Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk Pensumliste høst 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk Pensumliste høst 2009"

Transkript

1 Pensumliste høstsemesteret 2009 Oppdatert Dette er en pensumliste for alle emner, sortert på emnenavn og kode. Du finner emnenavn og kode for ditt studium i studiehåndboka Anvendt mikro, offentlig økonomi 3ØB682/SØB682 Faglærer: Kristin Stevik Ringstad, V. (2003). Offentlig økonomi og økonomisk politikk (5. utg.) [Oslo]: Cappelen akademisk forl. ISBN , Ri Ringstad, V. (2003). Offentlig økonomi og økonomisk politikk - Løsninger til oppgaver utg ISBN Ri Arbeidsrett og etikk 3ØJ352 Faglærer: Anne Oline Haugen Engelsrud, Gerd (2009) Styring og vern Oslo:Cappelen ISBN En NOU 1993:15 Forvaltningsetikk Arbeids- og organisasjonspsykologi 3SL202/SSA202/RSA202 Faglærer: Stig Holen Psykologi i organisasjon og ledelse; Geir Kaufmann og Astrid Kaufmann 3.utgave, fagbokforlaget, 5. opplag ISBN: Arbeids- og tariffrett 3SJ330 Faglærer: Anne Oline Haugen Engelsrud, G. (2009). Styring og vern : arbeidsrett i kommuner og fylkeskommuner (3. utg.). Oslo: Cappelen akademisk forl. ISBN En Bransjekunnskap 3ØR203 Faglærer: Jan Åge Gjerstad. Høylie, K. (2009). God regnskapsføringsskikk.oslo : Gyldendal akademisk forlag ISBN Hø Business strategy II 3ØM455 Faglærere: Daniela Lundesgaard Normann, R. (2001). Reframing business when the map changes the landscape. Chichester: Wiley. XVI ISBN No Porter, M. E. (1998). The competitive advantage of nations: with a new introduction. 1

2 Basingstoke: Macmillan Business. ISBN Po Consumer behaviour 3ØM305 Faglærer: Ellen Hertzberg Schiffman, L. G., Hansen, H., Kanuk, L. L., & Schiffman, L. G. (2008). Consumer behaviour: a European outlook. Harlow, England: Prentice Hall Financial Times. ISBN Sc Databaser og grensesnitt Faglærer: Tord Skanche 3ID162 Datahåndtering med samfunnsvitenskaplig metode 3ØD115 Faglærer: Harald Romstad Fuglseth, A. et al (2008). PC-bruk 1: for høyskoler og universiteter. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN Fu Johannessen A. et al (2006). Introduksjon til samfunnsvitenskaplig metode. Oslo: Abstrakt forlag. ISBN: Jo Romstad, Harald (2009). Kort innføring i Excel. Tilgjengelig på nett. Romstad, Harald (2007). Handouts fra forelesninger. Tilgjengelig på nett. Skancke, Tord Kristian (2007). Hansouts og dokumentasjon gjøres tilgjengelig på nett. Datahåndtering med samfunnsvitenskaplig metode 3ØD105 Faglærer: Harald Romstad Fuglseth, A. et al (2008). PC-bruk 1: for høyskoler og universiteter. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN Fu Johannessen A. et al (2006). Introduksjon til samfunnsvitenskaplig metode. Oslo: Abstrakt forlag. ISBN: Jo Romstad, Harald (2009). Kort innføring i Excel. Tilgjengelig på nett. Romstad, Harald (2007). Handouts fra forelesninger. Tilgjengelig på nett. Skancke, Tord Kristian (2007). Hansouts og dokumentasjon gjøres tilgjengelig på nett. Dugnad, ledelse og betydning 3ØID15 Faglærer: Anette Gjerskaug Enjolras, B., & Seippel, Ø. (2001). Norske idrettslag 2000: struktur, økonomi og frivillig 2

3 innsats. Oslo: Institutt for samfunnsforskning. ISBN En Seippel, Ø. (2003). Norske idrettslag 2002: kunnskap, ledelse og styring. Oslo: Institutt for samfunnsforskning. ISBN Se Seippel, Ø. (2006). Frivillig innsats i Oslo-idretten. Oslo: Institutt for samfunnsforskning. ISBN Se Wollebæk, D., Selle, P., & Lorentzen, H. (2000). Frivillig innsats. Bergen: Fagbokforl. ISBN Wo Elektronisk forretningsdrift 3ID168 Faglærer: Egil Evensen Etikk 3ØR215 Faglærer: Knut Gabrielsen Crane, A. & Matten, D. (2007). Business ethics managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization (2nd ed.). Oxford : Oxford University Press, ISBN Cr Carson, S. G. & Kosberg, N. (2003). Etisk forretning bedriftens samfunnsansvar. Oslo: Cappelen Akademisk. ISBN Ca Kvalnes, Ø. (2008). Se gorillaen, etikk i arbeid. (2. utg). Oslo: Universitetsforlaget. ISBN Kv Filmforståelse og filmproduksjon 3SP145 Faglærer: Jarle Leirpoll og Gry Rustad. Filmforståelse Generell filmteori: Stam, Robert (2000). Film theory. An introduction. Blackwell Publishing. ISBN St Filmanalyse og fortolkning Bakøy, Eva (2008). Retningslinjer for den filmvitenskaplige næranalysen i Filmanalytiske tradisjoner. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN Fi Kompendium Spesielle emner Melodrama (81 s) Elsasser,Thomas: Sounds of Tales and Fury: Observations on the Family Melodrama (30s) I Grant, Barry Keith (red) (2003) Film genre reader III. Austin, Tex University of 3

4 Texas Press. Koldbjørnsen, Tone Kristine (1999) Melodrama I Larsen, P og Hausken, L (red). Medievitenskap. Bind 2: Medier tekstteori og tekstanalyse. Bergen: Faktabokforlaget. (18 s). Mercer, John og Shingler, Martin (2004) Melodrama: Genre, Sensibility. London:Wallflowerpress. (kap.1 s.4-37). Estetisk filmteori (47 s) Balázs, Béla(1999[1924]) Fra Der sichbare Mensch i Hallvard J. Fossheim (red) Filmteori.En antologi. Oslo:Pax Forlag (12 s). Eisenstein, Sergej M.(1999) Filmformens dramaturgi i Hallvard J. Fossheim (red) Filmteori.En antologi. Oslo:Pax Forlag (15 s.) Basin, André(1991). Orson Welles: a critical view. Los Angeles : Acrobat Books (s 64-82) Identifikasjon/karakterkonstruksjon (50 sider) Smith, Murray (1999) Endrede tilstander : karakter og følelsesmessig respons i film i Hallvard J. Fossheim (red.) i Filmteori : en antologi s Bordwell, David (1999) Prinsipper og fremgangsmåter for den klassiske Hollywoodfilmens narrasjon i Hallvard J. Fossheim (red.) Filmteori : en antologi s McDonald, Paul (1995) Star studies i Approaches to popular film by Joanne Hollows and Mark Jancovich. Sjanger (ca 80 sider) Schatz, Thomas The Structual Influence: New Directions in Film Genre (11s) i Grant, Barry Keith (red) (2003) Film genre reader III Austin, Tex University of Texas Press. Schatz, Thomas (1981). Hollywood genres. Formulas, filmmaking and the studiosystem. Temple University Press McGraw Hill. (s 43-80) Schrader, Paul (1971) Notater om Film Noir i Bjørkly, A.(red) Filmkunstnere om film. Oslo: Oktober Forlag. Krutnik, Frank (1997) Something more than night: Tales of the Noir City i Clarke, D (red) The Cinematic City. London/New York: Routledge (20 s) Ideologikritikk (ca 56 sider): Mulvey, Laura (1999) Visuell nytelse og narrativ film i Hallvard J. Fossheim (red.) Filmteori : en antologi s

5 Taylor, Lisa (1995) From psychoanalytic feminism to popular feminism i Approaches to popular film Joanne Hollows and Mark Jancovich (red) s Wollen, Peter (1999) Godard og motfilmen: Vent d'est i Hallvard J. Fossheim (red.) Filmteori : en antologi i (11s). Comolli, Jean-Luc og Narboni, Jean (2004[1969]) Cinema/Ideology/Criticism i Leo Braudy og Marshall Cohen (red) Film theory and criticism. Introductory Readings: Oxford University Press. (s ). Film og tid og rom (ca 50 sider): Deluze, Giles (1999) L image-temps i Hallvard J. Fossheim (red.) 1999 i Filmteori : en antologi (10s). Natali, Maurizia 2006: The Course of the Empire. Sublime landscapes in the American Cinema I Lefebvre, Martin (red) Landscape and Film, New York: Routledge.(ca 30 sider). Greenaway, Peter (1992) Bare stedet, fortrinnsvis et arkitektonisk sted I Bjørkly, A. (red) Filmkunstnere om film. Oslo: Oktober Forlag. (10 s.) Støttelitteratur (om dokumentarfilmen): Szepessy, Andrew (2003) Dokumentarfilm: Idé, struktur og klassiske eksempler i Mediateknikk Filmer: Welles, Orson (1941) Citizen Kane. Wiseman, Len (2008) Die Hard 4 Andersson, Roy (2000) Sanger fra andre etasje Hawks, Howard (1946) The Big Sleep Anderson, Paul Thomas (2007) There will be blood Schumacher, Erik (1993) Falling Down Ikke pensum: Løchen, Erik (1972) Motforestilling. Filmproduksjon Meyer, T., & Meyer, C. (2008). Creating motion graphics with After Effects. Amsterdam: Focal Press. ISBN Me Kompendium Maschwitz, Stu. (2007) The DV rebel's guide: an all-digital approach to making killer action movies on the cheap. ISBN Kap 1 Video tutorials på Internett Andrew Kramer. (2007) Video Copilot Basic After Effects CS3 Training. 10 stk opplæringsvideoer, totalt 2t 20min video. 5

6 Anbefalt støttelitteratur: Christiansen, M. (2008). Adobe After Effects CS4 Visual Effects and Compositing studio techniques. Berkeley, Calif.: Adobe Press/Peachpit. ISBN (1 DVD- ROM i lomme) Maschwitz, Stu. (2007) The DV rebel's guide: an all-digital approach to making killer action movies on the cheap. ISBN Ma Forhandlinger i teori og praksis RSJ230 Faglærer: Eivind Merok Rognes, J. K. (2008). Forhandlinger (3. utg.). Oslo: Universitetsforl. ISBN Ro Forretningsengelsk 1 3ØE106 Faglærer: Mary Jack MacKenzie, I. (2002). English for business studies: a course for business studies and economics students: student's book (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN x. 428 Ma Audio CD set [lydopptak]. c plater (ca 103 min). ISBN Ma Sweeney, S. (2003). English for business communication: a short course consisting of five modules: cultural diversity and socializing, telephoning, presentations, meetings and negotiations (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press 428 Sw Forvaltningsrett 3SJ312 /RSJ212 Faglærer: Anne Oline Haugen Eckhoff, T., & Smith, E. (2006). Forvaltningsrett (8. utg.). Oslo: Universitetsforl. ISBN , Ec Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse 3ØB112/3ØB116 Faglærer: Harald Romstad Hoff, K. G. (2009). Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse (6. utg.). Oslo: Universitetsforl. ISBN , Ho Støttelitteratur: Hoff, Kjell Gunnar og Hoff, Jan Erik s. Arbeidsbok til grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse: oppgaver og løsningsforslag. ISBN Ho 6

7 Grunnleggende organisasjonsfag RSA122 (deltid) Faglærer: Åse Hole Jacobsen, D. I., & Thorsvik, J. (2007). Hvordan organisasjoner fungerer: innføring i organisasjon og ledelse (3. utg.). Bergen: Fagbokforl. ISBN Ja Grunnleggende regnskap 3ØR136 Faglærer: Asbjørn Nygaard Sending, A. (2005). Grunnleggende regnskap (2. utg.). Bergen: Fagbokforl. ISBN Se Grunnleggende statistikk 3MA525 Faglærer: Tore Nordseth Løvås, G. G. (2004). Statistikk for universiteter og høgskoler (2. utg.). Oslo: Universitetsforl. ISBN Kap Lø Innføring i lydproduksjon 3MP100 Faglærer: Ola Haampland Izhaki, Roey (2007) Mixing Audio: Concepts, Practices and Tools Focal Press ISBN Iz Massey, Howard (2000) Behind the Glass San Francisco: Backbeat Books ISBN Ma Moylan, William (2006) Understanding and Crafting the Mix: The Art of Recording Focal Press ISBN Mo Tilleggslitteratur: Buskin, Richard (1999) Inside tracks Spikebooks, New York ISBN I bestilling Eargle, John(2001) The Microphone Book Focal Press, Woburn, MA ISBN Ea Huber, David Miles & Williams, Philip (1998) Professional Microphone Techniques Mix Books, Vallejo, CA ISBN Hu Katz, Bob (2002) Mastering Audio, the art and the science Focal Press, Burlington MA ISBN Ka Owsinski, Bobby (2000) The Mastering Engineer s Handbook Mix Books ISBN Owsinski, Bobby (2006) The Recording Engineer's Handbook Boston, MA : Thomson Course Technology ISBN I bestilling Runstein, Robert & David Miles Huber (2005) Modern Recording Techniques, Focal Press 7

8 ISBN Hu Innføring i organisasjons- og ledelsesfag 3SA115 Faglærer: Monica Lervik, Stig Holen og Jens Petter Madsbu Bolman, L. G., Deal, T. E., & Thorbjørnsen, K. M. (2004). Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse: strukturer, sosiale relasjoner, politikk og symboler. Oslo: Gyldendal akademisk. Jacobsen, D. I., & Thorsvik, J. (2007). Hvordan organisasjoner fungerer. Bergen: Fagbokforl. Kaufmann, A., & Kaufmann, G. (2009). Psykologi i organisasjon og ledelse: Fagbokforlaget. Innovasjon, entreprenørskap og personlig utvikling 3ØI103 Faglærer: Lisbeth Dahl Berglund m. flere Innovasjon Forsth, L.-R. (2004). Praktisk nytenkning: systematisk og kreativ problemløsning. [Oslo]: Aquarius forlag. Forsth158.1 Fo Spilling, O. R. (red.). (2002). NyskapingsNorge. Bergen: Fagbokforlaget Ny Entreprenørskap Spilling, O. R., & Alsos, G. A. (red.). (2006). Entreprenørskap på norsk. Bergen: Fagbokforl En Personlig utvikling Kaufmann, A., & Kaufmann, G. (2009). Psykologi i organisasjon og ledelse: Fagbokforlaget Ka Anbefalt/støttelitteratur: Bjerke, B. (1989). Att skapa nya affärer. Lund: Studentlitteratur Bj Haug, S. H. (2005). Stigs bok om kreativitet: kreativ abc. Oslo: Schibsted Ha Kolvereid, L., & Thune-Holm, A. (1999). Gründerboken. Oslo: Cappelen akademisk forl Ko Lerdahl, E. (2007). Slagkraft: håndbok i idéutvikling. Oslo: Gyldendal akademisk Le 8

9 Internasjonale konflikter og konfliktløsning 3SV230 Faglærer: Knut Gabrielsen Baldersheim, Harald, Bernt Hagtvet og Knut Heidar (red.) (2001) Statsvitenskapelig utsyn. ISBN Østerud, Øyvind: Det 20. århundre den geopolitiske revolusjonen. Matlary, Janne Haaland: Utenrikspolitikk mellom real-politikk og idealpolitikk: Må vi velge? Nyhamar, Tore: Norge som fredsmegler 320 St Jovi, Jon og Arild Underdal (2003) Internasjonalt samarbeid og internasjonal organisasjon. Unntatt kap Oslo:Universitetsforlaget. ISBN Ho Hovi, Jon og Raino Malnes (red.) (2007) Anarki, normer og makt i Innføring i internasjonal politikk. Oslo:Abstrakt Forlag. Unntatt kap. 5, 15, 16. ISBN An Midgaard, Knut og Bjørn Erik Rasch (red.) (2004): Demokrati vilkår og virkning. Bergen:Fagbokforlaget ISBN Gleditsch, Nils Petter og Håvard Hegre: Fred og demokrati. -Midgaard, Knut: Overnasjonalitet og demokrati. -Føllesdal, Andreas: Internasjonale forpliktelser og demokrati i De Kompendium: Brown, Chris (2001) Understanding International Relations. London:Palgrave. 2. ed. Kap. 5. Power and Security. Kap. 6. The Balance of Power and War. Haynes, Jeffrey (2007) An Introduction to International Relations and Religion. Kap. 6 Religion, conflict, conflict resolution and peacebuilding. Essex:Pearson Education Limited. Mingst, Karen A. (2004) Essentials of International Relations. Kap. 1. Approaches to International Relations. Third Edition. New York:Norton. Nye, Jr, Joseph S. (2007) Understanding International Conflicts. An Introduction to Theory and History. Sixth Edition. New York:Pearson International Edition. Kap. 6. Interventions, Institutions, and Regional and Ethnic Conflicts. Roskin, Michael G. (2007) Countries and Concepts. Politics, Geography, Culture. Kap. 1. The Concept of Country. Ninth Edition. New Jersey:Pearson, Prentice Hall. Østerud, Øyvind (2007) Statsvitenskap. Oslo:Universitetsforlaget. Kap. 20. Statsvitenskap og internasjonal politikk, Kap. 26. Internasjonal politisk økonomi. International marketing 3ØM525 Faglærer: Daniela Lundesgaard Hollensen, S. (2007). Global marketing: a decision-oriented approach (4. utg.). Harlow: FT Prentice Hall. ISBN , Ho 9

10 Investering og finansiering 3ØB422 Faglærer: Christian Børresen Bøhren, Ø., & Gjærum, P. I. (2009). Prosjektanalyse (rev. utg). [Oslo] Bergen: Skarvet forl. Distribusjon: Fagbokforl. ISBN Kap. 4-7, 9-13 Best 3/3-09 Ps Støttelitteratur Bredesen, Ivar. (2005). Investering og finansiering (3. utg.). Oslo : Gyldendal akademisk ISBN Br Boye, Knut. (2006). Finansielle emner. (14. utg.). Oslo : Cappelen akademisk ISBN Bo Journalistikk 3SP120 Faglærer: Jarle Leirpoll Bech-Karlsen, J. (2000). Reportasjen (355 s.). Oslo: Universitetsforl. (Kap 8, 15 og 16) Be Michalsen, B. (2003). Presseetikk. Kristiansand: IJ-forlaget.ISBN: Mi Pedersen, F. (2001). Praktisk fototeknikk. I Fotojournalisten : praktisk fotojournalistikk. Kristiansand: IJ-forl Pe Kjendsli, V. (2008) Rett på sak! Lærebok i praktisk journalistikk. (230 s.) Kristiansand : Ijforlaget. ISBN Kj Kompendium (identisk med H-08) Clarke, Graham (1997): Kap.1, What is a Photograph. Kap.2, How Do We Read a Photograph.. Kap.8, Documentary Photography. I The Photograph. Oxford: Oxford University Press. (48 sider.) Eraker, Rune (2001) Øyeblikk av lys, Aschehoug: s (10 sider) Nilsson, Christian. (2005) Camera raw Så fungerar det digitala negativet, (s 56-59) Foto, nr. 5, Sandåker, Toralf. (2005) Digital Skarphet for utskrift, Skjerm og Trykk, (s 66-69), Fotografi, nr. 3, Leirpoll, Jarle. (2008) Video i praksis, 4. utg. (Lyden, s71-76, Lydredigering, s ) Kj Nettsider: Vær Varsom Plakaten Redaktørplakaten Tekstreklameplakaten 10

11 Kommunikasjon og kundebehandling 3SMA115 Faglærer: Lisbet Andreassen og Ole Jørgen Ranglund Andreassen, T. W. (2006). Kunderelasjoner: markedsføringens økonomiske ansvar. Oslo: Universitetsforl An Andreassen, T. W., & Selnes, F. (2001). Serviceheltene. [Nesbyen]: Stølen media An Dahl-Jørgensen, C., & Damman, S. (2000). Kjønn, arbeid og grensesetting blant kvinner i frontlinjeyrker. I B. Bjerring, P. Bottrup, H. Holt & V. Kold (red.), Hvor går grænsen?. [Fredriksberg]: Samfundslitteratur. ISBN: Hv. Ekstam, K. (2001). Håndbok i konflikthåndtering. [Oslo]: NKS forl Ek Forseth, U., Molden, T. H., & Rasmussen, B. (2002). Det nye arbeidslivet - et kundeliv. I U. Forseth & B. Rasmussen (red.), Arbeid for livet (s ). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN: Ar Frønes, I., & Brusdal, R. (2000). Kundesamfunnet. I I. Frønes & R. Brusdal (red.), På sporet av den nye tid: kulturelle varsler for en nær fremtid (s ). Bergen: Fagbokforl. ISBN: Fr Garsjø, O. (2001). Rolleteoriens grunnleggende begreper. I O. Garsjø (red.), Sosiologisk tenkemåte: en introduksjon for helse- og sosialarbeidere (s ). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN: Ga Knardahl, S. (2000). Arbeid, stress og helse. I S. Einarsen, A. Skogstad & O. H. Hellesøy (red.), Det Gode arbeidsmiljø: krav og utfordringer : et festskrift til Odd H. Hellesøy (s ). Bergen: Fagbokforl Go Matthiesen, S. B. (2000). Ildsjeler brenner ikke evig - om utbrenthet i arbeidslivet. I S. Einarsen, A. Skogstad & O. H. Hellesøy (red.), Det Gode arbeidsmiljø: krav og utfordringer : et festskrift til Odd H. Hellesøy (s ). Bergen: Fagbokforl Go Ohnstad, A. (1998). Den gode samtalen. Oslo: Samlaget Oh Pettersen, R. C., & Løkke, J. A. (2004). Veiledning i praksis: grunnleggende ferdigheter. (Kap. 4, 7-12) Oslo: Universitetsforl Pe Repstad, P. (2004). Hvorfor handler folk som de gjør? I P. Repstad (red.), Sosiologiske perspektiver for helse- og sosialarbeidere. Oslo: Universitetsforl Rep Weihe, H.-J. W. (1997). Relasjonsarbeid og kommunikasjon. [Oslo]: Tano Aschehoug We 11

12 Kommunikasjon og teknologi 3SP656 Faglærer: Inge Hermanrud, Jens Petter Madsbu og Aurilla Aurelie Arntzen Browning, L. D., Sætre, A. S., Stephens, K. K., & Sørnes, J. O. (2008). Information & communication technologies in action: Linking theory and narratives of practice. New York, NY: Routledge. ISBN In Vitenskaplige artikler som legges ut i Class Fronter. Kontrakter i musikkbransjen 3ØMU20 Faglærer: Rune Johannessen m/ flere Knoph, R., Lilleholt, K., & Andenæs, J. (2009). Knophs oversikt over Norges rett. ( 43-46, 70-75) Oslo: Universitetsforl Kn Berge, Ø. (2002). Platekontrakten: eksklusive overdragelser av utøverens rettigheter til eksemplarfremstilling og spredning. Institutt for rettsinformatikk, Oslo Co Dalchow, J., & Haugen, T. H. (2004). Hjelp, jeg er i popbransjen! [Oslo]: Norsk musikkråd Da Handouts: Sarah-Chanderia. Publishing Contracts. Oslo Kreativ forretningsstrategi (Music Management) 3ØM425 Faglærer: Rune Johannesen Løwendahl, B. R., Wenstøp, F., & Fjeldstad, Ø. D. (2003). Grunnbok i strategi (2. utg ). [Oslo]: Damm. ISBN , Lø Kunnskapsledelse i lærende organisasjoner 3SA135 Faglærer: Jan Merok Paulsen KØS 200-Ledelse og økonomistyring: Forkurs i regnskap: Sending, Aa (2008). Grunnleggende regnskap. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN I bestilling Kursdelen: Trykte artikler i kompendium Kunnskapsledelse i lærende organisasjoner: Paulsen, J. M. (2009). Kunnskapsledelse i lærende organisasjoner. Studiehefte 1-4. Rena: Høgskolen i Hedmark. Trykte artikler i kompendium Studieheftene er en revidert utgave av fjorårets fire, og distribueres som pdf filer til studentene. 12

13 Ledelse av offentlige servicevirksomheter 3SL512 Faglærer: Kristian Aasbrenn Fagets pensum består av to deler: 1: Obligatorisk pensum 2: Sjølvalgt pensum I høstsemesteret leses bare den obligatoriske delen av pensum. I vårsemesteret legges det i tillegg opp ca 250 sider sjølvalgt pensum i tilknytning til semesteroppgaven, OBLIGATORISK PENSUM Kjøpes: Echeverri, Per & Bo Edvardsson (2002). Marknadsföring i tjänstekonomin. Lund: Studentlitteratur. Hele boka unntatt kapitlene 6 og 9 (434 s). Tilgjengelig via Fronter (Startpakke): Andreassen, Tor Wallin (2006). Når ting går galt. I Serviceledelse. Planlegging og styring av sannhetens øyeblikk. 5. utg. (Kap 5, s ) Oslo. Gyldendal akademisk (42 s). Kommunenes sentralforbund (2007): Brukermedvirkning og brukerundersøkelser i norske kommuner. Resultater og erfaringer Olsen, Bennedichte C. Rappana (2005). Om å vite best sammen brukermedvirkning i helse- og sosialsektoren. I Stamsø, Mary Ann (red) Velferdsstaten i endring. Norsk helse- og sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre. (Kapittel 5 s ) Gyldendal Akademisk (25 s) Stamsø, Mary Ann (2005). New Public Management reformer i offentlig sektor. I Mary Ann Stamsø, (red): Velferdsstaten i endring. Norsk helse- og sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre. (s )Gyldendal Akademisk (18 s). Aasbrenn, Kristian (2004b). Etter smilekursene. To tekster om leverandør- og kunderoller i en modernisert tjenesteøkonomi. Høgskolen i Hedmark. Rapport 21 (50 s). Tilgjengelig på Fronter og i fulltekst på nettadressen: Aasbrenn, Kristian (2009). Tjenester som treffer. Betyr kvalitet noe annet i offentlig sektor? 13

14 Oslo. Universitetsforlaget ISBN (under publisering) 100 s Ledelse og styring av offentlige virksomheter 3SA510 Faglærer: Mona Strand m/flere Ledelse og styring av offentlige virksomheter. Del 1: NPM Rose, L., & Baldersheim, H. (2005). Det Kommunale laboratorium: teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering (2. utg.). Bergen: Fagbokforl. ISBN Ko Jacobsen, D. I. (1997). Administrasjonens makt: om forholdet mellom politikk og administrasjon, og administrasjonens rolle som politisk aktør. Bergen: Fagbokforl. ISBN Ja Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2004). Public management reform : a comparative analysis (2. utg.). Oxford: Oxford University Press. ISBN Po Kompendium Christensen, T. m.fl Forvaltning og Politikk. Universitetsforlaget. Utdrag kap. 2 og Fo Christensen, T og Lægreid, P. New Public Management i norsk forvaltning. I Tranøy og Østerud (red) (2001) Den fragmenterte staten. Kap 2. Oslo. Gyldendal Akademiske Fr Christensen, T. og P. Lægreid (red.) (2001). New Public Management. The Transformation of Ideas and Practice. Aldershot: Ashgate Ne Pollitt, C The Essential Public manager. Utvalgte deler. (40 sider) 351 Po Ledelse og styring av offentlige virksomheter. Del 2: Governance; Aars, J. m. fl. (2004): Styrt fragmentering og fragmentert styring. Rokkansenteret. (110 s) Finstad, N., & Aarsæther, N. (2003). Utviklingskommunen. Oslo: Kommuneforlaget. ISBN Hele boka utenom kap Ut Hofstede, G(1991): Organisationer och kulturer en interkulturell förståelse. Lund: Studentlitteratur. Kapitel 1-7 (200 s) Ho Kompendium Fimreite, A. L., T. Medalen og J. Aars (2005). By-governance. I A. L. Fimreite og T. Medalden (red.) Governance i norske storbyer, s Scandiavian Academic Press, Oslo Go Hermanrud, I Bygdeutviklingsstrategier. I Teigen, red. Bygdeutvikling: Historiske spor og framtidige vegval. 14

15 By Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk Mosley, M.J: Local Partnerships for Rural Development. The European Experience. Conclusions and Recommendations Lo Pierre, J & B.G. Peters: Governance, Politics and the State. Macmillan Introduction: What is Governance? og del III; Different ways to think about Governance. 320 Pe Ledelse og økonomistyring KSØ200 Faglærer: Jan Merok Paulsen Management av toppidrett 3ØMI10 Faglærer: Hoye, R., & Cuskelly, G. (2007). Sport governance. Oxford: Elsevier. ISBN Ho Kapitler fra følgende bøker: Gilson, C. (2003). Peak performance: inspirational business lessons from the world's top sports organizations. London: Profile Books. ISBN Kap. 1, 5 7 og Pe Hums, M. A., Barr, C. A., & Masteralexis, L. P. (2005). Principles and practice of sport management (2nd utg.). Boston: Jones and Bartlett. ISBN Kap. 2 6, 10, 11, 15, 17 og Pr Makroøkonomisk teori og politikk 3ØB622 Faglærer: Kristin Stevik Vale, P. H. (2007). Makroøkonomi: har vi kontroll med utviklingen? (2. utg.). Oslo: Abstrakt forl Kap. 1-18, 20 og Va Norske finansmarkeder: pengepolitikk og finansiell stabilitet. (2004). Oslo: Norges bank. ISBN Norges Banks Skriftserie nr. 34. Finnes også på Kap. 2, 3 og 7. Aktuelle lenker legges ut i Fronter. Supplerende litteratur: Gjedrem, Svein Prisstabilitet kommer ikke seilende på ei fjøl Tilgjengelig på Fidjestøl, Asbjørn Renter og rentemarginer Staff Memo nr. 2/2009, Norges Bank Tilgjengelig på 15

16 Olsen, Øystein og Skjæveland, Arent Handlingsregelen for bruk av oljeinntekter Hva gjør oljeinntekten med oss? Red. Arne Jon Isachsen, Cappelen Akademiske Isachsen, Arne Jon Finanskrisen den menneskelige faktor Workning Paper Series 2/09, BI 17 s. Grunnleggende litteratur som det kan være nyttig å starte med/lese parallelt med pensumboka: Holden, S. og Caspari N. (2007) Pareto 1: VG2 Samfunnsøkonomi 1 Cappelen forlag, Oslo Kap Ho Holden, S. og Hansen. R. G. (2008) Pareto 2: VG3 Samfunnsøkonomi 2 Cappelen forlag, Oslo Kap Ho Markedskommunikasjon 3ØM352 Faglærer: Medier og samfunn 3SP110 Faglærer: Nkosi Ndlela Gripsrud, J. (2007). Mediekultur, mediesamfunn (3. utg.). Oslo: Universitetsforl. ISBN Gr Følgende kap: Offentlighet og demokrati Kringkastingsmediene: teknologi, samfunn og politikk. Produksjon: sammenhenger og makt Påvirkning: medienes makt og publikums egenvilje Schwebs, T., & Østbye, H. (2007). Media i samfunnet (5. utg.). Oslo: Samlaget. ISBN Sc Kompendium Bastiansen, H. G & Syvertsen, T. (1994) Towards a Norwegian Television History. I I. Bondebjerg & F. Bono (red.) Nordic Television history, politics and aesthetics (s ). København: Universitetet. (33s) Eide, Martin (1999) Mot et institusjonelt perspektiv i Medievitenskap Bind 1: Medier institusjoner og historie (s ). Bergen: Fagbokforlaget. (15s) 16

17 Habermas-utdrag (1997). Offentlighetens sosiale strukturer i Borgelig offentlighet dens fremvekst og fall. Henimot en teori om det borgelige samfunn (s ). Oslo: Gyldendal. (27s) Mathiesen, Thomas (1983) Makten bak mediene i Makt og medier. En innføring i mediesosiologi (s 53-86). Oslo: Pax forlag A/S. (33s) Sejersted, Francis (2006)Ytringsfriheten og informasjonsfriheten, I Von der Lippe (red.) Medier, Politikk & Samfunn. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (s ) (14s) Bech-Karlsen, J (2006) Intimsfæren i medieoffentligheten, I Von der Lippe (red.) Medier, Politikk & Samfunn. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (s ) (22s) Syvertsen, T (2006) Målsettinger og Virkemidler i mediepolitikken, I Von der Lippe Lippe (red.) Medier, Politikk & Samfunn. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (s ) (25s) Waldahl, R (2003) Mediefunksjoner, I Waldahl R. Mediepåvirkning, Oslo: Gyldendal Akademisk (s ) (21s) Anbefalt støttelitteratur Norsk Mediebarometer: Bastiansen, & Dahl, H.F. (2003) Norsk Mediehistorie, Universitetetsforlaget Ba Waldahl, R. (2003) Mediepåvirkning, Oslo: Gyldendal Akademisk Wa Medierelasjoner 3SP364 Faglærer: Trond Scheistrøen Medierett 3SJ355 Faglærer:Anne Oline Haugen Helseth, Per, Felix Reimers, Toril Melander Stene og Ragnar Vik (2009) Immaterialrett Kapittel 1, 5 og 8 Oslo:Cappelen ISBN Im Berge, Ø. (2002). Platekontrakten: eksklusive overdragelser av utøverens rettigheter til eksemplarfremstilling og spredning. Institutt for rettsinformatikk, Oslo Co Medierett og personvern 3SJ360 Faglærer: Anne Oline Haugen Helseth, Per, Felix Reimers, Toril Melander Stene og Ragnar Vik (2009) Immaterialrett Oslo: Cappelen Kapittel 1, 5 og 8 ISBN Im Bing, Jon (2008) Ansvar for ytringer på nett Oslo : Universitetsforlaget ISBN Bi Schartum, Wiese og Lee Bygrave (2004) Personvern i informasjonssamfunnet 17

18 Fagbokforlaget 2004 ISBN Sc Medier og samfunn 3SP110 Faglærer: Multimedieproduksjon 3IM225 Faglærer: Jarle Leirpoll Pensum består kun av internett sider: HTML og CSS: Basic flash: Design/layout: Flash web design: Musikkbransjen 3ØMU110 Faglærer: Jarle Kristoffersen m. flere Dalchow, J., & Haugen, T. H. (2004). Hjelp, jeg er i popbransjen! [Oslo]: Norsk musikkråd Da Berge, Ø Berge, Ø. (2002). Platekontrakten: eksklusive overdragelser av utøverens rettigheter til eksemplarfremstilling og spredning. Institutt for rettsinformatikk, Oslo Co Jennings, D. (2007). Net, blogs, and rock 'n' roll: how digital discovery works and what it means for consumers, creators and culture. Boston: Nicholas Brealey Pub Handouts: Hull, G. P. (2004). The recording industry (2. utg.). New York: Routledge. ISBN x, Kap Hu 18

19 Bennett, Shank & Toynbee (2006). The Popular Music Studies Reader. London & New York: Rotledge. ISBN Po Cunningham, Mark (1998). Good Vibration. A History of Record Production. Edinburgh: Edinburgh University press. ISBN I bestilling Gripsrud, Jostein (2002). Populærmusikken i kulturpolitikken. Rapport nr 30, Oslo: Norsk Kulturråd. ISBN Po Frith, Simon (1996). Performing Rites. On the Value of Popular Music. Oxford: Oxford University Press. ISBN Fr Holt, Fabian (2007).Genre in Popular Music. Chicago: Chigago University Press. ISBN Ho Massey, Howard (2000). Behind the Glass. Top Record Produceres Tell How They Craft the Hits. San Francisco: Miller Freeman Books. ISBN Ma Middleton, Richard (2000). Reading Pop. Approaches to Textual Analysis in Popular Music. Oxford: Oxford University Press. ISBN Re Negus, Keith (1996). Popular Music in Theory: An Introduction. London: Polity Press. ISBN Ne Skårberg, Odd (2005). «Populærmusikk som minner, historieentreprise og klanglig resonans: We collect records so you don t have to», Studia Musicologica Norvegica, vol. 31, Oslo Universitetsforlaget. Kan kun leses på høgskolens maskiner. Warner, Timothy (2003). Pop Music, Technology and Creativity: Trevor Horn and the Digtal Revolution. Aldershot: Ashgate. ISBN Wa Jennings, David (2007). Net, Blogs and Rock 'n' Roll: How Digital Discovery Works and 19

20 What It Means for Consumers, Creators and Culture. Boston: Nicholas Brealey Publ. ISBN / Je Musikk- og kulturforståelse 3MP110 Faglærer: Ole Haampland Musikkproduktet 3ØMU15 Faglærer: Jarle Kristoffersen m/flere Deles ut av faglærer Organisasjonslære og krisehåndtering 3SK100 Faglærer: Bengt Sæther m/flere Jacobsen, Dag Ingvar og Jan Thorsvik (2007): Hvordan organisasjoner fungerer. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: , h. 3. utgave. 240 sider Ja Johansen, Winni og Finn Frandsen (2007): Krisekommunikation - Når virksomhedens omdømme og image er truet. Fredriksberg: Samfundslitteratur: København. ISBN: Jo Repstad, Pål (red.)(2004): Dugnadsånd og forsvarsverker tverretatlig samarbeid i teori og praksis. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: Du Aven, Terje, Willy Røed og Herman Steen Wienke (2008): Risikoanalyse: Prinsipper og metoder, med anvendelser. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: Av Politidirektoratet (2007): Politiets beredskapssystem, del 1 (PBS 1): Håndbok i krisehåndtering, - Oslo: Politidirektoratet. (POD - publikasjon; 4/2007). Bøkene lånes ut fra klassesett. Førland, Tor Egil (1996): Drøft: Lærebok i oppgaveskriving. Oslo: Ad Notam Gyldendal. ISBN: , Fø Stortingsmelding 22 ( ). Det Konglige Justis og Politidepartement. Samfunnssikkerhet. Samvirke og samordning Stortingsmeldingen finnes som pdf-fil her: Organisasjon- og ledelsesteori 3SA602 Faglærer: Bengt Sæther m/flere Hatch, M. J. (2001). Organisasjonsteori: moderne, symbolske og postmoderne perspektiver. 20

Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år. Studiesenteret/Hamar/Nett- og samling, Rena

Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år. Studiesenteret/Hamar/Nett- og samling, Rena Pensumliste høst 2013 for desentraliserte studier. Hamar. Nett- og samling, Rena. Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år. /Hamar/Nett- og samling, Rena Virksomhetens økonomi SBED100 / HBED100 / NBED100 Faglærer:

Detaljer

Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014

Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014 Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014 Å rsstudium i bedriftsøkonomi 1. å r (Studiesenteret/Hamar/Nett & samling

Detaljer

Pensumliste høst 2016

Pensumliste høst 2016 Pensumliste høst 2016 Årsstudium i bedriftsøkonomi Studiesenteret Årsstudium i bedriftsøkonomi nett & samling Hamar Årsstudium i bedriftsøkonomi nett & samling Rena Årsstudium i organisasjon og ledelse

Detaljer

Pensumliste vår 2015 Desentraliserte studier/ nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer)

Pensumliste vår 2015 Desentraliserte studier/ nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Pensumliste vår 2015 Desentraliserte studier/ nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år (Studiesenteret-BØKS/ Nett & samling Hamar-BØKBD/ Nett & samling

Detaljer

Pensumliste høstsemesteret 2009

Pensumliste høstsemesteret 2009 Pensumliste høstsemesteret 2009 Anvendt mikro, offentlig økonomi 3ØB682/SØB682 Faglærer: Kristin Stevik Ringstad, V. (2003). Offentlig økonomi og økonomisk politikk (5. utg.) [Oslo]: Cappelen akademisk

Detaljer

Pensumliste høstsemesteret 2008

Pensumliste høstsemesteret 2008 Pensumliste høstsemesteret 2008 Algoritmer 3IP752 Faglærer: Sule Yildirim Cormen, T. H. (2001). Introduction to algorithms. Cambridge, Mass.: MIT Press. ISBN 0-262-03293-7. 005.1 Co Anvendt mikro, offentlig

Detaljer

Pensum. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Pensum. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Pensum Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology 1. studieår 1. semester Emne: Fellesfag 1. Delemne: Innføring i teori og metoder Obligatorisk Pensum

Detaljer

Pensumliste vår 2016 (med forbehold om endringer)

Pensumliste vår 2016 (med forbehold om endringer) Pensumliste vår 2016 (med forbehold om endringer) Denne listen inneholder pensum for disse studiene: Årsstudium i organisasjon og ledelse (Studiesenteret.no) Årsstudium i bedriftsøkonomi (Studiesenteret.no)

Detaljer

Pensum for ØKBAC Bachelor i økonomi og administrasjon

Pensum for ØKBAC Bachelor i økonomi og administrasjon Pensum for ØKBAC Bachelor i økonomi og administrasjon Kull:2015 3MAR100 Markedsføringsledelse Kotler, P. (2005). Markedsføringsledelse (3.utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 82-05-31582-5. Utvalgte

Detaljer

Pensum. Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Pensum. Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Pensum Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology 1. studieår 1. semester Emne: Fellesfag 1. Delemne: Innføring i teori og metoder Gripsrud, Jostein. 2011.

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

Pensum for EIENDOM Bachelor i eiendomsmegling

Pensum for EIENDOM Bachelor i eiendomsmegling Pensum for EIENDOM Bachelor i eiendomsmegling Kull:2015 3MAR100 Markedsføringsledelse Kotler, P. (2005). Markedsføringsledelse (3.utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 82-05-31582-5. Utvalgte kapitler.

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2010

Pensumliste vårsemesteret 2010 Pensumliste vårsemesteret 2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi 3SA202/RSA202 Faglærer: Monica Lervik Kaufmann, G., & Kaufmann, A. (2009). Psykologi i organisasjon og ledelse. Bergen: Fagbokforlaget.

Detaljer

Læremidler per emne, POP1

Læremidler per emne, POP1 Læremidler per emne, POP1 Hovedinstrument Avtales mellom student og emneansvarlig, tilpasset den enkelte students særpreg og progresjon. Samspill Utdelt materiale, tilpasset de ulike prosjekter. Musikkteknologi

Detaljer

Pensumliste høstsemesteret 2010

Pensumliste høstsemesteret 2010 Pensumliste høstsemesteret 2010 Anvendt mikro, offentlig økonomi 3ØB682/SØB682 Faglærer: Kristin Stevik Ringstad, V. (2003). Offentlig økonomi og økonomisk politikk (5. utg.) [Oslo]: Cappelen akademisk

Detaljer

Pensumlitteratur MEV-1 (MEV-121) Våren 2016:

Pensumlitteratur MEV-1 (MEV-121) Våren 2016: Pensumlitteratur MEV-1 (MEV-121) Våren 2016: Bang, Tor og Mona K. Solvoll (red. 2014): Medieøkonomi. Konflikt og samspill, Oslo: Cappelen Damm Akademisk, side 9-173. 164 sider Bastiansen, Henrik G. og

Detaljer

MAVERD 417 Organisasjon, ledelse og endring (10 studiepoeng)

MAVERD 417 Organisasjon, ledelse og endring (10 studiepoeng) Pensumlister for master i verdibasert ledelse, 2016-2017 MAVERD 417 Organisasjon, ledelse og endring (10 studiepoeng) 2016-2017 Obligatorisk pensum: (Ca. 750 sider) Askeland, Harald (2009): Hvordan forstå

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

Pensumliste høstsemesteret 2012

Pensumliste høstsemesteret 2012 Pensumliste høstsemesteret 2012 Arbeids- og organisasjonspsykologi 3ORG120 7,5 sp Stig Holen Kaufmann, G. & Kaufmann, A. (2009). Psykologi i organisasjon og ledelse (4. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. ISBN

Detaljer

Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon 1. studieår 2. studieår 3. studieår 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. BØA1001 Bedriftsøkonomi med driftsregnskap

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i statsvitenskap Studieplan 2015/2016 Beskrivelse Hensikten med studiet er å gi grunnleggende kunnskap om og forståelse av politiske og administrative prosesser på nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Pensum for SERMAN Bachelor i serviceledelse og markedsføring

Pensum for SERMAN Bachelor i serviceledelse og markedsføring Pensum for SERMAN Bachelor i serviceledelse og markedsføring Kull:2015 3SER100 Kommunikasjon og kundebehandling Dahl, Ø. (2013). Møter mellom mennesker: Interkulturell kommunikasjon. Gyldendal Akademisk,

Detaljer

B Ø K E R P Å P E N S U M I P S Y K O L O G I G J E L D E N D E F R A S T U D I E Å R E T 2017 /

B Ø K E R P Å P E N S U M I P S Y K O L O G I G J E L D E N D E F R A S T U D I E Å R E T 2017 / B Ø K E R P Å P E N S U M I P S Y K O L O G I G J E L D E N D E F R A S T U D I E Å R E T 2017 / 2 0 1 8 Viktig: I de fleste fag vil det i tillegg til bøker være et digitalt kompendium. De er ikke listet

Detaljer

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp.

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp. BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Studiet går over 3 år og er på totalt 180 studiepoeng som er satt sammen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag

Detaljer

Pensumliste i Forvaltningspolitikk: medvirkning, styring og autonomi

Pensumliste i Forvaltningspolitikk: medvirkning, styring og autonomi Pensumliste i Forvaltningspolitikk: medvirkning, styring og autonomi Tema I: Forvaltningspolitikk: perspektiver og skrivemetode TEORETISKE PERSPEKTIVER Jacob Aars (2014): Forvaltningen i det politiske

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

BLU 8000 Rådmannens nye lederrolle (Academic year )

BLU 8000 Rådmannens nye lederrolle (Academic year ) BLU 8000 Rådmannens nye lederrolle (Academic year 2015-2016) View Online 1 Artikkelsamling modul 2: Leder som pådriver. 2 Artikkelsamling modul 3: Strategi. 3 Artikkelsamling modul 4: Leder som kulturbygging.

Detaljer

BIN 2801 Forretningsforståelse og forretningsutvikling. Studium Spesialkurs. Kursansvarlig Elbjørg G Standal

BIN 2801 Forretningsforståelse og forretningsutvikling. Studium Spesialkurs. Kursansvarlig Elbjørg G Standal 1 BIN 2801 Forretningsforståelse og forretningsutvikling Studium Spesialkurs Kursansvarlig Elbjørg G Standal Institutt Institutt for innovasjon og økonomisk organisering Semester Se studieplan for aktuelt

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2011

Pensumliste vårsemesteret 2011 Pensumliste vårsemesteret 2011 Merk: - masteremner er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på masterstudiene. - Emnekode for de emner du skal ta finner du i din utdanningsplan på studentweb.

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BBA165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Studieplan for 1-årig studium i statsvitenskap

Studieplan for 1-årig studium i statsvitenskap Høgskolen i Hedmark Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk, Rena Studieplan for 1-årig studium i statsvitenskap 60 studiepoeng Godkjent: 24.11.05 1. Innledning Seksjon for samfunnsfag ved ØSIR

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Årsstudium i statsvitenskap Studieplan 2014/2015 Beskrivelse Hensikten med studiet er å gi grunnleggende kunnskap om og forståelse av politiske og administrative prosesser på nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2009

Pensumliste vårsemesteret 2009 Pensumliste vårsemesteret 2009 Arbeids- og organisasjonspsykologi 3SA202/RSA202 Monica Lervik Kaufmann, G., & Kaufmann, A. (2003). Psykologi i organisasjon og ledelse (3.utg.). Bergen: Fagbokforl. ISBN

Detaljer

Journalistikk 2: Nyhetsjournalistikk i nett, radio og fjernsyn

Journalistikk 2: Nyhetsjournalistikk i nett, radio og fjernsyn Journalistikk 2: Nyhetsjournalistikk i nett, radio og fjernsyn Emnekode: BJO115_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag Semester

Detaljer

Pensum. Bachelorstudium i Experience and Event Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Pensum. Bachelorstudium i Experience and Event Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Pensum Bachelorstudium i Experience and Event Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology 2. studieår 3. semester Emne: Fellesfag 2. Delemne: Strategi og samfunn Hansen, Jens Otto

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSN143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner Kjellaug Kaldestad

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time: Full-time Education plan Business administration - Bachelor

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2012

Pensumliste vårsemesteret 2012 vårsemesteret 2012 Merk: - masteremner er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på masterstudiene. - emnekode for de emner du skal ta finner du i din utdanningsplan på studentweb. Arbeids- og

Detaljer

Gruppen hadde en interessant og fruktbar meningsutveksling om innhold, mål og form på del A.

Gruppen hadde en interessant og fruktbar meningsutveksling om innhold, mål og form på del A. E15 Referat møte i Del A HiO, Pilestredet 35, onsdag 8. desember 2010, kl 13 ca 1400. Tilstede: Åge Garnes (HiO, leder), Liv Oddrun Voll (HiO), Ellen Sethov (UE Oslo), Knut Be (HiAk), Anne Eggen Lervik

Detaljer

Pensumliste høstsemesteret 2013

Pensumliste høstsemesteret 2013 Pensumliste høstsemesteret 2013 Arbeids- og organisasjonspsykologi 3ORG120/ SORG120/RORG120 7,5 sp /Stig Holen (deltid Rena) Kaufmann, G. & Kaufmann, A. (2009). Psykologi i organisasjon og ledelse (4.

Detaljer

Bachelor i Service Management

Bachelor i Service Management STUDIEPLAN Bachelor i Service Management 180 studiepoeng Studieplanen er godkjent: 17.09.08 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 09.10.08 - 2-1. Innledning Studiet Bachelor i servicemanagement er blitt

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BBA165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2011

Pensumliste vårsemesteret 2011 Pensumliste vårsemesteret 2011 Merk: - masteremner er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på masterstudiene. - Emnekode for de emner du skal ta finner du i din utdanningsplan på studentweb.

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BSO165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

For studenter ved M.Sc. studiet i samfunnssikkerhet.

For studenter ved M.Sc. studiet i samfunnssikkerhet. 1 12. November 2001 Kursbeskrivelse for ØK 142 Forskningsmetode for Vårsemesteret 2002 er under utarbeidelse. Pensum vil være det samme som for Vårsemesteret 2001, angitt nedenfor, men undervisningsopplegget

Detaljer

STUDIEHA NDBOKA 2017/2018

STUDIEHA NDBOKA 2017/2018 STUDIEHA NDBOKA 2017/2018 Innholdsfortegnelse Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon... 4 Obligatoriske emner... 4 Profileringsområder... 5 Regnskapsfører... 5 Økonomisk styring... 6 Finansiell

Detaljer

Dagens. Faglærers bakgrunn IMT 1321 IT-LEDELSE. Faglærer : Tom Røise 11.Jan. 2010. IMT1321 IT-Ledelse 1

Dagens. Faglærers bakgrunn IMT 1321 IT-LEDELSE. Faglærer : Tom Røise 11.Jan. 2010. IMT1321 IT-Ledelse 1 Dagens Presentasjon av lærer Presentasjon av emnet Fremdriftsplan for emnet IT-systemenes rolle i virksomheter - modell over sentrale sammenhenger - 6 strategiske forretningsmål som bakgrunn for innføring

Detaljer

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Gann Skytterlag. Samlagsstevnet 2012

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Gann Skytterlag. Samlagsstevnet 2012 Pengepremiering kl. 1 1. Stig Andre Rødland Klepp 7 5 12 0,- beger 2. Astrid Hagelund Klepp 4 6 10 0,- 3. Annie Samuelsen Gann 5 4 9 0,- Pengepremiering kl. 2 1. Kai Petter Flesjå Finnøy 9 8 17 0,- beger

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Side 1 av 5 Resultatliste for Feltskyting Feltstevne 27.06.10 26.06.2010 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ståle Tollefsen OFS 101 2 Frank Haugeland Oppegård SL 100 3 Tor Amundsen OKTS 100 4 Svein Ivar Holte

Detaljer

Whittington, R. (2002). Hva er strategi? : og spiller den noen rolle? Oslo: Abstrakt forl. ISBN 82-7935-036-5, 978-82-7935-036-1.

Whittington, R. (2002). Hva er strategi? : og spiller den noen rolle? Oslo: Abstrakt forl. ISBN 82-7935-036-5, 978-82-7935-036-1. Litteraturlista (MPA 7) Organisationsteori och strategi (10 hp) Busch T, Johnsen E, Valstad, S J och Vanebo, J O (2007): Endringsledelse i et strategisk perspektiv. Universitetsforlaget: Oslo (kap10) (15

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2017 HANDELSHØYSKOLEN

EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2017 HANDELSHØYSKOLEN EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2017 HANDELSHØYSKOLEN Dato Emnekode Emnenavn Vurderingsform (eksamensform) 08.09.2017 KULT6000 Organisering og ledelse av kunst og kultur Merknad 08.09.2017 KULT6000 Organisering

Detaljer

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A Sporter A 1 Tore Morten Blihovde Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/5 5/5 30/29 148 2 Carl Ole Foss Gausdal 5/5 5/5 5/5 5/5 5/4 5/5 30/29 148 3 Ivar Nustad Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/4 5/4 30/27 144 4 Jørn Bilben

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSN140_1, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:44 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSN140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSY143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Ingunn Aase

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Emnekode Innovasjon i helse og omsorg 15 Studiepoeng Norsk Emneansvarlig: HØST 2014

Emnekode Innovasjon i helse og omsorg 15 Studiepoeng Norsk Emneansvarlig: HØST 2014 Side 1 Emnekode Innovasjon i helse og omsorg 15 Studiepoeng Norsk Emneansvarlig: HØST INNLEDNING innovasjon i helse og omsorg er faglig, økonomisk og politisk. De overordnede nasjonale strategiene for

Detaljer

EXFA-275 Examen facultatum

EXFA-275 Examen facultatum EXFA-275 Examen facultatum Engelsk: Examen facultatum Studiepoeng: 10 Undervisningsstart: vår Undervisningssemestre: 1 Vurdering: vår Emnekode: EXFA-275 Misjonshøgskolen - MHS Emneansvarlig: Knut Alfsvåg

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Ida Bentsen Nordskogbygda 50 47 50 147 84,- 2. Marit Tollersrud Owrenn Elverum 49 49 47 145 0,- Pengepremie 15-skudd kl. 2 1. Silje Larsson Bjørnen (Østerdal) 48 50 48 146

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt:

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt: Damer klasse A 1 Helga Hagen Skien SB 165 157 157 128 607 8 17 2 Fusae Rivrud Sandefjord PB 132 132 173 160 597 3 25 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 Damer klasse B 1 Џse Holberg SaLa PB 171 191 139 155

Detaljer

Strategisk kommunikation

Strategisk kommunikation 1 Mariotti, Steve: "Costs and Benefits of Becoming an Entrepreneur" 1 Kilde: Entrepreneurship: Starting and Operating a Small Business Pearson Prentice Hall, 2007 ISBN: 0131197673 2 Judson, Bruce: "The

Detaljer

Pensum. Bachelorstudium i Grafisk Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Pensum. Bachelorstudium i Grafisk Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Pensum Bachelorstudium i Grafisk Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology 3. studieår 5. semester Emne: Profesjonalisering i grafisk design. Delemne: Grafisk design 3 Studentene

Detaljer

RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects)

RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects) RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects) Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ects) RLE1021 Kultur og samfunnsanalyse (5 stp/ects) RLE1022 Etikk (5 stp/ects) Evalueringsform Skrive en bokrapport

Detaljer

Dato Tema Kommentarer/ ressurser 1 19/1 Metaetikk Beauvoir, de S Pyrrhos og Cineas, i Pyrrhos og Cineas, Tvetydighetens etikk,

Dato Tema Kommentarer/ ressurser 1 19/1 Metaetikk Beauvoir, de S Pyrrhos og Cineas, i Pyrrhos og Cineas, Tvetydighetens etikk, Detaljert undervisningsplan FIL4351 Onsdager 10.15 12.00, Seminarrom 219 Tove Pettersen Dato Tema Kommentarer/ ressurser 1 19/1 Metaetikk Beauvoir, de S. 2009. Pyrrhos og Cineas, i Pyrrhos og Cineas, Tvetydighetens

Detaljer

Risk Management and Societal Safety Masterprogrammes at University of Stavanger. Ole Andreas Engen

Risk Management and Societal Safety Masterprogrammes at University of Stavanger. Ole Andreas Engen Risk Management and Societal Safety Masterprogrammes at University of Stavanger Ole Andreas Engen Historical development 1982 One-year course module in safety 1987 Master programme risk and safety petroleum

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Åpent stevne Plass Navn Klubb Poeng Rang 1 Rang 2 Fin A 1 Pål Hembre OPK 98 39 19 1 Morten H. Jakobsen Oppg SL 98 39 19 3 Terje Storholt

Detaljer

Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav

Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav UHR konferanse Levanger 19. - 20. Mars 2013 Bodil Tveit Førsteamanuensis, Diakonhjemmet Høgskole, Oslo Institutt for sykepleie og Helse 1 «Godt samspill og samarbeid

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Planutdanning på Vestlandet. Utdanningsinstitusjonane kva kan dei tilby? Siri Skjold Lexau: Estetikk, arkitektur og kulturmiljø

Planutdanning på Vestlandet. Utdanningsinstitusjonane kva kan dei tilby? Siri Skjold Lexau: Estetikk, arkitektur og kulturmiljø Planutdanning på Vestlandet Utdanningsinstitusjonane kva kan dei tilby? Siri Skjold Lexau: Estetikk, arkitektur og kulturmiljø Erfaringsbasert master i planlegging Mulig modul på 10 ects Pensum Administrasjon

Detaljer

LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET

LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET 30 studiepoeng Høgskolen i Harstad 2007 1 1. Innledning Denne utdanningen er tilpasset de utfordringene ansatte og ledere i kommunal- og

Detaljer

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 1 LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 REGLEMENT FOR BRUK AV KALKULATOR OG ORDBOK SE SISTE SIDE 1. STUDIEÅR (ØKAD/REV): Finansregnskap m/ikt (ØABED1000) Markedsføring og

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.

Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb. Sandefjord Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1208025 Bane: Bjørndalen Stevneleder: Røed

Detaljer

Engen, T.O & Haug, P (Red.) (2012). I klasserommet. Studier av skolens praksis. Oslo: Abstrakt forlag. (Kap. 3, 4, 5, 6)

Engen, T.O & Haug, P (Red.) (2012). I klasserommet. Studier av skolens praksis. Oslo: Abstrakt forlag. (Kap. 3, 4, 5, 6) Pensumliste Emnekode GL1-7-PEL2 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2 Studieprogram: Grunnskulelærarutdanning for 1. 7. årssteg Semester: haust og vår Årstal: 2016 2017 Samla sidetal: Om lag 1020 Sist

Detaljer

Undervisning (undervisningsformer, timeantall, spredning over semesteret, obligatoriske aktiviteter, kvalifiseringsoppgaver)

Undervisning (undervisningsformer, timeantall, spredning over semesteret, obligatoriske aktiviteter, kvalifiseringsoppgaver) Periodisk evaluering Audiovisual Aesthetics Høst 2010 1. Vurdering Pensum (innhold, omfang) Pensum bestod av engelskspråklige bøker og artikler om film, fjernsyn, dataspill, fortelling, stil og sjanger.

Detaljer

Engen, T.O & Haug, P (Red.) (2012). I klasserommet. Studier av skolens praksis. Oslo: Abstrakt forlag. (Kap. 3, 4, 5, 6)

Engen, T.O & Haug, P (Red.) (2012). I klasserommet. Studier av skolens praksis. Oslo: Abstrakt forlag. (Kap. 3, 4, 5, 6) Pensumliste Emnekode GL1-7-PEL2 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2 Studieprogram: Grunnskulelærarutdanning for 1. 7. årssteg Semester: haust og vår Årstal: 2016 2017 Samla sidetal: Om lag 1020 Sist

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne 2009 - Nr. 08019 01.11.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjetil Bromark Modum 115 2 Hans Knigge Aron 113 3 Tor Amundsen Enebakk 111 4 Jesper Rypaas Aron 111 5 Agnar Holm Lillestrøm

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012)

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Alle forelesninger i GS, Aud I Forelesninger onsdager kl. 10.15-12 Forelesninger torsdager kl. 14.15-16 Dato Undervises av Sted Tema Kommentarer / ressurser 18.01.2012

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Målet

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Operasjonssentralen er politidistriktets ledelses- og koordineringssentral

Detaljer

Det kollektive grunnlaget for individuell velstand

Det kollektive grunnlaget for individuell velstand Det kollektive grunnlaget for individuell velstand SAGT OM BOKEN «Tore Hansens bok gir en innføring i problemstillinger i studiet av offentlige politikk som fyller et behov i den norske læreboklitteraturen.

Detaljer

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold)

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold) «Superdiversity» på norsk (hypermangfold) Et kritisk innspill til hva mangfold er og kan være Heidi Biseth Førsteamanuensis Høgskolen i Buskerud og Vestfold Institutt for menneskerettigheter, religion

Detaljer

Mjøscupturnering 5 Gjøvik

Mjøscupturnering 5 Gjøvik Mjøscupturnering 5 Gjøvik Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcpspilt Sum j = junior Beregning Hcp. 1 21402 Camilla Berg Olsen Gjøvik 186 66 1180 1246 11 11 2 17312 Grace Torgeirson Gjøvik 181 84 1067 1151

Detaljer

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag resultater Østlandsmesterskapet i feltskyting 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag 20. mars 2010 Klasse ØM 42 Skudd 1 Roger Ottosen Opland skyttersamlag 41/11 3/1 3/3 6/2 6/0 3/0 3/1 6/0 6/2 3/2 2/0 2 Ann

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT SELVSKRYTT ER VELSKRYTT Hva slags markedsføring må til for fagbibliotekene i en ny, digital hverdag? Tone Moseid, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Norsk fagbibliotekforening, Trondheims høstseminar 20.10.2016

Detaljer

NADM311 Strategiutvikling

NADM311 Strategiutvikling NADM311 Strategiutvikling Emneansvarlig/institutt: Fred Strønen/HiO Forutsatte forkunnskaper: Bestått bachelor i økonomisk-administrative fag eller tilsvarende dokumenterte kunnskaper innen organisasjon

Detaljer