Dokument 4 - Vedlegg. Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat. Fakultet for teknologi, kunst og design. Institutt for informasjonsteknologi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokument 4 - Vedlegg. Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat. Fakultet for teknologi, kunst og design. Institutt for informasjonsteknologi"

Transkript

1 Dokument 4 - Vedlegg Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Institutt for informasjonsteknologi Høgskolen i Oslo og Akershus,

2 Innholdsfortegnelse Vedlegg 1 1. Brukerveiledning Innledning Om Automatnett Brukergrensesnittet Opprette og endre innhold i løsningen Meldingstjenester Forum Sende elektroniske skjemaer Visning av statistikk Problemer, løsninger og feilsøking Driftsdokumentasjon og installasjon Innledning Tekniske krav ved ordinær bruk Funksjonalitet i Automatnett Installasjon Systemet i drift Problemer, løsninger og feilsøking Kravspesifikasjon Om kravspesifikasjon Funksjonelle krav 19 Dokument 4 - Vedlegg

3 3.3 Ikke-funksjonelle krav Begrepsdefinisjoner Risikoplan Endring av risiko i løp av prosjektet Klassediagram Sekvensdiagram UseCase-diagram og beskrivelser UseCase-diagram UseCase-beskrivelser ER-modell Testrapport Systemtest Brukertesting på ilab Fritest på ansatte ved Uno X Automat Fremdriftsplan Arbeidsplan Oversikt over tidsforbruk Designforslag og prototyper Referanser 77 Dokument 4 - Vedlegg

4 Vedlegg 1. Brukerveiledning 1.1 Innledning Denne brukerveiledningen er ment for Automatnetts daglige brukere og inneholder beskrivelse av systemets brukergrensesnitt og funksjonalitet, samt forklarer fremgangsmåte for bruk av viktig funksjonalitet. Se «drifts- og installasjonsdokumentasjon» for beskrivelse av de tekniske aspekter tilknyttet drift og installasjon av applikasjonen. 1.2 Om Automatnett Automatnett er en webbasert CMS-løsning. CMS står for Content Management System, og er et system for å presentere og organisere informasjon. Automatnett har flere bruksområder: det er blant annet mulig å publisere aktuelle saker som i en nettavis, bare relatert til bedriften systemet brukes i. Det er også mulig å kommunisere med andre brukere ved hjelp av meldinger og forum. Noe av det som har blitt lagt mest vekt på med utformingen av Automatnett, er at løsningen skal fungere like godt uavhengig av om brukeren benytter en smarttelefon, et nettbrett, eller en PC. Man vil oppleve at løsningen kan være litt forskjellig utformet på de forskjellige enhetene. Dette er for å gjøre løsningen optimalt tilpasset skjermstørrelsen på hver enkelt enhet. Det er med noen få unntak mulig å utføre akkurat de samme oppgavene på en telefon, som kan utføres på en PC. Grunnleggende funksjonalitet i versjon 1.0 Versjon 1.0 av Automatnett har følgende funksjonalitet: Publisere artikler /Lese artikler Publisere dokumenter / Lese eller laste ned dokumenter Redigere / slette dokumenter Søke i artikler og dokumenter Sende og motta meldinger i en meldingsinnboks Delta i forum Visning av brukerstatistikk for løsningen Dokument 4 - Vedlegg 1

5 Sende inn elektroniske skjemaer (suksesshistorier, vannpeiling, bestilling) Oppslag på kontakter Brukertyper Automatnett har to forskjellige brukertyper: standard og administrator. Brukere som har administratorrettigheter har flere rettigheter i systemet enn standardbrukere. Dette dreier seg om: Mulighet for å publisere, redigere og slette innhold i løsningen. Mulighet for å sende meldinger til andre brukere Mulighet for å slette og endre andres innlegg i forum Mulighet for detaljert visning av innloggingsstatistikk for alle brukere Mulighet for visning av nettstedsstatistikk via Google Analytics 1.3 Brukergrensesnittet Innlogging Innloggingsskjermen er det første brukeren møter i Automatnett. Det må her angis brukernavn og passord for videre adgang til systemet. Hvis brukeren oppgir feil informasjon vil det vises en feilmelding på skjermen. Dersom brukeren er inaktiv i over 20 minutter, foretas en automatisk utlogging fra fra systemet og bruker returneres til innloggingsskjermen. Menysystemet Menysystemet gir tilgang til alt innhold i løsningen. Menyene ser annerledes ut på en mobiltelefon eller en tablet enn de gjør på en PC, dette er fordi brukergrensesnittet optimaliseres for hver enkelt skjermstørrelse. Innholdet er allikevel identisk. Menyen har to nivåer. Det vil si at det finnes hovedmenypunkter, og at hvert av disse også har mulighet for undermenypunkter. Menypunkter peker til sider med innhold. De aller fleste sidene har mulighet for at administrator kan opprette og endre innholdet. Figur innloggingsskjermbilde på en smarttelefon Dokument 4 - Vedlegg 2

6 Figur oppbygging av Automatnetts menyer Søkefelt Selv om all informasjon er tilgjengelig via menysystemet kan det i sammenhenger der brukeren vet hva denne er på jakt etter være mer effektivt å bruke søkefeltet for å finne informasjon. Søk i søkefeltet vil returnere alle artikler og dokumenter som samsvarer med søketeksten. Figur Søkefeltet på henholdsvis en vanlig PC og en mobiltelefon Nyhetsoversikt Nyhetsoversikten er en siden brukeren automatisk sendes til etter en vellykket innlogging i løsningen. Siden viser automatisk en forhåndsvisning av 10 og 10 nyhetssaker opprettet av administrator. Nyeste saker vises på toppen, og det er mulighet for å bla seg bakover i historien med navigeringsknapper på siden. Brukeren kan klikke på en nyhetssak for å se hele artikkelen. Dokument 4 - Vedlegg 3

7 Administrasjonsverktøy Fra menyvalget «Min side -> Administrasjonsverktøy» har brukerne tilgang til en rekke funksjonalitet som er relatert til Automatnett. Standardbrukere har her kun tilgang til egen innloggingsstatistikk. Adminstrator-brukere har et bredere utvalg, og det er her publisering og redigering av innhold gjøres fra. Figur Innholdet på adminstrasjonsidene Dokument 4 - Vedlegg 4

8 1.4 Opprette og endre innhold i løsningen Automatnett gir brukere med administrator-rettigheter mulighet til å laste opp, endre og slette innhold på siden. Denne funksjonaliteten er tilgjengelig fra menyen «Min side -> Administrasjonsverktøy». Det skilles mellom to typer innhold i systemet: artikler og dokumenter. Her følger en nærmere beskrivelse av disse: Artikler En artikkel har en overskrift, ingress (valgfritt), brødtekst og mulighet for opplasting av tre bilder. Alt av brukeropprettet tekstlig innhold i Automatnett er i form av artikler. Det vil si at dersom bruker ønsker å skrive informasjon som skal ligge under menypunkt «Anlegget -> Betaling» så skrives det en artikkel der menyvalget settes til «Anlegget -> betaling». Dersom en artikkel plasseres under menypunkt «Nyheter» vil artikkelen dukke opp som en nyhetssak i nyhetsoversikten. Det er mulig å legge til mer enn én artikkel på hver side. Figur eksempel på utforming av en artikkel Det er i denne utgaven av Automatnett lagt inn støtte for bruk av «BB-tags» for formatering av tekst. Dette gjelder kun for brødteksten tilhørende artikler. Det er støtte for 2 elementer «fet tekst» og «horisontal linje». For å gjøre et stykke tekst fet omkranses teksten av følgende «tags»: [b] [/b]. Som eksempel: [b]dette er fet tekst[/b] Teksten vil da vises som fet i artikkelvisning, men «tag-ene» vil forsvinne, da dette bare er kode som forteller systemet hvordan teksten skal se ut. For å sette inn en horisontal skillelinje brukes «tag-en» [hr]. Dokument 4 - Vedlegg 5

9 Figur skjermbilde som viser side for publisering av artikler Dokumenter Et dokument er i Automatnett definert som en fil (for eksempel en PDF-fil eller en word-fil) samt diverse tekstlig data om filen. De tekstlige dataene fylles inn av bruker ved oppretting av dokumentet. Dette innebærer tittel, nøkkelord (tags) og en kort beskrivelse av filens innhold. Som ved artikler kan brukeren definere en plassering i menystrukturen for dokumenter som lastes opp i løsningen. Figur visning av et dokument med tekst-basert beskrivelse Dokument 4 - Vedlegg 6

10 Figur skjermbilde som viser publisering av et dokument Artikler og dokumenter kan redigeres og slettes av brukere med administrator-rettigheter. Dette innebærer endring av plassering i menyer, endring av tekst, bilder, eller filer. Figur skjermbilde som viser mulighet for endring og sletting av artikler Dokument 4 - Vedlegg 7

11 1.5 Meldingstjenester Administratorer har mulighet for å sende enkle meldinger til andre brukere av systemet. Denne funksjonaliteten er tilgjengelig fra menyen «Min side -> administrasjonsverktøy». Brukeren velger en eller flere mottakere fra listen på meldingssiden. Hvis man ønsker å sende til flere brukere fra en ordinær PC gjøres dette ved å holde inne control-tasten mens man klikker på brukerne i listen. Meldingen vil være tilgjengelig for mottaker neste gang denne logger inn i løsningen. Mottatte meldinger legges i en innboks plassert under menypunktet «Min side -> Meldinger». Ved åpning av menyvalget «Min side» vil antall uleste beskjeder indikeres med et tall ved siden av valget for «Meldinger». På en PC vil uleste meldinger også indikeres med en konvolutt plassert på statuslinjen ved siden av søkefeltet. Figur Konvolutt på statuslinjen indikerer ulest melding Når en melding leses vil den automatisk bli markert som lest i innboksen. Det er mulig å slette hver enkelt melding ved å klikke på «søppelbøtte-ikonet» i meldingens emnefelt. Det er også et hurtigvalg for sletting av de 10 eldste meldingene i toppen av innboks-vinduet. Figur Meldingsinnboks med mulighet for sletting av meldinger Det er ikke mulig å svare på meldinger. Dokument 4 - Vedlegg 8

12 1.6 Forum Automatnett har et eget forum der det er mulighet for alle brukere til å opprette tråder, for eksempel for å dele nyttig informasjon eller få andres meninger på aktuelle saker. En tråd gjelder ett spesielt emne, og det er mulig for andre brukere å svare på tråden. Alle svar på tråden sorteres under den originale posten, fra eldste til nyeste svar. Forumet er tilgjengelig under menyvalget «Min side -> Forum». Forumets hovedside lister opp alle trådene, og bruker klikker på en tråd for å se alt innholdet i denne. Hovedsiden inneholder i tillegg mulighet for å opprette ny tråd og slette tråder. Figur Forumets hovedvindu For å svare på en tråd navigerer brukeren til siste svar i en tråd og bruker skjemaet som er plassert i bunnen av siden til å fylle inn tekst. Alle brukere har mulighet til å redigere eller slette sine egne innlegg. Administrator har i tillegg mulighet til å redigere og slette andres innlegg, samt slette hele tråder. Det er ikke mulighet for å redigere den originale posten i en tråd. Dokument 4 - Vedlegg 9

13 Figur Forumets trådvisning 1.7 Sende elektroniske skjemaer Under menyvalget «Skjemaer» finnes skjemaer som kan fylles ut elektronisk. Dette innebærer at informasjonen som skrives inn overføres elektronisk til den som er ansvarlig for behandling av skjemaet. I denne versjonen av Automatnett gjøres dette ved at skjemaet sendes som en epost til ansvarshavende. I tillegg mottar brukeren selv en kopi av skjemaet i sin meldingsinnboks, som en kvittering. I denne versjonen av løsningen er det 3 tilgjengelige skjemaer: Skjema for vannpeiling Skjema for varebestilling Skjema for innsending av suksesshistorie Dokument 4 - Vedlegg 10

14 1.8 Visning av statistikk Statistikk er tilgjengelig under menyvalget «Min side -> administrasjonsverktøy». Standard brukere har tilgang til egen innloggingshistorikk og statistikk. Figur Innloggingstatistikk for standard bruker Brukere med administrator-rettigheter har tilgang til innloggingsstatistikk for alle brukere, med mulighet for filtrering etter brukertype (standard / administrator) og dato. Figur Innloggingstatistikk for Administratorer Dokument 4 - Vedlegg 11

15 Brukere med administratorrettigheter har også tilgang til nettstedsstatistikk via en link til Google analytics. 1.9 Problemer, løsninger og feilsøking Det er ikke mulig å registrere seg for bruk av Automatnett. For å kunne benytte løsningen må brukere få et brukernavn og passord fra driftsansvarlig. Dersom løsningen ikke fungerer, eller brukergrensesnittet ser rart ut bør brukeren kontrollere at nettleseren har aktivert JavaScript. JavaScript må være aktivert for å kunne benytte systemet. Hvis problemene vedvarer må brukeren kontakte driftsansvarlig. Dokument 4 - Vedlegg 12

16 2. Driftsdokumentasjon og installasjon 2.1 Innledning Automatnett har blitt laget som en hovedoppgave for IT-studenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus våren. Studentene som står bak er Espen Mjølund, Robert Bicanic Bache, Jonas Bjørnerud og Marius Kværner Karlsen. Veileder for studentene har vært Tor Krattebøl. Automatnett er et webbasert CMS (Content Management System), en innholdsløsning som er ment å inneholde nyheter, dokumenter, skjemaer og annen relevant informasjon for de ansatte i Uno-X automat AS. Noe av det som har blitt lagt mest vekt på med utformingen av Automatnett, er at løsningen skal fungere like godt uavhengig av om brukeren benytter en smarttelefon, et nettbrett, eller en PC. Man vil oppleve at løsningen kan være litt forskjellig utformet på de forskjellige enhetene. Dette er for å gjøre løsningen optimalt tilpasset skjermstørrelsen på hver enkelt enhet. Det er med noen få unntak mulig å utføre akkurat de samme oppgavene på en telefon, som kan utføres på en PC. 2.2 Tekniske krav ved ordinær bruk Tilgang til nett, enten via telefon (GPRS, 3G, 4G), eller via kablet (LAN) eller trådløst nettverk (WIFI). Nettleser med aktivert JavaScript. På vanlig PC støttes Safari, Firefox, Chrome, Opera og Internet Explorer (versjon 8+). Det anbefales alltid å benytte nyeste utgave av nettleseren. På nettbrett og telefon støttes Operativsystemene ios (versjon 5.1 +) og Android (versjon 2.3 +). For Android støttes følgende nettlesere: Standard-nettleser, Chrome og Opera. Det anbefales å benytte nyeste versjon av operativsystem og nettleser. 2.3 Funksjonalitet i Automatnett Denne utgaven av Automatnett har følgende funksjonalitet: Publisere artikler /Lese artikler Publisere dokumenter / Lese eller laste ned dokumenter Redigere / slette dokumenter Søke i artikler og dokumenter Sende og motta meldinger i en meldingsinnboks Delta i forum Visning av statistikk for løsningen Dokument 4 - Vedlegg 13

17 Sende inn elektroniske skjemaer (suksesshistorier, vannpeiling, bestilling) Oppslag på kontakter 2.4 Installasjon Dette kapittelet gir en nærmere beskrivelse av hva som må gjøres for å sette løsningen i drift. Tekniske krav til installasjon Automatnett er basert på følgende teknologi: HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, MySQL. Løsingen må installeres på en Apache web-server, som har aktivert PHP. Det må være tilgang til en MySQL-server for lagring av informasjon. Det oppfordres til bruk av nyeste programvareversjoner. Minimumskrav er som følger: Apache 2.2 PHP 5.3 MySQL 5.1 Videre må Apache-installasjonen settes opp med UTF-8 tegnsett. Tilpasning av løsningen før produksjon Før løsningen kan tas i bruk må følgende utføres: Innloggingsløsning for DigiPass. Dette krever omskrivning av filene «loginrouter.php» og «loginhandler.class.php». Sette databasetilkopling i filen «includes/dc_connect.inc.php». Denne er avhengig av adresse til MySQL-server. Mappen «content» må etter installasjon ha følgende rettigheter: 644 Filen «utilities/error_log.txt» må ha følgende rettigheter: 644 Full-path til error_log.txt må angis i filen «utilities/error_handler.inc.php» Opprette database-skjema for løsningen (installasjonspakken vil inneholde et SQL-script for dette. Det vil også ligge vedlagt ER-diagram for løsningen). Alle brukere må legges inn i databasen før bruk. Det anbefales å lage et SQL-script for automatisk oppretting av brukere. Selv om det benyttes «digipass»-log-in er det nødvendig at alle brukere også eksisterer i løsningens database. Brukernavn i løsningen må være identisk med digipass-brukernavnet. Ved nyansettelser e.l. må brukerne legges inn i databasen. Dette kan gjøres enkelt ved hjelp av f.eks MySQL-workbench. Vi anbefaler at en IT-medarbeider gjør dette. Ved ansatte som slutter etc. anbefaler vi at disse ikke slettes i databasen, men kun deaktiveres i digipass-løsningen. Dokument 4 - Vedlegg 14

18 Det må opprettes en google-konto for å kunne benytte Google-analytics på løsningen. Det må videre gjøres endringer i filen «utilities/analytics.js» hovedsaklig legge inn korrekt IDnummer som genereres av Google ved oppretting av konto. Øvrige innstillinger er tilgjengelige i filen «includes/initializer.inc.php». 2.5 Systemet i drift Selv om det er lagt opp til at brukere med Administrator-rettigheter skal kunne gjøre de aller fleste oppgaver på systemet, er det noen oppgaver som må løses av en IT-medarbeider. Dette gjelder registrering av nye brukere i systemet og endring av menysystem (menyvalg og undermenyer). Brukertyper Det finnes to brukertyper i Automatnett: «Administrator» og «Markedsansvalig». Hvilken brukertype man logges inn som er definert av systemadministratoren ved opprettelse av hver enkelt bruker. Dette gjøres i tabellen «user», der admin-feltet skal settes til 1 for administrator og 0 for markedsandsvarlig. Administrator kan, i tillegg til det markedsansvarlig har mulighet for, utføre følgende: opprette artikler, laste opp dokumenter sende meldinger lese google statistics se innloggingsstatistikk for alle brukere sjekke hvem som har lest ulike artikler. Menysystem Menysystemet i løsningen genereres fra de to databasetabellene «mainmenu» og «submenu». Et mainmenu-valg kan være enkeltstående, eller det kan inneholde undermenyer, som i såfall ligger opprettet i submenu-tabellen. Feltet «writable» i tabellene indikerer om menyvalget skal tillate at brukerne oppretter innhold på sidene som menyene linker til, eller om innholdet er forhåndsdefinert (hardkodet). Alle menyvalg har en link som refererer til en innholdsside. For eksempel peker menyvalget «nyheter» til filen «news.php». De aller fleste sider som er åpne for at brukere skal kunne opprette innhold peker til siden «genericpage.php».denne siden er designet for å hente artikler og dokumenter fra databasen der artiklene/dokumentenes «mainmenuid» og «submenuid» stemmer overens med de menyvalgene brukeren foretar. Det er slik at forskjellige menyvalg kan peke til «genericpage.php» og informasjonen som vises der vil være forskjellig for hvert enkelt menyvalg. Siden viser innhold dynamisk. For at dette skal fungere legges mainmenuid og submenuid automatisk til i artiklene/dokumentene når disse opprettes i applikasjonen (når bruker velger meny-plassering). Det er også nødvendig at linken i menytabellen inneholder mainmenuid og submenuid. Det er nemlig denne linken som instruerer applikasjonen i hvilke artkler/dokumenter som skal hentes fra databasen. Dokument 4 - Vedlegg 15

19 Figur Database-tabell for artikkel med meny-id er Figur Database-tabell for hovedmeny-oppføring Dokument 4 - Vedlegg 16

20 ArticleRegister::printAllArti cles($mainmenuid, $submenuid) DocumentRegister::printAll Documents($mainmenuID, $submenuid) Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat - Høgskolen i Oslo og Akershus, Figur Database-tabell for undermeny-oppføring Se på følgende eksempel (figur 2.5.4) som illustrerer sammenhengen mellom mainmenuid og submenuid i meny-tabellene og i artikkel og dokument-tabellene: Bruker velger "Anlegget -> bestilling" i meny-valg HTTP GET: "?maimenuid=2&submenuid=1" genericpage.php Menypunktet er i databasen definert med mainmenuid = 2 submenuid = 1 og link = genericpage.php Bruker sendes til genericpage.php og mainmenuid/submenuid overføres til denne siden via HTTP GET genericpage.php kaller på metoder i klassene ArticleRegister og DocumentRegister for å hente ut alle dokumenter og artikler som samsvarer med mainmenuid/submenuid som mottat via HTTP GET Alle artikler og dokumenter med mainmenuid=2 og submenuid=1 vises på skjerm Figur Eksempel på bruk av main og sub-menuid for å hente ut artikler og dokumenter basert på brukerens valg i menyene Dokument 4 - Vedlegg 17

21 Brukeren trykker på menyvalget «Anlegget -> bestilling». Menyvalget er egentlig en link som ser slik ut: genericpage.php?mainmenuid=2&submenuid=1 Menyvalget sender brukeren videre til siden «genericpage.php». Sammen med denne linken overføres to små biter med data, mainmenuid = 2, og submenuid =1. Webapplikasjonen tolker denne informasjonen slik: «gå til genericpage.php og last ned fra databasen alle artikler og dokumenter som har mainmenuid =2 og submenuid =1». Ved hovedmenypunkt uten undermenyer skal linken være på dette formatet: «news.php? mainmenuid=1» (i mainmenu-tabellen). Dersom det finnes undermenyer tilknyttet hovedmenyvalget settes linken i hovedmenytabell i stedet til «#». Endring av menystruktur er en avansert oppgave. Det er viktig å ha en forståelse av database og logisk oppbygging før man utfører endringer. De aller fleste fremmednøkler er satt til «onupdate: cascade», «on delete: do nothing». Dette medfører følgende: Endringer i menyer vil oppdatere undermenyer og artikkel/dokument-tilhørighet til å samsvare med endret data. Sletting av for eksempel et undermeny-punkt vil derimot ikke slette artikler plassert i dette undermeny-punktet. Dette er for å sikre mot tap av data i tilfelle man gjør en feilvurdering under endringer i menyene. Det som kan skje i slike tilfeller er at det oppstår inkonsistens i databasen, da en artikkel for eksempel kan ha en submenuid som ikke lenger eksisterer i submenu-tabellen. Konsekvensen av dette er at det kan oppstå situasjoner der spørringer mot database returnerer feil, som igjen kan føre til at applikasjonen slutter å fungere. Vurderinger har blitt gjort dithen at dette er bedre enn at data går tapt i databasen. En proaktiv løsning på dette kan være å endre dokumenter og artiklers plassering i systemet på forhånd, slik at det ikke ligger informasjon på menyer som skal fjernes/endres. Dette kan enkelt gjøres i applikasjonens grensesnitt (redigere artikler / dokumenter). Hvis problemet allerede har oppstått kan systemansvarlig gå inn i databasen og manuelt endre menuid ene på artikler slik at de samsvarer med verdier som eksisterer i tabellene fremmednøklene peker til. 2.6 Problemer, løsninger og feilsøking Feil som oppstår under drift av systemet vil skrives til feil-loggen, «error_log.txt». Det anbefales å sjekke denne filen dersom det oppstår problemer med applikasjonen. Dokument 4 - Vedlegg 18

22 3. Kravspesifikasjon 3.1 Om kravspesifikasjon Det har i prosjektet blitt benyttet en tilpasset versjon av den agile utviklingsmetoden FDD (Feature Driven Development). I henhold til retningslinjene for denne modellen ble det i begynnelsen av prosjektet laget en forenklet kravliste over funksjonalitet i den nye løsningen. I kravspesifikasjonen er punktene fra listen satt inn og delt opp i funksjonelle og ikkefunksjonelle krav, ut fra om kravene har en funksjonell rolle eller er av teknisk betydning for systemet som helhet. De funksjonelle kravene er delt inn i en administrator-del og en bruker-del. Delingen er gjort i sammenheng med at noen av systemets brukere innehar utvidede rettigheter for å kunne foreta administrative oppgaver på systemet. Funksjonaliteten som er nødvendig for å utføre disse oppgavene er delt inn i en egen kategori ettersom denne funksjonaliteten skiller seg ut fra vanlig bruk av systemet. De funksjonelle kravene er nummerert ut fra hvilken prioritering de ble tildelt i løpet av planleggingsfasen av prosjektet: fra høyest prioritert og i synkede rekkefølge. Prioriteringen er et resultat av prosjektet begrensede tidsramme i kombinasjon med det antallet funksjoner som ønskes implementert i løsningen. Fokuset har derfor vært å prioritere det som anses for å være kjernefunksjonalitet i automatnett, mens annet innhold har blitt prioritert lengre ned i kravspesifikasjonen. Oppdragsgiver har bidratt med endringer i rekkefølgen ut fra hva som er ansett for å være mest viktig for løsningen. Prioriteringsrekkefølgen er reflektert i arbeidsplanen for prosjektet, og det har blitt valgt å gjennomføre implementering av moduler i den rekkefølgen de funksjonelle kravene er definert i kravspesifikasjonen. De ikke-funksjonelle kravene er ikke gitt noen prioritering ettersom alle er av teknisk betydning og dermed er essensielle for å oppnå de funksjonelle kravene til løsningen. 3.2 Funksjonelle krav Bruker-del 1. Brukere skal kunne foreta en sikker pålogging basert på brukernavn og passkode. Input fra innlogging skal valideres mot Uno-X Automat sitt felles innloggingssystem som benyttes til autentisering av en rekke ulike systemer. Hver bruker er tilknyttet et brukernavn og ved innlogging benyttes en kodekalkulator til å generere en engangskode som benyttes i kombinasjon med brukernavnet. Av sikkerhetsmessige årsaker har det blitt bestemt at det ikke gis tilgang til oppdragsgivers API for innlogging i deres systemer. Isteden lages et eget innloggings-oppsett for validering av brukernavn og passord til bruk ved demonstrasjon av løsningen. Det skal legges til rette for at oppdragsgiver i ettertid skal kunne tilpasse klasser i koden til å gjennomføre forespørsler mot deres API/ innloggingssystem. 2. Bruker skal kunne lese nyhetssaker. Dokument 4 - Vedlegg 19

23 Nyheter skal vises på forsiden av automatnett i form av dynamisk data. 3. Bruker skal kunne se sin egen innloggingsstatistikk. Ved å gå inn på et separat panel skal brukeren få opplyst statistikk tilknyttet sin brukerhistorikk på automatnett: siste innlogging, antall ganger inlogget, etc. 4. Systemet skal loggføre aktivitet utført av bruker. Systemet skal loggføre deler av aktiviteten som brukeren utfører på automatnett: dato for innlogging og hvilke artikler brukeren har lest. 5. Brukeren skal kunne søke etter informasjon lagret i systemet. Søkefunksjonen skal omfatte dynamisk og statisk data, inklusiv alle PDF-er, Word og Excel-dokumenter lagret i systemet. Når nye dokumenter lastes opp på tjeneren skal disse automatisk bli indeksert for å være tilgjengelig via søkefunksjonen. 6. Bruker skal kunne sende inn data via skjemaer på siden. Bestilling av utstyr, reservedeler og dekal-dekor skal foretas via en utstyrsliste i skjemaformat. Listen skal automatisk sendes direkte til ansvarlig person pr. epost. Skjema for innsending av data ved vannpeiling (måling av vannstand). Skjema for innsending av data til suksesshistorier (intern bruk). 7. Løsningen skal tilby en meldingsinnboks med mulighet for å motta kopi av elektroniske skjemaer og påminnelser om viktige hendelser. Bruker skal få opplyst om det er kommet nye beskjeder i innboks og hvilke av disse som er lest/ulest. Bruker skal også kunne slette meldinger fra innboks. 8. Bruker skal kunne delta i forum. Bruker skal ha mulighet til å opprette nye tråder og poster, slette egne poster, lese og svare på tråder og innlegg. 9. Bruker skal kunne lese live, dynamisk data. Eksempelvis skal bruker kunne lese data fra prisutvikling (krever tilgang til eksternt system). 10. Løsningen skal ha utskriftsfunksjonalitet og innholdet skal være tilpasset utskrift. 11. Bruker skal kunne benytte bildegalleri på siden. Bruker skal ha mulighet for å legge til bilder i bildegalleriet og mulighet til å slette sine egne bilder. De skal ha mulighet til å se alle opplastede bilder fra andre brukere på systemet. 12. Bruker skal kunne lese kontaktinformasjon om organisasjonen. Kontaktinformasjonen hentes via spørring mot et XML-skjema. Dokument 4 - Vedlegg 20

24 Administrator-del 1. Administrator skal kunne skrive, slette og endre innhold på nettsiden. 2. Administrator skal kunne laste opp og slette dokumenter. Manualer og dokumentasjon skal lastes opp i en felles indeks. 3. Administrator skal kunne lese innloggingshistorikk for alle markedsansvarlige. Historikk skal kunne aksesseres via en egen side under kontrollpanelet, der alle brukerens innloggingsdata er samlet på samme sted. 4. Administrator skal kunne lese generell nettsteds-statistikk. Administrator skal få tilgang til statistikk fra automatnett ved å aksessere en ekstern løsning: Google Analytics. Statistikk vil oppdateres i perioder ut fra hvilke betingelser som gjelder i den eksterne løsningen. 5. Administrator skal kunne sende meldinger til brukeres meldingsboks. Skjema for sending av melding skal være tilgjengelig via kontrollpanelet. Det skal være mulig for administratoren å sende beskjeder til alle eller utvalgte brukere. 6. Administrator skal kunne endre eller slette innlegg og tråder i forum. 7. Administrator skal kunne organisere bildegallerier. Legge til bilder, slette enkelte bilder eller hele album. 3.3 Ikke-funksjonelle krav Løsningen skal være lett å navigere og lettfattelig. Løsningen skal basere seg på HTML5 markup og CSS3-stilark. Serverside applikasjonslogikk skal programmeres i PHP >= 5.3 Løsningen skal være lagdelt og med høy grad av separasjon mellom presentasjon og applikasjonslogikk. Klientside-scripting skal benytte JavaScript. Løsningen skal benytte en MySQL database for innhold (MySQL versjon >= 5.1) og skal utformes fornuftig i henhold til normalform større eller lik 3NF. Løsningen skal fungere «Cross platform» med hensyn på «mobile first» prinsippet (Ref. 9) og skal være optimalisert for alle type enheter: Datamaskin Nettbrett Dokument 4 - Vedlegg 21

25 Smarttelefon Løsningen skal være universelt utformet (skal fungere for alle brukere uten spesiell tilpasning eller hjelpemidler). Løsningen skal i høyest mulig grad følge WCAG-retningslinjer. Systemet skal være enkel for alle aldersgrupper å ta i bruk, og gjennom en intuitiv utforming sikre at det kan brukes uten opplæring. Pålogging til løsningen skal foregå via spørring mot en ekstern database benyttet av bedriften til felles innlogging ved bruk av ulike systemer. Løsningen skal benytte oppdragsgivers retningslinjer for design. Hovedsaklig gjelder dette fargevalg i løsningen. Fargene som benyttes skal kunne gjøre at løsningen komplementerer de andre nettjenestene til Uno-X Automat. Løsningen skal fungere (uten store variasjoner) på alle moderne nettlesere. Spesielt: For Internet Explorer skal løsningen fungere for versjon 8 og høyere. For Android skal løsningen fungere for versjon 2.3 og høyere. For ios skal løsningen fungere for versjon 5.1 og høyere. Følgende mobile nettlesere skal støttes: Native (innebygd), Google Chrome og Opera. Alle sider bør laste innen 5 sekunder på vanlig mobiltrafikk (3G-nettverk). All programkode skal følge standarder for å sikre leselighet og høy kvalitet. Det skal benyttes jslint eller lignende for programkode skrevet i JavaScript og tilsvarende analyseverktøy for andre programmeringsspråk, mens det skal følge «Style Guides» for de rammeverk som eventuelt blir brukt. 3.4 Begrepsdefinisjoner Tråder og poster - er to begreper som brukes for å beskrive inndelingen av innhold i et forum. Innenfor forum-indeksen opprettes tråder for enkelte temaer, og disse inneholder alltid en post (innlegg) i toppen av tråden. En bruker kan svare på tråden ved å skrive egen poster som blir liggende i synkende rekkefølge under trådstarters innlegg i tråden. 3NF - Tredje Normalform er et begrep tilknyttet design av relasjonsdatabaser hvor man sørger for at tabellene oppnår et visst nivå av normalisering. Dette er nødvendig for å minske sjansen for redundans eller duplisering av informasjon. På tredje nivå kreves det at ingen attributter skal være avhengig av noe annet en primærnøkkelen, så lenge de ikke er nøkkelattributter. Dokument 4 - Vedlegg 22

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 HB Guide Feilsøkingsverktøy for Homebase AS Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 Gruppe 33: Karl Øgaard, s171641 Aria Nejad, s171674 Fredrik Ung, s171652 Morten Iversen, s171666 1/136 PROSJEKT

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis:

PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis: PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis: Undersøkelse av hotelldatasystem hos Thon Hotels Gruppe 13 VERSJON: 4 Dato: 20/5-2011 FORFATTERE: Espen Mjølund, Robert Bicanic, Jonas Bjørnerud & Marius Kværner

Detaljer

Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3.

Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3. 1 2 Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3.1 Om LM Dahl Ingeniørfirma AS 1.3.2 ERP system 1.4 Oppgaven 1.5 Mål for

Detaljer

BACHELORPROSJEKT. Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

BACHELORPROSJEKT. Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo PROSJEKT NR. 2015-12 Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Endre Gulbrandsen s150690 PROSJEKT NR. 2011 10 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen

Detaljer

Hovedprosjekt. Våren 2011 HO912A. Securitas IT portal. Sluttrapport. Mats Klingberg Naustdal. Stig Arild Ysterud

Hovedprosjekt. Våren 2011 HO912A. Securitas IT portal. Sluttrapport. Mats Klingberg Naustdal. Stig Arild Ysterud Hovedprosjekt Våren 2011 HO912A Securitas IT portal Sluttrapport Adeel Yousaf Khan Mats Klingberg Naustdal Nur Mahamoud Ahmed Thomas Wiborg Stig Arild Ysterud s141459 s148155 s148108 s161335 s155483 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Båtforening på nett. Prosjektrapport

Båtforening på nett. Prosjektrapport Båtforening på nett Hovedprosjekt våren 2009, Høgskolen i Oslo Prosjektgruppe 36 Vegard Skipnes, s141721 Rade Vuckovic, s113474 Frode Sørensen, s134704 Prosjektrapport PROSJEKT NR. 2009-36 Studieprogram:

Detaljer

[GILJE SELSKAPSLOKALER]

[GILJE SELSKAPSLOKALER] 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Sluttdokumentasjon [GILJE SELSKAPSLOKALER] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Sluttdokumentasjon 1 Sluttdokumentasjon Hovedprosjekt 2013 Hovedprosjekttittel: ""

Detaljer

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 SAMMENDRAG Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 Deltaker(e): Lars H. Andersen Anders Svegård Robert Strømdahl Tor Harald Valseth Veileder(e): Leif Nordahl - Prosessveileder

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus

Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Et oppfølgings- og dokumentstyringsverktøy for Takst og Prosjektkontroll AS Gruppe 19 Thomas Myklebust Fjørstad Marius Lørstad Solvang Espen Jøstne Hansen

Detaljer

Sammendrag av Bacheloroppgaven

Sammendrag av Bacheloroppgaven Sammendrag av Bacheloroppgaven Tittel: 3D Visualisering på Web Nr. : 4 Dato : 20.05.09 Deltaker(e): Jon Espen Kvisler Aleksander Stalsberg Veileder(e): Anne Kristin Kvitle Oppdragsgiver: Visualisere.no

Detaljer

Relansering av thetroutbum.com

Relansering av thetroutbum.com HOVEDPROSJEKT Relansering av thetroutbum.com Forfattere: Vivek Bhogal Magnus Feiring Dato: 20.05.09 Side 1 SAMMENDRAG Tittel: Relansering av thetroutbum.com Dato: 20.05.2009 Deltakere: Veileder: Oppdragsgiver:

Detaljer

Meglerhuset Bjerke AS

Meglerhuset Bjerke AS 2014 Hovedprosjekt 2014 Gruppe 20 Meglerhuset Bjerke AS [Torbjørn Gjøn Snorre Duun Strømsborg Matias Pettersen] 1 2 FORORD Dette dokumentet beskriver hovedprosjektet «Meglerhuset Bjerke» og omfatter all

Detaljer

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre.

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre. Page 1 of 139 Page 2 of 139 Innledning PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Bacheloroppgave. QuickEval. Forfattere: Khai Van Ngo Christopher André Dokkeberg Jehans Jr. Storvik

Bacheloroppgave. QuickEval. Forfattere: Khai Van Ngo Christopher André Dokkeberg Jehans Jr. Storvik Bacheloroppgave QuickEval Forfattere: Khai Van Ngo Christopher André Dokkeberg Jehans Jr. Storvik Dato: 19.05.2014 Sammendrag av bacheloroppgave Tittel: QuickEval Nr. : Dato : 19.05.14 Deltakere: Khai

Detaljer

HOVEDPROSJEKT 2014-28. Studieprogram: Informasjonsteknologi. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT 2014-28. Studieprogram: Informasjonsteknologi. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 1 PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 2014-28 TILGJENGELIGHET Åpen HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS TITTEL

Detaljer

Nordic Funding Nettportal hvor små og mellomstore bedrifter kan låne og investere

Nordic Funding Nettportal hvor små og mellomstore bedrifter kan låne og investere Nordic Funding Nettportal hvor små og mellomstore bedrifter kan låne og investere Hovedprosjekt våren 2014 27.05.2014 Side 0 av 133 PROSJEKT NR. Gruppe 8 Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse:

Detaljer

AVD. FOR INGENIØRUTDANNING. Bokprosjekt. En guide til WAI-ARIA. Gruppe 28 5/26/2012

AVD. FOR INGENIØRUTDANNING. Bokprosjekt. En guide til WAI-ARIA. Gruppe 28 5/26/2012 AVD. FOR INGENIØRUTDANNING Bokprosjekt En guide til WAI-ARIA Gruppe 28 5/26/2012 PROSJEKT NR. 28 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse:

Detaljer

Arena Kundereskontro. Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi

Arena Kundereskontro. Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi Arena Kundereskontro Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi Av: Roger Ommedal, Andreas Åkesson, Ashkan Vahidishams og Simen Trippestad PROSJEKT NR. 2015-25 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

IT1901 Informatikk Prosjektarbeid I. Sheep Locator

IT1901 Informatikk Prosjektarbeid I. Sheep Locator IT1901 Informatikk Prosjektarbeid I Sheep Locator Gruppe 6 20. november 2013 Thomas Gautvedt Aina Elisabeth Thunestveit Jostein Granli Geir Forslund Roar Gjøvaag Innhold 1 Introduksjon 1 1.1 Om prosjektet...........................................

Detaljer

Utarbeidet av. Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl

Utarbeidet av. Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl NORBUD Utarbeidet av Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl Innholdsfortegnelse 1. PROSJEKTPLAN... 1 1.1 MÅL OG RAMMER... 1 1.1.1 Bakgrunn... 1 1.1.2 Prosjektmål... 1 1.1.3 Rammer...

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2009

Hovedprosjekt våren 2009 Hovedprosjekt våren 2009 Prosjektrapport Timereg Gruppe 18 Mads E. Eide og Petter B. Falch Page 1 of 42 TILGJENGELIGHET Student.iu.hio.no/hovedprosjekt er/2009/data/18/ PROSJEKT NR. 18 Studieprogram: Anvendt

Detaljer

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2015 Hanna Tekie Roza Moustafa Camilla Kaasi Denne siden er blank med hensikt. 1-2 PROSJEKT NR. 14 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

Furuset frivilligsentral

Furuset frivilligsentral Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Furuset frivilligsentral En CRM-løsning Jan-Ole Bårdevik Kenneth Kjelsås Strand 22.05.2013 PROSJEKT NR. 7 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse:

Detaljer

Denne siden er blank med hensikt.

Denne siden er blank med hensikt. Me s ocl oudcr M Hov e dpr os j e k t v å r 2 0 1 4 E r i kma x i mi l i a nf or s ma n, s 1 6 3 3 5 1 S i me nandr éha ns e n, s 1 8 0 4 9 3 L a r she nr i knor dl i, s 1 8 0 4 9 2 Denne siden er blank

Detaljer

Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell

Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell Hovedprosjekt: Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell Developing a website for Skjerdingen Høyfjellshotell Forfattere: Rikke Julie Foss-Pedersen Ingvild Mælum Ann Kristin Tøfte Dato: 20.

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010 Taxisentral Gruppe 19 Prosjekthjemmeside: http://gruppe19.lmdahl.no/ Forfattere: Larsen, Mads s156151

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Teknisk & Administrativ

B r u k e r h å n d b o k Teknisk & Administrativ B r u k e r h å n d b o k Teknisk & Administrativ Copyright 2010 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Innledning... 3 2. Oppsett av forretningsområder

Detaljer

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy Brukermanual Siteman CMS publiseringsverktøy Innhold Om Siteman CMS og denne brukermanualen... Side3 Kontrollpanelet - ikke bare for innlogging... Side4 Slik logger du inn... Side4 Menyen... Side5 Informasjonsknapper...

Detaljer