INFORMASJON. Foto: Amund Grytting. Dypt heller året i sin gang, nå ødes eng og lund; farvel med all din lyst og sang, du korte sommerstund!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJON. Foto: Amund Grytting. Dypt heller året i sin gang, nå ødes eng og lund; farvel med all din lyst og sang, du korte sommerstund!"

Transkript

1 INFORMASJON Nr. 4 HØSTEN 2009 ÅRGANG 54 Dypt heller året i sin gang, nå ødes eng og lund; farvel med all din lyst og sang, du korte sommerstund! Foto: Amund Grytting NoS nr. 768

2 Ny av året Å kome som framand til ein ny plass, med enno ukjende folk og uoppdaga stader, er spesielt. Å få bli prest for dykk og skulle forkynne gudsrikets løyndomar, er ikkje mindre stort. Då rører vi ved det djupe i tilveret og menneskelivet. No er vi her og har vorte godt mottekne av bygdefolket i kyrkja. Med tida vil sirkelen vide seg ut når vi møtes ved livets knytepunkt i kvardag og fest, ved vanlege sundager og til årets høgtider. Vi er alle på reise gjennom livet ettersom Gud leier oss på veg. I bibelen finn vi ei åndsinspirert reise av særskilt karakter i 2. Mosebok 12. Herren kallar Abraham frå Ur i Kaldea.: Far ut or landet ditt, bort frå folket og farshuset ditt, til det landet som eg vil syne deg. Visst er ingen av oss patriark og stamfar. Ikkje treng vi å reise til Kaanan heller. Men Abrahams velsigning kan vi alle få del i: I deg skal alle ætter på jorda velsignast. Velsigninga er det samfunn med Gud som Kristus bringer. Jamnfør dåpsbefalinga hjå evangelisten Matteus kp. 28: Gå ut og gjer alle folkeslag til læresveinar. Ein ting til kan vi ha felles med truas far som Abraham vert kalla: Det er dette å bli til velsigning, dvs. for andre. Sjølv om elva stadig renn forbi, gjer ho omgjevnaden med plantar og dyr, trivelig og fruktbart der ho passerar. Det skal også vi få gjere når vi fylgjer Vårherre og er styrt av gode føremål. Sidan vi og alt levande ikring oss er skapte, er vi avhengige av å motta liv frå sikund til sikund. Difor må vi verne om livet og dele det med kvarandre. For livet er den største gåva vi har. Samstundes er det eit lån. Ingen veit når vi må gjeve det frå oss igjen. I vår tid har vi vorte merksame på naturens høge verd. Den er sårbar og har eingongsverdi. Øydelegg vi eit økosystem med atmosfære, landskap, vassdrag, flora og fauna, er det for alltid tapt. Men mennestet danna i Guds bilete,er ikkje mindre viktig å ta vare på. Korleis er det så å vere menneske på jorda i dag? Her set Jesus barna i sentrum. Desse er størst i himmelriket. Ikkje fyrst når dei er flinke og nyttige, men ganske enkelt ved å vere til. Når Jesus seier at eit menneskeliv er meir verdt enn heile verda, openberrar han Guds tankar for oss. Måtte også vi som bur her i Sør-Fron bli til velsigning i vår krevande tid så frelse og fred kan nå det postmoderande mennesket. Då kan denne salmen vere vår takkebøn: Fedrane kyrkje i Noregs land kjæraste samfunn å kjenna!. Vide ho femner kring fjell og strand, fast er ho grunna av Herrens hand, klårt skal Guds tempelljos brenna. Magnar Elde Her er Kristin og Magnar på plass i Prestegarden 2

3 Innsettelsesgudstjeneste for den nye sognepresten vår Søndag 6. september var det innsettelsesgudstjeneste for den nye sognepresten vår, Magnar Elde. Det var et strålende høstvær denne dagen, og svært mange møtte opp for å ønske Magnar og familien hans velkommen til bygda. Prosten i Sør-Gudbrandsdal, Per Halstein Nielsen, deltok også under gudstjenesten. I tillegg til kantor Kjell Inge Midtskogen, medvirka musikere fra Harpefoss juniorspelemannslag. Etter gudstjenesta spanderte soknerådet kirkekaffe i kapellet, og mange fulgte med dit. Her fikk Magnar og Kristin ei lita velkomstgave, Kjell Inge spilte for oss og Dagny Kristiansen leste et velkomstdikt hun selv hadde skrevet. Ellers var det velkomsthilsen og mye god servering. Hele familien Elde deltok i denne trivelige formiddagsstunda. 3

4 Velkomstdikt av Dagny Kristiansen E vil ønskje nypresten vår velkome her å nå, håpe at dette fint ska kåmå te å gå. Oss i Sør-Fron synes oss har e bygd så flott, ønskje at døkk au ska kåmå te å trivjast godt. Æille må leggje goviljan te, anten månin vise ny heill ne, å da æ e sikker på at alt ska bli bra, møte dinan mæ e godt smil og vera gla, ta vare på dinan så godt oss kein, detta gjeill berre kjerring og mann. Snart fær du møte konfirmantein som æ onge å pene, n Per å n Ola, o Kari å o Lene. Dæ bli e speinanes ti, å ongdommen har ofte my å gi, men oss som æ gamle og grå, må au prøve så godt oss kein å stå på. Så da bli både gamle, onge å prest, samla te berre hårdag og fest. Æille må gå hånd i hånd, og finne dein rette og goe ånd. Livet gje både glede og sorg, men læ oss itte byggje rondt oss e lukka borg, men vera åpne, å dele vondt og godt mæ andre, da tru e at veigen vår bli lettar å vandre. E ser for me at oss ska få mang e tyle stond, at dæ bli både latter og glede i rikt monn, e godt å fast håndtrykk, å kainsje n klem ønskje hjertele velkome åt æille som kjem, spandere på dinan n liten kaffedråpå, som godt å tyle vennskap vil skåpå. Ja, dete va någå ord frå me, te slutt vil e sea Guds vilje skje, så fær oss aille vera med å få te e samarbei som æ godt og bra, da tru e at dein einkelte tå oss bli fornøygd å gla. 4

5 Med Jesus vil eg fara Vi nordmenn er eit folk som reiser mye på reisa er det kjekt med godt reisefølge. Derfor har eg valgt: Med Jesus vil eg fara. Dette er ein av dei første salmane eg lærte. Den eg vil utfordre er min romkamerat gjennom 1 ½ år, Knut Kjorstad. Vennlig hilsen fra Josef Nerli Med Jesus vil eg fara på livsens ferd i lag. Gud, lat den samferd vara alt til min døyand dag! Det er mi høgste æra, det er mi største ros hans fylgjesvein å vera og vandra i hans ljos. Min Jesus, sannings stjerna, lys opp min mørke veg! Mitt hjarta vil så gjerna få fylgja etter deg. Du lyser enn i verdi som før frå Betlehem. Ver du mitt ljos på ferdi, til heim med deg eg kjem! Min Jesus, gjævast givnad, min eignalut og skatt! I all min gang og livnad meg støtt for auga statt! Som vesle blomen trugen ser opp mot sol og dag, til deg så vender hugen, til deg kvart andedrag. rets ullkon irmanter 1. rekke f.v.: Magnhild Oddrun Baukhol Vestad, Liv Berit Solberg Kleppe, Åshild Malerbakken Bjerke, Kari Mathilde Haverstad Wassrud, Gerd Reidun Beitdokken Nilsen, Sigrid Reidun Sønsteli Andersen, Anne Lise Skar Tunold, Karen Kristine Melgård Nordby, Grethe Prestmoen Skarpnord, Gretha Wenche Nygaard Stakston, Reidun Gryttingslien Kvebu, Anne-Marie Jøråsen Corneliussen, Randi Skar, Edith Paula Heggelihaugen Karlsen, Kjellfrid Slåen Krokgjelet, Liv Skar, sogneprest Magnar Elde 2. rekke f.v.: Tore Viggo Wadahl, Harald Arne Sundstuen, Olav Rønningen, Åse Volberg Johansen, Sigrun Magnhild Snippen Lien, Jens Bjerke, Dag Håkon Hernæs, Ola Gunnar Alme. 5

6 Kirkevalget 2009 Årets kirkevalg ble gjennomført på samme tid og samme sted som Stortingsvalget. Det resulterte i at mange flere avga stemme nå enn tidligere år. Samla valgdeltagelse ved kirkevalget i Sør-Fron endte på omlag 21 %. Valgdeltagelse ved de enkelte kretsene : Espedalen : 15 avgitte stemmer 58,0 % valgdeltagelse Harpefoss : 173 avgitte stemmer 21,2 % valgdeltagelse Liene : 157 avgitte stemmer 25,2 % valgdeltagelse Midtbygda : 150 avgitte stemmer 15,6 % valgdeltagelse Det var 20 navn på lista til årets soknerådsvalg. Opptellinga viser at det nye soknerådet gir en fin balanse mellom nye og gjenvalgte medlemmer. Sør-Fron sokneråd for ser slikt ut: Medlemmer: John-Ludvik Nilsen Dalseg Kari Gryttingslien Marit Randi Nyhus Kristen Kristiansen Berit Brenden Bredli Karl Olai Olsen Pål Skoe Kjorstad Arne Bredeveien Varamedlemmer: Kirsten Magni Skurdal Astrid Oddveig Strand Inger Elisabeth Pedersen Kristian Haave Aud Haverstad Det nye soknerådet skal konstituere seg 3. november, og blir presentert ved høgmessa 8. november. På Bygdahuset Lidarende var det Anne Marie Hovind, Torbjørg Sandvik og Per Erik Holmen som tok imot stemmesedlene. Stemningen var på topp da Hanne Knutsen var på Harpefoss grendahus for å stemme. Synøve Barlund, Dagny Kristiansen og Anne Brenden sørget for at alt gikk riktig for seg. Et ivrig tellekorps fikk ei lang natt. Iver Bjerkehagen, Per Erik Holmen, Anne Brenden, Oddveig Strand og kirkevergen var ikke hjemme før kl på morgenen valgnatta. 6

7 østtakke est Søndag 13. september vart det feira Høsttakkefest i Sør-Fron kirke. Harpefoss sanitetsforening, Sør-Fron sanitetsforening og Sør-Fron bygdekvinnelag har tatt på seg ansvaret for pynting av kirka og servering av kirkekaffe hvert sitt år. I år var det Sør-Fron bygdekvinnelag sin tur. Kirka var som alltid fantastisk pynta med årets avling, og vekster fra naturen omkring oss. Gjennom disse bildene, vil vi få vise fram hvor flott kirka vår er en slik dag. Alle foto: Amund Grytting 7

8 Setermesse på Skjervongsbakken En søndag i august hvert år bruker Sør-Fron menighet og møtes til setermesse. Den har vært arrangert på forskjellige steder, og på begge sider av dalføret. I år var vi tilbake på Skjervongsbakken, hos Liv Marit og Konrad Trettengen. Her har vi vært mange ganger tidligere. Det ble en fin dag tross litt truende skyer. Været holdt seg bra så lenge vi var der. Prostiprest Magne Kildal hadde gudstjenesten, og Henry Eggen stod for det musikalske med trombona si. Etter gudstjenesta var det kirkekaffe, og vertsskapet hadde dekt et stort bord med mye godt. Alle koste seg i seterveggen, og praten gikk livlig slik en ofte gjør når så mange møtes. Takk til vertskapet for en trivelig dag. 8

9 Høgstdagsbønntur til Budsjord på Dovre 17. juni 2009 Påstigning ved kirken. Alle deltagerne på turen. Gjesteboka signeres av Astrid. Kaffekos i sola. Ringebu Bilruters sommergrønne buss hentet oss kl. 10 en flott morgen ved Sør-Fron kirke. Vi skulle på årets tradisjonelle tur, og denne gangen gikk turen til Budsjord middelaldergård på Dovre. Været var på vår side til tross for øspøsende regnvær siste tiden, og vi fylte selvsagt hele bussen med forventnigsfulle mennesker denne gangen også. Turen ble ledet med stø hånd av Berit, Kjell Inge, synøve og Hanne. Vi var ikke kommet ut av bygda før Berit gikk rundt med munngodtboksen sin. Deretter var det allsang ledet av Kjell Inge og historier ble fortalt av Hanne. Berit hadde med NAF veibok og guidet oss oppover dalen. Det er rart med det, selv om vi er oppvokst i Gudbrandsdalen er det mye vi ikke vet, og alltid noe nytt å lære. Første stopp var Dovreskogen Gjestegård der de ventet oss med rundstykker og kaffe. Etterpå stoppet vi ved Dovre kirke, der vi hadde høgstdagsbønn. Kirketjener Ola Rindal tok oss med gjennom historien til kirken, som var veldig interessant. Det ble en flott stopp dette, men nå begynte vi å bli sultne så vi dro videre til Budsjord. Vi ankom middelaldergården Budsjord og ble ønsket velkommen av vertinnen, som ba oss inn på rømmegrøt og spekemat. Hun fortalte litt om garden under måltidet, og etterpå ble vi vist rundt i husa. Det var nok mange som hadde gode minner fra gamledager med stabbur, aurbu og håndmelking av kyr bl.a., men vi er nå glade for utviklingen som har skjedd da. Budsjord er nå en turistplass med overnatting for bl.a. pilegrimer. Og kosten var det ingenting å si på. Nydelig rømmegrøt. Vi koste oss ute i solen med kaffe og feittbrød, og mange var inne på låven og handlet antikviteter fra et rikholdig utvalg. Det begynte å li på dag, så vi måtte tenke på hjemreisa. Alle ble behørig fotografert og gjesteboken ble signert før vi satte oss på bussen igjen. Vi var hjemme kl. 17:30 og var skjønt enige om at det hadde vært nok en fin tur. Takk for en flott tur! Hilsen Bjørg Haave ALLE HELGENS DAG På Alle helgens dag som i år er 1. november, minnast vi dei som har gått bort det siste året. Pårørande er særskilt invitert til Sør-Fron kyrkje til gudstjeneste kl denne sundagen. Sør-Fron sangkor deltek under gudstjenesta. Etterpå blir alle invitert til samvær i kapellet med servering. Velkomne! Magnar 9

10 LysVåken Overnatting i kirka Vi inviterer deg som er 12 år og går i 7.klasse til å være med å overnatte i kirka fra: FREDAG 13. NOVEMBER KL til LØRDAG 14. NOVEMBER KL Å sove i kirka vil bli en helt spesiell opplevelse. Vi skal øve på lysvåken sangen,se på film,ha vandring i Kirkerommet,kristuskransen og mye mer. VEL MØTT TIL EN SPENNENDE NATT. Påmelding Tlf: el.mob INNEN 2.NOVEMBER. KONFIRMANTLEIR I KRAGERØ konfirmanter, 3 fjorårskonfirmanter,1 ansatt ( Hanne) og 5 foreldre reiste på konfirmantleir i Kragerø august. Konfirmantene hadde ei variert uke med undervisning i grupper og i fellesskap. Det var dramatisering og sang, og med fremførelser på scena hver dag. Utenom undervisninga var det lagt opp til mange aktiviteter både til lands og til vanns, og en kjempefin utflukt til Jomfruland der de fikk fri noen timer. Det ble også arrangert en Globaldag der konfirmantene skulle selge tjenester/ting til inntekt for et skoleprosjekt i Uganda. En gruppe gutter fra Sør-Fron greide å samle inn mest penger av alle sammen, de solgte klemmer og tagg penger. En dag var vi nede i byen på Gunnarsholmen. Der fikk vi servert grillmat, og konfirmantene kunne stupe og bade. Været var kjempefint hele uka og det gjorde at alle fikk prøve seg på vannaktivitetene flere ganger. De fikk kjøre vannski, tube, bananbåt el.speed båt, og det ble mye bading. Foreldrene gjorde en kjempeinnsats med matlaging, rydding, dovasking og de stilte opp som badevakter og nattvakter. Tusen takk for en super innsats. Årets konfirmanter hadde ei fin uke i Kragerø. Det var kjempehyggelig å være med en slik super gjeng på tur. Hilsen Hanne Knutsen 10

11 Slekters gang Døpte: 23. aug. Mathea Laengen Bjørke Ida Bergsbakken Hansen 30. aug. Anea Bakkum Rudihagen 6. sept. Ingvild Alme 13. sept. Tomas Granslåen Løften 20. sept. Eskil Gryttingslien Vigde: 5. sept. Frøydis Nyhus og Christian Petzold Myhre Døde: 28. aug. Magnhild Gudrun Seielstad, f sept. Ruth Marie Strand, f sept. Aud Ragna Løland, f Bisettelse fra Espedalen Fjellkirke 25. sept. Iver Olstad, f sept. Kjell Suleng, f okt. Magnhild Skurdal, f okt. Arnhild Fosse, f ADVENTSLEIR PÅ LIVOLL! desember braker det løs på Livoll Ungdomssenter i Sør-Fron! Da er det ADVENTSLEIR for deg som går i klasse Arr: Norsk Luthersk Misjonssamband, Oppland krets Frist for påmelding: 27. november. Påmelding: Via internett: eller Inger Stangstad tlf ANDAKTER PÅ SØRHEIM HØSTEN 2009 Torsdag 26. nov. Kl Andakt Torsdag 10. des. Kl Andakt Mandag 24. des. Kl Juleandakt Søndag 1. jan. Kl Gudstjeneste TIL TJENESTE Prestekontoret: Prestekontoret i Sør-Fron Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron. Telefon: Fax: E-post: Kontortider: Mandag stengt, tirsdag, onsdag torsdag og fredag kl Sogneprest: Magnar Elde. Prestegården, 2647 Sør-Fron. Telefon: Privat: Mobil: E-post: Kantor: Kjell Inge Midtskogen, 2647 Sør-Fron Tlf mobil E-post: Kirkeverge/sekretær: Bjørg Sørjordet, Torehaugveien 10, 2640 Vinstra Tlf. arbeid: Mobil: E-post: Kirketjener: Arild Larshaugen 2647 Sør-Fron Tlf: Sør-Fron kirke Mobil: Espedalen Fjellkirke: Anders Gjestad Rugsveen 2658 Espedalen. Mobil: Klokker: Synøve Barlund, 2647 Sør-Fron Tlf. arbeid: Mobil: E-post: Menighetspedagog: Hanne Elisabeth Knutsen, 2647 Sør-Fron Tlf. arbeid Mobil: E-post: Sør-Fron sokneråd: Leder: Per Erik Holmen, Tofte, 2647 Sør-Fron Tlf Nestleder: Anne Brenden, Vestsidevegen, 2647 Sør-Fron Tlf Berit Brenden Bredli, Kari Wassrud, Kristen Kristiansen, Pål Skoe Kjorstad, Astrid H. Gryttingslien,Elisabeth Alme og John Ludvik Nilsen Dalseg. SØR-FRON KYRKJEBLAD Sør-Fron Kyrkjeblad kommer ut med 4 nummer pr. år. Det deles ut til alle husstandene i kommunen. Minste kontingent er kr. 100,. I redaksjonen: Sognepresten, Berit Nustad, Bjørg Haave Bankgirokonto: Trykk og ekspedisjon: Dale-Gudbrands Trykkeri as, 2635 Tretten. Tlf Fax: Stoff til kyrkjebladet sendes redaksjonen eller ring telefon Stoff kan også sendes på mail: 11

12 Velkommen til kirke 18. oktober s.e.pinse Lit. farge: grønn Sør-Fron kirke kl : Familiegudstjeneste. Utdeling av bibler til 5. klasse. Dåp. Kirkekaffe. Elde/Fauske 25. oktober - Bots- og bededag Lit.farge: lilla Sør-Fron kirken kl : Høymesse. Nattverd. Nilsen/Midtskogen 1. november - Allehelgensdag Lit.farge: hvit Sør- Fron kirke kl : Alllehelgensmesse. Nattverd. Kirkekaffe/samling i kapellet etter gudstjenesten. Elde/Midtskogen 8. november s.e.pinse Lit. farge: grønn Sør-Fron kirke kl : Høymesse. Presentasjon av det nye soknerådet Elde/Midtskogen 22. november - Siste søndag i kirkeåret Lit. farge: grønn Sør-Fron kirke kl : Høymesse. Nattverd. Elde/Midtskogen 29. november - 1. s.i advent Lit.farge: lilla Sør-Fron kirke kl : Familiegudstjeneste. Utdeling av Kyrkjeboka til 4-åringane. Dåp. 12-åringene deltar 6. desember - 2. s.i advent Lit. farge: lilla Sør-Fron kirke kl : Høymesse. Nattverd. Kirkekaffe. Kildal/Irslinger 13. desember - 3. s. i advent Lit. farge: lilla Sør-Fron kirke kl : Lysmesse. Konfirmantene deltar. Elde/Midtskogen 15. november s.e.pinse Lit. farge: grønn Espedalen Fjellkirke kl : Høymesse. Nattverd. Kildal/Gade Ved forandring, se annonse i GD. KONSERTER I SØR-FRON KIRKE Konsert med Tretten sangkor Søndag den 25. oktober kl Kirketoner og afrikanske rytmer, dirigent Paula Strand og Kari Irene Lien på orgel. Bill. 150,- Konsert med VVS, musikklina Fredag den 27. november kl Julekonsert med trompetisten Ole Edvard Antonsen m/musikere. Onsdag 16. desember kl Bill. 295,- Bygdas Egen Julekonsert Søndag den 20. desember kl Velkommen! Kyrkjebladet takk for økonomiske bidrag! Mange betaler den frivillige kontigenten noe vi veldig glad for. De som ikke har betalt tidligere i år men ønsker å gjøre det, finner en giro vedlagt dette bladet som kan brukes.

Å prektig morgenglans, som overgår all sans! Guds Sønn, vår sol, er oppe og gjennom dødens troppe han fektet seg med ære, hans navn velsignet være!

Å prektig morgenglans, som overgår all sans! Guds Sønn, vår sol, er oppe og gjennom dødens troppe han fektet seg med ære, hans navn velsignet være! INFORMASJON Nr. 1 vinter 2010 ÅRGANG 55 Foto: Berit Nustad. Å prektig morgenglans, som overgår all sans! Guds Sønn, vår sol, er oppe og gjennom dødens troppe han fektet seg med ære, hans navn velsignet

Detaljer

Nr. 5 November 2006 44. årgang

Nr. 5 November 2006 44. årgang Åfjord kirke Stoksund kirke Nr. 5 November 2006 44. årgang Oktoberstemning ved Herfjordvatnet Foto: Lillian Storvik side 2 For to uker siden sto jeg på Hjerkin sammen med ca. 60 andre mennesker og protesterte

Detaljer

Lys Våken i Lier kirkene

Lys Våken i Lier kirkene Nr. 7 2012 UTGIVERE: MENIGHETSRÅDENE I FROGNER, TRANBY, SJÅSTAD OG SYLLING - 65. ÅRGANG Lys Våken i Lier kirkene I denne utgave: Leder: Respekt side 2 Ny organisering av kirken side 3 Konfirmantjubileum

Detaljer

Redaksjonen ønsker alle en velsignet påskehøytid. Måtte høytiden gi rom til rekreasjon for både kropp og sjel.

Redaksjonen ønsker alle en velsignet påskehøytid. Måtte høytiden gi rom til rekreasjon for både kropp og sjel. Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 2 april 2006-47. årgang Foto: Solveig Egeland Påsken inviterer til en vandring mot lyset og til en vandring i lyset! Påsken forkynner at vi på grunn

Detaljer

LES OM: BARN OG MEDIER MITT BIBELVERS. nummer 6 - oktober 2003 BARNEÅRET. @:men ASKØY MENIGHETSNYTT

LES OM: BARN OG MEDIER MITT BIBELVERS. nummer 6 - oktober 2003 BARNEÅRET. @:men ASKØY MENIGHETSNYTT LES OM: BARN OG MEDIER 1.FLORVÅG BARNEARBEID - KFUM MITT BIBELVERS nummer 6 - oktober 2003 @:men ASKØY MENIGHETSNYTT BARNEÅRET BILDENE Barnekoret Lysglimt 25 år PÅ FORRIGE SIDE: I NYLAGEDE JUBILEUMS T-SKJORTER

Detaljer

Maria var en møy så ren

Maria var en møy så ren Menighetsbudet Julen 2012 Nr. 4/12 Årgang 95 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel det betyr: Gud med oss. Matt 1, 23 Maria var en møy så ren Maria var en møy

Detaljer

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 3 september/oktober/november 2012 Årg. 51. Konfirmantleir i Uvdal. Flott gjeng samlet på fjellet.

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 3 september/oktober/november 2012 Årg. 51. Konfirmantleir i Uvdal. Flott gjeng samlet på fjellet. Nr. 3 september/oktober/november 2012 Årg. 51 Bragernes Menighetsblad I dette nummer: Foto: Ingeborg Drange Konfirmantleir i Uvdal. Flott gjeng samlet på fjellet. Hvem er kirken? Til ettertanke. Kristin

Detaljer

SANNIDAL MENIGHETSBLAD. Kjære Far i høye himmel hør mitt hjertes stille bønn OKTOBER 2008 NR. 3 68. ÅRGANG

SANNIDAL MENIGHETSBLAD. Kjære Far i høye himmel hør mitt hjertes stille bønn OKTOBER 2008 NR. 3 68. ÅRGANG SANNIDAL MENIGHETSBLAD OKTOBER 2008 NR. 3 68. ÅRGANG Kjære Far i høye himmel hør mitt hjertes stille bønn På lørdag 20. september var vi på menighetstur til himmelriket på Gautefall. Dette er en dalgrop

Detaljer

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 Nr. 3 2011 64. årgang Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 www.stangemenighet.no Kulturkirke eller kulturuke Side 3 Kulturen endres Side 6 Menighetsrådsvalg Side 7 og 11 Stange kirke som kulturelt

Detaljer

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8 Nytt fra Sogn og Fjordane/Hordaland Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Jeg skvatt litt en dag da jeg så følgende overskrift på forsiden til BA: «Fra torsdag er det ingen nåde». Avisreportasjen

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 E t t e r n ø d v e n d i g... N y s t a r t p å F j e l l t u n F r i s k u s f r å f j o r d a n e K a r m ø y k a l l e r M e d h a m m e r o g k o s t 3 R e k t o r s

Detaljer

Brobygger i ord og handling VIDERE. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 2. 2009

Brobygger i ord og handling VIDERE. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 2. 2009 Brobygger i ord og handling VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 2. 2009 Side2 Regionleders hjørne Områdestevne med overraskelse Side 3 De skal gje dei mat Side 4 Program for regionsstevnet

Detaljer

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jula 2013 9. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12 Trygve om jula som var Side 14-15 Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jul i barnehagen Side 32-34

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 2 juni/juli/august 2013 Årg. 52. Bragernes kirkes tårn rager høyest på Bragernes

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 2 juni/juli/august 2013 Årg. 52. Bragernes kirkes tårn rager høyest på Bragernes Nr. 2 juni/juli/august 2013 Årg. 52 Bragernes Menighetsblad Bragernes kirkes tårn rager høyest på Bragernes Foto: Bent A. Møller I dette nummer: Til ettertanke Kristin Fæhn Menighetsrådet og dets virksomhet

Detaljer

Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51. God sommer!

Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51. God sommer! Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51 FOTO: ODDVAR SKRE God sommer! Konsertsommer Sommeren står for døren, men hver torsdag fram til 1. august

Detaljer

Avisa vår. Høsten 2014

Avisa vår. Høsten 2014 Høsten 2014 Avisa vår Aktivitetene er i gang på alle våre sykehjem. Ferien er over og vi forsøker å fylle dagene med meningsfullt innehold. Halden sykehjem 30 år! Sjefens hjørne Enhetsleder Inger Lund

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Vår nye kantor Fasteaksjonen 2012 Prinsesse Märthas engler Vår Far i himmelen Lokalprofilen: Ingeborg Vale Opdal Klimakaravane

Vår nye kantor Fasteaksjonen 2012 Prinsesse Märthas engler Vår Far i himmelen Lokalprofilen: Ingeborg Vale Opdal Klimakaravane SKØYEN MENIGHET Nr. 1 2012, 27. årgang Treenighetsrosen Alterbilde Veslemøy Nystedt Stoltenberg/BONO 2011. Vår nye kantor Fasteaksjonen 2012 Prinsesse Märthas engler Vår Far i himmelen Lokalprofilen: Ingeborg

Detaljer

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp!

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! Påske 2015 Vi serverer med dette eit fyldig påskenummer. Med temaet «Han har stått opp», kan det bli mange sider. Vi takkar flinke bidragsytarar!

Detaljer

NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG. Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20

NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG. Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20 NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20 LEDER MINNEORD Takk din store Gud Paul Liseth til minne Reidar Larsen! Av Atle Haugen! Når dette leses, har Norge passert høydepunktet

Detaljer

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Visitasforedrag i Fitjar kyrkje Side 4-5 Konfirmasjon i Sveio Side 8 Biskopen sin siste visitas gjekk til Fitjar Prestar på Aker Solutions Babel i revers Alfa Heilt

Detaljer

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider!

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Nr. 1-2011 Februar Medlemsinformasjon Årgang 9 Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Snart skal vi feire 25-års jubileum Se siste side Foto: Bjørn H. Pettersen Telemark Parkinsonforening Hjemmeside:

Detaljer

DER DU BOR. Imponerende barnemusikal! Misjonskirken. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke!

DER DU BOR. Imponerende barnemusikal! Misjonskirken. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke! Misjonskirken DER DU BOR Herøya Misjonskirke Nr. 1 jan.-feb.-mars-april 2012 Imponerende barnemusikal! Varden 5. desember 2011 To fulle Herøyahus koste seg med Misjonskirkens barneforestilling Jul på Herøen

Detaljer

Varteig kirke 150 år

Varteig kirke 150 år Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Bilder fra vinterweekend Side 7 «Mammakveld» Se side 6 Varteig kirke. Varteig kirke 150 år Se side 5 Side 2 og 3 Nr. 2/2007 Mars - mai 2007 35. årgang www.varteig.menighetsblad.net

Detaljer

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 TØFT, MEN VERDT DET Trine Lise med hjerte for fostermor s 12 TOMMY SVINDAL LARSEN VENTER PÅ FOSTERBARN s 04 Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 02 LEDER Innhold 03 IKKE alle BaRN KaN bo hjemme I Norge

Detaljer

ORKDAL. menighetsblad. Nr 6 2009 59. ÅRGANG

ORKDAL. menighetsblad. Nr 6 2009 59. ÅRGANG ORKDAL menighetsblad Nr 6 2009 59. ÅRGANG God oppslutning om kirkevalget Det ble en lang kveld for valgstyrene i Orkdalsmenighetene etter Kirkevalget. Mange stemmer å håndtere siden langt flere hadde stemt

Detaljer

Kirkebladet. Nr. 5 2011. Dynnasteinen. for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål. Kjære leser!

Kirkebladet. Nr. 5 2011. Dynnasteinen. for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål. Kjære leser! FULLDISTRIBUSJON Kirkebladet for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål Nr. 5 2011 Kjære leser! Vi har fått til et julenummer i år også. Her finner du forhåpentligvis det du venter å finne i et

Detaljer

DER DU BOR. Misjonskirken. Karl Fredrik Kittilsen fikk Kongens fortjenestemedalje i sølv! Moflata, Skotfoss og Bøle Misjonskirker Nr. 1 feb./apr.

DER DU BOR. Misjonskirken. Karl Fredrik Kittilsen fikk Kongens fortjenestemedalje i sølv! Moflata, Skotfoss og Bøle Misjonskirker Nr. 1 feb./apr. Misjonskirken DER DU BOR Moflata, Skotfoss og Bøle Misjonskirker Nr. 1 feb./apr. 2012 Karl Fredrik Kittilsen fikk Kongens fortjenestemedalje i sølv! Moflata Misjonskirke: Bordtennisklubben s. 3 Moflata

Detaljer