VIDEOJET connect 7000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIDEOJET connect 7000"

Transkript

1 VIDEOJET connect 7000 VJC nn Operation Manual

2

3 VIDEOJET connect 7000 Innhold nn 3 Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhet Om denne håndboken Juridisk informasjon Sikkerhetsregler Viktige sikkerhetsinstruksjoner Viktige merknader Kundestøtte og service 11 2 Pakke ut Deleliste Ekstra nødvendige verktøy Ekstra maskinvare som er nødvendig Valgfritt tilleggsutstyr 12 3 Produktoversikt Vanlig konfigurasjon grunnleggende Vanlig konfigurasjon kjedekobling Vanlig konfigurasjon flere kameraer til hodeendenettverk Vanlig konfigurasjon mobilvisning 17 4 Tekniske data Spesifikasjoner Tegning med mål 19 5 Installering Montering Kanalinstallasjon PCBA-tilkoblinger Installasjon av strømkabel Installasjon av Ethernet-kabler Fiberinstallasjon Alarminnganger Alarmutganger Skivepumpe Lyd inn og ut Lokalt lagringsmedium (CF-kort) Siste trinn 26 6 Kontroll av tilkoblede enheter Systemkrav Konfigurasjonsoversikt 28 7 Generelle innstillinger Identifikasjon Navngiving ID iscsi-innlederforlengelse Passord Skriv inn passord Bekreft passord Dato/klokkeslett Datoformat Enhetsdato/enhetstid 30 Bosch Security Systems Operation Manual F.01U

4 4 nn Innhold VIDEOJET connect Tidssone for enhet Sommertid IP-adresse for tidsserver Tidsservertype 31 8 Webgrensesnitt Utseende Språk på webområde Firmalogo Enhetslogo Vis VCA-metadata Vis VCA-kurver Vis overleggsikoner Velg videospiller JPEG-størrelse, intervall og kvalitet SANNTID-funksjoner Overfør lyd Vis alarminnganger Vis alarmutganger Vis hendelseslogg Vis systemlogg Logging Lagre hendelseslogg Lagre systemlogg 33 9 Transkoder Konfigurasjon av transkoder Enhet [nummer] Navn Passord HTTP-port, HTTPS-port Konfigurer ruter Transkoderprofil Profilnavn Maksimal bithastighet Omkodingsintervall Videooppløsning I-frame-avstand Min. QP for P-bilde QP-delta for I/P-bilde Lyd Tar opp Lagringsadministrasjon Enhetsbehandling Opptaksmedium Aktivere og konfigurere lagringsmedier Formatere lagringsmedier Deaktivere lagringsmedier Ekstern videoenhet Status Siste feil F.01U Operation Manual Bosch Security Systems

5 VIDEOJET connect 7000 Innhold nn Opptaksmål Bithastighet Start opptak Start opptak Stopp opptak Alarm Alarm Task Editor (Redigering av alarmoppgave) Nettverk Nettverkstilgang Automatisk IP-tilordning IP V4-adresse IP V6-adresse DNS-serveradresse Videooverføring HTTP-nettleserport HTTPS-nettleserport RCP+ port Telnet-støtte PoE-grensesnittmodus ETH 1-grensesnittmodus ETH 2-grensesnittmodus Nettverk MSS (byte) iscsi MSS (byte) Nettverks-MTU (byte) DynDNS Aktiver DynDNS Tilbyder Vertsnavn Brukernavn Passord Tving registrering nå Status Avansert Skybaserte tjenester RTSP-port Godkjenning (802.1x) Nettverksbehandling SNMP UPnP Kvalitet på tjeneste Kontoer IPv4-filter Koding Tjeneste Installasjonsmeny Start enhet på nytt Fabrikkinnstillinger Vedlikehold Oppdateringsserver 47 Bosch Security Systems Operation Manual F.01U

6 6 nn Innhold VIDEOJET connect Firmware Last opp historikk Konfigurasjon Vedlikeholdslogg Lisenser Systemoversikt Drift via nettleser Sanntidsside Oversikt over sanntidsside Digital I/U Systemlogg/Hendelseslogg Opptaksstatus Lagring, CPU og nettverksstatus Statusikoner IP-adresse for tilkoblede enheter Avspilling Velg opptak for avspilling Eksportere spor Søke etter spor Kontrollere avspilling Konfigurere VIDEOJET connect 7000 til å fungere med et MIC7000-kamera Konfigurere alarminnganger og -utganger Konfigurere lyd Konfigurere videoavspilling Feilsøking og vedlikehold Feilsøking Vedlikehold Tekniske data F.01U Operation Manual Bosch Security Systems

7 VIDEOJET connect 7000 Sikkerhet nn Sikkerhet Om denne håndboken Denne brukerhåndboken er utferdiget med stor omhu, og all informasjonen den inneholder, er blitt grundig verifisert. Teksten var fullstendig og riktig da den gikk i trykken. Den kontinuerlige produktutviklingen kan føre til at innholdet i brukerhåndboken endres uten forvarsel. Bosch Security Systems fraskriver seg alt ansvar for skade som direkte eller indirekte skyldes feil, ufullstendighet eller uoverensstemmelser mellom håndboken og produktet som beskrives. 1.2 Juridisk informasjon Copyright Åndsverksrettighetene til denne brukerhåndboken tilhører Bosch Security Systems, Inc., og brukerhåndboken er beskyttet av lover om opphavsrett. Med enerett. Varemerker Alle produktnavn på hardware og programvare som brukes i dette dokumentet, er mest sannsynlig registrerte varemerker og må behandles deretter. 1.3 Sikkerhetsregler I denne håndboken brukes følgende symboler og betegnelser for å rette oppmerksomheten mot spesielle situasjoner: Fare! Høy risiko: Dette symbolet indikerer en overhengende farlig situasjon, som "Farlig spenning", inne i produktet. Om situasjonen ikke unngås, vil den føre til elektrisk støt, alvorlig skade eller død.!! Forsiktig! Middels risiko: Indikerer en potensielt farlig situasjon. Om situasjonen ikke unngås, kan den føre til lettere eller moderat skade. Gjør brukeren oppmerksom på viktige instruksjoner som følger med enheten. Forsiktig! Lav risiko: Indikerer en potensielt farlig situasjon. Hvis situasjonen ikke unngås, kan den føre til materiell skade eller fare for skade på enheten. Merknad! Dette symbolet gir informasjon eller angir en firmapolitikk som direkte eller indirekte omhandler personellets sikkerhet eller beskyttelse av eiendom. Bosch Security Systems Operation Manual F.01U

8 8 nn Sikkerhet VIDEOJET connect Viktige sikkerhetsinstruksjoner Vedlegg Bruk bare det tilbehøret/tilleggsutstyret som anbefales av produsenten. Endringer eller justeringer av utstyret som ikke er uttrykkelig godkjent av Bosch, kan gjøre brukerens garanti eller autorisasjonsavtale ugyldig. Rengjøring koble fra enheten før rengjøring. Det er vanligvis nok å bruke en tørr klut til rengjøring av enheten, men en fuktig, lofri klut kan også brukes. Ikke bruk flytende rengjøringsmidler eller spray. Skade som krever service koble enhetene fra vekselstrømkilden, og overlat servicereparasjoner til kvalifisert servicepersonale når det har oppstått skade, for eksempel når: strømkabelen er skadet det har falt en gjenstand inn i enheten enheten har blitt mistet i gulvet, eller at kabinettet er skadet enheten ikke virker som vanlig, selv om brukeren følger bruksanvisningen Elektrostatisk-følsom enhet ta de riktige forholdsreglene for håndtering av CMOS/MOS-FET for å unngå elektrostatisk utlading. MERK: Du må ha på deg jordede håndleddsstropper og overholde sikkerhetsreglene for ESD når du håndterer de elektrostatisk-sensitive trykte kretskortene. Jording: Du må bare koble utendørsutstyr til enhetens innganger etter at jordterminalen til denne enheten er forsvarlig koblet til en jordet kilde. Koble enhetens inngangskontakter fra utendørsutstyret før du kobler fra jordterminalen. Følg gjeldende sikkerhetsregler, for eksempel for jording av en hvilken som helst utendørsenhet som kobles til denne enheten. Gjelder bare modeller fra USA del 810 i National Electrical Code, ANSI/NFPA No.70 gir informasjon om riktig jording av festet og støttestrukturen, størrelsen på jordingslederne, plasseringen av en utladingsenhet, tilkobling til jordingselektroder og kravene til jordingselektroden. Varmekilder ikke installer enheten i nærheten av varmekilder, som radiatorer, sentralvarmeanlegg eller annet varmeproduserende utstyr (inkludert forsterkere). Installasjonssted enheten er ment bare for installasjon på et sted med begrenset adgang. Tordenvær koble fra enheten og kabelsystemet, slik at enheten er ekstra beskyttet i tordenvær og når den skal stå lenge uten oppsyn eller uten å brukes. Dette forhindrer skade på enheten som skyldes lynnedslag og overspenning på strømlinjene. Inntrengning av gjenstander og væske skyv aldri gjenstander av noe slag inn gjennom åpninger på denne enheten. De kan berøre farlige spenningspunkter eller kortslutte deler, noe som kan føre til brann eller elektrisk støt. Søl eller tøm aldri væske av noe slag på eller i enheten. Ikke plasser væskefylte gjenstander, som vaser eller kopper, på enheten. Utendørssignaler installasjonen for utendørssignaler må være i samsvar med standardene NEC 725 og NEC 800 (CEC-regel og CEC, del 60), spesielt når det gjelder klaring fra strøm- og lynavledere og transient beskyttelse. Overspenning installasjonskategori (også kalt overspenningskategori) som angir nivået av overspenninger i strømnettspenningen som utstyret vil bli utsatt for. Kategorien avhenger av plasseringen av utstyret, og om ekstern overspenningsbeskyttelse er implementert. Utstyr i et industrimiljø, som er direkte koblet til hovedmatere/korte forgreningskoblinger, faller inn under Installasjonskategori III. Hvis dette er tilfellet, kreves det en nedgang til Installasjonskategori II. Dette kan oppnås ved å bruke en isolasjonstransformator med en jordet skjerm mellom primær- og sekundærtransformatoren, eller ved å feste registrerte SPD F.01U Operation Manual Bosch Security Systems

9 VIDEOJET connect 7000 Sikkerhet nn 9 er (Surge Protective Devices) fra Live til Nøytral og fra Nøytral til Jording. Registrerte SPD-er må være utformet for gjentatt begrensning av transiente overspenninger, og de må være hensiktsmessig rangert for driftsspenning og definert på følgende måte: Type 2 (permanent tilkoblede SPD-er ment for installasjon på belastningssiden av overspenningsenheten for serviceutstyret) Nominell utladingsstrøm (In) på 20 ka min. Eksempel: FERRAZ SHAWMUT, STT2240SPG-CN, STT2BL240SPG-CN-rangert 120/240 VAC, (In=20 ka) Strømfrakobling en forskriftsmessig frakoblingsenhet skal formidles i tillegg til utstyret. Strømkilder bruk bare strømkilden som er angitt i denne brukerhåndboken eller på enhetsetiketten. Sørg for at strømklassifiseringen for strømkabelen er tilstrekkelig for enheten. Før du fortsetter, må du koble fra ledningen som skal settes i enheten. For eksterne strømforsyningsenheter bruker du bare anbefalte eller godkjente strømkilder. For begrensede strømkildeenheter må denne strømkilden være i samsvar med EN Andre deler kan skade enheten eller føre til brann eller støt. For 24 VAC-enheter må spenningen for enhetens strøminngang ikke overskride ±10 % (eller 28 VAC). Brukerkabling må være i samsvar med lokale elektrisitetsforskrifter (strømnivåer i klasse 2). Ikke jord tilførselen ved terminalene eller ved enhetens strømforsyningsterminaler. Kontakt forhandleren eller elverket hvis du er usikker på hva slags strømforsyning du skal bruke. Reservedeler bruk bare reservedeler som er godkjent av produsenten. Bruk av reservedeler som ikke er godkjent, kan føre til brann, elektrisk støt eller andre farer. Sikkerhetskontroll sikkerhetskontroller skal utføres etter service eller reparasjoner på enheten for å sikre at den virker som den skal. Overspenningsvern bruk riktig overspenningsvern på video-, strøm-, lyd- og alarmkabler i nettverket.! Advarsel! Enhet for beskyttelse mot kortslutning (overspenning) er obligatorisk Dette produktet bruker bygningens installasjon for beskyttelse mot kortslutning (overspenning). Kontroller at beskyttelsesenheten er registrert og ikke større enn 20 A. Bosch Security Systems Operation Manual F.01U

10 10 nn Sikkerhet VIDEOJET connect Viktige merknader Merknad! Denne enheten er bare beregnet til bruk i offentlige områder. Føderale lover i USA forbyr på det strengeste uautoriserte opptak av muntlig kommunikasjon. Merknad! Dette er et produkt i klasse A. I et hjemmemiljø kan dette produktet forårsake radioforstyrrelse, og i slike tilfeller kan brukeren bli bedt om å utføre tilstrekkelige tiltak. FCC- og ICES-informasjon (Gjelder kun modeller for USA og Canada) Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCCs regelverk. Følgende betingelser gjelder for bruk: Enheten må ikke forårsake skadelig interferens. Enheten må tåle eventuell interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønskede virkninger. MERK: Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for digitalt utstyr i klasse A, slik disse fremgår av del 15 av FCCs regelverk og ICES-003 fra Industry Canada. Disse grensene er satt for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens når utstyret brukes i et bedriftsmiljø. Utstyret genererer, bruker og utstråler radiofrekvensenergi og kan føre til skadelig interferens på radiokommunikasjon hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene. Bruk av utstyret i et boligområde kan forårsake skadelig interferens. I så fall må brukeren rette på dette for egen regning. Det skal ikke foretas verken tilsiktede eller utilsiktede modifiseringer som ikke er uttrykkelig godkjent av samsvarsansvarlig part. Alle slike modifiseringer kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret. Om nødvendig bør brukeren kontakte forhandleren eller en erfaren radio-/tvtekniker for å få utført korrigerende inngrep. Heftet, How to Identify and Resolve Radio-TV Interference, som er laget av Federal Communications Commission, kan være nyttig for brukeren. Dette heftet kan bestilles fra USA Government Printing Office, Washington, DC 20402, lagernr ULs ansvarsfraskrivelse Underwriter Laboratories Inc. (UL) har ikke testet den sikkerhetsmessige ytelsen eller påliteligheten og heller ikke de signalmessige sidene ved dette produktet. UL har bare testet brann, støt og/eller ulykker som beskrevet i Standard(s) for Safety for Information Technology Equipment, UL UL-sertifiseringen dekker ikke den sikkerhetsmessige ytelsen eller påliteligheten og heller ikke de signalmessige sidene ved dette produktet. UL GIR INGEN ANBEFALINGER, GARANTIER ELLER SERTIFISERINGER FOR YTELSEN ELLER PÅLITELIGHETEN VED SIKKERHETSMESSIGE ELLER SIGNALRELATERTE FUNKSJONER VED DETTE PRODUKTET F.01U Operation Manual Bosch Security Systems

11 VIDEOJET connect 7000 Sikkerhet nn Kundestøtte og service Hvis denne enheten trenger service, kan du ta kontakt med nærmeste servicesenter for Bosch Security Systems og få autorisasjon for retur- og forsendelsesinstruksjoner. Servicesentre USA Telefon: eller Faks: E-post: Kundeservice Telefon: Faks: E-post: Teknisk støtte Telefon: Faks: eller E-post: Reparasjonssenter Telefon: Faks: eller E-post: Canada: Telefon: Faks: Region for Europa, Midtøsten og Afrika Ta kontakt med din lokale distributør eller salgskontoret for Bosch. Bruk denne koblingen: Asia og stillehavsområdet: Ta kontakt med din lokale distributør eller salgskontoret for Bosch. Bruk denne koblingen: Mer informasjon Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med nærmeste Bosch Security Systemsavdeling eller gå til Bosch Security Systems Operation Manual F.01U

12 12 nn Pakke ut VIDEOJET connect Pakke ut Dette utstyret skal pakkes opp og håndteres med varsomhet. Kontroller utsiden av pakken for synlige skader. Gi beskjed til transportselskapet med det samme hvis det ser ut til at noe er blitt skadet under transport. Kontroller at alle delene som står oppført i delelisten under, følger med. Hvis det mangler noe, må du gi beskjed til salgs- eller kundeservicerepresentanten din i Bosch Security Systems. Ikke bruk dette produktet hvis en komponent ser ut til å være skadet. Ta kontakt med Bosch Security Systems dersom varene er skadet. Det er tryggest å transportere enheten i den opprinnelige esken, og den må brukes hvis du returnerer enheten til service. Ta vare på den i tilfelle du får bruk for den i fremtiden. 2.1 Deleliste Hver enhet leveres med følgende deler: Ett (1) VIDEOJET connect 7000 kabinett med tre (3) M16-plugger, tre (3) dekselplugger på ¾ tommer, og fem (5) låsemuttere med M16-nippel installert Delepose med: én (1) terminalpluggkontakt, 2-pinnet [for tilkoblinger til valgfri vasker] én (1) terminalpluggkontakt, 3-pinnet [for strøminngang for vekselstrøm] én (1) terminalpluggkontakt, 6-pinnet [for alarminnganger] én (1) terminalpluggkontakt, 7-pinnet [for alarmutganger og sabotasjebryter] tre (3) vanntette M16-kabelnipler med O-ringer Installasjonshåndbok 2.2 Ekstra nødvendige verktøy Montører må formidle følgende elementer for å fullføre installasjonen av VIDEOJET connect Phillips-stjerneskrutrekker, M6, for de fire (4) sikrede skruene på lokket (M6 x 35), og for M6-monteringsskruene (hvis montering er ønskelig) Ringklemmeverktøy (DHCR15 av Davico-typen eller lignende) 2.3 Ekstra maskinvare som er nødvendig Fire (4) M6-monteringsskruer og -skiver, hvis montering er ønskelig Strømledning Ethernet-kabel (Cat5e/Cat6e rangert til 350 MHz) Metallkanal som er egnet for ekstra kabler til kabinettet 2.4 Valgfritt tilleggsutstyr SFP-baserte fiberoptikkmoduler (bare 1 GB) for eksempel: Agilent, SFP-GE-SX-MM850-A HFBR5710LP 7 Cisco, GLC-LH-SM 1300 nm Cisco, GLC-SX-MM 850 nm 8 Finisar, FTLF8519P2BTL 850 nm F.01U Operation Manual Bosch Security Systems

13 VIDEOJET connect 7000 Produktoversikt nn 13 3 Produktoversikt Enheten VIDEOJET connect 7000 (VJC ) er en nettstrømforsyningsenhet med alle funksjoner som kan bruke en rekke Bosch PTZ-kameraer, for eksempel MIC7000. Enheten inkluderer én (1) HPoE-nettverkstilkobling, to (2) standard nettverksgrensesnitt for tilkoblinger til ekstra IP-enheter, ett (1) lokalt lagringsspor for et CompactFlash-minnekort (CF), to (2) spor for bruk med SFP-baserte fiberoptikkmoduler, kontrollgrensesnitt for alarm/ skive og lyd inn/ut. Transkoderteknologien fra Bosch formidler sømløs integrering med VRMsystemer Video Recording Management), slik at direkte video og opptak/avspilling av scener fra kameraer som er koblet til enheten, kan utføres. Enheten har følgende funksjoner: HD-Base T PoH dedikert for én RJ45 Ethernet-tilkobling mellom enheten og et Bosch IPkamera styrt av PoE/High PoE en trykknapp på PBCA tillater brukere å aktivere/teste en tilkoblet skivepumpetilbehør (valgfri, anskaffes av brukeren) Evne til å kontrollere tilkoblede kameraer ved hjelp av enhetens innebygde nettleser støtte for kjedekobling Merknad! Et MIC7000-kamera som er koblet til VIDEOJET connect 7000, krever firmwareversjon 5.93 eller nyere slik at du får full funksjonalitet. Last ned firmwaren fra https://downloadstore.boschsecurity.com. Merk: Hvis du vil oppnå en avstand på 100 m (328 ft) ved hjelp av Cat5e/Cat6e-kabelen, anbefales det å bruke en kabel med en minimumsklassifisering på 350 MHz. Bosch Security Systems Operation Manual F.01U

14 14 nn Produktoversikt VIDEOJET connect Vanlig konfigurasjon grunnleggende 1 1 Cat5e/Cat6e = 100 m max. Figur 3.1: Grunnleggende konfigurasjon med VIDEOJET connect Ethernet-kabel (nettverkskabel) (Cat5e/Cat6e) (user-supplied) mellom et Bosch-kamera og PoE-porten på VIDEOJET connect IP-kabel bare for data (Cat5e/Cat6e) til hodeendenettverket Merk: Kabelen til hodeenden kan også være fiberoptisk fra ett av de to SFP-sporene. 3 Grensesnittkabler for alarminngang/-utgang (user-supplied) 4 Kabler for alarmutgang (user-supplied) 5 120/230 VAC, 50/60 Hz 6 Grensesnittkabler for lydinngang/-utgang (user-supplied) 7 Ekstern skivepumpe (user-supplied) 8 Vaskerutgang, 2 ledere (user-supplied) F.01U Operation Manual Bosch Security Systems

15 VIDEOJET connect Produktoversikt nn 15 Vanlig konfigurasjon kjedekobling 1 1 Cat5e/Cat6e = 100 m max. 1 1 Cat5e/Cat6e = 100 m max. 1 1 Cat5e/Cat6e = 100 m max. Figur 3.2: Vanlig konfigurasjon av kjedekobling for VIDEOJET connect Ethernet-kabel (nettverkskabel) (Cat5e/Cat6e) (anskaffes av brukeren) mellom et Boschkamera og PoE-porten på VIDEOJET connect IP-kabel bare for data (Cat5e/Cat6e) til hodeendenettverket Merk: Kabelen til hodeenden kan også være fiberoptisk fra ett av de to SFP-sporene. 3 Hodeendenettverk 4 IP-kabel bare for data for kjedekobling Merk: Kabelen til hodeenden kan også være fiberoptisk fra ett av de to SFP-sporene /230 VAC, 50/60 Hz 6 IP-kabel bare for data for kjedekobling til den neste VIDEOJET connect 7000-enheten (vises ikke) Bosch Security Systems Operation Manual F.01U

16 16 nn Produktoversikt VIDEOJET connect Vanlig konfigurasjon flere kameraer til hodeendenettverk 1 1 Cat5e/Cat6e = 100 m max. Figur 3.3: Flere kameraer til VIDEOJET connect Ethernet-kabel (nettverkskabel) (Cat5e/Cat6e) (anskaffes av brukeren) mellom et Boschkamera og PoE-porten på VIDEOJET connect IP-kabel bare for data (Cat5e/Cat6e) mellom et Bosch IP-kamera og ETH 2-porten på VIDEOJET connect Hodeendenettverk 4 IP-kabel bare for data (Cat5e/Cat6e) mellom et Bosch-kamera og ETH 1-porten på VIDEOJET connect Fiberoptisk kabel til hodeendenettverket 6 Fiberoptisk kabel til den neste VIDEOJET connect 7000-enheten (hvis det er relevant) F.01U Operation Manual Bosch Security Systems

17 VIDEOJET connect Vanlig konfigurasjon mobilvisning Produktoversikt nn Cat5e/Cat6e = 100 m max. Figur 3.4: Mobilvisning ved hjelp av den integrerte transkoderen for VIDEOJET connect Ethernet-kabel (nettverkskabel) (Cat5e/Cat6e) (anskaffes av brukeren) mellom et Boschkamera og PoE-porten på VIDEOJET connect Nettverkssvitsj (anskaffes av brukeren) 3 Hodeendenettverk 4 Internett ( skyen ) 5 Mobil enhet med app for Bosch-videosikkerhet 6 IP-kabel bare for data til neste VIDEOJET connect 7000-enhet Merk: Kabelen kan også være fiberoptisk fra ett av de to SFP-sporene. Bosch Security Systems Operation Manual F.01U

18 18 nn Tekniske data VIDEOJET connect Tekniske data Spesifikasjoner Spesifikasjon Strømkrav Alarminnganger Alarmutganger Lyd Verdi 100 VAC VAC (90 VAC VAC med toleranse i mente), 50/60 Hz; 56V-utgang Fire (4) normale tørrkontakter (N.O/N.C. kan velges) Én (1) overvåket sabotasjealarminngang, 2,2 K ohm avsluttes ved enden av linjen Tre (3) utganger for åpen kollektor, 32 VDC, 150 ma Én (1) monolinjeinngang, én (1) monolinjeutgang kontakt 3,5 mm stereokontakt signallinjeinngang 9 kohm (vanlig), 5,5 Vpp (maks. 25) signallinjeutgang 3,0 Vpp med 10 kohm (vanlig); 2,3 Vpp med 32 ohm (vanlig); 1,7 Vpp med 16 ohm (vanlig) Driverutgang for visker Kommunikasjon Trykknapp Lokal lagring SFP (small form-factor, pluggbar) Klassifisering/standard for/ inntrengingsbeskyttelse Tørt kontaktrelé, 250 V, 5 A Tre (3) 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-TX Hvis fiberoptiske SFP-moduler installeres: to (2) 1000 BASE-FX Kortvarig bryter for å aktivere viskerrelé Ett (1) spor for valgfritt CompactFlash-minnekort (CF), Type I / Type II, 32 GB maks (anskaffes av brukeren) To (2) spor for bruk med SFP-baserte fiberoptikkmoduler (bare 1 GB), som anbefalt i delen Valgfritt tilleggsutstyr, Side 12 IP66, IP67, Type F.01U Operation Manual Bosch Security Systems

19 VIDEOJET connect 7000 Tekniske data nn Tegning med mål 250 mm (9.84 in.) 330 mm (13 in.) mm (3.57 in.) Bosch Security Systems Operation Manual F.01U

20 20 nn Installering VIDEOJET connect Installering!!! Forsiktig! Installasjonen må foretas av kvalifisert personell og i henhold til ANSI/NFPA 70 (National Electrical Code (NEC)), Canadian Electrical Code, del I (også kalt CE-kode eller CSA C22.1) og alle relevante lokale regler. Bosch Security Systems, Inc. påtar seg ikke noe ansvar for skader eller tap forårsaket av feil installasjon. Advarsel! Overspenningsfare Dette produktet krever en SPD (surge protector device) eller overspenningsstopper som en del av installasjonen, for å håndtere overspenninger som overstiger Overspenningskategori II på 2500 Vpk. Advarsel! FØRING AV EKSTERNE KABLER MÅ GJØRES VIA EN PERMANENT JORDET METALLKANAL. Merknad! Hvis du vil opprettholde IP-klassifiseringen for strømforsyningskabinettet, installerer du bare registrerte eller anerkjente kanalsentre eller -beslag med den samme miljøklassifiseringen som kabinettet i samsvar med installasjonsinstruksjonen for sentret eller beslaget. Merk: I denne fremgangsmåten refererer elementnumrene i parentes til numrene i illustrasjonen i PCBA-tilkoblinger, Side Velg en trygg installasjonsplass for enheten. Ideelt sett er dette en plass hvor enheten ikke kan bli forstyrret ved uhell eller med vilje og som vil sikre at miljøforholdene er innenfor de spesifiserte områdene. Bosch anbefaler installerer enheten på et kjølig sted unna direkte sollys. 2. Fjern lokket. Skru løs de fire (4) skruene og fjern dekselet til kabinettet. 5.1 Montering 3. Dersom det er ønskelig, kan du montere enheten på en stabil overflate. Finn de fire (4) monteringshullene. Bor fire (4) hull i monteringsoverflaten for montering av forankringer for M6-skruer hvis det er relevant. Bruk figuren nedenfor som referanse. Fest kabinettet til monteringsoverflaten med fire (4) M6-skruer og skiver i rustfritt stål (følger ikke med), som passer i de store hullene i kabinettet F.01U Operation Manual Bosch Security Systems

21 VIDEOJET connect 7000 Installering nn 21 Figur 5.1: Mål, monteringshull, VIDEOJET connect 7000 Merknad! Hvis du fester kabinettet i vertikal posisjon (for eksempel på en vegg), bør én person holde kabinettlokket mens en annen person fester kabinetthuset. Dermed unngår man skade på deler av kabinettet og/eller skade på montørene. 5.2 Kanalinstallasjon 4. Installere kabelgjennomføringer. Basert på installasjonskravene må du installere kanal (leveres ikke), kabelnipler med O- ringer, og/eller plugger i kabinetthullene etter behov, ved hjelp av anbefalingene i figurene nedenfor. Bosch Security Systems Operation Manual F.01U

22 22 nn Installering VIDEOJET connect 7000 Figur 5.2: Illustrasjon av VIDEOJET connect 7000-kabinettet 1 Valgfritt hull (størrelse M16 / ½ tommer), plugget i, for kabelnippel ment for tilkoblinger til skive 2 Valgfritt hull (størrelse M25 / ¾ tommer), plugget i, for kanal (anskaffes av brukeren) til vekselstrøm 3 Kabelnippel, størrelse M16 / ½ tommer, for kabel (anskaffes av brukeren) til vekselstrøm 4 Valgfritt hull (størrelse M25 / ¾ tommer), plugget, for kabel (anskaffes av brukeren) for lyd og/eller alarminnganger/-utganger, eller for fiberoptisk kabel (anskaffes av brukeren) 5 Valgfritt hull (størrelse M16 / ½ tommer), plugget i, for kanal (anskaffes av brukeren) for lyd og/eller alarminnganger/-utganger, eller for fiberoptisk kabel (anskaffes av brukeren) 6 Kabelnippel, størrelse M16 / ½ tommer, IP-kabel bare for data (Cat5e/Cat6e, anskaffes av brukeren) eller for fiberoptisk kabel (anskaffes av brukeren) 7 Valgfritt hull (størrelse M16 / ½ tommer), plugget i, for kanal (anskaffes av brukeren) for IP-kabel bare for data (Cat5e/Cat6e, anskaffes av brukeren) eller fiberoptisk kabel (anskaffes av brukeren) 8 Valgfritt hull (størrelse M25 / ¾ tommer), plugget i, for kanal (anskaffes av brukeren) for HPoE Ethernetkabel (nettverkskabel) (Cat5e/Cat6e, anskaffes av brukeren) til IP-kamera Fest kanalen som anbefalt av kanalprodusenten. 5.3 PCBA-tilkoblinger Merk: Bruk figuren nedenfor av illustrasjonen av PCBA (Printed Circuit Board Assembly) som referanse når du fullfører trinn 5 til F.01U Operation Manual Bosch Security Systems

23 VIDEOJET connect 7000 Installering nn 23 Figur 5.3: Illustrasjon av VIDEOJET connect 7000 PCBA 1 Jordingstapp 2 Terminalblokk (2-pinnet) for tilkoblinger til valgfri skive 3 Terminalpluggkontakt (3-pinnet) for strøminngang for vekselstrøm 4 Trykk på knappen for å aktivere/teste skiven 5 Lyd UT 6 Lyd INN 7 Terminalpluggkontakt (7-pinnet) for alarmutganger og sabotasjebryter 8 Terminalpluggkontakt (6-pinnet) for alarminnganger 9 Ett (1) spor for valgfritt CompactFlash-minnekort (CF), Type I / Type II, 32 GB maks (anskaffes av brukeren) 10 To (2) spor for bruk med SFP-baserte fiberoptikkmoduler (bare 1 GB) (anskaffes av brukeren) 11 To (2) RJ45 Ethernet-porter (hunnport) (merket ETH1, ETH2) 12 Én (1) RJ45 HPoE Ethernet-port (hunnport) (merket PoE) Merk: Beskyttelsesmaterialet over PCBA vises ikke. 5.4 Installasjon av strømkabel 5. Koble til strømkabelen. Klargjør kabelen etter behov. Bosch Security Systems Operation Manual F.01U

24 24 nn Installering VIDEOJET connect 7000 Før kabelen gjennom den riktige kabelnippelen eller kanalhullet nær punktet der den 3- pinnede terminalpluggkontakten for nettstrømkabelen installeres på PCBA (element 3). Følg tabellen nedenfor for å koble kabelledningene til kontakten. Pin-kode Beskrivelse / funksjon 1 Nettspenning 2 Ingen tilkobling 3 Nøytralspenning Nå kan du kontrollere at tilkoblingene er sikre. Trykk kontakten forsiktig på plass på riktig sted på PCBA. Jord chassiset. Fjern messingmutteren og kobberskiven fra jordingstermineringsstolpen (element 1 nærmest element 2), og legg dem til side. Fjern ringterminalen (følger med). Sett jordingskjernen fra hovedledningen inn i ringterminalen og klem den på plass. Plasser ringterminalen på jordingstermineringsstolpen. Bytt kobberskiven. Fest med messingmutteren. 5.5 Installasjon av Ethernet-kabler 6. Koble til HPoE Ethernet-kabelen. Før en Ethernet-kabel fra IP-kameraet gjennom en egnet kabelnippel eller kanalhullet nær PoE-porten på PCBA (element 12). Koble kabelen til porten på PCBA. Merk: Ikke fjern beskyttelsesmaterialet over PCBA. 7. Koble til Ethernet-nettverkskabler, hvis det er relevant. Før en Ethernet-kabel (Cat5e/Cat6e-klassifisert til 350 MHz) fra hodeendenettverket gjennom et egnet kabelnippel eller kanalhull nær RJ45 ETH1- og ETH2-porten (element 11). Koble kabelen til én av portene. Hvis du kobler til en annen nettverksenhet (for eksempel en sekundær VIDEOJET connect 7000-enhet), fører du en Ethernet-kabel gjennom en egnet kabelnippel eller kanalhull og kobler den til RJ45 ETH2-porten (element 11). 5.6 Fiberinstallasjon 8. Installer SFP-moduler, hvis det er relevant. Installer SFP-moduler i SFP-kontaktene (element 10). Se installasjonsinstruksjonene fra produsenten av den valgte SFP-modulen. Du finner anbefalinger i Valgfritt tilleggsutstyr, Side 12-delen. Før den fiberoptiske kabelen fra den eksterne enheten gjennom en egnet kabelnippel eller kanalhull nær SFP-kontaktene. Avslutt kabelen. Koble kabelen til de riktige SFP-kontaktene. 5.7 Alarminnganger 9. Koble til alarminnganger, hvis det er relevant. Klargjør kabelen etter behov. Før kabelen gjennom den riktige kabelnippelen eller kanalhullet nær punktet der den 6- pinnede terminalpluggkontakten for alarminnganger installeres på PCBA (element 8) F.01U Operation Manual Bosch Security Systems

VIDEOJET connect 7000

VIDEOJET connect 7000 VIDEOJET connect 7000 VJC-7000-90 nn Installation Manual VIDEOJET connect 7000 nn 3 Innholdsfortegnelse Sikkerhet 4. Om denne håndboken 4.2 Juridisk informasjon 4.3 Sikkerhetsregler 4.4 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Detaljer

1 Sikkerhet. 1.1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

1 Sikkerhet. 1.1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner DVR 700 Sikkerhet no 1 1 Sikkerhet 1.1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Les og følg alle sikkerhetsinstruksjonene nedenfor, og ta vare på dem for fremtidig bruk. Ta hensyn til alle advarsler på enheten

Detaljer

MIC Alarm-Washer Interface Unit

MIC Alarm-Washer Interface Unit MIC Alarm-Washer Interface Unit MIC-ALM-WAS-24 nn Installation Manual MIC Alarm-Washer Interface Unit Innhold nn 3 Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhet 4 1.1 Om denne håndboken 4 1.2 Juridisk informasjon 4

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

VideoJet X SN. Nettverksvideoserver. Hurtiginstalleringsveiledning

VideoJet X SN. Nettverksvideoserver. Hurtiginstalleringsveiledning VideoJet X SN Nettverksvideoserver no Hurtiginstalleringsveiledning 2 no VideoJet X SN Denne hurtiginstalleringsveiledningen gjelder for enhetene VideoJet X10 SN, VideoJet X20 SN og VideoJet X40 SN. Tittelen

Detaljer

VideoJet X10/X20/X40. Nettverksvideoserver. Hurtiginstalleringsveiledning

VideoJet X10/X20/X40. Nettverksvideoserver. Hurtiginstalleringsveiledning VideoJet X10/X20/X40 Nettverksvideoserver no Hurtiginstalleringsveiledning VideoJet X10/X20/X40 Generell informasjon no 2 1 Generell informasjon Denne hurtiginstalleringsveiledningen gjelder for enhetene

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

Archive Player Divar Series. Brukerhåndbok

Archive Player Divar Series. Brukerhåndbok Archive Player Divar Series no Brukerhåndbok Archive Player Innhold no 3 Innhold 1 Innledning 4 2 Bruk 5 2.1 Starte programmet 5 2.2 Introduksjon av hovedvinduet 6 2.3 Åpne-knapp 6 2.4 Kameravisninger

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

VIP X1600 XFM4 VIP-X1600-XFM4A/VIP-X1600-XFM4B. Hurtiginstalleringsveiledning

VIP X1600 XFM4 VIP-X1600-XFM4A/VIP-X1600-XFM4B. Hurtiginstalleringsveiledning VIP X1600 XFM4 VIP-X1600-XFM4A/VIP-X1600-XFM4B no Hurtiginstalleringsveiledning VIP X1600 XFM4 Generell informasjon no 2 1 Generell informasjon Instruksjonene i hurtiginstalleringsveiledningen viser til

Detaljer

VIP X1600 XFMD. Dekodermodul. Hurtiginstalleringsveiledning

VIP X1600 XFMD. Dekodermodul. Hurtiginstalleringsveiledning VIP X1600 XFMD Dekodermodul no Hurtiginstalleringsveiledning 2 no VIP X1600 XFMD Denne hurtiginstalleringsveiledningen gjelder for VIP X1600 XFMD-dekodermodulen.! FORSIKTIG! Gjør deg alltid kjent med de

Detaljer

Installasjon. NETGEAR ac trådløst tilgangspunkt WAC120. Innhold i pakken. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA

Installasjon. NETGEAR ac trådløst tilgangspunkt WAC120. Innhold i pakken. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc.

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc. Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Predator Digital 3D Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk eller

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

N150 Wi-Fi-ruter (N150R)

N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit Brukerhåndbok Linksys PLWK400 Powerline AV Wireless Network Extender Kit Innhold Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Slik fungerer Powerline-nettverket...........

Detaljer

Google Cloud Print veiledning

Google Cloud Print veiledning Google Cloud Print veiledning Informasjon om Google Cloud Print Skrive ut med Google Cloud Print Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

Divar - Archive Player. Driftshåndbok

Divar - Archive Player. Driftshåndbok Divar - Archive Player NO Driftshåndbok Arkiveringsspilleren Divar Driftshåndbok NO 1 Norsk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Håndbok for rask installering. Versjon 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Håndbok for rask installering. Versjon 1.0 56K ESP-2 MODEM Håndbok for rask installering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne håndboken er beregnet på brukere av 56K ESP-2 Modem. Det er ikke nødvendig å ha bestemte kunnskaper for å kunne installere

Detaljer

BRUKERMANUAL. easyweather pc software

BRUKERMANUAL. easyweather pc software BRUKERMANUAL easyweather pc software 1.0 generell informasjon BRUKERMANUAL FOR EASYWEATHER PC-PROGRAMVARE 4.0 grunnleggende innstillinger for easyweather-programvare Når EASYWEATHER.EXE-programmet er startet,

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for Sony Corporation.

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421 Installasjon Powerline 500 Modell XAVB5421 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. Merk: Adaptere varierer fra region til region. Adapteren din kan se annerledes ut.

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

N300 WiFi-ruter (N300R)

N300 WiFi-ruter (N300R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HP Easy Tools. Administratorhåndbok

HP Easy Tools. Administratorhåndbok HP Easy Tools Administratorhåndbok Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft-konsernet i USA. Konfidensiell datamaskinprogramvare.

Detaljer

myturf -basestasjonsett Trådløst timetellersystem

myturf -basestasjonsett Trådløst timetellersystem myturf -basestasjonsett Trådløst timetellersystem Modellnr. 114-5144 Modellnr. 114-5145 Modellnr. 115-4754 Modellnr. 115-9524 Modellnr. 115-9542 Modellnr. 115-9543 Form No. 3415-176 Rev A Quick Start Guide

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP Installasjon N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Installasjon. N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700

Installasjon. N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700 Installasjon N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide Laserskrivere Windows Vista / 7 installasjonsguide Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke skriveren. Les hurtigstartguiden og denne installasjonsguiden for Windows Vista /

Detaljer

Hurtigguide for oppsett av Foscam FI98xx HD kamera

Hurtigguide for oppsett av Foscam FI98xx HD kamera Hurtigguide for oppsett av Foscam FI98xx HD kamera Montering Utendørs kameraene har en fastmontert kabel med kontakter for strøm og nettverk på enden. Disse kontaktene må beskyttes mot fukt og nedbør.

Detaljer

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1)

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Utgitt første gang: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Detaljer

Hurtigstart. Powerline 1200 + ekstra kontakt Modell PLP1200

Hurtigstart. Powerline 1200 + ekstra kontakt Modell PLP1200 Hurtigstart Powerline 1200 + ekstra kontakt Modell PLP1200 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. 2 Komme i gang Med Powerline-adaptere får du en alternativ måte å utvide

Detaljer

1. Lading. 2. Oppsett i app. 3. Fysisk installasjon. 4. Funksjoner. 5. Feilsøking

1. Lading. 2. Oppsett i app. 3. Fysisk installasjon. 4. Funksjoner. 5. Feilsøking Video Doorbell 2 1 Sikkerhet i hjemmet starter ved ytterdøren Din nye Ring videodørklokke er starten på en Ring av sikkerhet rundt hele eiendommen din. Nå vil du alltid være koblet til hjemmet ditt, slik

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Blackwire C31 /C32. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire C31 /C32. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire C31 /C32 Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om hodesettet 5 Bruke hodesettet 6 Justere hodebøylen

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer.

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 INNHOLD Innhold Relaterte dokumenter...3 Krav til systemet...4 Krav til systemet: Mac OS X...4 Krav til systemet: Windows...4 Installere: Mac OS...5 Legge til filer

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Installeringsveiledning for lagringssystemet ReadyNAS OS 6

Installeringsveiledning for lagringssystemet ReadyNAS OS 6 Installeringsveiledning for lagringssystemet ReadyNAS OS 6 Innhold Innhold i pakken........................................ 3 Grunnleggende oppsett.................................. 4 Omformatere disker.....................................

Detaljer

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk Sweex

Detaljer

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01 Utseende 3 2 1 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder NOR 01 13 4.Mikro USBEK-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Av/på-knapp for batteri 6.Side opp-knapp 7.På-knapp 8.OK-knapp 9.Side ned-knapp 10.LCD

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer