TETTSTEDSUTVIKLING PÅ STANGHELLE VEST. Espen Viddal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TETTSTEDSUTVIKLING PÅ STANGHELLE VEST. Espen Viddal"

Transkript

1 TETTSTEDSUTVIKLING PÅ STANGHELLE VEST Espen Viddal

2 Oversikt presentasjon Politisk nivå Målsetninger i prosjektet Markedsvurdering Utbyggingspotensial Foreslått utbyggingskonsept Forventede inntekter og kostnader Prosjektets usikkerhetsprofil Gjennomføringsstrategi

3 Prosjektmålsetninger

4 Effektmål Vekst i folketall Optimalisering av kommunens alderssammensetning, men med vekt på etablerergenerasjonen for å sikre fremtidig folketall Bedre botilbud for yngre etablerere Øke tilflyttingen

5 Resultatmål for prosjektet Konkurransedyktig prisnivå Realisere mange boenheter Riktig markedsføring og målgruppe Riktig kvalitet Unngå kommunalt eide utleieboliger

6 Kritiske suksessfaktorer Utbyggingskonsept med stor markedspenetrasjon Utbyggingskonsept som skaper et eget marked lokalt og regionalt Målrettet markedsføringsopplegg God kostnadskontroll Riktig balansering av ytre interesser som gir lavt konfliktnivå

7 Markedsvurderinger Basert på meglervurderinger av lokalt og regionalt marked Med bakgrunn i anerkjent forskning og empiri innen flyttedynamikk, transport- og pendlingspreferanser og komparativ stedsattraktivitet Samnanger og Osterøy gir kanskje det beste sammenligningsgrunnlaget

8 Attraktive egenskaper i prosjektet Gode turområder, mulighet for fjordfiske og trygt båtliv, nærhet til snøsikre fjell Selve byggeområdet er uvanlig solrikt for denne regionen Alle feltene gir muligheter for gode utsiktsforhold over fjord og fjell Et grunnleggende servicetilbud på Stanghelle med butikk, skole og barnehage Muligheten for tilrettelagte friområder og badeplasser i umiddelbar nærhet Relativt kort avstand med både bil og tog til både Dale og Voss den ene retningen, og Vaksdal og Bergen den andre retningen Muligheter for å pendle med tog Byggeområdet er skjermet fra trafikkstøy fra tog og europaveg, på tross av kort avstand Ingen gjennomgangstrafikk, svært barnevennlig

9 Utfordringer i prosjektet Relativt store infrastrukturkostnader Begrenset lokalt marked Prosjektet er stort selv i regional sammenheng Stor usikkerhet om hvorvidt prosjektet vil være attraktivt i regional sammenheng, særlig på kort sikt Sterk konkurranse fra spesielt Voss og Indre Arna Usikkerhet med hensyn til fremtiden for skolen Noe dårlig frekvens på togtilbudet

10 Utbyggingspotensial boenheter Maksimalt utbyggingspotensial krever reguleringsendringer Det anbefales å maksimere antall boenheter for å få ned den relative kostnaden per boenhet for infrastruktur Inntil 13 enheter vil være avhengig av omregulering av friluftsareal og geologiske undersøkelser eneboligtomter for selvbyggere er inkludert

11 En gang i fremtiden

12 Foreslått utbyggingskonsept Minimum 50 % rekkehus Maksimalt 25 % leiligheter Minimum 25 % eneboliger Element-/modulbasert bygningskonsept Minimere behov for betongarbeid Høy fleksibilitet Bygningskonsept tilpasset de definerte målgruppene

13 Forventede inntekter og kostnader Inntekter er basert på en vurdering av betalingsvilje i markedet, gitt prosjektets lokalisering og volum Det er hentet inn mange meglervurderinger Kostnadskalkyler er på forprosjektnivå Foreløpig bare kjørt usikkerhetsanalyse for byggetrinn 1

14 Byggetrinn 1 Relativt store startkostnader Boligene isolert sett krever lite grunnarbeid Byggetrinn 1 Inntekter Kostnader Bolig 25,47 20,26 Infrastruktur 9,91 Generelle kostnader 10,11 Sum byggekostnad eks. mva. 25,47 40,29 Merverdiavgift 25 % 6,37 10,07 Sum byggekostnad inkl. mva. 31,83 50,36 Begrenset utbygging Dekker alle målgrupper med liten utbygging

15 Byggetrinn 2 Krever omfattende masseuttak Avsetning av masseoverskudd til bygging av båthavn Hovedvekt på leiligheter (annen målgruppe) Plasstøpt garasjekjeller og modulbaserte leiligheter Annen gjennomføringsmodell med 2 totalentrepriser Byggetrinn 2 Inntekter Kostnader Bolig 73,87 59,55 Infrastruktur 11,67 Generelle kostnader 10,53 Sum byggekostnad eks. mva. 73,87 81,75 Merverdiavgift 25 % 18,47 20,44 102,1 Sum byggekostnad inkl. mva. 92,34 9

16 Byggetrinn 3 Kostbart grunnarbeid med mye støttemurer Pga vegprofil er området bedre egnet for et større innslag eneboliger (kjedete) Byggetrinn 3 Inntekter Kostnader Bolig 55,36 42,81 Infrastruktur 5,45 Generelle kostnader 9,30 Sum byggekostnad eks. mva. 55,36 57,56 Merverdiavgift 25 % 13,84 14,39 Sum byggekostnad inkl. mva. 69,20 71,94 Potensial for utvidelse av området hvis geologiske vurderinger tilsiser det

17 Byggetrinn 4 Omfatter nesten halvparten av det totale utbyggingspotensialet Avhengig av salg, kan utbyggingen strekkes over inntil 6 separate byggetrinn Fullt utbyggingspotensial krever noe justering av veglinjer og reguleringsplan Ansees for å være det mest attraktive området i byggefeltet Byggetrinn 4 Inntekter Kostnader Bolig 114,76 89,99 Infrastruktur 13,93 Generelle kostnader 17,43 Sum byggekostnad eks. mva. 114,76 121,35 Merverdiavgift 25 % 28,69 30,34 Sum byggekostnad inkl. mva. 143,45 151,68

18 Samlede inntekter og kostnader Høy totalkostnad, men dette henger sammen med størrelsen på utbyggingen, og har også direkte sammenheng med kvalitetene i utbyggingen Infrastrukturkostnadene er i overkant av hva som vanligvis regnes som regningssvarende Byggetrinn 1-4 Inntekter Kostnader Bolig 269,46 212,60 Infrastruktur 40,96 Generelle kostnader 47,38 Sum byggekostnad eks. mva. 269,46 300,94 Merverdiavgift 25 % 67,36 75,24 Sum byggekostnad inkl. mva. 336,82 376,18 Spesielt inntektssiden er usikker, men med en stor potensiell oppside og begrenset nedside

19 Pris- og kostnadsutviklingen Boligprisstatistikk for Hordaland utenom Bergen mellom Kilde: Norges Eiendomsmeglerforbund En liten sammenligning Byggekostnadsindeks. Prosentvis endring fra samme måned året før. Kilde: Statistisk sentralbyrå

20 Prosjektets usikkerhetsprofil

21 Situasjonskart Grad av kompleksitet knyttet til styring av fremdrift: Rammebetingelser Organisering Interessenter Myndigheter Byggeteknikk Grensesnitt Marked Score (0-10) Situasjonskart Utbygging Stanghelle vest og Tettaneset Februar 2015 Rammebetingelser Organisering Interessenter Myndigheter Byggeteknikk Grensesnitt Marked Skala Min: 0 Maks: 10

22 Kostnadsestimat byggetrinn 1 Estimatets nøkkeltall MNOK Forventningsverdi 43,3 Grunnkalkyle, ekskl. reserver 39,6 P10 38,1 P30 41,1 P70 45,4 Prosjektreserver totalt 3,8 Avsetning for usikkerhet 2,1 Std.avvik (MNOK / %) 4,1 9,5 %

23 Kostnadsmessig styringsgrunnlag for byggetrinn 1 Kostnadsramme P70 = 45,4 Styringsreserve totalt = 3,8 (Forventet tillegg, høyreskjevhet, finansiering og indre/ytre Avsetning for usikkerhet 2,1 MNOK Styringsreserve PE 1,9 MNOK Styringsreserve PL 1,9 MNOK Forventet kostnad = 43,3 Styringsmål PL (P30) = 41,1 Persentil grunnkalkyle: P18 Grunnkalkyle eks reserver 39,6 MNOK.

24 Gjennomføringsstrategi Starte med begrenset utbygging og risiko i byggetrinn 1 Gjøre grundige markedsundersøkelser spesielt i det lokale markedet vedrørende konsept for byggetrinn 2 Utvikle et felles hovedbygningskonsept basert på element- og moduler for hele feltet, og således begrense prosjekterings- og byggherrekostnader i byggetrinn 3 4 Profesjonelt markedsføringsopplegg med profilering av hele byggefeltet allerede fra salgsstart for trinn 1 Gjennomføre nødvendige reguleringsendringer for byggetrinn 2 4 parallelt med utbygging av trinn 1

25 Husk at tiden er på vår side

26 Stanghelle Kommer vi til å sette spor etter oss?

27 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!

Husbanken KOSTNADER OG MARKEDSVIRKNINGER VED BYGGING AV OMSORGSBOLIGER. ROLV LEA, cand. oecon. PÅL FØYN JESPERSEN, cand. polit.

Husbanken KOSTNADER OG MARKEDSVIRKNINGER VED BYGGING AV OMSORGSBOLIGER. ROLV LEA, cand. oecon. PÅL FØYN JESPERSEN, cand. polit. Husbanken KOSTNADER OG MARKEDSVIRKNINGER VED BYGGING AV OMSORGSBOLIGER ROLV LEA, cand. oecon. PÅL FØYN JESPERSEN, cand. polit., Asplan Viak AS 2 H2-62 ISBN 82-7261-1-8 FORORD I forbindelse med gjennomføring

Detaljer

RAPPORT 2014:6 BOLIGMARKEDSANALYSE SOLUND KOMMUNE

RAPPORT 2014:6 BOLIGMARKEDSANALYSE SOLUND KOMMUNE RAPPORT 2014:6 BOLIGMARKEDSANALYSE SOLUND KOMMUNE Vigdis Nygaard Tittel: Boligmarkedsanalyse Solund kommune Forfattere: Vigdis Nygaard Norut Alta RAPPORT: 2014:6 ISBN: 978-82-7571-243-9 Oppdragsgiver:

Detaljer

Finansdepartementet KRAV TIL INNHOLDET I DET SENTRALE STYRINGSDOKUMENT

Finansdepartementet KRAV TIL INNHOLDET I DET SENTRALE STYRINGSDOKUMENT Finansdepartementet Kvalitetssikring av kostnadsoverslag, herunder risikoanalyse for store statlige investeringer KRAV TIL INNHOLDET I DET SENTRALE STYRINGSDOKUMENT Veiledning Kvalitetssikrere: Dovre International

Detaljer

Skolestruktur i Kongsberg kommune

Skolestruktur i Kongsberg kommune Skolestruktur i Kongsberg kommune Manus presentasjon (Forside som kan stå på veggen mens tilhørerene kommer.) Velkommen til presentasjonen Skolestruktur i Kongsberg kommune. I dag skal vi orientere om

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

Bygningsmessige løsninger for UD. Alternativanalyse. Rapport til Utenriksdepartementet 16.02.09. Utarbeidet av Vista Analyse AS ved:

Bygningsmessige løsninger for UD. Alternativanalyse. Rapport til Utenriksdepartementet 16.02.09. Utarbeidet av Vista Analyse AS ved: Bygningsmessige løsninger for UD Alternativanalyse Rapport til Utenriksdepartementet 16.02.09 Utarbeidet av Vista Analyse AS ved: Ingeborg Rasmussen, Nicolai Heldal og Steinar Strøm www.vista-analyse.no

Detaljer

Samfunns- og næringsanalyse for Aurland Kommune

Samfunns- og næringsanalyse for Aurland Kommune RAPPORT Samfunns- og næringsanalyse for Aurland Kommune MENON-PUBLIKASJON NR. 35/2012 Oktober 2012 av Heidi Ulstein, Anne Espelien, Rasmus Sandnes og Erik W. Jakobsen Sammendrag Introduksjon Overordnet

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Dovre International AS

Dovre International AS Dovre International AS Dobbeltspor Lysaker - Sandvika Unntatt offentlighet Jf. offentlighetsloven 5.2.b OPPDRAGSGIVER Samferdselsdepartementet Finansdepartementet Avgradert Dette dokumentet er avgradert

Detaljer

Leieprosjekt Kunsthøgskolen i Oslo

Leieprosjekt Kunsthøgskolen i Oslo Leieprosjekt Kunsthøgskolen i Oslo Ekstern kvalitetssikring med usikkerhetsanalyse Endelig rapport Versjon II 25.05.2007 Holte Consulting - ECON Avgradert Dette dokumentet er avgradert av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Styresak 46/08 Nye lokaler

Styresak 46/08 Nye lokaler Organisasjonsnummer: 86 87 86 Styresak 6/8 Nye lokaler Bakgrunn: Styret vedtok i møte.8.8 at man ønsket å undersøke muligheter vedrørende nye lokaler for selskapet. Styret har understreket at fortsatt

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

Markedsundersøkelse boligkjøpere våren 2008 og Dybdeintervju boligutviklere sommeren 2008

Markedsundersøkelse boligkjøpere våren 2008 og Dybdeintervju boligutviklere sommeren 2008 Hvordan selge lavenergiboliger og passivhus: Markedsundersøkelse boligkjøpere våren 2008 og Dybdeintervju boligutviklere sommeren 2008 Trondheim, november 2008 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Markedsundersøkelse

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Innledning... 2 3. Hva har skjedd siden forrige boligsosiale handlingsplan?...

Detaljer

Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015

Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015 Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015 Utgave: 1 Dato: 2015-05-25 fotografenas.no / Fotografen AS Eigersund kommune Kommuneplan Eigersund 2015-2027. Samfunnsdel 1

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

NOTAT. Supplerende notat vedrørende utbygging på Brunstad kommentarer til spørsmål fra Statens vegvesen. 1. Bakgrunn

NOTAT. Supplerende notat vedrørende utbygging på Brunstad kommentarer til spørsmål fra Statens vegvesen. 1. Bakgrunn NOTAT Oppdrag Brunstad Conference Center Kunde Stiftelsen Brunstad Stevnested Notat nr. Nr 3 Til BCC v/ Tore Aslaksen Fra Rambøll v/ Øystein Ludvigsen Tema Planer for utbygging på Brunstad i regi av BCC

Detaljer

Rapport 2012:1. En analyse av boligmarkedet i Hardangerkommunene. Vigdis Nygaard

Rapport 2012:1. En analyse av boligmarkedet i Hardangerkommunene. Vigdis Nygaard Rapport 2012:1 En analyse av boligmarkedet i Hardangerkommunene Vigdis Nygaard Tittel : Forfatter : En analyse av boligmarkedet i Hardangerkommunene Vigdis Nygaard Norut Alta - Áltá rapport : 2012:1 ISBN

Detaljer

Bredbånd til alle. Oppdaterte estimater for dekning og utbyggingskostnader

Bredbånd til alle. Oppdaterte estimater for dekning og utbyggingskostnader Oppdaterte estimater for dekning og utbyggingskostnader Om denne rapporten Oppdragsgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet Leveransedato: 15. januar 2007 Versjon: 1.0 Arbeidet med rapporten er

Detaljer

KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT

KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT CONCEPT PROGRAMMET NTNU KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT Rev 4 28.9.12 Byggingen av Nytt operahus i Bjørvika ble vesentlig mer kostbart enn forventet, og en stor del av kostnadsøkningene

Detaljer

RAPPORT 2013:10 EN ANALYSE AV BOLIGMARKEDET I TO SØR TRØNDELAGSREGIONER «KYSTEN ER KLAR» «BLILYST»

RAPPORT 2013:10 EN ANALYSE AV BOLIGMARKEDET I TO SØR TRØNDELAGSREGIONER «KYSTEN ER KLAR» «BLILYST» RAPPORT 2013:10 EN ANALYSE AV BOLIGMARKEDET I TO SØR TRØNDELAGSREGIONER «KYSTEN ER KLAR» «BLILYST» Áila Márge Varsi Balto, Vigdis Nygaard, Stig Karlstad Tittel: Forfattere: Norut Alta Arbeidsnotat: Oppdragsgiver:

Detaljer

En god by å bo i. Boligsosial handlingsplan 2010 2015

En god by å bo i. Boligsosial handlingsplan 2010 2015 En god by å bo i Boligsosial handlingsplan 2010 2015 En god by å bo i Boligsosial handlingsplan 2010 2015 Innhold Innledning..........................................................................................................................

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 31.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

Detaljer

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Framdrift arbeidsform og organisering av arbeidet...1 1.3 Hva er en boligpolitisk plan?...1 1.4 Planens form og innhold...1

Detaljer

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

Kvalitetssikring av Rv 64 Atlanterhavstunnelen

Kvalitetssikring av Rv 64 Atlanterhavstunnelen Kvalitetssikring av Rv 64 Atlanterhavstunnelen Utarbeidet av: Terramar AS Dato: 13. juli 2005 Avgradert Dette dokumentet er avgradert av Samferdselsdepartementet og er ikke lenger unntatt offentlighet.

Detaljer

LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER

LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Arkivsaksnr.: 10/2138-59 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Øvre Romerike Utvikling Areal og transportsamarbeid på Øvre Romerike - Utviklingsprogram for byregioner fase I - Sluttrapport Utgave: 1 Dato:

Øvre Romerike Utvikling Areal og transportsamarbeid på Øvre Romerike - Utviklingsprogram for byregioner fase I - Sluttrapport Utgave: 1 Dato: Areal og transportsamarbeid på Øvre Romerike - Utviklingsprogram for byregioner fase I - Utgave: 1 Dato: 2015-01-28 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Areal og transportsamarbeid på Øvre

Detaljer