Nordberg menighetsblad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordberg menighetsblad"

Transkript

1 Nordberg menighetsblad Nr. 1 Januar 2012 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Jubileumsnummer

2 på den annen side 2 50 år 50 år er ingen høy alder for et kirkebygg. Men det er et rundt tall, et halvt århundre, og det skal vi markere i begynnelsen av februar. Dette nummeret av menighetsbladet vil være preget av jubileet. Jeg har hørt om en mann som i all sin beskjedenhet ikke likte å feire merkedager eller fødselsdager. For meg er alle dager like, mente han. Og det har han jo rett i, hvis man bare teller tid og år som sekunder og minutter. Men de fleste av oss tenker annerledes. Vi har opplevd at tiden har innhold, på godt og ondt, at årene fører med seg forandringer, og at det er forskjell på fest og hverdag. Noen vil også mene at hvis vi skal få nok fester her i livet, kan vi ikke bare nøye oss med å feire merkedager. Vi må også begynne å feire våre nederlag! Vi skal feire at Nordberg kirke er 50 år. For mange av oss er denne kirken viktig. Vi har opplevd avgjørende øyeblikk her inne: En dåp. En konfirmasjon. Et giftermål. En bisettelse. Vi har kjent sorg og glede, opplevd dypt livsalvor og stor livsutfoldelse. Kanskje var det en gudstjeneste som traff oss. Eller en nattverd. Eller en konsert. Hva skal et jubileum inneholde? Festligheter, som nevnt. Gode opplevelser. Men også et tilbakeblikk på historien, så vi kan plassere oss selv i en sammenheng. Men det er heller ikke nok med underholdning og gode minner. Til et jubileum hører også en kritisk refleksjon over egen virksomhet. Kirken er ikke bare et byggverkk. Den er også en levende organisme, med sine menneskelige motsetninger, sitt liv, sin uro. Om kirkebygget på Nordberg ikke har forandret seg så mye på disse 50 årene, så har kirken i Norge gjort det. Noen stikkord: Kvinner har endret den mannlige dominansen i kirken. På 70- tallet diskuterte vi om kristne kunne være sosialister og pendle mellom Luther og Marx. På 80-tallet dukket spørsmålet om homofiles plass i kirken opp. Sekulariseringen syntes å varsle at religionenes tid var fordi, før religion i det flerkulturelle samfunn ble det store samtaletema for 20 år siden. Forholdet mellom stat og kirke er blitt løsere, og kirken har fått mer selvstyre. Og i år har vi hatt 22. juli, en tragedie som kanskje også vil forandre kirken? Slik har det bølget i og rundt kirken i disse årene, mens de nære utfordringene hele tiden har kalt på menighetens oppmerksomhet: Hva kan vi gjøre for barn og unge? Hvordan skal vi vokse i tro og kjærlighet? Hvilken rolle skal kirken ha i vår bydel? Kan vi klare å vedlikeholde dette store kirkebygget? Kirkerommet har en stemme. Det har noe å fortelle. Symbolene og alt som skjer her inne er deler av den store fortellingen om hva det vil si å være et menneske. I sentrum for det hele står kjærlighetens evangelium, det som Kristus en gang levde og døde for. Det er også det sentrale når vi nå feirer kirkebyggets første 50 år. Gunnar Grøndahl MARIDALEN KIRKE Kirken i dalen og dalen i kirken nordberg menighetsblad Utgiver: Nordberg menighetsråd Redaktør: Gunnar Grøndahl, Barlivn. 8A, 0874 Oslo, Tlf E-post: Neste nummer utkommer omkring 25. mars 2012 Stoff til nummeret må leveres innen 14. mars 2012 Annonser: Kontakt menighetskontoret. Annonsepris: Kr. 6,10 pr. mm. NORDBERG MENIGHET Åpen kirke - med Jesus i sentrum Kirketorget i Oslo Kontakt Kirketorget når du skal ha dåp eller bryllup. Åpent alle hverdager kl Telefonnummer: Mail: Post-/ gateadresse: Grønlandsleiret 31, 0190 Oslo Menighetens nettsider Nordberg menighet har sine egne nettsider. De oppdateres kontinuerlig. Der finner du omtale av aktuelle arrangementer i menigheten, sammen med nyttige opplysninger om dåp, vielser og begravelser - og andre fakta om menigheten. Her er nettadressene: twitter.com/nordbergmen Menigheten har også laget et nettsted som skal bistå foreldre, faddere og andre med trosopplæring for barn: Gaver til menighetsbladet: Bladet deles ut gratis til alle husstander i Nordberg menighet. Vi er takknemlige for gaver til dekning av utgiftene. Konto:

3 Velkommen til kirkejubileum! Nordberg kirke er 50 år. Det må vi feire! I halvannen uke fra 3. til 12. februar skal jubileet markeres med en rekke arrangementer i kirkerommet og i kirkestua. Med dette ønskes enhver hjertelig velkommen til å slutte opp om og engasjere seg i jubileet! Lars Østnor Vi er mange som har et personlig forhold til Nordberg kirke. Her døpte vi kanskje et av våre barn og sang med i dåpssalmen: "Fylt av glede over livets under, med et nyfødt barn i våre hender, kommer vi til deg som gav oss livet". Her ble vi kanskje selv konfirmert, eller en av våre ungdommer ble det. For de unge ba menigheten: "La dem finne et hjem i din kristne kirke, så de sammen med alle som tror på deg, kan bekjenne ditt navn og i ord og gjerning takke og tjene deg". I denne kirken ble vi kanskje viet til ektefolk, og presten ba om Guds velsignelse over samlivet. Kanskje tok vi i dette kirkerommet avskjed med et kjært familiemedlem eller en god venn, og vi sang "Deg være ære, Herre over dødens makt!". I et halvt hundre år har det sekskantede, hvite kirkebygget stått på grensen mellom byen og Marka og samlet mennesker fra distriktet i glede og i sorg. Her har Guds ord blitt forkynt, dåpens og nattverdens sakramenter forvaltet, felles og individuelle bønner bedt, lovsangen tonet, klagen uttalt, tårer grått og lys tent. Her har kor med barn eller voksne framført verker av ulike slag, og musikere har spilt klassisk, pop, folkemusikk og jazz. Nordberg kirke har hvelvet en himmel over lokalsamfunnet i hverdag og helg. I over et år har kirkejubileet vært forberedt. Jubileumskomiteen har bestått av Geir Erik Berge, Unni Harsten, Tove Kolset, Egil Stray Nordberg, Knut Skaar, Solveig Tvedt og Lars Østnor. Komiteen har planlagt 12 arrangementer i løpet av jubileet. Disse har blitt utformet mer i detalj av egne komiteer. Mottoet for jubileet er: "Nordberg kirke for Gud og hvermann". For Gud: Kirkebygget er et sted hvor Han kan komme til oss med sitt Ord og sine gaver. For hvermann: I kirkens rom kan vi motta det Gud gir, henvende oss til Ham med sorg eller jubel og ha fellesskap med hverandre. Med andre ord: Kirkerommet har vært og er en møteplass mellom Gud og mennesker og mellom mennesker innbyrdes. Komiteen har stilt opp følgende mål for jubileet: - Markere at Nordberg kirke er 50 år. - Inspirere mennesker til å delta aktivt i menighetslivet. - Styrke det indre samholdet og samarbeidet i menigheten. - Skape interesse og engasjement i lokalmiljøet for kirken og menigheten. Innhold: hva skjer? side 4-13: Historikk og hendelser i Nordberg kirke side 14-15: Minnebok side 16-17: Kirkerommet - der himmel og jord møtes side 28: Vandreutstilling i kirkestuen. side 32: Kulturreiser til Roma og Istanbul Menighetens julemarked innbrakte nær kroner. Pengene går til lønninger (diakon og ungdomsarbeidere) og annen drift av menighetens arbeid. Tusen takk til "englene" som arrangerte det hele og til alle andre alle som hjalp til under markedet! Jubileumsengel Til Nordberg kirkes jubileum har en keramiker på Årvoll, Terje Sørli, på oppdrag fra oss laget jubileumsengler. De er alle håndmodellerte, ikke støpt i form. De er laget i steingodsleire og deretter blitt glasert. De er ca 15 cm høye. Vi har bestilt 200 stykker og hver engel er nummerert eksklusivt. De kan kjøpes for kr 600 pr stk. fra menighetskontoret eller i tilknytning til jubileumsarrangementene. - Skape debatt om kirkens rolle i dagens samfunn. - Gi uvante og nye opplevelser. - Vise allsidighet og mangfold. - Invitere og utfordre til tro på Jesus Kristus. Disse målene kan vi bare nå hvis kirkejubileet blir en anledning til å møtes i glede, takknemlighet, fellesskap og tilbedelse. Vel møtt til festuka! Lars Østnor, leder i jubileumskomiteen 3

4 historikk Innvielsen - Så erklærer jeg denne kirke med alt som hører den til, viet og helliget til Guds ære og Hans menighets oppbyggelse, i troen på Jesus Kristus, i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Fred være med dette hus og med alle dem som går inn i det! I prosesjonen går fra høyre: Torleif Valler og Bjarne F. Paulsen, prestene Finn Brøndal, Peter Lundh, Herman Kvarving, Hans Høivik, Leif Flørenes, domprost Fredrik Knudsen og biskop Johannes Smemo. Inne i kirken er den høytidelige innvielsen i gang. Dagen er 18. februar Ordene kommer fra Oslos biskop Johannes Smemo. Han står ved alteret i Nordberg kirke omgitt av menighetens to prester, Leif Flørenes og Finn Brøndal, og en rekke andre geistlige. På kirkebenkene sitter stortingspresident Nils Langhelle, kirkestatsråd Helge Sivertsen og ordfører Rolf Stranger, sammen med menighetens menn og kvinner. Etter 15 måneders byggetid blir Nordberg kirke nå innviet på høytidelig vis. Utenfor lyser en blek vintersol over den snøløse granskogen. Høytidelig åpning Innvielsen åpnet med at domorganist Arild Sandvold spilte et Intrata, en fantasi han hadde laget over en koral. Orgelet 4 var arvegods. Det stammet fra Vaterlandskirken, som var revet. Det var nok ikke noe praktinstrument. Men så toget prosesjonen inn, med kirkesølvet og kirkens bøker som nå skulle få plass i det nye gudshuset. I spissen gikk to av menighetens pionerer, Bjarne F. Paulsen og Torleif Valler. Valler var frivillig klokker mens Bjarne F. Paulsen var sentral i byggekomitéen. Bak dem fulgte prestene med biskop Smemo til slutt. Et enkelt trekors Utsmykningen inne i kirken var spartansk. Men det nødvendigste var på plass. Bak alteret hang det et enkelt trekors. Det var en gave fra en snekkerkyndig nabo til kir-

5 historikk ken. Noe annet hadde ikke menigheten råd til. Det hadde vært et økonomisk kjempeløft å få reist kirken. Først i november 1992, 30 år senere, ble korset erstattet med alterteppet. Men på innvielsesdagen er kirken blomsterpyntet med tulipaner, liljer og nelliker. Prekestolen var også en gave, gitt anonymt av en familie i strøket. Det oppsiktsvekkende tårnet Aftenposten omtalte nybygget slik: Det blir i sannhet noe av en praktfull stenkirke oppe i skogbrynet. Det lille kapellet, som har vært overfylt i lange tider, blir rent borte ved siden av den høye og kraftige kirkebygningen med det oppsiktsvekkende tårnet. Tårnet til den praktfulle stenkirken ruvet 34 meter høyt og var godt synlig oppe i skogkanten fra store deler av byen. Frekke tunger mumlet noe om at kirken og tårnet minnet om en giraff Øverst i tårnet hang kirkeklokkene. Den store stolen til klokkene hadde to snekkermestere fra Korsvoll bygget gratis. Nå kimte kirkeklokkene sammen for første gang. Den minste klokken, Glad, hadde hengt i klokketårnet nede i kapellet, det som nå kalles Ungdomshuset. Nå var den med sine 240 kilo heist opp i tårnet til den nye kirken. Den største klokken ble kalt Fred. Den var ny, skjenket kirken som en anonym gave fra en kirkevenn. en kirke som var stor nok til både å være rommelig og å gi nærhet. Det var imidlertid en delvis fullført kirke som ble innviet i februar Menighetssalen, eller Kirkestuen, som den skulle komme til å bli kalt, hadde ikke menigheten råd til. Den skulle komme i 1983, etter nye planer og nye innsamlinger og ny byggevirksomhet. Folkeliv på kirkebakken etter innvielsen. Fra Aftenposten. På galleriet sitter Ungdomskoret, som fikk æren av å stå for korinnslaget denne dagen. Ved alteret står biskop og domprost. Men noe manglet... Belønningen for innsatsen gjennom dugnader og innsamlinger kom altså den 18. februar 1962, da kirken kunne innvies til Guds ære og Hans menighets oppbyggelse. Det var ingen katedral menigheten hadde fått, men 5

6 historikk Fra tegnebord til virkelighet Nordberg kirke ble innviet i Men tegningene til kirkebygget forelå allerede i 1947! Det forteller at historien om Nordberg kirke er en historie om etterkrigstidens befolkningsvekst og byggeiver - og om begrensede muligheter til å realisere de planene som de ivrige hadde. For ildsjelene på Nordberg skulle det altså gå hele 20 år fra kirken lå på tegnebordet til den ble virkelighet. Folketallet økte i Sogn-, Nordberg- og Korsvollområdet i mellomkrigstiden. Området hørte til Vestre Aker kirke, men veien til kirken begynte å bli lang for mange. I 1941 var det vel som soknet til Vestre Aker menighet. Den seirende koralen Slik oppsto drømmen om en egen kirke på Nordberg. Det skjedde under krigen, og innsamlingen av penger begynte. Akersbanene hadde i 1944 gitt en sjenerøs gave, en ti måls kirketomt vederlagsfritt. Så ble det oppnevnt en byggekomité våren I september 1946 innbød komitéen til en begrenset arkitektkonkurranse om kirke og menighetshus på Nordberg, der fem deltagere ble innbudt. Ved juletider ble vinnerne kåret. Med utkastet Koral gikk seieren til arkitektparet Turid og Kristen Bernhoff Evensen. Om vinnerutkastet sa juryen: Den sekskantede form på kirkerommet har gode muligheter til å gi interiøret en særpreget karakter, og det kan gi god kontakt mellom prest og menighet under gudstjenesten. Den foreslåtte vindusløsning med det store nordvendte vindusparti og de store korvinduene vil kunne bli av atskillig effekt. Særlig lyset i koret kan bli av meget god virkning Også eksteriøret kan bli meget vakkert og karakteristisk og hele anlegget virker særdeles vel gjennomtenkt. 6 Dermed forelå tegninger for Nordberg kirke på tegnebrettet. Kontrakt med arkitektene ble inngått i april 1948 om oppføring av kirke og menighetshus. Men så stoppet det hele opp. Det var knapphet på det meste i etterkrigstidens Norge, og det var vanskelig å få byggetillatelse. En midlertidig løsning I stedet for å sitte med hendene i fanget, måtte kirkefolket ta en omvei. Gjennom dugnader og støtte fra Småkirkeforeningen ble kapellet reist. Tømmerhuset, som i dag kalles Ungdomshuset, gjorde tjeneste som menighetens gudstjenestelokale og samlingssted fra 1953 til Det hadde 250 sitteplasser. Klokketårnet ved hovedinngangen ga huset et tydelig kirkepreg. Fra Majorstua til Nordberg Men planene om kirke ble ikke lagt til side. I 1957 kom det ny fart i saken. En annen av byens småkirkemenigheter, Majorstua, var blitt soknemenighet. Oslo Småkirkeforening fikk tilsagn fra kommunen om et erstatningsbeløp på kroner da Majorstua ble soknekirke, og dette beløpet ble snart koblet til Nordberg kirke. Ny glød Det ga ny glød og nytt initiativ. Tegningene ble hentet fram igjen. Planen nå var å Slik så Nordberg kirke ut på tegnebordet i 1946, med en menighetsfløy på sørsiden av kirken. Men byggingen av menighetsfløyen måtte utsettes i 20 år. Og når den så ble realisert, ble den bygget som en utvidelse av kontorfløyen på nordsiden.

7 historikk Småkirkemenigheten Nordberg menighet var lenge en småkirkemenighet, også da kirken ble bygget. Var det en annenrangs menighet? Det ble bygget mange "småkikrker" i Norge utover på tallet. Småkirkebevegelsen var et privat initiativ for hurtig å få reist funksjonelle og rimelige kirkebygg i byområder med stor befolkningsvekst. Kirkene ble reist for private midler og fungerte reelt sett som soknekirker, men uten å ha formell status som det. Formelt lå derfor småkirkemenigheten under et annet sogn. Byggekomitéen for kirken. Fra venstre Leif Flørenes, Johanna Stokke, Bjarne F.Paulsen, Jens Anker Dahl og Harald Wildhagen. Peter Lundh fra Småkirkeforeningen var også med i komitéen. få reist selve kirken pluss en liten kontorfløy som første byggetrinn. Menighetssalen fikk vente til senere. I mellomtiden skulle kapellet tjene som menighets- og ungdomshus. Menighetens kirkefond disponerte nå kroner. Hvis planen skulle gjennomføres, måtte menigheten ta et kjempeløft og øke egeninnsatsen. Styre og råd i Småkirkeforeningen godkjente menighetens planer, og snart forelå det en offentlig godkjennelse om at kirken kunne bygges. Nå var kirkesaken kommet inn i en avgjørende fase. En byggekomité ble nedsatt, og arbeidet med kirken kunne for alvor begynne. Dugnad og gaver Kirken kostet 1,3 millioner, med inventar. Men det var mange penger den gang, som vi pleier å si ved slike anledninger, når det gjelder gamle dager. Helt avgjørende var de kronene som kommunen betalte Småkirkeforeningen som kompensasjon, ved den kommunale overtakelse av Majorstua kirke. Resten av beløpet stammet fra en jevn og trutt innsamling fra den gang Nordberg var en husmenighet under krigen og gjennom årene som småkirkemenighet med kapellet som samlingspunkt. Det største økonomiske løftet, Aksjon murstein, fikk nær sagt hvert hjem på Nordberg og Korsvoll til å yte sin skjerv. Senere fulgte det loppemarked og lotterier. Nordberg Sanitetsforening ga kroner til teleslyngeanlegg. Og kirkeringene samlet inn til annet inventar gjennom alle disse årene. Den ligner en kirke Nordberg kirke kan ikke rose seg av høy alder, slik mange andre kirkebygg kan. Den har ingen kulturhistoriske eller arkitekturhistoriske kvaliteter som gjør den verneverdig. Men den virker solid bygget. Mange sier den er enkel og vakker. Og den ligner i alle fall på en kirke! Da Nordberg kirke ble reist, var de såkalte arbeidskirkene på mote. Nordberg kirke ble ikke en arbeidskirke. Da kirken ble bygget, var det etter gamle arkitekttegninger. Og det var kanskje en lykke? Kapellet innvies 13. september Nordberg var småkirkemenighet i 20 år fra 1946 til I løpet av disse årene ble folketallet tredoblet. Menigheten var en egen selvstendig og fullverdig menighet, men det krevdes mer av frivillighet enn i en soknemenighet, både når det gjaldt penger og fritidsinnsats. De første årene måtte menigheten selv lønne sin prest, før Småkirkeforeningen overtok ansvaret. Småkirkeforeningen bidro da kapellet ble bygget. Uten Småkirkeforeningens støtte hadde det neppe blitt noen ny kirke i Når så kommunen overtok ansvaret, og kirken og menigheten ble en ordinær soknemenighet i 1966, var Småkirkeforeningens tid ute på Nordberg. Hei, alle barn: Lag ditt eget ishus! Lørdag 4. mars skal ordfører Fabian Stang avduke en isskulptur av Nordberg kirke på kirkebakken. Rundt skulpturen hadde det vært fint med mange andre hus fra nabolaget. De kan du være med og lage av (farget) vann i en melkekartong - og sette opp utenfor kirken fredag eller lørdag. Kanskje klarer vi å lage en hel bydel? 7

8 historikk Ta et tak for kirkens sak! "Operasjon Støvsky" Ungdomsforeningen innkalte til dugnad på kirketomten i 1960 under overskriften "Operasjon Støvsky". Det måtte lokal innsats til for å få reist Nordberg kirke, både i form av penger og arbeid. Mottoet var: "Ta et tak - for kirkens sak". En stor dag Her er noen av overskriftene i hovedstadens aviser den 24. september 1960 etter det som hadde skjedd dagen før: Aftenposten: Betydningsfulle spadestikk Morgenposten: "Høytid og mange første spadestikk på Nordberg" Vårt Land: Sju spadestikk skal bli til kirke neste jul Med dette startet arbeidet på tomta i Peder Ankers vei 2. Byggekomiteens medlemmer tok de første symbolske spadestikkene. En stor flokk tenåringer i fargeglade regntøy hadde møtt fram, sammen med bestemødre som trippet over kvist og kvas og foreldre med smårollinger. - Det skal ganske kraftig regnskyll til for å skylle bort vår glede i dag, sa småkirkeprest Leif Flørenes. Grunnsteinsnedleggelse 26. februar 1961 ble grunnsteinsnedleggelsen foretatt av biskop Smemo. Bak ham står prestene Brøndal (t.v.), Flørenes (t.h) og Tåsen guttemusikkorps. Og ytterst til høyre ungdommens representant med grunnsteinen, Terje Løvstad. Men hvem er speiderlederen med mikrofonen? 8

9 historikk Kirken som veggavis Påskenatten 1977 fikk soknepresten en telefon fra politiet midt på natta. Noen hadde i nattemørket brukt kirken som veggavis for sitt helt spesielle påskebudskap. Politiet hadde oppdaget hærverket og varslet soknepresten.tidlig på morgen ble 6-8 menighetsmedlemmer mobilisert og gikk løs på slagordene med white sprit og filler. Men billakk sitter godt, så dugnadsgjengen måtte nøye seg med å gni bokstavene utover til halvsvarte flekker. Hva var veggavisens budskap? «Gud er død». «Lev nå». «Død over kirken.» «Kirken er et gammelt hus, på tide at den faller.» «Død over den hellige ånd». Denne teologien var også iblandet et politisk budskap: «Leve revolusjon» «Anarki nå» og det tankevekkende «All makt til fantasien». At vandalene hadde et langsiktig mål, fremgikk av slagordet: «Fortsatt kamp i helvete». Hvem var malerne? Det var det ingen som visste. I alle fall ikke i Det ble med gjetninger. Det var i alle fall noen som ikke ønsket åpen dialog med fienden. Men de la igjen et visittkort, en A med ring rundt, et velbrukt anarkistsymbol. 20 år senere meldte en av malerne seg og ba om unnskyldning for det hele. Menighetsbladet i 1977 ønsket malerme uansett velkommen tilbake til kirken, fortrinnsvis i dagslys, for eksempel søndag kl eller Kirken for skiløpere I mange år ble det holdt en tidlig sportsgudstjeneste kl på søndagene i Nordberg kirke. Det førte til en overskrift i Morgenposten, over bildet av pastor Leif Flørenes, menighetsrådets fomann Jens Gunnar Mjaaland og to av skiløperne, Ellen Ording og Astrid Bergesen: "Kirken for skiløpere". - Vi håper den nye Nordberg-kirken skal bli en hovedport til Nordmarka. Derfor innbyr vi til sportsgudstjeneste tidlig søndag formiddag, sa Flørenes til avisen. MILJØMERKET

10 historikk Korsang i kirken Kirkekoret på 1960-tallet og på 1990-tallet under Kristen Bjorås ledelse. Det er vanskelig å tenke seg et kirkebygg uten sang og musikk. Men det har gått litt opp og ned med korvirksomheten i Nordberg menighet i årenes løp, som rimelig kan være. Kirkekoret Korvirksomheten i kirken har ofte vært avhengig av organistens innsats. Slik var det med kirkekoret. Det var nær ved å bli nedlagt. Men mot slutten av 1960-årene kom det for alvor i gang igjen, under ledelse av organister som Einar Solbu, Turi Seim og Stein Jo- 10 hannes Kolnes. Repertoaret var etter hvert blitt mer krevende. Medlemstallet varierte mellom 15 og 30 sangere. Fra slutten av 1980-årene, under Kristen Bjorås ledelse, har koret fått tydeligere profil. Det holdt spesielle konserter og medvirket under gudstjenester. Slik fortsatte det da kantor og organist Solveig Elin Bru overtok. Som del av prosjektkor sammen med Tonsen kammerkor, har de framført Bachs juleoratorium og Händels Messias. Ambisjonene har ikke vært mindre med Ole Johannes Kosberg som organist. Barne- og ungdomskoret Menighetens største korsuksess var barne- og ungdomskoret på 1970-tallet, under Edith Refvems ledelse. Allerede det første året hadde koret 90 sangere. Koret utviklet seg til et kvalitetskor. Det feiret Egil Hovland med "Missa Brevis". Det sang hans Allehelgensmesse i Trefoldighetskirken, mens hans "Oppstandelsesmesse" ble sendt i fjernsynet 1. påskedag, deretter i Nordberg og Majorstua kirker. Suksessen varte til Da måtte Refvem bevilge seg en pause fra det krevende arbeidet, og koret ble nedlagt. Et nytt kor for barn og unge ble startet av organist Stein Johannes Kolnes i Det var virksomt også utover 90- tallet, selv om det aldri nådde gamle høyder. I 2009 ble koret nedlagt. Gospelkor Gospelkoret YADA startet i 1978 og var i mange år en av de viktigste aktivitetene i menighetens ungdomsarbeid. De laget sin egen musikal, "Leve livet" og de spilte inn kassett ved 10-års jubileet. Men med et skrantende ungdomsarbeid rundt årtusenskiftet, forstummet også YADAs sang. Mest livskraftig ved kirkens 50-årsjubileum er vel Bago - menighetens barnegospelkor med vel 100 små sangere, energisk ledet av Rannveig Berge og Charlotte Gundersen. De eldste av dem har det siste året gått over i et nytt kor, Tweesters, for aldersgruppen år. De blir kan hende grunnstammen i et nytt ungdomskor?

11 Asyl i kirken historikk Den første kvinnelige presten 15. juli 1993 dukket Shabani-familien fra Kosovo opp med to voksne og seks barn og ba om kirkeasyl i Nordberg. Dermed fikk konflikten på Balkan navn og ansikt for menigheten. Viljen til solidaritet med mennesker i krise ble stilt på prøve. Faren, Sheremet, hadde deltatt i en gruvestreik i februar Den utviklet seg til en generalstreik mot serberregimet. Han mistet jobben og politiet ville ha tak i ham. Familien la på flukt. De hadde vært i Sverige og Finland uten å få oppholdstillatelse. I februar 1993 ankom de så asylmottaket på Tanum. De ble sendt til Alta, men fikk også her i landet avslag på asylsøknaden sin. Da reiste de sørover og gikk i kirkeasyl på Nordberg. I september 1993 satt det 346 kosovoalbanere i kirkeasyl i Norge. De var ikke bare en utfordring for menighetene, men også en hodepine for regjeringen. Hvordan skulle menigheten forholde seg? En støttegruppe ble raskt etablert på Nordberg for å hjelpe dem med innkjøp av mat og sørge for klær til barna. - Menigheten er fleksibel, men den må også merke at det bor asylsøkere i kirken. Det er nødt til å bli ulemper, sa kirketjener Hans Jørgen Schou, en av støttespillerne. Mor Fetije hadde seks barn i alderen 2 til 11 år da de kom til Nordberg. Familien sov i kirkekjelleren der det også ble installert en dusj. De laget mat på kjøkkenet og brukte kirkens forstue som oppholdsrom. De fikk låne kirkens vaskemaskin. Men var det riktig av kirken å overprøve regjeringens vurdering av asylsøkerne? Hvorfor slapp menigheten dem inn i kirken? - Ganske enkelt fordi de banket på vår kirkedør. De er vår neste. Vår forpliktelse til å hjelpe starter her, mente sokneprest Jørgen Karlsen. Hvordan gikk det med dem? Etter at de hadde forlatt kirken og bodd en tid i asylmottak, fikk de omsider permanent oppholdstillatelse. 6. september 1998 ble Kjersti Håland ordinert til prest i Nordberg kirke. Med det fikk menigheten sin første kvinnelige prest, 37 år etter landets første kvinnelige prest, Ingrid Bjerkås. Ville hun være velkommen? En rask rundspørring ga ulike svar. Aud Hynnekleiv: - Jeg har aldri hatt noe imot kvinnelige prester! For meg betyr det ikke så mye om det er kvinne eller mann. Men jeg respekterer de som har et annet syn. Jeg husker at vi allerede da Flørenes var prest på Nordberg tok opp spørsmålet om kvinnelige prester i bibelgruppen. De fleste som var der av min årgang hadde ikke noe imot kvinnelige prester, så det ble i grunnen ikke noen diskusjon. Det var bare Flørenes som var imot. Fredrik Ulseth, kapellan: - Det er klart at jeg får det vanskelig, hvis vi får en kvinnelig prest i menigheten. Jørgen Karlsen, sokneprest: - En kvinnelig prest er ikke noe problem for meg. Ida og Georg Lende, representanter for Misjonssambandet: - Nei, vi ville ikke ha noe imot kvinnelig prest på Nordberg. Overhode ikke! Men vi vet at det er mange i Misjonssambandet som har problemer med dette. Regula Nessa, menighetens diakon: - I en stab med tre prester er det godt om en av dem er kvinne... Da Kjersti Håland kunngjorde at hun sluttet etter 4 år, for å begynne som sykehusprest i Trondheim, syntes gamleklokkeren Torleif Valler det var så trist at han erklærte at han ville følge med henne... 11

12 inventar Alterteppet Det var ikke mye utsmykning i Nordberg kirke da den ble innviet. På den store fondveggen bak alteret hang det i 30 år bare et enkelt trekors. Alterteppet ble vigslet Allehelgensdag, 1. november Ihle har kalt det Oppstandelse. Siden har alterteppet vært kirkerommets fremste kjennetegn ved siden av selve arkitekturen. Så fikk kirken en pengegave som skulle gå til utsmykning av alterpartiet. Fire kunstnere ble invitert til en konkurranse. Og Kari-Bjørg Ihle (bildet) leverte det beste utkastet. Menighetsrådet var fornøyd: Utkastet tilfører kirkerommet en dimensjon av varm og lysende fargebruk og kunstnerisk utformet forkynnelse som rommet sterkt trenger. Polarskuta i taket Skuta i Nordberg kirke er gitt som gave av Torleif Valler. Den kom på plass oppunder taket i mai Skipet er bygget av Egil Kalland i hans modellverksted på Snarøya. Polarskuta Fram er forbilde for modellen, som er laget i størrelse 1:50. Nordberg kirke ligger ikke ved havet og har ingen skipsfartstilknytning. Hvorfor skal den han en skipsmodell hengende fra taket? Skipsmodellene i kirkene har symbolsk betydning. For det første er båten et eldgammelt religiøst symbol. Det symbolske innholdet kan variere, men forestillingen om livet som en seilas ligger gjerne under. For det andre er skipet i kristen sammenheng ofte et symbol for kirken selv, den hellige kirke, på vei mot sitt himmelske mål. Gjennom tidene er denne tanken blitt utbrodert helt ned til enkelte detaljer: styrmannen er Kristus, masten er korset, vinden er Den hellige ånd, ankeret er håpet og så videre. Dessuten er det gammel sjømannsskikk å henge modell av en skute i kirken for å vise Gud takknemlighet etter å ha blitt reddet i havsnød. Skipsmodellen skal altså ikke bare være til pynt. Den skal også gi oss noe å tenke på. - Jeg tror ikke Torleif Valler er en som renner over av penger. Men han renner over av kjærlighet, sa menighetsrådets leder, Ida Lende, da hun takket Valler for gaven i Ringvirkninger Nordberg kirke fikk sine første og eneste glassmalerier i mai De befinner seg i våpenhuset. En ung glasskunstner, Tone Kjønniksen, har laget dem, mens hun tok hovedfag i glassmaleri ved College of Art i Edinburgh. Hun har tatt utgangspunkt i i alterteppet inne i kirken, det som viser Jesu oppstandelse. Så har hun tenkt seg at fra oppstandelsen sprer ringvirkningene seg gjennom kirkerommet, våpenhuset og ut i verden. Noe å tenke på når du passerer gjennom våpenhuset etter et besøk i kirken!?

13 Kirkens orgel Det har vært tre orgelaksjoner i menigheten. De to første endte godt. Den tredje er ennå ikke avsluttet. "Aksjon Orgelfryd" blåses igang. inventar skuddet av aksjonen og gaver ført til at orgelfondet hadde nådd vel kroner. Aksjonskomitéen hadde hentet inn anbud fra fire anerkjente orgelbyggere i Norden og regnet med at et ferdig orgel ville koste 5 millioner. Målet var å samle inn halvparten av dette, for da var det gjerne slik at kommunen bidro med den andre halvparten. Den første aksjonen hadde som mål å skaffe den nye kirken et orgel. Den endte med en overraskelse: Nordberg arvet orgelet fra Vaterlandskirken. Berit Slettvåg var organist fra 1961 til 1966 og var med på overgangen fra kapellets husorgel til det store kirkeorgelet. Det var en god løsning, men fagfolk mente den ville bli kortsiktig. Da Einar Solbu tiltrådte som organist i 1966, varte det ikke lenge før en ny orgelaksjon var i gang. En orgelkomité ble nedsatt. Penger samlet inn. Og ved årsskiftet 1968/69 ble det inngått kontrakt med J.H. Jørgensens orgelfabrikk om levering av nytt orgel til kirken. Kommunen bevilget kroner, mens menigheten selv samlet inn Og ved innvielsen av det nye orgelet i 1971, var instrumentet gjeldfritt. "Aksjon Orgelfryd" Men det var for 40 år siden. Det er dette orgelet som fortsatt er i bruk. Høsten 2003 startet den tredje aksjonen. Var det nødvendig? Trengte kirken nytt orgel? Faglige uttalelser hevdet at orgelet ikke hadde noen vakker klang, og at kvaliteten på hele instrumentet fra 1971 var preget av lavt nivå og billige løsninger. Det ble bygget som en kombinasjon av det gamle Vaterlandsorgelet og nye stemmer, i en tid da norsk orgelbyggerkunst var på et lavmål både når det gjelder materialvalg og håndverk. Åtte av orgelets 33 stemmer er ubrukelige. Dessuten har orgelet noen funksjonsfeil, som varsler om at det plutselig kan svikte. Det var bakgrunnen for å starte "Aksjon Orgelfryd" i Man ønsket et orgel som hadde bedre klang, kunne holde på gode organister og brukes ved konserter. Det startet med en stor telefonaksjon høsten I løpet av en uke ble i overkant av 4100 husstander oppringt med spørsmål om å bidra økonomisk til nytt orgel. Senere var det "orgelsafari" i kirken, kurs i gammeldans, "orgelmiddager" i private hjem og ikke minst - et livsmot-seminar for bedriftsledere i samarbeid med Idrettshøyskolen. Etter at kokeboka "En smak av Nordberg" ble utgitt høsten 2008, stilnet "Aksjon Orgelfryd" av. Da hadde over- Slik står saken, når kirken feirer sitt 50 års jubileum. Slik kan et eventuelt nytt orgel se ut, ifølge et anbud Aksjon Orgelfryd i sin tid hentet inn. Hvor er Nordberg kirke? For en del år siden skulle KFUM-speiderne på Nordberg dra på sommerleir. Når de skulle på tur, brukte de på den tiden en sjåfør som hadde egen buss, og som kjørte billigere enn de vanlige busselskapene. Avtalen var at sjåføren skulle hente guttene på parkeringsplassen ved Nordberg kirke en søndag formiddag. Guttene møtte opp med ryggsekk og sovepose og fylte store deler av kirkeplassen. Da menigheten strømmet på til gudstjeneste, hadde guttene allerede ventet lenge, men ingen buss var å se. Etter ytterligere ventetid fant de at det var nødvendig å kontakte bussjåføren. Han fortalte at han ikke skulle kjøre selv denne gangen, men hadde leid en annen sjåfør. Denne mannen hadde ringt ham og spurt hvor det var han skulle møte speiderne. Han hadde da fått beskjed om at det var ved Nordberg kirke i nærheten av Sogn. Dermed hadde leiesjåføren stått opp tidlig og kjørt av gårde til Nordberg kirke i Sjåk kommune i Nord-Gudbrandsdal, ved veien gjennom Ottadalen til Sogn og Fjordane. Langt om lenge ble det ordnet med en annen buss, og speiderne kom seg på leir. 13

14 minnebok Minner fra kirkens liv 14 Gleden ved å tilhøre Nordberg menighet Når jeg går til nattverd og kneler ved alterringen, er jeg ofte innadvendt. Det er meg og Gud det dreier seg om. Så var det en gudstjeneste der vakker solosang fra galleriet fikk meg til å se opp. Blikket mitt gikk tvers over gulvet og bort på de som knelte på den andre siden. Der så jeg ungdom og studenter, voksne og gamle. Jeg så flere mennesker fra andre verdensdeler. En jeg vet er svært syk, en som sørger, et barn som tøyset litt. Glade ansikt, bekymrede ansikt. Ressurssterke mennesker og ressurssvake. Vår kjære sogneprest Egil Stray Nordberg delte ut brødet, mens en afrikansk kvinnelig prest delte ut vinen. Tiden stod stille mens jeg lot dette vakre bildet gå inn i meg: Det var som å se hele Guds store familie, alle vi som er så ulike, men samtidig forent i den gaven som Gud gir i nattverden, samlet i de menneskene rundt alterringen. Og jeg ble fylt av en stor, stor glede over å få tilhøre dette fellesskapet og være medlem i den familien som heter Nordberg menighet. Da jeg kom tilbake i kirkebenken, begynte jeg å gråte. Styrken i fellesskapet opplever jeg ved hver gudstjeneste, men sjelden har gleden vært så stor som denne gangen. Det satt lenge i meg. Elin Toft Svalestup i kirken Menigheten har opprettet en egen nettside for kirkens 50 års jubileum. Der kan du legge inn minner, historier og inntrykk fra besøk i kirken. Her gjengir vi noen slike minner. Humoren har også sin plass i gudstjenesten. Jeg husker for mange år siden at jeg satt på en av de bakerste benkene i kirken. Det var dåp. Og barnet var noe eldre enn gjennomsnittet av dåpsbarn. Han satt på armen til far da presten begynte dåpshandlingen. Da gutten skulle få øst tre håndfuller vann over hodet, tok faren et grep i dåpskjolen bak i nakken og sendte pjokken på hodet ned mot døpefonten. Gutten svarte med å strekke armene rett ut til siden. Fra bakerste benk så det ut som at gutten tok sats for et flott svalestup mot døpefonten! Vi ventet bare på plasket. Menigheten brast ut i spontan latter. Helge Kjøllesdal Happy ending Far puster lettet ut. Vi er på plass utenfor kirken. Året var Dagen var lørdag 15. september den varmeste dagen i september det året. Det skulle være bryllup i Nordberg kirke, men det kunne fort blitt uten bruden. Høyt under taket Det startet dårlig for bruden, med totalt mislykket frisyre hos frisøren på morgenen. Men dette var midt i hippietiden, så hengende hår med midtskill og et par prestekrager ved ørene, passerte fint som løsning på problemet. For øvrig fant brudepynting sted hos svigerfamilie i Øvre Langåsvei. Gjester og familie vrimlet over alt, men alle kom seg av gårde til kirken i god tid. Bare brud og svigerinne som skulle være brudesjåfør, var igjen i huset. Bilen sto klar og nyvasket med laken i baksetet. Bruden var også ferdig og så pyntet eller lite pyntet som 70-tallet krevde. Det var i grunnen bare bilnøkkelen som manglet. Klokka tikket faretruende mot det kritiske øyeblikk da dørene skulle slås opp og bruden burde stå ved sin fars arm. Kirkeklokkene kimte i det fjerne. På andre siden av gaten durte en gressklipper. Mannen bak gressklipperen den gode nabo og barnedoktor Marstrander, trengte ikke lang tid på å ta poenget. På ett minutt hadde han skiftet fra ledig shorts og joggesko til sort dress, hvit skjorte og sløyfe. Og fruen kom ilende med laken til baksetet. To minutter før deadline svingte vi opp foran kirken. Brudens far som selv var av typen som alltid kom fem minutter over tiden, syns nok vi tross alt hadde vært vel kalde med tidspunktet. Men da klokkene slo de siste slag, sto vi klare. Og da dørene ble slått opp og bryllupsmarsjen bruste Trumpet Tune and Air var det bare å late som om vi hadde full kontroll. Gift ble vi og er det fremdeles. Siden er to barn døpt og konfirmert i Nordberg kirke, og vi har begravet en far/svigerfar. Nordberg kirke har vært der for oss i alle livets overganger. Unni Harsten Arkitektur er viktig! For meg er det godt å kjenne at det er høyt under taket, bokstavelig talt. Det skal være mye luft over hodene til oss som er til stede. Det skal være mulig å løfte blikket høyt. Det kan vi i Nordberg. Kirken har et lyst preg som stemmer sinnet til tilbedelse og lovsang. Og når blikket blir festet på den praktfulle billedveven over alteret av den oppstandne Kristus, er sentrum i den kristne tro tydeliggjort for oss. Jeg trives i kirkerommet på Nordberg! Helge Kjøllesdal

15 minnebok Konfirmasjon for en sjelden kar Året er 2000 og konfirmanten er 25 år. Ikke en helt vanlig alder for en konfirmant, men så er ikke konfirmanten helt vanlig heller. Han er en sjelden kar, født med et sjeldent syndrom som heter CHARGE. Cirka fem som Torgeir blir født i Norge hvert år. Ikke alle når konfirmasjonsalderen. Men for Torgeir skulle det bli konfirmasjon. Det var spesielt viktig for oss, fordi vi ble «snytt for» en vanlig dåpshandling for Torgeir. Han ble nød-døpt på Ullevål sykehus inne i kuvøsen sin. Men Torgeir kom ut av kuvøsen, over i vanlig seng, og etter et virkelig påskeunder begynte han å spise selv. Fram til da hadde vi matet ham med en sonde gjennom nesen og ned i magen. Vi tenkte at 25-års dagen til Torgeir ville være en ypperlig ramme for konfirmasjon og stor familie- og vennefest. Vi kontaktet vår gode venn Gunnar Grøndahl. Han tente på idéen og kontaktet "Morten-prest", som har gjennomført mange konfirmasjonshandlinger med personer med psykisk utviklingshemming. Sammen la vi opp til en konfirmasjonshandling med lys, sang, bevegelser, tegn og bilder. Torgeir og Gunnar øvde sammen i kirken på forhånd. Svein og jeg holdt pusten. Ville det gå like bra på selve konfirmasjonsdagen? Vi vet aldri med Torgeir. Han har gode og mindre gode dager. Det er ikke alltid lett å vite på forhånd. Men dagen kom: lørdag 27. mai 2000 dagen før hans 25- års dag! Gunnar ønsket å knytte konfirmasjonshandlingen opp mot temaet blomster, lys og håp. Torgeir og Gunnar hadde trent på å tenne lysene i globen i kirken. Men først var det selve inngangsprosesjonen. Torgeir kom, stolt i hvit kappe, bærende på korset etter Gunnar prest. Det var som om tiden sto stille i kirken. Alles øyne (som allerede da var tårevåte) var rettet mot Torgeir. Han gikk rolig helt fram til koret og plasserte korset i foten. Trygg på det han og Gunnar hadde gjort før. Så satte han seg ned mellom mor og far i kirkebenken. Gunnar ledet allsangen med stiliserte symboler, såkalte piktogrammer, som Torgeir bruker til å kommunisere med i tillegg til tegnspråk. Mange av gjestene innrømmet etterpå at stemmen var grøtete og teksten uklar fordi de var så rørt under hele seremonien. Men det gjorde ikke noe. Takken og prisen steg opp til Gud, og vi erfarte sterkt Guds tilstedeværelse i kirken denne dagen. Gunnars tale fokuserte på håpet som holder kjærligheten brennende, og han tente fire lys framme ved alteret. Etterpå tente Torgeir lys i globen. Han gjorde det han og Gunnar hadde øvd på. Høydepunktet kom da Torgeir knelte ned ved alteret med mor og far stående på hver side. Gunnar la hendene på begge skuldrene til Torgeir og velsignet ham. Ved utgangsprosesjonen ble Torgeir stående stille flere sekunder bak alteret for å betrakte alle sine gode hjelpere venner, familie og mange som har arbeidet med ham gjennom årene som kom gående i en lang rekke opp til alteret med blomster i hendene mens de sang "Dine hender er fulle av blomster. Hvem var det du tenkte å gi dem til?" Det var magisk. Deretter fikk han igjen prosesjonskorset av Gunnar og gikk nedover midtgangen og ut på kirketrappen. Sola skinte, folk smilte og gråt, og det hele var helt fantastisk. Tove Kolseth Gode minner Det er ikke minst de kirkelige handlinger som knytter folk til sine kirkebygg: vielser, begravelser, dåpshandlinger, konfirmasjon. Gode minner er en av drivkreftene som sikrer at bygningene holdes ved like og brukes. Derfor har folk holdt kirker i stand i 1000 år. Kanskje har min gode følelse for den femtiårige kirkebygningen en sammenheng med at jeg giftet med der for over 40 år siden. Da bodde jeg i studentbyen på Kringsjå. Det var et syn jeg ikke glemmer da jeg fikk øye på min tilkomne i vakker brudekjole komme skridende opp midtgangen ledsaget av sin far. Det var et stort øyeblikk i mitt liv. Og kirken var en flott ramme rundt denne «åpenbaringen». For meg er den viktigste grunnen til å oppsøke kirken den ordinære gudstjenesten søndag formiddag. Det å få påfyll gjennom liturgi og preken, ta del i nattverdsfeiringen og treffe andre som er ute i samme ærend - det er avgjørende for at troen skal kunne leve videre. Menneske lever ikke av brød alene. Aldeles ikke! Helge Kjøllesdal Penger er ikke alt Det var kollekt i kirken en av de siste gudstjenestene før jul Menigheten gikk rundt alteret for å legge sine bidrag i kollektskålen. Da kirkevertene tellet opp pengene etter gudstjenesten, fant de også en papirlapp blant pengesedlene i offerskålen. Det var en huskeliste over matvarer. En kar dukket opp i sakristiet etterpå og fortalte at det var han som hadde puttet lappen i skålen. Han hadde plutselig oppdaget at han ikke hadde penger, og siden han syntes det var litt flaut bare å gå forbi, la han lappen i skålen i stedet. Nå lurte han på om han kunne få tilbake huskelisten. Han skulle jo ut å handle? 15

16 julefortellinger Der himmel og jord møtes En kirke er først og fremst bygget for kirkelige handlinger gudstjenester, vielser og bisettelser. Men i Nordberg kirke skjer det mye annet også. Hva slags kirke er egentlig Nordberg kirke? Barnekulturdag i kirken, med dans og teaterforestillingen "Karius og Baktus" 16 Det er lett å føle høytid når du kommer inn i en kirke. Det gjelder i alle fall i de gamle kirkene eller de store europeiske katedralene. Rommet er stort. Det er noe annet enn de hverdagslige rommene vi ellers ferdes i. Her er det symboler, kors, lys og stillhet. Kanskje finnes det levninger av hellige mennesker her. Når det feires en levende gudstjeneste og sakramentene tas i bruk, er rommet ladet. Det er høytid. Rommet krever ærbødighet. Høytid og hverdag Til slike kirker kommer vi alminnelige mennesker. Kanskje kjenner vi avstanden mellom alt det vakre og høytidelige - og det hverdagslige livet vi ellers lever i. Men det er nettopp denne spenningen mellom det høytidelige og det alminnelige som er det fine ved kirkerommet. Vi kommer dit som mennesker med våre liv, vårt engasjement. Og der møter vi noe annet, det hellige. En spenning i rommet Når gammelt og nytt står mot hverandre, oppstår det også spenning. Da vibrerer rommet. Det skjer også i kirken, når de gamle tekstene møter vår virkelighet. Da står det hellige fram, slik det skjedde i en fattig stall i Betlehem, eller i huset til Sakkeus, i møtet med den samaritanske kvinne, eller på korset mellom to røvere. Nordberg kirke er ikke en høytidelig kirke, i alle fall ikke i samme grad som de gamle kirkene eller de store katedralene. Men det er høyt under taket. Også hos oss kjenner vi høytid når det er dåp eller nattverd eller når

17 julefortellinger alvoret fyller rommet. Kultur i kirken Det skjer mye annet i Nordberg kirke, slik disse bildene viser. 11-åringer overnatter rundt alteret. Vi dekker langbord i midtgangen. Bago og Tweesters synger sine energiske sanger. Hit kommer barnehager tuslende en gang i måneden for å delta i Megakoret. Her framføres Bachs oratorier og Magnolias jazzrytmer. Her er det barnekulturdag med dansegrupper, sjonglører, ballett og Karius og Baktus. Her holder bydelen konserter. Under slike arrangementer oppfører vi oss ikke alltid i henhold til alterbok for Den norske kirke i nærheten av et vigslet alterbord. Hva tåler kirkerommet? Det reiser noen spennende spørsmål: Hva tåler kirkerommet og hva tåler det ikke? Det finnes åpenbart en grense for hva som passer i et kirkerom, men hvor går den? Vi tror at kirkerommet tåler mye! Det er en fruktbar spenning i rommet når tenåringer danser ved alteret og Kristus skuer ned på dem fra alterteppet. Ekte menneskelig utfoldelse krenker verken den korsfestede eller de symbolske uttrykkene for Guds nærvær som finns i kirken. En Gud som lot seg krenke i den grad at han lot seg korsfeste, lar seg neppe krenke av dristig utfoldelse av kultur i kirken. Det eneste som krenker Gud, er det som krenker livet, det som skader mennesker og det menneskelige felleskapet. Som Paulus skriver i brevet til filipperne: Alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros, legg vinn på det! Åpen kirke Det er en kristen arv her i landet som sier at enten er du innenfor kirken eller så er du utenfor. Men slik er det ikke lenger. Det finnes gråsoner, der du kan bevege deg fritt uten å avlegge regnskap for din tro. Du kan besøke en åpen kirke, slik som Nordberg, tenne et lys, be en bønn inni deg, sitte i kirkebenken og lytte til musikk, meditere, tenke over livet. Vi sondrer ikke skarpt lenger mellom de som går til messe og de som går på konsert i Nordberg kirke. Eller de som går begge steder. Du er velkommen! Gunnar Grøndahl Skjærtorsdagsmåltid i midtgangen - og Bachs oratorium "Messias" ved alteret. Mange tenner lys under gudstjenestene i i kirken. Tweesters synger - - og 11-åringer overnatter. 17

18 kirkestoff Fornyet gudstjeneste Arbeidet med å fornye gudstjenestene i kirken er i gang. Nå har du sjansen til å bestemme hva slags type(r) gudstjenester vi ønsker på Nordberg! Det gjelder både de store spørsmålene og de enkelte leddene i gudstjenesten: Skal vi ha størst mulig variasjon eller mest mulig ensartete gudstjenester fra søndag til søndag? Hva ønsker vi å beholde i den gudstjenesten vi har? I hvor stor grad skal frivillige delta? Skal vi stå eller sitte under salmesangen? Hva skal vi be om i forbønnene? Menighetsrådet har allerede vedtatt å innføre noen endringer som kommer uansett. Vi bruker den nye bibeloversettelsen ved tekstlesingene. Den ny dåpsliturgien er tatt i bruk. Vi erstatter de gamle oblatene med glutenfrie oblater ved nattverden etter hvert som de gamle brukes opp. Det er gudstjenesteutvalget i menigheten og menighetrådet som i siste instans skal bestemme den nye liturgien. Men de vil gjerne høre hva andre mener. Derfor skal det holdes to åpne møter om den nye liturgien i vår: Onsdag 7. mars kl Onsdag 18. april kl På disse møtene skal kapellan Gunnhild Nordgaard Hermstad og organist Ole Johannes Kolnes presentere noen av de konkrete alternativene menigheten må ta stilling til. Deretter er det lagt opp et løp som ender med at menighetsrådet vedtar en ny lokal grunnordning i slutten av august. Denne skal sendes til biskopen til godkjenning. Og 1. søndag i advent 2012 innføres den nye gudstjenesteordningen i kirken. Vil du gjøre en jobb i kirken i 2012? Det er ikke bare prest og organist som gjør en jobb ved søndagsgudstjenestene i Nordberg. Mange frivillige deltar også på ulike måter i turnus hver sjette søndag. Når vi går inn i 2012, mangler det noen i denne staben av frivillige. Vi trenger 2 sjåfører til kirkeskyss, 1 som er med og ordner blomster til alteret, 1 tolk og 1 klokker. Det er snakk om en innsats 3-4 ganger i semesteret. Høytidene og sommeren er unntatt denne turnustjenesten. Vil du være med, så kontakt menighetskontoret, tlf En sølvbrosje ble funnet i kirken etter siste gudstjeneste julaften. Den som har mistet den, kan ta kontakt med menighetskontoret. Menighetens årsmøte holdes søndag 25. mars i kirkestuen etter gudstjenesten. Der skal årsrapporten gjennomgås, regnskap og budsjett vedtas. I tillegg inviterer vi til en kort meningsytring om et aktuelt tema. Givertjenesten 2011 I 2011 var det 51 personer som deltok i menighetens givertjeneste. Til sammen ga de kroner, som er et helt vesentlig bidrag til menighetens drift. En stor del av menighetens arbeid bygger på frivillig innsats. Det gjelder særlig diakoni, barne- og ungdomsarbeid og korvirksomhet. Vi lønner diakon i 100 % stilling, og vi har deltidsstillinger innenfor barne- og ungdomsarbeidet. Barnegospel er en del av denne virksomheten. Omkring hundre barn deltar. I 2011 startet vi også opp koret Tweesters som et tilbud til barna som etter hvert har vokset seg ut av barnegospel. For å arbeide med denne aldersgruppen har vi ansatt to personer i deltidsstillinger. I år håper vi å få i gang et Tensingkor og ta opp igjen tradisjonen som gospelkoret Yada hadde her i menigheten. I det arbeidet får vi god hjelp av studenter fra Rønningen folkehøyskole. Uten faste givere hadde det ikke vært mulig å drive et så utstrakt arbeid som vi gjør. Den faste givertjenesten gjør også økonomien sikker og forutsigbar. Ønsker du å bli som fast giver, så bestemmer du beløpet selv, og bidrag til givertjenesten kan trekkes fra på skatten. Takk til alle dere som har vært faste givere i 2011! En rose til giverne... Filmkveld i kirken I Grefsen menighetssenter er det følgende filmkvelder med Gudmund Hummelvold: Onsdag 7. mars: "Matteus-evangeliet" av Pier Paolo Pasolini Onsdag 14. mars: "Jesus Christ Superstar" av Norman Jewison Onsdag 21. mars: "Jesus of Nazareth" av Franco Zefirelli (utdrag) Onsdag 28. mars: "Jesus of Montreal" av Denys Archand Sted: Grefsen menighetssenter, Glads vei 47. Bevertning fra kl Start presis kl Også i Bakkehaugen kirke er det filmkvelder i vår: Torsdag 9. februar kl : "Sammen". Torsdag 22. mars kl : "Oslo 31. august" Visningen skjer i selve kirkerommet, og det er påmelding til Kjell Erik Grønner, tlf

19 bilservice NGP 13. mai Har du hatt innbrudd og/eller trenger øyeblikkelig hjelp av en glassmester? Ring oss 24 timer i døgnet og vi rykker ut øyeblikkelig! Garantert service innen ca 30 minutter. Dette er på tide å forberede seg til årets olabilløp, Nordberg Grand Prix, søndag 13. mai. Ring 815 GLASS ( ) Foreldre og barn bruker vinteren på å lage ny Olabil, renovere gammel eller kjøpe brukt, slik at de er klare til den 13. mai. I fjor kom arrangørene litt bakpå med å få informert skikkelig om løpsdato for NGP En grunn var at ranselpost på barne-/ungdomsskolene ikke lengre kunne benyttes. Det førte til at bare 75 biler rakk å stille til start. Søndag 13. mai 2012 regner de med at 110 biler passerer startstreken. Ta en titt på com. Der finner du mer utfyllende om neste års olabilløp. Vakt hele døgnet Tlf Bjølsen - Tåsen Trafikkinstitutt Etablert 1968 Maridalsv. 264 Kjøreopplæring Bil og MC Telefon: Tåsen Bilverksted AS Ditt lokale bilverksted! Vi utfører: EU-kontroll (PKK) Service Oljeskift Clutch Mekanisk Tåsen Bilverksted Maridalsveien 300, Oslo Tlf: Støtdempere Bremser Eksos Dekk Dekkservice Åpningstider: Mandag - fredag:

20 nytt om navn Den nye presten Den nye presten, Gunnhild Nordgaard Hermstad, ble høytidelig innsatt i Nordberg kirke 8. januar. Det skjedde ved at biskopens kollas, hans kallelse, ble lest for menigheten. I brevet bekrefter Ole Christian Kvarme at Hermstad er ordinert til prest og kalt til tjeneste i Nordberg menighet, samtidig som han oppfordrer menigheten til å ta vel imot henne med omsorg og forbønn. Deretter holdt prost Trond Bakkevig en kort tale og ba en bønn for den nye presten. Og etter gudstjenesten kunne hun hilse på menigheten på kirkeplassen. DØPTE Tiril Nybø Tolleshaug Inga Spetaas Henriksen Mia Kasnes George Evan Nupen Wright (døpt i Ørsta kirke) Kamilla Aschim Rømming Kamilla Weider Samuelsen Meline Hanvold (døpt i Ris kirke) Årets fasteaksjon Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2012 handler om rettferdighet. Ifølge FN lever over 1 milliard mennesker fremdeles i ekstrem fattigdom. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2012 setter fokus på økonomisk rettferdighet i Guatemala og Tanzania. Aksjonen arrangeres mars. Mer i neste nummer av menighetsbladet. DØDE Brita Kristine Svendsen Gjørdis Grønhovd Jo Eivind Schøyen Ulvestad Ulf Slungaard Arne Torstein Worren Kari Lillebil Hansen Johan Ludvig Stang Arne Torstein Worren Odd Ivar Formo Reidun Løkken Kirsten Grongstad Kamma Munch Jensen Sofie Benedicte Christiansen Kathe Steen (bisatt fra Maridalen kirke) Bibellesing i Bakkehaugen kirke Bakkehaugen menighet arrangerer høytlesning fra Det nye testamente i vår, etter den nye bibeloversettelsen. Det startet 12. januar med Matteusevangeliet og avsluttes 14. juni med Johannes åpenbaring. Opplesingen foregår hver torsdag klokka 20.00, unntatt i uke 5, 12, 14 og 20. Blant de som leser er skuespillerne Per Christian Ellefsen, Heidi Goldmann og Bernhard Arnø. Andre ganger leser prester eller mennesker med erfaring som tekstlesere i gudstjenesten. ANTIKVARIAT bokmarkedet.no Telefon Folke Bernadottes vei 41 Norges eldste begravelsesbyrå Nordstrand: Tlf Majorstuen: Tlf Avfallsortering i kirken Det viser seg at kildesortering av avfall i bedrifter ikke fungerer tilfredsstillende i Oslo. Renholdsetaten ønsker å forbedre ordningen, men inntil det skjer, er det mange bedrifter som går tilbake til tidligere ordning. Det gjelder også i Nordberg kirke. Der har sorteringen av matavfall og plast ikke vært vellykket. Avfalls-posene er for små, og mange av de som bruker kirkestuen, sorterer heller ikke godt nok. Kirken avslutter derfor denne sorteringen foreløpig, men fortsetter å sortere papp- og papiravfall. Det skal i egen beholder utenfor kirken. Menighetens barnehage fortsetter å kildesortere både papir, matavfall og plast. 20

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Gudstjenesteordning 2012

Gudstjenesteordning 2012 DEN NORSKE KIRKE I LINDESNES Gudstjenesteordning 2012 www.lindesnes.kirken.no Hjertelig velkommen til gudstjeneste! I snart 2000 år har den kristne kirke feiret gudstjenester. Formen på denne har variert

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

www.kirken.no Foto: Ina Lillegård Marchesan KONFIRMANT 2010 Informasjon fra Den norske kirke

www.kirken.no Foto: Ina Lillegård Marchesan KONFIRMANT 2010 Informasjon fra Den norske kirke www.kirken.no Foto: Ina Lillegård Marchesan KONFIRMANT 2010 Informasjon fra Den norske kirke 2 Konfirmant 2010 Foto: Jonathan Lakmal Grell Til deg som fyller 14 i år Du står nå overfor valget om du vil

Detaljer

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Jeg tror at Gud er snill. Gud er villig til å ofre seg for hvem som helst. Jeg tror at hun (eller han) er en som er glad i alle mennesker, uansett hvordan

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Liturgien tas i bruk i menighetene senest innen 1. september 2017 Liturgien vil foreligge trykt i mai. Det kan da bli noen mindre endringer

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken.

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken. ORDNING FOR Dåp Den Evangelisk Lutherske Frikirke Dåp 1. Dåpssamtale og dåp foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Reglement for dåp og menighetens kristendomsopplæring,

Detaljer

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være?

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være? Vi en menighet Ord-assosiasjon > Hvilke ord, ideer og tanker assosierer du med ordet menighet? > Hva assosierer du med familie? > For noen er det positivt ladet å tenke på kirken som familie, for andre

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer