne ved prøveavlegging Skjematisk oversikt over eksamensgjennomføringen: Om PAS/PGS PAS Prøveadministrasjonssystem Brukerstøtte Brukerrettigheter i PAS/PGS Følgende brukerroller er aktuelle for skoleeier og skoler Følgende prøvetyper er i bruk BESKRIVELSE AV FUNKSJONER PAS Innlogging og aktivering av brukerroller Endre påloggingsinformasjon glemt brukernavn og passord PAS - Hovedmeny PAS Brukerprofil PAS Brukeradministrasjon (skoleadministrator) Opprette nye brukere Tildele og slette brukerroller Vedlikeholde brukere PAS Fagpersoner (skoleadministrator) Import av fagpersoner fra skoleadministrative system PAS Skoler (skoleadministrator) PAS Påmelding av kandidater, generelt (skoleadministrator) Mangler fødselsnummer Manuell påmelding Import av påmeldinger fra skoleadministrative systemer (SAS) Bestilling av materiell til kandidater med behov for spesiell tilrettelegging Eksamensmateriell skole (skoleadministrator) Generere brukernavn og passord til kandidater for bruk i PGS-A PAS Dagspassord (skoleadministrator) PGS-A Pålogging til IKT-basert eksamen for kandidater PGS-A Følge med under eksamen (lærer, skoleadministrator) Kandidatmonitor PAS Registrere status på kandidat (skoleadministrator) PAS Følgebrev til besvarelser (skoleadministrator) PAS R11 Karakterliste (skoleadministrator) Overføring av karakterer til skoleadministrative systemer fra PAS Klagebehandling Registrere klage på karakterer PAS Følgeseddel til klage (skoleadministrator) PAS Klageresultat (skoleadministrator) PAS Sensurregioner og sensuransvar (skoleadministrator) Sensurregioner PAS/PGS Side 2 Brukerveiledning for skolen

3 Sensuransvar PAS RAPPORTER R01 OG R PAS/PGS Side 3 Brukerveiledning for skolen

4 1 GENERELT 1.1 IP-adresser som må være åpne ved prøveavlegging (PGSC.udir.no - frontend ip adresse på Cisco ACE lastbalanserer) (usertrust.com oppslag mot sertifikatutgivere) (comodoca.com oppslag mot sertifikatutgivere) (thawte.com oppslag mot sertifikatutgivere) (thawte.com oppslag mot sertifikatutgivere) (ns.ls.no DNS oppslag for *.udir.no) (ns2.nextra.no DNS oppslag for *.udir.no) (NP) (NP) Vi gjør oppmerksom på at listen kan endre seg. 1.2 Skjematisk oversikt over eksamensgjennomføringen: Kandidater påmeldes riktig prøvetype og prøveperiode i PAS: Skoleadministrator Ansvarlig registreres på kandidatgruppene: Skoleadministrator Brukernavn og passord genereres for IKT-baserte eksamen: Skoleadministrator A4arket med brukernavn og passord skrives ut fra PAS: Skoleadministrator Dagspassord for IKT-baserte eksamen skrives ut prøvedagen: Skoleadministrator Pålogging for å gjennomføre IKT-basert eksamen https://pgsa.udir.no : Elever Pålogging for å følge med på eksamensgjennomføring: https://pgsa.udir.no : Ansvarlig Registrere fravær i PAS: Skoleadministrator og Ansvarlig lærer Generelle rapporter og resultater er synlige i PAS: Skoleadministrator og Ansvarlige Skolen tar utskrifter av rapporter og karakterlister: Skoleadministrator og Ansvarlige Laster ned kandidatenes eksamensbesvarelser fra https://pgsa.udir.no : Skoleadm og Ansvarlig 1.3 Om PAS/PGS PAS/PGS er en samling av internettbaserte programmer som benyttes til å planlegge, administrere og gjennomføre sentralt gitte prøver og eksamen i grunnskole og videregående skole. PAS brukes for å administrere prøver og eksamen, PGS brukes for å gjennomføre prøver/eksamen: PAS (administrasjon av eksamen og prøver, påmelding og resultater/rapporter) PGS-A (IKT-baserte prøver/eksamen) PGS-C (Elektroniske nasjonale prøver og kartleggingsprøver) PAS er bygget opp dynamisk slik at tilgjengelige menyer og funksjoner varierer ut fra brukerrolle og type prøve. Systemene er under stadig utvikling, det kan derfor periodevis forekomme avvik mellom dokumentasjonen og det som vises i skjermbildene. For sikker og stabil funksjon anbefaler vi seneste versjon av enten Internett Explorer eller Firefox. PAS/PGS Side 4 Brukerveiledning for skolen

5 1.3.1 PAS Prøveadministrasjonssystem PAS brukes av administrativt personale og lærere for å administrere eksamener, nasjonale prøver, kartleggingsprøver og pilotversjoner av nasjonale prøver. PAS styrer adgang og rettigheter til de forskjellige PGS-systemene. PAS brukes ikke av elever. PAS har generelt ikke automatisk lagring. Bruk derfor Lagre -knappen der slike finnes. Både Utdanningsdirektorats ikon øverst til venstre og menypunktet Startmenyen i hovedmenyen til venstre fører deg tilbake til start. Unngå å bruke Tilbake -funksjonen i nettleseren. Du logges automatisk ut av systemet etter 20 inaktive minutter Brukerstøtte Brukerstøtte for PAS og PGS følger linjen, og skolen kontakter sin skoleeier som ved behov kontakter egen fylkesmann. Ved spesielle tekniske problemer, kan Utdanningsdirektoratet kontaktes direkte på tlf For brukerstøtte på skoleadministrative systemer (SAS), ta kontakt med leverandør av systemet Brukerrettigheter i PAS/PGS Tilgang til skjermbilder og funksjoner styres ut fra brukerrolle og prøvetype. Brukerroller i PAS/PGS er hierarkisk oppbygget, og en bruker kan ha flere roller. Skoleadministratorrollen er vanligvis rektor på skolen, men rektor kan opprette samme rollen til flere som skal ha samme rettigheter i PAS. Brukerrettigheter til systemene og rapporter i PAS styres fra skjermbildet Påmelding i PAS. Skoleadministrator registrerer en eller flere på skolen som Ansvarlig for de enkelte kandidatgruppene. Disse får da rettigheter til blant annet å logge seg på PGS-A og PGS-C for å følge med på kandidatenes aktiviteter. De får se besvarelser, og de får tilgang til funksjoner for å registrere data og til å ta ut rapporter for elevgruppen. Også skoleadministrator må registreres som Ansvarlig for å få disse rettighetene. Alle brukere registreres med fødselsnummer og skal ha egen brukerident (brukernavn og passord). Brukernavn og passord er personlige og skal ikke deles. Opplysningene som er registrert i PAS, er taushetsbelagte i henhold til forvaltningsloven Følgende brukerroller er aktuelle for skoleeier og skoler Skoleeier - Brukerrollen tildeles av fylkesmannen Skoleadministrator VGO (videregående skoler) - Brukerrollen tildeles av skoleeier Skoleadministrator GSK (grunnskoler) Brukerrollen tildeles av skoleeier Lærer VGO (videregående skoler) Brukerrollen tildeles av skoleadministrator Lærer GSK (grunnskoler) - Brukerrollen tildeles av skoleadministrator PAS/PGS Side 5 Brukerveiledning for skolen

6 1.3.5 Følgende prøvetyper er i bruk EG Eksamen grunnskole EV Eksamen videregående skole VO Eksamen voksne grunnskole NP Nasjonale prøver KP Kartleggingsprøver KS Karakterstøttende prøver PN Pilotering 2 BESKRIVELSE AV FUNKSJONER 2.1 PAS Innlogging og aktivering av brukerroller Alle som tildeles en brukerrolle i et av systemene, får tilsendt en e-post fra PAS med brukernavn, passord og lenke til pålogging. Nye brukere av systemene må aktivere brukeren sin i PAS. Logg på nettadressen: https://pas.udir.no Logg inn med brukernavn og passord som du har fått tildelt på e-post. Ved første pålogging skal du endre både brukernavn og passord og registrere et kontrollspørsmål med svar. Unngå bruk av æ, ø eller å. FEIDE-brukere kan klikke på ikonet «FEIDE» og logge på med det brukernavnet og passordet som er tildelt fra Feide. For at FEIDE-pålogging skal fungere, må brukers korrekte fødselsnummer og brukerrolle(r) i PAS også være registrert på brukeren i FEIDE. Nye brukere av PAS, PGS-A og PGS-C må aktivere brukerrollen ved pålogging i PAS. Dersom pålogging ikke lykkes, kan det tyde på at brukeren ikke er tildelt en brukerolle. Kontakt i så fall den som har opprettet deg som bruker i PAS. PAS/PGS Side 6 Brukerveiledning for skolen

7 Personer som er registrert som ansvarlig på kandidatgrupper i påmeldingsbildet i PAS, men som ikke har andre roller i PAS, må logge seg inn i PAS og aktivere brukerrollen sin før det er mulig å logge seg inn i PGS-A som Lærer/administrator for å følge med på eksamensgjennomføringen. Se mer om dette senere i brukerveiledningen. Alle endringer i personalia gjøres i PAS. Det er viktig at registrerte opplysninger er korrekte Endre påloggingsinformasjon glemt brukernavn og passord Dersom du ønsker å endre påloggingsinformasjon, trykker du på «Glemt passord» i påloggingsbildet til PAS og fyller inn fødselsnummer. Du får da tilsendt en e-post med ditt brukernavn og et nytt passord, slik at du kan logge deg på og endre innloggingsdata. Brukernavn og passord er casesensitive (skiller på store og små bokstaver). Brukernavn må være minst 4 tegn med kun bokstaver og/eller tall. Passord må være minst 9 tegn, minst en stor bokstav, minst en liten bokstav og minst 1 tall. Passordet skal ikke inneholde æ, ø, å eller apostrofer etc. Ved første pålogging må du godta personvernerklæringen ved å velge «Ja, jeg samtykker». PAS/PGS Side 7 Brukerveiledning for skolen

8 2.2 PAS - Hovedmeny Etter å ha gått gjennom påloggingsrutinen kommer du inn på startsiden i PAS. For å få tilgang til de riktige menyvalgene må du velge riktig prøvetype (f.eks. «Eksamen»), prøveperiode (f.eks. «Høsten 2011») og brukerrolle (lærer eller skoleadministrator). Menyvalgene du får opp, avhenger av brukerrolle. Ved neste pålogging vil du komme inn i samme prøvetype, prøveperiode og brukerrolle som den du sist var innlogget med. Hvis skjermbildet viser noe annet enn forventet, sjekk på Startsiden at du har de riktige valgene for prøvetype, prøveperiode og brukerrolle. 2.3 PAS Brukerprofil Alle brukere har tilgang til skjermbildet «Brukerprofil». Her kan du se og eventuelt endre dine egne brukeropplysninger. Det er viktig at personalia er korrekt, spesielt gjelder dette e-postadressen da brukernavn og nytt passord sendes til denne adressen. 2.4 PAS Brukeradministrasjon (skoleadministrator) Skoleadministrator har via skjermbildet «Brukeradministrasjon» administrasjonsrettigheter for egen skole og kan opprette og vedlikeholde brukere ved skolen. Dersom en bruker ikke lar seg PAS/PGS Side 8 Brukerveiledning for skolen

9 administrere, kan dette tyde på at han/hun er oppnevnt som sensor/klagenemndsmedlem eller har roller som er opprettet av Utdanningsdirektoratet. En bruker kan også ha roller ved andre skoler. Da må denne skolen kontaktes for å få slettet rollen dersom personen ikke er tilsatt ved begge skolene. Skjermbildet har tre faneblad: «Oversikt», «Detaljer» og «Lag ny». Skjermbildet Oversikt har flere muligheter for å avgrense søket. Se alle viser alle brukere du kan administrere. Trykk på en valgt bruker for å komme inn i detaljbildet for brukeren og slik at du kan endre kontaktinformasjon etc. De høyeste brukerrollene kan overta bruker ved behov for å hjelpe lavere brukerroller Opprette nye brukere Klikk på fanebladet «Lag ny» Tast inn personens 11-sifrede fødselsnummer og klikk på knappen «Sjekk fnr». Hvis fødselsnummeret godkjennes, får du opp et skjermbilde der du kan skrive inn navn, adresse osv. For personer som er registrert tidligere (f.eks. ved en annen skole), vil disse registreringene vises og kan endres. PAS/PGS Side 9 Brukerveiledning for skolen

10 Obligatoriske felt er «Fødselsnummer», «Fornavn», «Etternavn» og «E-post». Helst bør også adresse og mobiltelefonnummer registreres. Det er særlig viktig at e-postadressen er korrekt, da det er denne adressen brukernavn og passord blir sendt til. Avslutt registreringen av ny bruker ved å trykke på «Lagre» Tildele og slette brukerroller Klikk på pluss-tegnet foran teksten «Vis brukerroller» for å se hvilke roller en person er tildelt. Klikk på knappen «Legg til ny». I kolonnen til venstre velges rolle. Avslutt med å trykke «Lagre». En brukerrolle kan slettes ved å trykke på søppelbøtta. Når en bruker slutter ved en skole, skal skoleadministrator slette brukerrollen(e) personen har hatt ved skolen og hake av i feltet Skoletilhørighet at Fagpersonen har sluttet ved denne skolen. Personen kan da søkes opp på fødselsnummer og tildeles brukerroller ved andre skoler. Dersom dette ikke gjøres, kan ikke den nye skolen administrere denne brukeren. En bruker kan ha flere brukerroller på samme skole og kan også være tilsatt ved flere skoler samtidig. Skolene må da avtale seg imellom hvem som skal kunne administrere brukeren. Hvis en bruker ikke er tildelt brukerroller, gir pålogging til PAS feilmeldingen Access denied Vedlikeholde brukere Fra brukeradministrasjonsbildet kan brukeropplysninger endres og nytt passord genereres. Nytt passord sendes automatisk til den e-postadressen brukeren er registrert med i PAS. Du kan ikke endre brukeropplysninger for en brukerrolle som har høyere brukerrettighet enn dem du kan administrere. Dette er gjort av sikkerhetsmessige grunner (gjelder bl.a. sensorrollen som styres av fylkesmannen og gruppemedlem-/nemndsmedlemsrollene som styres av Utdanningsdirektoratet). Brukerroller fra en tidligere arbeidsplass må slettes før skoleadministrator på en ny skole kan administrere brukeren. Sletting må gjøres ved den tidligere skolen. 2.5 PAS Fagpersoner (skoleadministrator) Denne funksjonen bruker skoleadministrator for å foreslå lærere til arbeidet som sensor. Dette gjøres i august/september for ett skoleår av gangen. Skjermbildet har fire faneblad: «Oversikt», «Detaljer», «Lag ny» og «Importer». Fanebladet Oversikt viser status for alle eller et utvalg av fagpersonene som er foreslått hittil. PAS/PGS Side 10 Brukerveiledning for skolen

11 Ved å dobbelklikke på navnet til en fagperson kommer du inn i Detaljer -bildet for fagpersonen. Øverst kan du endre faste personopplysninger. «Ansattnummer i SAP ved utbetaling av sensorhonorar» skal ikke fylles ut av skolen. Skoletilhørighet legges til under fanebladet «Detaljer». PAS/PGS Side 11 Brukerveiledning for skolen

12 Klikk på pluss-tegnene for å se all informasjonen i skjermbildet. I den nedre delen av skjermbildet ser du detaljer om tilknyttede skoler, og her skal du også angi om fagpersonen har sluttet ved skolen, eller om dette er fagpersonens hovedarbeidsplass. Under Fag vises oversikt over hvilke fag vedkommende kan sensurere. Her kan du legge til nye fagkoder, prioritering, registrere utdanningsnivå og hvor mange år han eller hun har undervist. Husk å hake av i kolonnen «Foreslått år/år» og dette må gjøres hvert år. Fanebladet «LAG NY» brukes for å registrere nye fagpersoner. Skjermbildet er identisk med Detaljer -bildet, men fungerer slik at du først registrerer fagpersonens 11-sifrede fødselsnummer og så trykker «Sjekk fnr». Hvis personen er registrert i systemet fra før, får du se tidligere registrerte opplysninger. Er ikke personen registrert fra før, kan du registrere opplysningene her. Den registrerte informasjonen brukes som kontaktinformasjon, for å sende meldinger og for utbetaling av sensorhonorar, så det er viktig at de registrerte opplysningene er riktige. PAS/PGS Side 12 Brukerveiledning for skolen

13 2.5.1 Import av fagpersoner fra skoleadministrative system PAS er tilrettelagt for import av fagpersoner fra skoleadministrativt system. Dette skjer på samme måte som ved overføring av påmeldinger og retur av karakterer. Dersom eksporten fra det skoleadministrative systemet ikke fungerer, må skolen ta kontakt med sin leverandør av SAS. Noen SAS er ikke tilrettelagt for eksport av fagpersoner. Ved direkteoverføring til/fra SAS vil du få spørsmål om brukernavn og passord, dette må være PAS brukernavn og passord. Det vil si at overføring mellom PAS og de fleste skoleadministrative systemene kun vil fungere dersom brukeren ikke er pålogget via FEIDE. Informasjon om eventuell import til PAS vil framgå av importloggen. 2.6 PAS Skoler (skoleadministrator) Skoler -skjermbildet viser opplysningene som er registrert om skolen og oppdateres fra Nasjonalt skoleregister (NSR) som ajourføres fra Bedrifts- og foretaksregisteret i Brønnøysund. Eventuelle feil eller mangler må skolen melde til NSR eller Brønnøysundregistrene. Ved kommunikasjon med skoleadministrative systemer (SAS), vær spesielt nøye med at organisasjonsnummeret stemmer overens i begge systemene. Hvis ikke vil overføringer feile. 2.7 PAS Påmelding av kandidater, generelt (skoleadministrator) Alle kandidater som skal delta ved en eksamen eller en prøve, må registreres i PAS. Dette gjøres enten ved manuell registrering i skjermbildet Påmelding eller ved overføring fra skoleadministrative systemer. Skjermbildet har 3 arkfaner: Oversikt, Detaljer og Importer. PAS/PGS Side 13 Brukerveiledning for skolen

14 Etter at påmeldingsfristen er gått ut, må egen fylkesmann kontaktes slik at prøven eventuelt kan åpnes for etterpåmeldinger. Nederst i oversiktsbildet finnes utskriftsfunksjoner som aktiveres ved at den aktuelle prøven hakes av til venstre. Avhakingsmuligheten gjelder kun for utskrift og eksport og skal ikke benyttes for å komme inn i detaljbildet: «Eksport regneark»: Åpner regneark med Fagkode, Fagnavn, Gruppekode og Elevnummer for alle elever. «Utskrift»: Lager en liste i PDF-format per gruppe med Elevnummer, Navn, Fødselsdato, Målform, Privatist (ja/nei) og Brukernavn hvis prøven er elektronisk. (Opplysningene på utskriften kan ikke brukes til pålogging i PGS-A.) «Gruppevis utskrift»: Samme som under «Utskrift», men ordnet gruppevis. «Eksport»: Åpner regneark med oversikt over prøvene Mangler fødselsnummer Noen få kandidater kan mangle fødselsnummer. Skolen må da kontakte Fylkesmannen som genererer et fiktivt fødselsnummer til eleven. Disse fiktive fødselsnumrene er kun gyldige i PAS og kan ikke brukes ved overføring fra PAS til andre systemer. D-nummer kan brukes i PAS Manuell påmelding Arkfanen Oversikt viser alle tilgjengelige prøver for den valgte prøveperioden. Utvalget kan begrenses ved enten å søke på fagkode, fagnavn eller krysse av for «Vis kun grupper med påmeldte» hvis det allerede er registrert elevgrupper. Skjermbildet viser «Fagkode», «Fagnavn», «Variant» (brukes sjelden), «Datoer» for når påmeldinger starter og slutter, samt antall påmeldte. PAS/PGS Side 14 Brukerveiledning for skolen

15 Ved å klikke på linjen for en prøve, kommer du automatisk inn i arkfanen Detaljer for den aktuelle prøven og kan registrere eller se registrerte kandidater. Nye prøvegrupper legges til ved å klikke på knappen «Legg til ny prøvegruppe», skriv inn navn på prøvegruppen og lagre. Hvis du allerede har registrert en gruppe kandidater (innenfor samme prøvetype og periode), kan du kopiere kandidatene fra denne gruppen over på en ny prøve ved å velge Vil du ta utgangspunkt i en annen prøvegruppe. Det er derfor hensiktsmessig å gi kandidatgruppene tydelig navn for å skille gruppene fra hverandre. PAS/PGS Side 15 Brukerveiledning for skolen

16 Elever som kopieres fra en annen prøvegruppe, eller er overført fra skoleadministrative systemer, dukker opp i en liste med Etternavn, Fornavn, Fødselsnr., Kandidatnr., Hovedmål, Priv og ev. Avgiverskole (8. trinn). For IKT-basert eksamen vil bildet også vise Login. Etterpåmeldte kandidater registreres inn med etternavn, fornavn, fødselsnummer (11 siffer), velg målform og trykk på «Lagre kandidat». Du kan også endre navn og målform på kandidater. Navn endres i navnerubrikken i Påmeldingsbildet. Husk å trykke på «Lagre prøvegruppe» nederst i bildet for å lagre endringene. Navneendringen blir da gjeldende alle steder i PAS der kandidaten er registrert. Registrere ansvarlige for prøvegruppen gjøres i Påmeldingsbildet i PAS. Alle personer på skolen som har en brukerrolle i PAS, er valgbare som ansvarlige for en kandidatgruppe. De kan logge seg på pgsa.udir.no ved å velge brukerrollen Lærer/Administrator, og de vil på prøvedagen få tilgang til monitorløsningen og følge med på eksamensgjennomføringen. De ansvarlige har også tilgang til å kunne registrere status på kandidater, og de får tilgang til flere av rapportene i PAS. Også skoleadministratorer må registreres som ansvarlige for å få de nevnte tilgangene. En prøvegruppe kan ha flere Ansvarlige. Gå til Påmeldingsbildet, velg prøven og åpne en gruppe kandidater. Velg deretter den ansvarlige i nedtrekklisten for brukere på skolen, og klikk på knappen «Lagre ansvarlig». Ansvarlige som ikke har vært bruker av PAS/PGS tidligere, vil motta en e-post med brukernavn og passord til PAS slik at han/hun kan aktivere brukerrollen ved å logge seg på PAS og gå gjennom påloggingsrutinen. Kandidater og ansvarlige slettes ved å klikke på søppelbøtte-ikonet til høyre. Kandidatgrupper kan slettes, men først etter at alle kandidater og ansvarlige er slettet Import av påmeldinger fra skoleadministrative systemer (SAS) Det er utviklet funksjoner for bl.a. overføring av påmeldinger fra de forskjellige skoleadministrative systemene. Skjermbildet Påmelding kan også brukes for å etterpåmelde kandidater og for å endre opplysninger etter en overføring fra det skoleadministrative systemet. Rutine for import av påmeldinger varierer noe fra system til system. Er det problemer, konferer med veiledningen for det enkelte skoleadministrative systemet eller ta kontakt med leverandøren. Under arkfanen Importer finnes følgende funksjoner: PAS/PGS Side 16 Brukerveiledning for skolen

17 Importer påmeldinger fra fil. Import fra SAS skjer vanligvis ved at skolen setter i gang en automatisk overføring av kandidatgrupper og ansvarlige lærere fra SAS. Hvis ansvarlige lærere ikke ble overført sammen med kandidatgruppen, kan skoleadministrator legge til Ansvarlig på gruppene i etterkant i Påmeldingsbildet i PAS. Korrigeringer som gjøres i PAS, blir ikke ført tilbake til SAS. Dette må ajourføres manuelt. Generer engangspassord for import direkte fra Skoleadministrativt system. Funksjonen brukes ved import fra enkelte av de skoleadministrative systemene. Kontakt leverandøren av SAS ved behov for assistanse. Vis importlogg har 4 forskjellige alternative rapporter. Husk alltid å sjekke importloggen for å kontrollere at importen har gått greit. Noen typiske årsaker til feil ved import/eksport: Feil organisasjonsnummer nummeret må stemme overens i begge systemene. Ansvarlig mangler brukerrolle på skolen. Alle lærere må være tildelt en brukerrolle. Bruker som kjører import, har ikke skoleadministratorrolle ved skolen. BrukerID er ikke identisk med brukernavn i PAS. Hvis brukeren endrer brukernavn i PAS, må samme endringen gjøres i SAS (Ekstern BrukerID). Ved direkteoverføring til/fra SAS vil en få spørsmål om brukernavn og passord. Dette må være PAS brukernavn og passord. Det vil si at overføring mellom PAS og de fleste skoleadministrative systemene kun vil fungere dersom brukeren ikke er pålogget via FEIDE Bestilling av materiell til kandidater med behov for spesiell tilrettelegging Bestilling av spesialmateriell gjelder grunnskolen. Skjermbildet har funksjon for å bestille materiell til kandidater med behov for særskilt tilrettelegging. PAS/PGS Side 17 Brukerveiledning for skolen

18 2.8 Eksamensmateriell skole (skoleadministrator) I de fleste fag blir eksamensmateriell tilgjengelig for nedlasting i PAS som dokumenter i PDF-format, normalt ca. 24 timer før eksamensstart: Klikk på menyvalget «Eksamensmateriell skole» Klikk på knappen «Se alle» for å se alle prøvene på din skole, eller oppgi (starten av) en prøvekode og klikk på knappen «Søk». Klikk på +-ikonet for prøven du vil se eksamensmateriellet til, og klikk på lenken etter teksten «Last ned» Generere brukernavn og passord til kandidater for bruk i PGS-A Skoleadministrator genererer brukernavn og passord i PAS og skriver ut et A4 ark til den enkelte. Dette gjelder for alle kandidater som skal avlegge IKT-basert eksamen. Vær oppmerksom på at brukernavn og kandidatnummer er to forskjellige ting. Kandidatnummer bruker kandidaten for å merke besvarelsen sin, og det kan ikke brukes ved innlogging i PGS-A. PAS/PGS Side 18 Brukerveiledning for skolen

19 Klikk på «Generer»-knappen i skjermbildet Påmelding Knappen «Skriv ut» til høyre for «Generer»-knappen blir da aktiv og lar deg skrive ut et A4-ark til hver elev med brukernavn og passord. (Ikke bruk funksjonen Skriv ut liste, da denne listen ikke inneholder påloggingsinformasjon.) Er det behov for å skrive ut nye passord til kandidater, kan dette gjøres for alle eller for noen av kandidatene. Hak av i kolonnen til venstre for de som skal ha nytt passord. Hakes det av for alle kandidatene når du trykket på «Generer», får alle nye passord slik at du da må skrive ut nye A4- ark med brukernavn og passord til alle. Brukernavnet blir ikke generert på nytt. Brukernavn og passord kan skrives ut når som helst før prøvedagen. Skjermbildet har også et par utskriftfunksjoner: «Skriv ut liste»: Skriver ut en liste over alle kandidatene i prøvegruppen med Navn, Fødselsdato, Kandidatnummer, Målform, Privatist/Ikke privatist og eventuelt Brukernavn. (Informasjonen i listen kan ikke brukes for pålogging.) «Skriv»: Knappen ligger til høyre for «Generer»-knappen og skriver ut brukernavn og passord til den enkelte kandidaten (et A4-ark til hver). Dette er påloggingsinformasjonen og kan skrives ut når som helst før prøvedagen. 2.9 PAS Dagspassord (skoleadministrator) Dette gjelder kun for eksamen og prøver som gjennomføres digitalt (PGS-A og PGS-C). For å være sikker på at kandidatene ikke logger seg inn som en annen person, og for å hindre at kandidater logger seg inn i PGS-A for tidlig, må eksamensansvarlig godkjenne innloggingen for hver kandidat ved å taste inn et dagspassord på PCen til hver enkelt kandidat etter at kandidatene selv har skrevet inn sitt brukernavn og passord. Sikkerheten med dagspassord fungerer bare så lenge kun de eksamensansvarlige kjenner passordet. Nytt dagspassord genereres automatisk hver natt og gjelder PAS/PGS Side 19 Brukerveiledning for skolen

20 per skole for en prøve på en gitt dag. Skoleadministrator tar ut dagspassordet i PAS på prøvedagen og gir det til de eksamensansvarlige. Klikk på menyvalget «Dagspassord» Velg en av dagens prøver fra nedtrekkboksen merket «Prøve» og trykk på «Vis dagspassord» Dagspassordet vises nederst i skjermbildet 2.10 PGS-A Pålogging til IKT-basert eksamen for kandidater Kandidater som skal gjennomføre IKT-basert eksamen, logger seg på https://pgsa.udir.no Her kan kandidatene laste ned eksamensoppgaver, og de laster opp besvarelsene sine ved levering. Se egen brukerveiledning for kandidater som gjennomfører IKT-basert eksamen PGS-A Følge med under eksamen (lærer, skoleadministrator) Dette punktet gjelder bare de gruppene som gjennomfører IKT-basert eksamen. Ved hjelp av monitoreringskjermbildet i PGS-A kan alle som er registrert som ansvarlige for en kandidatgruppe i PAS, følge med på kandidatenes status i sanntid og se den enkeltes besvarelse. Eksamensansvarlig kan også identifisere kandidatene på forhånd i monitorbildet og slipper på den måten å skrive inn dagspassordet på PCen til den enkelte kandidaten. Her kan eksamensansvarlig også laste opp besvarelser for kandidater som av spesielle grunner ikke selv har gjort dette. Når eksamensdagen er ferdig, overføres eksamensbesvarelsene direkte fra PGS-A til PAS, og de vil være tilgjengelige for sensor fra kl morgenen etter. Plagiatkontroll blir tilgjengelig for sensorene i de fleste fag. Når eksamensgjennomføringen er over, må skolen laste ned kopi av eksamensbesvarelsene for sine grupper fra PGS-A. Dette er skolens/kandidatenes eiendom og skal oppbevares i henhold til regelverket. Utdanningsdirektoratet har bare tillatelse til å oppbevare kandidatinformasjon i 8-12 måneder i henhold til pålegg fra Datatilsynet. Skoleadministrator angir hvem som er ansvarlige for en kandidatgruppe/et eksamensparti i påmeldingsbildet i PAS, se Påmelding Gå til detaljvisning av påmeldingene til en prøve, åpne en prøvegruppe, velg en ansvarlig i nedtrekklisten for brukere på skolen, og klikk på knappen «Lagre ansvarlig». Når skoleadministrator har angitt at du er gruppeansvarlig for en eller flere grupper i PAS, kan du logge inn i PGS-A som eksamensansvarlig og velge den prøvegruppen du skal administrere. PAS/PGS Side 20 Brukerveiledning for skolen

21 Gå til https://pgsa.udir.no Velg «Eksamensansvarlig» Logg inn (samme brukernavn, passord og svar på kontrollspørsmål som for PAS) PAS/PGS Side 21 Brukerveiledning for skolen

22 Kandidatmonitor Av sikkerhetsmessige grunner er det svært viktig at eksamensansvarlige bruker kandidatmonitoren. Hvis en kandidat forlater eksamenslokalet uten å ha levert besvarelse, må kandidaten merkes som Blokkert for å forhindre at han/hun kan logge seg på hjemmefra. Eksamensansvarlig må være påpasselig med at riktig status er ført på kandidatene. Dagspassordet skal ikke være kjent for kandidatene. I kandidatmonitoren velger du skole, fag og gruppe for å se statusoversikten over kandidatene i den valgte gruppen (valget Fylke er ikke aktivert ennå). Skjermbildet har flere funksjoner: Mulighet for å velge andre skoler, fag og kandidatgrupper dersom eksamensansvarlig er registrert som ansvarlig ved flere skoler/for flere grupper. «Oppdater» oppdaterer status for kandidatgruppen og henter eventuelt nye elever som er kommet til i etterkant. PAS/PGS Side 22 Brukerveiledning for skolen

23 «Vis oppgave» er en lenke til eksamensoppgaven «Hent kandidatliste fra PAS» henter liste med registrerte kandidater fra PAS «Tilbake til Velg funksjon» fører tilbake til valget mellom kandidatmonitor og nedlasting av besvarelser. Prosesstatuser: Tabellen viser informasjon om kandidatene i gruppen. I kolonnen «Endre status» kan eksamensansvarlig endre status på kandidater. Ved å trykke flere ganger på lenken endrer funksjonen seg. Den endrete statusen vil vises i kolonnen «Status». De forskjellige statuser har egen fargekode. Bekreft identitet, eksamensansvarlig kan bekrefte kandidatens identitet slik at det ikke er nødvendig å skrive inn dagspassordet. Statuskolonnen vil her vise Ikke bekreftet. Venter på bekreftelse. Eleven har logget seg på med brukernavn og passord, men kommer seg ikke videre før den ansvarlige har tastet inn dagspassordet på elevens PC eller bekrefter kandidatens identitet i monitoren. Eleven skal ikke se dagspassordet. Åpne for ny levering dersom kandiaten skal levere på nytt. Status vil her vise Levert. Last opp velges for å laste opp besvarelse for en kandidat. Se eget skjermbilde. Her kan du velge om du skal laste opp en elektronisk besvarelse, eller om kandidaten leverer på papir. Skolen kan scanne inn papirbesvarelser som kan lastes opp. Lenken Avbryt avbryter funksjonen uten å gjøre noen endringer. Vis velges for å laste ned besvarelser/hente besvarelser. Levert på papir viser at kandidaten ikke leverer besvarelsen elektronisk, men på papir. Blokkert. Eksamensansvarlig klikker på funksjonen Blokker kandidat for å registrere at kandidaten avbryter eksamenen, f.eks. fordi kandidaten er blitt syk under eksamenen eller går uten å ha levert besvarelse. Av sikkerhetsmessige grunner er det svært viktig at dette gjøres. Dagspassordet skal ikke være kjent for kandidatene. Status Blokkert kan oppheves ved å trykke på Opphev blokkering. PAS/PGS Side 23 Brukerveiledning for skolen

24 Valget «Tilbake til Velg funksjon» fører tilbake til siden Status eksamenspartier hvor du kan velge hvilken prøvegruppe du vil se. Tilgjengelige prøvegrupper er de du er registrert som ansvarlig for i PAS. Oversiktsbildet for en kandidatgruppe kan se slik ut: PAS/PGS Side 24 Brukerveiledning for skolen

25 Statuser: Ikke innlogget Levert Online Ja/Nei Knappesymboler: Se på besvarelse(r) som kandidaten har levert Se på besvarelse(r) som kandidaten har levert (i pdf-format dersom dette er tilgjengelig) Øvrige funksjoner i bildet: Her kan eksamensansvarlig også velge nytt eksamensparti og laste ned alle besvarelser enten i originalversjon eller i pdf-format. Også eksamensoppgavene kan lastes ned her. PAS Registrere status på kandidat (skoleadministrator) Skjermbildet Registrere status på kandidat i PAS brukes for å registrere fravær under eksamen, og det må vise kandidatens korrekte status. Standardinnstillingen for alle kandidater er i utgangspunktet «Deltatt». For elever som ikke deltar, må det registreres enten «Syk» (gyldig fravær) eller «Ikke deltatt» (ugyldig fravær). For kandidater som deltar, men som er registrert med status «Syk» eller «Ikke deltatt» i PAS, vil overføring av kandidatbesvarelse fra PGS-A bli avvist av PAS. PAS/PGS Side 25 Brukerveiledning for skolen

26 Det er viktig at fravær registreres under eller straks etter eksamen slik at sensor får vite hvorfor han/hun ikke mottar besvarelse fra en kandidat PAS Følgebrev til besvarelser (skoleadministrator) Denne funksjonen skal bare brukes når det blir sendt besvarelser som er innlevert på papir. IKTbaserte besvarelser levert i PGS-A blir automatisk tilgjengelige for sensorene i PAS. Hak av for den/de besvarelser det skal skrives ut følgebrev for, og velg «Skriv ut». Status oppdateres nå til «Brev sendt». Du kan krysse av for utskrift av det samme følgebrevet flere ganger dersom det er behov for dette PAS R11 Karakterliste (skoleadministrator) Etter fellessensuren skriver skolen ut karakterlister ved hjelp av rapporten «R11 Karakterliste (skole)»: Klikk på valget «R11 Karakterliste (skole)» i venstremenyen. Arkfanen Oversikt viser en liste over alle prøvegruppene. Du kan skrive ut karakterlisten for en eller flere prøver ved å krysse av til venstre for prøvekoden og klikke «Eksporter til Excel» eller «Skriv ut» (oppretter et PDF-dokument som kan skrives ut). PAS/PGS Side 26 Brukerveiledning for skolen

27 Det er bare mulig å krysse av for prøver der sensurregionansvarlig fylkesmann har åpnet for offentliggjøring av resultat. Alternativt kan du klikke på en prøve for å se detaljbildet for den enkelte karakterlisten og deretter velge utskrift eller eksport til Excel. Oversikten viser detaljer for elevgruppen. PAS/PGS Side 27 Brukerveiledning for skolen

28 2.14 Overføring av karakterer til skoleadministrative systemer fra PAS En del av de skoleadministrative systemene har utviklet funksjon for elektronisk overføring av karakterer fra PAS. Leverandøren av de enkelte SAS vil kunne veilede når det gjelder dette Klagebehandling All klagebehandling i grunnskole og videregående skole foregår i PAS, både for papirbaserte og IKTbaserte eksamensbesvarelser Registrere klage på karakterer Skjermbildet «Registrere status på kandidat» brukes også for å markere at en kandidat har klaget på karakteren. Straks endelige karakterer foreligger etter fellessensuren, blir «Klag» -knappen tilgjengelig. Skoleadministrator markerer at kandidaten har klaget ved å klikke på knappen. Knappen har tre forskjellige statuser «Klag», «Trekk klage» og «Klage ferdigbehandlet». Hvis det er klaget ved en feiltakelse, tilbakestilles dette ved å klikke på knappen en gang til. Når klagen er ferdigbehandlet, vises status «Klage ferdigbehandlet» PAS Følgeseddel til klage (skoleadministrator) Denne funksjonen brukes bare ved oversendelse av klager hvor besvarelsen kun foreligger på papir. For IKT-baserte besvarelser skal det ikke skrives ut følgeseddel. Før følgeseddelen kan skrives ut, må det være registrert at kandidaten har klaget i skjermbildet «Registrere status på kandidat». Skjermbildet har flere søkealternativer. Klikk på menyvalget Følgeseddel klage. Skjermbildet viser oversikt over kandidatene det er registrert klage for. Listen kan filtreres ved å klikke på kolonneoverskriftene. Kryss av for kandidaten/kandidatene du ønsker å skrive ut følgebrev for, og klikk på knappen «Skriv ut» nederst i skjermbildet (gjelder kun for papirbaserte besvarelser). PAS/PGS Side 28 Brukerveiledning for skolen

29 Når du har skrevet ut følgebrev for en kandidat, oppdateres status til «Brev sendt». Du kan krysse av for utskrift av det samme følgebrevet flere ganger. Når du klikker på knappen «Skriv ut», opprettes et PDF-dokument med én side for hver avkrysset kandidat PAS Klageresultat (skoleadministrator) På tilsvarende måte som ved sensur, kan du hente ut resultatet av klagebehandlingen ved hjelp av en egen rapport. Skjermbildet har flere søkemuligheter. Klikk på menyvalget Klageresultat. Skjermbildet åpner en liste over alle klagene, med resultatet før (opprinnelig karakter) og etter klagebehandlingen (endelig karakter). Til høyre i listen viser status-kolonnen om resultatet etter klagebehandlingen er sendt til kandidaten. Merk kandidater det skal skrives ut klageresultat for ved å hake av til venstre for kandidaten og klikk på knappen «Utskrift av klageresultat». Det skrives da ut et PDF-dokument for hver kandidat som det er haket av for. PAS/PGS Side 29 Brukerveiledning for skolen

30 2.16 PAS Sensurregioner og sensuransvar (skoleadministrator) Disse to skjermbildene ajourføres fra Utdanningsdirektoratet og viser hvilke fylkesmannskontor som har ansvar for sensuren i hvert enkelt fag Sensurregioner Skjermbildet viser regioninndelingen. Fylker med samme nummer tilhører samme sensurregion Sensuransvar Skjermbildet viser for hvert fag hvilket fylkesmannskontor som har ansvar for hvilke regioner. 3 PAS Rapporter R01 og R02 Disse rapportene oppdateres vanligvis én gang i timen. Rapportene er laget for alle forvaltningsnivåer, men kan ha begrensinger knyttet til forvaltningsnivået. Rapportene har flere søkemuligheter. R01 Oppfølging 1 Rapporten viser antall påmeldte for hver enkelt eksamen, antall med registrert fravær, antall deltatt, antall hvor sensor 1 og sensor 2 har satt sitt karakterforslag, antall hvor det er satt endelig karakter, antall registrerte klager, antall klagekarakterer satt, antall kandidater som har levert IKT-basert besvarelse gjennom PGS-A, og antall hvor det er foretatt plagiatkontroll. Øverst i rapporten ser du dato og tidspunkt for siste oppdatering. Rapportene er laget for alle forvaltningsnivåer, men med begrensing knyttet til forvaltningsnivået. PAS/PGS Side 30 Brukerveiledning for skolen

31 R02 Oppfølging 2 Oppfølgingsrapport R02 inneholder de samme opplysninger som R01, men viser en skole per linje. En skole vil bare kunne se skolens egne opplysninger. Det er altså ikke stor forskjell på informasjonen som kan hentes ut av R01 og R02. Øverst i rapporten ser du dato og tidspunkt for siste oppdatering. Rapportene er laget for alle forvaltningsnivåer, men med begrensing knyttet til forvaltningsnivået. PAS/PGS Side 31 Brukerveiledning for skolen

PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN

PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN Versjon 1.26 - Bokmål Utdanningsdirektoratet 8. mars 2012 Dato og versjonsnr Beskrivelse Initialer Versjon 1.17 Fullstendig for eksamen. Beskrivelse for andre

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal

Huldt & Lillevik Ansattportal Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2012-05-04 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web.

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web. Web funksjoner Innhold Web funksjoner... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Generelle funksjoner... 4 Personlig brukeroppsett... 2 Personec Lønn Web... 3 Personopplysninger...

Detaljer

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014 BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2.5.2 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BRUKERSTØTTE... 3 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 4 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 5 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

IT-introduksjon studieåret 2011-2012 Innhold

IT-introduksjon studieåret 2011-2012 Innhold IT-introduksjon studieåret 2011-2012 Innhold Hva må du som ny student gjøre for å bli korrekt registrert?... 3 IT-systemer for studenter ved Høgskolen i Hedmark... 4 Bruk av aktiveringsportal for nye studenter...

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Brukerhåndbok Brukermanual Uni efaktura Versjon 1.0 Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Kopirettigheter Uni Micro AS Dette dokument er beskyttet av lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk

Detaljer

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft!

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Innhold: 1. Innlogging 2-3 2. Oppdatering av egen profil 3-5 3. Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 6-8 4. Oppdatering av lagsinformasjon 9 5. Opprette anlegg

Detaljer

Duplo Data as Administrasjon av : LabOra Menighet LabOra Gudstjeneste LabOra Saksbehandler Medarbeideren Synkroniseringsprogram LabOra Web-portal

Duplo Data as Administrasjon av : LabOra Menighet LabOra Gudstjeneste LabOra Saksbehandler Medarbeideren Synkroniseringsprogram LabOra Web-portal Duplo Data as Administrasjon av : LabOra Menighet LabOra Gudstjeneste LabOra Saksbehandler Medarbeideren Synkroniseringsprogram LabOra Web-portal Utarbeidet av Kåre Myraunet Versjon 1.2 Oppdatert pr: 15.

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2014

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2014 BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2014 Brukerveiledning VIGObedrift 16.12.2014 1 av 62 Innhold Innloggingsside... 3 Personalia... 5 Bedriftsinfo... 6 Vis søkere... 11 Søkeroversikt... 12 Mappen Registrering...

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

NIR-HÅNDBOKA. Praktisk guide til registrering i Nasjonalt Introduksjonsregister

NIR-HÅNDBOKA. Praktisk guide til registrering i Nasjonalt Introduksjonsregister NIR-HÅNDBOKA Praktisk guide til registrering i Nasjonalt Introduksjonsregister Sist oppdatert 18.03.2015 Håndboka vil bli løpende oppdatert etter behov. Innhold Introduksjon til NIR... 3 Hva er NIR?...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2015

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2015 BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2015 Brukerveiledning VIGObedrift 03.05.2015 1 av 64 Innhold Innloggingsside... 3 Personalia... 5 Weblogg... 6 Bedriftsinfo... 8 Vis søkere... 13 Søkeroversikt... 14 Mappen

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball

BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball 23/04/2007 Innhold I. Innledning...1 I.1. I.2. Krav for å kunne foreta påmelding...1 Sikkerhet...1 I.3. Oversikt...1

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2014

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2014 BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2014 Brukerveiledning VIGObedrift 19.05.2014 1 av 53 Innhold Innloggingsside... 3 Personalia... 5 Bedriftsinfo... 6 Vis søkere... 8 Søkeroversikt... 9 Mappen Registrering...

Detaljer

Brukerveiledning til korpsdrift

Brukerveiledning til korpsdrift Brukerveiledning til korpsdrift Innledning Etter en lang utviklingsperiode har NMF nå lansert nye tjenester for korpsdrift på nett. Dette dokumentet vil utvikles etter hvert som mer funksjonalitet legges

Detaljer

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as Brukerveiledning ecclesia.tab for web 2007 Ecclesia systemer as 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5 Systemkrav...5 Komme i gang...6 Hovedmenyen... 6 Arkfanene... 7 Søk... 7 Personlige innstillinger...

Detaljer

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet RF13.50 - Dokumentasjon 2 RF13.50 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse Introduksjon 6 1 Støtteordning... 7 2 Før pålogging... 9 3 Etter pålogging... 11 4 Ny forvalter... 12 Søker 14 1 Registrering... 14

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VER S JO N 2, R E V. 1 Innledning... 2 Endringer fra versjon 1 (skoleåret 2011/2012)... 4 Tekniske spesifikasjoner... 5 Tilleggskrav for kjøring

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer