Idealister på oppdrag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Idealister på oppdrag"

Transkript

1 nr løssalg kr 55,- Idealister på oppdrag Hvert år reiser norske polititjenestemenn i utenlandstjeneste. Men får de gjort det de skal? Ny forskning gir et innblikk i deres hverdag. Side 14, 15, 16, 17, 18 og 19

2 2 KOLOFON 102.årgang LEDER Forskning på politiinnsats UTGIVER Politiets Fellesforbund Møllergt Oslo Tlf Fax REDAKTØR Ole Martin Mortvedt Tlf Mobil JOURNALIST Erik Inderhaug Tlf Mobil MARKEDSKONSULENT Ida Follerås Tlf Mobil PRODUKSJON Motorfinger FRISTER Innlevering av stoff til nr sendes på mail til redaksjonen innen ADRESSEFORANDRINGER Politioverbetjent Maren Eline Kleiven presenterer i dette Politiforum deler av sin doktorgrad som tar for seg norsk politi i utenlandstjeneste. Hun har funnet at idealismen fra de som deltar er stor, og at kompetansenivået til norsk politi i utenrikstjeneste holder et høyt nivå. Men hun finner også at norsk politi mangler analysekapasitet, at internasjonal seksjon i Politidirektoratet ikke har tilstrekkelig administrativ hjelp, og at det er for liten kompetanseoverføring mellom erfarne mannskaper som reiser hjem og de nye som kommer. Når Norge bruker så mye som 100 millioner kroner i året på politioperasjoner i andre land, er det relativt sett små ekstra ressurser som skal til for å bruke disse pengene på en langt mer effektiv måte. Det er høyst prisverdig at Kleiven har fått midler fra Utenriksdepartementet for å gjennomføre sin forskning, og det er et forbilledlig engasjement Kleiven her viser. Samtidig illustrerer resultatet hvor viktig det er at politiets innsats blir satt under lupen. Vi skulle gjerne sett at det ble forsket vesentlig mer på hvordan politiets innsats fungerer, ikke minst her hjemme. Vet vi hva som er resultatet av alle de oppnevnte koordinatorene ute i alle politidistriktene? Hva vet vi om effekten av barnehusene, hva vet vi om ja listen kunne bli lang. Vi kunne spurt: Vet noen hva som skjer når politiet sentraliseres bort fra bygdene til større og «mer slagkraftige» enheter opprettes? Det hadde vært utmerket om vi kunne vite litt mer om hva som skjer etter at både politisk og administrativt bestemte tiltak settes ut i livet. Mer enn at penger var spart. Hva har det for eksempel å si for politiets evne til å bekjempe kriminalitet både på lokalt og nasjonalt plan? Her har Politihøgskolen en utfordring. Med et stort antall prosjektoppgaver tilknyttet LOU II og eget mastergradsstudie, må vi tro det var gode muligheter til å gå løs på oppgaver knyttet til forskning på sentrale spørsmål i politiet. Kleivens forskning er et eksempel til etterfølgelse i så måte. Vi håper flere følger i hennes fotspor. FORSIDEFOTO Norsk polititjenestemann i Afghanistan, mars Foto: Svein Holtan/POD Kutt i politibemanning TRYKK Aktietrykkeriet Godkjent opplag: ISSN: I Tyskland og i Storbritannia står samfunnet overfor store kutt i politibemanningen. Også politiet her hjemme gjennomfører nå kutt. Det er en betenkelig regjeringsvilje til å redusere politiinnsatsen i jakten etter å spare penger i stedet for å trappe opp jakten på de kriminelle. De kriminelle kommer til å vise at det blir en kortvarig økonomisk gevinst. PFU er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet som har medlemmer fra presseorganisasjonene og fra allmennheten, behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner). PFU, Rådhusgt.17, Postboks 46 Sentrum, NO-0101 Oslo Tel Fax: Epost:

3 INDEX INNHOLD 4 Kutter politijobber 8 Populær ledersamling 20 Som to dråper vann Full fart for Trip Track 34 Politioppbud i Parkveien FASTE SIDER 44 Arne meinar 46 Politijuss 47 Folkestad Din pensjon 50 Politiets verden FRUSTRASJON OG IDEALISME For første gang blir det forsket på norske polititjenestemenn i utenlandstjeneste. I Afghanistan (bildet), Liberia og Serbia oppleves tjenesten som meningsfull men litt frustrerende 51 Purken & PFFU MENER D#2-INNFØRING BØR VENTE Politibetjent Thomas Stærk er pilotbruker av politiets nye IKT-system. Han sier D#2 gir klare forbedringer, men at systemet sliter med barnesykdommer FULL STOPP FOR BILAVTALEN? Seks billeverandører ønsket å bygge de nye politibilene, men hele fem av dem ble avvist. Nå er hele prosessen rundt bilavtalen i fare HVEM FÅR KILLENGREENS KLAFFER? Kun to personer ønsker å etterfølge Ingelin Killengreen. Men hvilke kvalifikasjoner kreves av politi-norges kommende toppleder? USIKRE PÅ FRAMTIDEN Usikkerheten om innføringen av førstelinjeprosjektet gjør at flere ansatte på utlendingsseksjonen i Østfold søker seg ut av etaten, sier Merethe Christin Beck.

4 4 ØKONOMI Storbritannia: politijobber kuttes Politiskolen i London har inntaksstopp og 1000 politijobber ventes å forsvinne i løpet av to år. På landsbasis forsvinner Tekst Camilla Laxton Foto Nottinghamshire Police Da David Camerons koalisjonsregjering høsten 2010 varslet om de tøffeste budsjettinnstrammingene på mange tiår, ble det klart at også politietaten ville rammes hardt. Skyggefinansminister Ed Balls fra opposisjonspartiet Labour, uttalte nylig at minst jobber i politietaten vil bli luket vekk når statens politibudsjett kuttes med 20 prosent av disse stillingene betjenes av politifolk. OPPTAKSSTOPP Som et direkte resultat av nedskjæringene, er det i London innført midlertidig opptaksstopp ved politiskolen. Det betyr at den eneste måten man for tiden kan bli opptatt i hovedstadens Metropolitan Police, er ved å først verve seg som Special. Specials er en forkortelse for «Special Constables», som er frivillige som verver seg til uniformert polititjeneste i minst 16 timer i måneden. Etter et 23 dagers opplæringsprogram, får de samme myndighet og ansvar som en vanlig polititjenestemann. Som en del av et nytt utdanningssystem, er det planer om at Specials etter 18 måneders tjenestetid skal kunne gå over til en fulltids politikarriere, via et konverteringskurs. Det er bekymringsverdig, sier politibetjent Jeremy Laxton, som i disse dager er i ferd med å legge en lang karriere i politiet bak seg. Ved å la meget uerfarne betjenter patruljere gatene, forsøker man å redusere politiregningen kraftig, fortsetter han. KUN EKSTRABEMANNING Laxton forteller at det i flere politidistrikt også er snakk om å innføre en tidligere lite brukt politilov. De kan ikke si oss opp, men i følge «regulation 18A» kan de tvinge oss til å gå av med pensjon etter 30 år i tjeneste. Dermed vil politiet komme til å miste mange politifolk med lang erfaring. Den britiske fagforeningen Met Fed, vokter den nye utviklingen nøye. Vi har hatt Specials i årevis, så ideen om å bruke frivillige politifolk er ikke noe nytt. Dersom Specials brukes som ekstramannskap, synes vi det er helt greit, sier fagforeningens leder, Peter Smyth. Han understreker at de derimot ikke synes det er akseptabelt dersom Specials brukes til å overta jobbene til fulltids polititjenestemenn. De skal kun brukes som ekstrabemanning, ikke i stedet for polititjenestemenn, sier han. KUTTER 1000 Smyth synes heller ikke at det nye rekrutterings systemet som er under planlegging, er ideelt. Vi frykter at det for alvor vil komme til diskriminere mot enkelte grupper, særlig kvinner. Det vil bli vanskelig for kvinner

5 ØKONOMI 5 Danmark: Vår yrkesgruppe er under press Vi har aldri vært stilt overfor tøffere krav. Vår yrkesgruppe er under press, sier Peter Ibsen, politiforbundets leder i Danmark. Tekst Stig Kolstad POLITI LIGHT. Storbritannia kutter antall utdannede politifolk og erstatter dem med «Specials», som har 23 dagers opplæring. SEIER. Politiforbundet vant frem med sine krav for sine danske medlemmer men møtte svært tøffe politikere som argumenterte med finanskrise. med barn og folk med lav inntekt å binde seg til opplæring og praksisperiode uten lønn. Samtidig har vi forståelse for at budsjettene må strammes inn og at alle må bidra til å spare. Smyth forklarer at Londonpolitiet får midler gjennom et komplisert system som består av både statlige og lokale støtte ordninger. Hvor omfattende nedskjæringene vil bli totalt, vil de ikke ha oversikt over før nedskjæringene på lokalt plan blir offentliggjort. Men med omlag fulltidsansatte politibetjenter i Metropolitan Police er Smyth ikke redd for at Specials vil overta jobblandskapet. Vi regner med å miste minst 1000 politi betjenter over de neste par årene. Selv om vi ikke støtter dette, må man være realistisk og innse at det bare var av oss for 10 år siden, så man må prøve å se det i et positivt lys. Etter knalltøffe forhandlinger nylig, er det klart at politifolk fortsatt kan gå av ved fylte 63 år i Danmark. Under forhandlingene med finansministeren, krevde arbeidsgiver at obligatorisk pensjonsalder skulle heves og at arbeidstiden ble utvidet, men Politiforbundet kom seg helskinnet gjennom de svært tøffe forhandlingene. Finansministeren ga politiet mer enn noen hadde forventet eller turte å håpe på. Ministeren hadde finanskrisen, offentlig underskudd og dystre økonomiske utsikter å lene seg på før forhandlingene med statsorganisasjonene tok til. Pensjonsalderen skulle økes til 65 år i perioden , og i 2025 til 66 år, og deretter igjen til 67 år i Den generelle vurderingen var at dersom deler av fagforeningene nektet, ville det være snakk om lovgivning og til slutt tvang fra de folkevalgte. Pensjonsalderen for polititjenestemenn fikk lov til å passere for alle som er ansatt før De kan trekke fra et fradrag på en prosent i pensjon før skatt. Dette tilsvarer om lag 207 kroner i måneden. Alle som ønsker å fortsette i politiet etter fylte 63 år, får muligheten til dette. Fagforeningen har gjennom hele prosessen advart mot endring i pensjonsalderen og ønsket en mer variert alderssammensetning i etaten. Arbeidsgiver har så langt ikke gitt noen svar på hvilke oppgaver som man skal bruke på ansatte i alderen 63, 64 og 65 år. Politiforbundet kunne også notere seg at arbeidsgivers krav om lengre arbeidstid og lavere helgesatser ble lagt vekk.

6 6 ØKONOMI 2011: Politikuttene fortsetter Lensmannskontor stenges i sommer Med et politidistrikt som på ett år har kuttet fem politistillinger, er det langt igjen til å nå målet om to politi per 1000 innbyggere. Tekst og foto Stig Kolstad KUTT. Brit Krokstad og Rune Arstein fra PF Nord-Trøndelag er bekymret for kuttene i sitt distrikt. Det konstaterer PF Nord-Trøndelag og leder Rune Arstein. Sammen med kolleger fra fylket troppet han opp i Stortinget og møtte politikere fra hjemfylket for å informere om politisituasjonen. Vi fikk fem færre politifolk i løpet av 2010, og vi skal ikke forlenge ytterligere tre vikariater i år. Vi synes det er fornuftig å spørre politikerne hva slags politi de ønsker seg, sier Arstein. STRAMT ÅR For mange politidistrikter vil 2011 fortone seg svært vanskelig. Det spares, omorganiseres og flyttes på ansatte og innføres «kreative» løsninger på vaktlistene for å få beredskapen til å gå rundt. I Nord-Trøndelag er et stort trykk på Trondheim Lufthavn Værnes krevende for politiet, som må binde opp mye ressurser til alle charteravgangene. Antall charterfly øker sterkt, og økningen vil på to-tre år øke like mye som de siste 15 år. Bare i sommer er det ventet 90 charterflyhåndteringer. Politiet forstår ikke hvordan de skal klare å bemanne flyplassen samtidig som de skal ha øvrig vakt og beredskap i regionen. Det blir en sentralisert vaktliste, hvor ressursene trekkes inn mot sentrale områder og hvor ytterområdene blir uten synlig politi, konstaterer Arstein. SOMMERSTENGT KONTOR Dette er følgene av stramme driftsbudsjett. Politiet vil ikke klare å løse alt, og det går nå mot sommerstengte lensmannskontor. Det har aldri tidligere skjedd, sier PF-lederen i Nord-Trøndelag. Stjørdal er riktig nok landets største lensmannskontor, og samtlige politistillinger ved kontoret inngår på vaktlisten for å gi publikum en forsvarlig polititjeneste. Kun lensmannen står utenfor listen. Politidistriktet skal spare ni millioner kroner på hus og eiendom, men gevinsten av dette oppnår vi først i 2019, når leieavtalene opphører. Det er gjort en rekke grep internt i distriktet for å få mest mulig polititjeneste ut fra budsjettet, men distriktet går likevel i minus, konstaterer Arstein. Dermed blir det personalkutt. Tre politi betjenter får ikke forlenget sine vikariater i år. Det skal heller ikke ansettes noen. FLERE KUTTER Andre distrikter som har kuttet, eller vil kutte, politistillinger, er: Oslo, som gikk med 100 færre stillinger i 2010 enn året før Asker og Bærum, som har redusert bemanningen med 50 Follo, som skal ned med 14 Agder, som skal ned med cirka 40

7 ØKONOMI 7 Kutter: Tysk politi nedbemanner Fra årtusenskiftet og fram til 2008 ble over 9000 politistillinger i Tyskland inndratt. Fram til 2019 forsvinner like mange. Tekst og foto Terje I. Olsson Hjelp. Politikuttene i Tyskland kan i verste fall gi konsekvenser for politiets beredskap under større demonstrasjoner. Her fra Berlin i Gjennomføringen av politireformen i Tyskland har skapt uro og protester både på politisk hold, i politiets fagforbund og blant befolkningen generelt. Men gjennom føringen av reformen går videre, både på delstatsnivå og på riksplan. På riksplan er det foreslått å slå sammen Bundespolizei og BKA (Bundeskriminalamt) til et samlet rikspoliti. Bundespolizei er det tidligere grensepolitiet som ble omorganisert og fikk nytt navn i De bistår blant annet politiet i de enkelte delstatene når man på lokalt hold ikke greier å håndtere oppgavene alene, og de har ansvar for havner og flyplasser. BKA er et slags Kripos som trer inn og står for etterforskningen i større og alvorlige kriminalsaker over hele landet. De siste ti årene har det pågått en kontinuerlig nedbemanning av politiet i delstatene. I alt er 9256 politistillinger inndratt fra 2000 til 2008, ifølge det tyske politifagforbundet GdP. Det tilsvarer 3,5 prosent av politistyrken. Fagforbundet Gewerkschaft der Polizei har foretatt en spørreundersøkelse i delstatene og kommet til at ytterligere 9000 stillinger vil bli inndratt fram til PROSENT NEDBEMANNING Nedbemanningen vil slå hardest ut i de såkalte «nye» forbundsstatene som utgjør det tidligere DDR. I Brandenburg, Sachsen og Mecklenburg-Vorpommern, er det snakk om nedbemanning på prosent av politistyrken. I delstaten Brandenburg, som omslutter Berlin, skal antall tjenestemenn reduseres fra 8900 i dag til cirka 7000 i I tillegg til nedbemanning skal antall døgnåpne stasjoner reduseres. I Brandenburg skal 15 stasjoner ha døgnåpent fra mot 50 i dag. REDUSERT SIKKERHET Politifagforbundet er meget kritisk til utviklingen, både når det gjelder nedbemanningen av politiet i de enkelte delstatene og sammenslåingen av forbundspolitiet og BKA. GdP-leder Bernhard Witthaut sier at innenministeriet ser ut til å ville presse gjennom en fusjon som «innebærer betydelige forfatningsmessige betenkeligheter og ikke synliggjør noen gevinst i form av økt sikkerhet». Fra fagbevegelsen pekes det på at forbundspolitiet stadig oftere må tre støttende til ved aksjoner i mange delstater. I 2005 var det 89 tilfeller der en delstat ba om assistanse fra forbundspolitiet, mens dette økte til 160 tilfeller i I en tredel av tilfellene, der det lokale delstatspolitiet må be om hjelp fra forbundspolitiet, skyldes det bråk og uro i forbindelse med fotballkamper, men også i forbindelse med politiske demonstrasjoner må delstatene stadig oftere be om hjelp fra forbundspolitiet.

8 8 LEDELSE Populær ledersamling Tekst Ole Mortvedt Illustrasjon Motorfinger Når PF inviterer til kompetansepåfyll for medlemmer med personalansvar, blir det ofte trangt om plassen. bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla blabla bla bla bla bla Dialog. PF s ledersatsing innbyr til dialog og mindre strid mellom ledere og tillitsvalgte. bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla Som en del av PFs satsing på egne medlemmer i lederposisjon, møtes et 30-talls politiledere til erfaringsutveksling og kompetansepåfyll på Ski mai. Der får de selskap av en rekke forskere fra høgskole- og universitetsmiljøet. Temaet har vi kalt «Sentral lederdialog», sier Ove Sem, prosjektleder for PFs ledersatsing. Tidligere var han politistasjonssjef i Trondheim og lensmann i Orkdal. Det blir i liten grad kateterundervisning, men i større grad gjensidig diskusjon hvor deltagerne får bruke sin erfaring i diskusjon med inviterte forskere, forteller Sem. På samlingen vil temaene være sentrert rundt omstilling, lønn og rollen som leder i forhold til tillitsvalgte. På tema omstilling vil vi kjøre to vinklinger med en tilnærming til hvordan ledere opplever dette personlig, og med en tilnærming til hvilke rettigheter man selv har som leder under omstillinger. Her vil Ole Hope, direktør på Handelshøgskolen i Bergen, føre dialogen, reklamerer Sem. Deltagerne skal se nærmere på om politiet er en lærende organisasjon, og statens personaldirektør Siri Røyne og PF-leder Arne Johannessen kjører en dialog med innspill fra deltagerne med synspunkter på utvikling av statens lederplattform. Siste dag av samlingen er viet lønn og lønnsdannelse, og vil gi lederfaglig påfyll - særlig opp mot tolkning av både rollen som tillitsvalgt og som leder under lønnsforhandlinger. Dette vil være spesielt til styrke for de av PFs ledermedlemmer som selv ikke har lært om lønnsforhandlinger i tidligere roller som tillitsvalgt. Etter politikonflikten skal det ikke legges skjul på at forholdet mellom PF og enkelte ledere har blitt stigmatisert. Innholdet på denne samlingen er særlig rettet inn mot dialog og forståelse for rollen både som leder og som tillitsvalgt. Politidirektoratet (POD) er av PF tidligere invitert til et samarbeid for å styrke lederopplæringen, men har senere avvist invitasjonen ut fra at POD selv vil sørge for en satsing på ledelse. POD har i stedet invitert PF inn i referansegruppen for deres ledersatsning. PF har etter dette tilpasset lederprosjektet, tonet ned lederutviklingsdelen, og satt fokus på PFs kjerneverdier og ivaretakelse av lederne som medlemmer Vi har plass til 30 stykker denne gangen. Allerede nå ser vi at vi har for få plasser, og vi vurderer nå om vi skal arrangere noe lignende til høsten også, sier Sem, som er meget fornøyd over responsen og nivået på de som skal delta.

9 BILDESIGN 9 Ja til våpenskjold I en spørreundersøkelse på Politiforum.no, svarer hele 97 prosent at de ønsker å beholde våpenskjoldet som en del av det nye bildesignet. Tekst og fotomontasje Erik Inderhaug Siden avstemningen ble lagt ut i begynnelsen av april, har det kommet inn over 600 stemmer på spørsmålet «Bør våpenskjoldet være en del av det nye bildesignet?». Resultatet er et rungende JA! Hele 97 prosent av stemmene har i skrivende stund tilfalt ja-alternativet, mens to prosent synes bilene ser bedre ut uten våpenskjoldet, og én prosent sier det er det samme om våpenskjoldet er med eller ikke. Mange har reagert på at våpenskjoldet var borte da det nye bildesignet ble presentert tidligere i år, men fungerende politidirektør Vidar Refvik sier til Politiforum at designet absolutt ikke er endelig. Eventuell bruk av våpenskjold er et tema som blir gjenstand for nærmere vurdering og drøfting, sier han. Så gjenstår det å se om Politidirektoratet tar til seg våre leseres klare preferanse - resultatet kan i så fall bli slik som Politiforums bildemontasje viser. MED VÅPENSKJOLD. Slik kan de nye bilene se ut, dersom våpenskjoldet inkluderes i det nye bildesignet. NYHET! DRIVSTOFFRABATT 50 øre fra første liter Esso MasterCard er mer enn gode rabatter på drivstoff. Det er også et fullverdig kredittkort uten årsavgift, som sparer deg for penger. Les mer om alle fordelene på nettsiden vår. Send en SMS med POLITIET og e-postadressen din til 2290 så sender vi deg søknadsskjema. Tilbudet gjelder medlemmer av Politiets Fellesforbund / Drivstoffrabatt er øre/liter på pumpepris drivstoff inkl. moms / Effektiv rente ved en kredittramme på kr er fra 25,34 % til 26,62%

10 10 IKT PARALLELL. Avhørssystemet Indico lar seg ennå ikke kople sammen med D#2 på en hensiktsmessig måte. Resultatet er at de ansatte ved Vansjø lensmannskontor foreløpig kjører parallelle systemer. D#2-innføring bør vente Politiets nye datasystem kan bli veldig bra, men først må det bli mer stabilt, sier politibetjent Thomas Stærk. Tekst og foto Erik Inderhaug Han er ansatt ved Vansjø lensmannskontor i Østfold, som siden 1. desember 2009 har brukt politiets nye datasystem D#2. Systemet med tynnklienter og sentraliserte servere, skal etter planen rulles ut over hele politi-norge i Men etter å ha arbeidet på D#2 i over ett år, mener imidlertid Stærk at POD og PDMT fortsatt må ha litt is i magen. Jeg vil ikke slakte systemet, for mye er bra, men vi må være forsiktige med å innføre dette over hele landet før vi er sikre på at det fungerer, sier han til Politiforum. Erfaringene fra Vansjø lensmannskontor er nemlig delte. Mye ustabilitet gjør at D#2 til tider kan oppleves frustrerende. Systemet låser seg litt for mye. Om dette ligger i tynnklienten eller IKTløsningen, vet jeg ikke, men når det henger, så er det lett at tynnklienten får skylda. Flere er nok frustrerte på dette, sier Stærk, og fortsetter: Det er så enkelt at en ikke har tid til å sitte og plundre med data. Den skal vi bare bruke. Det er også hensikten med å ha et datasystem med sentraliserte servere. Ordningen skal gjøre den digitale hverdagen enklere for politidistriktene, som skal slippe å forholde seg til drifting, oppgradering og problemløsing. Slik fungerer også D#2, når alt går som det skal.

11 Driftskonseptet er den største forbedringen. Jeg tror hovedårsaken er at det ikke er masse enkelt-pcer eller servere lokalt. Bruk og respons oppleves bra. Systemet er kjapt og bra når det er stabilt, understreker Stærk. KLAR FORBEDRING Politibetjenten har selv ingen formell rolle opp mot PDMT, men uttaler seg på grunnlag av at han har en «over middels» interesse for og kompetanse innenfor IKT. Man må regne med problemer med sånne piloter. Når D#2 fungerer, er det raskere og bedre å bruke. Den daglige opplevelsen er bedre, men det er en del utfordringer, sier Stærk. Tynnklientene har blant annet ikke CD- ROM, og installasjon av programvare er ikke mulig. I stedet baserer de seg på et USB-grensesnitt for overføring av data. Det betyr en utstrakt bruk av minnepinner - noe som for så vidt ikke er nytt i politiet. Problemet er ifølge Stærk at det ikke er mulig å benytte seg av krypterte minnepinner på de nye tynnklientene. Jeg har prøvd både hardwarekrypterte og software-krypterte minnepinner, men ingen av dem lar seg kjøre på tynnklienten, sier politibetjenten, som har meldt problemet videre. Å kryptere minnepinnene er uansett viktig, for å sikre at ikke konfidensiell informasjon kommer på avveie, understreker han. PDMT har selv laget retningslinjer for dette, noe som er riktig og fornuftig. Problemet er at tynnklientløsningen foreløpig gjør det umulig å etterleve disse retningslinjene. PARALLELLE SYSTEMER Mangelen på CD-ROM, gir dessuten andre problemer for brukerne. Det skaper litt hodebry. Video på CD fra overvåkingskameraer er vi i utgangspunktet ikke i stand til å spille av. Vi har en ekstern CD-ROM-spiller, men får ikke installert programmet som skal til for å spille av filen. Resultatet er at de ansatte på Vansjø lensmannskontor ser seg nødt til å kjøre parallelle systemer ved siden av tynnklienten - i form av en bærbar PC. Det føles litt tungvint. Jeg tror nok aldri at vi kommer dit hen at vi ikke trenger parallelle systemer, men målsetningen må være at vi i minst mulig grad må jobbe slik, sier Stærk. Implementeringen av avhørssystemet Indico er kanskje den største akilleshælen. Per i dag har vi lyd- og bilde-avhør som blir tatt opp på DVD. Vi setter oss så ned på plassene våre for å renskrive. Nå må vi finne alternative løsninger. Vi kjører videoen på en bærbar PC, eller tar ut råfilen på minnepenn, forklarer Stærk, og fortsetter: Vi finner løsninger på det, men tynnklientene er ikke laget for dette. Multimediahåndtering er problematisk, men det er mulig vi må leve med det. Samtidig: Hvis det blir fokusert på å løse kjerneproblemene med D#2, så blir dette veldig bra. Problemene løses Frittstående PCer er nødvendig for å unngå virus inn i systemet, sier programleder Arnfinn Opdal i Politidirektoratet. Tekst Ole Mortvedt Han viser til man på de nye tynnklientene kan benytte USB-baserte CD-spillere til å spille av overvåkingsopptak politiet jevnlig ser på. Det er ikke laget slik at man lokalt ute i politiet kan installere programmer inn på tynnklienten. Årsaken er at man i det gamle systemet så at lokalt installerte programvarer ga problemer i politiets datasystemer. For å unngå omfattende feilsøkingsoperasjoner er det nå bestemt at all programvare som benyttes i D#2-løsningen skal gjennom en godkjenningsprosedyre. Vi har sett at politiet samlet sett har hatt en meget omfattende programportefølje, og at det i stor grad har vært sammenfall av funksjonalitet. I POD mener vi det er fornuftig å redusere omfanget av programporteføljen. Det er en pågående vurdering av hvilke programvarer som i dag brukes lokalt som skal videreføres i D#2-løsningen, sier Opdal. Han ber brukerne vise stor forsiktighet i forhold til å benytte minnepinner og USB-enheter, og understreker at ukjente databærere kun skal behandles i frittstående PCer som ikke er knyttet til politiets nettverk. Skal man bruke minnepinner og USB-enheter, skal disse på forhånd være godkjent av PDMT. Vi kommer til å ha en fortløpende dialog med PDMT underveis i utrullingen av D#2, sier Opdal. D#2 Forkortelse for «Driftskonsept 2», politiets nye IKT-platform. Innebærer at tradisjonelle PCer erstattes av såkalte «tynnklienter», hvor data lagres på sentrale servere. Skal blant annet gi bedre virusbeskyttelse, større driftssikkerhet og lavere driftsutgifter for politidistriktene. Ble startet opp i 2009, med pilotdrift ved Politihøgskolen og Vansjø lensmannskontor i Østfold, og skal etter planen rulles ut over hele landet i år. Har Indicoløsning PDMT sier utrullingen av D#2 er i rute, og at en løsning for implementering av Indico er på plass. Tekst Erik Inderhaug Anne Ruden-Grinaker i PDMTs kommunikasjonsavdeling, forteller at det oppsto «uforutsette utfordringer» med Indico under prøveperioden. Hensikten med pilotene er nettopp å avdekke slike utfordringer og iverksette korrigerende tiltak. PDMT har nå funnet og testet en løsning for å kunne bruke avhørsutstyret Indico i politiets nye IKTdriftssystem, sier hun til Politiforum. Løsningen er allerede testet ut i Hedmark politidistrikt, med gode erfaringer. Vi er derfor klare for å implementere utstyret i pilotdistriktene Østfold og Hedmark. Oppstartsmøter med flere distrikter vil fortsette utover sommeren og høsten 2011, sier Ruden-Grinaker. IKT 11

12 12 BILAVTALEN Det gikk som det måtte gå. Politibilkravene ødela for en reell konkurranse om ny politibil. Vraket 5 av 6 biltilbud Seks billeverandører leverte anbud på politibiler for de neste fem årene. Fem av dem ble avvist. VW Passat 4Motion står alene igjen. Tekst Stig Kolstad Dermed gikk det som det måtte gå. Det ble ingen konkurranse om prestisjekontrakten rundt fremtidens patruljebilavtale i politiog lensmannsetaten - slik mange fryktet. Enten blir det Passat, eller så må den videre prosessen nå stanse. Politiets Dataog Materielltjeneste (PDMT) sitter igjen med kun én bil på bordet og må ta valget. HVA NÅ? Velger PDMT å gå i forhandlinger om denne bilen, er det fullt mulig etter anbudsreglene, slik PDMT har måttet gjøre med leverandøren av politiets motorsykler. På MC-fronten har det ikke vært interesse for å levere tilbud til politiet, og BMW har lenge vært eneste tilbyder. Nå er det altså Møller som sitter igjen med det eneste tilbudet som kan vurderes. I PDMTs lokaler på Majorstua står man overfor to scenarioer: 1) Gå i forhandlinger og fortsette prosessen, slik at prototypen blir klar til testing og godkjenning, og slik at politietaten kan bestille bilen fra november, som forutsatt. Eller: 2) Stanse prosessen helt, lage nye kravspesifikasjoner og begynne forfra. Hvis så skjer, ryker alle frister. Nå har politidistriktene grunn til å frykte at politibilene blir dyrere enn i dag, sier Trond Simarud, mannen som i dag bygger Passat politibiler for Møller. Politidistriktene har alt bestilt 70 Passater for inneværende år - noe som i disse økonomiske tider er et stort antall. Kanskje innser distriktene at patruljebilene blir dyrere neste år? Simarud har allerede varslet bråk dersom Passat godkjennes under minstekravene. I så fall havner saken i Kofa (Klageorganet for offentlig anskaffelser). KRAVENE ØDELA Kravspesifikasjonene ødela totalt mulighetene for en reell konkurranse på det åpne bilmarkedet. De fem som likevel prøvde seg, strøk én etter én på ulike detaljkrav som ble stilt, detaljkrav som Politiforum avdekket i februar. Bilbransjen fortvilte over kravene til at alle patruljebiler skal ha to batterier, være firehjulstrukket, ha automatgir og oppnå en hastighet fra km/t på 12 sekunder. I tillegg kom strenge krav til sikring av støy rundt all elektronikk et krav om at leverandørene måtte dokumentere at en påbygger av politibiler har alle typegodkjennelsessertifikater. Totalt måtte leverandørene gå gjennom i alt 150 detaljkrav før de sendte inn anbud. De aller fleste kom ganske kort ned på listen før de gikk tilbake til sitt ordinære arbeid, men seks valgte altså å prøve seg. Men uten hell for fem av dem. «FABRIKKBIL» Alt tyder på at Materiellforum, som har utformet kravene til nye patruljebiler og fått gehør for dette i PDMT, har feilberegnet markedet. Forventningene om en «fabrikkbygget» politibil på det norske markedet har alt gått dukken. Det avdekket Politiforum i april, da vi fortalte at Ferno Norden i Horten skal utføre påbygging av all elektronikk og politiutstyr dersom VW Passat blir valgt. Det er en såkalt «grunnbil» som ankommer Norge, før den plukkes fra hverandre og får innmontert alt av polisiært utstyr. Enten om man antok at VW i Tyskland eller Volvo i Göteborg kunne lage en norsk politibil på samlebånd og sende den fiks ferdig til Norge, tok man grundig feil. Til det er det norske politibilmarkedet alt for lite.

nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Realistisk FNtrening i Nairobi Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 2 LEDER Utgiver Politiets Fellesforbund

Detaljer

Når kommer politiet, egentlig?

Når kommer politiet, egentlig? NR 9 19.09.2012 LØSSALG KR 55,- Når kommer politiet, egentlig? Hvorfor kommer politiet ofte senere til åstedet enn brannbil og sykebil? Side 10-15 ANNONSE 3 Protection so smooth you won t feel it Lær

Detaljer

Er det på tide å overvåke demente? Hvert år bruker politiet store ressurser på å lete etter savnede demente. Bør de GPS-merkes?

Er det på tide å overvåke demente? Hvert år bruker politiet store ressurser på å lete etter savnede demente. Bør de GPS-merkes? nr 10 17.10.2012 løssalg kr 55,- Er det på tide å overvåke demente? Hvert år bruker politiet store ressurser på å lete etter savnede demente. Bør de GPS-merkes? Side 10-15 Ingen årsavgift for PF-medlemmer.

Detaljer

nr 11 16.11.2011 løssalg kr 55,-

nr 11 16.11.2011 løssalg kr 55,- nr 11 16.11.2011 løssalg kr 55,- Politi- Norge 2011: Færre politifolk i jobb Flere ubesatte stillinger Stort vedlikeholdsetterslep Kritisk lav beredskap Lang utrykningstid i distriktene Økte utgifter til

Detaljer

Politiforum. Nydesign. Nå er det opp til POLITIKERNE å gi innbyggerne det politiet de vil ha

Politiforum. Nydesign. Nå er det opp til POLITIKERNE å gi innbyggerne det politiet de vil ha Nydesign Politiforum 16.10.2013 løssalg kr 55,- nr 10 GENERALISERT SPESIALISERT INNBYGGERNES BEHOV SYNLIGHET EFFEKTIVISERING BEDRE LEDELSE 22. JULI BEREDSKAP TILSTEDEVÆRELSE LOKALT POLITI POLITISTRUKTUREN

Detaljer

Datasatsing gir etterforskerne lavere kapasitet

Datasatsing gir etterforskerne lavere kapasitet NR 1 18.01.2012 LØSSALG KR 55,- Datasatsing gir etterforskerne lavere kapasitet D#2 får sterk kritikk. Manglende finansiering av programutvikling har satt politietterforskerene kraftig tilbake Side 10

Detaljer

POLITIFORUM SMÅPENGER DITT DISTRIKT SITTER IGJEN MED. Politidistriktene taper kampen om budsjettkronene. 19.03.2014 LØSSALG KR 65,- NR 03

POLITIFORUM SMÅPENGER DITT DISTRIKT SITTER IGJEN MED. Politidistriktene taper kampen om budsjettkronene. 19.03.2014 LØSSALG KR 65,- NR 03 POLITIFORUM 19.03.2014 LØSSALG KR 65,- NR 03 DITT DISTRIKT SITTER IGJEN MED SMÅPENGER Politidistriktene taper kampen om budsjettkronene. Ut på tur i påsken? Gjør det enklere med en leiebil. Politiets

Detaljer

nr 3 18.03.2011 løssalg kr 55,- RYDDER I REKKENE

nr 3 18.03.2011 løssalg kr 55,- RYDDER I REKKENE nr 3 18.03.2011 løssalg kr 55,- RYDDER I REKKENE Her føres politibetjent Pavels Hristoforidi inn i retten for drapet på en kollega. Samtidig preges politiet i Latvia av narkosalg, fyll og ran, mens innenriksministeren

Detaljer

Nei - de fikk ikke jobb.

Nei - de fikk ikke jobb. nr 09 09.09.2010 løssalg kr 55,- Nei - de fikk ikke jobb. Årsaken til at nær 120 nyutdannede politibetjenter nå står uten jobb skyldes kraftig nedbemanning i politidistriktene. s 2, 8-9-10-11 2 LEDER Utgiver

Detaljer

nr 12 09.12.2010 løssalg kr 55,- DRAPSTRUET Treholt-etterforskerne har en tøff tid som pensjonister. Side 6 og 7

nr 12 09.12.2010 løssalg kr 55,- DRAPSTRUET Treholt-etterforskerne har en tøff tid som pensjonister. Side 6 og 7 nr 12 09.12.2010 løssalg kr 55,- DRAPSTRUET Treholt-etterforskerne har en tøff tid som pensjonister. Side 6 og 7 Oversikt forsikringer 2011 Vi jobber hele tiden for å få best mulige vilkår til rimeligst

Detaljer

bedre på jobb Politifolk som har mange store risikofylte og farlige oppdrag, er også mest fornøyd. aldri hatt det Alvorlig datasvakhet

bedre på jobb Politifolk som har mange store risikofylte og farlige oppdrag, er også mest fornøyd. aldri hatt det Alvorlig datasvakhet Alvorlig datasvakhet Side 6-7-8-9-10-11 Tetra inn Tetra ut Side 26-27 Ikke ATB for politisivile Side 23 22.08.2008 løssalg kr 55,- Nr 8 aldri hatt det bedre på jobb Politifolk som har mange store risikofylte

Detaljer

POLITIKRISEN. utfallet av. Mens regjeringen vil utdanne flere politifolk, sender Nordmøre og Romsdal politidistrikt ansatte ut i arbeidsløshet.

POLITIKRISEN. utfallet av. Mens regjeringen vil utdanne flere politifolk, sender Nordmøre og Romsdal politidistrikt ansatte ut i arbeidsløshet. Skryter av arbeidsgiver og kollegaer Side 26-27-28-29 Skjelt ut for åpen rettssal Side 20-21 Min svarteste dag i politiet Side 30-31-32-33 13.03.2009 løssalg kr 55,- Nr 03 utfallet av POLITIKRISEN Mens

Detaljer

TIDENES SIKKERHETSOPERASJON

TIDENES SIKKERHETSOPERASJON nr 11 13.11.2009 løssalg kr 55,- TIDENES SIKKERHETSOPERASJON bi be Du får billigere bensin lligere Du får nsin billigere bensin Spesialrabatt hos Esso for deg som er medlem i Politiets Fellesforbund! Spesialrabatt

Detaljer

straffesaker Kraftig fall i Jeg har ingen tro på at kriminaliteten har gått ned, sier tingrettsdommer Kjetil Gjøen. Interne stridigheter i PU

straffesaker Kraftig fall i Jeg har ingen tro på at kriminaliteten har gått ned, sier tingrettsdommer Kjetil Gjøen. Interne stridigheter i PU Interne stridigheter i PU Side 18 19 20 21 Fortsatt høy PF-tillit Side 14 15 Brutal terror truer rettssamfunnet Side 12 13 26.06.2009 løssalg kr 55,- Nr 06/07 Kraftig fall i straffesaker Jeg har ingen

Detaljer

uten politi et samfunn

uten politi et samfunn Lønnskampen drar seg til Side 8-9-10-11-12 Dramatiske bilforskjeller Side 14-15-16-17 Livsfarlig halsgrep Side 18 15.02.2008 løssalg kr 55,- Nr 2 et samfunn uten politi Kjøpmann Vien Van Le mener det er

Detaljer

til dialog fra skyttergravskrig Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund er mer positiv enn på lenge med tanke på løsning av politikrisen.

til dialog fra skyttergravskrig Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund er mer positiv enn på lenge med tanke på løsning av politikrisen. IKT-krise i politiet Side 6-7-8-9 Bilavtalen forlenges Side 16-17 Dum av overtid Side 14 24.04.2009 løssalg kr 55,- Nr 04 fra skyttergravskrig til dialog Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund er mer

Detaljer

Sikrer lokal beredskap

Sikrer lokal beredskap nr 12 16.12.2011 løssalg kr 55,- Sikrer lokal beredskap Samfunnet leter etter bedre beredskap. Vi tar utfordringen, sier politiets lokale spesialstyrke UEH. Side 10-17 Esso MasterCard er mer enn gode rabatter

Detaljer

KAMPEN OVER. Ingelin Killengreen har sluttet. Nå gir hun et tilbakeblikk på møtene med PF, Arne Johannessen og politi konflikten.

KAMPEN OVER. Ingelin Killengreen har sluttet. Nå gir hun et tilbakeblikk på møtene med PF, Arne Johannessen og politi konflikten. nr 4 11.04.2011 løssalg kr 55,- KAMPEN OVER Ingelin Killengreen har sluttet. Nå gir hun et tilbakeblikk på møtene med PF, Arne Johannessen og politi konflikten. Side 21, 22,23, 24 og 25 2 KOLOFON www.politiforum.no

Detaljer

til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen mellom arbeid og fritid? overlatt Gårsdagens IKT-design Verdens nordligste politi

til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen mellom arbeid og fritid? overlatt Gårsdagens IKT-design Verdens nordligste politi Gårsdagens IKT-design Side 16-17 Verdens nordligste politi Side 22-23-24-25-26-27 Åpner for ATB for politisivile Side 5 19.09.2008 løssalg kr 55,- Nr 9 overlatt til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen

Detaljer

HVORFOR ER POLITIET KORRUPT?

HVORFOR ER POLITIET KORRUPT? nr 2 10.02.2011 løssalg kr 55,- HVORFOR ER POLITIET KORRUPT? Ingen andre organisasjoner i verden tar i mot mer bestikkelser enn politiet. Hvorfor er det slik? Side 28, 29, 30 og 31 2 KOLOFON www.politiforum.no

Detaljer

Fordi det går litt opp og ned

Fordi det går litt opp og ned Fordi det går litt opp og ned Cresco Unique Du vet selv hvor fort det kan svinge fra perioder med romslig økonomi til trange regningsmåneder hvor du må strekke lommeboka i alle retninger. Med Cresco Unique

Detaljer

Politiforum. homofil politimann for første gang. Her står Åsmund fram som. Nydesign. 1 8.09.2013 løssalg kr 55,- nr 9

Politiforum. homofil politimann for første gang. Her står Åsmund fram som. Nydesign. 1 8.09.2013 løssalg kr 55,- nr 9 Nydesign Politiforum 1 8.09.2013 løssalg kr 55,- nr 9 Her står Åsmund fram som homofil politimann for første gang 15% 10% 25% 15% 20% 10% 25% 15% Vi har et godt strømtilbud du bør etterforske! Politiets

Detaljer

politiets Søkelys på n Tap for Utsi n Sian under press n Neste generasjons politibiler

politiets Søkelys på n Tap for Utsi n Sian under press n Neste generasjons politibiler Søkelys på politiets sikkerhet 12.05.2006 løssalg kr 45,- Nr 5 Politifolk opplever at godt verneutstyr og et sikrere våpen nå bare blir et papirtilbud. Politidirektoratet gir lokale pålegg fra 2007. side

Detaljer

Politiforum. har slått til igjen. Du ser dem ikke. Du hører dem ikke. Sekunder etter pågripelsen er de borte vekk. 13.11.2013 løssalg kr 55,- nr 11

Politiforum. har slått til igjen. Du ser dem ikke. Du hører dem ikke. Sekunder etter pågripelsen er de borte vekk. 13.11.2013 løssalg kr 55,- nr 11 Politiforum 13.11.2013 løssalg kr 55,- nr 11 har slått til igjen Du ser dem ikke. Du hører dem ikke. Sekunder etter pågripelsen er de borte vekk. 10% 25% 15% 30% 15% 25% 15% 10% 25% 15% 20% 10% Kriminelt

Detaljer

Ber lokalpolitikere. Positiv politireform side 6-7. Pepper ga øyeplager side 16-17

Ber lokalpolitikere. Positiv politireform side 6-7. Pepper ga øyeplager side 16-17 Pepper ga øyeplager side 16-17 Positiv politireform side 6-7 Ber lokalpolitikere skape politikraft Kriminalpolitikk bør engasjere lokale politikere, mener Thomas Breen i justiskomiteen. side 12-13 19.01.2007

Detaljer

MER SYNLIGE. Politiets biler blir ti ganger mer synlige enn i dag. Seks kjøretøyer skal nå folieres om og utprøves av Oslo-politiet og UP.

MER SYNLIGE. Politiets biler blir ti ganger mer synlige enn i dag. Seks kjøretøyer skal nå folieres om og utprøves av Oslo-politiet og UP. nr 1 13.01.2011 løssalg kr 55,- MER SYNLIGE Politiets biler blir ti ganger mer synlige enn i dag. Seks kjøretøyer skal nå folieres om og utprøves av Oslo-politiet og UP. Side 18 og 19 INNSATSLEDER Ønsker

Detaljer

PRESSET FRA ALLE KANTER. Åpner eller lukker justisminister Knut Storberget døra for videre dialog med Politiets Fellesforbund? Vellykket politistreik

PRESSET FRA ALLE KANTER. Åpner eller lukker justisminister Knut Storberget døra for videre dialog med Politiets Fellesforbund? Vellykket politistreik Vellykket politistreik Side 16-17 Unikt politispråk Side 26-27 Anmelder egen politimester Side 30-31 13.02.2009 løssalg kr 55,- Nr 02 PRESSET FRA ALLE KANTER Åpner eller lukker justisminister Knut Storberget

Detaljer

En stor jobb for et lite distrikt

En stor jobb for et lite distrikt nr 9 16.09.2011 løssalg kr 55,- En stor jobb for et lite distrikt 107 ansatte i Nordre Buskerud politidistrikt bidro i arbeidet under og etter angrepet mot Utøya. Nå er samholdet enda tettere enn før.

Detaljer

POLITIFORUM FORTSATT I TÅKA BEREDSKAPSSENTERET 19.02.2014 LØSSALG KR 65,- NR 02

POLITIFORUM FORTSATT I TÅKA BEREDSKAPSSENTERET 19.02.2014 LØSSALG KR 65,- NR 02 POLITIFORUM 19.02.2014 LØSSALG KR 65,- NR 02 BEREDSKAPSSENTERET FORTSATT I TÅKA Designet for komfort, sikkerhet og fremkommelighet Volvo XC70 Medlemmer av Politiets Fellesforbund får 55 000,- i totalrabatt

Detaljer

POLITIFORUM TELLER NÅR SEKUNDENE. Nye retningslinjer skal sette politiet bedre i stand til å løse de ekstreme hendelsene.

POLITIFORUM TELLER NÅR SEKUNDENE. Nye retningslinjer skal sette politiet bedre i stand til å løse de ekstreme hendelsene. POLITIFORUM 20.08.2014 LØSSALG KR 65,- NR 08 NÅR SEKUNDENE TELLER Nye retningslinjer skal sette politiet bedre i stand til å løse de ekstreme hendelsene. SIDE 10-19 MED VOLVO ON CALL ER DU ALLTID KOBLET

Detaljer