Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk Pensumliste høst 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk Pensumliste høst 2009"

Transkript

1 Pensumliste høstsemesteret 2009 Oppdatert Dette er en pensumliste for alle emner, sortert på emnenavn og kode. Du finner emnenavn og kode for ditt studium i studiehåndboka Anvendt mikro, offentlig økonomi 3ØB682/SØB682 Faglærer: Kristin Stevik Ringstad, V. (2003). Offentlig økonomi og økonomisk politikk (5. utg.) [Oslo]: Cappelen akademisk forl. ISBN , Ri Ringstad, V. (2003). Offentlig økonomi og økonomisk politikk - Løsninger til oppgaver utg ISBN Ri Arbeidsrett og etikk 3ØJ352 Faglærer: Anne Oline Haugen Engelsrud, Gerd (2009) Styring og vern Oslo:Cappelen ISBN En NOU 1993:15 Forvaltningsetikk Arbeids- og organisasjonspsykologi 3SL202/SSA202/RSA202 Faglærer: Stig Holen Psykologi i organisasjon og ledelse; Geir Kaufmann og Astrid Kaufmann 3.utgave, fagbokforlaget, 5. opplag ISBN: Arbeids- og tariffrett 3SJ330 Faglærer: Anne Oline Haugen Engelsrud, G. (2009). Styring og vern : arbeidsrett i kommuner og fylkeskommuner (3. utg.). Oslo: Cappelen akademisk forl. ISBN En Bransjekunnskap 3ØR203 Faglærer: Jan Åge Gjerstad. Høylie, K. (2009). God regnskapsføringsskikk.oslo : Gyldendal akademisk forlag ISBN Hø Business strategy II 3ØM455 Faglærere: Daniela Lundesgaard Normann, R. (2001). Reframing business when the map changes the landscape. Chichester: Wiley. XVI ISBN No Porter, M. E. (1998). The competitive advantage of nations: with a new introduction. 1

2 Basingstoke: Macmillan Business. ISBN Po Consumer behaviour 3ØM305 Faglærer: Ellen Hertzberg Schiffman, L. G., Hansen, H., Kanuk, L. L., & Schiffman, L. G. (2008). Consumer behaviour: a European outlook. Harlow, England: Prentice Hall Financial Times. ISBN Sc Databaser og grensesnitt Faglærer: Tord Skanche 3ID162 Datahåndtering med samfunnsvitenskaplig metode 3ØD115 Faglærer: Harald Romstad Fuglseth, A. et al (2008). PC-bruk 1: for høyskoler og universiteter. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN Fu Johannessen A. et al (2006). Introduksjon til samfunnsvitenskaplig metode. Oslo: Abstrakt forlag. ISBN: Jo Romstad, Harald (2009). Kort innføring i Excel. Tilgjengelig på nett. Romstad, Harald (2007). Handouts fra forelesninger. Tilgjengelig på nett. Skancke, Tord Kristian (2007). Hansouts og dokumentasjon gjøres tilgjengelig på nett. Datahåndtering med samfunnsvitenskaplig metode 3ØD105 Faglærer: Harald Romstad Fuglseth, A. et al (2008). PC-bruk 1: for høyskoler og universiteter. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN Fu Johannessen A. et al (2006). Introduksjon til samfunnsvitenskaplig metode. Oslo: Abstrakt forlag. ISBN: Jo Romstad, Harald (2009). Kort innføring i Excel. Tilgjengelig på nett. Romstad, Harald (2007). Handouts fra forelesninger. Tilgjengelig på nett. Skancke, Tord Kristian (2007). Hansouts og dokumentasjon gjøres tilgjengelig på nett. Dugnad, ledelse og betydning 3ØID15 Faglærer: Anette Gjerskaug Enjolras, B., & Seippel, Ø. (2001). Norske idrettslag 2000: struktur, økonomi og frivillig 2

3 innsats. Oslo: Institutt for samfunnsforskning. ISBN En Seippel, Ø. (2003). Norske idrettslag 2002: kunnskap, ledelse og styring. Oslo: Institutt for samfunnsforskning. ISBN Se Seippel, Ø. (2006). Frivillig innsats i Oslo-idretten. Oslo: Institutt for samfunnsforskning. ISBN Se Wollebæk, D., Selle, P., & Lorentzen, H. (2000). Frivillig innsats. Bergen: Fagbokforl. ISBN Wo Elektronisk forretningsdrift 3ID168 Faglærer: Egil Evensen Etikk 3ØR215 Faglærer: Knut Gabrielsen Crane, A. & Matten, D. (2007). Business ethics managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization (2nd ed.). Oxford : Oxford University Press, ISBN Cr Carson, S. G. & Kosberg, N. (2003). Etisk forretning bedriftens samfunnsansvar. Oslo: Cappelen Akademisk. ISBN Ca Kvalnes, Ø. (2008). Se gorillaen, etikk i arbeid. (2. utg). Oslo: Universitetsforlaget. ISBN Kv Filmforståelse og filmproduksjon 3SP145 Faglærer: Jarle Leirpoll og Gry Rustad. Filmforståelse Generell filmteori: Stam, Robert (2000). Film theory. An introduction. Blackwell Publishing. ISBN St Filmanalyse og fortolkning Bakøy, Eva (2008). Retningslinjer for den filmvitenskaplige næranalysen i Filmanalytiske tradisjoner. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN Fi Kompendium Spesielle emner Melodrama (81 s) Elsasser,Thomas: Sounds of Tales and Fury: Observations on the Family Melodrama (30s) I Grant, Barry Keith (red) (2003) Film genre reader III. Austin, Tex University of 3

4 Texas Press. Koldbjørnsen, Tone Kristine (1999) Melodrama I Larsen, P og Hausken, L (red). Medievitenskap. Bind 2: Medier tekstteori og tekstanalyse. Bergen: Faktabokforlaget. (18 s). Mercer, John og Shingler, Martin (2004) Melodrama: Genre, Sensibility. London:Wallflowerpress. (kap.1 s.4-37). Estetisk filmteori (47 s) Balázs, Béla(1999[1924]) Fra Der sichbare Mensch i Hallvard J. Fossheim (red) Filmteori.En antologi. Oslo:Pax Forlag (12 s). Eisenstein, Sergej M.(1999) Filmformens dramaturgi i Hallvard J. Fossheim (red) Filmteori.En antologi. Oslo:Pax Forlag (15 s.) Basin, André(1991). Orson Welles: a critical view. Los Angeles : Acrobat Books (s 64-82) Identifikasjon/karakterkonstruksjon (50 sider) Smith, Murray (1999) Endrede tilstander : karakter og følelsesmessig respons i film i Hallvard J. Fossheim (red.) i Filmteori : en antologi s Bordwell, David (1999) Prinsipper og fremgangsmåter for den klassiske Hollywoodfilmens narrasjon i Hallvard J. Fossheim (red.) Filmteori : en antologi s McDonald, Paul (1995) Star studies i Approaches to popular film by Joanne Hollows and Mark Jancovich. Sjanger (ca 80 sider) Schatz, Thomas The Structual Influence: New Directions in Film Genre (11s) i Grant, Barry Keith (red) (2003) Film genre reader III Austin, Tex University of Texas Press. Schatz, Thomas (1981). Hollywood genres. Formulas, filmmaking and the studiosystem. Temple University Press McGraw Hill. (s 43-80) Schrader, Paul (1971) Notater om Film Noir i Bjørkly, A.(red) Filmkunstnere om film. Oslo: Oktober Forlag. Krutnik, Frank (1997) Something more than night: Tales of the Noir City i Clarke, D (red) The Cinematic City. London/New York: Routledge (20 s) Ideologikritikk (ca 56 sider): Mulvey, Laura (1999) Visuell nytelse og narrativ film i Hallvard J. Fossheim (red.) Filmteori : en antologi s

5 Taylor, Lisa (1995) From psychoanalytic feminism to popular feminism i Approaches to popular film Joanne Hollows and Mark Jancovich (red) s Wollen, Peter (1999) Godard og motfilmen: Vent d'est i Hallvard J. Fossheim (red.) Filmteori : en antologi i (11s). Comolli, Jean-Luc og Narboni, Jean (2004[1969]) Cinema/Ideology/Criticism i Leo Braudy og Marshall Cohen (red) Film theory and criticism. Introductory Readings: Oxford University Press. (s ). Film og tid og rom (ca 50 sider): Deluze, Giles (1999) L image-temps i Hallvard J. Fossheim (red.) 1999 i Filmteori : en antologi (10s). Natali, Maurizia 2006: The Course of the Empire. Sublime landscapes in the American Cinema I Lefebvre, Martin (red) Landscape and Film, New York: Routledge.(ca 30 sider). Greenaway, Peter (1992) Bare stedet, fortrinnsvis et arkitektonisk sted I Bjørkly, A. (red) Filmkunstnere om film. Oslo: Oktober Forlag. (10 s.) Støttelitteratur (om dokumentarfilmen): Szepessy, Andrew (2003) Dokumentarfilm: Idé, struktur og klassiske eksempler i Mediateknikk Filmer: Welles, Orson (1941) Citizen Kane. Wiseman, Len (2008) Die Hard 4 Andersson, Roy (2000) Sanger fra andre etasje Hawks, Howard (1946) The Big Sleep Anderson, Paul Thomas (2007) There will be blood Schumacher, Erik (1993) Falling Down Ikke pensum: Løchen, Erik (1972) Motforestilling. Filmproduksjon Meyer, T., & Meyer, C. (2008). Creating motion graphics with After Effects. Amsterdam: Focal Press. ISBN Me Kompendium Maschwitz, Stu. (2007) The DV rebel's guide: an all-digital approach to making killer action movies on the cheap. ISBN Kap 1 Video tutorials på Internett Andrew Kramer. (2007) Video Copilot Basic After Effects CS3 Training. 10 stk opplæringsvideoer, totalt 2t 20min video. 5

6 Anbefalt støttelitteratur: Christiansen, M. (2008). Adobe After Effects CS4 Visual Effects and Compositing studio techniques. Berkeley, Calif.: Adobe Press/Peachpit. ISBN (1 DVD- ROM i lomme) Maschwitz, Stu. (2007) The DV rebel's guide: an all-digital approach to making killer action movies on the cheap. ISBN Ma Forhandlinger i teori og praksis RSJ230 Faglærer: Eivind Merok Rognes, J. K. (2008). Forhandlinger (3. utg.). Oslo: Universitetsforl. ISBN Ro Forretningsengelsk 1 3ØE106 Faglærer: Mary Jack MacKenzie, I. (2002). English for business studies: a course for business studies and economics students: student's book (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN x. 428 Ma Audio CD set [lydopptak]. c plater (ca 103 min). ISBN Ma Sweeney, S. (2003). English for business communication: a short course consisting of five modules: cultural diversity and socializing, telephoning, presentations, meetings and negotiations (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press 428 Sw Forvaltningsrett 3SJ312 /RSJ212 Faglærer: Anne Oline Haugen Eckhoff, T., & Smith, E. (2006). Forvaltningsrett (8. utg.). Oslo: Universitetsforl. ISBN , Ec Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse 3ØB112/3ØB116 Faglærer: Harald Romstad Hoff, K. G. (2009). Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse (6. utg.). Oslo: Universitetsforl. ISBN , Ho Støttelitteratur: Hoff, Kjell Gunnar og Hoff, Jan Erik s. Arbeidsbok til grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse: oppgaver og løsningsforslag. ISBN Ho 6

7 Grunnleggende organisasjonsfag RSA122 (deltid) Faglærer: Åse Hole Jacobsen, D. I., & Thorsvik, J. (2007). Hvordan organisasjoner fungerer: innføring i organisasjon og ledelse (3. utg.). Bergen: Fagbokforl. ISBN Ja Grunnleggende regnskap 3ØR136 Faglærer: Asbjørn Nygaard Sending, A. (2005). Grunnleggende regnskap (2. utg.). Bergen: Fagbokforl. ISBN Se Grunnleggende statistikk 3MA525 Faglærer: Tore Nordseth Løvås, G. G. (2004). Statistikk for universiteter og høgskoler (2. utg.). Oslo: Universitetsforl. ISBN Kap Lø Innføring i lydproduksjon 3MP100 Faglærer: Ola Haampland Izhaki, Roey (2007) Mixing Audio: Concepts, Practices and Tools Focal Press ISBN Iz Massey, Howard (2000) Behind the Glass San Francisco: Backbeat Books ISBN Ma Moylan, William (2006) Understanding and Crafting the Mix: The Art of Recording Focal Press ISBN Mo Tilleggslitteratur: Buskin, Richard (1999) Inside tracks Spikebooks, New York ISBN I bestilling Eargle, John(2001) The Microphone Book Focal Press, Woburn, MA ISBN Ea Huber, David Miles & Williams, Philip (1998) Professional Microphone Techniques Mix Books, Vallejo, CA ISBN Hu Katz, Bob (2002) Mastering Audio, the art and the science Focal Press, Burlington MA ISBN Ka Owsinski, Bobby (2000) The Mastering Engineer s Handbook Mix Books ISBN Owsinski, Bobby (2006) The Recording Engineer's Handbook Boston, MA : Thomson Course Technology ISBN I bestilling Runstein, Robert & David Miles Huber (2005) Modern Recording Techniques, Focal Press 7

8 ISBN Hu Innføring i organisasjons- og ledelsesfag 3SA115 Faglærer: Monica Lervik, Stig Holen og Jens Petter Madsbu Bolman, L. G., Deal, T. E., & Thorbjørnsen, K. M. (2004). Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse: strukturer, sosiale relasjoner, politikk og symboler. Oslo: Gyldendal akademisk. Jacobsen, D. I., & Thorsvik, J. (2007). Hvordan organisasjoner fungerer. Bergen: Fagbokforl. Kaufmann, A., & Kaufmann, G. (2009). Psykologi i organisasjon og ledelse: Fagbokforlaget. Innovasjon, entreprenørskap og personlig utvikling 3ØI103 Faglærer: Lisbeth Dahl Berglund m. flere Innovasjon Forsth, L.-R. (2004). Praktisk nytenkning: systematisk og kreativ problemløsning. [Oslo]: Aquarius forlag. Forsth158.1 Fo Spilling, O. R. (red.). (2002). NyskapingsNorge. Bergen: Fagbokforlaget Ny Entreprenørskap Spilling, O. R., & Alsos, G. A. (red.). (2006). Entreprenørskap på norsk. Bergen: Fagbokforl En Personlig utvikling Kaufmann, A., & Kaufmann, G. (2009). Psykologi i organisasjon og ledelse: Fagbokforlaget Ka Anbefalt/støttelitteratur: Bjerke, B. (1989). Att skapa nya affärer. Lund: Studentlitteratur Bj Haug, S. H. (2005). Stigs bok om kreativitet: kreativ abc. Oslo: Schibsted Ha Kolvereid, L., & Thune-Holm, A. (1999). Gründerboken. Oslo: Cappelen akademisk forl Ko Lerdahl, E. (2007). Slagkraft: håndbok i idéutvikling. Oslo: Gyldendal akademisk Le 8

9 Internasjonale konflikter og konfliktløsning 3SV230 Faglærer: Knut Gabrielsen Baldersheim, Harald, Bernt Hagtvet og Knut Heidar (red.) (2001) Statsvitenskapelig utsyn. ISBN Østerud, Øyvind: Det 20. århundre den geopolitiske revolusjonen. Matlary, Janne Haaland: Utenrikspolitikk mellom real-politikk og idealpolitikk: Må vi velge? Nyhamar, Tore: Norge som fredsmegler 320 St Jovi, Jon og Arild Underdal (2003) Internasjonalt samarbeid og internasjonal organisasjon. Unntatt kap Oslo:Universitetsforlaget. ISBN Ho Hovi, Jon og Raino Malnes (red.) (2007) Anarki, normer og makt i Innføring i internasjonal politikk. Oslo:Abstrakt Forlag. Unntatt kap. 5, 15, 16. ISBN An Midgaard, Knut og Bjørn Erik Rasch (red.) (2004): Demokrati vilkår og virkning. Bergen:Fagbokforlaget ISBN Gleditsch, Nils Petter og Håvard Hegre: Fred og demokrati. -Midgaard, Knut: Overnasjonalitet og demokrati. -Føllesdal, Andreas: Internasjonale forpliktelser og demokrati i De Kompendium: Brown, Chris (2001) Understanding International Relations. London:Palgrave. 2. ed. Kap. 5. Power and Security. Kap. 6. The Balance of Power and War. Haynes, Jeffrey (2007) An Introduction to International Relations and Religion. Kap. 6 Religion, conflict, conflict resolution and peacebuilding. Essex:Pearson Education Limited. Mingst, Karen A. (2004) Essentials of International Relations. Kap. 1. Approaches to International Relations. Third Edition. New York:Norton. Nye, Jr, Joseph S. (2007) Understanding International Conflicts. An Introduction to Theory and History. Sixth Edition. New York:Pearson International Edition. Kap. 6. Interventions, Institutions, and Regional and Ethnic Conflicts. Roskin, Michael G. (2007) Countries and Concepts. Politics, Geography, Culture. Kap. 1. The Concept of Country. Ninth Edition. New Jersey:Pearson, Prentice Hall. Østerud, Øyvind (2007) Statsvitenskap. Oslo:Universitetsforlaget. Kap. 20. Statsvitenskap og internasjonal politikk, Kap. 26. Internasjonal politisk økonomi. International marketing 3ØM525 Faglærer: Daniela Lundesgaard Hollensen, S. (2007). Global marketing: a decision-oriented approach (4. utg.). Harlow: FT Prentice Hall. ISBN , Ho 9

10 Investering og finansiering 3ØB422 Faglærer: Christian Børresen Bøhren, Ø., & Gjærum, P. I. (2009). Prosjektanalyse (rev. utg). [Oslo] Bergen: Skarvet forl. Distribusjon: Fagbokforl. ISBN Kap. 4-7, 9-13 Best 3/3-09 Ps Støttelitteratur Bredesen, Ivar. (2005). Investering og finansiering (3. utg.). Oslo : Gyldendal akademisk ISBN Br Boye, Knut. (2006). Finansielle emner. (14. utg.). Oslo : Cappelen akademisk ISBN Bo Journalistikk 3SP120 Faglærer: Jarle Leirpoll Bech-Karlsen, J. (2000). Reportasjen (355 s.). Oslo: Universitetsforl. (Kap 8, 15 og 16) Be Michalsen, B. (2003). Presseetikk. Kristiansand: IJ-forlaget.ISBN: Mi Pedersen, F. (2001). Praktisk fototeknikk. I Fotojournalisten : praktisk fotojournalistikk. Kristiansand: IJ-forl Pe Kjendsli, V. (2008) Rett på sak! Lærebok i praktisk journalistikk. (230 s.) Kristiansand : Ijforlaget. ISBN Kj Kompendium (identisk med H-08) Clarke, Graham (1997): Kap.1, What is a Photograph. Kap.2, How Do We Read a Photograph.. Kap.8, Documentary Photography. I The Photograph. Oxford: Oxford University Press. (48 sider.) Eraker, Rune (2001) Øyeblikk av lys, Aschehoug: s (10 sider) Nilsson, Christian. (2005) Camera raw Så fungerar det digitala negativet, (s 56-59) Foto, nr. 5, Sandåker, Toralf. (2005) Digital Skarphet for utskrift, Skjerm og Trykk, (s 66-69), Fotografi, nr. 3, Leirpoll, Jarle. (2008) Video i praksis, 4. utg. (Lyden, s71-76, Lydredigering, s ) Kj Nettsider: Vær Varsom Plakaten Redaktørplakaten Tekstreklameplakaten 10

11 Kommunikasjon og kundebehandling 3SMA115 Faglærer: Lisbet Andreassen og Ole Jørgen Ranglund Andreassen, T. W. (2006). Kunderelasjoner: markedsføringens økonomiske ansvar. Oslo: Universitetsforl An Andreassen, T. W., & Selnes, F. (2001). Serviceheltene. [Nesbyen]: Stølen media An Dahl-Jørgensen, C., & Damman, S. (2000). Kjønn, arbeid og grensesetting blant kvinner i frontlinjeyrker. I B. Bjerring, P. Bottrup, H. Holt & V. Kold (red.), Hvor går grænsen?. [Fredriksberg]: Samfundslitteratur. ISBN: Hv. Ekstam, K. (2001). Håndbok i konflikthåndtering. [Oslo]: NKS forl Ek Forseth, U., Molden, T. H., & Rasmussen, B. (2002). Det nye arbeidslivet - et kundeliv. I U. Forseth & B. Rasmussen (red.), Arbeid for livet (s ). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN: Ar Frønes, I., & Brusdal, R. (2000). Kundesamfunnet. I I. Frønes & R. Brusdal (red.), På sporet av den nye tid: kulturelle varsler for en nær fremtid (s ). Bergen: Fagbokforl. ISBN: Fr Garsjø, O. (2001). Rolleteoriens grunnleggende begreper. I O. Garsjø (red.), Sosiologisk tenkemåte: en introduksjon for helse- og sosialarbeidere (s ). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN: Ga Knardahl, S. (2000). Arbeid, stress og helse. I S. Einarsen, A. Skogstad & O. H. Hellesøy (red.), Det Gode arbeidsmiljø: krav og utfordringer : et festskrift til Odd H. Hellesøy (s ). Bergen: Fagbokforl Go Matthiesen, S. B. (2000). Ildsjeler brenner ikke evig - om utbrenthet i arbeidslivet. I S. Einarsen, A. Skogstad & O. H. Hellesøy (red.), Det Gode arbeidsmiljø: krav og utfordringer : et festskrift til Odd H. Hellesøy (s ). Bergen: Fagbokforl Go Ohnstad, A. (1998). Den gode samtalen. Oslo: Samlaget Oh Pettersen, R. C., & Løkke, J. A. (2004). Veiledning i praksis: grunnleggende ferdigheter. (Kap. 4, 7-12) Oslo: Universitetsforl Pe Repstad, P. (2004). Hvorfor handler folk som de gjør? I P. Repstad (red.), Sosiologiske perspektiver for helse- og sosialarbeidere. Oslo: Universitetsforl Rep Weihe, H.-J. W. (1997). Relasjonsarbeid og kommunikasjon. [Oslo]: Tano Aschehoug We 11

12 Kommunikasjon og teknologi 3SP656 Faglærer: Inge Hermanrud, Jens Petter Madsbu og Aurilla Aurelie Arntzen Browning, L. D., Sætre, A. S., Stephens, K. K., & Sørnes, J. O. (2008). Information & communication technologies in action: Linking theory and narratives of practice. New York, NY: Routledge. ISBN In Vitenskaplige artikler som legges ut i Class Fronter. Kontrakter i musikkbransjen 3ØMU20 Faglærer: Rune Johannessen m/ flere Knoph, R., Lilleholt, K., & Andenæs, J. (2009). Knophs oversikt over Norges rett. ( 43-46, 70-75) Oslo: Universitetsforl Kn Berge, Ø. (2002). Platekontrakten: eksklusive overdragelser av utøverens rettigheter til eksemplarfremstilling og spredning. Institutt for rettsinformatikk, Oslo Co Dalchow, J., & Haugen, T. H. (2004). Hjelp, jeg er i popbransjen! [Oslo]: Norsk musikkråd Da Handouts: Sarah-Chanderia. Publishing Contracts. Oslo Kreativ forretningsstrategi (Music Management) 3ØM425 Faglærer: Rune Johannesen Løwendahl, B. R., Wenstøp, F., & Fjeldstad, Ø. D. (2003). Grunnbok i strategi (2. utg ). [Oslo]: Damm. ISBN , Lø Kunnskapsledelse i lærende organisasjoner 3SA135 Faglærer: Jan Merok Paulsen KØS 200-Ledelse og økonomistyring: Forkurs i regnskap: Sending, Aa (2008). Grunnleggende regnskap. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN I bestilling Kursdelen: Trykte artikler i kompendium Kunnskapsledelse i lærende organisasjoner: Paulsen, J. M. (2009). Kunnskapsledelse i lærende organisasjoner. Studiehefte 1-4. Rena: Høgskolen i Hedmark. Trykte artikler i kompendium Studieheftene er en revidert utgave av fjorårets fire, og distribueres som pdf filer til studentene. 12

13 Ledelse av offentlige servicevirksomheter 3SL512 Faglærer: Kristian Aasbrenn Fagets pensum består av to deler: 1: Obligatorisk pensum 2: Sjølvalgt pensum I høstsemesteret leses bare den obligatoriske delen av pensum. I vårsemesteret legges det i tillegg opp ca 250 sider sjølvalgt pensum i tilknytning til semesteroppgaven, OBLIGATORISK PENSUM Kjøpes: Echeverri, Per & Bo Edvardsson (2002). Marknadsföring i tjänstekonomin. Lund: Studentlitteratur. Hele boka unntatt kapitlene 6 og 9 (434 s). Tilgjengelig via Fronter (Startpakke): Andreassen, Tor Wallin (2006). Når ting går galt. I Serviceledelse. Planlegging og styring av sannhetens øyeblikk. 5. utg. (Kap 5, s ) Oslo. Gyldendal akademisk (42 s). Kommunenes sentralforbund (2007): Brukermedvirkning og brukerundersøkelser i norske kommuner. Resultater og erfaringer Olsen, Bennedichte C. Rappana (2005). Om å vite best sammen brukermedvirkning i helse- og sosialsektoren. I Stamsø, Mary Ann (red) Velferdsstaten i endring. Norsk helse- og sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre. (Kapittel 5 s ) Gyldendal Akademisk (25 s) Stamsø, Mary Ann (2005). New Public Management reformer i offentlig sektor. I Mary Ann Stamsø, (red): Velferdsstaten i endring. Norsk helse- og sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre. (s )Gyldendal Akademisk (18 s). Aasbrenn, Kristian (2004b). Etter smilekursene. To tekster om leverandør- og kunderoller i en modernisert tjenesteøkonomi. Høgskolen i Hedmark. Rapport 21 (50 s). Tilgjengelig på Fronter og i fulltekst på nettadressen: Aasbrenn, Kristian (2009). Tjenester som treffer. Betyr kvalitet noe annet i offentlig sektor? 13

14 Oslo. Universitetsforlaget ISBN (under publisering) 100 s Ledelse og styring av offentlige virksomheter 3SA510 Faglærer: Mona Strand m/flere Ledelse og styring av offentlige virksomheter. Del 1: NPM Rose, L., & Baldersheim, H. (2005). Det Kommunale laboratorium: teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering (2. utg.). Bergen: Fagbokforl. ISBN Ko Jacobsen, D. I. (1997). Administrasjonens makt: om forholdet mellom politikk og administrasjon, og administrasjonens rolle som politisk aktør. Bergen: Fagbokforl. ISBN Ja Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2004). Public management reform : a comparative analysis (2. utg.). Oxford: Oxford University Press. ISBN Po Kompendium Christensen, T. m.fl Forvaltning og Politikk. Universitetsforlaget. Utdrag kap. 2 og Fo Christensen, T og Lægreid, P. New Public Management i norsk forvaltning. I Tranøy og Østerud (red) (2001) Den fragmenterte staten. Kap 2. Oslo. Gyldendal Akademiske Fr Christensen, T. og P. Lægreid (red.) (2001). New Public Management. The Transformation of Ideas and Practice. Aldershot: Ashgate Ne Pollitt, C The Essential Public manager. Utvalgte deler. (40 sider) 351 Po Ledelse og styring av offentlige virksomheter. Del 2: Governance; Aars, J. m. fl. (2004): Styrt fragmentering og fragmentert styring. Rokkansenteret. (110 s) Finstad, N., & Aarsæther, N. (2003). Utviklingskommunen. Oslo: Kommuneforlaget. ISBN Hele boka utenom kap Ut Hofstede, G(1991): Organisationer och kulturer en interkulturell förståelse. Lund: Studentlitteratur. Kapitel 1-7 (200 s) Ho Kompendium Fimreite, A. L., T. Medalen og J. Aars (2005). By-governance. I A. L. Fimreite og T. Medalden (red.) Governance i norske storbyer, s Scandiavian Academic Press, Oslo Go Hermanrud, I Bygdeutviklingsstrategier. I Teigen, red. Bygdeutvikling: Historiske spor og framtidige vegval. 14

15 By Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk Mosley, M.J: Local Partnerships for Rural Development. The European Experience. Conclusions and Recommendations Lo Pierre, J & B.G. Peters: Governance, Politics and the State. Macmillan Introduction: What is Governance? og del III; Different ways to think about Governance. 320 Pe Ledelse og økonomistyring KSØ200 Faglærer: Jan Merok Paulsen Management av toppidrett 3ØMI10 Faglærer: Hoye, R., & Cuskelly, G. (2007). Sport governance. Oxford: Elsevier. ISBN Ho Kapitler fra følgende bøker: Gilson, C. (2003). Peak performance: inspirational business lessons from the world's top sports organizations. London: Profile Books. ISBN Kap. 1, 5 7 og Pe Hums, M. A., Barr, C. A., & Masteralexis, L. P. (2005). Principles and practice of sport management (2nd utg.). Boston: Jones and Bartlett. ISBN Kap. 2 6, 10, 11, 15, 17 og Pr Makroøkonomisk teori og politikk 3ØB622 Faglærer: Kristin Stevik Vale, P. H. (2007). Makroøkonomi: har vi kontroll med utviklingen? (2. utg.). Oslo: Abstrakt forl Kap. 1-18, 20 og Va Norske finansmarkeder: pengepolitikk og finansiell stabilitet. (2004). Oslo: Norges bank. ISBN Norges Banks Skriftserie nr. 34. Finnes også på Kap. 2, 3 og 7. Aktuelle lenker legges ut i Fronter. Supplerende litteratur: Gjedrem, Svein Prisstabilitet kommer ikke seilende på ei fjøl Tilgjengelig på Fidjestøl, Asbjørn Renter og rentemarginer Staff Memo nr. 2/2009, Norges Bank Tilgjengelig på 15

16 Olsen, Øystein og Skjæveland, Arent Handlingsregelen for bruk av oljeinntekter Hva gjør oljeinntekten med oss? Red. Arne Jon Isachsen, Cappelen Akademiske Isachsen, Arne Jon Finanskrisen den menneskelige faktor Workning Paper Series 2/09, BI 17 s. Grunnleggende litteratur som det kan være nyttig å starte med/lese parallelt med pensumboka: Holden, S. og Caspari N. (2007) Pareto 1: VG2 Samfunnsøkonomi 1 Cappelen forlag, Oslo Kap Ho Holden, S. og Hansen. R. G. (2008) Pareto 2: VG3 Samfunnsøkonomi 2 Cappelen forlag, Oslo Kap Ho Markedskommunikasjon 3ØM352 Faglærer: Medier og samfunn 3SP110 Faglærer: Nkosi Ndlela Gripsrud, J. (2007). Mediekultur, mediesamfunn (3. utg.). Oslo: Universitetsforl. ISBN Gr Følgende kap: Offentlighet og demokrati Kringkastingsmediene: teknologi, samfunn og politikk. Produksjon: sammenhenger og makt Påvirkning: medienes makt og publikums egenvilje Schwebs, T., & Østbye, H. (2007). Media i samfunnet (5. utg.). Oslo: Samlaget. ISBN Sc Kompendium Bastiansen, H. G & Syvertsen, T. (1994) Towards a Norwegian Television History. I I. Bondebjerg & F. Bono (red.) Nordic Television history, politics and aesthetics (s ). København: Universitetet. (33s) Eide, Martin (1999) Mot et institusjonelt perspektiv i Medievitenskap Bind 1: Medier institusjoner og historie (s ). Bergen: Fagbokforlaget. (15s) 16

17 Habermas-utdrag (1997). Offentlighetens sosiale strukturer i Borgelig offentlighet dens fremvekst og fall. Henimot en teori om det borgelige samfunn (s ). Oslo: Gyldendal. (27s) Mathiesen, Thomas (1983) Makten bak mediene i Makt og medier. En innføring i mediesosiologi (s 53-86). Oslo: Pax forlag A/S. (33s) Sejersted, Francis (2006)Ytringsfriheten og informasjonsfriheten, I Von der Lippe (red.) Medier, Politikk & Samfunn. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (s ) (14s) Bech-Karlsen, J (2006) Intimsfæren i medieoffentligheten, I Von der Lippe (red.) Medier, Politikk & Samfunn. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (s ) (22s) Syvertsen, T (2006) Målsettinger og Virkemidler i mediepolitikken, I Von der Lippe Lippe (red.) Medier, Politikk & Samfunn. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (s ) (25s) Waldahl, R (2003) Mediefunksjoner, I Waldahl R. Mediepåvirkning, Oslo: Gyldendal Akademisk (s ) (21s) Anbefalt støttelitteratur Norsk Mediebarometer: Bastiansen, & Dahl, H.F. (2003) Norsk Mediehistorie, Universitetetsforlaget Ba Waldahl, R. (2003) Mediepåvirkning, Oslo: Gyldendal Akademisk Wa Medierelasjoner 3SP364 Faglærer: Trond Scheistrøen Medierett 3SJ355 Faglærer:Anne Oline Haugen Helseth, Per, Felix Reimers, Toril Melander Stene og Ragnar Vik (2009) Immaterialrett Kapittel 1, 5 og 8 Oslo:Cappelen ISBN Im Berge, Ø. (2002). Platekontrakten: eksklusive overdragelser av utøverens rettigheter til eksemplarfremstilling og spredning. Institutt for rettsinformatikk, Oslo Co Medierett og personvern 3SJ360 Faglærer: Anne Oline Haugen Helseth, Per, Felix Reimers, Toril Melander Stene og Ragnar Vik (2009) Immaterialrett Oslo: Cappelen Kapittel 1, 5 og 8 ISBN Im Bing, Jon (2008) Ansvar for ytringer på nett Oslo : Universitetsforlaget ISBN Bi Schartum, Wiese og Lee Bygrave (2004) Personvern i informasjonssamfunnet 17

18 Fagbokforlaget 2004 ISBN Sc Medier og samfunn 3SP110 Faglærer: Multimedieproduksjon 3IM225 Faglærer: Jarle Leirpoll Pensum består kun av internett sider: HTML og CSS: Basic flash: Design/layout: Flash web design: Musikkbransjen 3ØMU110 Faglærer: Jarle Kristoffersen m. flere Dalchow, J., & Haugen, T. H. (2004). Hjelp, jeg er i popbransjen! [Oslo]: Norsk musikkråd Da Berge, Ø Berge, Ø. (2002). Platekontrakten: eksklusive overdragelser av utøverens rettigheter til eksemplarfremstilling og spredning. Institutt for rettsinformatikk, Oslo Co Jennings, D. (2007). Net, blogs, and rock 'n' roll: how digital discovery works and what it means for consumers, creators and culture. Boston: Nicholas Brealey Pub Handouts: Hull, G. P. (2004). The recording industry (2. utg.). New York: Routledge. ISBN x, Kap Hu 18

19 Bennett, Shank & Toynbee (2006). The Popular Music Studies Reader. London & New York: Rotledge. ISBN Po Cunningham, Mark (1998). Good Vibration. A History of Record Production. Edinburgh: Edinburgh University press. ISBN I bestilling Gripsrud, Jostein (2002). Populærmusikken i kulturpolitikken. Rapport nr 30, Oslo: Norsk Kulturråd. ISBN Po Frith, Simon (1996). Performing Rites. On the Value of Popular Music. Oxford: Oxford University Press. ISBN Fr Holt, Fabian (2007).Genre in Popular Music. Chicago: Chigago University Press. ISBN Ho Massey, Howard (2000). Behind the Glass. Top Record Produceres Tell How They Craft the Hits. San Francisco: Miller Freeman Books. ISBN Ma Middleton, Richard (2000). Reading Pop. Approaches to Textual Analysis in Popular Music. Oxford: Oxford University Press. ISBN Re Negus, Keith (1996). Popular Music in Theory: An Introduction. London: Polity Press. ISBN Ne Skårberg, Odd (2005). «Populærmusikk som minner, historieentreprise og klanglig resonans: We collect records so you don t have to», Studia Musicologica Norvegica, vol. 31, Oslo Universitetsforlaget. Kan kun leses på høgskolens maskiner. Warner, Timothy (2003). Pop Music, Technology and Creativity: Trevor Horn and the Digtal Revolution. Aldershot: Ashgate. ISBN Wa Jennings, David (2007). Net, Blogs and Rock 'n' Roll: How Digital Discovery Works and 19

20 What It Means for Consumers, Creators and Culture. Boston: Nicholas Brealey Publ. ISBN / Je Musikk- og kulturforståelse 3MP110 Faglærer: Ole Haampland Musikkproduktet 3ØMU15 Faglærer: Jarle Kristoffersen m/flere Deles ut av faglærer Organisasjonslære og krisehåndtering 3SK100 Faglærer: Bengt Sæther m/flere Jacobsen, Dag Ingvar og Jan Thorsvik (2007): Hvordan organisasjoner fungerer. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: , h. 3. utgave. 240 sider Ja Johansen, Winni og Finn Frandsen (2007): Krisekommunikation - Når virksomhedens omdømme og image er truet. Fredriksberg: Samfundslitteratur: København. ISBN: Jo Repstad, Pål (red.)(2004): Dugnadsånd og forsvarsverker tverretatlig samarbeid i teori og praksis. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: Du Aven, Terje, Willy Røed og Herman Steen Wienke (2008): Risikoanalyse: Prinsipper og metoder, med anvendelser. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: Av Politidirektoratet (2007): Politiets beredskapssystem, del 1 (PBS 1): Håndbok i krisehåndtering, - Oslo: Politidirektoratet. (POD - publikasjon; 4/2007). Bøkene lånes ut fra klassesett. Førland, Tor Egil (1996): Drøft: Lærebok i oppgaveskriving. Oslo: Ad Notam Gyldendal. ISBN: , Fø Stortingsmelding 22 ( ). Det Konglige Justis og Politidepartement. Samfunnssikkerhet. Samvirke og samordning Stortingsmeldingen finnes som pdf-fil her: Organisasjon- og ledelsesteori 3SA602 Faglærer: Bengt Sæther m/flere Hatch, M. J. (2001). Organisasjonsteori: moderne, symbolske og postmoderne perspektiver. 20

Pensumliste vårsemesteret 2010

Pensumliste vårsemesteret 2010 Pensumliste vårsemesteret 2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi 3SA202/RSA202 Faglærer: Monica Lervik Kaufmann, G., & Kaufmann, A. (2009). Psykologi i organisasjon og ledelse. Bergen: Fagbokforlaget.

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2013

Pensumliste vårsemesteret 2013 Pensumliste vårsemesteret 2013 Merk: - masteremner er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på masterstudiene. - emnekode for de emner du skal ta finner du i din utdanningsplan på studentweb.

Detaljer

Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A

Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A ANVENDT MIKROØKONOMI Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A Å gi studentene en innføring i hvordan mikroøkonomi kan anvendes på konkrete problemstillinger

Detaljer

Master of Public Administration, mastergradsstudium

Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration 120 studiepoeng Dato for godkjenning 03.12.2013, dekan, avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse Gjelder for studenter

Detaljer

Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år. Studiesenteret/Hamar/Nett- og samling, Rena

Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år. Studiesenteret/Hamar/Nett- og samling, Rena Pensumliste høst 2013 for desentraliserte studier. Hamar. Nett- og samling, Rena. Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år. /Hamar/Nett- og samling, Rena Virksomhetens økonomi SBED100 / HBED100 / NBED100 Faglærer:

Detaljer

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-08/15 Etablering av mastergrad innenfor fagområdet Ph.d. i økonomistyring Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014

Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014 Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014 Å rsstudium i bedriftsøkonomi 1. å r (Studiesenteret/Hamar/Nett & samling

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium i verdibasert endringsledelse (60 studiepoeng) Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)

Studieplan for. Årsstudium i verdibasert endringsledelse (60 studiepoeng) Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) 1 Studieplan for Årsstudium i verdibasert endringsledelse (60 studiepoeng) Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Innholdsfortegnelse Studietilbud... 3 Studiets hovedmålsetning... 3 Målgruppe og opptakskrav...

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Studieplan 2012/2013 Reiselivsledelse, bachelorstudium Norsk namn Reiselivsledelse, bachelorstudium Engelsk namn Tourism management Undervisningsspråk Norsk Studiepoeng 180 Normert studietid 3 år Innleiing

Detaljer

Forord. Bergen, mai 2007. Tor Fredriksen Instituttstyrer

Forord. Bergen, mai 2007. Tor Fredriksen Instituttstyrer Forord Institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole presenterer i det følgende sin årsmelding for 2006. Fjoråret var preget av stor aktivitet. Våren 2006 ble masterprofilene ved NHH evaluert,

Detaljer

Iselin Theien, Rolf K. Andersen, Ole Alexander Opdalshei og Håkon Lorentzen Frivillige organisasjoner. En kommentert bibliografi 2006

Iselin Theien, Rolf K. Andersen, Ole Alexander Opdalshei og Håkon Lorentzen Frivillige organisasjoner. En kommentert bibliografi 2006 Iselin Theien, Rolf K. Andersen, Ole Alexander Opdalshei og Håkon Lorentzen Frivillige organisasjoner En kommentert bibliografi 2006 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2006 ISF 2006 Rapport 2006:9 Institutt

Detaljer

Master i interkulturelt arbeid MIKA

Master i interkulturelt arbeid MIKA Master i interkulturelt arbeid MIKA 2015-2016 Innholdsfortegnelse Erfaringsbasert Master i interkulturelt arbeid (MIKA)... 3 Målgruppe... 3 Studiebeskrivelse... 3 Læringsutbytte... 3 Opptakskrav... 4 Studiets

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i markedsføring. Kull 2014

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i markedsføring. Kull 2014 Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i markedsføring Kull 2014 HBV Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no Handelshøyskolen og

Detaljer

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Side 1/70 Fagplan Studieår 2014 2017, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 HBV - Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår Studieplan Studieår 2014 2017 1., 2. og 3. studieår HBV Handelshøyskolen og fakultet for. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no 2014 2017 Side 2/6 Endringshistorikk

Detaljer

Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag

Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag 2015 CAPPELEN DAMM AS, 2015 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med CAPPELEN

Detaljer

Økonomi, organisasjon og ledelse, It, Arbeidsliv. Nyheter 2010

Økonomi, organisasjon og ledelse, It, Arbeidsliv. Nyheter 2010 Økonomi, organisasjon og ledelse, It, Arbeidsliv Nyheter 2010 Bedriftsøkonomi Ivar Bredesen Utdrag fra Investering og finansiering Utdrag fra Investering og finansiering er tilpasset kurset Finans og økonomistyring

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Studieplan 2012/2013 Eiendomsmegling, bachelorstudium Norsk namn Eiendomsmegling, bachelorstudium Engelsk namn Real Estate Management Undervisningsspråk Norsk Studiepoeng 180 Normert studietid 3 år Innleiing

Detaljer

STUDIEPLAN studieår 2007 2010. Bachelor i Visuell Kommunikasjon. kull 2007

STUDIEPLAN studieår 2007 2010. Bachelor i Visuell Kommunikasjon. kull 2007 Side 1/64 STUDIEPLAN studieår Bachelor i Visuell Kommunikasjon kull 2007 HiBu - Avd for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/64 Revidert

Detaljer

Eksportmarkedsføring (Bachelor)

Eksportmarkedsføring (Bachelor) Eksportmarkedsføring (Bachelor) Grad Bachelor Studiepoeng 180 Varighet Tre år Heltid/deltid Heltid Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur Studieprogramansvarlig Harald Aaker E-postadresse

Detaljer

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014. Bachelor i Visuell Kommunikasjon

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014. Bachelor i Visuell Kommunikasjon FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014 Bachelor i Visuell Kommunikasjon Kull 2011 HiBu - Avd for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/62 Dato

Detaljer

Bachelor i revisjonsfag

Bachelor i revisjonsfag FAGPLAN Bachelor i revisjonsfag 180 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 04.11.08 Studiet er etablert: 25.05.92 A OVERORDNA OMTALE AV STUDIET 1. Innleiing Bachelor i revisjonsfaget er eit treårig

Detaljer

Eksportmarkedsføring (Bachelor)

Eksportmarkedsføring (Bachelor) Eksportmarkedsføring (Bachelor) Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur Studieprogramansvarlig Einar Torrissen E-postadresse einar.torrissen@hibo.no Opptakskrav Generell studiekompetanse

Detaljer

Kildebruk og referanseteknikk

Kildebruk og referanseteknikk Kildebruk og referanseteknikk En veiledning for studenter ved Handelshøyskolen BI Etter Chicago B, 16. utg. (Forfatter-år-stilen) Handelshøyskolen BI Biblioteket Sist oppdatert 2. juli 2014 Utarbeidet

Detaljer

REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR

REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR Emnekode BØA3035 Faglig nivå/studieprogram Bachelor i revisjon obligatorisk REV Emneansvarlig Asbjørn O. Pedersen Studiepoeng 5 Semester Vår i moduler Undervisningsspråk

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: 4-2 Plan for studiet Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and

Detaljer

VISJON. «BI skal være en ledende forskningsbasert handelshøyskole i Europa med livslang læring som grunntanke»

VISJON. «BI skal være en ledende forskningsbasert handelshøyskole i Europa med livslang læring som grunntanke» ÅRSRAPPORT 2005 1 VISJON «BI skal være en ledende forskningsbasert handelshøyskole i Europa med livslang læring som grunntanke» Innhold 3 Rektors ord: På lag med samfunnet 4 Kort om BI/Nøkkeltall 5 Begivenheter

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 37/11 Skal gjelde kullet 2010-13 Sist oppdatert 17.2.12

Vedtatt i UUV-sak 37/11 Skal gjelde kullet 2010-13 Sist oppdatert 17.2.12 EMNEBESKRIVELSE STV2100 Strategi for vekst Spesialisering 1. Studier Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring Bachelor i Reiseliv 2. Semester 4.semester 3. Antall

Detaljer

Varme visjoner og frosne fremskritt. Om fryseteknologi i Norge, ca. 1920-1965

Varme visjoner og frosne fremskritt. Om fryseteknologi i Norge, ca. 1920-1965 Terje Finstad Varme visjoner og frosne fremskritt. Om fryseteknologi i Norge, ca. 1920-1965 Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, september 2011 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer