Scenarier for økt effektkjøring av vannkraftverk. Hvordan håndtere miljøvirkningene? Tor Haakon Bakken, SINTEF Energi & CEDREN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Scenarier for økt effektkjøring av vannkraftverk. Hvordan håndtere miljøvirkningene? Tor Haakon Bakken, SINTEF Energi & CEDREN"

Transkript

1 1 Scenarier for økt effektkjøring av vannkraftverk Hvordan håndtere miljøvirkningene? Tor Haakon Bakken, SINTEF Energi & CEDREN

2 2 Hva skal jeg snakke om? 1. Effektkjøring i dag og i framtiden 2. Forskning på miljøvirkninger av effektkjøring Fysiske virkninger Biologiske virkninger Resultater Formidling

3 3 Hva er effektkjøring? Uklar definisjon, men karakteristika er: Raskere start/stopp enn naturlige hydrologiske prosesser Hyppigere endringer enn naturlig Et element av periodisitet Maks-verdien er (mye) mindre enn for eks. naturlig årsflom Drivere er: Salg av kraft ved høy/gunstig pris (ressursoptimalisering) Balansering av nettet Framtiden: endring i sammensetning av energibærere

4 4 Eksempler på effektkjøringsmønstre Vannføringsstasjon: 1-2 start/stopp pr dag, stopp i helg Vannføringsstasjon: Jevn kjøring på hverdager, stopp i helga

5 Periode 2 Periode 1 5 Eksempler på effektkjøringsmønstre Q-måling 10 km nedstrøms Vannføring ut av turbiner

6 6 Scenarier for økt effektkjøring av vannkraftverk Hvordan håndtere miljøvirkningene? Tor Haakon Bakken, SINTEF Energi & CEDREN

7 Oppstart kraftverk Lundesokna 7

8 8 Hva kan framtida by på? Klimaendringer Fornybardirektiv

9 Prosjekter i CEDREN 9 HydroPEAK EnviPEAK EnviDORR BirdWind OptiPol SUSGRID Soci al Environm Economy GOVREP

10 EnviPEAK Konsekvenser på fysiske og biologiske prosesser i rennende vann 10 Erosjon og sedimenttransport Temperatur og is Elvemusling Benthos Fish Fisk Pattedyr Fugl.samt litt i innsjøer/magasiner

11 11 EnviPEAKs hovedmål EnviPEAK skal utvikle og formidle kunnskap om når, hvor og hvordan effektkjøring kan utføres med akseptable miljøkonsekvenser Når - på året/døgnet Hvor hvilke typer anlegg, resipienter, region Hvordan start-/stopphastigheter, frekvens, hvileperioder, avbøtende tiltak

12 12 EnviPEAK skal Utvikle kunnskap og verktøy for å kunne Analysere konsekvenser i elver som allerede effektkjøres Forutsi konsekvenser i elver med endret produksjonsregime Anbefale avbøtende tiltak for å redusere negative konsekvenser ( lete etter muligheter )

13 13 Vi vet en del allerede Raske endringer/fall i vannstand kan være fatal Saktere nedtrapping redusere faren for stranding Større risiko i kaldt enn i varmere vann, på dagtid og i områder med grovere substrat Fisk kan overleve Hyppige episoder med start/stopp reduserte invertebratfauna betydelig Harby et. al, 2004 and other publications

14 14 A1: Studie av hydro-dynamiske prosesser Hvordan påvirker geometrisk representasjon presisjon i resultater? Hvilken modelltilnærming (1D, 2D, 3D) bør man velge - gitt problemstilling, datatilgang, ressurser, etc?

15 14:00:00 14:04:00 14:08:00 14:12:00 14:16:00 14:20:00 14:24:00 14:28:00 14:32:00 14:36:00 14:40:00 14:44:00 14:48:00 14:52:00 14:56:00 15:00:00 15:04:00 15:08:00 15:12:00 15:16:00 15:20:00 15:24:00 15:28:00 15:32:00 15:36:00 15:40:00 15:44:00 15:48:00 15:52:00 15:56:00 16:00:00 16:04:00 16:08:00 16:12:00 16:16:00 16:20:00 16:24:00 16:28:00 16:32:00 Vannstand (cm) Vannføring gjennom kraftverk (m3/s) Studie av hydro-dynamiske prosesser Nedstrøms Oppstrøms Campingplass Produksjon kraftverk - glattet Tidspunkt Hvor raskt forplanter en bølge seg (opp/ned) i vassdraget? Hvordan dempes den? Hva med vannet i grunnen (hyporeisk sone)? Finnes det måter å redusere nedtappingshastigheter?

16 Datainnsamling GPS og laserscanning 16

17 Kombinert 1D og 3D-tilnærming 17 Storskala lange strekninger Småskala kortere parti/profil

18 Depth (m) Northing Velocity (m/s) 3D simulering av Lundesokna 18 Vannkant Hastighet Dyp Simulated Observed Simulated Observed Simulated Observed Easting Distance from LB (m) Distance from LB (m)

19 Hydromorfologiske endringer 19

20 20 Hydromorfologiske endringer Økologi/habitatkvalitet Hulrom Andre hydromorfologiske variable, for eks. kornfordeling Langtidsvirkning på substratkvalitet av effektkjøring

21 Temp (deg C) 21 Vanntemperatur Dokumentere endringer i vanntemperatur forårsaket av hurtige vannføringsendringer Modellere observerte data Teste ut scenarier endret produksjonsmønster Produksjon/lufttemperatur versus vanntemperatur Produksjon Vann-temp Luft temp 14,0 2006: Vanntemperatur-profil Vassbygdvatn 12, ,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 1 m 5 m 10 m 15 m 20 m 30 m 10 6,0 4,0 0,0 2, Dato 0,0 Dato

22 22 Vanntemperatur - resultater Simulering av temperatur basert på: Tapping fra kraftverk Klimadata 1D-hydraulikk Observert Modellert

23 Stage (m) Temp (C) 23 Vanntemperatur - modellresultater 15 Vannstand Temperatur Jun CS43 SUMMER TEMP CS29 SUMMER TEMP CS5 SUMMER TEMP CS43 MODELED SUMMER STAGE Jul2010

24 24 Islegging og isgang Hvordan endres isproduksjon ved effektkjøring? Bunnis Sarr Fast is Endring i hyppighet i isganger Tekniske konsekvenser Økologiske konsekvenser

25 25 Islegging og isgang Supplert med: - Produksjonsdata - Vanntemperatur - Meteorologidata - Andre isparametre - Vannføring/vannstand Ufullstendige data

26 Populasjonsmodellering 26 Egg Fecundity (based on BM) Karakteristika Swim-up Parr 0+ Parr 1+ Parr 2+ Stock-recruitment Growth (Ratkowsky) Density dependence Mortality (annual) Temperature Full livssyklus individbasert Strandingsmodul Habitatbruk & energetikk Parr 3+ P (smolt)- based on length Smolt 1+ Smolt 2+ Smolt 3+ Discharge Post Smolt Ocean Ret 1SW Ret 2SW Ret 3SW Ret 4SW Spawning F Size selective survival Marine growth Mortality (annual) P (return)- fixed parametres Scenarier Variabel produksjon Endring i fysiske forhold Konsekvenser på populasjon

27 Mulige bidrag til forvaltningen av regulerte vassdrag 27 Elementer som kan inngå i konsesjon/vilkårsbestemmelsene: Hvor, når og hvordan tillate variabel drift Grenser/periodisering av variabel drift av kraftverk Økosystembasert minstevannføring Disposisjon av vannvolum Avbøtende tiltak som virker (operasjonelle og fysiske)

28 Hvordan blir kunnskapen gjort tilgjengelig? 28 Vitenskapelig publisering Forvaltningsrettet publisering ( faktaark ) Web-side/nyhetsbrev Deltagelse i referansegruppemøter Åpne work shops/konferanser i EnviPEAK/CEDRENs regi Deltagelse på forvaltningens seminarer Kunnskap tilgjengelig gjennom kjøp av tid (rådgivning) Dyrking av mulighetene rundt hospitering?

29 29 In situ study Laboratorie Modellsimuleringer (offisielle Web-side) (prosjektleder EnviPEAK) (Leder CEDREN)

Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag

Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag NINA Temahefte 52 Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag Redaktører: Torbjørn Forseth og Atle Harby fornybar energi på lag med naturen Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag Redaktører:

Detaljer

CEDREN Annual Seminar 2013 25 April 2013

CEDREN Annual Seminar 2013 25 April 2013 CEDREN Annual Seminar 2013 25 April 2013 www.cedren.no CEDREN Centre for Environmental Design of Renewable Energy: Forskning for teknisk og miljøriktig utvikling av vannkraft, vindkraft, overføringslinjer

Detaljer

«LIV» livet i vassdragene

«LIV» livet i vassdragene Rapport nr. 194 «LIV» livet i vassdragene Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaurebestander i seks regulerte elver i perioden 26-212 Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske LFI Uni Miljø

Detaljer

HØRING REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR FOR RØSSÅGA-UTBYGGINGEN RAPPORT MED ANBEFALINGER FRA FELLES ARBEIDSGRUPPE. Bakgrunn: Generelt om

HØRING REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR FOR RØSSÅGA-UTBYGGINGEN RAPPORT MED ANBEFALINGER FRA FELLES ARBEIDSGRUPPE. Bakgrunn: Generelt om HØRING REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR FOR RØSSÅGA-UTBYGGINGEN RAPPORT MED ANBEFALINGER FRA FELLES ARBEIDSGRUPPE. Bakgrunn: Generelt om revisjonsordningen Eldre vannkraftutbygginger ble ikke pålagt miljøvilkår

Detaljer

Avbøtende tiltak i regulerte vassdrag

Avbøtende tiltak i regulerte vassdrag Avbøtende tiltak i regulerte vassdrag Målsettinger og suksesskriterier Brian Glover, Multiconsult Åge Brabrand, Universitetet i Oslo John Brittain, Universitetet i Oslo Finn Gregersen, Multiconsult Johannes

Detaljer

Rapport. EUs Vanndirektiv og bruk av modeller. Vurdering av beregningsmodeller for vassdrag ved implementeringen av EUs Vanndirektiv

Rapport. EUs Vanndirektiv og bruk av modeller. Vurdering av beregningsmodeller for vassdrag ved implementeringen av EUs Vanndirektiv - Åpen Rapport EUs Vanndirektiv og bruk av modeller Vurdering av beregningsmodeller for vassdrag ved implementeringen av EUs Vanndirektiv Forfatter(e) Tor Haakon Bakken Håkon Borch (BIOFORSK) SINTEF Energi

Detaljer

Er det mulig å bli kvitt krypsivproblemene

Er det mulig å bli kvitt krypsivproblemene Er det mulig å bli kvitt krypsivproblemene på Sørlandet? Torbjørn Danielsen, Fylkesmannen i Vest-Agder Edgar Vegge, Fylkesmannen i Vest-Agder Per Øyvind Grimsby, Sira-Kvina kraftselskap 3 2012 RAPPORT

Detaljer

Klimaendringer og klimatilpasning:

Klimaendringer og klimatilpasning: Klimaendringer og klimatilpasning: Eksempel flom i Norge Hege Hisdal Bakgrunn Hva skal vi tilpasse oss? Hvordan skal vi tilpasse oss? Eksempel endrede flomforhold Foto: Thomas Stratenwerth Bakgrunn NOU

Detaljer

Økologiske forhold i vassdrag

Økologiske forhold i vassdrag Økologiske forhold i vassdrag konsekvenser av vannføringsendringer En sammenstilling av dagens kunnskap Svein Jakob Saltveit (red.) Økologiske forhold i vassdrag konsekvenser av vannføringsendringer En

Detaljer

REVISJONSDOKUMENT ALTEVASSREGULERINGEN STATKRAFT ENERGI AS MARS 2009

REVISJONSDOKUMENT ALTEVASSREGULERINGEN STATKRAFT ENERGI AS MARS 2009 RVISJONSDOKUMNT ALTVASSRGULRINGN STATKRAFT NRGI AS MARS 2009 INNHOLDSFORTGNLS 1. Oversikt over gitte konsesjoner i vassdraget 2. Omfang og virkeområde for de konsesjoner som skal revideres 2.1. Statsregulering

Detaljer

Vannforvaltningsplan for Vest-Viken. Innspill fra E-CO Energi til 2. gangs høring

Vannforvaltningsplan for Vest-Viken. Innspill fra E-CO Energi til 2. gangs høring Vannregion Vest-Viken v/buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen E-CO Energi AS Postboks 1050 Sentrum 0104 Oslo BjornOtto.Donnum@e-co.no Telefon: 24116922 Mobil: 95027637 Telefaks: Org. nr: NO

Detaljer

Utvikling av metodikk for analyse av sumvirkninger for utbygging av små kraftverk i Nordland

Utvikling av metodikk for analyse av sumvirkninger for utbygging av små kraftverk i Nordland 506 Utvikling av metodikk for analyse av sumvirkninger for utbygging av små kraftverk i Nordland Forprosjekt naturmiljø Lars Erikstad Dagmar Hagen Marianne Evju Vegar Bakkestuen NINAs publikasjoner NINA

Detaljer

CIENS. Tilpasninger til klimaendringer i Osloregionen. CIENS-rapport 1-2007 CIENS

CIENS. Tilpasninger til klimaendringer i Osloregionen. CIENS-rapport 1-2007 CIENS CI Tilpasninger til klimaendringer i Osloregionen CIENS-rapport 1-2007 CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn Oslo Centre for Interdisciplinary Environmental and Social Research Post- og besøksadresse:

Detaljer

FISKEHABITAT I SULDALSLÅGEN: ET STUDIUM AV SEDIMENTASJONSDYNAMIKK, BEGROING, HABITATTILBUD OG HABITATBRUK HOS FISK. SLUTTRAPPORT

FISKEHABITAT I SULDALSLÅGEN: ET STUDIUM AV SEDIMENTASJONSDYNAMIKK, BEGROING, HABITATTILBUD OG HABITATBRUK HOS FISK. SLUTTRAPPORT FISKEHABITAT I SULDALSLÅGEN: ET STUDIUM AV SEDIMENTASJONSDYNAMIKK, BEGROING, HABITATTILBUD OG HABITATBRUK HOS FISK. SLUTTRAPPORT Jim Bogen, Trond Bremnes, Truls Bønsnes, Jan Heggenes, Stein W. Johansen

Detaljer

Muligheter og risiko ved oppdrett av torsk En vurdering av økonomiske forhold. Mars 2002

Muligheter og risiko ved oppdrett av torsk En vurdering av økonomiske forhold. Mars 2002 Muligheter og risiko ved oppdrett av torsk En vurdering av økonomiske forhold Mars 22 Tore Olafsen to@valuesim.no John Martin Dervå jmd@valuesim.no www.valuesim.no Side 1 av 28 Innholdsfortegnelse: 1 Risiko

Detaljer

Reguleringer, flommer og miljø - et krevende samspill

Reguleringer, flommer og miljø - et krevende samspill Reguleringer, flommer og miljø et krevende samspill Nils Runar Sporan 14/2 2012 Leder NumedalsLaugens Brugseierforening Bakgrunn Vannkraft i endring utfordringer for vassdragenes sikkerhet og miljø Innføring

Detaljer

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord 136 NORSK POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord Adresse NorACIA sekretariat Norsk Polarinstitutt Polarmiljøsenteret

Detaljer

Gir redusert fôrmengde bedre vandringsvillighet hos klekkeriprodusert ørretsmolt?

Gir redusert fôrmengde bedre vandringsvillighet hos klekkeriprodusert ørretsmolt? Jan Grimsrud Davidsen, Marc Daverdin, Aslak Darre Sjursen, Lars Rønning, Jo Vegar Arnekleiv og Jan Ivar Koksvik Gir redusert fôrmengde bedre vandringsvillighet hos klekkeriprodusert ørretsmolt? NTNU Vitenskapsmuseet

Detaljer

Plan for biotopforbedrende tiltak i Stjørdalselva

Plan for biotopforbedrende tiltak i Stjørdalselva Plan for biotopforbedrende tiltak i Stjørdalselva Del 2: Kunnskapsstatus habitatjusterende tiltak Forord Dette er Del 2 av Tiltaksplan for Stjørdalselva og inneholder en oppsummering av ulike habitatjusterende

Detaljer

Hva avgjør lakselusinfeksjon hos vill laksefisk?

Hva avgjør lakselusinfeksjon hos vill laksefisk? Hva avgjør lakselusinfeksjon hos vill laksefisk? Statistisk bearbeiding av data fra nasjonal lakselusovervåking, 2004-2010 Ingeborg Palm Helland, Bengt Finstad, Ingebrigt Uglem, Ola H. Diserud, Anders

Detaljer

HØRINGSVERSJON 12.11.09

HØRINGSVERSJON 12.11.09 Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vannkraftverk - til bruk for hovedaktørene i en revisjonsprosess (kravstillere, konsesjonærer og NVE) HØRINGSVERSJON 12.11.09 Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Krav om revisjon av konsesjonsvilkår for: Statsreguleringen av Langvatnet Overføring av Ranelva til Langvatnet Statsreguleringen av Bjerka Plura

Krav om revisjon av konsesjonsvilkår for: Statsreguleringen av Langvatnet Overføring av Ranelva til Langvatnet Statsreguleringen av Bjerka Plura Krav om revisjon av konsesjonsvilkår for: Statsreguleringen av Langvatnet Overføring av Ranelva til Langvatnet Statsreguleringen av Bjerka Plura Vedtatt i: Rana kommunestyre 6.3.2012 Hemnes kommunestyre

Detaljer

Nå eller aldri for Vossolaksen

Nå eller aldri for Vossolaksen Utredning 28-9 Nå eller aldri for Vossolaksen anbefalte tiltak med bakgrunn i bestandsutvikling og trusselfaktorer Nå eller aldri for Vossolaksen anbefalte tiltak med bakgrunn i bestandsutvikling og trusselfaktorer

Detaljer

Modellering av avrenningsreduserende tiltak i Trones-feltet, Sandnes

Modellering av avrenningsreduserende tiltak i Trones-feltet, Sandnes Modellering av avrenningsreduserende tiltak i Trones-feltet, Sandnes Trygve Alexander Lende Bygg- og miljøteknikk (2 årig) Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Sveinung Sægrov, IVM Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Prioritering av stasjonsnett

Prioritering av stasjonsnett Prioritering av stasjonsnett Norges vassdrags- og energidirektorat 2004 1 Rapport nr 9-2004 Prioritering av stasjonsnett Utgitt av: Redaktør: Norges vassdrags- og energidirektorat Arne Tollan Forfatter:

Detaljer

Effekter av lakselus på sjøørret

Effekter av lakselus på sjøørret 1071 Effekter av lakselus på sjøørret - en litteraturoppsummering Eva B. Thorstad, Christopher D. Todd, Pål Arne Bjørn, Patrick G. Gargan, Knut Wiik Vollset, Elina Halttunen, Steinar Kålås, Ingebrigt Uglem,

Detaljer

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS JUNI 2004 FORORD Til Fiskeridirektøren Ved brev fra Fiskeridepartementet datert 24.2.2003 fikk Fiskeridirektoratet og

Detaljer

Revisjon av vassdragskonsesjoner Hensyn til verdifulle naturtyper

Revisjon av vassdragskonsesjoner Hensyn til verdifulle naturtyper Revisjon av vassdragskonsesjoner Hensyn til verdifulle naturtyper Miljøfaglig Utredning, notat 2013 30 Dato: 05.06.2013 Notat 2013-30 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS www.mfu.no Oppdragsgiver:

Detaljer

Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering

Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022 Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering 49 2013 R A P P O R T 2 Rapport nr. 49/2013 Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal

Detaljer

Risikovurdering i havbruk ved bruk av Bayesianske nett. av Kristian Johansen

Risikovurdering i havbruk ved bruk av Bayesianske nett. av Kristian Johansen Risikovurdering i havbruk ved bruk av Bayesianske nett av Kristian Johansen Masteroppgave ved Institutt for informasjon- og medievitenskap Universitetet i Bergen Høst 2010 og Vår 2011 1 2 Forord Før jeg

Detaljer