Konfirmasjonstid HUMANUS. og påmeldingen til neste år er i gang!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konfirmasjonstid HUMANUS. og påmeldingen til neste år er i gang!"

Transkript

1 Nr HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Konfirmasjonstid og påmeldingen til neste år er i gang! Side 23 De humanistiske verdiene er «hellige» i vårt samfunn Side 3 Bli med på Humanistisk uke i Akershus Side 7 Sommeraktiviteter Side 10 Medlemsprofilen: Ingun Steen Andersen Side 14 Oppstart av humanistisk studentlag Side 17

2 2 LEDER De faste poster og utover det HUMANUS Human-Etisk Forbund har en del velkjente og årvisse «faste poster» som gjentas med stor suksess. Best kjent er konfirmasjonen. For Oslos del er det i år ca ungdommer som blir konfirmert i Oslo rådhus. En stor og omfattende innsats ligger bak når de unge står i sin flotteste pryd og mottar sine kursbevis. Men HEF i Oslo har også andre aktiviteter. Noen av disse ble det orientert om på årsmøtet som ble arrangert 7. mars i år. Som tidligere omtalt i dette bladet, er det nedsatt et strategiutvalg som vil se på hvilke aktiviteter vi skal konsentrere oss om de nærmeste årene. Det norske samfunnet har de siste tiårene gjennomgått store forandringer, ikke minst gjelder dette religiøst og kulturelt mangfold. Internasjonal humanisme, miljø- og solidaritetsarbeid har også en mer fremtredende plass i samfunnsdebatten enn tidligere. Utvalget skal foreta en gjennomgang av Oslo fylkeslags oppgaver, og gi konkrete forslag til oppgaver og rolleforståelse. På årsmøtet ble det også orientert om den diskusjon leder og nestleder i Oslo fylkeslag har startet om aktiv dødshjelp på fritanke.no. Diskusjonen ble startet med bakgrunn i den spørreundersøkelse som er gjennomført i vår regi om temaet. Hverken Oslo fylkeslag eller nestleder og undertegnede har tatt stilling til spørsmålet, men vi mener at det er nødvendig å ha en debatt om temaet. Selv om årsmøtet hadde delte meninger om saken, var det enighet om at debatten er betimelig. Siden spørsmålet er vanskelig, ble det ytret ønske om å arrangere et seminar om temaet. Dette vil det nye styret vurdere. Det nye styret, som gledelig nå består av flere unge enn på lenge, vil også følge opp spørsmålet om hvilke omsorgstjenester Human-Etisk Forbund skal tilby, og på hvilket nivå de eventuelt skal tilbys. På årsmøtet orienterte generalsekretær Kristin Mile om omsorgsutredningen som er utarbeidet på vegne av hovedstyret. Oslo og Akershus samarbeider om saken, og har satt i gang noen prøveprosjekter som vil bli evaluert frem til neste landsmøte. Siste orientering på årsmøtet var om det sentralt nedsatte organisasjonsutvalget. Dette skal utrede hvordan utviklingen i frivillig arbeid generelt kan påvirke arbeidet i HEF, og hva vi som organisasjon kan gjøre for å forebygge en negativ utvikling av frivilligheten. Det er med andre ord stor aktivitet i fylkeslaget, også utover arbeidet i de faste utvalgene som hvert år gjør en kjempeinnsats for å levere de «faste postene» som gjør at HEF oppfattes som et godt varemerke. Mette Løvvig Nordhus Styreleder, Oslo fylkeslag Ansvarlige utgivere: Fylkesstyrene i Akershus og Oslo St. Olavs gate OSLO Tlf: I redaksjonen: Tone Haugen Jensen, Anne Grethe Aune, Tormod Eng, Bjørnar K. Grønhaug, Moa Myklebust (red. sekr.), Christoffer B. Larsen (red. sekr.). Signerte artikler står for forfatterens mening. Forsidebilde: Konfirmanter i Oslo rådhus. Foto: Bjørn Molstad Layout: JPG Trykk: Merkur-Trykk AS Opplag: Stoffrist nr : 15. august 2012 ISSN

3 Religionsforsker Cora Alexa Døving Foto: Kirsti Bergh/Fri tanke 3 Det er de humanistiske verdiene som er «hellige» i vårt samfunn Hvis du leser dette kort tid etter at du har fått bladet i postkassen, står Norge midt oppe i rettssaken mot ugjerningsmannen fra den 22. juli. Før rettssaken startet, i midten av mars, var det en debatt om religionens plass i det offentlige rom på Litteraturhuset. Debatten tok utgangspunkt i minnemarkeringene i dagene etter 22. juli. Religionsforsker Cora Alexa Døving på pekte at i rosetoget glimret både nasjonale og kristne symboler med sitt fravær. Kronprins Haakon fokuserte på valg, statsministeren fokuserte valg og vilje at folk skulle bry seg, melde seg inn i en organisasjon, bruke stemme - seddelen osv. AUF-leder Eskil Pedersen snakket også om valg og hvordan vi er de som former Norge, Dilek Ayhan berørte det nasjonale da hun sa at hun var stolt over å være norsk, men ikke fra det Norge gjerningsmannen drømte om, og ordfører Fabian Stang takket kongehus og regjering men ikke kirken for å ha tatt oss gjennom krisen. Det var ingen salmer, men Nordahl Griegs «Til ungdommen». Døving sa avslutningsvis: «Jeg har stor respekt for mange av de prinsipielle debattene human-etikerne bringer, ikke minst fordi det ofte ikke gjøres bare på vegne av Human-Etisk For - bund, men på vegne av pluralismen i dagens Norge og minoritetssamfunn. Men på bakgrunn av det jeg har sagt om [minnemarkeringene etter 22. juli], hvor den humanistiske lære er kjernen i dem, så tenker jeg at noen ganger når dere er ute i offentligheten så kan dere tydeligere erkjenne at det er dere som har hegemoniet: Det er individets ansvar, menneskerettighetene, fellesskapet knyttet rundt demokratiet som er idealene og det hellige i det norske samfunn.» Les et utfyllende referat fra debattmøtet på fritanke.no, direktelenke finner du på våre nettsider.

4 4 Fylkesleder Ingeborg Sutterud og nestleder i hovedstyret Tom Hedalen var fornøyde med Akershus årsmøte. En personlig rapport fra årsmøtet i Akershus En lørdag i slutten av mars hadde Akershus fylkeslag årsmøte og miniseminar. Før delegatene fra lokallagene rundt omkring i fylket gjennomgikk årsmøtesakene, fikk de en innføring i noen av de viktigste sakene hovedstyret jobber med. De fikk også et lynkurs i å jobbe igjennom politiske saker. Seminaret ble avsluttet med inspirasjonsbolken «Fra ufrivillig utslitt til frivillig motivert». Tekst: Bjørnar Grønhaug Foto: Anne Grethe Aune Undertegnede kom for sent til årets års - møte. I det jeg noe flau sneik meg inn døra til møtesalen, hørte jeg: Vi er en suksess. Ordene kom fra nestlederen i Human-Etisk Forbunds hovedstyre, Tom Hedalen. Han fulgte opp med å kommentere at det selvfølgelig kommer an på hvilke briller man ser på HEF med, om vi er en suksess eller ikke. Organisasjonen er inne i en spennende tid, og vil gjerne ha innspill fra alle lag av forbundet for å finne ut hvem HEF skal være og hva vi skal drive med. Når vi vet hva vi vil, er det mye lettere å få det til, sier Hedalen.

5 Da gjelder det mer å treffe riktig i forhold til budsjetter og aktuelle saker, få tak i de rette politikerne og ha en god strategi. Vi må finne ut hva vi vil og hva vi trenger for å få det til, og det trenger vi hjelp av hele forbundet til, av - slutter den første innlederen i dagens miniseminar. Når Akershus holder års - møte er det nemlig blitt vanlig at det er et miniseminar samtidig. Etter et slikt inspirerende innlegg var det helt greit å få høre hvordan Human-Etisk Forbund i Akershus faktisk er en suksess: Medlemsmassen øker stadig. Antall kurs og seremonier øker, og det er satt ned et utvalg som skal utvikle fylkestilbudet/fylkesleirene i Akershus. Det har også kommet flere tilbud, som filosofisk samtalegruppe i Oppegård, og flere lokallag hadde gode arrangementer under Humanistisk Uke i På toppen av dette kunne flere styremedlemmer fra forskjellige lokallag melde om positiv respons på annonsering etter flere frivillige. En av de nye frivillige er Lena Solli Sal fra Ullensaker/Nannestad lokallag. Hun er på årsmøte for første gang, men er satt opp som kandidat til varamedlem i styret. Gerd Maageng Olsen, styreleder i samme lokallag, sier hun la merke til den håpefulle vara-kandidaten da hun fungerte som kursleder for humanistisk konfirmasjonskurs. Så da spurte jeg henne om hun kunne være interessert i å lære mer om organisasjonen og bidra på andre måter også, sier Gerd. Jeg vil gjerne lære mer om prosessene i forbundet, sier Lena. Jeg har en personlig interesse i organisasjonsarbeid, og vil gjerne se et skarpere skille mellom stat og religion. Dessuten treffer jeg mange hyggelige mennesker som deler det samme livssynet som meg selv. Det syns jeg er hyggelig, smiler hun. Lena ble for øvrig valgt inn som nytt varamedlem i Akers hus fylkesstyre. Du kan se fullstendig oversikt over det nye styret på til høyre. Til daglig jobber Lena som prosjektleder og driftsingeniør, har konfirmasjonskurs i tillegg og har nå tatt på seg et verv i styret. Hvordan får hun tid? Dette fikk vi svar på i neste innlegg: «Fra ufrivillig utslitt til frivillig motivert» ved psykolog John Petter Fagerhaug. Meningen med livet er ikke å bli ferdig, smiler psykologen. Vi må ta oss tid til å nyte livet, bruke det til det vi har lyst til og skyve alt annet unna. Det handler mye om organisering, sier han. Foredraget til Fagerhaug får meg til å smile og le, jeg lar meg rive med og velger å tro på at vi kan få til utrolig mye, hvis vi bruker tiden vår riktig og er til stede her og nå, i stedet for å tenke på alt vi skal, og alt vi ikke rakk. Det er humanisme i praksis, sier Fagerhaug. Vi må leve her og nå. Vi må være hundre prosent tilstede i det vi gjør når vi gjør det. Om man mestrer dette, blir livet godt å leve og man får til mer. Så enkelt er det altså. Eller? Opp - skriften til Fagerhaug er nok ikke like lett å sette ut i praksis som det høres ut som, men jeg liker tanken om å være tilstede her og nå og organisere livet mitt bedre. Om det kan kalles humanisme i praksis er vel et tema for diskusjon, men om ikke annet rekker jeg kanskje møtene jeg skal i fremover Har du innspill til hvem HEF skal være, en sak du vil ta opp, en idé du vil dele med oss eller bare si fra at du gjerne vil gjøre noe? Send oss en e-post: De nye fylkesstyrene Her er en oversikt over fylkesstyrene etter årsmøtene i mars. Henvendelser til styrene kan rettes til fylkeskontorene. Se kontaktinformasjon bakerst i bladet. Det nye fylkesstyret i Akershus. Foto: Anne Grethe Aune AKERSHUS FYLKESLAG Leder Ingeborg Sutterud Nestleder Terese Svenke Styremedlem med økonomiansvar Jan Hoff Styremedlem Jan Olav Olafsen Styremedlem Kaja S. T. Lorentzen Styremedlem Solveig Hjelpdal 1. varamedlem Hans-Marius Christensen 2. varamedlem Roar Nordberg 3. varamedlem Lena Solli Sal OSLO FYLKESLAG Leder Mette Nordhus Nestleder Christian Grorud Økonomileder Kjersti Bakken Styremedlem Mari-Marthe K.-U. Apenæs Styremedlem Ragnhild Bugge Styremedlem Anja Gil Spilling Styremedlem Espen Urkegjerde 1. vara Marit E. Jacobsen 2. vara Juni Høiby 3. vara Kristian F. Ruud 4. vara Lars-Petter Helgestad 5

6 6 Med en porsjon engasjement og gode frivillige er HEF Enebakk tilbake med ny giv I Enebakk stod HEFs lokallag og konfirmasjonstilbud i fare for å legges ned. Men med en ivrig gjeng medlemmer som ønsker å bidra, kan det meste organiseres! Nå ønsker de å utvide det lokale tilbudet også med Humanistisk navnefest i Enebakk. Tekst og foto: Ida Madeleen Moe Tidlig på nyåret var det lite som tydet på at det skulle dannes et nytt lokallagsstyre i Enebakk. Men kursleder for konfirmasjon Torunn Gundersen syntes at tilbudet i Enebakk burde fortsette. Hun ringte ivrig rundt til flere av de foresatte som ønsket å bidra under årets konfirmasjon, og hørte om de var villige til å være med i styret eller som medarbeidere til konfirmasjon. De fleste sa ja, og raskt ble det innkalt til årsmøte med et nytt lokallagsstyre som vil sikre at det blir konfirmasjon også i 2013! Heidi Løland fortsetter som kasserer, hun har lang og verdifull erfaring i dette vervet, og har også sittet i fylkesstyret. Foruten Heidi består det nye styret av Torunn Gundersen, Evy Gran, Kristin Wik og Marit Glenster Oudenstad. Damene i Enebakk funderer på å starte opp med navnefest også i Enebakk. I dag er det slik at navnebarn i Enebakk må reise til Ski eller Nedre Romerike for å feire, men hvis de driftige damene får det som de vil, blir det navnefest også i Enebakk fra Dette skal diskuteres etter sommeren når årets konfirmasjon er ferdig. Om det blir navnefest eller ikke, avhenger av lokale krefter som ønsker å være med å bidra og at det kommer noen påmeldinger. De er alle ganske sikre på at det kan finnes et marked for navnefest i Enebakk, og med hjelp fra Akershus fylkeslag vil det både bli givende og gøy å starte opp noe slikt. Allikevel trenger de flere lokale krefter i Enebakk fordi konfirmasjon krever en del koordinering, og det er en fordel om det er noen egne frivillige til å jobbe med navnefesten. 5.september kalles det inn til et medlemsmøte i Enebakk hvor tema blir blant annet

7 7 Humanistisk uke i Akershus september 2012 Invitasjon til planleggingsmøte 10. mai kl på Humanismens hus navnefest. Alle medlemmer av lokallaget ønskes velkommen. Mer informasjon kommer nærmere. Alle de frivillige i Enebakk er ivrige på å få flere konfirmanter med fra 2013-sesongen. I 2012 er det 31 konfirmanter som konfirmerer seg humanistisk i Enebakk. For å nå målet om flere konfirmanter, vil de ta kontakt med skolene før påmeldingen til Humanistisk konfirmasjon for 2013 starter i begynnelsen av mai. På ungdomsskolene vil de fortelle om hva Humanistisk konfirmasjon er, hvilke temaer som tas opp og ikke minst hvor lærerikt og gøy dette er! Planen for neste års konfirmasjon legges ut i be - gynnelsen av mai. Lokallaget i Ene - bakk kan love et godt og variert tilbud til konfirmantene, og gleder seg til fortsettelsen av det spennende arbeidet i Enebakk. Du kan se en oppsummering av fjorårets humanistiske uke på Youtube. Filmen er laget for HEF Akershus av Bjørnar Grønhaug. Humanistisk uke er en idé fra Oppland fylkeslag, og ble arrangert for første gang i Akershus i Lokallagene hadde bokstands på bibliotekene rundt om i fylket, og andre stands, foredrag og aktiviteter. Huma nistisk uke er en morsom og inspirerende måte å vise frem HEF og hva vi står for. Har du noen gode idéer eller brenner for HEF? Eller er du en som liker å ta i et tak for organisasjonen? Hvis du bor i Akershus og ønsker å bidra til humanistisk uke, ta kontakt eller møt opp i Humanismens hus 10. mai kl for planleggings- og inspirasjonsmøte. Velkommen skal du være! Frivillighet finnes i mange former, og det er mange ting du kan bidra med i HEF! Ta kontakt med ditt lokallag eller fylkeskontor for mer informasjon eller for å melde din interesse! Du kan også lese mer på og Mer info om humanistisk uke i Akershus finner du på våre nettsider: Kontakt org.sekr. Ida Madeleen Moe E-post: Tlf:

8 8 Humanistisk navnefest en glad og høytidelig feiring Foto: Bjørn Molstad

9 9 Navnefest er en både glad og høytidelig feiring av at barn er kommet til verden og har fått navn. Disse seremoniene har et fint kulturprogram som bygger på humanistiske verdier. Faste innslag er musikk, sang og allsang, tale til navnebarn og foreldre samt utdeling av navnetavle. Lyst på en liten ekstrajobb? Tider og steder i år i våre to fylker med forbehold om endringer: Oslo Datoer ut 2012 med ledige plasser når Humanus går i trykken: Søndag 26. august Lørdag 13. oktober Søndag 14. oktober Lørdag 24. november Søndag 25. november Navnefestene i Oslo er i Bankettsalen i Oslo Rådhus. NB: I Oslo er pågangen så stor at fylkes - laget ser seg nødt til å begrense utenbys deltakere til familier der minst ett av navnebarnets foreldre er HEF-medlem. Akershus Datoer ut 2012 med ledige plasser når Humanus går i trykken: Nes: Nes kulturhus, Årnes Lørdag 1. september 2012 Asker: Venskaben Lørdag 22. september 2012 Ski: Ski rådhusteater Lørdag 22. september 2012 Skedsmo: Skedsmo samfunnshus Søndag 7. oktober 2012 Bærum: Skui grendehus Lørdag 20. oktober 2012 Jessheim: Herredshuset Lørdag 3. november 2012 Ås: Ås rådhus Lørdag 17. november 2012 Det vurderes også navnefest i høst i Oppegård og på Nesodden. Deltakerpris: Kr. 850,- hvis minst én av foreldrene er HEF-medlem, og kr ,- for andre. Vi trenger hjelp til navnefestene i Oslo rådhus Seks helger i året fylles Oslo rådhus av gledesstemte barn, foreldre, besteforeldre og andre gjester for å feire navnefest. I fjor arrangerte Oslo fylkeslag 39 navnefester for mer enn 700 navnebarn. Og vi er helt avhengig av frivillige for å kunne gjennomføre våre seremonier! Nå trenger vi flere medhjelpere til ulike oppgaver: Vise gjestene til plassene sine, registrere navnebarn etc. For dette helgearbeidet kan vi tilby et lite honorar. Har du lyst på en hyggelig, liten ekstrajobb noen lørdager eller søndager i året i de vakre omgivelsene i Oslo rådhus, så ta kontakt med oss på telefon Vi trenger også hjelp til navnefestene i Akershus Ta kontakt med fylkeskontoret eller ditt lokallag for mer informasjon! Se nettsidene våre for påmelding og mer informasjon.

10 10 Spillkveld 12. mai 12. mai fra kl Humanismens hus, St. Olavs gate 27 i Oslo sentrum Ingen påmelding, alle er velkomne! Vi inviterer til brettspillkveld! En god anledning til å møte andre humanister og spise pizza og ha det hyggelig. Alle er hjertelig velkommen. Ta gjerne med en venn! Tradisjonen tro byr vi på ulike brettspill, gode sam taler, pizza, snacks og drikke av ulike slag. Vi bestiller pizza på bakgrunn av antall oppmøtte innen kl. 18. Pizzaen serveres ca. kl I tillegg har vi jakkemerkemaskin, lag dine egne merker (buttons)! Lag en unik button med bilde av moren din, hamsteren din, kjæresten din eller logoen til noe du liker! Ta med et bilde eller et annet motiv, eller design noe på stedet. Vanlig eller litt tykt papir duger. Det er ikke nødvendig med forhåndspåmelding, men hvis du vet at du vil komme, hjelper du oss å beregne innkjøpene av mat og drikke ved å trykke «deltar» på facebookeventet. Se nettsidene våre for lenke, eller bli med i gruppen Humanister i Oslo! Åpent hus 17. mai 17. mai kl Humanismens hus, St. Olavs gate 27 i Oslo sentrum. Ingen påmelding, alle er velkomne! Tradisjonen tro har vi åpent hus med kafé på nasjonal - dagen! Humanismens hus er åpent for alle som vil sitte ned og hvile bena, og det er salg av pølser, brus, kaffe og hjemmebakte kaker. Humanismens hus ligger midt i smørøyet, 300 meter fra Slottsbakken. Alle er hjertelig velkomne!

11 11 Humanistisk Ungdoms sommerleir 28. juli til 2. august Ringerike folkehøgskole i Buskerud For deg mellom 15 og 26 Solvervsbåttur 21. juni 21. juni kl Oppmøte ved Rådhusbrygge 2 Påmelding på nettsidene våre Akershus og Oslo fylkeslag har gleden av å invitere til båttur på Oslofjorden med S/S Johanna. Dette er et av Norges eldste fartøyer, bygget på Nord- Møre i Vi ankrer opp i en lun bukt hvor det blir servert reker og tilbehør og bli ikke forundret om de fylkes - ansatte finner på andre aktiviteter Deltageravgift: Kr. 395,-. Dette dekker båttur og mat, drikke kommer i tillegg. NB! Begrenset antall deltakere, først til mølla! Bli med på Ikke la deg lure -leir! Se annonse neste side

12 Humanistisk Ungdoms sommerleir for deg mellom 15 og juli til 2. august Ringerike folkehøgskole i Buskerud Bli med på Ikke la deg lure -leir! Vi skal både tenke, filosofere og leke. Vi får besøk av flinke folk som kan lære oss saker vi aldri får lære om på skolen. Men dette er jo en sommer leir, og derfor skal vi selvsagt ha mye tid til å bade, grille, og treffe nye og gamle venner. Kort sagt skal vi nyte livet sammen med bra folk. Pris for medlemmer i HU og konfirmanter i 2012: 1200,-. Pris for ikke-medlemmer: 2200,-. Didrik Søderlind fra Human-Etisk Forbund skal fortelle om verdens ti største lurendreiere. Jan Ole Hesselberg (psykolog) skal forklare litt om hvordan hjernen er skrudd sammen, hvordan det gjør at vi lures av både sansene og tankene våre, og hva vi kan gjøre med det. Kristoffer Robin Haug fra kommunikasjonsbyrået Geelmuyden.Kiese skal avsløre hvordan kommersielle aktører bruker reklame (o.l.) til å påvirke hvordan vi ser verden, og hvordan media fungerer på samme måte til å vri vår virkelighetsoppfatning. Marit Simonsen (leder i Skepsis) skal gi oss en leksjon i skeptisismens ABC. Kristin Carlsson (astronom) skal hjelpe oss med å forstå hva astronomi er, og hvordan astronomene ser på verdens undergang. Det blir et korrektiv til de mer dommedagspregede spådommene om verdens undergang som vi selvsagt skal undersøke nærmere i løpet av leiren. Hvis mayaspådommen slår til, går jo det hele under i 2012 Noen utvalgte filosofer skal hjelpe oss til å forstå mer av hva fornuft og rasjonalitet egentlig er, og de skal også praktisere samtalebasert kritisk tenkning med deltakerne. Mer informasjon og påmelding på

13 HAMUs solidaritetskonferanse Solidariske høydepunkter HAMU er den delen av Human-Etisk Forbund som arbeider med internasjonal solidaritet og bistand. På den årlige solidaritetskonferansen 25. februar var det mange høydepunkter når hovedtemaet «Religion og tradisjon» ble belyst av Tore Linné Eriksen, Lars Gule og Sara Mauland. Tekst og foto: Miriam Aune, styremedlem i HAMUs styringsgruppe Forsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus og medlem av HAMUs styringsgruppe Lars Gule holdt åpningen, og kunne ikke la være å kommentere visumavslaget til årets foredragsholdere fra India. Han stilte spørsmål ved hva slags samfunn vi skaper når det blir umulig å invitere samarbeidspartnere fra utviklingsland. Deltagerne fikk der - etter et historisk innblikk i misjonshistorie og kapitalisme. Det var et nyansert bilde Gule la frem, hvor han på - pekte både de positive og de negative følgene av religion og spredning av religion. Likevel var det ikke usynlig hvilke standpunkter han innehar. For eksempel poengterte Gule: «Jeg har til gode å få presentert en religion som likestiller menn og kvinner.» Professor Tore Linné Eriksen gjorde et tappert forsøk på å gjennomgå et årsstudium i globalhistorie på én time. Selvsagt er det en umulig oppgave. Eriksen klarte likevel å skape både interesse og forundring. Forundring mest over hvor lite man selv vet. Vet du hvor mange man regner med at kronisk lider av sult i verden? Jeg hadde absolutt ingen anelse. Eller hvor mange barn under 5 år man regner med at har dødd i 2010? Det ville være flaut å En engasjert Tore Linné Eriksen engasjerte deltagerne på årets solidaritetskonferanse. skrive mine egne gjetninger. Det er flaut å ikke vite bedre. I dagens informasjons - samfunn drukner det som kan skje burde være allmennkunnskap i ryggen til Tone Damli Åberge, festene til Stordalen og navnet på en eller annen kongelig etterfølger, eller en elg for den saks skyld. Tallene Eriksen la frem, var 1000 millioner som sulter konstant, og omtrent 8 millioner barn under 5 år som døde i Lederen av HAMUs styringsgruppe Sara N. Mauland bidro med å belyse likheter og ulikheter mellom humanistiske og religiøse hjelpeorganisasjoner. Hun poengterte at målsettingen med HAMUs hjelpearbeid ikke er å omvende de man vil hjelpe fra den religionen de eventuelt tilhører. I stedet for foredrag fra India ble det vist film. «The Yes Men Fix The World» fikk latteren til å henge løst i salen gjennom alle de 90 minuttene den varte. Andy Bichlbaum og Mike Bonanno har gått drastisk til verks når de gjør opprør mot kynismen i kapitalismen. I 1984 var det en forferdelig gassulykke i Bhopal i India, hvor foreløpig ca har mistet livet og flere har blitt varig skadet. Som en moderne kreativ Robin Hood-duo fikk vi se hvordan «The Yes Men» blant annet lurte BBC til å tro at de var representanter for det ansvarlige selskapet og deklarerte til 300 millioner seere at selskapet skulle ta ansvar og rydde opp etter seg. Hvordan historien for menneskene endte, er ubesvart, men de fikk definitivt oppmerksomhet rundt uretten som var gjort mot dem. Filmen la frem tunge, alvorlige saker på en utrolig humoristisk måte. Før dagen var slutt, fikk deltagerne muligheten til å komme med evaluering av dagen, hva som engasjerte, hva som hadde rom for forbedring og hva man eventuelt ønsket mer av. Det var mange gode tilbakemeldinger, men det ble også påpekt at man ønsket mer informasjon om prosjektene. Disse var det mulig å høre mer om på et åpent møte på Humanismens hus 21. mars. Neste år er det ny solidaritetskonferanse, som er åpen for alle interesserte. Håper jeg ser enda flere deltagere neste år! 13

14 14 PORTRETT: Ingun Steen Andersen Tankefrihet er et kjerneord I HEF er det høyt under taket: Mange medlemmer er praktisk anlagt, og jobber helst med konkrete og jordnære oppgaver; andre er (nettopp) mer filosofisk rettet, og vil gjerne bruk tid på livssynssamtaler, dialog og meningsutveksling, tanker og refleksjon. Møt en representant for den siste gruppen her. Tekst: Tone Haugen Jensen Foto: Anne Grethe Aune Mmmm, må jeg gjøre rede for hvordan jeg fant HEF, smiler Ingun Steen Andersen og tenker etter. Akkurat hvordan hun kom i kontakt med Human-Etisk Forbund, er hun faktisk litt usikker på, for nå har hun vært medlem i nesten tyve år. I alle fall startet hennes liv som aktivt medlem som kursleder for humanistiske konfirmanter på Eidsvoll og Gjøvik mens hun var student. Den tiden hadde hun stort utbytte av, glad som hun er i å arbeide med barn og ungdom. Å ha direkte og god dialog med tenåringer som stiller kritiske og relevante spørsmål om alt mellom himmel og jord, er en positiv utfordring. Som lærer for 9. og 10. klasse på ungdomsskolen i Ås, har hun også i jobbsammenheng god anledning til å tenke dypt og utforskende sammen med elever som faktisk er så heldige å ha filosofi på timeplanen. Det er det ikke så mange elever som har tilgang til, men med rektor i ryggen har Ingun Steen Andersen, sammen med en kollega, etablert et godt tilbud. Også i RLE-faget bruker hun sin tverrfaglige innsikt og legger stor vekt på å lære sine elever refleksjon og fri tenkning. Den gode samtalen HEF er ikke bare en seremonileveran - dør som kan tilby alternativer til kirke - lige markeringer av dåp, konfirmasjon, bryllup og gravferd. Forbundet er også et livssynssamfunn, fastslår entusiasten som ønsker å bidra til at mennesker kan utforske tanker og verdier sammen. Fra 2010 kan filosofisk anlagte HEFmedlemmer i Oppegård glede seg over en «levende møteplass». Inspirert av et kurs i å lede filosofiske samtaler, organisert av filosof Kaja Melsom ved HEFs hovedkontor, besluttet Ingun å bruke sine nye kunnskaper til å starte en filosofigruppe i lokallaget. En gang i måneden, på Kolbotn, møtes rundt 8-10 interesserte deltakere i alle aldre, med en svak overvekt av kvinner, for å snakke om eksistensielle temaer. Kvel - dens samtaleemner bestemmes der og da, avhengig av innspill fra deltakerne. Eksempler, spør intervjueren og får svar: «Hva er fordommer?» «Hva er

15 15

16 16 Ingun Steen Andersen Egentlig fra Toten, har bodd i Oslo-området i over 20 år, nå på Kolbotn. Har studert psykologi, religionshistorie og filosofi og har en mastergrad i pedagogikk. Jobber som lærer på ungdomsskolen i Ås, men sikter kanskje på en doktorgrad. Holder på med toårig utdanning som filosofisk praktiker. Samboer med Baard, tvillingjenter på 13 og en gutt på fire. Glad i friluftsliv og natur. Leder filosofiske samtalegrupper i HEF. 5 FREKKE: Liker best: Barna mine Kan ikke fordra: Selvhøytidelighet og mobiltelefoner Må se på TV: Liker filmer Sist leste bok: Pascal Mercier: «Nattog til Lisboa» Favorittmat: Tomat- & avokadosalat lykke?» «Hva vil det si å være utilregnelig?» Min oppgave er å lede diskusjonen, slik at vi holder tråden og konsentrerer oss om det vi egentlig skal snakke om. Personlige historier skal bare brukes som korte eksempler, og her skal ingen «vinne», men vi skal lytte til hverandre og belyse ulike standpunkter, forteller Ingun, og synes det er hyggelig at mange som var med fra starten fremdeles møter opp. Samtidig er det fint at det kommer nye til, da utvikles også klimaet i gruppen. Det er ikke noe mål å finne fasitsvar, filosofien skal være et frirom for egen tenkning og undring, sier hun, og legger vekt på at en god dialog er en utveksling av meninger hvor man bygger på andres innlegg og viderefører en tankerekke eller begrunnelse, uten å debattere. Kanskje blir det for liten tid til refleksjon i vår travle hverdag; det er viktig for hver enkelt å finne ut hvem jeg er, definere meg selv og mine egne meninger, bli tydeligere, føyer hun til. Ett skritt videre Nå er tiden kommet til å utvide konseptet med en spennende «twist». I forrige nummer av «Humanus» kunne vi lese at tidligere medlemmer av trossamfunn eller sekter ble invitert til å delta i samtalegrupper som møtes regel - messig i Humanismens Hus. Meningen er å ta utgangspunkt i deltakernes ulike bakgrunn og livssyn og utforske ulike temaer i fellesskap. Ingun har påtatt seg jobben som sam taleleder, og har etablert en gruppe med deltakere som kommer fra bl.a. Smiths Venner, Jehovas Vitner og flere frikirkelige samfunn. Dette er et prøve - prosjekt, og markedsføring gjennom Aftenposten og Vårt Land kunne med fordel hatt større gjennomslag (det er allerede representanter fra statskirken). En slik gruppe skal heller ikke være for stor, slik at alle kommer til orde, sier lederen, og er spent på om HEF etterhvert vil satse på å utvikle et slikt tilbud i flere deler av landet. Hun har hatt søkere utenfor Oslo-gryta, blant annet fra Tønsberg. Mange som bryter ut, er klare på hva de er motstandere av, og så er det en prosess å finne ut hva de kan være for. De som er oppdratt til ikke å tenke selv, i et trossamfunn med rigide regler for det meste, må få sjansen til å bygge et nytt livssyn. Å møte andres innsikt, forstå verden på flere måter og orientere seg i samtiden, kan være avklarende. Samtidig må vi huske at det er forbundet med blodig alvor å forlate en «trygg havn», fremholder Ingun, og sier at vi skal være forsiktige med å stigmatisere, men må våge å slå et slag for tankefriheten. På tampen Hva er bra med HEF, spør intervjueren: Human-Etisk Forbund er en orga - nisasjon som setter menneskerettigheter og tankefrihet i fokus, det er ikke en selvfølge for alle. De positive verdiene i et humanistisk livssyn markedsføres på en god måte i det offentlige rom, og folk oppfordres til å ta standpunkt i viktige spørsmål. Seremoniene er «flaggskip» og bidrar til å gjøre oss synlige. Og ikke så bra? På den negative siden kommer nok at forbundet har et renomméproblem. Mange kjenner oss først og fremst som religionskritikere, og vi kan være enda tydeligere på hva som er våre positive verdier, avslutter Ingun Steen Andersen med mildt ettertrykk. En god samtale har vi hatt; fotografen har fått sine bilder. Og en engasjert, aktiv og tenkende kvinne forsvinner ut i den lyse kvelden.

17 Fritt ords pris 2012 Sara Azmeh Rasmussen Sara Mats Azmeh Rasmussen er tidligere styremedlem i Oslo fylkeslag og i HEFs hovedstyre. Begrunnelsen lyder: «Sara Azmeh Rasmussen tildeles Fritt Ords Pris for 2012 for sitt modige og kompromissløse engasjement for individets ukrenkelighet, for ytringsfrihet og religionskritikk». 17 Tekst: human.no Emilie Wilberg og Alexander Burmo vil at humanismen skal være en synlig del av mangfoldet på Blindern. Oppstart av humanistisk studentlag i Oslo Når unge humanister blir tent, kan det gå fort for seg. Og det er tilfelle for gjengen som starter opp et humanistisk studentlag i Oslo nå. En måned etter det tilfeldige møtet som unnfanget idéen, er det kick off på toppen av mattebygget på Blindern og da er det blitt utsatt tre ganger for å unngå kollisjoner med andre ting som folk er engasjert i. Tekst og foto: Christoffer B. Larsen Humanus fikk en liten prat med to i styret, statsvitenskapsstudenten Emilie Wilberg og Alexander Burmo, som studerer europastudier. De er fulle av engasjement og arbeidslyst! Studentlaget er et lokallag i Humanistisk Ungdom, forteller de, men åpent også for studenter over 26. Og det er ikke bare studenter fra Blindern som er velkomne, også studenter fra høgskolen, BI osv. kan delta. Vi er litt i startgropen, men satser på månedlige aktiviteter, noen for med - lemmer, og noen åpne arrangementer. Med den tilgangen vi har på vitenskapelige ansatte på Blindern, kan vi få til mye spennende! Men vi ser også for oss møter hvor vi inviterer representanter for ulike livssyn. Og vi vil knytte kontakter internasjonalt, med andre humanistiske studentforeninger. For å nevne noe! Mer om studentlaget finner du på og på Facebook: humanstudent. Sara Mats Azmeh Rasmussen har blitt kjent for sin kompromissløse kamp for individets rettigheter og frihet fra undertrykkende og diskriminerende tankegang. I 2011 gjen - nomførte hun en sitt ned-aksjon og sultestreik utenfor lokalene til Islamsk Råd i Norge, i protest mot rådets vegring fra å ta avstand fra dødsstraff for homofili på et generelt grunnlag. Hun gjentok aksjonen utenfor lokalene til Det europeiske fatwarådet i Dublin senere på året. Azmeh Rasmussen har nettopp gitt ut den selvbiografiske romanen «Skyggeferden» på Humanist forlag til strålende kritikker. Jeg ser ikke prisen som personlig, til meg, men som en verdifull anerkjennelse av de sakene jeg har kjempet for, og de gruppene jeg har forsvart. Ofte har det føltes som å kjempe i motbakke, sier Azmeh Rasmussen til fritanke.no. Du kan lese et intervju med prisvinneren i siste utgave av «Fri tanke».

18 18 Seniorgruppen Kom med innspill! Seniorgruppen i Oslo fylkeslag er en særdeles aktiv gjeng. I 10 år har de arrangert Kul Tur til en rekke spennende steder både i Norge og flere steder i Nord-Europa. De inviterer jevnlig til teaterbesøk, besøk til interessante bygninger og plasser i eller i nærheten av Oslo, og til byvandringer. Den siste byvandringen gikk til Hovedøya en øy full av historie akkurat idet dette bladet gikk i trykken. Nå er tiden inne for å planlegge høstens arrangementer samt neste års Kul Tur. Seniorgruppen inviterer deg til å komme med innspill/ forslag til hva vi skal planlegge av aktiviteter det neste året. Er det en spennende bygning du kunne tenke deg å se innsiden av? Hvilket teaterstykke har du lyst til å se? Hvor kunne du tenke deg at neste års Kul Tur skal gå hvor har du lyst til å reise sammen med en gjeng glade og hyggelige humanister? Og hva synes du er en akseptabel pris for en reise med tre netter på hotell? Ta kontakt med Seniorgruppen! Send e-post til Gro Barreng, eller Kjersti Bakken, Eller ring til Lisbeth Hvalby i Oslo fylkeslag: Høstens aktiviteter legges ut på nettsidene våre etter hvert, og kommer i neste Humanus.

19 19 Bokstreif om paranormalitet Richard Wiseman: Paranormalitet Humanist Forlag 2012 Er du lei av grå hverdager? I så fall kan kanskje Richard Wisemans bok om over naturlige fenomener sette en etterlengtet spiss på tilværelsen. Ved den norske lanseringen ble forfatteren om - talt som «hylende morsom», og han ble mottatt på en måte som er de færreste sakprosaforfattere forunt. I løpet av en hektisk helg var han blant annet gjest hos Skavlan, foreleser ved Uni ver - sitetet i Oslo, frontfigur ved skepsiskonferansen Kritisk Masse og gjenstand for dobbeltoppslag i Klasse kampen. Men så lover heller ikke så mange populærvitenskapelige skribenter å gjøre sine lesere til superhelter på et blunk, fullt i stand til å utrette de reneste mirakler. Professor-tittelen på bokomslaget fremhever at det ikke er noen hvem som helst som inviterer oss med på «en eventyrlig ekspedisjon» fylt av utav-kroppen-opplevelser, spøkelser og samtaler med døde mennesker. Men Wiseman har større ambisjoner enn det: Som tidligere tryllekunstner skal vi også få en rask innføring i virksomme triks som de lærevillige blant oss kan bruke til å imponere familie, kolleger og venner. Dermed skulle alt ligge til rette for at kjedsomheten snart tar slutt. Her kan vi boltre oss i «en verden der alt tilsynelatende er mulig», krydret med klarsynthet, spiritisme og spøkelser. Er ikke dette nok, er teksten supplert med såkalte QR-koder, disse interaktive firkantsymbolene som gir tilgang til videosnutter for de av oss som har skaffet seg smarttelefoner. Tro bare ikke at siktemålet er å overbevise oss om at det finnes mer mellom himmel og jord enn trauste humanister er i stand til å fordøye. Tvert imot. Selv om forfatteren ikke ser noen grunn til å betvile at magiske opplevelser kan kjennes ekte, vil han forklare hva som egentlig skjer når den ene etter den andre lar virkeligheten spille dem et puss. Hvorfor er mange så lettlurte? Og hva sier det om den menneskelige psyke? I en tjue års tid har Wiseman stilt slike spørsmål på en måte som har gitt ham ry for å være en av vår tids fremste skeptikere. Likevel er han ikke ute etter å harselere over folk som setter sin lit til ting som aldri har latt seg belegge vitenskapelig. Folk flest ser jo det de ønsker å se og legger størst vekt på det de helst vil høre. I tillegg kommer tendensen til å tillegge tilfeldigheter en mening de slett ikke har, så sim sala bim: Når boken er ferdiglest, kan det godt være at våre nyervervede kunnskaper baner veien for et nytt og spennende liv, om enn i en ikke-eksisterende sfære. Ragnhild Bugge Leseagent/styremedlem Oslo Fylkeslag PS. Send gjerne synspunkter, idéer og ønsker til

20 20 Aktuell bok fra Lars Gule: Hvordan kjenne igjen og ta til motmæle mot ekstremister? Etter 22. juli ble det tatt initiativ til en nettsverksgruppe for dem som ønsker å imøte gå ekstremisme på nettet. Oslo fylkeslag kontaktet Lars Gule, som i en årrekke har debat - tert med de mest innbitte og ekstreme, blant dem Anders Behring Breivik. Resultatet ble et nettdebattkurs. Nå har Gule også skrevet bok om ekstremisme, ansvar og motsvar. Og Gule mener det er klare likhetstrekk mellom Breivik og mulla Krekar. Tekst: Marianne L. L. Melgård, fritanke.no «Hvordan kjenne igjen og ta til motmæle mot ekstremister? Denne boka gir deg verktøyene du trenger», lover Spartacus forlag når Lars Gule lanserer boka «Ekstremismens kjennetegn - Ansvar og motsvar». Dette er både en fagbok med bidrag til ekstremismeforskningen og en bok som er ment å gå inn i den aktuelle debatten. Og aktualitet kan vi ikke klage på, sier filosofen og forfatteren til Klassekampen i slutten av mars, og viser til fengslingen av mulla Krekar. I en årrekke har Gule imøtegått mange av de mest innbitte innvandringsmotstandere og såkalte islamkritikere på internett, blant dem Anders Behring Breivik. Og Gule mener ekstrem virkelighetsoppfatning og grandiost selvbilde forener Breivik og Krekar, selv om de ideologisk framstår som absolutte motpoler. Styrker hverandres posisjoner Det er ikke tilfeldig at mulla Krekar står på Breiviks vitneliste. De har ekstreme virkelighetsoppfatninger, som styrkes av den andres posisjon jihadisten og kontrajihadisten. De deler ekstreme normative oppfatninger, ved å være villige til å ofre mennesker for å nå sine mål. Og de virker begge som narsis - sister, med et unormalt stort selvbilde. I boka Ekstremismens kjennetegn tar Human-Etisk Forbunds tidligere generalsekretær leseren med inn i sam - funnsdebattens irrganger, feilslutninger og konspirasjonsteorier. Særlig på inter - nett florerer ekstreme oppfatninger av hva som er virkelig, men også av hva som er moralsk rett og galt. Boka viser deg hvordan du kan gjenkjenne og argumentere mot ekstremisme. Ytringsansvar er noe alle mennesker med normal folkeskikk viser hver eneste dag, i måten vi snakker til og om hverandre på, og dette må også gjelde i samfunnsdebatten, sier Gule til Klassekampen. Forbinder retorikk med handling Han drøfter i boka det moralske og politiske medansvaret som en del blog - gere, kommentatorer og politikere har for utviklingen av Breiviks ekstreme virkelighetsoppfatning. Dette gjelder blant annet hat- og krigsretorikken på en del nettsteder, de beviselig urimelige og usanne oppfatningene som blir spredd om det flerkulturelle samfunnet, forestillingene om Europas krig mot muslimer og liknende. De som står bak dette, har ikke ansvar for Breiviks handlinger, men de har bidratt til å forme hans oppfatninger. Historien har mange eksempler på at en avhumaniserende retorikk inspirerer til groteske voldshandlinger, sier Lars Gule.

Mange aktiviteter i HEF! HUMANUS

Mange aktiviteter i HEF! HUMANUS Nr 1 2012 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Mange aktiviteter i HEF! HUM-koret ønsket «Velkommen til byen» Side 6 Spillkveldene på Humanismens hus Side 10 Medlemsprofilen: Liv Torill

Detaljer

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Nr 3/4 2013 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo 2 LEDER Strategisk blikk gir nye tiltak Som tidligere omtalt her i bladet, har det vært nedsatt et strategiutvalg i Oslo som har sett

Detaljer

Motoffensiv etter 22. juli

Motoffensiv etter 22. juli Nr 4 2011 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Motoffensiv etter 22. juli Humanistisk uke i Akershus Side 6 Fornuft og følelser etikkseminaret 2011 Side 8 Medlemsprofilen: Wenke Moe

Detaljer

Gir vi nok plass til tanken?

Gir vi nok plass til tanken? #3 23 Medlemsmagasin for Human-Etisk Forbund Gir vi nok plass til tanken? Dette nummeret er i sin helhet viet til tanker, samtaler, mening og filosofi. Pluss en fyldig presentasjon av Human-Etisk Forbunds

Detaljer

#4 2012 Medlemsmagasin for Human-Etisk Forbund. ( Hvem bestemmer om jeg skal lese dette magasinet? )

#4 2012 Medlemsmagasin for Human-Etisk Forbund. ( Hvem bestemmer om jeg skal lese dette magasinet? ) #4 2012 Medlemsmagasin for Human-Etisk Forbund ( Hvem bestemmer om jeg skal lese dette magasinet? ) MILJØMERKET 541-004 TRYKKSAK Leder # 4 November/Desember 2012 F Corbis / NTB Scanpix Fri tanke Medlemsmagasin

Detaljer

Tema Livssynspolitikk handler om hvordan vi skal greie å leve. sammen. i det flerkulturelle samfunnet. Kan det tenkes noe mer fundamentalt?

Tema Livssynspolitikk handler om hvordan vi skal greie å leve. sammen. i det flerkulturelle samfunnet. Kan det tenkes noe mer fundamentalt? #4 23 Medlemsmagasin for Human-Etisk Forbund Tema Livssynspolitikk handler om hvordan vi skal greie å leve sammen i det flerkulturelle samfunnet. Kan det tenkes noe mer fundamentalt? Side 40 NORDIC ECOLABEL

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve

NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve 1 Februar 2012 Side 6 Døves Tidsskrift 1-2012 Side 4 Side 16 Side 03 Leder:

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

heftet Telemark med i HEFtet Etikkseminar i Sandefjord se leder side 4-6 Vestfold, Telemark og Buskerud nr 2/09 Medlemsblad for Human-Etisk Forbund

heftet Telemark med i HEFtet Etikkseminar i Sandefjord se leder side 4-6 Vestfold, Telemark og Buskerud nr 2/09 Medlemsblad for Human-Etisk Forbund heftet Medlemsblad for Human-Etisk Forbund Vestfold, Telemark og Buskerud nr 2/09 Telemark med i HEFtet se leder Etikkseminar i Sandefjord side 4-6 MEDLEMSBLAD FOR HUMAN-ETISK FORBUND VESTFOLD, TELEMARK

Detaljer

Med egen fane i 17. mai-toget side 4

Med egen fane i 17. mai-toget side 4 juni 2011 Med egen fane i 17. mai-toget side 4 Les også om blant annet Overraskelse i Os side 8 Ikke la deg lure side 12 Modige undommar i Sogn & Fjordane side 14 Vi er mange Jeg kom nylig over en oversikt

Detaljer

KPF-kontakten. Organ for Kristent Pedagogisk Forbund Nr. 3/2006 Årgang 26

KPF-kontakten. Organ for Kristent Pedagogisk Forbund Nr. 3/2006 Årgang 26 TEMA KPF-kontakten Organ for Kristent Pedagogisk Forbund Nr. 3/2006 Årgang 26 Skolens og barnehagens formål SKAL SKAL-IKKE Små barn og solidaritet K P F - k o n t a k t e n et t i d s s k r i f t f o r

Detaljer

PORTRETTET: LIV TØRRES. Humanist-lobbyistene i Washington DC s.8 Humanismens tenkere del 1: Sokrates s.62

PORTRETTET: LIV TØRRES. Humanist-lobbyistene i Washington DC s.8 Humanismens tenkere del 1: Sokrates s.62 #2 2015 MEDLEMSMAGASIN FOR HUMAN-ETISK FORBUND Humanist-lobbyistene i Washington DC s.8 Humanismens tenkere del 1: Sokrates s.62 Nestlederen i Kirkerådet er mor til nestlederen i Humanistisk Ungdom s.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i LHS lørdag 21.mars kl. 11.00 Sted: Clarion hotel Royal Christiania, Oslo

Innkalling til årsmøte i LHS lørdag 21.mars kl. 11.00 Sted: Clarion hotel Royal Christiania, Oslo Nr. 1, 2014 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM EHDN 14 - Europeisk konferanse 19.- 21. september 2014 i Barcelona. s. 8 " Gode resultater tar tid" sa Bernhard Landwehrmeyer Fremdrift i Fagnettverket s.

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

FRI TANKE 50 HUMAN-ETISK FORBUND ÅR 01-06 TEMA: Statskirken kan bestå Side 4. Tumyr får ingen beklagelse Side 6. FRIHETSAKSJONEN Side 18-19

FRI TANKE 50 HUMAN-ETISK FORBUND ÅR 01-06 TEMA: Statskirken kan bestå Side 4. Tumyr får ingen beklagelse Side 6. FRIHETSAKSJONEN Side 18-19 FRI TANKE Humanistisk vigsel 2004 Grunnlegger Kristian Horn Medlemsavis for Human-Etisk Forbund 01-06 Statskirken kan bestå Side 4 Tumyr får ingen beklagelse Side 6 FRIHETSAKSJONEN Side 18-19 Kommer religion

Detaljer

Døves Tidsskrift. I dette nummer, bl.a.: * Døve som politikere? * Skådalen-treff * Døves Kulturdager * NDFs landsmøte

Døves Tidsskrift. I dette nummer, bl.a.: * Døve som politikere? * Skådalen-treff * Døves Kulturdager * NDFs landsmøte Døves Tidsskrift Nr. 4-2013 Utgiver: Norges Døveforbund Årgang 93 I dette nummer, bl.a.: * Døve som politikere? * Skådalen-treff * Døves Kulturdager * NDFs landsmøte Side 16 Døves Tidsskrift 4-2013 Side

Detaljer

Jan Schwenke ble rammet av hjerneslag: - Gitaren er terapi. s. 4-5. magasin. Et livlig foredrag s. 6-7. LTN anker til Høyesterett s.

Jan Schwenke ble rammet av hjerneslag: - Gitaren er terapi. s. 4-5. magasin. Et livlig foredrag s. 6-7. LTN anker til Høyesterett s. magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 4-11. årgang 2012 Jan Schwenke ble rammet av hjerneslag: - Gitaren er terapi s. 4-5 Et livlig foredrag s. 6-7 Mange møtte til hodeskadekurs s.

Detaljer

TV2 må ta ansvar Første døve med dok torg r ad Madagaskara m ba s s ad øre n Venner for livet Den tøffeste av de tøffe

TV2 må ta ansvar Første døve med dok torg r ad Madagaskara m ba s s ad øre n Venner for livet Den tøffeste av de tøffe TV2 må ta ansvar Første døve med dok torg r ad Madagaskara m ba s s ad øre n Venner for livet Den tøffeste av de tøffe 5 September 2012 Side 6 Døves Tidsskrift 5-2012 Side 4 Side 12 Side 03 Leder: TV2

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

HOLISTEN. Medlemsblad for Holistisk Forbund, www.holisme.no. Nr 2/2013.

HOLISTEN. Medlemsblad for Holistisk Forbund, www.holisme.no. Nr 2/2013. HOLISTEN Medlemsblad for Holistisk Forbund, www.holisme.no. Nr 2/2013. Redaktørens spalte Kjære lesere Hovedstyret har vedtatt en forenklet utforming av dråpe på vei ned mot vannflate med ringer, altså

Detaljer

TEMA: Nå får du yoga uten mystikk og røkelse på treningssenteret og reinkarnasjon på tv. New Age er blitt mainstream.

TEMA: Nå får du yoga uten mystikk og røkelse på treningssenteret og reinkarnasjon på tv. New Age er blitt mainstream. # 02 / 2004 AKSJON Likeverd for livssyn. Human-Etisk Forbund lanserer en ny kampanje for å skille stat og kirke. TEMA: Nå får du yoga uten mystikk og røkelse på treningssenteret og reinkarnasjon på tv.

Detaljer

LNT ønsker alle sine lesere en god jul og et godt nytt år! Kreti og pleti. Møte med en PD-ambassadør. Tannlegebehandling - hva har du krav på?

LNT ønsker alle sine lesere en god jul og et godt nytt år! Kreti og pleti. Møte med en PD-ambassadør. Tannlegebehandling - hva har du krav på? Nr. 4 Desember 2011 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Kreti og pleti Møte med en PD-ambassadør Tannlegebehandling - hva har du krav på? Donordagen

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

LNT-nytt ønsker sine lesere en riktig god jul og et godt nytt år!

LNT-nytt ønsker sine lesere en riktig god jul og et godt nytt år! Nr. 4 desember 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Cytomegalovirusinfeksjon hos nyretransplanterte pasienter Nordisk treff i Finland Filmpremiere og representantskapsmøte LNTs besøkstjenestekurs

Detaljer

Stamposten. Shapiros suksess. Medlemsblad for Norsk interesseforening for stamme (NIFS) Nr 4/2014 - desember 2014. Side 20. Side 9

Stamposten. Shapiros suksess. Medlemsblad for Norsk interesseforening for stamme (NIFS) Nr 4/2014 - desember 2014. Side 20. Side 9 Medlemsblad for Norsk interesseforening for stamme (NIFS) Nr 4/2014 - desember 2014 Shapiros suksess Vi blir fortalt alt vi ikke skal gjøre. Hvordan skal vi da forstå hva vi skal gjøre? spør David Shapiro.

Detaljer