Luftløse malepistoler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Luftløse malepistoler"

Transkript

1 Monteringsanvisninger og reservedelsliste Luftløse malepistoler Vær venlig at læse denne brugsanvisning og at gemme den. Læs den omhyggeligt, inden du prøver på at samle, installere, betjene eller vedligeholde det omtalte produkt. Beskyt dig selv og andre ved at overholde alle sikkerhedsforanstaltninger. Hvis man ikke retter sig efter brugsanvisningen, risikerer man at komme personligt til skade og/eller at være årsag til beskadigelse af materiel. Opbevar brugsanvisningen til senere brug. BUILT TO LAST Monteringsanvisninger LETVÆGTS VOGNMODELLER Luftløse malepistoler Nødvendigt værktøj: 7/16 tommers eller justérbar skruenøgle 11/16 tommers eller justérbar skruenøgle Hammer 1. Åbn pakken og kontrollér, at indholdet svarer til pakkelisten. 2. Stil pumpen lige op og ned, og hold den fast. Sæt akslen på vognens ben ved at stikke de forudsamlede bolte ind i hullerne i vognbenene. Fastgør dem med en 1/4 tommers - 20 møtrik på hver bolt. Brug 7/16 tommers skruenøglen til at stramme efter (se figur 1). CAMPBELL HAUSFELD Figur 3 - Sæt håndtaget på dem med en nøgle. Slangestativet skal vende mod pumpen (se figur 3). 5. Tilslut højtryksslangen til pumpen og sprøjtepistolen vha. en 11/16 tommers skruenøgle (se figur 4). Sugesamlingen må ikke sættes fast på dette tidspunkt. Figur 5 - Sæt hjulene på 6. Skub begge håndtagets ender over de to ender på bunden af rammen. Håndtagets bøjning skal vende væk fra udstyret. 7. Stå bag ved udstyret, ræk hen over håndtaget, og tag fat i de nederste ender af håndtaget. Tryk ned på håndtaget (se figur 6). 8. Når håndtaget er helt nede, sættes bolten i de tilrettede huller; spænd dernæst møtrikken på bolten. Figur 1 - Sæt akslen fast 3. Skub en mellemskive med 5/8 tommers I.D. og et hjul ind på hver ende af akslen. Brug hammeren til at banke en låsering på hver ende af akslen for at holde på hjulene (se figur 2). Figur 2 - Sæt hjulene på 4. Skyd håndtaget på vognen. Sæt de forsamlede bolte i hullerne. Spænd boltene fast med hver sin bolt. Stram Figur 4 - Sæt slangen fast Monteringsanvisninger ROBUSTE VOGNMODELLER 1. Sæt en mellemskive fra pakken med dele på akslen. 2. Sæt hjulet på akslen; siden med det længste nav sættes på først. 3. Sæt en anden mellemskive på akslen. 4. Sæt en split gennem hullet i enden af akslen. 5. Gentag i den anden side (se figur 5). Figur 6 - Sæt håndtaget fast 9. Anbring spandkrogen over toppen af rammen; krogen skal vende mod ydersiden af rammen. 10. Ret de to huller i spandkrogen ind med de to huller i toppen af rammen (se figur 7) Campbell Hausfeld/Scott Fetzer DANSK IN421400AV 5/06

2 Monteringsanvisninger og reservedelsliste Montering (fortsat) Hvis man bruger! PAS PÅ maskinværktøj til at skrue skruerne i, må man ikke bruge for højt tilspændingsmoment. Det drejer sig om selvskærende skruer, som vil skrue rammen over gevind, hvis der bruges for højt tilspændingsmoment. 11. Skru de to vedlagte skruer gennem spandkrogen og ind i rammen med en lige skruetrækker eller en 5/16 tommers topnøgle. Sugeanordningen må ikke sættes fast på dette tidspunkt. Figur 7 - Montér spandkrogen Liste over reservedele Ref. nr. Beskrivelse Delnummer Antal 1 Stativhåndtag AL172304AV 1 2 Håndtagsbolt AL152201AV 2 3 Slangestativ AL066101AV 1 3A Slangestativ (med låseringe) AL181800SV 1 4 Håndtag (med slangestativ) AL066021SV 1 5 Aksel (med bolte) AL066030SV 1 6 Mellemskive ST090200AV 2 7 Hjul WA002601AV 2 8 Låsering AL066300AV 2 9 Møtrik AL060000AV 2 10 Omløbsslange og slangebånd AL174300SV 1 11 Sugeslange (med slange og studse) AL138400SV 1 12 Sugekop (med filter) AL111000SV 1 13 Spandkrog (sort) AL136200AD 1 13A Spandkrog (blå) AL136205AD 1 14 Skruer HP007117AV 4 15 Håndtag (med slangestativ) AL139200SV 1 16 Mellemskive AL136000AV 2 17 Split AL149700AV 2 18 Hjul WA002602AV 2 19 Skruer til forplade HP007118AV 1 20 Stempel AL131502SV 1 21 Membran Se skematisk (kontraventilpakke inkluderet) tegning 1 22 Slangeadapter (med mellemskive) AL104700SV 1 23 Udgangsventil AL129600SV 1 Ref. nr. Beskrivelse Delnummer Antal 24 Pumpeblok (med alle nødvendige skiver) AL042413SV 1 25 Indgangsventil AL165400SV 1 26 Trykknappakning AL162000AV 1 27 Afgangstrykknap AL159500SV 1 28 Spæde/spray-ventil AL132100SV 1 29 Kontraventil AL163200SV 1 30 Trykventil AL131401SV 1 31 Hus Se skematisk (20, 29 & 30 inkluderet) tegning 1 32 Excentrik og leje Se skematisk tegning 1 33 Forpladepakning AL013702AV 1 34 Støbt forplade AL045102AV 1 35 Blokbolte MJ103910AV 4 * Akselpakning AL045503AV 1 * Motor Se skematisk tegning 1 * Ikke vist 2DK

3 Monteringsanvisninger og reservedelsliste Kontakt det lokale servicecenter eller ring til (frikaldsnummer i USA og Canada) ang reservedele og tilbehør Giv følgende oplysninger: - Modelnummer - Serienummer - Beskrivelse af reservedelen og det nummer, der står i reservedelslisten Addressér henvendelser om reservedele til: Campbell Hausfeld Powered Products Attn: Customer Service 100 Mundy Memorial Drive Mt. Juliet, TN U.S.A A A DK

4 Monteringsanvisninger og reservedelsliste Specifikationer El-krav til El-krav til Driftstryk model A-D model E og F Sikkerhedsforanstaltninger 0-206,9 bar 115 volt vekselstrøm V vekselstrøm Sikring på malepistolaftrækkeren 60 Hz 50 Hz Aftrækkerværn på malepistol 15 A 2,5 A Trykdiffusor på malepistol min. kredsløb min. kredsløb Spæde/spray-ventil til overtryksaflastning Vægt Kapacitet (l/min.) Maksimal Maksimal Model (kg) ved 0 bar ved 138 bar slangelængde spidsstørrelse PS2###A 22 * 1,5 0,9 23 m 0,015 tomme PS2###B/E 22 * 1,6 1,0 30 m 0,015 tomme PS2###C/F 25 * 1,9 1,2 45 m 0,017 tomme PS2###D 25 * 2,3 1,6 60 m 0,019 tomme * Vægten inkludere ikke monteringen Weg Emerson Hus, Hus, Excentrik Model Motor Motor Weg Emerson Membran og leje Trykventil PS###A MC014501SV MC014304SV AL133507SV AL133507SV AL125904SV AL116203SV AL131401SV PS###B MC014500SV MC014300SV AL133507SV AL133507SV AL125905SV AL116200SV AL131401SV PS###C MC014502SV MC014301SV AL133507SV AL133507SV AL125906SV AL116201SV AL131401SV PS###D MC014503SV MC014303SV AL173304SV AL173304SV AL173700SV AL116204SV AL131403SV PS###E MC014520SV MC014401SV AL133507SV AL133507SV AL125905SV AL116200SV AL131401SV PS###F MC014521SV MC014402SV AL133507SV AL133507SV AL125906SV AL116201SV AL131401SV BEMÆRK: Alle kontraventiler leveres med membraner. 4DK

5 Monteringsinstruksjoner og oversikt over deler Sprøytemalere med trykkforstøvning Les disse instruksjonene og ta deretter vare på dem. Les instruksjonene nøye før du prøver å montere, installere, bruke eller vedlikeholde produktet som beskrives. Beskytt deg selv og andre ved å følge alle sikkerhetsinstruksjoner. Hvis du ikke følger instruksjonene kan dette resultere i personskade og/eller skade på eiendom! Behold instruksjonene for fremtidig referanse. BUILT TO LAST Monteringsinstruksjoner LETTE VOGNMODELLER Sprøytemalere med trykkforstøvning Nødvendig verktøy: Skiftenøkkel (7/16 tommer) eller justerbar Skiftenøkkel (11/16 tommer) eller justerbar Hammer 1. Åpne pakken og kontroller innholdet mot innholdslisten på pakken. 2. Sett pumpen på høykant og hold den rolig. Fest hjulakselen til vognbena ved å sette bolter inn i hullene i vognbena. Fest hver bolt med én mutter (1/4 tomme 20). Fest mutterene med skiftenøkkel (7/16 tommer) (Se figur 1). CAMPBELL HAUSFELD Figur 3 Feste håndtaket skiftenøkkel. Slangeholderen skal vende mot pumpen (se figur 3). 5. Koble høytrykksslangen til pumpen og sprøytepistolen ved hjelp av en 11/16-tommers skiftenøkkel (Se figur 4). Du må ikke koble til sugeenheten nå. Figur 5 Feste hjulene 6. Skyv de to sluttstykkene til håndtaket over de to sluttstykkene til den nedre rammen. Buen i håndtaket skal peke bort fra enheten. 7. Stå bak enheten og strekk over håndtaket for å gripe fatt i sluttstykkene nederst på håndtaket. Trykk ned på håndtaket (se figur 6). 8. Når håndtaket er helt nede, settes boltene inn i de tilsvarende hullene. Deretter festes og strammes mutteren på bolten. Figur 1 Feste hjulakselen 3. Fest én 5/8-tommers ID-pakning og ett hjul på hver side av hjulakselen. Fest hjulene ved å plassere en festemutter på hver side av hjulakselen, og bank dem på plass med en hammer (Se figur 2). Figur 2 Feste hjulene 4. Skyv håndtaket inn på vognen. Sett bolter inn i hullene. Fest hver bolt med én mutter. Stram til med en Figur 4 Koble til slange Monteringsinstruksjoner TUNGE VOGNMODELLER 1. Plasser pakning fra delepakken på hjulakselen. 2. Plasser hjul på akselen. Siden med det lengste navet skal på først. 3. Plasser en ny pakning på hjulakselen. 4. Plasser en låsepinne i hullet på enden av akselen. 5. Gjør det samme på den andre siden (Se figur 5). Figur 6 Feste håndtaket 9. Plasser bøttekroken over rammen slik at kroken er på utsiden av rammen. 10. Plasser kroken slik at de to hullene ligger over de to hullene i rammen (Se figur 7) Campbell Hausfeld/Scott Fetzer NORSK IN421400AV 5/06

6 Monteringsinstruksjoner og oversikt over deler Montering (Fortsettelse) Hvis du bruker et elektrisk verktøy til å skru i skruene, må du ikke stramme for godt til. Dette er selvlåsende skruer og de vil ikke festes skikkelig om du strammer dem for mye. 11. Før de to medfølgende skruene gjennom hullet i kroken og inn i hullene i rammen. Fest dem deretter med en vanlig skrutrekker eller en 5/16-tommers skiftenøkkel. Du må ikke koble til sugeenheten nå.! OBS Figur 7 Feste bøttekroken Oversikt over reservedeler Referanse nummer Beskrivelse Delenummer Antall 1 Stativhåndtak AL172304AV 1 2 Festebolt for håndtak AL152201AV 2 3 Slangeholder AL066101AV 1 3A Slangeholdersett (festemuttere inkludert) AL181800SV 1 4 Håndtak AL066021SV 1 (slangeholder inkludert) 5 Hjulaksel (bolter inkludert) AL066030SV 1 6 Pakning ST090200AV 2 7 Hjul WA002601AV 2 8 Festemutter AL066300AV 2 9 Mutter AL060000AV 2 10 Omføringsrør og feste AL174300SV 1 11 Sugeenhet (rør og koblingsstykker inkludert) AL138400SV 1 12 Sugekopp (filter inkludert) AL111000SV 1 13 Bøttekrok (svart) AL136200AD 1 13A Bøttekrok (blå) AL136205AD 1 14 Skruer HP007117AV 4 15 Håndtak (slangeholder inkludert) AL139200SV 1 16 Pakning AL136000AV 2 17 Låsepinne AL149700AV 2 18 Hjul WA002602AV 2 19 Festeskruer for planskive HP007118AV 1 20 Stempelsett AL131502SV 1 21 Membransett (Kontrollventil er inkludert) Se skissen Slangefeste (pakning inkludert) AL104700SV 1 23 Utslippsventil AL129600SV 1 Referanse nummer Beskrivelse Delenummer Antall 24 Pumpeblokk (alle pakninger inkl.) AL042413SV 1 25 Inntaksventil AL165400SV 1 26 Pakning for trykknapp AL162000AV 1 27 Utslippsspindel AL159500SV 1 28 Ventil for oppfylling/sprøyting AL132100SV 1 29 Kontrollventilsett AL SV 1 30 Trykkventil AL131401SV 1 31 Hus (Omfatter 20, 29 og 30) Se skissen Eksenter- og lagersett. Se skissen Pakning for planskive AL013702AV 1 34 Støpt planskive AL045102AV 1 35 Blokkbolter MJ103910AV 4 * Akselpakning AL045503AV 1 * Motor Se skissen. 1 * Ikke vist 2NK

7 Monteringsinstruksjoner og oversikt over deler Hvis du har behov for reservedeler og tilbehør, ta kontakt med ditt lokale vedlikeholdssenter eller ring (USA) Vennligst oppgi følgende opplysninger: - Modellnummer - Serienummer - Delebeskrivelse og delnummer som vist i oversikten over deler Adresse: Campbell Hausfeld Powered Products Attn: Customer Service 100 Mundy Memorial Drive Mt. Juliet, TN U.S.A A A NK

8 Monteringsinstruksjoner og oversikt over deler Spesifikasjoner Trykk under Modell A D Modell E og F bruk Effektbehov Effektbehov Sikkerhetsfunksjoner 0-206,9 bar 115 volt AC volt AC Sprøytepistol med avtrekkerlås 60 Hz 50 Hz Sprøytepistol med avtrekkerbøyle Krets på minst Krets på minst Sprøytepistol med trykkutjevner 15 ampére 2,5 ampére Ventil for oppfylling/sprøyting over trykkutslipp Kapasitet (l/min.) Maksimal Maksimal Modell Vekt ved 0 bar ved 138 bar slangelengde munnstykkestørrelse PS2###A 22,3 kg* 1,5 0,9 23 m 0,015 tommer PS2###B/E 22,3 kg* 1,6 1,0 30 m 0,015 tommer PS2###C/F 25,0 kg* 1,9 1,2 46 m 0,017 tommer PS2###D 25,0 kg* 2,3 1,6 61 m 0,019 tommer * Vekt er uten stativ Weg Emerson Hus Hus Eksenter/ Modell Motor Motor Weg Emerson Membransett Lager Trykkventil PS###A MC014501SV MC014304SV AL133507SV AL133507SV AL125904SV AL116203SV AL131401SV PS###B MC014500SV MC014300SV AL133507SV AL133507SV AL125905SV AL116200SV AL131401SV PS###C MC014502SV MC014301SV AL133507SV AL133507SV AL125906SV AL116201SV AL131401SV PS###D MC014503SV MC014303SV AL173304SV AL173304SV AL173700SV AL116204SV AL131403SV PS###E MC014520SV MC014401SV AL133507SV AL133507SV AL125905SV AL116200SV AL131401SV PS###F MC014521SV MC014402SV AL133507SV AL133507SV AL125906SV AL116201SV AL131401SV MERK: Alle kontrollventilsettene blir levert med membran. 4NK

9 Monteringsanvisningar och reservdelsförteckning Högtryckssprutor Läs dessa anvisningar och spara dem för framtida bruk. Läs dem omsrgsfullt före montering, installation eller användning av eller underhåll på den beskrivna produkten. Skydda dig själv och andra genom att beakta all säkerhetsinformation. Om anvisningarna inte följs föreligger risk för person- och utrustningsskador! Förvara anvisningarna så att de finns tillgängliga. BUILT TO LAST Högtryckssprutor Monteringsanvisningar LÄTTA VAGNMODELLER Verktyg som behövs: 7/16" fast eller ställbar nyckel 11/16" fast eller ställbar nyckel Hammare 1. Öppna förpackningen och kontrollera innehållet mot packlistan på paket med monteringsdonen. 2. Ställ pumpen på högkant och håll i den ordentligt. Montera axeln i vagnsbenen genom att föra in fästbultarna genom hålen i vagnsbenen. Fäst med en 1/4" 20-mutter på vardera bulten. Använd 7/16"-nyckeln för åtdragningen (se figur 1). CAMPBELL HAUSFELD Figur 3 Sätta fast handtaget skiftnyckel vid åtdragningen. Slangställningen ska vara vänd mot pumpen (se figur 3). 5. Montera högtrycksslangen på pumpen och sprutan med en 11/16"-nyckel (se figur 4). Montera inte sugenheten i detta skede. Figur 5 Sätta på hjulen 6. För på handtagets två ändar på ändarna på bottenramen. Handtagskrökningen ska vara vänd bort från enheten. 7. Stå bakom vagnen och sträck dig över handtaget för att gripa tag i ändarna längst ned på handtaget. Tryck ned handtaget (se figur 6). 8. När handtaget sitter helt på plats, sätt i bultarna i de anpassade hålen, fäst därefter muttrarna i bultarna och dra åt. Figur 1 Sätta fast axeln 3. Skjut på en bricka med 5/8" innerdiameter och ett hjul på vardera axeländen. Slå med hjälp av en hammare på en överfallsmutter på vardera axeländen för att hålla hjulen på plats (se figur 2). Figur 2 Sätta fast hjulen 4. Skjut på handtaget på vagnen. Sätt i fästbultarna i hålen. Fäst med en mutter på varje bult. Använd en Figur 4 Ansluta slangen Monteringsanvisningar TUNGA VAGNMODELLER 1. Sätt brickan från komponentpaketet på axeln. 2. Sätt på hjulet på axeln, med sidan med det längsta navet vänd inåt. 3. Sätt på ytterligare en bricka på axeln. 4. Trä en saxsprint genom hålet i axeländen. 5. Upprepa på den andra sidan (se figur 5). Figur 6 Sätta på handtaget 9. Placera hinkkroken över den övre ramen, med krokdelen vänd mot ramens utsida. 10. Rikta in de två hålen i hinkkroken mot hålen upptill på ramen (se figur 7) Campbell Hausfeld/Scott Fetzer SVENSK IN421400AV 5/06

10 Monteringsanvisningar och reservdelsförteckning Montering (forts.) Om du skruvar i skruvarna med ett elverktyg ska du undvika ett för högt moment. Detta är självgängande skruvar, som kommer att spåra ur ramen om momentet blir för högt. 11. Skruva fast de två skruvarna genom hinkkroken och in i ramen med en rak skruvmejsel eller en 8 mm mutterdragare. Sätt inte sugenheten på plats i detta skede.! OBS Figur 7 Montering av hinkkroken Reservdelsförteckning Ref.nr. Beskrivning Artikelnummer Antal Ref.nr. Beskrivning Artikelnummer Antal 1 Stativhandtag AL172304AV 1 2 Handtagsbult AL152201AV 2 3 Slanghållare AL066101AV 1 3A Slangställning (muttrar ingår) AL181800SV 1 4 Handtag (slanghållare ingår) AL066021SV 1 5 Axel (bultar ingår) AL066030SV 1 6 Bricka ST090200AV 2 7 Hjul WA002601AV 2 8 Överfallsmutter AL066300AV 2 9 Mutter AL060000AV 2 10 Shuntledning och klämma AL174300SV 1 11 Sugledningsenhet (ledning och anslutningsdon ingår) AL138400SV 1 12 Sugklockeenhet (filter ingår) AL111000SV 1 13 Hinkkrok (svart) AL136200AD 1 13A Hinkkrok (blå) AL136205AD 1 14 Skruvar HP007117AV 4 15 Handtag (slanghållare ingår) AL139200SV 1 16 Bricka AL136000AV 2 17 Saxsprint AL149700AV 2 18 Hjul WA002602AV 2 19 Frontplattans skruvar HP007118AV 1 20 Kolvsats AL131502SV 1 21 Membransats (Backventilsats ingår) Se diagrammet 1 22 Slangadapter (bricka ingår) AL104700SV 1 23 Utloppsventilenhet AL129600SV 1 24 Pumpblock (alla brickor ingår) AL042413SV 1 25 Inloppsventilenhet AL165400SV 1 26 Tryckknappssäkring AL162000AV 1 27 Utlopps-tryck/dragenhet AL159500SV 1 28 Insugnings/ sprutningsventilenhet AL132100SV 1 29 Backventilsats AL SV 1 30 Tryckventilenhet AL131401SV 1 31 Kåpsats (Innehåller 20, 29 och 30) Se diagrammet 1 32 Excenter- och lagersats Se diagrammet 1 33 Frontplattans packning AL013702AV 1 34 Gjuten frontplatta AL045102AV 1 35 Blockbultar MJ103910AV 4 * Axeltätning AL045503AV 1 * Motor Se diagrammet 1 * Ej med i diagrammet 2SK

11 Monteringsanvisningar och reservdelsförteckning För reservdelar och tillbehör ska du kontakta ditt lokala servicecenter eller ringa Du ska kunna lämna följande information: - Modellnummer - Serienummer - Detaljbeskrivning och -nummer enligt reservdelsförteckningen Adress för reservdelar: Campbell Hausfeld Powered Products Attn: Customer Service 100 Mundy Memorial Drive Mt. Juliet, TN U.S.A A A SK

12 Monteringsanvisningar och reservdelsförteckning Specifikationer Model A D Model E & F Drifttryck Effektkrav Effektkrav Säkerhetsfunktioner 0-206,9 bar 115 volt växelström volt växelström Avtryckarlås på sprutpistolen 60 Hz 50 Hz Avtryckarskydd på sprutpistolen 15 A 2,5 A Tryckdiffusör på sprutpistolen Min. krets Min. krets Insugnings/sprutventil för avlastning av övertryck Vikt Kapacitet (l/min.) Max. Max. Modell (kg) vid 0 bar vid 138 bar slanglängd spetsstorlek PS2###A 22 * 1,5 0,9 23 m 0,015" PS2###B/E 22 * 1,6 1,0 30 m 0,015" PS2###C/F 25 * 1,9 1,2 46 m 0,017" PS2###D 25 * 2,3 1,6 61 m 0,019" * Vikten inkluderar inte infattningen Weg- Emerson- Weg- Emerson- Pumpdia- Excenter/ Modell motorsats motorsats hållarsats hållarsats fragmasats bärlager Tryckventilssats PS###A MC014501SV MC014304SV AL133507SV AL133507SV AL125904SV AL116203SV AL131401SV PS###B MC014500SV MC014300SV AL133507SV AL133507SV AL125905SV AL116200SV AL131401SV PS###C MC014502SV MC014301SV AL133507SV AL133507SV AL125906SV AL116201SV AL131401SV PS###D MC014503SV MC014303SV AL173304SV AL173304SV AL173700SV AL116204SV AL131403SV PS###E MC014520SV MC014401SV AL133507SV AL133507SV AL125905SV AL116200SV AL131401SV PS###F MC014521SV MC014402SV AL133507SV AL133507SV AL125906SV AL116201SV AL131401SV OBS: Membran ingår i alla backventilsatser. 4SK

MONTERINGSINSTRUKTIONER (ska läsas tillsammans med bilderna)

MONTERINGSINSTRUKTIONER (ska läsas tillsammans med bilderna) VIKTIGT ATT OBSERVERA A) Innan monteringen påbörjas, kontrollera delarna i lådan och jämför med bilderna på komponentsidan och läs monteringsinstruktionerna noga. B) Dessa produkter måste fästas mot en

Detaljer

DIMAS CS 2512. Svenska... 3. Norsk... 19. Dansk... 35. Suomi... 51

DIMAS CS 2512. Svenska... 3. Norsk... 19. Dansk... 35. Suomi... 51 DIMAS CS 2512 Svenska... 3 Norsk... 19 Dansk... 35 Suomi... 51 Bruksanvisning CS 2512 Innehåll Svenska Innehåll Symbolförklaring... 5 Säkerhetsinstruktioner... 6 Inledning... 7 Vad är vad... 8 Tekniska

Detaljer

CG 24EBSP (SL) / CG 24EBSP (S) CG 24EBDP (SL) / CG 24EBDP (SLN) CG 27EBSP (SL) / CG 27EBSP (S) CG 27EBDP (SL) / CG 27EBDP (SLN)

CG 24EBSP (SL) / CG 24EBSP (S) CG 24EBDP (SL) / CG 24EBDP (SLN) CG 27EBSP (SL) / CG 27EBSP (S) CG 27EBDP (SL) / CG 27EBDP (SLN) Grästrimmer/Röjsax Græstrimmer/Buskrydder Gresstrimmer/Buskrydder Trimmeri/Raivaussaha Grass Trimmer/Brush Cutter CG 24EBSP (SL) / CG 24EBSP (S) CG 24EBDP (SL) / CG 24EBDP (SLN) CG 27EBSP (SL) / CG 27EBSP

Detaljer

Decor-Optica VG GT Dansk Norsk Svenska

Decor-Optica VG GT Dansk Norsk Svenska Decor-Optica VG GT Dansk Norsk Svenska 1 A B max 90 cm Fig.1 20 B A 265 A Fig.2 Fig.3 A D C B A Fig.4 B 2 1 2 C A B Fig.5 Fig.6 Fig.7 Fig.8 B C D E A Fig.9 3 DK: Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes

Detaljer

.BODIFTUFS 5IFSNFY, Dansk Norsk 4WFOTLB 1

.BODIFTUFS 5IFSNFY, Dansk Norsk 4WFOTLB 1 Dansk Norsk 1 D D 510 510 Fig.1 116 18.5 ø120 Optional 25 96 239 20 115 20 224 45 45 B 25 182 150 100 67 505 A max 80 cm CM 50 60 70 90 A 460 560 660 860 B 410 510 610 810 Fig.2 Fig.3 2 Fig.4 Fig.5 1 2

Detaljer

Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning

Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS... 3 EGENSKAPER... 4 INSTALLATION... 5 ANVÄNDING... 8 UNDERHÅLL... 10 INDHOLD RÅD OG ANVISNINGER... 12 APPARATBESKRIVELSE...

Detaljer

NORSK. SVENSKA 5 Support och garanti 6 Monteringsanvisningar 7 Aktivering av Microsoft Windows

NORSK. SVENSKA 5 Support och garanti 6 Monteringsanvisningar 7 Aktivering av Microsoft Windows NORSK Support og garanti 3 Monteringsanvisning 4 Aktivering av Microsoft Windows SVENSKA 5 Support och garanti 6 Monteringsanvisningar 7 Aktivering av Microsoft Windows DANSK 8 Information om support og

Detaljer

S45 N BÅNDSAG BANDSÅG INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK

S45 N BÅNDSAG BANDSÅG INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK S45 N N S ÅNDSG NDSÅG INSTRUKSJONSOK INSTRUKTIONSOK DETTE HEFTET MÅ OPPEVRES FOR SENERE RUK OG MÅ LLTID FØLGE MED MSKINEN DENN RUKSNVISNING SK FÖRVRS FÖR FRMTID KONSULTTIONER OH SK LLTID FÖLJ MED MSKINEN

Detaljer

Kjølehjørne/Hörnkyl Kulmajääkaappi/Corner fridge

Kjølehjørne/Hörnkyl Kulmajääkaappi/Corner fridge Kjølehjørne/Hörnkyl Kulmajääkaappi/Corner fridge Norsk Svensk Suomi English Kjølehjørne Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Mål og teknisk spesifikasjon s 3 Funksjoner s 3 Før montering

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 16 IKEA-GARANTI 16

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 16 IKEA-GARANTI 16 SKINANDE DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 7 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 10 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR

LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR (310 x 460 x h290cm) ART. 4408 003_03005_291014 MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR Kun til hjemmebrug. Må kun

Detaljer

Indego snabbinstallationsguide

Indego snabbinstallationsguide Indego snabbinstallationsguide Indego hurtiginstallasjonsveiledning Indego Kortfattet installationsvejledning 1 SE: Tack för att du köpt en Indego robotklippare. Kontrollera att allt nedan är med i kartongen.

Detaljer

Avsedd för hemmabruk i privat trädgård. Huske. Beregnet for hjemmebruk i privat hage. Tarkoitettu kotikäyttöön omalle pihalle

Avsedd för hemmabruk i privat trädgård. Huske. Beregnet for hjemmebruk i privat hage. Tarkoitettu kotikäyttöön omalle pihalle 14-795 manual.indd 2013-01-21, 08.29.28 Art. 14-795 Gunga Avsedd för hemmabruk i privat trädgård Huske Beregnet for hjemmebruk i privat hage Keinu Tarkoitettu kotikäyttöön omalle pihalle Gynge Beregnet

Detaljer

Abilica Premium 9500 Art. no. 513 950

Abilica Premium 9500 Art. no. 513 950 Abilica Premium 9500 Art. no. 513 950 Model IMT-8500 INNHOLD / INNEHÅLL / CONTENTS 3 Deletegning / Sprängskiss / Parts drawing 5 Deleliste / Dellista / Parts List 8 Montering / Assembly 10 Viktig informasjon

Detaljer

Din bruksanvisning WHIRLPOOL MWF 200 W http://no.yourpdfguides.com/dref/4966873

Din bruksanvisning WHIRLPOOL MWF 200 W http://no.yourpdfguides.com/dref/4966873 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din manual BRANDT FC-200CW http://sv.yourpdfguides.com/dref/5474419

Din manual BRANDT FC-200CW http://sv.yourpdfguides.com/dref/5474419 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BRANDT FC-200CW. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 39 Dampovn BP500432S

DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 39 Dampovn BP500432S DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 39 Dampovn BP500432S 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5. DAGLIG

Detaljer

Gassgrill 12375 Monteringsanvisning

Gassgrill 12375 Monteringsanvisning Modell: Dato: 12375no 02/12-09ab Gassgrill 12375 Monteringsanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ASSEMBLY INSTRUCTIONS ASSEMBLY INSTRUCTIONS 0-0 Part No. 03 0 0 0 07 0 0007 09 0 3 0003 7 9 0 Part No. 30 3 3 33 3 3 0 3 000 00 009 009 0 3 7 003 mm 7 79 977 03 90 90 00 70 797 797 3 3 3 0 3 03 03 No. 0 0 3 3 3 3 Step Step

Detaljer

President luftmotorer

President luftmotorer Bruksanvisning Deleliste President luftmotorer Brukes til Graco væskehåndteringspumper. 306982N Rev. AF Se instruksjonsboken som tilhører pumpen for maksimalt arbeidstrykk. Modell 205647, serie L Middeltrykks

Detaljer

Bruksanvisning Sentralstøvsuger. Bruksanvisning Centraldammsugare. 183178 Rev.1

Bruksanvisning Sentralstøvsuger. Bruksanvisning Centraldammsugare. 183178 Rev.1 N S Bruksanvisning Sentralstøvsuger Bruksanvisning Centraldammsugare 183178 Rev.1 N Kjære kunde. Gratulerer med din nye IPC Foma Sentralstøvsuger, den vil forenkle støvsugingen i ditt hjem eller hytte.

Detaljer

VANNPUMPE MEd tank Manual hydroforpump MEd tank LP-36A Art no 510141

VANNPUMPE MEd tank Manual hydroforpump MEd tank LP-36A Art no 510141 VANNPUMPE med tank hydroforpump med tank Manual Art LP-36A no 510141 Vannpumpe med tank Les nøye gjennom bruksanvisningen innen pumpen tas i bruk, og følg alle angitte instrukser. Med disse bruksanvisninger

Detaljer

V1.1. Yale Easy Digital Lock. Installation Guide. An ASSA ABLOY Group brand 1

V1.1. Yale Easy Digital Lock. Installation Guide. An ASSA ABLOY Group brand 1 V1.1 Yale Easy Digital Lock Installation Guide An ASSA ABLOY Group brand 1 5 An ASSA ABLOY Group brand Yale Easy Digital Lock V1.0 1 An ASSA ABLOY Group brand Yale Easy Digital Lock V1.0 1 Contents Included

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G. Document Number 2960310842_DA/180314.1423

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G. Document Number 2960310842_DA/180314.1423 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G DA NO Document Number 2960310842_DA/180314.1423 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 38240 G. Document Number 2960310892_DA/170314.2152

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 38240 G. Document Number 2960310892_DA/170314.2152 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 38240 G DA NO Document Number 2960310892_DA/170314.2152 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

Abilica Trex 12 Art. no. 513 120

Abilica Trex 12 Art. no. 513 120 Abilica Trex 12 Art. no. 513 120 Model JBM-5255 INNHOLD / INNEHÅLL / CONTENTS 3 Deletegning / Sprängskiss / Parts drawing 5 Deleliste / Dellista / Parts List 8 Montering / Assembly 10 Viktig informasjon

Detaljer

För säkerhets skull vid användning av AVN726EE / Sikkerhetsanvisninger ved bruk av AVN726EE / Sikkerhed når AVN726EE anvendes. Innhold.

För säkerhets skull vid användning av AVN726EE / Sikkerhetsanvisninger ved bruk av AVN726EE / Sikkerhed når AVN726EE anvendes. Innhold. Svenska Norsk Dansk MONTERINGSANVISNINGAR INSTALLERINGSHÅNDBOK INSTALLATIONSVEJLEDNING Var noga med att läsa igenom hela denna handbok för monteringsanvisningar före monteringen. Om du använder monteringsmetoder

Detaljer

Portable Evaporative Air Cooler for Outdoor, Indoor & Commercial Use. OWNER'S MANUAL Read and save these instructions before use.

Portable Evaporative Air Cooler for Outdoor, Indoor & Commercial Use. OWNER'S MANUAL Read and save these instructions before use. MAX MIN OFF COOL ON 0 SPEED 3 2 1 OFF SWING ON Portable Evaporative Air Cooler for Outdoor, Indoor & Commercial Use OWNER'S MANUAL Read and save these instructions before use Model: CL48PM Power rating:

Detaljer

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG VIKTIG INFORMASJON I BROSJYREN Ref. Brukerhåndbok Renseanlegg Tagelus Deluxe.doc/pdf R.01 Okt. 2005 Side 1 av 21 PUMPE TIL SVØMMEBASSENG OG SANDFILTERSYSTEM INSTALLASJON, BRUKSANVISNING

Detaljer

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett Optimavent 60/30 P/F: - Optimavent P / F-modell - ½ rør L = 1000 mm - ½ rør L = 1500 mm - Innblåsningsvifte type D - Hette Ø 1170 mm -

Detaljer