Falmouth National Maritime Museum, Falmouth, UK. Bjerk nature, glatt. Arkitekt: Long and Kentish, London.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Falmouth National Maritime Museum, Falmouth, UK. Bjerk nature, glatt. Arkitekt: Long and Kentish, London."

Transkript

1 NO 04

2 Falmouth National Maritime Museum, Falmouth, UK. Bjerk nature, glatt. rkitekt: Long and Kentish, London. 2 3

3 Innhold presentasjon presentation Gustafs Panel System 6 konstruksjon konstruktion Trespongipsplate 8 brand brann Brann Euroclass 10 akustikk Design og god akustikk 12 Panelkledning for vegg og tak ytskikt overflate Tre nature og Gemini, metall og farvelakkert 18 miljö miljø Et naturlig valg 26 arbetsmodell arbeidsmodell Byggeprosessen 28 montering vägg vegg Capax veggprofiler 30 montering tak Capax takprofiler 34 Fredrikstad Rådhus, Fredrikstad, Norge. Lønn nature, Slisset, SH8. rkitekt: Lunde & Løvseth, Oslo. speciallösningar spesialløsninger

4 presentation presentasjon Gustafs Panel System Til alle tider er tre benyttet i den skandinaviske arkitektur, mye for dets unike egenskaper og dets livfulle, varme inntrykk. En vegg eller et tak kledd i tre, forandrer rommets karikatur og gir det et tidløst og eksklusivt uttrykk. Det er denne tradisjonen som legges til grunn i utvi klingen av Gustafs Panel System. Utfordringen ligger i å forene den moderne tids krav til brannsikkerhet, akustikk og miljøhensyn med den estetiske sjarm. Vi kan i dag tilby et bredt sortiment av paneler med ulikt utseende, overflatebehandling og tilbehør. Til sammen gir dette et mangfold av kreative muligheter til utseende og funksjon. Gustafs Panel System er et godt dokumentert panelsystem. Utgangspunktet er vår erfaring gjennom prosjekter i Europa og sia, samt vår solide kunnskap om produksjon av interiører i tre. Med utviklingen innen Capax installasjonssystem, kan vi tilby en enkel og sikker montasje, vel tilpasset vår tids krav til rimelige og hurtige byggeprosesser. Nordea Bank, København, Danmark Lønn nature, glatt og slisset SG8 rkitekt, Henning Larsen Tegnestue. Design Brann kustikk Installasjon Gustafs Panel System gir mange muligheter til å skape miljøer med de høyeste krav til design og utseende. Gustafs Panel System har en godt dokumentert brannmotstand som hindrer spredning av brann og røkutvikling, Euroclass B-s1,d0. Gustafs Panel System skaper både et akustisk og estetisk tiltalende miljø. Med Capax montasjesystem monteres panelene enkelt og sikkert både på vegg og i tak. 6 7

5 konstruktion konstruksjon Trespongipsplate det naturlig sikre valg I valg av konstruksjonen for innvendige paneler, er det mange hensyn som skal tas vedrørende materialet. Krav til jevnhet, dimensjonsstabilitet, brann og akustikk, fører ofte til at tradisjonell bruk av treplater ikke utgjør et fullgodt alternativ. En trespongipsplate er en konstruksjon av hardt presset gips og trefiber. Platen får derav de beste egenskaper med hensyn til akustikk og brannmotstand som kombineres med en overlegenhet i hensyn til å kunne bearbeides. Resultatet er en plate med marginalt små bevegelser i fuktige interiører og temperaturforandringer, samt en jevn plan overflate. Denne unike konstruksjon gjør at den passer så vel til større flater som til miljøer med høyeste krav til utseende og funksjon. Detaljene er viktige for helhetsinntrykket. For at kjernemateriale på ingen måte skal være synlig og for å inntrykk av et massivt panel, limer vi alltid på en massiv kantlist på alle sider, før overfinering. Dette bidrar også til at hele konstruksjonen blir mer robust samt at panelene er meget mållnøyaktige. Sammenlignende data Trespongipsplate/MDF-plate Egenskaper Trespongipsplate MDF Caser Seguros, Madrid, Spania. Lønn Nature, glatt. rkitekt: Ricardo Sánchez Lampreave. Fordeler med en trespongipsplate Brann Gjennom finerens tette binding til trespongipsplaten, hindres ilden fra hurtig å spre seg på overflaten. Også ved en intensiv brannkilde, beskytter platens høye densitet ilden fra å spre seg til nærliggende materiale. Stabilitet Det er karakteristisk for naturlig tre å bevege seg med forandringer i temperatur og fuktighetsgrad. Dette kan resultere i bøying eller krymping av panelene. En trespongipsplate påvirkes atskillig mindre av disse forhold sammenlignet med vanlig forekommende plater av for eksempel MDF. Densitet kg/m 3 7 kg/m 3 Vekt 15 kg/m 2 9,3 kg/m 2 Fuktighetsinnhold ved levering 65% RF +20_C 2% 5,8% Fuktighetsforandring 40-65% RF 2% 5-7% Lineærforandring 30-% RF 8% % Varmeledningsevne 4 W/Km 0,14 W/Km Spesifikk varmekapasitet 1320 J/kg deg C 1851 J/kg deg C kustikk Når det gjelder lydmiljøet, er bruken av tunge paneler mer fordelaktig enn bruk av lettere materiale. Gustafs Panel System med trespongipsplate veier 15 kg/m 2 og er nesten dobbelt så tung som tilsvarende panel produsert av vanlig sponbasert plate. Isolering Paneler produsert av trespongipsplater har atskillig bedre isolerende egenskaper enn vanlig forekommende trepaneler og panelkonstruksjoner. På grunn av platens høye densitet og liten evne til å lede varme, bidrar materialet til å holde en konstant romtemperatur. Rom som styres av klimasystemer holder romtemperaturen som bestemt også lenge efter at systemet er slått av. Brann Euroclass 2 D Gustafs Panel System BF-panel MDF-panel Brann Euroclass B-s1, d0 D-s1, d0 8 9

6 brann brand Brannegenskaper testet etter kravene i Euroclass EU kommisjonen besluttet i 1997 at man skulle ta frem enhetlige standarder for branntesting av byggemateriale i Europa. Et resultat av dette ble den klassifiseringen som vi i dag kaller Euroclass. Systemet er et resultat av brannteknikere og myndigheter innen EU. Euroclass-systemet er siden blitt innført i medlemslandene og kommer i en overgangsperiode å erstatte alle eksisterende nasjonale regler. lt byggmateriale som produseres og benyttes innom EU omfattes av det nye Euroclass-systemet, der produksjonens brannhindrende egenskaper dokumenteres og indikerer dets anvendelighet som byggmateriell. Systemet er inndelt i flere forskjellige klasser i forhold til hvordan materialet bidrar til utviklingen i en eventuell brann: 1 Ikke brennbart materiell Bidrar ikke 2 Ikke brennbart materiell Ikke målbart bidrag B1 Brennbart materiell Meget begrenset bidrag C Brennbart materiell Begrenset bidrag D Brennbart materiell Bidrar til brannutviklingen E Brennbart materiell Stort bidrag til brannutviklingen F Brennbart materiell Ikke klassifisert i 1-E Sluttresultat Gustafs Panel Systems gode brannhindrende egenskaper er et resultat av panelenes samlede konstruksjon og er IKKE avhengig av noe form for kjemisk behandling. Våre perforerte og slissede paneler inngår i den samme høye klassifiseringen forutsatt at disse monteres i kombinasjon med mineralull. Gustafs Panel System er tidligere testet og sertifisert i henhold til tidligere regler for brann i Europa, sia og US. For Norge gjelder Sertifiseringslisens 608. Ikke brennbar overflate klasse IN1. NS3919. Dette og øvrig dokumentasjon fines på Gustafs Panel System, type BF-panel holder følgende klassifisering: B-s1, d0 Klassifiseringen er den høyeste mulige for et brennbart materiale. Resultatet kan beskrives som følgende: B Panelene gir et meget begrenset bidrag til brann. S1 Panelene gir et ubetydelig bidrag til røkutvikling. D0 Panelene avgir ingen brennende partikler eller dråper. Fredrikstad Rådhus, Fredrikstad, Norge. Lønn Nature, slisset SH8. rkitekt: Lunde & Løvseth, Oslo

7 akustikk Vara Konserthus, Vara, Sverige. Bjerk Nature, glatt. rkitekt: rkitekttriangeln, Trollhättan. Design og god akustikk Når man skal skape et estetisk tiltalende miljø, uansett om det handler om auditorier, terminaler eller konferanselokaler, må man ta hensyn til akustikken. Visse lyder skal forsterkes og styres, andre skal dempes eller elimineres. Gustafs paneler påvirkere og regulerer akustikken uten at man for den sakens skyld må gi avkall på den eksklusive designen. Lydabsorbsjon oppnås for eksempel med perforerte eller slissete paneler i kombinasjon med mineralull og akustikkfilt. For alle våre ulike akustikkmønstre, er absorpsjonskoeffisienten både testet og dokumentert både for vegg og tak. Se vår hjemmeside For å kunne skape et godt lydmiljø, må man i tillegg ta hensyn til andre materialers egenskaper. Vi anbefaler derfor at man benytter en akustiker/lydkonsulent til beregningene. Royal Society of Medicine, London, UK. Ek Nature, perforert PH8. rkitekt: MJS, London

8 kustikkmønstre Ø Vegg 82,5 mm Tak 1 Panel 12,6 mm B C D E * Normalt er B = 30 mm. Tak, kant DG, er B = 40 mm. B C E ** Normalt er C = 30 mm. Paneler med lengde 14-1 mm har C = mm. Ø 1 Panel 12,6 mm 2 kustikkfilt 2 kustikkfilt 3 Mineralull 40 mm PG5 Perforering i grupper 5 mm 3 Mineralull 40 mm 4 Luftspalte 30 mm 252,5 mm 4 Luftspalte mm mm luftspalte vegg mm luftspalte tak Fastsettelse av lydabsorpsjon ifølge SS-EN (ISO 354) og vurdering ifølge ISO = 20 mm, * B = 30 mm, ** C = 30 mm, E = 20 mm, Ø = 5 mm. Modulmål x mm. bsorpsjonsklasse E/D. Åpent areal 3%. PH5 Perforering 5 mm PG8 Perforering i grupper 8 mm = 20 mm, * B = 30 mm, ** C = 30 mm, E = 20 mm, Ø = 5 mm. bsorpsjonsklasse D. Åpent areal 5% = 20 mm, * B = 30 mm, ** C = 30 mm, E = 20 mm, Ø = 8 mm. Modulmål x mm. bsorpsjonsklasse D. Åpent areal 8%. PH8 Perforering 8 mm PS2 2-sidig perforering 3/10 mm = 20 mm, * B = 30 mm, ** C = 30 mm, E = 20 mm, Ø = 8 mm. bsorpsjonsklasse D. Åpent areal 12% = 20 mm, * B = 30 mm, ** C = 30 mm, E = 20 mm, Ø = 3 mm. bsorpsjonsklasse E. Åpent areal 2%. PH10 Perforering 10 mm PD8 Dobbelperforering 8 mm = 20 mm, * B = 30 mm, ** C = 30 mm, E = 20 mm, Ø = 10 mm. bsorpsjonsklasse C. Åpent areal 18%. OMHEX, Stockholm, Sverige. Hvitlakkert, ribbeslisset RS8. rkitekt: Sandell & Sandberg, Stockholm = 10 mm, * B = 30 mm, ** C = 30 mm, E = 10 mm, Ø = 8 mm. bsorpsjonsklasse B. Åpent areal 24%

9 SM5 Mini slisser 5 mm Ø B C D E B C E Ø SM8 Mini slisser 8 mm = 20 mm, * B = 30 mm, ** C = 30 mm, D = 20 mm, E = 20 mm, Ø = 5 mm. bsorpsjonsklasse C. Åpent areal 15%. * Normalt er B = 30 mm. Tak, kant DG, er B = 40 mm. SG5 Slisset i grupper 5 mm ** Normalt er C = 30 mm. Paneler med lengde 14-1 mm har C = mm = 20 mm, * B = 30 mm, ** C = 30 mm, D = 55 mm, E = 30 mm, Ø = 5 mm. Modulmål x mm. bsorpsjonsklasse B. Åpent areal 12%. SH5 Slisset 5 mm = 20 mm, * B = 30 mm, ** C = 30 mm, D = 20 mm, E = 20 mm, Ø = 8 mm. bsorpsjonsklasse B. Åpent areal 26%. SG8 Slisser i grupper 8 mm SH8 Slisset 8 mm = 20 mm, * B = 30 mm, ** C = 30 mm, D = 40 mm, E = 30 mm, Ø = 5 mm. bsorpsjonsklasse C. Åpent areal 15%. SX8 Maxi Slisser 8 mm = 20 mm, * B = 30 mm, ** C = 30 mm, D = 55 mm, E = 30 mm, Ø = 8 mm. Modulmål x mm. bsorpsjonsklasse C. Åpent areal 20%. Ingen perforering (glatt) = 20 mm, * B = 30 mm, ** C = 30 mm, D = 40 mm, E = 30 mm, Ø = 8 mm. bsorpsjonsklasse C. Åpent areal 26%. RS8-C40 Ribbeslisset 8 mm = 20 mm, * B = 30 mm, ** C = 30 mm, D = 140 mm, E = 60 mm, Ø = 8 mm. bsorpsjonsklasse B. Åpent areal 29% Energi 2, København, Danmark. sk Nature, SH8. rkitekt: Hvidt & Mölgaard, København = 40 mm, * B = 30 mm, ** C = 30 mm, D = 40 mm, E = 30 mm, Ø = 8 mm. bsorpsjonsklasse C. Åpent areal 13%

10 ytskikt overflate Finer av naturlig tre en klassiker som kan varieres Lønn Oregon Pine Intercontinental Hotel, Warszawa, Polen. Beiset ek, glatt. rkitekt: Jestico & Whiles, London. Bjerk, bøk eller ask? Hvert treslag har sin egen karakter. Et tres iboende farve og struktur varierer og er en del av treets naturlige sjarm. Dette gjelder også finér. Ved å benytte ulike deler av stammen, kan nye effekter oppnås. Stammens ytre lag gir en jevn overflate, mens kjernen gir et livfullt uttrykk. Med naturens egen finér oppnår man aldri total jevnhet. Vårt alternativ heter Gemini og er en finér med meget liten variasjon i farve og struktur. Den gir et meget enhetlig utseende uten at det naturlige inntrykket går tapt. Nature naturlig trefølelse Nature er vår mest brukte finér og benyttes for å få frem treets naturlige uttrykk. Tre eldes og får sin patina, dette gjelder også finér. Variasjoner i farve og struktur blir en del av sjarmen. Finér nature finnes i en mengde forskjellige tresorter og forandres over tid på samme vakre måte som tre. Fra klarlakk til olje og beis En klarlakkert overflate er den vanligste behandlingen av tre og gir en varig og vedlike-holdsfri flate. Vår lakkeringsprosess oppfyller disse ønsker om bruksegenskaper samtidig som tekniske bestemmelser som brannsikkerhet og miljøkrav oppfylles. Som et alternativ til klarlakk, finnes olje, mattlakk eller beisete paneler. Ofte er det et spesielt utseende eller en bestandighet i farvetonen som etterstrebes. De forskjellige tresorters iboende egenskaper påvirker dog det ønskede resultatet og vi anbefaler derfor en diskusjon om resultatet forut for overflatebehandlingen. Bjerk Skrellet bjerk sk Ek Bøk Museum d Historie, Paris, Frankrike. Bjerk Select, glat/ph8. rkitekt: Chemetov & Huidobro, Paris. Det vanskelig å gjengi treets rette farve og struktur gjennom et foto. Ta derfor kontakt for rådgivning og farvevalg. Vi sender gjerne prøver. lm Kirsebær Pære Mahogni Teak 18 19

11 Teatro dell Istituto Canossiano, Feltre, Italia. Bøk, glatt/ph8. rkitekt: Politecne Ingegneria e rchitettura, Vicenza. Foto: Pietro Savorelli, Firenze

12 overflate ytskikt Gemini europeisk lønn Gemini bøk Gemini flammet lønn Gemini kirsbær Gemini fugleøyelønn Gemini pære Gemini finér gir jevnhet i farve og struktur Gemini bjerk Gemini ask Gemini mahogni Gemini teak Gemini er et innfarvet og mønsterkoordinert trefinér for så vel store som små flater. Fordelen med Gemini er den totale jevnheten i mønster og farve uansett kvantitet. Finéren er også meget farvebestandig og går å komplettere i etterhånd, da med minimal farveforskjell. Kolleksjonen består av et antall utvalgte mønster og farver som alle er inspirert av og en direkte gjenskapelse av naturen. Gemini innebærer også en ny mulighet for etterligning av de mer eksklusive tresorter som fremdeles finnes i regnskogen. Dog uten at vi får en negativ miljøpåvirkning. Gemini paneler produseres i opptil 2400 mm lengder. Gemini amerikansk lønn TPS, Warszawa, Poland. Gemini Bøk, PH8. rkitekt: RC &C, Warszawa. Gemini valnøtt Gemini ek Gemini wenge 22 23

13 overflate ytskikt Farvelakkerte og metallbelagte overflater Med bruk av forskjellige overflatebehandlinger, skapes helt nye inntrykk også med meget avgrenset materialbruk. Et alternativ til trefinér er metallpaneler eller farvelakkerte paneler. Fordelen i grunnkonstruksjonen av Gustafs Panel System er den jevne og plane flaten som panelene har. Dette helhetsinntrykket oppnår man med vår behandling som kan være meget vanskelig hvis overflatene behandles på plassen. Både farvelakkerte og metallkledde paneler har samme gode brannklassifisering som trefinérte paneler. Vi leverer farvelakkerte paneler i valgfri farve med glans opp til 60. Kista Entré, Stockholm, Sverige. luminium. rkitekt: Scheiwiller Svensson, Stockholm. Telenor, Oslo, Norge. Farvelakkert, glatt. rkitekt: NBBJ-HUS-PK, Oslo/Trondheim. Matt bronse Børstet stål Børstet aluminium luminium relieff Farvelakkert i NCS eller RL farve 24 25

14 miljö miljø Vårt bidrag til et bedre miljø For oss er det viktig å kunne bidra til en miljøvennligere verden. Derfor arbeider vi med en aktiv miljøprofil i hele vår produksjonsprosess og vårt daglige arbeid. I Gustafs paneler inngår derfor over 98 % naturlige materialer slik som gips og tre. Bruken av kjemiske bestanddeler innskrenker seg til liming av finér og andre overflatematerialer. Med hjelp av miljøvennlige materialer og metoder, har vi bidratt positivt til miljøet. I vårt miljøarbeid skal lover og bestemmelser angi minimumsnivåer. Vi strever alltid efter å være bedre enn disse reguleringer, der det er praktisk og økonomisk mulig. I vårt miljøarbeid forsøker vi å forebygge helserisiko og arbeidsuhell. Dette skjer i godt samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Vi gjennomfører regelmessige miljørevisjoner og kontinuerlig miljøkontroll for å finne mulighet for forbedringer. Det er viktig å ha en åpen dialog i miljøspørsmål og etterstreber at alt personell, leverandører og kunder har en sterk miljøbevissthet. Chalmers Högskola, Göteborg, Sverige. Lønn Nature, glatt. rkitekt: Gert Wingårdh rkitektkontor, Göteborg. Miljødeklarasjon PRODUKT Navn: Gustafs Panel System Type: BP-panel. Panel for innvendig kledning av vegg og tak. Produsent: Gustafs Inredningar i Dalarna B Produksjonsted: Gustafs, Sverige INNHOLDSDEKLRSJON vektprosent Gips 81 % Trespon 12 % Tre, kantlister og finer 3 % Vann 2 % Kraftpapir 1 % Lim 1 % Lakk < 0,3 % Total tykkelse 12,6 mm herav tregipsplate 12,0 mm EMISJONSTEST Prøver ble utført i FELD (Field and Laboratory Emmission Cell). Resultat efter fire uker: Emisjonsfaktor, TVOC< 10 _g/(m 2 X h). Ingen av de enkelte substansene hadde emisjonsnivå høyere enn 5 _g/(m 2 X h). PRODUKSJON Mulige utslipp til luft fra liming og lakkering er lavere enn hva konsesjonskravene tilsier. Farlig avfall fra lakkprosessen tas vare på i henhold til bestemmelser. Restprodukter av tre og papir gjenvinnes i form av energiutvinning. Gips deponeres. DISTRIBUSJON Vi benytter offentlig bil- og båttransport til forsendelse av råvarer og ferdige produkter. Ferdigvare distribueres direkte til byggeplass. Emballasjen består av tre og papp. Paller av tre gjenvinnes og gjenbrukes. BYGGEFOLRLØP Ved montasje forekommer ingen miljøfarlige utslipp. Montører benytter elektriske eller manuelt håndverktøy. Eventuell gips- og trespon samles opp og deponeres. BRUK Det forekommer ingen miljøfarlige utslipp ved drift og vedlikehold av Gustafs Panel System. Det er ikke behov for energi-tilførsel ved bruk av BF-paneler. Livslengden er beregnet til mer enn 30 år. RIVING Det er ingen miljøfarlige utslipp ved riving eller demontering. RESTPRODUKTER Ved demontering gjenvinnes aluminiumsprofilene. Spikerslag av tre gjenvinnes til energi og gipskjernen deponeres. For ytterligere informasjon, vennligst se

15 arbetsmodell arbeidsmodell Vår arbeidsmetode gjennom byggeprosessen Niveau Niveau akustikkfelt er et godt alternativ hvor panelene dekker store veggflater, men hvor man unngår tidkrevende og kostbare tilpasninger til andre flater eller åpninger. Montasjen er meget enkel og er et kostnadseffektivt alternativ. Panelene svever utenfor bakveggen og gir mulighet for å bygge inn lydabsorpsjon når man benytter perforerte eller slissete paneler. Dette er en enkel måte som bidrag til et godt lydmiljø. Vi har utarbeidet en egen arbeidsmodell basert på vår erfaring med byggeprosjekter rundt om i verden. Her tar vi utgangspunkt i forståelsen av arkitektens ønsker og byggeplaner. Modellen omfatter hele prosessen og inkluderer alle aktører. Nøkkelen til en suksessfull gjennomføring, ligger i god kommunikasjon. Vi utvikler hele tiden og med hjelp av nye utocd og IT-løsninger, metoder for å oversette kundens ønsker til ferdig monterte paneler. Vår hjemmeside, er allerede i dag en uvurderlig kilde for dem som søker informasjon av CD illustrasjoner eller pdf-dokumenter. Reduser kostnadene! Standard- eller spesialformat? Den mest effektive måten å redusere kostnadene på for en ferdig panelkledning, er å velge Gustafs Panel System med standard format og benytte Capax installasjonssystem for både vegg og tak. Paneler i standard format er vesentlig billigere enn spesialløsninger. Dessuten blir installasjonskostnadene lavere når arbeidet forenkles. Totalt kan man snakke om inntil 20 30% reduksjon sammenlignet med skreddersøm. Kvalitetsnivået beholdes. Enklere installasjon er et attraktivt punkt i dagens krav til en hurtig en byggeprosess. Eksempel på beskrivelse av vegg- eller takpanel Type: Gustafs Panel System. Trespongipsplate med overfinérte kantlister av massivt tre. Tykkelse: 12,6 mm Finér/utseende: Gemini bøk Format: Standard 1 x 600 mm Finérretning: 1 mm side Kantutforming: Kant G, tett fuge Perforering/slissing: PH8 Bakside: Sort akustisk filt, montert Brannkrav: Euroclass B kustikkrav: ISO klasse D Montering: Capax vegginstallasjon Novotel, Gøteborg, Sverige. Ek Nature, perforert PH

16 montering Capax veggprofiler Capax montasjesystem enkelt, sikkert og hurtig och 3212 Capax er typebetegnelsen på vårt unike installasjonssystem av aluminiumsprofiler for vegg- eller takmontasje. Systemet har i dag flere ulike løsninger som dekker både estetiske og funksjonelle krav. Profilene er sterke og stive, noe som underletter montørens arbeide og gjør at panelene kan monteres med største mulige planmessighet. Spesielle profiler gjør det mulig å tilpasse panelene på plassen. De kappede kantene på panelene dekkes elegant av profilen. Dette tillater at paneler kan bestilles og man slipper å vente med bestilling til det er mulig med kontrollmålinger. Man fanger også opp forandringer i bygget som ikke fremgår ved bestillingstidspunktet Telenor, Oslo, Norge. sk Nature, glatt. rkitekt: NBBJ-HUS-PK, Oslo/Trondheim Niveau 3220 Telenor, Oslo, Norge. sk Nature, glatt. rkitekt: NBBJ-HUS-PK, Oslo/Trondheim. = anodisert profil 30 31

17 montering vägg vegg Demonterbare Fastmonterte paneler paneler Hjørner, møte og smyg G G H Montere spikerslag bak panelene 2 Retting av vegg med kiler. 3 IIlegg av mineralullplater. 4 Kontroll og sortering av paneler med hensyn til farve og struktur G 3209 HP HP G-fals G GP 5 mm 5 mm G 5 Montering av nedre startprofil. Oppbygging av vegg >38, Montering av skjøteprofil. 7 Ilegging av neste panel. 8 Panelene sages med finéren ned. Oppsamling av sagspon. >82, ,5 28, Kantutforming G GP GS HP G GP HP G GP GP G mm 10 mm 10 mm G GP HP G GS 3218 GP mm 15 mm GS G GP G Åpning i panelvegg Niveau 25 G G >90 mm GP R mm 35 x 35 mm 1 Spikerslag 2 Capax profil 3 Gustafs panel 1 Spikerslag og luftspalte 2 Spikerslag og isolering 3 Capax profil 4 Gustafs panel 1 Stålprofil 2 12 mm X-finér/ OSB-plate 3 12 mm gipsplate 4 Capax profil 5 Gustafs panel 1 Stålprofil 2 2x12 mm gipsplate 3 12 mm x-finér strips 4 Capax profil 5 Gustafs panel R Lackerad Lakkert kant. Massivt tre trä eller fanerad finert MDF MDF list G G HP 2 mm Monteringsanvisningene kan lastes ned i CD-format på

18 montering tak Fritthengende paneltak uten kantlist mot vegg. Takmontasje Gustafs nye takoppheng for nedpendlet himling innebærer en vesentlig forbedring i forhold til tidligere benyttet system. Den største forskjellen ligger i at vi har dimensjonert bæreverket for å bære tyngden av Gustafs Panel System. Konstruksjonen er meget stiv og selvbærende uten at man må stive av mot tilstøtende vegger. Capax undertakssystem er estetisk tiltalende med skjulte profiler. Systemet tilllater demontering av de enkelte panelene. Dette gir tilgang til all annen installsjon over paneltaket. Capax opphengsystem består av bæreprofiler med T-form. Disse bærer panelene på langsiden. Panlenes kortside ligger an mot hverandre. Bæreprofilene låses sideveis med en distanseprofil som enkelt klikkes på bæreprofilen. Systemet er konstruert for panelbredder på 600 mm, men kan reguleres i intervall på mm mellom mm Bæreprofil 3262 Distanseprofil 3263 Skjøteprofil 3100 mm 3120 mm 24 mm <1 mm R <100 mm K B C D Individuelt demonterbare paneler. 300 mm Skjult profil, tett skjøt D DG 3253 Veggprofil 20 mm E 25 mm Synlig langsgående profil, åpen fuge 24 mm D D Skjult bæreverk. Monteringsanvisningene kan lastes ned i CD-format på 1 Bor hull for fleksible festekroker. 2 Heng opp bæreprofilene. 3 Koble bæreprofilene sammen. 4 Klikk på distanseprofilene cc 1 mm. 5 Sikring av hurtiglåsen med selvborende skrue. 6 Installer panelene. 7 Legg inn mineralull. 8 Støvtørring

19 speciallösningar spesialløsninger Bøyde paneler Varianter på perforering av paneler. Små detaljer gjør stor forskjell Hulltaking for armaturer. Paneler bøyd under montering. R > 10 m. bbey Centre, Belfast. Gemini kirsebær och Gemini valnøtt. rkitekt: WDR & RT Taggart, Belfast. Formpressede paneler. R = 0,5 5 m. MNGR, Murmansk, Russland. Kirsebær Nature, gatt. rkitekt: Studio Telivuo Oy, Finland. Eksempel på akustikkreflektor. Ventilasjonsgitter. For mer informasjon se vår webbsida Hjørneløsning med massiv hjørneprofil og avslutning mot trapp. Rette paneler montert i fasett. Printemps Clichy, Paris, Frankrike. Bjerk Nature, SH8. rkitekt: Reichen et Robert rchitectes, Paris. Paneler limt mot en bøyd konstruksjon. R = 10 5 m. Grafarvogskirkja, Reykjavik, Island. Bjerk Nature, glatt. rkitekt: Á stofunni arkitektar, Reykjavik

20 Coruña Radio Pontevedra alborg Sykeplejeskole buja Europe House Tekniske data Tykkelse: 12,6 mm Standardlengder: 400, 600, 1000, 1, 1,10, 2400 och 3000 mm Spesiallengder: mm Standardbredde: 400, 600, 0 och 1 mm Spesialbredder: mm Vekt glatt/uperf. Panel: 15,7 kg/m 2 Overflatebehandling: 3 lag UV-herdende klarlakk, glans +/- 20. Finerlim: Melamin urealim med lavt formaldehydinnhold msterdam Hilton Hotel vila Universidad Catoilica Barcelona La Caixa Berlin Spanish Embassy Bilbao Palacio de Euskalduna Birmingham Land Rover Budapest National Theather Cambridge William Gates Lecture Rooms, Cambridge University Chichester Rolls Royce HQ Dublin Dublin University Düsseldorf Hilton Hotel Falun Lasarettet Feltre Teatro dell Istituto Canossiano Gdansk University Gdansk Gdynia Prokom Glasgow Glasgow irport Business Park Gävle Sjukhus Göteborg Sahlgrenska Medical center Halmstad Tylöhus Kongress Holland Provinciehuis den Bosch Hongkong San Po Kong Primary School Huddinge Karolinska Institutet Jönköping Tingsrätt Kalmar Sjöfartshögskolan Karlstad Stora Enso Kungsbacka Coloplast København Dansk Designcenter Las Palmas Cine Cuyás Leeds BBC Radio Rooms Linköping Universitetet, KEY-hus London Bartlett School of rchitecture Ludvika BB Lund Edison Park University of Wrocław, Wrocław, Poland. Sv bjerk, slät/sh8. rkitekt: Zbigniew Maćków, Wrocław. FDV/Vedlikehold Klima Gustafs Panel System brukes kun innomhus. Før installasjon skal rommet være oppvarmet og vel tørket. Temperatur over 18 C. Relativ fuktighet %. Byggeskade Beskytt panelene under transport og lagring. Dekk til deler som er utsatte for skader. Panelene må ikke eksponeres for sterkt sollys. UV-lys Tre er et naturlig materiale og foranderes med tiden når det utsettes for UV-lys. Ulike tresorter reagerer forskjellig på dette. Vann Bruk av for mye vann medfører misfarving og sprekkdannelser i fineren. Når dette oppstår, må panelet byttes ut. Små skader kan repareres med møbelpolish. Varme Temperatur over C kan resultere i misfarving og sprekkdannelser i overflate. Se Vann. Rengjøring Gustafs Paneler er enkle å holde rene. Normalt behøves ingen rengjøring. Ved behov, kan man støvtørke med en mopp eller lignende. Flekker Benytt en fuktig klut og tørk av. Bruk deretter en tørr klut. På fettflekker kan man bruke rengjøringsmidler. På flekker fra frukt, bær, vin, øl eller kaffe kan syntetiskee rengjøringsmidler i lunkent vann brukes. Blod fjernes med kaldt vann. Madrid eropuerto de Barajas Malmö Hotell St Jörgen Mölndal stra Zeneca Newry Buttercrane Centre Norrköping Louis de Geer Consert hall Odense Odense Universitet Oslo Rikshospital Palma de Mallorca Banca March Paris Museum d Histoire Naturelle Parma Grand Hotel Parma Poznan Poznan Financial Centre Reykjavik Grafarvogskirkja Roma Genzano di Roma Santander eropuerto de Santander Segovia uditoria Caja Segovia Seoul Community Welfare Centre Sevilla Parlamento ndaluz Singapore Church of St. Mary of the ngels Stockholm Ericsson Kista Sundsvall Tingshus Södertälje stra Zeneca Taipei uditorium of Water Department Taranto Villagio Medusa Torshavn Tryggingarfelagið Føroyar Trollhättan Vattenfall Trondheim Værnes Lufthavn Umeå Umeå Universitet MIT Uppsala Kristallen Uppsala Ångströmslaboratoriet Valencia Parque Oceanografico Vitoria Museo de Bellas rtes Warszawa Hotel Intercontinental Wrocław Wrocław University Västerås Högskolan Mälardalen York York Racecourse Ystad Sparbanken Zürich Star lliance Lounge Åmål Högskolan Örebro Musikhögskolan Gustafs Panel System

21 C O N F E T T I / lfa Nermans Ministerio de Ciencia y Tecnologia, Madrid, Spanien Bjerk nature, glatt. rkitekt: Luis Gayarre, Madrid. Stationsvägen 1, SE-783 Gustafs, Sweden Tel +46 (0) , Fax +46 (0) Gustafs representant i Norge: Utstilling/kontor: Hafrsfjordgaten 11, 0268 Oslo, Tlf , Fax Kontor: Skogfaret 14 B, 1344 Haslum, Tlf , Fax Mobil Kalle , Janniche

TARKETT PARKETTGULV TRADISJON OG INNOVASJON BREDE PLANKER ER ÅRETS NYHET VAKKERT, HVITT OG VINTAGE

TARKETT PARKETTGULV TRADISJON OG INNOVASJON BREDE PLANKER ER ÅRETS NYHET VAKKERT, HVITT OG VINTAGE TARKETT PARKETTGULV INSPIRASJON OG VEILEDNING TIL TARKETTS PARKETTGULVUTVALG 2014 2015 BREDE PLANKER ER ÅRETS NYHET VAKKERT, HVITT OG VINTAGE TRADISJON OG INNOVASJON EPOQUE EIK NATUR 7876001 HVORDAN SER

Detaljer

REDAir FLEXSYSTEM. - Gjennomført enkelt

REDAir FLEXSYSTEM. - Gjennomført enkelt REDAir FLEXSYSTEM - Gjennomført enkelt Energieffektive bygg I mange år har beliggenhet vært en sentral faktor når man skal vurdere en bygnings verdi. I de senere årene er også andre faktorer blitt betydningsfulle

Detaljer

INTERIØRPANEL. produsent av innvendig panel, og satser på et bredt sortiment for best mulig å ivareta våre lange tradisjoner med bruk av panel

INTERIØRPANEL. produsent av innvendig panel, og satser på et bredt sortiment for best mulig å ivareta våre lange tradisjoner med bruk av panel Bjertnæs Sag på Jevnaker har i mer enn 60 år produsert trevirke til store deler av landet. I løpet av 90-tallet gikk bedriften over til mer spesialisert produksjon av høvellast, og har de senere år investert

Detaljer

ENKLERE Å FÅ DET GJORT. Vi kan legge gulvet for deg

ENKLERE Å FÅ DET GJORT. Vi kan legge gulvet for deg ENKLERE Å FÅ DET GJORT Vi kan legge gulvet for deg Generelt om gulv Et gulv er først og fremst et bruksmøbel. Det skal gås og lekes på, brukes og slites, og etter hvert vil det bære preg av å ha ligget

Detaljer

Teknisk informasjon 90

Teknisk informasjon 90 90 Teknisk informasjon Innledning Innledning Generell informasjon Oppbygging Platemål Vekt Struktur Kvaliteter Normer for materialegenskaper Kjemikaliebestandighet Termiske egenskaper Stell og vedlikehold

Detaljer

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE Juni 2009 VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE WWW.NORGIPS.NO FOR ALT OM PRODUKTER OG VEILEDNINGER NORGIPS NORGE AS - TLF. 33 78 48 00 - FAX. 33 78 48 51 - WWW. NORGIPS.NO HÅNDTERING GENERELT Norgips Norge

Detaljer

Tidløs eleganse med PANEL

Tidløs eleganse med PANEL Tidløs eleganse med PANEL 2 EKTE PANEL VOKSER BARE PÅ TRÆR Panel skåret av utvalgte nordiske trær, og sortert etter våre strenge kriterier. Panel er tre tvers igjennom. Et levende produkt med naturens

Detaljer

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR LEGGEANVISNINGER FOR KÄHRS TREGULV 1 2014-05 NO LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR Kährs Norge AS Seljeveien 6 0575 OSLO Telefon: 23 22 67 00 Fax: 23 22 67 01 E-post: info.norge@kahrs.com

Detaljer

Energiklok renovering

Energiklok renovering Energiklok renovering Byggisolering Norge Oktober 2010 Innhold På tide å renovere energiklokt... 3 Energikloke løsninger før og nå... 4 Byggeregler... 5 Klimaforandringer en realitet... 6 Energideklarasjon/Energimerking...

Detaljer

teknisk guide 98 Alpakka Skifer L0220-01781

teknisk guide 98 Alpakka Skifer L0220-01781 1 formater 4 miljø 6 endless plank 8 natural variation 10 total design 12 inspirasjon 16 kvalitetsnivåer 60 legging 65 overflater 66 dekor 68 total design-kolleksjon 76 domestic extra-kolleksjon 78 tilbehør

Detaljer

1 Januar 2006. Gyproc Småhushåndbok. Gipsplater i småhus

1 Januar 2006. Gyproc Småhushåndbok. Gipsplater i småhus 1 Januar 2006 Gyproc Småhushåndbok Gipsplater i småhus Bildet på forsiden viser et kundetilpasset Mesterhus mod. Kvalheim. Godt bomiljø med gipsplater. 3 3 4 Når du skal velge materialer i vegger og tak,

Detaljer

Et bevisst valg for langsiktig holdbarhet

Et bevisst valg for langsiktig holdbarhet Et bevisst valg for langsiktig holdbarhet Balanced Choice et bevisst valg for langsiktig holdbarhet Balanced Choice Langsiktig holdbarhet handler om å gjøre kloke valg. Det handler om å finne riktig balanse

Detaljer

gulv for hjem og offentlig miljø 2012 Mer enn bare overflate

gulv for hjem og offentlig miljø 2012 Mer enn bare overflate gulv for hjem og offentlig miljø 2012 Mer enn bare overflate 2 239615 Ek Prime Plank Hvit innehold 5 7 17 19 29 37 Råd fra snekkeren Tregulv Fakta tregulv Laminatgulv Entrématter, kunstgress Lister, vedlikehold,

Detaljer

Sapa Fasade. Byggsystemer for fleksibilitet, funksjon og estetikk

Sapa Fasade. Byggsystemer for fleksibilitet, funksjon og estetikk Sapa Fasade Byggsystemer for fleksibilitet, funksjon og estetikk 2 Sapa Fasader Innhold Fasaden utsmykker byens rom 5 Energieffektive løsninger spare, kontrollere og generere 6 Sapa Fasader 1 Oversiktstabell

Detaljer

PROSJEKT. Din profesjonelle dørpartner. kvalitetsdører til prosjektmarkedet - som forener høy kvalitet med individuelle ønsker

PROSJEKT. Din profesjonelle dørpartner. kvalitetsdører til prosjektmarkedet - som forener høy kvalitet med individuelle ønsker the prosjekt style 1 PROSJEKT Din profesjonelle dørpartner kvalitetsdører til prosjektmarkedet - som forener høy kvalitet med individuelle ønsker 2 INNHOLD Kvalitetsdører til profesjonelle 3 Hva tilbyr

Detaljer

BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE. Innvendig panel. Å leve med tre

BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE. Innvendig panel. Å leve med tre BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE 31 Innvendig panel Å leve med tre 1. Å tenke på før du begynner Rommets form kan være avgjørende for hvor og hvordan du skal benytte en trepanel. Et rom virker lengre og

Detaljer

En guide for skyvedørsløsninger fra LEBA Versjon 1.0

En guide for skyvedørsløsninger fra LEBA Versjon 1.0 Innhold 1) Litt om våre forskjellige kolleksjoner Side 2 2) 30 års kvalitetsgaranti Side 4 3) Litt om hjulsystemet Side 5 4) Profilsystemet Side 6 5) Soft-close (anbefalt tilvalg) Side 6 6) Dempebørster

Detaljer

Ecophon Wall Panel. Mangfoldig veggakustikk

Ecophon Wall Panel. Mangfoldig veggakustikk Ecophon Wall Panel Mangfoldig veggakustikk Akustiske løsninger som oppfyller menneskelige behov Det beste lydmiljøet er det du finner utendørs. Under åpen himmel, i skogen eller på slettene. Det er her

Detaljer

om:vinduer Alt du trenger å vite om vinduer fra estetikk til form og funksjoner 84 Sider!

om:vinduer Alt du trenger å vite om vinduer fra estetikk til form og funksjoner 84 Sider! om:vinduer Alt du trenger å vite om vinduer fra estetikk til form og funksjoner 1 84 Sider! Innhold2008 4...Historie 12...Økonomi 18...Trygge valg om Historien Vinduer til de tusen hjem siden 1950.. 4

Detaljer

Vis hvem du er med unike dører

Vis hvem du er med unike dører Ytter- og innerdører ADVANCE - LINE Vis hvem du er med unike dører eksklusive ytter- og innerdører som forener kvalitet med din personlige stil 2 Innhold YTTERDØRER 4 Character 8 Classic 14 Function 23

Detaljer

OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL

OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL Teknisk isolering Våre tekniske isolasjonsprodukter omfatter mineralullprodukter (glassull og steinull), cellegummiprodukter og produkter

Detaljer

www.modul-system.com MODUL-SYSTEM PRODUKTKATALOG

www.modul-system.com MODUL-SYSTEM PRODUKTKATALOG www.modul-system.com MODUL-SYSTEM PRODUKTKATALOG Copyright Modul-System Version no. 10-01 1001 14360 Modul-System Alt er mulig. Modul-System er i dag verdensledende på innredningssystemer til servicebiler.

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Skap dine rom. Rask og enkel montering. Eggehvit, Caffè Latte eller Skagen. Ønsker du ubehandlet Arbor Panel?

Skap dine rom. Rask og enkel montering. Eggehvit, Caffè Latte eller Skagen. Ønsker du ubehandlet Arbor Panel? rbor NØ: Ferdig vegg OG enkelt og elegant nkel, tidløs og elegant. nvendelige veggplater DF i tre klassiske profiler rbor anel i DF er et godt valg når du ønsker et moderne og tidløst hjem, med vegger

Detaljer

Zorro var her. Attraktiv! Betong er utpekt som et nasjonalt satsingsområde

Zorro var her. Attraktiv! Betong er utpekt som et nasjonalt satsingsområde Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet BETONG4. UTGAVE - OKTOBER 2008 FUKTMÅLINGER: MILJØ: ARMERINGSPRODUKTER: Etterlyser høyere kompetanse Jeg trodde aldri at jeg skulle forelske meg i en vinduskarm

Detaljer

åpent kontorlandskap?

åpent kontorlandskap? i n s p i r eby YOU dy E n s a m l i n g a v a k u s t i s k i n t e r i ø r d e s i g n Kan de ansatte endelig bli fornøyd med åpent kontorlandskap? Inneklima et intervju med inneklimaekspert Geo Clausen

Detaljer

Dette er en faglig rapport som er dokumentasjon til faget MMI. Den vil også fungere som hjelp og veiledning videre til hovedprosjektet.

Dette er en faglig rapport som er dokumentasjon til faget MMI. Den vil også fungere som hjelp og veiledning videre til hovedprosjektet. 1 Forord Denne rapporten dreier seg om MMI Menneske, maskin og interaksjon, dette er et fag som handler om hvordan menneske forholder seg til produkter med en eller flere funksjoner. Det har vært undervisning

Detaljer

Veiledning. Før legging

Veiledning. Før legging Veiledning Før legging Juni 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke av naturen. Det er et levende materiale som skal behandles med omhu. Veiledningene våre forteller i detalj hvordan man får det beste

Detaljer

03.2013 TAK OG FASADE

03.2013 TAK OG FASADE 03.2013 TAK OG FASADE Forny hjemmet Akkurat som proffen Innhold Spar strøm med enkle grep!... 4 Ta vare på taket ditt... 6 Vi legger taket for deg... 8 Betongtakstein... 10 Tegltakstein... 18 Takshingel...

Detaljer

GULV OG VEGG FORNY HJEMMET AKKURAT SOM PROFFEN

GULV OG VEGG FORNY HJEMMET AKKURAT SOM PROFFEN 06.2014 GULV OG VEGG FORNY HJEMMET AKKURAT SOM PROFFEN INNHOLD Parkett... 4 Oljede gulv...18 Tynnparkett...24 Laminatgulv...26 Heltregulv...38 Trappefornyern...42 Den perfekte finishen...43 Lister parkett...44

Detaljer