Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehuset Telemark - Offentlig journal"

Transkript

1 Inngående eksternt produsert, 06/ Sier opp sin stilling Journaldato: Tilg. kode: Seksjon DPS psykose døgn Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 08/ Endringsbrev-- økt stillingsandel - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 10/ Arbeidsavtale - fast - operasjonssykepleier - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 10/ Sier opp sin stilling Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for teknologi og e-helse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 17/ Arbeidsavtale - fast - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Side 1 av 11

2 Inngående eksternt produsert, 17/ Forlengelse - vikariat - sykepleier - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 18/ Forlengelse av vikariat v/psyk. helse og rus - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Klasse: tgående internt produsert, 19/ Arbeidavtale - vikariat - barne- og ungd.arb. - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 19/ / Plassering av finansieringsansvaret for nye legemidler hos de regionale helseforetakene fra og med Høring - Overføring av finansieringsansvaret for legemidler til de regionale helseforetakene Helse Sør-Øst RHF Journaldato: Tilg. kode: Fag og forskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv fra Klasse: 008 Inngående eksternt produsert, 19/ Sykehusvise - rapporter med data som er rapportert i 2019 Nasjonalt Register for Leddproteser - Nasjonalt hoftebruddregister - Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Register for Leddproteser Journaldato: Tilg. kode: Fag og forskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv fra Klasse: 321 Side 2 av 11

3 tgående internt produsert, 20/ Arbeidsavtale - fast - operasjonssykepleier - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Klasse: tgående internt produsert, 20/ Arbeidsavtale - 75 % fast hjelpepleier - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Klasse: tgående internt produsert, 20/ Arbeidsavtale - vikariat - hjelpepleier (med. 3) - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Klasse: tgående internt produsert, 20/ Arbeidsavtale - fast - helsefagarbeider - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Klasse: tgående internt produsert, 20/ Økning av stillingsforhold - fast hjelpepleier - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Side 3 av 11

4 tgående internt produsert, 20/ Arbeidsavtale - fast - sykepleier - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Klasse: tgående internt produsert, 20/ Arbeidsavtale - fast - sykepleier - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 20/ Egenerklæring MRSA/tbc - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 20/ Arbeidsavtale - fast - sykepleier - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 20/ Forespørsel om utskrift av pasientjournal Pasientsak - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv fra Klasse: Side 4 av 11

5 Inngående eksternt produsert, 20/ Referat fra dialogmøte Oppfølging av sykemeldt - NAV Skien Journaldato: Tilg. kode: Seksjon DPS psykose døgn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv fra Klasse: 214 tgående internt produsert, 20/ Rammeavtale - intensivsykepleier - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 20/ Høring: Forlengelse av midlertidige hjemler i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) Høring - Midlertidig endringer i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) Helse- og omsorgsdepartementet Journaldato: Tilg. kode: Fag og forskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv fra Klasse: 008 tgående internt produsert, 20/ Erstatningssak 2020/ Forespørsel om utskrift av pasientjournal Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning Journaldato: Tilg. kode: Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv fra Klasse: Inngående eksternt produsert, 20/ Referat fra dialogmøte Oppfølging av sykemeldt - NAV Notodden Journaldato: Tilg. kode: Seksjon -utvikling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv fra Klasse: 214 Side 5 av 11

6 Inngående eksternt produsert, 20/ Påminnelse - Anmodning om spesialisterklæring Pasientsak - NAV Porsgrunn Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv fra Klasse: Inngående eksternt produsert, 20/ Rammeavtale v/rus og avhengighet Porsgrunn - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Klasse: tgående internt produsert, 20/ Arbeidsavtale - fast - overlege - Ledig stilling - st. ref overlege psykiatri Psykisk helse og rus døgn Porsgrunn, Sykehuset Telemark HF Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv fra Klasse: 211 Inngående eksternt produsert, 20/ Arbeidsavtale -fast - Ledig stilling - st. ref Sykepleier medisinsk sengepost Medisinsk sengepost Notodden, Sykehuset Telemark HF Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv fra Klasse: 211 tgående internt produsert, 20/ Foreløpig svar Innsynsbegjæring VG Innsynsbegjæring - Helseforetakets avviksmeldinger som omhandler smittevern VG Journaldato: Tilg. kode: Kvalitetsseksjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv fra Klasse: 342 Side 6 av 11

7 tgående internt produsert, 20/ Svar - Forespørsel om utskrift av pasientjournal Pasientsak - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv fra Klasse: Inngående eksternt produsert, 20/ Årsrapport Norsk intensivregister (NIR) Norsk intensivregister (NIR) Helse Sør-Øst RHF Journaldato: Tilg. kode: Seksjon intensiv Skien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv fra Klasse: 321 Inngående eksternt produsert, 20/ Anmodning om pasientopplysninger Barnevernsak - Tinn Kommune Barneverntjenesten Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for barn og unges psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv fra Klasse: 434 Inngående eksternt produsert, 20/ Anmodning om pasientopplysninger Barnevernsak - Bærum Kommune Barneverntjenesten Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for barne- og ungdomsmedisin Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv fra Klasse: 434 Inngående eksternt produsert, 20/ Anmodning om pasientopplysninger Barnevernsak - Skien kommune Barneverntjenesten Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for barne- og ungdomsmedisin Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv fra Klasse: 434 Side 7 av 11

8 Inngående eksternt produsert, 20/ Anmodning om spesialisterklæring Pasientsak - NAV Bamble Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv fra Klasse: Inngående eksternt produsert, 20/ Anmodning om spesialisterklæring Pasientsak - NAV Skien Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv fra Klasse: tgående internt produsert, 20/ Rammeavtale - renholder - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 20/ Egenerklæring MRSA/tbc Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 20/ Rammeavtale - renholder - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Side 8 av 11

9 Inngående eksternt produsert, 20/ Forespørsel om utskrift av pasientjournal Pasientsak - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv fra Klasse: Inngående eksternt produsert, 20/ Forespørsel om utskrift av pasientjournal Pasientsak - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv fra Klasse: tgående internt produsert, 20/ Rammeavtale - barne- og ungdomsarbeider - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 20/ Forespørsel om utskrift av pasientjournal Pasientsak - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv fra Klasse: Inngående eksternt produsert, 20/ Forespørsel om utskrift av pasientjournal Pasientsak - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv fra Klasse: Side 9 av 11

10 Inngående eksternt produsert, 20/ Forespørsel om utskrift av pasientjournal Pasientsak - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv fra Klasse: Inngående eksternt produsert, 20/ Høring - Forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner Høring - Forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner Helse- og omsorgsdepartementet Journaldato: Tilg. kode: Fag og forskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv fra Klasse: 008 Inngående eksternt produsert, 20/ Forespørsel om utskrift av pasientjoural Pasientsak - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv fra Klasse: tgående internt produsert, 20/ Rammeavtale - barnehageassistent - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 20/ Egenerklæring MRSA/tbc Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Side 10 av 11

11 Inngående eksternt produsert, 20/ Rammeavtale - barnehageassistent - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 20/ Egenerklæring MRSA/tbc Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 20/ Arbeidsavtale vikar - psykiatri LIS - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Klasse: tgående internt produsert, 20/ Rammeavtale - sykepleier - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 20/ Forespørsel om utskrift av pasientjournal pasientsak - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv fra Klasse: Side 11 av 11

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 08/00063-9 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Seksjon HR-forvaltning Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/01418-15

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 09/01847-13 Økning og forlengelse av vikariat Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 10/01772-5 Tilbud om stilling - Journaldato:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 06/01049-24 Bekreftelse på arbeidstakers helseutfordringer Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 13.04.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/01248-7 TEST

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 09/01293-8 Tilbud om stilling - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 10/01445-12 Tilbud om stilling - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/01208-18 Anmodning om pasientopplysninger Journaldato: Tilg. kode: Seksjon BP Vestmar Dok. dato: 10.06.2019 Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/02422-7

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00589-5 Innkalling til dialogmøte 010419 Oppfølging av sykmeldt - NAV Skien Journaldato: Tilg. kode: Seksjon kirurgisk sengepost 1B og pasienthotell 214 Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 19/02072-3 Søknad og CV - Overlege ortopedi - st. ref. (4093380374) Ledig stilling - st. ref. 4093380374 - Overlege ortopedi Kirurgiske leger Notodden, Sykehuset Telemark

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/00517-7 Tilbud om stilling - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 04.07.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 09/01669-18 Søknad og CV - Konsulent / administrativ

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 09/00314-11 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 15/02016-11 Bekymringsmelding

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01859-108 Anmodning om pasientopplysninger Pasientsak - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 19.10.2018 Arkivdel: Pasientarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 14/02027-13

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00868-5 Signert avtale for gjennomføring av doktorgradsutdanning i samarbeid med ekstern part - io Personalmappe - niversitetet i Oslo Journaldato: Tilg. kode: Medisinsk

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 03/00687-21 Tilbud om økt stillingsandel Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 13.04.2018 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 05/00786-22 Oppsigelse

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 10/00253-8 Sier opp sin stilling Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for kreft og blodsykdommer Dok. dato: 28.04.2019 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 13/02128-35

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 06/00400-11 Tilbud om stilling - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: 221 tgående internt produsert, 03/00355-33 Forlengelse av midlertidig stilling - 020719-011019 Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/02436-13 Innkalling til dialogmøte 061118 Oppfølging av sykmeldt - NAV Skien Journaldato: Tilg. kode: Seksjon portørtjeneste 214 tgående internt produsert, 16/01412-12

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 10/00847-19 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 25.06.2018 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/02447-58 Vedrørende

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00870-14 Søknad - Line Linea Kaasa Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/00870-15 Tilbud om ansettelse - Journaldato:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 10/01045-4 Ny arbeidsavtale Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 10/01970-6 Kopi - Alderspensjonen din

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 12/02243-23 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Seksjon HR-forvaltning Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 14/01183-37

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 06/00346-26 Avtale om hospitering - 040319 300419 Grep Grenland Journaldato: Tilg. kode: Kvalitetsseksjonen Dok. dato: 25.03.2019 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 06/00765-15 Takker ja til tilbud som overlege ved TIP - med forutsetning vedrørende lønn Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert,

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01859-119 Oversendelse av avviksmelding - Pasientsak - Journaldato: Tilg. kode: Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 Inngående

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 10/00010-21 Reduksjon av stilling - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Klasse: 221 tgående internt produsert, 13/01276-23 Tilbud om ansettelse

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/02584-3 Tilbakemelding til melder etter mottatt melding Barnevernsak - Skien kommune Barneverntjenesten Journaldato: Tilg. kode: 403 Mottaker: tgående internt produsert,

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 08/00801-19 Tilbud om stilling - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 23.07.2019 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/01481-53 Erstatningssak

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/01412-15 2018/07110 - Oversendelse av journal Norsk Pasientskadeerstatning Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 432 tgående internt produsert, 14/01455-18

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/01283-3 Innkalling til dialogmøte Oppfølging av sykmeldt - NAV Kragerø Journaldato: Tilg. kode: Seksjon medisinsk sengepost øvre Telemark Dok. dato: 07.08.2018 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 06/00980-12 Endring av arbeidssted Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 15/02354-2 Tuberkulosekontrollprogram

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01859-120 Oversendelse av krav om sletting i pasientjournal Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Journaldato: Tilg. kode: Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/02308-9 Krav om erstatning Pasientsak - Journaldato: Tilg. kode: Kvalitetsseksjonen Dok. dato: 25.06.2019 Arkivdel: Sakarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 16/01709-4

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01788-4 Anmodning om pasientopplysninger Pasientsak / Krav om innsyn - Journaldato: Tilg. kode: 432 Inngående eksternt produsert, 14/01859-132 Klage Pasientsak - Journaldato:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/02562-24 Praksistjeneste i psykiatri for medisinstudenter i modul 5 - høsten 2018 Turnusleger - medisinstudenter - LIS - 2015 2016 2017 2018 - PK niversitetet i Oslo Journaldato:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 16/00157-2 Anmodning om pasientopplysninger Skien kommune Barneverntjenesten Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for fødselshjelp og kvinnesykdommer Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 09/01743-32 Tilbud om forlengelse av vikariat Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 12/01088-8 Tilbud om

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 12/00556-8 Tilbud om stilling - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 22.07.2019 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/01699-6 Forpliktende avleveringsavtaler

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01139-17 Tilbud om stilling - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Seksjon HR-forvaltning Dok. dato: 12.09.2018 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/01208-15 Anmodning om pasientopplysninger Journaldato: Tilg. kode: Seksjon BP Vestmar Dok. dato: 26.12.2018 Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/01902-6

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 10/00899-18 Innvilget søknad om fritak for fremmøte i forsvaret Personalmappe - Forsvarets personell- og vernepliktssenter Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for anestesiologi

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 10/01140-15 Tilbud om stilling - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Seksjon HR-forvaltning Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 14/01924-8

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Mottaker: tgående internt produsert, 17/00615-7 Spesialisterklæring Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for endo/mamma, ortopedi og gastrokirurgi Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv til Klasse: 432 28.08.2019

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/01903-9 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 14/01946-18 Tilbud om stilling -

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00339-13 Riktig innmeldt stilling Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Journaldato: Tilg. kode: Seksjon HR-forvaltning Dok. dato: 21.01.2018 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 03/00355-21 Tilbud om fast stilling Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 13/01950-8 Tilbud om stilling

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01464-41 Informasjon om datainnsamling; følgeevaluering av omleggingen fra "Raskere tilbake" til "Helse og arbeid" Sykefraværsprosjektet - "raskere tilbake" - 2013-2014

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 10/00171-26 Ber om opplysninger om stillingsprosent Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 28.08.2018 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/02165-19 Tilsynssak - saken avsluttet - Fylkesmannen i Telemark Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for kreft og blodsykdommer Dok. dato: 27.02.2018 Arkivdel: Pasientarkiv

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/00359-11 Arbeidsavtale - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 09/01332-6 Tilbud om stilling - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 14/01514-25 Tilbud om stilling - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Seksjon HR-forvaltning Dok. dato: 15.03.2019 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00242-25 Oppsigelse Personalmappe - Medisinsk biokjemi Notodden Dok. dato: 01.12.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 03/00420-41 Tilbud

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 16/00415-5 Anmodning om pasientopplysninger Tryg Forsikring - Bergen Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 16/01023-4 Anmodning om pasientopplysninger Eika

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, /018-29 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 11.03.2019 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/02335-11 Anmodning

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 17/01798-8 Tilbud om stilling - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Klasse: 221 tgående internt produsert, 18/02958-8 Tilbud om stilling

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/01701-11 ndertegnet - Tjenesteavtalen 2018 - Bilag 9 - Endringer av leveransen etter avtaleinngåelsen Tjenesteavtale mellom STHF og Sykehuspartner HF - 2015-2016 - 2017-2018

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 13/01909-12 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 27.09.2018 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 14/01413-6 Tilbud om

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/02366-4 Svar - Anmodning om pasientopplysninger Tryg Forsikring - Bergen Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00285-4 Anmodning

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01173-4 Anmodning om pasientopplysninger Skien kommune Barneverntjenesten Journaldato: Tilg. kode: Seksjon BP Skien tgående internt produsert, 14/02162-4 Svar - Anmodning

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 10/01650-12 Tilbud om stilling - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 11/00858-24 Tilbud om ansettelse

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 03/00861-14 Tilbud om stilling - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 30.10.2018 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 10/00572-7 Tilbud om stilling

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 03/00762-24 Tilbud om stilling - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 04.09.2018 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 14/02135-20 Syketransport

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 12/01094-26 Tilbud om stilling - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 15/01011-4 Innkalling til dialogmøte

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 06/00877-11 Tilbud om stilling - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/00369-16 Tilbud om stilling - Journaldato: Tilg. kode:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/00440-14 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/01450-33 Tilsynssak - Anmodning

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 12/00464-4 Sier opp sin 20% stilling Journaldato: Tilg. kode: Seksjon kirurgiske poliklinikker Porsgrunn Dok. dato: 23.10.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 08/00377-16 Tilbud om vikariat Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 18.02.2019 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 12/00271-16 Forlengelse

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 06/00955-17 Endringsbrev - reduksjon av stilling Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 06/01042-30 Tilbud

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 03/01204-44 Tilbud om midlertidig stilling Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/02027-14 Referat

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 08/00891-10 Økning av stilling Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 12/01159-28 Økning av stilling Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 06/01063-9 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: 29.05.2018 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 06/01134-3 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01788-10 Erstatningssak 2019/02947 - Anmodning om uttalelse Pasientsak / Norsk Pasientskadeerstatning Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for akuttmedisin 432 Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 09/01131-6 Endring - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/02916-17 Kopi av vedtak - Personalsak -

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/02335-12 Svar - Anmodning om pasientopplysninger Pasientsak - Advokat Svein-Harald Foss Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 13.03.2019 Arkivdel: Pasientarkiv 432 tgående internt

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 06/00711-14 Oppsigelse av arbeidsforhold ved Sykehuset Telemark HF Personalmappe - HR Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 15/00293-20 Erstatningssak

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00441-10 Innkalling til dialogmøte - 140119 Oppfølging av sykmeldt - NAV Skien Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for teknologi og e-helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 03/00355-29 Endringsbrev ifb. med tilrettelegging Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 11/01629-25 Tilbud

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/01788-5 Svar - Anmodning om pasientopplysninger Pasientsak / Krav om innsyn - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 17/02793-6

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 06/00108-16 Svar på brev - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 20.12.2018 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 09/00270-12 Tilbud om ansettelse

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 06/00545-12 Søknad og CV - Seksjonsleder - Seksjon sengepost for nevrologi, slag og rehabilitering og nevrologisk poliklinikk - st. ref. (3685729526) Kristin Abrahamsen Småge

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 09/00259-13 Oppsigelse av stilling Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Seksjon HR-utvikling Dok. dato: 16.11.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert,

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00992-44 Sier opp sin stilling Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Seksjon resepsjon og dokumentasjonssenter øvre Telemark Dok. dato: 29.03.2019 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 10/00771-41 Økning av stilling Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 10/01526-15 Økning av stilling Journaldato: Tilg. kode:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 09/01745-14 Tilbud om stilling ifb. med helserelatert omstilling Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/00131-22 Tilbud om

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/02271-8 Erstatningssak N2016/9705 - Oversendelse av journal Helseklage Journaldato: Tilg. kode: 432 tgående internt produsert, 15/02333-9 Videre oppfølging Oppfølging av sykmeldt

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/01200-23 Tilbud om stilling - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 10.04.2018 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 14/00496-9 Tilbud om

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01478-4 Anmodning om pasientopplysninger Eika Forsikring AS Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 28.11.2018 Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/01699-5 Svar

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01949-3 Anmodning om spesialisterklæring NAV Porsgrunn Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 15/01452-6 Anmodning om pasientopplysninger KLP Skadeforsikring

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 14/01022-15 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/01697-3 Klage Syketransport

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01859-110 Saksnr. N2015/4731 - Helseklage Journaldato: Tilg. kode: Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling Dok. dato: 24.10.2018 Arkivdel: Pasientarkiv 433 Inngående

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01118-5 Anmodning om pasientopplysninger Advokatfirma Norman & Co Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 08.03.2018 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00056-4

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01685-10 Tilbud om stilling - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 05.03.2019 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 12/00633-18 Tilbud om stilling - Journaldato:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 13/01261-15 Tildeling av kommunehelsetjeneste Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 13/01360-14 Tildeling av kommunehelsetjeneste

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 06/00323-7 Endring av org.tilhørighet Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 06/01049-25 Endring av org.tlhørighet Journaldato:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00420-49 Søknad og CV - Sykepleier/Spesialsykepleier - st. ref. (4051821357) Personalmappe - Randi Ottestad Iversen Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 02.04.2019 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00657-11 Tilbud om ansettelse - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 12/00133-19 Tilbud om stilling - Journaldato: Tilg.

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 12/00135-20 Tilbud om midlertidig ansettelse Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/02188-5 Anmodning om spesialisterklæring

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 10/00319-10 Tilbud - forlengelse av vikariat Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 05.07.2019 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 12/02243-34

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00281-16 Permisjonssøknad - videreføring Permisjon - Fagforbundet Telemark Journaldato: Tilg. kode: Seksjon HR-utvikling Dok. dato: 20.02.2019 Arkivdel: Sakarkiv 214 tgående

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01556-19 Ber om opplysninger om arbeidstid Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 17.01.2019 Arkivdel: Personalarkiv 221

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/02916-9 Oversendelse av opplysninger - Personalsak - Fylkesmannen i Telemark Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for medisin øvre Telemark 226 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 03/00026-27 Endring av arbeidsforhold Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 12.03.2019 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/02165-20 Kopi

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/01084-22 Tilbud om stilling - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 21.06.2018 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 15/02731-9 Erstatningssak

Detaljer