hvordan kan nasjonalparkene bidra til utvikling av lokalsamfunn?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "hvordan kan nasjonalparkene bidra til utvikling av lokalsamfunn?"

Transkript

1 østlandsforskning Eastern Norway Research Institute hvordan kan nasjonalparkene bidra til utvikling av lokalsamfunn? Terje Skjeggedal Nasjonalparkkommune; hvem, hva, hvorfor og hvordan? Konferanse 17. og 18. november 2011, Hell

2 innhold tema: planlegging og forvaltning noen overordna perspektiver på natur og forvaltning erfaringer fra planlegging og forvaltning av utmarksområder erfaringer fra forsøk med lokal forvaltning av verneområder nasjonalpark som lokalsamfunnsvikling er et nytt spørsmål (i Norge) som krever ny kunnskap

3 (min) bakgrunn arealplanlegger i kommune (Nord-Aurdal) forsøk med lokalsamfunnsretta planlegging, Miljøverndepartement dr.ing. avhandling: Kommuneplanlegging og bygdeutvikling (Etnedal) forskningsprosjekt: Regimes slagmark om planlegging og forvaltning av utmarksområder (Lierne) evaluering av forsøk med lokal forvaltning av verneområder (Forollhogna) nytt forskningsprosjekt (NFR) om lokalsamfunnsutvikling i fjellområder,

4 arealtyper i norge (SSB 2008)

5 verna områder etter vernetype pr (SSB 2011)

6 natursyn forestillinger om naturen og hvordan den kan benyttes, som anses så selvfølgelige at de sjelden blir satt spørsmål ved ulike natursyn preger planlegging og forvaltning to grunnleggende natursyn: (1) knytta til produktiv naturbruk og (2) knytta til rekreativ naturbruk

7 eksempel: naturen som villmark (NOU 1974:30B, INON)

8 økologisk integritet økologisk integritet brukes for å kunne se økologiske vurderinger i sammenheng med samfunnsmessige verdier dreier seg om evnen til sjølorganisering av økologiske systemer og ikke om bestemte tilstander eller mønster

9 integritet og påvirkning

10 hvordan bedømme landskapsendinger? økologisk systemer er dynamiske, i kontinuerlig endring og mer eller mindre påvirka av menneskeskapte aktiviteter "urørt" natur finnes ikke om endringene er gode eller ikke, avgjøres ikke av naturen, men av verdier og formål vi knytter til naturen landskapsendringer er endringer både av natur og av samfunn og mulige trusler mot den økologiske tilstanden

11 hvordan forvalte landskapsendringer? hvilket lovverk skal anvendes? hvem skal ha ansvaret? hvordan skal arbeidet utføres?

12 arealplanlegging arealbruk, tradisjonelt knytta til bygningsloven (1965) og plan- og bygningsloven (1985, 2009), dominert av en arkitekt-/ingeniør tradisjon, retta mot utbyggingsområder - hensyn tatt til vern områdevern, etter naturmangfoldloven, i en naturfaglig tradisjon, retta mot urørt natur skogbruk, etter skogbruksloven, i en naturfaglig og produksjonsretta tradisjon

13 ingen godt egna? Egenskaper Forvaltningsregime Tradisjon Fag- kompe- tanse Prosess- kompe- tanse Bruker- Lokalt Styre med- virkning sjøl- Nasjonale mål Plan- og bygningslov /- Skogbrukslov + +/ /- +/- Naturmangfoldlov - +/- - +/- - +

14 bakgrunn for forsøk med lokal forvaltning av verneområder store konflikter i verneplanprosesser etter naturvernloven to alternativer: - verneplaner etter plan- og bygningsloven - lokal forvaltning av områdevern forsøk med lokal forvaltning initiert av Stortinget allerede i 1996 fire forsøk i gang fra 2001

15 evaluering av forsøkene forskerne (NIBR, Asplan Viak, Trøndelag Forskning og Utvikling): Kommunene forvalter verneområdene i hovedsak i samsvar med formelle krav og oppgaver med noen unntak DN: Kommunene forvalter verneområdene i hovedsak ikke i samsvar med formelle krav og oppgaver med noen unntak

16 ny forvaltningsmodell DNs forslag: lokale forvaltningskontor med statlig ansatt nasjonalparkforvalter(e) og faglig rådgivende utvalg regjeringas vedtak: som DNs forslag + interkommunalt, politisk sammensatt nasjonalparkstyre

17 nasjonalparkgrensene forutsetter samarbeid mellom stat (naturmangfoldslov) og kommune (pbl) i utviklingsarbeid

18 fra hierarki til nettverk - men hvordan? nasjonal nasjonal lokal lokal

19 forskningsprosjekt fjellområder i Norge som attraktive bygdesamfunn eller urbane rekreasjonsområder: utfordringene til en fjellpolitikk hovedmål: å utvikle kunnskapsgrunnlaget for fjellpolitiske virkemidler innen reiseliv/rekreasjon, planlegging og forvaltning av verna områder og lokal deltakelse og innflytelse

20 metoder transdisiplinær tilnærming: ulike vitenskaplige disipliner samarbeider, også sammen med praktikere, her: først og fremst politikere, fagansatte og næringsdrivende makro studie: typologi av fjellkommuner case studier: utvalgte kommuner i fjellområdene Hardangervidda, Jotunheimen, Blåfjella-Skjækerfjella og Indre Troms workshops: lokalt, nasjonalt and internasjonalt nivå: lokal deltakelse av aktører involvert i lokale utviklingsprosesser i case områdene, nasjonal brukergruppe og internasjonal forskergruppe

21 prosjektteam ØF: Terje Skjeggedal, Kjell Overvåg (post doc), Tor Arnesen, Birgitta Ericsson Høgskolen i Lillehammer: Håvard Teigen, Thor Flognfeldt jr. NTNU, Institutt for geografi: Nina Gunnerud Berg NORUT: Toril Ringholm, Jan Åge Riseth UHI, Perth College, Skottland: Martin Price Umeå University, Sverige: Camilla Sandström MONTURBAN, Sveits: Manfred Perlik IAMC, Canada/USA: Laurence A.G. Moss

22 nasjonal brukergruppe Utmarkskommunenes Sammenslutning (Vigdis Hjulstad Belboe) Norges Fjellstyresamband (Jan Borgnes) Fjellregionsamarbeidet (Svein Borkhus) Rådet for nasjonalparkkommuner, v/regionkontoret for Nord-Gudbrandsdal (Bjørg Aaseng Vole) Direktoratet for naturforvaltning (Olav Nord-Varhaug) Statens Naturoppsyn (Randi Boe) Statskog (Jørgen Hoffmann)

Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer

Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer ØF-notat 04/2013 Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer Innspill til diskusjon om videre forvaltning av Terje Skjeggedal og Kjell Overvåg ØF-notat 04/2013 Vern og bruk i Forollhogna utvikling

Detaljer

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas 4 Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen Børre K. Dervo Øystein Aas NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere

Detaljer

Regional planlegging i villreinområder arealplanlegging som nytt virkemiddel?

Regional planlegging i villreinområder arealplanlegging som nytt virkemiddel? Regional planlegging i villreinområder arealplanlegging som nytt virkemiddel? Vitenskapelig bedømt (refereed) artikkel Eirin Hongslo and Aase Kristine Aasen Lundberg: Regional planning of wild reindeer

Detaljer

Preikestolen nasjonalpark naturbevaring, reiseliv og forvaltning

Preikestolen nasjonalpark naturbevaring, reiseliv og forvaltning Preikestolen nasjonalpark naturbevaring, reiseliv og forvaltning En mulighetsutredning utført av Outdoorlife Norway, i oppdrag av Stiftelsen Preikestolen Johannes C. Apon INTRODUKSJON Naturbasert reiseliv

Detaljer

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS Årsberetning 1 Dette er Østlandsforskning Østlandsforskning AS ble formelt etablert i stiftelsesmøte 15.april 2011. Med virkning fra 1.januar 2011 overtok Østlandsforskning

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

Kulturhistorie, kulturminneforvaltning og -formidling i et sørsamisk og norrønt grenseland*

Kulturhistorie, kulturminneforvaltning og -formidling i et sørsamisk og norrønt grenseland* Prosjektbeskrivelse for forskerprosjekt, finansiert av Norges forskningsråd, program for Miljø 2015 (LAND) 2012-2014 Kulturhistorie, kulturminneforvaltning og -formidling i et sørsamisk og norrønt grenseland*

Detaljer

Verdivurdering av geomorfologiske landskapselementer på Reinsnos.

Verdivurdering av geomorfologiske landskapselementer på Reinsnos. Verdivurdering av geomorfologiske landskapselementer på Reinsnos. En metodisk tilnærming til et system for objektiv vurdering av verneverdi for geomorfologiske landskapselementer. Trond Fjellvik Djuve

Detaljer

Det hele fjellet: mot en mer robust verneområdeforvaltning. Olav Strand, Frode Flemsæter og Vegard Gundersen

Det hele fjellet: mot en mer robust verneområdeforvaltning. Olav Strand, Frode Flemsæter og Vegard Gundersen Det hele fjellet: mot en mer robust verneområdeforvaltning Olav Strand, Frode Flemsæter og Vegard Gundersen Skala, kunnskapsproduksjon og bruk av kunnskap Fra bestand til landskap og økosystemer Vi opplever

Detaljer

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 1 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn, arbeidsgruppas mandat, sammensetning og arbeid....

Detaljer

Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket ØF-rapport 9/2013 Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket av Hans Olav Bråtå og Merethe Lerfald ØF-rapport 9/2013 Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket av Hans

Detaljer

Fra statlig styring til grønt partnerskap?

Fra statlig styring til grønt partnerskap? Kjell Harvold, Sissel Hovik og Erling Vindenes Fra statlig styring til grønt partnerskap? Privatrettslige avtaler som virkemiddel for å sikre miljøog naturverdier NOTAT 2006:120 Tittel: Forfatter: Fra

Detaljer

Revisjon av motorferdselsloven verdier, interesser og veivalg

Revisjon av motorferdselsloven verdier, interesser og veivalg Terje Kleven (red.), Inger-Lise Saglie og Aud Tennøy Revisjon av motorferdselsloven verdier, interesser og veivalg Rapport II fra Motorferdsel og samfunn" (MoSa) Revisjon av motorferdselsloven - verdier,

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN»

HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN» Kommunal- og moderniseringsdepartementet Levert elektronisk på departementets hjemmesider Deres ref: 14/3982-30 Vår ref: 118562-1520 Oslo, 16. februar 2015 HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV

Detaljer

Kartlegging og analyse av kommunenes miljøog planleggingskompetanse

Kartlegging og analyse av kommunenes miljøog planleggingskompetanse Vestlandsforskingsnotat nr. 12/2008 Kartlegging og analyse av kommunenes miljøog planleggingskompetanse Presentasjon av resultater fra en analyse utført på oppdrag fra Miljøverndepartementet Carlo Aall

Detaljer

4.1.9 INNOVASJONSPROSESSER I NORSKE KOMMUNER

4.1.9 INNOVASJONSPROSESSER I NORSKE KOMMUNER 4.1.9 INNOVASJONSPROSESSER I NORSKE KOMMUNER TORIL RINGHOLM Innovasjonsbegrepet kjenner vi først og fremst som en beskrivelse av industriell utvikling og nyskaping. Etter hvert ble det også tatt i bruk

Detaljer

Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet

Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Jørund K Nilsen og Magne Langset Februar 2010 Innhold: SAMMENDRAG...1

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

Potensialet for økonomisk verdiskaping ved etablering av Fulufjellet nasjonalpark. Marit Vorkinn

Potensialet for økonomisk verdiskaping ved etablering av Fulufjellet nasjonalpark. Marit Vorkinn 422 Potensialet for økonomisk verdiskaping ved etablering av Fulufjellet nasjonalpark Marit Vorkinn NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere

Detaljer

Kunnskap i norsk miljøplanlegging relevans, troverdighet og legitimitet

Kunnskap i norsk miljøplanlegging relevans, troverdighet og legitimitet Kunnskap i norsk miljøplanlegging relevans, troverdighet og legitimitet Ingrid Bay-Larsen Vitenskapelig bedømt (refereed) artikkel Ingrid Bay-Larsen Co-production of knowledge in Norwegian environmental

Detaljer

Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet?

Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet? Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet? Nye krav til universell utforming i plan- og bygnings loven krever økt kompetanse om universell utforming og tilgjengelighet. Direktoratet

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

Likeverdig opplæring. - et bidrag til å forstå sentrale begreper. Likeverdig opplæring Inkludering Tilpasset opplæring Spesialundervisning

Likeverdig opplæring. - et bidrag til å forstå sentrale begreper. Likeverdig opplæring Inkludering Tilpasset opplæring Spesialundervisning Likeverdig opplæring - et bidrag til å forstå sentrale begreper Likeverdig opplæring Inkludering Tilpasset opplæring Spesialundervisning Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Forsknings- og utredningsvirksomhet ved Lierne utmarkssenter? Asbjørn Okstad

Forsknings- og utredningsvirksomhet ved Lierne utmarkssenter? Asbjørn Okstad Forsknings- og utredningsvirksomhet ved Lierne utmarkssenter? Asbjørn Okstad NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2000 Tittel Forfatter : FORSKNINGS- OG UTREDNINGSVIRKSOMHET VED LIERNE UTMARKSSENTER (LUS)

Detaljer

Rapport fra Klima21-arbeidsgruppe 2: Innspill til prioritering av norsk forskning på konsekvenser av klimaendringer og klimatilpasninger

Rapport fra Klima21-arbeidsgruppe 2: Innspill til prioritering av norsk forskning på konsekvenser av klimaendringer og klimatilpasninger Rapport fra Klima21-arbeidsgruppe 2: Innspill til prioritering av norsk forskning på konsekvenser av klimaendringer og klimatilpasninger Innhold Innledning Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov Organisering

Detaljer

Muligheter for næringsutvikling i og rundt verneområder - med fokus på jakt, fiske og hytter Delrapport 1: Påvirker nærhet til verneområder hytter og

Muligheter for næringsutvikling i og rundt verneområder - med fokus på jakt, fiske og hytter Delrapport 1: Påvirker nærhet til verneområder hytter og 142 Muligheter for næringsutvikling i og rundt verneområder - med fokus på jakt, fiske og hytter Delrapport 1: Påvirker nærhet til verneområder hytter og hyttetomters verdi i markedet? Delrapport 2: Jakt

Detaljer

KAN PLANLOVEN FORBEDRES? INNSPILL TIL EVALUERING G R O S A N D K J Æ R H A N S S E N O G N I L S A A R S Æ T H E R, 9.2.2015

KAN PLANLOVEN FORBEDRES? INNSPILL TIL EVALUERING G R O S A N D K J Æ R H A N S S E N O G N I L S A A R S Æ T H E R, 9.2.2015 KAN PLANLOVEN FORBEDRES? INNSPILL TIL EVALUERING G R O S A N D K J Æ R H A N S S E N O G N I L S A A R S Æ T H E R, 9.2.2015 VI STILLER SPØRSMÅLET: Hvorvidt, og eventuelt i hvilken utstrekning, plandelen

Detaljer

Enhetsfylket i Hedmark - hva er det? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark

Enhetsfylket i Hedmark - hva er det? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark Enhetsfylket i Hedmark - hva er det? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark Espen Køhn Terje Skjeggedal Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling Steinkjer 2006 Tittel

Detaljer

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning?

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Masteroppgave i endringsledelse Møyfrid Oftedal Vea Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer