Kan økt fokus på bærekraft være forenelig med vekst?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kan økt fokus på bærekraft være forenelig med vekst?"

Transkript

1 Kan økt fokus på bærekraft være forenelig med vekst? Kjell Bjordal, EWOS-Gruppen Midtnorsk Havbrukslag Når vil Askeladden forstå hva han har funnet? Olje-eventyret og lakse-eventyret startet samtidig Lakseeksporten er 1/8-del av oljeinntektene Oljen har passert toppen og tar slutt en dag Laksenæringa kan mangedobles og vare evig om vi vil Det er allerede ungdommer i næringa som vil oppleve at laksen har større betydning for landet enn oljeeksporten. 1

2 Olje og laks Nye oljefunn (som bare demper nedgangstakten) feires som nasjonale begivenheter Myndighetene har 0-vekst-regime på laks Årsak: Rømning og lus utrydder vill-laksen.men er det sant? FiskeribladetFiskeren Norges naturvernforbund (Lars Haltbrekken: Vil halvere produksjonen av laks WWF (Rasmus Hansson) Ingen vekst før problemene er løst NJFF (Øyvind Fjeldseth) Lukkete anlegg Norske lakseelver (Torfinn Evensen) Oppdrettsnæringen ikke bærekraftig 2

3 Forvaltning og forskning DN lakselus og rømlinger største trusler (NINA, VRL) FKD ingen vekst før lakselus og rømninger er under kontroll ( miljømessig bærekraftige rammer ) NFR vi vet for lite til å øke lakseproduksjonen (Hav 21) Næringens svar vi arbeider målrettet for å få bedre kontroll men tør vi å komme med en tydelig kritikk av kunnskapsgrunnlaget for det nåværende forvaltnings-regimet? Oppdrett og bærekraft DNs vurdering (Raoul Bierach) Påvirkningen fra oppdrett har allerede medført betydelige og til dels irreversible, kvalitative og kvantitative skader på bestander av vill laksefisk. Påvirkningen fra rømt oppdrettsfisk på dagens nivå vil trolig alene være nok til å utslette de norske villaksbestandene i et langsiktig perspektiv (5% innslag nok). Norsk oppdrettsnæring i sin nåværende form og med de planene for videre utvikling vil i praksis utrydde villaksen og vill laksefisk i sin alminnelighet over kort eller lang sikt. 3

4 Tonn Vill-laksbestanden styrker seg Kan alle autoriteter ta feil? Opposisjonelle stemmer i 2011 Nofima overdreven vektlegging av lakselus og rømt oppdrettslaks, men vil ikke frikjenne oppdrettsnæringen helt Jens Chr. Holst (HI) revurderer tidligere teorier Harald Sægrov (Rådgivende biologer) lakselus ikke populasjonsregulerende Nominell fangst av laks i Nord-Atlanteren. Totalt og Norges andel i 50-årsperioden Totalt Norge Norge minst tilbake Synkront kollaps over stort geografisk område vi må se etter en faktor opptrer samtidig i samme skala 4

5 Tonn Elvefisket i Tana og øvrige norske elver Tana Øvrige Historisk var Tanas andel av samla fangst i elv i Norge om lag 1/ : 8% (37 tonn av 456). Elvas produksjon ødelagt av overfiske. 90% av gytelaksen fisket opp. Største fangst i Tana om lag 250 t (Norge + Finland) Samla fangst i alle norske elver unntatt Tana har økt 50% siden Konklusjon 1 Det er ingen ting i statistikken som tyder på at norsk villaks har gått tilbake etter den generelle kollapsen i Nord-Atlanteren på slutten av 1980-tallet. Etter 1990 har mengden oppdrettslaks økt omtrent 5 ganger Ingen proporsjonalitet mellom omfanget av oppdrett og villaksens bestandsstatus Nordatlantisk villaks har klart seg bedre i Norge enn i land uten lakseoppdrett. 5

6 Regionalt nivå Har villaksen gått tilbake i oppdrettsintensive områder? Vestlandshypotesen Mest intensivt oppdrett på Vestlandet størst tilbakegang for villaksen på Vestlandet Konklusjon: oppdrett årsaken til villaksens tilbakegang på Vestlandet Tilforlatelig logikk? Men hva skjedde Antall laks fisket i elv Hordaland S og F Rogaland S&F + Hordaland: Omtrent samme nivå i hele perioden Rogaland: økning (kalking av Bjerkreimselva og Suldalslågen) 6

7 Antall Laksefangsten i 3 trønderske elver Baglimit Fang og slipp Orkla Gaula Namsen Sum 3 elver Fiskeinnsatsen nedregulert fra 2008 Litt forskjellige bestemmelser i de 3 elvene Konklusjon 2 Ingen ting i fangststatistikken tyder på at villaksen har hatt en annen utvikling i oppdrettsintensive områder på Vestlandet og i Trøndelag Men hva med det lokale nivået? Eks. Hardangerfjorden og Sognefjorden 7

8 Kg Sognefjorden Rapport 2002: Utvandrende smolt infisert med lus i perioden Konklusjon: 90-95% av laksesmolten i Sognefjorden drepes av lakselus. Men hvorfor ble ikke laksefangsten mindre? Ingen ting i fangststatistikken for perioden som tyder på massiv smoltdødelighet 1-2 år tidligere Gyro påvist i Lærdalselva i Effekt? Hardangerfjorden Laksefangsten i Uskedalselva Kalking starter Aksetittel Stamme grunnlagt på streifere + rømt oppdrettslaks God fitness og lokal adapsjon på kort tid Det vanskelige spørsmålet: hvordan kan det være mulig å snu utviklingen i den ene av 20 elver i Hardangerfjorden, hvis villaksstammene er ødelagt av lakselus og rømt oppdrettslaks? Uskedalselva 8

9 Konklusjon 3 Selv i områder med særlig høy oppdrettsintensitet har ikke spådommer om villaksens undergang slått til Eksempelet Uskedalselva viser at snuoperasjoner er mulig, selv i et område forskere har pekt ut som problemområde nr 1 Laksen selv trosser dommesagsprofetiene i en rekke andre elver Konklusjon Ingen jevn tilbakegang for villaksen, men et kollaps i løpet av 3 år ( ) felles for alle land i Nord- Atlanteren Etter 1990 ingen tilbakegang i Norge, men gradvis nedover i alle andre land (unntatt Island) Til tross for flere tiår med påståtte skadevirkninger av lakselus og rømt oppdrettslaks, ingen påvisbare skader på villaksen nasjonalt, regionalt eller lokalt på populasjonsnivå 9

10 Halvt tomt eller halvt fullt? Hva er villaksens problem? Dramatisk kollaps stort sett alle andre steder enn i Norge I Norge skyldes problemene historiske årsaker (som fremdeles er virksomme) Vassdragsreguleringer Sur nedbør, giftig aluminium Annen forurensning Overfiske Gyrodactylus salaris Disse faktorene kan ha redusert smoltproduksjonen med 50% (Villaksutvalget 1999) 10

11 Salsea Merge Salmon at sea, merging tradisjonelle biologiske metoder med moderne genetikk Flerårig prosjekt, 50 forskere, 150 mill NOK Første resultater presentert i oktober 2011 Temperturøkning omfattende økologisk regimeskifte i siste halvdel av 1980-tallet (1987) Ombygging av næringsnettverket i Nord-Atlanteren Sørlige plante- og dyreplanktonarter har trengt nordover, og nordlige arter er desimert Laksen dør i havet Dårlig vekst, dårlig kondisjon, flere vekststagnasjoner pr år, trenger 2 år på å bli gytemoden Feilernæring eller underernæring Vil det påvirke argumentasjonen fra norsk villaks-forvaltning? Vil norske forklaringsmodeller revurderes? Det store bildet Villaksens problemer skyldes storskala økologiske endringer i havet Hypotesen om svekkelse villaksen forårsaket av lakseoppdrett er falsifisert av observasjoner Villaksforvaltning på ville veier Hvilket annen «utrydningstruet» dyreart bestandsmåles av antall formeringsklare individer vi lykkes å drepe hvert år? Verning av unike spesialtilpassede elvestammer 4 av 5 lakseelver er totalt forandret siste 50 år. Ensidig undergangs-fokus sperrer for ny kunnskap og dynamisk forvaltning Reposisjonering av havbruksnæringen: Intensivert innsats for å styrke villaksen videre Vossolauget, et eksempel til etterfølgelse 11

12 AKVAKULTUR DEN SUVERENT MEST BÆREKRAFTIGE HUSDYRPRODUKSJON Oppskrift framover: Fortsatt intens innsats for å gjøre oss enda bedre. Lus og Rømning. Øk innsatsen, kunnskap og midler, på prosjekt styrker den norske villaksen. Krev kunnskap, substans og etterrettelighet fra miljøforvaltningen. Veien til økt bærekraft går gjennom kunnskap, ikke dogmer mer egnet til å finansiere miljøsiden enn å styrke villaksen Kan økt fokus på bærekraft være forenelig med videre vekst? Oppdrett av fisk er den mest bærekraftige husdyrproduksjon menneskeheten kjenner Suverent beste feed-to-food-converter Minst innvirkning på biologisk mangfold Laveste carbon footprint Det beste gjøres til det godes fiende så lenge ingen tør snakke om relativ bærekraft. All matproduksjon påvirker naturen. Raskeste veg til fornuften: Fortsatt knallhard innsats i næringa mot rømning og lus. Gjør det beste suverent. Kreve kunnskapsbasert og etterrettelig forvaltning av villaksen. Bærekraft er som alt annet relativt. Den dagen miljøforvaltningen greier å forholde seg til det, åpnes det for kvantesprang mot en mer bærekraftig verden. 12

13 Knowledge makes the Insert difference text Takk for oppmerksomheten 13

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6. Status for norske laksebestander i 2014

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6. Status for norske laksebestander i 2014 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6 Status for norske laksebestander i 214 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6 Status for norske laksebestander i 214 1 RAPPORTEN

Detaljer

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5. Status for norske laksebestander i 2013

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5. Status for norske laksebestander i 2013 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5 Status for norske laksebestander i 213 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5 Status for norske laksebestander i 213 1 RAPPORTEN

Detaljer

Framdriftsrapport til Mattilsynet over lakselusinfeksjonen på vill laksefisk våren og sommeren 2013

Framdriftsrapport til Mattilsynet over lakselusinfeksjonen på vill laksefisk våren og sommeren 2013 Framdriftsrapport til Mattilsynet over lakselusinfeksjonen på vill laksefisk våren og sommeren 213 Innledning Havforskningsinstituttet (HI) har på oppdrag fra Mattilsynet (MT) og Fiskeri og kystdepartementet

Detaljer

PROGRAM FINNER DU MIDT I BLADET

PROGRAM FINNER DU MIDT I BLADET NUMMER 6 2011 Fishermans Pride [ side 6 ] Havet har skylda! [ side 18 ] Neptun Fisk nekter å gi seg [ side 26 ] På jakt etter Listeria [ side 34 ] PROGRAM FINNER DU MIDT I BLADET Røyk Kok Intensivanlegg

Detaljer

NR 7 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING. Råd om beskatning av laks og sjøørret for perioden 2016 til 2018

NR 7 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING. Råd om beskatning av laks og sjøørret for perioden 2016 til 2018 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 7 Råd om beskatning av laks og sjøørret for perioden 2016 til 2018 ANDRE MEDLEMMER [sett inn navn] RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING

Detaljer

Nå eller aldri for Vossolaksen

Nå eller aldri for Vossolaksen Utredning 28-9 Nå eller aldri for Vossolaksen anbefalte tiltak med bakgrunn i bestandsutvikling og trusselfaktorer Nå eller aldri for Vossolaksen anbefalte tiltak med bakgrunn i bestandsutvikling og trusselfaktorer

Detaljer

Laksen er tilbake i kalkede Sørlandselver

Laksen er tilbake i kalkede Sørlandselver Laksen er tilbake i kalkede Sørlandselver - informasjon fra prosjektet Reetablering av laks på Sørlandet Miljøsamarbeid Naturområder og arealbruk Dyr og planter Friluftsliv FORSIDEFOTO: ØRNULF HARALDSTAD

Detaljer

Hva er problemet med at det rømmer oppdrettslaks?

Hva er problemet med at det rømmer oppdrettslaks? Hva er problemet med at det rømmer oppdrettslaks? Disposisjon Rollefordeling mellom sektorer Trusselbilde/påvirkninger Overvåking Effekter Tiltak Rolle og ansvarsfordeling mellom sektorer St.prp. nr. 32

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2 2014. Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013

Fisken og havet, særnummer 2 2014. Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Fisken og havet, særnummer 2 2014 Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Fisken og havet, særnummer 2-2014 Publisert: 23.01.2014 Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Redaktører: Geir Lasse Taranger,

Detaljer

Møte tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g

Møte tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g 22. feb. Dagsorden 2555 Møte tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g D a g s o r d e n (nr. 55): 1. Debatt om fiskeri- og kystministerens redegjørelse om status og utsikter

Detaljer

RINGENES HERRE. S4 Steigen, midtpunkt utenfor allfarvei. S10 Dette er EWOS-akademiet

RINGENES HERRE. S4 Steigen, midtpunkt utenfor allfarvei. S10 Dette er EWOS-akademiet FORSKNING / AKTUELT 01/2012 ET MAGASIN FRA RINGENES HERRE Kent Inge Eliassen i Mainstream går sine egne veier og høster glimrende resultater. S4 Steigen, midtpunkt utenfor allfarvei S10 Dette er EWOS-akademiet

Detaljer

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS JUNI 2004 FORORD Til Fiskeridirektøren Ved brev fra Fiskeridepartementet datert 24.2.2003 fikk Fiskeridirektoratet og

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen

Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen Dokument 3:9 (2011 2012) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille publikasjonen

Detaljer

Gytefisktelling og registrering av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2013. Rapport nr. 230

Gytefisktelling og registrering av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2013. Rapport nr. 230 Gytefisktelling og registrering av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2013 Rapport nr. 230 Gytefisktelling og registrering av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2013 LFI Uni Miljø

Detaljer

«LIV» livet i vassdragene

«LIV» livet i vassdragene Rapport nr. 194 «LIV» livet i vassdragene Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaurebestander i seks regulerte elver i perioden 26-212 Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske LFI Uni Miljø

Detaljer

Risikovurdering i havbruk ved bruk av Bayesianske nett. av Kristian Johansen

Risikovurdering i havbruk ved bruk av Bayesianske nett. av Kristian Johansen Risikovurdering i havbruk ved bruk av Bayesianske nett av Kristian Johansen Masteroppgave ved Institutt for informasjon- og medievitenskap Universitetet i Bergen Høst 2010 og Vår 2011 1 2 Forord Før jeg

Detaljer

Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk

Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Rapport fra Arbeidsgruppe om bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Livet i havet vårt felles ansvar Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 4 2 Leppefiskarter i Norge...

Detaljer

Bærekraftig havbruk. Ole Torrissen

Bærekraftig havbruk. Ole Torrissen Bærekraftig havbruk Ole Torrissen Det blir påstått At norsk lakseproduksjon utrydder villaksen Lakselusa dreper utvandrende smolt Rømt oppdrettslaks vatner ut villaksens gener At oppdrettsnæringen tømmer

Detaljer

fokus NR 1/2008/DESEMBER Klok av skade

fokus NR 1/2008/DESEMBER Klok av skade europharma fokus NR 1/2008/DESEMBER Klok av skade For fire år siden var færøysk oppdrett nærmest utradert som følge av ILA. Etter en bemerkelsesverdig snuoperasjon eksisterer det i dag knapt sykdom og

Detaljer

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning... NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...4 1.2 Bærekraftig utvikling et krav om solidaritet og en

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

ph-status FORUM FOR SUR NEDBØR OG KALKING

ph-status FORUM FOR SUR NEDBØR OG KALKING 2 2014 Mai 2014 Årgang 20 ph-status FORUM FOR SUR NEDBØR OG KALKING Av innholdet: Redaktørens spalte side 2 Kalkingsplan for Modalselva - sammendrag side 3 Laksen reetableres i den forsurede Modalselva

Detaljer

TEMARAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 1. Kvalitetsnormer for laks anbefalinger til system for klassifisering av villaksbestander

TEMARAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 1. Kvalitetsnormer for laks anbefalinger til system for klassifisering av villaksbestander TEMARAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 1 Kvalitetsnormer for laks anbefalinger til system for klassifisering av villaksbestander TEMARAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING

Detaljer

Allmennhetens adgang til fiske i vassdrag med anad rome laksefisk

Allmennhetens adgang til fiske i vassdrag med anad rome laksefisk Utredning for DN Nr. 1998-3 Allmennhetens adgang til fiske i vassdrag med anad rome laksefisk Avgitt til Direktoratet for naturforvaltning Refereres som: Aas, 0., Ebbing, T., Flydal, T., Mauland, E., Farmann,

Detaljer

Effekter av lakselus på sjøørret

Effekter av lakselus på sjøørret 1071 Effekter av lakselus på sjøørret - en litteraturoppsummering Eva B. Thorstad, Christopher D. Todd, Pål Arne Bjørn, Patrick G. Gargan, Knut Wiik Vollset, Elina Halttunen, Steinar Kålås, Ingebrigt Uglem,

Detaljer

Tilrettelegging for laksefiske i Kongsfjordelva

Tilrettelegging for laksefiske i Kongsfjordelva Tilrettelegging for laksefiske i Kongsfjordelva Semesteroppgave skjøtsel og tilrettelegging NKO- 155, 2012 Av Narve Stubbraaten Johansen - 1 - Johansen, N. S. 2012. Tilrettelegging for laksefiske i Kongsfjordelva,

Detaljer

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Evaluering av FRAMprogrammet i Nord-Trøndelag, perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 04/2006 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Om tidligere evaluering av FRAM... 4 Om

Detaljer

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord 136 NORSK POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord Adresse NorACIA sekretariat Norsk Polarinstitutt Polarmiljøsenteret

Detaljer

Fiskeri og havbruksnæringens landsforening. Konsekvensanalyse av mulig innføring av Hardangerfjordforskriften. Utgave: 1 Dato: 2012-03-13

Fiskeri og havbruksnæringens landsforening. Konsekvensanalyse av mulig innføring av Hardangerfjordforskriften. Utgave: 1 Dato: 2012-03-13 Konsekvensanalyse av mulig innføring av Hardangerfjordforskriften Utgave: 1 Dato: 2012-03-13 Konsekvensanalyse av mulig innføring av Hardangerfjordforskriften 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel:

Detaljer

ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS. Fiskeri og havbruk

ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS. Fiskeri og havbruk ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS 13 10 Fiskeri og havbruk Vi bygger nye tradisjoner... I mer enn 110 år har Nordlandsbanken opparbeidet seg en unik kompetanse om nordnorsk næringsliv og fiskerinæringen.

Detaljer