Professor dr.juris Ståle Eskeland: Kritisk juridisk virksomhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Professor dr.juris Ståle Eskeland: Kritisk juridisk virksomhet"

Transkript

1 1 Scandinavian critical Thory roundtable nr. 3: Kritisk teori og kritisk praksis Universitetet i Oslo lørdag 26. november 2011 Professor dr.juris Ståle Eskeland: Kritisk juridisk virksomhet Fellesnevneren for akademisk arbeid er søken etter sannhet. Søken etter sannhet kan ha verdi i seg selv, men for mitt akademiske arbeid er det ikke en tilstrekkelig målsetting. Den overordnede målsettingen for alt jeg gjør, er å bidra til å skape bedre livsvilkår for alle mennesker. Tilfeldigheter har gjort at jeg de siste 20 år, som professor med særlig ansvar for strafferett, har konsentrert arbeidet om å finne sanne svar på spørsmål som er av strafferettslige interesse. Søken etter sannhet er innenfor denne rammen et middel brukt på to arenaer. For det første søker jeg etter innholdet i gjeldende strafferett. I rettsvitenskapen er gjeldende rett det som er sant. Utsagnet trenger en presisering: Gjeldende rett er selvsagt ikke sann i samme forstand som empiriske forhold, for eksempel om en person er levende eller død. Men det er heller ikke slik at enhver påstand fra en jurist om hva gjeldende rett går ut på er subjektiv og kan bestrides av andre jurister. Mye gjeldende rett er sikker, udiskutabel, og i denne forstand sann. Noen ganger er det ikke mulig å si med noen særlig grad av sikkerhet hva gjeldende rett er. I så fall er min oppgave å klarlegge hvilke argumenter som taler for og imot at en regel har et bestemt innhold. Den konklusjon jeg kommer til, anser jeg for sann i betydningen at de beste argumenter etter min mening sett under ett taler for den, mens argumenter som taler mot den samlet sett ikke er så tungveiende. For det annet søker jeg å klarlegge empiriske forhold, for eksempel hvor utbredt er kriminalitet? Hvem begår den? Hvor alvorlig er den? Osv. Det er en selvfølge at arbeidet skal være av kritisk karakter. Sannhetssøking er pr. definisjon kritisk, i det det bare finnes én sannhet. Med dette mener jeg selvsagt ikke å si at det ikke finnes fenomener i menneskelivet som ikke kan deles inn i kategoriene sant eller usant. Verdier hva som er godt og hva som ikke er godt finnes det ikke noe sant svar på. Det betyr ikke at verdier ikke inngår i mine analyser av strafferettslige fenomener. Bl.a. forsøker jeg å finne ut om ledere som sier at de i sitt arbeid søker å realisere visse verdier, faktisk gjør det og i tilfelle i hvilken grad. Det har etter hvert gått opp for meg at

2 2 dobbeltkomunikasjon er et interessant forskningsfelt, særlig dobbeltkommunikasjon blant ledere. I boken De mest alvorlige forbrytelser som kom i mai 2011 på Cappelen Damm Akademisk, og som er foranledningen til at jeg ble invitert til å holde et innlegg på dette seminaret, analyserer jeg innholdet i syv forbrytelseskategorier: Aggresjonsforbrytelsen Folkemord Forbrytelser mot menneskeheten Krigsforbrytelser Tortur Terror Bruk av masseødeleggelsesvåpen Det som er felles for de syv kategoriene, er at de rammer liv og helse og i mange tilfeller skade på eiendom, som regel i meget stort omfang. De fleste forbrytelsene som faller inn under disse kategorien er begått av statsledere som har misbrukt sin posisjon til å beordre, direkte eller indirekte, sine undersåtter til å begå forbrytelsene. Professor i statsvitenskap ved University of Hawaii, Rudolph Rummel, har undersøkt og beregnet hvor mange mennesker som er blitt drept av statsledere og regjeringer i perioden Han konkluderer: 1 «In total, during the first eighty-eight years of this century, almost 170 million men, women, and children have been shot, beaten, tortured, knifed, burned, starved, frozen, crushed, or worked to death; buried alive, drowned, hung, bombed, or killed in any other of the myriad ways governments have inflicted death on unarmed, helpless citizens and foreigners. The dead even could conceivably be nearly 360 million people. Da er millioner av falne soldater på slagmarken i alle krigene, inklusive første og andre verdenskrig, holdt utenfor. 1 Rummel, R.J.: Death by government (1994) s. 9.

3 3 Da jeg leste dette i 2000, kom jeg til å tenke på en noe en av en av mine forgjengere innenfor strafferettsfaget, professor Johs. Andenæs, skrev i Jeg leste det den gangen, men forsto knapt alvoret. Andenæs skrev: 2 Min forgjenger som professor i strafferett, Jon Skeie, uttalte at når man har gransket den offentlige strafferett gjennom tidene, kunne man være fristet til å si at de fleste og groveste misgjerninger er øvet av offentlige myndigheter i rettens navn. Da jeg leste det som student, tenkte jeg at det måtte være en stor overdrivelse. I dag tror jeg han hadde rett. Boken De mest alvorlige forbrytelser er i utgangspunktet en rettsdogmatisk fremstilling, hvor jeg analyserer innholdet i de syv forbrytelsekategoriene etter norsk rett og etter folkeretten. Men boken inneholder også noe mer og annet enn det man finner i tradisjonelle strafferettsbøker. Jeg har forsøkt å bringe meg selv og leseren i nærkontakt med selve handlingene massedrapene, torturen, terroren kort sagt helvete på jord. I kapittel 1 har jeg gitt noen tall over forekomsten av forbrytelsene, målt med antall drepte. For eksempel det velkjente at ca. seks millioner jøder ble drept i Hitlers konsentrasjonsleire, og det mindre kjente, at ca sivile er drept i Afghanistan siden USA angrep Afghanistan 7. oktober Og i det enkelte kapittel har jeg beskrevet faktiske forbrytelser som er begått, for om mulig å gjøre leseren i stand til å forstå hva jeg skriver om. For eksempel siterer jeg en beskrivelse av virkningen av atombomben som ble sluppet over Nagasaki 9. august 1945: 3 Nagasaki ble en dødens by, hvor ikke engang lyden av insekter kunne høres. Etter en stund begynte utallige menn, kvinner og barn å samles langs elven Urakami for å drikke vann. Hår, klær og brent hud hang som filler rundt dem. De døde én etter én i vannet eller på elvebredden, mens de innstendig bad om hjelp.fire måneder senere var mennesker omkommet og skadd, idenne katastrofen som rammet Nagasaki, som en forsmak på apokalypsen.» Og jeg beskriver torturen som den tyske SS-offiseren Karl-Hans Herman Klinge av Høyesterett ble dømt til døden for å ha utført: 4 Slag med cm lange gummikabler, surret sammen 3 og 3 medtjæreband, og med vanlige norske politikøller. 2 Andenæs, Johs.: Straffen som problem (1996) s Sitert fra Mærli, Morten Bremer: Atomvåpen det du ikke vet, det du ikke vil vite (2009) s Norsk Retstidende 1946 s. 217.

4 4 Ørefiker og slag med knyttet neve. Wadenklemmen, leggklemmer, et redskap som skulle øve trykk på tykkleggmusklene og som ble tatt i bruk fra slutten av 1942 eller førstningen av Kaldt bad som ble tatt i bruk i førstningen av De kalde badene ble foretatt i vann tappet direkte fra kranen. Etter at den som skulle forhøresvar avkledd ble han forsynt med håndjern og bena ble bundet sammen.deretter ble han lempet opp i badekaret og dukket under gjentatte ganger.dersom han søkte å holde pusten ble han stundom dunket i mellomgulvet. Mellom hver dukkert ble det stillet spørsmål til ham. Og jeg beskriver tortur som en fange på Guantánamo er blitt utsatt for i vår samtid av vår nærmeste allierte: 5 Han var boltet til gulvet. Hender og føtter var bundet med lenker. De nye teknikkene ble fulgt opp med 20-timers avhør av fangen. Han var dehydrert og fikk drypp fra en flaske som hang på veggen. Føttene var hovnet opp og han urinerte på seg selv. Han måtte kle seg naken, ble slått, holdt søvnløs og truet med glefsende hunder. Fange 063 måtte se på videoopptak fra 9/11. Lyden var skrudd veldig høyt opp. Luftkjølings-apparatet ble skrudd av og på for å variere temperaturen. Avhørslederen fortalte fange 063 at de aktet å bruke løkmetoden på ham. Fangen ble fortalt at han ville bli fratatt enhver kontroll over eget liv. Lag etter lag etter lag, var formuleringen som ble brukt av avhørslederen. Fange 063 ble torturert sammenhengende i 50 dager. Rumsfeld var personlig engasjert i avhørene av al Qahtani, og snakket ukentlig med general Geoffrey Miller fra sent i 2002 og til tidlig i General Miller hadde så stor suksess med sin nye linje på Guantánamo, at han ble sendt videre til Abu Ghraib-fengselet i Irak. General Miller var øverste sjef på Guantánamo. Dette er likevel fjerne handlinger i tid og/eller geografisk. De rammer ikke oss. Men jeg har forsøkt å følge Arnulf Øverlands appell: Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv. For å skape nærhet til virkeligheten innledes derfor hvert kapittel med et kort sitat, en uttalelse eller et dikt. For eksempel begynner kapittel 5 Aggresjonsforbrytelsen med følgende 5 Sitert fra Borgen, Erling: Fredsnasjonens hemmeligheter (2009) s

5 5 sitat fra Johan Ludvig Mowinkels tate til vinneren av Nobels fredspris for 1929, Frank Kellogg, ti år før andre verdenskrig brøt ut: We must bring people to understand that it is not enough to proclaim war to be a crime, but that it is necessary for all men to recognize with every sense and emotion that the murder of hundreds of thousands of human beings to settle an international dispute is no more justifiable, no more pardonable than the murder of a single individual to settle some personal quarrel. Men fremdeles er dette fjernt en god festtale eller et godt dikt har alltid det ved seg at de evner å skape både nærhet og distanse til mottakeren på samme tid. For i noen grad å bøte på dette har jeg tatt opp dagsaktuelle forhold som angår norsk deltakelse i de nye krigene: Angrepet på Kosvo/Jugoslavia i 1999, angrepet på Afghanistan i 2001 og angrepet på Irak i Min konklusjon er at norske myndigheter er ansvarlige for medvirkning til aggresjonsforbrytelse i alle tre tilfeller. Det å starte disse krigene var en aggresjonsforbrytelse etter folkeretten, fordi det ikke forelå mandat fra FNs sikkerhetsråd eller en selvforsvarssituasjon. Det var også straffbare brudd på grunnlovens forbud mot angrepskrig. Jeg behandler også strafferettslige sider ved norske militære avdelingers overlevering av fanger til amerikanske og afghanske myndigheter i Afghanistan. Siden vi vet at det forekommer tortur i både afghanske og amerikanske fengsler, kan norske myndigheter ha gjort seg skyldige i medvirkning til tortur ved å overlevere fanger. Det spiller ingen rolle for straffansvaret at forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Eriksen i 2006 inngikk avtale med afghanske myndigheter om at de ikke skal torturere fanger overlevert av norske militære. Jeg fulgte dette opp i en artikkel i Aftenposten 17. oktober: «Tortur finansiert fra Vesten», er tittelen på en artikkel skrevet av Aftenpostens utenriksmedarbeider Halvor Tjønn 12. oktober. Tjønn viser til en nylig fremlagt FN-rapport som dokumenterer utbredt bruk av tortur i fengsler og avhørssentra som drives av det afghanske politiet. Afghanske regjeringsstyrker gir stort sett blaffen i forbudet mot tortur, fremgår det av FNrapporten. Det fremgår også at budsjettene til de aktuelle afghanske myndighetene er i sin helhet dekket fra vestlige kilder. Det er neppe noen dristig antagelse at også Norge bidrar. Det er en kjent sak at norske myndigheter i Afghanistan overleverer fanger til afghanske myndigheter.

6 6 NRK viste nylig Erling Borgens film Døden i Camp Delta. Det er en rystende dokumentasjon av tortur på Guantánamo, hvor fanger som blir tatt i Afghanistan ofte havner. Vi ser blant annet daværende forsvarsminister Kristin Krohn Devold (H), for anledningen kledd i bunad, omfavne daværende forsvarsminister i USA, Donald Rumsfeld. Rumsfeld hadde godkjent torturen. Et hundretall amerikanske advokater jobber gratis for å få fangene ut av det helvete som dokumenteres i FN-rapporten og i filmen. Norske myndigheter, derimot, er med å legge grunnlaget for at torturen i Afghanistan kan fortsette. Etter det som nå er kjent, fra pålitelige kilder, må norsk finansiering av afghanske fengsler og avhørssentra opphøre omgående. Praksisen med overlevering av fanger til afghanske myndigheter må stanses. I motsatt fall kan norske myndigheter bli ansvarlige for medvirkning til tortur. Det er straffbart, etter norsk lov og etter folkeretten - ikke bare «ikke enkelt», som Tjønn skriver. Riksadvokaten må umiddelbart beordre etterforskning. Det har han plikt til etter norsk lov - hvis noen skulle være i tvil. Stortingsrepresentantene fra alle partier må stemme nei til forslagene i statsbudsjettet om finansiering av aktiviteter i Afghanistan som kan knyttes til torturen som foregår. Alle representantene plikter - i likhet med stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) som nylig med rette ble bøtelagt for å ha brutt norsk straffelov i Riga - å følge norsk lov. Det er straffbart å medvirke til tortur i Afghanistan. I boken behandler jeg også Aker Kværners vedlikehold av fangeleiren på Guantanamo som klart var medvirkning til tortur etter at ledelsen i Aker Kværner ble klar over at det foregikk tortur i leiren - uten å stanse vedlikeholdsarbeidet. Riksadvokaten bestemte i 2007 at Aker Kværner ikke skulle etterforskes. Han begrunnet avgjørelsen med at det var tvilsomt om Aker Kværner kunne straffes, dels fordi det var tvilsomt om vedlikeholdsarbeidet var å anse som medvirkningshandlinger, dels om strl. 48 a om foretaksansvar ville omfatte Aker Kværner. Begge begrunnelsene er uholdbare. Dette er jo nære forhold, i den forstand at det er norske rettssubjekter regjeringen og et av landets største industrikonsern som har begått handlingene. Men det er fremdeles fjernt, fordi handlingene er utført på andre kontinenter. Vi kjenner ikke ofrene.

7 7 Terror er som nevnt en av de syv forbrytelsekategoriene jeg behandler i boken. Da jeg skrev boken, var det for meg en teoretisk problemstilling, uten forbindelse til terrorhandlinger her i Norge. 22. juli 2011 ble en vekker. 77 drepte i bombeangrepet på regjeringskvartalet og i massakren på Utøya utløste en landesorg som vel ennå ikke er avsluttet. Jeg var på vei opp Slottsbakken da bomben utenfor Regjeringskvartalet gikk av. Jeg hørte, bak meg, et vanvittig smell. Min første tanke var at smellet var mange ganger kraftigere enn smellet fra sprengning under anleggsarbeid. Og så tenkte jeg at slik må det oppleves når veibombene går av i Irak og Afghanistan. Jeg snudde meg ikke for å se om det var røyk å se over hustakene. Tanken om at det hadde skjedd en terrorhandling i Norge falt meg ikke inn. Det skjønte jeg først da jeg i fiskedisken på Meny ti minutter senere fikk til svar, da jeg pekte på noen laksestykker, at regjeringskvartalet var sprengt i lufta. Den unge ekspeditøren var blek i ansiktet. Dette var nært, for nært, for mange. Etter som dagene har gått, har jeg tenkt på alle dem som daglig mister en bror, en søster, en far, en mor, en bestefar, en bestemor eller en nær venn i krigene som pågår, hele tiden. Noen av krigene er Norge med i. Jeg har også tenkt på dem som blir torturert i fengsler, også i fengsler som drives av våre nære allierte. Norge er nøye med å forsikre Europarådets torturkomite, når den kritiserer forhold i norske fengsler og andre lukkede institusjoner, om at alt som er mulig gjøres for å bedre forholdene. Hvordan Norge behandler fanger vi tar i andre land, ligger utenfor Torturkomiteens mandat. For meg har det vært viktig i denne boken å skape nærhet mellom handlinger som norske myndigheter og norske selskaper begår langt hjemmefra, og de straffebud som gjelder. Og det har vært viktig å holde et speil opp for meg selv og andre, særlig jurister, om at vi ikke kan dekke oss bak de tekniske forbrytelseskategoriene. Inne i dem skjuler seg ja, helvete. Det er derfor vi skal være opptatt av dem, ikke primært fordi de reiser noen interessante problemer om den nøyaktige rekkevidden, for eksempel om såkalt dolus eventualis gjelder som skyldform i folkeretten. 22. juli - handlingene har blitt møtt med et unisont krav om at de må føre til et styrket demokrati og en styrket rettsstat her hjemme. Alle gode krefter må settes inn for at det skal skje. Det er ingen selvfølge. Det har også vært påpekt, med

8 8 god grunn, at gjerningspersonen må få en rettferdig rettssak, i samsvar med de rettssikkerhetsgarantier som enhver tiltalt har krav på. Det er flott. Men budskapet fra regjeringen med Jens Stoltenberg i spissen og et samlet politisk miljø har en bismak. Det er en grunnleggende regel i vår rett og i folkeretten at ingen står over loven. Straffelovgivningen gjelder for alle. Men slik er det ikke i praksis. Piet Hein, har sagt det jeg har forsøkt å formidle i en fagbok, på noen få verselinjer, som innleder kapittel 20 i boken Om straff og andre virkemidler for å redusere forekomsten av internasjonale forbrytelser (s. 289): Lov og ret er et net med så sære masker i At de små sidder fast mens de svære slipper fri Bokens siste kapittel har tittelen En drøm. Boken slutter slik (s. 315): Da den muslimske sultanen og hærføreren Saladin ( ) hadde gjenerobret Jerusalem fra de kristne korsfarerne i 1187, bestemte han at Jerusalem skulle være en åpen by med fri religionsutøvelse for muslimer, kristne og jøder. Mennesker som var drevet ut av byen og som ønsket å komme tilbake, fikk fritt leide. Vi kan hente inspirasjon fra Saladin. Han må ha hatt evnen til å se mennesket under soldatenes rustninger, slik Erik Bye gjorde da han i 1944 som medlem av en norsk motstandsgruppe satt på post med skarpladd gevær. De hørte en tysk patrulje komme imot dem. Bye skriver (s. 315): «Mannen jeg hadde i mitt sikte kunne jeg min isnende angst til tross ikke ha bommet på. Da skjedde det ja, det nesten uhørte. Nettopp denne mannen tok av seg hjelmen og tørket seg om pannen. Han viste meg ansiktet sitt, et ungt, blekt, engstelig ansikt som hujet morsomheter på et for meg uforståelig tysk, men jeg så at han lo med bleke lepper og at han holdt på å gjøre i buksen,

9 9 akkurat som jeg, og gjerne ville hjem til mor uten andre hull i kroppen enn dem Vårherre hadde gitt ham. Ved å ta av seg hjelmen og vise meg sitt ansikt kunne han ha omgjort meg fra soldat til drapsmann, og det ville jeg aldri ha kunnet tilgi ham. Det er altså dette med ansikter, det hele gjelder.» Boken er tilegnet mine tre barnebarn Sverre (6), Karen (3) og Jeppe (1) som har inspirert meg til å holde fast ved troen på at det er mulig å skape en verden hvor de mest alvorlige forbrytelser tilhører fortiden. * Et annet strafferettslig område som jeg har arbeidet mye med de siste 15 årene er justismord. Jeg ble i 1997 bedt om å se nærmere på holdbarheten av bevisene som lå til grunn for at Fredrik Fasting Torgersen i 1958 ble dømt til livsvarig fengsel og 10 års sikring for et seksualdrap. Det resulterte i en 500 sider lang utredning i 2005 hvor konklusjonen er at alle bevisene var feiltolket. 6 Det finnes ikke bevismessig dekning for den fellende dommen. Men mine studier ga grunnlag for en enda sterkere konklusjon: Torgersen kan ikke ha begått drapet det er en umulighet. Den fellende dommen er altså et justismord. På dette grunnlaget har jeg fortsatt arbeidet for å få saken gjenopptatt, sammen med Torgersens advokat gjennom mange år, Erling Moss. Det har så langt ikke lykkes. 7 Viktigere i en forskningsmessig sammenheng er at jeg gjennom arbeidet med bevisene i Torgersen-saken, i nært samarbeid med bl.a. akademikere innenfor medisin, naturvitenskap, statistikk og vitenskapsteori - oppdaget et annet forhold av vidtrekkende betydning. Norske domstolers konklusjon om at en tiltalt er skyldig utover rimelig tvil er ofte basert på gjetning, ikke på rasjonelle slutninger fra det vi vet i dag - vitneforklaringer, tekniske spor osv. - til at tiltalte er skyldig. Likhet mellom to funn blir ofte tolket som bevis for at det er sammenheng mellom funnene, uten at det er saklig grunnlag for en slik slutning. Det var bl.a. slike feilslutninger som felte Torgersen i Fortsatt arbeid med denne problematikken brakte meg i kontakt med forskning i USA som viste at det samme fenomenet er utbredt også i amerikanske 6 Utredningen ligger på 7 Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker har to ganger avslått Torgersens begjæring om gjenopptakelse (2006 og 2010). Torgersen har i mai 2011 anlagt sivil sak mot Gjenopptakelseskommisjonen for å få kjent avslagene ugyldige. Prosessfullmektig er advokat (med møterett for Høyesterett) Jan Tennøe. Han ble så forferdet da han leste Gjenopptakelseskommisjonens begrunnelsen at han fører saken uten å ta betalt.

10 10 domstoler. I 2005 publiserte tidsskriftet Science en artikkel av to amerikanske forskere, Michael Saks og Jonathan Koehler, med tittelen : The Coming paradigm Shift in Forensic Identification Science. 8 DNA-teknologien hadde gjort det mulig å avdekke justismord i langt større utstrekning enn tilfellet var før DNA-teknologiens inntog. I artikkelen analyserer de to forskerne bevismessige feilslutninger som lå til grunn for 86 domfellelser som vi med sikkerhet vet var justismord. I 3 av 4 saker forekom feilaktige vitneuttalelser. Men viktigere, og mer skremmende, var at i 2 av 3 saker hadde sakkyndige avgitt uttalelser i retning av at tiltalte var skyldig, hvilket altså var feil. Når det gjelder årsakene til dette, fremhever forfatterne særlig: 1. De sakkyndige hadde ikke vitenskapelig skolering. 2. De sakkyndige antok uten å ha saklig grunnlag for deg, at likhet mellom to funn betyr felles opphav. 3. De sakkyndige hadde den oppfatning at de tradisjonelle identifikasjonsmetodene var sikre. 4. De sakkyndige lot seg påvirke av utenforliggende omstendigheter. De sakkyndige hadde altså altfor ofte gått ut fra at dersom to funn er like (to fingeravtrykk, bittmerke/tenner og annet), så er dette uttrykk for felles opphav. I Saks og Koehlers materiale var bl.a. 14 personer blitt dømt til døden pga slik feilslutning. Et kjent eksempel er Krone-saken hvor tiltalte ble dømt til døden for mord fordi de sakkyndige mente bittmerket i offeret var avsatt av Krones tenner. DNA-testing senere viste at dommen var et justismord. Saken ble gjenopptatt og Krone deretter frifunnet. Den virkelige drapsmannen ble senere funnet også ved hjelp av DNA-analyser. Saks og Koehler påpeker også at de rettssakkyndige lar seg påvirke av utenforliggende hensyn (de er også mennesker med et følelsesliv) og dermed kan feilvurdere bevisene i disfavør av mistenkte. Både i Liland-saken, i Fritz Moens to saker og Torgersen-saken, hvor det var begått grufulle drap, i mange saker om seksuelt misbruk av barn og unge der uskyldige er dømt, er det mye som taler for at feilaktige konklusjoner fra sakkyndige helt eller delvis beror på at de lot seg påvirke av den opphissete stemningen som rådet i media og i befolkningen da bevisene ble vurdert. 8 Science 5. august Vol

11 11 Saks og Koehler konkluderer med at de rettssakkyndige må bruke vitenskapelige metoder til å belyse de problemstillingene som de står ovenfor. Bare da kan domstolene legge vekt på de sakkyndiges konklusjoner. Dette betyr at de sakkyndige må benytte metoder som er pålitelige, dvs. at metodene gir samme resultat uavhengig av når og av hvem de brukes. Metodenes styrke og svakheter må være kjent og tas med i vurderingen. Dessuten må det kunne tallfestes statistisk, hvis mulig, hvor sannsynlig det er at konklusjonene til de sakkyndige er riktige eller gale. Hvis undersøkelsene ikke oppfyller disse krav, kan domstolene ikke stole på de sakkyndiges konklusjoner og følgelig heller ikke bygge på dem. Saks og Koehler refererer nyere data fra kvalitetskontroll av sakkyndighetsarbeid som viste at det som er blitt framstilt som sikre metoder ikke er det. Feilprosentene for ulike metoder er store: fingeravtrykk: 4-20 %; spektrografisk stemmeidentifikasjon: 63 %; identifikasjon av håndskrift: %, identifikasjon av bittmerker: 64 % og mikroskopisk identifikasjon av hår: 12 %. Enhver tradisjonell identifikasjonsmetode har således feilkilder, til dels store feilkilder. Det må tas med i betraktning både av de sakkyndige og av retten slik at de sakkyndiges uttalelser ikke tillegges større vekt enn det som metodenes pålitelighet gir grunnlag for. Saks og Koehler utdyper dette ved særskilt å omtale identifikasjon av en skyldig ved hjelp av fingeravtrykk. Metoden har ry på seg for å være langt mer pålitelig enn det systematiske undersøkelser viser er tilfellet. Et fingeravtrykk funnet på åstedet peker således ikke alltid entydig mot en bestemt person. Saks og Koehler nevner bl.a at etter terroranslaget mot et tog i Madrid i mars 2004 ble en advokat i Oregon, USA, med 100 % sikkerhet utpekt av FBI som gjerningsmannen på grunnlag av et fingeravtrykk. Dette var feil. Spansk politi fant senere fram til en annen person som fingeravtrykket også passet til. Saks og Koehler skriver til avslutning at de ser for seg en vesentlig endring (paradimeskifte) i hvorledes rettssakkyndige arbeider og vurderer sine funn. Synsing og halvsannheter må bli erstattet med metoder som bygger på et vitenskapelig grunnlag og forsvarlige rutiner, skriver de. Ingen kan være uenig i det. Vi har ingen undersøkelse i Norge som er sammenlignbar med den undersøkelsen fra USA som Saks og Koehler presenterer. Men det står neppe

12 12 bedre til hos oss når det gjelder rettssakkyndig virksomhet. En rekke justismord som er avdekket de siste årene viser at de sakkyndige tok feil. * Konklusjoner jeg er kommet til både i arbeidet med de mest alvorlige forbrytelser og når det gjelder justismord, har ikke vakt begeistring hos dem som rammes av kritikken, naturlig nok. Boken De mest alvorlige forbrytelser er stort sett blitt møtt med taushet fra myndighetshold. Jeg har vært medredaktør og forfatter i to bøker om justismord: Per Brandtzæg og Ståle Eskeland: Rettsmedisinsk sakkyndighet i fortid, nåtid og fremtid (Cappelen Akademisk 2007) og Anders Bratholm og Ståle Eskeland: Justismord og rettssikkerhet (Universitetsforlaget 2008). Det sentrale i disse bøkene er avdekking av systemfeil i strafferettspleien. Det er faktisk slik at bevisvurdering i straffesaker i stor utstrekning er basert på gjetting. Slik har det vært i hundrevis av år og er det fremdeles. Kritikken rammer altså det man kan kalle et grunnleggende trekk i den juridiske kulturen en systemfeil, som står i sterk kontrast til en grunnleggende verdi innenfor strafferetten: Enhver rimelig tvil skal komme tiltalte til gode. Det er på denne bakgrunn ingen grunn til å overraskes over at motstanden mot å erkjenne systemsvikten har vært betydelig. To ganger, i 2006 og 2010, har Gjenopptakelseskommisjonen avslått Torgersens begjæring om gjenopptakelse. Enhver med et noenlunde åpent sinn som setter seg inn i saken vil forstå at Torgersen ble dømt på et uholdbart grunnlag. 9 Selv ikke det spesialopprettede organet Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, som kom i virksomhet fra 2004, har maktet å frigjøre seg fra fortidens tvangstrøye. Da Science-artikkelen ble lagt frem for kommisjonen ble den avvist som irrelevant for norske forhold. Det ble vist til at norske sakkyndige som regel har bedre og mer langvarig utdannelse enn amerikanske sakkyndige. Kommisjonen avviste at domstolen som felte Torgersen i Se dokumentasjon lagt ut på Her finner man også stevning og etterfølgende prosesskriv i saken som Torgersen har anlagt mot Gjenopptakelseskommisjonen. I stevningen skriver advokat Jan Tennøe bl.a.: Feilene i kommisjonsvedtakene som alle går i Torgersens disfavør, er så grove og så mange at det er vanskelig å forstå at slikt kan skje i en rettsstat som vi ønsker at Norge skal være. Tanken ledes i stedet hen på regimer hvor andre hensyn enn sakens bevisligheter er avgjørende for hva resultatet blir.

13 13 hadde trukket uholdbare konklusjoner fra likhet til sammenheng. Kommisjonen gjentok den samme feilen selv og resultatet var dermed gitt. Det er en nokså utakknemlig, men spennede, oppgave å arbeide som kritisk jurist. Det er langt mellom drammene i møtet med juridiske kolleger. Desto mer spennende og givende har samarbeidet med kolleger innenfor andre akademiske disipliner vært, og må jeg føye til med forfattere og journalister. Det er fristende avslutningsvis å sitere én setning fra filosofiprofessor Arne Johan Vetlesens anmeldelse av De mest alvorlige forbrytelser som sto i siste nummer av Apollon under tittelen Det handler om Norge, også : 10 Eskeland skriver slik man forventer av en jussprofessor: knapt og pregnant, med vekt på vurdering av argumenter. Denne uttalelsen satte jeg selvfølgelig pris på. Den er en attest fra en kollega som jeg har den største respekt for, om at jeg langt på vei har lykkes i det akademiske prosjekt som boken er. Kritisk teori og praksis har liten verdi som akademisk øvelse med mindre saklighetens fane holdes høyt. Hva saklighet er og krever, lærte jeg litt om av Arne Næss i min første studietid, og senere av Torstein Eckhoff og Anders Bratholm. Alle tre forente saklighet med engasjement for saker de trodde på. De har vært viktige forbilder for meg i mitt yrkesliv. 10 Forskningsmagasinet Apollon, Universitetet i Oslo, 4/2011 s. 51.

Anmeldelse av statsadvokat Anne Margrete Katteland for falske forklaringer i rettergang, subsidiært grov uforstand i tjenesten.

Anmeldelse av statsadvokat Anne Margrete Katteland for falske forklaringer i rettergang, subsidiært grov uforstand i tjenesten. Jan Tennøe Grindbakken 58, 0764 Oslo Mail: tennoe.jan@orange.fr Oslo politikammer Oslo dep Anmeldelse av statsadvokat Anne Margrete Katteland for falske forklaringer i rettergang, subsidiært grov uforstand

Detaljer

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere 1 OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE Magne Raundalen, barnepsykolog Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere Det finnes ingen oppskrift for hvordan vi

Detaljer

Innhold. Forord... 5. 0100 104503 GRMAT ABC i alminnelig strafferett 140101.indb 7 19.06.14 10:58

Innhold. Forord... 5. 0100 104503 GRMAT ABC i alminnelig strafferett 140101.indb 7 19.06.14 10:58 Innhold Husk gener Forord... 5 Kapittel 1 Introduksjon... 13 1.1 Problemstilling og oversikt over boken... 13 1.2 Hva består strafferetten av?... 19 1.3 Boken gir først og fremst en innføring... 21 Kapittel

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Harald Stabell) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Harald Stabell) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. november 2007 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2007-01864-A, (sak nr. 2007/872), straffesak, anke, A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

ANMELDELSE AV 10 MEDLEMMER AV GJENOPPTAKELSESKOMMISJONEN FOR AVGJØRELSE SOM DE HAR TRUFFET MOT BEDRE VITENDE.

ANMELDELSE AV 10 MEDLEMMER AV GJENOPPTAKELSESKOMMISJONEN FOR AVGJØRELSE SOM DE HAR TRUFFET MOT BEDRE VITENDE. Jan Tennøe Grindbakken 58, 0764 Oslo mail: tennoe.jan@orange.fr Oslo politikammer Oslo dep 0030 Oslo ANMELDELSE AV 10 MEDLEMMER AV GJENOPPTAKELSESKOMMISJONEN FOR AVGJØRELSE SOM DE HAR TRUFFET MOT BEDRE

Detaljer

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Vår egen rettferdighetssans forteller oss at en person som har begått en urett mot et annet menneske, er skyldig i den uretten han har begått. Det er få som ikke reagerer

Detaljer

Krever granskning av norske bombe- mål i Libya

Krever granskning av norske bombe- mål i Libya 1 Krever granskning av norske bombe- mål i Libya 1 2 Minst 60 sivile ble drept i løpet av fem ulike bombeangrep av NATO-fly i Libya, ifølge undersøkelser gjort av Human Rights Watch. Norge blir bedt om

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010 KRIG Rettferdigkrig? KambizZakaria DigitaleDokomenter HøgskoleniØstfold 23.feb.2010 S STUDIEOPPGAVE Denneoppgaveerenstudieoppgavehvorjeghartattformegkrigsomtemaoghar skrevetlittfaktaogkobletkrigmedetikkvedhjelpavendelkilder.oppgavenble

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i HR-2011-02175-U, (sak nr. 2011/1850), sivil sak, anke over kjennelse: Frank Johansen

Detaljer

Strafferett for ikke-jurister dag IV vår 2011

Strafferett for ikke-jurister dag IV vår 2011 Strafferett for ikke-jurister dag IV vår 2011 Stipendiat Synnøve Ugelvik Narkotikaforbrytelser I kategorien Forbrytelser mot samfunnet Legemiddelloven 31: Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne

Detaljer

JAN TENNØE. Prosesskrift til Oslo tingrett

JAN TENNØE. Prosesskrift til Oslo tingrett JAN TENNØE Advokat med møterett for Høyesterett Grindbakken 58, 0765 Oslo Tlf. 92 21 98 90, 0033 632 94 74 93 Mail: jantennoe@gmail.com Prosesskrift til Oslo tingrett Oslo tingretts sak nr.11 089355 TVI

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Høring - kriminalisering av visse forberedelseshandlinger til seksuelle overgrep mot mindreårige ("grooming")

Høring - kriminalisering av visse forberedelseshandlinger til seksuelle overgrep mot mindreårige (grooming) Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2006/04582 2006/01682-6 008 03.10.2006 Høring - kriminalisering av visse forberedelseshandlinger

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Sensorveiledning JUR4000P høsten 2014 - praktikumsoppgave i strafferett

Sensorveiledning JUR4000P høsten 2014 - praktikumsoppgave i strafferett Mats Iversen Stenmark Dato: 24. september 2014 Sensorveiledning JUR4000P høsten 2014 - praktikumsoppgave i strafferett I. Innledning Oppgaven er en praktikumsoppgave, og reiser sentrale problemstillinger

Detaljer

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Om forfatterne: Natalie Normann og Anan Singh har skrevet flere krimbøker sammen. En faktahest om å skrive historier (2007) var deres første bok for barn og unge og

Detaljer

EMD Ytringsfrihet. De Haes og Gijsels mot Belgia, dom av 24 februar 1997:

EMD Ytringsfrihet. De Haes og Gijsels mot Belgia, dom av 24 februar 1997: EMD Ytringsfrihet De Haes og Gijsels mot Belgia, dom av 24 februar 1997: Belgia ble dømt for å ha krenket ytringsfriheten i en sak to pressefolk klaget inn. De var blitt dømt for injurier av belgisk Høyesterett,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01357-A, (sak nr. 2014/417), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01357-A, (sak nr. 2014/417), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. juni 2014 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2014-01357-A, (sak nr. 2014/417), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

RETTSMEKLING TVISTELØSNING FOR FREMTIDEN?

RETTSMEKLING TVISTELØSNING FOR FREMTIDEN? RETTSMEKLING TVISTELØSNING FOR FREMTIDEN? INNLEDNING Siden 1. januar 1997 har et prøveprosjekt om rettsmekling vært utprøvd ved Tønsberg byrett, Agder lagmannsrett, Nordmøre herredsrett, Salten herredsrett,

Detaljer

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Side 1 av 5 Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert:

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Taushetsplikt og det gyldige samtykket

Taushetsplikt og det gyldige samtykket Taushetsplikt og det gyldige samtykket Advokat Cecilie Schjatvet 1. Forskerrollen ingen taushetsplikt uten avtale Personopplysningslova stiller ikke direkte krav til taushet Ingen særbestemmelse i lovgivningen

Detaljer

Vi har noen presiseringer til Støttegruppens brev datert 15. juni 2014: Det er ikke foreslått en fastleggelse av brannforløpet i 38 timer.

Vi har noen presiseringer til Støttegruppens brev datert 15. juni 2014: Det er ikke foreslått en fastleggelse av brannforløpet i 38 timer. 1 Riksadvokaten Postboks 8002 Dep 0030 OSLO TLF.: +47-22 47 78 50 EPOST: postmottak@riksadvokaten.no Asker, 19. juni 2014 SCANDINAVIAN STAR Vi har noen presiseringer til Støttegruppens brev datert 15.

Detaljer

Dror Mishani. Naboens sønn. Politietterforsker Avi Avrahams første sak. Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik

Dror Mishani. Naboens sønn. Politietterforsker Avi Avrahams første sak. Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik Dror Mishani Naboens sønn Politietterforsker Avi Avrahams første sak Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik Tilegnet Marta Hvordan møttes de? Ved en tilfeldighet, som alle andre? DENIS DIDEROT, Fatalisten

Detaljer

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus Vitne i straffesaker Trondheim tinghus Vitne i retten Et vitne hva er det? Et vitne er en som har kunnskap om noe, eller har opplevd noe, som kan gi viktig informasjon i en retts prosess. Også den som

Detaljer

Forfatteren har mottatt støtte fra Det faglitterære fond.

Forfatteren har mottatt støtte fra Det faglitterære fond. 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagsbilde: Norges Hjemmefrontmuseum Layout: akzidenz as ISBN: 978-82-489-1403-7 Forfatteren har mottatt støtte fra Det faglitterære fond.

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman Jørgen Brekke Doktor Fredrikis kabinett Kriminalroman Til mamma, for det aller meste Djevelen ynder å skjule seg. Første dag 1 Sluttet det her? Det føltes som om det lille, bedervede hjertet hennes slo

Detaljer

Forestillingen om herrefolket. vei ble gjennomført.

Forestillingen om herrefolket. vei ble gjennomført. Forestillingen om herrefolket Ofrene for Holocaust ble myrdet fordi nazistene så på dem som underlegne mennesker og samtidig en trussel mot sin egen folkegruppe. Nazistene mente selv at de tilhørte et

Detaljer

Fikk oppreisning etter å ha blitt ærekrenket

Fikk oppreisning etter å ha blitt ærekrenket - Aktuelt - Nyheter og aktuelt - Foreningen - Norsk Psykologforening Sakkyndig: Fikk oppreisning etter å ha blitt ærekrenket Publisert: 21.01.13 - Sist endret: 23.01.13 Av: Per Halvorsen Sakkyndige psykologer

Detaljer

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det?

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det? THE NORMAL HEART Av Larry Kramer Ned og Felix, som er svært ulike, er på date hjemme hos Ned. Utenforliggende utfordringer, som samfunnets aksept av homofil legning og den konstante overhengende smittefaren

Detaljer

Hvem drepte Jan Wiborg?

Hvem drepte Jan Wiborg? Knut Lindh Hvem drepte Jan Wiborg? 2014 Kagge Forlag AS Design: Bolt Designstudio / Anita Myhrvold Layout og ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 978-82-489-1566-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo

Detaljer

Professor Arild Linneberg Justismord, karakterdrap og

Professor Arild Linneberg Justismord, karakterdrap og Professor Arild Linneberg Justismord, karakterdrap og konstruerte fortellinger i retten Justismord er kjernen i dokumentarfilmen Norsk Standard som handler om norsk barnevern. Opprinnelig publisert på:

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

Når tilregnelighet går "under radaren hvem er skyldig? Gjenopptakelseskommisjonens praksis ved spørsmål om utilregnelighet. Pål Grøndahl, ph.d.

Når tilregnelighet går under radaren hvem er skyldig? Gjenopptakelseskommisjonens praksis ved spørsmål om utilregnelighet. Pål Grøndahl, ph.d. Når tilregnelighet går "under radaren hvem er skyldig? Gjenopptakelseskommisjonens praksis ved spørsmål om utilregnelighet Pål Grøndahl, ph.d. Ulf Stridbeck, Professor, Juridisk fakultet HELSE SØR-ØST

Detaljer

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger Forlaget Oktober En morgen, rett etter frokost, ringte det på. Jeg gikk mot døren for å åpne, men så

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Matrikkelloven med tilhørende rettskilder

Kurs i matrikkelføring. Matrikkelloven med tilhørende rettskilder Kurs i matrikkelføring Matrikkelloven med tilhørende rettskilder Innhold Innledning... 3 Viktigheten av holdbar (god) metode... 3 Offentlig rett og privat rett... 3 Rettskildene... 3 Hva er rettskilder...

Detaljer

Forelesninger alminnelig strafferett 4. 28. oktober 2010. 1. Forelesninger i alminnelig strafferett. Forholdet til spesiell strafferett

Forelesninger alminnelig strafferett 4. 28. oktober 2010. 1. Forelesninger i alminnelig strafferett. Forholdet til spesiell strafferett 1 Professor Ståle Eskeland: Forelesninger alminnelig strafferett 4. 28. oktober 2010 Disposisjon A. INTRODUKSJON 1. Forelesninger i alminnelig strafferett. Forholdet til spesiell strafferett 2. Formålet

Detaljer

Tilbaketreden fra forsøk sensorveiledning 4. avd.- høst 2011

Tilbaketreden fra forsøk sensorveiledning 4. avd.- høst 2011 Tilbaketreden fra forsøk sensorveiledning 4. avd.- høst 2011 GENERELT OM OPPGAVEN: Oppgaven er i første rekke en paragrafoppgave hvor prøven blir å tolke de enkelte ord og utrykk i strl. 50. Emnet er dessverre

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

IDÉER FOR ELEV ARBEIDER PÅ UNGDOMS SKOLEN

IDÉER FOR ELEV ARBEIDER PÅ UNGDOMS SKOLEN DIGITAL STORYTELLING I ENGELSKFAGET. DEL 1: IDÉER FOR ELEV ARBEIDER PÅ UNGDOMS SKOLEN Av: Anita Normann, lærer ved Charlottenlund ungdomsskole, Trondheim. Alle skoler har i dag teknologien som trengs for

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01806-A, (sak nr. 2008/1111), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01806-A, (sak nr. 2008/1111), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. oktober 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01806-A, (sak nr. 2008/1111), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Realkonkurrens og idealkonkurrens - sensorveiledning

Realkonkurrens og idealkonkurrens - sensorveiledning Realkonkurrens og idealkonkurrens - sensorveiledning 1. Innledning Realkonkurrens og idealkonkurrens betegner to ulike situasjoner der to eller flere forbrytelser kan pådømmes samtidig med én felles dom.

Detaljer

Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015

Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015 Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015 Flertydig tittel kan være ulike på så mange måter. Men "kristne" peker i retning av teologiens/konfesjonens betydning for skoletenkningen. Som norsk lutheraner

Detaljer

Ben Goldacre er lege og forfatter. Hans første bok Kvakksalverne ble nummer én på den britiske sakprosalisten, solgte over 400 000 eksemplarer bare i

Ben Goldacre er lege og forfatter. Hans første bok Kvakksalverne ble nummer én på den britiske sakprosalisten, solgte over 400 000 eksemplarer bare i Ben Goldacre er lege og forfatter. Hans første bok Kvakksalverne ble nummer én på den britiske sakprosalisten, solgte over 400 000 eksemplarer bare i Storbritannia, og er oversatt til 25 språk. Goldacre

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Glassveggen. Historien om en forbryter. Sammendrag, Glassveggen

Glassveggen. Historien om en forbryter. Sammendrag, Glassveggen Sammendrag, Glassveggen Webmaster ( 10.09.04 16:42 ) Ungdomsskole -> Norsk -> Bokreferat -> 10. klasse Målform: Bokmål Karakter: 6 Et sammendrag av boken "Glassveggen" av Paul Leer-Salvesen som er pensum

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Innspill til lærere og foreldre om veiledning av barn under rettssaken om terror og massedrap

Innspill til lærere og foreldre om veiledning av barn under rettssaken om terror og massedrap Innspill til lærere og foreldre om veiledning av barn under rettssaken om terror og massedrap - Refleksjoner om beskyttelse og involvering Av Magne Raundalen, Jon-Håkon Schultz og Åse Langballe Vi står

Detaljer

Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom

Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom To studier viser nytte av

Detaljer

Originaltittel: Brida 1990, Paulo Coelho 2008, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo. Oversatt av Kari og Kjell Risvik

Originaltittel: Brida 1990, Paulo Coelho 2008, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo. Oversatt av Kari og Kjell Risvik Originaltittel: Brida 1990, Paulo Coelho 2008, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo Oversatt av Kari og Kjell Risvik Omslagsdesign: Bazar Forlag Materialet i denne utgivelsen er omfattet av åndsverkslovens

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) sine synspunkter på hvorvidt fornærmede og/eller fornærmedes etterlatte bør få utvidede partsrettigheter

Detaljer

Vold og overgrep i nære relasjoner s Samarbeid mellom barneverntjenesten og politiet. Utfordringer og muligheter. Anders Henriksen. 15.

Vold og overgrep i nære relasjoner s Samarbeid mellom barneverntjenesten og politiet. Utfordringer og muligheter. Anders Henriksen. 15. Vold og overgrep i nære relasjoner s Samarbeid mellom barneverntjenesten og politiet Utfordringer og muligheter Anders Henriksen 15. Oktober 2015 Fylkesmennenes barnevernssamling Side 2 Fagdirektorat og

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i bioteknologiloven. straffebestemmelsen

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i bioteknologiloven. straffebestemmelsen Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i bioteknologiloven straffebestemmelsen Høringsfrist: 8. januar 2013 1 1 Innledning og bakgrunn for høringsnotatet... 3 2 Om evaluering av bioteknologiloven...

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2006:10 Fornærmede i straffeprosessen

Høringsuttalelse NOU 2006:10 Fornærmede i straffeprosessen Justis- og politidepartementet Vår ref. #63135/1 Deres ref. 200603987 ES Postboks 8005 Dep GGK/AME 0030 OSLO Dato 15. sept. 2006 Høringsuttalelse NOU 2006:10 Fornærmede i straffeprosessen Redd Barna er

Detaljer

Innst. O. nr. 25 (2001-2002) Til Odelstinget

Innst. O. nr. 25 (2001-2002) Til Odelstinget nnst. O. nr. 25 (2001-2002) nnstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg og Ulf Erik Knudsen om lov om endringer i lov 8.april 1981 nr.

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

Wenche Gulbransen Falstad; Et temporært kunstprosjekt

Wenche Gulbransen Falstad; Et temporært kunstprosjekt Wenche Gulbransen Falstad; Et temporært kunstprosjekt Definisjon av oppgaven: Komiteen ønsker å 1. Markere Falstad 2. Formidle Falstads historie 3. At kunstprosjektet skal være et supplement i formidlingen

Detaljer

Bokloven og forskningen

Bokloven og forskningen Bokloven og forskningen Knut Løyland, Telemarksforsking Foredrag på Kulturrikets tilstand, Oslo den 30.10 2013 I forbindelse med den rød-grønne regjeringens ønske om å innføre enn boklov, ville den i forkant

Detaljer

Langfredag 2016: Mark 14,26-15,37

Langfredag 2016: Mark 14,26-15,37 Langfredag 2016: Mark 14,26-15,37 Vi har lyttet oss gjennom Jesu lidelseshistorie. Vi har hørt den før, på samme måte som nyhetssendingene fra Brussel stadig har repetert seg de siste dagene. Når voldsomme

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

Arne Haugestad KAPPEFALL. Et varslet justismord. ^SCHEHOUGr

Arne Haugestad KAPPEFALL. Et varslet justismord. ^SCHEHOUGr Arne Haugestad KAPPEFALL Et varslet justismord ^SCHEHOUGr INNHOLD PROLOG: MAKTENS GRIMME ANSIKT il INTRODUKSJON 14 DEN STØRSTE HEMMELIGHET 23 ARRESTASJONEN 29 Et miserabelt utpressingsforsøk 29 Bildene

Detaljer

Holocaust i kulturen -elevens materiale

Holocaust i kulturen -elevens materiale Holocaust i kulturen -elevens materiale Sannsynligvis har du mange inntrykk av 2. verdenskrig, nazismen og Holocaust fra andre kilder enn læreboka. Kanskje har du sett spillefilmer, lest romaner eller

Detaljer

OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 14. november 2011 kl. 1100 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-175124ENE-OTIR/03.

OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 14. november 2011 kl. 1100 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-175124ENE-OTIR/03. OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 14. november 2011 kl. 1100 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: Dommer: Protokollfører: Saken gjelder: 11-175124ENE-OTIR/03 Tingrettsdommer Torkjel Nesheim Monica

Detaljer

Eksperters rolle i avhør av barn

Eksperters rolle i avhør av barn Eksperters rolle i avhør av barn Hva vet vi om kvaliteten i dommeravhør av barn gjennomført i Norge? Miriam Johnson Psykolog og doktorgradsstipendiat Enheten for kognitiv utviklingspsykologi Miriam.sinkerud@psykologi.uio.no

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Den andre litteraturen

Den andre litteraturen Forord Den andre litteraturen Av Knut Olav Åmås Redaksjonen i Cappelen Damm og jeg som bokens redaktør har hatt klare ambisjoner med denne antologien. Med Signatur skal talentfulle skrivende få vise for

Detaljer

Etterforskning VOLD MOT BARN

Etterforskning VOLD MOT BARN Etterforskning VOLD MOT BARN Politiførstebetjent Bodil Aas Fakta om Østfold politidistrikt Ca 620 ansatte Politioperative oppgaver Forvaltning og sivilrettslige oppgaver 21106 straffesaker i 2013 12 kommuner

Detaljer

Kjell Terje Ringdal. Lær å lage taler som begeistrer

Kjell Terje Ringdal. Lær å lage taler som begeistrer Kjell Terje Ringdal Vel talt Lær å lage taler som begeistrer Om forfatteren: Kjell Terje Ringdal er førstelektor ved Markedshøyskolen i Oslo,der han underviser i retorikk, samfunnspåvirkning og public

Detaljer

OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 13. januar 2011 kl. 1400 ble rettsmøte holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-007057ENE-OTIR/08.

OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 13. januar 2011 kl. 1400 ble rettsmøte holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-007057ENE-OTIR/08. OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 13. januar 2011 kl. 1400 ble rettsmøte holdt i Oslo tingrett Saksnr.: Dommer: Protokollfører: Saken gjelder: 11-007057ENE-OTIR/08 Tingrettsdommer Finn Haugen Dommeren

Detaljer

10. Vold og kriminalitet

10. Vold og kriminalitet 10. og menn er ikke i samme grad utsatt for kriminalitet. Blant dem som blir utsatt for vold, er det forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hvor voldshandlingen finner sted og offerets relasjon til

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Vår ref.: Dato: 11/2579 18.09.2013 Saksnummer: 11/2579 Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Sammendrag av sak 11/2579 A skulle 22.12.2011, sammen med sin søster og niese, spise på Kongensgate

Detaljer

Kristin Solberg. Livets skole. Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv

Kristin Solberg. Livets skole. Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv Kristin Solberg Livets skole Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv Om forfatteren: Kristin Solberg (f. 1982) er journalist og forfatter, bosatt i Kairo. Under arbeidet med

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 KR-104 - generell informasjon Dokument Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 KR-104 - generell informasjon Dokument Automatisk poengsum Levert KR-104 1 Etikk Kandidat-ID: 5434 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 KR-104 - generell informasjon Dokument Automatisk poengsum Levert 2 KR-104 V-15 Flervalg Automatisk poengsum Levert 3 KR 104 Skriveoppgave

Detaljer

Aktuelt for kirkene: Forslag til 2-3 timers opplegg - Hva sier vi når flyktningene kommer til Norge? - Hva gjør vi?

Aktuelt for kirkene: Forslag til 2-3 timers opplegg - Hva sier vi når flyktningene kommer til Norge? - Hva gjør vi? Aktuelt for kirkene: Forslag til 2-3 timers opplegg - Hva sier vi når flyktningene kommer til Norge? - Hva gjør vi? «Det er krise i Europa. Flyktningene strømmer inn over de europeiske grensene, og flommen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-00679-A, (sak nr. 2008/253), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-00679-A, (sak nr. 2008/253), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 16. april 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-00679-A, (sak nr. 2008/253), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

4.1 Hvorfor og hvordan vise til lover, dommer og annet rettskildemateriale?

4.1 Hvorfor og hvordan vise til lover, dommer og annet rettskildemateriale? UTDRAG FRA FØRSTEAMANUENSIS SYNNE SÆTHER MÆHLE SIN VEILEDNING I REFERANSETEKNIKK FOR STUDENTER PÅ EX.FAC. -I LETT REVIDERT UTGAVE VED PRODEKAN FOR UNDERVISNING KNUT M. TANDE 4) REFERANSETEKNIKK 4.1 Hvorfor

Detaljer

Sensorveiledning. Strafferettsoppgave 4. avdeling vår 2012. Justert etter gjennomgått utkast på sensormøte 4. juni 2012

Sensorveiledning. Strafferettsoppgave 4. avdeling vår 2012. Justert etter gjennomgått utkast på sensormøte 4. juni 2012 1 Sensorveiledning. Strafferettsoppgave 4. avdeling vår 2012. Justert etter gjennomgått utkast på sensormøte 4. juni 2012 Fakultetet har fastsatt følgende pensum/læringskrav i strafferett vår 2012: Fagbeskrivelse

Detaljer

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON OPPGAVE 1 ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON 1 Gå først gjennom hele utstillingen for å få et inntrykk av hva den handler om. Finn så delen av utstillingen som vises på bildene (første etasje). 2

Detaljer

Gestapos hemmelige terrorplan

Gestapos hemmelige terrorplan Christopher Hals Gylseth Gestapos hemmelige terrorplan Operasjon Blumenpflücken Om forfatteren: Christopher Hals Gylseth (f. 1965). Cand. philol, hovedfag i idéhistorie. Forfatter av biografier og dokumentarbøker.

Detaljer

1 Innledning 2 Rettsutviklingen fra Norske Lov til straffeprosessloven

1 Innledning 2 Rettsutviklingen fra Norske Lov til straffeprosessloven Innhold 1 Innledning.................................................. 15 1.1 Emnet.................................................. 15 1.2 Perspektivet.............................................. 16

Detaljer

FORFATTERENS NOTAT Hendelsene det blir fortalt om i denne boken er ikke virkelige, selv om de kunne ha vært det, noe virkeligheten selv har vist. Enhver likhet med virkelige hendelser og personer er derfor

Detaljer

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) NORSK TEKST

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) NORSK TEKST Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) NORSK TEKST 0 1 FORELDREMØTET 2 Man løser ikke problemer ved å unngå dem. Man må snakke om dem. 3 Selv om det er vanskelig. 4 -Gjør det

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i

NORGES HØYESTERETT. Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i NORGES HØYESTERETT Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i HR-2014-02141-U, (sak nr. 2014/1794), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

JOHS. ANDENÆS FORSETT OG RETTS- VILFARELSE I STRAFFE RETTEN

JOHS. ANDENÆS FORSETT OG RETTS- VILFARELSE I STRAFFE RETTEN JOHS. ANDENÆS FORSETT OG RETTS- VILFARELSE I STRAFFE RETTEN FORSETT OG RETTS- VILLFARELSE I STRAFFERETTEN AV JOHS. ANDENÆS Det henvises generelt til folgende inngående monografier: Knud Waaben, Det kriminelle

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Presentasjon i forbindelse med at kommisjonen mottar DSBs samfunnssikkerhetspris 4. februar 2013

Presentasjon i forbindelse med at kommisjonen mottar DSBs samfunnssikkerhetspris 4. februar 2013 Presentasjon i forbindelse med at kommisjonen mottar DSBs samfunnssikkerhetspris 4. februar 2013 Kommisjonen ble oppløst 13. august 2012. Presentasjonen står for Alexandras regning Mandatet Oppnevnt av

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. oktober 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

JUSTISMORD. - en analyse av ekspert- og vitnebevis i Liland-saken, Moen II-saken og Torgersen-saken

JUSTISMORD. - en analyse av ekspert- og vitnebevis i Liland-saken, Moen II-saken og Torgersen-saken JUSTISMORD - en analyse av ekspert- og vitnebevis i Liland-saken, Moen II-saken og Torgersen-saken Kandidatnummer: 585 Leveringsfrist: 25.11.2008 Til sammen 17678 ord 23.11.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1

Detaljer

Konflikter i Midt-Østen

Konflikter i Midt-Østen Konflikter i Midt-Østen Israel-Palestina-konflikten (side 74-77) 1 Rett eller feil? 1 I 1948 ble Palestina delt i to og staten Israel ble opprettet. 2 Staten Palestina ble også opprettet i 1948. 3 Erklæringen

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer