Engelsk Tysk Brukerhåndbok v1.0 Fransk Italiensk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Engelsk Tysk Brukerhåndbok v1.0 Fransk Italiensk"

Transkript

1 Brukerhåndbok v1.0 Engelsk Fransk Tysk Italiensk

2 TEKNISK SUPPORT Skulle du oppleve problemer ved bruk av dette produktet, vennligst se avsnittet om feilsøking på side 38 i denne brukerhåndboken. Alternativt kan du ringe Revo teknisk support på: Alternativt, e-post eller gå inn på vår feilsøkingsseksjon på vår nettside: MILJØINFORMASJON HÅNDTERING AV ELEKTRISK OG ELEKTRONISK AVFALL (WEEE DIREKTIV) Symbolet som vises på produktet betyr at det er klassifisert som elektrisk eller elektronisk utstyr og skal derfor ikke kastes sammen med annet husholdnings- eller næringsavfall på slutten av produktets levetid. WEEE direktivet (2002/96/EC) ble opprettet for å kunne resirkulere produkter ved bruk av de beste teknikkene for innsamling og gjenvinning som er tilgjengelig for å minimalisere påvirkning av miljøet, behandle farlige stoffer og unngå økende deponi. For mer informasjon, vennligst ta kontakt med dine lokale myndigheter eller forhandleren der produktet ble kjøpt. GARANTI Revo Technologies Ltd garanterer overfor sluttbrukeren at dette produktet vil være fri for defekter i materialer og håndverk i løpet av en normal bruksperiode på ett år fra kjøpsdato. Garantien dekker feil som er relatert til produksjonen, og gjelder ikke i tilfeller som utilsiktet skade, generell slitasje, uaktsomt bruk, endringer eller reparasjoner som ikke er autorisert av Revo Technologies Ltd. For å registrere kjøpet ditt kan du besøke OPPHAVSRETT OG ANERKJENNELSE Copyright 2013 Revo Technologies Ltd. Alle rettigheter er forbeholdt. Ingen deler av denne utgivelsen kan kopieres, distribueres, overføres eller transkriberes uten tillatelse fra Revo Technologies Limited. REVO og SUPERCONNECT er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Revo Technologies Ltd. Bluetooth -ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker er under lisens. aptx er et varemerke for CSR plc. SAHAGA AS Kråkerøyveien KRÅKERØY NORGE E-post: RoHS OPPFØLGING & CE MERKE Dette produktet har blitt designet med tanke på å oppfylle internasjonale direktiver om begrensning av farlige stoffer (RoHS) og har blitt designet og testet for å være i samsvar med EU krav, og kommer med et CE merke. SIKKERHETSADVARSLER Ikke bruk denne radioen i nærheten av vann Ikke fjern skruer eller deler Bruk kun strømforsyningsenheten som følger med Unngå små gjenstander og væsker fra å komme inn i produktet Spotify-programvaren er underlagt tredjepartslisenser som kan leses her: FORBEHOLD Revo Technologies Limited gir ingen representasjoner eller garantier med hensyn til innholdet i denne utgivelsen, og fraskriver seg eventuelle underforståtte garantier om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Videre forbeholder Revo Technologies Limited seg retten til å gjøre endringer i denne utgivelsen fra tid til annen, uten å underrette personer eller organisasjoner.

3 02

4 INNHOLD 02 Teknisk Support 02 Miljøinformasjon 02 Garanti 02 Opphavsrett og anerkjennelser 02 Forbehold 03 Velkommen / Utpakking 04 Anatomi 05 Fjernkontroll 06 Strømforsyningsenhet 06 Oppsett 07 Kontroll og Menystruktur VELKOMMEN Takk for at du kjøpte vår SUPERCONNECT radio, vi er sikre på at den vil gi deg mange år med glede og pålitelig service. SUPERCONNECT er et uttrykk for vår design- og ingeniørfilosofi, og et resultat av våre erfaringer gjennom 10 år med prisbelønnet produktdesign og -utvikling. Funksjonalitet forenes med håndverk og teknologi, en neste-generasjons lydenhet som slår i takt med hjertet i din musikalske økosystem, og forsyner deg med et hvilket som helst lydspor du måtte trenge. Radio fra ulike steder i verden, tilgang til din egen musikksamling, eller en nærmest ubegrenset tilgang på sanger fra verdens ledende musikkstrømmingstjeneste. Denne guiden er blitt utviklet for å få deg raskt i gang med radioen din, gi veiledning om de mer komplekse funksjonene som er inkludert, og gi informasjon om sikkerhet, garantidetaljer og feilsøking DAB Modus DAB Modus Menyvalg 12 FM Modus 13 FM Radiomodus / AUX IN Modus Bluetooth Internett Radiomodus 22 Internett Radioportal Oppsett av en Musikkserver Modus Musikkspiller Kkople til Spotify Vekkerklokke Systeminnstillinger Feilsøking 40 Feilmeldinger HVORDAN PAKKE UT RADIOEN DIN SUPERCONNECT-boksen skal inneholde følgende elementer: SUPERCONNECT radio Fjernkontroll og batterier Strømforsyning med adaptere for flere land Renseklut for skjerm garantikort Brukerhåndbok Skulle noe mangle eller være skadet, ta kontakt med din forhandler, eller ring Revo direkte på XXX MERK: All emballasje bør oppbevares for fremtidig bruk, det er den tryggeste måten å transportere radioen på om det skulle bli nødvendig.

5 03

6 ANATOMI AV SUPERCONNECT Joystick kontroll Valgknapp Volumknapp Av/På/Standby Touch-Snooze område (berøringsfelt for slumring) Modus Meny Informasjon Alarm Kontakt for hodetelefon Spol Tilbake Spill av/pause Spol Framover Forhåndsinstillinger Teleskopisk Antenne

7 Stereo RCA -Kontakter Aux-In Digital Optisk Transport DC Strømkontakt Kensington låsespor 04

8 FJERNKONTROLL Power (Av/På) Mode (Modus) Info (Informasjon) Alarm Skip Back (Fast Rewind) (rask tilbakespoling) - Scroll Up (Rull Opp) Left (Back) (Venstre (Tilbake)) Menu (Meny) - Volume Increase (juster opp volumet) Volume Decrease (juster ned volumet) Skip Forward (Fast Forward) (rask fremoverspoling) Play / Pause (Spill Av / Pause) Right (Forward) (Høyre (Fram)) - Scroll Down (skroll ned) Select (Velg) Forhåndsinstillinger 1-8 BYTTE BATTERI SUPERCONNECT's fjernkontroll drives av to AAA-batterier. Batteriet har et beregnet levetid på mellom 1 og 2 år, avhengig av bruk. Bytt batteriet når knappetrykkene føles svake, eller når bruksområdet virker å ha blitt betydelig redusert.

9 05

10 3 Trykk på strømknappen en gang for å starte oppstartsprosessen. STRØMFORSYNING Din SUPERCONNECT radio er utstyrt med multi-regional strømforsyning, noe som betyr at den kan brukes i en rekke land rundt om i verden. Velg den rette adapteren for landet ditt fra utvalget som følger med, følg deretter instruksjonene nedenfor.!"#$ 2 Trekk antennen helt ut for å operere i DAB eller FM OPPSETT 1 Når du bruker strømforsyningsenheten som følger med, sørg for å koble den ene enden til DC-inngangen på baksiden av radioen, og koble den andre enden til stikkontakten på veggen.

11 06

12 Å STYRE SUPERCONNECT For at du skal få mest mulig ut av radioen, er det viktig for deg å forstå hvordan joystick-kontrollen og menysystemet fungerer. JOYSTICK-KONTROLL Internett radio Musikkspiller Bluetooth DAB radio FM radio Auxiliary Input Alarmer Sov Systeminnstillinger Radioen bruker en joystick-basert kontrollsystem for enkel bruk. Joystick-kontrollen har fire funksjoner, og blir brukt i samband med en separat SELECT (VALG)-knapp. UP DOWN LEFT RIGHT Skroller opp Skroller ned Skroller til venstre og beveger seg tilbake gjennom menyer Skroller til høyre og beveger seg tilbake gjennom menyer SELECT Velger det aktuelle valget MENYKNAPP Ved å trykke på Menu knappen blir du ført til modusmenyen for den aktuelle bruksmodusen du er i. Ved for eksempel å trykke Menu mens du er i DAB Modus, vil du bli ført til DAB MODUS MENY. Ved å trykke på Menu knappen for andre gang vil du gå tilbake til "avspillingsskjermen" som du nettopp forlot. MODUSKNAPP Ved å trykke på MODE-knappen vil den gå gjennom hver av SUPERCONNECT s operative modus. Det er også mulig å bevege seg mellom brukdsmoduser via MAIN MENU (se nedenfor). MENYSTRUKTUREN NÆRMERE FORKLART HOVEDMENY Dette er hovedmenyen (øverste nivå) til SUPERCONNECT, den lar deg angi ulike bruksmoduser, endre innstillinger og vise informasjon som for eksempel din radios ID-nummer for programvareversjon. HOVEDMENYEN gir deg tilgang til følgende moduser og undermenyer:

13 OPP VENST RE HØYRE (Tilbak e) (Fram) NED MODUSMENY Modusmenyene heter dette fordi de viser funksjonene som er tilgjengelige i den valgte modusen. Ved å trykke på Menu knappen blir du ført til modusmenyen for den aktuelle bruksmodusen du er i. Hver Modusmeny inkluderer også en linje for MAIN MENU (hovemenyen), slik at du kan gå tilbake til MAIN MENU (hovedmenyen) på øverste nivå.

14 DAB RADIOMODUS FORBEREDELSER FOR DAB OPERASJON Sørg for at radioens antenne er trukket helt ut før bruk i DAB modus. For å komme inn på DAB modus, trykk knappen til DAB MODE introskjermen vises, alternativt trykk DAB fra menyoversikten. deretter velg MAIN MENU (hovedmeny), deretter DAB radio Når du er i DAB-modus for første gang, vil SUPERCONNECT automatisk utføre en fullstendig skanning for å se hvilke kanaler som blir kringkastet i ditt område, før de lagres alfabetisk i radioens minne. Skann Kanaler : 21 Skanning Det kan være nødvendig å utføre manuell skanning fra tid til annen for å oppdatere radioens kanalliste. Dette kan være nødvendig av følgende grunner: 1. Tilgjengeligheten til enkelte radiostasjoner kan endre seg fra tid til annen når nye radiostasjoner opprettes, eller eksisterende stasjoner opphører å sende. 2. Hvis mottakingen var dårlig under den første automatiske skanningen, hvis for eksempel radioens antenne ikke var trukket helt ut, kan det være at listen over radiostasjoner er ufullstendig eller tom. 3. Hvis du har dårlige mottakerforhold for noen av kanalene (som resulterer i ødelagt eller dårlig lydkvalitet), vil du kanskje ønske å lagre bare de kanalene som har et sterkt signal. For å starte en manuell skanning, trykk på Menu knappen og velg deretter FULL SCAN fra menylisten. Når skanningen er fullført, vil radioen din liste opp alle tilgjengelige stasjoner. For å fjerne oppførte kanaler som nå er utilgjengelig trykk Menu velg PRUNE INVALID. Når du blir spurt om du ønsker å "fjerne alle ugyldige stasjoner", velg YES (JA). Prune Invalid (fjern ugyldig) Dette fjerner alle ugyldige stasjoner, fortsette? JA NEI

15 08

16 DAB RADIOMODUS Å VELGE KANALER For å få tilgang til radioens kanalliste, trykk UP (OPP), DOWN (NED), eller LEFT (VENSTRE) på joystick-kontrollen, alternativt t rykk Menu deretter velger du STATION LIST (kanaloversikten). Bla gjennom kanalene ved hjelp av UP/DOWN (OPP/NED) eller LEFT/RIGHT (VENSTRE/HØYRE) på joystick-kontrollen, og trykk deretter på SELECT (VELG)-knappen for å velge kanal. Kanaloversikt Absolutt Forbausende BBC 1Xtr BBC 6Mus BBC Gael FORHÅNDSINNSTILTE FAVORITTKANALER SUPERCONNECT lar deg lagre dine favorittkanaler som forhåndsinnstillinger, enten via åtte fremmonterte 'hot-keys " eller de nummererte forhåndsinnstilte knappene på fjernkontrollen. For å lagre kanalen du hører på som en forhåndsinnstilling, trykk og hold en forhåndsinnstillingsknapp til "Preset Stored" (forhåndsinnstilling lagret) vises på radio-skjermen. Det forhåndsinnstilte nummeret som er tildelt kanalen vises nederst på skjermen ved siden av et stjerneikon. BBC Radio 6Music å stemme på en låt som du gikk glipp av i spillelisten 6:00 AM Music Hvis du ønsker å endre en bestemt forhåndsinnstilling i fremtiden, gjenta prosessen og tidligere lagrede innstillinger vil automatisk bli overskrevet.

17 09

18 DAB MODUS MENYVALG KANALINFORMASJON I DAB MODUS er SUPERCONNECT i stand til å vise ulike informasjonselementer på skjermen. Ved å trykke på Info knappen kan du i tur og orden bla deg gjennom følgende typer informasjon: STANDARD DAB SCREEN radiostasjonen Viser rullende tekstinformasjon fra BBC Radio 6Music Nå spilles: Glasvegas Go Square Go! PROGRAMME TYPE (programgenre) Feks. nyheter, rockemusikk, klassisk osv. BBC Radio 6Music Rockemusikk MULTIPLEX AND FREQUENCY Multiplex-eier og kanalfrekvens BBC Radio 6Music BBC National DAB Frekvens: MHz SIGNAL STRENGTH Kanalens nåværende signalstyrke BBC Radio 6Music Signalnivå: 90 Styrke BIT RATE AND CODEC Lydformat, samplingsfrekvens, mono eller stereo BBC Radio 6Music Bit rate: 128 kbps Codec : MP2 Kanaler: Delt Stereo DATE Dagens dato BBC Radio 6Music Dagens dato : 22/12/09

19 10

20 DAB-MODUS MENYVALG DYNAMIC RANGE COMPRESSION (DRC) Hvis du lytter til musikk med en høy dynamisk rekkevidde i støyende omgivelser (for eksempel klassisk musikk under matlaging), kan det være ønskelig å komprimere lydens dynamiske rekkevidde. Effekten av dette er at rolige lyder blir høyere, og høye lyder høres svakere ut. DRC DRC Lav DRC Høy DRC Av # For å endre DRC-innstillingen, trykk Menu velg deretter DRC-valget, før du velger OFF (AV), LOW (LAV) eller HIGH (HØY). KANALREKKEFØLGE Det er mulig å velge rekkefølgen på DAB-kanaloversikten til å være enten ALPHANUMERIC (alfanumerisk), ENSEMBLE (samlet) eller VALID (gyldig). Som navnet tilsier, viser ALPHANUMERIC stasjoner i alfanumerisk rekkefølge. Kanalrekkefølge Alfanumerisk # Samlet Gyldig ENSEMBLE lister grupper av stasjoner som sender på samme frekvens, for eksempel BBC eller Central Scotland Local. VALID lister gyldige kanaler først, så alfanumerisk, og til slutt kanaler som ikke er på lufta. For å endre kanalrekkefølgen trykk Menu deretter STATION ORDER (kanalrekkefølge), før du enten velger ALPHANUMERIC, ENSEMBLE eller VALID. KANALREKKEFØLGE BESKRIVELSE ALFANUMERISK ENSEMBLE (samling) GYLDIG Viser alle kanaler i alfanumerisk rekkefølge. Lister alle aktive kanaler (de som for tiden kringkaster) foran inaktive kanaler. Fjern inaktive kanaler fra kanaoversikten.

21 11

22 FM RADIOMODUS BRUK AV FM Sørg for at radioens antenne er trukket helt ut før anvendelse i FM-MODE (FM-modus). For å komme inn på FM-modus, trykk på Menu knappen til FM MODE introskjermen vises, alternativt trykk Menu deretter velg MAIN MENU (hovedmeny), deretter FM fra menyvalglisten. FM radio Hvis dette er første gangen SUPERCONNECT brukes i FM-modus, vil den starte fra begynnelsen av frekvensområdet, hvis ikke vil SUPERCONNECT gå til den kanalen som ble lyttet på sist MHz Ved å trykke på valgknappen (SELECT) vil radioskanningen starte og velge neste tilgjengelige kanal. SUPERCONNECT stopper automatisk skanningen når en kanal er funnet. For å finjustere, bruk UP (OPP) eller DOWN (NED) på joystick-kontrollen for å endre frekvensen trinnvis. Når du befinner deg på en FM-kanal som har et sterkt signal og kringkaster RDS-informasjon, vil SUPERCONNECT vise stasjonsnavnet og annen tekstinformasjon på skjermen. BBC R3 Neste: Ukens komponist Proms kammermusikk 2009 FORHÅNDSINNSTILTE FAVORITTKANALER SUPERCONNECT lar deg lagre dine favorittkanaler og forhåndsinnstillinger, enten via åtte fremmonterte 'hot-keys " eller de nummererte forhåndsinnstilte knappene på fjernkontrollen. For å lagre kanalen du hører på som forhåndsinnstilling, trykk og hold en av knappene for forhåndsinnstilling nede til "Preset Stored" (forhåndsinnstilling lagret) vises på radio-displayet. Det forhåndsinnstilte nummeret som er tildelt kanalen vises nederst på skjermen ved siden av et stjerneikon. Forhåndsinnstilling lagret Hvis du ønsker å endre en bestemt forhåndsinnstilling i fremtiden, gjenta prosessen og de tidligere lagrede innstillingene vil bli automatisk overskrevet.

23 12

24 FM RADIO-MODUS FM-INNSTILLINGER Trykk på Menu knappen for å få tilgang til FM-MODUSMENYEN. Her kan du stille ulike FM-preferanser som SCAN SETTING (skanninginnstillinger) og AUDIO SETTING (lydinnstillinger) SCAN SETTING (SKANNING-INNSTILLINGER) lar deg bestemme om radioen skal avslutte skanningen når den finner en kanal med et sterkt signal. Oppsett for skanning Oppsett for audio Hovedmeny > AUDIO SETTING (lydinnstillinger) gir deg muligheten til å lytte til en kanal i mono, hvis signalstyrken ikke er tilstrekkelig sterk nok for å tillate stereomottak. AUX IN MODE (ekstern modus) AUX IN MODE (ekstern modus) lar deg spille av lyd fra en ekstern kilde (for eksempel en MP3-spiller) gjennom radioen. For å gjøre dette, koble den eksterne lydkilden til 3.5 mm AUX INkontakten på baksiden av SUPERCONNECT. Skru volumet lavt på både SUPERCONNECT og den eksterne enheten, hvis den er justerbar. Trykk nå til AUX IN skjermen vises, alternativt Auxiliary Input Trykk velg deretter MAIN MENU (hovedmeny), og så AUX IN. Lyd inn Aux in (inn fra ekstern enhet) Dagens dato: 15/10/09 Juster volumet på SUPERCONNECT, og, om nødvendig, den eksterne lydenheten.

25 13

26 BLUETOOTH-MODUS Du kan strømme musikk trådløst fra din Bluetooth smarttelefon, nettbrett, bærbare datamaskin eller en annen Bluetooth-enhet direkte til SUPERCONNECT, uten behov for fysisk docking eller tilkobling. SYNKRONISERE BLUETOOTH-ENHETER 'Synkronisering' oppstår når to Bluetooth-enheter kommuniserer med hverandre og etablerer en forbindelse. Denne forbindelsen lagres i minnet på begge enhetene, noe som betyr at når du 'parer' en bestemt enhet med SUPERCONNECT trenger du ikke å gå gjennom synkroniseringsprosessen på nytt. Bluetooth Input Bluetooth Dagens dato: 05/11/14 HVORDAN PARRE EN BLUETOOTH ENHET MED SUPERCONNECT For tilgang til Bluetooth-modus, trykk på Menu knappen til Bluetooth-modus introskjermen vises. Alternativt kan du trykke på Menu,deretter velg MAIN MENU (hovedmeny), og så Bluetooth fra valglisten. SUPERCONNECT vil nå gå i tilkoblingsmodus, som signaliseres med det blinkende Bluetooth-ikonet nederst på skjermen. På Bluetooth-enheten, må du sørge for at Bluetooth er aktivert og deretter starte 'Search' (søk) etter ny enhet. Når søkeprosessen er fullført, vil enheten din liste opp alle tilgjengelige Bluetooth-enheter i nærheten. Velg SUPERCONNECT fra oversikten. Din Bluetooth-enhet vil bekrefte når synkroniseringen er fullført, og SUPERCONNECT vil nå vise en statisk Bluetooth-logo på skjermen. PASSKEY (passord) Under synkroniseringsprosessen vil enkelte Bluetooth-enheter spørre deg om passord. Dersom enheten din skulle kreve passord, skriv inn 0000 Skulle du få problemer når du kobler opp enheten din med SUPERCONNECT, sjekk Bluetooth feilsøking seksjonen på side 39.

27 14

28 BLUETOOTH-MODUS STRØMMING AV MUSIKK Du kan velge samt kontrollere playback av musikk enten direkte fra kildeenheten (smarttelefon, nettbrett eller laptop osv), eller ved å bruke radioens frontpanel. knappene på Vær oppmerksom på at playback-volumet enten kan styres uavhengig enten fra SUPERCONNECT eller fra kildeenheten. KONTROLL OG STYRING MED FLERE BLUETOOTH-ENHETER Dersom du har synkronisert bare én Bluetooth-enhet vil SUPERCONNECT, ved å sette enheten i Bluetooth-modus, automatisk søke tilkopling med denne enheten. Om du ønsker å synkronisere med en annen enhet, trykker du Menu for deretter å velge BT Disconnect (kople ut BT). SUPERCONNECT vil da frakople den eksisterende Bluetooth-enheten og igjen gå i synkroniseringsmodus. Dette tillater deg å gjenta prosedyren med synkronisering av Bluetooth-enheter. Bluetooth BT frakobling av hovedmenyen SUPERCONNECT husker inntil 8 separate Bluetooth-enheter. Når du starter prosedyren med å synkronisere den 9. enheten, vil SUPERCONNECT koble seg opp mot den nye enheten og automatisk koble ut den eldste av de synkroniserte enhetene. Du kan fortsette å koble nye enheter, og din radio vil alltid huske de tidligere åtte enhetene den er paret med. aptx SUPERCONNECT's Bluetooth-løsning er utstyrt med aptx teknologi. Dette betyr at dersom den blir brukt opp mot enheter som også er utrustet med tilsvarende aptx teknologi, vil den strømmede audio-filen komme ut i CD-kvalitet i stedet for MP3- kvalitet som er vanlig standard for Bluetooth-strømming.

29 15

30 INTERNETT-INSTALLASJON HVORDAN BRUKE INTERNETTRADIOENS BRUKERVEILEDNING Den første gangen du bruker SUPERCONNECT i INTERNET RADIO MODE (internettradiomodus), vil du bli spurt om du ønsker å kjøre SETUP WIZARD (brukerveiledning). WIZARD (veiledningen) vil gå gjennom en rekke spørsmål, og er den enkleste måten å få internettradio installert på enheten. Hvis du allerede har installert SETUP WIZARD gå til side 18. Du kan kjøre SETUP WIZARD (veiledningen) på nytt når som helst, det kan bli funnet under NETWORK-headingen (nettverkstittelen) i menyen SYSTEM SETTING (systeminnstillinger). Følg disse trinnene for å sette opp radioen din for online-bruk med INTERNET WIZARD: Trykk på valgknappen, og start prosedyren til SETUP WIZARD. Dato/Tid 12/24 timeformat 1 Velg ditt foretrukne timeformat (12 eller 24 timer) * Autooppdater Oppdatere fra DAB 2 Velg UPDATE FROM NETWORK (oppdatering fra nettverk). Oppdatere fra Nettverk * Ingen oppdateringer Set timezone (Still inn tidssone) 3 Bla ned og velg din lokale tidssone fra menyen. UTC + 00 : 00 : Dublin, London# UTC + 00 : 30 : UTC + 01 : 00 : Madrid, Ar UTC + 01 : 30 : UTC + 02 : 00 : Athens, Ci Sommertid 4 Velg din foretrukne sommertidstatus. Sommertid JA NEI Wlan regionen Mesteparten av Europa 5 Bla ned og velg din Wlan-region. USA Kanada Spania Frankrike

31 16

32 INTERNETT INNSTILLINGER 6 Rull og velg ditt NETTVERK. I noen tilfeller kan radioen finne mer enn én. Bare velg den du vil bruke. SSID Hjem FAMILIEN nett [Rescan] [Manuell konfigurasjon] Internettradio 7 Hvis ditt trådløse nettverk ikke er passordbeskyttet, vil SUPERCONNECT automatisk koble seg til, og følgende skjerm vil bli vist: Siste Hørt Kanalliste > Hovedmeny > 8 Hvis du bruker passordbeskyttelse, skriv inn ditt nettverkspassord ved hjelp av joystick-kontrollen for å gå gjennom de alfanumeriske tegnene, trykk VELG for å taste inn hvert tall eller bokstaven. Når du har angitt hele passordet riktig, velg OK. Nøkkel: xxxxx , a b BKSP c d e f g h i j k l m n o p q OK r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q AVBRYT Velg BKSP (tilbake) hvis du har tastet inn feil tegn. SUPERCONNECT vil lagre passordet i minnet. Det behøves ikke å skrive inn passordet på nytt.

33 17

34 INTERNETTRADIO MODUS NY KANAL KOM I GANG For å komme inn på FM modus, trykk på Menu knappen til FM MODE introskjermen vises, alternativt trykk Menu deretter velg HOVEDMENY, deretter FM fra menyvalglisten. Ved registrering av INTERNETTRADIO HOVEDMENY vil du bli tilbudt valg av tilgang til de sist hørte kanalene eller velge en ny. For å velge en ny kanal velg KANALLISTE menyoppføring, vil du da tilbys følgende alternativer: My Favourites (Mine Favoritter): Brukes for å navigere til dine favorittkanaler. Dette kan settes opp ved å besøke Frontier Silicon Radio Portal (ved hjelp av din PC eller Mac). Se side 22 for ytterligere informasjon. Local (Lokal): En omfattende liste over alle kanaler som kringkastes fra ditt eget geografiske område (eller land). BBC: Brukes som snarvei til alle BBC kanaler som kringkastes over hele verden. Stations (Kanaler): Finn kanaler med en rekke søkekriterier som: plassering, sjanger, mest populære osv. Podcaster: Finn podcaster eller 'Lytt-igjen' kringkast etter plassering, sjanger eller søk etter navn. My Added Stations (Mine tillagte stasjoner): Viser stasjoner som du personlig har lagt til din radios kanalliste via Frontier Silicon Radio Portal. Se side 23 for detaljer. Hjelp: Finn din radios tilgangskode her. Kreves for å få tilgang til Frontier Silicon Radio Portal. Se side 22. VALG AV KANAL For å velge en kanal, velger du KANALLISTE fra INTERNETTRADIO MENY, deretter vellg kanaler med joystick-kontrollen. Nå har du muligheten til å velge eller finne en kanal ved hjelp av følgende søkekriterier: STED (opprinnelsesland) SØK KANALER (etter navn) SJANGER POPULÆRE KANALER

35 Internett radio Kanaler Internettradio Sted > Sjanger > Søk Stasjoner Populære Stasjoner > NYE KANALER > Mine Favoritter > Lokal Storbritannia > BBC > Kanaler > Podcaster > 18

36 INTERNETTRADIO MODUS Bare velg ditt ønske fra listen. Å VELGE EN KANAL (Fortsetter) Ved å bruke joystick-kontrolleren, se gjennom tilgjengelige alternativer, og trykk VELG for å velge dine søkekriterier. For eksempel, ved å velge STED vil du få en alfabetisk oversikt over kontinenter/regioner, og deretter en liste over land. Bruk joystick-kontrollen for å se gjennom listen og trykk Velg for å velge ditt valgte kontinent, deretter landet. Du får da muligheten til å velge alle kanaler eller sjangre, for å avgrense ditt søk ytterligere. Etter valg av dine søkekriterier vil du bli presentert med en liste over kanaler. Velg en kanal fra listen for å begynne å lytte. SØK Du kan søke etter en internett radiokanal etter navn (dersom du vet navnet), eller ved å bruke et søkeord fra sitt tittel. For å søke etter en kanal, velg SEARCH STATIONS (SØK KANALER) fra STATIONS MENU (KANALMENY), deretter angi et søkeord med tastaturinntastingsskjerm (ligner på tastaturskjermen du brukte for inntasting av passord). Hvis kanalen din blir funnet, bare velg for å lytte. Dersom du søkte etter et søkeord, vil SUPERCONNECT liste opp alle kanaler som er funnet som inneholder det aktuelle søkeordet. Se gjennom listen og velg din kanal. Å VELGE EN PODKAST Podkaster (omtales også som "Lytt Igjen") blir søkt og velges på samme måten som en vanlig kanal. Velg PODKAST fra Kanallisten i INTERNETTRADIO MENY, deretter søk etter sted, sjanger eller en kombinasjon av begge. Hovedforskjellen når du søker etter en Podkast, er når du har valgt en kanal, vil du bli få en oversikt over programmene (eller podkaster) tilgjengelig fra denne kanalen.

37 BBC Radio 1 BBC Radio 1 Podkaster > Sted Afrika > Asia > Karibien > Sentral-Amerika > Europa > Podkaster Adam and Joe BBC Presenterer Bruce Dickinson Chris Hawkins Clare McDonnell Kanaler ROCKF ABCD BKSP EFGHIJKLMNOPQRS OK TUVWXYZ AVBRYT 19

38 INTERNETTRADIO MODUS My Favourites (Mine Favoritter) Det er mulig å kompilere en liste (eller lister) av dine favorittkanaler, som sørger for rask og enkel tilgang til en rekke kanaler fra ulike land og sjangere. For å gjøre dette må du først registrere ditt radio med Frontier Silicon Radio Portal. Se INTERNETTRADIO PORTAL-seksjonen på side 22. For å lagre en kanal som favoritt, trykk og hold på VELG knappen inntil Favoritt Er Lagt Til vises på skjermen. Den valgte kanalen vises nå på listen over standardfavoritter kanaler. For å få tilgang til Mine Favoritter listen, velg stasjon listen, MINE FAVORITTER, etterfulgt av stasjoner. Nå kan du rull gjennom og velg hvilken som helst stasjon i listen. Dine Rock Favoritter Kerrang! > Nordsjø Klassisk Rock > Rock FM > Takeover Radio > The Arrow > MY ADDED STATIONS (MINE TILLAGTE STASJONER) Dersom du har lagt til noen av dine egne stasjoner til nettradiolisten (ved Frontier Silicon Radio Portal, se side 22), vil de oppføres her. MIN TILLAGTE STASJONER-alternativet kan finnes under kanalens menyliste, i INTERNETTRADIO MODUS. BBC BBC BBC alternativet er snarveien til hele BBC kanallisten. Velg dette alternativet fra STATION LIST MENU, deretter se gjennom og velg kanalen på vanlig måte. BBC Radio 1 > BBC Radio 1Xtra > BBC Radio 2 > BBC Radio 3 > BBC Radio 3 > Siste Hørt Når du taster inn INTERNETTRADIO MODUS, er siste lyttet kanal automatisk valgt. For å velge en annen kanal som du lyttet til sist, velg siste hørt. En fullstendig liste vil vises (de siste blir på toppen). Siste Hørt Clyde 1 > West FM > BBC Radio 6 > BBC Radio 1 > Chill >

39 20

40 INTERNETTRADIO MODUS HJELP HJELP-funksjonen finnes i KANALLISTE-MENYEN. Under HJELP, vil du finne ADGANGSKODEN du trenger for å registrere radioen din på Frontier Silicon Radio Portal (se side 22 for komplette instruksjoner). Få ADGANGSKODE ADGANGSKODE HEBZM0Z En nyttig FAQ lydspor finnes også under HJELP-overskriften. LOKALT Den LOKALE kanallisten finnes under KANALLISTE-MENYEN og er forskjellig avhengig av hvilket land du befinner deg i. For eksempel, hvis du er i Storbritannia, vil dette valget vise kanaler med opprinnelse i Storbritannia. Likeså, hvis du bruker radioen din i Tyskland vil dette valget bare vise kanaler som sendes fra Tyskland. Velg denne funksjonen for å søke på alle lokale kanaler eller alternativt kan du søke i sjangerlisten. Lokalt Storbritannia Alle kanaler > Utvalgte kanaler > Alternativ > Ambient > Big Band >

41 21

42 INTERNETTRADIO-PORTAL TILGANG TIL EKSTRA FUNKSJONER Noen av SUPERCONNECT sine mer avanserte funksjoner for internettradio kan du bare få tilgang til ved å besøke Frontier Silicon Radio Portal. For å få tilgang til disse funksjonene, må du først registrere radioen din. REGISTRERING AV DIN RADIO For å kunne registrere radioen din, trenger du radioens unike adgangskode. For å finne adgangskoden, gå inn på INTERNETRADIO MODUS, og trykk på Menu. Velg KANALLISTE, og så HJELP. Velg FÅ ADGANGSKODE. Skriv ned adgangskoden. Bruk så din PC eller Mac, gå til portalens webside på - Klikk på REGISTRER HER-linken (lokalisert i panelet på venstre side) for å starte registreringsprosessen. Hvis du allerede har en konto og ønsker å legge til en ny radio, logg på din konto og velg MINE PREFERANSER, og så LEGG TIL EN ANNEN Wi-Fi RADIO. Med en gang du har registrert radioen din på portalen, kan du bruke de ulike funksjonene og tjenestene som den tilbyr.

43 22

44 SETTE OPP EN MUSIKKSERVER For at SUPERCONNECT skal kunne spille musikkfiler fra en tilkoblet datamaskin, må datamaskinen være satt opp med media sharing. UPnP media sharing gjør det mulig for enheter som SUPERCONNECT å spille musikk fra et delt mediabibliotek og å navigere gjennom tag-menyer som Artist, Album eller Sjanger. Hvis du har en PC med Windows Media Player 11 eller senere versjoner (WMP), eller en Apple Mac med OS X 10 eller senere versjoner og en UPnP applikasjon installert, kan du koble til SUPERCONNECT og strømme lyd. NB! itunes fungerer ikke riktig som en UPnP media-server, men det finnes en rekke tredjeparts software add-ons tilgjengelige som gjør det mulig for deg å få tilgang til ditt itunes-bibliotek. SHARING MEDIA MED WINDOWS MEDIA PLAYER Den mest vanlige UPnP-serveren er Windows Media Player (versjon 11 eller nyere), men andre UPnP-platformer og servere kan brukes. For å sette opp WMP for media sharing, utfør følgende steg: Sørg for at din PC og radio er koblet til det samme nettverket. SUPERCONNECT vil identifiseres som SUPERCONNECT av din PC. 1 I WMP, legg lydfilene og mappene du vil dele med SUPERCONNECT til i media-biblioteket (BIBLIOTEK > LEGG TIL BIBLIOTEK....). 2 Sørg for at radioen har tilgang til shared media ved å velge det og klikke på TILLAT. Du kan også velge et navn for innstillingerne til shared media. PCen er nå klar til å strømme musikk til din radio. WMP UPnP-tjenesten kjører i bakgrunnen, det er ikke nødvendig å starte WMP spesielt.

SuperSignal FORHÅNDSINNSTILLINGER. Brukerhåndbok. v1.1

SuperSignal FORHÅNDSINNSTILLINGER. Brukerhåndbok. v1.1 FORHÅNDSINNSTILLINGER SuperSignal Brukerhåndbok v1.1 Engelsk Français Deutsch Italiano TEKNISK SUPPORT Skulle du oppleve problemer ved bruk av dette produktet, vennligst se avsnittet om feilsøking på side

Detaljer

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk.

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. Brukerveiledning Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. OVERSIKT 1. LCD-skjerm 4. Antenne 2. IR-vindu 5. DC-kontakt 3. Linje ut 6. På/av Fjernkontroll: 1. POWER: Sette radioen i standby-modus.

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer

D D R 中文 N Versjon 1

D D R 中文 N Versjon 1 DDR- 3 6 N 中文 Versjon 1 Innhold Kontroller... 3-6 Bruke radioen for første gang... 7 Grunnleggende bruk av din radio... 8 Velge en stasjon - DAB... 9 Sekundære tjenester - DAB... 9 Forskjellige modi på

Detaljer

BTR-160 / DPR-16C. Norsk Bruksanvisning.

BTR-160 / DPR-16C. Norsk Bruksanvisning. BTR-160 / DPR-16C Norsk Bruksanvisning. Ordet Bluetooth og merket er et registrert varemerke som er eid av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slik merking gjort av SANGEAN ELECTRONICS INC. er godkjent

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Tiny Audio M2. Bærbar DAB + /FM-RDS-radio. Brukerveiledning

Tiny Audio M2. Bærbar DAB + /FM-RDS-radio. Brukerveiledning Bærbar DAB + /FM-RDS-radio Brukerveiledning Innhold Tilbehør... 1 Bruke strømadapteren... 1 Bruke batteriet... 1 Advarsel:... 1 Hurtigoppsett (installering)... 1 Oversikt over kontroller og uttak... 2

Detaljer

Tiny Audio C3. Norsk TINY AUDIO C3. Les veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Tiny Audio C3. Norsk TINY AUDIO C3. Les veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk TINY AUDIO C3 Les veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1 Ikke bruk radioen i nærheten av vann. 2 Rengjør med tørr klut. 3 Ikke blokker ventilasjonsåpninger. 4 Ikke

Detaljer

Tiny Audio M7 brukerhåndbok

Tiny Audio M7 brukerhåndbok www.ttmicro.no Side 2 ADVARSEL FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK STØT BØR IKKE DENNE KONTAKTEN BRUKES MED SKJØTELEDNING, STIKKONTAKT ELLER ANDRE UTTAK MED MINDRE KONTAKTPLUGGENE KAN PLUGGES HELT INN. IKKE

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

Som bruker av vårt produkt er du den viktigste personen hos INTONO.

Som bruker av vårt produkt er du den viktigste personen hos INTONO. BRUKER MANUAL Gratulerer med kjøpet av din Intono Home Radio. Denne brukerveiledningen gir deg informasjon og instrukser om hvordan du installerer og bruker radioen din. Den vil gi deg tekniske spesifikasjoner

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Android Ver. 4.2.2 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Hurtigveiledning nettbrett Android ver. 4.2.2 Norsk Takk for at du bestemte deg for et Blaupunkt-produkt. Du har gjort et smart valg. Naturligvis

Detaljer

Pinell Supersound II +

Pinell Supersound II + Brukerhåndbok Pinell Supersound II + DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

Reiseradio Brukerveiledning

Reiseradio Brukerveiledning Reiseradio Brukerveiledning Merknad Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Vi påtar oss ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet;

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET Bruksanvisning INNHOLD Viktige instruksjoner angående sikkerhet. 2 Kontroller 4 Strømforsyning. 5 Bruk av radioen for første gang. 6 DAB radio modus 6 FM radio modus 11 Forhåndsinnstilte stasjoner. 15

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

Trådløs musikkadapter. Hurtigveiledning. Installer. Kople til. Hygg deg

Trådløs musikkadapter. Hurtigveiledning. Installer. Kople til. Hygg deg NO Trådløs musikkadapter SLA5520 Hurtigveiledning 1 2 3 Installer Kople til Hygg deg Hva ligger i esken a. Trådløs musikkadapter SLA5520 b1. Fjernkontroll, b2. 2x AAA batterier c. Hurtigveiledning Installation

Detaljer

Brukerhåndbok. pinell explorer. DAB+ / DAB / FM / Internettradio. www.pinell.no

Brukerhåndbok. pinell explorer. DAB+ / DAB / FM / Internettradio. www.pinell.no Brukerhåndbok pinell explorer DAB+ / DAB / FM / Internettradio www.pinell.no Innhold Innhold 2 Sikkerhetsinformasjon 3 Innhold i esken 4 Hurtigveiledning for Internett-radio 5 Dette trenger du før du kan

Detaljer

DELUXE BORDRADIO Med docking for ipod DAB DAB+ FM Internett Radio Audio Streaming. Bruksanvisning

DELUXE BORDRADIO Med docking for ipod DAB DAB+ FM Internett Radio Audio Streaming. Bruksanvisning DELUXE BORDRADIO Med docking for ipod DAB DAB+ FM Internett Radio Audio Streaming Bruksanvisning TEKNISK SUPPORT Skulle du støte på problemer når du bruker dette produktet, fi nner du hjelp til feilsøking

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Bruksanvisning Tiny Audio Joy

Bruksanvisning Tiny Audio Joy Bruksanvisning Tiny Audio Joy SIKKERHETSINSTRUKSJONER 1. Les disse instruksjonene Alle sikkerhets- og driftsinstruksjoner skal leses før produktet tas i bruk. 2. Oppbevar disse instruksjonene Sikkerhets-

Detaljer

WIRELESS AC 1200 FRACTUS RANGE EXTENDER

WIRELESS AC 1200 FRACTUS RANGE EXTENDER WIRELESS AC 1200 FRACTUS RANGE EXTENDER AirLink 2400ac FAQ Gratulerer med di valg av Svive Fractus. I denne manualen finner du hjelp til grunnleggende oppse av Fractus. Om det er noe du lurer på som ikke

Detaljer

Pinell iconnect brukerhåndbok

Pinell iconnect brukerhåndbok www.pinell.no Side 1 ADVARSEL FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK STØT BØR IKKE DENNE KONTAKTEN BRUKES MED SKJØTELEDNING, STIKKONTAKT ELLER ANDRE UTTAK MED MINDRE KONTAKTPLUGGENE KAN PLUGGES HELT INN. IKKE

Detaljer

Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio

Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Les nøye gjennom disse instruksjoner. 2. Ta godt vare på denne bruksanvisning. 3. Vis hensyn til advarsler. 4. Følg instruksjoner

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

Oppsett av Linn DS Nettverkspillere

Oppsett av Linn DS Nettverkspillere Oppsett av Linn DS Nettverkspillere Linn DS er et nettverksbasert musikksystem. Linn DS-teknologien er basert på at du benytter ditt hjemmenettverk for distribusjon av data fra musikkbibliotek til DS-spiller.

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

of Norway Tusen takk

of Norway Tusen takk of Norway Tusen takk På / av Forrige Neste Kildevelger ( trykk + hold ) OK Meny / tilbake Som bruker av våre produkter, er du den aller viktigste personen for Pinell. Vi arbeider hele tiden hardt for å

Detaljer

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Produkter denne guiden kan benyttes til: DIR-615/635/655/825/855 Det kan

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

a skye Bruksanvisning

a skye Bruksanvisning a skye Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon Forklaring av produkt Trådløs teknologi auris skye App Komme i gang Oppsett av AirPlay / DLNA på ditt WiFi nettverk Oppsett av Mac eller PC på ditt

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

AirPatrol WiFi Versjon 2 Full Manual. for ios V4.2

AirPatrol WiFi Versjon 2 Full Manual. for ios V4.2 AirPatrol WiFi Versjon 2 Full Manual for ios V4.2 Innholdsfortegnelse 3 - Hva gjør AirPatrol WiFi? 4 - Lys og knapper 5 - WiFi Nettverk 6 - Installere AirPatrol WiFi 7 - Hurtigoppsett 8 - AirPatrol WiFi-oppsett

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

3 Slå på. 1 Koble til antennen. 2 Koble til strømforsyning. 4 Vent... Hurtigstartveiledning

3 Slå på. 1 Koble til antennen. 2 Koble til strømforsyning. 4 Vent... Hurtigstartveiledning Brukerveiledning Hurtigstartveiledning Viktig: Les denne veiledningen nøye før du tar i bruk R1, og behold den for fremtidig bruk. 1 Koble til antennen Kontroller at festemutteren er godt festet, og antennen

Detaljer

AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett

AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din AirLink 29150 v6 eller AirLink 59300 v6 ruter. Innhold Side Oppsett av Virtual

Detaljer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold Smart-plugg bryter Kort installasjonsanvisning CD med monteringsguide I-2. Frontpanel Strøm-LED Bryter

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning Travel DAB+ / DAB / FM Digital Radio Bruksanvisning Instruksjoner angående sikkerhet Dersom du ønsker å få mest mulig ut av ditt nyanskaffede produkt og for å kunne bli kjent med alle funksjoner, vennligst

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Musikk

Brukerhåndbok Nokia Musikk Brukerhåndbok Nokia Musikk 1.0. utgave NO Komme i gang med Nokia Musikk-appen Med Nokia Musikk kan du oppdage ny musikk og lytte til gamle favoritter. Du kan laste ned Nokia Musikk gratis fra Store. Du

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+

Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+ Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+ Bruksanvisning DAB1010 Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk og ta godt vare på den for senere referanser ADVARSEL 1. Advarsel: For

Detaljer

SANGEAN DDR-62. Norsk bruksanvisning Versjon 1

SANGEAN DDR-62. Norsk bruksanvisning Versjon 1 SANGEAN DDR-62 Norsk bruksanvisning Versjon 1 isangean Appen muliggjør fjernkontroll av DDR-62. Appen kan kjøres på din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon. Finnes på: Google Play / Apple

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

DAB RADIO DPR-16. Bruksanvisning

DAB RADIO DPR-16. Bruksanvisning DAB RADIO DPR-16 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Les nøye gjennom disse instruksjoner. 2. Ta godt vare på denne bruksanvisning. 3. Vis hensyn til advarsler. 4. Følg instruksjoner gitt

Detaljer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål Innhold 1. Audio... 1 2. Navigasjon (kun med og Navi 650)... 2 3. Phone... 3 4. Speech recognition (kun med CD 600 IntelliLink and )... 4 5. Other... 5 1. Audio SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom

Detaljer

Start her Hurtigstartveiledning

Start her Hurtigstartveiledning Blu-ray Disc /DVD hjemmekinosystem BDV-N5200W NO Start her Hurtigstartveiledning BDV-N5200W 1 Innholdet i esken / koble til høyttalerne BDV-N5200W 2 3 Koble til TV-en Koble til annet utstyr Hovedenhet

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde KABLET TILKOBLING TRÅDLØSE ENHETER TRÅDLØS UTVIDELSE Utvidet trådløs rekkevidde Eksisterende ruterrekkevidde EKSISTERENDE

Detaljer

Pinell Supersound. WIFI, LAN, DAB, FM RADIO med AUX IN. Brukerhåndbok

Pinell Supersound. WIFI, LAN, DAB, FM RADIO med AUX IN. Brukerhåndbok Pinell Supersound WIFI, LAN, DAB, FM RADIO med AUX IN Brukerhåndbok Sikkerhetsadvarsler Vennligst les før installasjon Hvis denne internettradioen har blitt flyttet fra et kaldt til et varmt sted, IKKE

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN 1 Fjernkontrollen s. 3 Koble til bredbånd s. 4 Pause, spole og opptak s. 5 Finn frem i menyen s. 6 Finn tv-kanal s. 7 Start forfra s. 8 Reprise s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

M S U D E T A S R Y G S. Bruksanvisning

M S U D E T A S R Y G S. Bruksanvisning M S U D I E C T A S R Y G S E T E T M N I Bruksanvisning Start Viktig informasjon Vennligst les bruksanvisning før du begynner å bruke din Vita R4. 1 Antennetilkobling (monter vedlagte teleskopantenne

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

AirLink 1000AC avansert oppsett

AirLink 1000AC avansert oppsett AirLink 1000AC avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 1000AC ruter....funksjoner....hvordan åpner jeg porter i brannmuren? 5...Tilkobling

Detaljer

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk DDR-47BT Bruksanvisning Norsk Innhold Introduksjon................................. 2-8 Kontroller og tilkoblinger....................... 2-4 Fjernkontroll................................ 5 Ikon på skjerm..............................

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

Brukerveiledning for oppkobling av Wifi adapter MAC-567IFB-E

Brukerveiledning for oppkobling av Wifi adapter MAC-567IFB-E Brukerveiledning for oppkobling av Wifi adapter MAC-567IFB-E Oppkobling av trådløs styring for varmepumpe gjøres i 2 steg: Steg 1: Oppkobling av wifi-adapter til tråløst nett (som forklart i denne manualen)

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Samsung

Detaljer

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR Web Connect-guide Versjon 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500We og ADS-2600We. Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne

Detaljer

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter.

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Denne manualen gjelder for følgende rutermodeller: AirLink 9150 v1, v, v og v4 AirLink

Detaljer

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) No Innholdsfortegnelse Innledning...2 Grensesnittet...2 Problemer med tilkoblingen?...2 Mer om SnapBridge...2 Du trenger...3 Hva du kan

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Lenovo

Detaljer

N300 WiFi-ruter (N300R)

N300 WiFi-ruter (N300R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

HEOS 3 QUICK START GUIDE

HEOS 3 QUICK START GUIDE HEOS 3 QUICK START GUIDE FØR DU BEGYNNER Påse at du har følgende, og at alt fungerer: Wi-Fi-ruter Internettforbindelse Apple ios eller Android mobilenhet koblet til nettverket ditt 1 TRINN 1: TA DEN UT

Detaljer

FUNKSJONER FRONT. 4. AV/PÅ INDIKATOR: Lyser grønt når enheten er på.

FUNKSJONER FRONT. 4. AV/PÅ INDIKATOR: Lyser grønt når enheten er på. MODEL DAB KOMME I GANG 1. Trekk ut teleskopantennen helt på baksiden. 2. Kobl strømledningen fra radioen og til stikkontakt. Radioen vil gi et kort lydsignal. Søke og av/på lysindikatorene vil lyse forbigående.

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide EW-7438RPn Air Quick Installation Guide 02-2014 / v1.0 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold - EW-7438RPn Air - CD med multi-språk QIG & brukermanual - Hurtiginstallasjonsguide (QIG) - Tilgangs-nøkkelkort

Detaljer

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med DSL fra Telenor Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter til Telenors nett og til

Detaljer

N150 Wi-Fi-ruter (N150R)

N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Nett-TV-meter tilpasset for Windows og OS X (Mac). I dette dokumentet finner du fremgangsmåten for installasjonen av Nett-TV-meter. I e-posten du/dere har

Detaljer

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635 DIR-635 TRÅDLØS ROUTER Brukerveiledning for D-Link DIR-635 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Get har lansert en trådløs router (WLAN) som

Detaljer

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet Oppsettveiledning. Sette opp maskinen. Installere programvaren Oversikt over kontrollpanelet . Sette opp maskinen 0 cm (4.0 inches) 33 cm (3 inches) 0 cm (7.9 inches) 0 cm (7.9 inches) 3 89,6 0 50 5 80

Detaljer

Viktige instruksjoner angående sikkerhet

Viktige instruksjoner angående sikkerhet Innholdsfortegnelse Viktige instruksjoner angående sikkerhet 2 Kontrollknapper 3-5 Strømforsyning til radio samt ladning av batterier. 6-7 Bruk av radioen for første gang 7 Drift av din radio DAB 8 Valg

Detaljer

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 Side 2-5 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone Hurtigguide for oppsett og bruk av Made for iphone-funksjonalitet (MFi) Kompatible

Detaljer

AC1750 Smart WiFi-ruter

AC1750 Smart WiFi-ruter Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/ eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

Web Connect-guide. Version 0 NOR

Web Connect-guide. Version 0 NOR Web Connect-guide Version 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Merknadsdefinisjoner Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps Ikke utsett Sweex trådløse LAN innstikkort 300 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS AirLink 2000 FAQ Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Hva er AL2000? Hva er dual-band? Hvordan setter jeg opp AL2000? Hvorfor får jeg meldingen «Wrong WiFi

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer