Norske kirkebygg hva sier pressen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norske kirkebygg hva sier pressen?"

Transkript

1 Norske kirkebygg hva sier pressen? Du finner elektronisk versjon av dette på

2

3 Høgskolen i Narvik - hovedside Side 1 av English Søk i HiNs nettsider Søk Studietilbud Student ved HiN Om HiN Bibliotek FoU Internasjonalisering Matte3 sommerkurs Opptak / restetorg, fortsatt ledige plasser! It's:learning / Intranett Studentparlamentet i Narvik (SPIN) "Teknopien!" Studentsamskipnaden (SSIN) Nasjonalt småsamfunnssenter Hovedside Neste Norske kirkebygg må noen rives? Har vi råd til å drifte og vedlikeholde 1700 kirkebygg i Norge, eller må noen nedlegges for å kunne drifte og vedlikeholde noen få sentrale kirkebygg? Kan det gå så langt at det kan bli aktuelt å rive kirker i distrikt hvor det bor få mennesker... Av: Sidsel Kruuse-Meyer Hvordan tar vi som nasjon i det hele tatt vare på mange av våre vakre kirkebygg, vårt "arvegull", som kan Kristi oppstandelses kirke i St. Petersburg. være mer enn 900 år gamle? I følge 1.amanuensis Erling Reinslett ved Institutt for bygg, drift og konstruksjon vil disse og flere andre problemstillinger bli tatt opp i sin fulle bredde under den store nasjonale konferansen Kirkebygg i fritt forfall som avvikles på HiN i perioden april. 165 personer fra hele Norge og noen fra Sverige har meldt seg på konferansen som avsluttes med paneldebatt på fredag 30.4 Følgende prominente personer deltar i panelet: Kalender * Firmapresentasjo * Årsmøte - Studentparlament * Kulturarv i fritt forfall Hele kalende Nyhetsarkiv * Aktivt forskningsmiljø v Høgskolen i Narv * Former fremtiden * HIN-studenter til månen? * HiN går i bresjen småsamfunnene * Studentene hedre ildsjeler Høgskolen i Narvik Lodve Langes gate 2 Postboks Narvik Tlf: Fax: E-post Høgskolen i Narvik Alta filial Follumsvei Alta Tlf: Fax: Finn Wagle - Biskop i Nidaros Rolf Reikvam (SV) - Leder av Stortingets kirke og undervisningskomité Jan Sahl (KrF) - Stortingsrepresentant Rune Skjælåen (SP) - Stortingsrepresentant Ådne Berge - Kirkerådsrepresentant Astrid Bjørgaas - Leder av Nordland fylkesting kulturkomité Ole Hermann Fisknes - Ekspedisjonssjef Eva M Nielsen (AP) - Kirkepolitisktalsmann Jan O Olsen (H) - Medlem av Kirke og undervisningskomitéen Egil K. Sundby - Direktør i Opplysningsvesenets Fond De som ønsker å delta på deler av konferansen er hjertelig velkommen det er ennå plass til 100 stk i auditorium 1. Utskriftsvennlig program og forelesningsnotat finner du her * Bygg-ingeniører ved HiN gis profesjonell innføring i bruk av dataverktøy * Høgskolerangerin fullstendig på villspor * IT Masterstudium med større vekt p prosjektarbeid i samarbeid med d lokale næringsliv ledelse og innovasjon * Vil du se og lære mer om mulighetene PCprogramvare gir t

4 Vårt Land interaktiv Side 1 av Lukk vinduet Sier nei til å rive kirkene Biskop Finn Wagle sluttet seg til appellen om å styrke offentlig økonomi. Ådne Berge mener kulturarv-konferansen krisemaksimert kirkeforfallet. Begge deltok sammen med Rolf Reikvam (SV) i paneldebatt på konferansen. (Foto: Jan Arild Holbek) Større bilde Stortingspolitkerne vil ikke høre tale om rivning av kirker. De vil heller at staten skal overta ansvaret for mer enn 200 middelalderkirker og vernede kirker. Diskutér: Rive eller bevare? Jan Arild Holbek, Narvik Så godt som hele bredden av Stortingets kirkepolitikere tar også til orde for en statlig «kirkepakke». Det innebærer at staten tilbyr kommunene gunstige lån slik at de kan ta et krafttak for å bøte på vedlikeholdsetterslepet på kirkebygg rundt i landet. Dette kom fram i den avsluttende paneldebatten på kirkebyggkonferansen «Kulturarv i fritt forfall» i Narvik før helgen. Tidsskille. Vi har omtalt dette som en tidsskillekonferanse, og nå har vi hørt entydige politikere si at staten må ta økonomisk ansvar for middelalderkirker og vernede kirker, sier administrerende direktør Frank Grimstad i Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon etter at sentrale kirkepolitikere viste massiv velvilje for kirkekravene om nye grep for å redde kirkearven. Jan Olav Olsen (H) konstaterte at det er «dokumentert et etterslep som har bygd seg opp over utrolig mange tiår». Det er illusorisk å tenke seg at kommunene skal klare å ta igjen hele dette enorme etterslepet. Jeg tror det er nødvendig at staten går inn og tar kirker bygd før 1850 som et nasjonalt ansvar, sa Olsen. Vi har en kjempediger utfordring i forhold til kirkebyggene. De fredede kirkene må være et statlig ansvar, fastslo leder Rolf Reikvam (SV) i Stortingets kirkekomité. Dugnad. Jan Sahl (KrF) sa at staten har et spesielt ansvar for kirkene som er kommet med på listen over verneverdige kirker. KrF er opptatt av å få til en finansieringsordning med dugnad og spleiselag for kirkebyggene, mente han. Jeg er enig i at vi må lage en dugnad for kirkene. Og staten må stille opp, understreket Eva Nielsen (Ap). Senterpartiets mann, Rune Skjælaaen, gledet seg over at hele politikerpanelet nå stiller seg bak forslaget som Sp i fjor fremmet i Stortinget om innføring av en låneordning for kirkebygg. Tvil. Selv om debatten viste velvilje for å ta tak i de mange og kostnadskrevende utfordringene innen kirkevedlikeholdet, etterlot de folkevalgte seg atskillig tvil om hvor mange kirker de egentlig mener at staten skal ha økonomisk ansvar for, hvor omfattende dette ansvaret skal være og når utsagn i en kirkelig paneldebatt eventuelt kan følges opp gjennom forpliktende politiske vedtak. Det var også forvirring om innholdet i begrepene som politikerne brukte. Middelalderkirkene utgjør totalt under 200, mens det per i dag er 215 fredede kirker. I tillegg kommer 287 kirker bygd før 1850 som Riksantikvaren har gjort «verneverdige» pluss 463 senere bygde kirker som Riksantikvaren har listeført og karakterisert som verneverdige.

5 Vårt Land interaktiv Side 2 av 2 Offentlig sektor. Reikvam fra SV var den som tydeligst advarte mot å tro på for store under når det kommer til budsjettsaker: Mye av situasjonen vi er kommet i når det gjelder tilstanden for kirkebyggene skyldes nedbyggingen av den offentlige sektoren. Det viktigste nå er derfor at vi er villige til å bruke mer penger i offentlig sektor, sa Reikvam.

6 2 Mandag 3. mai 2004 Fremover Enige om kirke-innsats BØNNHØRT: Kirkemøtet i Narvik satte fokus på forfallet av kirkene som kulturskatt. Nå er det enighet om at noe bør gjøres. Det svaret kom fra stortingspolitikerene i panelet da det i går var avsluttende debatt. Fra venstre Den norske kirkes primas, biskop Finn Vagle i Nidaros, Odne Berge fra Kirkerådet, Rolf Reikvam (SV), Astrid Bjørgås, Nordland fylkeskommune, Rune Skjælaaen (Sp) og Jan Sahl (KrF). Det ligger så langt ikke ei eneste krone på bordet, men det vil komme. For nå sier politikere i Stortingets kirke- og undervisningskomite: Noe må gjøres for å stoppe forfallet av landets kirker. På siste dag av den nasjonale konferansen om forvaltning, drift og vedlikehold og utviklingen av kirkene i Norge, fikk de som sto bak arrangementet i Narvik det de hadde håpet på, nemlig et klart svar fra en rekke stortingsrepresentanter om at forfallet av denne kulturarven skal stanses. HARDT ARBEID Vi hadde ikke ventet penger her og nå. Det er mye hardt arbeid som gjenstår før det kommer bevilgninger. Men vi har oppnådd å få satt fokus på tilstanden ved kirkene, og vi har fått igang en prosess som forhåpentligvis snart vil føre til konkrete resultater, sier kirkeverge i Narvik, Tor Akselsen. Han kunne smile bredt etter en tre dager lang konferanse som bare har fått skryt for sitt innhold. STATEN MÅ TA ANSVAR På avslutningsdagen var det trommet sammen et panel med blant andre Den norske kirkes primas, biskop Finn Vagle i Nidaros, stortingspolitikerne Rolf Reikvam (SV), Jan O Olsen (H), Jan Sahl (KrF), Rune Skjælaaen (Sp), Eva Nielsen (Ap) - fire av disse medlemmer av kirke- og undervisningskomiteen, Astrid Bjørgås fra Nordland fylkeskommune og Odne Berge fra Kirkerådet. Svaret fra politikerne var entydig kirkevedlikholdet må det gjøres noe med, og staten må inn og ta et større ansvar. Hvordan pengene skal komme til å ta vare på kirkene, skal imidlertid diskuteres nøyere. Det kan dreie seg om blant annet rentefrie lån. Men samtidig er det klart at kommunene fortsatt vil ha et hovedansvar for kirkebyggene. Spesielt når det gjelder middelalderkirkene og de kirkene som er fredet, må staten ha et særskilt ansvar. NORDLAND TRENGER 800 MILL Pengebehovet til kirkevedlikehold er enormt. Det er snakk om flere milliarder. En illustrasjon på hva som trengs, ga Astrid Bjørgås som kunne fortelle at det i Nordland var 150 kirker. Ni av disse er fredet, 75 er verneverdige. Det er behov for 800 millioner for å ta vare på disse byggene. Et paradoks som ble trukket fram av flere, var at de kirker som Norge har i stor grad er bygget av fattigfolk. De samlet tiøringer i mange år og jobbet på dugnad. Det er utrolig at det som fattig-norge bygget greier ikke dagens rike Norge å ta vare, sa biskop Finn Vagle. Politikerne i panelet hadde følgende klare signal til de som skal drive saken videre fra kirkekonferansen: Hold kruttet FORNØYD: Konferanser er over, auditoriet tømt. Tilbake står en godt fornøyd kirkeverge Tor Akselsen. tørt, hold trykket oppe. På det viset får man raskest konkrete resultater. Veien videre og hva som skal til, er det vi nå skal begynne å Politiet får flere og flere reklamasjoner på norske pass fordi personaliasiden løsner. Men politiet håper å ha helt nye pass tilgjengelig allerede neste høst. Det har vært en kraftig økning i antall reklamasjoner på pass, og problemet er siden med personalia. I fjor kom det så mange som 178 pass i retur. De tre første månedene i år fikk politiet 78 pass i retur mot 67 i hele Årsaken er at siden hvor personalia står er veldig stiv, og slik den er sydd kan det oppstå lekkasjer når passet er godt brukt og kanskje brettet noen ganger. Dette fører til at siden løsner fra resten av passet, sier Steinar Talgø i Politidirektoratet til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). arbeide med, sier kirkeverge Tor Akselsen. CARL NÆSJE Tlf Pass går i oppløsning Dersom dette har skjedd med ditt pass er det bare å levere det inn så får du et nytt uten ekstra kostnader. Vi ønsker å gjøre noe med dette og ser i disse dager på to alternativer. Det ene går på å forbedre innbindingsteknikken og det andre er å få helt nye pass med såkalt biometrisk informasjon, sier Talgø. Det siste betyr at en mikrobrikke sys inn i passet. Brikken inneholder informasjon om ansikt, fingeravtrykk og iris ringen rundt fargen på øynene dine. Produksjonen av passet slik det ser ut i dag løper ut om kort tid, og vi ønsker derfor å legge om til en ny ordning som er enda mer sikker og trygg mot forfalskning, sier Talgø.

7 Fremover Fredag 30. april Komfort truer kirkekunsten Kirkegjengere må kunne tåle litt slik at vi får bevart den uerstattelige kirkekunsten. Kunne våre forfedre tåle harde benker og litt dårlig lys, må vi i dag også kunne utholde noe, for det er et faktum at den økte komforten i kirkerommet er en trussel mot kunsten, mener malerikonservator ved Norsk institutt for kulturminneforskning, Mille Stein. På andre dag av den nasjonale kirkekonferansen i Narvik tok hun for seg bevaring av kunst og inventar. For om det står dårlig til med mange kirkebygg, er ikke tilstanden særlig mer oppløftende innenfor veggene. MENNESKESKAPT De fleste skader på kunst og inventar er menneskeskapte på grunn av mangel på kunnskap om håndtering og miljøets innvirkning, kunne hun fortelle på konferansen, og hadde flere skrekkens eksempler å vise til. Blant annet en 300 år gammel døpefont som sprakk da den skulle flyttes. Den opprettelige skaden skjedde fordi rutiner ikke ble fulgt. Et annet eksempel var utsmykningen på en prekestol som vendte mot syd. Maleriet var blitt nesten utvisket fordi det ikke var hengt opp gardiner i det sydvendte vinduet i kirken for å beskytte mot sollyset. Dagslys, temperatur og fuktighet er faktorer som det må tas hensyn til om man vil bevare kirkens indre. I gamle kirker med ikke allverdens belysning, ikke for varmt og med rett fuktighet, holder inventar og kirkekunst seg fantastisk bra. Selv om kirkens indre har best av mørke og kjølighet, betyr det ikke at vi som vil ta vare på dette ønsker å låse døra og kaste nøkkelen. I stedet handler det om å konsentrere innsatsen om å skape det riktige innemiljø og lære opp de som har ansvaret for kirkene til å kunne håndtere denne utfordringen. KOMPETANSE Veien å gå er blant annet å øke den lokale kompetansen. Vi må se til at kirketjenerne får lære hvilke faktorer det må tas hensyn til. Det vil være et alfa og omega for bevaring. Det er nemlig kirketjeneren som kjenner kirken best, og det å utvide deres utdanning vil være et viktig skritt i retning av bedre å få tatt vare på kirkenes kulturskatter, mener Mille Stein. Svært mye av kirkekunsten er skapt under andre komfortforhold enn det som gjelder for dagens mennesker. I dag krever mange at det er varmt og lyst i kirkerommet, men Mille Stein mener man bør være forsiktig med å gå for langt med å øke komforten. Det kan føre til ubotelige skader på kirkerommet og det som er der. I betraktning av at våre forfedre tåle en hardt benk og ikke for mye komfort, bør vi som lever i dag også kunne utholde litt. Det er ikke så mange timer av gangen man sitter i en kirke, og i den gode hensikts tjeneste bør man for eksempel kunne kompromisse mellom behovene ja, akseptere noen ulemper for å ta vare på kunst og inventar i kirkene, mener Mille Stein. På kirkekonferansen ga hun ellers klart uttrykk for skuffelse over at en rekke departementer som på sitt vis har ansvaret for å ta vare på og bevare den kulturskatt kirkene er, glimret med sitt fravær. Det minnet om ansvarsfraskrivelse. CARL NÆSJE Tlf TÅLE LITT: Kirkegjengere bør kunne tåle litt, for eksempel ikke optimale komfortbehov, slik at man får tatt vare på kunst og inventar i kirkene, mener malerikonservator Mille Stein. (Foto: Carl Næsje). Gratis og uforpliktende befaring DIABETES Frydenlund Apotek: Mandag 3. mai kl Svaneapoteket: Mandag 3. mai kl Kristian Jensen fra Roche er til stede for å demonstrere blodsukkerapparatene Accu-Chek. Du får også generell informasjon og retningslinjer for blodsukkermåling. Kan insulinpumpe være noe for deg? Velkommen til diabetesdagen! * Representant fra Norges diabetesforening avd. Narvik tilstede. Tilbudspris for deg med diabetes komplett sett: kr. 75,-/49,- eller kr. 0,- ved innbytte av gammelt apparat! Ingen bindingstid 3 ukers angrefrist etter montering Ketil Jernbaneverket Region Nord Ofotbanen Boligalarm Frydenlund Apotek Domus-senteret, Frydenlundgt 15 Tlf Fax FARE Det er forbudt og livsfarlig å gå i eller langs jernbanesporet Det er livsfarlig å berøre kontaktledninger med fester ( volt.) Tog kan komme når som helst og trenger lang strekning for å stoppe

8 2 Torsdag 29. april 2004 Fremover TØRRKOKT MAT En tørrkokt kjele forårsaket en brannutrykning til et bolighus i Kirkegata i Narvik klokken natt til onsdag. Brannvesenet fikk raskt kontroll over situasjonen, og sørget for å lufte ut røyken. Politiet vil etterforske saken. BRANN- ØVELSE Det var onsdag brann- og redningsøvelse i Framneslia. Det var personellet på 110- sentralen i Narvik som hadde øvelsen. SYKLISTER SKADES OFTE En syklist må regne med to sykehusopphold i løpet av livet på grunn av trafikkulykker. Risikoen for å bli skadd er minst for bilpassasjerer. Generalsekretær Trond Berget i Syklistenes landsforening lar seg ikke avskrekke av de nye beregningene fra Transportøkonomisk institutt (TØI). Sykling har god pedagogisk effekt. Kom deg ut på sykkel så tidlig som mulig, oppfordrer han gjennom Dagsavisen. (ANB) Somler med selvangivelsen Rådgiver Per Storlien og de andre på Ofoten ligningskontor er en smule bekymret for tiden. Årsaken er at folk er tregere enn vanlig med å levere selvangivelsen. 30. april er fristen for å levere selvangivelsen, for den som måtte være i tvil. Onsdag hadde færre en beregnet levert selvangivelsen. Det samme opplever også de andre ligningskontorene i Nordland. HEKTISK Er det finværet som gjør folk tregere enn vanlig? Det kan hende det er for fint vær, men sen innlevering kan føre til at skatteoppgjøret ikke kommer i juni, advarer Storlien. Mai-måned er hektisk for de ansatte på ligningskontoret, og mange rød-dager gjør det ekstra hektisk. Hvis ikke folk leverer raskt kan det bli vanskelig å få alt ferdig til sommeren, erkjenner han. ELEKTRONISK Han oppfordrer folk til å lever elektronisk, det betyr via telefon, internett eller sms. Da er sjansen for å få skatte-pengene i juni størst. Pr. i går hadde av de cirka personene som skal levere selvangivelsen i Ofoten levert elektronisk. I fjor leverte 30 prosent av oss selvangivelsen på denne måten, og målet i år er en økning. E-verkene klarer å få folk til å levere strømmen per telefon. Dette er like enkelt, sier han. Storlien påpeker også at de fleste som leverer på papir har få eller ingen endringer, og at det derfor ikke er noe i veien for å levere elektronisk. ANN-KRISTIN HANSSEN Tlf Staten gir ikke penger til vedlikehold av kirker FÆRRE FORLATER KIRKEN Ikke siden 1969 har så få nordmenn valgt å melde seg ut av statskirken. Stadig står dåp, konfirmasjon og kirkelig begravelse sterkt i det norske folk. Onsdag presenterte Den norske kirke tall for fjoråret. De viser at nordmenn valgte å melde seg ut av statskirken. Ikke siden 1969 har dette tallet vært lavere. En av fire av de som melder seg ut av statskirken går over til andre kirkesamfunn, viser tallene som ble presentert onsdag. Samtidig fikk Den norske kirke 856 nye medlemmer. Siden 1950 har nordmenn forlatt statskirken. Jeg tror at mange opplever et nært møte med sin kirke gjennom deltakelse ved kirkelige handlinger i glede og sorg, og at dette er med på å bekrefte tilhørigheten til kirken, sier Kirkerådets direktør Erling J. Pettersen. (ANB) VURDERER SVENSKE FLY Arbeiderpartiet tar til orde for å vurdere kjøp av det svenske jagerflyet Jas Gripen og bryte samarbeidet med amerikanske Lockheed Martin. Norske myndigheter ble lovet lukrative kontrakter til industrien da de gikk inn med mange tiltalls millioner kroner til utviklingssamarbeidet av Lockheed Martins nye jagerfly, Joint Strike Fighter. Dagens F-16 skal byttes ut og det amerikanske selskapet vant kampen om norske millioner framfor Eurofighter. Kontrakten er samlet verdt flere tiltalls milliarder kroner, ifølge NRK. Men oppdragene til norsk industri har uteblitt, til tross for løfter om det motsatte, og nå tar Arbeiderpartiets Marit Nybakk til orde for å bryte samarbeidet og vurdere svenske Jas Gripen isteden. Det blir i så fall første gang Norge kjøper jagerfly av et land som ikke er medlem av NATO. I GANG: Den nasjonale kirkekonferansen i Narvik er i full gang. Kirkeverge Tor Akselsen i Narvik kunne ønske statssekretær Berit Gjerløw i Kultur- og kirkedepartementet velkommen til den tre dager lange konferansen som setter fokuset på forfallet av den kulturskatt kirkene er. (Foto: Carl Næsje) Kommunene må fortsatt belage seg på at de har ansvaret for kirkebyggene, og sørge for at disse ikke forfaller. Det var signalet fra statssekretær Berit Gjerløw i Kulturog kirkedepartementet da den nasjonale kirkekonferansen startet i Narvik i går. I tre dager skal forvaltning, drift og vedlikehold av Norges mer enn kirker diskuteres av beslutningstakere som har ansvar for kirkebyggene. Konferansen er kommet i stand på initiativ fra Narvik kirkelige fellesråd, og har til hensikt å sette fokus på det store forfallet kirkene er utsatt for på grunn av for lite penger til vedlikehold. ENORMT BEHOV Kirkene er en av Norges største kulturskatter, og mange etterlyser nå et statlig engasjement for å ta vare på de uerstattelige verdiene. Statssekretær Berit Gjerløw var en av innlederne på konferansen, og hun slo fast et det var et enormt behov for opprustning og vedlikehold av kirkebygg. Det har fra riksantikvaren vært antydet et beløp på 3,6 milliarder kroner. Men tross et stadig større behov for å få gjort noe, var ikke Gjerløw enig i at kirkene som kulturskatt var i fritt fall. Folk er ikke likegyldige til hva som skjer med kirkene, det er noe de ønsker å ta vare på, sa Gjerløw. I dag er det kommunene som har ansvaret for vedlikeholdet av kirkebyggene, og med stadig trangere kommuneøkonomi er kirkene ofte blitt salderingspost når pengene skal fordeles. Men det er ikke kirkene alene om, når det må prioriteres, sa Gjerløw som mente at når kommunene etterhvert fikk bedre økonomi, ville det også bedre situasjonen for kirkene. Det er ikke noe som tyder på at det økonomiske ansvaret for kirkene vil bli flyttet fra kommunene. Dette har vært vurdert grundig, fortalte Gjerløw den over 150 personer store forsamlingen på konferansen. HAR ET ANSVAR Hun var imidlertid enig i at staten har et ansvar for den store kulturskatten som kirkene representerer, noe som ble ivaretatt på flere måter, blant annet av Riksantikvaren. Mange har etterlyst penger til kirkevedlikehold fra Opplysningsvesenets fond. Det er jeg ikke uenig i. Men fondets avkastning er ikke stort nok. I dag går denne avkastning til vedlikehold av prestegårdene, skal det brukes mer må det tas fra grunnkapitalen og det blir ikke riktig. På spørsmål fra Alf B Jørgensen, nestleder i Narvik kirkelige fellesråd, om det har vært vurdert en kirkevedlikeholdpakke på linje med det skolene fikk med rentefrie lån, svarte Berit Gjerløw: Ja, dette har vært tenkt og vurdert. Men om det vil komme et forslag om en slik pakke fra regjeringen, ga hun ingen signaler på. Berit Gjerløw var imidlertid tydelig når det gjaldt de siste dagers debatt om at det var for mange kirker her i landet, og at noen burde rives. Det finnes ingen plan om noe slikt på statlig hold. Selvsagt, om en menighet vil legge ned en kirke eller rive den, forholder vi oss til det. Men det finnes ikke noe initiativ fra regjeringen eller statlig hold som går ut på å fjerne kirker, sa Berit Gjerløw. CARL NÆSJE Tlf

9 Vårt Land interaktiv Side 1 av Lukk vinduet Biskop vurderer å rive kirker Det kan være bedre å satse på en kirke og heller legge ned eller rive andre kirker, sier Bjørgvinbiskop Ole D. Hagesæther. I utgangspunktet vil han ta vare på kirkene, men han mener det er nødvendig å se på kirkenes plassering. Noen er plassert der det ikke lenger er folk Andre steder ligger det mange på en smal liten flekk. Vi kan tenke oss at vi må si: «Takk Gud for tjenesten kirken har gjort. Nå må vi videre». Hagesæther vil ikke peke ut hvilke kirker han ser for seg kan legges ned eller rives. Små skritt. Det skal vi snakke med menighetene om. Slike forslag vil skape forskrekkelse, for folk er sterkt knyttet til kirkene. Derfor skal vi sørge for at vi skal ta små skritt. Hvordan vil du bruke pengene man kan spare? Til at mennesker skal møte Jesus, sier biskopen og trekker frem barne- og ungdomsarbeid. Hagesæther mener at staten «må ta et helt annet ansvar for» middelalderkirker og andre verneverdige kirker. I dag har kommunene ansvaret for de aller fleste kirkene. (Vårt Land, Bergen)

10 Åpner for å rive kirker Side 1 av Kultur- og kirkedepartementet: Åpner for å rive kirker Kirkene er for mange og dyre, mener Kultur- og kirkedepartementet. Nå kan flere gudshus bli revet på grunn av for høye vedlikeholdsutgifter. KURT-JOHNNY OLSEN Står om enn... Totalt er det 1620 kirker i Norge i dag. For første gang siden 1800-tallet står vi foran en situasjon hvor kirker rundt om i landet kan komme til å bli revet eller flyttet. Ekspedisjonssjef Ole Herman Fisknes i Kultur- og kirkedepartementet sier det like ut: - Vi er i en nokså fortvilet situasjon med altfor mange kirker. LES OGSÅ - Kirkene må tenke radikalt Fisknes får full støtte fra Ådne Berge, leder for Kirkerådets reformgruppe: - Hvis utfordringen er at noen av landets kirkebygninger er så kostbare å drive at de tar ressurser fra andre, må vi foreta oss noe. For Kirkerådet er det på høy tid å ta et tak for å bedre vedlikeholdet av landets kirker. Ti milliarder I virkeligheten står landets kommuner, som i hovedsak har ansvar for vedlikeholdet av kirkene overfor en kjempeutfordring. Enkelte antyder et vedlikeholdsbehov på seks milliarder kroner, andre mener prislappen vil nærme seg ti milliarder kroner. Onsdag innledes en nasjonal konferanse om forvaltning, drift og vedlikehold av norske kirker på Høgskolen i Narvik. Den arrangeres av Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon (KA) i samarbeide med Høgskolen i Narvik og Narvik kirkelige fellesråd. Ådne Berge håper at ekspertene som deltar på konferansen, vil fremskaffe både en samlet oversikt over den tekniske standard på landets kirkebygg og hva det vil koste å bringe dem i teknisk og funksjonell stand. - Vi vet at etterslepet er betydelig, og at prislappen vil være betydelig høyere enn seks milliarder kroner, opplyser Berge. Hva er så den videre strategi? Kan det for eksempel bli snakk om å rive kirker i distrikter hvor det ikke bor mennesker? - Ja, svarer Ådne Berge, en slik debatt er det på høy tid å ta. Og skal vi først i gang med en slik debatt, kan vi ikke bare rette søkelyset mot distriktene, hvor det ikke lenger bor folk. Vi må også vurdere om det er riktig å opprettholde sentrumskirker hvor Kirken ikke lenger har medlemmer. - Hvilke kirker og hvor mange er i faresonen? - Vi må ikke starte med konklusjonen. Først får vi bringe klarhet i hvor skoen trykker. Og det håper jeg konferansen i Narvik vil gi svar på, sier Berge. Ole Herman Fisknes er opptatt av å avdramatisere saken: - Selv om rivning av kirker ikke har vært vanlig i nyere tid, er fenomenet ikke nytt. Fra 1725 fant det store kirkesalget sted. Mange kirker kom på private hender, og et omfattende forfall startet. I 1818 kom saken opp i Stortinget, en lov ble vedtatt i 1851 og kirkene ble kjøpt tilbake igjen. Men i hovedsak ble de revet og erstattet med nye. I 1920-årene ble Johanneskirken i Oslo revet, senere har noe tilsvarende knapt skjedd. Tiden må være moden til å foreta seg noe. I det minste må man da kunne vurdere å flytte kirker til steder hvor folk bor, sier ekspedisjonssjef Ole Herman Fisknes. Dette er en artikkel fra Oppdatert: 25. april 2004 kl.00:01 Adressen til denne artikkelen er: Innholdet i Aftenposten, Aftenposten.no og Oslopuls.no er beskyttet etter lov om opphavsrett til åndsverk. Kopiering og utskrift til annet enn privat bruk er ikke tillatt uten avtale med Aftenposten. Vilkår for publisering finner du på

11 NRK.no - utskriftsvennlig Side 1 av Artikkelen er hentet fra Vil selge altertavler og rive kirker Agderbiskop Olav Skjevesland - ikke avvisende. Prest Gunnar Thelin kaster nå en brannfakkel inn i debatten om fornyelse av Den norske kirke. Han vil nemlig bytte ut gamle altertavler og rive enkelte gamle kirker. Publisert :15 - Oppdatert :40 Thelin, som har bred kirkelig bakgrunn og er medlem av Arendal kirkelige fellesråd, mener kirken må fornye seg. Inspirert av billedkunstner Thelin har blitt inspirert av billedkunster Eva Berges abstrakte malerier som denne påskeen er utstilt i Grimstad kirke. Thelin, som er kirkerådets leder for reformarbeid i kirken, vil ha mer av det samme. Han mener altertavlene bør skiftes ut med jevne mellomrom, eventuelt la dem følge kirkeåret. -Ta dem ned og selv dem Det er ingen grunn til å la 500 år gamle kirketavler henge i fred, sier den tidligere generalsekretæren i Den norske kirkes presteforening. Han sier til Agderposten: -Ta dem ned og selg dem. Og Thelin gir seg ikke med det. Han er også åpen for å rive noen av dagens kirkebygg. Dette er bedre enn å la de gamle byggene forfalle, mener han. Så spørs det hvor lang kirken er rede til å følge sin egen reformleder. Biskopen ikke avvisende Agder-biskop Olav Skjevesland vil ikke avvise utspillet fra prest Gunnar Thelin om å rive gamle kirker som ikke holdes vedlike. Thelin, som bor på Hisøy, leder arbeidet med å reformere Den norske kirke. Skjevesland sier rivningsforslaget er svært følsomt. Opphavsrett NRK 2004

12 Vil frede utsatte kirker Side 1 av Vil frede utsatte kirker - Vi kan ikke sitte stille og se på at kirker rives. Da må vi frede dem i stedet, varsler riksantikvar Nils Marstein. OLA HENMO Ikke akseptabelt. Som Aftenposten skrev i går, får skyhøye vedlikeholdskostnader Kultur- og kirkedepartementet til å vurdere riving av kirker. I tilfelle en elendig løsning på et stort problem, mener riksantikvaren. Norske slaver i barbarisk handel Åpner for å rive kirker Det positive er at man endelig innser at det faktisk koster penger å holde ting ved like. Men fordi man har sett bort fra det i mange, mange år, er etterslepet blitt enormt. Nå - Kirkene må tenke radikalt må vi vise vilje til å betale dyrt for våre unnlatelsessynder. Vi må ta et felles ansvar for å sikre kulturarven for fremtiden. Alternativet - å fjerne kirker vi egentlig har dårlig samvittighet for å ha latt forfalle - er uakseptabelt, sier Marstein. Viktig arkitekturarv Han påpeker at kirkene har helt spesiell antikvarisk betydning i Norge. - De var gjennom århundrer de eneste offentlige bygningene som ble reist. Alt annet ble oppført i Stockholm eller København. Derfor er kirkene blant de aller viktigste bidragene til norsk arkitekturarv. Og derfor har vi fått et såkalt kirkerundskriv som regulerer bruk av og tiltak i alle kirker som er bygget før 1850, forteller han. Norge har i dag 1620 kirker. 220 av dem er fredet, deriblant 170 steinkirker og 28 stavkirker. 760 er erklært verneverdige, de aller fleste av dem fordi de ble oppført før Men hvis denne situasjonen tilspisser seg, må vi frede de kirkene det er viktig å bevare. Det vil inkludere store deler av de 760, sier Marstein. Angrer tidligere riving Han minner om at vi har revet kirker før, men angret bittert etterpå. - På 1800-tallet ble det revet over 100 stavkirker. Det beklager vi sterkt i dag. At mange av landets kirker knapt er i bruk, er heller ikke nødvendigvis noe argument for riving. - De kan likevel bety enormt i lokalmiljøet. Kirkene spiller en rolle som går langt ut over det å være et gudshus. Det merket vi på reaksjonene i forbindelse med kirkebrannene på 90-tallet. I tillegg er det ofte slik at kirker på steder med lite befolkningspress, er holdt ekstra godt i hevd. Alternativ bruk Marstein er imidlertid åpen for å bruke kirkebygg til andre aktiviteter. LES OGSÅ Åpen for å rive kirker som ikke brukes Så fremt denne bruken ikke forringer den antikvariske verdien. En stavkrike bør nok heller brukes som museum enn som barnehage.

13 Vil bygge hoteller i kirkene Side 1 av Skriv ut :27] Vil bygge hoteller i kirkene Av: Heidi Katrine Bang og Tor Sandberg Dyre kirker står i rivningsfare. Nå ber musikere, arkitekter og hotellkonge Petter Stordalen om å få de brysomme kirkelokalene. Tyskland, Irland, Danmark, Nederland og England er land der kirkerom er gjort om til hoteller, diskotek, kafeer, konsertlokaler eller rom for husløse. I Norge har sterke kirkekrefter i helgen tatt til orde for å rive gudshus som er for dyre å vedlikeholde og lite besøkt. Men minst like sterke krefter ønsker nå å bruke tomme kirkerom til annet enn gudstjenester. Hotell, ikke disko I en rekke utenlandske byer, blant annet Dublin, er flere kirkebygg bygd om til særpregede og spesielle hoteller. Konsernsjef Petter Stordalen i Choice Hotels Scandinavia er åpen for lignende forvandlinger her til lands. Min respekt for kirkerommet er til stede i stort monn. Men når utgangspunktet er at det er for mange kirker og det blir for dyrt å vedlikeholde alle, tror jeg at hotelldrift er ett av flere aktuelle alternativer, sier Stordalen som mener kirkenes plassering gjør dem særlig egnet som overnattingssteder. Kirkebygg ligger ofte sentralt på gode, kommersielle tomter, sier han. Samtidig understreker Stordalen at kirker ikke bør bygges om til hva som helst. I New York plasserte de et diskotek i en tidligere kirke. Det synes jeg er å gå for langt, sier han. Kontor Boliger, hotell eller kontorlokaler. Gamle kirkebygg kan benyttes til svært mange ulike formål, mener president Gudmund Stokke i Norske Arkitekters Landsforbund (NAL). Kirker er interessante, fleksible bygninger med store, åpne rom som kan brukes til mange formål. Bare fantasien setter begrensninger, sier Stokke. Vi må være veldig forsiktige med å rive bygg av denne typen. De har kulturhistorisk verdi og NAL er opptatt av bygningsvern. Men hvis Kirken ikke har bruk for kirkebygg til sin virksomhet, kan vi ikke tvinge dem til å bruke byggene, fortsetter han. Øvingslokaler Norsk Musikkråd inviterer 12. mai en rekke musikkorganisasjoner i Oslo for å kartlegge den prekære mangelen på øvingslokaler for byens musikere. Konstituert generalsekretær Morten Hagevik vil gjerne ha dem inn i kirker som ellers står i fare for å bli revet. Bare i Oslo mangler vi om lag øvingsrom for musikere. Jeg vet ikke hvor mange kirker det blir, men vi er tilhengere av å bygge om eksisterende, store rom til mindre øvingslokaler. Og kirker er jo store rom, sier Hagevik. Kulturkirken Jakob I 1985 ble Jakob-kirken i Oslo sentrum nedlagt som menighetskirke. Mens sterke krefter ønsket bygget revet, startet Kirkelig Kulturverksted en kamp for at kirken skulle gjenoppstå som kulturkirke med konserter og drama. I 2000 åpnet Kulturkirken Jakob. Den er ute av kommunens budsjetter, men får i stedet en million kroner i året over statsbudsjettet. Resten finansieres gjennom kulturarrangementene. Arenaansvarlig Ove Bekkelund i Kirkelig Kulturverksted ser gjerne at flere følger i samme spor. Man kan bruke kirker til mange flere aktiviteter enn bare gudstjenester, sier han og peker på kirken St. Martin-in-thefields i London som et godt eksempel. Den avholder konserter, har kafé og huser dessuten 300 hjemløse om natta, i tillegg til 25 gudstjenester i uka.

14 Vil bygge hoteller i kirkene Side 2 av Andre steder er kirker gjort om til både kafé og diskotek. Men jeg synes man skal være litt forsiktig med sånt. Personlig synes jeg diskotek i en kirke er uspiselig, og jeg tror uansett det vil være en tanke som har en lang vei å gå før den er moden i Norge, mener Bekkelund.

15 Norske kirkebygg må noen rives Side 1 av 2 Reinslett Erling Fra: Øyunn B Hrasky Sendt: 26. april :41 Til: Reinslett Erling Emne: Re: Kan dere ta dette i deres avis? Vi er ingen avis, men et interiørmagasin. Jeg synes personlig dette er en skandale og at Valgjerd har godkjent forslaget kan jeg ikke fatte. Se nedover i Europa - kirkebygg vitner om vår felles kulturarv. Kirker skal rives i våre daler, for der var det for mange av dem nå som vi har andre fremkomstmidler enn tidligere, sa en mann fra Kirke og undervisningsdepartementet på Dagsrevyen igår. Hva er galt med dette landet som er helt kulturløst? Det eneste pene i dalene i Norge er nettopp kirkene. Alle ferdighusene, som ikke tar hensyn til stedets byggeskikk, for eksempel tyrolerhus, burde heller rives. De har ingenting der å gjøre, men våre gamle kirker har det. Kanskje vi skulle slippe ut Greven fra fengselet, slik at han kunne hjelpe norske myndigheter med å brenne noen flere kirker? For nå er det jo lov. Hvilke signaler sender dette til Satanistene som ønsker å brenne hver kirke i Norge? Hva slags land lever vi i? Vi klarer ikke engang å sette inn overrislingsanlegg i de gamle stavkirkene våre, som står på UNESCOS liste. Ingen andre land i verden har stavkirker. En japaner og AMEX har gitt penger til overrislingsanlegg i noen få stavkirker - det er en skam at andre nasjoner må ta vare på vår egen kultur. Jeg er sint og opprørt over å bo i et land med så liten forståelse og finfølelse for vår felles kulturarv. Øyunn Hrasky Original Message From: Reinslett Erling Sent: Monday, April 26, :39 AM Subject: Kan dere ta dette i deres avis? Norske kirkebygg må noen rives? I helgens mediaoppslag ble det fokusert på at det er for mange kirkebygg i Norge noen må rives for å kunne drifte og vedlikeholde noen sentrale kirkebygg. Temaet tas opp i sin fulle bredde på nasjonal konferansen Kirkebygg i fritt forfall som avvikles på HiN i perioden april, sier studiekoordinator Erling Reinslett ved HiN. 165 personer fra hele Norge og noen fra Sverige har meldt seg på konferansen som avsluttes med paneldebatt på fredag. Følgende prominente personer deltar i panelet: Rolf Reikvam (SV) - Leder av Stortingets kirke og undervisningskomité Jan Sahl (KrF) - Stortingsrepresentant Rune Skjælåen (SP) - Stortingsrepresentant Ådne Berge - Kirkerådsrepresentant Astrid Bjørgaas - Leder av Nordland fylkesting kulturkomité Ole Hermann Fisknes - Ekspedisjonssjef Eva M Nielsen (AP) - Kirkepolitisktalsmann Jan O Olsen (H) - Kirke og undervisningskomité Berit Gjerløw statssekretær Dere finner link til programmet fra HiN s hjemmeside (www.hin.no) avslutter Reinslett. hilsen Erling Reinslett telefon

16 Kristenverdier for 60 milliarder Slik skriver du ut: Åpne fil-menyen og velg Skriv ut. Side 1 av 1 Denne saken er hentet fra VG Nett. URL: Kristenverdier for 60 milliarder Den norske kirke, de kristne organisasjonene og andre kirkesamfunn i Norge forvalter verdier for mer enn 60 milliarder kroner, viser en undersøkelse som Aftenposten har foretatt. Forsikringsverdien på bygninger som tilhører kirker, frikirker og kristelige organisasjoner alene, anslås til 60 milliarder kroner. Den norske kirke har 1,2 milliarder kroner i fond og aksjer, men disse pengene kan ikke brukes til for eksempel lønn til prester og vedlikehold av gamle kirkebygg. Det hersker nemlig uenighet om det er staten eller kirken som eier disse pengene. Pengene forvaltes derfor av en stiftelse, som i 1999 ga Kirken 20 millioner av avkastningen. Verdien av Den norske kirkes 600 eiendommer er det ingen som er villig til å anslå nøyaktig, men enkelte antyder 5 milliarder kroner, skriver Aftenposten. NTB

17 Hamar Arbeiderblad AS - Unndrar seg kirke-ansvar Side 1 av h-a.zett.no Bestill annonse Hamar Arbeiderblad AS april tlf NYTTIG HA som startside Unndrar seg kirke-ansvar NYHETER Dagens nyheter Sport Leder Arkiv Været Tips HA SPORT Rapporter Sportsreaksjon TREFF Tavla Smågodt Konkurranser Din fiskeskrøne Ditt fisketips Fiskepraten ABONNEMENT Bestille abonnement Abonnementsservice Betingelser Priser Løssalg ANNONSER Bestill annonse Priser Forbruker & Media HA Adresser Om HA Ta kontakt Bestille HA-Foto MEST LEST IGÅR Publikum gull verdt Tull å stoppe Skibladner Sykefraværer til værs SØK Nyheter i HA nmlkj nmlkj nmlkj Kvasir Altavista Ut i verden Følg sporten: ISHOCKEY Eliteserien menn Eldre junior elite Yngre junior elite Kommunen unndrar seg sitt ansvar for å bidra til vedlikehold av kirkene. Det sier Hamar-politiker Morten Finborud i en kommentar til forfallet i Hamar domkirke. HA: GEIR VESTAD Det var pensjonert prest Carl W. Krohn-Hansen som i forrige uke gikk ut i HA og oppfordret til innsamling for å redde blant annet altertavlen i Hamar domkirke før den ødelegges. I lørdagens HA konstaterte professor Ragnar Pedersen at domkirken var kommet i det han kaller «forslummingsfasen». Kirkelig Fellesråd i Hamar har satt ned en komité som skal sette opp en liste over alt som må gjøres i domkirken, men uten at det foreløpig er avsatt penger til utbedringene. NÅ ØNSKER Morten Finborud å ta opp saken i formannskapet. I tillegg til å være gruppeleder for Høyre i FORFALL: Forfallet i Hamar Domkirke er tatt opp i flere artikler i HA. Foto: JENS ERIK JENSRUD formannskapet, sitter han også som nyvalgt kommunal representant i Kirkelig Fellesråd. Det er Fellesrådet som har ansvaret for vedlikeholdet av kirkene i kommunen. Men rådet er avhengig av bevilgninger fra kommunen for å få gjort noe. Etter kort tid i Fellesrådet er det blitt klart for meg at kommunen grovt unndrar seg sitt ansvar for å bidra til vedlikehold av kirkene med de kulturskattene som finnes der, sier Finborud. FOR NOEN ÅR SIDEN ble det gjennomført en kartlegging av behov for opprustning og vedlikehold i samarbeid mellom Kirkelig Fellesråd og kommunen. Siden den gangen er Krematoriet blitt rustet opp. Men med unntak av arbeidene i Krematoriet er denne planen ikke fulgt opp, bemerker Finborud. Det er viktig at vi tar vare på våre kirkebygg. Vi vil derfor ta opp dette i formannskapet og be om at kommunen gjennom bevilgninger og tiltak følger opp den planen kommunen selv har vært med på å lage. FINBORUD PÅPEKER også at det vil være passende å ta et Nyheter Ungdom kan bli kjørt hjem Sparket direktør lot seg kjøpe ut Burde tjent det doble Sport Må trekke damelaget Leder Fortsatt strid om rovdyr GUIDER Boktreff Nytt på CD Tilbake til begynnelsen Geniale Griser Et helstøpt produkt Odd Nordstoga Gjøvik Sinfonietta/Atle Sponberg Scissor Sisters Lee Hazlewood Eskobar Prince Fortsatt Heep Metal-fest med Susperia På kino Kill Bill vol. 2 Videoguiden Vin-tipset Øl-spesial

18 Hamar Arbeiderblad AS - Unndrar seg kirke-ansvar Side 2 av HÅNDBALL Elite menn, sl.spill B 1. div kvinner, sl.spill 2. div menn avd div kvinner FOTBALLRESULTATER Eliteserien menn Eliteserien kvinner 1. div menn 2. div menn, avd 2 2. div kvinner, avd 1 2. div kvinner, avd 6 3. div menn, avd 5 3. div menn, avd 6 («Bondeligaen») 3. div menn, avd 19 Indre Østland Fotballkrets Trøndelag Fotballkrets DIVERSE RESULTATER Bedriftsidrett resultater fra: løft nå. For i mai skal 50-årsjubileet for renoveringen av domkirken feires. Vi ønsker at kommunens representanter kan stå med strak rygg når vi skal feire 50 års jubileet for siste hovedrenovering av domkirken den 9. mai. Det var ved den anledning, i 1954, at Henrik Sørensens altertavle kom på plass og som nå holder på å sprekke opp. Siden den gangen har for eksempel taket i kirken aldri blitt vasket. OM KROHN-HANSENS UTSPILL til å starte en innsamling mener Morten Finborud at det er prisverdig med initiativ i form av innsamlinger eller dugnad som kan bidra til oppussingen. Men vi kan ikke overlate til slike initiativ alene å ta vare på så store verdier som det her er snakk om, sier han. Tips andre om denne saken Hver uke! 1000-tipset Telefon: E-post: ANNONSER ANNONSER ANNONSER Sparebanken Hedmark Hamar Nettsenter Bruktbilmarked Hamar Media KB Elektro Mjøs Distribusjon Odd Furnes Musikk NR1 HO Svaneapoteket m-group Exact HAMAR ARBEIDERBLAD AS, POSTBOKS 262, 2302 HAMAR Annonseavdeling: tlf , faks , Redaksjon: tlf , faks , Abonnementsavdelingen: tlf , faks , HA-foto: tlf , faks , Distribusjon: tlf , faks , Radio Hamar Idè Trykk HAs avdelingskontorer: Elverum/Åmot: tlf , faks , Ringsaker: tlf , faks , Trysil/Engerdal: tlf , faks , Tynset: tlf , faks , Stor-Elvdal/Rendalen: tlf , faks ,

19 Stordalen vil bygge hotell i kirkene Side 1 av Skriv ut [Publisert :58] Stordalen vil bygge hotell i kirkene Av: dn.no Dyre og tomme kirker står i fare for å bli revet. Nå ber hotellkonge Petter Stordalen om å få de brysomme kirkelokalene, og ser gjerne at tomme kirkerom bygges om til hoteller. Min respekt for kirkerommet er til stede i stort monn. Men når utgangspunktet er at det er for mange kirker og det blir for dyrt å vedlikeholde alle, tror jeg at hotelldrift er ett av flere aktuelle alternativer, sier konsernsjef Petter Stordalen i Choice Hotels Scandinavia til Dagsavisen. Godt egnet Stordalen som mener kirkenes plassering gjør dem særlig egnet som overnattingssteder. Kirkebygg ligger ofte sentralt på gode, kommersielle tomter, sier han. Samtidig understreker Stordalen at kirker ikke bør bygges om til hva som helst.

20 Leder - Bladet Tromsø Side 1 av LEDER Onsdag 28. april Telefon: Sett Bladet Tromsø som startside Innhold Forside Stengte kirker :00 Fotball NY Nyheter Sport Tampen Film Musikk Mat og drikke Leder Bil Tjenester Tromsø i dag 9 Arkiv- og web-søk Bladet Tromsø Søkeord Søk Eksternsøk Google Søkeord Søk SMS-tjenester Webkamera Tips «Tromsø» Abonnement Annonser Nettannonsering NY Finn.no i Nord NY Ansatte Kontakt oss Det skjer Din mening Gi din stemme Debatt Andre nyheter Nord-Norge Innenriks Utenriks Sport Oversikt Det er stor fare for at både Tromsø domkirke og Ishavskatedralen blir stengt i lengre perioder senere i år. Elendig økonomi gjør det umulig å holde kirkedørene åpne. Det finnes ikke penger nok til å tilby menneskene i en av Norges største byer et åndelig pusterom i en hverdag som er preget av høyt tempo, vanskelige problemstillinger og elendig økonomi hvor du enn snur og vender deg. Kirkevergen i Tromsø er naturlig nok fortvilet over den økonomiske situasjonen som har vart i flere år, men som nå er i ferd med å toppe seg på en måte som risikerer å få historiske konsekvenser. Aldri tidligere har, så vidt vi vet, byens kirker måtte stenges fordi det ikke er penger til å holde dørene åpne for publikum. Før Tromsø Kirkelige Fellesråd tvinges til å gå til et slikt skritt, har det meste blitt gjort for å unngå det. Det er spinket og spart der det er mulig. Dette har gitt kraftige negative utslag på vedlikeholdet av kirkene. En del kirker står som historiske kulturskatter uten å få den pleien de har behov for. På enkelte kirkebygg er forfallet kommet så langt at det rett og slett pågår en forråtnelse, uten at det er penger til å foreta nødvendig vedlikehold. Allerede for ett år siden gikk Tromsø Kirkelige Fellesråd ut og annonserte behov for minst 20 millioner kroner til vedlikehold bare for å bøte på det aller verste forfallet. Behovet er ikke blitt noe mindre i løpet av det året som et gått. Mange kirker står som tidsinnstilte bomber i den forstand at kommunen får kjemperegninger den dagen kirkene må restaureres. Men det kanskje aller verste er at mennesker som har behov for åndelig påfyll av forskjellige årsaker, kan bli stengt ute fra kirkerommet. Økonomien risikerer med andre ord ikke bare å skape materielt forfall, men også åndelig. Det er ikke noe å si på at biskop Per Oskar Kjølaas karakteriserer det som er i ferd med å skje som krise. Det er ikke noe nytt at elendig kommunal økonomi fører til at noen hver må «sutte på tommelen» i kortere eller lengre perioder. Men når tilbud på noen av menneskets mest eksistensielle områder risikerer å bli høvlet bort for å berge budsjettene, må noen varsellamper begynne å blinke. Et alternativ for Tromsø Kirkelige Fellesråd i den vanskelige økonomiske situasjonen er å la seg underlegge Bispedømmerådets administrasjon. Det vil neppe hjelpe det åndelige Tromsø økonomisk i noen særlig grad. Derimot vil det være et nederlag for både den kommunale administrasjonen og de folkevalgte organene i Tromsø. Og vil fremstå som toppen på åndelig fattigdom i en av landets største byer.

OPPDATERT PROGRAM. Utskriftbar program og forelesningsnotat finne du på http://158.39.26.116/kirkekonferanse/program/

OPPDATERT PROGRAM. Utskriftbar program og forelesningsnotat finne du på http://158.39.26.116/kirkekonferanse/program/ OPPDATERT PROGRAM Utskriftbar program og forelesningsnotat finne du på http://158.39.26.116/kirkekonferanse/program/ http://158.39.26.116/kirkekonferanse/ Side 1 av 4 23.04.2004 Hovedside-> Studietilbud->

Detaljer

Åfjord Næringsforening

Åfjord Næringsforening Åfjord Næringsforening nytt fra næringsliv i Åfjord Plansmia er i gang! Åfjord Næringsforening Telefon: 72 53 15 00 Fax: 72 53 15 01 Web: E-post: Adresse: www.aanf.no post@aanf.no Næringstorget, 7170 Åfjord

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også!

Rikskampanjen Fra Varde til Varde - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen «Fra Varde til Varde» oppfordrer til aksjon over hele landet 17. mai for å sette søkelys på en utvikling

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09 ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & K KJÆRLIGHET En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder Veumallen - Norsk Folkehjelp Veumallen - Norsk Folkehjelp Foto: Trond Thorvaldsen Foto: Erik

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Innlegg ved konferanse i Narvik om Ovf og vedlikehold av kirker 30.april 2004 ved Egil K. Sundbye direktør i Opplysningsvesenets fond

Innlegg ved konferanse i Narvik om Ovf og vedlikehold av kirker 30.april 2004 ved Egil K. Sundbye direktør i Opplysningsvesenets fond Innlegg ved konferanse i Narvik om Ovf og vedlikehold av kirker 30.april 2004 ved Egil K. Sundbye direktør i Opplysningsvesenets fond Utgangspunktet for bruk av Opplysningsvesenets fonds avkastning er

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart!

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart! WHATEVER WORKS Melody har flyttet uten forvarsel fra sine foreldre, og bor nå med sin mann Boris. Moren til Melody, Marietta, er blitt forlatt av sin mann, og er kommet til leiligheten deres. Det er første

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand Livstegn fra Nr 2 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her finnes noe for alle! 16. 18. jan 2015 Kvinnehelg 1/2, taler Marit Landrø 3. 5. februar Bibelkurs, taler Anfin Skaaheim 13. 15. februar

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Gjøvik kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Gjøvik kirkelige fellesråd ly DEN NORSKE KIRKE Gjøvik kirkelige fellesråd 3. :... Kode.....-...Bdh... Kirke - og Kulturdepartementet Kirkeavdelingen, pb 8030 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbehandler Arkivkode NOU 2006:2 06/00296-19

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik

Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik - Den viktigste kilden til den nære fortiden, er de som i dag er gamle! Tor Bjørvik i Hedrum er en av Vestfolds kulturminneildsjeler. Foto: Stefan Brunvatne. Når

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Gjemnes. Tingvoll. Aure. Averøy. Gjemnes RINDAL. Smøla. Smøla SUNND. Sunndal. Eide. Eide SMØLA. Kristiansund SUNNDAL TINGVOLL.

Gjemnes. Tingvoll. Aure. Averøy. Gjemnes RINDAL. Smøla. Smøla SUNND. Sunndal. Eide. Eide SMØLA. Kristiansund SUNNDAL TINGVOLL. SUNND Kristiansund Rindal Sunndal Tingvoll Gjemnes Aure SUNNDAL Kristiansund røy SURNADAL Eide Gjemnes RINDAL Gjemnes SMØLA Eide Aure Smøla Eide Tingvoll Smøla a SUNNDAL TINGVOLL Averøy Y Smøla NORDMØRSKONFERANSEN

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 1 4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 Har dere fulgt godt med i gudstjenesten i dag? Ingenting av det dere har hørt så langt, er tilfeldig. Dagens tekster som Helen leste i sted, er nøye plukket

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø Innhold 1. Du vil skifte mening når Side 7 2. Thomas Side 12 som mener oppveksten er årsaken til hans homofile følelser 3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet 4. Gunnar Side

Detaljer

Referat OSSK 20 april 2013

Referat OSSK 20 april 2013 Referat OSSK 20 april 2013 Til stede Nestleder Sekretær Vara RKM HI & OI Aktivitetskomitèen Gjør det enkelt Fredagsgruppa Søndagsgruppa Veien til frihet Fly fri Sammen kan vi Club 67 Vennesla hæran Mandalsgruppa

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Kulturminneåret er i gang, og prosjektleder Sidsel Hindal er travel med å bistå, organisere og tjene høy og lav for å få markeringsåret på skinner.

Kulturminneåret er i gang, og prosjektleder Sidsel Hindal er travel med å bistå, organisere og tjene høy og lav for å få markeringsåret på skinner. Trekker i trådene Av Inger Anne Hovland 03.03.2009 01:02 Kulturminneåret er i gang, og prosjektleder Sidsel Hindal er travel med å bistå, organisere og tjene høy og lav for å få markeringsåret på skinner.

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter stor pris på å være her.

Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter stor pris på å være her. Forventninger til MAREANO Innlegg av Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen. Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger Forlaget Oktober En morgen, rett etter frokost, ringte det på. Jeg gikk mot døren for å åpne, men så

Detaljer

Drømmen er å bli spurt om å delta igjen

Drømmen er å bli spurt om å delta igjen Kjøp bilde Drømmen er å bli spurt om å delta igjen Tall Ships Races har spurt Skudeneshavn spesifikt om de vil være en CIC-havn. Derfor regner Ståle Landaas med minst femten skuter i havnebassenget i juli.

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Innlegg til åpen høring for Stortingets kommunalkomite 1.april 2003 ved Egil K. Sundbye direktør i Opplysningsvesenets fond

Innlegg til åpen høring for Stortingets kommunalkomite 1.april 2003 ved Egil K. Sundbye direktør i Opplysningsvesenets fond Innlegg til åpen høring for Stortingets kommunalkomite 1.april 2003 ved Egil K. Sundbye direktør i Opplysningsvesenets fond Ærede Stortingsrepresentanter Bruken av Opplysningsvesenets fonds avkastning

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer.

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer. Kapittel 1 Nattmannen Cecilia Gaathe våknet av en lyd. Hun visste ikke hva hun hadde hørt, bare at det var noe som vekket henne. Det var mange lyder i et gammelt hus som dette. Treverk som knirket, vann

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN TIL LEKSJONEN Tyngdepunkt: Samaritanen og den sårede veifarende (Luk. 10, 30 35) Lignelse Kjernepresentasjon Om materiellet: BAKGRUNN Plassering: Lignelsesreolen

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen.

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. I OUGHT TO BE IN PICTURES FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. INT. LEILIGHET. DAG. Libby

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Mediedekning mai 2013 Stiftelsen Elektronikkbransjen

Mediedekning mai 2013 Stiftelsen Elektronikkbransjen Mediedekning mai 2013 Stiftelsen Elektronikkbransjen Oppsummering mai 2013 Antall saker totalt: 20 Antall saker papir: 2 Antall saker nett: 17 Antall saker radio: 1 Antall oppslag riksmedier: 7 Antall

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer? En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?» Elevene skal kunne forklare hva som særpreger det kristen synet på framtiden.» Elevene skal kjenne til sentrale

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor høyt Gud elsker verden.

Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor høyt Gud elsker verden. Preken i Fjellhamar kirke 20. mars 2011 2. søndag i faste Kapellan Elisabeth Lund Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer