Luftløse malepistoler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Luftløse malepistoler"

Transkript

1 Monteringsanvisninger og reservedelsliste Luftløse malepistoler Vær venlig at læse denne brugsanvisning og at gemme den. Læs den omhyggeligt, inden du prøver på at samle, installere, betjene eller vedligeholde det omtalte produkt. Beskyt dig selv og andre ved at overholde alle sikkerhedsforanstaltninger. Hvis man ikke retter sig efter brugsanvisningen, risikerer man at komme personligt til skade og/eller at være årsag til beskadigelse af materiel. Opbevar brugsanvisningen til senere brug. BUILT TO LAST Monteringsanvisninger LETVÆGTS VOGNMODELLER Luftløse malepistoler Nødvendigt værktøj: 7/16 tommers eller justérbar skruenøgle 11/16 tommers eller justérbar skruenøgle Hammer 1. Åbn pakken og kontrollér, at indholdet svarer til pakkelisten. 2. Stil pumpen lige op og ned, og hold den fast. Sæt akslen på vognens ben ved at stikke de forudsamlede bolte ind i hullerne i vognbenene. Fastgør dem med en 1/4 tommers - 20 møtrik på hver bolt. Brug 7/16 tommers skruenøglen til at stramme efter (se figur 1). CAMPBELL HAUSFELD Figur 3 - Sæt håndtaget på dem med en nøgle. Slangestativet skal vende mod pumpen (se figur 3). 5. Tilslut højtryksslangen til pumpen og sprøjtepistolen vha. en 11/16 tommers skruenøgle (se figur 4). Sugesamlingen må ikke sættes fast på dette tidspunkt. Figur 5 - Sæt hjulene på 6. Skub begge håndtagets ender over de to ender på bunden af rammen. Håndtagets bøjning skal vende væk fra udstyret. 7. Stå bag ved udstyret, ræk hen over håndtaget, og tag fat i de nederste ender af håndtaget. Tryk ned på håndtaget (se figur 6). 8. Når håndtaget er helt nede, sættes bolten i de tilrettede huller; spænd dernæst møtrikken på bolten. Figur 1 - Sæt akslen fast 3. Skub en mellemskive med 5/8 tommers I.D. og et hjul ind på hver ende af akslen. Brug hammeren til at banke en låsering på hver ende af akslen for at holde på hjulene (se figur 2). Figur 2 - Sæt hjulene på 4. Skyd håndtaget på vognen. Sæt de forsamlede bolte i hullerne. Spænd boltene fast med hver sin bolt. Stram Figur 4 - Sæt slangen fast Monteringsanvisninger ROBUSTE VOGNMODELLER 1. Sæt en mellemskive fra pakken med dele på akslen. 2. Sæt hjulet på akslen; siden med det længste nav sættes på først. 3. Sæt en anden mellemskive på akslen. 4. Sæt en split gennem hullet i enden af akslen. 5. Gentag i den anden side (se figur 5). Figur 6 - Sæt håndtaget fast 9. Anbring spandkrogen over toppen af rammen; krogen skal vende mod ydersiden af rammen. 10. Ret de to huller i spandkrogen ind med de to huller i toppen af rammen (se figur 7) Campbell Hausfeld/Scott Fetzer DANSK IN421400AV 5/06

2 Monteringsanvisninger og reservedelsliste Montering (fortsat) Hvis man bruger! PAS PÅ maskinværktøj til at skrue skruerne i, må man ikke bruge for højt tilspændingsmoment. Det drejer sig om selvskærende skruer, som vil skrue rammen over gevind, hvis der bruges for højt tilspændingsmoment. 11. Skru de to vedlagte skruer gennem spandkrogen og ind i rammen med en lige skruetrækker eller en 5/16 tommers topnøgle. Sugeanordningen må ikke sættes fast på dette tidspunkt. Figur 7 - Montér spandkrogen Liste over reservedele Ref. nr. Beskrivelse Delnummer Antal 1 Stativhåndtag AL172304AV 1 2 Håndtagsbolt AL152201AV 2 3 Slangestativ AL066101AV 1 3A Slangestativ (med låseringe) AL181800SV 1 4 Håndtag (med slangestativ) AL066021SV 1 5 Aksel (med bolte) AL066030SV 1 6 Mellemskive ST090200AV 2 7 Hjul WA002601AV 2 8 Låsering AL066300AV 2 9 Møtrik AL060000AV 2 10 Omløbsslange og slangebånd AL174300SV 1 11 Sugeslange (med slange og studse) AL138400SV 1 12 Sugekop (med filter) AL111000SV 1 13 Spandkrog (sort) AL136200AD 1 13A Spandkrog (blå) AL136205AD 1 14 Skruer HP007117AV 4 15 Håndtag (med slangestativ) AL139200SV 1 16 Mellemskive AL136000AV 2 17 Split AL149700AV 2 18 Hjul WA002602AV 2 19 Skruer til forplade HP007118AV 1 20 Stempel AL131502SV 1 21 Membran Se skematisk (kontraventilpakke inkluderet) tegning 1 22 Slangeadapter (med mellemskive) AL104700SV 1 23 Udgangsventil AL129600SV 1 Ref. nr. Beskrivelse Delnummer Antal 24 Pumpeblok (med alle nødvendige skiver) AL042413SV 1 25 Indgangsventil AL165400SV 1 26 Trykknappakning AL162000AV 1 27 Afgangstrykknap AL159500SV 1 28 Spæde/spray-ventil AL132100SV 1 29 Kontraventil AL163200SV 1 30 Trykventil AL131401SV 1 31 Hus Se skematisk (20, 29 & 30 inkluderet) tegning 1 32 Excentrik og leje Se skematisk tegning 1 33 Forpladepakning AL013702AV 1 34 Støbt forplade AL045102AV 1 35 Blokbolte MJ103910AV 4 * Akselpakning AL045503AV 1 * Motor Se skematisk tegning 1 * Ikke vist 2DK

3 Monteringsanvisninger og reservedelsliste Kontakt det lokale servicecenter eller ring til (frikaldsnummer i USA og Canada) ang reservedele og tilbehør Giv følgende oplysninger: - Modelnummer - Serienummer - Beskrivelse af reservedelen og det nummer, der står i reservedelslisten Addressér henvendelser om reservedele til: Campbell Hausfeld Powered Products Attn: Customer Service 100 Mundy Memorial Drive Mt. Juliet, TN U.S.A A A DK

4 Monteringsanvisninger og reservedelsliste Specifikationer El-krav til El-krav til Driftstryk model A-D model E og F Sikkerhedsforanstaltninger 0-206,9 bar 115 volt vekselstrøm V vekselstrøm Sikring på malepistolaftrækkeren 60 Hz 50 Hz Aftrækkerværn på malepistol 15 A 2,5 A Trykdiffusor på malepistol min. kredsløb min. kredsløb Spæde/spray-ventil til overtryksaflastning Vægt Kapacitet (l/min.) Maksimal Maksimal Model (kg) ved 0 bar ved 138 bar slangelængde spidsstørrelse PS2###A 22 * 1,5 0,9 23 m 0,015 tomme PS2###B/E 22 * 1,6 1,0 30 m 0,015 tomme PS2###C/F 25 * 1,9 1,2 45 m 0,017 tomme PS2###D 25 * 2,3 1,6 60 m 0,019 tomme * Vægten inkludere ikke monteringen Weg Emerson Hus, Hus, Excentrik Model Motor Motor Weg Emerson Membran og leje Trykventil PS###A MC014501SV MC014304SV AL133507SV AL133507SV AL125904SV AL116203SV AL131401SV PS###B MC014500SV MC014300SV AL133507SV AL133507SV AL125905SV AL116200SV AL131401SV PS###C MC014502SV MC014301SV AL133507SV AL133507SV AL125906SV AL116201SV AL131401SV PS###D MC014503SV MC014303SV AL173304SV AL173304SV AL173700SV AL116204SV AL131403SV PS###E MC014520SV MC014401SV AL133507SV AL133507SV AL125905SV AL116200SV AL131401SV PS###F MC014521SV MC014402SV AL133507SV AL133507SV AL125906SV AL116201SV AL131401SV BEMÆRK: Alle kontraventiler leveres med membraner. 4DK

5 Monteringsinstruksjoner og oversikt over deler Sprøytemalere med trykkforstøvning Les disse instruksjonene og ta deretter vare på dem. Les instruksjonene nøye før du prøver å montere, installere, bruke eller vedlikeholde produktet som beskrives. Beskytt deg selv og andre ved å følge alle sikkerhetsinstruksjoner. Hvis du ikke følger instruksjonene kan dette resultere i personskade og/eller skade på eiendom! Behold instruksjonene for fremtidig referanse. BUILT TO LAST Monteringsinstruksjoner LETTE VOGNMODELLER Sprøytemalere med trykkforstøvning Nødvendig verktøy: Skiftenøkkel (7/16 tommer) eller justerbar Skiftenøkkel (11/16 tommer) eller justerbar Hammer 1. Åpne pakken og kontroller innholdet mot innholdslisten på pakken. 2. Sett pumpen på høykant og hold den rolig. Fest hjulakselen til vognbena ved å sette bolter inn i hullene i vognbena. Fest hver bolt med én mutter (1/4 tomme 20). Fest mutterene med skiftenøkkel (7/16 tommer) (Se figur 1). CAMPBELL HAUSFELD Figur 3 Feste håndtaket skiftenøkkel. Slangeholderen skal vende mot pumpen (se figur 3). 5. Koble høytrykksslangen til pumpen og sprøytepistolen ved hjelp av en 11/16-tommers skiftenøkkel (Se figur 4). Du må ikke koble til sugeenheten nå. Figur 5 Feste hjulene 6. Skyv de to sluttstykkene til håndtaket over de to sluttstykkene til den nedre rammen. Buen i håndtaket skal peke bort fra enheten. 7. Stå bak enheten og strekk over håndtaket for å gripe fatt i sluttstykkene nederst på håndtaket. Trykk ned på håndtaket (se figur 6). 8. Når håndtaket er helt nede, settes boltene inn i de tilsvarende hullene. Deretter festes og strammes mutteren på bolten. Figur 1 Feste hjulakselen 3. Fest én 5/8-tommers ID-pakning og ett hjul på hver side av hjulakselen. Fest hjulene ved å plassere en festemutter på hver side av hjulakselen, og bank dem på plass med en hammer (Se figur 2). Figur 2 Feste hjulene 4. Skyv håndtaket inn på vognen. Sett bolter inn i hullene. Fest hver bolt med én mutter. Stram til med en Figur 4 Koble til slange Monteringsinstruksjoner TUNGE VOGNMODELLER 1. Plasser pakning fra delepakken på hjulakselen. 2. Plasser hjul på akselen. Siden med det lengste navet skal på først. 3. Plasser en ny pakning på hjulakselen. 4. Plasser en låsepinne i hullet på enden av akselen. 5. Gjør det samme på den andre siden (Se figur 5). Figur 6 Feste håndtaket 9. Plasser bøttekroken over rammen slik at kroken er på utsiden av rammen. 10. Plasser kroken slik at de to hullene ligger over de to hullene i rammen (Se figur 7) Campbell Hausfeld/Scott Fetzer NORSK IN421400AV 5/06

6 Monteringsinstruksjoner og oversikt over deler Montering (Fortsettelse) Hvis du bruker et elektrisk verktøy til å skru i skruene, må du ikke stramme for godt til. Dette er selvlåsende skruer og de vil ikke festes skikkelig om du strammer dem for mye. 11. Før de to medfølgende skruene gjennom hullet i kroken og inn i hullene i rammen. Fest dem deretter med en vanlig skrutrekker eller en 5/16-tommers skiftenøkkel. Du må ikke koble til sugeenheten nå.! OBS Figur 7 Feste bøttekroken Oversikt over reservedeler Referanse nummer Beskrivelse Delenummer Antall 1 Stativhåndtak AL172304AV 1 2 Festebolt for håndtak AL152201AV 2 3 Slangeholder AL066101AV 1 3A Slangeholdersett (festemuttere inkludert) AL181800SV 1 4 Håndtak AL066021SV 1 (slangeholder inkludert) 5 Hjulaksel (bolter inkludert) AL066030SV 1 6 Pakning ST090200AV 2 7 Hjul WA002601AV 2 8 Festemutter AL066300AV 2 9 Mutter AL060000AV 2 10 Omføringsrør og feste AL174300SV 1 11 Sugeenhet (rør og koblingsstykker inkludert) AL138400SV 1 12 Sugekopp (filter inkludert) AL111000SV 1 13 Bøttekrok (svart) AL136200AD 1 13A Bøttekrok (blå) AL136205AD 1 14 Skruer HP007117AV 4 15 Håndtak (slangeholder inkludert) AL139200SV 1 16 Pakning AL136000AV 2 17 Låsepinne AL149700AV 2 18 Hjul WA002602AV 2 19 Festeskruer for planskive HP007118AV 1 20 Stempelsett AL131502SV 1 21 Membransett (Kontrollventil er inkludert) Se skissen Slangefeste (pakning inkludert) AL104700SV 1 23 Utslippsventil AL129600SV 1 Referanse nummer Beskrivelse Delenummer Antall 24 Pumpeblokk (alle pakninger inkl.) AL042413SV 1 25 Inntaksventil AL165400SV 1 26 Pakning for trykknapp AL162000AV 1 27 Utslippsspindel AL159500SV 1 28 Ventil for oppfylling/sprøyting AL132100SV 1 29 Kontrollventilsett AL SV 1 30 Trykkventil AL131401SV 1 31 Hus (Omfatter 20, 29 og 30) Se skissen Eksenter- og lagersett. Se skissen Pakning for planskive AL013702AV 1 34 Støpt planskive AL045102AV 1 35 Blokkbolter MJ103910AV 4 * Akselpakning AL045503AV 1 * Motor Se skissen. 1 * Ikke vist 2NK

7 Monteringsinstruksjoner og oversikt over deler Hvis du har behov for reservedeler og tilbehør, ta kontakt med ditt lokale vedlikeholdssenter eller ring (USA) Vennligst oppgi følgende opplysninger: - Modellnummer - Serienummer - Delebeskrivelse og delnummer som vist i oversikten over deler Adresse: Campbell Hausfeld Powered Products Attn: Customer Service 100 Mundy Memorial Drive Mt. Juliet, TN U.S.A A A NK

8 Monteringsinstruksjoner og oversikt over deler Spesifikasjoner Trykk under Modell A D Modell E og F bruk Effektbehov Effektbehov Sikkerhetsfunksjoner 0-206,9 bar 115 volt AC volt AC Sprøytepistol med avtrekkerlås 60 Hz 50 Hz Sprøytepistol med avtrekkerbøyle Krets på minst Krets på minst Sprøytepistol med trykkutjevner 15 ampére 2,5 ampére Ventil for oppfylling/sprøyting over trykkutslipp Kapasitet (l/min.) Maksimal Maksimal Modell Vekt ved 0 bar ved 138 bar slangelengde munnstykkestørrelse PS2###A 22,3 kg* 1,5 0,9 23 m 0,015 tommer PS2###B/E 22,3 kg* 1,6 1,0 30 m 0,015 tommer PS2###C/F 25,0 kg* 1,9 1,2 46 m 0,017 tommer PS2###D 25,0 kg* 2,3 1,6 61 m 0,019 tommer * Vekt er uten stativ Weg Emerson Hus Hus Eksenter/ Modell Motor Motor Weg Emerson Membransett Lager Trykkventil PS###A MC014501SV MC014304SV AL133507SV AL133507SV AL125904SV AL116203SV AL131401SV PS###B MC014500SV MC014300SV AL133507SV AL133507SV AL125905SV AL116200SV AL131401SV PS###C MC014502SV MC014301SV AL133507SV AL133507SV AL125906SV AL116201SV AL131401SV PS###D MC014503SV MC014303SV AL173304SV AL173304SV AL173700SV AL116204SV AL131403SV PS###E MC014520SV MC014401SV AL133507SV AL133507SV AL125905SV AL116200SV AL131401SV PS###F MC014521SV MC014402SV AL133507SV AL133507SV AL125906SV AL116201SV AL131401SV MERK: Alle kontrollventilsettene blir levert med membran. 4NK

9 Monteringsanvisningar och reservdelsförteckning Högtryckssprutor Läs dessa anvisningar och spara dem för framtida bruk. Läs dem omsrgsfullt före montering, installation eller användning av eller underhåll på den beskrivna produkten. Skydda dig själv och andra genom att beakta all säkerhetsinformation. Om anvisningarna inte följs föreligger risk för person- och utrustningsskador! Förvara anvisningarna så att de finns tillgängliga. BUILT TO LAST Högtryckssprutor Monteringsanvisningar LÄTTA VAGNMODELLER Verktyg som behövs: 7/16" fast eller ställbar nyckel 11/16" fast eller ställbar nyckel Hammare 1. Öppna förpackningen och kontrollera innehållet mot packlistan på paket med monteringsdonen. 2. Ställ pumpen på högkant och håll i den ordentligt. Montera axeln i vagnsbenen genom att föra in fästbultarna genom hålen i vagnsbenen. Fäst med en 1/4" 20-mutter på vardera bulten. Använd 7/16"-nyckeln för åtdragningen (se figur 1). CAMPBELL HAUSFELD Figur 3 Sätta fast handtaget skiftnyckel vid åtdragningen. Slangställningen ska vara vänd mot pumpen (se figur 3). 5. Montera högtrycksslangen på pumpen och sprutan med en 11/16"-nyckel (se figur 4). Montera inte sugenheten i detta skede. Figur 5 Sätta på hjulen 6. För på handtagets två ändar på ändarna på bottenramen. Handtagskrökningen ska vara vänd bort från enheten. 7. Stå bakom vagnen och sträck dig över handtaget för att gripa tag i ändarna längst ned på handtaget. Tryck ned handtaget (se figur 6). 8. När handtaget sitter helt på plats, sätt i bultarna i de anpassade hålen, fäst därefter muttrarna i bultarna och dra åt. Figur 1 Sätta fast axeln 3. Skjut på en bricka med 5/8" innerdiameter och ett hjul på vardera axeländen. Slå med hjälp av en hammare på en överfallsmutter på vardera axeländen för att hålla hjulen på plats (se figur 2). Figur 2 Sätta fast hjulen 4. Skjut på handtaget på vagnen. Sätt i fästbultarna i hålen. Fäst med en mutter på varje bult. Använd en Figur 4 Ansluta slangen Monteringsanvisningar TUNGA VAGNMODELLER 1. Sätt brickan från komponentpaketet på axeln. 2. Sätt på hjulet på axeln, med sidan med det längsta navet vänd inåt. 3. Sätt på ytterligare en bricka på axeln. 4. Trä en saxsprint genom hålet i axeländen. 5. Upprepa på den andra sidan (se figur 5). Figur 6 Sätta på handtaget 9. Placera hinkkroken över den övre ramen, med krokdelen vänd mot ramens utsida. 10. Rikta in de två hålen i hinkkroken mot hålen upptill på ramen (se figur 7) Campbell Hausfeld/Scott Fetzer SVENSK IN421400AV 5/06

10 Monteringsanvisningar och reservdelsförteckning Montering (forts.) Om du skruvar i skruvarna med ett elverktyg ska du undvika ett för högt moment. Detta är självgängande skruvar, som kommer att spåra ur ramen om momentet blir för högt. 11. Skruva fast de två skruvarna genom hinkkroken och in i ramen med en rak skruvmejsel eller en 8 mm mutterdragare. Sätt inte sugenheten på plats i detta skede.! OBS Figur 7 Montering av hinkkroken Reservdelsförteckning Ref.nr. Beskrivning Artikelnummer Antal Ref.nr. Beskrivning Artikelnummer Antal 1 Stativhandtag AL172304AV 1 2 Handtagsbult AL152201AV 2 3 Slanghållare AL066101AV 1 3A Slangställning (muttrar ingår) AL181800SV 1 4 Handtag (slanghållare ingår) AL066021SV 1 5 Axel (bultar ingår) AL066030SV 1 6 Bricka ST090200AV 2 7 Hjul WA002601AV 2 8 Överfallsmutter AL066300AV 2 9 Mutter AL060000AV 2 10 Shuntledning och klämma AL174300SV 1 11 Sugledningsenhet (ledning och anslutningsdon ingår) AL138400SV 1 12 Sugklockeenhet (filter ingår) AL111000SV 1 13 Hinkkrok (svart) AL136200AD 1 13A Hinkkrok (blå) AL136205AD 1 14 Skruvar HP007117AV 4 15 Handtag (slanghållare ingår) AL139200SV 1 16 Bricka AL136000AV 2 17 Saxsprint AL149700AV 2 18 Hjul WA002602AV 2 19 Frontplattans skruvar HP007118AV 1 20 Kolvsats AL131502SV 1 21 Membransats (Backventilsats ingår) Se diagrammet 1 22 Slangadapter (bricka ingår) AL104700SV 1 23 Utloppsventilenhet AL129600SV 1 24 Pumpblock (alla brickor ingår) AL042413SV 1 25 Inloppsventilenhet AL165400SV 1 26 Tryckknappssäkring AL162000AV 1 27 Utlopps-tryck/dragenhet AL159500SV 1 28 Insugnings/ sprutningsventilenhet AL132100SV 1 29 Backventilsats AL SV 1 30 Tryckventilenhet AL131401SV 1 31 Kåpsats (Innehåller 20, 29 och 30) Se diagrammet 1 32 Excenter- och lagersats Se diagrammet 1 33 Frontplattans packning AL013702AV 1 34 Gjuten frontplatta AL045102AV 1 35 Blockbultar MJ103910AV 4 * Axeltätning AL045503AV 1 * Motor Se diagrammet 1 * Ej med i diagrammet 2SK

11 Monteringsanvisningar och reservdelsförteckning För reservdelar och tillbehör ska du kontakta ditt lokala servicecenter eller ringa Du ska kunna lämna följande information: - Modellnummer - Serienummer - Detaljbeskrivning och -nummer enligt reservdelsförteckningen Adress för reservdelar: Campbell Hausfeld Powered Products Attn: Customer Service 100 Mundy Memorial Drive Mt. Juliet, TN U.S.A A A SK

12 Monteringsanvisningar och reservdelsförteckning Specifikationer Model A D Model E & F Drifttryck Effektkrav Effektkrav Säkerhetsfunktioner 0-206,9 bar 115 volt växelström volt växelström Avtryckarlås på sprutpistolen 60 Hz 50 Hz Avtryckarskydd på sprutpistolen 15 A 2,5 A Tryckdiffusör på sprutpistolen Min. krets Min. krets Insugnings/sprutventil för avlastning av övertryck Vikt Kapacitet (l/min.) Max. Max. Modell (kg) vid 0 bar vid 138 bar slanglängd spetsstorlek PS2###A 22 * 1,5 0,9 23 m 0,015" PS2###B/E 22 * 1,6 1,0 30 m 0,015" PS2###C/F 25 * 1,9 1,2 46 m 0,017" PS2###D 25 * 2,3 1,6 61 m 0,019" * Vikten inkluderar inte infattningen Weg- Emerson- Weg- Emerson- Pumpdia- Excenter/ Modell motorsats motorsats hållarsats hållarsats fragmasats bärlager Tryckventilssats PS###A MC014501SV MC014304SV AL133507SV AL133507SV AL125904SV AL116203SV AL131401SV PS###B MC014500SV MC014300SV AL133507SV AL133507SV AL125905SV AL116200SV AL131401SV PS###C MC014502SV MC014301SV AL133507SV AL133507SV AL125906SV AL116201SV AL131401SV PS###D MC014503SV MC014303SV AL173304SV AL173304SV AL173700SV AL116204SV AL131403SV PS###E MC014520SV MC014401SV AL133507SV AL133507SV AL125905SV AL116200SV AL131401SV PS###F MC014521SV MC014402SV AL133507SV AL133507SV AL125906SV AL116201SV AL131401SV OBS: Membran ingår i alla backventilsatser. 4SK

Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk. User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning

Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk. User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning WF60-A Varenr.408250 Arbeidsbenk WF60-A Norsk DELELISTE No FIGUR Skisse Beskrivelse (mm) Antall, stk

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

monteringsanvisning Fritidsdusj - med trykktank 12 liter - med 12V pumpe og tank

monteringsanvisning Fritidsdusj - med trykktank 12 liter - med 12V pumpe og tank monteringsanvisning Fritidsdusj - med trykktank 12 liter - med 12V pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for de to modellene. Del

Detaljer

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning GLASS FW NO SE Monteringsanvisning Monteringsanvisning Prod.nr: AG-00012-110/ AG-00012-210 Sintef nr: NBL 120-0240 Norsk design nr: 082714 Sist oppdatert: 28.11.2012 NO Nordpeis GLASS FW Nordpeis GLASS

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 80 x 80 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar for seg

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80 MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 80 x 80 - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 80 x 80 Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang med blandabatteri med trykktank 12 liter med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90)

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90) MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene. Del

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90)

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90) MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 90x70 (70x90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene.

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Hyttedusj 90 x 70 r Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm

Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm Bruksanvisning / Bruksanvisning Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm Vi rekommenderar att alltid använda säkerhetsnät och kantskydd till Rustas studsmattor. Vi anbefaler

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste 1 Hylla lämplig för montering av styrskena Hylle som passer for installasjon av styreskinne Hylder egnet til montering af styreskinner Vattenpass/Vater/ Vaterpas Börja med att montera inredningen Inredningen

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

R1 99901-20052010 SWING

R1 99901-20052010 SWING R1 99901-20052010 SWING A B C D E F G x 9 K3-08001 Ø12x60 x 15 K3-04030 Ø10 (Ø20) 9 K3-06003 Ø10x60 x 11 H2-20505 x 11 H2-20506 x 12 K3-04095 A16 (Ø26) H I J K L M x 11 R1-63500 M16x40 0 22,5 x 1 H3-35920

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

medemagruppen Ver MONTERINGSANVISING MALTE

medemagruppen Ver MONTERINGSANVISING MALTE MONTERINGSANVISING MALTE Parkeringsbroms Parkeringsbrems // Sete Säte og och kurv korg 3.7 Parkeringsbroms Parkeringsbrems För For att å unngå undgå at att Malte triller rullar av iväg gårde kan kan de

Detaljer

Lumination TM LED-armaturer (BL-serien alternativ for kontinuerlig serie)

Lumination TM LED-armaturer (BL-serien alternativ for kontinuerlig serie) GE Lighting Monteringsanvisning Lumination TM LED-armaturer (BL-serien alternativ for kontinuerlig serie) FØR DU BEGYNNER Les disse instruksjonene nøye. ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØT Slå av strømmen

Detaljer

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Vers: 1.01 Telefon: 33 00 47 10 Fix Engros As Faks: 33 00 47 13 Postadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Besøksadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Org.nr:

Detaljer

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm www.dahl.no Vers: 3.03 Medfølger ikke TOPP BUNN Medfølger ikke OBS. Dusjsettet i fig 11 kan avvike noe fra aktuell modell.

Detaljer

MONTERINGSINSTRUKTIONER MONTERINGSINSTRUKSJONER SAMLEVEJLEDNING SESAME. Version

MONTERINGSINSTRUKTIONER MONTERINGSINSTRUKSJONER SAMLEVEJLEDNING SESAME. Version MONTERINGSINSTRUKTIONER MONTERINGSINSTRUKSJONER SAMLEVEJLEDNING SESAME Version 1 13-1-11 MONTERINGSINSTRUKTIONER (ska läsas tillsammans med bilderna) För snabbare montering rekommenderar vi användning

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica C-Rower. Art. nr. 555 170

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica C-Rower. Art. nr. 555 170 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica C-Rower Art. nr. 555 170 KOMPLETT DELELISTE Nr Delebeskrivelse Antall Nr Delebeskrivelse Antall A1 Hovedramme 1 1 Bolt for tvertstag M8 / 90mm 2 A2 Fremre tverrstag

Detaljer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING ABILICA WINFIT. Art. 555 013

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING ABILICA WINFIT. Art. 555 013 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING ABILICA WINFIT Art. 555 013 ÖVERSIKT ÖVER DELAR 2 DELLISTA Nr Beskrivning Antal 1 Säte 1 2 Sätebolt 1 3 Plast kåpa för vertikal sätejustering 1 4 Fyrkantskåpa för vertikal

Detaljer

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm www.dahl.no Vers: 3.03 Medfølger ikke TOPP BUNN Medfølger ikke OBS. Dusjsettet i fig 11 kan avvike noe fra aktuell modell.

Detaljer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1116 sida 1(1)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1116 sida 1(1) TORSBO 8,6 m² (Svenska 2012-12-11) LEVERANSBESKRIVNING 2011-09-22 TAK Underlagspapp, råspont 17, takås 43 x 95, vindskiva 16 x 95, takfotsbräda 22 x 120, nockbräda 22x145. Taklutning ca 6,6 o. YTTERVÄGG

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste batteri... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 5 PAS føler... 6 Hva trenger du, hva

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO BRUKERVEILEDNING VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les, forstå og følg alle instruksjoner nøye før du begynner å installere og bruke dette produktet. Flytende overflateskimmer 80IO Advarsler...39 Liste over deler...

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett Optimavent 60/30 P/F: - Optimavent P / F-modell - ½ rør L = 1000 mm - ½ rør L = 1500 mm - Innblåsningsvifte type D - Hette Ø 1170 mm -

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1075 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1075 sida 1(2) CAMPINGSTUGA 5,0 + 7,5 m² (Svenska 202-2-0) LEVERANSBESKRIVNING 2007-08-7 TAK Underlagspapp, finsågad takpanel, takåsar 58 x 45 och 43 x 45, dubbla vindskivor. Taklutning ca 2 o. YTTERVÄGG Timmerprofil

Detaljer

Nätgunga Netthuske/-disse

Nätgunga Netthuske/-disse Nätgunga Netthuske/-disse Conform EN71-1,2,3,8 Innehåll: Kontrollera att alla delar finns med och är oskadade. Innhold: Kontroller at alle deler er med og uten skader. A: Segel B: Böjda rör C: Rep med

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 . Rada dusjpanel, modell DP-4 Therm Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 Utførelse i rustfritt stål (AISI 304) Røranslutning: ½ på topp. Leveres med avstengingsventiler. Gjennomføring for sensor og magnetventilkabler

Detaljer

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI DK Gruppe: 0 + 1 Vægt: 0 18 kg. Alder: Nyfødt op til ca. 4 år Vigtigt: Gem denne brugsanvisning ALMEN INFORMATION - For at opnå størst sikkerhed for deres barn, bedes denne

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER VIKTIGE FORHÅNDSREGLER ADVARSEL: Vennligst les nøye gjennom de følgende sikkerhetsreglene før du begynner å bruke maskinen. Dette er viktig for din egen sikkerhet. 1. Dette produktet er kun designet for

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Monteringsanvising for Primeo Rund. Dusjkabinett 90x90

Monteringsanvising for Primeo Rund. Dusjkabinett 90x90 Vers: 01.03 Monteringsanvising for Primeo Rund Dusjkabinett 90x90 www.dahl.no Medfølger ikke Dusjstang kan avvike fra levert modell Kommentarer til monteringsanvisning for Primeo Rund Montering gjøres

Detaljer

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak Snodden NO: Øvelser Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak trening. SE: Övningar Med Snodden kan du stärka det mesta av kroppen. Mycket bra för stavgång/

Detaljer

INSTALLASJONSANVISNING. Garasjeport DID-WP4

INSTALLASJONSANVISNING. Garasjeport DID-WP4 INSTALLASJONSANVISNING Garasjeport DID-WP4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Les nøye gjennom påfølgende avsnitt før du begynner installasjonen, dette for din egen sikkerhet og for å begrense unødig materiell

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

monteringsanvisning Polar Hyttedusj 70 x 70 med blandebatteri 80 x 80 med blandebatteri

monteringsanvisning Polar Hyttedusj 70 x 70 med blandebatteri 80 x 80 med blandebatteri monteringsanvisning Polar Hyttedusj 70 x 70 med blandebatteri 80 x 80 med blandebatteri Denne monteringsanvisningen gjelder for både 70 x70 og 80 x 80 modellen. Monteringen er helt identisk for begge modeller.

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

Generell informasjon. Rammedeler. Bunnprofil under U1 og U2. Bunnprofil topp T1 og T2. Bærebjelke A og B (uten merking): Sidekant med skjøtestykke AB.

Generell informasjon. Rammedeler. Bunnprofil under U1 og U2. Bunnprofil topp T1 og T2. Bærebjelke A og B (uten merking): Sidekant med skjøtestykke AB. 1 Generell informasjon Frictionboard er enkelt å sette sammen. Det kan gjøres av en person, men da anbefaler vi å montere sammen rammen stående, i rett posisjon. Alle delene kan festes sammen med skralle,

Detaljer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1078 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1078 sida 1(2) RANABO (Svenska 2012-12-11) LEVERANSBESKRIVNING 2007-11-20 TAK Underlagspapp, råspont 17, takåsar 43 x 145, enkel vindskiva 22 x 145, takfotsbrädor 22 x 95. Taklutning ca 16 o. YTTERVÄGG Timmerprofiler

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der.

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. Motasjeveiledning Aqua 1 / Aqua 2 2 1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. 3) Plasser karet der hvor

Detaljer

Mix Skyvedører. Art.nr 05-0623 Rev.nr 150427 - NO

Mix Skyvedører. Art.nr 05-0623 Rev.nr 150427 - NO Mix Skyvedører Art.nr 05-06 Rev.nr 5047 - NO Baufil & Sag Bormaskin/Skrutrekker Tommestokk Skrutrekker Unbrakonøkkel 4 mm Torx T5 & T0 Skiftenøkkel Saks Innholdsfortegnelse > meter > meter > 4 meter >

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Bruksanvisning Monteringsanvisning Vedlikeholdsanvisning

Bruksanvisning Monteringsanvisning Vedlikeholdsanvisning OS Rollator ADAM GÅBORD Bruksanvisning Monteringsanvisning Vedlikeholdsanvisning Rollator OS-1410/1420 Gåbord OS-1550 Gåbord OS-1560 Gåbord OS-1590 EL gåbord ADAM os-1550/1560 Takk for at du valgte Gåbord

Detaljer

monteringsanvisning Fritidsdusj - med trykktank 12 liter - med 12V pumpe og tank

monteringsanvisning Fritidsdusj - med trykktank 12 liter - med 12V pumpe og tank monteringsanvisning Fritidsdusj - med trykktank 12 liter - med 12V pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for de to modellene. Del

Detaljer

BrukerManual. dusjstol McWet

BrukerManual. dusjstol McWet BrukerManual dusjstol McWet Brukermanual McWet Dusjstol McWet Vi gratulerer med valget av dette produktet og er sikker på at dette vil gjøre deg mer mobil og derfor være til stor nytte. Produktet produseres

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061 MONTERINGSDELER 2 VIKTIG INFORMASJON o Bruksområdet for dette apparatet er hjemmetrening. o Plasser apparatet på et jevnt og hardt

Detaljer

Manuell. Manuelt TMC - 2012. Toaletter og septikutstyr. Pumpetoalett TMC

Manuell. Manuelt TMC - 2012. Toaletter og septikutstyr. Pumpetoalett TMC 2 TMC - 2012 Toaletter og septikutstyr Pumpetoalett TMC Toalett med porselensbolle og sete/lokk i plast. Pumpen er dobbeltvirkende (pumper både når man trekker og skyver på håndtaket). Slangedim. inntak:

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

Monteringsbeskrivelse, Pipeplattform Monteringsbeskrivning, Skorstensplattform TA-4-10-24

Monteringsbeskrivelse, Pipeplattform Monteringsbeskrivning, Skorstensplattform TA-4-10-24 Monteringsbeskrivelse, Pipeplattform Monteringsbeskrivning, Skorstensplattform Typegodkjenn. nr. 398/99 391101 N S TA-4-10-24 27.11.12 R5 ETTERSYN: Som sikkerhetsutstyr bør produktet kontrolleres årlig,

Detaljer

SWAN. 07.2003 Dansk betjeningsvejledning Norsk bruksanvisning Svensk handbok

SWAN. 07.2003 Dansk betjeningsvejledning Norsk bruksanvisning Svensk handbok WA 07.2003 Dansk betjeningsvejledning orsk bruksanvisning vensk handbok DK WA Toiletstolen wan fra R82 egner sig grundet materialevalget også fortræffeligt som bade-/ brusestol, idet sædet er fremstillet

Detaljer

Kassettløsning for gruepeis til innsats NI-22/NI-25

Kassettløsning for gruepeis til innsats NI-22/NI-25 Kassettløsning for gruepeis til innsats /NI-25 NO Monteringsanvisning 2 SE Monteringsanvisning 4 Product no: IN-00N22-xxx/ IN-0NI26-000 Last updated: 10.09.10 Innhold 1.Generell informasjon før montering

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Multi Gym. Art No. 722 210

Bruks- og monteringsanvisning Multi Gym. Art No. 722 210 Bruks- og monteringsanvisning Multi Gym Art No. 722 210 VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Forholdsregler Apparatet bør oppbevares utilgjengelig for barn. Apparatet bør kun brukes av en person av gangen. Dersom

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Vibro Medio Art. nr. 555 610

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Vibro Medio Art. nr. 555 610 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Vibro Medio Art. nr. 555 610 Modell VT 800 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Les hele manualen før montering og bruk av apparatet. I tillegg ber vi deg merke deg de følgende

Detaljer

Hyttedusj 90 x 70 (70 x 90)

Hyttedusj 90 x 70 (70 x 90) monteringsanvisning Hyttedusj 90 x 70 (70 x 90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene.

Detaljer

Multi Tilhengerdrag. Monteringsanvisning 2005-07-07 38-150903d

Multi Tilhengerdrag. Monteringsanvisning 2005-07-07 38-150903d Multi Tilhengerdrag Monteringsanvisning 2005-07-07 38-150903d Beskrivelse VBG Multi Tilhengerdrag består av flere sidevanger, framdeler og bakre fester som monteres sammen med boltforbindelser. Delene

Detaljer

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart Omstillingsvejledning Omstilling ecotec plus /3, ecotec pro /3 fra naturgas- til propangasdrift omstillingssæt art.nr. 0020010641 Henvisninger vedrørende dokumentationen De følgende henvisninger er en

Detaljer

Zitzi Flipper Pro Flex Gass. Zitzi Flipper Pro Flex El. Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Flex Utgave nr 1 2013-11-26 7:1 7:2 8:1 8:2 8:3 8:4 8:5

Zitzi Flipper Pro Flex Gass. Zitzi Flipper Pro Flex El. Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Flex Utgave nr 1 2013-11-26 7:1 7:2 8:1 8:2 8:3 8:4 8:5 Bruksanvisning Zitzi Flipper Pro Flex NOBABR2011-2 Zitzi Flipper Pro Flex Gass Zitzi Flipper Pro Flex El Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Flex Utgave nr 1 2013-11-26 2:1 Regulerbar sittehøyde - Gassfjær

Detaljer

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. FLEXIFORCE RES200 skinner og fjærsystem

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. FLEXIFORCE RES200 skinner og fjærsystem MODELL 7345 EU Monterings anvisning FLEXIFORCE RES200 skinner og fjærsystem AS Twobi, Industriveien 3, 3164 Revetal. tlf. + 47 330 60700, fax. + 47 330 60704 mail: firmapost@twobi.no www.twobi.no august

Detaljer

ARM-402 Compact flat panel wall mount

ARM-402 Compact flat panel wall mount ARM-402 Compact flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08 DEUTSCH D El 8-00-08 SVENSKA S 8 6 9.. S SVENSKA = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... SVENSKA S 6.. 8. 9. 0. S SVENSKA. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde.

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. MODELL 7345 EU Monterings anvisning Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. AS Twobi, Industri veien 3-5, 3164 Revetal. tlf. + 47 330 60700, fax. + 47 330 60704 mail: firmapost@twobi.no www.twobi.no [Skriv

Detaljer

Instruksjonsmanual HRZ 3500 Villaport selvbyggersett

Instruksjonsmanual HRZ 3500 Villaport selvbyggersett Instruksjonsmanual HRZ 3500 Villaport selvbyggersett Utenifra Utside Innside/Motorside Innenifra/Motorside 412 33 140 125 1. Montering stolpe. Deleliste 4 PORTSTOLPE Del Nr. Beskrivelse Antal/Portstolpe

Detaljer

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4 Rev.nr 170925 Mix Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar montera er produkt. Kontrollera att leveransen är komplett och utan skador. Les nøye gjennom hele monteringsanvisningen før

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 KOMPLETT DELELISTE Del nr. Beskrivelse Ant. 1 Hovedramme 1 2 Justeringsstag 1 3 Liggeplate 1 4 Hengsler 2 5 Håndtak 2 6 Støttestag 2 7

Detaljer

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner Tips & Idéer Stjärnor/Stjerner 600228 Stjärnor/Stjerner SE Till en stjärna behöver du 12 remsor. Stjärnan görs i 2 delar som sedan flätas ihop. DK Til en stjerne skal du bruge 12 stjernestrimler. Stjernen

Detaljer

Monteringsanvisninger for Purus Line designsluk med renne TILE

Monteringsanvisninger for Purus Line designsluk med renne TILE Monteringsanvisninger for Purus Line designsluk med renne TILE 11.2011 For trebjelkelagsgulv med påstøp og smøremembran på topp. Side 2-9 For helstøpt gulv med smøremembran på topp. Side 10-15 For helstøpt

Detaljer

Brukermanual Kickbike

Brukermanual Kickbike Brukermanual Kickbike Takk for at du kjøpte en Kickbike sparkesykkel. Vennligst les avsnittene Vedlikehold, Advarsler, Garanti og Tips nøye. Du kan følge denne manualen når du skal montere Kickbiken din.

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING ABILICA WINFIT. Art. 555 013

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING ABILICA WINFIT. Art. 555 013 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING ABILICA WINFIT Art. 555 013 OVERSIKT OVER DELER DELELISTE Nr Beskrivelse Antall 1 Sete 1 2 Setebolt 1 3 Plastikk deksel for vertikal setejustering 1 4 Firkantdeksel for vertikal

Detaljer

EPIC MODELL 150721A. INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed.

EPIC MODELL 150721A. INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed. EPIC MODELL 1 150721A INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed. Produkten är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar

Detaljer

INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER

INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER lundbergs.com Ø3, Ø4 mm Tejp teip, ca. 30 mm bred Ph 2 1x RHP304 (1x) RHP422 (1x) RHP421 (1x) RHP302 (2x) 3,5x28 (8x) RHP411 (1x) RHA655 (2x) RHP581 (1x) RHP332 (2x) RHP582

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 305 Cycle BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 305 Cycle BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 305 Cycle BUILT FOR HEALTH Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk sykkelen 1. Denne sykkelen er kun beregnet

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner MEGET ENKELT! Når man lukker bassenget ved å trekke i reimen til utrekkstanga så rulles inn en reim på den ene siden av opprulleren. Mekanismen kan valgfritt plasseres på høyre eller venstre side. Man

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 HÅNDBOK NO Veiledning for UV-system 18 W Artikkelnummer: 1604 Komplett UV-system for installasjon i ClearWater-filtersystemer

Detaljer

Avalon MONTASJEVEILEDNING

Avalon MONTASJEVEILEDNING MONTASJEVEILEDNING Steam- og dusjkabinett HX-418 2010-03 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av steam- og dusjkabinett HX-418. Husk at før montering så bør alle glassdeler

Detaljer

Palax Lifter Hydraulisk stokkløfter

Palax Lifter Hydraulisk stokkløfter Instruksjonsbok og reservedelskatalog Palax Lifter Hydraulisk stokkløfter Du skal alltid gjøre deg kjent med instruksjonene før du bruker maskinen PALAX Lahdentie 9 FIN-61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358

Detaljer

FDV Kappa fra DinBox

FDV Kappa fra DinBox FDV Kappa fra DinBox Funksjon og kvalitet, også for øyet. Det kan vi garantere! Gratulerer med valget av kappromsinnredning. Kapprumsinnredningen er noe av det første man ser når man kommer inn i et rom

Detaljer

Avalon. MONTASJEVEILEDNING Dusjkabinett BL-189 OVERSIKTSBILDE 2010-03

Avalon. MONTASJEVEILEDNING Dusjkabinett BL-189 OVERSIKTSBILDE 2010-03 MONTASJEVEILEDNING Dusjkabinett BL-189 2010-03 OVERSIKTSBILDE INNHOLD Produktet består av 4 kolli: Kolli 1: Dørramme / frontparti; 1 x toppbøyle,1 x bunnbøyle, 2 x glassfelt, 2 x sidefelt profiler, 2 x

Detaljer