Sikkerhets- og produktinformasjon. 4G LTE BlackBerry PlayBook tablet (LTE/HSPA+)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhets- og produktinformasjon. 4G LTE BlackBerry PlayBook tablet (LTE/HSPA+)"

Transkript

1 Sikkerhets- og produktinformasjon 4G LTE BlackBerry PlayBook tablet (LTE/HSPA+)

2 %"$!)'!#'%+!"%*)!-&")%*"%*"&!*"*%"%*")&&!*"*%%&&'!)&*!*!&')!1 MAT MAT PRINTSPEC-021 SWD REG51LW N270

3 Innhold Viktige forebyggende sikkerhetstiltak... 3 Retningslinjer for sikker bruk... 5 Godkjente ladeutstyrsmodeller... 5 Tilbehør... 6 Batterisikkerhet og -avhending... 6 Antennebruk... 7 Magnetometer... 7 Temperaturer ved drift og oppbevaring... 7 Ekstra sikkerhetsinstruksjoner... 7 Service... 8 Overholdelsesinformasjon... 9 Eksponering for radiofrekvenssignaler... 9 Spesifikke data om absorpsjonsforhold... 9 FCC-erklæring om overholdelse (USA)...11 Industry Canada-sertifisering...11 Overensstemmelse med klasse B...12 Overholdelse av EUs regelverk...12 Mer informasjon om overholdelse av regelverk...13 BlackBerry PlayBook-nettbrett, produktinformasjon Produktinformasjon: BlackBerry PlayBook -nettbrett...15 Juridisk merknad... 17

4 2

5 Viktige forebyggende sikkerhetstiltak Les sikkerhets- og driftsinstruksjonene før du bruker BlackBerry PlayBook-nettbrettet eller annet tilbehør som fulgte med produktet. Ta vare på disse instruksjonene for fremtidig bruk. Du finner den nyeste sikkerhets- og produktinformasjonen på docs.blackberry.com/tablet. I noen land er det kanskje restriksjoner på bruk av Bluetooth -aktiverte enheter og trådløse enheter med krypteringsprogramvare. Kontakt de lokale myndighetene. Bruk bare ladere som er godkjent av Research In Motion. Hvis du bruker ladere som ikke er godkjent av RIM, kan dette føre til brann- eller eksplosjonsfare som kan forårsake alvorlig personskade, dødsfall og tap av eiendom. Ikke demonter nettbrettet. Nettbrettet inneholder små deler som kan medføre fare for kvelning. Det meste av dagens elektroniske utstyr er godt beskyttet mot radiofrekvenssignaler (RF). Enkelte typer elektronisk utstyr er imidlertid ikke tilstrekkelig beskyttet mot RF-signaler fra nettbrettet. Hold nettbrettet unna medisinsk utstyr, inkludert pacemakere og høreapparat, da det kan oppstå feil på slikt utstyr som kan forårsake alvorlig personskade eller dødsfall som kan ramme deg og andre. Ikke bruk nettbrettet nærmere enn 20 cm (7,88 tommer) fra pacemakeren når nettbrettet er slått på. Hvis du har grunn til å tro at det forekommer forstyrrelser med pacemakeren, må du slå av alle trådløse tilkoblinger på nettbrettet umiddelbart. Når du besøker helseinstitusjoner, må du deaktivere alle trådløse tilkoblinger på nettbrettet hvis reglementet eller skilt i slike områder tilsier dette. Sykehus eller helseinstitusjoner bruker kanskje utstyr som kan være sensitivt for ekstern RF-energi. Ikke bruk nettbrettet eller tilbehøret i nærheten av vann (for eksempel et badekar eller en vask, i en våtkjeller eller i nærheten av et svømmebasseng) eller søl væske av noe slag på nettbrettet eller tilbehøret. Dette kan føre til kortslutning, brann eller elektrisk støt som kan føre til alvorlig personskade, dødsfall og tap av eiendom. Hvis du utsettes for blinkende lys fra nettbrettet, kan det føre til epileptiske anfall eller tap av bevissthet. Hvis du har lett for å få epileptiske anfall eller tap av bevissthet, bør du kontakte legen din før du bruker nettbrettet. Hvis du eller andre opplever forvirring, tap av bevissthet, muskelsammentrekninger, anfall eller ufrivillige bevegelser, må du slutte å bruke nettbrettet umiddelbart og oppsøke lege. LED-varsellyset finner du foran på nettbrettet ved siden av kameraet. 3

6 Ikke monter nettbrettet i kjøretøyet eller bruk det mens du kjører. Hvis du bruker nettbrettet mens du kjører, er det større fare for at du og andre kan komme ut for ulykker som kan forårsake alvorlig personskade, dødsfall eller tap av eiendom. Du har ansvaret for å kjenne til og følge lover og forskrifter for bruk av trådløse enheter i området der du kjører. Oppbevar nettbrettet på en sikker måte før du kjører. Ikke oppbevar nettbrettet i ladeutstyr mens du kjører. Hvis kjøretøyet har kollisjonspute, må du ikke plassere nettbrettet eller andre gjenstander over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen kan bli utløst. Feilaktig oppbevaring av nettbrettet eller tilbehøret i kjøretøyet kan føre til alvorlig personskade, dødsfall og tap av eiendom. Ikke bruk nettbrettet i nærheten av bensingasser. Dette kan medføre brann- eller eksplosjonsfare. Områder med bensingasser kan være drivstoffområder, for eksempel bensinstasjoner, under dekk på båter, i lagringsanlegg og transportenheter for drivstoff eller kjemiske midler, kjøretøy som bruker flytende petroleumgass (for eksempel propan eller butan) og alle andre områder der du vanligvis blir rådet til å slå av motoren. Oppbevar nettbrettet og tilbehøret i god avstand fra varmekilder, for eksempel radiatorer, varmeelementer, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme. Ikke bruk nettbrettet utendørs i direkte sollys. Ikke bruk eller oppbevar nettbrettet ved temperaturer som overstiger de som er spesifisert nedenfor. Hvis du gjør dette, kan nettbrettet bli overopphetet, eksplodere eller ta fyr, noe som kan føre til alvorlig personskade, dødsfall eller skade på eiendom. Ved bruk av nettbrettet: 0 til 40 C (32 til 104 F) Ved oppbevaring av nettbrettet: -10 til 40 C (14 til 104 F) Bruk av nettbrettet i direkte sollys kan i tillegg føre til skade på øyne og solbrenthet som følge av at nettbrettet reflekterer sollys i øynene og på huden. Ikke avhend nettbrettet ved å brenne det, da dette kan føre til en eksplosjon som kan forårsake alvorlig personskade, dødsfall eller tap av eiendom. FAA- (Federal Aviation Administration) og FCC-forskriftene (Federal Communications Commission) forbyr bruk av radio fra trådløse enheter under flyreiser. Deaktiver alle trådløse tilkoblinger på nettbrettet før du går om bord i et fly. Hvis du bruker nettbrettet om bord i et fly, kan dette påvirke flyets instrumenter, kommunikasjon og yteevne, og det kan forstyrre nettverket og på annen måte være farlig for manøvreringen av flyet, mannskapet og passasjerene om bord, og det kan være ulovlig. Når alle de trådløse tilkoblingene på nettbrettet er deaktivert, må du bare bruke ikke-radiobaserte programmer i henhold til luftfartsdirektiver for elektroniske enheter. Ikke bruk nettbrettet i nærheten av eksplosive gasser, eksplosivt støv eller andre eksplosive kjemikalier. Slå av alle trådløse tilkoblinger på nettbrettet når du befinner deg i områder med potensiell eksplosjonsfare, og følg alle skilt og instruksjoner. En gnist i slike områder kan føre til eksplosjon eller brann, noe som kan føre til alvorlig personskade, dødsfall eller tap av eiendom. 4

7 Områder med potensiell eksplosjonsfare er ofte, men ikke alltid, tydelig merket. Slike områder kan være drivstoffområder, for eksempel bensinstasjoner, under dekk på båter, i lagringsanlegg og transportenheter for drivstoff eller kjemiske midler, kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), områder der luften inneholder kjemiske stoffer eller partikler, for eksempel fiber, støv eller metallstøv, og andre områder der du vanligvis blir rådet til å slå av motoren. Du må slå av alle trådløse tilkoblinger på nettbrettet for å unngå å forstyrre sprengningsoperasjoner når du befinner deg i et sprengningsområde eller i områder med merknad om at all toveis radiokommunikasjon skal slås av. Følg alltid alle skilt og instruksjoner. Enkelte rettsområder kan forby eller begrense bruken av bestemte funksjoner på nettbrettet. Når du bruker kameraet på nettbrettet til å ta, behandle eller bruke bilder, må du være oppmerksom på å overholde alle lover, forskrifter og retningslinjer, inkludert, men ikke begrenset til, alle lover som gjelder opphavsrett, personvern, forretningshemmeligheter eller sikkerhet som styrer eller begrenser deg når du bruker nettbrettet. Respekter andres personlige rettigheter. Opphavsrettsbeskyttelse kan hindre deg i å kopiere, endre, overføre eller videresende enkelte bilder, musikk (inkludert ringetoner) eller annet innhold. Ikke rett kameraet direkte mot solen eller annet skarpt lys. Det kan forårsake alvorlig skade på øynene og skade nettbrettet. Når du lytter til lydfiler via hodetelefoner, kan det føre til permanente hørselsskader hvis hodetelefonene brukes med høyt lydvolum. Unngå å øke lydvolumet i hodetelefonene for å stenge ute støyende omgivelser. Hvis du opplever ringing i ørene eller dempet tale, bør du oppsøke lege for å få sjekket hørselen. Retningslinjer for sikker bruk Ikke plasser tunge gjenstander på BlackBerry PlayBook-nettbrettet. Ikke prøv å endre eller utføre service på nettbrettet. Ikke prøv å dekke til eller skyve gjenstander inn i åpningene på nettbrettet med mindre du instrueres om å gjøre det i dokumentasjonen fra Research In Motion for nettbrettet. Ikke bruk skarpe gjenstander på skjermen. Ikke betjen skjermen med makt. Godkjente ladeutstyrsmodeller BlackBerry Premium Charger: ASY BlackBerry Premium International Charger: ASY BlackBerry Premium International Charger: ASY

8 BlackBerry Rapid Charging Pod: ASY BlackBerry Rapid Charger: ASY Bruk bare ladeutstyret som fulgte med BlackBerry PlayBook-nettbrettet, eller annet ladeutstyr som er godkjent av Research In Motion fra samme strømkildetype som er angitt på enhetens etikett. Godkjenning fra RIM i henhold til dette dokumentet må være skriftlig, og må komme fra en person som er autorisert til å gi en slik godkjenning. Bruk av annet tilbehør kan ugyldiggjøre garantier som følger med nettbrettet, og kan være skadelig. Før du bruker en hvilken som helst form for strømforsyning, må du kontrollere at hovedledningens spenning er den samme som spenningen som er angitt på strømforsyningskilden. Nettbrettet skal bare kobles til CITA-sertifiserte adaptere eller produkter som er merket med USB- IF-logoen, eller som har gjennomgått programmet for USB-IF-overholdelse. Ikke overbelast strømuttak, skjøteledninger eller stikkontakter, da dette kan føre til brann eller elektrisk støt. Du reduserer faren for skade på ledningen eller kontakten ved å dra i kontakten og ikke ledningen når du kobler ladeutstyret fra uttaket eller stikkontakten. Legg strømledningen slik at den ikke blir tråkket på eller klemt i nærheten av uttaket, stikkontakten og punktet der strømledningen kobles til nettbrettet. Trekk ut strømledningen for ladeutstyr under tordenvær eller når utstyret ikke skal brukes på lengre tid. Ikke bruk ladeutstyr utendørs eller på steder som er utsatt for alle typer værforhold. Hvis du vil kjøpe tilbehør for nettbrettet, kan du gå til Tilbehør Bruk bare tilbehør som er godkjent av Research In Motion. Hvis du bruker tilbehør som ikke er godkjent av RIM for bruk med denne BlackBerry PlayBook-nettbrettmodellen, kan det ugyldiggjøre eventuelle godkjenninger eller garantier som gjelder for nettbrettet, føre til at nettbrettet slutter å virke eller være direkte skadelig. Batterisikkerhet og -avhending Som et tiltak for å hjelpe miljøet, kan du gå til for å få informasjon om hvordan du kan levere BlackBerry PlayBook-nettbrettet til Research In Motion for resirkulering og sikker avhending. Resirkuler også emballasjen i henhold til lokale lover og regler. Nettbrettet inneholder et litiumbatteri som ikke kan tas ut. Ikke avhend nettbrettet og/eller batteriet ved å kaste dem i beholdere for husholdningsavfall eller ved å brenne dem. Batteriet kan utgjøre fare for eksplosjon eller kjemisk forbrenning hvis det ikke behandles riktig. Ikke prøv å ta ut batteriet eller la barn fjerne eller håndtere batteriet direkte. Ikke ta fra hverandre, klem sammen eller stikk hull på batteriet. Ikke utsett batteriet for varme over 60 C. Ikke la metallobjekter komme i kontakt med batteriklemmene. RIM angir batterier for bruk i enheter i samsvar med IEEE Std x. Sett deg inn i lokale lover og regler for informasjon om avhending av elektroniske produkter der du bor. Hvis du ikke kan returnere nettbrettet til RIM som beskrevet på må du passe på å avhende nettbrettet og batteriet i henhold til lokale lover og regler for avhendig av slike batterityper. 6

9 Antennebruk Bruk bare den integrerte antennen som fulgte med enheten. Bruk av uautoriserte antenneløsninger eller andre typer antenner kan skade BlackBerry PlayBook-nettbrettet og kan i verste fall være et brudd på de amerikanske FCC-forskriftene (Federal Communications Commission). Magnetometer BlackBerry PlayBook-nettbrettet har et magnetometer. Magnetometeret brukes av programmer slik som kompassprogrammet. Magneter, eller enheter som inneholder magneter, for eksempel hylstre, hodetelefoner eller skjermer, kan ha negativ innvirkning på nøyaktigheten til magnetometeret. Du må ikke stole på programmer som bruker magnetometeret, når du skal fastslå posisjonen din. I nødssituasjoner må du ikke stole utelukkende på programmer som bruker magnetometeret. Temperaturer ved drift og oppbevaring Oppbevar BlackBerry PlayBook-nettbrettet eller -tilbehøret i god avstand fra varmekilder, for eksempel radiatorer, varmeelementer, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme. Ikke bruk nettbrettet i direkte sollys. Slå av nettbrettet hvis du ikke har tenkt å bruke nettbrettet på over to uker. Følg retningslinjene for bruks- og oppbevaringstemperaturer i følgende tabell: Temperatur ved bruk av nettbrettet Temperatur ved oppbevaring av nettbrettet Temperatur ved bruk av lader Temperatur ved oppbevaring av lader 0 til 40 C (32 til 104 F) -10 til 40 C (14 til 104 F) 0 til 40 C (32 til 104 F) -30 til 75 C (-22 til 167 F) Ekstra sikkerhetsinstruksjoner Stabilitet: Ikke plasser BlackBerry PlayBook-nettbrettet eller -tilbehør på ustabile overflater. De kan falle, noe som kan føre til alvorlig personskade og skade på eiendom, inkludert nettbrettet. Når du bruker -nettbrettet sammen med ladeutstyr, må du passe på å plassere strømledningen slik at du reduserer faren for personskade ved at noen snubler i den eller får den rundt halsen og kveles. 7

10 Rengjøring: Ikke bruk væske, sprayboksmidler eller løsemidler på eller i nærheten av nettbrettet eller tilbehøret. Rengjør bare ved hjelp av en myk, tørr klut. Koble fra eventuelle ledninger, og trekk ut strømledningen til ladeutstyr fra stikkontakten før du rengjør nettbrettet eller ladeutstyret. Gjentakende belastning: Ta pauser jevnlig når du bruker nettbrettet. Hvis du opplever ubehag i nakken, skuldrene, armene, håndleddene, hendene (inkludert tomlene og fingrene) eller andre kroppsdeler når du bruker -nettbrettet, må du slutte å bruke det umiddelbart. Hvis ubehaget vedvarer, må du oppsøke lege. Service Bare kvalifisert personell skal utføre reparasjoner på dette BlackBerry PlayBook-nettbrettet. Koble strømledningene fra stikkontakten, og lever inn nettbrettet eller ladeutstyret til service hos kvalifisert personell hvis noe av følgende oppstår: Strømledningen, støpselet eller kontakten er skadet, det har kommet væske eller fremmedelementer inn i åpningen på nettbrettet eller ladeutstyret, og nettbrettet eller ladeutstyret er blitt utsatt for regn eller vann, blir overopphetet, blir mistet i bakken eller skadet på noen måte, ikke fungerer normalt når instruksjonene i brukerhåndboken følges eller oppfører seg unormalt under drift. Du kan redusere faren for brann eller elektrisk støt ved å justere bare de kontrollene som omtales i brukerhåndboken for nettbrettet levert av Research In Motion. Feilaktig justering av andre kontroller kan føre til skader og kan medføre omfattende ekstraarbeid av kvalifisert personell for å gjenopprette optimal drift av nettbrettet, ladeutstyret eller annet tilbehør. Hvis du unnlater å følge sikkerhetsinstruksjonene i dokumentasjonen for nettbrettet levert av RIM, ugyldiggjøres garantien, og det kan føre til at tjenestene som ytes deg, stoppes midlertidig eller nektes utført, og/eller føre til rettslig forfølgelse. Hvis du bruker enheten i Tyrkia, finner du navn, adresser, telefonnumre og annen kontaktinformasjon, som kundesentre ved servicestasjoner og steder der du kan få tak i reservedeler, her: 8

11 Overholdelsesinformasjon Eksponering for radiofrekvenssignaler Når BlackBerry PlayBook -nettbrettradioen er på, mottar og sender den radiofrekvenssignaler (RF). Nettbrettet er utviklet for å være i overensstemmelse med retningslinjene til FCC (Federal Communications Commission), MIC (Ministry of Internal Affairs and Communications) og IC (Industry Canada) når det gjelder å overholde sikkerhetsnivåene for RF-stråling for trådløse enheter, som igjen overholder følgende sikkerhetsstandarder som tidligere er vedtatt av kanadiske, amerikanske og internasjonale utvalg for sikkerhetsstandarder: ANSI/ IEEE C95.1, 1999, American National Standards Institute / Institute of Electrical and Electronics Engineers' standard for sikkerhetsnivåer når det gjelder menneskelig eksponering for elektromagnetiske RF-felt, 3 khz til 300 GHz NCRP (National Council on Radiation Protection and Measurements), rapport 86 fra 1986 om biologiske effekter og kriterier for eksponering for elektromagnetiske RF-felt Health Canada, sikkerhetskode 6 fra 1999 om begrensninger for menneskelig eksponering for elektromagnetiske RF-felt i et frekvensområde på 3 khz til 300 GHz EN 62311, 2008, vurdering av elektronikk og elektrisk utstyr relatert til begrensning av menneskelig eksponering for elektromagnetiske felt (0 Hz til 300 GHz) ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), 1998, retningslinjer for å begrense faren for eksponering for elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felt over varierende tidsperioder (opptil 300 GHz) Official Journal of the European Union (OJEU), 1999, Europarådets anbefaling fra 12. juli 1999 angående begrensning av eksponering for elektromagnetiske felt for allmennheten (0 Hz til 300 GHz) MIC, 2001, artikkel 14-2 i Ordinance for Regulating Radio Equipment Spesifikke data om absorpsjonsforhold DENNE TRÅDLØSE MODELLEN OPPFYLLER MYNDIGHETENES KRAV NÅR DET GJELDER EKSPONERING FOR RADIOBØLGER VED BRUK SOM BESKREVET I DENNE DELEN. BlackBerry PlayBook-nettbrettet er en radiosender og -mottaker. Den er utviklet og produsert for ikke å overskride strålingsgrensene for eksponering for RF-energi, som er fastsatt av FCC (Federal Communications Commission) i USA og Industry Canada (IC) for kanadiske myndigheter, og som anbefales av Europarådet ved bruk som beskrevet i den forrige delen. Disse begrensningene er en del av de omfattende retningslinjene og fastslåtte tillatte nivåene av RF-energi personer kan utsettes for. Retningslinjene er basert på standarder som ble fastsatt av uavhengige forskningsorganisasjoner gjennom jevnlig og grundig evaluering av vitenskapelige undersøkelser. 9

12 Eksponeringsstandarden for trådløse enheter bruker en målenhet kalt SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen som er satt av FCC/IC, er 1,6 W/kg*. SAR-grensen som anbefales av Europarådet, er 2,0 W/kg**. SAR-tester for SAR utføres ved hjelp av standard driftsposisjoner angitt av FCC/IC når enheten sender på det høyest sertifiserte strømnivået på alle typer testede frekvensbånd. Selv om SAR bestemmes på det høyest sertifiserte strømnivået, kan det reelle SAR-nivået for enheten under drift være betydelig lavere enn maksimumsverdien. Dette skyldes at enheten er utviklet for å brukes på flere strømnivåer, slik at den bare bruker akkurat så mye strøm som er nødvendig for å kobles til nettverket. Kort sagt er det slik at jo nærmere du er en antenne for en trådløs basestasjon, jo lavere strømnivå trenger du. Før en trådløs enhetsmodell kan legges ut for salg, må den testes og sertifiseres av FCC, IC og Europarådet slik at den ikke overskrider grensene som er fastsatt av myndighetene når det gjelder krav til sikker eksponering etter anbefalinger fra ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). Hver modell testes i posisjoner og på steder (for eksempel 5 mm fra kroppen) som er i henhold til kravene fra FCC, IC og Europarådet. SAR-måleverdier når utstyret er festet til kroppen, varierer blant trådløse enhets- og telefonmodeller, avhengig av tilgjengelig tilbehør og kravene fra FCC, IC og Europarådet. Den høyeste SAR-verdien for BlackBerry PlayBook-nettbrettmodellen din etter testing 0 mm fra kroppen er som følger: Nettbrett SAR (W/kg) for 1 g SAR (W/kg) for 10 g BlackBerry PlayBook-nettbrett (modellnummer REG51LW) FCC har godkjent denne trådløse enhetsmodellen etter å ha evaluert alle rapporterte SAR-nivåer i henhold til FCCs retningslinjer for radiofrekvenseksponering når nettbrettet brukes som anvist i denne delen. SAR-informasjon om denne trådløse enhetsmodellen finnes i arkivet hos FCC, og den finnes også under delen Display Grant på når du søker etter FCC-ID-en for nettbrettet som er oppført nedenfor. Du finner FCC-ID-en nederst på nettbrettet, ved siden av ladekontaktene. Nettbrett BlackBerry PlayBook-nettbrett (modellnummer REG51LW) FCC-ID L6AREG50LW Du finner mer informasjon om SAR (Specific Absorption Rates) på webområdet til CTIA - The Wireless Association på I Japan finner du mer informasjon om SAR på webområdet til Association of Radio Industries and Businesses (ARIB) på eller på webområdet til Telecommunications Bureau of the Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC) på *I USA og Canada er SAR-grensen for mobile enheter 1,6 W/kg i gjennomsnitt på 1 gram vev på hode eller andre deler av kroppen (4,0 W/kg i gjennomsnitt på 10 gram vev på ekstremiteter hender, håndledd, ankler og føtter). 10

13 **I Europa er SAR-grensen for mobile enheter 2,0 W/kg i gjennomsnitt på 10 gram vev på hode eller andre deler av kroppen (4,0 W/kg i gjennomsnitt på 10 gram vev på ekstremiteter hender, håndledd, ankler og føtter). Undersøkelser viser at standarden har en betydelig sikkerhetsmargin for å gi ekstra beskyttelse av allmennheten, og for å ta høyde for eventuelle variasjoner i måleverdiene. De langsiktige og psykologiske virkningene av elektromagnetiske RF-felt er ikke evaluert av Underwriters Laboratories Inc. (UL). FCC-erklæring om overholdelse (USA) FCC klasse B, del 15 BlackBerry PlayBook-nettbrettet ditt er i overensstemmelse med del 15 av FCC-forskriftene (Federal Communications Commission). FCC-ID-en til nettbrettet er L6AREG50LW. Bruken er underlagt følgende to krav: Dette utstyret skal ikke forårsake skadelige forstyrrelser. Denne enheten skal akseptere alle forstyrrelser den mottar, inkludert forstyrrelser som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret. ADVARSEL: Endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av den som er ansvarlig for overholdelse, kan føre til at brukeren mister tillatelsen til å bruke utstyret. Dette utstyret er testet og fastslått å være i samsvar med grensene for digitale enheter i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene skal gi rimelig god beskyttelse mot skadelige forstyrrelser i boliginstallasjoner. Dette utstyret genererer, bruker og kan sende ut radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med produsentens instruksjoner, forårsake skadelige forstyrrelser på radiokommunikasjon. Det gis imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret fører til skadelige forstyrrelser av radio- eller fjernsynsmottak, noe som kan påvises ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å forsøke å løse problemet ved hjelp av et eller flere av følgende tiltak: Skift retning eller plassering for mottakerantennen. Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn der mottakeren er tilkoblet. Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-tekniker for å få hjelp. Industry Canada-sertifisering Denne enheten er i samsvar med ulisensierte RSS-standard(er) fra Industry Canada. Bruken er underlagt følgende to krav: 1. Denne enheten skal ikke forårsake forstyrrelser, og 2. denne enheten skal akseptere alle forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan føre til uønsket virkemåte for enheten. BlackBerry PlayBook-nettbrettet ditt er i overensstemmelse med Industry Canada RSS 102, RSS 132, RSS 133, RSS 139, RSS 210 og RSS-GEN under sertifiseringsnummer 2503A-REG50LW. 11

14 Enheten som brukes i frekvensbåndet MHz, er bare for innendørs bruk, slik at muligheten for skadelig forstyrrelse for mobile satellittsystemer for alternativ kanal reduseres. Den vil derfor bare sende på frekvensbåndene 5,25 5,35 GHz, 5,47 5,725 GHz og 5,725-5,850 GHz når den er tilknyttet et tilgangspunkt. Den maksimale antenneforsterkningen som er tillatt for enheter innenfor frekvensbåndene MHz og MHz, må være i samsvar med EIRP-grensen (Effective Isotropic Radiated Power). Den maksimale antenneforsterkningen som er tillatt for enheter innenfor frekvensbåndet MHz, må være i samsvar med EIRP-grensene som er angitt for operasjoner med eller uten direkte forbindelse. Vær oppmerksom på at radarer med høy effekt har status som hovedbrukere (dvs. prioriterte brukere) for frekvensbåndene MHz og MHz, og at disse radarene kan forårsake interferens og/eller skade på LE-LAN-enheter. Overensstemmelse med klasse B Dette BlackBerry PlayBook-nettbrettet er i overensstemmelse med klasse B-grensene for radiostøy som fastsatt i standarden for utstyr som forårsaker forstyrrelser, kalt "Digital Apparatus", ICES-003 for Industry Canada. Overholdelse av EUs regelverk Research In Motion erklærer herved at denne enheten er i overensstemmelse med kravene og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. Samsvarserklæringen som er utarbeidet i direktiv 1999/5/EF (HG nr. 88/2003), er tilgjengelig for referanse på følgende sted i EU-systemet: Research In Motion UK Limited 200 Bath Road Slough, Berkshire SL1 3XE Storbritannia WLAN-nettverk kan brukes uten begrensninger i de fleste EU-land. Noen land har imidlertid begrensninger for bruk av WLAN-nettverk utendørs. Dette produktet har et WLAN-strømnivå på mer enn 10 mw og kan ikke brukes utendørs i Frankrike. Enkelte begrensninger gjelder for bruk av trådløs LAN ved 2,4 GHz for dette produktet. Dette utstyret kan bruke hele frekvensbåndet fra 2400 MHz til 2483,5 MHz (kanal 1 til 13) for innendørs bruk. I Frankrike er utendørs bruk av en trådløs enhet bare tillatt på frekvensbåndet 2,4 til 2,454 GHz. Du finner de nyeste kravene på Nettbrettet kan bare brukes i infrastrukturmodus og kan derfor ikke sende eller motta på frekvensbåndet 2,4 til 2,454 GHz, bortsett fra for å kommunisere med et trådløst tilgangspunkt. 12

15 Nettbrettet støtter IEEE a, og du finner informasjon om implementeringen av frekvensbåndet 5 GHz i Den europeiske unions tidende, kommisjonsvedtak av 12. februar 2007, der det står at frekvensbåndet 5,150 til 5,350 GHz, WAS (Wireless Access Systems), inkludert RLAN (Radio Local Area Networks) skal begrenses til innendørs bruk. Siden opprettelsen av et nettverk tilhører domenet til det trådløse tilgangspunktet, og siden tilgangspunktet er en hovedenhet, starter aldri enheten opprettelsen av et nettverk eller kobler seg til et nettverk i ad hoc-modus på frekvensbåndet 5,150 til 5,350 GHz. Dette utstyret kan brukes i: AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT IS LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR Mer informasjon om overholdelse av regelverk Spesifikke detaljer om overholdelse av følgende standarder og tilsynsorganer for BlackBerry PlayBook-nettbrettet kan fås fra Research In Motion: PTCRB (PCS Type Certification Review Board) Krav fra Underwriters Laboratories (UL) for Canada og USA R&TTE (Radio and Telecommunications Terminal Equipment), Direktiv 1999/5/EF GCF CC-krav (Global Certification Forum Certification Criteria) Nettbrettet ditt støtter tyrkiske SMS-tegn som angitt i ETSI TS V8.0.0 (eller nyere versjonskode) og ETSI TS V8.1.0 (eller nyere versjonskode). Nettbrettet er i samsvar med Tyrkias EEE-direktiv. 13

16 14

17 BlackBerry PlayBook-nettbrett, produktinformasjon Produktinformasjon: BlackBerry PlayBook -nettbrett Mekaniske egenskaper: vekt: ca. 425 g (15,0 oz) inkludert litiumbatteri størrelse (L x B x H): 194 x 130 x10 mm (7,6 x 5,1 x 0,4 tommer) 1 GB RAM, 32 GB emmc Strømspesifikasjoner: oppladbart litiumbatteri som ikke kan tas ut støtter 3 V / 1,8 V mikro-sim-kort micro-usb-kompatibel port Spesifikasjoner for mobil nettverkstilkobling for modellnummer REG51LW: LTE-støtte: bånd 4 (AWS), bånd 17 (700 MHz) HSPA+-støtte: bånd 2 (1900 MHz), bånd 5/6 (850 MHz), bånd 1 (2100 MHz) Strømklasse: klasse 3 Spesifikasjoner for Wi-Fi -nettverksradio: standard for trådløst LAN: IEEE a, IEEE b, IEEE g, IEEE n sende- og mottaksfrekvens: 2,40 til 2,50 GHz, 5,15 til 5,85 GHz Spesifikasjoner for Bluetooth -radio: støtte for enkeltbånd: ISM 2,4 GHz sende- og mottaksfrekvens: 2402 til 2480 MHz Bluetooth -klasse 1 Hvis nettbrettet støtter NFC-teknologi (Near Field Communication), gjelder følgende spesifikasjoner: driftsfrekvens: 13,56 MHz støttede modi: lesing/skriving, kortemulering, node-til-node 15

18 16

19 Juridisk merknad 2012 Research In Motion Limited. Med enerett. BlackBerry, RIM, Research In Motion og relaterte varemerker, navn og logoer tilhører Research In Motion Limited og er registrert og/eller brukes i USA og land i hele verden. ANSI er et varemerke for American National Standards Institute. Bluetooth er et varemerke for Bluetooth SIG. CTIA - The Wireless Association er et varemerke for CTIA The Wireless Association. IEEE, a, b, g, n og IEEE Std 1725 er varemerker for Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. LTE er et varemerke for European Telecommunications Standard Institute (ETSI). Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne. Deler av BlackBerry Device Software er copyright The FreeType Project (www.freetype.org). Med enerett. Denne dokumentasjonen, inkludert all dokumentasjon som inngår som referanse i denne avtalen, for eksempel dokumentasjon lagt ved eller gjort tilgjengelig på legges ved eller gjøres tilgjengelig "SOM DEN ER" og "SOM DEN ER TILGJENGELIG" og uten vilkår, forpliktelser, garanti eller anbefalinger av noe slag fra Research In Motion Limited og selskapets tilknyttede selskaper ("RIM"), og RIM påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle skriftlige eller tekniske feil, utelatelser eller andre typer unøyaktigheter i denne dokumentasjonen. For å kunne beskytte rettighetsbeskyttet og konfidensiell informasjon og/eller forretningshemmeligheter for RIM kan det hende at denne dokumentasjonen beskriver enkelte sider av RIMs teknologi på en generell måte. RIM forbeholder seg retten til med jevne mellomrom å endre informasjon som finnes i denne dokumentasjonen, men RIM forplikter seg ikke til å formidle slike endringer, oppdateringer, utbedringer eller andre tillegg til denne dokumentasjonen til deg til rett tid eller i det hele tatt. Denne dokumentasjonen kan inneholde referanser til tredjepartskilder med informasjon, maskinvare eller programvare, produkter eller tjenester, inkludert komponenter og innhold, for eksempel innhold beskyttet av opphavsrett og/eller tredjeparts webområder (samlet kalt "Tredjepartsprodukter og -tjenester"). RIM kontrollerer ikke, og er ikke ansvarlig for, eventuelle Tredjepartsprodukter og -tjenester, inkludert, men ikke begrenset til, innhold, nøyaktighet, overholdelse av opphavsrett, kompatibilitet, funksjonalitet, pålitelighet, lovlighet, anstendighet, koblinger eller andre sider ved Tredjepartsproduktene og -tjenestene. Hvis en referanse til Tredjepartsprodukter og -tjenester er inkludert i denne dokumentasjonen, betyr ikke det at RIM påtar seg ansvar for Tredjepartsproduktene og -tjenestene eller tredjeparten på noen som helst måte. UNNTATT I DEN GRAD DET ER SPESIFIKT BESKREVET I DEN GJELDENDE BEGRENSEDE GARANTIEN OG/ELLER I PROGRAMVARELISENSAVTALEN FOR BLACKBERRY ELLER SPESIFIKT FORBUDT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV I RETTSOMRÅDET DITT, UTELATES ALLE VILKÅR, FORPLIKTELSER, GARANTIER OG ANBEFALINGER AV ALLE SLAG, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ALLE VILKÅR, FORPLIKTELSER, GARANTIER OG ANBEFALINGER I HENHOLD TIL HOLDBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER BESTEMT BRUK, SALGBARHET, SALGBAR KVALITET, IKKE-OVERTREDELSER, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EIENDOMSRETT, ELLER SOM STAMMER FRA LOV, SEDVANE, FORRETNINGSPROSESS ELLER FORRETNINGSPRAKSIS, ELLER SOM ER RELATERT TIL DOKUMENTASJONEN ELLER BRUKEN AV DENNE, ELLER FUNKSJONALITET ELLER IKKE-FUNKSJONALITET FOR ENHVER PROGRAMVARE, MASKINVARE, TJENESTE ELLER ALLE TREDJEPARTSPRODUKTER OG -TJENESTER SOM DET REFERERES TIL I DENNE AVTALEN. DET KAN OGSÅ HENDE AT DU HAR ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA DELSTAT TIL DELSTAT ELLER PROVINS TIL PROVINS. ENKELTE RETTSOMRÅDER TILLATER IKKE UTELATELSE ELLER BEGRENSNING AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OG VILKÅR. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOV, BEGRENSES HERVED ALLE 17

Sikkerhets- og produktinformasjon

Sikkerhets- og produktinformasjon BlackBerry Storm Series BlackBerry Storm 9500/9530 Smartphones Sikkerhets- og produktinformasjon Du finner oppdatert sikkerhets- og produktinformasjon på www.blackberry.com/docs/smartphones. MAT-29280-031

Detaljer

Sikkerhets- og produktinformasjon. BlackBerry Curve 8310 Smartphone

Sikkerhets- og produktinformasjon. BlackBerry Curve 8310 Smartphone Sikkerhets- og produktinformasjon BlackBerry Curve 8310 Smartphone MAT-15839-031 Rev. 002 PRINTSPEC-021 SWDT43156-169706-0801123408-031 RBN41GW Innhold Sikkerhets- og produktinformasjon...3 Sikkerhetsinformasjon...3

Detaljer

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok Parental Controls Versjon: 6.0 Brukerhåndbok Publisert: 2012-06-27 SWD-20120627161745234 Innhold... 4 Krav... 4 Om foreldrekontroll... 4 Jeg har glemt PIN-koden for foreldrekontroll... 5 Juridisk merknad...

Detaljer

BlackBerry Podcasts Brukerhåndbok

BlackBerry Podcasts Brukerhåndbok BlackBerry Podcasts Brukerhåndbok Versjon: 1.6 SWD-1977111-0302014334-031 Innhold Komme i gang... 2 Krav... 2 Abonnering og nedlasting... 3 Legge til en podcastkanal... 3 Abonnere på en podcastkanal...

Detaljer

Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series

Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series MAT-26552-031 PRINTSPEC-059 SWD-646527-1210023710-031 RCG41GW/RCL21CW Innhold Velkommen til BlackBerry!...5 Om å sette inn et SIM-kort...6 Grunnleggende om telefonen...7

Detaljer

Documents To Go for BlackBerry Smartphones Brukerhåndbok

Documents To Go for BlackBerry Smartphones Brukerhåndbok Documents To Go for BlackBerry Smartphones Brukerhåndbok Versjon: 3.0.0.2 SWD-1967251-0213110452-031 Innhold Om Documents To Go... 3 Komme i gang... 4 Opprette en ny fil... 4 Åpne en fil... 4 Markere en

Detaljer

BlackBerry Messenger. Versjon: 8.0. Brukerhåndbok

BlackBerry Messenger. Versjon: 8.0. Brukerhåndbok BlackBerry Messenger Versjon: 8.0 Brukerhåndbok Publisert: 2013-08-27 SWD-20130827084111742 Innhold Om BBM...5 Fordeler med å bruke BBM... 5 Nytt i denne versjonen... 5 BBM-ikoner... 5 Søke etter den nyeste

Detaljer

BlackBerry Messenger. Versjon: 8.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Messenger. Versjon: 8.1. Brukerhåndbok BlackBerry Messenger Versjon: 8.1 Brukerhåndbok Publisert: 2014-01-06 SWD-20140106161347408 Innhold Om BBM...5 Fordeler med å bruke BBM... 5 Nyheter i BBM... 5 BBM-ikoner... 5 Søke etter den nyeste versjonen

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

Nokia USB-modem. 1.0. utgave

Nokia USB-modem. 1.0. utgave Nokia USB-modem 1.0. utgave 2 Innhold Om USB-modemet 3 Komme i gang 3 Deler 3 Sette inn SIM-kortet 4 Sette inn et minnekort 4 Installere Tilkoblingsbehandling 6 Avinstallere fra datamaskinen 6 Internett-tilkobling

Detaljer

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA 301 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5065608

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA 301 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5065608 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1616

Brukerhåndbok for Nokia 1616 Brukerhåndbok for Nokia 1616 1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Sette inn SIM-kortet og batteriet 4 Ta ut SIM-kortet 4 Lade batteriet 4 Slå på og av 5 Telefonen 5 Taster og deler 5

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 225

Brukerhåndbok Nokia 225 Brukerhåndbok Nokia 225 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 225 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kort, batteri og minnekort 4 Lade batteriet 6 Låse eller låse opp tastene

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 130

Brukerhåndbok Nokia 130 Brukerhåndbok Nokia 130 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 130 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet, minnekortet og batteriet 4 Lade batteriet 6 Låse eller

Detaljer

iphone 4 Viktig produktinformasjon

iphone 4 Viktig produktinformasjon iphone 4 Viktig produktinformasjon Dette Viktig produktinformasjon-heftet inneholder informasjon om sikkerhet, håndtering, regelverk, programvarelisens og garanti for iphone. Du finner informasjon om resirkulering

Detaljer

Brukerhåndbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Brukerhåndbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Brukerhåndbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Innhold Sikkerhet 3 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 5

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C2-05

Brukerhåndbok for Nokia C2-05 Brukerhåndbok for Nokia C2-05 1.4. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn et SIM-kort og batteri 6 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Slå telefonen på eller

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W 1.2. utgave 2 Innhold Om høyttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-tilkobling 4 Knapper og deler 5 Slå høyttaleren på 6 Koble høyttaleren sammen med

Detaljer

OL-29508-01. Cisco modell DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 trådløs gateway med innebygd digital taleadapter Brukerhåndbok

OL-29508-01. Cisco modell DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 trådløs gateway med innebygd digital taleadapter Brukerhåndbok OL-29508-01 Cisco modell DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 trådløs gateway med innebygd digital taleadapter Brukerhåndbok Les dette Viktig Les hele denne håndboken. Hvis denne håndboken inneholder

Detaljer

Talestyrt ringing Private numre Vis tjenester Siste ti samtaler Mine telefonnumre Faste anrop Programmerte hurtigtaster

Talestyrt ringing Private numre Vis tjenester Siste ti samtaler Mine telefonnumre Faste anrop Programmerte hurtigtaster Funksjonsmeny Hurtigmeny $ Telefonkatalog # Beskjeder Velge nett Samtaleegenskaper Telefoninnstilling Samtaleteller Ekstrautstyrinnstilling * Vis batterimåler Ikke vis mitt nr. Samtaleoverføring Tale og

Detaljer

Sikkerhetsveiledning PCH-1004 / PCH-1104

Sikkerhetsveiledning PCH-1004 / PCH-1104 NO Sikkerhetsveiledning PCH-1004 / PCH-1104 7019171 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer

Detaljer

HTC HD2 Utvidet Brukerhåndbok

HTC HD2 Utvidet Brukerhåndbok HTC HD2 Utvidet Brukerhåndbok 2 Les dette før du fortsetter BATTERIET ER IKKE FULLT LADET NÅR DU TAR DET UT AV ESKEN. IKKE FJERN BATTERIET NÅR ENHETEN LADES. GARANTIEN BLIR UGYLDIG HVIS DU DEMONTERER ELLER

Detaljer

Brukerveiledning. Mobilt Bredbånd. ZTE MF110 for PC/MAC

Brukerveiledning. Mobilt Bredbånd. ZTE MF110 for PC/MAC Brukerveiledning Mobilt Bredbånd ZTE MF110 for PC/MAC Mobilt Bredbånd innhold Velkommen 3 Din startpakke inneholder 3 Bli kjent med ditt modem 4 Klargjør ditt modem 4 Installasjonsveiledning 5 Koble til

Detaljer

BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE. Norsk

BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE. Norsk BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE Norsk Copyright 2010 Sonim Technologies, Inc. SONIM og Sonim-logoen er varemerker for Sonim Technologies, Inc. Andre bedrifts-og produktnavn kan være varemerker eller

Detaljer

Din bruksanvisning HTC TOUCH2 http://no.yourpdfguides.com/dref/3462588

Din bruksanvisning HTC TOUCH2 http://no.yourpdfguides.com/dref/3462588 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading 1.4. utgave NO Om bilholderen for trådløs lading Med Nokia-bilholderen CR-200/CR-201 for trådløs lading kan du enkelt bruke og lade en kompatibel

Detaljer

Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903

Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 Innhold Sikkerhet 3 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 5 Lade telefonen 6 Få varslinger 7 Om Bluetooth-tilkobling

Detaljer