Ren trønderenergi. Perinataldagene 2011 en stor suksess

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ren trønderenergi. Perinataldagene 2011 en stor suksess"

Transkript

1 Ren trønderenergi Perinataldagene 2011 en stor suksess Alf Meberg, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg Det store skiltet lyste mot oss på Værnes: Marit Bjørgen ren trønderenergi! Og det var det det var trønderenergi på perinataldagene Et flott arrangement på Hotell Britannia med ca 250 deltakere fra hele landet, internasjonale forelesere og 13 utstillere. CPAP-symposium Som opptakt arrangerte firmaet CareFusion et symposium om CPAP-behandling og non-ivasiv ventilering. Tom Lenhooven, Nederland gjennomgikk bakgrunnen for CPAPbehandling og nasal back-up ventilasjon (nasal intermittent positive pressure ventilation; NIPPV). Baldvin Jonsson, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm snakket om de kliniske perspektivene. Jonsson understreket at nasal CPAP reduserer behovet for intubering og frekvensen av bronkopulmonal dysplasi (BPD). CPAP med NIPPV reduserer oksygenbehovet ved RDS, og minsket behovet for reintubering etter respiratorbehandling. NIPPV synes således å være en forbedring av den konvensjonelle CPAPbehandlingen. Pågående studier vil avklare effektene nærmere. Til slutt presenterte Johan Lerjestam, CareFusion en del tekniske forbedringer av CPAP-systemet, bl a nye og mykere prongs og en tiltalende fikseringsmetodikk for prong og slanger med mykt, selvklebende stoffmateriale rundt barnets hode. Perinataldagene Perinataldagene startet tradisjonen tro med velkomst av lederen, Guttorm Haugen, etterfulgt av et Leder for Norsk Perinatalmedisinsk Forening, Guttorm Haugen, ønsker velkommen til Perinataldagene kunstnerisk innslag. Oskar Larsen, født 15 uker prematurt, spilte gitar og sang Åge Alexandersens Medvind og Leva livet, og Simon & Garfunkels Bridge over troubled water. Det var et flott innslag som rørte alles hjerter, og applausen var lang og varm. Perinatalomsorg Det faglige programmet startet med Mike Robson, sjef for en av de største fødeavdelingene i Dublin, Irland - også kjent for Robson s ten. Hans forelesning Important issues in the provision of perinatal care fokuserte på organisering, det kliniske arbeidet, pasientsikkerhet og en rekke andre aspekter. Det er resultatene som teller, ikke retningslinjene for hva man skal gjøre. For mye informasjon kan være et problem, og likeledes for mye ressurser. Objektive registreringer av egen virksomhet er viktig. You only know what you measure, sa Robson, som mente at Norsk Perinatalmedisinske Forening var et svært viktig forum connecting people fra ulike profesjoner. Prenatal diagnostikk Guttorm Haugen, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet snakket om amniocentese og chorionic villous sampling (CVS; biopsi fra placenta). I Norge gjøres ca 1200 amniocenteser og 250 CVS per år. Korrigert risiko for spontanabort etter inngrepene er trolig 0,5-1%. Danske undersøkelsr viser at tidlig ultralydscreening (sent i første trimester) reduserer behovet for amniocentese og CVS. En

2 CareFusion laget et flott symposium om CPAP-behandling som innledning til perinataldagene i Trondheim. Til venstre Helle Klæboe, CareFusion med assistent. Til høyre får en av hovedforeleserne, Mike Robson, Dublin en T-skjorte med foreningens logo (modifisert til en mer rocka utgave) av ordstyrer Pepe Salvesen. målrettet trisomidiagnostikk (trisomi 21, 13 og 15) gir et raskt svar (ca 1 uke). I nær fremtid vil trolig påvisning av cell-free fetal DNA i blodprøve fra mor stå sentralt for diagnostikk av genetiske feil hos fosteret, og i vesentlig grad erstatte invasive prosedyrer. Blodtransfusjoner Harm-Gerd Blaas, Nasjonalt senter for fostermedisin, Trondheim snakket om erfaringer med blodtransfusjoner til foster. Slik transfusjon ble først utført i Norge i Dopplerregistreringer i arteria cerebri media gir indikasjoner på om fosteret har en alvorlig anemi i behov av transfusjon. 78% av indikasjonene er Rhimmunisering. Fosteret anesteseres og blodet gis i navlevenen nær placentafestet. I Trondheim er 376 transfusjoner gitt til 101 foster i årene Erfaringene er meget gode, og barnet kan oftest fødes på hjemstedet. EXIT-prosedyre Blaas presenterte også en spennende kasuistikk over en tvillinggraviditet hvor det ene fosteret hadde en stor tumor på halsen med fare for kompresjon av luftveiene etter fødselen. Det ble gjort keisersnitt under infusjon av varm Ringer-oppløsning for å opprettholde volumet av fostervann. Barnet ble intubert straks hodet var fremfødt. Deretter ble forløsningen fullført, og barnet ble operert dagen etter. Langtidsresultatet var meget godt. Hele EXIT-prosedyren ble filmet. Presentasjonen var både imponerende og dramatisk. 28 fagpersoner deltok under inngrepet, og i forkant var det lagt stor vekt på organisering og praktisk trening. Medikamenter - smertelindring I en sesjon om smertebehandling snakket Roar Dyrkorn, St. Olavs hospital om medikamenter til gravide og ammende. Ca 50% av alle gravide bruker et eller flere legemidler. 2-4% av nyfødte har misdannelser, men koblingen til medikamentbruken er oftest usikkert. Heparin, penicillin, jern, folat og antacida er ufarlige medikamenter. Paracetamol og ibuprofen er også trygt å bruke, mens ACE-hemmere og AT-IIantagonister er kontraindisert (bl a pga rsiko for nyreskader hos fosteret og intrauterin død). Amming gir vanligvis liten overgang av medikamenter til barnet. Sjeldne genetiske feil i medikamentmetabolismen har imidlertid forårsaken alvorlige forgiftningstilstander hos barnet (spesielt etter bruk av opiatholdige medikamenter hos den ammende).

3 Elisabeth Norman, Lund, Sverige snakket om trakeal intubasjon av nyfødte. Ved elektive intuberinger har barnet rett på smertefrihet. Oftest brukes et morfinpreparat (morfin, fentanyl) sammen med sedasjon (diazepampreparat), evt også muskelparalyse (curare). Det er viktig å vente ca 10 min for å få smertelindring av morfinpreparater. Sedering og muskelparalyse gjør det teknisk lettere å intubere. I Lund prøves ut et regime med fire ulike medikamenter (atropin, opiat, barbiturat, curare) i kombinasjon (Rapid Sequence Intubation) til små premature. Regimet virker lovende, men studien er ikke avsluttet. Bente Johanne Vederhus, Haukeland Universitetssykehus hadde gjort en spennende studie om smertetoleranse hos premature med fødselsvekt < 1000 g og født før 28 uker. Barna ble ved ca 18 års alder sammenlignet med en kontrollgruppe av fullbårne. Ungdommene holdt armen i isvann i inntil 3 minutter som smertestimulus. Gutter tolererte generelt smerter bedre enn piker, og premature hadde nær samme smerteterskel som pikene i kontrollgruppen. Langsom fremgang av fødsel I en sesjon om langsom fremgang under fødsel sa Ellen Blix, Universitetssykehuset Nord- Norge, Tromsø at åpningstiden normalt hos føstegangsfødende var inntil 18 timer og hos fleregangfødende inntil 12 timer. Veteraner i Norsk Perinatalmedisinsk Forening og i norsk og internasjonal perinatalmedisin: øverst Trond Markestad, Ola Didrik Saugstad og Lillian Berge. I midten: Andrew Whitelaw, Jan Holt og Mike Robson. Nederst: Hans Jørgen Guthe og Harm-Gerd Blaas.

4 Til venstre foreningens nye leder, Britt Nakstad, AHUS og til høyre foreningens profesjonelle kongressforbindelse gjennom alle år, Jørn Kristiansen, Lillehammer. Med jordmor kontinuerlig til stede ble fødselen redusert gjennomsnittlig ½ time, og ledsaget av mindre bruk av smertelindring og operative forløsninger. Rutinemessig amniotomi reduserer ikke fødselens varighet. Epidural anestesi gir 15 min lengre utdrivningstid, mens oxytocin forkorter fødselen, men ofte medfører bieffekter pga hyperstimulering. I Norge får ca 50% av førstegangsfødende og 15% fleregangsfødende oxytocin. Den utstrakte bruken av oxytocin må vurderes kritisk, og felles retningslinjer etableres, sa Blix. Oxytocin var også tema for foredrag av Elsa Lindkjønn fra Stavanger Universitetssykehus. Etter etablering av mer restriktive retningslinjer hadde bruken av oxytocin gått ned fra 22% til 15%. Som en følge av dette hadde sectiofrekvensen blitt redusert fra 14,7% til 12%, operative vaginale fødseler fra 14,1% til 12,3%, og totalrupturer fra 2,2% til 1,6%. 15% av de akutte snittene, 18% av de vaginale operative forløsningene og 16% av rupturene kunne relateres til riestimulering med oxytocin. Svenske studier har vist at 78% av fødselsasfyksiene var relatert til oxytocinbruk. Mike Robson, Dublin promoterte filosofien active management of labor. Kvinnen skulle være sikker på You will never be left alone og Your labor will be limited to 12 hours. Utslettet mormunn er kriterum for at fødselen er i gang, og man gjør da amniotomi. 50% av førstegangsfødende får oxytocin, men man er forsiktig med doseringen, og gir ikke oxytocin ved tegn til føtalt distress. Robson predikerte at kvinner i fremtiden ville ønske minimal management, og foretrekke en kort fødsel, fortrinnsvis vaginalt. Mange ville imidlertid ønske elektivt keisersnitt. Torbjørn Eggebø, Stavanger Universitetssykehus viste hvordan man med ultralyd fra vaginalinngangen kunne kartlegge barnets hode i fødselskanalen og dermed gi et objektivt mål for å predikere hvor lang tid som stod igjen til barnet var ute. Stopper fødselen opp med hodet i et høyt nivå ( 50 mm fra vaginalinngangen) føder bare 18% vaginalt, mot 93% hvis hodet står 40 mm fra vaginalinngangen. Ultralyd er klart bedre enn å vurdere hodets posisjon ved palpasjon. Nyfødtscreeningen I en sesjon om nyfødtscreeningen snakket Terje Rootwelt,

5 Stor interesse for utstillerne. Her en av foreningens støttespillere gjennom mange år, Kari Nilsen fra Nor-Dax, med en interessert tilhører. Nederst: Panel som diskuterer nyfødtscreeningen: fra venstre Trond Markestad, Terje Rootwelt og Rolf Pettersen. Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet om forekomst, klinikk og behandling av metabolske sykdommer. Hver for seg er de sjeldne, men samlet et ikke ubetydelig problem. Totalt er det beskrevet ca 700 ulike metabolske sykdommer. Klinikken varierer fra et kritisk neonatalt intoksikasjonsbilde med metabolsk acidose og kramper til barn med langsomt progredierende psykomotorisk utviklingshemning. Generell screening krever god sensitivitet og spesifisitet av prøven, og at antall falske positive resultater reduseres mest mulig. Trond Markestad, Universitetet i Bergen presiserte at strenge kriterier måtte oppfylles for å innføre universell screening av nyfødte (alvorlig sykdom, latensfase, god test, behandling som nytter m m) (WHOs kriterier). All diskusjon om etikk må bygge på medisinske fakta.

6 Fysisk trening for gravide er bra mente Signe N. Stafle. Hun presenterte en flott undersøkelse om dette temaet (se teksten nedenfor). Skrekken er å finne feil som ikke betyr noe, og påføre pasienten en feilaktig alvorlig prognose. Mye av debatten omkring den nye screeningstrategien har dreiet seg om prøvene ved nyfødtscreeningen skal representere en biobank hvor materialet også kan brukes i andre sammenhenger. Rolf Pettersen, Oslo Universitetssykehus leder nyfødtscreeningen i Norge. Han beskrev arbeidet med den nye screeningstrategien (23 ulike sykdommer skal screenes for fra 2012). Han predikerte at barn hvert år ville unngå død eller alvorlige skader som følge av programmet. Nyfødtscreeningen er ikke obligatorisk, men foretas etter fyldestgjørende informasjon til foreldrene (brosjyre). Prøven skal tas snarest etter 48 timer etter fødselen. Pensjonert overlege Karen Helene Ørstavik, Universitetet i Oslo utfordret forsamlingen i en morsom quiz, hvor vi skulle gjenkjenne ulike syndromer på bilder hun viste på lerretet. Deretter var det kjendiser som stod for tur. Vi var åpenbart bedre på kjendiser enn på syndromer. Ørstavik presiserte at det ofte er de små detaljene som gjør at klokkene ringer, og at syndromtanken blir aktivert. Fødselsskader - asfyksi I en sesjon om fødselsskader og asfyksi holdt Lars E. Hansen, Statens Helsetilsyn et karismatisk foredrag. Det fleste feil er gjort før, sa Hansen. Feil kan dreie seg om personlig svikt eller systemsvikt. Alt er i prinsipp åpent for offentligheten (unntatt rus og psykiske helseforhold hos helsearbeiderne). Helseforetakene har plikt til å legge forholdene til rette for at arbeidsforholdene gir mulighet for ansvarlighet i arbeidet (Helsepersonellovens 16). Autorisasjon mistes i prinsipp bare etter drap, nedlasting av barneporno og rasisme. Den etablerte havarikommisjonen har hittil rykket ut i 4/20 innrapporterte saker, og har prioriterer de sakene som vil ha størst læringseffekt. Feil ved små fødeavdelinger skyldes først og fremst avvik fra kriteriene om seleksjon av riskogravide/fødsler til større sykehus. Kommunikasjonen mellom jordmødre og vakthavende obstetriker må bedres. Dere må pinadø reise hjem og fikse det, sa Hansen, og truet med Arnold Schwartzeneggers berømte replikk I ll be back. Branka Yli, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet har nettopp disputert for doktorgrad på et arbeid om fosterovervåkning. Fødselsasfyksi er en av de viktigste årsaker til neonatal død. Hun beskrev ulike metoder for å vurdere fosterets tilstand (CTG, skalp-ph, laktat, STAN). Laktat og ph er likeverdige, men man mislykkes ofte med prøvetagningen. STAN medvirker til bedre tolkning av unormale CTG-mønstere. Vi må redusere bruken av restimulering, få en bedre tolkning av CTG med veileder for klassifisering av de ulike mønstere, reagere raskt når vi får nok informasjon og få til et bedre team-arbeid, sa Branka. Ola Didrik Saugstad, Pediatrisk Forskningsinstitutt, Rikshospitalet presenterte de nye retningslinjene for resuscitering av nyfødte. 10% av alle nyfødte trenger pustehjelp. Første minutt er the golden minute hvor registrering av hjertefrekvens og respirasjon står sentralt. Man behøver ikke å suge i øvre luftveier, og starter ventileringen med romluft. Oksygen gis hvis man starter med ytre hjertekompresjon, og kompresjon/ ventilasjon gjøres som før i ratio 3/1. Hjertekompresjon startes hvis hjertefrekvensen er under 60 per minutt tross adekvat ventilasjon i 30 sekunder. Da median hjertefrekvens er 100 ved 1 minutt vil 50% ha lavere frekvens enn denne. Økning i hjertefrekvensen er derfor en bedre parameter på at det man gjør er riktig, sa Saugstad. Pulsoksymetri får nå en sentral plass, og en oksygenmetning (fortrinnsvis høyre hånd/håndledd) på 85-95% bør gradvis oppnåes i løpet av de første 10 minuttene (lengre tid hos premature). Det viktigste medikamentet er adrenalin,

7 mens det sjeldent er behov for volumekspansjon. Hos premature kan man starte ventilasjon med lav oksygenkonsentrasjon (21-30%) og justere oksygentilførselen ledet av pulsoksymetri. Saugstad tok til orde for en revidert Apgar score, hvor bare hjertefrekvens og respirasjon ble registrert. Hjerneblødninger - CP Andrew Whitelaw, University of Bristol, England snakket om behandling av intraventrikulære hjerneblødninger. Disse er noe sjeldnere i dag pga bedre behandling, men følgetilstander etter slike blødninger er tallmessig like hyppige pga bedre overlevelse av ekstremt tidlig fødte. Fragil anatomi i hjernens germinallag, ustabilt blodtrykk, varierende cerebral blodstrøm, venøs trykkøkning og stase m m er viktige patogentiske faktorer. Ved de største blødningene (grad 4) som trenger shuntoperasjon for posthemaorrhagisk hydrocefalus får 85% cerebral parese (CP) og 1/3 synsforstyrrelser. Whitelaw har utviklet teknikken DRIFT (Drainage, Irrigation and Fibrinolytic Therapy) i behandlingen av store hjerneblødninger. I DRIFTgruppen reduseres andelen med alvorlige handicap, kognitiv svikt og lav mental utviklingsindeks i forhold til kontrollgruppen. Større studier vil kartlegge disse forholdene ytterligere. Lars Adde, NTNU, Trondheim presenterte sin forskning omkring predikasjon av CP ved bruk av en computerbasert analyse av barnas bevegelsesmønster i tidlig alder. Analysen blir objektiv og ikke basert på en subjektiv klinisk vurdering. Nøkkelordet er figety, små sirkulære bevegelser i hele kroppen. Metoden har god prediksjon (11/13 CP-tilfeller ble korrekt predikert ved 3 mndrs alder). En hendig koffert med videokamara, liggeunderlag m m er laget for korrekt filming av barnet. Stor stemning på banketten på Studentersamfunnet, hvor innslag fra sykehusrevyen ved St. Olav stod på programmet. Til høyre Pepe Salvesen, som hadde mange gode råd til sykehuspolitikere og administratorer. Filmene kan sendes til NTNU for computerized assessment. Et større internasjonalt nettverk er etablert for å kartlegge verdien av metoden ytterligere. Fysisk trening Siv Mørkved, St Olavs hospital og Signe N. Stafne, NTNU gjorde rede for verdien av et fysisk treningsprogram for gravide. Fysisk trening har ikke negative effekter for fødselsforløpet, og gir mindre risiko for urininkontinens etter fødselen (spesifikk bekkenbunnstrening), sa Mørkved. I en stor studie med 855 gravide randomisert til fysisk trening eller kontrollgruppe uten spesifikt treningsprogram ble svangerskapsdiabetes, rygg og bekkenplager, og urin- og analinkontinens vurdert. Det var ingen forskjeller mellom gruppene i parameterne for svangerskapsdiabetes, rygg/bekkenplager eller analinkontinens, mens forekomsten av urininkontinens ble signifikant redusert. Foreleserne anbefalte fysisk trening i grupper for gravide. Frie foredrag Ved siden av de inviterte foredragene var det 16 frie foredrag. Alle ble holdt i en felles plenumsesjon. Elisabeth B. Magnussen, St. Olavs hospital og NTNU, Trondheim vant pris for sitt foredrag om hypertensjon i svangerskapet og senere risiko for hjerte-karsykdom (obstrikk) og Johanne Vikin, NTNU, Trondheim for sitt arbeid om transkutan måling av gulsott hos nyfødte (nyfødtmedisin). Begge var flotte presentasjoner om viktige tema. Sosialt program I det sosiale programmet var det get-together party på Rockheim museum for norsk popmusikk, og bankett på Studentersamfunnet.

8 Mange prøvde diskomusikken begge steder, og alle storkoste seg. Trønderenergien smittet over på deltakerne fra den mørke kyststripen i sør til det nordlyse Finnmark. Guttorm Haugen, Rikshospitalet takket av som leder av foreningen, og Britt Nakstad, AHUS tok over som ny leder. Hun inviterte til neste års perinataldager i Oslo. Da er det 25-år siden foreningen ble stiftet, og stort jubileumsarrangement planlegges. n

Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn. Kasuistikk

Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn. Kasuistikk Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn Cathrine Ebbing Seksjon for fostermedisin, Kvinneklinikken Haukeland Universitetssykehus Kasuistikk 2. gangs fødende Assistert befruktning, tvillingsvangerskap

Detaljer

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord. anca.kriemhilde.heyd@helse-nord.no

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord. anca.kriemhilde.heyd@helse-nord.no Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord Disposisjon Bakgrunn Prosess i Helse Nord Seleksjon praktisk gjennomføring Kriteriene Diskusjon Bakgrunn En helhetlig svangerskapsomsorg Et trygt fødetilbud

Detaljer

Veksthemning i svangerskapet

Veksthemning i svangerskapet Veksthemning i svangerskapet Anne Helbig Seksjon for fostermedisin og ultralyd Fødeavdeling OUS!"! Begreper, definisjoner! Årsaker, risiker! Utredning og håndtering! Tidlig vs. sen veksthemning! Fødsel!

Detaljer

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord Fagråd i gynekologi og fødselshjelp 13. februar 2012

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord Fagråd i gynekologi og fødselshjelp 13. februar 2012 1. Hensikt Helsedepartementet har vedtatt seleksjonskriterier for fødselsomsorg som er felt ned i Helsedirektoratets veileder Et trygt fødetilbud kvalitetskrav til fødselsomsorgen. Kravene er gjeldende

Detaljer

Hvorfor behov for endring? Proaktiv støtte under fødsel PARIETET. Proaktiv fødselshjelp Hvordan unngå protraherte forløp hos førstegangsfødende

Hvorfor behov for endring? Proaktiv støtte under fødsel PARIETET. Proaktiv fødselshjelp Hvordan unngå protraherte forløp hos førstegangsfødende Proaktiv støtte under fødsel Fagmøte Fødeavdelingen OUS 8. mars 2012 Hvorfor behov for endring? Økende antall sectio på eget ønske Økende antall kvinner med fødselsangst Gjennomgående tema - LANGE fødsler

Detaljer

Helsegevinst ultralyd uke 12

Helsegevinst ultralyd uke 12 Helsegevinst ultralyd uke 12 Tvillinger Medfødte hjertefeil Alvorlige utviklingsavvik Preeklampsi Kromosomfeil Nasjonalt råds møte 11.04.11 Kjell Å. Salvesen Tvillinger Flerlinger i Norge - 2011 Antall

Detaljer

Mini ALSO kurs. Perinatalkurs Tromsø 19.04.13 Bente Hjelseth

Mini ALSO kurs. Perinatalkurs Tromsø 19.04.13 Bente Hjelseth Mini ALSO kurs Perinatalkurs Tromsø 19.04.13 Bente Hjelseth MiniALSO kurs Et trygt fødetilbud (des-10) Ferdighetstrening i akutte prosedyrer minst to ganger årlig for pesonell på fødestue og fødeavdeling.

Detaljer

Program. De 27. Norske Perinataldager. Hurtigruta, Trollfjord 11.-13. november 2014

Program. De 27. Norske Perinataldager. Hurtigruta, Trollfjord 11.-13. november 2014 Program De 27. Norske Perinataldager Hurtigruta, Trollfjord 11.-13. november 2014 Norsk Perinatalmedisinsk Forening The Norwegian Society of Perinatal Medicine Perinataldager på Hurtigruta 11.-13. november

Detaljer

Oppfølging i svangerskapet

Oppfølging i svangerskapet 10 oktober 2013 Antallet overvektige kvinner i fertil alder er nesten tredoblet siste 30 år 25 % er overvektig BMI > 27 Forekomst av BMI >30 hos gravide ca 10%, Heidi Overrein Seksjonsoverlege Fødeavdeling

Detaljer

Når blodplatene er lave -FNAIT. 18/4-2013 Heidi Tiller Overlege Kvinneklinikken UNN

Når blodplatene er lave -FNAIT. 18/4-2013 Heidi Tiller Overlege Kvinneklinikken UNN Når blodplatene er lave -FNAIT 18/4-2013 Heidi Tiller Overlege Kvinneklinikken UNN Disposisjon Hva er FNAIT og hvorfor kan det oppstå? Hvorfor er vi opptatt av FNAIT? Behandlingsprinsipper Kan tilstanden

Detaljer

Norwegian Resource Centre for Women's Health

Norwegian Resource Centre for Women's Health Induksjon av førstegangsfødende er vår praksis riktig? Ingvil Krarup Sørbye Fødeavdelingen, Kvinne Barn klinikken OUS Rikshospitalet 1 Norwegian Forbedringsprosjektet Resource Centre for Women's 2.juni

Detaljer

Sosial og helsedirektoratet. Bjørn Inge Larsen Direktør

Sosial og helsedirektoratet. Bjørn Inge Larsen Direktør IS-23/2004 Veiledende retningslinjer for bruk av ultralyd i svangerskapet Bruk av ultralyd i den alminnelige svangerskapsomsorgen og i forbindelse med fosterdiagnostikk 2 Forord Den 1. januar 2005 trer

Detaljer

Intrauterin veksthemming. Synnøve Lian Johnsen Seksjonsoverlege, dr.med. Seksjon for fostermedisin og ultralyd

Intrauterin veksthemming. Synnøve Lian Johnsen Seksjonsoverlege, dr.med. Seksjon for fostermedisin og ultralyd Synnøve Lian Johnsen Seksjonsoverlege, dr.med. Seksjon for fostermedisin og ultralyd Risiko: 1. Økt perinatal morbiditet og mortalitet 2. Påvirker helsen senere i livet Kognitiv funksjon Diabetes mellitus

Detaljer

Kan fødselsangst kureres med sectio? Uro. Uro-Angst. Advarer mot Powerpoint

Kan fødselsangst kureres med sectio? Uro. Uro-Angst. Advarer mot Powerpoint Advarer mot Powerpoint Kan fødselsangst kureres med sectio? Thorbjørn Brook Steen Overlege, fødeavdelingen Seksjonsansvar Føde Gyn Mottaket OUS Ullevål Tysk studie viser at Powerpoint-presentasjoner fungerer

Detaljer

Barn med dysmeli, hvilke rutiner har fødeavdelingene i Norge? en spørreundersøkelse

Barn med dysmeli, hvilke rutiner har fødeavdelingene i Norge? en spørreundersøkelse Barn med dysmeli, hvilke rutiner har fødeavdelingene i Norge? en spørreundersøkelse Anne-Karin Vik, Oslo universitetssykehus Trine Bathen, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser Nordisk seminar: Et

Detaljer

UTFORDRINGER NÅR FØDESTUA ER LANGT UNNA

UTFORDRINGER NÅR FØDESTUA ER LANGT UNNA UTFORDRINGER NÅR FØDESTUA ER LANGT UNNA TRANSPORTFØDSEL: Hvordan ivareta mor og barn? Hilde Søraa Jordmor, fødestua i Alta Ulla Lindkvist Intensivsykepleier v/luftambulansen, Helse Finnmark 24.03.2010

Detaljer

SMERTELINDRING VED FØDSEL

SMERTELINDRING VED FØDSEL SMERTELINDRING VED FØDSEL Velkommen til kvinneklinikken, avdeling for fødsel/barsel Dette er informasjon om de ulike metodene for smertelindring som tilbys på fødeavdelingen ved vårt sykehus. Fødeavdelingen

Detaljer

Retningslinjer for for smertebehandling. smertebehandling. Seksjon for nyfødte, Barneklinikken. Seksjon for nyfødte, Barneklinikken

Retningslinjer for for smertebehandling. smertebehandling. Seksjon for nyfødte, Barneklinikken. Seksjon for nyfødte, Barneklinikken Retningslinjer for for smertebehandling av nyfødte av nyfødte barn barn smertebehandling Seksjon for nyfødte, Barneklinikken Seksjon for nyfødte, Barneklinikken Retningslinjer for smertebehandling av nyfødte

Detaljer

Preeklampsi når skal vi forløse?

Preeklampsi når skal vi forløse? Preeklampsi når skal vi forløse? NGF årsmøte Bergen 22.10.15 Liv Ellingsen Fødeavdelingen OUS RH Figure 4 Integrated model of the complex pathophysiology of pre-eclampsia Chaiworapongsa, T. et al. (2014)

Detaljer

Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2014.

Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2014. Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2014. Gratulerer med godkjenningen på alle punkter! Her følger evalueringsrapporten for

Detaljer

ANESTESI TIL OVERVEKTIGE GRAVIDE

ANESTESI TIL OVERVEKTIGE GRAVIDE ANESTESI TIL OVERVEKTIGE GRAVIDE Eldrid Langesæter Overlege, Anestesiavdelingen Akuttklinikken OUS Rikshospitalet AGENDA Fysiologiske forandringer Anestesitilsyn Keisersnitt Regional anestesi Narkose Postoperativ

Detaljer

Behandling og koding av nyfødte. Årsmøte DRG- forum, 10. mars 2014 Hans Jørgen Guthe Nyfødtavd. Barneklinikken Haukeland Universitetssykehus

Behandling og koding av nyfødte. Årsmøte DRG- forum, 10. mars 2014 Hans Jørgen Guthe Nyfødtavd. Barneklinikken Haukeland Universitetssykehus Behandling og koding av nyfødte Årsmøte DRG- forum, 10. mars 2014 Hans Jørgen Guthe Nyfødtavd. Barneklinikken Haukeland Universitetssykehus Nyfødte, nasjonalt perspekgv 60 867 barn født i 2012 59 818 svangerskap

Detaljer

Universitetssykehuset

Universitetssykehuset Psykisk utviklingshemming. Avd. overlege Arve Kristiansen Avdeling for spesialisert habilitering. Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad Narvik 26. mars 2009 Medisinske betegnelser (ICD-10) Mental retardasjon.

Detaljer

Tidlig ultralyd i svangerskapet - drøftingssak til Nasjonalt råd. Tidlig ultralyd i svangerskapet 1

Tidlig ultralyd i svangerskapet - drøftingssak til Nasjonalt råd. Tidlig ultralyd i svangerskapet 1 Tidlig ultralyd i svangerskapet - drøftingssak til Nasjonalt råd Tidlig ultralyd i svangerskapet 1 Ulike diskusjoner om tidlig ultralyd en diskusjon om medisinskfaglige aspekter - helsemessig betydning

Detaljer

Har vi for mange universitetssykehus? Dag Bratlid

Har vi for mange universitetssykehus? Dag Bratlid Dag Bratlid Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, og Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital, Trondheim 1 Hva er universitetssykehusenes primære oppgaver? Utdanne helsepersonell

Detaljer

Dobbeltest som ledd i prenatal screening i Norge. Kristian S. Bjerve Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital

Dobbeltest som ledd i prenatal screening i Norge. Kristian S. Bjerve Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital Dobbeltest som ledd i prenatal screening i Norge av Kristian S. Bjerve Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital 1 Bakgrunn for dobbeltest ved 1. trimester screening Amniocentese benyttes for å

Detaljer

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2014-15*

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2014-15* Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2014-15* Marta Ebbing Avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre Bergen, 29. oktober 2015 *Til og med 24. september 2015 Takk til Fødeinstitusjonene

Detaljer

Retningslinje for barselomsorgen

Retningslinje for barselomsorgen Retningslinje for barselomsorgen Nytt liv og trygg barseltid for familien I S - 2 0 5 7 Kunnskapsgrunnlag Pasient-/brukerkunnskap Erfaringsbasert kunnskap Forskningsbasert kunnskap Den enkelte anbefaling

Detaljer

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi Mirjana Arsenovic, avdelingsoverlege Laboratoriemedisin, UNN En del lånt fra Heidi Tiller, KK, UNN Hva er plateimmunologi? Immunisering mot

Detaljer

Tidlig ultralyd. Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Tidlig ultralyd. Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten, 5. desember 2011 Tidlig ultralyd Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør, Nasjonalt kunnskapssenter for

Detaljer

Bjørn Holdø Overlege Kvinne Barn Klinikk, NLSH April 2012

Bjørn Holdø Overlege Kvinne Barn Klinikk, NLSH April 2012 Bjørn Holdø Overlege Kvinne Barn Klinikk, NLSH April 2012 Hypokrom mikrocyttær anemi Normalt blodutstryk Plasmavolum øker 10-15 % ved 6-12 uker frem til 30-50 % over ikke-gravid nivå ved 30 34 uker. Deretter

Detaljer

esnurra som nasjonalt verktøy for å bestemme svangerskapets varighet og fødetermin

esnurra som nasjonalt verktøy for å bestemme svangerskapets varighet og fødetermin v3.1-16.05.2014 Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: Vår ref.: 12/6746-24 Saksbehandler: Jens Grøgaard Dato: 10.12.2014 esnurra som nasjonalt verktøy for å bestemme svangerskapets varighet

Detaljer

Sen avnavling det beste for barnet. Elisabeth Sæther Jordmordagene 2010

Sen avnavling det beste for barnet. Elisabeth Sæther Jordmordagene 2010 Sen avnavling det beste for barnet Elisabeth Sæther Jordmordagene 2010 Historikk Another thing very injurious to the child, is the tying and cutting of the navel string too soon; which should always be

Detaljer

Fødeanalgesi. Behandling av smerter under fødsel. The American College ofobstetriciansand Gynegologists

Fødeanalgesi. Behandling av smerter under fødsel. The American College ofobstetriciansand Gynegologists Behandling av smerter under fødsel Leiv Arne Rosseland Oktober 2011 Skal smerter under fødsel behandles? Skal den fødende fåinformasjon om fordeler og ulemper? Hvem skal avgjøre hvilke invasivemetoder

Detaljer

ANESTESI TIL OVERVEKTIGE GRAVIDE

ANESTESI TIL OVERVEKTIGE GRAVIDE ANESTESI TIL OVERVEKTIGE GRAVIDE Eldrid Langesæter Overlege, Anestesiavdelingen Akuttklinikken OUS Rikshospitalet AGENDA Fysiologiske forandringer Anestesitilsyn Keisersnitt Regional anestesi Narkose Postoperativ

Detaljer

Trening på nyfødtresuscitering ved Hammerfest sykehus.

Trening på nyfødtresuscitering ved Hammerfest sykehus. Trening på nyfødtresuscitering ved Hammerfest sykehus. Seleksjonskriterier 2012 ble fødeavdelingen pålagt nye seleksjonskriterier for fødselsomsorgen ut fra innskjerpede krav til fødeinstitusjoner i Norge.

Detaljer

Sikling en tverrfaglig utfordring Disposisjon. Sjelden medisinsk tilstand (SMT) TAKO-senteret. Hvorfor TAKO-senteret?

Sikling en tverrfaglig utfordring Disposisjon. Sjelden medisinsk tilstand (SMT) TAKO-senteret. Hvorfor TAKO-senteret? Sikling en tverrfaglig utfordring Disposisjon Hilde Nordgarden tannlege dr. odont Pamela Åsten logoped Litt om Hva er sikling (ikke) Årsaker til sikling Behandling Oralmotorisk trening og stimulering Oppsummering

Detaljer

PROGRAM TROMSØKURSET 2015

PROGRAM TROMSØKURSET 2015 PROGRAM TROMSØKURSET 2015 Dag 1, onsdag 11.februar. Fyrhuset, Åsgård Sykehus Kl.10.00 Konferansier Monika Isaksen, spesialsykepleier barn, Nyfødt Intensiv Kl.10.15 Mottak av premature og tidlig administrering

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet. Gjør behandling med botulinumtoksin A (Botox) det lettere å gå for barn/unge med cerebral parese?

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet. Gjør behandling med botulinumtoksin A (Botox) det lettere å gå for barn/unge med cerebral parese? Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Gjør behandling med botulinumtoksin A (Botox) det lettere å gå for barn/unge med cerebral parese? Legen som behandler deg, mener at du vil ha nytte av å

Detaljer

Graviditet og fødsel hos kvinner med arvelige nevromuskulære sykdommer

Graviditet og fødsel hos kvinner med arvelige nevromuskulære sykdommer Graviditet og fødsel hos kvinner med arvelige nevromuskulære sykdommer Tromsø, 20.desember 2010 Kvinner med arvelige nevromuskulære sykdommer som planlegger å få barn, har ofte spørsmål vedrørende svangerskap

Detaljer

Alvorlige hendelser innen obstetrikk

Alvorlige hendelser innen obstetrikk Alvorlige hendelser innen obstetrikk Forelesning på Spesielle emner innen gynekologi og obstetrikk Universitetet i Tromsø 10. april 2014. Lars T. Johansen Seniorrådgiver Statens helsetilsyn Kan vi forhindre

Detaljer

Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2013.

Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2013. Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2013. Gratulerer med godkjenning på alle punkter! Her følger evalueringsrapporten for føde-

Detaljer

"Gjennomgang av klagesaker meldt til Norsk Pasientskadeerstatning innenfor fagfeltet fødselshjelp og gynekologi" Registreringsskjema

Gjennomgang av klagesaker meldt til Norsk Pasientskadeerstatning innenfor fagfeltet fødselshjelp og gynekologi Registreringsskjema versjon: "Gjennomgang av klagesaker meldt til Norsk Pasientskadeerstatning innenfor fagfeltet fødselshjelp og gynekologi" Innhold: Del 1: Om klagens årsak Del 2: Om kvinnen Del 3: Om svangerskapet Del

Detaljer

Gratulerer med svangerskapet!

Gratulerer med svangerskapet! Gratulerer med svangerskapet! Informasjon til deg som skal føde på Rikshospitalet Oslo universitetssykehus, Kvinne- og barneklinikken VELKOMMEN TIL FØDEAVDELINGEN PÅ RIKSHOSPITALET INNLEDNING Ved Fødeavdelingen

Detaljer

Implementering av fødeveilederen

Implementering av fødeveilederen Implementering av fødeveilederen Styret 21.mai 2015 Fagdirektør Per Engstrand SSHF Innføring av fødeveilederen bedrer fødselsomsorgen God fødselsomsorg gir færre syke nyfødte Kravene til kvalitet, herunder

Detaljer

Dagens tekst. Blødninger i graviditet Pre-eklampsi/eklampsi

Dagens tekst. Blødninger i graviditet Pre-eklampsi/eklampsi 1 Dagens tekst Blødninger i graviditet Pre-eklampsi/eklampsi 2 Årsaker til blødning i tidlig graviditet Spontan abort Ekstrauterin graviditet Traume 3 Spontan abort Vanligst før 12. svangerskapsuke Ofte

Detaljer

Pediaterdagene 2014 Barnehelse i dag og i morgen. Fra hverdagspediatri til persontilpasset behandling

Pediaterdagene 2014 Barnehelse i dag og i morgen. Fra hverdagspediatri til persontilpasset behandling Pediaterdagene 2014 Barnehelse i dag og i morgen. Fra hverdagspediatri til persontilpasset behandling Velkommen til pediaterdagene 2014! Pediaterdagene 2014 arrangeres av Barne -og ungdomsklinikken ved

Detaljer

Appendix I Appendix II IS-1002 23011. 07.06. Andvord Grafisk. D Om barnet C Om fødselen B Om svangerskap og mors helse A Sivile opplysninger Institusjonsnr: Mors sivilstatus Slektskap mellom barnets

Detaljer

Helse Nord RHF. Postboks 1445 8038 BODØ. Informasjon om zikavirusinfeksjoner og fare for mikrokefali

Helse Nord RHF. Postboks 1445 8038 BODØ. Informasjon om zikavirusinfeksjoner og fare for mikrokefali v4-29.07.2015 Helse Nord RHF Postboks 1445 8038 BODØ Deres ref.: Vår ref.: 16/3592-1 Saksbehandler: Svein Høegh Henrichsen Dato: 05.02.2016 Informasjon om zikavirusinfeksjoner og fare for mikrokefali Følgende

Detaljer

Svangerskap og glukosemetabolisme. Allmennlegemøte 15.03.12

Svangerskap og glukosemetabolisme. Allmennlegemøte 15.03.12 Svangerskap og glukosemetabolisme Allmennlegemøte 15.03.12 Svangerskapet er diabetogent! Alle har: Større svingninger i glukoseverdier Større svingninger i insulinnivåer 1,4 % av de fødende i Norge i 2002

Detaljer

Før graviditet. Prekonsepsjonellsamtale høy BMI

Før graviditet. Prekonsepsjonellsamtale høy BMI Medisinsk oppfølging under svangerskap og fødsel Bergen 26.11.2015, Overlege Rikshospitalet Før graviditet Menstruasjonsforstyrrelser subfertilitet? Prekonsepsjonell veiledning til hvem?? De fleste blir

Detaljer

Retningslinjer for oppstart behandling av medfødt hypotyreose med utgangspunkt i et positivt screeningfunn.

Retningslinjer for oppstart behandling av medfødt hypotyreose med utgangspunkt i et positivt screeningfunn. Retningslinjer for oppstart behandling av medfødt hypotyreose med utgangspunkt i et positivt screeningfunn. Medisinsk ansvarlig lege (Nyfødtscreeningen), T: 23073179/23072791 evt 23070000, calling 26923/22791.

Detaljer

STOFFSKIFTESYKDOM OG GRAVIDITET

STOFFSKIFTESYKDOM OG GRAVIDITET STOFFSKIFTESYKDOM OG GRAVIDITET 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Det er viktig at kvinnens stoffskifte ligger normalt gjennom graviditeten. De første månedene

Detaljer

Trombose I Svangerskapetoppfølging. Perinataldagen, 7. mai 2015 Anne Flem Jacobsen Fødeavdelingen OUS-Ullevål

Trombose I Svangerskapetoppfølging. Perinataldagen, 7. mai 2015 Anne Flem Jacobsen Fødeavdelingen OUS-Ullevål Trombose I Svangerskapetoppfølging og behandling Perinataldagen, 7. mai 2015 Anne Flem Jacobsen Fødeavdelingen OUS-Ullevål Forekomst Diagnostikk Risikofaktorer Behandling Profylakse Evidensgrunnlaget??

Detaljer

Bør bare brukes på gynekologiske- eller fødeavdelinger med nødvendig utrustning. Minprostin skal

Bør bare brukes på gynekologiske- eller fødeavdelinger med nødvendig utrustning. Minprostin skal 1. LEGEMIDLETS NAVN Minprostin 0,5 mg / 2,5 ml endocervikalgel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Dinoproston (prostaglandin E2) 0,2 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

Detaljer

Har vi de samme målene?

Har vi de samme målene? Har vi de samme målene? Arendalsuken 18.aug 2015 Adm dir Jan Roger Olsen Fagdir Per Engstrand 18.Aug 2015 2 Målet er at hver pasient på hele Agder skal ha et kvalitetsmessig likt og godt tilbud. 3 SSHF

Detaljer

Gratulerer med svangerskapet!

Gratulerer med svangerskapet! Gratulerer med svangerskapet! Informasjon til deg som skal føde på Rikshospitalet Oslo universitetssykehus, Kvinne- og barneklinikken VELKOMMEN TIL FØDEAVDELINGEN PÅ RIKSHOSPITALET INNLEDNING Ved Fødeavdelingen

Detaljer

Gratulerer med svangerskapet!

Gratulerer med svangerskapet! Gratulerer med svangerskapet! Informasjon til deg som skal føde på Ullevål Oslo universitetssykehus, Kvinne- og barneklinikken VELKOMMEN TIL FØDEAVDELINGEN PÅ ULLEVÅL INNLEDNING Ved Fødeavdelingen har

Detaljer

INTRAUTERIN VEKSTHEMNING HÅNDTERING PÅ FØDEPOLIKLINIKK 20.04.2012 BENTE HJELSETH

INTRAUTERIN VEKSTHEMNING HÅNDTERING PÅ FØDEPOLIKLINIKK 20.04.2012 BENTE HJELSETH INTRAUTERIN VEKSTHEMNING HÅNDTERING PÅ FØDEPOLIKLINIKK 20.04.2012 BENTE HJELSETH Definisjon IUGR (intra-uterin-growthrestriction) (=FGR) En tilstand der fosteret ikke utnytter sitt genetiske vekstpotensiale

Detaljer

Offentlig tilbud om tidlig ultralyd i svangerskapet

Offentlig tilbud om tidlig ultralyd i svangerskapet Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Postboks 7004 St. Olavs plass 0130 Oslo Vår ref.: 2011/15 Deres ref.: Dato: 07.04.2011 Offentlig tilbud om tidlig ultralyd i svangerskapet Bioteknologinemnda

Detaljer

Det alvorlig syke barn. Ole Bjørn Kittang Ole Georg Vinorum Barnesenteret SSK

Det alvorlig syke barn. Ole Bjørn Kittang Ole Georg Vinorum Barnesenteret SSK Det alvorlig syke barn Ole Bjørn Kittang Ole Georg Vinorum Barnesenteret SSK Hva er spesielt med barn Størrelse og variasjon med alder. Alle medikamenter doseres i forhold til vekt. Vekt 1-10 år =2(alder

Detaljer

Graviditet og fødsel hos kvinner med arvelige nevromuskulære sykdommer

Graviditet og fødsel hos kvinner med arvelige nevromuskulære sykdommer Graviditet og fødsel hos kvinner med arvelige nevromuskulære sykdommer Er det økt risiko for komplikasjoner rundt fødselen? Er fosteret utsatt for høyere risiko når mor har muskelsykdom sammenlignet med

Detaljer

BCG-vaksinasjon i første leveår: ny anbefaling om å vaksinere ved alder 6 uker

BCG-vaksinasjon i første leveår: ny anbefaling om å vaksinere ved alder 6 uker BCG-vaksinasjon i første leveår: ny anbefaling om å vaksinere ved alder 6 uker Tuberkulose og BCG-vaksinasjon 600 500 400 300 200 100 0 Totalt Norskfødte Utenlandsfødte Fra sommeren 2009 ble BCG-vaksine

Detaljer

Program. De 28. Norske Perinataldager

Program. De 28. Norske Perinataldager Program De 28. Norske Perinataldager 4.- 6. november 2015 Norsk Perinatalmedisinsk Forening The Norwegian Society of Perinatal Medicine Onsdag 04.11.2015 Registrering (Registration) 11.00-12.00 Åpning

Detaljer

Gratulerer med svangerskapet!

Gratulerer med svangerskapet! Gratulerer med svangerskapet! Informasjon til deg som skal føde på Ullevål Oslo universitetssykehus, Kvinne- og barneklinikken Påmelding til foreldreforberedelse ved Oslo universitetssykehus, Ullevål Skriv

Detaljer

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling April 2012 Perinatalmedisinsk nettverk????? Neonatalprogrammet Krise Stortinget Formål Strukturert, prospektiv innsamling av nasjonale data omkring nyfødte

Detaljer

d en befolkningsbasert studie Eva A Øverland, PhD student, KK, Ahus Lars Vatten, Professor, NTNU Anne Eskild, Professor, KK, Ahus

d en befolkningsbasert studie Eva A Øverland, PhD student, KK, Ahus Lars Vatten, Professor, NTNU Anne Eskild, Professor, KK, Ahus Risikofaktorer ik kt for skulderdystoci d en befolkningsbasert studie Eva A Øverland, PhD student, KK, Ahus Lars Vatten, Professor, NTNU Anne Eskild, Professor, KK, Ahus Good answers come from good questions

Detaljer

Det funksjonshemmede barn på institusjon og i hjemmet. Hvordan skal vi forholde oss i akutte situasjoner?

Det funksjonshemmede barn på institusjon og i hjemmet. Hvordan skal vi forholde oss i akutte situasjoner? Det funksjonshemmede barn på institusjon og i hjemmet. Hvordan skal vi forholde oss i akutte situasjoner? Hilde Margrete Dahl Overlege ved Barnenevrologisk seksjon, Barneavdeling for nevrofag OUS Aktuelle

Detaljer

Anestesi til overvektige gravide 26.

Anestesi til overvektige gravide 26. Anestesi til overvektige gravide 26. november 2015 BRITT IREN SKEIDE SEKSJONSOVERLEGE ANESTESI, KK/ØYE Gravid + overvektig = alvorlig nedsatt fysiologisk reserve Graviditet og overvekt Fysiologiske forandringer

Detaljer

Gratulerer med svangerskapet!

Gratulerer med svangerskapet! Gratulerer med svangerskapet! Informasjon til deg som skal føde på Rikshospitalet Oslo universitetssykehus, Kvinne- og barneklinikken Påmelding til fødselsforberedende kurs ved Oslo universitetssykehus,

Detaljer

Bjørn Holdø Overlege Kvinne Barn Klinikk, NLSH April 2012

Bjørn Holdø Overlege Kvinne Barn Klinikk, NLSH April 2012 Bjørn Holdø Overlege Kvinne Barn Klinikk, NLSH April 2012 Princess Charlotte Augusta of Wales Historiens mest omtalte overtidige svangerskap 1817 Tronarvingen dødfødt Prinsessen dør pga atoniblødning Fødselslegen

Detaljer

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Marta Ebbing Prosjektleder, Hjerte og karregisteret Gardermoen, 30. november 2012 Hjerte og karregisteret HKR etableringen Politisk arbeid Lov 03/10 Forskrift

Detaljer

Livsstilsveiledning i svangerskapet

Livsstilsveiledning i svangerskapet Livsstilsveiledning i svangerskapet Klinisk erfaring fra Kristin Reimers Kardel Førsteamanuensis, dr philos Institutt for medisinske basalfag Avdeling for ernæringsvitenskap Universitetet i Oslo Vektøkning

Detaljer

Risikofaktorer : Alder, arvelighet, kjønn, overbelastning av ledd. Symptom : Smerter. Nedsatt fysisk funksjonsevne (hevelse og stivhet).

Risikofaktorer : Alder, arvelighet, kjønn, overbelastning av ledd. Symptom : Smerter. Nedsatt fysisk funksjonsevne (hevelse og stivhet). Somatiske lidelser ARTROSE Leddsvikt/ødelagt leddbrusk. Strukturendringer i brusk, bein, ligamenter, muskler. Den støtdempende funksjonen går gradvis tapt. Årsak kan være både overbelastning og underbelastning.

Detaljer

BEHANDLINGSVEILEDER. for fagpersonell vedrørende barn og ungdom operert for ANOREKTALE MISDANNELSER

BEHANDLINGSVEILEDER. for fagpersonell vedrørende barn og ungdom operert for ANOREKTALE MISDANNELSER for fagpersonell vedrørende barn og ungdom operert for Utarbeidet av Fagrådet for Norsk Forening for Analatresi NFA 18. januar 2005 BEHANDLINGSVEILEDER Fagrådet for Norsk Forening for Analatresi NFA -

Detaljer

Overvekt og fedme: konsekvenser for svangerskap og fødsel. Definisjon begreper. Retningslinjer for anbefalt vektøkning. Kropps masse indeks (KMI)

Overvekt og fedme: konsekvenser for svangerskap og fødsel. Definisjon begreper. Retningslinjer for anbefalt vektøkning. Kropps masse indeks (KMI) c unit» ge: menu «Insert» ate and time name of your partment in the r» Apply to all" Overvekt og fedme: konsekvenser for svangerskap og fødsel Definisjon av begreper Forekomst overvekt Komplikasjoner svangerskap,

Detaljer

Egentlig diabetes som oppstår under svangerskap

Egentlig diabetes som oppstår under svangerskap Egentlig diabetes som oppstår under svangerskap Type 1 diabetes Type 2 diabetes Svangerskapsdiabetes Tilstrebe: HbA1c

Detaljer

Denne brosjyren er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), i samarbeid

Denne brosjyren er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), i samarbeid Denne brosjyren er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), i samarbeid med NAKMI. Brosjyren finnes elektronisk på våre nettsider www.nkvts.no Trykte eksemplarer kan

Detaljer

Asfyksi og hypotermi. Hanne Farstad Overlege Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital

Asfyksi og hypotermi. Hanne Farstad Overlege Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital Asfyksi og hypotermi Hanne Farstad Overlege Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital Asfyksi - begreper Anoksi Hypoksi Iskemi Hypoksisk - ischemisk encephalopati Apgar score Hjertefrekvens Respirasjon

Detaljer

Perinatalkomitéen i Vestfold Perinatalmedisinske statistikker. SiV Grafi sk AT 2011

Perinatalkomitéen i Vestfold Perinatalmedisinske statistikker. SiV Grafi sk AT 2011 Perinatalkomitéen i Vestfold Perinatalmedisinske statistikker SiV Grafi sk AT 2011 ÅRSRAPPORT 2010 2 Perinatalkomitéen i Vestfold Årsrapport 2010 Perinatalkomitéen i Vestfold Årsrapport 2010 3 Årsrapport

Detaljer

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test Et vanskelig valg Huntingtons sykdom Informasjon om presymptomatisk test Utgitt av Landsforeningen for Huntingtons sykdom i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser Et vanskelig valg Innhold Hva kan

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssykehus, Kvinneklinikken 7. mars 2013

Rapport fra tilsyn med Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssykehus, Kvinneklinikken 7. mars 2013 Saksbehandler, innvalgstelefon Arne Erstad, 5557 2206 Vår dato 16.04.2013 Deres dato Vår referanse 2013/2338 734.1 Deres referanse Helse Bergen HF Haukeland Universitetssykehus Kvinneklinikken v/klinikkdirektør

Detaljer

BCG-vaksinasjon i første leveår: ny anbefaling om å vaksinere ved alder 6 uker

BCG-vaksinasjon i første leveår: ny anbefaling om å vaksinere ved alder 6 uker BCG-vaksinasjon i første leveår: ny anbefaling om å vaksinere ved alder 6 uker # BCG-vaksinasjon i første leveår Mer enn 13 000 BCGvaksinasjoner i Norge hvert år Nesten 90 % vaksineres i 60 1. leveår 50

Detaljer

Livsstilsveiledning i svangerskapet

Livsstilsveiledning i svangerskapet Livsstilsveiledning i svangerskapet Klinisk erfaring fra Adipol Kristin Reimers Kardel Førsteamanuensis, Dr. Philos Idrettsfysiolog og Klinisk ernæringsfysiolog Institutt for medisinske basalfag Avdeling

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for utredning og oppfølging av hørsel hos nyfødte.

Nasjonal faglig retningslinje for utredning og oppfølging av hørsel hos nyfødte. Helsedirektoratet Avdeling rehabilitering og sjeldne tilstander Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Vår saksbehandler: Vår ref.: Marit Stene Severinsen 827665 (2016_00215) Vår dato: 13.4.2016 Høringssvar:

Detaljer

BCG-vaksinasjon i første leveår: ny anbefaling om å vaksinere ved alder 6 uker. Folkehelseinstituttet, fylkesvise forelesninger 2014

BCG-vaksinasjon i første leveår: ny anbefaling om å vaksinere ved alder 6 uker. Folkehelseinstituttet, fylkesvise forelesninger 2014 BCG-vaksinasjon i første leveår: ny anbefaling om å vaksinere ved alder 6 uker Folkehelseinstituttet, fylkesvise forelesninger 2014 Rogaland, september 2014 Tuberkulose og BCG-vaksinasjon 600 500 400 300

Detaljer

Patient Blood Management (PBM)

Patient Blood Management (PBM) Patient Blood Management Bedre pasientbehandling med riktig bruk av blodprodukter og alternativer til transfusjon Norunn Ulvahaug Fagansvarlig bioingeniør Patient Blood Management (PBM) Definisjon: Evidensbasert

Detaljer

Med keisersnittsrate på 55 prosent

Med keisersnittsrate på 55 prosent Jordmor på Kreta Med keisersnittsrate på 55 prosent På det offentlige sykehuset St. Georges i Chania på Kreta gis det ikke noen form for smertelindring under en normal fødsel. Vi har epidural, men tilbyr

Detaljer

Overvekt og fedme blant gravide og fødende. Marie Cecilie Paasche Roland Lege/postdok Avd for gynekologi og fødselshjelp, Drammen sykehus

Overvekt og fedme blant gravide og fødende. Marie Cecilie Paasche Roland Lege/postdok Avd for gynekologi og fødselshjelp, Drammen sykehus Overvekt og fedme blant gravide og fødende Marie Cecilie Paasche Roland Lege/postdok Avd for gynekologi og fødselshjelp, Drammen sykehus Disposisjon BMI Forekomst Patofysiologi Oppfølging av overvektige

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving

Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving Metforminbehandling av gravide PCOS kvinner og for tidlig fødsel Hensikt Dette er en forespørsel til deg om å delta i et forskningsprosjekt som innebærer

Detaljer

Rett Pasient Til Rett Plass Til Rett Tid Et lokalsykehus sin rolle i Traumemottak og behandling.

Rett Pasient Til Rett Plass Til Rett Tid Et lokalsykehus sin rolle i Traumemottak og behandling. Rett Pasient Til Rett Plass Til Rett Tid Et lokalsykehus sin rolle i Traumemottak og behandling. En retrospektiv studie. Anne Marie Sæther Anestesisykepleier MSc Sykehuset Levanger Klinisk Helsevitenskap,

Detaljer

Program. De 28. Norske Perinataldager

Program. De 28. Norske Perinataldager Program De 28. Norske Perinataldager 4.- 6. november 2015 Norsk Perinatalmedisinsk Forening The Norwegian Society of Perinatal Medicine Onsdag 04.11.2015 Registrering (Registration) 11.00-12.00 Åpning

Detaljer

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS)

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon om sykdommen Du har sykdommen myelodysplastisk syndrom som vi gjerne forkorter til MDS. Myelo betyr marg, i denne sammenheng benmarg.

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.06.13 Sak nr: 034/2014 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer 3. tertial 2013 Bakgrunn for saken I styremøtene i september og desember 2013 fikk styret

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet og forskningsbiobank Blodstrøm og vekst i svangerskap med diabetes Bakgrunn og hensikt

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet og forskningsbiobank Blodstrøm og vekst i svangerskap med diabetes Bakgrunn og hensikt Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet og forskningsbiobank Blodstrøm og vekst i svangerskap med diabetes Bakgrunn og hensikt Dette er en forespørsel til deg om å delta i en forskningsstudie

Detaljer

DEN AVKLARENDE SAMTALEN

DEN AVKLARENDE SAMTALEN DEN AVKLARENDE SAMTALEN 19.NOVEMBER Kurs i «Livets siste dager plan for lindring i livets sluttfase» Karin Hammer Kreftkoordinator Gjøvik kommune Palliasjon Aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Keep moving! Hvorfor trene i svangerskapet?

Keep moving! Hvorfor trene i svangerskapet? Keep moving! Hvorfor trene i svangerskapet? Katrine M. Owe, PhD Nasjonal kompetansetjeneste for Kvinnehelse, Oslo Universitetssykehus/ Avdeling for Psykosomatikk og helseadferd Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Pasientveiledning Lemtrada

Pasientveiledning Lemtrada Pasientveiledning Lemtrada Viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt

Detaljer

Møtesaksnummer 41/15. Saksnummer 14/00194. Dato 3. november 2015. Kontaktperson Nina Bachke. Sak

Møtesaksnummer 41/15. Saksnummer 14/00194. Dato 3. november 2015. Kontaktperson Nina Bachke. Sak Møtesaksnummer 41/15 Saksnummer 14/00194 Dato 3. november 2015 Kontaktperson Nina Bachke Sak Behandling og oppfølging av ekstremt premature barn spørreundersøkelse blant landets nyfødt- og fødeavdelinger

Detaljer