Malawis maissuksess. Klimatoppmøtet i Poznan. Turisme som utviklingsvei. Vil verdens ledere klare å ta nye skritt for å sikre en god klimaavtale?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Malawis maissuksess. Klimatoppmøtet i Poznan. Turisme som utviklingsvei. Vil verdens ledere klare å ta nye skritt for å sikre en god klimaavtale?"

Transkript

1 u-nytt nr Et magasin fra Utviklingsfondet Klimatoppmøtet i Poznan Vil verdens ledere klare å ta nye skritt for å sikre en god klimaavtale? Malawis maissuksess Turisme som utviklingsvei Kunstgjødsel Unge, kvinnelige gir turistguider gode avlinger, bærer men ikke alle er fornøyde likevel. framtida på ryggen i Nepals fjellheim.

2 Den virkelige krisen Den pågående finanskrisen gir et nytt og interessant perspektiv på hvordan verden er skrudd sammen. I løpet av svært kort tid har regjeringene i USA, i EU-landene, i Norge og andre steder funnet fram enorme beløp for å redde banker og selskaper på randen av konkurs. Finanssektoren, som i hovedsak selv har forårsaket det uføret de har satt både seg selv og hele økonomien i, blir reddet ved hjelp av resolutt handling og massive tiltak. 700 milliarder dollar i USA, 2 milliarder dollar til Island og 500 milliarder euro i Tyskland. Beløpene er enorme, og besluttsomheten og hurtigheten de ble funnet fram med får oss som har arbeidet med verdens fattigdom i en årrekke til å reagere. Krisens omfang og konsekvenser er alvorlige nok, både for Norge og fattige land. Verdens økonomi er nå så sammenvevd at en økonomisk kollaps i de rike landene nødvendigvis vil få negative konsekvenser også i fattige land på grunn av lavere etterspørsel, mindre bistand og immigranter som ikke lenger har råd til å sende penger hjem. Men også på grunn av denne globaliserte økonomien har verden opplevd en annen krise i flere tiår. Fattigdomskrisen er større og omfatter flere mennesker enn dagens børskriser. Den er dessuten mye billigere å løse. For halvparten av det USAs myndigheter la i redningspakken til Wall Street, kunne mesteparten av de fattige landenes utenlandsgjeld vært slettet. For under en tredjedel av Norges garanti på 350 milliarder til bankene, kunne man løst de alvorligste problemene med jorderosjon, avskoging og miljøødeleggelser i utviklingslandene, ifølge et regnestykke Lester Brown fra Earth Policy Institute lanserte i boka «Plan B» før krisen slo til. Bistandsorganisasjoner som Utviklingsfondet driver et evig spill med norske myndigheter for å sikre oss en liten del av statsbudsjettet for å gjøre verden litt bedre. Finanskrisen har åpnet verdens øyne for hvilke muligheter og ressurser norske og vestlige myndigheter faktisk sitter inne med, hvis de først innrømmer at vi står overfor en krise. Vi i Utviklingsfondet har derfor en utfordring i å fortelle både myndigheter og den norske befolkning at det finnes en større krise der ute som vi må løse sammen. Det gode er at fattigdomskrisen faktisk er billigere å gjøre noe med. Med det ønsker vi en god jul! God Jul! Tusen takk for all støtten vi har fått i løpet av dette året. Vi ønsker deg en hyggelig juletid og et veldig godt nytt år. Hilsen oss i Utviklingsfondet På forsiden: En jevn strøm av syklister bringer ved og kull inn til byene i Malawi. Landsbygda er kraftig avskoget. Mazoni Mpinganjira har hogget ned et mangotre, kappet det i biter og lastet det på sykkelen sin. Han håper å tjene 1200 kwacha (50 kroner) på å selge veden i hovedstaden, Lilongwe. Mangel på trær skaper problemer med jorderosjon, flom og mangel på brensel. Samtidig bidrar avskoging til utslipp av klimagasser som forsterker de globale klimaendringene som allerede merkes i Malawi. Foto: Sigurd Jorde Utviklingsfondet er en uavhengig miljø- og utviklingsorganisasjon. Vi er avhengig av bidrag fra enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter for å kunne støtte miljø- og utviklingsprosjekter i Latin-Amerika, Afrika og Asia. Utviklingsfondet, Grensen 9B, 0159 Oslo. Tlf: Kontonummer: U-Nytt trykkes på Cyclus Offset 115g papir, som er 100 prosent resirkulert og ikke klorbleket. Redaksjonen for dette U-Nytt: Hilde Faugli og Sigurd Jorde. Utgivelsen støttes av Norad og Utenriksdepartementet. E-post: internett: 2

3 Anmeldelse: En plan for en bedre verden Man kan lett bli skremt om man går i dybden på miljøproblemene, sammenlikner dem eller lager en liste over de mest alvorlige ressursproblemene menneskeheten står overfor. Lester Brown, direktør for Earth Policy Institute og en av verdens mest kjente miljøvernere, har skrevet en ny utgave av boka «Plan B», hvor han presenterer en grundig, men oversiktlig gjennomgang av de største miljøproblemene i verden: Fra klimaendringer til ødelagt jordsmonn, synkende grunnvann, overfiske og befolkningspress. Plan A er, ifølge Brown, å fortsette som før. Det tåler verken jorda eller menneskeheten. Brown bruker derfor andre del av boka på en Plan B, hvor han løser alle de utfordringene han ramser opp i første del. For en relativt liten pengesum hvert år målt i forhold til for eksempel verdens militære utgifter kan alle de største problemene i verden også løses. Plan B inneholder til og med et eget budsjett for en bedre verden. Plan B gjør deg først skremt, men presenterer så en visjon om at det faktisk er både mulig og billig å løse problemene. Boka går litt fort fram av og til, blir tidvis veldig oppramsende, men gir likevel et svært verdifullt perspektiv på den verden vi lever i. Plan B er oversatt til norsk av Boksmia forlag og selges i kommisjon av Utviklingsfondet. Sigurd Jorde Felles innsats bedre resultater I november gikk avsparket for «Matrett 2009 egen matproduksjon og solidaritet.» Bonde, miljø og utviklingsorganisasjoner har arbeidet for, og skal fortsette samarbeidet for å få tyngde på temaer som er viktige for alle. Vi har dannet et sterkt lag for å sette fokus på viktige landbruksprinsipper omkring matproduksjon, handel med mat og solidaritet. Derfor har vi satt i gang en felles kampanje med utgangspunkt i at alle land må ha rett til å støtte og beskytte matproduksjon til egen befolkning, og med sterkt fokus på solidaritet med fattige bønder i utviklingsland. For fattige bønder i Utviklingsfondets prosjektområder betyr støtte fra norske miljø- og bondeorganisasjoner mye. Det er kjempefint at Norges bondestand og miljøforkjempere viser solidaritet i praksis: Ansatte i Norsk Landbruksamvirke har i et par år hatt en ansatteordning med lønnstrekk som går til Utviklingsfondets prosjekter. Norsk Bonde- og Småbrukarlag har opprettet en lignende ordning for sine ansatte. Gartnerhallen har gjennom «Gartnerhjelpen» bidratt med kroner til prosjektene. Organisasjonene arbeider aktivt for å engasjere sine medlemmer, og mange av dem har blitt faste givere i Utviklingsfondet. Vi ønsker mange flere velkommen. Du kan se mer på Smånytt Nytt om Utviklingsfondet: Mina Mælum Norstrøm er ansatt som organisasjonssekretær i Spire. Hun har studert utviklingsstudier med feltarbeid i Tanzania og vært på solidaritetsbrigade i Nicaragua. Ved siden av jobben i Spire, forsøker hun å gjøre ferdig nettstudier i prosjektledelse. Helle Johnsrud er ansatt som ny praktikant i markedsavdelingen. Hun har bakgrunn fra Westerdahls School of Communications, samt utdanning innen kunst og grafisk design. Tidligere har hun jobbet med markedsføring og kommunikasjon og som assistent i NRK. Sunniva Aas-Hansen er ansatt som administrasjonsmedarbeider i Utviklingsfondet. Hun har en bachelorgrad i kommunikasjon, kultur og media fra Storbritannia. Siden 2006 har hun drevet enkeltpersonforetak med oppdrag innen informasjonsarbeid og foredragsvirksomhet. Camilla Haugsten er ansatt som programkoordinator i Utviklingsfondet. Hun kommer fra stillingen som fagkonsulent for Røde Kors hjelpekorps og har hovedfag i ressursgeografi og landskapsøkologi. Hun har hatt flere tillitsverv og er blant annet styremedlem i Norges Idrettsforbund. Utviklingsfondets Bell Batta Torheim er blitt oppnevnt til Fagrådet for genressurser. Partnerbesøk under 30-årsjubileum I forbindelse med Utviklingsfondets 30-årsjubileum, fikk vi i september besøk av partnere fra mange av våre samarbeidsorganisasjoner rundt i verden. Ved å være sammen en uke her i Oslo fikk partnerne utvekslet kunnskaper og erfaringer som de tok med seg hjem til sine organisasjoner. Samtidig ble nye mulige regionale samarbeid diskutert. Flere av partnerne bidro også under klimaseminaret «More than Rain» og kastet lys på hvordan klimaendringene oppleves der de rammer hardest. Vi er stolte over å ha så mange dyktige partnere. En av Utviklingsfondets tidligere partnere Varun Vidyarthi har gitt ut boken «Development from within». Bokens budskap er at utvikling nedenfra ikke er nok utvikling innenfra er nøkkelen til bærekraftig sosial forandring. Vidyarthi har vært tilknyttet Institute of Development Studies i Sussex og er grunnleggeren av organisasjonen Manavodaya i India, som fokuserer på deltagende utvikling og styrking av lokalbefolkning gjennom selvhjelpsgrupper. Siden senterets åpning i 1985 har det hjulpet mange mennesker i å utvikle sin kompetanse. Boken kan kjøpes gjennom Utviklingsfondet (200kr.).. Husk:... å melde adresseforandring hvis du flytter. 3

4 Poznan - et viktig skritt for et be Klimatoppmøtene er utfordrende, men viktige skritt på veien mot en løsning på klimakrisen. Utviklingsfondet er på FN-toppmøtet i Polen for å sette klimatilpasning på dagsorden. Verden reddes ikke med toppmøter, men uten samlingssteder og forhandlinger blir det heller ingen enighet om noen ny klimaavtale for å redusere verdens klimautslipp. En ny klimaavtale som skal erstatte Kyoto-avtalen, skal etter planen vedtas i København om et år. De første ukene av desember samles verdens ledere i Poznan, Polen, for å drive forhandlingene videre. Mange tusen representanter for miljøorganisasjonene deriblant Utviklingsfondet deltar for å legge press på forhandlerne. Klimamøtet i Poznan er et viktig skritt på vei til København. Viktig beslutninger må tas. Det haster å avklare hva som skal komme ut av en ny avtale neste år, og hvor langt man er kommet i forhandlingene, forteller Gitte Motzfeldt, klimaansvarlig i Utviklingsfondet. Dagens internasjonale regelverk for å begrense klimaendringer består i hovedsak av to avtaler. FNs rammekonvensjon for klimaendringer (UNFCCC) og Kyoto-protokollen som er underlagt denne konvensjonen. Kyotoavtalen forplikter rike land til å redusere utslipp, men avtalens første periode varer bare frem til Målet er at klimatoppmøtet i København 2009 skal komme frem til en ny og mer omfattende avtale for perioden etter Om det skal gjøres endringer i Kyotoprotokollen, krever regelverket at endringene sendes ut til alle medlemsland seks måneder før beslutningen tas, d.v.s. innen juni Større forpliktelser Under klimamøtet på Bali i fjor erkjente man at det trengs en betydelig økt innsats etter Kyotoprotokollens første periode. Dette gjelder først og fremst USA som står utenfor forpliktelse i Kyoto-avtalen, men også de andre rike landene. Samtidig er det også et stort behov for å unngå at utviklingslandenes utslippsvekst fortsetter. Dette gjelder spesielt Kina og India. Det blir stadig tydeligere at vi trenger sterke og raske reduksjoner i verdens klima gassutslipp. Forhandlingene om utslippsreduksjoner går sakte og Poznan må derfor føre til et tydelig taktskifte i forhandlingsviljen, særlig blant rike land, sier Gitte Motzfeldt. Motzfeldt reiser sammen med andre kolleger i Utviklingsfondet for å legge press på norske myndigheter. Klimamøtet er også en viktig samling av miljøorganisasjoner, og Utviklingsfondet skal sammen med våre samarbeidsorganisasjoner legge fram erfaringene med rapporten om klimatilpasning More than rain presentert i forrige U-nytt. Våre samarbeidsorganisasjoner i Sør deltar også for å legge press på sine nasjonale myndigheter 4 Hilde Faugli Transport av kull for salg i Blantyre, Malawi. Bruk av fossile brennstoff som kull bidrar til klimaendringene som merkes godt i fattige land klimatoppmøtet i Poznan i desember, vil et viktig tema være finansieringsmekanismer for tilpasning til klimaendringer for land i Sør. under forhandlingene. Klimakonvensjonen fastsetter en rekke viktige prinsipper for klimaarbeidet, for eksempel at de rike landene har ansvaret for klimaproblemet. Disse må derfor også, i tillegg til klimareduserende tiltak i nord, finansiere klimatilpasningstiltak for spesielt fattige land i Sør og små lavtliggende øystater som er spesielt utsatt for temperaturendringer. En felles visjon i Poznan? Et av hovedtemaene i Poznan blir å forhandle frem en felles visjon for den nye avtalen. Det vil være viktig å få en felles visjon som setter tydelige mål for utslippsreduksjon, og samtidig går inn for en massiv økning av forpliktende finansiering av tilpasning for sårbare utviklingsland. Dette må gå hånd i hånd, ettersom utviklingslandene ikke vil gå med på noen forpliktende utslippsreduserende eller utslippsbegrensende tiltak uten at prinsippet om at forurenser betaler gjør seg gjeldende i praksis. Gode forpliktende finansieringsmekanismer må etableres, helst inn under UNFCCC-paraplyen, og komme i tillegg til de allerede eksisterende bistandsmidlene landene mottar i dag. Dette må til for å bygge tillit i forhandlingene, og her synes Utviklingsfondet Norge bør bidra mer, slik at finansiering av tilpasning ikke hindrer avtaler for utslippsreduksjon. Uten gode utslippsreduserende mål, vil sårbare land og små øystater møte så store utfordringer at mange land neppe vil klare å tilpasse seg, og migrasjon kan bli siste utvei, sier Motzfeldt. På Bali ble det ble nedsatt ulike arbeidsgrupper for forhandlingene om byggesteinene i den nye avtalen, bla. utslippsreduksjon, tilpasning, teknologioverføring og finansiering av utslippsreduserende tiltak og klimatilpasning for land i Sør. Arbeidsgruppene har møttes, og skal møtes en rekke ganger frem mot København toppmøtet Det er stor enighet om at tilpasning til klimatiske endringer for de mest sårbare land må til. Forhandlingene om finansiering av tilpasning og finansiering av utslippsreduserende tiltak har vært gjenstand for noen enkeltstående og gode konkrete forslag, og Motzfeldt håper det kan bli enighet om disse i Poznan. Men det er fremdeles langt igjen for å få på plass de mekanismer som trengs for å sikre både kortsiktig og langsiktig finansiering og handling for tilpasning. Målene om utslippreduksjoner er vanskelig å nå, men vi håper på fremgang i prosessen

5 dre klima Spire med småbønder i fokus Da Spire startet arbeidet med årets kampanje, var 850 millioner mennesker i verden sultrammet. Få uker etter var den internasjonale matkrisen et faktum, og nå, ti måneder senere, har antallet sultrammede steget med mer enn 75 millioner. Ida Tveit, som hadde ansvar for kampanjen den siste tida, forteller her litt om arbeidet: Temaet for Spires kampanje i år var «sult/retten til mat». «Grønn illusjon?» valgte vi som navn for å vise vår skepsis til en gjentakelse av den massive intensiveringen av landbruket som den grønne revolusjonen førte med seg i Asia og Sør-Amerika i 1960-årene. som Malawi. Men det er få andre energikilder folk har tilgang til. På under Poznan-forhandlingene, forteller Motzfeldt. Kan ikke vente på Obama Noe av det viktigste som kan komme ut av toppmøtet i Poznan er et tydelig politisk signal om at det trengs mer fremgang i forhandlingene. Samtidig må vi se en viljeserklæring fra den rike delen av verden som kan bidra til større tillit mellom Nord og Sør, og dermed et bedre forhandlingsklima frem mot toppmøtet i København neste år. Den kanskje mest avgjørende i Poznan kan faktisk være arbeidsplanen for forhandlingene frem mot København. Det er viktig at det avtales tilstrekkelig med møter, slik av det blir et godt resultat i København. Foreløpig ser mange land ut til å vente på at Obamaadministrasjonen skal komme på plass, før de starter forhandlingene for fullt. Men det kan bli et problem for fremdriften i forhandlingene om alle venter på USA. Allerede i Poznan trengs det et tydelig politisk engasjement og løfter fra rike land, dersom man skal ha håp om å få på plass et nytt avtaleverk i København desember 2009, avslutter Gitte Motzfeldt. Vi ønsket å åpne folks øyne for et problem som ikke hører fortiden til, men som eksisterer i aller høyeste grad også i dag. Vi arrangerte stands, skrev debattinnlegg og lagde et informasjonshefte. I tillegg lagde vi en postkortkampanje adressert til miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Tre krav ble spesifisert på postkortene: økte bevilgninger til et landbruk som ikke baserer seg på en grønn revolusjonspakke, men sikrer en bærekraftig matproduksjon også for kommende generasjoner, fri tilgang til såfrø, og mulighet til å bytte og bruke disse som de selv ønsker, økt støtte til bondeorganisasjoner i sør. Kampanjens aksjonsdel ble sparket i gang med Kick-off-fest 22. august. Trettifem gamle og nye spirer fant veien til Årvoll Gård, hvor vi blant annet arrangerte foredrag. I forkant av kick-off hadde vi hatt stands på Blindern og Ås for å verve medlemmer og samle underskrifter til postkortkampanjen. I Bergen hadde lokallaget en «Grønn illusjon?» utstilling og fikk møte kronprinsparet. I slutten av juli startet utvekslingsprogrammet med vår samarbeidsorganisasjon Network for Youth Development i Malawi. Tendai Ngosi og Robert Mbaya ankom og var i Norge frem til slutten av oktober. Vi var så heldige å ha dem her under den mest aktive perioden av kampanjen. I september dro de på foredragsturne rundt om i Norge for å promotere Spire, Utviklingsfondet og «Grønn illusjon?». Da Spire arrangerte u-landsseminar på Blindern om hvorvidt norske bistandspenger bidrar til økt matsikkerhet i Afrika, var Tendai blant paneldeltakerne. Oppslutningen om kampanjen vår var stor på SV-fakultetet, og på stand i forbindelse med u-landsseminaret gikk vi tomme for medbrakte underskriftspostkort. Verdens matvaredag, den 16.oktober, ble markert av Spire med utdeling av økologiske epler og informasjon og sanking av underskrifter på Egertorget. Og nok en gang gikk vi tomme for postkort! Totalt 1187 underskrevne postkort ble overlevert til Erik Solheim utenfor miljøverndepartementet ved avslutning av kampanjen 21.oktober. Samtidig fikk Solheim velge mellom en kurv med boksmais eller en kurv med friske, økologiske grønnsaker. Han valgte den siste! Beste hilsen, Ida Søgnen Tveit 5

6 Subsidiert maissuksess har derfor gjort seg selv til landbruksminister Kritikere mener Malawis ved siden av presidentposten. Subsidieringen av subsidiering av gjødsel ikke er gjødsel gikk på tvers av rådene fra Verdensbanken, presidentens tidligere arbeidsgiver. Ifølge bærekraftig. Det bekymrer ikke regjeringen som nå jobber på viseministeren har imidlertid Verdensbanken spreng for å få billig kunstgjødsel nå skiftet mening etter å ha sett hvilken suksess ordningen har vært. ut til 1,7 millioner fattige småbønder. blant millioner av fattige bønder. Men bondeor- Billig gjødsel har gjort presidenten populær Sigurd Jorde, i Malawi ganisasjoner og uavhengige institusjoner jubler ikke. Rundt femti lastebiler står i kø for å fylle kunstgjødsel like utenfor Malawis hovedstad Lilongwe. Regntiden melder sin ankomst, og regjeringen har startet sitt populære subsidieprogram for kunstgjødsel, som de siste årene har gitt Malawi gode maisavlinger. Malawis viseminister for landbruk, Frank Mwenifumbo, har gitt landbruksdepartementet midlertidig reiseforbud ut av landet. Før alle kuponger og all gjødsel er delt ut til i alt 1,7 millioner fattige husholdninger på landsbygda, får ingen forlate landet. Vi har fått tre år med svært gode avlinger, fordi vi har omfavnet moderne landbruk, det vil si gjødsling. De fleste av våre bønder har ikke hatt tilgang til gjødsel eller forbedrede frø tidligere og har ikke fått så gode avlinger som de kunne fått, fortalte Mwenifumbo til Utviklingsfondet da han i september besøkte Oslo. Både Zimbabwe, Lesotho og Swaziland importerer nå mais fra Malawi som tidligere selv måtte importere, for å få nok til å brødfø sin egen befolkning. Presidentens hjertebarn Subsidieordningen har vært president Bingu wa Mutharikas hjertebarn. 85 prosent av befolkningen lever av landbruk, og presidenten 6 Billig gjødsel har gjort Malawis president populær blant fattige bønder., men lokale bonde- og miljøorganisasjoner ser flere problemer med satsingen på kunstgjødsel. «Myndighetene hører ikke» Det er ikke et bærekraftig program, sier Prince Kapodamgaga, daglig leder for Malawi Farmers Union. Det fungerer godt som et sikkerhetsnett som hjelper fattige bønder ut av en vanskelig situasjon. Men når de har kommet over kneika, trengs gode og bærekraftige utviklingsprogrammer. Dette er en kortsiktig løsning, den er dyr, og den er ikke bærekraftig i lengden, mener Prince Kapodamgaga. Han får støtte fra miljøorganisasjonen Centre for Environmental Policy and Advocacy (CEPA) i Blantyre: Politikerne ønsker stemmer nå. Subsidiene av gjødsel er en viktig politisk sak, men det spiser en stor del av nasjonalbudsjettet, forteller Gracien Banda, daglig leder for CEPA. Han opplever at myndighetene ikke hører på dem, når de påpeker at subsidiene ikke er bærekraftige. Subsidieringen skaper nemlig god stemning på landsbygda, sier Banda. Kunstig og kortvarig glede? CEPA ser flere problemer med satsing på kunstgjødsel: Den internasjonale prisen på gjødsel har doblet seg det siste året, delvis fordi høye oljepriser øker produksjonsprisen. Dessuten trengs gjødsel i produksjonen av biodrivstoff som skal erstatte olje, og driver dermed prisene opp på grunn av økt konkurranse. Enkelte agronomer mener at satsing på gjødsel og mais gjør småbønder sårbare, ettersom produksjonen er avhengig av stabilt og godt regn. Malawis værmønster har blitt stadig mer ustabilt, og uten nok regn er kunstgjødsel ubrukelig. Fattige bønder blir avhengige av en årlig tilførsel av gjødsel, og de blir sårbare overfor politiske og økonomiske endringer. Organisasjonen FAIR Malawi påpeker dessuten at kunstgjødsel på sikt utarmer jorda, og avvenner fattige bønder fra å lage egen og bedre organisk gjødsel. Men med regn i lufta og gjødsel på vei, er det ikke mulig å stanse årets utdeling av gjødsel: Etter hvert som vi nærmer oss valget neste år, vil det bare bli verre, tror Banda. Gir subsidieprogrammet høy avling også i år, har myndighetene likevel en utfordring i å gjøre satsingen bærekraftig og i å hjelpe flertallet av bøndene som ikke er «fattige nok» til å få hjelp. Organisasjonene på sin side må vise at de har bedre og mer bærekraftige løsninger. Utviklingsfondets prosjekter i Malawi støtter ikke jordbruk drevet med kunstgjødsel. Våre partnere driver opplæring i bærekraftig jordbruk som både reduserer fattigdom og sårbarhet, samtidig som miljøet blir ivaretatt.

7 Setter frø i banken Å jobbe sammen med lokalbefolkningen og være med på lokal nyskapning, er noe av det viktigste vi gjør, sier lederen for Utviklingsfondets partnerorganisasjon LI-BIRD i Nepal. Hilde Faugli Med fokus på bærekraftig forvaltning av naturressurser har LI-BIRD (Local Initiatives for Biodiversity, Research and Development) vært en pionér innen utvikling og fremming av deltagende metoder innen forskning og utvikling av jordbruk og bevaring av biologisk mangfold. Minkende mangfold For ti år siden spurte mange «hva er dette med biologisk mangfold?», men nå har man innsett at dette er viktig. Vi er heldige som har holdt på med dette hele tiden og kan fortsette med arbeidet vårt, sier Pratap Shrestha, som leder organisasjonen. LI-BIRD mener det er alarmerende hvordan genetiske ressurser er i ferd med å gå tapt og hvor fort biologisk mangfold forsvinner. Målet til organisasjonen er derfor å sikre levebrødet til marginale og ressursfattige bønder gjennom bærekraftig forvaltning av biologisk mangfold i jordbruket. Biologisk mangfold beskytter bønder mot usikkerhet og påvirkninger fra klimaendringer, forteller Shrestha. Sammen med lokale bønder, jobber LI-BIRD med å forbedre lokale plantesorter og heve kvaliteten på avlingene. Lokale bønder er med på hele prosessen og lokalsamfunnet har en ledende rolle i utforming og gjennomføring av aktiviteter. Vi overfører ikke bare teknisk kunnskap, men gir bøndene mulighet til å gjøre det selv, samtidig som vi jobber med å øke bevissthet rundt hvor viktig biologisk mangfold er, sier Shrestha. Han mener resultatene til nå er både spennende og lovende. Planteforedlingsprogrammet har utviklet frøsorter som er veldig populære blant bønder. Tre sorter er allerede registrert i offisielle registre, og sortene sprer seg blant bønder. Samtidig opprettes også registre over lokale frøsorter og over den lokale kunnskapen om hvordan man skal opprettholde og bevare sortene. Ettersom bøndene blir erkjent som utviklere selv er dette med på å gi grunnlag for eierskap til sortene senere. Ei jente fyller ut et register over lokale frøsorter og biologisk mangfold. Foto: LI-BIRD Mangfold på konto I landsbyen Kachorwa har en lokal frøbank blitt opprettet med støtte av bondegrupper, lokale myndigheter og en sivilsamfunnsorganisasjon. Banken har nå over 60 lokale sorter, blant annet av ris og hirse. Banken drives av lokale bønder og er blitt veldig populær blant bøndene i området. I det formelle systemet er det ikke mulig å kjøpe lokale sorter, og banken øker dermed tilgjengeligheten av disse, spesielt for kvinner og ressursfattige bønder, forteller Shrestha. Målet er å øke antall sorter, øke tilgangen og opprettholde tilgangen til de lokale sortene. Gjennom forbedring av avlinger, økt produksjon og bedre matsikkerhet, håper lederen av LI-BIRD at de kan fortsette å bidra til å forbedre livene til fattige småbønder i tiden framover. Bli medlem Få med klimadokumentaren The 11 th Hour Framtiden i våre hender vil ha forandring til beste for miljøet, verdens fattige og for våre etterkommere. Miljøet og kommende generasjoner blir tapere dersom de som ønsker mest mulig oljeboring og billigere bensin roper høyest. Meld deg inn! For 200 kr er du medlem ut 2009 og får The 11th Hour. Send SMS til 1933, skriv; framtiden (giro sendes).

8 Returadresse: Utviklingsfondet, Grensen 9B, 0159 Oslo Husk å melde adresseforandring. Julekampanjen 2008 Siste innspurt årets julekampanje Årets kanskje viktigste kampanje er rett rundt hjørnet. En julekampanje med god oppslutning er avgjørende for årets innsamlingsresultat og for innsatsen framover. I kampanjen får du et innblikk i et nytt prosjekt i et nytt prosjektland Zambia der spare- og lånegrupper lærer å forvalte smålån og starte små virksomheter. Til tross for finanskrise, boligkrise og kanskje en strammere økonomi og en mer nøktern julefeiring for mange av oss her hjemme, håper vi du vil gi en ekstra julegave som bidrar til å gi trygghet for at flere tusen fattige kan få nye muligheter i Zambia. Her er det snakk om en framtidsrettet investering så fattige blir i stand til å klare seg selv. Bli med på årets julekampanje og vis at du tror på verdier som solidaritet, miljøengasjement og mer rettferdighet. Rachel, fra vårt nye prosjektland Zambia, med sin datter. Utviklingsfondets nærbutikk gaver med mening Alternative julegaver til familie og venner finner du i Utviklingsfondets nærbutikk Der har vi et rikt utvalg med symbolske gaveprodukter som du kan kjøpe til alle du er glad i. Du får et gavebevis med bilde og litt informasjon om hva verdien av gaven blir brukt til enten det er vannkanner, stiklinger, vannpumper, kyllinger eller esler. Hvis du ønsker en mer spesialtilpasset gave, kan du gjerne ta kontakt så finner vi sikkert en løsning sammen. Vannkanner fra vår nærbutikk på nett. Slik kan du støtte Utviklingsfondets arbeid Internett: Du kan gi raskt, enkelt og sikkert på Alt du trenger er et Visa- eller Mastercard-kort. Fast giver: Avtalt beløp blir trukket automatisk den 15. hver måned med avtalegiro. Du bestemmer selv beløpets størrelse. Dette er billig for oss, og enkelt for deg. Presanger: Vi kan vi sende gavekort pålydende den verdien du ønsker gaven skal ha. Vi utarbeider gjerne innbydelser eller informasjon og tilrettelegger for innbetaling av gaver. Bøsseinnsamling: Vi kan utarbeide planer for bøsseinnsamling, eller du kan melde deg som bøssebærer. Minnegaver: Du kan hedre minnet til en slektning eller venn med en gave til Utviklingsfondet i stedet for blomster. Pengene kan betales til konto og merkes Minnegave. Testamentariske gaver: Utviklingsfondet kan formidle juridisk bistand, og er fritatt fra å betale arveavgift. Bedriftsgave: Hvis din bedrift ønsker å støtte Utviklingsfondet og prosjektene våre, har vi flere mulige løsninger. Adopsjon: Vi tilbyr egen ordning for prosjektadopsjon. Alle givere som i løpet av et kalenderår støtter Utviklingsfondet med mellom 500 og kroner, kan få skattefradrag. Beløpet du har gitt trekkes fra inntekten før skatten beregnes. Det betyr at du sparer 28 prosent av det beløpet du har gitt. Personnummer: For at du skal få det fradraget du har rett til, må du være registrert i vårt giverregister med personnummer (11 siffer). Ta kontakt: Send oss gjerne en e-post, et brev, eller ring Vi har mer informasjon om Utviklingsfondet på våre nettsider Du kan også melde det på vårt elektroniske månedlige nyhetsbrev.

Matkrisa. Klima. Sivilsamfunnet ber FAO støtte en bærekraftig matproduksjon. Hvorfor klimatoppmøtet i København er mer enn bare prat

Matkrisa. Klima. Sivilsamfunnet ber FAO støtte en bærekraftig matproduksjon. Hvorfor klimatoppmøtet i København er mer enn bare prat u-nytt nr. 4 2009 Et magasin fra Utviklingsfondet Klima Hvorfor klimatoppmøtet i København er mer enn bare prat Matkrisa Sivilsamfunnet ber FAO støtte en bærekraftig matproduksjon leder: Til Utviklingsfondets

Detaljer

Medaljens bakside. Imponert og engasjert. Utviklingsfondets ansatte deler inntrykk fra prosjekter og felt

Medaljens bakside. Imponert og engasjert. Utviklingsfondets ansatte deler inntrykk fra prosjekter og felt u-nytt nr. 4 2010 Et magasin fra Utviklingsfondet Imponert og engasjert Utviklingsfondets ansatte deler inntrykk fra prosjekter og felt Medaljens bakside Brasils jordbruksmirakel har en problematisk bakside

Detaljer

Klimaendringer i Sør: Villere og varmere vær. en trussel mot miljø og utvikling

Klimaendringer i Sør: Villere og varmere vær. en trussel mot miljø og utvikling U u-nytt nr. 1 2007 Et magasin fra Utviklingsfondet Klimaendringer i Sør: en trussel mot miljø og utvikling Villere og varmere vær Forskerne er enige om at vi opplever reelle endringer i klima og at de

Detaljer

Styrken i små lån. God jul og godt nytt år! Vi ønsker deg

Styrken i små lån. God jul og godt nytt år! Vi ønsker deg U-NYTT 4 2006 Styrken i små lån Vi er stolte over å gratulere Muhammad Yunus og Grameen Bank med årets fredspris. Millionerav fattige i Bangladesh har kommet ut av fattigdom som følge av små lån. Grameen

Detaljer

Velkommen innbygger nummer sju milliard! Afar. Bildereportasje fra husdyrnomadene. Hvorfor vi kan forvente en ny debatt om overbefolkning

Velkommen innbygger nummer sju milliard! Afar. Bildereportasje fra husdyrnomadene. Hvorfor vi kan forvente en ny debatt om overbefolkning u-nytt nr. 1 2011 Et magasin fra Utviklingsfondet Velkommen innbygger nummer sju milliard! Hvorfor vi kan forvente en ny debatt om overbefolkning Afar Bildereportasje fra husdyrnomadene i Afar, Etiopia

Detaljer

Utviklingsfondets årsmelding 2009

Utviklingsfondets årsmelding 2009 Utviklingsfondets årsmelding 2009 SIDE 1 Forsiden: Møllekooperativ: Fasika Berhe leder et kvinnekooperativ i Werileke, i Tigray, nord i Etiopia. Kvinnegruppa mottok 15.000 kroner i støtte fra Utviklingsfondet

Detaljer

Gjør sulten til historie!

Gjør sulten til historie! u-nytt nr. 3 2011 Et magasin fra Gjør sulten til historie! Se de nye tallene: Sultkartet 2011 Leder Et sviktende matsystem... og veien ut av uføret Det globale matsystemet er under sterkt press som en

Detaljer

Malawi: Afrikas varme hjerte Vannpumpe gir økt matproduksjon Lula: Kampen mot sult er min livsoppgave

Malawi: Afrikas varme hjerte Vannpumpe gir økt matproduksjon Lula: Kampen mot sult er min livsoppgave U-NYTT 3 2004 Malawi: Afrikas varme hjerte Vannpumpe gir økt matproduksjon Lula: Kampen mot sult er min livsoppgave Konsensus? I forrige nummer av U-nytt snakket vi litt om Stortingsmelding 35, Utviklingsmeldingen.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. giftpilfrosk

INNHOLDSFORTEGNELSE. giftpilfrosk INNHOLDSFORTEGNELSE HVA ER RIO + 20...SIDE 2 RIO-KONFERANSEN 1992...SIDE 3 BÆREKRAFTIG UTVIKLING...SIDE 4 HVA ER GRØNN ØKONOMI?...SIDE 5 UTFORDRINGER FOR RIO+20...SIDE 6 BÆREKRAFTIGE FALLGRUVER...SIDE

Detaljer

bistandsaktuelt Solheim er lei kritikk oktober 2009 Tomm Kristiansen om livet med presidenten Norsk misnøye med FN-sjef kutter 10 mill.

bistandsaktuelt Solheim er lei kritikk oktober 2009 Tomm Kristiansen om livet med presidenten Norsk misnøye med FN-sjef kutter 10 mill. bistandsaktuelt 8 nr oktober 2009 SØR-SUDAN FOTO: ESPEN RØST Tomm Kristiansen om livet med presidenten Side 8-9 www.bistandsaktuelt.no Årets bistandsbudsjett er en bragd, mener miljø- og utviklingsminister

Detaljer

Sterkere sammen. Kvinnegrupper hjelper landsbyer å takle tørke. s. 4 5: Næringslivet med i kampen mot fattigdom. s. 2 3: CAREs generalsekretær

Sterkere sammen. Kvinnegrupper hjelper landsbyer å takle tørke. s. 4 5: Næringslivet med i kampen mot fattigdom. s. 2 3: CAREs generalsekretær s. 2 3: CAREs generalsekretær møtte flyktninger på Afrikas Horn s. 4 5: Næringslivet med i kampen mot fattigdom s. 6 11: Spare- og lånegrupper bidrar til å forhindre matmangel nr. 3 2011 tema: forebygging

Detaljer

En levedyktig matframtid

En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid Utgitt av Utviklingsfondet Økonomisk støtte til utgivelsen er gitt av Norad gjennom Utviklingsfondet og Norsk bonde- og småbrukarlag Dette er en forkortet,

Detaljer

IMPORTERTE ÅKRER ARTIKLER FOR EN NY LANDBRUKSPOLITIKK

IMPORTERTE ÅKRER ARTIKLER FOR EN NY LANDBRUKSPOLITIKK IMPORTERTE ÅKRER ARTIKLER FOR EN NY LANDBRUKSPOLITIKK Redaktører: Silje Wiik Nielsen og Øyvind Aukrust Redaksjonsgruppe: Malin Jacob, Mailiss Solheim, Irja Frydenlund, Svein Joar Husjord Bidragsytere:

Detaljer

Vi kan ikke. stoppe. tørke. Vi kan. stoppe. katastrofer. 6 7: Ny utviklingsminister fikk huskelapp av CARE

Vi kan ikke. stoppe. tørke. Vi kan. stoppe. katastrofer. 6 7: Ny utviklingsminister fikk huskelapp av CARE 3 5: Grønnsakshage hjelper landsby i Niger gjennom tørke 6 7: Ny utviklingsminister fikk huskelapp av CARE 10 12: Mor i Mali fikk hjelp av spare- og lånegruppen da barnet ble sykt n r. 2 2 0 1 2 t e m

Detaljer

Fredsprosessen på Sri Lanka halter videre På kurs hos Manavodaya Nicaragua: Bøndene tar såkornet tilbake

Fredsprosessen på Sri Lanka halter videre På kurs hos Manavodaya Nicaragua: Bøndene tar såkornet tilbake U-NYTT 2 2004 Fredsprosessen på Sri Lanka halter videre På kurs hos Manavodaya Nicaragua: Bøndene tar såkornet tilbake Ufullstendig om utvikling Regjeringen la frem en ny stortingsmelding om norsk utviklingspolitikk

Detaljer

bistandsaktuelt For én dollar dagen Svindel og korrupsjon hindrer hjelpearbeid Falmet Ortega styrer Nicaragua

bistandsaktuelt For én dollar dagen Svindel og korrupsjon hindrer hjelpearbeid Falmet Ortega styrer Nicaragua bistandsaktuelt 5 nr juni 2009 NICARAGUA FOTO: KEVIN LAMARQUE/SCANPIX Falmet Ortega styrer Nicaragua Side 24-26 www.bistandsaktuelt.no For én dollar dagen Shahjahan og familien hans er blant 1,4 milliarder

Detaljer

Fra oljeslaveri til mangfold av energi?

Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Et diskusjonsnotat om vår oljeavhengighet og muligheter for utvikling av ren energi i Nicaragua. Av Sigurd Jorde Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Et diskusjonsnotat

Detaljer

Innhentet av lovens lange arm. Eks-presidenter i samarbeidsland hadde sugerør i statskassa

Innhentet av lovens lange arm. Eks-presidenter i samarbeidsland hadde sugerør i statskassa Utgitt av NORAD des. 2003 HIV/AIDS: FN blåser opp aidstall FN-organisasjonen UNAIDS opererer med oppblåste tall for omfanget av hiv-aids-epidemien i flere afrikanske land, hevder den britiske forskeren

Detaljer

Oljefri. rødt.no/fornybar. Språkvask: Pernille Hansen og Toril Hjortol. Forsidefoto: Yay Micro. Layout: Ole Mjelstad

Oljefri. rødt.no/fornybar. Språkvask: Pernille Hansen og Toril Hjortol. Forsidefoto: Yay Micro. Layout: Ole Mjelstad Oljefri Ansvarlige for prosjektet og forfattere av planen har vært: Rødts miljø og næringspolitiske utvalg ved Aled-Dilwyn Fisher Elin Volder Rutle Lene Liebe Delsett Åshild Lappegård Lahn Planen er en

Detaljer

Begge vil gjenopprette USAs omdømme ute i verden etter åtte vanskelige år under George W. Bush og de vil bruke bistand aktivt for å oppnå dette.

Begge vil gjenopprette USAs omdømme ute i verden etter åtte vanskelige år under George W. Bush og de vil bruke bistand aktivt for å oppnå dette. bistandsaktuelt 7 nr oktober 2008 TEGNING: NATHAN MPANGALA Stort tegneserie-bilag Tegnerne Lene Ask og Nathan Mpangala har besøkt landsbygda i Tanzania for å skildre barns og kvinners levekår. Les bilaget

Detaljer

God Jul og Godt Nyttår fra Utviklingsfondet

God Jul og Godt Nyttår fra Utviklingsfondet U-NYTT 4 2003 God Jul og Godt Nyttår fra Utviklingsfondet Våpenhvilen som ikke holdt nye stridigheter i Nepal Det handler om å gjøre det man er flink til Operasjon Dagsverk i boks På verdens matdag den

Detaljer

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest.

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Tema Klima I fokus Fasteaksjonen Portrett Rabia Waqar Nr 01 2015 DETTE ER KLIMA- ENDRINGENE Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner

Detaljer

8/9. Spår kraftig kutt i bistand. Ingen revisjon av Sør-Sudans milliardinntekter

8/9. Spår kraftig kutt i bistand. Ingen revisjon av Sør-Sudans milliardinntekter bistands-10ånovemberaktuelt 8/9 nr 2008 SØR-SUDAN Ingen revisjon av Sør-Sudans milliardinntekter En av Norges største bistandsmottakere, Sør- Sudan, tjener milliarder på olje. Etter tre år er statsregnskapene

Detaljer

Resultatrapport 2012 Del 1 Norsk bistand til naturressursforvaltning

Resultatrapport 2012 Del 1 Norsk bistand til naturressursforvaltning Resultatrapport 2012 Del 1 Norsk bistand til naturressursforvaltning 26 Eksempler på resultater av norsk bistand Tiltak mot avskoging og skogforringelse utgjør 38 prosent av den norske bistanden til naturressursforvaltning.

Detaljer

HVORDAN SKAL VI FINANSIERE FREMTIDEN?

HVORDAN SKAL VI FINANSIERE FREMTIDEN? Innhold: 2: «The stars are aligned...» 3: Nyheter 4 5: og møter FNs nye utviklingsmål 6: «Last chance for good news» 8 10: Norges rolle på veien til Addis Ababa 11 12: Gjeldskriser på repeat 13 14: Zambias

Detaljer

bistandsaktuelt Gjenglandet Øst-Timor Ungdommen i Øst- Timor er en kilde til uro, men er glemt av bistandsgiverne. Side 14-17 www.bistandsaktuelt.

bistandsaktuelt Gjenglandet Øst-Timor Ungdommen i Øst- Timor er en kilde til uro, men er glemt av bistandsgiverne. Side 14-17 www.bistandsaktuelt. 4 nr mai 2008 Gjenglandet Øst-Timor Ungdommen i Øst- Timor er en kilde til uro, men er glemt av bistandsgiverne. Side 14-17 FOTO: KEN OPPRANN Maoistenes støttespillere feirer den overraskende valgseieren

Detaljer

8TIPS EN HJELPENDE HÅND

8TIPS EN HJELPENDE HÅND Mikrokreditt Små lån utgjør store forskjeller for fattige ANNONSEINNSTIKK UTGITT AV MEDIAPLANET Grenseløse leger På medisinsk oppdrag for en bedre verden EN HJELPENDE HÅND Nr. 2 / April 09 8TIPS SLIK KAN

Detaljer

Framtidas matproduksjon, det biologiske mangfoldet og bøndenes deltakelse

Framtidas matproduksjon, det biologiske mangfoldet og bøndenes deltakelse Framtidas mat et felles prosjekt er et diskusjonsnotat utgitt av Utviklingsfondet med mål om å bidra til kunnskap og skape debatt omkring framtidas matproduksjon og hvordan denne bør organiseres. Utviklingsfondet

Detaljer

Nøkler til suksess. Side 8 9: Kvinner skaffet bedre helsetjenester i Niger. Side 6 7: Fellesskap mot fattigdom i Burundi

Nøkler til suksess. Side 8 9: Kvinner skaffet bedre helsetjenester i Niger. Side 6 7: Fellesskap mot fattigdom i Burundi Side 6 7: Fellesskap mot fattigdom i Burundi Side 8 9: Kvinner skaffet bedre helsetjenester i Niger Side 10 11: Safa (20) forteller om dramatisk flukt fra Syria nr. 2 2014 tema: sparing hjelp til kvinner

Detaljer