Offentlig journal Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal Periode:"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei

2 Arkivkode: 323 Par.: offl 20.1.a Arkivkode: 323 Par.: offl 20.1.a Arkivkode: 323 Par.: offl 20.1.a Side1

3 Arkivkode: 323 Par.: offl 20.1.a Arkivkode: 323 Par.: offl 20.1.a Arkivkode: 323 Par.: offl 13.1 jf sikkl 5-4 Side2

4 Dok.dato: Arkivkode: 720 Grad: B 2 Par.: sikkl 5-3 og 5-4 jf offl 13.1 Jour.dato: T Til: FMA/FELLESKAP/PROSJAVD/SOSAMM FST/INVEST AVD/M-SEK Prosjekt mm artilleriammunisjon P mm Artilleriammunisjon - Endringsanmodning Saksansv: FST/INVEST AVD/M-SEK FMA/FELLESKAP/PROSJAVD/SOSAMM Dok.dato: Arkivkode: 469 Grad: B 2 Par.: sikkl 5-3 og 5-4 jf offl 13.1 Jour.dato: T Til: FST/O-AVD/OPS-SEK FOH/Opr stab/j5/7/9 Pl&øv/J5/CPT 2 Sakstittel er avskjermet FST FST/O-AVD/OPS-SEK Side3

5 Dok.dato: Arkivkode: 400 Grad: B 2 Par.: sikkl 5-3 og 5-4 jf offl 13.1 Jour.dato: T Til: FOH/Opr stab/j5/7/9 Pl&øv/J5/CPT 2 FST/O-AVD/OPS-SEK Sakstittel er avskjermet FOHs fremsending av anbefalt KOP for NORTAD III FOH/Opr stab/j5/7/9 Pl&øv/J5/CPT Dok.dato: Arkivkode: 460 Grad: B 2 Par.: sikkl 5-3 og 5-4 jf offl 13.1 Jour.dato: T Til: FST/O-AVD/OPS-SEK FOH/Opr stab/j3/j3-3/fops FPVS/UTLANDSAVD/INTOPSSEK FSAN HV HÆR LUFT NMR (ACO) SJØ FLO FHS E CYFOR FST/O-AVD/OPS-SEK FS Side4

6 Rutinemessig koordineringsmøte Referat koordineringsmøte operasjoner utlandet - uke 35/2020 Saksansv: FST/O-AVD/OPS-SEK FST/O-AVD/OPS-SEK Dok.dato: Arkivkode: 720 Grad: UO 2 Par.: offl 14.1 Jour.dato: T Til: FLO/FLO STAB/LOGISTIKKAVD/INVSEK FST/INVEST AVD/F-35 Sakstittel er avskjermet P7602 F-35 - Understøttelsesløsningen - videreføring av GAM Tiger Team - månedlig rapportering FLO/FLO STAB/LOGISTIKKAVD/INVSEK Dok.dato: Arkivkode: 842 Grad: B 2 Par.: sikkl 5-3 og 5-4 jf offl 13.1 Jour.dato: T Til: FST/INVEST AVD/EBA-SEK Forsvarsbygg LUFT/LST/F 35 KF AVD Sakstittel er avskjermet Behov for ytterligere flyoppstillings-/ flyklargjøringsplasser til F-35 ved Ørland flystasjon - Oppdrag om konseptvalgutredning FST/INVEST AVD/EBA-SEK Side5

7 Dok.dato: Arkivkode: 810 Grad: B 2 Par.: sikkl 5-3 og 5-4 jf offl 13.1 Jour.dato: I Forsvarsbygg Sjøforsvarets EBA plan Behov for endring i omfang og planrammer - investeringsprosjekter i Ramsund - 2BS og 2BS20335 Saksansv: SJØ/SST/N10 SJØ FST/INVEST AVD/EBA-SEK Dok.dato: Arkivkode: 70 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: T Til: FMA/MATERIELLAVD/MATRF FOUSEK FST Kjemikalieforvaltning Valg av løsning for stoffkartotek i Forsvaret og Forsvarsmateriell Saksansv: FMA/FELLESKAP/STØTTSYSTAVD FMA/MATERIELLAVD/MATRF FOUSEK Dok.dato: Arkivkode: 840 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: I Forsvarsbygg Prosjekt 2AK Akershus slott - bedret tilgjengelighet Prosjekt 2AK Akershus slott - Bedret tilgjengelighet - Orientering om ny forventet sluttkostnad Saksansv: FST/INVEST AVD/EBA-SEK FST/INVEST AVD/EBA-SEK Side6

8 Arkivkode: 323 Par.: offl 13.1 jf sikkl Arkivkode: 323 Par.: offl 20.1.a Arkivkode: 323 Par.: offl 13.1 jf sikkl 5-4 Side7

9 Dok.dato: Arkivkode: 70 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: T Til: FMA/LANDKAP/TEKN AVD/INGMATRSEK FST/INVEST AVD/M-SEK FMA LANDKAP TA INGENIØR Avlysning av Integrert produktgruppe(ipg)-møte Ingeniørmateriell 2020 Saksansv: FMA/LANDKAP/TEKN AVD/INGMATRSEK FMA/LANDKAP/TEKN AVD/INGMATRSEK Arkivkode: 323 Par.: offl 20.1.a Arkivkode: 323 Par.: offl 20.1.a Side8

10 Dok.dato: Arkivkode: 849 Grad: UO 2 Par.: offl pkt Jour.dato: I Forsvarsdepartementet Avtale om forvaltning, drift, vedlikehold - HEGGELIA kapell Heggelia kapell - om forholdet til avtale av 1966 Saksansv: FST/INVEST AVD/EBA-SEK FST/INVEST AVD/EBA-SEK Dok.dato: Arkivkode: 401 Grad: B 2 Par.: sikkl 5-3 og 5-4 jf offl 13.1 Jour.dato: I Forsvarsdepartementet Strukturutviklingsplanen for forsvarssektoren (SUP) Revidert strukturutviklingsplanen for forsvarssektoren - SUP - Oversendelse av plangrunnlaget Saksansv: FST/Ø-AVD/BUDKOST SEK FST/PLAN-AVD/PU-SEK Dok.dato: Arkivkode: 919 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: I Avinor Flysikring AS Prosjekt 7900 Single European Sky Forsvarets konsekvensutredning - tilpasning til Single European Sky - regelverket Saksansv: FST/O-AVD/OE-SEK FST/O-AVD/OE-SEK Side9

11 Arkivkode: 323 Par.: offl 20.1.a Dok.dato: Arkivkode: 323 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: I NATO Standardization Office Sakstittel er avskjermet Standardization agreement Stanag 6526 Credentialing for NATO Healthcare professionals assigned to role 2/3 Multinational Medical units - Edition 1 FST/PLAN-AVD/OPPFØANA SEK Arkivkode: 323 Par.: offl 13.1 jf sikkl 5-4 Side10

12 Dok.dato: Arkivkode: 319 Grad: UO 2 Par.: offl 23.1 Jour.dato: I Forsvarsbygg Alliert trening og øving i Norge ATS Skjold - finansiering av kostnadsoverskridelser Saksansv: FST/INVEST AVD/EBA-SEK FST/Ø-AVD/C-SEK Dok.dato: Arkivkode: 319 Grad: UO 2 Par.: offl 23.1 Jour.dato: I Forsvarsdepartementet Alliert trening og øving i Norge Etablering av EBA for alliert trening - Skjold Saksansv: FST/INVEST AVD/EBA-SEK FST/Ø-AVD/C-SEK Side11

13 Dok.dato: Arkivkode: 720 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: T Til: FMA/LUFTKAP/PROSJAVD/LV PROSJSEK FST/INVEST AVD/M-SEK Prosjekt 7626 Videreføring av Bell 412 (P7626) - Forsvarsmateriell P7626 Videreføring av Bell Oppfølging av anmodning om utsatt frist for fremsendelse av UFL Saksansv: FMA/LUFTKAP/PROSJAVD/PROSJSEK FMA/LUFTKAP/PROSJAVD/LV PROSJSEK Dok.dato: Arkivkode: 832 Grad: UO 2 Par.: offl pkt Jour.dato: T Til: FST/INVEST AVD/EBA-SEK CYFOR Forsvarsdepartementet Forsvarsbygg Fremtidig ressursbehov på Jan Mayen Etablering av nytt hovedbygg på Jan Mayen Saksansv: FST/INVEST AVD/EBA-SEK FST/INVEST AVD/EBA-SEK Side12

14 Dok.dato: Arkivkode: 45 Grad: B 2 Par.: sikkl 5-3 og 5-4 jf offl 13.1 Jour.dato: T Til: FMA/IKT/NVA/RAD FST P8054 Initialanskaffelse P levetidstiltak MRR og LFR - reservedeler og reparasjoner - møtereferat - FMA Saksansv: FST/INVEST AVD/M-SEK FMA/IKT/NVA/RAD Dok.dato: Arkivkode: 731 Grad: B 2 Par.: sikkl 5-3 og 5-4 jf offl 13.1 Jour.dato: T Til: FST/INVEST AVD/F-35 FMA/KAMPFLYAVD LUFT/LST/F 35 KF AVD FST/Ø-AVD FMA/LUFTKAP/SYSTEMAVD/SYSSEK F-35 FFT/FRA/REGN SEK FLO/FLO STAB/LOGISTIKKAVD/INVSEK FMA - Overføring av F-35 materiell fra FMA til Forsvaret F-35 Saksansv: FMA/KAMPFLYAVD/PROGSJ MATR/VS F-35 FST/INVEST AVD/F-35 Side13

15 Dok.dato: Arkivkode: 842 Grad: B 5 Par.: sikkl 5-3 og 5-4 jf offl 13.1 Jour.dato: I Prosjekt skjermingsverdige objekter - SVO Program for sikring av skjermingsverdige objekter - innspill til Prop 1 S Saksansv: FST/INVEST AVD/EBA-SEK FST/INVEST AVD/EBA-SEK Dok.dato: Arkivkode: 004 Grad: UO 2 Par.: offl 14.1 Jour.dato: T Til: FLO/STRAT ANSK/REKV/BEREDSK FST Prosjektmandat - Rekvisisjonskonsept for Forsvaret Brev til privatpersoner i Altinn - Høring Saksansv: HV/HVST/G-5 SEKSJ FLO/STRAT ANSK/REKV/BEREDSK Dok.dato: Arkivkode: 720 Grad: B 2 Par.: sikkl 5-3 og 5-4 jf offl 13.1 Jour.dato: I Forsvarets Forskningsinstitutt P Mid Life Update - Fridtjof Nansen (MLU FN) Møtereferat P6096 MLU FN Kjernegruppemøte Saksansv: SJØ/MAR/KNM T/MKS/AAW FST/INVEST AVD/M-SEK Side14

16 Arkivkode: 323 Par.: offl 13.1 jf sikkl Arkivkode: 323 Par.: ofl 20.1.a Arkivkode: 323 Par.: offl 20.1.a Side15

17 Dok.dato: Arkivkode: 842 Grad: UO 2 Par.: offl 23.1 Jour.dato: I Forsvarsdepartementet 2UØ Haakonsvern - helikopter havaritrener Prosjekt 2UØ Haakonsvern - helikopter havaritrener Saksansv: FST/INVEST AVD/EBA-SEK FST/INVEST AVD/EBA-SEK Dok.dato: Arkivkode: 72 Grad: B 2 Par.: sikkl 5-3 og 5-4 jf offl 13.1 Jour.dato: T Til: P5040 Terminering P5040 Lette maskingevær - erfaringsrapport Saksansv: FMA/LANDKAP/PROSJAVD/PRGSOFILDKSY HÆR/HST/PLANAVD/MATRSEKSJ/LOGKTR Til: Arkivkode: 323 Par.: offl 20.1.a Side16

18 Til: Arkivkode: 323 Par.: offl 20.1.a Til: Arkivkode: 323 Par.: offl 20.1.a Til: Arkivkode: 323 Par.: offl 13.1 jf sikkl 5-4 Side17

19 Dok.dato: Arkivkode: 510 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: T Til: FHS/FAGSTAB FST/HR-AVD/UTD-SEK Tilpasning av Forsvarets utdanningsordning for flygere og navigatører FHS faglige vurdering av tilpasningsforslag fra Luftforsvarsstaben Saksansv: FHS/FAGSTAB FHS/FAGSTAB Dok.dato: Arkivkode: 10 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: T Til: FST/LEDSTØ FST FFT/AK Sakstittel er avskjermet Tilsvar fra FST om regulering av parkering for private kjøretøy og røyking på Akershus festning FST/LEDSTØ Side18

20 Til: Arkivkode: 527 Par.: offl 20.1.a Dok.dato: Arkivkode: 840 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: T Til: SJØ/SST/N10 SJØ FST/INVEST AVD/EBA-SEK Prosjekt 2VF20319 Madla - fornyelse av idrettshall Prosjekt 2VF Madla - fornyelse av idrettshall - Behov og krav i KVU Saksansv: FST/INVEST AVD/EBA-SEK SJØ/SST/N10 SJØ Til: Arkivkode: 323 Par.: offl 13.1 jf sikkl 5-4 Side19

21 Dok.dato: Arkivkode: 450 Grad: B 2 Par.: sikkl 5-3 og 5-4 jf offl 13.1 Jour.dato: T Til: FST/PLAN-AVD/OPPFØANA SEK Riksrevisjonen FSJ FSJ IR FST Sakstittel er avskjermet Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon av kommunikasjon og samhandling mellom Forsvarets kommando- og kontrollsystemer - Dokumentinnhenting FST/PLAN-AVD/OPPFØANA SEK Til: Arkivkode: 323 Par.: offl 20.1.a Side20

22 Dok.dato: Arkivkode: 70 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: T Til: FLO/FLO STAB/LOGISTIKKAVD/INVSEK FST/INVEST AVD/M-SEK FLO Sjefsråd Investering FLO Sjefsråd investering - Referat fra møte 20. august Saksansv: FLO/FLO STAB/LOGISTIKKAVD/INVSEK FLO/FLO STAB/LOGISTIKKAVD/INVSEK Dok.dato: Arkivkode: 450 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: T Til: FMA/LUFTKAP/PROSJAVD/LV PROSJSEK FST/INVEST AVD/M-SEK Prosjekt 5099 Stridsteknisk UAS til Forsvaret - P Forsvarsmateriell P5099 Stridsteknisk UAS til Forsvaret - Oppfølging av tidligere fremsendt endringsanmodning Saksansv: FMA/LUFTKAP/PROSJAVD/PROSJSEK FMA/LUFTKAP/PROSJAVD/LV PROSJSEK Side21

23 T Til: Arkivkode: 323 Par.: offl 20.1.a Til: Arkivkode: 323 Par.: offl 13.1 jf sikkl Dok.dato: Arkivkode: 401 Grad: B 2 Par.: sikkl 5-3 og 5-4 jf offl 13.1 Jour.dato: T Til: FST/O-AVD/OPS-SEK FOH/Opr stab/j5/7/9 Pl&øv/J5/CPT 2 Forsvarsstaben Saksansv: FST/O-AVD/OPS-SEK FST/O-AVD/OPS-SEK Side22

24 Dok.dato: Arkivkode: 720 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: T Til: FMA/LUFTKAP/PROSJAVD/LV PROSJSEK FST/INVEST AVD/M-SEK Sakstittel er avskjermet P7821 Erstatning MSAM for NASAMS - Oppfølging av tidligere fremsendt behov for omfangsavklaring og ny frist for fremsendelse av UFL FMA/LUFTKAP/PROSJAVD/LV PROSJSEK Dok.dato: Arkivkode: 842 Grad: UO 2 Par.: offl 14.1 Jour.dato: T Til: FST/PLAN-AVD/PU-SEK Forsvarsdepartementet Prosjekt 2BO31508 Prosjekt 2BO Evenes - Boliger - Orientering om status Saksansv: FST/INVEST AVD/EBA-SEK FST/PLAN-AVD/PU-SEK Til: Arkivkode: 323 Par.: offl 20.1.a Side23

25 Dok.dato: Arkivkode: 228 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: T Til: FFT/FVT/DEKSEK FST Endring av statuttene til Forsvarets medaljer Følgeskriv for endrede statutter til Forsvarets medaljer Saksansv: FFT/FVT/DEKSEK FFT/FVT/DEKSEK Dok.dato: Arkivkode: 220 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: T Til: FFT/FVT FST/HR-AVD/PA-SEK Erstatning til veteraner som har tjenestegjort i FN-operasjoner etter Svar fra FVT - FN-erstatning - Etablering av midlertidig ordning for å fremme erstatningskrav til FN Saksansv: FST/HR-AVD/PA-SEK FFT/FVT Side24

26 Dok.dato: Arkivkode: 433 Grad: B 2 Par.: sikkl 5-3 og 5-4 jf offl 13.1 Jour.dato: T Til: FST/PLAN-AVD/OPPFØANA SEK FST Forsvarsdepartementet FSJ FSJ IR Revisjonsvarsel - IT-sikkerhet risikostyring IT-Sikkerhet - Sikkerhetsgodkjenning handlingsplan Saksansv: FST/PLAN-AVD/DT-SEK FST/PLAN-AVD/OPPFØANA SEK Dok.dato: Arkivkode: 251 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: T Til: FFT/Stab/HR-SEK FST/HR-AVD/AGIV-SEK Presisering av vernebestemmelsene i Arbeidsmiljøloven Rapportering av brudd AML mai FFT Saksansv: FST/HR-AVD/AGIV-SEK FFT/Stab/HR-SEK Side25

27 Dok.dato: Arkivkode: 251 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: T Til: FFT/Stab/HR-SEK FST/HR-AVD/AGIV-SEK Presisering av vernebestemmelsene i Arbeidsmiljøloven Rapportering av brudd AML juni FFT Saksansv: FST/HR-AVD/AGIV-SEK FFT/Stab/HR-SEK Dok.dato: Arkivkode: 251 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: T Til: FFT/Stab/HR-SEK FST/HR-AVD/AGIV-SEK Presisering av vernebestemmelsene i Arbeidsmiljøloven Rapportering av brudd AML mai FST Saksansv: FST/HR-AVD/AGIV-SEK FFT/Stab/HR-SEK Side26

28 Dok.dato: Arkivkode: 251 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: T Til: FFT/Stab/HR-SEK FST/HR-AVD/AGIV-SEK Presisering av vernebestemmelsene i Arbeidsmiljøloven Rapportering av brudd AML juni FST Saksansv: FST/HR-AVD/AGIV-SEK FFT/Stab/HR-SEK Til: Arkivkode: 323 Par.: offl 20.1.a Til: Arkivkode: 323 Par.: offl 20.1.a Side27

29 Dok.dato: Arkivkode: 11 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: T Til: FST/Ø-AVD/BUDKOST SEK FS/Stab FS/OPSSTØ&VS/J-8 seksjon SJØ/SST/N8 SJØ FPVS/STAB/VSSEK CYFOR/CST/DRIFT/Ø&IK FSAN/AOS/M8 E FFT/Stab/VIRK-SEK FHS/Driftsstab/SEK VS FLO/FLO STAB/ØKOSTYRAVD FOH/Opr stab/j 1-8/J8 Økonomi HV/HVST/G-8 SEKSJ HÆR/HST/LOG_ØK AVD/G8 PLANSEKSJ LUFT/LST/A-8 AVD/PLAN OPPFØLG Sakstittel er avskjermet Evaluering av budsjettprosessen FST FST/Ø-AVD/BUDKOST SEK Dok.dato: Arkivkode: 720 Grad: UO 2 Par.: offl 13.2 Jour.dato: T Til: FMA/IKT/PA/SPPS FST Side28

30 P FO365 Ugradert Skytjeneste - Overføring til drift P8185 Håndtering av restanser for overføring til drift av Fase1 Saksansv: FMA/IKT/PA/NPS FMA/IKT/PA/SPPS Dok.dato: Arkivkode: 246 Grad: F 2 Par.: Bs 2,3 offl 13.1 fvl Jour.dato: T Til: Pendling Forsvaret 2020 Pendlervedtak Saksansv: FPVS/PERSLØNNAVD/REISEFLSEK FPVS/PERSLØNNAVD/REISEFLSEK Side29

31 T Til: Arkivkode: 520 Par.: offl 20.1.a Dok.dato: Arkivkode: 008 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: I Forsvarsdepartementet Høring - etablering av hjemler vedrørende profilering av utrykningskjøretøy og andre kjøretøy i etatenes tjeneste Oversendelse av regelverk for farge og profilering for utrykningskjøretøy i Forsvaret til Statens Vegvesen Saksansv: FST/PLAN-AVD/OPPFØANA SEK FST/PLAN-AVD/OPPFØANA SEK Side30

32 Arkivkode: 323 Par.: offl 20.1.a Side31

33 Dok.dato: Arkivkode: 0 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: T Til: FST/HR-AVD/AGIV-SEK FOH/Ledelse/SEKR/OPSSTØ BODØ HÆR/HST/PAVD/G1 VPLSEKSJ LUFT/LS SJØ/SST/N1 SJØ/N1 VPL FFT/TVO FFT/Stab/HR-SEK FFT/FTLK FFT/FMS FLO/FLO STAB/HR AVD E Stortingets forsvarskomite FPVS/VPLAVD Ombudsmannen for Forsvaret Norges forsvarsforening FHS/Driftsstab/SEK HR Landsrådet for Heimevernet CYFOR FS/Stab FS/OPSSTØ&VS/J-1 seksjon FST/HR-AVD/AGIV-SEK Generaladvokaten for Forsvaret Forsvarsdepartementet Side32

34 Folk og Forsvar Eurest FSAN/AOS/M1 HV/HVST/LEDSTØ Landskonferanse for tillitsvalgte i Forsvaret retningslinjer (1) Landskonferanse for tillitsvalgte kansellering Saksansv: FFT/TVO FST/HR-AVD/AGIV-SEK Side33

35 T Arkivkode: 428 Par.: sikkl 5-3 og 5-4 jf offl T Arkivkode: 428 Par.: sikkl 5-3 og 5-4 jf offl 13.1 Side34

36 T Arkivkode: 428 Par.: sikkl 5-3 og 5-4 jf offl Dok.dato: Arkivkode: 428 Grad: B 2 Par.: sikkl 5-3 og 5-4 jf offl 13.1 Jour.dato: T Til: Sakstittel er avskjermet Rapport E Side35

37 Dok.dato: Arkivkode: 428 Grad: B 2 Par.: sikkl 5-3 og 5-4 jf offl 13.1 Jour.dato: T Til: Sakstittel er avskjermet Rapport E T Til: Arkivkode: 428 Par.: sikkl 5-3 og 5-4 jf offl 13.1 Side36

38 T Til: Arkivkode: 428 Par.: sikkl 5-3 og 5-4 jf offl Dok.dato: Arkivkode: 414 Grad: UO 2 Par.: offl 21 Jour.dato: I Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Reaktordrevne fartøys anløp og ferdsel i norske farvann Anløp av reaktordrevet fartøy Saksansv: FST/O-AVD/OPS-SEK FST/O-AVD/OPS-SEK Dok.dato: Arkivkode: 414 Grad: UO 2 Par.: offl 21 Jour.dato: I Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Reaktordrevne fartøys anløp og ferdsel i norske farvann Anløp av reaktordrevet fartøy Saksansv: FST/O-AVD/OPS-SEK FST/O-AVD/OPS-SEK Side37

39 Dok.dato: Arkivkode: 414 Grad: UO 2 Par.: offl 21 Jour.dato: I Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Reaktordrevne fartøys anløp og ferdsel i norske farvann Anløp av reaktordrevet fartøy Saksansv: FST/O-AVD/OPS-SEK FST/O-AVD/OPS-SEK Side38

40 Dok.dato: Arkivkode: 000 Grad: B 2 Par.: sikkl 5-3 og 5-4 jf offl 13.1 Jour.dato: T Til: HÆR/HST FST Hærstaben - ORDRER 2020 FRAGO 004 til ARCO Nye føringer COVID-19 Saksansv: HÆR/HST HÆR/HST Arkivkode: 323 Par.: offl 20.1.a Arkivkode: 323 Par.: offl 13.1 jf sikkl 5-4 Side39

41 Arkivkode: 323 Par.: offl 13.1 jf sikkl Arkivkode: 323 Par.: offl 20.1.a Arkivkode: 323 Par.: offl 13.1 jf sikkl 5-4 Side40

42 Arkivkode: 323 Par.: offl 20.1.a Arkivkode: 323 Par.: offl 13.1 jf sikkl Arkivkode: 323 Par.: offl 13.1 jf sikkl 5-4 Side41

43 Arkivkode: 323 Par.: offl 13.1 jf sikkl Arkivkode: 323 Par.: offl 13.1 jf sikkl Arkivkode: 323 Par.: offl 13.1 jf sikkl 5-4 Side42

44 Arkivkode: 323 Par.: offl 13.1 jf sikkl Arkivkode: 323 Par.: offl 20.1.a Side43

45 Dok.dato: Arkivkode: 73 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: T Til: FLO/DIV FST/PLAN-AVD FLO FORS MSA PBU PBU-artikler til enkelte avdelinger i Forsvaret Saksansv: FLO/DIV FORS/MATRSTYRAVD/ETTERFORSSEK/FELLESSYST FLO/DIV FORS/MATRSTYRAVD/ETTERFORSSEK/FELLESSYST Arkivkode: 323 Par.: offl 20.1.a Arkivkode: 323 Par.: offl 20.1.a Side44

46 Arkivkode: 323 Par.: offl 13.1 jf sikkl Arkivkode: 323 Par.: offl 20.1.a Arkivkode: 323 Par.: offl 13.1 jf sikkl 5-4 Side45

47 Arkivkode: 323 Par.: offl 13.1 jf sikkl Arkivkode: 323 Par.: offl 13.1 jf sikkl 5-4 Side46

48 T Arkivkode: 323 Par.: offl 13.1 jf sikkl T Arkivkode: 323 Par.: sikkl 5-3 og 5-4 jf offl Arkivkode: 323 Par.: offl 20.1.a Side47

49 Arkivkode: 323 Par.: offl 20.1.a Arkivkode: 323 Par.: offl 20.1.a Side48

50 Dok.dato: Arkivkode: 02 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: T Til: FST/Ø-AVD/C-SEK FMA SJØ/SST/N8 SJØ FLO/FLO STAB/ØKOSTYRAVD/ØKONOMISEK E CYFOR/CST/DRIFT/Ø&IK FFT/Stab/VIRK-SEK FFT/Stab/VIRK-SEK FHS/Driftsstab/SEK VS HÆR/HST/LOG_ØK AVD/G8 STYRSEKSJ FPVS/STAB/VSSEK LUFT/LST/A-8 AVD/CTR ANALYSE HV/HVST/G-8 SEKSJ FS/Stab FS/OPSSTØ&VS/J-8 seksjon FOH/Opr stab/j 1-8/J8 Økonomi FSAN/AOS Gjennomføring av virksomhetsåret 2020 Tildeling av 50 mill. kroner til Forsvaret for stimulering av små og mellomstore bedrifter (SMB) Saksansv: FST/PLAN-AVD/OPPFØANA SEK FST/Ø-AVD/C-SEK Side49

51 Dok.dato: Arkivkode: 130 Grad: B 2 Par.: sikkl 5-3 og 5-4 jf offl 13.1 Jour.dato: T Til: FST/PLAN-AVD/OPPFØANA SEK FST FSJ IR FSJ Riksrevisjonen Forsvarsdepartementet Revisjon av Forsvaret Finansiell revisjon 2020 Revisjon av Forsvaret Dokumentinnhenting - Lønn Saksansv: FST FST/PLAN-AVD/OPPFØANA SEK Arkivkode: 323 Par.: offl 20.1.a Side50

52 Dok.dato: Arkivkode: 470 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: T Til: FSAN/FSANFAG/IMA FST FSAN råd og føringer knyttet til pågående utbrudd av nytt coronavirus Oppdaterte føringer for personell i Forsvaret ifm covid-19 Saksansv: FSAN FSAN/FSANFAG/IMA Side51

53 Dok.dato: Arkivkode: 470 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: T Til: FSAN/PSO/M3 FST FSAN råd og føringer knyttet til pågående utbrudd av nytt coronavirus R&T nr.2 FSAN FM Nr 34; Tiltak for å sikre drift på sykestuene under COVID-19 Saksansv: FSAN FSAN/PSO/M3 Side52

54 Dok.dato: Arkivkode: 470 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: T Til: FSAN/PSO/M3 FST FSAN råd og føringer knyttet til pågående utbrudd av nytt coronavirus R&T nr.2 FSAN FM Nr 34; Tiltak for å sikre drift på sykestuene under COVID-19 vedlegg Saksansv: FSAN FSAN/PSO/M Arkivkode: 323 Par.: offl 20.1.a Dok.dato: Arkivkode: 212 Grad: UO 2 Par.: offl 26.5 Jour.dato: T Til: Kunngjøring av stilling i Forsvarsstaben Tilbud om stilling ved FST - styrings- og støtteseksjonen Saksansv: FFT/Stab/HR-SEK FFT/Stab/HR-SEK Side53

55 Dok.dato: Arkivkode: 212 Grad: UO 2 Par.: offl 26.5 Jour.dato: T Til: FFT/Stab/HR-SEK FST/Ø-AVD Tilsettinger i Forsvarsstaben Oversendelse av tilsettingsskjema Saksansv: FFT/Stab/HR-SEK FFT/Stab/HR-SEK Dok.dato: Arkivkode: 319 Grad: B 2 Par.: sikkl 5-3 og 5-4 jf offl 13.1 Jour.dato: I Forsvarets forskningsinstitutt CD&E aktiviteter 2020 Møtereferat - Arbeidsgruppe Innovasjon - Møte Saksansv: FLO/FKL/TEKNISK AVD FST/INVEST AVD/M-SEK Dok.dato: Arkivkode: 050 Grad: B 2 Par.: sikkl 5-3 og 5-4 jf offl 13.1 Jour.dato: T Til: FST/PLAN-AVD/PU-SEK FSJ Forsvarsdepartementet EBA prosjekter ved Evenes flystasjon Prosjekt 2EA Evenes - Behov for erverv av eiendom Saksansv: LUFT/EVE 133 LV/PROSJ EVENES FST/PLAN-AVD/PU-SEK Side54

56 Dok.dato: Arkivkode: 00 Grad: UO 2 Par.: offl 14.1 Jour.dato: T Til: FST/O-AVD/ROM-SEK/SU-KTR FST FST/O-AVD/ROM-SEK/SU-KTR FST håndtering av Coronavirus Søknad om unntak fra karantenebestemmelsene for instruktører fra US MTT til Space Executive Course Saksansv: FST FST/O-AVD/ROM-SEK/SU-KTR Arkivkode: 323 Par.: offl 13.1 jf sikkl 5-4 Side55

57 Dok.dato: Arkivkode: 840 Grad: UO 2 Par.: offl 22, 2.pkt Jour.dato: I Forsvarsbygg Befalskvarter på Rena Kvarter Rena - varsel om kostnadsøkning leiepriser Saksansv: FST/INVEST AVD/EBA-SEK FST/INVEST AVD/EBA-SEK Arkivkode: 323 Par.: offl 13.1 jf sikkl Dok.dato: Arkivkode: 400 Grad: UO 2 Par.: offl 14.1 Jour.dato: I Forsvarsdepartementet Covid-19 virus - Prioritering av oppgaver og rapportering fra etatene i forsvarssektoren Forespørsel fra Koronakommisjonen - behov for dokumenter fra etatene Saksansv: FST/O-AVD/OPS-SEK FST/O-AVD/OPS-SEK Side56

58 Dok.dato: Arkivkode: 000 Grad: B 2 Par.: sikkl 5-3 og 5-4 jf offl 13.1 Jour.dato: I Forsvarsdepartementet Etatsstyringsmøte med Forsvarsmateriell Referat fra etatsstyringsmøte med Forsvarsmateriell 18. juni 2020 Saksansv: FST/PLAN-AVD FST/PLAN-AVD/OPPFØANA SEK Dok.dato: Arkivkode: 400 Grad: B 2 Par.: sikkl 5-3 og 5-4 jf offl 13.1 Jour.dato: T Til: FMA/INVAVD FST/O-AVD/OPS-SEK Covid-19 virus - Prioritering av oppgaver og rapportering fra etatene i forsvarssektoren - Forsvarsmateriell Covid 19 - Ukentlig rapportering FMA Saksansv: FMA/INVAVD FMA/INVAVD Arkivkode: 323 Par.: offl 20.1.a Side57

59 Dok.dato: Arkivkode: 133 Grad: UO 2 Par.: offl pkt Jour.dato: T Til: FFT/FRA/REGN SEK FST/Ø-AVD/REGNØK SEK Forsvaret - Regnskapsavslutning 2020 Forsvaret - oversendelse av regnskap for juli 2020 Saksansv: FFT/FRA/REGN SEK FFT/FRA/REGN SEK Dok.dato: Arkivkode: 842 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: I Avinor Tiltak for å avhjelpe situasjonen for leietakere i koronasituasjonen Avinor AS - Koronasituasjonen - Informasjon til våre leietakere - Brev VI Saksansv: FST/Ø-AVD/C-SEK FST/INVEST AVD/EBA-SEK Dok.dato: Arkivkode: 433 Grad: B 2 Par.: sikkl 5-3 og 5-4 jf offl 13.1 Jour.dato: I Nasjonal sikkerhetsmyndighet NSM Risikovurdering - COVID (B) NSM Risikovurdering - Covid-19 - uke 35 Saksansv: FST/O-AVD/OPS-SEK FST/O-AVD/OPS-SEK Side58

60 Dok.dato: Arkivkode: 720 Grad: B 2 Par.: sikkl 5-3 og 5-4 jf offl 13.1 Jour.dato: T Til: FST Prosjekt Taktisk UAV P7637 TUAS - Saksansv: FST/INVEST AVD/M-SEK HÆR/HST/PLANAVD/MATRSEKSJ/LANDKTR Dok.dato: Arkivkode: 537 Grad: F 2 Par.: Bs 2,3 offl 13.1 fvl Jour.dato: T Til: Refselser ilagt ved Forsvarets operative hovedkvarter - FOH Refselser ilagt ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH)-Juli 2020 Saksansv: FOH/Ledelse/SEKR/OPSSTØ BODØ/Stab FOH/Ledelse/SEKR/OPSSTØ BODØ/Stab Dok.dato: Arkivkode: 415 Grad: UO 2 Par.: offl pkt Jour.dato: I Forsvarsdepartementet Bestemmelser om fastsettelse av lokale skjønnsnemnder i henhold til lov om militære rekvisisjoner Anmodning om utkast til revisjon - Bestemmelser om fastsettelse av lokale skjønnsnemnder i henhold til lov om militære rekvisisjoner av Saksansv: FST/PLAN-AVD/PU-SEK FST/PLAN-AVD/PU-SEK Side59

61 Dok.dato: Arkivkode: 731 Grad: UO 2 Par.: offl 21 Jour.dato: T Til: SJØ/SST/N10 SJØ FST/PLAN-AVD P6086 AEGIS COTS Baseline Update - Overføringsprotokoll P6086 AEGIS COTS Baseline Update - Regnskapsmessig overføring mellom FMA og Forsvaret Saksansv: FMA/MARKAP/PROSJAVD/FREGATTSEK SJØ/SST/N10 SJØ Dok.dato: Arkivkode: 430 Grad: B 2 Par.: sikkl 5-3 og 5-4 jf offl 13.1 Jour.dato: T Til: FMA/IKT/PA/NPS FST Prosjekter P8168 Saksansv: FST/INVEST AVD/M-SEK FMA/IKT/PA/NPS Side60

62 Dok.dato: Arkivkode: 842 Grad: UO 2 Par.: offl 14.1 Jour.dato: T Til: FLO/FLO STAB/LEDSTØAVD FST/INVEST AVD/EBA-SEK Prosjekt 2BS60194 Sessvollmoen - nasjonal logistikkoperasjonssenter - NLOGS Saksansv: FST/INVEST AVD/EBA-SEK FLO/FLO STAB/LEDSTØAVD Dok.dato: Arkivkode: 433 Grad: B 2 Par.: sikkl 5-3 og 5-4 jf offl 13.1 Jour.dato: I Nasjonal sikkerhetsmyndighet Tilsyn Tilsyn Saksansv: FST FST/PLAN-AVD/OPPFØANA SEK Dok.dato: Arkivkode: 010 Grad: B 2 Par.: sikkl 5-3 og 5-4 jf offl 13.1 Jour.dato: I Forsvarsdepartementet Etatsstyringsmøter Forsvaret Referat fra etatsstyringsmøte med Forsvaret Saksansv: FST/PLAN-AVD/OPPFØANA SEK FST/PLAN-AVD/OPPFØANA SEK Side61

63 Arkivkode: 323 Par.: offl 20.1.a Dok.dato: Arkivkode: 811 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: I Forsvarsbygg Regional planstrategi - Troms og Finnmark Regional planstrategi Troms og Finnmark - Innspill til kunnskapsgrunnlag Saksansv: FST/INVEST AVD/EBA-SEK FST/INVEST AVD/EBA-SEK Dok.dato: Arkivkode: 712 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: I Forsvarsdepartementet / Forsvarets Materielltilsyn Tilsyn FMT Maritim helikopterving - MHV Varsel om tilsyn FMT ved Forsvaret - Flyvedlikehold NH90 i Maritim helikopterving - MHV Saksansv: LUFT/MHV/Vedlh skv FST/PLAN-AVD/OPPFØANA SEK Side62

64 Arkivkode: 323 Par.: offl 13.1 jf sikkl Dok.dato: Arkivkode: 010 Grad: B 2 Par.: sikkl 5-3 og 5-4 jf offl 13.1 Jour.dato: I Forsvarsdepartementet Etatsstyringsmøte mellom Forsvarsdepartementet og Forsvarsbygg Oversendelse av referat - Etatsstyringsmøte nr 2 mellom Forsvarsdepartementet og Forsvarsbygg Saksansv: FST/INVEST AVD/EBA-SEK FST/INVEST AVD/EBA-SEK Side63

65 Dok.dato: Arkivkode: 452 Grad: B 2 Par.: sikkl 5-3 og 5-4 jf offl 13.1 Jour.dato: T Til: CYFOR/CST/DRIFT/LOG&EBA FST/INVEST AVD/EBA-SEK Blåse eget fiberrør i Forsvarets trase Rustefjelbma-Torhop i Tana kommune Blåse eget fiberrør i Forsvarets trase Rustefjelbma-Torhop i Tana kommune - Anbefaling fra Cyberforsvaret Saksansv: FST/INVEST AVD/EBA-SEK CYFOR/CST/DRIFT/LOG&EBA Arkivkode: 323 Par.: offl 13.1 jf sikkl 5-4 Side64

66 Dok.dato: Arkivkode: 250 Grad: UO 2 Par.: offl 13.1 jf fvl Jour.dato: T Til: SJØ/KNM HH/AST FST/HR-AVD/AGIV-SEK Forpleiningsleveranser til vaktsoldater Tilbakemelding på middagstilbudet til turnuspersonell som avtjener førstegangstjeneste ved KNM Harald Hårfagre Saksansv: FST/HR-AVD/AGIV-SEK SJØ/KNM HH/AST Dok.dato: Arkivkode: 271 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: T Til: FHS/Driftsstab/SEK HR FST/HR-AVD/AGIV-SEK Høring - særaldersgrense Innspill til høringsnotat knyttet til forslag om å fjerne "plikten til fratreden" - Forsvarets høgskole Saksansv: FST/HR-AVD/AGIV-SEK FHS/Driftsstab/SEK HR Side65

67 Dok.dato: Arkivkode: 919 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: T Til: FST/PLAN-AVD/PU-SEK Stiftelsen KNM Narvik Bokprosjekt - Crestene på museumsskipet KNM Narvik Vedrørende søknad om støtte til bokprosjekt - Crestene på museumsskipet KNM Narvik Saksansv: FST/PLAN-AVD/PU-SEK FST/PLAN-AVD/PU-SEK T Arkivkode: 428 Par.: sikkl 5-3 og 5-4 jf offl Dok.dato: Arkivkode: 000 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: T Til: FST/PLAN-AVD/OPPFØANA SEK FFT/RE Forsvarsssjefens fagmyndighet innenfor styring Endring av metadata for dokumenter i FOBID Saksansv: FST FST/PLAN-AVD/OPPFØANA SEK Side66

68 Dok.dato: Arkivkode: 720 Grad: B 2 Par.: sikkl 5-3 og 5-4 jf offl 13.1 Jour.dato: T Til: FST/INVEST AVD/F-35 FMA/KAMPFLYAVD/PROGSJ MATR/F-35 VÅPEN LUFT/LST F-35-prosjektet våpen Saksansv: FST/INVEST AVD/F-35 FST/INVEST AVD/F Dok.dato: Arkivkode: 100 Grad: UO 2 Par.: offl 18 Jour.dato: I Riksrevisjonen Innrapportering Innrapportering av kontrolloppstilling RF-1022 Saksansv: FST/PLAN-AVD/OPPFØANA SEK FST/Ø-AVD/REGNØK SEK Side67

69 Dok.dato: Arkivkode: 231 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: T Til: LUFT/MHV/Vedlh skv/planstab FST/HR-AVD/AGIV-SEK Verkstedoverenskomsten for Forsvaret Lønnsregulering pr. 1.juli for VO/F - Maritim Helikopterving Saksansv: FST/HR-AVD/AGIV-SEK LUFT/MHV/Vedlh skv/planstab Dok.dato: Arkivkode: 000 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: T Til: FST/HR-AVD/PA-SEK FFT/RE Endring i forsvarsloven med forskrifter Endringer i forsvarsloven med forskrifter - erstatningsordninger for veteraner og ny lovhjemmel for Forsvarets bistand til andre offentlige myndigheter enn politiet Saksansv: FFT/RE FST/HR-AVD/PA-SEK Side68

70 Dok.dato: Arkivkode: 255 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: T Til: FFT/RE FST/O-AVD/OPS-SEK Høring av forslag til endringer i internkontrollforskriften Høring av forslag til endringer i internkontrollforskriften Saksansv: FFT/RE FFT/RE Dok.dato: Arkivkode: 000 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: T Til: FST/PLAN-AVD/PU-SEK/SSE HÆR/HST/PAVD/G1 AGS HÆR/HST/PAVD/G1 AGS HÆR/HST/PAVD/G1 AGS Regelverk for strukturforvaltning Høring revidert regelverk for strukturforvaltning Saksansv: FST/PLAN-AVD/PU-SEK/SSE FST/PLAN-AVD/PU-SEK/SSE Side69

71 Dok.dato: Arkivkode: 407 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: I Forsvarsbygg Høring - opprettelse av to midlertidige restriksjonsområder på Nordvestlandet Høring - opprettelse av to midlertidige restriksjonsområder på Nordvestlandet - Stranda og Rauma - kopi Saksansv: LUFT/LOI/LAND FLYSIKR FST Dok.dato: Arkivkode: 246 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: T Til: Pendlerreiser ved Forsvarets operative hovedkvarter Pendlerreiser ved Forsvarets operative hovedkvarter Saksansv: FPVS/PERSLØNNAVD/FORVCTRLSEK FOH/Opr stab/j 1-8 Side70

72 Dok.dato: Arkivkode: 720 Grad: B 2 Par.: sikkl 5-3 og 5-4 jf offl 13.1 Jour.dato: T Til: FLO/STRAT ANSK/VEDLIKEHOLD FST/PLAN-AVD/PU-SEK Saksansv: FLO/STRAT ANSK/VEDLIKEHOLD FLO/STRAT ANSK/VEDLIKEHOLD Dok.dato: Arkivkode: 720 Grad: B 2 Par.: sikkl 5-3 og 5-4 jf offl 13.1 Jour.dato: T Til: FST/PLAN-AVD/PU-SEK LUFT/LST/A-10 AVD FST/Ø-AVD FST/INVEST AVD FMA FLO Forsvarsbygg Saksansv: FLO/STRAT ANSK/VEDLIKEHOLD FST/PLAN-AVD/PU-SEK Side71

73 Dok.dato: Arkivkode: 413 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: T Til: FST/O-AVD/OE-SEK FSJ FOH/Opr stab/j5/7/9 Pl&øv/J9 CYFOR FLO/FLO STAB Forsvarsdepartementet Forsvarets Forskningsinstitutt FSAN/LED Sentralt totalforsvarsforum 2020 Referat fra Sentralt totalforsvarsforum 13. mai 2020 Saksansv: FST/O-AVD/OE-SEK FST/O-AVD/OE-SEK Dok.dato: Arkivkode: 0 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: T Til: LUFT/LST FST/LEDSTØ EURAC2021 European Air Chiefs Conference bruk av Akershus festning Saksansv: LUFT/LST LUFT/LST Side72

74 Dok.dato: Arkivkode: 720 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: T Til: FST/Ø-AVD/C-SEK SHAPE FMA/MATERIELLAVD/MATRINFOSEK FMA/LANDKAP/TEKN AVD/KJØRETØYSEK FPVS/UTLANDSAVD/INTTJENSEK FLO/FVP FLO/STRAT ANSK Administartivekjøretøy til NOSU, MMB, NLR, NMR Bruk av driftsmidler til rullering og anskaffelser av administrative kjøretøyer. Saksansv: FPVS/UTLANDSAVD/INTTJENSEK FST/Ø-AVD/C-SEK Dok.dato: Arkivkode: 235 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: T Til: Krav om erstatning Vedrørende krav om erstatning Saksansv: FST/HR-AVD/SS-SEK FST/HR-AVD/SS-SEK Side73

75 Dok.dato: Arkivkode: 235 Grad: UO 2 Par.: offl pkt Jour.dato: T Til: Krav om erstatning Krav om erstatning Saksansv: FST/HR-AVD/SS-SEK FST/HR-AVD Dok.dato: Arkivkode: 099 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: I Tillitsvalgtordningen i Forsvaret/ Vernepliktsrådet Tillitsvalgtordningen B-kurs Beordring til TVO B-kurs på Kjevik leir Saksansv: HÆR/FMPA/MPOE/ORDENSAVD FST/HR-AVD/AGIV-SEK Arkivkode: 323 Par.: offl 20.1.a Side74

76 Dok.dato: Arkivkode: 911 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: I Forsvarets Forskningsinstitutt FFI-rapport 20/01551 FFI-rapport 20/ Modenhetsanalyse for forbedring og effektivisering i forsvarssektoren Saksansv: FLO/FLO STAB FST/PLAN-AVD/DT-SEK Arkivkode: 323 Par.: offl 20.1.a Dok.dato: Arkivkode: 911 Grad: B 2 Par.: sikkl 5-3 og 5-4 jf offl 13.1 Jour.dato: I Forsvarets Forskningsinstitutt FFI-eksternnotat 20/00789 FFI-eksternnotat 20/ Assessment-støtte til Forsvarsstaben og Forsvarets operative hovedkvarter under øvelse Trident Jupiter 2019 Saksansv: FST/O-AVD/OPS-SEK FST/O-AVD/OPS-SEK Side75

77 Arkivkode: 323 Par.: offl 20.1.a Dok.dato: Arkivkode: 99 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: T Til: FLO/STRAT ANSK/MIL FORSAVT FST/O-AVD/OE-SEK Opprettelse av Medical SP NSPA Innspill ifm opprettelse av Medical Support Partnership i NSPA Saksansv: FLO/STRAT ANSK/MIL FORSAVT FLO/STRAT ANSK/MIL FORSAVT Side76

78 Dok.dato: Arkivkode: 212 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: T Til: FST/HR-AVD/AGIV-SEK FFT FST/PLAN-AVD/OPPFØANA SEK FPVS/PERSLØNNAVD/HR LØNNSEK/TILSTEAM FST/LEDSTØ FST/PLAN-AVD Midlertidig beordring til stillingen som sjef Oppfølgings- og analyseseksjonen i Planavdelingen/FST oberstløytnant Kirsten Charlotte Hernes Hovde Midlertidig beordring til stillingen som sjef Oppfølgings- og analyseseksjonen i Planavdelingen/FST oberstløytnant Kirsten Charlotte Hernes Hovde Saksansv: FST/HR-AVD/AGIV-SEK FST/HR-AVD/AGIV-SEK Arkivkode: 323 Par.: offl 13.1 jf sikkl 5-4 Side77

79 Dok.dato: Arkivkode: 731 Grad: UO 2 Par.: offl 21 Jour.dato: T Til: SJØ/SST/N10 SJØ FST/PLAN-AVD P6409 Nærforsvarsvåpen - P6409 Nærforsvarsvåpen Saksansv: SJØ/SST/N10 SJØ SJØ/SST/N10 SJØ Arkivkode: 323 Par.: offl 20.1.a Dok.dato: Arkivkode: 450 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: I Digitaliseringsdirektoratet Invitasjon til Brukerrådet 2020 Invitasjon til Brukerrådet Årets tema er Tillit og innsyn Saksansv: FST/PLAN-AVD/DT-SEK FST/PLAN-AVD/DT-SEK Side78

80 Dok.dato: Arkivkode: 019 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: I Brønnøysundregisteret Registrering i enhetsregisteret Registrering av endringer i Enhetsregisteret Saksansv: FST/Ø-AVD/REGNØK SEK FST/Ø-AVD/REGNØK SEK Dok.dato: Arkivkode: 51 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: T Til: FHS/FAGSTAB FST/HR-AVD/UTD-SEK Tilsvar til FPVS- operasjonslinje kompetanse og bemanning Tilsvar til FPVS - brief om kompetanse og bemanning Saksansv: FHS/FAGSTAB FHS/FAGSTAB Side79

81 Dok.dato: Arkivkode: 51 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: T Til: FHS/FAGSTAB FST/HR-AVD/UTD-SEK Tilsvar til FPVS- operasjonslinje kompetanse og bemanning Tilsvar til FPVS - brief om kompetanse og bemanning Saksansv: FHS/FAGSTAB FHS/FAGSTAB Dok.dato: Arkivkode: 323 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: T Til: SJØ/KNM HH/ST/STS FST/O-AVD Invitation for CO JWC Admiral Kaack - visit Madla Camp Invitation for CO JWC Admiral Kaack - Visit Madla Camp Saksansv: SJØ/KNM HH/ST/STS SJØ/KNM HH/ST/STS Side80

82 Dok.dato: Arkivkode: 722 Grad: B 3 Par.: sikkl 5-3 og 5-4 jf offl 13.1 Jour.dato: T Dok.dato: Arkivkode: 004 Grad: B 2 Par.: sikkl 5-3 og 5-4 jf offl 13.1 Jour.dato: T Til: FOH/Opr stab/j4/ing.seksjon FST/INVEST AVD FST/INVEST AVD/EBA-SEK FST/INVEST AVD/EBA-SEK Task Force Task Force Saksansv: FOH/Opr stab/j4/ing.seksjon FOH/Opr stab/j4/ing.seksjon Side81

83 Arkivkode: 323 Par.: offl 20.1.a Arkivkode: 323 Par.: offl 20.1.a Dok.dato: Arkivkode: 913 Grad: UO 2 Par.: offl 13.1 jf fvl Jour.dato: I Forsvarets Forskningsinstitutt FFI-rapport 20/01028 FFI-rapport 20/ Evaluering av algoritmer for refokusering av høyoppløselig bilder Saksansv: LUFT/RHT/OT&E AW101 FST/INVEST AVD/M-SEK Side82

84 Dok.dato: Arkivkode: 433 Grad: B 2 Par.: sikkl 5-3 og 5-4 jf offl 13.1 Jour.dato: I Nasjonal sikkerhetsmyndighet Tilsyn Tilsyn Saksansv: CYFOR/CST/SIKKERHET FST/PLAN-AVD/OPPFØANA SEK Dok.dato: Arkivkode: 433 Grad: B 2 Par.: sikkl 5-3 og 5-4 jf offl 13.1 Jour.dato: I Nasjonal sikkerhetsmyndighet Tilsyn Tilsyn Saksansv: FFT/FSA/S-LEDELSE/STYR OG FORV FST/PLAN-AVD/OPPFØANA SEK Side83

85 Dok.dato: Arkivkode: 276 Grad: UO 2 Par.: offl 13.1 jf fvl Jour.dato: T Til: FPVS/VPLAVD/RSSENTMIDTN FST Invitasjon til sikkerhetsfag konferanse Invitasjon til sikkerhetsfagkonferanse 2020 Saksansv: FPVS/VPLAVD/RSSENTMIDTN FPVS/VPLAVD/RSSENTMIDTN Arkivkode: 323 Par.: offl 13.1 jf sikkl Dok.dato: Arkivkode: 910 Grad: B 2 Par.: sikkl 5-3 og 5-4 jf offl 13.1 Jour.dato: I Forsvarets Forskningsinstitutt FFI - eksternnotat 20/01805 FFI-eksternnotat 20/ Sjef NAOCs operative seminar Joint Targeting - Metodisk målbekjemping Saksansv: LUFT/LS/LFTS FST/O-AVD/OPS-SEK Side84

86 Dok.dato: Arkivkode: 489 Grad: UO 2 Par.: offl 13.1 jf fvl Jour.dato: I Det Kongelige Forsvarsdepartement Forespørsel om informasjon Forspørsel om ulykke - skyteulykke på Værnes Saksansv: FST/PLAN-AVD/OPPFØANA SEK FST/PLAN-AVD/OPPFØANA SEK Dok.dato: Arkivkode: 430 Grad: B 2 Par.: sikkl 5-3 og 5-4 jf offl 13.1 Jour.dato: I Forsvarsdepartementet Instruks Norsk tilnærming og ambisjonsnivå for NATO kapabilitetsmålene for Joint Logistics Support Group og SOF Special Operations Component Command - Smaller joint operations Saksansv: FST FST/O-AVD/OE-SEK Side85

87 Arkivkode: 323 Par.: offl 13.1 jf sikkl Dok.dato: Arkivkode: 134 Grad: UO 2 Par.: offl 14.1 Jour.dato: T Til: FSJ IR FST/PLAN-AVD/OPPFØANA SEK Evaluering av kontraktsadministrasjon i FLO Oversendelse av evalueringsrapport Saksansv: FSJ IR FSJ IR Dok.dato: Arkivkode: 271 Grad: UO 2 Par.: offl 13.1 jf fvl Jour.dato: T Til: Klage på klareringssak fra vernepliktig Svar til vernepliktig Saksansv: FST/LEDSTØ FST/LEDSTØ Side86

88 Dok.dato: Arkivkode: 830 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: I Forsvarsbygg /eiendomsforvaltning Bolig og Kvarter i Forsvarsbygg 2019 Kostnader for bolig og kvarter i Forsvarsbygg 2019 Saksansv: FST/INVEST AVD/EBA-SEK FST/INVEST AVD/EBA-SEK Arkivkode: 401 Par.: sikkl 5-3 og 5-4 jf offl Dok.dato: Arkivkode: 917 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: I Forsvarets Forskningsinstitutt FFI-rapport 20/01849 FFI-rapport 20/ Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2019 Saksansv: FFT/Stab/VIRK-SEK FST/INVEST AVD/EBA-SEK Side87

89 Dok.dato: Arkivkode: 211 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: I Forsvarsdepartementet Kriterier til stillingen som sjef Forsvarets operative hovedkvarter Utarbeidelse av kriterier til stillingen som sjef Forsvarets operative hovedkvarter Saksansv: FST/HR-AVD/AGIV-SEK FST/HR-AVD/AGIV-SEK Dok.dato: Arkivkode: 831 Grad: UO 2 Par.: offl 23.1 Jour.dato: I Forsvarsdepartementet Prosjekt 4AS Setertun Prosjekt 4AS Setertun - fornyelse tak - oppdrag om gjennomføring Saksansv: FST/INVEST AVD/EBA-SEK FST/INVEST AVD/EBA-SEK Dok.dato: Arkivkode: 241 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: T Til: FSAN/PSO/M2 FST/HR-AVD/SS-SEK Anbefaling ved søknader om fritak fra karantenebestemmelsene Tilsvar til søknad om unntak fra karantenebestemmelser Saksansv: FSAN/PSO/M2 FSAN/PSO/M2 Side88

90 Arkivkode: 323 Par.: offl 20.1.a Dok.dato: Arkivkode: 008 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: I Forsvarsdepartementet Høring - endringer i havne- og farvannsloven Høring - endringer i havne- og farvannsloven om håndheving av fartsovertredelser mv Saksansv: FST/O-AVD/OPS-SEK FST/O-AVD/OPS-SEK Dok.dato: Arkivkode: 323 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: I National Armed Forces of the Republic of Latvia Samarbeid - National Armed Forces of the Republic of Latvia Takker FSJ Bruun-Hanssen for utmerket samarbeid Saksansv: FST/LEDSTØ FST/LEDSTØ Side89

91 Dok.dato: Arkivkode: 323 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: I National Armed Forces of the Republic of Latvia Samarbeid - National Armed Forces of the Republic of Latvia Gratulasjoner til ny FSJ og ønske om fortsatt godt samarbeid Saksansv: FST/LEDSTØ FST/LEDSTØ Dok.dato: Arkivkode: 842 Grad: UO 2 Par.: offl 23.1 Jour.dato: I Forsvarsdepartementet Kjøp av eiendom - Setermoen skyte- og øvingsfelt - SØF Forespørsel fra privat grunneier om interesse for kjøp av eiendom Saksansv: FST FST/INVEST AVD/EBA-SEK Arkivkode: 323 Par.: offl 13.1 jf sikkl 5-4 Side90

92 Arkivkode: 323 Par.: offl 20.1.a Side91

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2018-07-30-2018-08-05 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2009044536-73 Dok.dato: 2018-07-04 Arkivkode: 72 Grad: U 0

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2018-07-23-2018-07-29 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FS Ja Alle Nei 2015002443-17 il: 2016000269-138 Dok.dato: 2018-07-25 Arkivkode:

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2019-04-15-2019-04-21 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2011033948-37 Dok.dato: 2019-03-25 Arkivkode: 720 Grad: B

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2019-07-15-2019-07-21 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2015045828-72 Dok.dato: 2019-07-12 Arkivkode: 400 Grad: U

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2018-03-26-2018-04-01 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2013010245-38 2013024566-39 2013024566-40 Side1 2014017309-4

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2018-12-31-2019-01-06 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2008053548-27 2008053548-28 2010026793-485 Dok.dato: 2019-01-04

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2018-08-06-2018-08-12 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2003012727-64 2004016763-27 Arkivkode: 323 Par.: ofl 13.1

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2018-07-16-2018-07-22 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2012009765-26 T Til: 2014025085-22 T Til: 2015013455-371 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2019-08-26-2019-09-01 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2004047949-38 T Til: 2004058807-107 T Til: 2004074551-86 Side1

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2018-04-02-2018-04-08 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2007009637-13 T Til: 2007036489-335 Dok.dato: 2018-04-03 Arkivkode:

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2019-09-09-2019-09-15 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2012024997-778 Dok.dato: 2019-09-02 Arkivkode: 729 Grad: B

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2018-09-10-2018-09-16 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2004016763-29 T 2006008577-59 Dok.dato: 2018-09-06 Arkivkode:

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2018-09-03-2018-09-09 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2004026141-18 T Til: Arkivkode: 323 Par.: ofl 21 2004074551-68

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2019-05-06-2019-05-12 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2004074551-80 Arkivkode: 323 Par.: offl 13.1 jf sikkl 5-4

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2017-03-03-2017-03-06 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle Forsvaret/HV/HVST Ja Alle Nei 2008038457-51 Dok.dato: 2017-03-03 Arkivkode:

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2018-12-17-2018-12-23 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2004032189-40 T Til: Arkivkode: 323 Par.: ofl 20.1.a 2004074551-74

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2019-01-21-2019-01-27 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2005045655-25 2005045655-26 2009017662-36 Dok.dato: 2019-01-23

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2017-03-03-2017-03-06 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2005064436-195 Dok.dato: 2017-03-02 Arkivkode: 419 Grad: U

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2018-06-25-2018-07-01 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2009010563-50 Dok.dato: 2018-06-13 Arkivkode: 450 Grad: U

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2018-08-13-2018-08-19 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2006048313-91 Dok.dato: 2018-08-13 Arkivkode: 323 Grad: U

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2018-09-17-2018-09-23 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2003002038-179 Dok.dato: 2018-09-19 Arkivkode: 72 Grad: UO

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2018-09-24-2018-09-30 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2003012727-67 Fra: 2004058807-103 Fra: Side1 2005034317-20

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2019-04-29-2019-05-05 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2004074551-80 Arkivkode: 323 Par.: ofl 13.1 jf sl 12 2008002000-91

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2018-12-03-2018-12-09 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2004032189-39 Fra: 2004074551-71 Fra: Arkivkode: 323 Par.:

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2019-01-14-2019-01-20 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2005024351-117 Dok.dato: 2019-01-18 Arkivkode: 000 Grad: U

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2018-10-01-2018-10-07 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2004074551-69 2006008577-61 T Til: 2008022070-42 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2018-04-30-2018-05-06 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2004058807-98 2005034317-14 T Til: Arkivkode: 320 Par.: ofl

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2018-02-19-2018-02-25 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2005024351-113 Dok.dato: 2018-02-22 Arkivkode: 000 Grad: U

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2018-11-05-2018-11-11 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2006048786-24 T Til: Arkivkode: 323 Par.: ofl 20.1.a Side1

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2018-11-12-2018-11-18 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2004032189-37 2006048786-25 T Til: 2010020204-40 Side1 2012039346-41

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2019-03-04-2019-03-10 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2004028645-28 2004074551-76 Dok.dato: 2019-02-27 Arkivkode:

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2018-05-28-2018-06-03 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2008053548-24 Fra: 2015002443-16 Fra: Side1 2015003049-73

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2019-04-01-2019-04-07 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2004074052-28 2004074551-77 Arkivkode: 323 Par.: ofl 13.1

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2019-02-25-2019-03-03 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2005055578-55 Arkivkode: 323 Par.: ofl 13.1 jf sl 12 2010034336-289

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2019-05-13-2019-05-19 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2004019790-48 T Til: Arkivkode: 323 Par.: offl 20.1.a 2004074551-82

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2018-06-18-2018-06-24 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2009010534-60 Dok.dato: 2018-06-11 Arkivkode: 720 Grad: B

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2018-07-02-2018-07-08 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2005055578-55 Arkivkode: 323 Par.: ofl 13.1 jf sl 12 2006032882-34

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2019-01-28-2019-02-03 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2004006180-12 Dok.dato: 2019-01-29 Arkivkode: 433 Grad: U

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2018-12-10-2018-12-16 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2004074551-71 Arkivkode: 323 Par.: ofl 13.1 jf sl 12 2007024932-39

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2018-11-26-2018-12-02 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2004032189-38 Arkivkode: 323 Par.: ofl 20.1.a 2004032189-39

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2018-01-22-2018-01-28 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2005000725-66 T Til: Arkivkode: 07 Par.: ofl 20.1.a 2008053548-21

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2019-02-11-2019-02-17 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2003002038-187 Dok.dato: 2019-02-13 Arkivkode: 72 Grad: U

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2018-10-08-2018-10-14 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2006008577-60 T Til: Arkivkode: 323 Par.: ofl 20.1.a 2006008577-61

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2018-08-27-2018-09-02 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2009038364-182 Dok.dato: 2018-08-23 Arkivkode: 721 Grad: UO

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2018-10-29-2018-11-04 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2007054922-38 Dok.dato: 2018-10-17 Arkivkode: 323 Grad: U

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2018-03-12-2018-03-18 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2005011791-42 2007006737-42 Dok.dato: 2018-03-14 Arkivkode:

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2018-02-26-2018-03-04 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2004017752-31 T Til: 2006048786-20 T Til: 2008019798-27 Arkivkode:

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2018-01-29-2018-02-04 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2008021206-42 Dok.dato: 2018-01-29 Arkivkode: 720 Grad: B

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2018-04-09-2018-04-15 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2005041940-34 T Til: 2006019674-252 Dok.dato: 2018-03-20 Arkivkode:

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2018-01-15-2018-01-21 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2004063125-22 T Til: 2005000725-65 Arkivkode: 07 Par.: ofl

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2019-01-07-2019-01-13 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2008053548-28 Arkivkode: 323 Par.: ofl 20.1.a Side1 2009017662-35

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2019-02-04-2019-02-10 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2003012727-68 T Til: 2006028879-34 Dok.dato: 2019-01-25 Arkivkode:

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2018-06-11-2018-06-17 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2005034317-17 T Til: Arkivkode: 320 Par.: ofl 20.1.a 2005034317-18

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2018-01-08-2018-01-14 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2005000725-65 Arkivkode: 07 Par.: ofl 20.1.a 2007023740-8

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2018-02-12-2018-02-18 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2004017752-30 Dok.dato: 2018-02-13 Arkivkode: 323 Grad: U

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2018-05-14-2018-05-20 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2005034317-16 Arkivkode: 320 Par.: ofl 20.1.a 2007023740-9

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2018-05-21-2018-05-27 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2006018312-6 T Til: Arkivkode: 323 Par.: ofl 20.1.a 2006031808-40

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2018-04-23-2018-04-29 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2004074551-64 Arkivkode: 323 Par.: ofl 13.1 jf sl 12 2008030393-93

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2018-03-19-2018-03-25 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2004074551-61 Arkivkode: 323 Par.: ofl 13.1 jf sl 12 2005041940-33

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2019-03-11-2019-03-17 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2005025414-52 Side1 2006056079-81 Dok.dato: 2019-03-06 Arkivkode:

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2018-06-04-2018-06-10 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FST Ja Alle Nei 2005024351-114 Dok.dato: 2018-06-05 Arkivkode: 000 Grad: U

Detaljer

Ørland og Evenes. Sikkerhetsmessig perspektiv. Stig Karlsson, sikkerhetsleder Forsvarsbygg kampflybase

Ørland og Evenes. Sikkerhetsmessig perspektiv. Stig Karlsson, sikkerhetsleder Forsvarsbygg kampflybase Ørland og Evenes Sikkerhetsmessig perspektiv Stig Karlsson, sikkerhetsleder Forsvarsbygg kampflybase En profesjonell, offentlig eiendomsaktør som bygger, drifter og selger eiendom for Forsvaret Forsvarsbygg

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2019-06-03-2019-06-09 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FMA Ja Alle Nei 2006022800-35 Dok.dato: 2019-05-27 Arkivkode: 720 Grad: B

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2019-07-22-2019-07-28 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FMA Ja Alle Nei 2012021409-371 Dok.dato: 2019-07-23 Arkivkode: 712 Grad: U

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2019-05-06-2019-05-12 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FMA Ja Alle Nei 2008002000-92 Dok.dato: 2019-05-03 Arkivkode: 720 Grad: U

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2019-06-24-2019-06-30 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FMA Ja Alle Nei 2006011186-201 Dok.dato: 2019-06-16 Arkivkode: 433 Grad: B

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2019-03-11-2019-03-17 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FMA Ja Alle Nei 2003002038-188 Dok.dato: 2019-03-08 Arkivkode: 72 Grad: UO

Detaljer

Helhetlig revisjon av personellovene i forsvarssektoren Mandat

Helhetlig revisjon av personellovene i forsvarssektoren Mandat Helhetlig revisjon av personellovene i forsvarssektoren Mandat Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Formål... 3 3. Oppdrag... 3 3.1. Innledning... 3 3.2. Nærmere om oppdraget... 4 3.3. Avgrensning... 4 4. Sammensetning

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2019-02-18-2019-02-24 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FMA Ja Alle Nei 2007034899-127 Dok.dato: 2019-02-20 Arkivkode: 451 Grad: U

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2019-02-11-2019-02-17 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FMA Ja Alle Nei 2003002038-187 Dok.dato: 2019-02-13 Arkivkode: 72 Grad: U

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2019-05-20-2019-05-26 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle Ja Alle Nei 2003002038-190 Dok.dato: 2019-05-20 Arkivkode: 72 Grad: UO 2 Par.:

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2019-05-27-2019-06-03 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FMA Ja Alle Nei 2006055615-164 T Til: Arkivkode: 720 Par.: ofl 20.1.a Side1

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2019-04-08-2019-04-14 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FMA Ja Alle Nei 2006063867-52 Dok.dato: 2019-04-08 Arkivkode: 416 Grad: B

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2019-03-04-2019-03-10 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FMA Ja Alle Nei 2005045655-28 Fra: Arkivkode: 323 Par.: ofl 13.1 jf sl 12

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2019-06-17-2019-06-23 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FMA Ja Alle Nei 2003002038-191 Dok.dato: 2019-06-11 Arkivkode: 72 Grad: U

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2019-01-28-2019-02-03 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FMA Ja Alle Nei 2003003434-137 Dok.dato: 2018-11-21 Arkivkode: 722 Grad: B

Detaljer

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode:

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:10062019-16062019 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 15/00184-74 I Fra: Politidirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2019-04-22-2019-04-28 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FMA Ja Alle Nei 2008055040-110 Dok.dato: 2019-04-23 Arkivkode: 720 Grad: U

Detaljer

Romerike politidistrikt 30012014. Offentlig journal. Periode:28012014-28012014

Romerike politidistrikt 30012014. Offentlig journal. Periode:28012014-28012014 Offentlig journal Periode:28012014-28012014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 2004/03254-32 Dok.dato: 22012014 Grad:

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2017-03-03-2017-03-06 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FMA Ja Alle Nei 2003002842-279 Dok.dato: 2017-03-03 Arkivkode: 721 Grad: UO

Detaljer

Forsvarsbygg 27072012. Offentlig journal. Periode:24072012 -

Forsvarsbygg 27072012. Offentlig journal. Periode:24072012 - Offentlig journal Periode:24072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/06008-43 Dok.dato: 23072012 Grad: U 0 Par.: U Til: Forsvarsdepartementet

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2019-07-01-2019-07-07 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FMA Ja Alle Ja 2005064436-214 Dok.dato: 2019-06-26 Arkivkode: 419 Grad: B

Detaljer

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Langtidsplanen 2009-2012 er ferdigfinansiert styrking med 283 mill. kroner Kontrakten mellom regjeringen og Forsvaret er

Detaljer

Politiets utlendingsenhet Offentlig journal. Periode:

Politiets utlendingsenhet Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:26032018-01042018 Journalenhet: PU Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 2010/00231-20 Forlenget tilsetting - Avskjermet

Detaljer

Offentlig journal Periode:20072007-20072007

Offentlig journal Periode:20072007-20072007 DocuLive rapport 20072007 Offentlig journal Periode:20072007-20072007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00006-66 Dok.dato: 11072007

Detaljer

Offentlig journal Periode:21032007-21032007

Offentlig journal Periode:21032007-21032007 Offentlig journal Periode:21032007-21032007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00043-49 Dok.dato: 20032007 Grad: UO 2 Par.: 5a, Fvl 13.2

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2019-01-21-2019-01-27 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FMA Ja Alle Nei 2005003719-13 Fra: Arkivkode: 323 Par.: ofl 20.1.a 2011013962-34

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:2019-04-01-2019-04-07 Journalenhet: Org.enhet: Underliggende enhet. Saksbehandler: Notater (X): Alle FMA Ja Alle Nei 2006056079-83 Dok.dato: 2019-04-01 Arkivkode: 651 Grad: U

Detaljer

Forsvarsbygg 17092012. Offentlig journal. Periode:05092012 -

Forsvarsbygg 17092012. Offentlig journal. Periode:05092012 - Offentlig journal Periode:05092012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/05382-256 Dok.dato: 30082012 Grad: U 0 Par.: I Fra: ES Elektro

Detaljer

Offentlig journal Periode: 30-04-2013-30-04-2013

Offentlig journal Periode: 30-04-2013-30-04-2013 Offentlig journal Periode: 30-04-2013-30-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 11/00121-71 I Dok.dato: 29.04.2013 Jour.dato: 30.04.2013 Tilg. kode:

Detaljer

Offentlig journal Periode:13072007-13072007

Offentlig journal Periode:13072007-13072007 Offentlig journal Periode:13072007-13072007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00071-145 Dok.dato: 09072007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Sosial-

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 10122013-10122013. Helse Sør-Øst RI-IF 11122013

Offentlig journal. Periode: 10122013-10122013. Helse Sør-Øst RI-IF 11122013 Helse Sør-Øst RI-IF 11122013 Offentlig journal Periode: 10122013-10122013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sor-Øst RHF 11122013 08/00153-217

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21-02-2014-21-02-2014

Offentlig journal Periode: 21-02-2014-21-02-2014 Offentlig journal Periode: 21-02-2014-21-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00237-268 I Dok.dato: 20.02.2014 Jour.dato: 21.02.2014 Digital

Detaljer

Totalforsvaret status og utfordringer. Orientering for konferansen «Samfunnssikkerhet 2015», 2. feb 2015. GenLt Erik Gustavson, Sjef Forsvarsstaben

Totalforsvaret status og utfordringer. Orientering for konferansen «Samfunnssikkerhet 2015», 2. feb 2015. GenLt Erik Gustavson, Sjef Forsvarsstaben Totalforsvaret status og utfordringer Orientering for konferansen «Samfunnssikkerhet 2015», 2. feb 2015. GenLt Erik Gustavson, Sjef Forsvarsstaben Innhold Publikasjonen «Støtte og samarbeid» Totalforsvarskonseptet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 22-11-2012-22-11-2012

Offentlig journal Periode: 22-11-2012-22-11-2012 Offentlig journal Periode: 22-11-2012-22-11-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00074-18 I Helse Midt-Norge RHF Tjenesteleveranseavtale SLA Etterlysning

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 01.01.2013-06.01.2013 Side 1 Arkivsak/doknr. 07/280-14 Sakstittel Dok.dato 28.12.2012 Regnskap - Standard

Detaljer

Romerike politidistrikt 03022014. Offentlig journal. Periode:31012014-31012014

Romerike politidistrikt 03022014. Offentlig journal. Periode:31012014-31012014 Offentlig journal Periode:31012014-31012014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 2002/00484-13 Dok.dato: 21012014 Grad:

Detaljer

Utredning om internrevisjon i staten - et felles rammeverk

Utredning om internrevisjon i staten - et felles rammeverk Utredning om internrevisjon i staten - et felles rammeverk En orientering til NIRF nettverk statlig sektor, 1.4.2014 Knut Klepsvik Innhold Bakgrunn Mål for utredningen Utredningsoppgaver Organisering av

Detaljer

Offentlig journal Periode:01062007-01062007

Offentlig journal Periode:01062007-01062007 Offentlig journal Periode:01062007-01062007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00096-148 I Fra: Sosial- og helsedirektoratet Sak: Helse

Detaljer

Romerike politidistrikt 29012014. Offentlig journal. Periode:27012014-27012014

Romerike politidistrikt 29012014. Offentlig journal. Periode:27012014-27012014 Offentlig journal Periode:27012014-27012014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 2005/00134-12 Dok.dato: 14012014 Grad:

Detaljer