$ Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjon r. The Norwegian Youth Council (LNU) ROLF HOFMOSGT OSLO 6 TLF LNU ÅRSBERETNI 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "$1111016 Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjon r. The Norwegian Youth Council (LNU) ROLF HOFMOSGT. 18 0655 OSLO 6 TLF. 670043 LNU ÅRSBERETNI 18"

Transkript

1 $ Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjon r The Norwegian Youth Council (LNU) ROLF HOFMOSGT OSLO 6 TLF D LNU ÅRSBERETNI 18

2 Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner The Norwegian Youth Council (LNU) ÅRSBERETNING 1983 Innhold: I Organisasjon s. 1 II Nasjonalt område s. 8 III Internasjonalt område s. 11 ) Iv U landsinformasjon s. 23 V Informasjon og skolering s. 27 VI Reiseavdelingen s. 29 VII Utvekslingsavdeiingen s. 34

3 I ORGANISASJON 1 1. INNLEDNING 1983 ble for LNU et vanskeligår. Problemer i Reiseavdelingen medførte store økonomiske tap som igjen fikk følger for hele sekretariatet. Arbeidet i LNU, særlig på høsten, led kraftig under de nødvendige økonomiske innstramminger også per mitteringer av samtlige ansatte i 15 dager i løpet av årets tre siste måneder satte sine spor. Allikevel må en kunne si at 1983 var et omfattende arbeidsår for LNU med en god utnyttelse av de personellmessige og Økonomiske ressurser som har vært tilstede til enhver tid. LNU har nå vært i funksjon i vel 4 år, og brikkene begynner å falle på plass. Sekretariatets arbeidsform er i ferd med å finne sin form. Nye medlemsorganisasjoner kommer til og gjør LNU stor og mangfoldig. Størrelsen er en utfordring som nødvendiggjør nye rutiner og kontaktformer mellom LNU og medlemsorganisasjonene. Toveiskommunikasjon er viktigere enn før og må bedres. LNU er og blir hva medlemsorganisasjonene gjør den til! Sekretariatet er oppmerksom på den fare det ligger i at organisasjonene utvikler seg i utakt med fotfolket. LNU har i arbeidsåret fått flere henvendelser enn tidligere fra medlemsorganisasjonene om å ta opp ulike ungdomspolitiske spørsmål. Dette er en positiv utvikling som vi håper fortsetter. Spørsmål om LNU svarer til de forventninger og krav medlemsorganisasjoner har, opptar organisasjonen. Deltakelsen i LNU s ulike aktiviteter kan tyde på at en debatt om dette må frerntvinges. 2. MEDLEMSORGANISASJONER Landsrådet (LNU) hadde 31. desember 1983 følgende 50 med lemsorganisasjoner: AFS-Norge Internasjonal Ungdomsutveksling (AFS) ANSA-Sambandet for Norske Studenter i utlandet Arbeidernes Undomsfylking (AUF) Blå Kors Ungdomsforbund (BKU) -i Den Norske Santalmisjon Barne- og Ungdomsavdeling (DNSBU) Det Norske Lutherske Indremisjonsselskap (DNLI) Det Norske Misjonsforbunds Ungdom(DNMFU) Det Norske Misjonsselskaps Ungdomsorganisasjon (NMSU) Det Norske Totalavholdsselskaps Barneforbund (DNTB) Det Norske Totalavholdsselskaps Ungdomsforbund (DNTU) Det Vestlandske Indremisjonsforbund Barne- og ungdomsavdeling DistrikthØgskole-Studentenes Landsforbund (DEL) Europeisk Ungdom (EU) Framfylkingen IOGT s Juniorforbund Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU) Landslaget for Norske Lærarstudentar (LNL) Liberale Folkepartis Ungdom (LFU) Metodistkirkens Ungdomsforbund (MU) MotorfØrernes Avholdsforbunds Ungdomsforbund (MA-U) Natur og Ungdom Noregs Ungdoms lag (NU) Noregs Bygdeungdomsiag (NBU) Norges Godtemplar Unadomsforbund (NGU~ (DVI-BU)

4 2 Norges Gymnasiastsamband (NGS) Norges KFUK-Speidere Norges KFUM-Spe idere Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag(NKsS) Norges Kristelige Ungdomsforbund (NKUF) Norges Kommunistiske Ungdomsforbund (NKU) Norges Konservative Studenterforbund (NKSF) Norges Musikkorps Forbund(NMF) Norges Speiderforbund (NSF) Norges Unge Venstre(NUV) Norsk Folkehjelp Sanitet- og Ungdomsutvalg(NFSu) Norsk Målungdom (NMU) Norsk Skoleorkesterforbund (NSOF) Norsk Studentunion (NSU) Norsk Søndagsskoleforbund (NSSF) Norsk SØndagsskoleunion (NSSU) Norske Baptisters Ungdomsforbund (NBUF) Norske 4H Rød Ungdom(RU) Senterungdommens Landsforbund (SUL) Sosialistisk Ungdom(SU) Unge Høyres Landsforbund(UHL) Unge Norske Katolikkers Forbund (UNKF) Unge Pionerer (UP) Youth for Understantding(YFU) Yrkesskoleelevenes og Lærlingenes Interesseorganisasjon (YLI) OBSERVATØRER Norges Kristelige Studentforbund (NKS) Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons Ungdom (FFO-U) LO s Ungdomsutvalg 3. REPRESENTANTSKAPSMØTER 3.1. Møtet 7. mai 1983 På møtet deltok 73 representanter fra 42 medlemsorganisasjoner. Det møtte også 4 representanter fra 2 observatørorganisasjoner. Dessuten var LO s Ungdomsutvalg, som ble innvilget observatør status, representert. Representantskapet behandlet1 regnskap og år~melding for Leder i Statens Barne- og Ungdomsråd (STABUR) innledet om arbeidet i STABUR Møtet 1O.desember 1983 På representantskapsmøtet 1O.desember var det 73 representanter fra 45 medlemsorganisasjoner tilstede. Representantskapet diskuterte og vedtok arbeidsrarmne og budsjett for Det var valg av halve styret.

5 STYRINGSSTRUKTtJREN 4. i Innledning Etter nesten 4 års erfaring med styret og utvalgs strukturen, vedtok styret å nedsette et ad-hoc utvalg for å gjennomgå de erfaringer en hadde med den gamle strukturen. Dette arbeidet resulterte i opprettelsen av to nye komit~er; U-lands-komit4 (tidi. hørte inn under Internasjonalt utvalg) og Nordisk komit~ (også tidl. under Internasjonalt utvalg) I tillegg vedtok styret å opprette en permanent Innvandrer komit~ Styret Styret i LNU, som ble valgt på Representantskapsmøtet og , hadde i 1983 denne sanunensetning(funksjonsperiode i parantes): Leder: Elsbeth Tronstad ( );UHL Nestleder: Frode Forfang ( ) ;AUF Styremedlemmer: Arne Dale ( ) ;KrFU Erik Anthonisen( ) ;NKUF Gisle Nødtvedt( ) ;NKSS Erik Fløystad( ) ;NBU Olav 1 Ijaastad( ) ;AFS Anne Grimsrud( ) ~SUL Unni Hansen ( ) ;RU Svein Helge Rødahl( ) ;DNSBU Anne Marie Borgvad( );NUV Arne Guttormsen ( ) ;MU Bjørn Nicolaisen( ) ;MA U Ellen GrØstad har vært de ansattes representant i styret i Styret har avholdt 10 møter hvor 74 protokollførte saker ble behandlet. Generalsekretæren i LNU er styrets sekretær TJtvalgene LNU s faste, vedtektsfestede utvalg er: Arbeidsutvalget(AU), Internasjonalt utvalg(iu), Nasjonalt utvalg (NU) og Reise avdelingsstyret (RS). Utvalgene oppnevnes av styret og får sitt mandat og arbeidsområde definert av styret. De består dels av styremedlemmer og dels av medlemmer oppnevnt etter nominasjon fra medlemsorganisasjonene Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget ble oppnevnt av styret på møtet og vikk denne sammentsetning: desember Elsbeth Tronstad Frode Forfang Gisle NØdtvedt Erik Anthonisen Arne Dale (leder) (nestleder) (leder NU) (Leder IU) (leder RS)

6 4 Erik Arithonisen gikk av som leder av IU, da har overtok som generalsekretær i LNU. Styret valgte Anne Grimsrud, SUL som ny leder av IU f.o.m. september 83 og ut perioden. Arbeidsutvalget har avholdt 30 møter hvor 160 protokollførte saker ble behanelet. Generalsekretæren er sekretær for AU Nasjonalt utvalg Nasjonalt utvalg(nu) ble oppnevnt av styret på møtet 15. desember 1982 etter forutgående nominasjon fra medlems organisasjonene og fikk denne sammensetning: Gisle NØdtvedt, leder (Styret) Erik Fløystad (Styret) Arne Guttormsen (Styret) Anne Marie Borgvad (Styret) BjØrn Nicolajsen (Styret)observatør Vivi Lassen (NSF) Sigmund Røysland (4H) Bjørn Forfang (UHL) Berit Dalheim (AUF) NU har hatt 9 møter hvor 81 protokollførte saker ble behandlet. Nasjonal konsulent, Anne IngebjØrg Enge har vært sekretær for utvalget Internasjonalt utvalg IU ble oppnevnt av styret på møtet 15. desember 1982 etter forutgående nominasjon fra medlemsorganisasjonene og fikk denne sammen setning: Erik Anthonisen, leder (Styret) Unni Hansen (Styret) Svein Helge RØdahi (Styret) Olav Njaastad (Styret) Anne Grimsrud (Styret) Hanne Marie Kaarstad (KrFU) Aud Lise Norheim (NUV) Anne Kallåk (NKSS) Karl Wesenberg (NKU) IU har hatt 9 møter 86 protokollførte saker ble behandlet. Internasjonal konsulent, Torill Johnsen, har vært sekretær for utvalget Reisestyret (se under pkt. 7) 4.4. Komit~ene U-landskomjté U-landskomit~en ble oppnevnt av styret på møtet 7.9 etter forutgående nominasjoner fra medlemsorganisasjonene og fikk denne sammensetning: Olav Njaastad, leder Svein Helge Rødahl Merete Fjeld Jarle Storaas Trond Aasland Inger Anne Ravlum (Styret) (Styret) (NGS) (KFUM sp) (ble erstattet av Kjell Aano,NMS U, ) (NGU) (AUF)

7 5 U-landskomit~en har hatt 4 møter og behandlet 19 proto kollførte saker. U-landskonsulent Anders Tunold er komit~ens faste sekretær Nordisk komite Nordisk komit~ ble oppnevnt av styret på møtet 7.september 1983V etter forutgående nominasjon fra medlemsorganisasjonene og fikk denne salnmensetning: Erik Fløystad, leder (Styret) Karl Wesenberg (NKU) Bente Berge (NSF) Jan Kløvstad (NU) Kjetil Sandermoen (AUF) Bertram Vedeler Steen (foreningen Norden, Observatør) ) Nordisk utvalg har hatt 2 møter og behandlet 13 protokoll førte saker. Nasjonal konsulent Anne IngebjØrg Enge, er komit~ens sekretær Innvandrerkomiteen Innvaridrerkomiteen ble oppnevnt av styret på møtet 15. desember 1982 og fikk følgende sannnensetning: Olav Njaastad Anne Marie Borgvad Benedicte Giæver Hilde Margrethe SæbØ Fjeldstad Cecilie Nordian Khalid Mahmood og Pat Coughlin/ John B.Ogun (Styret) (Styret) (NGS) (Kr.FU) (UHL) (ObservatØrer) Utvalget hadde 5 møter og behandlet 22 saker før styret etter konkret vurdering av LNU s engasjement for innvandrer barn og ungdom, vedtok på møtet 7. september å opprette Innvandrerkomit~ som fikk denne sammensetning: ~nne Marie Borgvac1., leder (Styret) Arne Guttormsen (Styret) Margo Koene Sterten (4H) Hilde M.S. Fjeldstad (KrFU) Gunnar Skjetne (STJ) Khalid Mahmood/John B. Ogun (ObservatØr) Komitéen har hatt 2 møter og behandlet 11 saker. Komiteen bistås av nasjonal konsulent Anne IngebjØrg Enge. 5. SEKRETARIATET Sei~re~ariatet i LNU ledes av generalsekretæren som er ansatt på åremål for tre år av gangen. De øvrige stillingene i sekretariatet er faste. LNU s sekretariat har i 1983 hatt den bemanningen som var forutsatt ved etableringen.

8 6 Følgende har vært ansatt i LNU i 1983: Bjørn Jaaberg Hansen, generalsekretær (1.1. 1~08) Erik Anthonisen, generalsekretær (15.08.) Anne Ingebjørg Enge, nasjonal konsulent Torill Johnsen, internasjonal konsulent Anders Tunold, u landskonsulent Birger Knudsen, saksbehandler (1.1.-i.6.) Arnt Chr. Aslaksen, Økonomikonsulent Anne-Brit Kvalvik, kontormedarbejder Berit Olsen, kontormedarbejder Eli Eggen, kontormedarbeider Snefrid Bergum, sekretær Eurocentres Tina Sæther, sekretær Arbeidende gjest Ragnvald D. Hovden, avdelingsleder Reiseavdelingen Titti Hartmann,konsulent Reiseavdelingen Kan Busland, Reisekonsulent - Reiseavdelingen Ellen GrØstad, sekretær (ASSE) - Reiseavdelingen Nina Moe, kontormedarbeider Reiseavdelingen Sissel Simonsen, kontormedarbejder (vikar)- reiseavdlingen/asse Eva Herstad, sekretær Arbeidende gj~est LNU hadde ved utgangen av stillinger som alle er besatt. Nina Moe hadde permisjon fra stillingen som kontorinedarbeider i Reiseavdelingen i perioden Nina Moe ble inntatt i sekretariatet igjen etter vedtak 83. Sissel Simonsen, som var ansatt som hennes vikar i samme periode, fikk fast stilling i LNU, Reiseavdelingen, fra samme dato. Bjørn Jaaberg Hansen sluttet som generalsekretær i LNtJ 15. august Styret ansatte Erik Anthonisen (NKUF) som ny generalsekretær på styremøte 15. juni ØKONOMI Økonomisk ble 1983 et enda større tilbakeslag for LNU enn sammenlignet med Riktignok blir underskuddet ikke større enn ca. kr , men LNU s gjeld er stor. Hoved årsaken til underskuddet er nok en gang svikt i reiseavdelingens dekningsbidrag på nærmere kroner. To kraftige budsjettrevisjoner, samt permitteringer av alle ansatte en periode høsten 1983 medførte et resultatregnskap en på tross av situasjonen ikke skal være misfornøyd med. Det kunne ha vært verre! Adrninistrasjonsutgiftene svarer omtrentlig til det reviderte budsjettet. Kostnaden i forbindelse med aktiviteter ble sterkt redusert grunnet den store inntek.tsvikt i Reiseavdelingen. Det blir tvingende nødvendia å føre en stram budsjett konroll holde utgiftene maximalt mede (der det går). Opparbeide akkumulert underskudd for 1982 og 1983 er ca. kr For å nedbetale gjeld og akkumulert underskudd blir LNU trunget til å realisere det budsjetterte overskuddet, helst utvikle et større overskudd enn det vedtatt av Representantskapsmøtet 10. desember Kr

9 7-. LNU har i lengre tid gjort forsøk på å inndrive leierboer ) innskudd og renter fra vår gamle adresse. Ny eier er skyldig LNU ca. kr På tross ~av gjentatte krav - er intet skjedd. Skritt er tatt gjennom vår advokat for å rette søksmål etter Tvangsfulibyrdelsesloven. Revisor har i lengre tid anført at dette forhold er sterkt utilfreds stillende. LNU regner med at saken må løses ad rettens vei. Ved vurdering av LNU S balansekonto, må en ta i betraktning at kreditorposten også i år er stor ved årsskiftet. Dette skyldes i år hovedsaklig to forhold; store regninger som vanligvis kommer i begynnelsen av januar, men som angår året før og de likviditetsproblemer som Reiseavdelingens manglende dekningsbidrag påførte LNU - med betalingsproblemer til følge. Ved velvilling assistanse fra ICulturdepartementet lyktes det LNU å låne kr fra Samvirke a/s for å sanere gjeld forårsaket av problemene i Reiseavdlingen. Dette lånet skal nedbetales over 3 år og må følgelig innarbeides i de kommende budsj etter. Ved overgang til regnskapsføring til EDB håper vi at den løp ende kontroll skal bli effektiv og tilfredsstillende. Den situasjon LNU har vært inne i de siste to år, har for alle parter vert uheldig. De ansattes behov for trygghet må ivare tas. Medlemsorganisasjonene bør også være interessert i at LNU styres etter forsvarlige økonomiske disposisjoner slik at de midler som stilles til LNU s rådighet forvaltes på den beste måte. Det er vårt håp, at 1984 må bli et godt regnskapsår!

10 8 II NASJONALT OMRÅDE 1.. GENERELT LNU har i arbeidsåret fått flere henvendelser enn tidligere fra medlemsorganisasjonene om å ta opp ulike ungdomspolitiske spørsmål. Dette er en positiv utvikling som vi håper fortsetter. Aktivitetene på det nasjonale området ble også rammet av de nødvendige budsjettrevisjoner, slik at det ble arrangert færre seminar enn tidligere. Dette hadde spesielt virkninger for høstens arrangement. I denne forbindelse ble det diskutert alternative former for kontakt med organisasjonene. I mange sammenhenger kan det være like formålstjenlig å innvitere til dagskonferanser, ettermiddagsmøter og å sende saker til skriftlig høring til organisasjonene. 2. UNGDOMSPOLITIKE Ungdomsmeldingene ble lagt fram og debattert i Stortinget 22. mars. Selv om det ikke kom fram mye nytt, må vi si oss relativt fornøyd med engasjementet og bredden i debatten. Vi vil iiuidlerted påpeke at det var svært få av organisa-. sjonene som benyttet anledningen til å følge debatten fra galleriet. LNU kan vel også bli flinkere til å minne om slike ting hvis det er tidsmessig mulig. I forbindelse med framleggelse av Statsbudsjettet avga LNU en uttalelse om Handlingsplan for ungdom. Det har vært en prioritert opp gave å arbeide for opprettelse av barne- og ungdomsråd på fylkesplan og LNU har tatt opp dette når vi har deltatt på fylkeskommunale ungdomskonferanser. På senhøsten sendte LNU ut forespørsel til alle fylkeskommuner om mandat, arbeids form og sammensetning av barne og ungdomsråd. Dette arbeidet vil følges opp i 84 og det er et mål for oss at det skal finnes slike råd med reell innflytelse i løpet av STØNADSORDNINGER 1. mars ble det arrangert dagskonferanse i Folkets Hus, med diskusjon om alternative fordelingskriterier for de offentlige ungdomsmidlene. Representanter fra innstillingsrådet utarbeidet på bakgrunn av diskusjonen på dagskonferansen utkast til nye regler for fordeling innenfor stønadstype 1. Utkastet ble i oktober sendt organisasjonene til høring, med LNU som hørings organ. Som et ledd i dette inviterte LNU sine organisasjoner til 4 orienteringsmøter 8. og 10. november. En arbeidsgruppe innenfor nasjonalt utvalg startet arbeidet med å lage en inn stilling fra LNU,~på bakgrunn av de uttalelser som kom inn fra organisasjonene.

11 9 4. SEMINAR OG KURS Det har vært avholdt følgende seminar og kurs i meldings perioden: Skoleringskurs Skolering) ( mars), trinn i (o~nta1t under kap april ble det avholdt seminar med tema Ungdom, ut danning og arbeid på Sunnvolden Hotell. Seminaret tok opp spørsmål omkring ungdomsarbeidsiøshet, sammenheng mellom ut danningstilbud og arbeidsmuligheter, spesielle tiltak for arbeidsiøs ungdom og LNU s og organisasjonenes muligheter og motivasjon for å ta opp slike spørsmål. 30. sept okt. ble det arrangert kurs i PR- og kommunika sjon på Sunnvolden Hotell. Kurset var lagt opp i tråd med erfaringer fra forrige års tilsvarende kurs. I de praktiske oppgavene ble det laget endel forslag til brosjyrer og plak ater for LNU s arbeid med Ungdomsåret. deltakere okt. ble det i samarbeid med STABUR arrangert konferanse for sentralt ansatte og tillitsvalgte, på Hadeland Turisthotell. 5. REPRESENTASJON/DELTAKELSE ALKO-KUTT: Erik Fløystad har vært LNU s representant i styret, med Gisle NØdtvedt som vararepresentant. Til det rådgivende utvalg for tegneserier ble Borghild Volckmar oppnevnt som LNU s representant, med Arne Guttormsen som vara representant. På Redd Barnas Hçtring blant barn 10. Borgvad. januar deltok Anne Marie På konferanse om Skolen i det kriminalitetsforebyggende arbeid, arrangert av Det Kriminalitetsforebyggende Råd, 11. februar, deltok Arne Guttormsen. På LFK s årsmøte 8. mai deltok Erik Fløystad. På STABUR s møte 13. juni om innvåndrerspørsmål deltok Olav Njaastad og Anne Ingebjørg Enge. Anne Ingebjørg Enge har representert LNU i forberedelsesgruppa for Ungdomspolitisk Konferanse mai. LNU hadde en kvote på 40 representanter og denne ble fylt. På STABUR s videokonferanse desember deltok Arne Guttormsen og Anne Ingebjørg Enge fra LNU. ) - På fylkeskommunale ungdomskonferanser har Anne K. Grimsrud og Erik FlØystad deltatt i henholdsvis Oppland og Rogaland.

12 10 6. INNVANDRERSPØRSMÅL LNU s rolle i dette arbeidet har vært preget av usikkerhet, både fordi det er vanskelig å få Økonomisk støtte til arb eidet, og fordidet offentliges arbeid og ansvar gjennomgår en omstrukturering. LNU fikk imidlertid støtte fra FAD til å gjennomføre en ny regional kontaktkonferanse med deltakere fra innvandrernes og LNU s organisasjoner i Oslo og Akershus. Konferansen ble holdt april på Renskaug Hotell i DrØbak og samlet deltakere som var ganske likt fordelt mellom de to gruppene. Deltakerne på konferansen vedtok å rette en henvendelse til Oslo Kommune med krav om å få fjernet rasistiske slagord på vegger og T baner i byen. LNU s organer tok senere opp igjen dette med en ny henvendelse til kommunen. LNU uttalte seg positivt til et nytt kontaktorgan mellom innvandrernes organisasjoner og norske myndigheter og er representert i dette organet med leder i innvandrerkomiteen. I forbindelse med et statlig prosjekt for utdanning av to språklige ledere for frivillig og offentlig arbeid blant innvandrerbarn og ungdom, har LNu ved nasjonalt konsulent deltatt i en referansegruppe. 7. ANDRE SPØRSMÅL Som ledd i arbeidet for å lette integrering av funksjons hemmede i harne og ungdomsorganisasjonene, ble et debatt notat utarbeidet i samarbeid med de funksjonshemmedes org anisasjoner og sendt organisasjonene. Arbeidet følges opp i LNU har i arbeidsåret tatt opp igjen arbeidet fra det tid ligere Statens Ungdomsråd med ungdomsundersøkelsens fase 2, om innhold og arbeidsform i organisasjonene. En arbeidsgruppe, delvis utenfor LNU strukturen har arbeidet med dette. LNU har uttalt seg om utkast til ny lov om film og video. LNU er representert med Anne IngebjØrg Enge i en jury for konkurransen Min første bolig, arrangert Sparebankforeningen i Norge og er i den forbindelse blitt intervjuet i bladet Miniposten.

13 11 DI INTERNASJONALT OMRÅDE 1. GENERELT LNU ~ internasjonale arbeid i 1983 har i stor grad fulgt de linjer som er trukket opp tidligere. Landsrådet har deltatt aktivt i de ulike fora hvor det skal ivareta norske ungdomsorganisasjoners interesser. Samtidig har en hatt anledning til å sende en rekke representanter for medlems organisasjonene på ulike seminar og konferanser. økonomi setter grense for LNU s engasjement på den inter nasjonale sektor. Til tross for sterk stigning i utgiftene har for eksempel tilskottet fra Utenriksdepartementet stått på samme nivå siden I tillegg har en opplevd at også andre stønadsordninger har gitt mindre uttelling. 2. NORDISK SAMARBEID 2.1 Samarbeid mellom nasjonalkomiteene Kontaktinøtene I 1983 er det avholdt 2 kontaktmøter mellom de nordiske nasjonalkomiteene. Det første møtet ble holdt i Reykjavik 25. og 26.april. Fra LNTJ deltok Elsbeth Tronstsd, Erik Anthonisen og Bjørn Jaaberg Hansen. Det andre møtet ble lagt til Borgå 10. og 11.oktober. Her var LNU representert ved Elsbeth Tronstad, Erik Anthonisen, Anne K. Grimsrud og Torill Johnsen. På kontaktmøtene har nasjonalkomiteene, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Landsrådet for Sveriges Ungdomsorganisa sjoner (LSU), Æskulydssambands Islands (ÆSI), SNT (finsk nasjonalkomjte) og LNU utvekslet erfaringer og informasjon om virksomhe ten. Hovedhensjkten med disse kontaktmøtene har imidlertid vært å drøfte og forsøke å samordne nordiske synsdùnkt på det ungdomspolitiske samarbeid i Europa. Det har særlig vært nyttig å drøfte felles holdninger i samarbeidet i CENYC og den politiske utviklinga i CENYC. Holdninger til EF s Ungdomsforum og Europarådets ungdomsarbeid har også vært sentrale emner på møtene. 3.februar ble det arrangert en samling for de nordiske nasjonalkomiteer i København for å drøfte situasjonen forut for CENYC/WFDY seminaret. Fra LNU deltok Erik Anthonisen, Torill Johnsen, Bjørn Jaaberg Hansen og Frode Forfang.

14 Samarbeid med ungdomsrepresentantskapene FNU arbeidet LNU opprettet, ved omdanninga av utvalgsstrukturen høsten 1983, en egen komite for det nordiske arbeidet innenfor FNU rammen. Gjennom denne omorganiseringen har det vært et mål å styrke dette arbeidet og å bedre kontakten med Foreningen Norden, som har fått en observatørplass i komiteen. Komiteens første møte ble holdt hos Foreningen Norden i Abbediengen Hovedgård, med deltakelse av direktør Gerhard Arnesen. Komiteen har startet arbeidet med å stimulere til Økt sam arbeid og utveksling på regionalt og lokalt plan. En har sett dette som en naturlig oppfølging av spørreundersøkelsen om kring organisasjonenes nordiske samarbeidsformer, ønsker og behov. Det fellesnordiske samarbeid foregår gjennom jevnlige kontakt møter (formanns og sekretærm~ter) som diskuterer felles seminar, konferanser og informasjonsaktiviteter. På FNU møtet 12.februar deltok Elsbeth Tronstad og Torill Johnsen. Disse deltok også på møte i Oslo juni. På Foreningarna Nordens Förbunds årsmøte juni deltok Elsbeth Tronstad og Arne Dale, som også deltok på Foreningen Nordens årsmøte 18juni. Det svenske ungdomsrepresentantskap fulgte høsten 1983 det danske og norske eksempel med å knytte dette arbeidet til nasjonalkomiteen. Dette skjedde ved omdanningen av SUL til LSU, og det er nå kun Finland som har eget ungdomsrepresen tant skap Nordisk Ungdomstreff Nordisk Ungdomstreff 1983 var lagt til Danmark. Programmet var interessant og godt lagt opp, med opphold hos danske vertsfamilier. Deltakelsen fra Norge var også denne gang svært dårlig, til tross for at en rundspørring i organisa sjonene viste relativt stor interesse for slike arrangement Nordisk Ungdomskonferanse Denne konferansen skulle vært avholdt i 1982, men ble ut satt p.g.a. liten interesse. Konferansen er heller ikke avholdt i tjnr-semiriaret februar ble Ungdommens Nordiske Rådsseminar avholdt på Sundvollen Hotell. Ungdomsarbeidsløshet var spesial tema for seminaret og det ble vedtatt en uttalelse om dette emnet som ble oversendt delegatene i Nordisk Råds sesjon og pressen. Det deltok 61 representanter på seminaret.

15 Bilateralt samarbeid Ved siden av samarbeidet gjennom kontaktmøtene og på CENYC møtene, er det i en viss utstrekning et bilateralt samarbeid mellom nasjonalkomiteene Representantskap Paul Arne Pedersen, DUF, skapsmøte 10. desember. var gjest på LNU s representant Elsbeth Tronstad deltok på DUF s delegeredemøte 3. og 4. desember Besøk hos DUF Erik Anthonisen og Torill Johnsen besøkte DUF drøftet felles problem især angående CENYC. 15.august og Delegasjonsbesøk fra SNT En delegasjon på 3 personer besøkte LNU i tida september. Det ble arrangert møter med noen av LNU s medlemsorganisasjoner samt samtaler med LNU. Dette var et gjenbesøk etter LNU s reise til Finland forrige år. 2.4 Annet nordisk arbeid En opinionsundersøkelse i Nordisk Råds regi viser at ungdom er den gruppen som vet minst om nordisk samarbeid og føler at de har liten nytte av det. For å rette opp dette, har Nordisk Råds presidiesekretariat satt av midler til en informasjonskampanje overfor ungdom. 19.desember deltok Anne møte om kampanjen. IngebjØrg Enge på et orienterings )

16 CENYC 3.1 Generelt LNU legger stor vekt på samarbeidet i Det Euroepiske Ungdomsråd (CENYC). Store deler av det multilaterale internasjonale ungdomsarbeidet kanaliseres gjennom CENYC. Det er særlig på to hovedområder LNU drar nytte av medlemskapet i CENYC. Gjennom CENYC kan LNU delta i eller få informasjon om de fleste aktiviteter innen det inter nasjonale ungdomspolitiske samarbeidet, først og fremst i Europa. Dessuten får LNU gjennom CENYC tilbud om deltakelse, beregnet på representanter for medlemsorganisasjonene, i en rekke internasjonale ungdomsseminarer over aktuelle emner. CENYC har tradisjonelt hatt sin styrke i nord- og mellomeuropeiske land. I de seinere åra har CENYC arbeidet bevisst for å bedre kontakten med ungdomsorganisasjoner i søreuro peiske land og for å gi disse organisasjonene bedre arbeids vilkår. Representanter for de spanske ungdomsorganisasjonene som har startet forberedelser til etablering av et ungdoms råd har hatt anledning til å delta på de fleste aktivitetene og til å observere eksekutivkomitemøtene i CENYC. På noen aktiviteter har også representanter for portu gisiske ungdomsorganisasjoner vært med. Forholdet til den franske medlemsorganisasjonen,- CNAJEP, har vært vanskelig i CNAJEP har store kontingent restanser og har yttrykt Ønske om i framtida å delta i CENYC sainarbe idet med en observatørstatus uten Økonomiske forpliktelser. En slik holdning vil undergrave grunnlaget for CENYC s arbeid og CNAJEP s Ønsker har følgelig møtt liten forståelse blant de andre medlemsorganisasjonene. Informasjon fra CNAJEP sier at organisasjonen i desember vedtok å melde seg ut av CENYC samt å søke om annen status. Dette er ennå ikke bekreftet. CENYC s Økonomi har vært svært dårlig de siste åra og under generalforsamlinga 1983 kom dette klart til uttrykk. Likviditetssituasjonen ble umulig å handskes med uten. sær skilte tiltak. I 1982 ble CENYC s sekretariat redusert fra 4 til 3 på grunn av den vanskelige situasjonen og i 1983 ble strukturen ytter ligere endret slik at man nå har i generalsekretær, i sekre tær og en belgisk militærnekter som utfører sekretærarbeid. 3.2 Generalforsamlinga CENYC s 13.generalforsamling ble holdt på Hasseludden utenfor Stockholm mai LNU deltok med 10 representanter som er det maksimale. I tillegg møtte BjØrn Jaaberg Hansen som medlem av FACC. Delegasjonen bestod av: Elsbeth Tronstad, styret Erik Anthonisen, styret Torill Johnsen, sekretariatet Karl Wesenberg, IU -Anne Kallåk, IU

17 15 Øystein Mæland, AUF Lars Olaf Seines, EU Inge Reinertsen, UHL Sturle Scholz NærØ, NGS Helge Holand, ICr.FU Den Økonomiske situasjonen overskygget alt annet arbeid på generalforsamlinga. Parallelit med arbeid med politiske spørsmål, foregikk intense drøftinger for å løse likviditets problemet. Dette løste seg ved at NPIJ (Nederland), DUF, SUL og LNU så seg villige til å yte et likviditetslån dersom de andre medlemsorganisasjonene ville gi en garanti som sikret at pengene ikke skulle gå tapt dersom det ikke lot seg gjøre å drive videre. På grunn av denne vanskelige situasjonen valgte en også å utsette valg av et vanlig byrå til høsten hvor generalfor samlingsforhandlingene skulle gjenopptas. Det ble valgt en Steering Committee bestående av VPIJ (Belgia), SAJV (Sveits), CIGRI (Italia), NYCI (Irland), NPIJ og LNU. Torill Johnsen representerte LNU i komiteen. Mandatet for denne komiteen var å gjennomgå CENYC s stilling og komme med forslag til løsninger samt å forvalte det arbeid som ellers er tillagt et byrå. I tillegg ble FACC (Financial and Administrative Control Commission) gitt et utvidet mandat og pålagt å sam arbeide med Steering Committee for å løse de økonomiske problem. Generalforsamlinga delte seg i tre kommisjoner: I. Evaluering av seminarene. Forslag til nye seminarer, Sør-Europa. II. Det europeiske Ungdomsfond, Det europeiske Ungdoms senter, Europarådet, EF s Ungdomsforum, Det euro peiske koordinasjonsbyrå, All Europeisk ungdoms- og studentsamarbejd. Samarbeid med andre internasjonale ) ungdomsorganisasjoner. III. FN, Geneva Iriformal Meeting, UNESCO, Det Inter nasjonale Ungdomsåret, samarbeid med organisasjoner i den tredje verden. Bilateral kontakt med USA og Sovjet. Kommisjon I hadde Erik Anthonisen som formann. Alle kommisjonsrapportene ble enstemmig vedtatt i plenum. Generalforsamlinga ble gjenåpnet under eksekutivkomite møtet i Ostende oktober. Budsjett for Regnskap for 1983 samt en plan for CENYC s framtidige virke ble vedtatt. Følgende byrå ble valgt: Johan Vande Meirsche (UPIJ), Carlos Talamas (CIGRI), Mary Hamaf in (NYCI), Joe Siegreist (SAJV) og Torill Johnsen (LNU),.

18 Eksekutivkomiteen Elsbeth Tronstad, leder i LNU, komitemedlem i har vært vårt eksekutiv Det ble holdt et ekstraordinært eksekutivkomitemøte i Luxembourg 23.februar i forbindelse med generalforsamlinga i EF s Ungdomsforum. Finanser og sekretariatstruktur var saker som opptok mye tid. Alan Christi fra BYC (Storbri. tannia) ble valgt som ny generalsekretær. LNU var represen tert ved Elsbeth Tronstad, Erik Anthonisen og Bjørn Jaaberg Hansen. Eksekutivkomjtemøtet 11.mai i Stockholm rett forut for generalforsamlinga ble totalt sett en endeløs diskusjon av de finansielle problem. Møtet ble avbrutt flere ganger og forhandlingene ble også gjenopptatt under selve general forsamlinga. LNU s deltagere var Elsbeth Tronstad, Erik Anthonisen, BjØrn Jaaberg Hansen og Torill Johnsen. Eksekutivkomjtemøtet oktober i Ostende diskuterte den franske nasjonalkomiteen (CNAJEP), og dens store gjeld til CENYC. Det ble krevd at 45% av utestående skulle inn betales tidlig på nyåret, mens franskmennene selv ønsket å endre sin status fra medlem til observatør. Dette kunne ikke møtet godta. Ellers gikk en gjennom en gjennoppbyggings plan for CENYC og vurderte ulike politiske områder. Elsbeth Tronstad, Erik Anthonisen, BjØrn Jaaberg Hansen og Torill Johnsen representerte LNU. 3.4 Seminarer Generelt LNU har i 1983, deltatt på alle de seminarer og konferanser CENYC har arrangert eller deltat i arrangementet av. Medlems organisasjonene har fått anledning til å nominere deltakere til seminarene. Interessen for deltakelse har i de fleste tilfelle vært stor. Særlig er det gledelig at flere av de nye LNU medlemsorganisasjonene har beynt å benytte slike tilbud. Det har vært et problem ved flere uttak at de personene organisasjonene har nominert, ikke har vært forespurt på forhåd. Dette har noen ganger skaffet LNU store problem med å finne nye deltagere på kort varsel. En har prøvet å samle de som har deltatt på seminarene til samtale og informasjon før avreise. Rapportplikten er innskjerpet og og langt de fleste som har vært ute har oppfylt dette. Rapporter fra disse seminarene er tilgjengelig i LNU s sekretariat. En har latt deltakerne på seminar representere sin egen organisasjon eller seg selv. De har således vanlig vis ikke hatt noe mandat fra LNU eller uttalt seg på vegne av LNU. Uttaket av deltakerne til seminarene har i stor grad vært basert på skjønn. En har lagt vekt på kandidatenes kvalifikasjoner og bakgrunn. Dessuten har en for perioden som helhet søkt å få en organisatorisk balanse og en kjønns

19 17 messig likevekt. Særlig det siste er vanskelig fordi organisasjonene nominerer for få jenter National youth policies Seminaret ble arrangert i Det europeiske Ungdomssenteret i Strasbourg mars. LNU s representanter var Tord Lang moen, SUL, og Hanne Marie lcaarstad, Kr.FU som også deltok i seminarets leadershipteam Youth participation Seminaret fant sted S.-11.juni i Det europeiske Ungdoms senteret i Strasbourg. Unni Hansen, styret, Per Dag Hole, UHL, og Jon Petter Reinertsen, SU deltok fra LNU. I til legg satt Olav Njaastad, styret i seminarets leadershipteam Training for trainers CENYC, ECB og Det europeiske Ungdomssenter arrangerte i fellesskap dette seminaret i Strasbourg juli. Fra LNU deltok Eivind Johnsen, NGU og Sissel Bothne, NGS Ledertreningsseminar Det tradisjonelle ledertreningsseminaret var lagt til Det europeiske Ungdomssenteret september. Fra LNU deltok Elise Sandnes, NKUF, Arnt Myrann,AUF Peace Education og militærnekting Seminaret ble avholdt i Det europei~ske ungdomssenteret oktober. Inga Lauvdal, NU, Terje Erikstad, SU og Valgerd Svarstad, Kr.FU representerte LNU AEYSC Training Seminar Seminaret ble avholdt i Düsseldorf november. Turid Myrholt, NKUF, Synnøve Myrmo, AUF og Astrid Aarland, EU var våre representanter. Torill Johnsen deltok i seminarets leadershipteam Programk~nsultasjon På grunn av endrede søknadsfrister ble det ikke mulig å fatte vedtak om seminarprogrammet i eksekutiven. Det ble derfor innkalt til et konsultasjonsm~te 29.august i regi av NPIJ. Her satte en opp 1984 seminarprogrammet og drøftet rutiner og framgangsmåter knyttet til seminar arbeidet. Torill Johnsen representerte LNU. 4. ALL-EUROPEISK UNGDOMSSAMARBEID 4.1 Generelt Rammeverket har ikke kommet igang igjen etter det tredje konsultatjve møtet vinteren 1982 da flere store problem ikke lot seg løse. 4.2 Konsultasjoner I løpet av året har flere konsultasjoner funnet sted på bilateralt såvel som multilateralt plan for å få startet opp rammeverket igjen.

20 Uformelt konsultasjonsmøte nr. 1 IFLRY sto som vert for et uformelt konsultasjonsmøte i slutten av juni. Det var liten vilje blant organisa sjonene til å drøfte problem med hverandre, men det var et positivt tegn at man igjen møttes og fikk klarlagt de ulike organisasjonenes syn på problem og løsnings muligheter. Torill Johnsen representerte LNU i en CENYC delegasjon Uformelt konsultasjonsmøte nr. 2 CENYC/DNK organiserte det neste uformelle konsultasjons møtet 12. og 13.september. Det ble enighet om at det fins ingen andre mulige løsninger enn rauimeverket, og at en i prinsippet kan bygge videre på det grunnlaget som alt er lagt. Ingen løsning på problemene ble funnet. 5. EUROPARADET 5.1. Generelt LNU har gitt høy prioritet til arbeidet innen Europarådet. Europa rådet har gitt betydelig bidrag til støtte av det internasjonale ungdomsarbeidet og til internasjonale ungdomsorganisasjoners virk somhet. Også i 1983 har den økonomiske situasjon i medlems landene ført til innstramrninger i Europarådet som også har rammet urigdom~arbeidet. LNU har fra Utenriksdepartementet fått alle saker som omhandler ungdoms spørsmål som har vært behandlet i ministerkomiteen i Europa rådet, til uttalelse. Dette medfører et betydelig arbeid for I$U blant annet med å holde seg orientert om utviklingen i~europarådets organer, men gir også mulighet for påvirkning av Norges politikk i ministerkomiteen. Gjennom denne konsultative status overfor UD står LNU på mange måter i en særstilling sammenliknet med andre nasjonal komiteer. På den ene siden mottar LNU informasjon gjennom kontaktene med institusjonene i Strasbourg, mens informasjonene fra UD supplerer dette bildet slik at en får full oversikt over, alle sider av virk somheten. Europarådets ungdomsarbèid består av tre ulike elementer: Det europeiske ungdomssenter, Det europeiske ungdomsfond og ad hoc komiteen for regjeringsarbeid. De forslagene og ideene som har vært lansert for å integrere disse i et direktorat for ungdomsspørsmål, synes ikke å være aktuell politikk iøyeblikket. 5.2 Det europeiske ungdomsfond Ungdomsfondet er formelt sett en institusjon som er uavhengig av Europarådet, men det er nært knyttet til Europarådet administrativt. Den norske regjering ble nytt medlem av fondets styre ved årsskiftet. LNU har fått anledning til å delta på møtene som rådgiver for den norske regjeringsrepresentanten. På møtet ~. mai deltok ikke INU. Men på møtet desember var -Torill Johnsen tilstede.

4. Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner. The Norwegian Youth Council (LNU) ØSTERDALSGATA 17 OSLO 6 TLF. 67 0043

4. Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner. The Norwegian Youth Council (LNU) ØSTERDALSGATA 17 OSLO 6 TLF. 67 0043 4. Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner The Norwegian Youth Council (LNU) ØSTERDALSGATA 17 OSLO 6 TLF. 67 0043 LNU ÅRSBERET ING 1982 Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner The Norwegian Youth

Detaljer

Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner

Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner V V. Ut4 Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner The Nor~ egian Youth Council (LNU) V V ~. V. østercialsgt. 17, Oslo 6 Telefon: (02) 670043 Telex: 17509 ncom n V V Tetegramadresse: Cajeuropa Oslo Bankgfro:

Detaljer

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007.

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Årsmelding for 2008 Generelt I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Vi har aktivt arbeidet for å øke kompetansen vår rundt frivillig arbeid, for best mulig å kunne støtte

Detaljer

.LHU ~ L nds ådet for Nors e U g omsorga isasj ner. lii orwegiariyo lii cu cu L U 9. ØSTERDALSG \TA i OSLO 8 TLF. 7 43.

.LHU ~ L nds ådet for Nors e U g omsorga isasj ner. lii orwegiariyo lii cu cu L U 9. ØSTERDALSG \TA i OSLO 8 TLF. 7 43. L nds ådet for Nors e U g omsorga isasj ner lii orwegiariyo lii cu cu L U 9.LHU ~ ØSTERDALSG \TA i OSLO 8 TLF. 7 43 RSBE TN1 G le :0 Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner The Norwegian Youth Counci!

Detaljer

TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving.

TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. Årsmelding 2011 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer.

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer. Årsmelding 2013 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590 Årsmelding for 2009 Generelt TROBUR har hatt en meget positiv utvikling i 2009. Økt medlemstall, økt aktivitet og bedre oppslutning om egne arrangementer tyder på et aktivt og blomstrende organisasjonsliv

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd

Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd Vedtatt i Helsingfors 26.10.2002 Revidert i Oslo 26.10.2003 Revidert i Stockholm 31.10.2004 Revidert i Reykjavik 23.10.2005 Revidert i Oslo 28.10.2007 Revidert i Helsingfors

Detaljer

Årsmelding 2007. Troms barne- og ungdomsråd. Generelt

Årsmelding 2007. Troms barne- og ungdomsråd. Generelt Årsmelding 2007 Troms barne- og ungdomsråd Generelt Året 2007 har vært fylt med de ulike oppgavene som er knyttet til Troms barne- og ungdomsråd. På grunn av flere årsaker har aktiviteten vært lavere en

Detaljer

LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE

LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Detaljer

ÅRSMELDING 2008. For årsmøteperioden 21.2.2008 31.3.2009

ÅRSMELDING 2008. For årsmøteperioden 21.2.2008 31.3.2009 ÅRSMELDING 2008 For årsmøteperioden 21.2.2008 31.3.2009 1 1. Styret Styret har i årsmøteperioden hatt følgende sammensetning: Styreleder: Eric Shabaj, Kristiansand Europeiske Ungdom (fra 4/2 09 Uavhengig)

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Strategisk internasjonalt arbeid

Strategisk internasjonalt arbeid Strategisk internasjonalt arbeid 2014-2019 1 S i d e Internasjonalt elevengasjement Samarbeid og erfaringsutveksling er to esensielle deler av det internasjonale arbeidet vi gjør i Elevorganisasjonen.

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon Vedtekter oppdatert av Representantskapet 7. juni 2015

Speidernes fellesorganisasjon Vedtekter oppdatert av Representantskapet 7. juni 2015 Speidernes fellesorganisasjon Vedtekter oppdatert av Representantskapet 7. juni 2015 VEDTEKTER Speidernes fellesorganisasjon (Spf) er en sammenslutning av selvstendige, norske speiderforbund som ved sammenslutningen

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

KR 68/16 Stavanger, desember 2016

KR 68/16 Stavanger, desember 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 68/16 Stavanger, 7.-9. desember 2016 Referanser: Arkivsak: 16/4126-1 (16/36283) Saksdokumenter: Tittel Dok. ID Brev til KR/BM fra generalsekretær i KFUK-KFUM Øystein 1531281

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd Vedtekter for Nei til EU Kapittel I: Sentrale ledd Siste gang revidert på landsmøtet i 2008 2 1. Formål Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og anti-rasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider

Detaljer

8.1 ETABLERING AV NORSK SPEIDING

8.1 ETABLERING AV NORSK SPEIDING 8.1 ETABLERING AV NORSK SPEIDING Generelt og historie. Diskusjonen om et større fellesskap mellom speiderforbundene i Norge har, i forskjellige former pågått fra midten av 1970 årene. Dette førte den gang

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

FolkogforsVar. for fred frihet & demokrati

FolkogforsVar. for fred frihet & demokrati FolkogforsVar for fred frihet & demokrati folk og forsvar 72 Medlemsorganisasjoner Representantskap styret Består av ni medlemmer, hvorav to fra LO (Landsorganisasjonen i Norge), to fra NHO (Næringslivets

Detaljer

Ungdommens fylkesting

Ungdommens fylkesting HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte 13.02.2016 Ungdommens fylkesting Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Parkgata 64, Hamar Dato: 13.02.2016 kl. 10:00-17:00 Sak 1/16 Dette dokumentet er elektronisk

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000 1 MANDAT Det fylkeskommunale eldrerådet skal være et rådgivende organ for fylkeskommunen, og skal ha til behandling alle saker som gjelder levekårene

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

Sentralstyremøte januar 2012

Sentralstyremøte januar 2012 Sentralstyremøte 4 2011-2013 14. januar 2012 Sted: Torggata 1 Tid: Lørdag 14.januar 1000-1700 Tilstede: Helge Kolstad, Espen Dahl Svendsen, Thorleif Jenssen, Berit Langseid, Morten Husby, Trond Aasland,

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

KM 7/01 Regelendringer - delegasjon - Vedtak

KM 7/01 Regelendringer - delegasjon - Vedtak KM 7/01 Regelendringer - delegasjon - Vedtak Innstilling fra komité D: Saksorientering: Kirkerådet har fremmet forslag om mindre endringer i regleverk som er fastsatt av Kirkemøtet. Det gjelder: A. Endringer

Detaljer

LNUs interessepolitiske arbeid

LNUs interessepolitiske arbeid LNUs interessepolitiske arbeid Interessepolitikk LNU jobber med saker som berører rammevilkårene til alle barne- og ungdomsorganisasjonene. Økonomiske rammebetingelser: o Grunnstøtte o Frifond Ikke-økonomiske

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYRKISK ŞAMLAR BARN OG UNGDOMS FORENING DEL I: GENERELLE PRINSIPPER I. FORENINGENS NAVN FORENINGENS NAVN: 1

VEDTEKTER FOR TYRKISK ŞAMLAR BARN OG UNGDOMS FORENING DEL I: GENERELLE PRINSIPPER I. FORENINGENS NAVN FORENINGENS NAVN: 1 VEDTEKTER FOR TYRKISK ŞAMLAR BARN OG UNGDOMS FORENING DEL I: GENERELLE PRINSIPPER I. FORENINGENS NAVN FORENINGENS NAVN: 1 Tyrkisk Şamlar Barn og Ungdoms Forening. II. FORENINGENS FORMÅL FORENINGENS FORMÅL:

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner LNU er et samarbeidsorgan for over 90 barne- og ungdomsorganisasjoner.

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Retningslinjer for Negotia Ung Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Innhold Om Negotia Ung... 2 Styremøter... 3 Fast agenda på styremøte... 3 Roller i styret... 3 Leder... 3 Nestleder... 4

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09 og 24.11.11 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes kompetanse-

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Referat fra FORF styremøte

Referat fra FORF styremøte Referat fra FORF styremøte 2-2010 Sted: Sola, Hovedredningssentralen Tid: ca 12.00 14.30. Tilstede: Odd Kulø, Lars-Otto Laukvik, Jon Halvorsen, Bente Asphaug, Erlend Aarsæther Fravær: Referent: Erlend

Detaljer

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Sak 3. Årsberetning 2008 Innhold 1. Organisasjon 2. Administrasjon 3. Møtevirksomhet, kontakt og samarbeid 4. Økonomi 5. Personell, miljø og sikkerhet 6. Likestilling

Detaljer

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring Hva kan DU bruke UNG i Europa til? 11.05.2006 1 Målsettinger for UNG i Europa Mobilitet og aktiv deltagelse for ALL UNGDOM. Ikke-formell læring gir verdifull

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYRKISK ŞAMLAR KVINNE FORENING DEL I: GENERELLE PRINSIPPER I. FORENINGENS NAVN FORENINGENS NAVN: 1. Tyrkisk Şamlar Kvinne Forening.

VEDTEKTER FOR TYRKISK ŞAMLAR KVINNE FORENING DEL I: GENERELLE PRINSIPPER I. FORENINGENS NAVN FORENINGENS NAVN: 1. Tyrkisk Şamlar Kvinne Forening. VEDTEKTER FOR TYRKISK ŞAMLAR KVINNE FORENING DEL I: GENERELLE PRINSIPPER I. FORENINGENS NAVN FORENINGENS NAVN: 1 Tyrkisk Şamlar Kvinne Forening. II. FORENINGENS FORMÅL FORENINGENS FORMÅL: 2 a) Å sørge

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 11.-12. DESEMBER 2014

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 11.-12. DESEMBER 2014 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 11.-12. DESEMBER 2014 Tid: 11. des. kl. 12.00-12. des. kl 13.00 Sted: Styremedlemmer: Radisson Blue Royal Hotel, Bergen Knut Aarbakke, leder Merete Nilsson Christer

Detaljer

PROTOKOLL FRA 3. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2016

PROTOKOLL FRA 3. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2016 PROTOKOLL FRA 3. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2016 DATO: 25. april 2016 TID: 09.00 13.00 STED: Stensberggata 27 Ref. nr. 2013/65007 Tilstede Kirsti Marie Stokkeland Lasse Birkeland Bodil Rake Lystrup Elin

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon (Vedtekter vedtatt av Representantskapet 14.03.04)

Speidernes fellesorganisasjon (Vedtekter vedtatt av Representantskapet 14.03.04) Speidernes fellesorganisasjon (Vedtekter vedtatt av Representantskapet 14.03.04) VEDTEKTER Speidernes fellesorganisasjon er en sammenslutning av selvstendige, norske speiderforbund som ved sammenslutningen

Detaljer

KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia

KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 20.-21.02.2002 Saksbehandler: Kristin Fæhn Saksdokumenter: Statuttene for European Federation for Diaconia Eurodiaconia

Detaljer

1 Formål Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon for standardisering.

1 Formål Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon for standardisering. 1 av 6 Vedtekter Vedtektene ble fastsatt på stiftelsesmøte i Standard Norge i juni 2003. De er senere endret på årsmøtene i 2006, 2012 og 2015. Følgende vedtekter vil gjelde fra årsmøtet 2016. 1 Formål

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE GRUNNREGLER FOR SØNDAGSSKOLEN NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 SØNDAGSSKOLEN NORGE SØNDAGSSKOLEN NORGE er en sammenslutning av innmeldte søndagsskoler og barnegrupper.

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med landsmøtet 2016. 1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I LVSH MAN KL PÅ GARDERMOEN. Anita Ihle Steen, Siv Høgtun, Hans Seierstad. Magne Værholm, Birger Bjørnstad

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I LVSH MAN KL PÅ GARDERMOEN. Anita Ihle Steen, Siv Høgtun, Hans Seierstad. Magne Værholm, Birger Bjørnstad PROTOKOLL FRA STYREMØTE I LVSH MAN. 26.08.13 KL 10.00 PÅ GARDERMOEN Til Stede: Anita Ihle Steen, Siv Høgtun, Hans Seierstad Magne Værholm, Birger Bjørnstad For protokoll: Stein W. Øhrn Sak 12 2013 2014

Detaljer

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 20. april 2017 kl. 09.00 15.00 Sted: Møterom ODIN 8. et. Forskerforbundets lokaler i Tullins gate 2, 0166 Oslo Innledningsvis hadde Hovedstyret

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Nytt kulepunkt 2 under 9 er uthevet i blått. Dette er til førstegangsbehandling i 2011.

Nytt kulepunkt 2 under 9 er uthevet i blått. Dette er til førstegangsbehandling i 2011. Speidernes fellesorganisasjon Vedtekter vedtatt 14.03.04 og oppdatert av Representantskapet 17.03.07 Nytt kulepunkt 2 under 14 er uthevet i rødt. Dette er til andregangsbehandling i 2011. Vedtektsendringer

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Årsrapport. Svalbard Science Forum

Årsrapport. Svalbard Science Forum Årsrapport Svalbard Science Forum Foto: Kjell Tore Hansen, SSF 2002 Svalbard Science Forum Årsberetning Svalbard Science Forum 2002 Innledning. Norges forskningsråd har det strategiske ansvar for polarforskningen

Detaljer

Referat fra møte i IA oppfølgingsgruppe 21. juni 2010 kl

Referat fra møte i IA oppfølgingsgruppe 21. juni 2010 kl Referat fra møte i IA oppfølgingsgruppe 21. juni 2010 kl. 12.00 14.00 Til stede: Jan-Erik Støstad (Arbeidsdepartementet), Trine Lise Sundnes (LO), Jon Olav Bjergene (Unio), Nina Sverdrup Svendsen (Akademikerne),

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd

Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd Vedtatt i Helsingfors 26.10.2002 Revidert i Oslo 26.10.2003 Revidert i Stockholm 31.10.2004 Revidert i Reykjavik 23.10.2005 Revidert i Oslo 28.10.2007 Revidert i Helsingfors

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm Versjon: Vedtatt på landsmøtet 18. september 2005 Senere revidert av landsmøtet 20. september 2009 25. september 2011 15. september 2013 og sist 20. september 2015 Kapittel 1 Formål Kapittel 2 Organisasjon

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Lobbykurs Sluttrapport

Lobbykurs Sluttrapport Lobbykurs Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Vi i Unge funksjonshemmede opplever at flere av våre medlemsorganisasjoner i stor grad nedprioriterer påvirkningsarbeid, fordi de ikke har nok

Detaljer

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 13. og 14. juni 2012

Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 13. og 14. juni 2012 Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 13. og 14. juni 2012 Til stede: Ottar Grepstad, Åse Lill Kimestad, Bente Christensen (inhabil i S 49/12), Margrethe Kvarenes, Ola T. Lånke, Trond Trosterud og Åse

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11, 27.11.14, 22.11.16 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER 2011

RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER 2011 RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER 2011 TILDELING I ÅRE 10. 11. SEPTEMBER 2011 INNLEDNING Årets tildeling ble gjort i Åre helgen 10. 11. september og ble kombinert med et styremøte. Til sammen kom det

Detaljer

Sammen er vi sterke! Sluttrapport

Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for prosjektet var at vi så at organisasjonslivet i Norge er lite. Hundrevis av organisasjoner kjemper sin kamp for sine

Detaljer

KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 2015

KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 2015 LM-7 KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 2015 Kontrollkomiteens arbeid Kontrollkomitéen for Norges Unge Venstre for perioden 2014-2015 ble valgt på det 75. ordinære landsmøtet i Larvik 25.-26. oktober 2014, og har

Detaljer