Engelsk Tysk Brukerhåndbok v1.0 Fransk Italiensk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Engelsk Tysk Brukerhåndbok v1.0 Fransk Italiensk"

Transkript

1 Brukerhåndbok v1.0 Engelsk Fransk Tysk Italiensk

2 TEKNISK SUPPORT Skulle du oppleve problemer ved bruk av dette produktet, vennligst se avsnittet om feilsøking på side 38 i denne brukerhåndboken. Alternativt kan du ringe Revo teknisk support på: Alternativt, e-post eller gå inn på vår feilsøkingsseksjon på vår nettside: MILJØINFORMASJON HÅNDTERING AV ELEKTRISK OG ELEKTRONISK AVFALL (WEEE DIREKTIV) Symbolet som vises på produktet betyr at det er klassifisert som elektrisk eller elektronisk utstyr og skal derfor ikke kastes sammen med annet husholdnings- eller næringsavfall på slutten av produktets levetid. WEEE direktivet (2002/96/EC) ble opprettet for å kunne resirkulere produkter ved bruk av de beste teknikkene for innsamling og gjenvinning som er tilgjengelig for å minimalisere påvirkning av miljøet, behandle farlige stoffer og unngå økende deponi. For mer informasjon, vennligst ta kontakt med dine lokale myndigheter eller forhandleren der produktet ble kjøpt. GARANTI Revo Technologies Ltd garanterer overfor sluttbrukeren at dette produktet vil være fri for defekter i materialer og håndverk i løpet av en normal bruksperiode på ett år fra kjøpsdato. Garantien dekker feil som er relatert til produksjonen, og gjelder ikke i tilfeller som utilsiktet skade, generell slitasje, uaktsomt bruk, endringer eller reparasjoner som ikke er autorisert av Revo Technologies Ltd. For å registrere kjøpet ditt kan du besøke OPPHAVSRETT OG ANERKJENNELSE Copyright 2013 Revo Technologies Ltd. Alle rettigheter er forbeholdt. Ingen deler av denne utgivelsen kan kopieres, distribueres, overføres eller transkriberes uten tillatelse fra Revo Technologies Limited. REVO og SUPERCONNECT er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Revo Technologies Ltd. Bluetooth -ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker er under lisens. aptx er et varemerke for CSR plc. SAHAGA AS Kråkerøyveien KRÅKERØY NORGE E-post: RoHS OPPFØLGING & CE MERKE Dette produktet har blitt designet med tanke på å oppfylle internasjonale direktiver om begrensning av farlige stoffer (RoHS) og har blitt designet og testet for å være i samsvar med EU krav, og kommer med et CE merke. SIKKERHETSADVARSLER Ikke bruk denne radioen i nærheten av vann Ikke fjern skruer eller deler Bruk kun strømforsyningsenheten som følger med Unngå små gjenstander og væsker fra å komme inn i produktet Spotify-programvaren er underlagt tredjepartslisenser som kan leses her: FORBEHOLD Revo Technologies Limited gir ingen representasjoner eller garantier med hensyn til innholdet i denne utgivelsen, og fraskriver seg eventuelle underforståtte garantier om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Videre forbeholder Revo Technologies Limited seg retten til å gjøre endringer i denne utgivelsen fra tid til annen, uten å underrette personer eller organisasjoner.

3 02

4 INNHOLD 02 Teknisk Support 02 Miljøinformasjon 02 Garanti 02 Opphavsrett og anerkjennelser 02 Forbehold 03 Velkommen / Utpakking 04 Anatomi 05 Fjernkontroll 06 Strømforsyningsenhet 06 Oppsett 07 Kontroll og Menystruktur VELKOMMEN Takk for at du kjøpte vår SUPERCONNECT radio, vi er sikre på at den vil gi deg mange år med glede og pålitelig service. SUPERCONNECT er et uttrykk for vår design- og ingeniørfilosofi, og et resultat av våre erfaringer gjennom 10 år med prisbelønnet produktdesign og -utvikling. Funksjonalitet forenes med håndverk og teknologi, en neste-generasjons lydenhet som slår i takt med hjertet i din musikalske økosystem, og forsyner deg med et hvilket som helst lydspor du måtte trenge. Radio fra ulike steder i verden, tilgang til din egen musikksamling, eller en nærmest ubegrenset tilgang på sanger fra verdens ledende musikkstrømmingstjeneste. Denne guiden er blitt utviklet for å få deg raskt i gang med radioen din, gi veiledning om de mer komplekse funksjonene som er inkludert, og gi informasjon om sikkerhet, garantidetaljer og feilsøking DAB Modus DAB Modus Menyvalg 12 FM Modus 13 FM Radiomodus / AUX IN Modus Bluetooth Internett Radiomodus 22 Internett Radioportal Oppsett av en Musikkserver Modus Musikkspiller Kkople til Spotify Vekkerklokke Systeminnstillinger Feilsøking 40 Feilmeldinger HVORDAN PAKKE UT RADIOEN DIN SUPERCONNECT-boksen skal inneholde følgende elementer: SUPERCONNECT radio Fjernkontroll og batterier Strømforsyning med adaptere for flere land Renseklut for skjerm garantikort Brukerhåndbok Skulle noe mangle eller være skadet, ta kontakt med din forhandler, eller ring Revo direkte på XXX MERK: All emballasje bør oppbevares for fremtidig bruk, det er den tryggeste måten å transportere radioen på om det skulle bli nødvendig.

5 03

6 ANATOMI AV SUPERCONNECT Joystick kontroll Valgknapp Volumknapp Av/På/Standby Touch-Snooze område (berøringsfelt for slumring) Modus Meny Informasjon Alarm Kontakt for hodetelefon Spol Tilbake Spill av/pause Spol Framover Forhåndsinstillinger Teleskopisk Antenne

7 Stereo RCA -Kontakter Aux-In Digital Optisk Transport DC Strømkontakt Kensington låsespor 04

8 FJERNKONTROLL Power (Av/På) Mode (Modus) Info (Informasjon) Alarm Skip Back (Fast Rewind) (rask tilbakespoling) - Scroll Up (Rull Opp) Left (Back) (Venstre (Tilbake)) Menu (Meny) - Volume Increase (juster opp volumet) Volume Decrease (juster ned volumet) Skip Forward (Fast Forward) (rask fremoverspoling) Play / Pause (Spill Av / Pause) Right (Forward) (Høyre (Fram)) - Scroll Down (skroll ned) Select (Velg) Forhåndsinstillinger 1-8 BYTTE BATTERI SUPERCONNECT's fjernkontroll drives av to AAA-batterier. Batteriet har et beregnet levetid på mellom 1 og 2 år, avhengig av bruk. Bytt batteriet når knappetrykkene føles svake, eller når bruksområdet virker å ha blitt betydelig redusert.

9 05

10 3 Trykk på strømknappen en gang for å starte oppstartsprosessen. STRØMFORSYNING Din SUPERCONNECT radio er utstyrt med multi-regional strømforsyning, noe som betyr at den kan brukes i en rekke land rundt om i verden. Velg den rette adapteren for landet ditt fra utvalget som følger med, følg deretter instruksjonene nedenfor.!"#$ 2 Trekk antennen helt ut for å operere i DAB eller FM OPPSETT 1 Når du bruker strømforsyningsenheten som følger med, sørg for å koble den ene enden til DC-inngangen på baksiden av radioen, og koble den andre enden til stikkontakten på veggen.

11 06

12 Å STYRE SUPERCONNECT For at du skal få mest mulig ut av radioen, er det viktig for deg å forstå hvordan joystick-kontrollen og menysystemet fungerer. JOYSTICK-KONTROLL Internett radio Musikkspiller Bluetooth DAB radio FM radio Auxiliary Input Alarmer Sov Systeminnstillinger Radioen bruker en joystick-basert kontrollsystem for enkel bruk. Joystick-kontrollen har fire funksjoner, og blir brukt i samband med en separat SELECT (VALG)-knapp. UP DOWN LEFT RIGHT Skroller opp Skroller ned Skroller til venstre og beveger seg tilbake gjennom menyer Skroller til høyre og beveger seg tilbake gjennom menyer SELECT Velger det aktuelle valget MENYKNAPP Ved å trykke på Menu knappen blir du ført til modusmenyen for den aktuelle bruksmodusen du er i. Ved for eksempel å trykke Menu mens du er i DAB Modus, vil du bli ført til DAB MODUS MENY. Ved å trykke på Menu knappen for andre gang vil du gå tilbake til "avspillingsskjermen" som du nettopp forlot. MODUSKNAPP Ved å trykke på MODE-knappen vil den gå gjennom hver av SUPERCONNECT s operative modus. Det er også mulig å bevege seg mellom brukdsmoduser via MAIN MENU (se nedenfor). MENYSTRUKTUREN NÆRMERE FORKLART HOVEDMENY Dette er hovedmenyen (øverste nivå) til SUPERCONNECT, den lar deg angi ulike bruksmoduser, endre innstillinger og vise informasjon som for eksempel din radios ID-nummer for programvareversjon. HOVEDMENYEN gir deg tilgang til følgende moduser og undermenyer:

13 OPP VENST RE HØYRE (Tilbak e) (Fram) NED MODUSMENY Modusmenyene heter dette fordi de viser funksjonene som er tilgjengelige i den valgte modusen. Ved å trykke på Menu knappen blir du ført til modusmenyen for den aktuelle bruksmodusen du er i. Hver Modusmeny inkluderer også en linje for MAIN MENU (hovemenyen), slik at du kan gå tilbake til MAIN MENU (hovedmenyen) på øverste nivå.

14 DAB RADIOMODUS FORBEREDELSER FOR DAB OPERASJON Sørg for at radioens antenne er trukket helt ut før bruk i DAB modus. For å komme inn på DAB modus, trykk knappen til DAB MODE introskjermen vises, alternativt trykk DAB fra menyoversikten. deretter velg MAIN MENU (hovedmeny), deretter DAB radio Når du er i DAB-modus for første gang, vil SUPERCONNECT automatisk utføre en fullstendig skanning for å se hvilke kanaler som blir kringkastet i ditt område, før de lagres alfabetisk i radioens minne. Skann Kanaler : 21 Skanning Det kan være nødvendig å utføre manuell skanning fra tid til annen for å oppdatere radioens kanalliste. Dette kan være nødvendig av følgende grunner: 1. Tilgjengeligheten til enkelte radiostasjoner kan endre seg fra tid til annen når nye radiostasjoner opprettes, eller eksisterende stasjoner opphører å sende. 2. Hvis mottakingen var dårlig under den første automatiske skanningen, hvis for eksempel radioens antenne ikke var trukket helt ut, kan det være at listen over radiostasjoner er ufullstendig eller tom. 3. Hvis du har dårlige mottakerforhold for noen av kanalene (som resulterer i ødelagt eller dårlig lydkvalitet), vil du kanskje ønske å lagre bare de kanalene som har et sterkt signal. For å starte en manuell skanning, trykk på Menu knappen og velg deretter FULL SCAN fra menylisten. Når skanningen er fullført, vil radioen din liste opp alle tilgjengelige stasjoner. For å fjerne oppførte kanaler som nå er utilgjengelig trykk Menu velg PRUNE INVALID. Når du blir spurt om du ønsker å "fjerne alle ugyldige stasjoner", velg YES (JA). Prune Invalid (fjern ugyldig) Dette fjerner alle ugyldige stasjoner, fortsette? JA NEI

15 08

16 DAB RADIOMODUS Å VELGE KANALER For å få tilgang til radioens kanalliste, trykk UP (OPP), DOWN (NED), eller LEFT (VENSTRE) på joystick-kontrollen, alternativt t rykk Menu deretter velger du STATION LIST (kanaloversikten). Bla gjennom kanalene ved hjelp av UP/DOWN (OPP/NED) eller LEFT/RIGHT (VENSTRE/HØYRE) på joystick-kontrollen, og trykk deretter på SELECT (VELG)-knappen for å velge kanal. Kanaloversikt Absolutt Forbausende BBC 1Xtr BBC 6Mus BBC Gael FORHÅNDSINNSTILTE FAVORITTKANALER SUPERCONNECT lar deg lagre dine favorittkanaler som forhåndsinnstillinger, enten via åtte fremmonterte 'hot-keys " eller de nummererte forhåndsinnstilte knappene på fjernkontrollen. For å lagre kanalen du hører på som en forhåndsinnstilling, trykk og hold en forhåndsinnstillingsknapp til "Preset Stored" (forhåndsinnstilling lagret) vises på radio-skjermen. Det forhåndsinnstilte nummeret som er tildelt kanalen vises nederst på skjermen ved siden av et stjerneikon. BBC Radio 6Music å stemme på en låt som du gikk glipp av i spillelisten 6:00 AM Music Hvis du ønsker å endre en bestemt forhåndsinnstilling i fremtiden, gjenta prosessen og tidligere lagrede innstillinger vil automatisk bli overskrevet.

17 09

18 DAB MODUS MENYVALG KANALINFORMASJON I DAB MODUS er SUPERCONNECT i stand til å vise ulike informasjonselementer på skjermen. Ved å trykke på Info knappen kan du i tur og orden bla deg gjennom følgende typer informasjon: STANDARD DAB SCREEN radiostasjonen Viser rullende tekstinformasjon fra BBC Radio 6Music Nå spilles: Glasvegas Go Square Go! PROGRAMME TYPE (programgenre) Feks. nyheter, rockemusikk, klassisk osv. BBC Radio 6Music Rockemusikk MULTIPLEX AND FREQUENCY Multiplex-eier og kanalfrekvens BBC Radio 6Music BBC National DAB Frekvens: MHz SIGNAL STRENGTH Kanalens nåværende signalstyrke BBC Radio 6Music Signalnivå: 90 Styrke BIT RATE AND CODEC Lydformat, samplingsfrekvens, mono eller stereo BBC Radio 6Music Bit rate: 128 kbps Codec : MP2 Kanaler: Delt Stereo DATE Dagens dato BBC Radio 6Music Dagens dato : 22/12/09

19 10

20 DAB-MODUS MENYVALG DYNAMIC RANGE COMPRESSION (DRC) Hvis du lytter til musikk med en høy dynamisk rekkevidde i støyende omgivelser (for eksempel klassisk musikk under matlaging), kan det være ønskelig å komprimere lydens dynamiske rekkevidde. Effekten av dette er at rolige lyder blir høyere, og høye lyder høres svakere ut. DRC DRC Lav DRC Høy DRC Av # For å endre DRC-innstillingen, trykk Menu velg deretter DRC-valget, før du velger OFF (AV), LOW (LAV) eller HIGH (HØY). KANALREKKEFØLGE Det er mulig å velge rekkefølgen på DAB-kanaloversikten til å være enten ALPHANUMERIC (alfanumerisk), ENSEMBLE (samlet) eller VALID (gyldig). Som navnet tilsier, viser ALPHANUMERIC stasjoner i alfanumerisk rekkefølge. Kanalrekkefølge Alfanumerisk # Samlet Gyldig ENSEMBLE lister grupper av stasjoner som sender på samme frekvens, for eksempel BBC eller Central Scotland Local. VALID lister gyldige kanaler først, så alfanumerisk, og til slutt kanaler som ikke er på lufta. For å endre kanalrekkefølgen trykk Menu deretter STATION ORDER (kanalrekkefølge), før du enten velger ALPHANUMERIC, ENSEMBLE eller VALID. KANALREKKEFØLGE BESKRIVELSE ALFANUMERISK ENSEMBLE (samling) GYLDIG Viser alle kanaler i alfanumerisk rekkefølge. Lister alle aktive kanaler (de som for tiden kringkaster) foran inaktive kanaler. Fjern inaktive kanaler fra kanaoversikten.

21 11

22 FM RADIOMODUS BRUK AV FM Sørg for at radioens antenne er trukket helt ut før anvendelse i FM-MODE (FM-modus). For å komme inn på FM-modus, trykk på Menu knappen til FM MODE introskjermen vises, alternativt trykk Menu deretter velg MAIN MENU (hovedmeny), deretter FM fra menyvalglisten. FM radio Hvis dette er første gangen SUPERCONNECT brukes i FM-modus, vil den starte fra begynnelsen av frekvensområdet, hvis ikke vil SUPERCONNECT gå til den kanalen som ble lyttet på sist MHz Ved å trykke på valgknappen (SELECT) vil radioskanningen starte og velge neste tilgjengelige kanal. SUPERCONNECT stopper automatisk skanningen når en kanal er funnet. For å finjustere, bruk UP (OPP) eller DOWN (NED) på joystick-kontrollen for å endre frekvensen trinnvis. Når du befinner deg på en FM-kanal som har et sterkt signal og kringkaster RDS-informasjon, vil SUPERCONNECT vise stasjonsnavnet og annen tekstinformasjon på skjermen. BBC R3 Neste: Ukens komponist Proms kammermusikk 2009 FORHÅNDSINNSTILTE FAVORITTKANALER SUPERCONNECT lar deg lagre dine favorittkanaler og forhåndsinnstillinger, enten via åtte fremmonterte 'hot-keys " eller de nummererte forhåndsinnstilte knappene på fjernkontrollen. For å lagre kanalen du hører på som forhåndsinnstilling, trykk og hold en av knappene for forhåndsinnstilling nede til "Preset Stored" (forhåndsinnstilling lagret) vises på radio-displayet. Det forhåndsinnstilte nummeret som er tildelt kanalen vises nederst på skjermen ved siden av et stjerneikon. Forhåndsinnstilling lagret Hvis du ønsker å endre en bestemt forhåndsinnstilling i fremtiden, gjenta prosessen og de tidligere lagrede innstillingene vil bli automatisk overskrevet.

23 12

24 FM RADIO-MODUS FM-INNSTILLINGER Trykk på Menu knappen for å få tilgang til FM-MODUSMENYEN. Her kan du stille ulike FM-preferanser som SCAN SETTING (skanninginnstillinger) og AUDIO SETTING (lydinnstillinger) SCAN SETTING (SKANNING-INNSTILLINGER) lar deg bestemme om radioen skal avslutte skanningen når den finner en kanal med et sterkt signal. Oppsett for skanning Oppsett for audio Hovedmeny > AUDIO SETTING (lydinnstillinger) gir deg muligheten til å lytte til en kanal i mono, hvis signalstyrken ikke er tilstrekkelig sterk nok for å tillate stereomottak. AUX IN MODE (ekstern modus) AUX IN MODE (ekstern modus) lar deg spille av lyd fra en ekstern kilde (for eksempel en MP3-spiller) gjennom radioen. For å gjøre dette, koble den eksterne lydkilden til 3.5 mm AUX INkontakten på baksiden av SUPERCONNECT. Skru volumet lavt på både SUPERCONNECT og den eksterne enheten, hvis den er justerbar. Trykk nå til AUX IN skjermen vises, alternativt Auxiliary Input Trykk velg deretter MAIN MENU (hovedmeny), og så AUX IN. Lyd inn Aux in (inn fra ekstern enhet) Dagens dato: 15/10/09 Juster volumet på SUPERCONNECT, og, om nødvendig, den eksterne lydenheten.

25 13

26 BLUETOOTH-MODUS Du kan strømme musikk trådløst fra din Bluetooth smarttelefon, nettbrett, bærbare datamaskin eller en annen Bluetooth-enhet direkte til SUPERCONNECT, uten behov for fysisk docking eller tilkobling. SYNKRONISERE BLUETOOTH-ENHETER 'Synkronisering' oppstår når to Bluetooth-enheter kommuniserer med hverandre og etablerer en forbindelse. Denne forbindelsen lagres i minnet på begge enhetene, noe som betyr at når du 'parer' en bestemt enhet med SUPERCONNECT trenger du ikke å gå gjennom synkroniseringsprosessen på nytt. Bluetooth Input Bluetooth Dagens dato: 05/11/14 HVORDAN PARRE EN BLUETOOTH ENHET MED SUPERCONNECT For tilgang til Bluetooth-modus, trykk på Menu knappen til Bluetooth-modus introskjermen vises. Alternativt kan du trykke på Menu,deretter velg MAIN MENU (hovedmeny), og så Bluetooth fra valglisten. SUPERCONNECT vil nå gå i tilkoblingsmodus, som signaliseres med det blinkende Bluetooth-ikonet nederst på skjermen. På Bluetooth-enheten, må du sørge for at Bluetooth er aktivert og deretter starte 'Search' (søk) etter ny enhet. Når søkeprosessen er fullført, vil enheten din liste opp alle tilgjengelige Bluetooth-enheter i nærheten. Velg SUPERCONNECT fra oversikten. Din Bluetooth-enhet vil bekrefte når synkroniseringen er fullført, og SUPERCONNECT vil nå vise en statisk Bluetooth-logo på skjermen. PASSKEY (passord) Under synkroniseringsprosessen vil enkelte Bluetooth-enheter spørre deg om passord. Dersom enheten din skulle kreve passord, skriv inn 0000 Skulle du få problemer når du kobler opp enheten din med SUPERCONNECT, sjekk Bluetooth feilsøking seksjonen på side 39.

27 14

28 BLUETOOTH-MODUS STRØMMING AV MUSIKK Du kan velge samt kontrollere playback av musikk enten direkte fra kildeenheten (smarttelefon, nettbrett eller laptop osv), eller ved å bruke radioens frontpanel. knappene på Vær oppmerksom på at playback-volumet enten kan styres uavhengig enten fra SUPERCONNECT eller fra kildeenheten. KONTROLL OG STYRING MED FLERE BLUETOOTH-ENHETER Dersom du har synkronisert bare én Bluetooth-enhet vil SUPERCONNECT, ved å sette enheten i Bluetooth-modus, automatisk søke tilkopling med denne enheten. Om du ønsker å synkronisere med en annen enhet, trykker du Menu for deretter å velge BT Disconnect (kople ut BT). SUPERCONNECT vil da frakople den eksisterende Bluetooth-enheten og igjen gå i synkroniseringsmodus. Dette tillater deg å gjenta prosedyren med synkronisering av Bluetooth-enheter. Bluetooth BT frakobling av hovedmenyen SUPERCONNECT husker inntil 8 separate Bluetooth-enheter. Når du starter prosedyren med å synkronisere den 9. enheten, vil SUPERCONNECT koble seg opp mot den nye enheten og automatisk koble ut den eldste av de synkroniserte enhetene. Du kan fortsette å koble nye enheter, og din radio vil alltid huske de tidligere åtte enhetene den er paret med. aptx SUPERCONNECT's Bluetooth-løsning er utstyrt med aptx teknologi. Dette betyr at dersom den blir brukt opp mot enheter som også er utrustet med tilsvarende aptx teknologi, vil den strømmede audio-filen komme ut i CD-kvalitet i stedet for MP3- kvalitet som er vanlig standard for Bluetooth-strømming.

29 15

30 INTERNETT-INSTALLASJON HVORDAN BRUKE INTERNETTRADIOENS BRUKERVEILEDNING Den første gangen du bruker SUPERCONNECT i INTERNET RADIO MODE (internettradiomodus), vil du bli spurt om du ønsker å kjøre SETUP WIZARD (brukerveiledning). WIZARD (veiledningen) vil gå gjennom en rekke spørsmål, og er den enkleste måten å få internettradio installert på enheten. Hvis du allerede har installert SETUP WIZARD gå til side 18. Du kan kjøre SETUP WIZARD (veiledningen) på nytt når som helst, det kan bli funnet under NETWORK-headingen (nettverkstittelen) i menyen SYSTEM SETTING (systeminnstillinger). Følg disse trinnene for å sette opp radioen din for online-bruk med INTERNET WIZARD: Trykk på valgknappen, og start prosedyren til SETUP WIZARD. Dato/Tid 12/24 timeformat 1 Velg ditt foretrukne timeformat (12 eller 24 timer) * Autooppdater Oppdatere fra DAB 2 Velg UPDATE FROM NETWORK (oppdatering fra nettverk). Oppdatere fra Nettverk * Ingen oppdateringer Set timezone (Still inn tidssone) 3 Bla ned og velg din lokale tidssone fra menyen. UTC + 00 : 00 : Dublin, London# UTC + 00 : 30 : UTC + 01 : 00 : Madrid, Ar UTC + 01 : 30 : UTC + 02 : 00 : Athens, Ci Sommertid 4 Velg din foretrukne sommertidstatus. Sommertid JA NEI Wlan regionen Mesteparten av Europa 5 Bla ned og velg din Wlan-region. USA Kanada Spania Frankrike

31 16

32 INTERNETT INNSTILLINGER 6 Rull og velg ditt NETTVERK. I noen tilfeller kan radioen finne mer enn én. Bare velg den du vil bruke. SSID Hjem FAMILIEN nett [Rescan] [Manuell konfigurasjon] Internettradio 7 Hvis ditt trådløse nettverk ikke er passordbeskyttet, vil SUPERCONNECT automatisk koble seg til, og følgende skjerm vil bli vist: Siste Hørt Kanalliste > Hovedmeny > 8 Hvis du bruker passordbeskyttelse, skriv inn ditt nettverkspassord ved hjelp av joystick-kontrollen for å gå gjennom de alfanumeriske tegnene, trykk VELG for å taste inn hvert tall eller bokstaven. Når du har angitt hele passordet riktig, velg OK. Nøkkel: xxxxx , a b BKSP c d e f g h i j k l m n o p q OK r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q AVBRYT Velg BKSP (tilbake) hvis du har tastet inn feil tegn. SUPERCONNECT vil lagre passordet i minnet. Det behøves ikke å skrive inn passordet på nytt.

33 17

34 INTERNETTRADIO MODUS NY KANAL KOM I GANG For å komme inn på FM modus, trykk på Menu knappen til FM MODE introskjermen vises, alternativt trykk Menu deretter velg HOVEDMENY, deretter FM fra menyvalglisten. Ved registrering av INTERNETTRADIO HOVEDMENY vil du bli tilbudt valg av tilgang til de sist hørte kanalene eller velge en ny. For å velge en ny kanal velg KANALLISTE menyoppføring, vil du da tilbys følgende alternativer: My Favourites (Mine Favoritter): Brukes for å navigere til dine favorittkanaler. Dette kan settes opp ved å besøke Frontier Silicon Radio Portal (ved hjelp av din PC eller Mac). Se side 22 for ytterligere informasjon. Local (Lokal): En omfattende liste over alle kanaler som kringkastes fra ditt eget geografiske område (eller land). BBC: Brukes som snarvei til alle BBC kanaler som kringkastes over hele verden. Stations (Kanaler): Finn kanaler med en rekke søkekriterier som: plassering, sjanger, mest populære osv. Podcaster: Finn podcaster eller 'Lytt-igjen' kringkast etter plassering, sjanger eller søk etter navn. My Added Stations (Mine tillagte stasjoner): Viser stasjoner som du personlig har lagt til din radios kanalliste via Frontier Silicon Radio Portal. Se side 23 for detaljer. Hjelp: Finn din radios tilgangskode her. Kreves for å få tilgang til Frontier Silicon Radio Portal. Se side 22. VALG AV KANAL For å velge en kanal, velger du KANALLISTE fra INTERNETTRADIO MENY, deretter vellg kanaler med joystick-kontrollen. Nå har du muligheten til å velge eller finne en kanal ved hjelp av følgende søkekriterier: STED (opprinnelsesland) SØK KANALER (etter navn) SJANGER POPULÆRE KANALER

35 Internett radio Kanaler Internettradio Sted > Sjanger > Søk Stasjoner Populære Stasjoner > NYE KANALER > Mine Favoritter > Lokal Storbritannia > BBC > Kanaler > Podcaster > 18

36 INTERNETTRADIO MODUS Bare velg ditt ønske fra listen. Å VELGE EN KANAL (Fortsetter) Ved å bruke joystick-kontrolleren, se gjennom tilgjengelige alternativer, og trykk VELG for å velge dine søkekriterier. For eksempel, ved å velge STED vil du få en alfabetisk oversikt over kontinenter/regioner, og deretter en liste over land. Bruk joystick-kontrollen for å se gjennom listen og trykk Velg for å velge ditt valgte kontinent, deretter landet. Du får da muligheten til å velge alle kanaler eller sjangre, for å avgrense ditt søk ytterligere. Etter valg av dine søkekriterier vil du bli presentert med en liste over kanaler. Velg en kanal fra listen for å begynne å lytte. SØK Du kan søke etter en internett radiokanal etter navn (dersom du vet navnet), eller ved å bruke et søkeord fra sitt tittel. For å søke etter en kanal, velg SEARCH STATIONS (SØK KANALER) fra STATIONS MENU (KANALMENY), deretter angi et søkeord med tastaturinntastingsskjerm (ligner på tastaturskjermen du brukte for inntasting av passord). Hvis kanalen din blir funnet, bare velg for å lytte. Dersom du søkte etter et søkeord, vil SUPERCONNECT liste opp alle kanaler som er funnet som inneholder det aktuelle søkeordet. Se gjennom listen og velg din kanal. Å VELGE EN PODKAST Podkaster (omtales også som "Lytt Igjen") blir søkt og velges på samme måten som en vanlig kanal. Velg PODKAST fra Kanallisten i INTERNETTRADIO MENY, deretter søk etter sted, sjanger eller en kombinasjon av begge. Hovedforskjellen når du søker etter en Podkast, er når du har valgt en kanal, vil du bli få en oversikt over programmene (eller podkaster) tilgjengelig fra denne kanalen.

37 BBC Radio 1 BBC Radio 1 Podkaster > Sted Afrika > Asia > Karibien > Sentral-Amerika > Europa > Podkaster Adam and Joe BBC Presenterer Bruce Dickinson Chris Hawkins Clare McDonnell Kanaler ROCKF ABCD BKSP EFGHIJKLMNOPQRS OK TUVWXYZ AVBRYT 19

38 INTERNETTRADIO MODUS My Favourites (Mine Favoritter) Det er mulig å kompilere en liste (eller lister) av dine favorittkanaler, som sørger for rask og enkel tilgang til en rekke kanaler fra ulike land og sjangere. For å gjøre dette må du først registrere ditt radio med Frontier Silicon Radio Portal. Se INTERNETTRADIO PORTAL-seksjonen på side 22. For å lagre en kanal som favoritt, trykk og hold på VELG knappen inntil Favoritt Er Lagt Til vises på skjermen. Den valgte kanalen vises nå på listen over standardfavoritter kanaler. For å få tilgang til Mine Favoritter listen, velg stasjon listen, MINE FAVORITTER, etterfulgt av stasjoner. Nå kan du rull gjennom og velg hvilken som helst stasjon i listen. Dine Rock Favoritter Kerrang! > Nordsjø Klassisk Rock > Rock FM > Takeover Radio > The Arrow > MY ADDED STATIONS (MINE TILLAGTE STASJONER) Dersom du har lagt til noen av dine egne stasjoner til nettradiolisten (ved Frontier Silicon Radio Portal, se side 22), vil de oppføres her. MIN TILLAGTE STASJONER-alternativet kan finnes under kanalens menyliste, i INTERNETTRADIO MODUS. BBC BBC BBC alternativet er snarveien til hele BBC kanallisten. Velg dette alternativet fra STATION LIST MENU, deretter se gjennom og velg kanalen på vanlig måte. BBC Radio 1 > BBC Radio 1Xtra > BBC Radio 2 > BBC Radio 3 > BBC Radio 3 > Siste Hørt Når du taster inn INTERNETTRADIO MODUS, er siste lyttet kanal automatisk valgt. For å velge en annen kanal som du lyttet til sist, velg siste hørt. En fullstendig liste vil vises (de siste blir på toppen). Siste Hørt Clyde 1 > West FM > BBC Radio 6 > BBC Radio 1 > Chill >

39 20

40 INTERNETTRADIO MODUS HJELP HJELP-funksjonen finnes i KANALLISTE-MENYEN. Under HJELP, vil du finne ADGANGSKODEN du trenger for å registrere radioen din på Frontier Silicon Radio Portal (se side 22 for komplette instruksjoner). Få ADGANGSKODE ADGANGSKODE HEBZM0Z En nyttig FAQ lydspor finnes også under HJELP-overskriften. LOKALT Den LOKALE kanallisten finnes under KANALLISTE-MENYEN og er forskjellig avhengig av hvilket land du befinner deg i. For eksempel, hvis du er i Storbritannia, vil dette valget vise kanaler med opprinnelse i Storbritannia. Likeså, hvis du bruker radioen din i Tyskland vil dette valget bare vise kanaler som sendes fra Tyskland. Velg denne funksjonen for å søke på alle lokale kanaler eller alternativt kan du søke i sjangerlisten. Lokalt Storbritannia Alle kanaler > Utvalgte kanaler > Alternativ > Ambient > Big Band >

41 21

42 INTERNETTRADIO-PORTAL TILGANG TIL EKSTRA FUNKSJONER Noen av SUPERCONNECT sine mer avanserte funksjoner for internettradio kan du bare få tilgang til ved å besøke Frontier Silicon Radio Portal. For å få tilgang til disse funksjonene, må du først registrere radioen din. REGISTRERING AV DIN RADIO For å kunne registrere radioen din, trenger du radioens unike adgangskode. For å finne adgangskoden, gå inn på INTERNETRADIO MODUS, og trykk på Menu. Velg KANALLISTE, og så HJELP. Velg FÅ ADGANGSKODE. Skriv ned adgangskoden. Bruk så din PC eller Mac, gå til portalens webside på - Klikk på REGISTRER HER-linken (lokalisert i panelet på venstre side) for å starte registreringsprosessen. Hvis du allerede har en konto og ønsker å legge til en ny radio, logg på din konto og velg MINE PREFERANSER, og så LEGG TIL EN ANNEN Wi-Fi RADIO. Med en gang du har registrert radioen din på portalen, kan du bruke de ulike funksjonene og tjenestene som den tilbyr.

43 22

44 SETTE OPP EN MUSIKKSERVER For at SUPERCONNECT skal kunne spille musikkfiler fra en tilkoblet datamaskin, må datamaskinen være satt opp med media sharing. UPnP media sharing gjør det mulig for enheter som SUPERCONNECT å spille musikk fra et delt mediabibliotek og å navigere gjennom tag-menyer som Artist, Album eller Sjanger. Hvis du har en PC med Windows Media Player 11 eller senere versjoner (WMP), eller en Apple Mac med OS X 10 eller senere versjoner og en UPnP applikasjon installert, kan du koble til SUPERCONNECT og strømme lyd. NB! itunes fungerer ikke riktig som en UPnP media-server, men det finnes en rekke tredjeparts software add-ons tilgjengelige som gjør det mulig for deg å få tilgang til ditt itunes-bibliotek. SHARING MEDIA MED WINDOWS MEDIA PLAYER Den mest vanlige UPnP-serveren er Windows Media Player (versjon 11 eller nyere), men andre UPnP-platformer og servere kan brukes. For å sette opp WMP for media sharing, utfør følgende steg: Sørg for at din PC og radio er koblet til det samme nettverket. SUPERCONNECT vil identifiseres som SUPERCONNECT av din PC. 1 I WMP, legg lydfilene og mappene du vil dele med SUPERCONNECT til i media-biblioteket (BIBLIOTEK > LEGG TIL BIBLIOTEK....). 2 Sørg for at radioen har tilgang til shared media ved å velge det og klikke på TILLAT. Du kan også velge et navn for innstillingerne til shared media. PCen er nå klar til å strømme musikk til din radio. WMP UPnP-tjenesten kjører i bakgrunnen, det er ikke nødvendig å starte WMP spesielt.

Pinell Supersound II +

Pinell Supersound II + Brukerhåndbok Pinell Supersound II + DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger

Detaljer

Pinell iconnect brukerhåndbok

Pinell iconnect brukerhåndbok www.pinell.no Side 1 ADVARSEL FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK STØT BØR IKKE DENNE KONTAKTEN BRUKES MED SKJØTELEDNING, STIKKONTAKT ELLER ANDRE UTTAK MED MINDRE KONTAKTPLUGGENE KAN PLUGGES HELT INN. IKKE

Detaljer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Brukerhåndbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger du

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

ROBERTS. Internettradio med DAB/FM, trådløst nett, musikkspiller og Spotify Connect. Les denne brukerveiledningen før bruk

ROBERTS. Internettradio med DAB/FM, trådløst nett, musikkspiller og Spotify Connect. Les denne brukerveiledningen før bruk ROBERTS Internettradio med DAB/FM, trådløst nett, musikkspiller og Spotify Connect og fjernkontroll-app til iphone og Android fra ConnectR Les denne brukerveiledningen før bruk Innhold Innledning... 2-9

Detaljer

ROBERTS. Nyt å lytte. WiFi Internet Radio med musikkspiller. Les denne brukerveiledningen før bruk

ROBERTS. Nyt å lytte. WiFi Internet Radio med musikkspiller. Les denne brukerveiledningen før bruk ROBERTS Nyt å lytte WiFi Internet Radio med musikkspiller Les denne brukerveiledningen før bruk Innhold Innledning... 2-9 Stream 105 internettradio, funksjoner... 2 Før du kan bruke dette produktet...

Detaljer

Logitech. Brukerhåndbok

Logitech. Brukerhåndbok Logitech Brukerhåndbok Brukerhåndbok for Squeezebox Boom 1 Innhold Takk!...3 Hjelperessurser...3 Pakningens innhold...4 Systemkrav...4 Oversikt over Boom-maskinvare...5 Fjernkontroll...5 På forsiden...6

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

Bruksanvisning. SL50i

Bruksanvisning. SL50i Bruksanvisning SL50i A) Sett forfra B) Sett bakfra Helpline België/Belgique/Belgien/ 02 275 0701 Luxemburg/Luxembourg 26 84 3000 Danmark 35 25 87 61 Deutschland 0696 698 4712 España 9 17 45 62 46 France

Detaljer

Logitech. Musikknettverk. Brukerveiledning. engelsk (emea)

Logitech. Musikknettverk. Brukerveiledning. engelsk (emea) Logitech Musikknettverk Brukerveiledning engelsk (emea) Brukerveiledning for Squeezebox Duet 1 Contents Om Squeezebox Duet...2 Få hjelp...2 Pakningens innhold...3 Systemkrav...3 Før du starter...4 Velge

Detaljer

SA5225BT SA5245BT SA5247BT SA5285BT SA5287BT SA5295BT

SA5225BT SA5245BT SA5247BT SA5285BT SA5287BT SA5295BT SA5225BT SA5245BT SA5247BT SA5285BT SA5287BT SA5295BT Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips. For å få fullt utbytte av støtten som Philips tilbyr, må du registrere produktet på www.philips.com/welcome

Detaljer

Bli kjent med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikkspiller. Veiledning til funksjoner og egenskaper

Bli kjent med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikkspiller. Veiledning til funksjoner og egenskaper Bli kjent med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikkspiller Veiledning til funksjoner og egenskaper Innhold Squeezebox Touch Veiledning til funksjoner og egenskaper Takk!................................................................

Detaljer

Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen.

Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen. NORSK BRUKERHÅNDBOK Version 1.0 Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen. Kjære kunde. Takk for at du valgte dette Archos-produktet. Vi håper du vil like produktet

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no HD 2840-C CanalDigitalKabel ESPERVIK DESIGN/AUGUST 2014/ STRÅLFORS/16000008656/R1954 @CDKabel

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+

MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+ MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+ NO INNHOLD -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPPSETT OG

Detaljer

Hjemmekinoanlegg. Bruksanvisning HT-XT3

Hjemmekinoanlegg. Bruksanvisning HT-XT3 Hjemmekinoanlegg Bruksanvisning HT-XT3 ADVARSEL Ikke plasser enheten i et lite område, for eksempel en bokhylle eller innebygd kabinett. For å redusere risikoen for brann må du ikke dekke til ventilasjonsåpningen

Detaljer

PLEXTALK Linio versjon 5 Brukerhåndbok

PLEXTALK Linio versjon 5 Brukerhåndbok PLEXTALK Linio versjon 5 Brukerhåndbok 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 VIKTIGE MERKNADER FCC MERKNAD Samsvarserklæring Modellnummer: PTX1/PRO Handelsnavn: PLEXTALK Ansvarlig part: Shinano Kenshi Co, Ltd

Detaljer

WD TV Mediespiller. Brukerveiledning

WD TV Mediespiller. Brukerveiledning WD TV Mediespiller Innholdsfortegnelse 1 Viktig brukerinformasjon...................... 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner............................. 1 WD service og kundestøtte...............................

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312

Brukerhåndbok. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Brukerhåndbok Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Innhold Komme i gang...6 Om denne brukerhåndboken...6 Enhetsoversikt...6 Montering...7 Slik starter du enheten for første gang...8 Hvorfor trenger jeg en Google

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 ADVARSEL For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år og oppover.

Detaljer

N600 DB. Brukerveiledning. F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00. Norsk

N600 DB. Brukerveiledning. F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00. Norsk Wireless N+ RUTER N600 DB Brukerveiledning F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00 Norsk Innhold Komme i gang... 1 Esken inneholder:... 1 Førstegangsinstallasjon... 1 Slik skal den installeres:... 2 Koble til

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

WD TV. LIVE Streaming mediespiller. Brukerhåndbok

WD TV. LIVE Streaming mediespiller. Brukerhåndbok WD TV LIVE Streaming mediespiller Innholdsfortegnelse 1 Viktig brukerinformasjon...................... 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner............................. 1 WD service og kundestøtte...............................

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER DVH-340UB http://no.yourpdfguides.com/dref/5599600

Din bruksanvisning PIONEER DVH-340UB http://no.yourpdfguides.com/dref/5599600 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player BRUKERMANUAL Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player Vennligst les denne manualen grundig før betjening av ditt apparat og ta vare på den for senere anvisninger. BP735 P/NO : MFL68164561_1.0 www.lg.com 2

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia Z3+ E6553

Brukerhåndbok. Xperia Z3+ E6553 Brukerhåndbok Xperia Z3+ E6553 Innhold Komme i gang... 7 Om denne brukerhåndboken... 7 Oversikt...7 Slik beskytter du skjermen... 8 Montering...8 Slik starter du enheten for første gang...10 Hvorfor trenger

Detaljer