Norske kirkebygg hva sier pressen?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norske kirkebygg hva sier pressen?"

Transkript

1 Norske kirkebygg hva sier pressen? Du finner elektronisk versjon av dette på

2

3 Høgskolen i Narvik - hovedside Side 1 av English Søk i HiNs nettsider Søk Studietilbud Student ved HiN Om HiN Bibliotek FoU Internasjonalisering Matte3 sommerkurs Opptak / restetorg, fortsatt ledige plasser! It's:learning / Intranett Studentparlamentet i Narvik (SPIN) "Teknopien!" Studentsamskipnaden (SSIN) Nasjonalt småsamfunnssenter Hovedside Neste Norske kirkebygg må noen rives? Har vi råd til å drifte og vedlikeholde 1700 kirkebygg i Norge, eller må noen nedlegges for å kunne drifte og vedlikeholde noen få sentrale kirkebygg? Kan det gå så langt at det kan bli aktuelt å rive kirker i distrikt hvor det bor få mennesker... Av: Sidsel Kruuse-Meyer Hvordan tar vi som nasjon i det hele tatt vare på mange av våre vakre kirkebygg, vårt "arvegull", som kan Kristi oppstandelses kirke i St. Petersburg. være mer enn 900 år gamle? I følge 1.amanuensis Erling Reinslett ved Institutt for bygg, drift og konstruksjon vil disse og flere andre problemstillinger bli tatt opp i sin fulle bredde under den store nasjonale konferansen Kirkebygg i fritt forfall som avvikles på HiN i perioden april. 165 personer fra hele Norge og noen fra Sverige har meldt seg på konferansen som avsluttes med paneldebatt på fredag 30.4 Følgende prominente personer deltar i panelet: Kalender * Firmapresentasjo * Årsmøte - Studentparlament * Kulturarv i fritt forfall Hele kalende Nyhetsarkiv * Aktivt forskningsmiljø v Høgskolen i Narv * Former fremtiden * HIN-studenter til månen? * HiN går i bresjen småsamfunnene * Studentene hedre ildsjeler Høgskolen i Narvik Lodve Langes gate 2 Postboks Narvik Tlf: Fax: E-post Høgskolen i Narvik Alta filial Follumsvei Alta Tlf: Fax: Finn Wagle - Biskop i Nidaros Rolf Reikvam (SV) - Leder av Stortingets kirke og undervisningskomité Jan Sahl (KrF) - Stortingsrepresentant Rune Skjælåen (SP) - Stortingsrepresentant Ådne Berge - Kirkerådsrepresentant Astrid Bjørgaas - Leder av Nordland fylkesting kulturkomité Ole Hermann Fisknes - Ekspedisjonssjef Eva M Nielsen (AP) - Kirkepolitisktalsmann Jan O Olsen (H) - Medlem av Kirke og undervisningskomitéen Egil K. Sundby - Direktør i Opplysningsvesenets Fond De som ønsker å delta på deler av konferansen er hjertelig velkommen det er ennå plass til 100 stk i auditorium 1. Utskriftsvennlig program og forelesningsnotat finner du her * Bygg-ingeniører ved HiN gis profesjonell innføring i bruk av dataverktøy * Høgskolerangerin fullstendig på villspor * IT Masterstudium med større vekt p prosjektarbeid i samarbeid med d lokale næringsliv ledelse og innovasjon * Vil du se og lære mer om mulighetene PCprogramvare gir t

4 Vårt Land interaktiv Side 1 av Lukk vinduet Sier nei til å rive kirkene Biskop Finn Wagle sluttet seg til appellen om å styrke offentlig økonomi. Ådne Berge mener kulturarv-konferansen krisemaksimert kirkeforfallet. Begge deltok sammen med Rolf Reikvam (SV) i paneldebatt på konferansen. (Foto: Jan Arild Holbek) Større bilde Stortingspolitkerne vil ikke høre tale om rivning av kirker. De vil heller at staten skal overta ansvaret for mer enn 200 middelalderkirker og vernede kirker. Diskutér: Rive eller bevare? Jan Arild Holbek, Narvik Så godt som hele bredden av Stortingets kirkepolitikere tar også til orde for en statlig «kirkepakke». Det innebærer at staten tilbyr kommunene gunstige lån slik at de kan ta et krafttak for å bøte på vedlikeholdsetterslepet på kirkebygg rundt i landet. Dette kom fram i den avsluttende paneldebatten på kirkebyggkonferansen «Kulturarv i fritt forfall» i Narvik før helgen. Tidsskille. Vi har omtalt dette som en tidsskillekonferanse, og nå har vi hørt entydige politikere si at staten må ta økonomisk ansvar for middelalderkirker og vernede kirker, sier administrerende direktør Frank Grimstad i Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon etter at sentrale kirkepolitikere viste massiv velvilje for kirkekravene om nye grep for å redde kirkearven. Jan Olav Olsen (H) konstaterte at det er «dokumentert et etterslep som har bygd seg opp over utrolig mange tiår». Det er illusorisk å tenke seg at kommunene skal klare å ta igjen hele dette enorme etterslepet. Jeg tror det er nødvendig at staten går inn og tar kirker bygd før 1850 som et nasjonalt ansvar, sa Olsen. Vi har en kjempediger utfordring i forhold til kirkebyggene. De fredede kirkene må være et statlig ansvar, fastslo leder Rolf Reikvam (SV) i Stortingets kirkekomité. Dugnad. Jan Sahl (KrF) sa at staten har et spesielt ansvar for kirkene som er kommet med på listen over verneverdige kirker. KrF er opptatt av å få til en finansieringsordning med dugnad og spleiselag for kirkebyggene, mente han. Jeg er enig i at vi må lage en dugnad for kirkene. Og staten må stille opp, understreket Eva Nielsen (Ap). Senterpartiets mann, Rune Skjælaaen, gledet seg over at hele politikerpanelet nå stiller seg bak forslaget som Sp i fjor fremmet i Stortinget om innføring av en låneordning for kirkebygg. Tvil. Selv om debatten viste velvilje for å ta tak i de mange og kostnadskrevende utfordringene innen kirkevedlikeholdet, etterlot de folkevalgte seg atskillig tvil om hvor mange kirker de egentlig mener at staten skal ha økonomisk ansvar for, hvor omfattende dette ansvaret skal være og når utsagn i en kirkelig paneldebatt eventuelt kan følges opp gjennom forpliktende politiske vedtak. Det var også forvirring om innholdet i begrepene som politikerne brukte. Middelalderkirkene utgjør totalt under 200, mens det per i dag er 215 fredede kirker. I tillegg kommer 287 kirker bygd før 1850 som Riksantikvaren har gjort «verneverdige» pluss 463 senere bygde kirker som Riksantikvaren har listeført og karakterisert som verneverdige.

5 Vårt Land interaktiv Side 2 av 2 Offentlig sektor. Reikvam fra SV var den som tydeligst advarte mot å tro på for store under når det kommer til budsjettsaker: Mye av situasjonen vi er kommet i når det gjelder tilstanden for kirkebyggene skyldes nedbyggingen av den offentlige sektoren. Det viktigste nå er derfor at vi er villige til å bruke mer penger i offentlig sektor, sa Reikvam.

6 2 Mandag 3. mai 2004 Fremover Enige om kirke-innsats BØNNHØRT: Kirkemøtet i Narvik satte fokus på forfallet av kirkene som kulturskatt. Nå er det enighet om at noe bør gjøres. Det svaret kom fra stortingspolitikerene i panelet da det i går var avsluttende debatt. Fra venstre Den norske kirkes primas, biskop Finn Vagle i Nidaros, Odne Berge fra Kirkerådet, Rolf Reikvam (SV), Astrid Bjørgås, Nordland fylkeskommune, Rune Skjælaaen (Sp) og Jan Sahl (KrF). Det ligger så langt ikke ei eneste krone på bordet, men det vil komme. For nå sier politikere i Stortingets kirke- og undervisningskomite: Noe må gjøres for å stoppe forfallet av landets kirker. På siste dag av den nasjonale konferansen om forvaltning, drift og vedlikehold og utviklingen av kirkene i Norge, fikk de som sto bak arrangementet i Narvik det de hadde håpet på, nemlig et klart svar fra en rekke stortingsrepresentanter om at forfallet av denne kulturarven skal stanses. HARDT ARBEID Vi hadde ikke ventet penger her og nå. Det er mye hardt arbeid som gjenstår før det kommer bevilgninger. Men vi har oppnådd å få satt fokus på tilstanden ved kirkene, og vi har fått igang en prosess som forhåpentligvis snart vil føre til konkrete resultater, sier kirkeverge i Narvik, Tor Akselsen. Han kunne smile bredt etter en tre dager lang konferanse som bare har fått skryt for sitt innhold. STATEN MÅ TA ANSVAR På avslutningsdagen var det trommet sammen et panel med blant andre Den norske kirkes primas, biskop Finn Vagle i Nidaros, stortingspolitikerne Rolf Reikvam (SV), Jan O Olsen (H), Jan Sahl (KrF), Rune Skjælaaen (Sp), Eva Nielsen (Ap) - fire av disse medlemmer av kirke- og undervisningskomiteen, Astrid Bjørgås fra Nordland fylkeskommune og Odne Berge fra Kirkerådet. Svaret fra politikerne var entydig kirkevedlikholdet må det gjøres noe med, og staten må inn og ta et større ansvar. Hvordan pengene skal komme til å ta vare på kirkene, skal imidlertid diskuteres nøyere. Det kan dreie seg om blant annet rentefrie lån. Men samtidig er det klart at kommunene fortsatt vil ha et hovedansvar for kirkebyggene. Spesielt når det gjelder middelalderkirkene og de kirkene som er fredet, må staten ha et særskilt ansvar. NORDLAND TRENGER 800 MILL Pengebehovet til kirkevedlikehold er enormt. Det er snakk om flere milliarder. En illustrasjon på hva som trengs, ga Astrid Bjørgås som kunne fortelle at det i Nordland var 150 kirker. Ni av disse er fredet, 75 er verneverdige. Det er behov for 800 millioner for å ta vare på disse byggene. Et paradoks som ble trukket fram av flere, var at de kirker som Norge har i stor grad er bygget av fattigfolk. De samlet tiøringer i mange år og jobbet på dugnad. Det er utrolig at det som fattig-norge bygget greier ikke dagens rike Norge å ta vare, sa biskop Finn Vagle. Politikerne i panelet hadde følgende klare signal til de som skal drive saken videre fra kirkekonferansen: Hold kruttet FORNØYD: Konferanser er over, auditoriet tømt. Tilbake står en godt fornøyd kirkeverge Tor Akselsen. tørt, hold trykket oppe. På det viset får man raskest konkrete resultater. Veien videre og hva som skal til, er det vi nå skal begynne å Politiet får flere og flere reklamasjoner på norske pass fordi personaliasiden løsner. Men politiet håper å ha helt nye pass tilgjengelig allerede neste høst. Det har vært en kraftig økning i antall reklamasjoner på pass, og problemet er siden med personalia. I fjor kom det så mange som 178 pass i retur. De tre første månedene i år fikk politiet 78 pass i retur mot 67 i hele Årsaken er at siden hvor personalia står er veldig stiv, og slik den er sydd kan det oppstå lekkasjer når passet er godt brukt og kanskje brettet noen ganger. Dette fører til at siden løsner fra resten av passet, sier Steinar Talgø i Politidirektoratet til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). arbeide med, sier kirkeverge Tor Akselsen. CARL NÆSJE Tlf Pass går i oppløsning Dersom dette har skjedd med ditt pass er det bare å levere det inn så får du et nytt uten ekstra kostnader. Vi ønsker å gjøre noe med dette og ser i disse dager på to alternativer. Det ene går på å forbedre innbindingsteknikken og det andre er å få helt nye pass med såkalt biometrisk informasjon, sier Talgø. Det siste betyr at en mikrobrikke sys inn i passet. Brikken inneholder informasjon om ansikt, fingeravtrykk og iris ringen rundt fargen på øynene dine. Produksjonen av passet slik det ser ut i dag løper ut om kort tid, og vi ønsker derfor å legge om til en ny ordning som er enda mer sikker og trygg mot forfalskning, sier Talgø.

7 Fremover Fredag 30. april Komfort truer kirkekunsten Kirkegjengere må kunne tåle litt slik at vi får bevart den uerstattelige kirkekunsten. Kunne våre forfedre tåle harde benker og litt dårlig lys, må vi i dag også kunne utholde noe, for det er et faktum at den økte komforten i kirkerommet er en trussel mot kunsten, mener malerikonservator ved Norsk institutt for kulturminneforskning, Mille Stein. På andre dag av den nasjonale kirkekonferansen i Narvik tok hun for seg bevaring av kunst og inventar. For om det står dårlig til med mange kirkebygg, er ikke tilstanden særlig mer oppløftende innenfor veggene. MENNESKESKAPT De fleste skader på kunst og inventar er menneskeskapte på grunn av mangel på kunnskap om håndtering og miljøets innvirkning, kunne hun fortelle på konferansen, og hadde flere skrekkens eksempler å vise til. Blant annet en 300 år gammel døpefont som sprakk da den skulle flyttes. Den opprettelige skaden skjedde fordi rutiner ikke ble fulgt. Et annet eksempel var utsmykningen på en prekestol som vendte mot syd. Maleriet var blitt nesten utvisket fordi det ikke var hengt opp gardiner i det sydvendte vinduet i kirken for å beskytte mot sollyset. Dagslys, temperatur og fuktighet er faktorer som det må tas hensyn til om man vil bevare kirkens indre. I gamle kirker med ikke allverdens belysning, ikke for varmt og med rett fuktighet, holder inventar og kirkekunst seg fantastisk bra. Selv om kirkens indre har best av mørke og kjølighet, betyr det ikke at vi som vil ta vare på dette ønsker å låse døra og kaste nøkkelen. I stedet handler det om å konsentrere innsatsen om å skape det riktige innemiljø og lære opp de som har ansvaret for kirkene til å kunne håndtere denne utfordringen. KOMPETANSE Veien å gå er blant annet å øke den lokale kompetansen. Vi må se til at kirketjenerne får lære hvilke faktorer det må tas hensyn til. Det vil være et alfa og omega for bevaring. Det er nemlig kirketjeneren som kjenner kirken best, og det å utvide deres utdanning vil være et viktig skritt i retning av bedre å få tatt vare på kirkenes kulturskatter, mener Mille Stein. Svært mye av kirkekunsten er skapt under andre komfortforhold enn det som gjelder for dagens mennesker. I dag krever mange at det er varmt og lyst i kirkerommet, men Mille Stein mener man bør være forsiktig med å gå for langt med å øke komforten. Det kan føre til ubotelige skader på kirkerommet og det som er der. I betraktning av at våre forfedre tåle en hardt benk og ikke for mye komfort, bør vi som lever i dag også kunne utholde litt. Det er ikke så mange timer av gangen man sitter i en kirke, og i den gode hensikts tjeneste bør man for eksempel kunne kompromisse mellom behovene ja, akseptere noen ulemper for å ta vare på kunst og inventar i kirkene, mener Mille Stein. På kirkekonferansen ga hun ellers klart uttrykk for skuffelse over at en rekke departementer som på sitt vis har ansvaret for å ta vare på og bevare den kulturskatt kirkene er, glimret med sitt fravær. Det minnet om ansvarsfraskrivelse. CARL NÆSJE Tlf TÅLE LITT: Kirkegjengere bør kunne tåle litt, for eksempel ikke optimale komfortbehov, slik at man får tatt vare på kunst og inventar i kirkene, mener malerikonservator Mille Stein. (Foto: Carl Næsje). Gratis og uforpliktende befaring DIABETES Frydenlund Apotek: Mandag 3. mai kl Svaneapoteket: Mandag 3. mai kl Kristian Jensen fra Roche er til stede for å demonstrere blodsukkerapparatene Accu-Chek. Du får også generell informasjon og retningslinjer for blodsukkermåling. Kan insulinpumpe være noe for deg? Velkommen til diabetesdagen! * Representant fra Norges diabetesforening avd. Narvik tilstede. Tilbudspris for deg med diabetes komplett sett: kr. 75,-/49,- eller kr. 0,- ved innbytte av gammelt apparat! Ingen bindingstid 3 ukers angrefrist etter montering Ketil Jernbaneverket Region Nord Ofotbanen Boligalarm Frydenlund Apotek Domus-senteret, Frydenlundgt 15 Tlf Fax FARE Det er forbudt og livsfarlig å gå i eller langs jernbanesporet Det er livsfarlig å berøre kontaktledninger med fester ( volt.) Tog kan komme når som helst og trenger lang strekning for å stoppe

8 2 Torsdag 29. april 2004 Fremover TØRRKOKT MAT En tørrkokt kjele forårsaket en brannutrykning til et bolighus i Kirkegata i Narvik klokken natt til onsdag. Brannvesenet fikk raskt kontroll over situasjonen, og sørget for å lufte ut røyken. Politiet vil etterforske saken. BRANN- ØVELSE Det var onsdag brann- og redningsøvelse i Framneslia. Det var personellet på 110- sentralen i Narvik som hadde øvelsen. SYKLISTER SKADES OFTE En syklist må regne med to sykehusopphold i løpet av livet på grunn av trafikkulykker. Risikoen for å bli skadd er minst for bilpassasjerer. Generalsekretær Trond Berget i Syklistenes landsforening lar seg ikke avskrekke av de nye beregningene fra Transportøkonomisk institutt (TØI). Sykling har god pedagogisk effekt. Kom deg ut på sykkel så tidlig som mulig, oppfordrer han gjennom Dagsavisen. (ANB) Somler med selvangivelsen Rådgiver Per Storlien og de andre på Ofoten ligningskontor er en smule bekymret for tiden. Årsaken er at folk er tregere enn vanlig med å levere selvangivelsen. 30. april er fristen for å levere selvangivelsen, for den som måtte være i tvil. Onsdag hadde færre en beregnet levert selvangivelsen. Det samme opplever også de andre ligningskontorene i Nordland. HEKTISK Er det finværet som gjør folk tregere enn vanlig? Det kan hende det er for fint vær, men sen innlevering kan føre til at skatteoppgjøret ikke kommer i juni, advarer Storlien. Mai-måned er hektisk for de ansatte på ligningskontoret, og mange rød-dager gjør det ekstra hektisk. Hvis ikke folk leverer raskt kan det bli vanskelig å få alt ferdig til sommeren, erkjenner han. ELEKTRONISK Han oppfordrer folk til å lever elektronisk, det betyr via telefon, internett eller sms. Da er sjansen for å få skatte-pengene i juni størst. Pr. i går hadde av de cirka personene som skal levere selvangivelsen i Ofoten levert elektronisk. I fjor leverte 30 prosent av oss selvangivelsen på denne måten, og målet i år er en økning. E-verkene klarer å få folk til å levere strømmen per telefon. Dette er like enkelt, sier han. Storlien påpeker også at de fleste som leverer på papir har få eller ingen endringer, og at det derfor ikke er noe i veien for å levere elektronisk. ANN-KRISTIN HANSSEN Tlf Staten gir ikke penger til vedlikehold av kirker FÆRRE FORLATER KIRKEN Ikke siden 1969 har så få nordmenn valgt å melde seg ut av statskirken. Stadig står dåp, konfirmasjon og kirkelig begravelse sterkt i det norske folk. Onsdag presenterte Den norske kirke tall for fjoråret. De viser at nordmenn valgte å melde seg ut av statskirken. Ikke siden 1969 har dette tallet vært lavere. En av fire av de som melder seg ut av statskirken går over til andre kirkesamfunn, viser tallene som ble presentert onsdag. Samtidig fikk Den norske kirke 856 nye medlemmer. Siden 1950 har nordmenn forlatt statskirken. Jeg tror at mange opplever et nært møte med sin kirke gjennom deltakelse ved kirkelige handlinger i glede og sorg, og at dette er med på å bekrefte tilhørigheten til kirken, sier Kirkerådets direktør Erling J. Pettersen. (ANB) VURDERER SVENSKE FLY Arbeiderpartiet tar til orde for å vurdere kjøp av det svenske jagerflyet Jas Gripen og bryte samarbeidet med amerikanske Lockheed Martin. Norske myndigheter ble lovet lukrative kontrakter til industrien da de gikk inn med mange tiltalls millioner kroner til utviklingssamarbeidet av Lockheed Martins nye jagerfly, Joint Strike Fighter. Dagens F-16 skal byttes ut og det amerikanske selskapet vant kampen om norske millioner framfor Eurofighter. Kontrakten er samlet verdt flere tiltalls milliarder kroner, ifølge NRK. Men oppdragene til norsk industri har uteblitt, til tross for løfter om det motsatte, og nå tar Arbeiderpartiets Marit Nybakk til orde for å bryte samarbeidet og vurdere svenske Jas Gripen isteden. Det blir i så fall første gang Norge kjøper jagerfly av et land som ikke er medlem av NATO. I GANG: Den nasjonale kirkekonferansen i Narvik er i full gang. Kirkeverge Tor Akselsen i Narvik kunne ønske statssekretær Berit Gjerløw i Kultur- og kirkedepartementet velkommen til den tre dager lange konferansen som setter fokuset på forfallet av den kulturskatt kirkene er. (Foto: Carl Næsje) Kommunene må fortsatt belage seg på at de har ansvaret for kirkebyggene, og sørge for at disse ikke forfaller. Det var signalet fra statssekretær Berit Gjerløw i Kulturog kirkedepartementet da den nasjonale kirkekonferansen startet i Narvik i går. I tre dager skal forvaltning, drift og vedlikehold av Norges mer enn kirker diskuteres av beslutningstakere som har ansvar for kirkebyggene. Konferansen er kommet i stand på initiativ fra Narvik kirkelige fellesråd, og har til hensikt å sette fokus på det store forfallet kirkene er utsatt for på grunn av for lite penger til vedlikehold. ENORMT BEHOV Kirkene er en av Norges største kulturskatter, og mange etterlyser nå et statlig engasjement for å ta vare på de uerstattelige verdiene. Statssekretær Berit Gjerløw var en av innlederne på konferansen, og hun slo fast et det var et enormt behov for opprustning og vedlikehold av kirkebygg. Det har fra riksantikvaren vært antydet et beløp på 3,6 milliarder kroner. Men tross et stadig større behov for å få gjort noe, var ikke Gjerløw enig i at kirkene som kulturskatt var i fritt fall. Folk er ikke likegyldige til hva som skjer med kirkene, det er noe de ønsker å ta vare på, sa Gjerløw. I dag er det kommunene som har ansvaret for vedlikeholdet av kirkebyggene, og med stadig trangere kommuneøkonomi er kirkene ofte blitt salderingspost når pengene skal fordeles. Men det er ikke kirkene alene om, når det må prioriteres, sa Gjerløw som mente at når kommunene etterhvert fikk bedre økonomi, ville det også bedre situasjonen for kirkene. Det er ikke noe som tyder på at det økonomiske ansvaret for kirkene vil bli flyttet fra kommunene. Dette har vært vurdert grundig, fortalte Gjerløw den over 150 personer store forsamlingen på konferansen. HAR ET ANSVAR Hun var imidlertid enig i at staten har et ansvar for den store kulturskatten som kirkene representerer, noe som ble ivaretatt på flere måter, blant annet av Riksantikvaren. Mange har etterlyst penger til kirkevedlikehold fra Opplysningsvesenets fond. Det er jeg ikke uenig i. Men fondets avkastning er ikke stort nok. I dag går denne avkastning til vedlikehold av prestegårdene, skal det brukes mer må det tas fra grunnkapitalen og det blir ikke riktig. På spørsmål fra Alf B Jørgensen, nestleder i Narvik kirkelige fellesråd, om det har vært vurdert en kirkevedlikeholdpakke på linje med det skolene fikk med rentefrie lån, svarte Berit Gjerløw: Ja, dette har vært tenkt og vurdert. Men om det vil komme et forslag om en slik pakke fra regjeringen, ga hun ingen signaler på. Berit Gjerløw var imidlertid tydelig når det gjaldt de siste dagers debatt om at det var for mange kirker her i landet, og at noen burde rives. Det finnes ingen plan om noe slikt på statlig hold. Selvsagt, om en menighet vil legge ned en kirke eller rive den, forholder vi oss til det. Men det finnes ikke noe initiativ fra regjeringen eller statlig hold som går ut på å fjerne kirker, sa Berit Gjerløw. CARL NÆSJE Tlf

9 Vårt Land interaktiv Side 1 av Lukk vinduet Biskop vurderer å rive kirker Det kan være bedre å satse på en kirke og heller legge ned eller rive andre kirker, sier Bjørgvinbiskop Ole D. Hagesæther. I utgangspunktet vil han ta vare på kirkene, men han mener det er nødvendig å se på kirkenes plassering. Noen er plassert der det ikke lenger er folk Andre steder ligger det mange på en smal liten flekk. Vi kan tenke oss at vi må si: «Takk Gud for tjenesten kirken har gjort. Nå må vi videre». Hagesæther vil ikke peke ut hvilke kirker han ser for seg kan legges ned eller rives. Små skritt. Det skal vi snakke med menighetene om. Slike forslag vil skape forskrekkelse, for folk er sterkt knyttet til kirkene. Derfor skal vi sørge for at vi skal ta små skritt. Hvordan vil du bruke pengene man kan spare? Til at mennesker skal møte Jesus, sier biskopen og trekker frem barne- og ungdomsarbeid. Hagesæther mener at staten «må ta et helt annet ansvar for» middelalderkirker og andre verneverdige kirker. I dag har kommunene ansvaret for de aller fleste kirkene. (Vårt Land, Bergen)

10 Åpner for å rive kirker Side 1 av Kultur- og kirkedepartementet: Åpner for å rive kirker Kirkene er for mange og dyre, mener Kultur- og kirkedepartementet. Nå kan flere gudshus bli revet på grunn av for høye vedlikeholdsutgifter. KURT-JOHNNY OLSEN Står om enn... Totalt er det 1620 kirker i Norge i dag. For første gang siden 1800-tallet står vi foran en situasjon hvor kirker rundt om i landet kan komme til å bli revet eller flyttet. Ekspedisjonssjef Ole Herman Fisknes i Kultur- og kirkedepartementet sier det like ut: - Vi er i en nokså fortvilet situasjon med altfor mange kirker. LES OGSÅ - Kirkene må tenke radikalt Fisknes får full støtte fra Ådne Berge, leder for Kirkerådets reformgruppe: - Hvis utfordringen er at noen av landets kirkebygninger er så kostbare å drive at de tar ressurser fra andre, må vi foreta oss noe. For Kirkerådet er det på høy tid å ta et tak for å bedre vedlikeholdet av landets kirker. Ti milliarder I virkeligheten står landets kommuner, som i hovedsak har ansvar for vedlikeholdet av kirkene overfor en kjempeutfordring. Enkelte antyder et vedlikeholdsbehov på seks milliarder kroner, andre mener prislappen vil nærme seg ti milliarder kroner. Onsdag innledes en nasjonal konferanse om forvaltning, drift og vedlikehold av norske kirker på Høgskolen i Narvik. Den arrangeres av Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon (KA) i samarbeide med Høgskolen i Narvik og Narvik kirkelige fellesråd. Ådne Berge håper at ekspertene som deltar på konferansen, vil fremskaffe både en samlet oversikt over den tekniske standard på landets kirkebygg og hva det vil koste å bringe dem i teknisk og funksjonell stand. - Vi vet at etterslepet er betydelig, og at prislappen vil være betydelig høyere enn seks milliarder kroner, opplyser Berge. Hva er så den videre strategi? Kan det for eksempel bli snakk om å rive kirker i distrikter hvor det ikke bor mennesker? - Ja, svarer Ådne Berge, en slik debatt er det på høy tid å ta. Og skal vi først i gang med en slik debatt, kan vi ikke bare rette søkelyset mot distriktene, hvor det ikke lenger bor folk. Vi må også vurdere om det er riktig å opprettholde sentrumskirker hvor Kirken ikke lenger har medlemmer. - Hvilke kirker og hvor mange er i faresonen? - Vi må ikke starte med konklusjonen. Først får vi bringe klarhet i hvor skoen trykker. Og det håper jeg konferansen i Narvik vil gi svar på, sier Berge. Ole Herman Fisknes er opptatt av å avdramatisere saken: - Selv om rivning av kirker ikke har vært vanlig i nyere tid, er fenomenet ikke nytt. Fra 1725 fant det store kirkesalget sted. Mange kirker kom på private hender, og et omfattende forfall startet. I 1818 kom saken opp i Stortinget, en lov ble vedtatt i 1851 og kirkene ble kjøpt tilbake igjen. Men i hovedsak ble de revet og erstattet med nye. I 1920-årene ble Johanneskirken i Oslo revet, senere har noe tilsvarende knapt skjedd. Tiden må være moden til å foreta seg noe. I det minste må man da kunne vurdere å flytte kirker til steder hvor folk bor, sier ekspedisjonssjef Ole Herman Fisknes. Dette er en artikkel fra Oppdatert: 25. april 2004 kl.00:01 Adressen til denne artikkelen er: Innholdet i Aftenposten, Aftenposten.no og Oslopuls.no er beskyttet etter lov om opphavsrett til åndsverk. Kopiering og utskrift til annet enn privat bruk er ikke tillatt uten avtale med Aftenposten. Vilkår for publisering finner du på

11 NRK.no - utskriftsvennlig Side 1 av Artikkelen er hentet fra Vil selge altertavler og rive kirker Agderbiskop Olav Skjevesland - ikke avvisende. Prest Gunnar Thelin kaster nå en brannfakkel inn i debatten om fornyelse av Den norske kirke. Han vil nemlig bytte ut gamle altertavler og rive enkelte gamle kirker. Publisert :15 - Oppdatert :40 Thelin, som har bred kirkelig bakgrunn og er medlem av Arendal kirkelige fellesråd, mener kirken må fornye seg. Inspirert av billedkunstner Thelin har blitt inspirert av billedkunster Eva Berges abstrakte malerier som denne påskeen er utstilt i Grimstad kirke. Thelin, som er kirkerådets leder for reformarbeid i kirken, vil ha mer av det samme. Han mener altertavlene bør skiftes ut med jevne mellomrom, eventuelt la dem følge kirkeåret. -Ta dem ned og selv dem Det er ingen grunn til å la 500 år gamle kirketavler henge i fred, sier den tidligere generalsekretæren i Den norske kirkes presteforening. Han sier til Agderposten: -Ta dem ned og selg dem. Og Thelin gir seg ikke med det. Han er også åpen for å rive noen av dagens kirkebygg. Dette er bedre enn å la de gamle byggene forfalle, mener han. Så spørs det hvor lang kirken er rede til å følge sin egen reformleder. Biskopen ikke avvisende Agder-biskop Olav Skjevesland vil ikke avvise utspillet fra prest Gunnar Thelin om å rive gamle kirker som ikke holdes vedlike. Thelin, som bor på Hisøy, leder arbeidet med å reformere Den norske kirke. Skjevesland sier rivningsforslaget er svært følsomt. Opphavsrett NRK 2004

12 Vil frede utsatte kirker Side 1 av Vil frede utsatte kirker - Vi kan ikke sitte stille og se på at kirker rives. Da må vi frede dem i stedet, varsler riksantikvar Nils Marstein. OLA HENMO Ikke akseptabelt. Som Aftenposten skrev i går, får skyhøye vedlikeholdskostnader Kultur- og kirkedepartementet til å vurdere riving av kirker. I tilfelle en elendig løsning på et stort problem, mener riksantikvaren. Norske slaver i barbarisk handel Åpner for å rive kirker Det positive er at man endelig innser at det faktisk koster penger å holde ting ved like. Men fordi man har sett bort fra det i mange, mange år, er etterslepet blitt enormt. Nå - Kirkene må tenke radikalt må vi vise vilje til å betale dyrt for våre unnlatelsessynder. Vi må ta et felles ansvar for å sikre kulturarven for fremtiden. Alternativet - å fjerne kirker vi egentlig har dårlig samvittighet for å ha latt forfalle - er uakseptabelt, sier Marstein. Viktig arkitekturarv Han påpeker at kirkene har helt spesiell antikvarisk betydning i Norge. - De var gjennom århundrer de eneste offentlige bygningene som ble reist. Alt annet ble oppført i Stockholm eller København. Derfor er kirkene blant de aller viktigste bidragene til norsk arkitekturarv. Og derfor har vi fått et såkalt kirkerundskriv som regulerer bruk av og tiltak i alle kirker som er bygget før 1850, forteller han. Norge har i dag 1620 kirker. 220 av dem er fredet, deriblant 170 steinkirker og 28 stavkirker. 760 er erklært verneverdige, de aller fleste av dem fordi de ble oppført før Men hvis denne situasjonen tilspisser seg, må vi frede de kirkene det er viktig å bevare. Det vil inkludere store deler av de 760, sier Marstein. Angrer tidligere riving Han minner om at vi har revet kirker før, men angret bittert etterpå. - På 1800-tallet ble det revet over 100 stavkirker. Det beklager vi sterkt i dag. At mange av landets kirker knapt er i bruk, er heller ikke nødvendigvis noe argument for riving. - De kan likevel bety enormt i lokalmiljøet. Kirkene spiller en rolle som går langt ut over det å være et gudshus. Det merket vi på reaksjonene i forbindelse med kirkebrannene på 90-tallet. I tillegg er det ofte slik at kirker på steder med lite befolkningspress, er holdt ekstra godt i hevd. Alternativ bruk Marstein er imidlertid åpen for å bruke kirkebygg til andre aktiviteter. LES OGSÅ Åpen for å rive kirker som ikke brukes Så fremt denne bruken ikke forringer den antikvariske verdien. En stavkrike bør nok heller brukes som museum enn som barnehage.

Fikk uttelling. Kvitsøy FrP stilte liste for første gang. Fikk 17 prosent og varaordførerposten. Side 18

Fikk uttelling. Kvitsøy FrP stilte liste for første gang. Fikk 17 prosent og varaordførerposten. Side 18 Bergen fortsatt blått Side 4 Fikk uttelling Kvitsøy FrP stilte liste for første gang. Fikk 17 prosent og varaordførerposten. Side 18 Elektrosjokk Justispolitiker Åse Michaelsen (FrP) vil gi politiet elektrosjokkpistoler

Detaljer

Formueskatten. Siv Jensen tror ingenting på LOs Roar Flåthens utspill om å justere formueskatten. Side 5. Tamt og usosialt

Formueskatten. Siv Jensen tror ingenting på LOs Roar Flåthens utspill om å justere formueskatten. Side 5. Tamt og usosialt FpU vil doble BSU Boligsparing for ungdom må styrkes sier FpU og får støtte fra moderpartiet. Side 9 Formueskatten Siv Jensen tror ingenting på LOs Roar Flåthens utspill om å justere formueskatten. Side

Detaljer

7NR. Hoksrud. funderer fortsatt. Taxi ut å sykle. Vær stolt! Side 4-11 NOVEMBER 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND.

7NR. Hoksrud. funderer fortsatt. Taxi ut å sykle. Vær stolt! Side 4-11 NOVEMBER 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND. 7NR NOVEMBER 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND Hoksrud Taxi ut å sykle side 16 funderer fortsatt Side 4-11 Vær stolt! side 9 2 < TAXI 7-2014 TAXI 7-2014 > 3 Fagkonferansen avholdt

Detaljer

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet 694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, Møte fredag den 9. desember kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 25): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Veier i rekordfart. Til AfrikA. Spesiell ferie. Skremmende. Fremskritt mener Side 2. Følg med på www.frp.no for generelle oppdateringer

Veier i rekordfart. Til AfrikA. Spesiell ferie. Skremmende. Fremskritt mener Side 2. Følg med på www.frp.no for generelle oppdateringer Spesiell ferie Morten Ø. Johansen har feriert hos politiet denne sommeren. Side 10 og 11 Skremmende Norsksomaliske Kadra Yusuf tar et oppgjør med somaliere som misbruker velferdssystemet. Side 4 Til AfrikA

Detaljer

Se også følgende WEB-sider. Universitetet i Nord-Norge

Se også følgende WEB-sider. Universitetet i Nord-Norge Universitetet i Nord-Norge Utskrift: 26.01.2008 Ikke uventet foreslår Stjernø-utvalget at høyere utdanning i Nord-Norge organiserer seg under en felles paraply, Universitetet i Nord-Norge (UiNN). Tiden

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

NR. 4:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Kampfly inn for landing side 12 Landsmøtet 2010 side 18 DRØMMEKVINNEN. Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1

NR. 4:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Kampfly inn for landing side 12 Landsmøtet 2010 side 18 DRØMMEKVINNEN. Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 NR. 4:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Kampfly inn for landing side 12 Landsmøtet 2010 side 18 DRØMMEKVINNEN Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 GRÜNDERSKAP OG INTEGRERING Gründere skal slippe å drukne

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen.

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. 46 mill. i pluss Side 20 Bare et spill Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. Side 12 Imponert Carl I.

Detaljer

5Nr. Velkommen til landsmøte! side 16-17-22. Offensiv mot pirater side 4-5. Løse påstander side 8-9-10. august 2013

5Nr. Velkommen til landsmøte! side 16-17-22. Offensiv mot pirater side 4-5. Løse påstander side 8-9-10. august 2013 5Nr august 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Offensiv mot pirater side 4-5 Velkommen til landsmøte! side 16-17-22 Løse påstander side 8-9-10 2 < TAXI 5-2013 Ditt komplette kontor

Detaljer

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2 Rydder opp Etter nærmere 80 år med sosialistisk styre av Fredrikstad, rydder FrP opp. Side 6 Grensesprengende Les om FrP-politiker Grethe Fure som har gått over Nordkalotten sammen med Lars Monsen. Side

Detaljer

Advarer Statoil. mot flytting av jobber sørover. Jubler for snøen

Advarer Statoil. mot flytting av jobber sørover. Jubler for snøen i dag onsdag torsdag -5-1 +1 Grunnlagt 1887 Uke 6 - Nr. 33-123. årgang TIRSDAG Levedyktig idrettsstudium I sitt tredje år som eget fag har toppidrettsstudiumet på Heggen vist seg livskraftig, mener rektor

Detaljer

Historisk halvår på Stortinget. Parlamentarisk leder Harald T. Nesvik oppsummerer. Side 12

Historisk halvår på Stortinget. Parlamentarisk leder Harald T. Nesvik oppsummerer. Side 12 Finnmark FrP farget Alta blått Kombinerte rådsmøte med verveaksjon. Side 14 Historisk halvår på Stortinget Parlamentarisk leder Harald T. Nesvik oppsummerer. Side 12 Takket FrP med kake En olympisk mester

Detaljer

Gud, du må hjelpe meg jeg er så nervøs

Gud, du må hjelpe meg jeg er så nervøs Din sannhet hjelper meg. Gud, du må hjelpe meg jeg er så nervøs Fanden er løs så jeg setter min lit til deg Du har jo sagt at alt er deg underlagt Du passer på meg uansett hva som skjer når jeg ber Så

Detaljer

BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. God sommer! Venstre Om nr. 3/2006

BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. God sommer! Venstre Om nr. 3/2006 Helen Bjørnøy: Ønsker tøff miljøbevegelse Karin Andersen: Kamp mot fattigdom Bremer Mærli: Iran med uran Side 3 Side 5 Side 6 7 Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti Foto: Hilde Maisey God sommer!

Detaljer

66 14. okt. Trontaledebatt 1998

66 14. okt. Trontaledebatt 1998 66 14. okt. Trontaledebatt 1998 Møte onsdag den 14. oktober kl. 10 President: K irsti Kolle Grøndahl Dagsorden (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 143. Storting ved dets åpning og melding om

Detaljer

VÆRØYPOSTEN Våren 2015

VÆRØYPOSTEN Våren 2015 VÆRØYPOSTEN Våren 2015 Utgiver Værøy kommune www.varoy.kommune.no Redaktør Erling Skarv Johansen Mail:erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no Tlf. 48199927/75420608 Kto.nr for abonnement(150/året): 4662.70.40849

Detaljer

«Boligminister» Åslaug Haga s. 6 Møtet med nye beboere s. 12

«Boligminister» Åslaug Haga s. 6 Møtet med nye beboere s. 12 1 Norske Boligbyggelags Landsforbund April 2006, årgang 44 Boligsak og samvirke Framtidsboliger i Fredrikstad «Boligminister» Åslaug Haga s. 6 Møtet med nye beboere s. 12 aktuelt Foto: Alf Börjesson 12006

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012 // TEma Familien Grieg om lederskap i en familiebedrift Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass Frank Mohn fra sjef i Asia til konsernsjef i Norge Kristin Skogen

Detaljer

Magasinet. Februar 2013

Magasinet. Februar 2013 Magasinet Februar 2013 01 Skraper kassen Økt lønn og pensjoner. Høyere lån og flere innbyggere. Og stigende renter. Kommunene har noen økonomiske utfordringer foran seg viser en undersøkelse gjennomført

Detaljer

KAMPEN GIR IKKE OPP. Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende eldreomsorg SIDE 30. Sykehjemsstreiken: SIDE 8 13. www.fagbladet.no

KAMPEN GIR IKKE OPP. Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende eldreomsorg SIDE 30. Sykehjemsstreiken: SIDE 8 13. www.fagbladet.no Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Sykehjemsstreiken: GIR IKKE OPP KAMPEN SIDE 8 13 Nr. 10-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende

Detaljer

Vil feire Prøysen. Lørdag 23. juni 2012. Nr. 11. 38. årgang

Vil feire Prøysen. Lørdag 23. juni 2012. Nr. 11. 38. årgang FrPs sentralstyre har lagt opp til en spennende og omfattende konferansehøst. Les mer om hva du bør delta på denne høsten. Side 8 og 9 Vil feire Prøysen Stortingsrepresentantene Ib Thomsen og Per Roar

Detaljer

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet Helse, velferd og omsorg En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå Nr. 2/2011 - årgang 6 ne r e gj r g nå e m ed r! a T m gå du i vindusposten

Detaljer

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d 17. des. Muntlig spørretime 1617 Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d D a g s o r d e n (nr. 34): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime S a

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

POLITIKRISEN. utfallet av. Mens regjeringen vil utdanne flere politifolk, sender Nordmøre og Romsdal politidistrikt ansatte ut i arbeidsløshet.

POLITIKRISEN. utfallet av. Mens regjeringen vil utdanne flere politifolk, sender Nordmøre og Romsdal politidistrikt ansatte ut i arbeidsløshet. Skryter av arbeidsgiver og kollegaer Side 26-27-28-29 Skjelt ut for åpen rettssal Side 20-21 Min svarteste dag i politiet Side 30-31-32-33 13.03.2009 løssalg kr 55,- Nr 03 utfallet av POLITIKRISEN Mens

Detaljer