INFORMASJON. Foto: Amund Grytting. Dypt heller året i sin gang, nå ødes eng og lund; farvel med all din lyst og sang, du korte sommerstund!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJON. Foto: Amund Grytting. Dypt heller året i sin gang, nå ødes eng og lund; farvel med all din lyst og sang, du korte sommerstund!"

Transkript

1 INFORMASJON Nr. 4 HØSTEN 2009 ÅRGANG 54 Dypt heller året i sin gang, nå ødes eng og lund; farvel med all din lyst og sang, du korte sommerstund! Foto: Amund Grytting NoS nr. 768

2 Ny av året Å kome som framand til ein ny plass, med enno ukjende folk og uoppdaga stader, er spesielt. Å få bli prest for dykk og skulle forkynne gudsrikets løyndomar, er ikkje mindre stort. Då rører vi ved det djupe i tilveret og menneskelivet. No er vi her og har vorte godt mottekne av bygdefolket i kyrkja. Med tida vil sirkelen vide seg ut når vi møtes ved livets knytepunkt i kvardag og fest, ved vanlege sundager og til årets høgtider. Vi er alle på reise gjennom livet ettersom Gud leier oss på veg. I bibelen finn vi ei åndsinspirert reise av særskilt karakter i 2. Mosebok 12. Herren kallar Abraham frå Ur i Kaldea.: Far ut or landet ditt, bort frå folket og farshuset ditt, til det landet som eg vil syne deg. Visst er ingen av oss patriark og stamfar. Ikkje treng vi å reise til Kaanan heller. Men Abrahams velsigning kan vi alle få del i: I deg skal alle ætter på jorda velsignast. Velsigninga er det samfunn med Gud som Kristus bringer. Jamnfør dåpsbefalinga hjå evangelisten Matteus kp. 28: Gå ut og gjer alle folkeslag til læresveinar. Ein ting til kan vi ha felles med truas far som Abraham vert kalla: Det er dette å bli til velsigning, dvs. for andre. Sjølv om elva stadig renn forbi, gjer ho omgjevnaden med plantar og dyr, trivelig og fruktbart der ho passerar. Det skal også vi få gjere når vi fylgjer Vårherre og er styrt av gode føremål. Sidan vi og alt levande ikring oss er skapte, er vi avhengige av å motta liv frå sikund til sikund. Difor må vi verne om livet og dele det med kvarandre. For livet er den største gåva vi har. Samstundes er det eit lån. Ingen veit når vi må gjeve det frå oss igjen. I vår tid har vi vorte merksame på naturens høge verd. Den er sårbar og har eingongsverdi. Øydelegg vi eit økosystem med atmosfære, landskap, vassdrag, flora og fauna, er det for alltid tapt. Men mennestet danna i Guds bilete,er ikkje mindre viktig å ta vare på. Korleis er det så å vere menneske på jorda i dag? Her set Jesus barna i sentrum. Desse er størst i himmelriket. Ikkje fyrst når dei er flinke og nyttige, men ganske enkelt ved å vere til. Når Jesus seier at eit menneskeliv er meir verdt enn heile verda, openberrar han Guds tankar for oss. Måtte også vi som bur her i Sør-Fron bli til velsigning i vår krevande tid så frelse og fred kan nå det postmoderande mennesket. Då kan denne salmen vere vår takkebøn: Fedrane kyrkje i Noregs land kjæraste samfunn å kjenna!. Vide ho femner kring fjell og strand, fast er ho grunna av Herrens hand, klårt skal Guds tempelljos brenna. Magnar Elde Her er Kristin og Magnar på plass i Prestegarden 2

3 Innsettelsesgudstjeneste for den nye sognepresten vår Søndag 6. september var det innsettelsesgudstjeneste for den nye sognepresten vår, Magnar Elde. Det var et strålende høstvær denne dagen, og svært mange møtte opp for å ønske Magnar og familien hans velkommen til bygda. Prosten i Sør-Gudbrandsdal, Per Halstein Nielsen, deltok også under gudstjenesten. I tillegg til kantor Kjell Inge Midtskogen, medvirka musikere fra Harpefoss juniorspelemannslag. Etter gudstjenesta spanderte soknerådet kirkekaffe i kapellet, og mange fulgte med dit. Her fikk Magnar og Kristin ei lita velkomstgave, Kjell Inge spilte for oss og Dagny Kristiansen leste et velkomstdikt hun selv hadde skrevet. Ellers var det velkomsthilsen og mye god servering. Hele familien Elde deltok i denne trivelige formiddagsstunda. 3

4 Velkomstdikt av Dagny Kristiansen E vil ønskje nypresten vår velkome her å nå, håpe at dette fint ska kåmå te å gå. Oss i Sør-Fron synes oss har e bygd så flott, ønskje at døkk au ska kåmå te å trivjast godt. Æille må leggje goviljan te, anten månin vise ny heill ne, å da æ e sikker på at alt ska bli bra, møte dinan mæ e godt smil og vera gla, ta vare på dinan så godt oss kein, detta gjeill berre kjerring og mann. Snart fær du møte konfirmantein som æ onge å pene, n Per å n Ola, o Kari å o Lene. Dæ bli e speinanes ti, å ongdommen har ofte my å gi, men oss som æ gamle og grå, må au prøve så godt oss kein å stå på. Så da bli både gamle, onge å prest, samla te berre hårdag og fest. Æille må gå hånd i hånd, og finne dein rette og goe ånd. Livet gje både glede og sorg, men læ oss itte byggje rondt oss e lukka borg, men vera åpne, å dele vondt og godt mæ andre, da tru e at veigen vår bli lettar å vandre. E ser for me at oss ska få mang e tyle stond, at dæ bli både latter og glede i rikt monn, e godt å fast håndtrykk, å kainsje n klem ønskje hjertele velkome åt æille som kjem, spandere på dinan n liten kaffedråpå, som godt å tyle vennskap vil skåpå. Ja, dete va någå ord frå me, te slutt vil e sea Guds vilje skje, så fær oss aille vera med å få te e samarbei som æ godt og bra, da tru e at dein einkelte tå oss bli fornøygd å gla. 4

5 Med Jesus vil eg fara Vi nordmenn er eit folk som reiser mye på reisa er det kjekt med godt reisefølge. Derfor har eg valgt: Med Jesus vil eg fara. Dette er ein av dei første salmane eg lærte. Den eg vil utfordre er min romkamerat gjennom 1 ½ år, Knut Kjorstad. Vennlig hilsen fra Josef Nerli Med Jesus vil eg fara på livsens ferd i lag. Gud, lat den samferd vara alt til min døyand dag! Det er mi høgste æra, det er mi største ros hans fylgjesvein å vera og vandra i hans ljos. Min Jesus, sannings stjerna, lys opp min mørke veg! Mitt hjarta vil så gjerna få fylgja etter deg. Du lyser enn i verdi som før frå Betlehem. Ver du mitt ljos på ferdi, til heim med deg eg kjem! Min Jesus, gjævast givnad, min eignalut og skatt! I all min gang og livnad meg støtt for auga statt! Som vesle blomen trugen ser opp mot sol og dag, til deg så vender hugen, til deg kvart andedrag. rets ullkon irmanter 1. rekke f.v.: Magnhild Oddrun Baukhol Vestad, Liv Berit Solberg Kleppe, Åshild Malerbakken Bjerke, Kari Mathilde Haverstad Wassrud, Gerd Reidun Beitdokken Nilsen, Sigrid Reidun Sønsteli Andersen, Anne Lise Skar Tunold, Karen Kristine Melgård Nordby, Grethe Prestmoen Skarpnord, Gretha Wenche Nygaard Stakston, Reidun Gryttingslien Kvebu, Anne-Marie Jøråsen Corneliussen, Randi Skar, Edith Paula Heggelihaugen Karlsen, Kjellfrid Slåen Krokgjelet, Liv Skar, sogneprest Magnar Elde 2. rekke f.v.: Tore Viggo Wadahl, Harald Arne Sundstuen, Olav Rønningen, Åse Volberg Johansen, Sigrun Magnhild Snippen Lien, Jens Bjerke, Dag Håkon Hernæs, Ola Gunnar Alme. 5

6 Kirkevalget 2009 Årets kirkevalg ble gjennomført på samme tid og samme sted som Stortingsvalget. Det resulterte i at mange flere avga stemme nå enn tidligere år. Samla valgdeltagelse ved kirkevalget i Sør-Fron endte på omlag 21 %. Valgdeltagelse ved de enkelte kretsene : Espedalen : 15 avgitte stemmer 58,0 % valgdeltagelse Harpefoss : 173 avgitte stemmer 21,2 % valgdeltagelse Liene : 157 avgitte stemmer 25,2 % valgdeltagelse Midtbygda : 150 avgitte stemmer 15,6 % valgdeltagelse Det var 20 navn på lista til årets soknerådsvalg. Opptellinga viser at det nye soknerådet gir en fin balanse mellom nye og gjenvalgte medlemmer. Sør-Fron sokneråd for ser slikt ut: Medlemmer: John-Ludvik Nilsen Dalseg Kari Gryttingslien Marit Randi Nyhus Kristen Kristiansen Berit Brenden Bredli Karl Olai Olsen Pål Skoe Kjorstad Arne Bredeveien Varamedlemmer: Kirsten Magni Skurdal Astrid Oddveig Strand Inger Elisabeth Pedersen Kristian Haave Aud Haverstad Det nye soknerådet skal konstituere seg 3. november, og blir presentert ved høgmessa 8. november. På Bygdahuset Lidarende var det Anne Marie Hovind, Torbjørg Sandvik og Per Erik Holmen som tok imot stemmesedlene. Stemningen var på topp da Hanne Knutsen var på Harpefoss grendahus for å stemme. Synøve Barlund, Dagny Kristiansen og Anne Brenden sørget for at alt gikk riktig for seg. Et ivrig tellekorps fikk ei lang natt. Iver Bjerkehagen, Per Erik Holmen, Anne Brenden, Oddveig Strand og kirkevergen var ikke hjemme før kl på morgenen valgnatta. 6

7 østtakke est Søndag 13. september vart det feira Høsttakkefest i Sør-Fron kirke. Harpefoss sanitetsforening, Sør-Fron sanitetsforening og Sør-Fron bygdekvinnelag har tatt på seg ansvaret for pynting av kirka og servering av kirkekaffe hvert sitt år. I år var det Sør-Fron bygdekvinnelag sin tur. Kirka var som alltid fantastisk pynta med årets avling, og vekster fra naturen omkring oss. Gjennom disse bildene, vil vi få vise fram hvor flott kirka vår er en slik dag. Alle foto: Amund Grytting 7

8 Setermesse på Skjervongsbakken En søndag i august hvert år bruker Sør-Fron menighet og møtes til setermesse. Den har vært arrangert på forskjellige steder, og på begge sider av dalføret. I år var vi tilbake på Skjervongsbakken, hos Liv Marit og Konrad Trettengen. Her har vi vært mange ganger tidligere. Det ble en fin dag tross litt truende skyer. Været holdt seg bra så lenge vi var der. Prostiprest Magne Kildal hadde gudstjenesten, og Henry Eggen stod for det musikalske med trombona si. Etter gudstjenesta var det kirkekaffe, og vertsskapet hadde dekt et stort bord med mye godt. Alle koste seg i seterveggen, og praten gikk livlig slik en ofte gjør når så mange møtes. Takk til vertskapet for en trivelig dag. 8

9 Høgstdagsbønntur til Budsjord på Dovre 17. juni 2009 Påstigning ved kirken. Alle deltagerne på turen. Gjesteboka signeres av Astrid. Kaffekos i sola. Ringebu Bilruters sommergrønne buss hentet oss kl. 10 en flott morgen ved Sør-Fron kirke. Vi skulle på årets tradisjonelle tur, og denne gangen gikk turen til Budsjord middelaldergård på Dovre. Været var på vår side til tross for øspøsende regnvær siste tiden, og vi fylte selvsagt hele bussen med forventnigsfulle mennesker denne gangen også. Turen ble ledet med stø hånd av Berit, Kjell Inge, synøve og Hanne. Vi var ikke kommet ut av bygda før Berit gikk rundt med munngodtboksen sin. Deretter var det allsang ledet av Kjell Inge og historier ble fortalt av Hanne. Berit hadde med NAF veibok og guidet oss oppover dalen. Det er rart med det, selv om vi er oppvokst i Gudbrandsdalen er det mye vi ikke vet, og alltid noe nytt å lære. Første stopp var Dovreskogen Gjestegård der de ventet oss med rundstykker og kaffe. Etterpå stoppet vi ved Dovre kirke, der vi hadde høgstdagsbønn. Kirketjener Ola Rindal tok oss med gjennom historien til kirken, som var veldig interessant. Det ble en flott stopp dette, men nå begynte vi å bli sultne så vi dro videre til Budsjord. Vi ankom middelaldergården Budsjord og ble ønsket velkommen av vertinnen, som ba oss inn på rømmegrøt og spekemat. Hun fortalte litt om garden under måltidet, og etterpå ble vi vist rundt i husa. Det var nok mange som hadde gode minner fra gamledager med stabbur, aurbu og håndmelking av kyr bl.a., men vi er nå glade for utviklingen som har skjedd da. Budsjord er nå en turistplass med overnatting for bl.a. pilegrimer. Og kosten var det ingenting å si på. Nydelig rømmegrøt. Vi koste oss ute i solen med kaffe og feittbrød, og mange var inne på låven og handlet antikviteter fra et rikholdig utvalg. Det begynte å li på dag, så vi måtte tenke på hjemreisa. Alle ble behørig fotografert og gjesteboken ble signert før vi satte oss på bussen igjen. Vi var hjemme kl. 17:30 og var skjønt enige om at det hadde vært nok en fin tur. Takk for en flott tur! Hilsen Bjørg Haave ALLE HELGENS DAG På Alle helgens dag som i år er 1. november, minnast vi dei som har gått bort det siste året. Pårørande er særskilt invitert til Sør-Fron kyrkje til gudstjeneste kl denne sundagen. Sør-Fron sangkor deltek under gudstjenesta. Etterpå blir alle invitert til samvær i kapellet med servering. Velkomne! Magnar 9

10 LysVåken Overnatting i kirka Vi inviterer deg som er 12 år og går i 7.klasse til å være med å overnatte i kirka fra: FREDAG 13. NOVEMBER KL til LØRDAG 14. NOVEMBER KL Å sove i kirka vil bli en helt spesiell opplevelse. Vi skal øve på lysvåken sangen,se på film,ha vandring i Kirkerommet,kristuskransen og mye mer. VEL MØTT TIL EN SPENNENDE NATT. Påmelding Tlf: el.mob INNEN 2.NOVEMBER. KONFIRMANTLEIR I KRAGERØ konfirmanter, 3 fjorårskonfirmanter,1 ansatt ( Hanne) og 5 foreldre reiste på konfirmantleir i Kragerø august. Konfirmantene hadde ei variert uke med undervisning i grupper og i fellesskap. Det var dramatisering og sang, og med fremførelser på scena hver dag. Utenom undervisninga var det lagt opp til mange aktiviteter både til lands og til vanns, og en kjempefin utflukt til Jomfruland der de fikk fri noen timer. Det ble også arrangert en Globaldag der konfirmantene skulle selge tjenester/ting til inntekt for et skoleprosjekt i Uganda. En gruppe gutter fra Sør-Fron greide å samle inn mest penger av alle sammen, de solgte klemmer og tagg penger. En dag var vi nede i byen på Gunnarsholmen. Der fikk vi servert grillmat, og konfirmantene kunne stupe og bade. Været var kjempefint hele uka og det gjorde at alle fikk prøve seg på vannaktivitetene flere ganger. De fikk kjøre vannski, tube, bananbåt el.speed båt, og det ble mye bading. Foreldrene gjorde en kjempeinnsats med matlaging, rydding, dovasking og de stilte opp som badevakter og nattvakter. Tusen takk for en super innsats. Årets konfirmanter hadde ei fin uke i Kragerø. Det var kjempehyggelig å være med en slik super gjeng på tur. Hilsen Hanne Knutsen 10

11 Slekters gang Døpte: 23. aug. Mathea Laengen Bjørke Ida Bergsbakken Hansen 30. aug. Anea Bakkum Rudihagen 6. sept. Ingvild Alme 13. sept. Tomas Granslåen Løften 20. sept. Eskil Gryttingslien Vigde: 5. sept. Frøydis Nyhus og Christian Petzold Myhre Døde: 28. aug. Magnhild Gudrun Seielstad, f sept. Ruth Marie Strand, f sept. Aud Ragna Løland, f Bisettelse fra Espedalen Fjellkirke 25. sept. Iver Olstad, f sept. Kjell Suleng, f okt. Magnhild Skurdal, f okt. Arnhild Fosse, f ADVENTSLEIR PÅ LIVOLL! desember braker det løs på Livoll Ungdomssenter i Sør-Fron! Da er det ADVENTSLEIR for deg som går i klasse Arr: Norsk Luthersk Misjonssamband, Oppland krets Frist for påmelding: 27. november. Påmelding: Via internett: eller Inger Stangstad tlf ANDAKTER PÅ SØRHEIM HØSTEN 2009 Torsdag 26. nov. Kl Andakt Torsdag 10. des. Kl Andakt Mandag 24. des. Kl Juleandakt Søndag 1. jan. Kl Gudstjeneste TIL TJENESTE Prestekontoret: Prestekontoret i Sør-Fron Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron. Telefon: Fax: E-post: Kontortider: Mandag stengt, tirsdag, onsdag torsdag og fredag kl Sogneprest: Magnar Elde. Prestegården, 2647 Sør-Fron. Telefon: Privat: Mobil: E-post: Kantor: Kjell Inge Midtskogen, 2647 Sør-Fron Tlf mobil E-post: Kirkeverge/sekretær: Bjørg Sørjordet, Torehaugveien 10, 2640 Vinstra Tlf. arbeid: Mobil: E-post: Kirketjener: Arild Larshaugen 2647 Sør-Fron Tlf: Sør-Fron kirke Mobil: Espedalen Fjellkirke: Anders Gjestad Rugsveen 2658 Espedalen. Mobil: Klokker: Synøve Barlund, 2647 Sør-Fron Tlf. arbeid: Mobil: E-post: Menighetspedagog: Hanne Elisabeth Knutsen, 2647 Sør-Fron Tlf. arbeid Mobil: E-post: Sør-Fron sokneråd: Leder: Per Erik Holmen, Tofte, 2647 Sør-Fron Tlf Nestleder: Anne Brenden, Vestsidevegen, 2647 Sør-Fron Tlf Berit Brenden Bredli, Kari Wassrud, Kristen Kristiansen, Pål Skoe Kjorstad, Astrid H. Gryttingslien,Elisabeth Alme og John Ludvik Nilsen Dalseg. SØR-FRON KYRKJEBLAD Sør-Fron Kyrkjeblad kommer ut med 4 nummer pr. år. Det deles ut til alle husstandene i kommunen. Minste kontingent er kr. 100,. I redaksjonen: Sognepresten, Berit Nustad, Bjørg Haave Bankgirokonto: Trykk og ekspedisjon: Dale-Gudbrands Trykkeri as, 2635 Tretten. Tlf Fax: Stoff til kyrkjebladet sendes redaksjonen eller ring telefon Stoff kan også sendes på mail: 11

12 Velkommen til kirke 18. oktober s.e.pinse Lit. farge: grønn Sør-Fron kirke kl : Familiegudstjeneste. Utdeling av bibler til 5. klasse. Dåp. Kirkekaffe. Elde/Fauske 25. oktober - Bots- og bededag Lit.farge: lilla Sør-Fron kirken kl : Høymesse. Nattverd. Nilsen/Midtskogen 1. november - Allehelgensdag Lit.farge: hvit Sør- Fron kirke kl : Alllehelgensmesse. Nattverd. Kirkekaffe/samling i kapellet etter gudstjenesten. Elde/Midtskogen 8. november s.e.pinse Lit. farge: grønn Sør-Fron kirke kl : Høymesse. Presentasjon av det nye soknerådet Elde/Midtskogen 22. november - Siste søndag i kirkeåret Lit. farge: grønn Sør-Fron kirke kl : Høymesse. Nattverd. Elde/Midtskogen 29. november - 1. s.i advent Lit.farge: lilla Sør-Fron kirke kl : Familiegudstjeneste. Utdeling av Kyrkjeboka til 4-åringane. Dåp. 12-åringene deltar 6. desember - 2. s.i advent Lit. farge: lilla Sør-Fron kirke kl : Høymesse. Nattverd. Kirkekaffe. Kildal/Irslinger 13. desember - 3. s. i advent Lit. farge: lilla Sør-Fron kirke kl : Lysmesse. Konfirmantene deltar. Elde/Midtskogen 15. november s.e.pinse Lit. farge: grønn Espedalen Fjellkirke kl : Høymesse. Nattverd. Kildal/Gade Ved forandring, se annonse i GD. KONSERTER I SØR-FRON KIRKE Konsert med Tretten sangkor Søndag den 25. oktober kl Kirketoner og afrikanske rytmer, dirigent Paula Strand og Kari Irene Lien på orgel. Bill. 150,- Konsert med VVS, musikklina Fredag den 27. november kl Julekonsert med trompetisten Ole Edvard Antonsen m/musikere. Onsdag 16. desember kl Bill. 295,- Bygdas Egen Julekonsert Søndag den 20. desember kl Velkommen! Kyrkjebladet takk for økonomiske bidrag! Mange betaler den frivillige kontigenten noe vi veldig glad for. De som ikke har betalt tidligere i år men ønsker å gjøre det, finner en giro vedlagt dette bladet som kan brukes.

INFORMASJON. KYRKJEblad FOR Sør-Fron. Fra Kirkevalget 2009. Anne Marie Hovind, Torbjørg Sandvik og Per Erik Holmen.

INFORMASJON. KYRKJEblad FOR Sør-Fron. Fra Kirkevalget 2009. Anne Marie Hovind, Torbjørg Sandvik og Per Erik Holmen. INFORMASJON Nr. 3 VALGNUMMER 2011 ÅRGANG 56 Fra Kirkevalget 2009. Anne Marie Hovind, Torbjørg Sandvik og Per Erik Holmen. 15650 vil bli kirkeledere 15.650 kandidater stiller til valg i Den norske kirke

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

N 2 S O M M E 2 0 0 9 Å

N 2 S O M M E 2 0 0 9 Å INFORMASJON Nr. 2 SOMMER 2009 ÅRGANG 54 Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst og tre slår rot. Fugler spiller sine vinger, barnet pludrer

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Kirkevalg 13. 14. september 2009 i Sør-Fron sokn

Kirkevalg 13. 14. september 2009 i Sør-Fron sokn INFORMASJON Nr. 3 VALGNUMMER 2009 ÅRGANG 54 Kirkevalg 13. 14. september 2009 i Sør-Fron sokn Hilsen fra prosten Gud har gitt alt og har mye å gi Gud har åpnet sitt hjerte for oss! Det skjedde da han sendte

Detaljer

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK INNHALD FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SONG/SALME... 2 3. NÅDEHELSING/OPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESING...

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

O:\saker\2014\0035-Østkjølen seterveg i Sør-Fron kommune\excel\knut\orginal_version 2_Steinar

O:\saker\2014\0035-Østkjølen seterveg i Sør-Fron kommune\excel\knut\orginal_version 2_Steinar 31.01.2017 12:26 VEKTER Arealer i dekar Seterhus 30 4 Dyrka mark 2 5 Beite 1 6 Fjell/vann 0,05 7 Lav bonitet 0,25 8 Middels bonitet 0,5 9 Høg bonitet 0,75 10 Å. fastm./myr 0,05 11 Vekt start 25 Vekt slutt

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

VIGSEL. 3. Handlinga skjer i kyrkja eller ein annan gudstenestestad som etter avgjerd av biskopen kan brukast til vigsel.

VIGSEL. 3. Handlinga skjer i kyrkja eller ein annan gudstenestestad som etter avgjerd av biskopen kan brukast til vigsel. VIGSEL Allmenne føresegner 1. Ekteskap vert inngått ved at kvinne og mann offentleg, i nærvere av vitne og for godkjend (borgarleg eller kyrkjeleg) styremakt, gjev løfte til kvarandre om at dei vil leva

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Vår på Sør-Fron kirkegård

Vår på Sør-Fron kirkegård INFORMASJON N r. 2 V Å R E N 2 0 1 0 Å R G A N G 5 5 Vår på Sør-Fron kirkegård Arne Slåen, Arild Larshaugen og Josef Nerli i aktivitet på Sør-Fron kirkegård. Foto: Berit Nustad. Pinseliljetid Det er nok

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei

2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei Mosby 17.01.2017 2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei heilage skriftene, som kan gjera deg

Detaljer

INFORMASJON. God påske!

INFORMASJON. God påske! INFORMASJON Nr. 1 VÅREN 2009 ÅRGANG 54 God påske! Han var i Guds skikkelse, men så det ikke som røvet gods å være Gud lik. Tankene mine har allerede begynt å kretse om påskedramaet. For jeg vet at om kort

Detaljer

Metodistkirken Tistedal

Metodistkirken Tistedal Metodistkirken Tistedal Et senter for Guds kjærlighet, nåde og kraft Menighetsbladet nr. 2-2016 - 62 årg. Metodisktkirken Tistedal Besøksadresse: Torpedalsveien 5, 1792 Tistedal Postadresse: Postboks 7,

Detaljer

INFORMASJON om førestellinga:

INFORMASJON om førestellinga: BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE Juni/juli 2015 ************************************************************************************************************ Tema juni: Førestillinga Månadens song: Alle songane

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden Askeladden Nr. 4 2009 Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger Lucia Månedsplan Adventstiden Juleforberedelsene i barnehagen begynner like før 1. søndag i advent. Feiring av julehøytiden

Detaljer

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Nynorsk

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje Tingnes kirke el møtt til Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke I Gudstenesta kjem vi saman for å søkja Gud. Gud tener oss, og vi blir rusta til teneste for kvarandre. Gud vil ha fellesskap med oss.

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringar Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal der dei tre hovudpersonane

Detaljer

INFORMASJON. KYRKJEblad FOR Sør-Fron. Foto: Lasse Follestad. pilegrimsvandring valg dåpsklede

INFORMASJON. KYRKJEblad FOR Sør-Fron. Foto: Lasse Follestad. pilegrimsvandring valg dåpsklede INFORMASJON Nr. 2 SOMMER 2011 ÅRGANG 56 Foto: Lasse Follestad pilegrimsvandring valg dåpsklede SUMAR I GUDS RIKE Før betydde rase, grenser, hudfarge, etnisitet, bod og reglar mykje for menneska sitt tilhøve

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011 Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård 18. 21. august 2011 Årets dametur ble lagt til den flotte banen til Atlungstad Golfklubb like sør for Hamar, og med overnatting

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Herre, vi hyller deg som kom til jorden. Barn Jesus, deg hører velsignelsen til. Ordet ble kjød og bor i dag iblant oss.

Herre, vi hyller deg som kom til jorden. Barn Jesus, deg hører velsignelsen til. Ordet ble kjød og bor i dag iblant oss. Nr. 4 Julen 2008 53. årgang Å, kom nå med lovsang, jordens kristenskare! Å, kom nå med lovsang til Betlehem! Kom for å se ham, kongen i en krybbe! Gud, evig Gud og lys av lys det er han! Til oss er han

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 1. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 1. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 1 Nynorsk Lundefuglnettene av Bruce McMillan Hvert år besøker svarte og hvite fugler med orangefarget nebb den islandske Kvart år besøkjer øya Heimøy.

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

Nyhetsbrev for oktober Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for oktober Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for oktober Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Årets andre høstmåned har kommet og gått med mildvær og vakre

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder:

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder: Gudstjenestehefte Navn: Adresse: Tel: Mob: E-post: Gudstjenesteheftet inneholder: 1. De åtte gudstjenestene 2. Hva er det å delta på gudstjeneste? 3. Informasjon om gudstjenesten 4. Gudstjenesteskjemaer

Detaljer

Månedsbrev desember 2015

Månedsbrev desember 2015 Månedsbrev desember 2015 NOVEMBER Det har vore ein måned prega av mykje musikk og konsert. Stig Van Eijk tok heile barnehagen med storm på felles sangstund 2. november. Barna var med frå første stund og

Detaljer

Salmer, solosanger og orgelmusikk ved gravferd

Salmer, solosanger og orgelmusikk ved gravferd Salmer, solosanger og orgelmusikk ved gravferd Mange ting skal ordnes til en gravferd. Midt i sorgen over tapet av en kjær slektning eller venn kan det være godt å få hjelp til gravferden, som alle ønsker

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere!

Kjære Nytt Liv faddere! Kjære Nytt Liv faddere! Da er det tid for fadderbrevet for Mai måned. Som vanlig har det vært mange ting som har skjedd. Her er noe av det Som dere sikkert har fått med dere, gjennom de siste fadderbrevene,

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ?

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ? Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN 2017 2018? Vi inviterer til felles innskriving og pilegrimsvandring for alle kirkelige konfirmanter i Alstahaug kommune. Velkommen

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer