Aspelund ga viktig informasjon om årsmøtet, og gikk gjennom dagsorden i sin helhet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aspelund ga viktig informasjon om årsmøtet, og gikk gjennom dagsorden i sin helhet."

Transkript

1 Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdoms femte ordinære årsmøte mars 2016 Sørmarka Kurs og konferansesenter, Akershus Årsmøtereferat Møtet ble satt Klokken 17:40 i Festsalen på Sørmarka. Det var 32 stemmeberettigede delegater i salen. I tillegg var 6 gjester og 2 ansatte fra administrasjonen tilstede ved årsmøtets start Fredag Dagsorden punkt 1 Åpning av årsmøtet Leder Ingrid Aspelund åpnet Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom sitt femte ordinære landsmøte ved å ønske velkommen til alle fremmøtte på årsmøtet. Aspelund ga viktig informasjon om årsmøtet, og gikk gjennom dagsorden i sin helhet. Aspelund ga informasjon om hvor man kan finne årsmøtepapirene (todaysmeet.com/solung16), at hashtag er #solung16 og at man kan sende inn forslag til Aspelund orienterte om at den formelle delen av årsmøtet vil foregå lørdag morgen. Videre program fredag var hilsningstale og årsmøteopplæring. Hilsningstale og presentasjon av Nye Utøya ved Mani Hussaini, leder i AUF Årsmøteopplæring til nye delegater resten av fredagskvelden ved Thomas Birkeland og Ingrid Rostad Norsk Folkehjelp facebook.com/solidaritetsungdom 1

2 Lørdag Dagsorden punkt 2 Konstituering av årsmøtet Ingrid Aspelund gikk gjennom innkallingen i sin helhet. Innkallingen ble totalt utsendt tre ganger med saksdokumenter, og første innkalling var innenfor vedtaksfestet frist. Dagsorden til årsmøtet ble utsendt i samtlige innkallinger, og Aspelund presentert styrets forslag til dagsorden. Fristen for innsendte forslag ble utsatt en gang fra ungdomsstyret, grunnet sene datoer til enkelte lokale årsmøter. Forslag innsendt innen ny frist ble foreslått etter-godkjent av årsmøtet, for at disse forslagene også skulle bli gyldig. Vedtak: Årsmøte godkjente innkalling, forslag til dagsorden for årsmøtet, og behandling av samtlige innsendte forslag, inkludert de nye forslagene innsendt etter frist. Styret i Solidaritetsungdom foreslo følgende personer som dirigenter: Marta Hofsøy (AUF/AP) Ingrid Rostad (tidligere Solidaritetsungdoms leder) Christina Beck Jørgensen (Fagforbundet Ung) Vedtak: Forslag til dirigenter ble enstemmig vedtatt Dirigent Jørgensen og Rostad tok plass på dirigentbordet. Ordstyrerbordet fortsatte konstitueringen: Styret foreslo Philip R. Coker som leder av redaksjonskomiteen under årsmøtet, med medlemmer Maren Lorentzen og Kristiane Krystad. Ida Spjelkavik fra administrasjonen ble foreslått som sekretær. Vedtak: Redaksjonskomiteen ble valgt ved akklamasjon Følgende personer ble foreslått som referenter: Svein Håkon Hansen, Reber R. Iversen, og Ida Spjelkavik Vedtak: Referentene ble valgt ved akklamasjon Følgende personer ble foreslått som protokollunderskrivere er Yngvild Lied og Siri-Christine Mobekk Vedtak: protokollunderskriverne ble valgt ved akklamasjon Følgende forretningsorden ble foreslått fra dirigentbordet for årsmøtet 2016: Forretningsorden for Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom 2016 Norsk Folkehjelp facebook.com/solidaritetsungdom 2

3 1. Alle som ønsker å ta ordet gjør det fra fast plass i salen (talestol) 2. Alle som tar ordet første gang får 5 min, og 3 min andre og tredje gang til samme sak 3. Hver delegat kan maks ta ordet tre ganger til samme sak 4. Alle forslag/endringsforslag som kommer under årsmøtet må leveres på mailadresse 5. Ingen nye saker kan behandles på årsmøtet som ikke er fremmet innen fristen, bortsett fra nye uttalelser som kan fremmes helt frem til lørdag klokka 13:30 6. Alle forslag vedtas med simpelt flertall 7. Dirigentbordet kan foreslå redusert taletid og at strek settes for den enkelte sak 8. Skriftlig avstemming ved valg utføres dersom minst 1 personer krever dette Vedtak: Forretningsorden ble enstemmig vedtatt med akklamasjon Dagsorden punkt 3 Styrets beretning Leder Ingrid Aspelund la frem styrets beretning. Flyktningsituasjonen har preget årsmøteperioden, og styret har jobbet med å styrke arbeidet på flyktningepolitikk, anti-rasisme og integreringspolitikk. Solidaritetsungdom er i en særposisjon med sin erfaringsbaserte integreringspolitikk. Atomvåpen har med den nye regjeringen endret Norges linje. Styret har prioritert å jobbe med politisk påvirkning i forbindelse med dette, samt informasjonsarbeid som markering i forbindelse med 70års markeringen av Hirosimah. En av seirene fra Norsk Folkehjelps landsmøte var på nettopp atomvåpen. Palestina har vært fokus også i år, og særlig gledelig var vedtaket om å få soda stream ut av okkuperte områder Det åpnes for debatt om beretningen: Delegatnummer 18, Philip R. Coker fra Bislett: Gir styret ros for tydeligere kontaktpersoner mellom lokallagslederne. Tydelig ledere Delegatnummer 13, Rebecca Finbak fra Bodø: Gir styret kudos for økt informasjon med skypemøter, lokallagssamlingsforslaget og facebookgruppe for lokallagsledere. Vedtak: Årsmøtet tok beretningen til orientering Hilsningstale ved Nicholas Wilkinson leder i Sosialistisk Ungdom Hilsningstale ved Linn Elise Ø Mehlen leder i Rød Ungdom Norsk Folkehjelp facebook.com/solidaritetsungdom 3

4 Dagsorden punkt 4 - Retningslinjer Delegat nr 2 Thomas Birkeland la frem styrets forslag til retningslinjer: - Har plukket ut de paragrafene fra Folkehjelpa som angår oss - Snakker om siste del av 14.2: Det er fullt mulig å bedrive all annen aktivitet som lokallagene ønsker å gjøre utover den politiske plattformen. - Vi er så glad i fagbevegelsen at det står det samme to ganger om representant i ungdomsstyret. Foreslår å stryke dette. Dirigent Jørgensen spurte om noen i salen ønsker ordet. Ingen ser ut til å ønske ordet. Thomas ønsker ikke å kommentere ytterligere. Vedtak på saken behandles søndag Dagsorden punkt 5 Økonomi og regnskap Enhetsleder i Demokrati og Kampanje, Kristian Fjellanger orienterer om økonomi - Kristian la frem prosessen bak hvordan budsjetteringen i Norsk Folkehjelp foregår. - Kristian la frem grunnlagsdokumenter for arbeidet med budsjettet. - Kristian fortalte hvilke inntektskilder ungdomsarbeidet i Norsk Folkehjelp er grunnet på. - Totalt er det budsjettert med Den største posten er hovedkampanjen (høstkampanje) som ligger på Kristian gjorde årsmøtet oppmerksom på at Solidaritetsungdom også har ressurser i årsverk ved Demokrati og Kampanje. - Kristian gjorde rede for hvilke stillinger i administrasjonen som er knyttet til Solidaritetsungdom. Det ble åpnet for spørsmål: Del. 21 Poyan Asgari Renani: Delegaten viser til bekymring om at det kun er leder som for reise på lokallagsledersamling og spør om vi har råd til å sende flere, som for eksempel nestleder. Kristian Fjellanger, leder DK: Kristian svarte at det ligger noen rammer til grunn, og man kan ikke gå ut over dette. Del. 3 Ine Geitung: Synes det er kjempeflott at hovedkampanjen blir satset på med så høyt beløp. Vedtak: Årsmøtet tar budsjettet og regnskapet til etterretning. Norsk Folkehjelp facebook.com/solidaritetsungdom 4

5 Dagsorden punkt 6 Politisk Plattform: Del. 3 Ine Geitung fra styret legger frem politisk plattform for Solidaritetsungdom Det åpnes for debatt: Del. 13 Rebecca Larsen Finbakk fra Bodø: Delegaten støtter intensjonen til Bergens forslag nr. 4, og kommer med et forslag om å la red.kom redigere forslaget slik at det kan legges frem på nytt. Vil ha spesifisering i sitt eget forslag, at det er lovfestet rett til barnehageplass det er snakk om, og deretter følger også at finansieringen av et slikt tiltak må på plass. Del. 5 Ine Geitung fra styret: Oppfordrer alle til å opprettholde sine forslag selv om styret har avvist dem i innstillingen, om de ikke er enige i styrets begrunnelse Del. 24 Tonje Holtan fra Bergen: Delegaten understreker viktigheten av frivilligheten for Bergenslaget, spesielt opp i mot arbeidet deres på Landås Asylmottak. Og hun sier at det er gull verdt for inkluderingsarbeidet. Del 20 Svein Håkon fra Tromsø: Vil snakke om arbeidet de gjør med språkcafè i Tromsø. Dette har økt aktiviteten i laget betydelig og de får utelukkende positive reaksjoner fra lokalsamfunnet. Det kommer mange personer som vil være med å bidra, og de er veldig fornøyd med hvordan gjennomføringen av språkcafeen har vært. Del. 17 Abril Aravena fra Bislett: Støtter Bodøs forslag om barnehageplass og berømmer initiativet. Og håper alle de andre delegatene gjør det samme. Del. 5 Nour Aburashid fra Larvik: Takker alle sammen for å få delta på årsmøtet (delegasjonens første årsmøte). Vil si noe om sine aktiviteter gjennom året: Temakvelder (Syria og Palestina), Svømming for kvinner hvor mange asylsøkere deltok, prosjekt med Det Islamske Senteret i Larvik - De bruke også denne kvelden til verving og fikk vervet 8 nye medlemmer. I Larvik skal de åpne et nytt asylmottak hvor laget planlegger å arrangere en «bli kjent med Norge» dag slik at beboerne kan få en mulighet til å bli kjent med sitt lokalmiljø. Skal også ha en temakveld på kvinnedagen, og skal invitere spesielt menn til dette. De planlegger å debattere tvangsekteskap. De planlegger også å ha en temakveld som skal hete «Syria er Norsk Folkehjelp facebook.com/solidaritetsungdom 5

6 mer en krig og blod» og ønsker å inkludere spesielt arabere, og enda mer spesielt: ungdommer. Skal også samarbeide med sanitetsgruppen. Takker årsmøtet for gode ideer. Del. 12 Vilde Nohr fra Bodø: Vil fortelle litt om lagets aktivitet. Spesielt aktivitet for ungdom på asylmottak og enslige mindreårige. Forteller om stort engasjement rundt den store strømmen av flyktninger i Bodø. Arrangerte auksjon som resulterte i kroner. Understreker viktigheten av at laget lager rammer som andre frivillige kan delta i. Del. 15 Maren Lorentzen fra Nidaros: Laget støtter veldig sterkt avsnittet om Palestina i politiske plattform. Understreker viktigheten til og samarbeidet med Palestinske studenter, og støtter Bergens forslag til uttalelse om palestinske barn i fengsel. Del. 27 Hanna Svean fra Blindern: Støtter styret fokus på barn i mottaks rettigheter. Vil dele de positive erfaringer Blindernlaget på Torshov med enslige mindreårige der. Del. 16 Camilla Boyle fra Nidaros: Tar opp viktigheten av språkopplæring som flere lag i solidaritetsungdommen driver. Selv driver Nidaros med leksehjelp for innvandrere og understreker av viktigheten av dette, og foreslår at red.kom gjør endringer i uttalelser om at regjeringen kutter i språkopplæring. Dirigentbordet varsler om at sterk settes under Abukhaters innlegg Del. 6 Fatma Abukhater fra Larvik: Vil rose Tromsølaget og deres aktivitet med språkcafè og sier at Larvik også planlegger det samme, og oppfordrer alle andre til å gjøre det samme. Del. 8 Ibrahim Mosa fra Tromsø: Vil understreke viktigheten av språkcafeen laget deres driver. Er selv flyktning og sier hvor viktig det har vært for ham for å lære seg norsk og føle seg som en del av felleskapet. Del. 13 Rebecca Finbakk fra Bodø: Støtter intensjonen i forslag 2 fra Bergen og sender inn nytt forslag til red.kom. Del. 5 Ine Geitung fra styret oppsummerer debatten: Berømmer alle lokallagene og alle de fantastiske initiativene som har forekommet gjennom året. Solidaritetsungdom er uunnværlig for det norske samfunnet, spesielt i disse tider hvor dagens regjering kutter i integreringsmidler. Understreker avstanden Solidaritetsungdom tar mot rasisme og diskriminering. Solidaritetsungdom jobber for en bedre og inkluderende verden, og ikke minst en Norsk Folkehjelp facebook.com/solidaritetsungdom 6

7 rettferdig verden. Glad for at frivillighet blir mer inkludert i politisk plattform, og berømmer årsmøtet for å ivareta dette under debatten. Vedtak i saken ble behandlet søndag Dagsorden punkt 7: Politisk innledning Den politiske situasjonen ved stortingsrepresentant for Akershus Åsmund Aukrust fra Arbeiderpartiet Aukrust innledet om følgende tema for årsmøtet: Kudos til Solidaritetsungdom for integreringsarbeidet i hele Norge Frp høyre regjering klart borgerlig flertall: Betyr at samfunnet dras i gal retning. Brende passiv Atomvåpen. USA Rødgrønne regjering: klasevåpen, fredsprosesser, palestina, atomvåpen, vaksiner Sverige: Radikal feministisk utenrikspolitikk Palestina og investeringer og handel Alt galt. Annerkjennelse. Merking av bosettervarer. 1 statsløsning? Norge har ingen bistandsminister. Merkes. 1 %. Kutt i bistand. Spes kutt org. Må selv også ha kritisk debatt om hva bistanden brukes på Paris avtalen beste skjedde i stort framskritt. Humanitære perspektiv. Kutt klimautslipp. Flyktninger. Mesteparten handla om de i nabolanda. 60 mill. hvordan støtte opp om verdens flytkninger. Hjelpe tyrkia og libananon. + mange afrikanske land. Kvinner spesielt utsatt. Europas flykningpol detter sammen. Hva gjør vi? Norge en del av Europas yttergrense. Situasjonen på Storskog. Regjeringas 40 forslag og regjeringas retorikk Livet på asylmottak. Hvordan gjøre tida så meningsfull som mulig. Kommunene skal ta i mot. Spille på lag med kommunene. De også i vansklig situasjon se muligheter. Integrering i Norge går i det store bildet veldig bra! Rasisme og høyreekstreme. Trump i USA. Asylbranner i Sverige. Le pen Mye kan skje i Jobb med partienes partiprogram. Hvilke politikk en ny regjering skal føre bestemmes nå Debattklima tøft, mye hjerterom også. Dere en del av det. Dirigentbordet åpnet for debatt om den politiske situasjonen: Delegat nr 1, Ingrid Aspelund: - Ta ansvar for retorikken som føres ute blant folk flest - Få flere til å gjøre som deg å besøke asylmottak Norsk Folkehjelp facebook.com/solidaritetsungdom 7

8 Delegat nr 18, Philip R. Coker: - Takker for godt innlegg - Mener 8000 kvoteflyktninger på 3 år er for lite - Mener det er dumt at et så stort og viktig parti som AP må ta avstand fra Listhaugs 40 forslag Delegat nr 21, Poyan Renani, Nidaros: - Mener AP må ta tydeligere og sterkere avstand fra regjerings linje i asyl og flyktningepolitikken Delegat nr 14, Kristiane Krystad, Tromsø: - Hvordan skal AP arbeidet mot et internasjonalt atomvåpenforbud? Delegat nr 13, Rebecca Finbakk, Bodø: - Alle barn (også de under 3 år) må få rett til barnehageplass Delegat nr 8, Ibrahim Mosa, Tromsø: - Spårkkafeer som den Sol.ung arrangerer i Tromsø er svært viktig for integrering - Få venner, bli kjent, lære norsk, møtes og lære norsk. - Mosa har blitt frivillig selv, for å gi noe tilbake Delegat nr 16, Camilla Boyle, Nidaros: - Begrepet integrering går begge veier! Delegat nr 6, Fatma Abukhater, fra Larvik: - Krever at AP tar sterkt avstand fra lukkede mottak - Norge har plass til flere kvoteflyktninger - Anerkjenn Palestina slik som Sverige har gjort Aukrust oppsummerte debatten, og tok med seg alle innspill videre Dagsorden punkt 8 Uttalelser og innkomne forslag: Del. 4 Nina Gulzari fra styret fremlegger styrets innstilling til uttalelser og innkomne forslag: Gulzari roste lokallagenes bidrag til uttalelser. Hun pekte på at uttalelsene som kommer er litt appellaktige etc., det mener hun er positivt fordi vi videre kan sende de inn som leserinnlegg, kronikker osv. Fremlegger også en helt ny uttalelse fra styret om aktivisten Berta Cáceres fra Honduras som ble drept for et par dager siden, og oppfordrer alle til å støtte denne. Det åpnes for debatt. Norsk Folkehjelp facebook.com/solidaritetsungdom 8

9 Del. 13 Rebecca Finbakk fra Bodø: Argumenterer for Bodø lagets uttalelse om asylbarnas rett til barnehageplass. Hun peker på viktigheten av denne uttalelsen, fordi dette spørsmålet er det lite kunnskap om. Dette er også noe det er lite kunnskap om, er det ekstra vanskelig å endre. Når disse barna blir utestengt fra dette tilbudet, så er det en ekstrem diskriminering fra lovens side. Hun oppfordrer alle til å hjelpe og sette dette spørsmålet på dagsorden. Del. 18 Philip R. Coker fra Bislett: Håper årsmøtet vil stille seg bak lagets uttalelse om etiske retningslinjer for statens pensjonsfond. Vi kan ikke samtidig nyte godt av statens pensjonsfond når det urettferdig går på bekostning av mennesker i nød. Ønsker også støtte seg bak Bergenslagets uttalelse om at Erna må ta ansvar i egne rekker. Del. 14 Kristiane Krystad fra Tromsø: Stiller seg bak Bisletts uttalelse om etiske retningslinjer, men peker på utfordringer ved dette fordi at det er for lite bemanning knyttet til dette. Foreslår å legge til at vi også krever at det blir lagt til mere ressurser til bemanning for å gå gjennom oljefondets investeringer Del. 13 Rebecca Finbakk fra Bodø: Vil gjøre oppmerksom på en språkendring i forslaget om lovfestet barnehageplass for asylbarn. Del. 20 Svein Håkon Hansen fra Tromsø: Vil rose alle talere, og vil påpeke hvor fantastiske uttalelser som har kommet inn. Del. 18 Philip R. Coker fra Bislett: Bislett stiller seg bak Tromsøs forslag til nytt krav i uttalelse om statens pensjonsfond. Del. 6 Fatma Abukhater fra Larvik: Vil stille seg bak Bodøs standpunkt i dere uttalelse om lovfestet rett til barnehageplass. Støtter også Bergenslagets uttalelse om palestinske barn i israelske fengsler. Del. 4 Nina Gulzari fra styret oppsummerer debatten: Oppfordrer årsmøtet til å ta seg tid til å gå gjennom uttalelsene til i morgen, og spesielt de nye uttalelsene som har kommet inn de siste dagene. Dirigentbordet opplyser årsmøtet om nye forslag og uttalelser som har kommet inn siden årsmøtet ble konstituert, og at disse vil bli sendt til red.kom Vedtak: Årsmøtet vedtar at nye forslag oversendes redaksjonskomiteens leder Philip R.Coker NTL Ung, ved Stian Sandvik hilser årsmøtet Norsk Folkehjelp facebook.com/solidaritetsungdom 9

10 Dagsorden punkt 9 Hovedkampanje: Del. 1 Ingrid Aspelund orienterer om hovedkampanje: Styret innstiller på at hovedkampanjen for 2016 skal være anti-rasisme. Aspelund påpeker at denne avgjørelsen er tatt på grunnlag av innspill fra alle lokallagene. Det åpnes for debatt om hovedkampanje. Del. Nr 14, Kristiane M. Krystad fra Tromsø Kjempebra at kampanjen som er foreslått er anti-rasisme. Vi må definere rasismebegrepet Del. Nr 5, Nour Aburashid fra Larvik Kampanjens team passer veldig godt for å rekruttere unge (vi må dra på ungdomsskoler og vgs) Noor problematiserte også rasistisk vold, da hennes fetter nylig opplevde et rasisme grunnet angre. Del. Nr 21, Poyan Renani fra Nidaros Kjempefornøyd med temaet for kampanjen. Vi må få frem fakta Del Nr 20, Svein Håkon Hansen fra Tromsø Vi må bruke myteknuseren, rasisme i offentlig rom, og lage en oppdatert håndbok. Vi må vinne kampen om virkelighetsbilde Del nr 16, Camilla Boyle fra Nidaros Den sterke historien om blind vold mot Noors fetter viser hvor viktig dette er Vi burde nå ut til flere enn de mellom år Del. Nr 22, Stine Alsvik fra Nidaros Vi må gi nett og hatprat fokus også Ingrid Aspelund oppsummerer debatten: Rasisme er strukturell og har alltid vært der Vi må stille folk i maktposisjon til ansvar Vedtak: Saken ble behandlet søndag Norsk Folkehjelp facebook.com/solidaritetsungdom 10

11 Dirigentbordet opplyser om at av 46 innlegg har 9 vært menn og 37 kvinner. Jørgensen ber årsmøtet bruke ti minutter til å prate med sidemannen om retningslinjene om eventuelle kommentarer eller forslag. Søndag Mats Monsen fra Fagforbundet Ung holdt en hilsningstale til årsmøtet Dagsorden punkt 10 Handlingsplanen: Leder i Solidaritetsungdom, Ingrid Aspelund presenterte styrets forslag til Handlingsplan, som i år har en annen struktur enn tidligere. Den er nå inndelt i ulike former for mål. Det åpnes for debatt om handlingsplanen: Del. 19, Yngvild A. Lied fra Bislett er først på talerstolen til debatt om handlingsplanen. Hun synes det er fint med fokuset på skolering i handlingsplanen. Del. 22, Stine Alsvik fra Nidaros: Synes handlingsplanen virker motiverende og lovende. Bra med fokus på fagbevegelsen. Etterlyser kontakt med fagbevegelsen lokalt og ikke bare sentralt. Del. 21, Poyan fra Nidaros: Synes det er for lite med et vervemål på bare 100. Etterlyser introduksjonsforedrag til nye medlemmer. Vil gjerne at lokallag nær hverandre hjelper hverandre å verve. Del. 16, Camilla Boyle fra Nidaros: Fagutvalg på ulike kjerneområder har fungert veldig bra. Dirigent Hofsøy opplyser at det kan være vanskelig å realitetsbehandle nye forslag på tampen av årsmøtet, men at årsmøtet kan ta det som gode innspill til det videre arbeidet i det kommende året. Del. 24, Tonje Holtan fra Bergen: Frivillige utenfor NFSU. Vil innlemme frivillighetsbasen i lokallaget mer. Tydeliggjøre at de er et selvstendig lokallag gjennom rekruttering. Berømmer rekruteringsfokuset. Del. 13, Rebecca Finbak fra Bodø: Berømmer styret for en god handlingsplan. Berømmer spesielt kontakten med lokallagene. Berømmer påvirkningsfokuset i handlingsplanen. Del 32, Aasmund Skjetne fra Blindern: Blindern stiller seg positive til handlingsplanen. Helt enig med Pojan at vi klarer å verve flere enn 100 medlemmer. Positiv til økt fokus på press på politikere. Medlemspleie; fokusere på de medlemmer vi har, ikke bare nye. Del 5, Nour Aburashid fra Larvik: Vervekonkurranse mellom lagene med premie, etterlyses. Dirigent Hofsøy minner på at eventuelle endringsforslag må innsendes skriftlig. Norsk Folkehjelp facebook.com/solidaritetsungdom 11

12 Ingrid Aspelund oppsummerer debatten: Takker for gode innspill og skryt. God skolering henger sammen med medlemspleie. Topp at folk mener 100 medlemmer som vervemål er alt for lite. Vervekonkurransen er allerede ivaretatt. Å skille seg ut fra voksenlaget henger sammen med skoleringen vår, aktivitetene vi har, solidaritetskonferansen o andre sentrale samlinger. Politisk påvirkningsarbeid handler om synlighet og reell innflytelse på politikk. Handlingsplanen behandles senere på søndag Dagsorden punkt 11 Fremlegg av redaksjonskomiteens innstilling Del. 18 og leder i redaksjonskomiteen, Philip R. Coker legger fram innstillingen fra red.kom: - Språklige endringsforslag videresendes administrasjonen. - Philip redegjør for redaksjonskomiteens innstilling på politisk plattform, uttalelser og hovedkampanje. - Dissens i redaksjonskomiteens innstilling ved forslag 2 til styrets forslag til hovedkampanje. De uenige parter presenterer kort sine standpunkter. Mindretallet er representert av del.18 Philip Coker, mens del. 14 Kristiane Krystad argumenterer for flertallet i redaksjonskomiteen Hilsningstale fra nyvalgt generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Sunniva Ørstavik: - Historien om kirurgen på sykehuset i De med makt og myndighet som er med å flytte grensene for hva man kan si - Historien om Ronald Craig i det segregerte USA - Tar rasisme for gitt, og stiller ikke spørsmål på det - Plassere lyskasteren der det skal være. Og vekke alle til å si hvor vi skal være. Og ikke bare bry oss om de dårlige eplene, men om den strukturelle og systematiske rasismen - Vi skal alltid være «vi», og aldri «oss og dem» Dagsorden punkt 12 Behandling av redaksjonskomiteens innstilling: 30 stemmeberettiget i salen Politisk plattform: Forslag 1: Enstemmig vedtatt Norsk Folkehjelp facebook.com/solidaritetsungdom 12

13 Forslag 2: Enstemmig vedtatt Forslag 3: Enstemmig vedtatt Forslag 4: Enstemmig vedtatt Forslag 5: Enstemmig vedtatt Forslag 6: Enstemmig vedtatt Forslag 7: Avvises Forslag 8: Enstemmig vedtatt Forslag 9: Enstemmig vedtatt Forslag 10: Enstemmig vedtatt Forslag 11: Enstemmig vedtatt Forslag 12: Enstemmig vedtatt Forslag 13: Enstemmig vedtatt Forslag 14: Enstemmig vedtatt Forslag 15: Enstemmig vedtatt Forslag 16: Enstemmig vedtatt Forslag 17: Enstemmig vedtatt Forslag 18: Enstemmig vedtatt Forslag 19: Enstemmig vedtatt Forslag 20: Enstemmig vedtatt Forslag 21: Enstemmig vedtatt Vedtak: Politisk plattform ble vedtatt i sin helhet Uttalelser og innkomne forslag: Forslag 1 (til Barnehageplass for barn på mottak): vedtatt Barnehageplass for barn på mottak: vedtatt med forslag 1 Norsk Folkehjelp facebook.com/solidaritetsungdom 13

14 Forslag 2 (til Atomvåpenforbud: vedtatt) Atomvåpenforbud: Vedtatt med forslag 2 Bistandsuttalelse: vedtatt Etiske investeringer: vedtatt Integrering «Ta ansvar i egne rekker Erna»: vedtatt Støtte til Berta Cáceres: vedtatt Vedtak: Alle uttalelser og innkomne forslag ble vedtatt Retningslinjene: Enstemmig vedtatt i sin helhet Handlingsplanen: Enstemmig vedtatt i sin helhet Hovedkampanjen: Forslag 1: Vedtatt å oversendes kampanjeutvalget. Forslag 2: (DISSENS) innstillingen til redaksjonskomiteens mindretalls er vedtatt Vedtak: Hovedkampanjen i sin helhet ble vedtatt Dagsorden punkt 13 Valg av nytt styret: Innstilling sentralstyret 2016/2017: Christina Beck Jørgensen orienterer for valgkomiteens arbeidsform, og legger på vegne av hele komiteen frem deres innstilling. Valgkomiteens innstilling er som følger: Leder: Ingrid Aspelund, 27 år, Bislett innstilles for 1 år. Nestleder og 1. vara til NF styret: Philip Rynning Coker, 26 år, Bislett innstilles for 2 år. Nestleder og 2. vara til NF styret: Nina Gulzari, 26 år, Nidaros innstilles for 1 år. Styremedlem: Ine Geitung, 25 år, Kristiania innstilles for 1 år. Styremedlem: Nour Aburashid, 19 år, Larvik/Sandefjord innstilles for 2 år. Observatør: Norsk Tjenestemannslag Ung v/ Sigrid Valberg, 25 år, Oslo innstilles for 1 år. Vara til styret: Ida Smedstad, 25 år, Bergen innstilles for 1 år. Vara til styret: Kristiane Mauno Krystad, 27 år, Tromsø innstilles for 1 år. Årsmøtet velger enstemmig valgkomiteens innstilling ved akklamasjon. Leder: Thomas Birkeland, 21 år, Tromsø innstilles for 1 år Medlem: Øystein Monsen, 25 år, Bergen innstilles for 1 år Medlem: Rebecca Larsen Finbak, 27år, Bodø innstilles for 1 år Norsk Folkehjelp facebook.com/solidaritetsungdom 14

15 Medlem: Dagfinn Svanøe, 27 år, El & IT forbundet innstilles for 1 år Vara: Siri-Christine Mobekk, 23år, Blindern Årsmøtet velger enstemmig valgkomiteens innstilling ved akklamasjon. Gjenvalgt leder Ingrid Aspelund takker avgåtte styremedlemmer, takk for tillitten til en periode til i ledervervet, slår med klubben og avslutter med det Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdoms femte ordinære årsmøte. Norsk Folkehjelp facebook.com/solidaritetsungdom 15

16 Følgende sakspapirer ble vedtatt under årsmøtet 2016: STYRETS BERETNING 2015/ Verden er ikke fattig, den er urettferdig Norsk Folkehjelp facebook.com/solidaritetsungdom 16

17 Solidaritetsungdom forandrer verden Årsmøteperioden 2015/2016 har vært et spennende år for Solidaritetsungdommen på mange områder. For en organisasjon som har som overordnet målsetning å bidra til en mer rettferdig verden har det ikke vært mangel på utfordringer denne årsmøteperioden. Flyktningesituasjonen har preget mye av det siste året. 60 millioner mennesker i verden er på flukt, det ser ikke lyst ut for noe snarlig fred i Syria, og mennesker på flukt fortsetter å krysse Middelhavet i falleferdige båter i håp om beskyttelse i Europa. Her hjemme har verdens flyktningesituasjon vært merkbar i form av økt antall asylsøkere til Norge. I stedet for å utøve en rettferdig, solidarisk politikk med utgangspunkt i å følge opp vårt internasjonale ansvar, har norske myndigheter vært opptatt av å begrense antall asylsøkere, sette opp hindre for oppholdstillatelse og spre fremmedfrykt. Med utgangspunkt i dette politiske klimaet har styret i Solidaritetsungdommen jobbet målrettet med å styrke arbeidet vårt med flyktning, integrering og antirasisme i 2015 og Vi har etablert tettere kontakt med ungdomspartier og ungdomsorganisasjoner, for å skape møteplasser og samles rundt felles politiske mål. Integreringsaktiviteter på asylmottak og i lokalsamfunn rundt om i landet gjør at Solidaritetsungdommens standpunkt i flyktningedebatten er erfaringsbaserte. Dette gir grobunn for reell politisk påvirkning. Kampen for en rettferdig verden strekker seg også til arbeidet med et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Norge var en av pådriverne for et forbud, men med den sittende regjeringen har dette arbeidet stagnert og til tider blitt aktivt motarbeidet. I året som har gått har Solidaritetsungdommen fortsatt å presse på for bevisstgjøring rundt de enorme humanitære konsekvensene av atomvåpen. Gjennom både hovedkampanje på atomvåpen, som medarrangør for markering Hiroshima 70 på Youngstorget, og innledninger og foredrag på sommerleirer, konferanser og samlinger har vi fremmet viktigheten av et internasjonalt atomvåpenforbud. Samtidig som vi har jobbet med store utfordringer internasjonalt og i Norge har styret i Solidaritetsungdommen også prioritert internt organisasjonsarbeid hovedsakelig i forbindelse med Norsk Folkehjelps Landsmøte i august Styret videreførte arbeidet lagt til grunn av det forrige styret. Solidaritetsungdommen fikk ikke gjennomslag for alle våre saker, men samlet utgjorde vi en positiv kraft på Landsmøtet i form av mange, gode, politiske innlegg fra Norsk Folkehjelp facebook.com/solidaritetsungdom 17

18 talerstolen. En viktig seier var at et samlet Landsmøte vedtok Solidaritetsungdommens forslag til uttalelse om atomvåpenforbud. Styret er godt fornøyd med alt vi har gjennomført og oppnådd denne årsmøteperioden. Solidaritetsungdommen har i løpet av de siste årene blitt sterkere etablert som et navn i organisasjonsverdenen i Norge, og regnes som en seriøs aktør på områdene internasjonal solidaritet, atomvåpen, og flyktning, integrering og antirasisme. I desember 2015 kom nyheten om at selskapet SodaStream, etter sterkt internasjonalt press, endelig har flyttet fabrikken sin fra okkupert palestinsk område. Solidaritetsungdommens «Boikott SodaStream» -kampanje viser at internasjonal solidaritet nytter. Gjennom solidaritet, ikke veldedighet, bidrar vi til en mer rettferdig verden! Styret i Solidaritetsungdom Leder: Ingrid Aspelund Nestleder: Thomas Birkeland Styremedlem: Ida Smedstad Styremedlem: Ine Geitung Styremedlem: Nina Gulzari Observatør fra fagbevegelsen: Haavard Mareno Gausla Første vara: Philip Rynning Coker Andre vara: Nour Ben Nasser Rådgiver for Solidaritetsungdom har i perioden vært Mari Holan og Ida Spjelkavik Arbeidsform Ungdomsstyret i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom er et arbeidende styre som stadig er ute på oppdrag med å holde foredrag hos samarbeidspartnere og andre aktører, nettverksbygging, følge opp lokallag og være oppdatert i samfunnsdebatten. Norsk Folkehjelp facebook.com/solidaritetsungdom 18

19 Styret gjennomførte første styremøte delvis på Norsk Folkehjelps hovedkontor og delvis på Furukollen utenfor Oslo mai Her ble styremedlemmene bedre kjent med hverandre, vi fordelte arbeidsområder og la strategier for den kommende perioden. Leder og nestleder har sammen utgjort arbeidsutvalget, og har hatt et særlig ansvar for å håndtere mindre kontroversielle hastesaker, samt fordele arbeidsoppgaver og håndtere den daglige driften. Styremedlemmene hatt ansvar for lokallag og grupper fordelt ut ifra geografisk tilhørighet. I tillegg har styremedlemmene hatt ansvar for hvert sitt fagutvalg. Styret har hatt syv styremøter i løpet av årsmøteperioden. Av praktiske og økonomiske årsaker har vi forsøkt å legge styremøtene til dagen før sentrale samlinger. Med et desentralisert styre blir det viktig å finne gode løsninger for å opprettholde god kommunikasjon i styret. Skypemøter mellom styremøtene fungerer godt. Vi ser behovet for en mer tydelig arbeidsfordeling mellom leder, nestleder og styremedlemmer i styret til Solidaritetsungdommen fremover. Solidaritetsungdommen er i vekst og får stadig økt synlighet, noe som innebærer mer oppfølging av medlemmer innad i organisasjonen, men også å følge opp stadig flere eksterne henvendelser, både fra media og samarbeidspartnere. Solidaritetsungdommens styre er forholdsvis lite og bestående av 5 personer + en observatør fra fagbevegelsen. For å kunne vokse, ikke kun opprettholde, dagens nivå av aktiviteter, medlemmer, lokallag og synlighet må styret ha en klar oppgavefordeling seg imellom knyttet til handlingsplan og prioriteringer for årsmøteperioden. Dette må avklares i kort tid etter årsmøtet og i nært samarbeid med ansatt rådgiver for Solidaritetsungdommen og administrasjonen i Norsk Folkehjelp. Organisasjon Den første delen av årsmøteperioden bar preg av forberedelser til Landsmøtet i Norsk Folkehjelp i august Dette var også et prioritert område i handlingsplanen for perioden. Gjennomføring av sommerturneen, Landsmøtet, Solidaritetskonferansen og atomvåpenkampanjen i et tidsrom på omtrent tre måneder var mye for styret å gape over på kort tid. Intern organisasjonsskolering av medlemmer har derfor ikke blitt gitt like mye plass som styret håpet etter årsmøtet Vi foreslår høy prioritering av dette for det neste styret. Landsmøtet 2015 Styret i 2014/2015 la også ned mye innsats opp mot Landsmøtet i september Solidaritetsungdommens årsmøte 2015 vedtok flere Landsmøtesaker, som ble tatt videre til Norsk Folkehjelps styre 2015/2016, og videre inn til Landsmøtet. Norsk Folkehjelp facebook.com/solidaritetsungdom 19

20 Selv om Solidaritetsungdommen har blitt en synlig aktør utad i politiske ungdomsorganisasjoner, fagbevegelsen og media både lokalt og riksdekkende, viste Landsmøtet 2015 at vi ikke har klart å være like synlig innad i Norsk Folkehjelp. I løpet av Landsmøte-helga kom det tydelig at det finnes mange innad i egen organisasjon som ikke har særlig kjennskap til Solidaritetsungdommen, hvem vi er, hva vi gjør og hvordan vi er organisert. Her er det fortsatt en viktig jobb å gjøre både sentralt og lokalt fremover. Styret tar med oss viktige lærdommer fra Landsmøtet 2015, som vi vil videreføre til videre internt organisasjonsarbeid i Solidaritetsungdommen. Solidaritetsungdomslag og -grupper Solidaritetsungdomsstyret er kontinuerlig på utkikk etter muligheter for å starte opp nye lag og grupper. I løpet av året har Solidaritetsungdommen startet opp en ny gruppe i Kongsvinger. I tillegg er vi i oppstartsfasen av et lokallag i Fredrikstad og grupper i Ålesund og Harstad. Her har vi god kontakt med eksisterende Norsk Folkehjelp-lag. Slik fremdriften er nå vil de nye lagene og gruppene vil være etablert og klare for aktivitet i løpet av Oppfølgingen av nystartede lag er mer tidkrevende enn for etablerte lag. I år, som tidligere, har styremedlemmer brukt mye tid og ressurser på dette arbeidet, sammen med administrasjonen. Kontakt mellom styret og lokallag For å få bedre kommunikasjonsflyt og kontakt mellom ungdomsstyret og lokallag har vi gjennomført flere felles skypemøter mellom styremedlem og lokallagsledere fra de lagene denne har hatt ansvar for. Styret har fått positiv respons på dette tiltaket og vi erfarer at det bidrar til god kommunikasjonsflyt mellom styret og lokallagene, men også til bedre kontakt mellom lokallagslederne. Skypemøtene har vært en arena hvor styret kan orientere om hva som skjer sentralt, men også til å minne lokallagene på kommende arrangementer, kampanjer og aktuelle saker. Årsmøtet 2015 vedtok at ungdomsstyret skulle sende ut nyhetsbrev i løpet av årsmøteperioden. Dette har ikke blitt godt nok fulgt opp av styret blant annet på grunn av perioder med mangel på administrative ressurser og ikke tilstrekkelig ansvarsfordeling mellom styremedlemmene. Skypemøtene med lokallagslederne har delvis dekket noe av behovet for kommunikasjonsflyt i organisasjonen, men det hadde vært hensiktsmessig om et system for nyhetsbrev hadde vært på plass, også for å sikre at alle medlemmer i Solidaritetsungdommen kan være oppdatert på hva ungdomsstyret gjør. Fagutvalg Nytt for denne årsmøteperioden var etableringen av tre fagutvalg på de tre kjernesakene våre: Humanitær nedrusting, asyl-, integrering og antirasisme, og internasjonal solidaritet. Fagutvalgene skal bistå styret og organisasjonen med oppfølging på de ulike områdene. Norsk Folkehjelp facebook.com/solidaritetsungdom 20

21 Fagutvalgene har bidratt med innspill til kronikker, uttalelser og bistått styret i årsmøteforberedende arbeid med politisk plattform. Det ble også vedtatt på første styremøte at fagutvalget som jobber innenfor området som er tema for hovedkampanjen, skal være involvert i forberedelse og gjennomføring av kampanjen. Opprettelsen av fagutvalg kan være en god støtte for styret og bidrar til at alle områder av Solidaritetsungdommens politiske standpunkt blir fulgt opp. Samtidig ser vi behovet for en tydeligere beskrivelse av hva utvalgenes arbeidsoppgaver er. Politikk Politiske mål i handlingsplanen for har omhandlet synlighet og politisk påvirkning i Solidaritetsungdommens kjernesaker, både opp mot fagbevegelsen og politiske partier. Styrets politiske påvirkningsarbeid foregår på flere områder: Gjennom én årlig hovedkampanje, gjennom medieutspill, nettverksbygging og arbeid opp mot politiske partier. Styrets arbeid med hovedkampanje For første gang vedtok årsmøtet i Solidaritetsungdommen i 2015 at styret skulle sette i gang en hovedkampanje og det ble vedtatt å ha en kampanje om atomvåpenforbud (eget avsnitt om atomvåpenkampanjen lenger ned). Tidspunktet for kampanjen ble satt til månedsskiftet september-oktober. Styret i Solidaritetsungdommen samarbeidet med et PR-byrå, for å utvikle kampanjen og var på flere møter med byrået sammen med administrasjon fra Demokrati og Kampanjeenheten i Norsk Folkehjelp. Som nevnt tidligere i beretningen var det mye arbeid på styret i denne perioden med sommerleirer, forbereder til Landsmøtet i Norsk Folkehjelp, oppfølging av lokallag ved semesterstart og planlegging av Solidaritetskonferansen. Mye av arbeidet med hovedkampanjen falt på leder av Solidaritetsungdommen og administrasjonen. Fagutvalget på atomvåpen og lokallagene fikk derfor ikke det eierskapet til kampanjen som vi hadde ønsket. I ettertid ser vi også nødvendigheten av at lokallagene er godt informert om gjennomføring og kampanjeaktiviteter i god tid før selve kampanjeuka. Media Styret har bedrevet kommunikasjonsarbeid gjennom utspill fra Solidaritetsungdom alene, og i samarbeid med relevante samarbeidsaktører. Solidaritetsungdoms leder har i økende grad blitt etablert som et naturlig kontaktpunkt på våre kjernesaker, noe som kan eksemplifiseres ved at media i økende grad etterspør våre standpunkter. Det har både vært gjennomført proaktive og reaksjonære medieutspill, i form av debattinnlegg og større reportasjer. Flere av styretsmedlemmer har vært profilerte, og hovedkampanjen var et av de områdene der vi var Norsk Folkehjelp facebook.com/solidaritetsungdom 21

22 særlig synlig. I debatten om flyktningesituasjonen likeså, og det er også gledelig at stadig flere lokale ledere markerer seg i media. Politiske partier og samarbeidspartnere I årsmøteperioden har Solidaritetsungdomsstyret jobbet opp mot politiske partier, fagbevegelsen og beslutningstakere for å fremme våre politiske standpunkt innenfor alle kjerneområdene våre. Det har vi gjort gjennom foredrag, workshops, felles kronikker, deltakelse på relevante arrangementer og møter. Ungdomsforbundene i fagbevegelsen er viktige samarbeidspartnere for Solidaritetsungdommen. I årsmøteperioden har vi som tidligere år deltatt på hverandres sentrale samlinger. Nestleder i Industri Energi Ungdom var med i fagutvalget vårt på atomvåpen. Vi får jevnlig invitasjoner til å gjeste ungdomsforbundenes konferanser, holde hilsninger, foredrag og workshops med utgangspunkt i våre kjerneområder. Flere uttalelser vedtatt på forbundenes landskonferanser var utarbeidet med innspill fra styret og fagutvalgene i Solidaritetsungdommen. Våre kontakter i forbundene har videre bidratt med rådgivning for ungdomsstyret, spesielt i spørsmål som gjelder organisasjonsbygging. For å få gjennomslag for Solidaritetsungdommens kjernesaker i årsmøteperioden har vi jobbet for god kontakt med ungdomspartiene. Ungdomspartiene på den politiske venstresiden har vært spesielt relevante i og med at de i stor grad deler vårt verdensbilde om urettferdig Norsk Folkehjelp facebook.com/solidaritetsungdom 22

23 fordeling av makt og ressurser i verden. I årsmøteperioden har vi pleiet kontakten med ungdomspartier gjennom uformelle og formelle møter, deltakelse på deres arrangementer, samarbeid med kampanjer, medieutspill og kronikker. Ett eksempel på samarbeid er et felles utspill fra ungdomspartier- og organisasjoner om flyktningepolitikk med krav om at norske myndigheter måtte bistå Syria og nærområdene, Middelhavslandene og ta ansvar for en human asylpolitikk i Norge med sikte på langsiktig integrering. Signeringen av uttalelsen fant sted i lokalene til Tanksmien Agenda, med en innledning fra leder i AUF og KrFU, leder i Solidaritetsungdommen og Jan Egeland, med NRK tilstede. Et annet eksempel på politisk påvirkningsarbeid fra årsmøteperioden er da leder i Solidaritetsungdommen inviterte tre stortingspolitikere fra Arbeiderpartiet til møte og omvisning på Norsk Folkehjelps asylmottak for enslige asylbarn på Torshov i Oslo. Hensikten med møtet var å vise politikerne hvordan det er for barn og unge å bo på asylmottak, samtidig som vi pekte på områder myndighetene kan styrke mottaksdrift og jobbe for bedre integrering. Styret har fulgt opp arbeidet med å sikre rettigheter for enslige asylbarn og barn på mottak blant annet gjennom to kronikker: En om krav om at myndighetene forkaster forslaget om å gi enslige asylbarn kun midlertidig beskyttelse i Norge og en om asylbarn på mottak må ha rett til barnehageplass. Årsmøtet 2015 Solidaritetsungdommens fjerde ordinære årsmøte gikk av stabelen på Helsfyr Scandic Hotell i Oslo den april. Solidaritetsungdom fra hele landet møttes for å vedta politikk, hovedkampanje og gi ungdomsstyret føringer for denne årsmøteperioden. Årsmøtet behandlet i tillegg til vanlig årsmøtesaker, en organisasjonsgjennomgang lagt frem i rapport fra et eget arbeidsutvalg som hadde dette som fokus. Det ble også gitt en kort presentasjon av arbeidet med Mangfoldsrapporten, som på daværende tidspunkt ikke var ferdigstilt. Begge rapporter ble lagt til grunnlag for gode debatter om vekst og mangfold i organisasjonen. Landsmøtet var eget punkt på programmet, og frikjøpt av tillitsvalgte var en sak årsmøtet ønsket å kjempe for på landsmøtet høsten Solidaritetsungdommen ønsket å fokusere på et forbud mot atomvåpen som hovedkampanje. Styreleder i Norsk Folkehjelp Finn Erik Thoresen var først ut med hilsningstale til årsmøtet og flere samarbeidende organisasjoner fulgte innimellom saksbehandlingen. Anne Marte Skardal fra ICAN Norge og Eirik Rise fra Stopp Hatprat-kampanjen var to av mange som holdt motiverende og inspirerende hilsningstaler til årsmøtet. Norsk Folkehjelp facebook.com/solidaritetsungdom 23

24 Ingrid Rostad gikk av som leder etter over to år med lederansvar og lang fartstid som ungdom i Norsk Folkehjelp. Ingrid Aspelund fra Solidaritetsungdom Bislett ble valgt som ny leder. Papirbåtmarkering Våren 2015 begynte bildene av flyktninger i overlessede, falleferdige båter å prege medieoppslag i Norge. Samtidig var det stille fra regjeringen og Stortinget når det kom til Norges innsats for å bistå flyktningene og landene rundt Middelhavet. Etter et tips fra et medlem i Solidaritetsungdom Blindern valgte styret å sette i gang en nasjonal «papirbåt»-aksjon. I Oslo arrangerte Solidaritetsungdommen en stor markering med 40 organisasjoner og partier tilsluttet. På samme tid arrangerte lokallag i Bergen, Trondheim, Tromsø, Førde og Harstad markeringer lokalt. Aksjonen fikk god mediedekning både fra riksmedia (TV2 og NRK) og i lokalmedia. I tillegg fikk vi et internasjonalt oppslag i Al Jazeera. Norsk Folkehjelp facebook.com/solidaritetsungdom 24

25 Sommerturnéen Hvert år får Solidaritetsungdommen invitasjoner til å gjeste og holde appeller, innledninger og foredrag på sommerleirene til ungdomspartier, ungdomsforbund og samarbeidsorganisasjoner. Sommerleirene er en god arena for synlighet, fremme Solidaritetsungdommens politiske standpunkt, og verving av nye medlemmer. Nettverksbygging med samarbeidspartnere er også en viktig del av sommerturneen. Sommeren 2015 besøkte styrerepresentanter 9 sommerleirer i tillegg til Arendalsuka. Det var virkelig en turné! En viktig erfaring fra sommeren 2015 er at planleggingen av sommerturneen og hensiktsmessig fordeling av sommerleirer og konferanser mellom styremedlemmene må gjennomføres tidligere på året, helst med en gang nytt styre har blitt valgt på årsmøtet. I 2015 var det en klar skjevfordeling mellom styremedlemmene hvor leder for Solidaritetsungdommen besøkte 6 av 9 sommerleirer/konferanser, da planleggingen begynte for sent våren 2015 og andre styremedlemmer allerede hadde forpliktet seg til sommerjobb. En god erfaring fra sommerleirene er å ha en «aktiv» stand. I 2015 utviklet styret, sammen med sommerleiransvarlig i administrasjonen, «Flyktningespillet Veien til Norge» i samme form som Norsk Folkehjelps minespill. Spillet er formet som et rutenett hvor hver rute representerer et steg på veien fra krig- og konfliktområder til Europa og Norge. Deltakerne får en identitet, f.eks. Fatima fra Syria, og går fysisk gjennom spillet. Å ha med en slik aktivitet i tilknytning til stand viste seg å være svært fruktbart for interesse for Solidaritetsungdommen, våre standpunkt i flyktningepolitikken og for verving av nye medlemmer. Norsk Folkehjelp facebook.com/solidaritetsungdom 25

26 Atomvåpenkampanjen Årsmøtet 2015 vedtok «Atomvåpen Børge på banen» som hovedkampanje i årsmøteperioden Målet med kampanjen var å skape blest rundt den sittende regjeringens manglende internasjonale innsats for humanitær nedrusting og atomvåpenforbud. Styret vedtok å ha en ironisk kampanje på sosiale medier hvor det i en kort kampanjeperiode skulle fremstå som om Solidaritetsungdommen hadde snudd i atomvåpenspørsmålet og blitt enig med utenriksminister Børge Brende om at verden trenger atomvåpen. Hver dag i en uke postet Solidaritetsungdommen ironiske og tøysete budskap om hvor glad vi er i atomvåpen. I tillegg ble det gjennomført «Ja til atomvåpen»-markeringer i Oslo, Bergen, Sunnfjord, Bodø og Tromsø, hvor målet selvfølgelig var å vise at ingen ville dukke opp på en slik markering, fordi «alle» er mot atomvåpen. Markeringene ble i så henseende en suksess, da ingen andre en Solidaritetsungdoms egne medlemmer dukket opp på disse markeringene, og i Tromsø fikk man også et godt oppslag i lokalavisa med dette. Kampanjeuka for atomvåpen var i september/oktober, men oppmerksomheten rundt atomvåpenforbud startet tidligere dette semesteret med 70 års-markering for atombomben over Hiroshima 6. august. Solidaritetsungdommen samarbeidet med Nei Til Atomvåpen, LO, Norsk Folkehjelp, ICAN og Fredsrådet om en stor markering og konsert på Youngstorget 6. august. I tillegg hadde Solidaritesungdommen en utstilling med bilder fra «Face the Facts» stående i to uker på Youngstorget. Det møtte opp over 5000 mennesker på konserten, leder i Solidaritetsungdommen holdt appell og vi ble intervjuet i beste sendetid på NRK og fikk flere medieoppslag. Markeringen var en skikkelig opptur for atomvåpensaken og gjenspeiler det faktum at flertallet i den norske befolkningen ønsker et forbud mot atomvåpen! Norsk Folkehjelp facebook.com/solidaritetsungdom 26

27 Solidaritetskonferansen Fra september gikk Solidaritetskonferansen av stabelen på Sørmarka utenfor Oslo.55 glade solidaritetsungdommer brukte helgen til å delta på workshops om for eksempel Palestina, urfolks rettigheter i Sør-Amerika, atomvåpen og Sør-Sudan. I tillegg var det fellesinnledninger om minearbeidet til Norsk Folkehjelp, og Sissel Wold kom også for å snakke om hvordan hun har opplevd å jobbe som journalist i Midt-Østen. På fredagskvelden var det boller, kakao og sofasamtale mellom Liv Tørres og Finn Erik Thoresen, mens lørdagskvelden ble tilbrakt ute i det fri med de tradisjonsrike Solidariske Leker. Solidaritetskonferansen er årets store energiboost for alle de bra folka i organisasjonen vår! Aktivitetsliste Solidaritetsungdomsstyret Kronikker og debattinnlegg 8 kronikker Tema som blant annet: Palestina, atomvåpen, anti-rasisme, Syria, flyktning og integrering Norsk Folkehjelp facebook.com/solidaritetsungdom 27

28 Redaksjonelle saker 32 redaksjonelle saker Team som blant annet: div portrettintervju med leder, atomvåpen, anti-rasisme, Syria, flyktning og integrering Solidaritetsungdom ( ) i media i perioden: 105 Nett og sosiale medier Facebook: 2951 likes (opp over 1000 siden forrige årsmøte) Twitter: 845 følgere Instagram: 340 innlegg, 713 følgere Atomkommisjonen: 4778 likes Følgende bilde nådde personer, ble delt 1071 ganger, fikk likes, og fikk over 100 kommentarer på Facebook: Norsk Folkehjelp facebook.com/solidaritetsungdom 28

29 Sentrale arrangementer Papirbåt-aksjon «Erna, send båter til Middelhavet nå» Samkjørt utviklingspolitikk, Arendalsuka Hiroshima 70, med utstilling på Youngstorget Solidaritetskonferansen Atomvåpen kampanjeuke Solidaritetsungdommens årsmøte, Sørmarka 4-6. mars 2016 Møtevirksomhet med eksterne aktører 2 møter med Utenriksdepartementet om atomvåpen Møte med ungdomspartier og organisasjoner på Agenda felles uttalelse om flyktningesituasjonen Møte på Stortinget med stortingspolitikere fra Arbeiderpartiet om politisk påvirkning Omvisning på Torshov asylmottak med Stortingspolitikere fra Arbeiderpartiet Møte med leder i AUF Møte med Statssekretær til Innvandrings og Integreringsminister om asylpolitikk Deltakelse på Barne- og Ungdomstinget (LNU) Møte med Likestillingsrådgiver i AUF - om samarbeid integrering og antirasisme Møte med Internasjonal Ressursgruppe i AUF om samarbeid Møte med RORG-nettverket om infostøtta 3 møter med styringsgruppe ICAN 3 møter med daglig leder av Nei til Atomvåpen Årsmøte Norges Sosiale Forum Møte om felles workshop med BDS og Palestinakomiteen Møte med Humanetisk Forbund og Norsk Folkehjelp Møte med Fagforbundet Ung og AUF om ULIK-kampanje Norsk Folkehjelp facebook.com/solidaritetsungdom 29

30 Foredrag og hilsninger internt i Norsk Folkehjelp Sanitetsungdommens årsmøte Hilsningstale Norsk Folkehjelp Region Øst og Sør-Øst høstkonferanse Innledning om Solidaritetsungdommen Aktivitetskonferansen 2015 Innledning om leksehjelp Solidaritetsungdom Bislett og Blindern - Foredrag om Syria Solidaritetsungdom Bislett Foredrag om au pairer i Norge Solidaritetsungdom Kongsvinger - Foredrag om Solidaritetsungdommen Solidaritetsungdom Kongsvinger Foredrag om atomvåpen Solidaritetsungdom Kongsvinger Foredrag om Syria Solidaritetsungdom Nidaros Foredrag om atomvåpen Solidaritetsungdom i Stavanger Foredrag om Syria Solidaritetsungdom i Tromsø Foredrag om Syria Solidaritetsungdom Tromsø Innledning på Internasjonalt Seminar om flyktningesituasjonen og frivillighet Frivillighetssamling i Norsk Folkehjelp Innledning om leksehjelp Norsk Folkehjelp facebook.com/solidaritetsungdom 30

31 Foredrag og hilsninger hos fagbevegelsen Industri Energi Ungdom 1. mai-konferanse Innledning om atomvåpen Industri Energi Ungdom 1. mai-konferanse Innledning om Palestina LO Follo Innledning om 1. mai Handel og Kontor sommerkonferanse Foredrag om atomvåpen LO Stat Ungdomskonferane Foredrag om hvordan bekjempe rasisme i offentlig rom Industri Energi Landskonferanse Innledning om flyktningesituasjonen LO Ungdom Trøndelag ungdomskonferanse Innledning om flyktningesituasjonen NTL Ung ungdomskonferanse Innledning og workshop om antirasisme FYKO 2 workshops om flyktningesituasjonen og asylpolitikk Fagforbundet Ung landskonferanse Hilsningstale Industri Energi Student konferanse Hilsningstale Foredrag og hilsninger hos ungdomspartier Sommerleir Sosialistisk Ungdom Foredrag om atomvåpen Sommerleir Rød Ungdom Hilsningstale og ordstyrer debatt Sommerleir AUF Debatt om asyl og integrering SU høstkonferanse Foredrag om flyktningesituasjonen RU landsstyremøte Foredrag om flyktning, integrering og antirasisme AUF internasjonal programkomité Innledning om internasjonal politikk og bistand SU internasjonal programkomité Innledning om asyl, flyktning og integreringspolitikk Foredrag og hilsninger for andre aktører Press sommerleir- Hilsningstale Europeisk Ungdom sommerleir- Innledning Sommerleir Humanistisk Ungdom Foredrag om atomvåpen Krystallnattmarkering i Bergen - Konferansier Kristiansand Folkehøgskole - Foredrag om Syria Palestinakonferansen Foredrag om «Sodastream En vellykket kampanje» Norsk Folkehjelp facebook.com/solidaritetsungdom 31

32 Årsmøte Trondheim Arbeiderparti Innledning og debatt om flyktning og integrering Appeller Appell 1. mai-markering på Blå Appell 1. mai Gamle Oslo SV Appell foran Stortinget «Papirbåt»-markering Appell Hiroshima 70 Appell Internasjonal solidaritetsdag for Kobane Appell foran Stortinget for Palestina Representasjon i årsmøteperioden Landsrådet for Norges barne-og ungdomsorganisasjoner (LNU) Styret i Norsk Folkehjelp Styringsgruppen til ICAN Norge Landsmøteforberedende internasjonal programkomité i AUF Norges Sosiale Forum Landsmøteforberedende komite for prinsipprogram Landsmøteforberedende komite for vedtekter Norsk Folkehjelp facebook.com/solidaritetsungdom 32

33 Landsmøteforberedende valgkomite Evalueringsutvalg for organisasjonsendringer vedtatt av Landsmøtet 2011 Tildelingsutvalget i LNU for mangfold og inkludering LNU ledernettverk Arbeidsgruppen til Stopp Hatprat Arbeidsgruppe Samfunnspolitisk Fagkonferanse Vi har deltatt på og gjestet Sommerkonferanse Handel og Kontor Sommerleir Press ICAN konferanse London juli 2015 Sommerleir Rød Ungdom Sommerleir Europeisk Ungdom Sommerleir Ungdom mot EU Sommerleir Sosialistisk Ungdom Sommerleir Humanistisk Ungdom Sommerleir AUF Arendalsuka Landsmøtet i Norsk Folkehjelp 2015 ICAN Internasjonalt seminar og skolering Avslutning for generalsekretær Liv Tørres Middag på den amerikanske ambassaden for innsats for flyktninger FYKO LO Fylkeskonferanse Tildelingsutvalget mangfold og inkludering LO Dialogkonferanse Norsk Folkehjelp prosjektreise til Mosambik og Sør-Afrika Organisasjonspleie og aksjonsutvalg Delegatsamling før Landsmøtet 2015 Norsk Folkehjelp facebook.com/solidaritetsungdom 33

34 Fagutvalg internasjonal solidaritet Fagutvalg asyl, integrering og antirasisme Fagutvalg atomvåpen 4 skypemøter med lokallagsledere Besøk på lokalt årsmøte 2016 Bislett Besøk på lokalt årsmøte 2016 Blindern Besøk på lokalt årsmøte 2016 Gimlemoen (Kristiansand) Besøk på lokalt årsmøte 2016 Ullanhaug (Stavanger) Besøk på lokalt årsmøte Tromsø Styremøter og interne møter Styremøte ungdomsstyret mai 2015 Styremøte ungdomsstyret august (før Landsmøtet) Styremøte ungdomsstyret 17. september (før Solidaritetskonferansen) Styremøte ungdomsstyret 29. oktober Styremøte ungdomsstyret desember Styremøte ungdomsstyret (før Frivillighetssamling) Styremøte ungdomsstyret (før årsmøtet 2016) 4 skypemøter med ungdomsstyret Styremøte Norsk Folkehjelp juni Styremøte Norsk Folkehjelp 26. august Styremøte Norsk Folkehjelp 24. september Styremøte Norsk Folkehjelp 27. oktober Styremøte Norsk Folkehjelp desember Telefonmøte med region Øst og lokallag om flyktningesituasjonen på Tøyen og Oslo Skypemøte ny rådgiver for Solidaritetsungdommen, 14. oktober 4 møter med administrasjonen om lokallag i Solidaritetsungdommen Møte med ungdomsteam i administrasjonen Norsk Folkehjelp facebook.com/solidaritetsungdom 34

35 Møte med valgkomité i Solidaritetsungdommen Møte med generalsekretær i Norsk Folkehjelp 5. mai 2015 Møte med styreleder i Norsk Folkehjelp 4. juni 2015 Møte med ny generalsekretær i Norsk Folkehjelp 11. februar 2016 Oversikt gjennomføring av handlingsplan 2015/2016 Årsmøteprioritert e tema : NF Solidaritetsungdoms mål for årsmøteperioden : Tiltak for å nå målene: Rapport fra styret: LANDSMØTET 2015 Delta aktivt på Norsk Folkehjelps landsmøte 2015 og få gjennomslag for våre saker Forberede lokallagene til landsmøtet (Informere om frister til innsendelse av forslag til landsmøtekomiteene) Gjennomført med epost, skypemøter og delegatgruppe på Facebook. Bistå i forberedelse/opplæring av ungdomsdelegatene Gjennomført delegatsamling Forberede saker og uttalelser Gjennomført med jevnlig kontakt med delegater Arrangere en delegatsamling tett opp mot landsmøtet Gjennomført Være aktive i landsmøteforberedende komiteer Gjennomført, representert i komiteer for prinsipprogram, Norsk Folkehjelp facebook.com/solidaritetsungdom 35

36 vedtekter, valgkomité og evaluering av org.endringer. Være aktive i landsmøtekomiteer Aktivt fremme saker på landsmøtet Være en synlig og positiv kraft på Landsmøtet med fokus på samhold i organisasjonen Gjennomført Gjennomført Gjennomført ÅRLIG HOVEDKAMPANJE Gjennomføre hovedkampanjen «Børge på banen» med fokus på atomvåpen Sette ned aksjonsutvalg for praktisk gjennomføring Bruke kampanjen opp mot samarbeidspartnere nye og gamle Bruke humor og stunts for å skape oppmerksomhet rundt saken Bygge opp frontfigurer som aktivt bruker media for å fremme budskapet Utvikle lavterskelaktivitet til lokallag Bruke handlingsrommet i kjølvannet av kampanjen til å få politisk gjennomslag Gjennomført, fagutvalg for atomvåpen Gjennomført, spesielt i samarbeid med ICAN, Nei til Atomvåpen og Auf Gjennomført med kampanjen «Jatomåpven» Gjennomført gjennom lokallagsledere Gjennomført med kampanjepakke Gjennomført i samarbeid med partnere Norsk Folkehjelp facebook.com/solidaritetsungdom 36

37 Aktiv lobbyvirksomhet på sentralt nivå Gjennomført bla. møter med Utenriksdepartementet ARBEID MED KJERNESAKER Gjennomføre bred skolering av våre medlemmer i alle kjernesaker Gjennomføre Solidaritetskonferanse Gjennomført Fortsette utviklingen og gjennomføringen av Ungdom Kan som opplæringsplattform Kun delvis gjennomført Tilstrebe å gjennomføre holdningsskapende aktiviteter på sentrale arrangementer Gjennomført med Solidariske leker Benytte politisk plattform aktivt internt, på samlinger og på skoleringsarenaer Gjennomført, politisk plattform gir grunnlag for innledninger, foredrag og uttalelser Styrke Solidaritetsungdoms faglige kapasitet Sette ned fagutvalg på Solidaritetsungdoms kjerneområder; «Humanitær nedrustning», «antirasisme, asyl og integrering» og «internasjonal solidaritet». Gjennomført Norsk Folkehjelp facebook.com/solidaritetsungdom 37

38 ORGANISASJONSBYG GING OG -UTVIKLING Jobbe for at solidaritetsungdom skal være en politisk aktør som stiller tydelige politiske krav til norske politikere og samfunnsaktører Være en sterk aktør og en tydelig stemme internt i Norsk Folkehjelp Bidra aktivt med lobbyvirksomhet på sentrale arenaer hvor beslutninger fattes Delta på Arendalsuka 2015 Delta på stortingshøringer på aktuelle saker Få publisert minst 10 innlegg i trykt form Bistå lokale lag og grupper med skriving og publisering av leserinnlegg og andre medieoppslag Være en synlig aktør på sosiale medier Ha oppdatert materiell med en helhetlig profil Være en aktiv bidragsyter til felles organisasjonsbygging i Norsk Folkehjelp Fronte Solidaritetsungdoms politikk i sentrale fora i Norsk Folkehjelp Gjennomført gjennom møter med politikere, departementer, og relevante arrangementer. Gjennomført Delvis gjennomført Gjennomført Gjennomført, styret har sendt ut flere forslag til leserinnlegg til lokallag Gjennomført (se beretning) Gjennomført, bestilt nytt materiell med nytt trykk Gjennomført, tilstedeværelse på Sanitetsungdoms årsmøte, sentrale samlinger og i Norsk Folkehjelps styre Gjennomført, på sentrale samlinger og Norsk Folkehjelp facebook.com/solidaritetsungdom 38

39 Norsk Folkehjelps styre Ha fast kontakt med ungdomspartiene på venstresiden Opprettholde en kultur for vekst i Solidaritetsungdom Styrke samarbeidet med Sanitetsungdom I vårt daglige virke prøve å velge miljøvennlige og etiske alternativer, og oppfordre Norsk Folkehjelp til det samme Være til stede på ungdomspartiene sine arenaer (f.eks. gjennom hilsningstaler og tilbud om skolering, sommerleirer) Invitere til felles utspill, som kronikker og uttalelser, sammen med ledelsen i aktuelle ungdomspartier Invitere ungdomspartiene til å gjeste sentrale samlinger Se på muligheter for å opprette nye lokale grupper og lag Fokus på verving på alle sentrale samlinger og lokale arrangement Fokusere på Delvis gjennomført, Tilstedeværelse og hilsning på Sanitetsungdoms årsmøte og felles sosialt opplegg på Landsmøtet 2015 Gjennomført Gjennomført (se nærmere beskrivelse i beretning) Gjennomført (se nærmere beskrivelse i beretning) Gjennomført (se nærmere beskrivelse i beretning) Gjennomført, 1 ny gruppe og flere i startfasen Gjennomført bla. gjennom vervekonkurranse på Solidaritetskonf. Delvis gjennomført, Norsk Folkehjelp facebook.com/solidaritetsungdom 39

40 medlemspleie og tiltak for å hindre bortfall av medlemmer i tillitsvalgtopplæringa Gjennomføre minst én nasjonal vervekonkurranse Aktivt jobbe for å rekruttere medlemmer fra ulike miljøer, med bakgrunn i mangfoldsrapporten Gjennomgående fokus på å være en inkluderende og mangfoldig organisasjon tillitsvalgtopplæring har ikke blitt gjennomført i like stor grad som håpet (se beskrivelse i beretning) Gjennomført Gjennomført, lagt vekt på muligheter i forbindelse med integreringsarbeid Gjennomført Jobbe kontinuerlig med å styrke nye solidaritetsungdomslag og nye solidaritetsungdomsgrupper Være en faktabank for ungdom i fagbevegelsen på våre arbeidsområder Besøke og bistå lag og grupper for å trygge stabilitet og aktivitet lokalt. Opprettholde god kontakt mellom sentralstyret og lokalt. Være til stede på ulike arenaer i fagbevegelsen Tilby kurs og skolering på alle fokusområder i politisk plattform Gjennomført bla. gjennom besøk fra styret til lokale årsmøter og andre arrangementer lokalt Gjennomført, bla. gjennom skypemøter og intern gruppe på Facebook Gjennomført, vært tilstede på landskonferanser, samlinger og utvalg Gjennomført i flere ungdomsforbund Knytte tettere bånd til flere Være til stede på Gjennomført (se Norsk Folkehjelp facebook.com/solidaritetsungdom 40

41 ungdomsorganiseringer i fagbevegelsen arrangementer for ungdom i fagbevegelsen Invitere ungdom i fagbevegelsen til sentrale samlinger Invitere partnere i arbeiderbevegelsen og fagbevegelsen til å være med i aktuelle kampanjer i årsmøteperioden aktivitetsliste i beretning) Gjennomført, flere representanter på årsmøtet og Solidaritetskonf. Gjennomført, Industri Energi Ungdom representert i fagutvalg atomvåpen Norsk Folkehjelp facebook.com/solidaritetsungdom 41

42 Retningslinjer for 14 NORSK FOLKEHJELP SOLDARITETSUNGDOM VEDTEKTER RETNINGSLINJER 14.1 Formål Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom har som mål å skape en mer rettferdig fordeling av makt og ressurser gjennom aktivt påvirknings- og informasjonsarbeid om internasjonal solidaritet, humanitær nedrustning, antirasisme og asyl- og flyktningpolitikk. Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom er underlagt Norsk Folkehjelps prinsipper og vedtekter, men står fritt til å innta egne standpunkter og vedta egne prioriteringer. Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom praktiserer rusfrie sentrale arrangementer for å sikre at alle medlemmer kan delta. I lokale grupper og lag brukes det skjønn for å bestemme hvorvidt gruppen/laget kan avholde arrangementer hvor det konsumeres alkohol (for eksempel Studentersamfunn). Alle lokale lag og grupper skal bestrebe seg på å være et inkluderende miljø hvor ungdom under 18 år kan delta i ordinære aktiviteter. Solidaritetsungdom er underlagt Norsk Folkehjelps etiske retningslinjer, inkludert alkoholbestemmelser. Medlemmer i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom er de mellom 13 og 30 år som er tilknyttet et solidaritetsungdomslag eller en solidaritetsungdomsgruppe med samfunnspolitisk engasjement. Et medlem er valgbart til verv ut det året de fyller Organisering Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom organiseres med eget årsmøte, ungdomsstyre, ungdomslag og ungdomsgrupper Årsmøte Er et vedtaksdyktig organ for Norsk Det sentrale årsmøtet er Solidaritetsungdoms høyeste organ innenfor egen struktur. Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom er underlagt Norsk Folkehjelps landsmøte og styre. Ungdomslag og ungdomsgrupper som identifiserer seg som Solidaritetsungdom er underlagt Solidaritetsungdoms politiske plattform, handlingsplaner og retningslinjer. A. Årsmøtet gjennomføres årlig innen utgangen av april. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må Norsk Folkehjelp facebook.com/solidaritetsungdom 42

43 Folkehjelp Solidaritetsungdom. Innkalling til årsmøtet skal sendes ut to måneder før årsmøtet. Årsmøtet skal behandle og vedta: A. Beretning fra solidaritetsungdomsstyret B. Retningslinjer for Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom C. Politisk plattform D. Handlingsplan for Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom E. Velge solidaritetsungdomsstyre bestående av leder og to nestledere, to styremedlemmer og to varamedlemmer. Leder og første og andre nestleder er henholdsvis representant og første og andre vararepresentant til Norsk Folkehjelps styre. F. Velger seks delegater med seks vararepresentanter i nummerert rekkefølge, det året det er landsmøte. G. Velge valgkomité med leder, tre medlemmer og ett varamedlem H. Øvrige prioriteringer Alle lag og ungdomsgrupper som definerer seg som Solidaritetsungdom har rett til å sende tre delegater til Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdoms årsmøte. I tillegg kan solidaritetsungdomslag med over 50 medlemmer stille med ytterligere én delegat. Ungdomslagene kan stille med inntil fire delegater. være sendt ungdomsstyret minst to uker før møtet. Sakspapirer sendes ut til alle solidaritetsungdomslag, solidaritetsungdomsgrupper og delegater minst fire uker før årsmøtet. B. Solidaritetsungdom styrer ikke over egen økonomi, men administrasjonen orienterer årsmøtet regnskapet. C. En ungdomsrepresentant fra en samarbeidspartner i fagbevegelsen kan representeres i ungdomsstyret med tale- og forslagsrett. Denne representanten velges av sitt respektive forbund. Hvilket forbund som får representasjon vedtas av årsmøtet etter innstilling fra valgkomiteen. D. For å sikre kontinuitet i ungdomsstyrets arbeid, bør tillitsvalgte og observatører velges for to år av gangen, hvor den ene halvparten av ungdomsstyret vekselsvis er på valg ved hvert årsmøte. En valgperiode er maksimum to år av gangen. Valgperiode for ungdomsrepresentant fra fagbevegelsen er for inntil to år. Ved valg skal det tas geografiske og kjønnsmessige hensyn, og det skal etterstrebes å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. E. Ett av medlemmene i valgkomiteen skal alltid være fra en samarbeidspartner i fagbevegelsen. F. Årsmøtet vedtar en årlig hovedkampanje for årsmøteperioden og/eller andre mindre kampanjer om Norsk Folkehjelp facebook.com/solidaritetsungdom 43

44 årsmøtet ønsker mer enn en kampanje. Delegatenes reiseutgifter fordeles på alle delegatene etter reisefordelingsprinsippet. Delegater, observatører og personer på valg må ha betalt kontingenten innen fastsatt frist. Norsk Folkehjelps styre kan ha en observatørplass med tale- og forslagsrett på det nasjonale årsmøtet i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom. G. Årsmøtet vedtar prioriteringer gjennom handlingsplanen og kan be styret sette ned aksjonsutvalg etter behov. Styret kan sette ned aksjonsutvalg gjennom hele årsmøteperioden. H. Eksempel på øvrige prioriteringer kan være samarbeidsavtaler, materiell, politiske uttalelser med mer. Med ungdomsgruppe i Solidaritetsungdom menes en ungdomsgruppe på minst 3 personer under 30 år som er tilknyttet et lokalt lag, og som identifiserer seg som Solidaritetsungdom i politikk og aktivitet. Det skal være en demokratisk struktur innad i ungdomsgruppen. Alle utgifter til ungdomsstyret dekkes fra sentralt budsjett. Øvrige utgifter til representantene, som opphold og mat, bæres av det lokale laget. Observatører på årsmøtet har tale- og forslagsrett men ikke stemmerett. Hvert lag har mulighet til å sende maksimum 4 observatører. Observatørene inngår i reisefordelingen Solidaritetsungdomsstyret Er øverste organ mellom de nasjonale årsmøtene. På selvstendig grunnlag kan I ungdomsstyret kan det sitte en representant fra samarbeidspartner i fagbevegelsen med tale og forslagsrett. Norsk Folkehjelp facebook.com/solidaritetsungdom 44

45 ungdomsstyret uttale seg på vegne av Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom i tråd med vedtatt politisk plattform. Leder av solidaritetsungdomsstyret representerer solidaritetsungdomslagene- /gruppene i styret i Norsk Folkehjelp med alle rettigheter. I relevante saker er Solidaritetsungdom rådgivende for styret i Norsk Folkehjelp Lokale ungdomslag og ungdomsgrupper Solidaritetsungdom kan etablere egne solidaritetsungdomslag som er organisert som lokale lag i Norsk Folkehjelp. Ungdomslag skal avholde medlemsmøter minst seks ganger i året. Lokale ungdomslag kan velge en fagbevegelseskontakt som skal sitte i det lokale ungdomsstyret. Solidaritetsungdomslagene drives i henhold til vedtektene og egne retningslinjer som vedtas av årsmøte i Solidaritetsungdom. Når det opprettes lokale solidaritetsungdomslag, skal disse navngis slik: Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom (lagets navn f.eks. Blindern) altså Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Blindern. Som solidaritetsungdomslagets navn benyttes fortrinnsvis stedsnavnet (f.eks.: Tromsø). Når det opprettes solidaritetsungdomsgrupper i et lokalt lag, skal disse navngis slik: Solidaritetsungdomsgruppen i Norsk Folkehjelp (Lagets navn f.eks. Bergen) altså Solidaritetsungdomsgruppen i Norsk Folkehjelp Bergen. Norsk Folkehjelp facebook.com/solidaritetsungdom 45

46 Politisk plattform Politisk plattform er Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdoms overordnede politikk. Sammen med vedtektene og handlingsplanen utgjør politisk plattform Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdoms viktigste styringsverktøy i all aktivitet og utadrettede virksomhet, både lokalt og sentralt. Norsk Folkehjelp facebook.com/solidaritetsungdom 46

Handlingsplan 2015 2016

Handlingsplan 2015 2016 Handlingsplan 2015 2016 Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom går nå inn i sitt fjerde år. Vi har lagt tre stolte år bak oss, med stor medlemsvekst og et høyt aktivitetsnivå. Den første landsmøteperioden

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

STYRETS BERETNING 2014-2015. Et spennende organisasjonsår!

STYRETS BERETNING 2014-2015. Et spennende organisasjonsår! STYRETS BERETNING 2014-2015 Et spennende organisasjonsår! Styrets beretning E T S P E N N E N D E O R G A N I S A S J O N S Å R! Innledning I løpet av denne årsmøteperioden har vi begynt å nærme oss slutten

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Miljøagentene. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplanen

Arbeids- og organisasjonsplanen Hovedprioriteringer for Akershus SV i 2014 A. Bli en mer synlig politisk aktør i Akershus B. Være et spennende og engasjerende parti å være medlem i C. Sikre lister og lag i alle kommuner til valget i

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE, AUGUST 30.-31.8.2014

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE, AUGUST 30.-31.8.2014 DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE, AUGUST 30.-31.8.2014 TIDSRAMME Lørdag 30. August 2014 kl 1200-1800. Søndag 31. August 2014 kl 1000-1500. Forfall: Solvor Alvestad og Anne Mari Hansen Arbeidsutvalget (AU)

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Årsmøtet i Osloforbundet har vedtatt nye vedtekter. Disse må godkjennes

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2015/2016 Vedtatt 17.04.2016 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram beskriver hvilke politiske saker og organisatorisk satsninger

Detaljer

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 1. INNLEDNING Denne årsmeldingen løper fra 25.01.2014 til 11.01.2015. Årsmeldingen må sees i sammenheng med Handlingsplan 2014 og Strategiplan 2014-2018 som la

Detaljer

Representantforslag 18 S

Representantforslag 18 S Representantforslag 18 S (2014 2015) fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun Lysbakken Dokument 8:18 S (2014 2015) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Møtested: Skagen Hotell, Bodø Møtedato: 06.02.2016 Tid: 15:30 20.30 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent og møteregler 3. Gjennomgang

Detaljer

STYRETS BERETNING 2011-2012. Starten på Solidaritetsungdom!

STYRETS BERETNING 2011-2012. Starten på Solidaritetsungdom! STYRETS BERETNING 2011-2012 Starten på Solidaritetsungdom! Styrets beretning S T A R T E N P Å S O L I D A R I T E T S U N G D O M! Styrets sammensetning og arbeidsform Styret har i perioden bestått av:

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bli enda bedre? Vi forstod vår tid, og hadde løsninger som folk trodde på - Trygve Bratteli Hvordan kan vi bli enda bedre? Arbeiderpartiet er Norges kraftigste politiske organisasjon; vi har 56.000 medlemmer fra hele

Detaljer

SKOLERING FOR VALGSEIER

SKOLERING FOR VALGSEIER SKOLERING FOR VALGSEIER - Kompetanseplan 2011 1 1. Innledning 2011 er valgår og det legger premissene for kompetanseplanen. Kompetanseplanen må derfor ses i sammenheng med vår valgkampstrategi. Vår skolering

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser.

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser. VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Merkedager i Norsk Folkehjelp Rapport fra aksjonsutvalget for merkedager

Merkedager i Norsk Folkehjelp Rapport fra aksjonsutvalget for merkedager Merkedager i Norsk Folkehjelp Rapport fra aksjonsutvalget for merkedager Innhold Kapittel Tittel Side 1 Innledning 3 1.1 Mandat for utvalget 3 1.2 Status i dag 3 1.3 Erfaring med bruk av merkedager 3 2

Detaljer

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent Til Kopi til Fra Dato Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent 13.06.14 Referat fra FS04 Møtedato Møtetid Møtested 12.06.14 17:30 Munkegata

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/10

Program og saksliste Sak: GF 03/10 Program og saksliste Sak: GF 03/10 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva, det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september!

Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september! Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september! KVALITET er hovedtema for den faglige delen av møtet i Molde. I tillegg arrangerer Museumsforbundet

Detaljer

ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN

ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN - Tønsberg og omegn 1 ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN STYRETS SAMMENSETNING: Styret har bestått av: styreleder Kristin M. Ringstad, nestleder Ulrik Horn og Økonomiansvarlig Hege Tanding Sørensen.

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2014, Norsk Fosterhjemsforening Rogaland

INNKALLING til ÅRSMØTE 2014, Norsk Fosterhjemsforening Rogaland ROGALAND INNKALLING til ÅRSMØTE 2014, Norsk Fosterhjemsforening Rogaland Det innkalles med dette til Årsmøte i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland. Sted: Jåttå videregående skole, Jåttåvågveien 3, 4020

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget Handlingsplan Ungdomsutvalget Politikk Færre på uønsket deltidskontrakter, sterkere lovtekst om retten til heltid og bedre definisjon av grunnbemanning. Gjennomføre møter/kontakt med politikere og politisk

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B.

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B. 1. Konstituering A) Valg av dirigenter Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo B) Godkjenning av dagsorden Se vedlegg 1 B. Forslag til vedtak Landsmøtet godkjenner dagsorden. 1.

Detaljer

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Kursiv = kommentar Rød tekst = endret eller lagt Vedtatt av YATA Tromsø 13.12.2014, sist revidert på YATA Tromsøs årsmøte 16.03.2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens

Detaljer

Om tinget. Sakene på tinget. Konstituering

Om tinget. Sakene på tinget. Konstituering TINGGUIDE Om tinget Tinget er det møtet der medlemsorganisasjonene bestemmer hva organisasjonen skal gjøre i tiden fremover. Dette er møtet der du, som representant for din klubb, skal sørge for at organisasjonen

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Årsmelding for Framtiden i Våre Hender Nedre Glomma 2013

Årsmelding for Framtiden i Våre Hender Nedre Glomma 2013 Årsmelding for Framtiden i Våre Hender Nedre Glomma 2013 Laget av Kim Edvard Arntsen, på vegne av styret i FiVH Nedre Glomma 1. STYRET Følgende styre ble valgt på forrige årsmøte i FiVH Nedre Glomma 10.1.2013:

Detaljer

Kevin Gilbert Flekke Fylkesstyremedlem Mathias Westad Larssen Fylkesstyremedlem. Peter Søderblom Mostad Fylkesstyremedlem

Kevin Gilbert Flekke Fylkesstyremedlem Mathias Westad Larssen Fylkesstyremedlem. Peter Søderblom Mostad Fylkesstyremedlem Til Tillitsvalgte i Sør-Trøndelag Kopi til Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Fra Stine Nordø, referent Dato 06.02.15 Referat fra FS15 Møtedato 05.02.15 Møtetid 17:30 Møtested Munkegata

Detaljer

VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI

VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI Vedtekter vedtatt 22.08.2015 1 Navn Foreningens navn er Forening for menneskerettigheter og demokrati. 2 Stiftelse Foreningen ble stiftet 10.08.2003,

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp desember 2014 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 Årsmøte i Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM) ble avholdt lørdag 19. september 2015 på Troldhaugen, Bergen. Arrangør: Troldhaugens venner, Siljustøls venner

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker

Tillitsverv i Changemaker Tillitsverv i Changemaker 1 Changemaker er noe av det beste norsk ungdom har å by på. - Jonas Gahr Støre Om heftet Dette heftet er ment som en veiledning til alle medlemmene i Changemaker, og skal gi en

Detaljer

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 10. mars 2016 Thon hotell Harstad

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 10. mars 2016 Thon hotell Harstad Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 10. mars 2016 Thon hotell Harstad TIDSRAMME Torsdag 10.03.2016 17.30 20.30 Arbeidsutvalget (AU) 2016 Leder Anel Sadzak 974 63 682 Send mail Nestleder Maria Gulbrandsen

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Line Gausdal, Ola Solberg Christoffersen

Line Gausdal, Ola Solberg Christoffersen Til Lokallagene, NCF Dato 31.10.2015 Sted: Brisk A/S sine lokaler, Ålesund Referat Landsmøte i NCFU Tilstede: 20 delegater 18 observatører Seks fra sentralstyret Tre fra sekretariatet Se vedlegg 1 for

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STYRET I NFF REGION OSLOOMRÅDET 2014

ÅRSBERETNING FOR STYRET I NFF REGION OSLOOMRÅDET 2014 ÅRSBERETNING FOR STYRET I NFF REGION OSLOOMRÅDET 2014 NFFs landsmøte vedtok en stor organisasjonsendring i november 2013. En viktig del i denne omleggingen var at de 20 avdelingene i NFF skulle erstattes

Detaljer

YATA Norge. Vedtekter

YATA Norge. Vedtekter YATA Norge Vedtekter 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTE 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2016/2017 Vedtatt 07.05.2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKEIV UNGDOMS LANDSMØTE 2016

VELKOMMEN TIL SKEIV UNGDOMS LANDSMØTE 2016 Kjære delegater og observatører, Dette er andre innkalling til Landsmøte i Skeiv Ungdom som finner sted 22. - 24. april 2016 på Nordseter skole i Oslo. Denne mailen har to deler. En møtedel og en praktisk

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

Andre årsmøteinnkalling Holy Riders MC 11. Februar 2012, Skien

Andre årsmøteinnkalling Holy Riders MC 11. Februar 2012, Skien Andre årsmøteinnkalling Holy Riders MC 11. Februar 2012, Skien 1. Valg til praktiske oppgaver under møtet 1.Valg av ordstyrere Valgkomitéens forslag: Kjetil Fuhr (Sydvest) Jon Tønnessen (Aust-Agder) 2.Valg

Detaljer

PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund

PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund 21. mars 2015 Åpning President Eline Oftedal åpnet årsmøtet med å ønske alle velkommen. Sak 1 Opprop og godkjenning av delegater Freddy S. Bruu ledet opprop av

Detaljer

Innhold. Om oss Bakgrunn Mål for kampanjen Aktiviteter så langt Veien videre. Side 2

Innhold. Om oss Bakgrunn Mål for kampanjen Aktiviteter så langt Veien videre. Side 2 n -e I sk nne riv n el 48 se t Ap av ime ril ka r 20 m 11 pa nj en be Innhold Om oss Bakgrunn Mål for kampanjen Aktiviteter så langt Veien videre Side 2 Om oss Initiativtaker Halvor Wilberg mistet sin

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

Årsmøte Fredag 9. mai 2014 Kl Tromsø DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER

Årsmøte Fredag 9. mai 2014 Kl Tromsø DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER Årsmøte 2014 Fredag 9. mai 2014 Kl.16.15 18.30 Tromsø DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER FORRETNINGSORDEN VED ÅRSMØTET 1 Møtet ledes av en møteleder som velges av årsmøtet. 2 Representanter som ønsker ordet i debatten

Detaljer

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen EF Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Østfold ble valgt på årsmøtet 11-12 april, og det ble valgt inn 12 personer til fylkesstyret.

Detaljer

- den liberale tankesmien

- den liberale tankesmien - den liberale tankesmien Civita er en liberal tankesmie som har til formål å fremme de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, et sterkt sivilsamfunn og styrket personlig ansvar. Borgerlig side

Detaljer

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder:

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder: Sak 9 Innkomne forslag A Økonomisk støtte til Norsk Folkehjelps arbeid Hvem er Norsk Folkehjelp? Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Norsk Folkehjelp er en partipolitisk

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Arbeidet med nettsiden er godt i gang og vil ferdigstilles ila sensommeren 2015. - Starte arbeidet med nye nettsider

Arbeidet med nettsiden er godt i gang og vil ferdigstilles ila sensommeren 2015. - Starte arbeidet med nye nettsider SAK 3 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING - FOLKEAKSJONEN SKAL: - Arrangere seminar om konsekvenser av seismiske Seminaret er ikke gjennomført Høsten 2014 undersøkelser - Starte arbeidet med nye nettsider - Følge opp

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17

Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17 Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17 Om dokumentet Dagsorden forteller hvilke saker generalforsamlingen skal behandle og når sakene skal behandles. Dokumenter - Styrets forslag til dagsorden Forslag

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Lillestrøm Amerikansk Fotball Klubb

Lillestrøm Amerikansk Fotball Klubb 2015 Lillestrøm Amerikansk Fotball Klubb Jørgen Jakobsen LAFK 01.01.2015 Innhold Årsrapport LAFK Forord fra klubbens leder...3 Klubbens styre og arbeidsgrupper...4 Styret i LAFK 2015...4 Styret...4 Valg

Detaljer

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER Årsmøte 2012 Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER FORRETNINGSORDEN VED ÅRSMØTET 1 Møtet ledes av en møteleder som velges av årsmøtet. 2 Representanter som ønsker

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION OSLOOMRÅDET I NFF 2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION OSLOOMRÅDET I NFF 2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION OSLOOMRÅDET I NFF 2015 Innhold Forord... 2 BESKRIVELSE AV REGIONEN... 2 PRIORITERING AV AKTIVITETER 2015... 5 1 Forord Forslag til regionens handlingsplan 2015 med økonomiske rammer

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015 Sted: Storgata 34, 2.etasje, Bodø, 4. desember 2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Jan-Ove Edvardsen Jostein Tilrem Paulsen Leder

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016

Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016 1 Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016 Innholdsfortegnelse 1. Valg av møteleder og referent... 1 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden... 1 3. Årsberetning... 1 4. Regnskap... 3 5. Budsjett...

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Landsstyrets forslag Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger vi en plan for hvordan vi på en målretta måte

Detaljer

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE Dato: 19. August 2013 Tid: 14.30 Sted: BI Stavanger @ Viste Tilstede: Sosialt, Økonomi, LIM, Marked, Kommunikasjon, HR, KVK, Leder, Valg, Valg2 og ØAF SAK 85-13 Til

Detaljer

Velkommen som delegat til Roverforum

Velkommen som delegat til Roverforum Velkommen som delegat til Roverforum Roverforum begynner å nærme seg og her kommer informasjon fra oss i prosjektgruppa. Hva er Roverforum? - Et forum hvor unge rovere skal få en mulighet til å ytre sine

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Referat av Oslo Trekkers årsmøte 2015

Referat av Oslo Trekkers årsmøte 2015 Referat av Oslo Trekkers årsmøte 2015 Birch Reichenwalds gate 25 (Holodeck 3) 0482 Oslo Fredag 8. mai kl. 18:00 Sak 1: åpning og konstituering Møtet begynte ca. kl. 18:15. Bernhard Jensen var ordstyrer

Detaljer

VEDTEKTER FOR ADHD NORGE

VEDTEKTER FOR ADHD NORGE VEDTEKTER FOR ADHD NORGE VEDTATT PÅ LANDSMØTET 2013 OG OPPDATERT PÅ EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE I 2014 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 1.2 ADHD Norge er en partipolitisk og religiøst

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 TIDSRAMME Onsdag 2. April 2014 kl 1800-2100. (ved behov og mulighet) Torsdag 3. April 2014 kl 1000-1800. Fredag 4. April

Detaljer

4.1 Forslag til handlingsplan

4.1 Forslag til handlingsplan Pkt. 4 Handlingsplan 4.1 Forslag til handlingsplan 2018 2019 LANDSKONFERANSE FOR FAGFORBUNDET UNG bli laget sentralt - Fagforbundet Ung skal være representert i LOs ungdomsutvalg i forbundsregionene og

Detaljer

Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan

Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan 1 2 Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan 3 4 5 6 7 8 Innhold 5 Asyl- og integrering, Tinn AP... 2 14 Organisasjon, Skien AP... 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Detaljer