Invitasjon til seilflykonkurranser 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Invitasjon til seilflykonkurranser 2010"

Transkript

1 Invitasjon til seilflykonkurranser 2010 Seilflyseksjonen/Norges Luftsportforbund (S/NLF) viser til terminliste, og innbyr med dette til de strekkflygingskonkurranser som arrangeres i sentral regi samt Norges Cup Vi beklager at invitasjonen kommer sent. Dette skyldes at vi i lang tid har vært i en prosess med forsvaret i f.h.t. luftrom. Det gjenstår faktisk fortsatt noen detaljer, men vi kan nå ikke vente lenger men invitasjonen, og legger til grunn at avklaringene og derved luftromsfilene er tilgjengelig pr. 15. april som det står skrevet lenger ned i invitasjonen. Denne invitasjonen publiseres på Seilflyseksjonens internettsider: under sidene for Konkurranse og sendes per e-post til alle piloter som er registrert med FAI-lisens i MeLWin. Ole Reistad Senter Konkurransene Elverum Open / Norges Cup I, NM FAI klasser og NM Sportsklasse / junior / klubblag avholdes på Ole Reistad Senter, Starmoen/Elverum. Bestillinger av rom/camping o.l. gjøres direkte til senteret på telefon , telefaks eller e-post: Påmeldingskriterier Invitasjonen for hvert enkelt konkurranse angir dato for utløp av påmeldinger, for Norgesmesterskapene vil normalt dette være ca.1 måned før hovedbriefing. Ved denne datoen sendes det ut bankgiro fra NLF til deltakeren med betalingsfrist 14 dager. Deltakere som melder seg på etter påmeldingsfristens utløp (etteranmeldinger) vil få anledning til å delta ved ledig kapasitet, men må betale 120% av påmeldingsgebyret. Det samme gjelder piloter som har meldt seg på innen påmeldingsfristenes utløp, men som ikke betaler innen betalingsfristen. Dersom du skal trekke din påmelding må dette gjøres før påmeldingsfristens utløp for å få refundert deltakeravgiften. Deltakeravgiften refunderes ikke etter at betalingsfristen har utløpt. Påmeldinger er derimot først gyldige når det er registrert innbetalt giro eventuelt kontant oppgjør. Slepekapasitet og lignende beregnes i forhold til det antall deltakere som er registrert ved påmeldingsfristenes utløp. Dette kan medføre at etteranmeldinger må avvises. Vi ber derfor om at du merker deg dette og slik sett hjelper oss med å legge til rette for et kvalitativt godt mesterskap. Påmelding Påmelding skjer pr. Internet ved å gå inn på S/NLFs hjemmesider; Påmelding via Internet benyttes som grunnlag for utsendelse av betalingsinformasjon, og benyttes i stor grad til å planlegge konkurransene. Eventuell avmelding skal meldes til webredaktør og arrangør før påmeldingsfristens utløp. Elverum Open, Frya Grand Prix og Norges Cup I og V. Påmelding til Elverum Open / Norges Cup I og Frya Grand Prix / Norges Cup V, skjer ved innbetaling av deltageravgift til NLFs bankkonto, alternativt kontant oppgjør på Ole Reistad Senter. Merk giro med konkurransens navn, deltakerens navn, flytype og konkurransenummer. Giroen innbetales til Norges Luftsportsforbund, Postboks 383 Sentrum, 0102 Oslo, Bankkonto For betaling Rådhusgata 5b. Postboks 383 Sentrum 0102 Oslo. Tlf: Fax: Bankgiro Foretaksnummer: MVA. Internett:

2 fra utlandet benytt følgende informasjon angående bankkontoen: Den Norske Bank, N-0022 Oslo, NORGE, IBAN nummer: NO , Swift kode: DNBANOKK, Regler, vendepunkter og dokumentasjon Regelverk og vendepunktsliste sendes alle deltakere som er registrert ved påmeldingsfristenes utløp per . Alle nasjonale dokumenter og lister publiseres i revidert utgave innen 15. april Dokumentene kan også lastes ned fra hjemmesiden med link fra siden for påmeldinger. Konkurransene arrangeres i henhold Sporting Code, 2010 Edition, Annex A, Part 11, gyldig fra 1. april 2010 samt lokale prosedyrer (LP2010N-A) som definerer de avvik og/eller valg som er gjeldende for nasjonale konkurranser. Gjeldene vendepunktsliste og luftromsfiler kan lastes ned fra aktuelle linker på følgende side For konkurranser fra Ole Reistad Senter, Starmoen Elverum, er det viktig at deltakerne har lest og satt seg grundig inn i årets instruks for senteret. Også instruksen er avhengig av en siste koordinering med Forsvaret, men også denne forutsettes å være klar pr. 15. april. Instruksen er tilgjengelig fra følgende side: Følgende dokumentasjon skal medbringes: Fartøyjournal, luftdyktighetsbevis, ARC, nasjonalitets- og registreringsbevis, radiokonsesjonsdokument, forsikringsbevis, pakkesertifikat på fallskjermen, flygebevis/sportslisens. Det vil bli foretatt kontroll av dokumentene og deltakere som ikke er representert på hovedbriefing må starte etter ordinær startrekkefølge første konkurransedag og først etter at dokumentkontrollene er gjennomført og godkjent. Loggere og levering av filer. Fra og med 2004 var det krav til IGC-godkjente loggere. Liste over godkjente loggere finner du her: For å kunne følge opp regelen om øvre høydegrense er det fra 2004 krav til kalibreringsskjema for FR ikke mindre enn 48 måneder (4 år) gammelt. Kopi av skjemaet skal vedlegges registreringsskjema som fylles ut ved innsjekkingen til konkurransen Vi legger opp til høyes mulig grad av automatisk scoring av dine prestasjoner og i den forbindelse minner vi om: Konkurranseledelsen har ikke mulighet til å lese loggere direkte. Du må derfor kunne levere loggfiler på et av følgende alternativ: - Sende mail til med IGC filen som vedlegg - Laste IGC filen opp via nett på - Levere fysisk på minnebrikke (SD / CF) eller USB minnepinne til konkurranseledelsen På grunn av at loggene i stor grad behandles automatisk, må både filnavn og type fil være korrekt. Sjekk også at din logger og IGC konverterer gir riktig datokode på filen i hht til IGC standard. På grunn av behov for verifisering av loggerdata, må den binære orginal filen fra din logger (før den oversettes til IGC format) oppbevares frem til resultatet for dagen er offisielt, evt. til briefing er over neste dag I forbindelse med hovedbrifing vil det bli holdt en kort workshop for de av dere som ønsker hjelp. For mer informasjon, se: Side 2 av 8

3 IGC logger info: S/NLF resultatweb: Flarm (OBS! Nytt fra 2010) FLARM er obligatorisk i NM i FAI-klasser fra og med Fra neste sesong, 2011, vil påbudet gjelde all konkurranseflyging i Norge. Utenlandske piloter Alle konkurransene er åpne for utenlandske piloter. I Norgesmesterskapene blir det to resultatlister dersom utenlandske piloter deltar, NM og NM Open hvor den siste inkluderer de utenlandske pilotene. Side 3 av 8

4 ELVERUM OPEN Sted: Klasser: Regler: Vendepunkter/ Luftrom: Påmeldingsfrist: Påmeldingsavgift: Påmelding: Starmoen Flyplass (ENHN), Elverum. Position N , E , elevation 218m Konkurransen arrangeres i én klasse, maks 35 deltakere, med handikapfaktor på hvert fly etter den gjeldene tyske aeroklubbens liste (DAeC). Vannballast er ikke tillatt. Konkurransen er innrapportert til IGC Ranking List Konkurransene arrangeres i henhold Sporting Code, Section 3, Annex A. Part 11, samt lokale prosedyrer (LP2010) som definerer de avvik og/eller valg som er gjeldende for nasjonale konkurranser. Vedepunktsliste og luftromsfiler vil være tilgjengelig fra 15. april med link fra påmeldingssiden. Søndag 25. april NOK 1250,- NOK 1950,- inkl brukertilskudd ORS Gjøres elektronisk på følgende webside: Den elektroniske påmeldingen skal følges opp med uoppfordret innbetaling av deltageravgift til: Seilflyseksjonen/Norges Luftsportforbund, Postboks 383 Sentrum, 0102 Oslo, Bankgiro For betaling fra utlandet benytt følgende informasjon angående bankkontoen: Den Norske Bank, N-0022 Oslo, NORGE, IBAN nummer: NO , Swift kode: DNBANOKK, Merk betalingen med konkurransens navn, deltakerens navn, flytype og konkurransenummer. Fri trening: Til og med 30. april Registrering: Ved ankomst og innen første konkurranseslep Hovedbriefing: Fredag 30. april kl 21:00 Konkurranseflyging: Lørdag 1. mai til og med fredag 7. mai Avslutningsfest/ premieutdeling: Premiering: Konkurranseleder: Pilotkvalifikasjoner: Overnatting: Brukertilskudd: Fredag 7. mai De tre beste i hver klasse premieres med pokal. Øvrige deltakere får diplom. Leif Jørgen Ulvatne / Hans Christian Gunneng 300 km. dokumentert strekkerfaring. Minimum 5 starter inneværende sesong og innfløyet på type. Bestilling av rom/camping o.l. gjøres direkte til senteret på Telefon , telefaks eller e-post: Alle seilflygere som benytter Ole Reistad Senter betaler kr 700,- i et årlig brukertilskudd som bidrag til driften av senteret. Avgiften kommer i tillegg til deltakergebyret. Side 4 av 8

5 NORGESMESTERSKAP FAI-KLASSER. KLUBB, STANDARD, 15-MTR, 18-MTR, 2-SETER 20-MTR og ÅPENKLASSE Sted: Klasser: Starmoen Flyplass (ENHN), Elverum. Position N , E , elevation 218m Klubbklasse: hcp (IGC) Standard, 15-meter, 18-meter, 2-seter 20-meter og åpenklasse. Påmeldte fly i følgende klasser; Standard, 15-meter, 18-meter, 2-seter 20-meter og åpenklasse, vil også inngå i klassen NM ÅPEN HK (åpenklasse med handikap). Det kreves minimum fem norske deltakere i hver klasse for at NM i klassen skal arrangeres. Ved mindre enn fem påmeldte norske deltakere i klassen slettes denne klassen og pilotene flyr da kun i klassen NM ÅPEN HK. Det er antall gyldige påmeldinger i hver klasse ved påmeldingsfristens utløp som avgjør om konkurranse skal avholdes i angjeldende klasse. NM klubbklasse og NM OPEN HK vil gi IGC-ranking. Påmeldingsfrist: Lørdag 1. mai Påmeldingsavgift: NOK 1500, NOK 750 for juniorer (faktura sendes ved utløp av påmeldingsfrist) NOK 2200 inkl brukertilskudd ORS Påmelding: Gjøres elektronisk på følgende webside: Klassebytte: Innen lørdag 29. mai kl 18:00 Registrering: Innen første konkurranseslep Hovedbriefing: Lørdag 29. mai kl 20:00 Uoffisiell trening 29. mai, briefing kl 10:00, inkl oppgave Konkurranseflyging: Søndag 30. mai lørdag 5. juni Søndag 6. juni er avsatt til reservedag. Dersom reservedagen må benyttes blir det premieutdeling snarest mulig etter avsluttet konkurranse. Sosialt samvær: Lørdag 5. juni Premieutdeling: Lørdag 5. juni Premiering: De tre beste i hver klasse premieres med gull/sølv/bronse medalje samt pokal. Øvrige deltakere får diplom. Harald Høimyrs minnepokal (vandrepokal) tildeles den piloten i Standardklassen, alternativt klubbklassen, som gjennomfører den raskeste flygningen på 300 km eller mer. Ved NM Open (internasjonal liste) premieres deltakeren i henhold til plassering. Konkurranseleder: Leif Jørgen Ulvatne Maks antall deltakere: 50 Pilotkvalifikasjoner Overnatting: Brukertilskudd: km. dokumentert strekkerfaring. Minst en 300 km. distanseflyging. Ha et konkurranseresultat i beste halvdel i NM-Sportsklasse (tidligere B-NM) eller tidligere deltakelse i Elverum Open, Frya Open eller Norgesmesterskap. Bestilling av rom/camping o.l. gjøres direkte til senteret på Telefon , telefaks eller e-post: Alle seilflygere som benytter Ole Reistad Senter betaler kr 700,- i et årlig brukertilskudd som bidrag til driften av senteret. Avgiften kommer i tillegg til deltakergebyret. Side 5 av 8

6 NORGESMESTERSKAP SPORTSKLASSE, JUNIOR OG KLUBBLAG Sted: Klasser: Starmoen Flyplass (ENHN), Elverum. Position N , E , elevation 218m Sportsklasse: Konkurransen arrangeres i én klasse med handikapfaktor på hvert fly etter den gjeldene tyske aeroklubbens liste (DAeC). Vannballast er ikke tillatt. Det kreves minimum fem deltakere i klassene for å kåre Norgesmester. NM Sportsklasse og NM Junior arrangeres som et mesterskap med to resultatlister. Junior født 1985 eller senere (inngår i klubbklassen) NM for klubblag: Klubbene kan melde på ett eller flere lag bestående av inntil tre piloter. Pilotenes poengsum legges sammen dag for dag. Det laget med høyest poengsum ved mesterskapets slutt vinner og kåres som Norgesmester for klubblag. Lagene defineres innen avsluttet hovedbriefing. Påmeldingsfrist: Søndag 30. mai Påmeldingsavgift: NOK 1250, NOK 700 for juniorer. Ingen ekstra avgift for lag. (faktura sendes ut fra S/NLF etter utløp av påmeldingsfrist). Påmelding: Gjøres elektronisk på følgende webside: Registrering: Innen første konkurranseslep Hovedbriefing: Fredag 18. juni kl 21:00 Konkurranseflyging: lørdag 19. juni fredag 25. juni Sosialt samvær: Fredag 25. juni Premieutdeling: Fredag 25. juni Premiering: De tre beste i hver klasse premieres med gull/sølv/bronse medalje samt pokal. Øvrige deltakere får diplom. Ved NM Open (internasjonal liste) premieres deltakeren i henhold til plassering. Konkurranseledelse: Steinar Øksenholt Maks antall deltakere: 50 Pilotkvalifikasjoner Overnatting: Brukertilskudd: 300 km. dokumentert strekkerfaring. Sølv-C. Minimum 5 starter inneværende sesong og innfløyet på type Bestilling av rom/camping o.l. gjøres direkte til senteret på Telefon , telefaks eller e-post: Alle seilflygere som benytter Ole Reistad Senter betaler kr 700,- i et årlig brukertilskudd som bidrag til driften av senteret. Avgiften kommer i tillegg til deltakergebyret. Side 6 av 8

7 Frya Grand Prix Sted: Klasser: Frya Flyplass (ENRI), Ringebu. Konkurransen arrangeres i én klasse med maks 15 deltakere. Vannballast er ikke tillatt da konkurransen og arrangementet inngår i Norges Cup-serien for Regler: Konkurransene arrangeres i henhold gjeldene regler for Sailplane Grand Prix fra IGC: Sporting Code, Section 3, Annex A, Part 11 samt lokale prosedyrer (LP2010) som definerer de avvik og/eller valg som er gjeldende for nasjonale konkurranser. NB! Dersom været ikke tillater Racing Task og det må benyttes AAT-oppgave vil dagen ikke bli gyldig i Frya GP, men kun i NC V og da også med åpning for normal startprosedyre. Vendepunkter/ Luftrom: Vedepunktsliste og luftromsfiler vil være tilgjengelig fra 15. april med link fra påmeldingssiden. Påmeldingsfrist: Torsdag 29. juli Påmeldingsavgift: NOK 500,- Påmelding: Gjøres elektronisk på følgende webside: Den elektroniske påmeldingen skal følges opp med uoppfordret innbetaling av deltageravgift til: Seilflyseksjonen/Norges Luftsportforbund, Postboks 383 Sentrum, 0102 Oslo, Bankkonto For betaling fra utlandet benytt følgende informasjon angående bankkontoen: Den Norske Bank, N-0022 Oslo, NORGE, IBAN nummer: NO , Swift kode: DNBANOKK, Merk betalingen med konkurransens navn, deltakerens navn, flytype og konkurransenummer. Registrering: Ved ankomst og innen første konkurranseslep Hovedbriefing: Torsdag 5. august kl 10:00 Konkurranseflyging: Torsdag 5. august søndag 8. august Premieutdeling: Premiering: Konkurranseleder: Pilotkvalifikasjoner: Søndag 8. august De tre beste premieres med pokal. Øvrige deltakere får diplom. TBA 300 km. dokumentert strekkerfaring. Minimum 5 starter inneværende sesong og innfløyet på type. Side 7 av 8

8 NORGES CUP 2010 Generelt for alle konkurransene i Norgescupen gjelder: Påmeldingsfrist og påmelding Senest en uke før første konkurransedag. Påmelding gjøres på Internet; eller ved kontakt til S/NLF. Deltakeravgift Om ikke annet er oppgitt betales deltakeravgiften kontant eller på giro til den lokale arrangør i h.h.t lokale invitasjon / informasjon. Deltakeravgiften for konkurransene NC I og NC V betales til Norges Luftsportforbund, Postboks 383 Sentrum, 0102 Oslo, Bankkonto Merk giro med konkurransens navn, deltakerens navn, flytype og konkurransenummer. Premiering Normalt vil arrangøren av delearrangement i Norges Cup 2010 premiere nr. 1, 2 og 3. I totalresultatet inngår de 3 beste konkurranseresultatene av 6 delkonkurranser. S/NLF premierer nr 1, 2 og 3 fra totallisten under Seilflykonferansen / Seilflyseksjonens årsmøte Klasser Konkurransen arrangeres i én klasse med handikapfaktor på hvert fly etter den gjeldene tyske aeroklubbens liste (DAeC). Vannballast er ikke tillatt. Det må være minst en tellende konkurransedag for å få gyldig konkurranse. Krav til deltakelse 300 km. dokumentert strekkerfaring. Minimum 5 starter på aktuell flytype inneværende sesong Norges Cup I, mai, Elverum Påmeldingsfrist: Søndag 25. april. Briefing: Fredag 30. april. kl Deltakeravgift 400,- Arrangør: S/NLF. Norges Cup II, mai, Hokksund Påmeldingsfrist: Søndag 9. mai. Briefing: Torsdag 13. mai. kl Deltakeravgift 500,- Arrangør: Drammen Flyklubb/seil Norges Cup III, mai, Notodden Påmeldingsfrist: Søndag 16. mai. Briefing: Lørdag 22. mai. kl Deltakeravgift 400,- Arrangør: Sandefjord SFK Norges Cup IV / FjordGlide, juli, Voss Påmeldingsfrist: Søndag 11.juli. Briefing: Torsdag 15. juli kl Deltakeravgift 500,-. Arrangør: Os Aero Klubb / Voss Flyklubb Norges Cup V, august, Frya Påmeldingsfrist: Søndag 1. august. Briefing: Torsdag 5. august kl Deltakeravgift 500,- Arrangør: S/NLF. Norges Cup VI, august, Oppdal Påmeldingsfrist: Søndag 15. august. Briefing: fredag 20. august kl Deltakeravgift 400,- Arrangør NTH Flyklubb. Vel møtt til årets konkurranser! Steinar Øksenholt Fagsjef S/NLF/NAK Side 8 av 8

en for Paragliding, Distanse.)

en for Paragliding, Distanse.) Reglement for NorgesCup i Paragliding (XC) 2012 (Revisjon B, 3.februar, 2012, siste endring i BLÅTT ) 1. Innledning 1.1 Formål Formålet med dette reglementet er gjennom et åpent nasjonalt mesterskap Å

Detaljer

Da gjenstår det bare å ønske deg og ditt lag velkommen til Kristiansand, og vi gleder oss til å ta dere godt i mot! Hilsen Kristiansand Pirates

Da gjenstår det bare å ønske deg og ditt lag velkommen til Kristiansand, og vi gleder oss til å ta dere godt i mot! Hilsen Kristiansand Pirates 2015 Helgene 05.juni 07.juni (Ungdom/Junior) og 12.-14. juni (Senior) inviterer Kristiansand Pirates nok en gang til den tradisjonsrike turneringen Pirates Cup i Kristiansand. Etter en vellykket Pirates

Detaljer

NIHF Stevnestruktur for 2015

NIHF Stevnestruktur for 2015 NIHF Stevnestruktur for 2015 NIHF Stevnestruktur for 2015... 1 1. Formål.... 2 2. Gyldighet og tidsfrister.... 2 2.1 Stevnestrukturen... 2 2.2 Terminliste... 2 3. Generelle retningslinjer... 2 3.1 Stevnehåndbok...

Detaljer

Velkommen til Storhamar Cup 2015!

Velkommen til Storhamar Cup 2015! storhamarcup.no Velkommen til Storhamar Cup 2015! Velkommen til Hamar, Vikingskipet og Stangehallen og en cup-helg med håndball og samhold. Sammen med 10.000 andre barn, unge, trenere, foreldre og publikum

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2015

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2015 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2015 Fredrikstad, Kongstenhallen Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Kongstensvømmerne, på vegne

Detaljer

Regelverk for konkurranser i akro Paragliding - Revisjon 2.7.0-13.des. 2008 Side 1/20

Regelverk for konkurranser i akro Paragliding - Revisjon 2.7.0-13.des. 2008 Side 1/20 Regelverk for konkurranser i akro Paragliding - Revisjon 2.7.0-13.des. 2008 Side 1/20 1. Innledning 1.1. Formål a. Formålet med dette reglementet er at gjennom et åpent nasjonalt mesterskap å legge til

Detaljer

Pirates Cup 2013... Da gjenstår det bare å ønske deg og ditt lag velkommen til Kristiansand, og gleder oss til å ta dere godt i mot!

Pirates Cup 2013... Da gjenstår det bare å ønske deg og ditt lag velkommen til Kristiansand, og gleder oss til å ta dere godt i mot! Pirates Cup 2013... Helgene 31. mai 2. juni (Ungdom/Junior) og 14.-16. juni (Senior) inviterer Kristiansand Pirates nok en gang til den tradisjonsrike turneringen Pirates Cup i Kristiansand. I fjor deltok

Detaljer

HÅNDBOK FOR JAKTPRØVEKOMITEER

HÅNDBOK FOR JAKTPRØVEKOMITEER HÅNDBOK FOR JAKTPRØVEKOMITEER Innhold: 0 Forord... 3 1 Informasjon fra Aktivitetsavdelingen i NKK... 4 1.1 Kontaktperson... 4 2 Søknad... 5 2.1 Beslutning på klubbplan, budsjett... 5 2.2 Generelt/frister...

Detaljer

Kunngjøring. Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Laser Radial og RS Feva 20.-21. september 2014

Kunngjøring. Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Laser Radial og RS Feva 20.-21. september 2014 Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Laser Radial og RS Feva 20.-21. september 2014 Kunngjøring Bærum Seilforening, Postboks 589, 1328 Høvik, sport@bseil.no ORGANISERENDE MYNDIGHET:

Detaljer

NASJONALE SPESIALREGLER CIRCUIT

NASJONALE SPESIALREGLER CIRCUIT NASJONALE SPESIALREGLER CIRCUIT 2015 1 Revidert Januar 2015 Innhold Innhold Innhold... 2 1. ANSVAR OG MYNDIGHET... 5 2. DEFINISJONER... 5 2.1 Spesialreglementer (SR)... 5 2.1.1 Regler for Norgesmesterskap

Detaljer

SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport

SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport Gyldig fra Januar 2015 Illustrasjoner gjengitt med EFRAs tillatelse. (c) Norges Motorsportforbund 2015 Dette reglementet beskriver generelle regler for samtlige

Detaljer

NM SNIPE 2010. Innbydelse og kunngjøring. Onsdag 30. juni - søndag 4. juli. Milde, Bergen. Fanafjorden / Korsfjorden

NM SNIPE 2010. Innbydelse og kunngjøring. Onsdag 30. juni - søndag 4. juli. Milde, Bergen. Fanafjorden / Korsfjorden NM SNIPE 2010 Onsdag 30. juni - søndag 4. juli Milde, Bergen Fanafjorden / Korsfjorden Innbydelse og kunngjøring NM Snipe 2010 Innbydelse og kunngjøring 1 Åpent Norgesmesterskap Snipe 2010 Onsdag 30. juni

Detaljer

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år.

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år. REGLER FOR NORGESMESTERSKAP(ENE) KLASSISK OG FUNK 1 Norgesmesterskap, heretter NM, skal arrangeres etter de til enhver tid gjeldende regler fra IWWF, med de tilføyelser som forefinnes i Region E&As Additional

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND Spesialreglement RADIOSTYRT MOTORSPORT Generelle regler

NORGES MOTORSPORTFORBUND Spesialreglement RADIOSTYRT MOTORSPORT Generelle regler NORGES MOTORSPORTFORBUND Spesialreglement RADIOSTYRT MOTORSPORT Generelle regler Illustrasjoner gjengitt med EFRAs tillatelse. (c) Norges Motorsportforbund 2009 Dette reglementet beskriver generelle regler

Detaljer

REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2013

REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2013 REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2013 PARAGRAF 1 1.1. Norgesmesterskap kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med NSF godkjent klasseklubb. 1.2 NSFs styre bestemmer

Detaljer

INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING

INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING 18. - 21. mars 2015 Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON NM bedrift 2015 - Skyting Luftrifle - luftpistol miniatyrrifle - Luftsprint Norges Bedriftsidrettsforbund i

Detaljer

REGLEMENT. Cheerleading og Cheerdance. Versjon september 2014.

REGLEMENT. Cheerleading og Cheerdance. Versjon september 2014. REGLEMENT Cheerleading og Cheerdance Versjon september 2014. Innhold Kapittel 1 - Reglementets gyldighet... 3 1-1 Omfang... 3 1-2 Definisjoner... 3 1-3 Ansvar... 3 1-4 Myndighet... 3 1-5 Generalklausul...

Detaljer

NBTFs Arrangementsmanual

NBTFs Arrangementsmanual NBTFs Arrangementsmanual HER SKAL JEG LAGE ET "ÅRSHJUL" SOM VISER DE FORSKJELLIGE STADIENE SOM TORE HAR LAGET STIGA NORGES CUP NM STIGA NORGESCUPFINALE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...

Detaljer

Lag-NM junior (jenter og gutter)

Lag-NM junior (jenter og gutter) LagNM junior (jenter og gutter) Turneringsbestemmelser 2015 Generelt LagNM for junior arrangeres i samarbeid mellom NGF og golfklubbene. NGFs regelkort 2015 skal benyttes i alle divisjoner. Målsetningen

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund NSFs spesielle bestemmelser SISTE OPPDATERING: 28.april 2013 Register/innhold OM DETTE DOKUMENTET... 1 1. FELLESBESTEMMELSER... 2 1. REGLEMENT... 2 2. STARTLISENS... 2 3. SØKNADER

Detaljer

NORGES MINIGOLF FORBUND. LOVER og REGLER

NORGES MINIGOLF FORBUND. LOVER og REGLER KAP 7 KONKURRANSER 7.1 Generelt Alle nasjonale konkurranser skal godkjennes av NMF og skal være åpne. 7.2 Åpne konkurranser Med mindre annet er angitt er alle konkurranser åpne. 7.3 Søknad om godkjennelse

Detaljer

Invitasjon. ITF Taekwon-Do Norgesmesterskap Landsmesterskap. for senior og junior. Kampsport tøyer dine grenser. Teknisk arrangør: Rogaland Taekwon-Do

Invitasjon. ITF Taekwon-Do Norgesmesterskap Landsmesterskap. for senior og junior. Kampsport tøyer dine grenser. Teknisk arrangør: Rogaland Taekwon-Do Invitasjon ITF Taekwon-Do Norgesmesterskap Landsmesterskap for senior og junior 2015 Arrangør: Norges Kampsportforbund Teknisk arrangør: Rogaland Taekwon-Do Julie Berge Mob 94 01 75 31 Julie@kampsport.no

Detaljer

NORSK OPTIMISTJOLLEKLUBB NORSK EUROPAJOLLEKLUBB NORSK BRETTSEILERKLUBB NORSK ZOOM 8 KLUBB NORSK LASERKLUBB NORSK 29 ER KLUBB

NORSK OPTIMISTJOLLEKLUBB NORSK EUROPAJOLLEKLUBB NORSK BRETTSEILERKLUBB NORSK ZOOM 8 KLUBB NORSK LASERKLUBB NORSK 29 ER KLUBB NORSK OPTIMISTJOLLEKLUBB NORSK EUROPAJOLLEKLUBB NORSK BRETTSEILERKLUBB NORSK ZOOM 8 KLUBB NORSK LASERKLUBB NORSK 29 ER KLUBB Veiledning til arrangement av Norgescup og rankingregatta og Klasseklubbenes

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015. Tid 6. til 8. Februar

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015. Tid 6. til 8. Februar Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015 Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Bergen Svømme- og Livredningsklubb, på vegne av Norges

Detaljer

Lag som tidligere ikke har deltatt, eller ikke deltok i foregående år, plasseres automatisk i laveste divisjon i regional avdeling

Lag som tidligere ikke har deltatt, eller ikke deltok i foregående år, plasseres automatisk i laveste divisjon i regional avdeling LagNM Turneringsbestemmelser 2015 Generelt LagNM arrangeres i samarbeid mellom NGF og golfklubbene og er forbundsturneringer. NGFs regelkort 2015 skal benyttes i alle divisjoner. Målsetningen med LagNM

Detaljer

ØVELSESPROGRAM FOR MESTERSKAP (ØPM)

ØVELSESPROGRAM FOR MESTERSKAP (ØPM) ØVELSESPROGRAM FOR MESTERSKAP (ØPM) ØPM inneholder en del spesielle forhold som kun gjelder mesterskap. Forhold som ikke er omtalt finnes i reglene for de respektive grener (BMX, Landevei, Terreng) Dersom

Detaljer

HÅNDBOK 20 15. Fotball OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser

HÅNDBOK 20 15. Fotball OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser HÅNDBOK 20 15 Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser Fotball OSLO FOTBALLKRETS 35039 GEVIR Spesialisten på fotballreiser Treningsleir Turnering Supportertur Avslutningstur Trenerseminar

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund NSFs spesielle bestemmelser SISTE OPPDATERING: 21. september 2014 Register/innhold 1 OM DETTE DOKUMENTET... 1 1. FELLESBESTEMMELSER... 2 1. REGLEMENT... 2 2. STARTLISENS... 2 3. SØKNADER

Detaljer

HÅNDBOK 20 14. Senior- og Ungdomsfotball. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser KR 100,-

HÅNDBOK 20 14. Senior- og Ungdomsfotball. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser KR 100,- Spesialisten på fotballreiser HÅNDBOK 2014 Senior- og Ungdomsfotball HÅNDBOK 20 14 Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser Senior- og Ungdomsfotball 35039 GEVIR OSLO FOTBALLKRETS 35039

Detaljer

GENERELLE REGLER FOR IDRETTEN

GENERELLE REGLER FOR IDRETTEN GENERELLE REGLER FOR IDRETTEN I Generelle internasjonale regler GE 1 Betingelser for å kunne delta i konkurranser GE 2 Internasjonale forhold GE 3 Konkurranser i utlandet GE 4 Ulovlig samkvem GE 5 Representasjon

Detaljer