Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding"

Transkript

1 50 nr årgang Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding Årsmøtehelg Midthordland Indremisjon Fredag 5. juni Tweenskveld Alle 5.-7.klassinger er velkommen til en kjekk kveld med møte og aktiviteter 19:00-21:30 Lørdag 6. juni 10:00 Bibeltime ved Roald Evensen Barnas årsmøte 11:00 11:00 Registrering Barnemøte og aktiviteter 11:30 11:30 Årsmøtet Middag 13:00 13:00 Middag Aktiviteter fortsetter. 14:00 14:00 Oppmøte og registrering Én gruppe for førskolebarn og én gruppe for skolebarn for hele familien Den minste gruppen blir på Fjell-ly og boltrer seg i gymsalen, i hoppelsottet m.m. Den eldste gruppen skal prøve seg på diverse aktiviteter på Skogtun Camping. Barnas Årsmøte er over begynner for hele familien Fokus på barne - og ungdomsarbeidet ved Kenneth Foss (ImF-Ung) og Andreas Evensen 16:00 15:00-16:00 Årsmøtet 19:30 KONSERT Tweenskveld: Pris: 50 kr (inkl. mat, drikke og bowling). Påmelding innen 29.mai til eller og kaffe Søndag fortsetter Sveinung Hølmebakk (Nordic Tenors) og Bless Café i etterkant av konserten 7.juni FJELL-LY DAGEN 11:00 Familiemøte Konsert: Andakt ved Roald Evensen Sang av Bergen Soul Children. Billetter kjøpes på tlf eller i døren Grilling, fotballturnering, hoppelslott og leker for barna. Velkommen!

2 VEGEN FRAM Redaktør: Hans Kåre Algrøy Bladet kjem ut med 6 nr. pr. år. Bankgiro.: Trykk: Maillink a/s Midthordland Indremisjon Møvikvegen 193, 5357 FJELL Tlf Fax Bankgiro.: (innbet. til krinsen, haustoffer, gåver m.m.) Styreformann: Inge Ree Tlf Kretsleder: Hans Kåre Algrøy Mobil: Barne og ungdomsleder: Andreas Evensen Mobil Barne og ungdomsarbeider Inge W. Økland Barnearbeider: Henny Kvilhaugsvik Tlf Mobil: Forkynner og vedlikeholdsmann: Magnar Ådlandsvik Mobil: Fjell-ly Møvikvegen 193, 5357 FJELL Tlf Fax Bankgiro.: Daglig leder: Solveig Holth Tlf.: Mob.: Områdearbeider NESTTUN BEDEHUS, Forsamlingarbeider: Tora H. Skeie Mobil: SOTRA, Henny Kvilhaugsvik Mobil: ASKØY, Magnar L. Ådlandsvik Mobil: BEDEHUSET KARMEL Forsamlingsarbeider Elisabeth Ludvigsen Velkommen til Årsmøte Det er med glede jeg på vegne av styret kan ønsker misjonsvennene velkommen til Årsmøte i Midthordland Indremisjon på Fjell-ly. Vi står overfor endringer i misjonsarbeidet. Flere bedehus har lagt ned møtevirksomheten og bedehus er blitt solgt. Andre vurderer å gjøre det. Det medfører at behovet for talerhjelp minker og kontakten med misjonsfolket blir mindre. Det igjen fører til mindre kontakt med kretsen og ansvaret for kretsens arbeid. Flere foreninger slår seg sammen og har felles samlinger på bedehuset. Brattholmen Indremisjon satser og bygger nytt bedehus for Lille Sotra. De er nå egen forsamling med faste møter søndags foremiddag. Det samme er Nesttun, Blomsterdalen og Florvåg. Leirstedet Fjell-ly er bygd ut og er i god stand. Fjell-ly styret, sammen med frivillige sørger for å vedlikeholde stedet slik at det kan brukes til flere arrangement enn til egne arrangement. Det leies ut til bryllup, gebursdager, konfirmasjoner og til konferanser. Det har og vert leid ut til industriarbeidere på Ågotnes. Min bekymring for Midthordland Indremisjon er at forsamlingene blir seg selv nok og ikke lenger har bruk for kretsen sin hjelp, da kommer kretsen til å sitte igjen med Fjell-ly og drive leirer, noen felles samlinger i året og utleie. Jeg tror at Midthordland Indremisjon fremdeles har en oppgave, men vi må tenke nytt og tilpasse arbeidet i en ny tid, og nye arbeidsmåter. Det er foreningene (forsamlingene) som står ansvarlig for arbeidet og økonomien til kretsen. Dette er tanker som jeg ønsker at årsmøtet skal drøfte, slik at styret får klare signaler om hva misjonsfolket ønsker med Midthordland Indremisjon i årene fremover. Jeg vil og nytte anledningen til å takke misjonsfolket for forbønn, og gaver som dere har gitt til misjonsarbeidet i 2014 Jeg vil og takke alle arbeiderne i kretsen for godt og trofast arbeid. Hilser Årsmøtet med salme og 14 En ting har jeg bedt Herren om, dette ønsker jeg: å få bo i Herrens hus alle mine dager, så jeg kan se Herrens skjønnhet og være i hans tempel. Sett ditt håp til Herren! Vær frimodig og sterk, ja, sett ditt håp til Herren Inge Ree formann ÅRSMELDING FOR MIDTHORDLAND INDREMISJON Midthordland Indremisjon er en frivillig sammenslutning av indremisjonslag, ungdomslag, barnelag og forskjellige andre lag som bygger på Guds ord og den evangelisk lutherske bekjennelse. Kretsen er innmeldt i Indremisjonsforbundet. ( ImF) Midthordland Indremisjon ble stiftet 4. mai 1963 og utgir i år sin 52. årsmelding. Det er en fellesforeninger som står innmelt i kretsen pr Det er Sotra Indremisjon. Der det ikke drives indremisjonsarbeid har styret valgt ut kontaktpersoner. 2 Vegen Fram 2/2015

3 Sak 5 Midthordland Indremisjon sin52.årsmelding Åndsituasjonen: Året 2014 må kunne kalles et samarbeids år i kretsen, - der bedehus som har små og begrensede ressurser til å gi et godt åndelig og sosialt tilbud begynner å tenke samarbeid med andre bedehus. Dette skjer på flere områder i kretsen omtrent samtidig. I Austevoll har de tre bedehusene som er igjen der begynt med felles søndagssamlinger på Storebø i august Samarbeidsmøter har vært avholdt i Nordre Fjell for å få til et samarbeid mellom bedehusene der og på vestsiden av Sotra begynte samarbeidstanken i slutten av fjoråret som er endt i planer for fellesarrangement i Samtidig har det lagt seg til rette i 2014 for at Litle Sotra skal få et stort og tjenlig bedehus på Straume. Brattholmen Indremisjon har vokst seg ut av sine lokaler og har søndagssamlingene sine i Bibelskolehallen med god oppslutning og med veldig mange unge familier som lover godt for fremtiden. Så er det også foreninger som driver et godt arbeid uten at det er behov for å slå seg i lag med andre foreninger. Antall bedehuslokaler reduseres for hvert år i kretsen og vi må nok innse at dette vil fortsette en stund til fremover. En ser og at salg av bedehus kan være med å frigjøre midle som kan tilføre misjonsarbeidet nye ressurser. Arbeidet i kretsen er i forandring og hver forening må finne den arbeidsformen som passer best for den enkelte, men samarbeidstanker og handlinger er komt for å bli videreført. Velstanden i folket vårt er stor og det åndelige livet er nedprioritert til fordel for det materielle. Dette gir utfordringer i misjonsarbeidet som skal drives i kretsen. Hvordan skal vi nå folket i bygdene våre med det beste budskap som finnes? Hvordan skal vi få folket til å igjen tenke på det åndelige livet og det håpet og den fremtiden det gir når en åpner seg for dette? Ja det er ikke enkelt å svare på dette, men det som har vært brukt i alle år det er å be og å arbeide. I egen kraft er det nytteløst, men ved Guds hjelp så er det fortsatt muligheter også i vår tid. Kanskje må vi se etter andre muligheter for å nå ut til folket med evangeliet. Barne- og ungdomsarbeid har blitt prioritert høyt fra starten av i MI og det blir det fortsatt. Med det flotte leirstedet vårt Fjell-ly så er det gode muligheter å få til gode samlinger for barn og ungdom og dele ut av evangeliet om Jesus Kristus. Gode samlinger og fulle leirer har vi hatt mange av i 2014 En imponerende dugnadsinnsats har vært utført gjennom mange år både gjennom frivillig arbeid og givertjeneste for å få Fjell-ly til det flotte anlegget vi har i dag. Vår bønn må være at dette kan være et godt og tjenlig redskap i Guds hånd i årene fremover. Vi lever i et fritt land der misjon fortsatt er mulig å få til uten forfølgelser, og vi kan få gi barna og de unge det beste budskap og forkynne Guds ord for voksne og eldre. Til dette trengs det engasjerte sjeler som brenner for å bringe ut det gode budskap om Guds rike og hans frelse. Guds løfter de holder fortsatt, - og hans misjonsbefaling er ikke avsluttet, men gjelder fortsatt, og siden forrige Årsmøte så er vi kommet enda nærmere den store hjemkomsten. Jer »For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Motto for Årsmøtehelgen er: Fremtid og håp Vegen Fram 2/2015 3

4 Kretsarbeidere: Hans Kåre Algrøy er kretsleder i 100% stilling. Kretsen - Midthordland Indremisjon Bodhild Fjelltvedt har vært barne- og ungdomsarbeider i 10% stilling på Nesttun Bedehus og 40% stilling i Radio Fana. Fritidsforkynnere: Willy Eikevåg, Inge Ree, Otto Høvik, Mons Haugland, Ole Andreas Wastvedt, Gunnar Ferstad, Ole Abel Sveen, Marit Hauge, Sigve Solheim, Nils Vindenes, Willy Landro, Nils Vasnes, Harry Wig Andersen, Harald Rød og Kurt Urhaug. Magnar Ådlandsvik er forkynner, ungdomsarbeider og tar seg av en del praktiske oppgaver på Fjell-ly. Han er ansatt i 50% stilling. (fra 1.okt. til 31. mars) Henny Kvilhaugsvik er kretsarbeider i 10% stilling. Hun er også radiomedarbeider i Sotra Indremisjon i en 5% stilling. Hun har vært sykmeldt i frem til nov Andreas Evensen har vært Barne- og ungdomsledere i 100 stilling. 60% stilling fra april og ut året pga farspermisjon Inge Willhelm Økland har vært ansatt som barne og ungdomsarbeider i 100% stilling fra august 2014 Andre arbeidere tilsatt gjennom MI Tora H Skeie er forsamlingsarbeider på Nesttun Bedehus i 20% stilling Elisabeth Ludvigsen er forsamlingsarbeider på Karmel bedehus Monica Hauge har vært T2 student med praksis i MI fra august 2014 Ida Økland har vært T2 student med praksis i MI fra august 2014 Kretsstyret Fra årsmøtet 31. mai 2014 har styret vært: Inge Ree (formann), Willy Landro(nestformann), Lars Ove Stenevik, Håvard Urhaug, Alf Skeie, Anne Karine Lauvrak og Ann Merete Kleppsvik Varamedlemmer: Nils Vasnes (1.varamann), Øystein Kartvedt (2.varamann) Kretsleder møter i styret og er referent. Barne- og ungdomsleder eller formann i BUR, møter i styret. Daglig leder på Fjell-ly kalles inn ved behov. Kretsstyret har normalt 6 styremøter pr år. Hyrderådet. Hyrderådet har i meldingsåret vært Inge Ree, Willy Landro og Hans Kåre Algrøy. Forkynnerne Det er mange som har vært ute og forkynt Guds ord i kretsen vår dette året. Fra ImF og andre kan vi nevne: Marit Stokken, Per Gunstein Nes, Arne Pareli Pedersen, Ruben Lie Monsen, Leif Nesheim, Ole Andre Soltvedt, Roald Evensen, Kenneth Foss, Tor Ingvald Lauvrak, Linn Janett Sirevåg og Bjatre Vesetvik Fra kretsen: Magnar Ådlandsvik, Hans Kåre Algrøy, Linda Haugland, Inge Økland og Andreas Evensen og Tora Skeie Takk til alle som har vært med og forkynt Guds ord i kretsen, både frivillige og ansatte. Mange har og som frivillig vært med som ledere på leirer og det setter vi stor pris på. Vegen Fram Kretsbladet til MI er et viktig bindeledd mellom kretsen og misjonsfolket. Det kommer ut med 6 nummer pr år. Et nummer av Vegen Fram er årsmeldingen til Midthordland Indremisjon. Det er satt en frivillig abonnentpris på kr 200,- pr år. Bladet skildrer hva som skjer i kretsarbeidet vårt mht. personalet, samlinger, lagsarbeid og nytt fra leirstedet Fjell-ly. Barne- og ungdomsavdelingen bringer nytt fra leirer og lagsarbeid gjennom Fjell ly posten som er innstikk i bladet 2 ganger i året og gjennom Ung side som ellers er med i bladet. Bakside -giro for våroffer, sommergaver, høstoffer og julegave blir sendt ut med kretsbladet og bladet er en veldig viktig kanal til å få inn gaveinntekter til misjonsarbeidet. Lag og foreningsvirksomheten Misjonsarbeidet som drives rundt om i foreningene og bedehusene i kretsen varierer ganske mye. Vi må bare erkjenne at mange sliter med å holde arbeidet i gang og har små ressurser til å drive et variert arbeid mens noen foreninger har et godt og variert tilbud til alle aldersgrupper. Aldrene forsamling er det mange plasser der en ikke har lykkes med å få med nye og yngre krefter. Det har fra kretsen sin side både gjennom Strategiplan og annet vært oppfordret til samarbeid mellom bedehusene, og dette ser ut til å ha modnet flere plasser ved at nå en del foreninger er begynt å samarbeide. Kretsen ønsker å prioritere felles møteuker og møtehelger i arbeidet fremover slik at en kan få større oppslutning om møtene og at en kan samles fra flere foreninger. 4 Vegen Fram 2/2015

5 Økonomi Budsjettet totalt for kretsen i 2014 var å få et resultat i balanse. Resultatet totalt for kretsen i 2014 viser et overskudd på kr ,- For avdeling Fjell-ly har vi et overskudd i 2014 på kr ,- og for avdeling krets er underskuddet på kr ,- Vi refererer til regnskapstallene som vedlagt i årsmeldingen. Fjell-ly -leirplassen til Midthordland Indremisjon Styret for Fjell-ly Ragnar Toft (formann), Atle Våge, Nina Indrebø, Rolf Heggernes, og Håvard Urhaug (representant for MI), Varamann: Kjell Arne Dyrøy, Irene L. Pinker. Solveig Holth møter i styret som daglig leder for Fjell-ly og er også referent. Prosjekt: Fjell-ly styret tar seg av de mange praktiske ting innen drift og vedlikehold av leirplassen og sørger for at vi til en hver tid har en leirplass som er i god stand og ser bar ut. For 2014 er det utført vedlikehold og maling for Fjell-ly og personalboligen både utvendig og innvendig. Fjell-ly framstår som et godt og velholdt bygg ved at vi har mange frivillige som gjør en stor innsats på dette området. Det er opparbeidd bålplass og aktivitetsplass bak parkeringsplassen ved Fjell-lyhallen. Det store prosjektet har vært bygging av lagerrom på bakside av møtesal/ matsal for å kunne lagre stoler og bord og annet utstyr. Mangel på lagerrom har vært et stort problem lenge. Dette arbeidet ferdigstilles i 2015 Ansatte Fjell-ly Solveig Holth er daglig leder på Fjell-ly i 100% stilling. Linda Haugland har ansvar for vask og renhold i 50% stilling. Ansatt til juni 2014 Mariam Veisi er kjøkkenassistent i 30% stilling. Båtleir. Mairong Nong er renholder i 50% stilling. Yuji Pan Waagbø er kjøkken ass. i ca 30% stilling. Beate Czyrka har vært kjøkkenassistent i ca 30% stilling i første del av 2014 Fjell-ly Idrettslag: Fjell-ly idrettslag er lokalisert på Fjell-ly og har bowling som sin spesialitet. Styret for Fjell-ly Idrettslag er: Rolf Heggernes (leder), Ragnar Toft og Nina Indrebø. Fjell-ly Idrettslag betaler husleie for bowlinghallen til Fjell-ly på kr ,- pr måned og bidrar dermed med faste inntekter til Fjell-ly. Mange benytter seg av bowlingen på Fjell-ly. Fjell-ly foreningene: Det gjøres et stort og viktig arbeid for Fjell-ly gjennom forbønn og økonomisk støtte. Foreningene til leirstedet gjør en kjempeinnsats. Vi er svært takknemlige for at foreningene har en spesiell omtanke for leirarbeidet og de som arbeider der. På selve leirstedet er det en forening for Fjell-ly. De arrangerer kvinnestevne om høsten, 1. mai basaren og har formiddagstreff en gang i måneden. Formiddagstreffene er et viktig arbeid for de eldre Men også andre foreninger kan nevnes: Kvinneforeningen Spiren i Brattholmen med flere omslutter arbeidet på Fjell-ly med gaver og omtanke. Takk til alle som er med å bidrar i dette viktige arbeidet. Dugnad: Styrene og de ansatte er glade og takknemlige for den dugnadsinnsatsen som vises på mange områder i vårt arbeid. Det er en imponerende dugnadsinnsats som legges ned å Fjell-ly. Mange legger ned betydelig med timer på leirplassen Fjellly for å holde den ved like og er med når det skal utføres nye ting. Kjøkken arbeid, servering, maling og vedlikehold både ute og inne, det er noen av de mange oppgaver som blir utført. Dette er en viktig del i arbeidet vårt og som sparer oss for utgifter til vaktmester, kjøkkenhjelper og andre reparasjonskostnader. Det er og mange som er engasjert i leirarbeidet på sin fritid og bruker mye tid på det det er vi veldig takknemlig for. Nettsider: og Leirplassen Fjell-ly og kretsen Midthordland Indremisjon har fått hver sin nettside med link begge veier. Dette gir en bedre profilering og enklere å få frem både annonsering og reportasje fra leirer og arrangement. I tillegg får Fjell-ly vist hva som kan tilbys av lokaler for arrangement. Det er viktig å være tilgjengelig på nettet og at nettsiden blir oppdatert jevnlig. Vi har veldig mange som er innom og besøker vår nettside. Vegen Fram 2/2015 5

6 Kake med bilde av Dalen. Storebø bedehus Radio Fana Radio Fana er indremisjonens egen lokalradio. Radioen eies og drives av indremisjonslagene i Fana. Det er Søreide, Rådalen, Karmel Blomsterdalen og Nesttun. Studiolokalene er i Nesttun bedehus. Hans Mikalsen er ansvarlig redaktør. Det er mange frivillige som gjør en kjempestor innsats. Radio Fana er en viktig talerstol i arbeidet vårt. Den rekker over et stort geografisk område. Kystradioen Sotra Indremisjon, - sammen med flere andre aktører er programleverandør til Kystradioen som sendes på Kanal 2 i Bergen og Radio Sotras sendenett. Det lages fine kristne programmer som kan fanges opp av lyttere i hele vårt kretsområde. Kystradioen eies av P7 Kristen Riksradio og produserer kristne programmer for lokalradioer over hele landet. 6 Vegen Fram 2/2015

7 STØRRE MØTER OG SAMLINGER I KRETSEN Telos -samlingsfest Brattholmen Samlingsfest januar 2014 Lørdag 11. januar var det igjen tid for samlingsfest i kretsen og denne gang var det Brattholmen bedehus som fikk være vertskap for samlingen. Det var fint å se at det var utsendinger fra alle deler av kretsen og at bedehuset ble fylt opp. Det ble informert om leirarbeidet fra ungdomsavdelingen og gledelig er det at vi har en fin økning i antall unge som kommer på leir. Alle leirer ble gjennomført høsten 2013 og tilgangen på både deltakere og leirledere har vært god Kveldens taler var Gunnar Ferstad som nå har forlatt Betlehem i Bergen og gått inn i nye oppgaver på Bibelskolen Bildøy. Fra august måned går han inn som rektor for Vi ønsker han Guds velsignelse i denne store og viktige oppgaven. Jesus er stor! Ja større enn.. Dette var det budskap Gunnar formidlet til forsamlingen. Han minnet oss om at Jesus er stor, ja større enn alt. Brattholmen Indremisjon sitt eget kor Telos stod for sangfremføringen og gledet forsamlingen med fin sang. Vegen Fram 2/2015 7

8 Forsamlingen i Brattholmen spanderte både varm mat og kaker m/kaffe og det var god stemningen rund bordene og praten gikk livlig. Som vanlig på disse samlingene var det mot slutten av samlingen en forbønnstund for arbeidet vi står. En fin start på vårsemesteret ble dette som kan gi nytt mot og frimodighet til å fortsette dette viktige arbeidet. Takk til Brattholmen Indremisjon for godt vertskap. Det 51.årsmøte for Midthordland Indremisjon Lørdag 30.mai ble det holdt årsmøte for Midthordland Indremisjon. Kretsleder Hans Kåre Algrøy hadde gleden av å ønske misjonsfolket velkommen. Willy Landro hadde andaktsordet ut fra Rom 10, 1 og streket under kjernevirksomheten i arbeidet. Johnn Hardang og Marit Hauge deltok med sang. Med ord og toner ble det en fin start på en viktig årsmøtedag. Det var 47 utsendinger. Formann Inge Ree gikk i gjennom årsmeldingen. Den forteller om et stort og viktig arbeid blant barn og unge. Det fortelles også om vekst i kretsen. På Brattholmen bedehus er lokalene sprengt og vil fra høsten legge alle søndagsmøter til Bibelskolen. En er godt i gang med arbeid med nytt bedehus på Straume. I Austevoll danner en nå en ny Indremisjonsforsamling. Leirstedet Fjell-ly har stor oppslutning. Årsmeldingen forteller om mange gode og fine leirer. Her opplever en at unge mennesker søker Jesus! Kretsøkonomien er god. Den viser et underskudd på kr 2657,-. Fra samtalen om arbeidet var det fra kretsstyret ønske om å opprette et evangeliseringsfond. Årsmøte sitt vedtak var å betale ned gjeld, og heller utsette saken til neste år. Kretsleder takket årsmøte for forbønn og omtanke i arbeidet. Det merkes at en står i en kampsituasjon, men Herren må finne oss i arbeid når han kommer! Fjell-ly dagen. Ny 50 års markering på Fjell-lydagen 1. juni. Da var det flott å se at Fjell-lyhallen også i år ble fylt opp med familier, unge og eldre, - selv om ikke det var fult så mange som i jubileumsåret.det ble litt jubileumsmarkering dette året også da det i år er 50 år siden småbruket Dalen i Møvik ble kjøpt i oktober Dette var en spesiell opplevelse i 1964 da det la seg til rette med å finne en plass der Midthordland Indremisjon kunne bygge sitt leirsted, noe som stod øverst på ønskelisten. Den første kretssekretæren i Midthordland Indremisjon Gotfred Eriksen var framme i familiemøte og fortalte hvordan dette gikk til når de kjøpte småbruket Dalen på Møvik. Det var ikke penger i kretskassen og de måtte skaffe Kr 45,000,- i løpet av en dag for å få kjøpe plassen. I løpet av 3 timer denne formiddagen hadde de garantier for Kr ,- Styret tok dette som et tegn for at dette var Guds ledelse som de hadde bedt om, og at dette nå la seg godt til rette for å kjøpe en plass. Gottfred formidlet til forsamlingen at han så dette som er Guds verk og velsignelse med både å få kjøpe plassen og den utvikling som dette stedet har fått gjennom 50 år. Med tom kasse så våget styret å legge ut på dypet og satse på et prosjekt de ikke hadde råd til. Solveig Holth hadde laget stor kake med bilde av huset som ble kjøpt for 50 år siden og Gotfred Eriksen fikk æren med å begynne på den kaken. I familiesamlingen var det Solveig Rob fra LMN som hadde andakt. Dette demonstrerte Solveig med å rive et rødt papirhjerte i biter, pakke disse bitene sammen i hendene sine, og på en forunderlig måte for deretter å dra ut et helt og flott hjerte. Forsamlingen satt gapende til denne fantastiske demonstrasjonen som Solveig ga på dette.sanggruppa Joy Kidz fra Brattholmen stod for flott og frisk sang som forsamlingen gledet seg over. Det var grilling av pølser og koteletter på Fjell-lyterrassen og salg av rømmegrøt i matsalen. Folket koste seg i det fine vært og nytte velsmakende retter. Det var også i år fotballturnering og leker for barna. Det ble i år Ruud & Co som gikk av med seieren etter å ha tapt for Straume Forum i fjorårets finale. En flott dag på dette småbruket Dalen som nå er blitt til det fine leirstedet Fjell-ly. I 2017 er det 50 år siden leirstedet Fjell-ly ble innviet så da blir det en stor Seierslaget Ruud & Co 8 Vegen Fram 2/2015

9 St. Hans på Fjell-ly markering. St. Hans feiring på Fjell-ly Slik det nå er blitt en tradisjon, - så var det i år også St. Hansfeiring på Fjell-ly mandag 23. juni. Værer var i år en av de bedre utgaver av Jonsokkvelder slik at det var behagelig å sitte ute og nyte den gode maten en kunne få kjøpe og kjenne varmet av det flotte bålet. Det var først samling i møtesalen på Fjellly der Guds ord ble formidlet til både unge og eldre. Dette er en dag som en minnes døperen Johannes som var en veirydder og en forbereder for at frelseren Jesus Kristus skulle stige frem og vise hvem han var. Andreas Evensen formidlet budskapet på en god måte. Etterpå var det grilling av pølser og koteletter eller rømmegrøt, - alt etter smak og behag. Bålet ble tent og Arne hadde kontroll på det gjennom kvelden. Unge og voksne koste seg i kveldsolen på Fjell-ly denne mandagskvelden i Juni. Samlingsfest August. Lørdag 23. august var det klart for Midthordland Indremisjon sin Samlingsfest, denne gang lagt til Storebø i Austevoll. Denne helgen var på flere måter litt spesiell for «misjonsfolket» i Austevoll. I tillegg til å være vert for samlingsfesten, hadde de besøk av sangevangelist Marit Stokken som deltok med tale og sang på Storebø, og søndag kl. 16:00 var det klart for oppstartsmøte for Austevoll Indremisjonsforsamling som skal ha møter annenhver søndag på Storebø bedehus. Derfor var det ekstra kjekt å ta turen «helt til Austevoll» for oss som var tilreisende, slik at vi kunne være med å støtte opp om og be for både møteuke og oppstart. Det var lenge siden Nils Vassnes hadde sett Vegen Fram 2/2015 9

10 Johan Vannes presenterer boka om Ekerhovd bedehus. Storebø bedehus så fullt, og han gledet seg storlig over den flotte forsamlingen. Nytt av året var at vi hadde stelt i stand et eget opplegg for barna. Med oss hadde vi også koret «Godt Nytt» fra Nesttun bedehus. Han kunne også ta fram og intervjue en av de to T2-studentene fra Bildøy Bibelskole som skal være i kretsen i år, Ida Økland. Den andre studenten heter Monica Hauge, men hun kunne dessverre ikke være med oss denne kvelden. Marit Stokken talte Guds ord til oss denne kvelden og fikk satt fokus på den gjengave - et liv til Herrens ære- som vi får lov til å gi til Jesus fordi han elsket oss først. Det var en god påminnelse og et sterkt kall til oss i begynnelsen av et nytt semester. Etter en matøkt der vi fikk god servering ble kvelden avsluttet med litt info om og forbønn for den «nye» forsamlingen på Austevoll. Medlem av interimstyret, Svein Ove Horgen, fortalte om litt om bakgrunnen - det var en ønske om å «samle glørne» på et bedehus (det vil fremdeles være møter på de to andre gjenværende bedehusene) slik at en sammen kan stå sterkere, og de ville også forsøke å få med seg unge barnefamilier og ha en forsamling for alle generasjoner. Vi fikk legge dem i Herrens hender og forsamlingen ble også oppfordret til å huske å be for dem. Høstmøte på Fjell-ly Godt fremmøte ble det på kretsen sin høstsamling, Høstmøte på Fjell-ly den 19.oktober. Både barn og voksne og eldre strømmet på slik at både møtesal og deler av peisestue ble fylt opp. Det var barneopplegg under talen og barna ble delt inn i to grupper etter alder og fikk boltre seg i Fjell-lyhallen og i ungdomskafeen. Ved at nå Brattholmen flytter sin søndagssamling til Fjell-ly så har fremmøte av unge familier øket betydelig og det er gledelig for oss somlager til. Ser frem til at enda flere forsamlinger prioriterer de få kretssamlingene vi har for året. Magnar talte på formiddagsmøte og minnet oss om Guds ord at markene var hvite for høsting. Det ble gitt utfordring til å være med i dette viktige arbeidet. Formannen i kretsen Inge Ree ledet møte og det ble åpnet med skriftlesing fra styremedlemmer og deretter trosvedkjenning. Telos gledet forsamlingen med flott sang og en gruppe fra Brattholmen Indremisjon var forsangere og musikanter under allsangen. Mange stoppet igjen i pausen mellom møtene og fikk seg middag, dessert og kaffe. Det var en fin gjeng som var på ettermiddags møte der vår barne og ungdomsleder Andreas hadde tale. Han minnet oss om hvem Jesus er og hva han betyr for oss. En fin kretssamling ble dette og et god respons på den økonomiske utfordringen i kretsen gjennom gaver som ble samlet inn. God oppslutning om Julemesse på Fjell-ly Fredag 14. og lørdag 15. november var det igjen Julemesse på Fjell-ly. Fredagen åpnet Julemessen kl med varesalg, tombola og kafeteria. På en godt besøkt kveldssamling var det Vilhelm Viksøy som hadde andakt og Morten og Ingrid Torsvik bidro med fin sang. På lørdagen var det åpning med salg og kafeteria kl og etter en time var det klart for Familiesamling der Andreas Evensen hadde andakt og med sang av barna. Kveldsmøte på lørdagen avsluttet Julemessen for dette året og her var det Helge Kleven som hadde andakt og Telos fra Brattholmen som sang. En vellykket Julemesse som hadde god oppslutning og med ny rekord i omsetning. Ca. Kr ,- kom det inn disse to dagene, - midler som kommer vel med i 10 Vegen Fram 2/2015

11 Adventsleir Julemesse på Fjell-ly Vegen Fram 2/

12 Førjulsfesten misjonsdriften i kretsen. Takk til Julemessekomiteen for en flott gjennomført Julemesse og takk til Marit Hauge som stod i spissen for denne viktige samlingen. Førjulsfest på Fjell-ly Lørdag den 13. desember var det Førjulsfest på Fjell-ly. Dette er en populær samling som har vært tradisjon i mange år og samler fult hus omtrent hvert år og slik ble det også dette året. Denne gangen var det igjen gode krefter fra nabokretsen i nord som måtte til for å gjøre dette til en fin kveld.. Harry Wig Andersen var kveldens festtaler og tok oss med på reise gjennom Israel. Det var vel ikke så overraskende at Harryen ville si noe om Israel der han har vært over hundre ganger og har hatt med seg massevis av folk og ungdommer for å vise fram det utvalgte landet. Tora Skeie begynte festen med en fin åpning der det ble fokusert på Julens budskap. Indremisjonsmusikklaget fra Meland stod for det musikalske og gledet den festkledde forsamlingen med fin og god sang. Festmåltidet er alltid et av høydepunktene, - og kjøkkenet vartet opp med god jule mat og smilene satt løst og praten gikk livlig rundt bordene. Det ble i år også solgt aksjer til de fremmøtte som skulle gå til innkjøp av utstyr til Fjell-ly. Rolf Heggernes i Fjell-lystyret reklamerte godt for saken og det ble til sammen solgt aksjer for Kr ,- Dette skulle gå til brødskjæremaskin og ny kombidamper på kjøkkenet. En fin samling der alvor og moro ble kombinert på en fin måte. 12 Vegen Fram 2/2015

13 Årsmelding for barne- og ungdomsarbeidet i Midthordland Indremisjon 2014 Ansatte i Barne og ungdomsarbeidet Administrasjon: Barne- og ungdomsleder i 100%: Andreas Evensen (hele året) Barne- og ungdomsarbeider: Inge Wilhelm Økland (40%/60% første halvår, 100% fra 1. august) Barne og ungdomsarbeidere/områdearbeidere/stasjonerte arbeidere: T2-student (Bildøy Bibelskole): Ida Økland (andre halvår) T2-stundent (Bildøy Bibelskole): Monica Hauge (andre halvår) Askøy/Telavågen: Magnar Ådlandsvik ( ) Nesttun i 10%: Bodhild Fjelltveit Blomsterdalen: Elisabeth Ludvigsen LAGSARBEIDET Lagsarbeidet er bærebjelken i arbeidet med å nå barn og unge med evangeliet, og mange får høre om Jesus og bli glad i ham gjennom arbeidet som mange frivillige ledere driver uke etter uke. I 2013 var 34 barne- og ungdomslag innmeldt hos oss. Det var 21 barnelag, 4 barne- og ungdomskor og 9 ten- og ungdomslag. Det er svært gledelig at det har kommet 6 nye lag på våre lister i av dem er eksisterende lag som har meldt seg inn (Brattholmen Tweens og Onsdagsklubben Sekkingstad Mini), og så har vi startet opp fire leirklubber i forbindelse med leirene på Fjell-ly. Det hører også dessverre med til sannheten at noen lag sliter med å holde det gående og i praksis er inaktive. Samlede medlemstall for betalende medlemmer under 26 år i 2014 er 434 (2013: 281), 23 lag har sendt inn medlemslister (2013: 20). Arbeiderne på kretskontoret har prøvd å komme rundt på besøk til de lagene som har ønsket besøk, og ser dette som veldig verdifullt. Slik kan vi være med å forkynne Guds ord til barn og unge, bli litt kjent med alle de flotte lederne og informere om større arrangement og leirene på Fjell-Ly. LEIRARBEIDET En annen viktig del av barne- og ungdomsarbeidet i MI er leirarbeidet på Fjell-Ly. Leir er en flott mulighet til å kunne gi barn og unge en «god dose» Guds ord intensivt over tre dager, samtidig som deltakerne får ha det kjekt sammen og benytte seg av blant annet gymsal, bowling, uteområde og kiosken. Midthordland Indremisjon arrangerte 13 barne- og ungdomsleirer på Fjell-ly leirstad i 2014, og én leir ble arrangert i båt og på Dyrøyna på vestsiden av Sotra (bibel- og båtleir) med kaptein Magnar Ådlandsvik ved roret. Familieleiren som vi skulle arrangere sammen med NLM på Lyngmo Ungdomssenter i Sogn ble dessverre avlyst på grunn av for få deltakere, men den tradisjonsrike adventsleiren for alle generasjoner ble arrangert med fullt hus. Vi kan i år glede oss spesielt over at vi har arrangert to flotte tenleirer og at vi har fått tilbakemeldinger på at noen tenåringer har møtt Jesus til frelse og nytt liv. I 2014 har 672 deltakere vært på leir på Fjell-ly (2012:609), og vi kan dermed glede oss over at deltakerantallet har økt nok et år. (Det hører også med til bildet at noen forsamlinger og barne- og ungdomslag tilknyttet MI arrangerer sine «egne» leirer på Fjell-ly, men disse leirene er ikke tatt med i MI sine tall.) Vi har plass til 60 barn/unge på hver leir, og det er ledere som har ansvaret for leirene. Det er faste folk som arbeider på kjøkkenet, og i tillegg er det 2 kjøkkenassistenter med. På leirene har vi også i 2014 støttet misjonsprosjektet «Venn med Venezuela», et arbeid som P7, Kristen Riksradio, støtter i Venezuela. Vi har informert om dette arbeidet på leirene, og har samlet inn kollekt på familiesamlingene på søndagene. På tenleiren i november samlet vi inn penger til Vyborghjelpen sitt arbeid i Russland. LEDEROPPFØLGING Lederoppfølging er en tredje viktig del av arbeidet vi driver, og de ansatte på kretskontoret prøver å holde kontakten med lokallagslederne på e-post og telefon, og to ganger i året sender vi ut brev med info, flyere, plakater osv. Lokallagsbesøk er også en god måte å bli litt bedre kjent med lederne på. På leirene har vi ledersamlinger der vi ber sammen, går gjennom program og arbeidsfordeling, snakker om ting som har skjedd osv. Vi har også i større grad prøvd å ha ledersamlinger i god tid i forkant av leirene. Som et ledd i forsøket på å følge opp ledene på en bedre måte arrangerte vi en lederhelg på Fjell-ly mars der vi inviterte alle lags- og leirlederne til to dager med undervisning, seminarer, sosialt fellesskap og samtale. Det kom til sammen 29 stk på denne helgen (noen var bare innom) og vi fikk gode tilbakemeldinger fra de som kom. Vi arrangerte også noen ledersamlinger for lagsledere høsten 2014 rundt om i kretsen. Det var varierende oppmøte, men det var viktig for oss å komme rundt for å se lederne, gi dem undervisning og høre hvordan det går på lagene og finne ut av hva vi evt. kan bidra med. Det var god respons på blant dem som kom på disse samlingene. PR Vi prøver å drive PR for arbeidet vårt slik at folk skal kunne få med seg hva vi gjør på på ulike arrangementer, og for å spre budskapet vårt lengre utover. Vi prøver å være aktiv på nettsiden til kretsen, der vi blant annet legger ut info om arrangementer og bilder fra leir. Vi har også en side på Facebook som vi legger ut diverse info på (www.facebook.com/fjell-ly) og det nye i 2014 var at vi fikk oss en konto på bildedelingstjenesten Instagram (midthordland_indremisjon) de vi legger ut bilder fra leir, lagsbesøk o.l. SAMARBEID I strategiplanen som ble vedtatt på årsmøtet i 2013 står det noe om at vi skal opprette kontakt med andre organisasjoner/dnk for blant annet å se på mulighetene for å starte opp lag sammen med dem. Våren 2014 hadde barne- og ungdomsleder møter med NLM og ACTA (Normisjon) for å bli kjent med dem og lufte tanken om et samarbeid om oppstart av lag. Disse møtene ble etter hvert til en samling der alle tre organisasjoner var representert og har blitt et møtepunkt der vi kan bli bedre kjent, dele erfaringer og støtte hverandre. Første samling var i november 2014, og vil fortsette i Vi hadde også i 2014 et godt samarbeid med Den norske Kirke i Sund når det gjelder PR for tenleirene våre. Vi fikk komme på konfirmantundervisning og reklamere for leir, og det har vist seg at en del ungdommer fra Sund har kommet på leir pga. denne PRen. I 2014 tok vi også kontakt med Bildøy Bibelskole med tanke på å få med studenter på leir og i praksis på de ulike lagene Det resulterte i at en hel klasse ble med som ledere på tweeensleiren i september og at en del studenter har vært med barne- og ungdomslederen på lagsbesøk. Vi håper å kunne fortsette dette gode samarbeidet. BARNE- OG UNGDOMSRÅDET (BUR): (Fram til årsmøtet) (Etter årsmøtet) Marit Hauge (leder) Anette Wastvedt (leder) Stine Mari Våge (nestleder) Willy Eikevåg (nestleder) Willy Eikevåg (rådsmedlem) Stine Mari Våge (rådsmedlem) Frank Kålås (rådsmedlem) Geirmund Flaten (rådsmedlem) Geir Lauvrak (rådsmedlem) Anny Rødstøl (rådsmedlem) Anette Wastvedt (1. vara) Roy Stamnes (1. vara) Geir Ove Angeltveit (2. vara) Marit Hauge (2. vara) BUR hadde 8 møter i 2014 og behandlet 53 saker. BUR - medlemmene har vært aktiv med i arbeidet, ikke minst i leirarbeidet på Fjell-ly. OM ARBEIDET Midthordland Indremisjon ser på det som spesielt viktig å satse på barneog ungdomsarbeid, og har flere ansatte arbeidere som arbeider særskilt med dette. Som en kan se av årsmeldingen, er det lags- og leirarbeidet som har vært satsningsområdet til MI i 2014, og vi håper at dette arbeidet kan bære frukter. Vi ønsker at barna og de unge gjennom disse redskapene skal få et møte med Jesus slik at de kan bli kjent med ham og begynner å følge ham. Med dette målet for øyet forsøker vi å evaluere måten vi driver arbeidet på, slik at vi kan legge opp arbeidet på en best mulig måte for å nå dette målet. I tillegg til leir- og lagsarbeid vil jeg også trekke fram den økte satsningen på ledertrening/-oppfølging. Denne satsningen er avgjørende for veien videre: Kan vi være med på å utruste lederne og gi dem fokus i arbeidet, får dette igjen være med på å påvirke barn og unge på leir og lag. Vi opplever mye flott i arbeidet vårt, og barn og unge får et møte med Jesus og kristen tro, men det er likevel vår nød at det er lite gjennomslag for Guds ord og at mange barn og unge tilsynelatende går upåvirket videre i livet. Jobben er ikke gjort når vi har fått dem inn på en leir eller med i et lag, men det de hører må bli til liv for dem. Vi ønsker i større grad å se barn og unge både frelst og forandret, og dette må først og fremst få oss til å bøye kne og be Gud om å gripe inn og til en frimodig fokynnelse av Guds ord både i tale og samtale. Vi ønsker å gjøre apostelen Paulus sin bønn til vår egen: «Mine søsken, jeg ønsker av hjertet og ber til Gud at de må bli frelst.» (Rom 10:1) Til slutt vil vi takke alle frivillige ledere, både de som gjør en stor innsats i barne- og ungdomsarbeidet rundt om i kretsen og de som stiller som ledere på leir på Fjell-ly. Andreas Evensen Barne- og ungdomsleder Vegen Fram 2/

Nordmøre og Romsdal Indremisjon

Nordmøre og Romsdal Indremisjon Avdeling 1-NRI Kretsen, periode 0-12 Side 1 / 8 1 - NRI Kretsen 01.01-13.12 SALGSINNTEKT 3200 - Egne arrangement 66 665 0 70 715 3205 - Egne arrangement - leirer 0 0 5 090 3210 - NRI-koret 0 0 3 093 Sum

Detaljer

Fjell-lydagen Søndag 1. juni i Fjell-lyhallen. Fjell-lydagen er familiefest. Velkommen fine dager på Fjell-ly!

Fjell-lydagen Søndag 1. juni i Fjell-lyhallen. Fjell-lydagen er familiefest. Velkommen fine dager på Fjell-ly! nr. 2-2014 49 nr. 1-2012 - 47. årgang Organ for Midthordland Indremisjon Midthordland Indremisjon sin 51.årsmelding Årsmøte for Midthordland Indremisjon lørdag 31.mai 2014, i møtesalen på Fjell-ly Program.

Detaljer

INNLEDNING. Vårt kall er å vinne, utvikle, utruste og sende.

INNLEDNING. Vårt kall er å vinne, utvikle, utruste og sende. 1 INNLEDNING Vårt kall er å vinne, utvikle, utruste og sende. Vårt kall er å vinne, utvikle, utruste og sende. Dette vil vi oppnå ved et mangfoldig indremisjonsarbeid i hele kretsen rettet mot barn, unge,

Detaljer

Navnet Jesus blekner aldri

Navnet Jesus blekner aldri nr. 5-2013 48 årgang nr. 1-2012 - 47. årgang Organ for Midthordland Indremisjon Navnet Jesus blekner aldri Ja dette var avslutningsangen som ljomet i Bibelskolehallen under årets Gla` Sang i Vest, der

Detaljer

nr. 4-2015 50 årgang Jes. 40, 29-31 Organ for Midthordland Indremisjon «Han gir den trette kraft, og den som ikke har krefter, gir han stor styrke.

nr. 4-2015 50 årgang Jes. 40, 29-31 Organ for Midthordland Indremisjon «Han gir den trette kraft, og den som ikke har krefter, gir han stor styrke. nr. 4-2015 50 årgang Organ for Midthordland Indremisjon Jes. 40, 29-31 «Han gir den trette kraft, og den som ikke har krefter, gir han stor styrke. Gutter blir trette og slitne, unge menn snubler og faller.

Detaljer

RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader

RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader 3000 Matsalg avg.pl.-andre 1 059 462 887 048 3001 Matsalg avg.pl.-egne arr. 6 078 10 039 3002 Catering matsalg - 14%

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2011 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole 09 barnelederkonferanse 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole En hammer i Guds hånd PROGRAM Fredag: 18-19 Innkvartering 19.00 Kvelds 20.00 Klar, ferdig - BYGG Jarle Waldemar: Kreativ formidling Bli kjent Gruppearbeid/-samtale

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre)

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301 0-6 2014 Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Side 2 av 5 Inntekter 2014 2013 3100 SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE -1 750,00-35 748,50

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5 Regnskapsrapport Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009 Versjon: no 1.5 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5)

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader 3000 Matsalg avg.pl.-andre 1.060.131 845.906 3001 Matsalg avg.pl.-egne arr. - 287.377 3002 Catering matsalg - 14% 161.382

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Vedtatt på årsmøte 13.februar 2008 1.0 Navn. Misjonsforsamlingens navn er Misjonssalen Sandnes (Opprinnelig stiftet som en Kinamisjonsforening i Sandnes

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

BIBELHELG MOLDE BEDEHUS 2.-4. november Egil Sjåstad taler (lærer på Fjellhaug Misjonshøgskole NLM)

BIBELHELG MOLDE BEDEHUS 2.-4. november Egil Sjåstad taler (lærer på Fjellhaug Misjonshøgskole NLM) BIBELHELG MOLDE BEDEHUS 2.-4. november Egil Sjåstad taler (lærer på Fjellhaug Misjonshøgskole NLM) Arr: Molde Indremisjon og Misjonssambandet Tilsluttet Indremisjonsforbundet Velkommen ti l oss og det

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Årsmøte torsdag 21. mai 2015 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2014/15 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Årsmøte. Tau Bedehus 24.01.2011

Årsmøte. Tau Bedehus 24.01.2011 Årsmøte Tau Bedehus 24.01.2011 Innkalling til årsmøte Tau Bedehus Mandag 24.01.2011 kl. 19.00 Andakt ved Rekebord etter årsmøte Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Valg av møteleder Valg av

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: November År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: November År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: November År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG 44 Bibelhelg 1-3 november med Johnn Hardang Vellykket høstmøte på Molde bedehus Finn frem Bibelen! Førjulsmesse 16. november fra kl. 10.00 www.moldebedehus.no

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG 45 17. mai fest kl. 1800 Huskonsert 25. mai Nyheter om høsten 2014 Hva har skjedd siden forrige utgivelse av MI-nytt? www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Organisasjonsnr. 980343391 Virksomhetens art Ordet og Israel er en bevegelse som ble stiftet i 1978 Den har som formål formidle budskap om bibelen og at jødene er Guds

Detaljer

Program Sommerstevnet 28. juli til 1. august 2010

Program Sommerstevnet 28. juli til 1. august 2010 Program Sommerstevnet 28. juli til 1. august 2010 imf.no 19.30 Åpningsmøte. Evangelist Irene K Alnes taler. 10.30 Bibeltime Radiopastor Johnn Hardang taler. 10.30 Bibeltime. Radiopastor Johnn Hardang taler.

Detaljer

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 1 042 873 795 212 Annen driftsinntekt 8 646 2 223 Sum driftsinntekter 1 051 519 797 435 Lønnskostnader m.m. 1 162 792 171 740 Annen

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Desember År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Desember År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Desember År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT KRETSMØTE NRI 18. okt. 2014

EKSTRAORDINÆRT KRETSMØTE NRI 18. okt. 2014 EKSTRAORDINÆRT KRETSMØTE NRI 18. okt. 2014 Kretsstyret i NRI har vedtatt å kalle inn til ekstraordinært årsmøte på Molde bedehus i oktober for å drøfte kretsens svært alvorlige økonomiske situasjon, og

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009 Resultatrekneskap 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salsinntekter 685 192 508 460 Andre driftsinntekter 77 000 0 Sum driftsinntekter 762 192 508 460 Varekostnader 79 307 83 412 Lønskostnader

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

www.moldebedehus.no BIBELHELG 4-6 APRIL REFERAT FRA ÅRSMØTET PÅSKEMØTER PÅ FRÆNABU 10-13 APRIL KONSTITUERING AV STYRET I MI

www.moldebedehus.no BIBELHELG 4-6 APRIL REFERAT FRA ÅRSMØTET PÅSKEMØTER PÅ FRÆNABU 10-13 APRIL KONSTITUERING AV STYRET I MI INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2014 ÅRGANG 45 BIBELHELG 4-6 APRIL REFERAT FRA ÅRSMØTET PÅSKEMØTER PÅ FRÆNABU 10-13 APRIL KONSTITUERING AV STYRET I MI www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2013 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010 Årsmøte Tau Bedehus 06.01.2010 Innkalling til årsmøte Tau Bedehus Onsdag 06.01.2010 kl 19.30 Andakt ved Arne Helleland Bevertning Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Valg av møteleder Valg

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr Balanse 2010 2009 Endring i kr EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 1240 Ridehus 41 760,00 46 400,00-4 640,00 1241 Nytt ridehus 1 682 613,50 1

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Medlemskontingent 521 767,00 488 410,00 3011 Sponsorinnt. - avg.pl. 61 700,00 95 800,00 3015 Salg pro-shop 10 940,00 15 599,20 3016

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Resultatregnskap. Herøy Vasslag SA. Driftsinntekter og -kostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Herøy Vasslag SA. Driftsinntekter og -kostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note Vassavgift 8 902 414 8 302 903 Sum driftsinntekter 8 902 414 8 302 903 Personalkostnader 2 1 665 836 1 681 753 Ordinære avskrivninger 4 3 349 655 3 670

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av:

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av: eton LEVANGER HÅNDBALLKLUBB Perioderapport juli - august 2012 Rapporten er utarbeidet av: Leiv Tore Berg Telefon: 90914523 Epost: leiv.berg@smnregnskap.no Dato: 24.09.2012 2012 2011 Autorisert regnskapsførerselskap:

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2013 ÅRGANG 44 Velkommen til Åpen Bibelgruppe Bibelhelg 20-22 September Lørdag på Torget 7. september Barneopplegg i peisestuen på noen søndagsmøter www.moldebedehus.no

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen.

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen. Landsting 8.-10. april 2011 Sak 4 Regnskap Sak 4.1 Regnskap 2009 Sak 4.1.1 Årsregnskap 2009 forbund Vedlegg: - Revidert resultatregnskap (samlet regnskap) og balanse - Noter - Revisors beretning Landsstyrets

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2015. Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk.

Årsregnskap 2015. Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk. Årsregnskap 2015 Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk. Årsregnskap 2015 for IBRA Media Norge Foretaksnr. 977129583 IBRA Media Norge Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

for Namdal Landbrukstjenester

for Namdal Landbrukstjenester Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Mandag 4. mars 2013 klokken 18.00 Innkallingen blir i år sendt ut i post. Styres årsberetning og regnskap, vil være å finne på www.brunlanesjordvanning.no.

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

SLIMESTAD BEDEHUS OG GRENDETUN TORSDAG 06. MARS 2014 KL. 19.00 ----------------------------------------

SLIMESTAD BEDEHUS OG GRENDETUN TORSDAG 06. MARS 2014 KL. 19.00 ---------------------------------------- Til oppsittere på Ytre Egeland inkl. Kloster, Lindland, Slimestad og andre med tilknytning til Slimestad bedehus INNKALLING TIL ÅRSMØTE!!!!!!! SLIMESTAD BEDEHUS OG GRENDETUN TORSDAG 06. MARS 2014 KL. 19.00

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 8 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 8 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 8 2014 ÅRGANG 45 Julekonsert med Pareli 7. desember på bedehuset Førjulstoner 14. desember Informasjon om arbeidet i Molde Indremisjon Julefest 28. desember www.moldebedehus.no

Detaljer

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009 Ålen idrettslag Resultatregnskap 2009 Note Inntekter Diverse inntekter 1.060.218 Sponsoravtaler 246.500 NM orientering 100.000 Offentlige tilskudd 1 188.467 Medlemskontingent 75.300 Sum inntekter 1.670.485

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap - spesifisert

Resultatregnskap - spesifisert Resultatregnskap - spesifisert Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt -6 223 366,98-5 466 506,00 3000 Salgsinntekter vannavgift -6 265 048,48-5 466 506,00 3002 Motkto. viderefakt. kostnader 41

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

Reiserute 01.01.11 til 30.06.11 - Personer

Reiserute 01.01.11 til 30.06.11 - Personer Reiserute 01.01.11 til 30.06.11 - Personer Brynestad Stine Marie (ImF-ung) 01.04-03.04 Ten leir Frænabu Eikrem, Kåre 11.01 Innfjorden - BT 26.01 Farstad/Hustad/Vassenden 09.02 Tornes - BT 24.02 Vågane

Detaljer

Barneleir på Solhøgda 17-18 april

Barneleir på Solhøgda 17-18 april Nr. 2, mai 2010 Her er en ny utgave av Agder Nytt! I denne utgaven får du en oppdatering på vårens mange aktiviteter. Fra denne utgaven: Barneleir på Solhøgda 17-18 april... 1 Kula & Myggen... 2 Flott

Detaljer