Referat Møte DLE Forum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat Møte DLE Forum"

Transkript

1 Møtereferat DLE-Forum 1 av 5 Dokument dato Vår referanse / /hepa Referent Deres dato Deres referanse Paul K. Hermansen, tlf Til (stede) Torbjørn Hofstad Oddmund Foss Kristine Aarvold Gard Bonner Paul K. Hermansen Ørjan Sten Annar Lie Helge M Andersen Geir Håkon Reitan Fritz Andrè Ramstad Børge Olsen Tommy Skauen Ikke tilstede: Bent Dagsland Bjørn-Ole Tveitnes Arkivkode Referat Møte DLE Forum Dato: Tid: kl. 09:00-14:30, Sted: DSB Hovedkontor Tønsberg Tema på møte. Gjennomgang av referat fra forrige møte Referatet fra møte 30. juni ble gjennomgått. Følgende ble kommentert eller aktualisert under gjennomgangen: Det er ikke noe endring i DSB sin holdning for gjennomføring av prosjekt som skal se på overordnet kravspesifikasjon til saksbehandlingssystem. Mandatet til DLE forumet endres ikke. Instruks eller rammebrev? Det ble diskutert om instruks var rette innfallsvinkel for samarbeid. Følgene momenter ble nevnt: Likhet for loven Postadresse Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Region Vest-Norge Postboks 53 Birkebeinersenteret 5831 Bergen Kontoradresse Bradbenken Bergen E-post Telefon Internett dsb.no Telefaks Org.nr Hovedkontoradresse Rambergveien Tønsberg

2 samfunnssikkerhet og beredskap Møtereferat 2 av 5 Instruks åpner for lettere midler til DLE intern i nettselskapene. Instruks har mer tyngde enn rammebrev. Gir sanksjonsmuligheter Instruksen retter seg mot netteier. Netteier forholder seg til FDLE og her brukes instruks som føring for ressursbruk etc. en blir at vi beholder instruksen og setter fokus på innholdet. Sammensetning av DLE forum. DLE forumet ble etablert 30. juni Forumet skal være et diskusjonsforum. Det er viktig at forumet er slik sammensatt at en er i inngrep i nettselskapene på alle plan. Vi ser at det har blitt etableres større aktører enten som sakkyndig eller DLE. Det er da vesentlig at forumet er sammensatt slik at alle miljøer føler seg representert. Dette kan skje via medlemmene i forumet eller via arbeidsgrupper som blir etablert. Det er også viktig at forumet ikke blir for stort med hensyn på antall medlemmer. Dette ville antagelig være hemmende i forhold til at forumet skal være strategisk orientert mot framtidige instrukser. Det vil for eksempel være naturlig at faglig forum har fylkesvis dialog (faglige forum) som kan gi innspill DLE forumet. Videre er vi avhengig av at informasjon blir videreformidlet ut av Forumet. Med den sammensetning som forumet har ser det ut som alle aktuelle aktører har en tilknytning i en aller annen form. DSB s representasjon tones ned når forumet har forankret arbeidsform. DLE forumet skal ikke være en styringsgruppe men bidra i prosjekter hvor dette er aktuelt. Skoleundervisningsopplegget og annet informasjonsmateriell DSB har ikke produsert noe undervisningsmateriell for skolene de siste årene. Det som tidligere har vært tilgjengelig er ikke lenger formålstjenelig. Ressursene internt i DSB er begrenset. ELA (elektriske anlegg) har i DSB har i dag en % andel i en informasjons stilling. DBS registrerer at det er laget mye god informasjon rundt om i de forskjellige DLE. Blir dette samordnet vil vi kunne få et undervisnings og informasjonsopplegg kan taes i bruk av alle DLE ene. Ressursene til dette må taes gjennom føringer i instruksen.

3 samfunnssikkerhet og beredskap Møtereferat 3 av 5 Informasjon er kanskje en av de største utfordringene vi har. Det er derfor viktig at informasjonen også har lokal forankring gjennom DLE. DLE registrerer at informasjon ved kontroll og kampanjer gir høy score i etterkant. Mulige innfalsvinkler og tiltak som kan bidra til økt fokus på info er: Instruks som har element av kr isteden for personer Info via internett på DSB sine sider Nettbutikk for DLE hvor sentralt infoopplegg er tilgjengelig Pålegge nettselskapene å samordne/ kjøpe info som er utviklet av andre DLE. Samarbeid med forsikringsselskap NRK forbruker tips : DSB samler en ressursgruppe som består av DLE og sakkyndige. Kristine leder og lager en struktur for prosjektet. Målet for denne gruppen skal være: Definere målgruppe (skole, hjemmehjelp, etc) Innspill til et informasjonsopplegg basert på det som allerede er utviklet i de forkjellige DLE og sakkyndige. Aktuelle prosjekter Effektive DLE- tiltak- hva er det? I denne forbindelse ble det stilt spørsmål om vi kan måle elsikkerhetsnivået og synliggjøre at vi bruker DLE ressursene riktig. Førende for ressursbruken har i hovedsak vært rammebrev og instruks. Er dette en optimal måte å styre elsikkerhetsarbeidet på? Vi vet at både bruk strøm og regelverk til enhver tid er under utvikling. Klarer vi å fange dette? Utfordringer og tiltak som ble nevnt: Fri omsetting av materiell Normer / forskrift

4 samfunnssikkerhet og beredskap Møtereferat 4 av 5 Hva vil skje ved fravær av DLE. Hvor mange nesten branner avverger DLE? Hallingsdalsprosjektet - hvilke feil finner feieren og hvilke feil finner DLE? Her kan vi bruke statistikken å finne ut om kompetansen er avgjørende for å finne de feil som bidrar mest på brannstatistikken men o Vil endret fokus på et område øke problemer på et annet? Info- tilstedeværelse kontroll Oppfølging av installasjonsbransjen Åpne opp før prosjekter innenfor instruks Sterkere fokus på faglig ansvarlig FKE 11 Sanksjoner mot installatørbransjen. Kompetansen til DLE. Er 5% det som en DLE er finner mest interessant? Kontroll av nyanlegg Kontroll av nyanlegg vil i framtiden være et satsingsområde. Det var enighet om at instruks i 2010 vil være det første året hvor dette vil være aktuelt. Det må bli et prosjekt som innebærer at alle DLE blir involvert. Eierskiftekontroll Skal en sette i gang prosjekt med eierskiftekontroll må det ligge visse føringer i bunn. Det er blant annet en utfordring at erklæring om samsvar og dokumentasjon ikke forefinnes selv i anlegg av nyere dato. Opplysninger om eierskifte kan vi finner i bla grunnboken. Et annet alternativ vil ære og tilby denne kontrollen til eiendomsmeglere. En kan også foreta kontroll etter at ny eier er flyttet inn. Den aller beste løsning vil være å synliggjøre feil og mangler før anlegget skifter eier. Viljen til å lukke disse avvikene er da optimal. Det ble ikke besluttet å sette ned noe prosjektgruppe i dette møte.

5 samfunnssikkerhet og beredskap Møtereferat 5 av 5 Eventuelt Jobbing med prosjekter vil være en motivasjonsfaktor Økt fokus på nyanlegg vil bidra til bedre el sikkerhet. Prosjekt gruppe DLE weben har hatt sitt første møte. Krav til dokumentasjon erklæring om samsvar som ble publisert på DLE weben presiseres / korrigeres av Oddmund. Grensesnitt DLE i nettselskapet og sakkyndig. Følger alle FDLE? DLE forumet må prioritere å bruke de ressursene en har. Dette oppnåes ved omprioriteringer i instruks.

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 1 av 10 Arkivkode I henhold til høringsliste FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Direktoratet

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie KF Infoserie Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Hvordan sikre god bruk s. 3 Brukerroller s. 5 Tildele brukernavn og passord s. 7 Tilgjengelighet

Detaljer

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN)

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN) Hvorfor er faste ansettelser viktig for elsikkerheten? Den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, skal stå under faglig ledelse av den som forestår arbeidet og være

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Skisse til forbedret selvreguleringsordning. Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke

Skisse til forbedret selvreguleringsordning. Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke Skisse til forbedret selvreguleringsordning Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke 1 ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke har i dette dokumentet utarbeidet en skisse til forbedret selvreguleringsordning.

Detaljer

Møtereferat Representantskapsmøte i Faglig Forum Tid: 14.-15. november 2007. Sted: Scandic Byporten Hotell, Oslo

Møtereferat Representantskapsmøte i Faglig Forum Tid: 14.-15. november 2007. Sted: Scandic Byporten Hotell, Oslo Møtereferat Representantskapsmøte i Faglig Forum Tid: 14.-15. november 2007. Sted: Scandic Byporten Hotell, Oslo Representanter tilstede: Hans Georg Nesjø (Sør-Trøndelag FF), Hans Georg Slettvold (Finnmark

Detaljer

Enhetsfylket i Hedmark - hva er det? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark

Enhetsfylket i Hedmark - hva er det? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark Enhetsfylket i Hedmark - hva er det? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark Espen Køhn Terje Skjeggedal Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling Steinkjer 2006 Tittel

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper.

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. Prosjektoppgave Master of manegment Prosjektledelse Gro Kristiansen Side 1 av 21 0.0. FORORD

Detaljer

Etablering av Salgslagenes side

Etablering av Salgslagenes side Etablering av Salgslagenes side - en felles plattform for salgslagene og Fiskeridirektoratet Forslag til løsning fra arbeidsgruppe mellom salgslagene og Fiskeridirektoratet November 2013 Livet i havet

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

KS Bedrifts høringssvar til rapporten «Et bedre organisert strømnett»

KS Bedrifts høringssvar til rapporten «Et bedre organisert strømnett» Olje- og energidepartementet, OED Postboks 8148 Dep. 0033 OSLO Vår referanse: 13/01495-12 Arkivkode: S00 Saksbehandler: Kristin H. Lind Deres referanse: Dato: 30.09.2014 postmottak@oed.dep.no KS Bedrifts

Detaljer

Folkehelse - fra plan til praksis

Folkehelse - fra plan til praksis Folkehelse - fra plan til praksis En prosjekt- og erfaringsoppsummering Hans Donali Tilset, Gudveig Gjøsund NTNU Samfunnsforskning Juni 2015 ii TITTEL gh RAPPORT Studio Apertura Postadresse: 7491 Trondheim

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 13/156 Møtedato/tid: 02.12.2013, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedeltakere: Oddvar M. Lian, leder John Geir Stølan,

Detaljer

Referat fra det 22. møtet i Standardiseringsrådet

Referat fra det 22. møtet i Standardiseringsrådet Referat fra det 22. møtet i Standardiseringsrådet Tid: 16. mars 2010, kl 10.00-15.15 Sted: Rica Oslo Hotell, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem, Difi Tilstede: Olaf

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 ORGANISERING AV PROSJEKTET...4 3 MANDAT... 5 4 GJENNOMFØRING... 6. 4.1 Interkommunalt samarbeid...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 ORGANISERING AV PROSJEKTET...4 3 MANDAT... 5 4 GJENNOMFØRING... 6. 4.1 Interkommunalt samarbeid... INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 ORGANISERING AV PROSJEKTET...4 3 MANDAT... 5 4 GJENNOMFØRING... 6 4.1 Interkommunalt samarbeid...6 4.2 Regionen... 6 4.3 Regionrådet... 6 4.4 Styringsgruppemøter...6

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Evaluering av Klimatilpasningssekretariatet

Evaluering av Klimatilpasningssekretariatet NIVI-rapport 2011:8 Evaluering av Klimatilpasningssekretariatet Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Forord NIVI Analyse har gjennomført en evaluering av Klimatilpasningssekretariatet i DSB

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer