Sikkerhets- og produktinformasjon. 4G LTE BlackBerry PlayBook tablet (LTE/HSPA+)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhets- og produktinformasjon. 4G LTE BlackBerry PlayBook tablet (LTE/HSPA+)"

Transkript

1 Sikkerhets- og produktinformasjon 4G LTE BlackBerry PlayBook tablet (LTE/HSPA+)

2 %"$!)'!#'%+!"%*)!-&")%*"%*"&!*"*%"%*")&&!*"*%%&&'!)&*!*!&')!1 MAT MAT PRINTSPEC-021 SWD REG51LW N270

3 Innhold Viktige forebyggende sikkerhetstiltak... 3 Retningslinjer for sikker bruk... 5 Godkjente ladeutstyrsmodeller... 5 Tilbehør... 6 Batterisikkerhet og -avhending... 6 Antennebruk... 7 Magnetometer... 7 Temperaturer ved drift og oppbevaring... 7 Ekstra sikkerhetsinstruksjoner... 7 Service... 8 Overholdelsesinformasjon... 9 Eksponering for radiofrekvenssignaler... 9 Spesifikke data om absorpsjonsforhold... 9 FCC-erklæring om overholdelse (USA)...11 Industry Canada-sertifisering...11 Overensstemmelse med klasse B...12 Overholdelse av EUs regelverk...12 Mer informasjon om overholdelse av regelverk...13 BlackBerry PlayBook-nettbrett, produktinformasjon Produktinformasjon: BlackBerry PlayBook -nettbrett...15 Juridisk merknad... 17

4 2

5 Viktige forebyggende sikkerhetstiltak Les sikkerhets- og driftsinstruksjonene før du bruker BlackBerry PlayBook-nettbrettet eller annet tilbehør som fulgte med produktet. Ta vare på disse instruksjonene for fremtidig bruk. Du finner den nyeste sikkerhets- og produktinformasjonen på docs.blackberry.com/tablet. I noen land er det kanskje restriksjoner på bruk av Bluetooth -aktiverte enheter og trådløse enheter med krypteringsprogramvare. Kontakt de lokale myndighetene. Bruk bare ladere som er godkjent av Research In Motion. Hvis du bruker ladere som ikke er godkjent av RIM, kan dette føre til brann- eller eksplosjonsfare som kan forårsake alvorlig personskade, dødsfall og tap av eiendom. Ikke demonter nettbrettet. Nettbrettet inneholder små deler som kan medføre fare for kvelning. Det meste av dagens elektroniske utstyr er godt beskyttet mot radiofrekvenssignaler (RF). Enkelte typer elektronisk utstyr er imidlertid ikke tilstrekkelig beskyttet mot RF-signaler fra nettbrettet. Hold nettbrettet unna medisinsk utstyr, inkludert pacemakere og høreapparat, da det kan oppstå feil på slikt utstyr som kan forårsake alvorlig personskade eller dødsfall som kan ramme deg og andre. Ikke bruk nettbrettet nærmere enn 20 cm (7,88 tommer) fra pacemakeren når nettbrettet er slått på. Hvis du har grunn til å tro at det forekommer forstyrrelser med pacemakeren, må du slå av alle trådløse tilkoblinger på nettbrettet umiddelbart. Når du besøker helseinstitusjoner, må du deaktivere alle trådløse tilkoblinger på nettbrettet hvis reglementet eller skilt i slike områder tilsier dette. Sykehus eller helseinstitusjoner bruker kanskje utstyr som kan være sensitivt for ekstern RF-energi. Ikke bruk nettbrettet eller tilbehøret i nærheten av vann (for eksempel et badekar eller en vask, i en våtkjeller eller i nærheten av et svømmebasseng) eller søl væske av noe slag på nettbrettet eller tilbehøret. Dette kan føre til kortslutning, brann eller elektrisk støt som kan føre til alvorlig personskade, dødsfall og tap av eiendom. Hvis du utsettes for blinkende lys fra nettbrettet, kan det føre til epileptiske anfall eller tap av bevissthet. Hvis du har lett for å få epileptiske anfall eller tap av bevissthet, bør du kontakte legen din før du bruker nettbrettet. Hvis du eller andre opplever forvirring, tap av bevissthet, muskelsammentrekninger, anfall eller ufrivillige bevegelser, må du slutte å bruke nettbrettet umiddelbart og oppsøke lege. LED-varsellyset finner du foran på nettbrettet ved siden av kameraet. 3

6 Ikke monter nettbrettet i kjøretøyet eller bruk det mens du kjører. Hvis du bruker nettbrettet mens du kjører, er det større fare for at du og andre kan komme ut for ulykker som kan forårsake alvorlig personskade, dødsfall eller tap av eiendom. Du har ansvaret for å kjenne til og følge lover og forskrifter for bruk av trådløse enheter i området der du kjører. Oppbevar nettbrettet på en sikker måte før du kjører. Ikke oppbevar nettbrettet i ladeutstyr mens du kjører. Hvis kjøretøyet har kollisjonspute, må du ikke plassere nettbrettet eller andre gjenstander over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen kan bli utløst. Feilaktig oppbevaring av nettbrettet eller tilbehøret i kjøretøyet kan føre til alvorlig personskade, dødsfall og tap av eiendom. Ikke bruk nettbrettet i nærheten av bensingasser. Dette kan medføre brann- eller eksplosjonsfare. Områder med bensingasser kan være drivstoffområder, for eksempel bensinstasjoner, under dekk på båter, i lagringsanlegg og transportenheter for drivstoff eller kjemiske midler, kjøretøy som bruker flytende petroleumgass (for eksempel propan eller butan) og alle andre områder der du vanligvis blir rådet til å slå av motoren. Oppbevar nettbrettet og tilbehøret i god avstand fra varmekilder, for eksempel radiatorer, varmeelementer, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme. Ikke bruk nettbrettet utendørs i direkte sollys. Ikke bruk eller oppbevar nettbrettet ved temperaturer som overstiger de som er spesifisert nedenfor. Hvis du gjør dette, kan nettbrettet bli overopphetet, eksplodere eller ta fyr, noe som kan føre til alvorlig personskade, dødsfall eller skade på eiendom. Ved bruk av nettbrettet: 0 til 40 C (32 til 104 F) Ved oppbevaring av nettbrettet: -10 til 40 C (14 til 104 F) Bruk av nettbrettet i direkte sollys kan i tillegg føre til skade på øyne og solbrenthet som følge av at nettbrettet reflekterer sollys i øynene og på huden. Ikke avhend nettbrettet ved å brenne det, da dette kan føre til en eksplosjon som kan forårsake alvorlig personskade, dødsfall eller tap av eiendom. FAA- (Federal Aviation Administration) og FCC-forskriftene (Federal Communications Commission) forbyr bruk av radio fra trådløse enheter under flyreiser. Deaktiver alle trådløse tilkoblinger på nettbrettet før du går om bord i et fly. Hvis du bruker nettbrettet om bord i et fly, kan dette påvirke flyets instrumenter, kommunikasjon og yteevne, og det kan forstyrre nettverket og på annen måte være farlig for manøvreringen av flyet, mannskapet og passasjerene om bord, og det kan være ulovlig. Når alle de trådløse tilkoblingene på nettbrettet er deaktivert, må du bare bruke ikke-radiobaserte programmer i henhold til luftfartsdirektiver for elektroniske enheter. Ikke bruk nettbrettet i nærheten av eksplosive gasser, eksplosivt støv eller andre eksplosive kjemikalier. Slå av alle trådløse tilkoblinger på nettbrettet når du befinner deg i områder med potensiell eksplosjonsfare, og følg alle skilt og instruksjoner. En gnist i slike områder kan føre til eksplosjon eller brann, noe som kan føre til alvorlig personskade, dødsfall eller tap av eiendom. 4

7 Områder med potensiell eksplosjonsfare er ofte, men ikke alltid, tydelig merket. Slike områder kan være drivstoffområder, for eksempel bensinstasjoner, under dekk på båter, i lagringsanlegg og transportenheter for drivstoff eller kjemiske midler, kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), områder der luften inneholder kjemiske stoffer eller partikler, for eksempel fiber, støv eller metallstøv, og andre områder der du vanligvis blir rådet til å slå av motoren. Du må slå av alle trådløse tilkoblinger på nettbrettet for å unngå å forstyrre sprengningsoperasjoner når du befinner deg i et sprengningsområde eller i områder med merknad om at all toveis radiokommunikasjon skal slås av. Følg alltid alle skilt og instruksjoner. Enkelte rettsområder kan forby eller begrense bruken av bestemte funksjoner på nettbrettet. Når du bruker kameraet på nettbrettet til å ta, behandle eller bruke bilder, må du være oppmerksom på å overholde alle lover, forskrifter og retningslinjer, inkludert, men ikke begrenset til, alle lover som gjelder opphavsrett, personvern, forretningshemmeligheter eller sikkerhet som styrer eller begrenser deg når du bruker nettbrettet. Respekter andres personlige rettigheter. Opphavsrettsbeskyttelse kan hindre deg i å kopiere, endre, overføre eller videresende enkelte bilder, musikk (inkludert ringetoner) eller annet innhold. Ikke rett kameraet direkte mot solen eller annet skarpt lys. Det kan forårsake alvorlig skade på øynene og skade nettbrettet. Når du lytter til lydfiler via hodetelefoner, kan det føre til permanente hørselsskader hvis hodetelefonene brukes med høyt lydvolum. Unngå å øke lydvolumet i hodetelefonene for å stenge ute støyende omgivelser. Hvis du opplever ringing i ørene eller dempet tale, bør du oppsøke lege for å få sjekket hørselen. Retningslinjer for sikker bruk Ikke plasser tunge gjenstander på BlackBerry PlayBook-nettbrettet. Ikke prøv å endre eller utføre service på nettbrettet. Ikke prøv å dekke til eller skyve gjenstander inn i åpningene på nettbrettet med mindre du instrueres om å gjøre det i dokumentasjonen fra Research In Motion for nettbrettet. Ikke bruk skarpe gjenstander på skjermen. Ikke betjen skjermen med makt. Godkjente ladeutstyrsmodeller BlackBerry Premium Charger: ASY BlackBerry Premium International Charger: ASY BlackBerry Premium International Charger: ASY

8 BlackBerry Rapid Charging Pod: ASY BlackBerry Rapid Charger: ASY Bruk bare ladeutstyret som fulgte med BlackBerry PlayBook-nettbrettet, eller annet ladeutstyr som er godkjent av Research In Motion fra samme strømkildetype som er angitt på enhetens etikett. Godkjenning fra RIM i henhold til dette dokumentet må være skriftlig, og må komme fra en person som er autorisert til å gi en slik godkjenning. Bruk av annet tilbehør kan ugyldiggjøre garantier som følger med nettbrettet, og kan være skadelig. Før du bruker en hvilken som helst form for strømforsyning, må du kontrollere at hovedledningens spenning er den samme som spenningen som er angitt på strømforsyningskilden. Nettbrettet skal bare kobles til CITA-sertifiserte adaptere eller produkter som er merket med USB- IF-logoen, eller som har gjennomgått programmet for USB-IF-overholdelse. Ikke overbelast strømuttak, skjøteledninger eller stikkontakter, da dette kan føre til brann eller elektrisk støt. Du reduserer faren for skade på ledningen eller kontakten ved å dra i kontakten og ikke ledningen når du kobler ladeutstyret fra uttaket eller stikkontakten. Legg strømledningen slik at den ikke blir tråkket på eller klemt i nærheten av uttaket, stikkontakten og punktet der strømledningen kobles til nettbrettet. Trekk ut strømledningen for ladeutstyr under tordenvær eller når utstyret ikke skal brukes på lengre tid. Ikke bruk ladeutstyr utendørs eller på steder som er utsatt for alle typer værforhold. Hvis du vil kjøpe tilbehør for nettbrettet, kan du gå til Tilbehør Bruk bare tilbehør som er godkjent av Research In Motion. Hvis du bruker tilbehør som ikke er godkjent av RIM for bruk med denne BlackBerry PlayBook-nettbrettmodellen, kan det ugyldiggjøre eventuelle godkjenninger eller garantier som gjelder for nettbrettet, føre til at nettbrettet slutter å virke eller være direkte skadelig. Batterisikkerhet og -avhending Som et tiltak for å hjelpe miljøet, kan du gå til for å få informasjon om hvordan du kan levere BlackBerry PlayBook-nettbrettet til Research In Motion for resirkulering og sikker avhending. Resirkuler også emballasjen i henhold til lokale lover og regler. Nettbrettet inneholder et litiumbatteri som ikke kan tas ut. Ikke avhend nettbrettet og/eller batteriet ved å kaste dem i beholdere for husholdningsavfall eller ved å brenne dem. Batteriet kan utgjøre fare for eksplosjon eller kjemisk forbrenning hvis det ikke behandles riktig. Ikke prøv å ta ut batteriet eller la barn fjerne eller håndtere batteriet direkte. Ikke ta fra hverandre, klem sammen eller stikk hull på batteriet. Ikke utsett batteriet for varme over 60 C. Ikke la metallobjekter komme i kontakt med batteriklemmene. RIM angir batterier for bruk i enheter i samsvar med IEEE Std x. Sett deg inn i lokale lover og regler for informasjon om avhending av elektroniske produkter der du bor. Hvis du ikke kan returnere nettbrettet til RIM som beskrevet på må du passe på å avhende nettbrettet og batteriet i henhold til lokale lover og regler for avhendig av slike batterityper. 6

9 Antennebruk Bruk bare den integrerte antennen som fulgte med enheten. Bruk av uautoriserte antenneløsninger eller andre typer antenner kan skade BlackBerry PlayBook-nettbrettet og kan i verste fall være et brudd på de amerikanske FCC-forskriftene (Federal Communications Commission). Magnetometer BlackBerry PlayBook-nettbrettet har et magnetometer. Magnetometeret brukes av programmer slik som kompassprogrammet. Magneter, eller enheter som inneholder magneter, for eksempel hylstre, hodetelefoner eller skjermer, kan ha negativ innvirkning på nøyaktigheten til magnetometeret. Du må ikke stole på programmer som bruker magnetometeret, når du skal fastslå posisjonen din. I nødssituasjoner må du ikke stole utelukkende på programmer som bruker magnetometeret. Temperaturer ved drift og oppbevaring Oppbevar BlackBerry PlayBook-nettbrettet eller -tilbehøret i god avstand fra varmekilder, for eksempel radiatorer, varmeelementer, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme. Ikke bruk nettbrettet i direkte sollys. Slå av nettbrettet hvis du ikke har tenkt å bruke nettbrettet på over to uker. Følg retningslinjene for bruks- og oppbevaringstemperaturer i følgende tabell: Temperatur ved bruk av nettbrettet Temperatur ved oppbevaring av nettbrettet Temperatur ved bruk av lader Temperatur ved oppbevaring av lader 0 til 40 C (32 til 104 F) -10 til 40 C (14 til 104 F) 0 til 40 C (32 til 104 F) -30 til 75 C (-22 til 167 F) Ekstra sikkerhetsinstruksjoner Stabilitet: Ikke plasser BlackBerry PlayBook-nettbrettet eller -tilbehør på ustabile overflater. De kan falle, noe som kan føre til alvorlig personskade og skade på eiendom, inkludert nettbrettet. Når du bruker -nettbrettet sammen med ladeutstyr, må du passe på å plassere strømledningen slik at du reduserer faren for personskade ved at noen snubler i den eller får den rundt halsen og kveles. 7

10 Rengjøring: Ikke bruk væske, sprayboksmidler eller løsemidler på eller i nærheten av nettbrettet eller tilbehøret. Rengjør bare ved hjelp av en myk, tørr klut. Koble fra eventuelle ledninger, og trekk ut strømledningen til ladeutstyr fra stikkontakten før du rengjør nettbrettet eller ladeutstyret. Gjentakende belastning: Ta pauser jevnlig når du bruker nettbrettet. Hvis du opplever ubehag i nakken, skuldrene, armene, håndleddene, hendene (inkludert tomlene og fingrene) eller andre kroppsdeler når du bruker -nettbrettet, må du slutte å bruke det umiddelbart. Hvis ubehaget vedvarer, må du oppsøke lege. Service Bare kvalifisert personell skal utføre reparasjoner på dette BlackBerry PlayBook-nettbrettet. Koble strømledningene fra stikkontakten, og lever inn nettbrettet eller ladeutstyret til service hos kvalifisert personell hvis noe av følgende oppstår: Strømledningen, støpselet eller kontakten er skadet, det har kommet væske eller fremmedelementer inn i åpningen på nettbrettet eller ladeutstyret, og nettbrettet eller ladeutstyret er blitt utsatt for regn eller vann, blir overopphetet, blir mistet i bakken eller skadet på noen måte, ikke fungerer normalt når instruksjonene i brukerhåndboken følges eller oppfører seg unormalt under drift. Du kan redusere faren for brann eller elektrisk støt ved å justere bare de kontrollene som omtales i brukerhåndboken for nettbrettet levert av Research In Motion. Feilaktig justering av andre kontroller kan føre til skader og kan medføre omfattende ekstraarbeid av kvalifisert personell for å gjenopprette optimal drift av nettbrettet, ladeutstyret eller annet tilbehør. Hvis du unnlater å følge sikkerhetsinstruksjonene i dokumentasjonen for nettbrettet levert av RIM, ugyldiggjøres garantien, og det kan føre til at tjenestene som ytes deg, stoppes midlertidig eller nektes utført, og/eller føre til rettslig forfølgelse. Hvis du bruker enheten i Tyrkia, finner du navn, adresser, telefonnumre og annen kontaktinformasjon, som kundesentre ved servicestasjoner og steder der du kan få tak i reservedeler, her: 8

11 Overholdelsesinformasjon Eksponering for radiofrekvenssignaler Når BlackBerry PlayBook -nettbrettradioen er på, mottar og sender den radiofrekvenssignaler (RF). Nettbrettet er utviklet for å være i overensstemmelse med retningslinjene til FCC (Federal Communications Commission), MIC (Ministry of Internal Affairs and Communications) og IC (Industry Canada) når det gjelder å overholde sikkerhetsnivåene for RF-stråling for trådløse enheter, som igjen overholder følgende sikkerhetsstandarder som tidligere er vedtatt av kanadiske, amerikanske og internasjonale utvalg for sikkerhetsstandarder: ANSI/ IEEE C95.1, 1999, American National Standards Institute / Institute of Electrical and Electronics Engineers' standard for sikkerhetsnivåer når det gjelder menneskelig eksponering for elektromagnetiske RF-felt, 3 khz til 300 GHz NCRP (National Council on Radiation Protection and Measurements), rapport 86 fra 1986 om biologiske effekter og kriterier for eksponering for elektromagnetiske RF-felt Health Canada, sikkerhetskode 6 fra 1999 om begrensninger for menneskelig eksponering for elektromagnetiske RF-felt i et frekvensområde på 3 khz til 300 GHz EN 62311, 2008, vurdering av elektronikk og elektrisk utstyr relatert til begrensning av menneskelig eksponering for elektromagnetiske felt (0 Hz til 300 GHz) ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), 1998, retningslinjer for å begrense faren for eksponering for elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felt over varierende tidsperioder (opptil 300 GHz) Official Journal of the European Union (OJEU), 1999, Europarådets anbefaling fra 12. juli 1999 angående begrensning av eksponering for elektromagnetiske felt for allmennheten (0 Hz til 300 GHz) MIC, 2001, artikkel 14-2 i Ordinance for Regulating Radio Equipment Spesifikke data om absorpsjonsforhold DENNE TRÅDLØSE MODELLEN OPPFYLLER MYNDIGHETENES KRAV NÅR DET GJELDER EKSPONERING FOR RADIOBØLGER VED BRUK SOM BESKREVET I DENNE DELEN. BlackBerry PlayBook-nettbrettet er en radiosender og -mottaker. Den er utviklet og produsert for ikke å overskride strålingsgrensene for eksponering for RF-energi, som er fastsatt av FCC (Federal Communications Commission) i USA og Industry Canada (IC) for kanadiske myndigheter, og som anbefales av Europarådet ved bruk som beskrevet i den forrige delen. Disse begrensningene er en del av de omfattende retningslinjene og fastslåtte tillatte nivåene av RF-energi personer kan utsettes for. Retningslinjene er basert på standarder som ble fastsatt av uavhengige forskningsorganisasjoner gjennom jevnlig og grundig evaluering av vitenskapelige undersøkelser. 9

12 Eksponeringsstandarden for trådløse enheter bruker en målenhet kalt SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen som er satt av FCC/IC, er 1,6 W/kg*. SAR-grensen som anbefales av Europarådet, er 2,0 W/kg**. SAR-tester for SAR utføres ved hjelp av standard driftsposisjoner angitt av FCC/IC når enheten sender på det høyest sertifiserte strømnivået på alle typer testede frekvensbånd. Selv om SAR bestemmes på det høyest sertifiserte strømnivået, kan det reelle SAR-nivået for enheten under drift være betydelig lavere enn maksimumsverdien. Dette skyldes at enheten er utviklet for å brukes på flere strømnivåer, slik at den bare bruker akkurat så mye strøm som er nødvendig for å kobles til nettverket. Kort sagt er det slik at jo nærmere du er en antenne for en trådløs basestasjon, jo lavere strømnivå trenger du. Før en trådløs enhetsmodell kan legges ut for salg, må den testes og sertifiseres av FCC, IC og Europarådet slik at den ikke overskrider grensene som er fastsatt av myndighetene når det gjelder krav til sikker eksponering etter anbefalinger fra ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). Hver modell testes i posisjoner og på steder (for eksempel 5 mm fra kroppen) som er i henhold til kravene fra FCC, IC og Europarådet. SAR-måleverdier når utstyret er festet til kroppen, varierer blant trådløse enhets- og telefonmodeller, avhengig av tilgjengelig tilbehør og kravene fra FCC, IC og Europarådet. Den høyeste SAR-verdien for BlackBerry PlayBook-nettbrettmodellen din etter testing 0 mm fra kroppen er som følger: Nettbrett SAR (W/kg) for 1 g SAR (W/kg) for 10 g BlackBerry PlayBook-nettbrett (modellnummer REG51LW) FCC har godkjent denne trådløse enhetsmodellen etter å ha evaluert alle rapporterte SAR-nivåer i henhold til FCCs retningslinjer for radiofrekvenseksponering når nettbrettet brukes som anvist i denne delen. SAR-informasjon om denne trådløse enhetsmodellen finnes i arkivet hos FCC, og den finnes også under delen Display Grant på når du søker etter FCC-ID-en for nettbrettet som er oppført nedenfor. Du finner FCC-ID-en nederst på nettbrettet, ved siden av ladekontaktene. Nettbrett BlackBerry PlayBook-nettbrett (modellnummer REG51LW) FCC-ID L6AREG50LW Du finner mer informasjon om SAR (Specific Absorption Rates) på webområdet til CTIA - The Wireless Association på I Japan finner du mer informasjon om SAR på webområdet til Association of Radio Industries and Businesses (ARIB) på eller på webområdet til Telecommunications Bureau of the Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC) på *I USA og Canada er SAR-grensen for mobile enheter 1,6 W/kg i gjennomsnitt på 1 gram vev på hode eller andre deler av kroppen (4,0 W/kg i gjennomsnitt på 10 gram vev på ekstremiteter hender, håndledd, ankler og føtter). 10

13 **I Europa er SAR-grensen for mobile enheter 2,0 W/kg i gjennomsnitt på 10 gram vev på hode eller andre deler av kroppen (4,0 W/kg i gjennomsnitt på 10 gram vev på ekstremiteter hender, håndledd, ankler og føtter). Undersøkelser viser at standarden har en betydelig sikkerhetsmargin for å gi ekstra beskyttelse av allmennheten, og for å ta høyde for eventuelle variasjoner i måleverdiene. De langsiktige og psykologiske virkningene av elektromagnetiske RF-felt er ikke evaluert av Underwriters Laboratories Inc. (UL). FCC-erklæring om overholdelse (USA) FCC klasse B, del 15 BlackBerry PlayBook-nettbrettet ditt er i overensstemmelse med del 15 av FCC-forskriftene (Federal Communications Commission). FCC-ID-en til nettbrettet er L6AREG50LW. Bruken er underlagt følgende to krav: Dette utstyret skal ikke forårsake skadelige forstyrrelser. Denne enheten skal akseptere alle forstyrrelser den mottar, inkludert forstyrrelser som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret. ADVARSEL: Endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av den som er ansvarlig for overholdelse, kan føre til at brukeren mister tillatelsen til å bruke utstyret. Dette utstyret er testet og fastslått å være i samsvar med grensene for digitale enheter i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene skal gi rimelig god beskyttelse mot skadelige forstyrrelser i boliginstallasjoner. Dette utstyret genererer, bruker og kan sende ut radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med produsentens instruksjoner, forårsake skadelige forstyrrelser på radiokommunikasjon. Det gis imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret fører til skadelige forstyrrelser av radio- eller fjernsynsmottak, noe som kan påvises ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å forsøke å løse problemet ved hjelp av et eller flere av følgende tiltak: Skift retning eller plassering for mottakerantennen. Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn der mottakeren er tilkoblet. Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-tekniker for å få hjelp. Industry Canada-sertifisering Denne enheten er i samsvar med ulisensierte RSS-standard(er) fra Industry Canada. Bruken er underlagt følgende to krav: 1. Denne enheten skal ikke forårsake forstyrrelser, og 2. denne enheten skal akseptere alle forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan føre til uønsket virkemåte for enheten. BlackBerry PlayBook-nettbrettet ditt er i overensstemmelse med Industry Canada RSS 102, RSS 132, RSS 133, RSS 139, RSS 210 og RSS-GEN under sertifiseringsnummer 2503A-REG50LW. 11

14 Enheten som brukes i frekvensbåndet MHz, er bare for innendørs bruk, slik at muligheten for skadelig forstyrrelse for mobile satellittsystemer for alternativ kanal reduseres. Den vil derfor bare sende på frekvensbåndene 5,25 5,35 GHz, 5,47 5,725 GHz og 5,725-5,850 GHz når den er tilknyttet et tilgangspunkt. Den maksimale antenneforsterkningen som er tillatt for enheter innenfor frekvensbåndene MHz og MHz, må være i samsvar med EIRP-grensen (Effective Isotropic Radiated Power). Den maksimale antenneforsterkningen som er tillatt for enheter innenfor frekvensbåndet MHz, må være i samsvar med EIRP-grensene som er angitt for operasjoner med eller uten direkte forbindelse. Vær oppmerksom på at radarer med høy effekt har status som hovedbrukere (dvs. prioriterte brukere) for frekvensbåndene MHz og MHz, og at disse radarene kan forårsake interferens og/eller skade på LE-LAN-enheter. Overensstemmelse med klasse B Dette BlackBerry PlayBook-nettbrettet er i overensstemmelse med klasse B-grensene for radiostøy som fastsatt i standarden for utstyr som forårsaker forstyrrelser, kalt "Digital Apparatus", ICES-003 for Industry Canada. Overholdelse av EUs regelverk Research In Motion erklærer herved at denne enheten er i overensstemmelse med kravene og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. Samsvarserklæringen som er utarbeidet i direktiv 1999/5/EF (HG nr. 88/2003), er tilgjengelig for referanse på følgende sted i EU-systemet: Research In Motion UK Limited 200 Bath Road Slough, Berkshire SL1 3XE Storbritannia WLAN-nettverk kan brukes uten begrensninger i de fleste EU-land. Noen land har imidlertid begrensninger for bruk av WLAN-nettverk utendørs. Dette produktet har et WLAN-strømnivå på mer enn 10 mw og kan ikke brukes utendørs i Frankrike. Enkelte begrensninger gjelder for bruk av trådløs LAN ved 2,4 GHz for dette produktet. Dette utstyret kan bruke hele frekvensbåndet fra 2400 MHz til 2483,5 MHz (kanal 1 til 13) for innendørs bruk. I Frankrike er utendørs bruk av en trådløs enhet bare tillatt på frekvensbåndet 2,4 til 2,454 GHz. Du finner de nyeste kravene på Nettbrettet kan bare brukes i infrastrukturmodus og kan derfor ikke sende eller motta på frekvensbåndet 2,4 til 2,454 GHz, bortsett fra for å kommunisere med et trådløst tilgangspunkt. 12

15 Nettbrettet støtter IEEE a, og du finner informasjon om implementeringen av frekvensbåndet 5 GHz i Den europeiske unions tidende, kommisjonsvedtak av 12. februar 2007, der det står at frekvensbåndet 5,150 til 5,350 GHz, WAS (Wireless Access Systems), inkludert RLAN (Radio Local Area Networks) skal begrenses til innendørs bruk. Siden opprettelsen av et nettverk tilhører domenet til det trådløse tilgangspunktet, og siden tilgangspunktet er en hovedenhet, starter aldri enheten opprettelsen av et nettverk eller kobler seg til et nettverk i ad hoc-modus på frekvensbåndet 5,150 til 5,350 GHz. Dette utstyret kan brukes i: AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT IS LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR Mer informasjon om overholdelse av regelverk Spesifikke detaljer om overholdelse av følgende standarder og tilsynsorganer for BlackBerry PlayBook-nettbrettet kan fås fra Research In Motion: PTCRB (PCS Type Certification Review Board) Krav fra Underwriters Laboratories (UL) for Canada og USA R&TTE (Radio and Telecommunications Terminal Equipment), Direktiv 1999/5/EF GCF CC-krav (Global Certification Forum Certification Criteria) Nettbrettet ditt støtter tyrkiske SMS-tegn som angitt i ETSI TS V8.0.0 (eller nyere versjonskode) og ETSI TS V8.1.0 (eller nyere versjonskode). Nettbrettet er i samsvar med Tyrkias EEE-direktiv. 13

16 14

17 BlackBerry PlayBook-nettbrett, produktinformasjon Produktinformasjon: BlackBerry PlayBook -nettbrett Mekaniske egenskaper: vekt: ca. 425 g (15,0 oz) inkludert litiumbatteri størrelse (L x B x H): 194 x 130 x10 mm (7,6 x 5,1 x 0,4 tommer) 1 GB RAM, 32 GB emmc Strømspesifikasjoner: oppladbart litiumbatteri som ikke kan tas ut støtter 3 V / 1,8 V mikro-sim-kort micro-usb-kompatibel port Spesifikasjoner for mobil nettverkstilkobling for modellnummer REG51LW: LTE-støtte: bånd 4 (AWS), bånd 17 (700 MHz) HSPA+-støtte: bånd 2 (1900 MHz), bånd 5/6 (850 MHz), bånd 1 (2100 MHz) Strømklasse: klasse 3 Spesifikasjoner for Wi-Fi -nettverksradio: standard for trådløst LAN: IEEE a, IEEE b, IEEE g, IEEE n sende- og mottaksfrekvens: 2,40 til 2,50 GHz, 5,15 til 5,85 GHz Spesifikasjoner for Bluetooth -radio: støtte for enkeltbånd: ISM 2,4 GHz sende- og mottaksfrekvens: 2402 til 2480 MHz Bluetooth -klasse 1 Hvis nettbrettet støtter NFC-teknologi (Near Field Communication), gjelder følgende spesifikasjoner: driftsfrekvens: 13,56 MHz støttede modi: lesing/skriving, kortemulering, node-til-node 15

18 16

19 Juridisk merknad 2012 Research In Motion Limited. Med enerett. BlackBerry, RIM, Research In Motion og relaterte varemerker, navn og logoer tilhører Research In Motion Limited og er registrert og/eller brukes i USA og land i hele verden. ANSI er et varemerke for American National Standards Institute. Bluetooth er et varemerke for Bluetooth SIG. CTIA - The Wireless Association er et varemerke for CTIA The Wireless Association. IEEE, a, b, g, n og IEEE Std 1725 er varemerker for Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. LTE er et varemerke for European Telecommunications Standard Institute (ETSI). Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne. Deler av BlackBerry Device Software er copyright The FreeType Project (www.freetype.org). Med enerett. Denne dokumentasjonen, inkludert all dokumentasjon som inngår som referanse i denne avtalen, for eksempel dokumentasjon lagt ved eller gjort tilgjengelig på legges ved eller gjøres tilgjengelig "SOM DEN ER" og "SOM DEN ER TILGJENGELIG" og uten vilkår, forpliktelser, garanti eller anbefalinger av noe slag fra Research In Motion Limited og selskapets tilknyttede selskaper ("RIM"), og RIM påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle skriftlige eller tekniske feil, utelatelser eller andre typer unøyaktigheter i denne dokumentasjonen. For å kunne beskytte rettighetsbeskyttet og konfidensiell informasjon og/eller forretningshemmeligheter for RIM kan det hende at denne dokumentasjonen beskriver enkelte sider av RIMs teknologi på en generell måte. RIM forbeholder seg retten til med jevne mellomrom å endre informasjon som finnes i denne dokumentasjonen, men RIM forplikter seg ikke til å formidle slike endringer, oppdateringer, utbedringer eller andre tillegg til denne dokumentasjonen til deg til rett tid eller i det hele tatt. Denne dokumentasjonen kan inneholde referanser til tredjepartskilder med informasjon, maskinvare eller programvare, produkter eller tjenester, inkludert komponenter og innhold, for eksempel innhold beskyttet av opphavsrett og/eller tredjeparts webområder (samlet kalt "Tredjepartsprodukter og -tjenester"). RIM kontrollerer ikke, og er ikke ansvarlig for, eventuelle Tredjepartsprodukter og -tjenester, inkludert, men ikke begrenset til, innhold, nøyaktighet, overholdelse av opphavsrett, kompatibilitet, funksjonalitet, pålitelighet, lovlighet, anstendighet, koblinger eller andre sider ved Tredjepartsproduktene og -tjenestene. Hvis en referanse til Tredjepartsprodukter og -tjenester er inkludert i denne dokumentasjonen, betyr ikke det at RIM påtar seg ansvar for Tredjepartsproduktene og -tjenestene eller tredjeparten på noen som helst måte. UNNTATT I DEN GRAD DET ER SPESIFIKT BESKREVET I DEN GJELDENDE BEGRENSEDE GARANTIEN OG/ELLER I PROGRAMVARELISENSAVTALEN FOR BLACKBERRY ELLER SPESIFIKT FORBUDT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV I RETTSOMRÅDET DITT, UTELATES ALLE VILKÅR, FORPLIKTELSER, GARANTIER OG ANBEFALINGER AV ALLE SLAG, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ALLE VILKÅR, FORPLIKTELSER, GARANTIER OG ANBEFALINGER I HENHOLD TIL HOLDBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER BESTEMT BRUK, SALGBARHET, SALGBAR KVALITET, IKKE-OVERTREDELSER, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EIENDOMSRETT, ELLER SOM STAMMER FRA LOV, SEDVANE, FORRETNINGSPROSESS ELLER FORRETNINGSPRAKSIS, ELLER SOM ER RELATERT TIL DOKUMENTASJONEN ELLER BRUKEN AV DENNE, ELLER FUNKSJONALITET ELLER IKKE-FUNKSJONALITET FOR ENHVER PROGRAMVARE, MASKINVARE, TJENESTE ELLER ALLE TREDJEPARTSPRODUKTER OG -TJENESTER SOM DET REFERERES TIL I DENNE AVTALEN. DET KAN OGSÅ HENDE AT DU HAR ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA DELSTAT TIL DELSTAT ELLER PROVINS TIL PROVINS. ENKELTE RETTSOMRÅDER TILLATER IKKE UTELATELSE ELLER BEGRENSNING AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OG VILKÅR. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOV, BEGRENSES HERVED ALLE 17

20 UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER VILKÅR SOM ER RELATERT TIL DOKUMENTASJONEN, HVIS DE IKKE KAN UTELATES SLIK DET BESKRIVES OVENFOR, MEN KAN BEGRENSES TIL NITTI (90) DAGER FRA DATOEN DU FØRST FIKK DOKUMENTASJONEN ELLER ELEMENTET SOM KRAVET GJELDER FOR. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL DEN GJELDENDE BEGRENSEDE GARANTIEN, PROGRAMVARELISENSAVTALEN FOR BLACKBERRY OG/ELLER I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV I RETTSOMRÅDET DITT, ER IKKE RIM UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIG FOR NOEN TYPE SKADE SOM ER RELATERT TIL DENNE DOKUMENTASJONEN ELLER BRUKEN AV DEN, ELLER FUNKSJONALITETEN ELLER IKKE- FUNKSJONALITETEN TIL NOEN PROGRAMVARE, MASKINVARE ELLER TJENESTE ELLER NOE TREDJEPARTSPRODUKT OG -TJENESTE SOM DET REFERERES TIL I DENNE AVTALEN, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ALLE FØLGENDE SKADER: DIREKTE, FØLGESMESSIGE, STRAFFEMESSIGE, TILFELDIGE, INDIREKTE, SPESIELLE ELLER SKJERPENDE SKADER, SKADER VED TAP AV PROFITT ELLER FORTJENESTE, MANGLENDE EVNE TIL Å GJENNOMFØRE FORVENTEDE KOSTNADSBESPARELSER, FORRETNINGSAVBRUDD, TAP AV FORRETNINGSINFORMASJON, TAP AV FORRETNINGSMULIGHET ELLER SKADE PÅ ELLER TAP AV DATA, MANGLENDE EVNE TIL Å OVERFØRE ELLER MOTTA DATA, PROBLEMER TILKNYTTET ETHVERT PROGRAM SOM BRUKES SAMMEN MED RIM-PRODUKTER ELLER -TJENESTER, NEDETIDSKOSTNADER, TAP AV BRUK AV RIM- PRODUKTER ELLER -TJENESTER ELLER ENHVER DEL AV DISSE ELLER AV MOBILTJENESTER, KOSTNADER FOR ERSTATNINGSVARER, KOSTNADER FOR DEKNING, FASILITETER ELLER TJENESTER, KOSTNADER FOR KAPITAL ELLER ANDRE LIGNENDE ØKONOMISKE TAP, UANSETT OM SLIKE SKADER VAR FORUTSETT ELLER UFORUTSETT, OG SELV OM RIM ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV I RETTSOMRÅDET DITT, HAR IKKE RIM NOE(N) SOM HELST ANDRE FORPLIKTELSER, PLIKTER ELLER ANSVAR I HENHOLD TIL KONTRAKT, SKADEGJØRENDE HANDLING ELLER PÅ ANNEN MÅTE OVERFOR DEG, INKLUDERT ANSVAR FOR UAKTSOMHET ELLER OBJEKTIVT ANSVAR SOM OPPSTÅR FRA ELLER ER RELATERT TIL DENNE DOKUMENTASJONEN. BEGRENSNINGENE, UTELATELSENE OG ANSVARSFRASKRIVELSENE I DENNE AVTALEN SKAL GJELDE: (A) UAVHENGIG AV BESKAFFENHETEN TIL RETTSKRAVET, KRAVET ELLER HANDLINGEN FRA/AV DEG, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, BRUDD PÅ AVTALE, UAKTSOMHET, SKADEGJØRENDE HANDLING, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANNEN JURIDISK TEORI OG SKAL FORTSATT GJELDE ETTER GRUNNLEGGENDE BRUDD ELLER VED IKKE- OPPRETTHOLDELSE AV HOVEDFORMÅLET I DENNE AVTALEN ELLER NOEN AV DE ANDRE MIDLENE I DENNE AVTALEN; OG (B) FOR RIM OG SELSKAPETS TILKNYTTEDE SELSKAPER, ETTERFØLGERE, OVERDRAGELSESMOTTAKERE, AGENTER, LEVERANDØRER (INKLUDERT MOBILTJENESTELEVERANDØRER), AUTORISERTE RIM-DISTRIBUTØRER (OGSÅ INKLUDERT MOBILTJENESTELEVERANDØRER) OG DE RESPEKTIVE STYREMEDLEMMER, ANSATTE OG KONTRAKTØRER. I TILLEGG TIL BEGRENSNINGENE OG UTELATELSENE SOM ER ANGITT OVENFOR, SKAL IKKE NOEN STYREMEDLEM, ANSATT, AGENT, DISTRIBUTØR, LEVERANDØR ELLER KONTRAKTØR FOR RIM ELLER FOR NOEN AV RIMS TILKNYTTEDE SELSKAPER HA NOE ERSTATNINGSANSVAR SOM OPPSTÅR FRA ELLER ER RELATERT TIL DOKUMENTASJONEN. Før du abonnerer på, installerer eller bruker noen av Tredjepartsproduktene og -tjenestene, er det ditt ansvar å sikre at mobiltjenesteleverandøren har godtatt å støtte alle funksjonene. Enkelte mobiltjenesteleverandører tilbyr kanskje ikke funksjonalitet for Internett-søk sammen med abonnement på BlackBerry Internet Service. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for å få informasjon om tilgjengelighet, roaming, abonnement og funksjoner. For installering eller 18

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok Parental Controls Versjon: 6.0 Brukerhåndbok Publisert: 2012-06-27 SWD-20120627161745234 Innhold... 4 Krav... 4 Om foreldrekontroll... 4 Jeg har glemt PIN-koden for foreldrekontroll... 5 Juridisk merknad...

Detaljer

Sikkerhets- og produktinformasjon. BlackBerry PlayBook Tablet

Sikkerhets- og produktinformasjon. BlackBerry PlayBook Tablet Sikkerhets- og produktinformasjon BlackBerry PlayBook Tablet %"$!)'!#'%+!"%*)!-%*""*%%*"*!&)%)"%*")&&!*"*%%&&'#!')!1 MAT-51597-031 MAT-51597-031 PRINTSPEC-021 SWDT43156-1235001-0525101357-031 RDJ21WW N270

Detaljer

BlackBerry Podcasts Brukerhåndbok

BlackBerry Podcasts Brukerhåndbok BlackBerry Podcasts Brukerhåndbok Versjon: 1.6 SWD-1977111-0302014334-031 Innhold Komme i gang... 2 Krav... 2 Abonnering og nedlasting... 3 Legge til en podcastkanal... 3 Abonnere på en podcastkanal...

Detaljer

Sikkerhets- og produktinformasjon. 3G+ BlackBerry PlayBook tablet (HSPA+)

Sikkerhets- og produktinformasjon. 3G+ BlackBerry PlayBook tablet (HSPA+) Sikkerhets- og produktinformasjon 3G+ BlackBerry PlayBook tablet (HSPA+) %"$!)'!#'%+!"%*)!-&")%*"%*"&!*&*!"%*")&&!*"*%%&&'!)&*!##%')!1 MAT-45532-031 MAT-45532-031 PRINTSPEC-021 SWD-1697586-0525035703-031

Detaljer

Din bruksanvisning BLACKBERRY CURVE 8300 http://no.yourpdfguides.com/dref/1118038

Din bruksanvisning BLACKBERRY CURVE 8300 http://no.yourpdfguides.com/dref/1118038 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sikkerhets- og produktinformasjon. BlackBerry 8820 Smartphone

Sikkerhets- og produktinformasjon. BlackBerry 8820 Smartphone Sikkerhets- og produktinformasjon BlackBerry 8820 Smartphone MAT-14398-031 PRINTSPEC-021 RBG41GW Innhold Sikkerhets- og produktinformasjon... 3 Sikkerhetsinformasjon... 3 Overholdelsesinformasjon... 15

Detaljer

Sikkerhets- og produktinformasjon. BlackBerry 7130g smartphone BlackBerry 7130v smartphone

Sikkerhets- og produktinformasjon. BlackBerry 7130g smartphone BlackBerry 7130v smartphone Sikkerhets- og produktinformasjon BlackBerry 7130g smartphone BlackBerry 7130v smartphone SWDT53056-53056-1221032458-031 Innhold Sikkerhets- og produktinformasjon... 3 Sikkerhetsinformasjon... 3 Overholdelsesinformasjon...

Detaljer

BlackBerry Curve 8900 Smartphone Sikkerhets- og produktinformasjon

BlackBerry Curve 8900 Smartphone Sikkerhets- og produktinformasjon BlackBerry Curve 8900 Smartphone Sikkerhets- og produktinformasjon Du finner oppdatert sikkerhets- og produktinformasjon på www.blackberry.com/docs/smartphones. MAT-26799-031 PRINTSPEC-021 SWDT43156-696706-1025070947-031

Detaljer

Sikkerhets- og produktinformasjon

Sikkerhets- og produktinformasjon Sikkerhets- og produktinformasjon BlackBerry Curve 9380 Smartphone %"$!)'!#'%+!"%*)!-%*""*%&)"*!&&)""%*")&&!*"*%%&&%##')!1 MAT-51696-031 MAT-51696-031 PRINTSPEC-021 SWD-2013301-0830032344-031 REA71UW/REB71UW

Detaljer

Sikkerhets- og produktinformasjon. BlackBerry Curve 8300 Smartphone

Sikkerhets- og produktinformasjon. BlackBerry Curve 8300 Smartphone Sikkerhets- og produktinformasjon BlackBerry Curve 8300 Smartphone MAT-14819-031 Rev. 002 PRINTSPEC-021 SWDT43156-169506-0805035130-031 RBP41GW Innhold Sikkerhets- og produktinformasjon...3 Sikkerhetsinformasjon...3

Detaljer

Sikkerhets- og produktinformasjon

Sikkerhets- og produktinformasjon Sikkerhets- og produktinformasjon BlackBerry Curve 9350/9360/9370 Smartphones %"$!)'!#'%+!"%*)!-%*""*%&)")%)&)""%*")&&!*"*%%*"')!1 MAT-51676-031 MAT-51676-031 PRINTSPEC-021 SWD-2013301-1002105549-031 RDC7xUW/RDD71UW/RDX71UW/

Detaljer

Sikkerhets- og produktinformasjon. BlackBerry Style 9670 Smartphone

Sikkerhets- og produktinformasjon. BlackBerry Style 9670 Smartphone Sikkerhets- og produktinformasjon BlackBerry Style 9670 Smartphone MAT-33020-031 PRINTSPEC-021 SWDT43156-696706-0809114059-031 RCU21CW Innhold Viktige forebyggende sikkerhetstiltak... 3 Sikkerhetsinformasjon...

Detaljer

Sikkerhets- og produktinformasjon. BlackBerry Pearl 8220 Smartphone

Sikkerhets- og produktinformasjon. BlackBerry Pearl 8220 Smartphone Sikkerhets- og produktinformasjon BlackBerry Pearl 8220 Smartphone MAT-19789-031 PRINTSPEC-021 SWDT43156-449546-1125092942-031 RBY41GW Innhold Sikkerhets- og produktinformasjon...3 Sikkerhetstips...3 Sikkerhetsinformasjon...5

Detaljer

Sikkerhets- og produktinformasjon. BlackBerry 8830 World Edition Smartphone

Sikkerhets- og produktinformasjon. BlackBerry 8830 World Edition Smartphone Sikkerhets- og produktinformasjon BlackBerry 8830 World Edition Smartphone MAT-14818-031 PRINTSPEC-021 RBK41CG Innhold Sikkerhets- og produktinformasjon... 3 Sikkerhetsinformasjon... 3 Overholdelsesinformasjon...

Detaljer

Sikkerhets- og produktinformasjon. BlackBerry Curve 8310 Smartphone

Sikkerhets- og produktinformasjon. BlackBerry Curve 8310 Smartphone Sikkerhets- og produktinformasjon BlackBerry Curve 8310 Smartphone MAT-15839-031 Rev. 002 PRINTSPEC-021 SWDT43156-169706-0801123408-031 RBN41GW Innhold Sikkerhets- og produktinformasjon...3 Sikkerhetsinformasjon...3

Detaljer

Sikkerhets- og produktinformasjon

Sikkerhets- og produktinformasjon Sikkerhets- og produktinformasjon BlackBerry Curve 8520 Smartphone %"$!)'!#'%+!"%*)!-%*""*%)%)&!*&")"%*")&&!*"*%%&&&!$')!1 MAT-51734-031 MAT-51734-031 PRINTSPEC-021 SWDT43156-696706-0716042455-031 RCG41GW

Detaljer

Sikkerhets- og produktinformasjon. BlackBerry Torch 9800 Smartphone

Sikkerhets- og produktinformasjon. BlackBerry Torch 9800 Smartphone Sikkerhets- og produktinformasjon BlackBerry Torch 9800 Smartphone MAT-33239-031 PRINTSPEC-021 SWDT43156-696706-0806052941-031 RCY71UW/RDG71UW Innhold Viktige forebyggende sikkerhetstiltak... 3 Sikkerhetsinformasjon...

Detaljer

Sikkerhets- og produktinformasjon

Sikkerhets- og produktinformasjon Sikkerhets- og produktinformasjon BlackBerry Torch 9850/9860 Smartphones %"$!)'!#'%+!"%*)!-%*""*%&)")%)&!*"%*")&&!*"*%%&&'!)&*!$!&')!1 MAT-51673-031 MAT-51673-031 PRINTSPEC-021 SWD-2013301-0904013243-031

Detaljer

Sikkerhets- og produktinformasjon. BlackBerry Pearl 9100/9105 Smartphone

Sikkerhets- og produktinformasjon. BlackBerry Pearl 9100/9105 Smartphone Sikkerhets- og produktinformasjon BlackBerry Pearl 9100/9105 Smartphone MAT-30569-031 Rev.003 PRINTSPEC-021 SWDT43156-696706-0805100024-031 RCV7xUW/RCX7xUW Innhold Viktige forebyggende sikkerhetstiltak...

Detaljer

BlackBerry Storm2 9520/9550 Smartphone. Sikkerhets- og produktinformasjon

BlackBerry Storm2 9520/9550 Smartphone. Sikkerhets- og produktinformasjon BlackBerry Storm2 9520/9550 Smartphone Sikkerhets- og produktinformasjon MAT-29270-031 Rev. 002 PRINTSPEC-021 SWDT43156-696706-1015120311-031 RCP51UW/RCK71CW Innhold Viktige forebyggende sikkerhetstiltak...3

Detaljer

Sikkerhets- og produktinformasjon

Sikkerhets- og produktinformasjon BlackBerry Storm Series BlackBerry Storm 9500/9530 Smartphones Sikkerhets- og produktinformasjon Du finner oppdatert sikkerhets- og produktinformasjon på www.blackberry.com/docs/smartphones. MAT-29280-031

Detaljer

Documents To Go for BlackBerry Smartphones Brukerhåndbok

Documents To Go for BlackBerry Smartphones Brukerhåndbok Documents To Go for BlackBerry Smartphones Brukerhåndbok Versjon: 3.0.0.2 SWD-1967251-0213110452-031 Innhold Om Documents To Go... 3 Komme i gang... 4 Opprette en ny fil... 4 Åpne en fil... 4 Markere en

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 1.1. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den trådløse laderen. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampe 3 Ladeområde Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel. Det

Detaljer

Trådløst stereohodesett 2.0

Trådløst stereohodesett 2.0 Trådløst stereohodesett 2.0 Sikkerhetshåndbok CECHYA-0083 ADVARSEL For å forhindre eventuell hørselsskade, må du ikke lytte ved et høyt volum over lengre perioder. Sikkerhet og forholdsregler Les informasjonen

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 1.3. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den bærbare laderen. 1 Mikro-USB-kontakt 2 Kontaktgrep 3 Indikator for batterinivå 4 Laderkontakt 5 USB-kabel

Detaljer

Nokia MD-310 trådløs musikkmottaker

Nokia MD-310 trådløs musikkmottaker Nokia MD-310 trådløs musikkmottaker 1.0. utgave 2 Om musikkmottakeren Med Nokia MD-310 trådløs musikkmottaker kan du nyte favorittmusikken i høy lydkvalitet uten å måtte bytte CD-er eller trekke lange

Detaljer

Facebook for BlackBerrysmarttelefoner. Versjon: 4.4. Brukerhåndbok

Facebook for BlackBerrysmarttelefoner. Versjon: 4.4. Brukerhåndbok Facebook for BlackBerrysmarttelefoner Versjon: 4.4 Brukerhåndbok Publisert: 2014-08-15 SWD-20140815092111868 Innhold Komme i gang...5 Om Facebook for BlackBerry-enheter...5 Hva som er nytt i versjon 4.4

Detaljer

Switch Smartphones. Brukerhåndbok

Switch Smartphones. Brukerhåndbok Switch Smartphones Brukerhåndbok SWD-1789441-1107023727-031 Innhold Bytte smarttelefoner... 2 Om å bytte smarttelefoner... 2 Prosessflyt: Bytte BlackBerry-smarttelefoner... 2 Flytte data til en ny smarttelefon

Detaljer

Brukerhåndbok Microsoft Portable Power (DC-21)

Brukerhåndbok Microsoft Portable Power (DC-21) Brukerhåndbok Microsoft Portable Power (DC-21) 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Microsoft Portable Power (DC-21) Innhold For din egen sikkerhet 3 Om den bærbare laderen 4 Taster og deler 5 Lade den bærbare

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladeplate DT-900 kan du lade telefonen din eller andre kompatible enheter uten å måtte vikle

Detaljer

Brukerhåndbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Brukerhåndbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Brukerhåndbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Innhold Sikkerhet 3 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 5

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-19

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-19 Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-19 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-19 Innhold For din egen sikkerhet 3 Om den bærbare laderen 4 Taster og deler 5 Lade

Detaljer

BlackBerry Screen Reader. Brukerhåndbok

BlackBerry Screen Reader. Brukerhåndbok BlackBerry Screen Reader Brukerhåndbok Publisert: 2012-11-16 SWD-20121116150200605 Innhold Om BlackBerry-skjermleseren... 4 Slå modus for beskrivelse av taster av eller på... 5 Endre innstillingene for

Detaljer

BlackBerry Messenger. Versjon: 8.0. Brukerhåndbok

BlackBerry Messenger. Versjon: 8.0. Brukerhåndbok BlackBerry Messenger Versjon: 8.0 Brukerhåndbok Publisert: 2013-08-27 SWD-20130827084111742 Innhold Om BBM...5 Fordeler med å bruke BBM... 5 Nytt i denne versjonen... 5 BBM-ikoner... 5 Søke etter den nyeste

Detaljer

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA BEGYNNE Å BRUKE KAMERAET TA ET BILDE BRUKE BEVEGELSESVARSLING BRUKE TIDSINNSTILLING FOR BILDE KONTROLLERE TEMPERATUREN 1. utgave NO 9311295 For din sikkerhet Les

Detaljer

PROSJEKTILET. Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi. Brukerhåndbok

PROSJEKTILET. Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi. Brukerhåndbok Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi Brukerhåndbok Kjære kunde, takk for at du har kjøpt et IRC-produkt. Vi setter pris på at du har valgt ett av produktene våre. Vi er også sikre på at du vil være svært

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Din bruksanvisning BLACKBERRY 8800 http://no.yourpdfguides.com/dref/4210578

Din bruksanvisning BLACKBERRY 8800 http://no.yourpdfguides.com/dref/4210578 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

BlackBerry Messenger. Versjon: 8.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Messenger. Versjon: 8.1. Brukerhåndbok BlackBerry Messenger Versjon: 8.1 Brukerhåndbok Publisert: 2014-01-06 SWD-20140106161347408 Innhold Om BBM...5 Fordeler med å bruke BBM... 5 Nyheter i BBM... 5 BBM-ikoner... 5 Søke etter den nyeste versjonen

Detaljer

Brukerhåndbok Display Dock

Brukerhåndbok Display Dock Brukerhåndbok Display Dock 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Display Dock Innhold For din egen sikkerhet 3 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 5 Koble ekstrautstyret til skjermen og strømforsyningen 6 Koble

Detaljer

Nokia trådløs bilhåndfrienhet til sigarettenneruttak HF-33W 9252957/1

Nokia trådløs bilhåndfrienhet til sigarettenneruttak HF-33W 9252957/1 Nokia trådløs bilhåndfrienhet til sigarettenneruttak HF-33W 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret HF-33W er i samsvar med de grunnleggende krav og

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121

Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121 Innhold Om headsettet 3 Taster og deler 4 Lade headsettet 5 Slå headsettet på 6 Sammenkoble

Detaljer

Brukerhåndbok Trådløs lader DT-904

Brukerhåndbok Trådløs lader DT-904 Brukerhåndbok Trådløs lader DT-904 2.0. utgave NO Brukerhåndbok Trådløs lader DT-904 Innhold For din egen sikkerhet 3 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 5 Lade telefonen 6 Få varslinger 7 Om Bluetooth-tilkobling

Detaljer

Helse- Og Sikkerhetsadvarsler oculus.com/warnings

Helse- Og Sikkerhetsadvarsler oculus.com/warnings Helse- Og Sikkerhetsadvarsler oculus.com/warnings * Disse helse- og sikkerhetsadvarslene oppdateres jevnlig for å forsikre at de er nøyaktige og fullstendige. Du finner den nyeste versjonen på oculus.com/warnings.

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

LONDON JURIDISK INFORMASJON OG SIKKERHETSMERKNADER

LONDON JURIDISK INFORMASJON OG SIKKERHETSMERKNADER xa LONDON JURIDISK INFORMASJON OG SIKKERHETSMERKNADER INDEX 002. JURIDISK MERKNAD 003. SIKKERHETSTILTAK 006. NØDANROP 006. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 007. FCC-ERKLÆRING 007. INFORMASJON OM RF-EKSPONERING

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903

Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 Innhold Sikkerhet 3 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 5 Lade telefonen 6 Få varslinger 7 Om Bluetooth-tilkobling

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

K I F D G E L H C J. Sett inn batterier Bevegelsesføleren (G) lyser

K I F D G E L H C J. Sett inn batterier Bevegelsesføleren (G) lyser MI-4500X Wireless Optical Mouse Produktinformasjon A B K I F D G E L H C J Mus A: Blahjul og tredje knapp Indikatorlampe for lavt batteri (blinker) B: Høyre knapp C: Venstre knapp D: Tilbakeknapp nettleser

Detaljer

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Last ned! 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke)

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

Din bruksanvisning BLACKBERRY BOLD 9000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1117747

Din bruksanvisning BLACKBERRY BOLD 9000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1117747 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Installasjonsveiledning for Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602

Installasjonsveiledning for Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602 Installasjonsveiledning for Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem

Detaljer

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler Konica Minolta industri-instrumenter Sikkerhetsforholdsregler Sikkerhetssymboler Følgende symboler er brukt i denne manualen for å forebygge ulykker som kan oppstå som følge av ukorrekt bruk av instrumentet.

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle.

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Komme i gang Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Opprett en izettle-konto Du kan opprette en konto i appen eller på izettle.com Legg til produkter Skap ditt eget produktbibliotek,

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning 9238687 1. utgave Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter 3 Innhold Formålet med denne guiden 4 TV-adapter oversikt 5 Strømtilkobling 6 Tilkobling til TV 7 Valgfritt adapter for tilkobling til TV 8 Klargjør SoundGate for lytting

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth-headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth-headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-59W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia kameragrep PD-95G for Lumia 1020

Brukerhåndbok Nokia kameragrep PD-95G for Lumia 1020 Brukerhåndbok Nokia kameragrep PD-95G for Lumia 1020 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia kameragrep PD-95G for Lumia 1020 Innhold Sikkerhet 3 Om kameragrepet 4 Knapper og deler 5 Koble telefonen til kameragrepet

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1 9235760 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet MD-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Trådløst Nokia-headset (HS-36W) Brukerhåndbok. 9239252 Utgave 2 NO

Trådløst Nokia-headset (HS-36W) Brukerhåndbok. 9239252 Utgave 2 NO Trådløst Nokia-headset (HS-36W) Brukerhåndbok 9239252 Utgave 2 NO ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-36W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

echarger Brukerveiledning

echarger Brukerveiledning echarger Brukerveiledning Innhold Innhold echarger 40 Tiltenkt bruk 41 Viktige merknader 42 Merknader angående batterier 45 Riktig lading 46 Nyttige tips for lading 51 Vedlikehold og pleie 52 Tekniske

Detaljer

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails.

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails. BRUKERVEILEDNING TAKK På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go. Go Nails. Go Go Nails er et helt nytt manikyr- og pedikyrsett som vil gjøre neglene dine vakre og sunne uansett

Detaljer

Informasjon om sikkerhet, lover og forskrifter

Informasjon om sikkerhet, lover og forskrifter Informasjon om sikkerhet, lover og forskrifter Sikkerhetsinformasjon Dette dokumentet inneholder viktig informasjon om trygg bruk av mobile kommunikasjonsenheter. Det er mulig at noe av informasjonen ikke

Detaljer

1 Sikkerhet. 1.1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

1 Sikkerhet. 1.1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner DVR 700 Sikkerhet no 1 1 Sikkerhet 1.1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Les og følg alle sikkerhetsinstruksjonene nedenfor, og ta vare på dem for fremtidig bruk. Ta hensyn til alle advarsler på enheten

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Bli kjent med din nyeblackberry Curve -smarttelefon. Bli kjent med tastene 2010 Research In Motion Limited. Med enerett. BlackBerry, RIM, Research In Motion, SureType, SurePress

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

SIKKERHET OG JURIDISK INFORMASJON. PJ-673 Mobil skriver. Les dette dokumentet før du bruker skriveren. NOR

SIKKERHET OG JURIDISK INFORMASJON. PJ-673 Mobil skriver. Les dette dokumentet før du bruker skriveren. NOR SIKKERHET OG JURIDISK INFORMASJON PJ-673 Mobil skriver Les dette dokumentet før du bruker skriveren. NOR Innledning Takk for at du kjøpte PJ-673 (heretter kalt "skriveren"). Denne mobile termiske svart/hvitt-skriveren

Detaljer

Nokia USB-modem. 1.0. utgave

Nokia USB-modem. 1.0. utgave Nokia USB-modem 1.0. utgave 2 Innhold Om USB-modemet 3 Komme i gang 3 Deler 3 Sette inn SIM-kortet 4 Sette inn et minnekort 4 Installere Tilkoblingsbehandling 6 Avinstallere fra datamaskinen 6 Internett-tilkobling

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera.

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera. 2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les bruksanvisningen nøye før bruk! Les

Detaljer

Nokia Bluetooth-høyttalere MD-7W 9205874/1

Nokia Bluetooth-høyttalere MD-7W 9205874/1 Nokia Bluetooth-høyttalere MD-7W 3 2 9 6 8 7 4 5 9205874/1 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret MD-7W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Trådløst stereohodesett Bruksanvisning CECHYA-0080

Trådløst stereohodesett Bruksanvisning CECHYA-0080 Trådløst stereohodesett Bruksanvisning CECHYA-0080 7018062 Forholdsregler Les informasjonen i denne bruksanvisningen og på emballasjen nøye før du tar produktet i bruk. Les også instruksjonene til PlayStation

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer