Med vennlig hilsen. Programkomiteen for HelsIT 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med vennlig hilsen. Programkomiteen for HelsIT 2012"

Transkript

1 HelsIT 2012 Helseinformatikkuka i Trondheim September 2012 Norsk senter for elektronisk pasientjournal (NSEP), Program for helseinformatikk ved NTNU og KITH innledet i 2002 et samarbeid for arrangere en årlig konferanse i Trondheim. Den første HelsIT-konferansen ble arrangert høsten At KITH 1. januar 2012 ble overført til Helsedirektoratet som avdeling standardisering i e- helsedefinisjonen, innebærer en ytterligere styrking av HelsIT. HelsIT skal være en møteplass hvor alle med interesse for helseinformatikk, enten dette nå er i egenskap av helsepersonell, ledere i helsevesenet og i forvaltningen, ITpersonell eller forskere, kan møtes og få et faglig påfyll i et trivelig miljø. Vi har med dette gleden av å invitere til den tiende HelsIT-konferansen som arrangeres på Radisson Blu Royal Garden Hotel i Trondheim. Tirsdag 18. september blir det temadag med en plenumssesjon med internasjonale foredragsholdere etterfulgt av tre parallelle løp, deriblant en Nordisk e-helsekonferanse arrangert av Helse- og omsorgsdepartementet. Samme dag arrangere Norsk Helsenett den første e-helsesikkerhetsdagen. Hovedkonferansen arrangeres september og inkluderer både plenumssesjoner, parallellsesjoner og to workshops. Nytt av året er at det blir et fullverdig tilbud til engelsktalende alle tre dager. Blant temaene i år kan nevnes: Samhandling EPJ i allmennlegetjenesten Pasientsikkerhet og informasjonssikkerhet Prosesstøtte, kunnskapsstøtte og beslutningsstøtte Arkitektur og teknologiske løsninger Det blir søkt Legeforeningen om godkjenning som valgfritt kurs. Med vennlig hilsen Programkomiteen for HelsIT 2012 Torbjørn Nystadnes, Helsedirektoratet (leder) Roald Bergstrøm, Helsedirektoratet J. Sigurd Røtnes, Helsedirektoratet Anders Grimsmo, NSEP / NTNU Eric Monteiro, NTNU Utkast oppdatert pr. 28. juni Med forbehold om endringer

2 Tirsdag 18. september HelsIT temadag 09:00 Registrering og kaffe 10:00 e-helsesikkerhetsdagen - se eget program 10:00 Plenum session NHS Connecting for health's strategies and experiences in the area of health informatics standards and the deployment of such standards Acting Director Nicholas Oughtibridge, Data Standards and Products, Department of Health Informatics Directorate NHS England Quality Labelling and Certification of ehealth systems in Denmark CEO Morten Bruun-Rasmussen, MEDIQ, Danmark European outlook Mario Romao, Vice president EHTEL, digital health policy manager for Europe in Intel s Global Public Policy team 12:00 Lunsj NHS24 - Health Information and Self Care Advice for Scotland Professor George Crooks O.B.E, Medical Director of NHS 24 and the Scottish Ambulance Service, President EHTEL 13:00 Temaløp Temaløp 1: Nordic ehealth Conference 2012 Temaløp 2: Samhandling og understøttende verktøy Temaløp 3: IKT i helsevesenet - Arkitektur og teknologiske løsninger 15:00 Kaffepause 15:30 Parallellsesjoner Temaløp 1: Nordic ehealth Conference 2012 Temaløp 2: Samhandling og understøttende verktøy Temaløp 3: IKT i helsevesenet - Arkitektur og teknologiske løsninger 17:00 Slutt HelsIT Temadag. Temaløp 1: Nordic ehealth Conference 2012 Organised by The Norwegian Ministry of Health and Care Services Program to be announced Med forbehold om endringer Side 2 av 15

3 Temaløp 2: Samhandling og understøttende verktøy 12:00 Lunsj 13:00 Tema: Samhandling Elektronisk samhandling: Helsesektorens utfordringer mot år 2030 Prosjektleder Sverre Fossen, Norsk Helsenett «Samhandling på tvers - erfaring fra interkommunale team» Kartlegging av behov for samhandling og deling av informasjon i den kommunale helsetjenesten Førsteamanuensis Elin Thygesen, Universitetet i Agder Medforfattere: Stipendiat Elisabeth Holen Rabbersvik og førsteamanuensis/leder Senter for ehelse og omsorgsteknologi Rune Fensli Behov og løsninger for Ad-hoc deling av medisinsk informasjon ved samarbeid på tvers Førsteamanuensis Rune Fensli, Universitetet i Agder Medforfattere: Elin Thygesen, Elisabeth Holen Rabbersvik, Jinlun Liu, Dafferianto Trinugroho NÅ-tids kommunikasjon mellom primærhelsetjenesten og sykehus- Videokommunikasjon i Samhandlingsreformens ånd Prosjektleder/ telemedisinkonsulent Oddvar Hagen, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, UNN 15:00 Kaffepause 15:30 Tema: Understøttende verktøy Erfaringer med bruk av elektronisk kurve på Haukeland Universitetssykehus fra 2008 til dd - hva har vi lært? Fagkonsulent /Intensivsykepleier Tove Furnes Dyrdal, Helse Bergen HF - Haukeland Universitetssykehus Brug af Elektroniske Whiteboards til visiteret adgang/telefontriage til skadestue Ledende oversygeplejerske Poul Mossin, Køge Sygehus, Danmark MedicalWhiteBoard, - ny generasjon beslutningsstøtte/ plan- og oppfølgingssystem for kliniske prosesser Daglig leder Thorhallur Gudmundsson, Hospital Organiser AS 17:00 Slutt for dagen Med forbehold om endringer Side 3 av 15

4 Temaløp 3: IKT i helsevesenet: Arkitektur og teknologiske løsninger 13:00 Tema: Teknologiske løsninger OpenEHR - arkitektur for et strukturert EPJ? Utviklingsdirektør Sigurd From, DIPS ASA Standarder for informasjonsinnhold - kan arketyper være et alternativ også for Norge? Seniorrådgiver Jostein Ven, Helsedirektoratet Medforfattere: Annebeth Askevold, Hans-Olav Warholm og Torbjørn Nystadnes, alle Helsedirektoratet. Hvilke IT-tekniske utfordringer stiller gen-teknologien helsevesenet ovenfor? PhD student Espen Skorve, Universitetet i Oslo Medforfattere: Hallvard Lærum, Margunn Aanestad Elektroniske sykmeldinger fra helseforetak til NAV Seniorrådgiver Øyvind Gjørven, NAV IKT Medforfatter: Terje Andre Olsen 15:00 Kaffepause 15:30 Tema: Arkitektur Kompetanse på arkitekturområdet i helsesektoren er tidoblet på under to år - hva nå? Leder for Virksomhetsarkitektur Roar Engen, Helse Sør-Øst RHF Etablere rammer for Virksomhetsarkitektur Virksomhetsarkitekt Terje Bremnes, Helse Vest IKT AS Medforfatter: Gaute Bjotveit Helse Nords vei mot neste generasjons EPJ Virksomhetsarkitekt Ronny Bergeton Thomassen, Helse Nord IKT 17:00 Slutt for dagen Med forbehold om endringer Side 4 av 15

5 e-helsesikkerhetsdagen Arrangør: Norsk Helsenett e-helsesikkerhetsdagen er en samhandlingsarena innenfor e-sikkerhet i helse- og omsorgssektoren. e-helsesikkerhetsdagen arrangeres av Norsk Helsenett SF ved HelseCSIRT (sikkerhets- og monitoreringssenter for helse- og omsorgssektoren). Formålet med e-helsesikkerhetsdagen er å samle helse- og omsorgssektoren bl.a. for å bevisstgjøre sektoren og gi tydelig bilde av hvilke sikkerhetsutfordringer man står ovenfor, en samhandlingsarena for hvordan ulike aktører i sektoren tenker seg sikkerhetsutfordringene kan løses i et kort og langsiktig perspektiv, samt være en nettverksarena for kompetanse- og kunnskapsutveksling Registrering og kaffe 10:00 Åpning av e-sikkerhetsdagen Administrerende direktør Håkon Grimstad, Norsk Helsenett 10:30 Betydning av sikkerhet i helse- og omsorgssektoren Navn på innleder vil bli kunngjort senere 11:00 Pause 11:15 Sektoren trusselvurdering og sikkerhetsutfordringer erfaringer etter 1 år drift av HelseCSIRT. Leder HelseCSIRT Suhail Mushtaq, Norsk Helsenett 12:00 Lunsj 13:00 Fremtidige trender og sikkerhetsutfordringer innen helse- og omsorgssektoren Rådgiver Anders Føyen, Microsoft 14:00 Personvern og pasientsikkerhet to motsetninger? Fagdirektør Sverre Engelschiøn, Helse- og omsorgsdepartementet 15:00 Kaffepause 15:30 Hvor sikre er egentlig helsesystemene en praktisk test Sikkerhetsanalytiker Kjell Christian Nilsen, HelseCSIRT - Norsk Helsenett 16:40 Avslutning Administrerende direktør Håkon Grimstad, Norsk Helsenett 17:00 Slutt for dagen Med forbehold om endringer Side 5 av 15

6 Onsdag 19. september HelsIT-konferansen dag Registrering og kaffe Plenumssesjon Velkommen e-helse - veien videre Divisjonsdirektør Christine Bergland, Helsedirektoratet Technology outlook Healthcare Programdirektør Morten Pytte, Det Norske Veritas 11:00 Plenary session continues in English ehealth and Telemedicine in Finland with reference to Nordic ehealth Indicators Reserach Manager in Telemedicine Jarmo Repanen, University of Oulu. President of the Finnish Society of Telemedicine and ehealth 12:00 Lunsj One more speech to be announced 13:00 Parallellsesjoner Parallellsesjon P1A: Pasientrettede løsninger Parallellsesjon P2A: EPJ i allmennlegetjenesten - utfordringer og muligheter Parallellsesjon P3A: Samhandling Session P4A: Workshop - Clinical research using EHR data (In English) 15:00 Kaffepause 15:30 Parallellsesjoner Parallellsesjon P1B: Pasient/brukerperspektivet Parallellsesjon P2B: Fellestjenester Parallellsesjon P3B: Prosesstøtte Session P4B: Workshop - Clinical research using EHR data (In English) 17:00 Slutt HelsIT-konferansens første dag. 17:15 Generalforsamling ProRec Norge Medlemskap kan tegnes i sekretariatet. (Ingen medlemsavgift.) 19:00 Festmiddag Med forbehold om endringer Side 6 av 15

7 12:00 Lunsj Parallellsesjoner onsdag 19. september 13:00 Parallellsesjon P1A: Pasientrettede løsninger Parallellsesjon P2A: EPJ i allmennlegetjenesten - utfordringer og muligheter Parallellsesjon P3A: Samhandling Gjøre sjøl! - medisineringsapp for barn snur tårer til mestring Cand Pharm Elin Bergene, Sykehusapoteket i Trondheim Medforfatter: Forsker Ole Andreas Alsos, NTNU Mine vaksiner - Publikumstjenester og webløsninger fra sentrale helseregistre Seniorrådgiver Gro Ung, Nasjonalt folkehelseinstitutt Medforfatter: Systemarkitekt Kent Aune, Nasjonalt folkehelseinstitutt Brukersentrerte metoder i innovasjon av ITsystemer: Erfaringer fra Inclusion Societyprosjektet PhD Gry Seland, Vivit AS Medforfatter: Inger Dybdahl Sørby Helsenorge.no - en samlet inngangsport til helsetjenesten på nett Seniorrådgiver Pia Braathen Schønfeldt, Helsedirektoratet 15:00 Kaffepause Program ved Referansegruppa for EPJ i Norsk Forening for Allmennmedisin (NFA) Programmet for denne sesjonen vil bli publisert senere. Samhandling i praksis - erfaring etter 10 år med IT støtte - hva er neste steg? Utvecklingsstrateg Agnetha Karlberg, Norrbotten Läns Landsting, Sverige Medforfatter: Produktansvarlig Ewa Lundström, Tieto Elektronisk samhandling mellom hjemmesykepleien og fastleger PhD stipendiat Merete Lyngstad, Universitetet i Oslo Medforfattere: Forsker Line Melby,, førsteamanuensis Ragnhild Hellesø Elektronisk henvisning og kvaliteten på henvisningen Spesialist i allmennmedisin, ph.d. kandidat Olav Thorsen, Stavanger Universitetssjukehus HF Dialogmelding i henvisnings- og epikriseforløp - hvor står vi - og kommer vi videre? Overlege Jan Emil Kristoffersen, Ahus Med forbehold om endringer Side 7 av 15

8 15:30 Parallellsesjon P1B: Pasient/brukerperspektivet Parallellsesjoner onsdag 19. september Parallellsesjon P2B: Fellestjenester Parallellsesjon P3B: Prosesstøtte 17:00 Slutt IKT og de nye pasientrollene Innlegget vil basere seg på 5 antologier om helse, pasienter, e-helse og koordinering i perioden Professor Aksel Tjora, NTNU Innlegg fra kreftforeningen Spesialrådgiver Kristin Bang, Kreftforeningen Ett innlegg til vil bli kunngjort senere. Implementering og udbredelse af Fælles medicinkort (FMK) - en national service i det danske sundhedsvæsen Konsulent Alice Kristensen, MedCom, Danmark Innlegg om det pågående arbeidet med etablering av en kjernejournal Representant for Helsedirektoratet Samordning Felles EPJ i Helse Vest Seniorrådgiver Terje Marthinussen, Helse Vest RHF Medforfatter: Gunnar Jårvik Hva skal til? Elementer i en nasjonal handlingsplan for prosesstøttende EPJsystemer. Forsker dr. med. Hallvard Lærum, Oslo Universitetssykehus HF Medforfatter: Arild Faxvaag Klinisk prosesstøtte - mål og mening Medisinsk direktør Tomas Nordheim Alme, DIPS ASA Riktig ressursbruk innen bildediagnostikk ved hjelp av ekspertsystemer Avdelingsdirektør Aslak Aslaksen, Helse Bergen HF- Haukeland Universitetssykehus Med forbehold om endringer Side 8 av 15

9 Wednesday 19th September Session 4 Workshop - Clinical research using EHR data (In English) Organised by The Norwegian Research Centre for Electronic Patient Records (NSEP) This international workshop will discuss the uses of Electronic Health Records for Clinical Research with experiences from Norway and other European countries with requirements and pitfalls from existing experience but also the development of new innovative structures where information can be extracted using standardised structures using archetype methodology and international terminologies. It will contain both reports of today s use and pilot experiences from new projects as well as presentation of new European collaboration in the field as part of the Innovative Medicines Programme. 13:00 P4A: Workshop - Clinical research using EHR data Introduction to the workshop Professor Gunnar Klein, The Norwegian Center for EHR Research, NTNU The need for clinical information for research on public health and medical interventions outcome Speaker to be announced The requirements for EHR information and some of the problems in routine record information for researchh Associate Professor Arnulf Langhammer, The Nord-Trøndelag health study (HUNT), NTNU Experience from Sweden in using modern archetype methodology for extracting EHR data from large scale regional EHR systems to national quality registers Chief Medical Informatics Officer Rong Chen MD, PhD, Cambio HealthCare Systems / Karolinska Institutet 15:00 Coffee break 15:30 P4B: Workshop - Clinical research using EHR data Experiences from Ireland using archetype methodology for clinical research Dr. Damon Berry, Dublin Institute of Technology The regional system for quality registers in Mid-Norway and examples from the cardiology and stroke area Per Olav Skjesol, Hemit The European project «Electronic Health Records for Clinical Research - EHR4CR Speaker to be announced, 17:00 End day 1 Med forbehold om endringer Side 9 av 15

10 Torsdag 20. september HelsIT-konferansen dag Sekretariatet åpner - registrering for nye deltagere Plenumssesjon Sesjonen består av to innlegg. Disse vil bli kunngjort senere. 10:00 Kaffepause 10:30 Parallellsesjoner Parallellsesjon P5A: Radiologi Parallellsesjon P6A: Pasientsikkerhet Session P7A: Quality and decision support 12:00 Lunsj 13:00 Parallellsesjoner Parallellsesjon P5B: Kunnskapsstøtte Parallellsesjon P6B: Lett blanding Session P7B: Safety and security Session P8B: Workshop - Guidelines and decision support in the EHR 14:00 Kaffepause 14:30 Parallellsesjoner Parallellsesjon P5C: Kvalitet Parallellsesjon P6C: Informasjonssikkerhet - personvern Session P7C: European outlook Session P8C: Workshop - Guidelines and decision support in the EHR 16:00 Slutt HelsIT 2012 Med forbehold om endringer Side 10 av 15

11 Parallellsesjoner torsdag 20. september 10:30 Parallellsesjon P5A: Radiologi Parallellsesjon P6A: Pasientsikkerhet Session P7A: Quality and decision support Ett innlegg til vil bli kunngjort senere. Glemt av sykehuset - hvorfor er det nødvendig med et regionalt prosjekt for å bedre det pasientadministrative arbeidet Spesialrådgiver Bjørn Magne Eggen, Helse Sør-Øst RHF Medforfattere: Anine Ramberg, Mona Syversen Intelligent web = intelligent healthcare? Associate professor Øystein Nytrø, NTNU Co-author: Adjunct associate professor Laura Slaughter, NTNU 12:00 Lunsj Heldigitalisert radiologi tid for økt fokus på automatisk doseregistrering Seksjonssjef Eva G. Friberg, Statens strålevern Epidemiologisk studie av risiko knyttet til CT av barn -- datahøsting fra RIS og PACS Forsker Tore Sivert Istad, Statens strålevern Bruk av video i helse- og omsorgssektoren for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet Fagdirektør Harald Noddeland, Vestre Viken HF Trådløst pasientsignal og pasientsikkerhet: Muligheter og utfordringer Professor Lill Kristiansen, NTNU - Institutt for telematikk Quality: a product of good hospital management as much as good treatment Quality manager Andy Hyde, Diakonhjemmet Sykehus Improving and refining the management of healthcare services in Norway and Europe Chief Clinical Architect Simon Stone, Oracle Health Unit, Oracle UK Co-author: Nordic Chief Architect dr.m. Naci Akkøk, Oracle Norway Med forbehold om endringer Side 11 av 15

12 Parallellsesjoner torsdag 20. september 13:00 Parallellsesjon P5B: Kunnskapsstøtte Parallellsesjon P6B: Lett blanding Session P7B: Safety and security Statistikkportal for sykmelder Sjeflege Grete Damberg, Arbeids- og velferdsdirektoratet Erfaringer fra utvikling av elektronisk sykmelderveileder Spesialist i allmennmedisin Kjartan Olafsson, Sunnfjord Medisinske senter 14:00 Kaffepause Revisjon av EUs personverndirektiv - hva innebærer forslagene i endringer forhold til gjeldende rett i Norge? Fagdirektør Sverre Engelschiøn, Helse- og omsorgsdepartementet Kjernejournalprosjektet - Bruk av konkurransepreget dialog og SSA-B ved anskaffelse Partner Torstein Arendt, Kluge Advokatfirma DA Safety analyses and Certification of IT-systems i Healthcare services Professor Tor Stålhane, NTNU Co-author: Ole Roar Bonvik Norsk Helsenett's Token Service: Demonstration of use and opportunities for centralized authentication and authorization support Project leader Peter Holmes, Norwegian Institute of Public Health Co-authors: Axel Anders Kvale, Sindre Solem and Ola Vikland, Norsk Helsenett; Kent Aune, Norwegian Institute of Public Health Med forbehold om endringer Side 12 av 15

13 Parallellsesjoner torsdag 20. september 14:30 Parallellsesjon P5C: Kvalitet Parallellsesjon P6C: Informasjonssikkerhet - personvern Session P7C: European outlook Kan et strukturert elektronisk journalsystem med beslutningsstøtte bedre kvaliteten i sykehjem? Relevans i forhold til "New Public Management"? Overlege Kjell Krüger, Bergen kommune Innlegg om Helsedirektoratets arbeid med kvalitetsindikatorer Representant for Helsedirektoratet Prosesstøtte til styrt produksjon og målt kvalitet med industrielle automasjon og IKT løsninger Forskningssjef, overlege Morten Bj. Jacobsen, Sykehuset Østfold HF, professor UiO, UMB. Medforfatter: Utviklingssjef IKT Øivind Riis, Sykehuset Østfold, 1.amanuensis Høyskolen i Østfold 16:00 Slutt HelsIT 2012 Erfaringer fra risikovurdering av meldingsflyten i en helseregion (Helse Nord) Sikkerhetsrådgiver Eva Skipenes, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, UNN HF Medforfatter: Eva Henriksen Krav til sikkerhet og personvern hos tjenestesteder som skal koble seg opp til en felles elektronisk pasientjournal Seniorrådgiver Knut Lindelien, Standard Norge "Privacy by design": Innebygd personvern MSc Erlend Andreas Gjære, SINTEF IKT Clinical systems - universal archive(s) - healthcare platform Healthcare Network Tyrol, Austria - a case study <Speaker to be announced>, ITH icoserve, Austria Multidisciplinary team (mdt) working in Ireland - Challenges in applying technological support at meetings Postdoc Bridget Kane, NTNU A comparison of Nordic ehealth policy documents Managing director Arild Faxvaag, Norwegian Research Centre for Electronic Patient Records, NTNU Med forbehold om endringer Side 13 av 15

14 Thursday 20th September Track 8 Workshop: Guidelines and decision support in the EHR Organised by The Norwegian University of Science and Technology Clinical decision support promises to improve care quality and patient safety. However, there are many challenges to be met: How to translate evidence-based medicine into concrete decision support at the point of care? Should some areas of medicine be prioritized over others for implementation of Computerized Decision Support (CDS)? What types and levels of standards are needed for guidelines and CDS? What processes are needed for authoring, updating and maintaining guidelines? How to ensure the necessary infrastructure and architecture for guideline authoring? How could guideline/cds systems change patient interaction with the healthcare system? 12:00 Lunch 13:00 P8B: Guidelines and decision support in the EHR Program to be announced 14:00 Coffee break 14:30 P8C: Guidelines and decision support in the EHR Program to be announced 16:00 End day 2 Med forbehold om endringer Side 14 av 15

15 Om programmet HelsIT - HelseInformatikkuka i Trondheim Dette er et første utgave av programmet og det er derfor ennå ikke helt komplett. Alle foredragsholdere har bekreftet at de kan holde innlegg på den aktuelle dagen, men det vil ennå kunne bli en del endringer når det gjelder tilter på innleggene samt rekkefølgen på innleggene. Alle endringer vil li lagt ut fortløpende på Det blir søkt Legeforeningen om godkjenning som valgfritt kurs. Påmelding Deltageravgiften er i år kr ,- pr. dag. Ønsker du å delta på festmiddagen kommer det et tillegg på kr. 500,- Vi har dessverre ikke mulighet til å motta blokkbestillinger i år og vi har heller ikke mulighet til å motta påmeldinger pr. e-post, telefon eller lignende. Her kan du melde deg på HelsIT-konferansen. Hotell under HelsIT HelsIT 2012 har avtale om konferansepris på Radisson Blu Royal Garden Hotel. Enkeltrom m/ frokost: 1145,- pr rom pr døgn. Dobbeltrom m/ frokost: pr rom pr døgn. Rombestilling gjøres direkte til deres sentrale bookingkontor på tlf: Bookingkode HL 2012 oppgis for å oppnå avtalt konferansepris. Tilbudet gjelder såfremt hotellet har ledig kapasitet. Øvrige arrangement Dersom du har et arrangement som du ønsker å legge til helseinformatikkuka i Trondheim, kan du ta kontakt med Torbjørn Nystadnes, leder av programkomiteen for HelsIT 2012 slik at vi kan få lagt ut informasjon om dette på Med forbehold om endringer Side 15 av 15

Med vennlig hilsen. Programkomiteen for HelsIT-2012

Med vennlig hilsen. Programkomiteen for HelsIT-2012 HelsIT 2012 Helseinformatikkuka i Trondheim 17. - 21. September 2012 Norsk senter for elektronisk pasientjournal (NSEP), Program for helseinformatikk ved NTNU og KITH innledet i 2002 et samarbeid for arrangere

Detaljer

Med vennlig hilsen. Programkomiteen for HelsIT 2012

Med vennlig hilsen. Programkomiteen for HelsIT 2012 HelsIT 2012 Helseinformatikkuka i Trondheim 17. - 21. September 2012 Norsk senter for elektronisk pasientjournal (NSEP), Program for helseinformatikk ved NTNU og KITH innledet i 2002 et samarbeid for arrangere

Detaljer

Tirsdag 18. september HelsIT temadag

Tirsdag 18. september HelsIT temadag HelsIT 2012 Helseinformatikkuka i Trondheim 17. - 21. September 2012 Norsk senter for elektronisk pasientjournal (NSEP), Program for helseinformatikk ved NTNU og KITH innledet i 2002 et samarbeid for å

Detaljer

ehelse samhandling uten grenser

ehelse samhandling uten grenser ehelse samhandling uten grenser Prosjekt 204119 Regionalt Forskingsfond Agder, RFFA 2011-2015 Elisabeth Holen Rabbersvik Senter for ehelse og omsorgsteknologi Universitetet i Agder RFFs årskonferanse 2015

Detaljer

BEDRE HELSE MED E-HELSE OM TEKNOLOGIENS MULIGHETER I FREMTIDENS SYKEPLEIE. NSFs e-helsekonferanse Scandic Holmenkollen Park 16. og 17.

BEDRE HELSE MED E-HELSE OM TEKNOLOGIENS MULIGHETER I FREMTIDENS SYKEPLEIE. NSFs e-helsekonferanse Scandic Holmenkollen Park 16. og 17. BEDRE HELSE MED E-HELSE OM TEKNOLOGIENS MULIGHETER I FREMTIDENS SYKEPLEIE NSFs e-helsekonferanse Scandic Holmenkollen Park 16. og 17. februar 2017 FORELØPIG PROGRAM Torsdag 16.februar 09.00-10.00 Registrering

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag har gleden av å invitere til:

Helse Nord-Trøndelag har gleden av å invitere til: Helse Nord-Trøndelag har gleden av å invitere til: Med blikk for klinikk Regional Forskningskonferanse Scandic Hell Hotell, Stjørdal, 9. og 10. juni 2015 Konferansen er støttet av Samarbeidsorganet HMN-NTNU

Detaljer

Mor Nordlandssykehuset HF201T

Mor Nordlandssykehuset HF201T Mor Nordlandssykehuset HF201T 21 22. november 2013 Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord - hva gjør vi, og hva kan vi lære av hverandre? Velkommen Velkommen til kunnskapsdeling om praktisk pasientsikkerhet

Detaljer

Prekonferanse tirsdag 22. september Radiologi i et samhandlingsperspektiv

Prekonferanse tirsdag 22. september Radiologi i et samhandlingsperspektiv Prekonferanse tirsdag 22. september Radiologi i et samhandlingsperspektiv 09.00 Registrering og kaffe 10:00 Velkommen 10.00: Radiologi i et samhandlingsperspektiv Samhandlingsreformen kan medføre at en

Detaljer

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis SCANDINAVIAN SOCIETY FOR THE STUDY OF DIABETES SSSD Presymposium Boehringer Ingelheim Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Detaljer

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting v3.1-16.05.2014 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 13/2601-24 Saksbehandler: Torbjørn Nystadnes Dato: 13.03.2015 Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Helsedirektoratet

Detaljer

Nasjonal IKT Fagforum for arkitektur

Nasjonal IKT Fagforum for arkitektur Nasjonal IKT arkitektur 1 Mandat for arkitektur Formålet med arkitektur er å utarbeide og forvalte prinsipper, referansemodeller, felles metodikk og føringer for arkitektur i spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Pasientforløp. Så viktig, så vanskelig. Velkommen til samhandlingskonferansen 2017! Påmelding innen 25. mai 2017 på:

Pasientforløp. Så viktig, så vanskelig. Velkommen til samhandlingskonferansen 2017! Påmelding innen 25. mai 2017 på: Velkommen til samhandlingskonferansen 2017! Svolvær, Thon hotell Lofoten 13-14 juni Pasientforløp Så viktig, så vanskelig Trykk her for påmelding Påmelding innen 25 mai 2017 på: wwwnlsh/samhandling2017

Detaljer

Underernæring og helseøkonomi

Underernæring og helseøkonomi Invitasjon til symposium om Underernæring og helseøkonomi 16. januar 2013 Radisson Blu Plaza Hotel Oslo Velkommen til helseøkonomisk symposium om underernæring på helseinstitusjoner Minst 30 % av pasientene

Detaljer

Agenda - Off. Ph.D. prosjekt i ehelse

Agenda - Off. Ph.D. prosjekt i ehelse Agenda - Off. Ph.D. prosjekt i ehelse Bakgrunn - Senter for ehelse og omsorgsteknologi Vår visjon «Ordningen» med Off. Ph.D. Utfordringer Mulige prosjekter Veien videre 28.11.2013 ehealth, UiA, 2013 1

Detaljer

IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse

IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse Bjørn Astad Gardermoen, 9. februar 2012 Bakgrunn Innst. 212 S (2009-2010) Det tas sikte på å legge frem stortingsmelding om helsetjenester i en

Detaljer

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening FAGKONFERANSE Sykehushygiene 16.-18. oktober 2012 Radisson Blu Hotel Tromsø Antibiotika og kniv Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring Kvalitetsforbedring workshop Ansattes helse Norsk sykehus- og helsetjenesteforening

Detaljer

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call CIP IST PSP Kontekst Del av Competitiveness and Innovation Program (CIP) 2007-2013 CIP har tre søyler og et budsjett på 3,6 Mrd Euro CIP IST PSP budsjett 730

Detaljer

Hvordan lykkes med implementering av ny teknologi?

Hvordan lykkes med implementering av ny teknologi? Hvordan lykkes med implementering av ny teknologi? Cecilie Varsi Sykepleier PhD Postdoktor Senter for Pasientmedvirkning og Samhandlingsforskning De neste 20 minuttene... Senter for pasientmedvirkning

Detaljer

Strukturert journal, hvorfor og hvordan

Strukturert journal, hvorfor og hvordan Møteplass Strukturert journal, hvorfor og hvordan 16. januar 2013. Innholdsfortegnelse 1 Om møteplassen... 1 1.1 Mål og program for møteplassen... 1 1.2 Fra foredragene... 2 2 Oppsummering... 5 1 Om møteplassen

Detaljer

IHE i Norge. Petter Østbye. Adm. dir. Sectra Norge AS. Medforfattere: Espen Møller, Roald Bergstrøm, Aslak Aslaksen

IHE i Norge. Petter Østbye. Adm. dir. Sectra Norge AS. Medforfattere: Espen Møller, Roald Bergstrøm, Aslak Aslaksen IHE i Norge Petter Østbye Adm. dir. Sectra Norge AS Medforfattere: Espen Møller, Roald Bergstrøm, Aslak Aslaksen Doc. No/Page 1(xx) Innhold Introduksjon Føringer innenfor informasjonsutveksling Utfordringen

Detaljer

Presentasjon av nye SHP-prosjekter

Presentasjon av nye SHP-prosjekter Presentasjon av nye SHP-prosjekter Promoting patient and professional competencies in diabetes care and management - a prerequisite for high-quality evidence-based health care Førsteamanuensis Marit Graue

Detaljer

Universitetets satsing på innovasjon og samskaping et viktig bidrag til fremtidens smarte eldreomsorg Agder Living Lab, informasjonsdag 19.

Universitetets satsing på innovasjon og samskaping et viktig bidrag til fremtidens smarte eldreomsorg Agder Living Lab, informasjonsdag 19. Universitetets satsing på innovasjon og samskaping et viktig bidrag til fremtidens smarte eldreomsorg Agder Living Lab, informasjonsdag 19. april 2017 Rune Fensli Professor/Forskningsleder Senter for ehelse

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Nasjonal strategi for ehelse. Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet

Nasjonal strategi for ehelse. Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet Nasjonal strategi for ehelse Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet Noen store nasjonale satsninger på ehelse Kjernejournal Helseportal eresept Helsekort for gravide Automatisk

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten. Agenda. 1.

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten. Agenda. 1. Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 1 «Én innbygger én journal»

Detaljer

koordinering og samhandling i perioperativt arbeid

koordinering og samhandling i perioperativt arbeid koordinering og samhandling i perioperativt arbeid Arild Faxvaag (1), Andreas Seim (2) og Pieter Toussaint (3) (1) Norsk Senter for Elektronisk pasientjournal (NSEP), IME, DMF, NTNU (2) SINTEF Teknologi

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 «Én innbygger én journal» REGJERINGENS

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

Siv Cathrine Høymork sekretariatsleder

Siv Cathrine Høymork sekretariatsleder Siv Cathrine Høymork sekretariatsleder «Prioritering globalt og nasjonalt» «Prioritering i kommunal helse- og omsorgssektor» «Hvem skal få og hvem skal ikke få?» Utgangspunkt i grenseverdidiskusjonen «Hvem

Detaljer

Sikkerhet og. - Et trusselbilde i endring 9. - 10. mai Radisson SAS Royal Garden Hotel i Trondheim

Sikkerhet og. - Et trusselbilde i endring 9. - 10. mai Radisson SAS Royal Garden Hotel i Trondheim Sikkerhet og Sårbarhet 2006-9. - 10. mai Radisson SAS Royal Garden Hotel i Trondheim Sikkerhet og Sårbarhet 2006 - For fjerde år på rad inviterer Dataforeningen Trøndelag sammen med Næringsforeningen til

Detaljer

Regional Pasientsikkerhetskonferanse

Regional Pasientsikkerhetskonferanse Regional Pasientsikkerhetskonferanse Scandic Bodø 27. - 28. november 2014 Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord -sett med pasientens øyne Velkommen til kunnskapsdeling om praktisk pasientsikkerhet! I november

Detaljer

Et lite skritt for fremtiden, et stort skritt for fremtidens helsevesen!

Et lite skritt for fremtiden, et stort skritt for fremtidens helsevesen! Et lite skritt for fremtiden, et stort skritt for fremtidens helsevesen! Bjørn Myrvold Vice President Tieto, Healthcare Scandinavia bjorn.myrvold@tieto.com Fremtiden vil bli skapt. Enten av oss eller

Detaljer

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker The Thor Heyerdahl Institute In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker An institute that reflects the visions of Thor Heyerdahl Larvik, Norway What is the mission of the

Detaljer

Samhandling på tvers erfaring fra interkommunale team Kartlegging av behov for samhandling og deling av informasjon i den kommunale helsetjenesten

Samhandling på tvers erfaring fra interkommunale team Kartlegging av behov for samhandling og deling av informasjon i den kommunale helsetjenesten Samhandling på tvers erfaring fra interkommunale team Kartlegging av behov for samhandling og deling av informasjon i den kommunale helsetjenesten Elin Thygesen Elisabeth Holen Rabbersvik Rune Fensli Senter

Detaljer

IKT i helsetjenesten Quo Vadis og når?

IKT i helsetjenesten Quo Vadis og når? IKT i helsetjenesten Quo Vadis og når? Parallell 1:3 Helsetjenester/samhandling Healthworld 2011 Jan Emil Kristoffersen, Akershus universitetssykehus 2 vi skal bare samhandle deg litt.. Min egen karriere

Detaljer

Pasientrapporterte data (PROM) i medisinske kvalitetsregistre, forskning og kvalitetsforbedring - valg av skjema og valg av løsning

Pasientrapporterte data (PROM) i medisinske kvalitetsregistre, forskning og kvalitetsforbedring - valg av skjema og valg av løsning Pasientrapporterte data (PROM) i medisinske kvalitetsregistre, forskning og kvalitetsforbedring - valg av skjema og valg av løsning PASIENTRAPPORTERTE DATA (PROM) I MEDISINSKE KVALITETSREGISTREFORSKNING

Detaljer

Hva er pasientens behov i fremtidens helsenett?

Hva er pasientens behov i fremtidens helsenett? Hva er pasientens behov i fremtidens helsenett? Fremtidens Helsenett i Norge Nettverksmøte 22.mai 2012 for Faggruppen Helse og IKT i Oslo Rune Fensli Forskningsleder Senter for ehelse og omsorgsteknologi

Detaljer

Welcome to RiskNet open workshop

Welcome to RiskNet open workshop Welcome to RiskNet open workshop Norsk Regnesentral 2. April 2009 Ved prosjektleder RiskNet: Dag Haug. epost: dag.haug@nr.no Norwegian Computing Center Norwegian Computing Center is a private independent

Detaljer

OBESI 2014 LHL-klinikkene Røros 22. 23. september

OBESI 2014 LHL-klinikkene Røros 22. 23. september . OBESI 2014 LHL-klinikkene Røros 22. 23. september LHL-klinikkene Røros og Regionalt senter for sykelig overvekt ved St. Olavs Hospital har gleden av å invitere til fagseminar i behandling og oppfølging

Detaljer

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Tid: 7.juni kl 09.00-16.00 Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Pris: kr 800,- Påmelding: Nordre

Detaljer

Program for Regional ReHabiliteringskonferanse 2012

Program for Regional ReHabiliteringskonferanse 2012 Program for Regional ReHabiliteringskonferanse 2012 Noen nøkler til god ReHabilitering; kvalitet, samhandling og kompetanse Mandag 22. oktober 09.30 Velkommen til årets ReHabiliteringskonferanse 09.40

Detaljer

Program for Helsedagen 8.november 2017

Program for Helsedagen 8.november 2017 Program for Helsedagen 8.november 2017 For første gang arrangerer Lean Forum Norge sin egen Leandag for helsesektoren. Dette skjer 8. november på Radisson Blu Park Hotel på Fornebu, og vil inngå som en

Detaljer

ebiobank - forskning og kvalitetssikring i det integrerte sykehus

ebiobank - forskning og kvalitetssikring i det integrerte sykehus ebiobank - forskning og kvalitetssikring i det integrerte sykehus HelsIT Trondheim, 23. september 2010 Wenche Reed Seksjonsleder, dr.med Biobank og registerstøtte Stab forskning og utvikling Sissel Jor

Detaljer

Tirsdag 13. september Grand Hotel, Oslo INVITASJON LUNDBECKSYMPOSIET 2016

Tirsdag 13. september Grand Hotel, Oslo INVITASJON LUNDBECKSYMPOSIET 2016 Tirsdag 13. september Grand Hotel, Oslo INVITASJON LUNDBECKSYMPOSIET 2016 PROGRAM Vi har gleden av å invitere deg til det tradisjonsrike Lundbecksymposiet som denne gangen går av stabelen i Oslo 13. september.

Detaljer

Årsoppsummering Oversikt. Nasjonal IKT. Del Tema. 1. Hva er Nasjonal IKT?

Årsoppsummering Oversikt. Nasjonal IKT. Del Tema. 1. Hva er Nasjonal IKT? Årsoppsummering 2011 Nasjonal IKT Oversikt Del Tema 1. Hva er Nasjonal IKT? 2. Strategi 2010-2012 1. Satsningsområder 2. Mål innenfor satsningsområdene 3. Sentrale saker i 2011 1. Tiltak i 2011 2. Arbeid

Detaljer

Orienteringsmøte til leverandører

Orienteringsmøte til leverandører Orienteringsmøte til leverandører Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) 11.November 2013, Radisson Blu Plaza Hotell Program Kl. 11.30 Servering av enkel lunsj Kl. 11.50

Detaljer

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

Legeforeningens fokus på e-helse. Spesialrådgiver og lege Eirik Nikolai Arnesen Oslo Oktober Revolusjonerende teknologi

Legeforeningens fokus på e-helse. Spesialrådgiver og lege Eirik Nikolai Arnesen Oslo Oktober Revolusjonerende teknologi Legeforeningens fokus på e-helse Spesialrådgiver og lege Eirik Nikolai Arnesen Oslo Oktober 2016 Enhet for primærhelsetjeneste, IKT, rehabilitering og samfunnsmedisin: Fagsjef Jan Emil Kristoffersen Spesialrådgiver

Detaljer

Erfaringer med innovasjonsprosjekter i kommunal sektor - Sett fra leverandørens perspektiv MBT - Copyright 2010 Imatis

Erfaringer med innovasjonsprosjekter i kommunal sektor - Sett fra leverandørens perspektiv MBT - Copyright 2010 Imatis Erfaringer med innovasjonsprosjekter i kommunal sektor - Sett fra leverandørens perspektiv 100113 MBT - Copyright 2010 Imatis Om Imatis Etablert i 1991 -- Utspring fra NTNU / Sintef (CARDIAC) Hovedfokus

Detaljer

Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet. 11.Desember 2014

Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet. 11.Desember 2014 Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet 11.Desember 2014 IKT-infrastruktur Overordnede og felleskomponenter helsepolitiske mål Pasientsikkerhet Kvalitet Tilgjengelighet Brukerorientert Samhandling

Detaljer

Torbjørn Nystadnes, KITH. Generalforsamling ProRec-Norge Trondheim 23. september Kompetansesenter for IT i helse og sosialsektoren

Torbjørn Nystadnes, KITH. Generalforsamling ProRec-Norge Trondheim 23. september Kompetansesenter for IT i helse og sosialsektoren Torbjørn Nystadnes, KITH Generalforsamling ProRec-Norge Trondheim 23. september 2009 Agenda Registrering av deltagere (og nye medlemmer) Velkommen Kort presentasjonsrunde Valg av ordstyrer, referent og

Detaljer

Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT

Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT Årsoppsummering 2011 Nasjonal IKT Oversikt Del Tema 1. Hva er Nasjonal IKT? 2. Strategi 2010-2012 1. Satsningsområder 2. Mål innenfor satsningsområdene 3. Sentrale saker i 2011 1. Tiltak i 2011 2. Arbeid

Detaljer

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Velkommen til årets konferanse! 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering

Detaljer

Hva er arketyper, og hvilken betydning får de i fremtiden? Gustav Bellika Institutt for Informatikk, UIT gustav@cs.uit.no

Hva er arketyper, og hvilken betydning får de i fremtiden? Gustav Bellika Institutt for Informatikk, UIT gustav@cs.uit.no Hva er arketyper, og hvilken betydning får de i fremtiden? Gustav Bellika Institutt for Informatikk, UIT gustav@cs.uit.no Innhold Hva er arketyper? Hva er forskjellig fra dagens journal Arketyper Hva så?

Detaljer

Arbeidet med innføring av Continua Health Alliance rammeverket. 28.10.2014/Thomas Tveit Rosenlund, seniorrådgiver Helsedirektoratet

Arbeidet med innføring av Continua Health Alliance rammeverket. 28.10.2014/Thomas Tveit Rosenlund, seniorrådgiver Helsedirektoratet Arbeidet med innføring av Continua Health Alliance rammeverket 28.10.2014/Thomas Tveit Rosenlund, seniorrådgiver Helsedirektoratet Standardisering for velferdsteknologi: Oppdrag fra HOD Vurdere eksisterende

Detaljer

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennpraktiserende leger: Lidelser i nakke og overekstremiteter Røros Hotel

Detaljer

Pandemisk influensa - tverrsektorielt seminar på høyt nivå torsdag

Pandemisk influensa - tverrsektorielt seminar på høyt nivå torsdag Iht. adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200804894-/EJBA 19.12.2008 Pandemisk influensa - tverrsektorielt seminar på høyt nivå torsdag 19.02.09 Helse- og omsorgsdepartementet inviterer nøkkelpersoner fra

Detaljer

Helseregionenes samhandlingsmodell og strategi. Line Andreassen Sæle, Nasjonal IKT HF

Helseregionenes samhandlingsmodell og strategi. Line Andreassen Sæle, Nasjonal IKT HF Helseregionenes samhandlingsmodell og strategi Line Andreassen Sæle, Nasjonal IKT HF Om Line Andreassen Sæle Virksomhetsarkitekt i Nasjonal IKT HF Leder HL7 Norway Co-chair Patient Administration Work

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Om Strålevernets roller

Om Strålevernets roller Om Strålevernets roller Hilde M. Olerud, Dr.ing. Seksjonssjef, Statens strålevern fører tilsyn med bruk av strålekilder og spaltbart materiale koordinerer beredskap mot atomulykker og radioaktivt nedfall

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

Kobling mellom geodata og relevant helseinformasjon

Kobling mellom geodata og relevant helseinformasjon Geomatikkdagene 2015: Kobling mellom geodata og relevant helseinformasjon Seniorrådgiver Glenn Håkon Melby Helsedirektoratet, Avdeling Digitale innbyggertjenester Noen spørsmål.. Hvordan kan kart og geodata

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare?

Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare? Industrien må ha tilgang

Detaljer

Strukturert Prosesstøttende Journal for hele Norge

Strukturert Prosesstøttende Journal for hele Norge Strukturert Prosesstøttende Journal for hele Norge - innen rekkevidde? Tomas Nordheim Alme Medisinsk direktør DIPS ASA Jernbaneveien 85 Bodø Telefon: Epost: 9242 8544 Tna@dips.no Telefon: 75 59 20 00 www.dips.no

Detaljer

Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø?

Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø? Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø? Hva skal jeg si til vennene mine? Hvem skal passe på meg? Hvorfor klarer

Detaljer

Kompetanseutvikling og EPJ

Kompetanseutvikling og EPJ Kompetanseutvikling og EPJ Anne Moen Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, UiO 04.12.12 Agenda Utfordringer bakteppe for kompetanse og EPJ ehelsekompetanse (2010) Kompetanse

Detaljer

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Prosjektansvarlig Nasjonal IKT for arkitektur Innhold Hvorfor jobbe

Detaljer

Pasienter og pårørendes ressurser kan telemedisin og andre tekniske løsninger understøtte egenomsorgen? - Line Linstad, NST

Pasienter og pårørendes ressurser kan telemedisin og andre tekniske løsninger understøtte egenomsorgen? - Line Linstad, NST Pasienter og pårørendes ressurser kan telemedisin og andre tekniske løsninger understøtte egenomsorgen? - Line Linstad, NST Formål Framskaffe nye løsninger og ny kunnskap innen telemedisin og ehelse Gjennom

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2012 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet pga.

Detaljer

Velkommen. Trondheim, 27. september 2011

Velkommen. Trondheim, 27. september 2011 Velkommen Trondheim, 27. september 2011 Melding til Stortinget om Helsetjenester i en digital hverdag Tor Eid og Sverre Engelschiøn Trondheim, 27. september 2011 IKT er nøkkelen Kvalitet Tilgjengelighet

Detaljer

Effektiv kommunikation ska vara läglig, komplett, korrekt och avgränsad - hva med henvisningene til spesialisert psykisk helsevern..?

Effektiv kommunikation ska vara läglig, komplett, korrekt och avgränsad - hva med henvisningene til spesialisert psykisk helsevern..? Effektiv kommunikation ska vara läglig, komplett, korrekt och avgränsad - hva med henvisningene til spesialisert psykisk helsevern..? PhD-stipendiat Miriam Hartveit Nettverk for forsking på behandlingsliner

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Cloud Inspiration Day, UBC

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Cloud Inspiration Day, UBC Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Cloud Inspiration Day, UBC 13.02.2013 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen

Detaljer

KONFERANSE RØYKFRIE SYKEHUS - HVORDAN LAR DET SEG GJENNOMFØRE? NSH DAGSKONFERANSE. Torsdag 7. november 2002 Rainbow Hotel Opera, Oslo

KONFERANSE RØYKFRIE SYKEHUS - HVORDAN LAR DET SEG GJENNOMFØRE? NSH DAGSKONFERANSE. Torsdag 7. november 2002 Rainbow Hotel Opera, Oslo KONFERANSE NSH DAGSKONFERANSE RØYKFRIE SYKEHUS - HVORDAN LAR DET SEG GJENNOMFØRE? Torsdag 7. november 2002 Rainbow Hotel Opera, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger! NORSK SYKEHUS- OG HELSETJENESTEFORENING

Detaljer

VRI Østfold 2011-2013

VRI Østfold 2011-2013 VRI Østfold 2011-2013 Innsatsområde Helse- og omsorgsteknologi og serviceinnovasjon Bjørn Horten Daglig leder Borg Innovasjon VRI Østfold 2011-2013 Målsetting: etablering av flere og større næringsrettede

Detaljer

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren Informasjonssikkerhet i kraftsektoren 14. og 15. november 2012 Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen Kraft IS er en informasjonssikkerhetskonferanse for kraftbransjen i Norge. Målet med arrangementet er

Detaljer

Medtek Norge. Agenda markedsgruppe Kommune 3. september 2015

Medtek Norge. Agenda markedsgruppe Kommune 3. september 2015 Medtek Norge Agenda markedsgruppe Kommune 3. september 2015 MG Kommune, 3.september kl. 09.00-11.30 1) Leverandørdialog i anskaffelser (30) 1) Difi sitt budskap, Tanja Huse-Fagerlie, Prosjektleder 2) Samarbeid

Detaljer

NORSE Klinisk tilbakemeldingssystem og kvalitetsregister

NORSE Klinisk tilbakemeldingssystem og kvalitetsregister NORSE Klinisk tilbakemeldingssystem og kvalitetsregister Norwegian Outcome Response System for Evaluation Eit klinikknært program for å betre tenester til pasientar Nasjonal fagdag for kvalitetsregister

Detaljer

Continua Service Center Samling i kommunenettverket på Gardermoen den 2. februar 2015

Continua Service Center Samling i kommunenettverket på Gardermoen den 2. februar 2015 Continua Service Center Samling i kommunenettverket på Gardermoen den 2. februar 2015 NASJONALT PROGRAM FOR UTVIKLING OG IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI Bakgrunn Pressemelding på regjeringen.no den

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2013 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet

Detaljer

Hva er en god henvisningsprosess?

Hva er en god henvisningsprosess? Hva er en god henvisningsprosess? Olav Thorsen Fastlege i Stavanger Spesialist i allmennmedisin PhD kand UiB -IGS 15.10.2014 HelsIT 2014 1 Referrals from general practitioners to specialist health services

Detaljer

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret. Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for e-helse)

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret. Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for e-helse) Oppsummering Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret Møte 7/2016 Dato 15.09.2016 Referent Gry Seland Til stede Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for e-helse) Gry

Detaljer

Company Presentation. (sfi) 2 karrieredag. 31 October 2012. Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP

Company Presentation. (sfi) 2 karrieredag. 31 October 2012. Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP Company Presentation (sfi) 2 karrieredag 31 October 2012 Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO 1 2 AGENDA SMERUD CRO firmaprofil Hva gjør vi? Hvem er vi? Hvor er vi? Stillingstyper for statistikere

Detaljer

Anne Anderssen - Prosjektleder EPJ Utvikling. Norsk Arkivråd seminar - Oslo 17 september 2012

Anne Anderssen - Prosjektleder EPJ Utvikling. Norsk Arkivråd seminar - Oslo 17 september 2012 Anne Anderssen - Prosjektleder EPJ Utvikling Norsk Arkivråd seminar - Oslo 17 september 2012 Formål med foredraget Ta dere med på en visning av morgendagens EPJ og hvordan vi tenker den skal fungere «Dagens

Detaljer

Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016

Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016 Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

VERDIKT Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT (2005 2014) IKT-basert samhandling for kunnskapssamfunnet og kunnskapsøkonomien

VERDIKT Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT (2005 2014) IKT-basert samhandling for kunnskapssamfunnet og kunnskapsøkonomien VERDIKT Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT (2005 2014) IKT-basert samhandling for kunnskapssamfunnet og kunnskapsøkonomien Trond Knudsen Norstella / RNeF 27. aug. 2009 Høsten 2009: Nye tema i VERDIKT

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

Når EPJ består av flere systemer - påvirker det utøvelsen av sykepleie? Bente Christensen prosjektleder pasientforløp

Når EPJ består av flere systemer - påvirker det utøvelsen av sykepleie? Bente Christensen prosjektleder pasientforløp Når EPJ består av flere systemer - påvirker det utøvelsen av sykepleie? Bente Christensen prosjektleder pasientforløp NSFs ehelse konferanse 16-17 februar 2017 Mangelfull kommunikasjon og manglende informasjon

Detaljer

Bilag 7. Helse Midt-Norge RHF. Strategiske hovedmål HMN

Bilag 7. Helse Midt-Norge RHF. Strategiske hovedmål HMN Bilag 7 Helse Midt-Norge RHF Strategiske hovedmål HMN Innhold 1 Strategiske hovedmål... 3 1.1 Standardisering... 3 1.2 Informasjonsdeling gjennom hele pasientforløp... 4 1.3 Journalsystemer i strukturert

Detaljer

Pasientinformasjon "på veggen"

Pasientinformasjon på veggen HelsIT 2011 Pasientinformasjon "på veggen" Balansegang mellom informasjonsbehov og personvern Erlend Andreas Gjære SINTEF IKT Systemutvikling og sikkerhet Informasjonsdeling og samarbeid HelsIT 29. september

Detaljer

Samspillet fortsetter

Samspillet fortsetter Samspillet fortsetter HelsIT 25.09.08 Asbjørn Seim, fung avdelingsdirektør Avdeling IT-strategi Visjon: Helhetlige pasient- og brukerforløp gjennom elektronisk samhandling 25.09.2008 HelsIT 2008, Asbjørn

Detaljer

Krav til sikkerhet og personvern hos tjenestesteder som skal koble seg opp til en felles elektronisk pasientjournal

Krav til sikkerhet og personvern hos tjenestesteder som skal koble seg opp til en felles elektronisk pasientjournal Krav til sikkerhet og personvern hos tjenestesteder som skal koble seg opp til en felles elektronisk pasientjournal Seniorrådgiver Knut Lindelien, Standard Norge Bakgrunn Stort informasjonsbehov mye informasjon

Detaljer

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Velkommen til årets konferanse! 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen Dette er

Detaljer

Velkommen til nettverksmøte!

Velkommen til nettverksmøte! Velkommen til nettverksmøte! Høgskolen i Østfold, Sarpsborg, 4. juni 2008 Dag Ausen SINTEF IKT Prosjektleder Trådløs pasient Dag.Ausen@sintef.no Mob: 930 59 316 Agenda 09:30 Kaffe og mingling 10:00 Velkommen.

Detaljer

Det medisinske fakultet. Oppsummering fra erfaringsseminar 12.-13. februar. Pasientbehandling

Det medisinske fakultet. Oppsummering fra erfaringsseminar 12.-13. februar. Pasientbehandling Det medisinske fakultet Oppsummering fra erfaringsseminar 12.-13. februar Forskning Utdanning Pasientbehandling Rapporteringsdato: 04.03.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Program erfaringsseminar...

Detaljer

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary SISVI SISVI Report 2014-04 Annik Magerholm Fet, Michael M. Jenssen SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary Raufoss, 28. November, 2014

Detaljer