Med vennlig hilsen. Programkomiteen for HelsIT 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med vennlig hilsen. Programkomiteen for HelsIT 2012"

Transkript

1 HelsIT 2012 Helseinformatikkuka i Trondheim September 2012 Norsk senter for elektronisk pasientjournal (NSEP), Program for helseinformatikk ved NTNU og KITH innledet i 2002 et samarbeid for arrangere en årlig konferanse i Trondheim. Den første HelsIT-konferansen ble arrangert høsten At KITH 1. januar 2012 ble overført til Helsedirektoratet som avdeling standardisering i e- helsedefinisjonen, innebærer en ytterligere styrking av HelsIT. HelsIT skal være en møteplass hvor alle med interesse for helseinformatikk, enten dette nå er i egenskap av helsepersonell, ledere i helsevesenet og i forvaltningen, ITpersonell eller forskere, kan møtes og få et faglig påfyll i et trivelig miljø. Vi har med dette gleden av å invitere til den tiende HelsIT-konferansen som arrangeres på Radisson Blu Royal Garden Hotel i Trondheim. Tirsdag 18. september blir det temadag med en plenumssesjon med internasjonale foredragsholdere etterfulgt av tre parallelle løp, deriblant en Nordisk e-helsekonferanse arrangert av Helse- og omsorgsdepartementet. Samme dag arrangere Norsk Helsenett den første e-helsesikkerhetsdagen. Hovedkonferansen arrangeres september og inkluderer både plenumssesjoner, parallellsesjoner og to workshops. Nytt av året er at det blir et fullverdig tilbud til engelsktalende alle tre dager. Blant temaene i år kan nevnes: Samhandling EPJ i allmennlegetjenesten Pasientsikkerhet og informasjonssikkerhet Prosesstøtte, kunnskapsstøtte og beslutningsstøtte Arkitektur og teknologiske løsninger Det blir søkt Legeforeningen om godkjenning som valgfritt kurs. Med vennlig hilsen Programkomiteen for HelsIT 2012 Torbjørn Nystadnes, Helsedirektoratet (leder) Roald Bergstrøm, Helsedirektoratet J. Sigurd Røtnes, Helsedirektoratet Anders Grimsmo, NSEP / NTNU Eric Monteiro, NTNU Utkast oppdatert pr. 28. juni Med forbehold om endringer

2 Tirsdag 18. september HelsIT temadag 09:00 Registrering og kaffe 10:00 e-helsesikkerhetsdagen - se eget program 10:00 Plenum session NHS Connecting for health's strategies and experiences in the area of health informatics standards and the deployment of such standards Acting Director Nicholas Oughtibridge, Data Standards and Products, Department of Health Informatics Directorate NHS England Quality Labelling and Certification of ehealth systems in Denmark CEO Morten Bruun-Rasmussen, MEDIQ, Danmark European outlook Mario Romao, Vice president EHTEL, digital health policy manager for Europe in Intel s Global Public Policy team 12:00 Lunsj NHS24 - Health Information and Self Care Advice for Scotland Professor George Crooks O.B.E, Medical Director of NHS 24 and the Scottish Ambulance Service, President EHTEL 13:00 Temaløp Temaløp 1: Nordic ehealth Conference 2012 Temaløp 2: Samhandling og understøttende verktøy Temaløp 3: IKT i helsevesenet - Arkitektur og teknologiske løsninger 15:00 Kaffepause 15:30 Parallellsesjoner Temaløp 1: Nordic ehealth Conference 2012 Temaløp 2: Samhandling og understøttende verktøy Temaløp 3: IKT i helsevesenet - Arkitektur og teknologiske løsninger 17:00 Slutt HelsIT Temadag. Temaløp 1: Nordic ehealth Conference 2012 Organised by The Norwegian Ministry of Health and Care Services Program to be announced Med forbehold om endringer Side 2 av 15

3 Temaløp 2: Samhandling og understøttende verktøy 12:00 Lunsj 13:00 Tema: Samhandling Elektronisk samhandling: Helsesektorens utfordringer mot år 2030 Prosjektleder Sverre Fossen, Norsk Helsenett «Samhandling på tvers - erfaring fra interkommunale team» Kartlegging av behov for samhandling og deling av informasjon i den kommunale helsetjenesten Førsteamanuensis Elin Thygesen, Universitetet i Agder Medforfattere: Stipendiat Elisabeth Holen Rabbersvik og førsteamanuensis/leder Senter for ehelse og omsorgsteknologi Rune Fensli Behov og løsninger for Ad-hoc deling av medisinsk informasjon ved samarbeid på tvers Førsteamanuensis Rune Fensli, Universitetet i Agder Medforfattere: Elin Thygesen, Elisabeth Holen Rabbersvik, Jinlun Liu, Dafferianto Trinugroho NÅ-tids kommunikasjon mellom primærhelsetjenesten og sykehus- Videokommunikasjon i Samhandlingsreformens ånd Prosjektleder/ telemedisinkonsulent Oddvar Hagen, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, UNN 15:00 Kaffepause 15:30 Tema: Understøttende verktøy Erfaringer med bruk av elektronisk kurve på Haukeland Universitetssykehus fra 2008 til dd - hva har vi lært? Fagkonsulent /Intensivsykepleier Tove Furnes Dyrdal, Helse Bergen HF - Haukeland Universitetssykehus Brug af Elektroniske Whiteboards til visiteret adgang/telefontriage til skadestue Ledende oversygeplejerske Poul Mossin, Køge Sygehus, Danmark MedicalWhiteBoard, - ny generasjon beslutningsstøtte/ plan- og oppfølgingssystem for kliniske prosesser Daglig leder Thorhallur Gudmundsson, Hospital Organiser AS 17:00 Slutt for dagen Med forbehold om endringer Side 3 av 15

4 Temaløp 3: IKT i helsevesenet: Arkitektur og teknologiske løsninger 13:00 Tema: Teknologiske løsninger OpenEHR - arkitektur for et strukturert EPJ? Utviklingsdirektør Sigurd From, DIPS ASA Standarder for informasjonsinnhold - kan arketyper være et alternativ også for Norge? Seniorrådgiver Jostein Ven, Helsedirektoratet Medforfattere: Annebeth Askevold, Hans-Olav Warholm og Torbjørn Nystadnes, alle Helsedirektoratet. Hvilke IT-tekniske utfordringer stiller gen-teknologien helsevesenet ovenfor? PhD student Espen Skorve, Universitetet i Oslo Medforfattere: Hallvard Lærum, Margunn Aanestad Elektroniske sykmeldinger fra helseforetak til NAV Seniorrådgiver Øyvind Gjørven, NAV IKT Medforfatter: Terje Andre Olsen 15:00 Kaffepause 15:30 Tema: Arkitektur Kompetanse på arkitekturområdet i helsesektoren er tidoblet på under to år - hva nå? Leder for Virksomhetsarkitektur Roar Engen, Helse Sør-Øst RHF Etablere rammer for Virksomhetsarkitektur Virksomhetsarkitekt Terje Bremnes, Helse Vest IKT AS Medforfatter: Gaute Bjotveit Helse Nords vei mot neste generasjons EPJ Virksomhetsarkitekt Ronny Bergeton Thomassen, Helse Nord IKT 17:00 Slutt for dagen Med forbehold om endringer Side 4 av 15

5 e-helsesikkerhetsdagen Arrangør: Norsk Helsenett e-helsesikkerhetsdagen er en samhandlingsarena innenfor e-sikkerhet i helse- og omsorgssektoren. e-helsesikkerhetsdagen arrangeres av Norsk Helsenett SF ved HelseCSIRT (sikkerhets- og monitoreringssenter for helse- og omsorgssektoren). Formålet med e-helsesikkerhetsdagen er å samle helse- og omsorgssektoren bl.a. for å bevisstgjøre sektoren og gi tydelig bilde av hvilke sikkerhetsutfordringer man står ovenfor, en samhandlingsarena for hvordan ulike aktører i sektoren tenker seg sikkerhetsutfordringene kan løses i et kort og langsiktig perspektiv, samt være en nettverksarena for kompetanse- og kunnskapsutveksling Registrering og kaffe 10:00 Åpning av e-sikkerhetsdagen Administrerende direktør Håkon Grimstad, Norsk Helsenett 10:30 Betydning av sikkerhet i helse- og omsorgssektoren Navn på innleder vil bli kunngjort senere 11:00 Pause 11:15 Sektoren trusselvurdering og sikkerhetsutfordringer erfaringer etter 1 år drift av HelseCSIRT. Leder HelseCSIRT Suhail Mushtaq, Norsk Helsenett 12:00 Lunsj 13:00 Fremtidige trender og sikkerhetsutfordringer innen helse- og omsorgssektoren Rådgiver Anders Føyen, Microsoft 14:00 Personvern og pasientsikkerhet to motsetninger? Fagdirektør Sverre Engelschiøn, Helse- og omsorgsdepartementet 15:00 Kaffepause 15:30 Hvor sikre er egentlig helsesystemene en praktisk test Sikkerhetsanalytiker Kjell Christian Nilsen, HelseCSIRT - Norsk Helsenett 16:40 Avslutning Administrerende direktør Håkon Grimstad, Norsk Helsenett 17:00 Slutt for dagen Med forbehold om endringer Side 5 av 15

6 Onsdag 19. september HelsIT-konferansen dag Registrering og kaffe Plenumssesjon Velkommen e-helse - veien videre Divisjonsdirektør Christine Bergland, Helsedirektoratet Technology outlook Healthcare Programdirektør Morten Pytte, Det Norske Veritas 11:00 Plenary session continues in English ehealth and Telemedicine in Finland with reference to Nordic ehealth Indicators Reserach Manager in Telemedicine Jarmo Repanen, University of Oulu. President of the Finnish Society of Telemedicine and ehealth 12:00 Lunsj One more speech to be announced 13:00 Parallellsesjoner Parallellsesjon P1A: Pasientrettede løsninger Parallellsesjon P2A: EPJ i allmennlegetjenesten - utfordringer og muligheter Parallellsesjon P3A: Samhandling Session P4A: Workshop - Clinical research using EHR data (In English) 15:00 Kaffepause 15:30 Parallellsesjoner Parallellsesjon P1B: Pasient/brukerperspektivet Parallellsesjon P2B: Fellestjenester Parallellsesjon P3B: Prosesstøtte Session P4B: Workshop - Clinical research using EHR data (In English) 17:00 Slutt HelsIT-konferansens første dag. 17:15 Generalforsamling ProRec Norge Medlemskap kan tegnes i sekretariatet. (Ingen medlemsavgift.) 19:00 Festmiddag Med forbehold om endringer Side 6 av 15

7 12:00 Lunsj Parallellsesjoner onsdag 19. september 13:00 Parallellsesjon P1A: Pasientrettede løsninger Parallellsesjon P2A: EPJ i allmennlegetjenesten - utfordringer og muligheter Parallellsesjon P3A: Samhandling Gjøre sjøl! - medisineringsapp for barn snur tårer til mestring Cand Pharm Elin Bergene, Sykehusapoteket i Trondheim Medforfatter: Forsker Ole Andreas Alsos, NTNU Mine vaksiner - Publikumstjenester og webløsninger fra sentrale helseregistre Seniorrådgiver Gro Ung, Nasjonalt folkehelseinstitutt Medforfatter: Systemarkitekt Kent Aune, Nasjonalt folkehelseinstitutt Brukersentrerte metoder i innovasjon av ITsystemer: Erfaringer fra Inclusion Societyprosjektet PhD Gry Seland, Vivit AS Medforfatter: Inger Dybdahl Sørby Helsenorge.no - en samlet inngangsport til helsetjenesten på nett Seniorrådgiver Pia Braathen Schønfeldt, Helsedirektoratet 15:00 Kaffepause Program ved Referansegruppa for EPJ i Norsk Forening for Allmennmedisin (NFA) Programmet for denne sesjonen vil bli publisert senere. Samhandling i praksis - erfaring etter 10 år med IT støtte - hva er neste steg? Utvecklingsstrateg Agnetha Karlberg, Norrbotten Läns Landsting, Sverige Medforfatter: Produktansvarlig Ewa Lundström, Tieto Elektronisk samhandling mellom hjemmesykepleien og fastleger PhD stipendiat Merete Lyngstad, Universitetet i Oslo Medforfattere: Forsker Line Melby,, førsteamanuensis Ragnhild Hellesø Elektronisk henvisning og kvaliteten på henvisningen Spesialist i allmennmedisin, ph.d. kandidat Olav Thorsen, Stavanger Universitetssjukehus HF Dialogmelding i henvisnings- og epikriseforløp - hvor står vi - og kommer vi videre? Overlege Jan Emil Kristoffersen, Ahus Med forbehold om endringer Side 7 av 15

8 15:30 Parallellsesjon P1B: Pasient/brukerperspektivet Parallellsesjoner onsdag 19. september Parallellsesjon P2B: Fellestjenester Parallellsesjon P3B: Prosesstøtte 17:00 Slutt IKT og de nye pasientrollene Innlegget vil basere seg på 5 antologier om helse, pasienter, e-helse og koordinering i perioden Professor Aksel Tjora, NTNU Innlegg fra kreftforeningen Spesialrådgiver Kristin Bang, Kreftforeningen Ett innlegg til vil bli kunngjort senere. Implementering og udbredelse af Fælles medicinkort (FMK) - en national service i det danske sundhedsvæsen Konsulent Alice Kristensen, MedCom, Danmark Innlegg om det pågående arbeidet med etablering av en kjernejournal Representant for Helsedirektoratet Samordning Felles EPJ i Helse Vest Seniorrådgiver Terje Marthinussen, Helse Vest RHF Medforfatter: Gunnar Jårvik Hva skal til? Elementer i en nasjonal handlingsplan for prosesstøttende EPJsystemer. Forsker dr. med. Hallvard Lærum, Oslo Universitetssykehus HF Medforfatter: Arild Faxvaag Klinisk prosesstøtte - mål og mening Medisinsk direktør Tomas Nordheim Alme, DIPS ASA Riktig ressursbruk innen bildediagnostikk ved hjelp av ekspertsystemer Avdelingsdirektør Aslak Aslaksen, Helse Bergen HF- Haukeland Universitetssykehus Med forbehold om endringer Side 8 av 15

9 Wednesday 19th September Session 4 Workshop - Clinical research using EHR data (In English) Organised by The Norwegian Research Centre for Electronic Patient Records (NSEP) This international workshop will discuss the uses of Electronic Health Records for Clinical Research with experiences from Norway and other European countries with requirements and pitfalls from existing experience but also the development of new innovative structures where information can be extracted using standardised structures using archetype methodology and international terminologies. It will contain both reports of today s use and pilot experiences from new projects as well as presentation of new European collaboration in the field as part of the Innovative Medicines Programme. 13:00 P4A: Workshop - Clinical research using EHR data Introduction to the workshop Professor Gunnar Klein, The Norwegian Center for EHR Research, NTNU The need for clinical information for research on public health and medical interventions outcome Speaker to be announced The requirements for EHR information and some of the problems in routine record information for researchh Associate Professor Arnulf Langhammer, The Nord-Trøndelag health study (HUNT), NTNU Experience from Sweden in using modern archetype methodology for extracting EHR data from large scale regional EHR systems to national quality registers Chief Medical Informatics Officer Rong Chen MD, PhD, Cambio HealthCare Systems / Karolinska Institutet 15:00 Coffee break 15:30 P4B: Workshop - Clinical research using EHR data Experiences from Ireland using archetype methodology for clinical research Dr. Damon Berry, Dublin Institute of Technology The regional system for quality registers in Mid-Norway and examples from the cardiology and stroke area Per Olav Skjesol, Hemit The European project «Electronic Health Records for Clinical Research - EHR4CR Speaker to be announced, 17:00 End day 1 Med forbehold om endringer Side 9 av 15

10 Torsdag 20. september HelsIT-konferansen dag Sekretariatet åpner - registrering for nye deltagere Plenumssesjon Sesjonen består av to innlegg. Disse vil bli kunngjort senere. 10:00 Kaffepause 10:30 Parallellsesjoner Parallellsesjon P5A: Radiologi Parallellsesjon P6A: Pasientsikkerhet Session P7A: Quality and decision support 12:00 Lunsj 13:00 Parallellsesjoner Parallellsesjon P5B: Kunnskapsstøtte Parallellsesjon P6B: Lett blanding Session P7B: Safety and security Session P8B: Workshop - Guidelines and decision support in the EHR 14:00 Kaffepause 14:30 Parallellsesjoner Parallellsesjon P5C: Kvalitet Parallellsesjon P6C: Informasjonssikkerhet - personvern Session P7C: European outlook Session P8C: Workshop - Guidelines and decision support in the EHR 16:00 Slutt HelsIT 2012 Med forbehold om endringer Side 10 av 15

11 Parallellsesjoner torsdag 20. september 10:30 Parallellsesjon P5A: Radiologi Parallellsesjon P6A: Pasientsikkerhet Session P7A: Quality and decision support Ett innlegg til vil bli kunngjort senere. Glemt av sykehuset - hvorfor er det nødvendig med et regionalt prosjekt for å bedre det pasientadministrative arbeidet Spesialrådgiver Bjørn Magne Eggen, Helse Sør-Øst RHF Medforfattere: Anine Ramberg, Mona Syversen Intelligent web = intelligent healthcare? Associate professor Øystein Nytrø, NTNU Co-author: Adjunct associate professor Laura Slaughter, NTNU 12:00 Lunsj Heldigitalisert radiologi tid for økt fokus på automatisk doseregistrering Seksjonssjef Eva G. Friberg, Statens strålevern Epidemiologisk studie av risiko knyttet til CT av barn -- datahøsting fra RIS og PACS Forsker Tore Sivert Istad, Statens strålevern Bruk av video i helse- og omsorgssektoren for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet Fagdirektør Harald Noddeland, Vestre Viken HF Trådløst pasientsignal og pasientsikkerhet: Muligheter og utfordringer Professor Lill Kristiansen, NTNU - Institutt for telematikk Quality: a product of good hospital management as much as good treatment Quality manager Andy Hyde, Diakonhjemmet Sykehus Improving and refining the management of healthcare services in Norway and Europe Chief Clinical Architect Simon Stone, Oracle Health Unit, Oracle UK Co-author: Nordic Chief Architect dr.m. Naci Akkøk, Oracle Norway Med forbehold om endringer Side 11 av 15

12 Parallellsesjoner torsdag 20. september 13:00 Parallellsesjon P5B: Kunnskapsstøtte Parallellsesjon P6B: Lett blanding Session P7B: Safety and security Statistikkportal for sykmelder Sjeflege Grete Damberg, Arbeids- og velferdsdirektoratet Erfaringer fra utvikling av elektronisk sykmelderveileder Spesialist i allmennmedisin Kjartan Olafsson, Sunnfjord Medisinske senter 14:00 Kaffepause Revisjon av EUs personverndirektiv - hva innebærer forslagene i endringer forhold til gjeldende rett i Norge? Fagdirektør Sverre Engelschiøn, Helse- og omsorgsdepartementet Kjernejournalprosjektet - Bruk av konkurransepreget dialog og SSA-B ved anskaffelse Partner Torstein Arendt, Kluge Advokatfirma DA Safety analyses and Certification of IT-systems i Healthcare services Professor Tor Stålhane, NTNU Co-author: Ole Roar Bonvik Norsk Helsenett's Token Service: Demonstration of use and opportunities for centralized authentication and authorization support Project leader Peter Holmes, Norwegian Institute of Public Health Co-authors: Axel Anders Kvale, Sindre Solem and Ola Vikland, Norsk Helsenett; Kent Aune, Norwegian Institute of Public Health Med forbehold om endringer Side 12 av 15

13 Parallellsesjoner torsdag 20. september 14:30 Parallellsesjon P5C: Kvalitet Parallellsesjon P6C: Informasjonssikkerhet - personvern Session P7C: European outlook Kan et strukturert elektronisk journalsystem med beslutningsstøtte bedre kvaliteten i sykehjem? Relevans i forhold til "New Public Management"? Overlege Kjell Krüger, Bergen kommune Innlegg om Helsedirektoratets arbeid med kvalitetsindikatorer Representant for Helsedirektoratet Prosesstøtte til styrt produksjon og målt kvalitet med industrielle automasjon og IKT løsninger Forskningssjef, overlege Morten Bj. Jacobsen, Sykehuset Østfold HF, professor UiO, UMB. Medforfatter: Utviklingssjef IKT Øivind Riis, Sykehuset Østfold, 1.amanuensis Høyskolen i Østfold 16:00 Slutt HelsIT 2012 Erfaringer fra risikovurdering av meldingsflyten i en helseregion (Helse Nord) Sikkerhetsrådgiver Eva Skipenes, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, UNN HF Medforfatter: Eva Henriksen Krav til sikkerhet og personvern hos tjenestesteder som skal koble seg opp til en felles elektronisk pasientjournal Seniorrådgiver Knut Lindelien, Standard Norge "Privacy by design": Innebygd personvern MSc Erlend Andreas Gjære, SINTEF IKT Clinical systems - universal archive(s) - healthcare platform Healthcare Network Tyrol, Austria - a case study <Speaker to be announced>, ITH icoserve, Austria Multidisciplinary team (mdt) working in Ireland - Challenges in applying technological support at meetings Postdoc Bridget Kane, NTNU A comparison of Nordic ehealth policy documents Managing director Arild Faxvaag, Norwegian Research Centre for Electronic Patient Records, NTNU Med forbehold om endringer Side 13 av 15

14 Thursday 20th September Track 8 Workshop: Guidelines and decision support in the EHR Organised by The Norwegian University of Science and Technology Clinical decision support promises to improve care quality and patient safety. However, there are many challenges to be met: How to translate evidence-based medicine into concrete decision support at the point of care? Should some areas of medicine be prioritized over others for implementation of Computerized Decision Support (CDS)? What types and levels of standards are needed for guidelines and CDS? What processes are needed for authoring, updating and maintaining guidelines? How to ensure the necessary infrastructure and architecture for guideline authoring? How could guideline/cds systems change patient interaction with the healthcare system? 12:00 Lunch 13:00 P8B: Guidelines and decision support in the EHR Program to be announced 14:00 Coffee break 14:30 P8C: Guidelines and decision support in the EHR Program to be announced 16:00 End day 2 Med forbehold om endringer Side 14 av 15

15 Om programmet HelsIT - HelseInformatikkuka i Trondheim Dette er et første utgave av programmet og det er derfor ennå ikke helt komplett. Alle foredragsholdere har bekreftet at de kan holde innlegg på den aktuelle dagen, men det vil ennå kunne bli en del endringer når det gjelder tilter på innleggene samt rekkefølgen på innleggene. Alle endringer vil li lagt ut fortløpende på Det blir søkt Legeforeningen om godkjenning som valgfritt kurs. Påmelding Deltageravgiften er i år kr ,- pr. dag. Ønsker du å delta på festmiddagen kommer det et tillegg på kr. 500,- Vi har dessverre ikke mulighet til å motta blokkbestillinger i år og vi har heller ikke mulighet til å motta påmeldinger pr. e-post, telefon eller lignende. Her kan du melde deg på HelsIT-konferansen. Hotell under HelsIT HelsIT 2012 har avtale om konferansepris på Radisson Blu Royal Garden Hotel. Enkeltrom m/ frokost: 1145,- pr rom pr døgn. Dobbeltrom m/ frokost: pr rom pr døgn. Rombestilling gjøres direkte til deres sentrale bookingkontor på tlf: Bookingkode HL 2012 oppgis for å oppnå avtalt konferansepris. Tilbudet gjelder såfremt hotellet har ledig kapasitet. Øvrige arrangement Dersom du har et arrangement som du ønsker å legge til helseinformatikkuka i Trondheim, kan du ta kontakt med Torbjørn Nystadnes, leder av programkomiteen for HelsIT 2012 slik at vi kan få lagt ut informasjon om dette på Med forbehold om endringer Side 15 av 15

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Teknologi for bedre ressursbruk i helsesektoren Teknologiforum 2013 Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Abstract fra innlederne 1 Forord NTVA arrangerer hvert år i september

Detaljer

VELKON 2012 3. og 4. oktober I startgropen for en felles satsing på velferdsteknologi

VELKON 2012 3. og 4. oktober I startgropen for en felles satsing på velferdsteknologi VELKON 2012 3. og 4. oktober I startgropen for en felles satsing på velferdsteknologi Clarion Hotel & Congress Brattørkaia 1, Trondheim Å ta i bruk velferdsteknologi krever samarbeid mellom mange ulike

Detaljer

Software arrangeres for 25. gang 9. - 11. februar 2010 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo

Software arrangeres for 25. gang 9. - 11. februar 2010 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo Software arrangeres for 25. gang 9. - 11. februar 2010 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo Arkitekter & arkitekturer Software Testing Mobil IT Scrum Sikkerhet i SOA Å mestre outsourcing

Detaljer

velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge

velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge itsmf.no/konferansen2014 2 PRAKTISK INFORMASJON VELKOMMEN TIL KONFERANSE! Nok en gang ser det ut til å bli deltakerrekord! Og nok en gang skal vi sammen

Detaljer

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Fra: Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til: Nasjonalt fagutvalg og Nasjonalt arkitekturutvalg Møteinnkalling Nasjonalt

Detaljer

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

MODERNISERER IKT-PLATTFORM EPJ SIKRER STRATEGIPLAN. god behandling. for eldrebølgen. www.helsemedisinteknikk.no. Fagtidsskriftet. Nr. 2 April.

MODERNISERER IKT-PLATTFORM EPJ SIKRER STRATEGIPLAN. god behandling. for eldrebølgen. www.helsemedisinteknikk.no. Fagtidsskriftet. Nr. 2 April. Fagtidsskriftet MTF Medisinsk Teknisk Forening NFMF Norsk Forening for Medisinsk Fysikk FSTL Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse NSH Norsk sykehus og helsetjenesteforening Nr. 2 April. 2013 EPJ SIKRER

Detaljer

Psykiatriveka. 16. - 20. mars 2009. - for leger i psykiatrien. Norsk psykiatrisk forening Npf. www.psykiatriveka.no

Psykiatriveka. 16. - 20. mars 2009. - for leger i psykiatrien. Norsk psykiatrisk forening Npf. www.psykiatriveka.no Norsk psykiatrisk forening Npf Psykiatriveka - for leger i psykiatrien 16. - 20. mars 2009 Radisson SAS Royal Hotel, Bryggen, Bergen www.psykiatriveka.no Velkommen kjære kollega! Norsk psykiatrisk forenings

Detaljer

d mag Ingen tid å miste Dips i kommunal akuttavdeling Logger inn i egen journal Full fart i Oslo

d mag Ingen tid å miste Dips i kommunal akuttavdeling Logger inn i egen journal Full fart i Oslo d mag Et magasin fra DIPS ASA 2-2013 Ingen tid å miste Vaktlistene til leger og sykepleiere kan nå integreres med timeboka i DIPS, slik at det blir enklere å planlegge effektivt. Helse Vest har regnet

Detaljer

Nyhetsbrev oktober 2007

Nyhetsbrev oktober 2007 NORSK SYKEPLEIERFORBUNDS FAGGRUPPE FOR IKT OG DOKUMENTASJON Nyhetsbrev oktober 2007 NSFID vervekampanje avsluttet Nummer 3 / 2007 NSFIDs vervekampanje er nå avsluttet. Totalt tilkom det 14 nye medlemmer

Detaljer

Fokus. helsesektoren. Utstyrskontroll. GS1-standarder for. med RFID og EPCIS. Ny EDI-standard for efrakt. nr 2 P juni P 2012

Fokus. helsesektoren. Utstyrskontroll. GS1-standarder for. med RFID og EPCIS. Ny EDI-standard for efrakt. nr 2 P juni P 2012 Fokus nr 2 P juni P 2012 gs1 the global language of business GS1-standarder for helsesektoren Utstyrskontroll med RFID og EPCIS Ny EDI-standard for efrakt Nytt-GS1-04-2011-Bladet:Layout 1 05-12-11 1 05-12-11

Detaljer

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet.

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. NUIT Møteinnkalling Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Møteinnkalling Møtetidspunkt

Detaljer

Everybody. somebody! needs. ITIL støtter livets faser. Velkommen til den sjette itsmf-konferansen i Norge

Everybody. somebody! needs. ITIL støtter livets faser. Velkommen til den sjette itsmf-konferansen i Norge 1 Velkommen til den sjette itsmf-konferansen i Norge Everybody needs somebody! ITIL støtter livets faser itsmf-konferansen 2008, Clarion Hotel Oslo Airport, tirsdag 4. mars og onsdag 5. mars Vi sender

Detaljer

INNOVASJON I HELSEINDUSTRIEN

INNOVASJON I HELSEINDUSTRIEN DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Det er hjernekraft og forskning som skal sikre Norges fremtid. Hjernekraftverk er en kampanje fra Anerkjenn våre virkelige superstjerner på hjernekraftverk.no

Detaljer

Tiltak 42: Videreutvikling av spesialisthelsetjenestenes virksomhetsarkitektur

Tiltak 42: Videreutvikling av spesialisthelsetjenestenes virksomhetsarkitektur Prosjektrapport Tiltak 42: Videreutvikling av spesialisthelsetjenestenes virksomhetsarkitektur Videreutvikling av tjeneste- og prosessmodell i Nasjonal IKT sin arkitekturstrategi på områder knyttet til

Detaljer

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre Årsrapport 2012 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre Nasjonal Helseplan 2007 2010 understreket bruk av

Detaljer

Rune Fensli Professor/Research Manager Centre for ehealth and Health Care Technology University of Agder Email: rune.fensli@uia.no

Rune Fensli Professor/Research Manager Centre for ehealth and Health Care Technology University of Agder Email: rune.fensli@uia.no Procedures Infrastructure Standards Competence Test-panel National and International Collaboration Rune Fensli Professor/Research Manager Centre for ehealth and Health Care Technology University of Agder

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Sunnaasmodellen. kultivering av telemedisin i en organisasjon. Universitetet i Agder Fakultet for helse- og idrettsfag Institutt for helsefag

Sunnaasmodellen. kultivering av telemedisin i en organisasjon. Universitetet i Agder Fakultet for helse- og idrettsfag Institutt for helsefag Universitetet i Agder Fakultet for helse- og idrettsfag Institutt for helsefag Hovedprosjekt HSI412 Sunnaasmodellen kultivering av telemedisin i en organisasjon Gruppe 2 Bodil Helene Bach Anne Bergland

Detaljer

d mag ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Med blikk for horisonter SIDE 28-31 Full kontroll på medisinen SIDE 16-17 DIPS Arena start på UNN

d mag ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Med blikk for horisonter SIDE 28-31 Full kontroll på medisinen SIDE 16-17 DIPS Arena start på UNN d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2013 Med blikk for horisonter SIDE 28-31 ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Hovedtrekkene i «Én innbygger én journal» kan være realisert mindre enn fem år fra nå, mener stortingsmeldingens

Detaljer

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95 Del 1 Forprosjektrapport Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen Versjon 0.95 21. juni 2013 1 Forprosjektrapport «Spesialisthelsetjenesten inn i helsenorge.no» Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF

Detaljer

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING 19. oktober 2012 FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING Sammendrag Kunnskap om effektive måter å organisere, lede, finansiere og levere helsetjenester med høy kvalitet, er viktig for

Detaljer

Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN

Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN 2014 Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN Innhold Innledning av daglig leder Interimstyret Administrasjonen Styrets beretning: MFO OOF Verdi av offentlig og Privat in-kind bidrag Aktiviter

Detaljer

Prosjektrapport. Telemedisin i rehabilitering. Bruk av videokonferanse i pasientoppfølging. Sunnaas-modellen

Prosjektrapport. Telemedisin i rehabilitering. Bruk av videokonferanse i pasientoppfølging. Sunnaas-modellen Prosjektrapport Telemedisin i rehabilitering Bruk av videokonferanse i pasientoppfølging Sunnaas-modellen Bodil Bach, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Universitetssykehuset Nord Norge HF

Detaljer

MUSKEL- OG SKJELETT TIÅRET. www.mst.no ÅRSRAPPORT 2014

MUSKEL- OG SKJELETT TIÅRET. www.mst.no ÅRSRAPPORT 2014 MUSKEL- OG SKJELETT TIÅRET www.mst.no ÅRSRAPPORT 2014 1. INNLEDNING Årsrapporten omfatter kalender- og regnskapsåret 2014. På generalforsamlingen vil det også bli gitt en muntlig rapportering om aktiviteter

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid?

Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid? Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid? Elisabeth Gjerberg 1, Lillian Lillemoen 2, Anne Dreyer 3, Reidar Pedersen 4 & Reidun Førde 5 1 Senter for medisinsk

Detaljer

Møteplass. Trygghet i hjemmet. Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, Fornebu. 9. 10. desember 2013

Møteplass. Trygghet i hjemmet. Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, Fornebu. 9. 10. desember 2013 Møteplass Trygghet i hjemmet Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, Fornebu 9. 10. desember 2013. Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 1 2 Målsetting og målgruppe... 1 3 Gjennomføring... 1 3.1 Valg av konferansehotell...

Detaljer

Faglig rapportering 2013. Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene

Faglig rapportering 2013. Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene Faglig rapportering 2013 Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene Dato: 17. mars 2013 Bildet er fra Forskningslaboratoriet, Nordlandssykehuset, Bodø. Dere ser Espen Waage Skjeflo

Detaljer

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer