Gluggen. Fleirkulturell kveld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gluggen. Fleirkulturell kveld"

Transkript

1 Gluggen Fleirkulturell kveld Nr. 3/2009 Skule- og bygdeavis for Ulvik 36. årgang Dette skuleåret er det elevar med bakgrunn frå 14 ulike nasjonar på Brakanes Skule, og med bakgrunn i dette skipa tilsette og elevar med god hjelp av foreldre og føresette til Fleirkulturell kveld på Brakanes Skule, torsdag oktober. På programmet stod både underhaldning, ulike aktivitetar og mat frå mange land. Dans I Vestibylen var det ustillingar av elevarbeid og mat frå alle verdas kantar. Her kunne du m.a. smaka på Canjeero frå Somalia, smalahove frå Voss og sjå typisk keramikk frå Nederland Canjeero frå Somalia Dans Smalahove frå Voss I ungdomsskulefløya rulla diverse presentasjonar over storskjermane og på eit gruppe rom kunne ein studera bilete frå turar og aktivitetar som elevane har vore med på i det siste. Bak scena var det hektisk aktivitet, for kvelden skulle avsluttast med eit program der alle elevane og mange av dei tilsette skulle vera med og gymsalen var fullstappa av folk. Fader Jakob på mange språk Nederland 10. klasse dreiv kafé i kantina og i gangane, med sal av kaker, rundstykke, kaffi, te og saft og i klasseromma var det ulike aktivitetar; her kunne du prøve deg på rilar frå Noreg, Shetland og Skottland eller prøve kunnskapane dine om eventyr i Olav sin Eventyr Quiz. Det er den draumen - på heile fem ulike språk Jenka frå Finland

2 I dette nummeret av Gluggen På fyrstesida: Fleirkulturell kveld Side 2: I dette nummeret av Gluggen Den nye redaktøren Side 3: Olav H. Hauge har fått eige rik nettside Side 4: Dei nye lærarane på Brakanes Skule Side 5: Du finn det i naustet Side 6: Taj Mahal Side 7: Heimbygdæ mi eller Ulviksongjen Side 8: Langs postvegen frå Granvin Side 9: - fjelltur for heile skulen Side 10: Reklame Side 11: Reklame Side 12: Tur til Irland med Ulvik Folklore Den nye redaktøren Som de sikkert veit har både Frode Bilsbak og Arne Skjerven slutta ved Brakanes Skule og Gluggen stod soleis utan redaktør ved skulestart i haust. Underteikna fekk då spørsmål frå rektor Sten Tore Svennes om eg kunne tenkje meg å ta på meg redaktør ansvaret, og etter litt tenking svara eg ja. Dei aller fleste i Ulvik kjenner meg som m.a. sjef på Turistkontoret og primus motor for Ulvik Folklore, men nokon redaktørjobb har eg ikkje hatt før. Eg har rett nok vore med å lage diverse brosjyrar og anna prenta material for reiselivet, samt vore med i redaksjonen av Hardangerjol i nokre år, men ut over det må eg rekna meg som ein relativt fersk bladfyk. Ansvarleg utgjevar: Brakanes Skule v/sten Tore Svennes Redaktør: Anne-Marie Øydvin, Annonse ansvarleg: Snorre Bergo, Skribentar: Arne Skjerven Rani Andrea Frøystein Anne-Marie Øydvin Trykk: Odda Trykkeri AS Opplag: 500 For å kunne gje ut denne avisa treng me tre ting: 1. Artiklar og bilete om ting som skjer i bygda 2. Annonseinntekter 3. Bladpengar (friviljug, men alle monnar drar) Me ber difor bygdefolk og verksemder i Ulvik om å stø opp om bladet vårt gjennom å tinga annonsar og gje oss stønad gjennom bladpengane. Annonseprisar: Ta kontakt med Snorre Bergo Bladpengar og gåver: Eg har ikkje tenkt å gjera dei store forandringane med Gluggen, men vil gjera ein freistnad på å formidla smått og stort som skjer ved Brakanes Skule, Hjeltnes Gartnarskule og elles i bygda gjennom avisa. Som de sikkert skjønar kan ikkje ein redaktør stå for alt det journalistiske arbeidet sjølv, og eg vil som mine forgjengarar vera avhengig av at folk som bur i Ulvik eller som på anna måte har tilknyting til bygda, bidreg med stoff til avisa. Det vera seg både artiklar eller bilete. I dette nummeret vil de finna stoff om det fleirkulturelle samfunnet Ulvik er, bilete frå turen som heile skulen hadde langs Postvegen til Granvin, om det kvite marmorslottet; Taj Mahal, om dei nye nettsidene om Olav H. Hauge og om Ulvik Folklore sin tur til Kilkenny i Irland, samt ein presentasjon av dei nye lærarane ved Brakanes Skule og ein liten artikkel med ordforklaringar til nokon av dialektorda i songen Heimbygdæ mi av Magnus Hydle. Ein stor takk til dei som har bidrege til dette nummeret av Gluggen, utan dykk ingen avis. Ynskjer alle ei God Jol og eit Godt Nytt År Anne-Marie Øydvin -redaktør- 2

3 OIav H. Hauge har fått eiga rik nettside Grunnskulen er ein framifrå stad å starta, og så kan ein byggja oppgåve si ut i den vidaregåande skulen og kan henda og i høgskule. Eg kjenne to, som har gjort det slik. Den eine har skrive oppgåve i 10. Klasse i grunnskulen, den andre siste året i den vidaregåande skulen. Han hadde nok sperra augo opp Olav H. Hauge, om han hadde opplevd at han var komen på nett, ikkje minst fordi her er det breie omtalar av han, diktinga hans, omsetjing, hopehavet med andre, - men ikkje minst : Nettutgåva ber Hauge vidare ut slik diktinga gjer det med Ulvik som groande hage. Lat det vera sagt med ein gong: Omtalen er rik. Han er ei verdig inngang i Hauge si dikting. Men samstundes ei understreking av Ulvik med natur, kultur og arbeidsliv. Her bør folk frå Ulvik kjenna seg heime. Det same gjeld dei som er flytte ut. Og så kan nettutgåve føra fleire til Hauge si dikting, også i utlandet. Nettutgåve har nemleg engelsk tekst og. Eit steg på vegen, for Hauge er omsett til 25 språk i bokform. Skuleverket Nettsidene vart presenterte på Brakanes skule. Dette var tilsikta, seier prosjektleiar med Haugesenteret, Guro Ljone. Me ynskjer at Hauge skal vera ein innfallsport til lyrikken for born og unge. Då er skuleverket den rette staden, meiner prosjektleiar ved Haugesenteret (gamle heradshuset på kaien). Det har vore skrive mange avhandlingar og oppgåver om Hauge si dikting. Frå særoppgåver i grunnskulen til masteroppgåver på universitetsnivå. Men eg vil understreka at alle er velkomne. Men, og det er svært viktig, til før ein startar med Hauge og lyrikk, til tidlegare vert ein glad i lyrikk. Innhaldet Nettsider er eit levande lekksikon, som kan brigdast og føyast til ettersom nye ting dukkar opp. Såleis er dei ikkje statiske, men endrande og utviklande. Om ein har fare gjennom dei ein eller to gonger, så kan det fort koma til nye ting. Så bla opp på sidene med jamne mellomrom. Den noverande utgåva har artiklar om dikting, biografi, omsetjing, sjukdom og dagbøkene. Der er om lag 15 bokmeldingar, også av bøker skrivne i Ulvik, artiklar skapte i Ulvik, ein dekkjande bibliografi, ein rik og presis biografi og elles omtalar særskilt at dagbøkene. Eit 15-tals brev til å frå diktaren og kjende personar er med. Siste nytt Dette er alltid vikti9g, og det er oppslagsida. Her finn ein nett no Hauge i New York, den andre mannen filmen til Vigdis Nielsen, Hauge som teikneserie, portrett av Johanne Marie Time Aksnes Ei romforteljing etter Olav H. Hauges tekstlandskap. Vidare er det oversyn over kvar ein kan kjøpa Hauge-bøker. Bruk denne sida med jamne mellomrom! Nyttige adresse. Sida finn du på: men meir finn du og andre ting på og det nyleg oppstarta nynorskleksikonet på nett: ARNE SKJERVEN tekst og arkivfoto Artiklar og anna stoff som du ynskjer at me skal ha i Gluggen sendar du til: 3

4 Dei nye lærarane på Brakanes Skule Anne Marit Finne er 46 år og er fråflytta frå Voss. Ho underviser i engelsk, Mat & Helse, norsk, engelsk, samfunnsfag, RLE og har uteskule. Ho er òg kontaktlærar for 7. Klasse. Favorittfaga hennar å undervisa i, er språkfag og mat og helse. Ho håpar at fransk vert innført som framandspråk på skulen. Trivselen er bra, og ho ser på Ulvik som ei roleg og naturskjønn bygd med flott landskap. Det er mykje aktivitet, og mykje å vera med på. Ho tykkjer at elevane og lærarane har eit godt forhold, at kollegaane er kjekke, morosame og fritt talane og at elevane stort sett er kjekke og greie. Bjørn Finne er 42 år, og er fråflytta frå Voss. Han er kontaktlærar for 1. Klassen, og underviser i alle faga dei har, som til dømes norsk, matte og engelsk. Han har tidlegare undervist i ungdomsskulen, der han i tillegg har undervist i engelsk, samfunnsfag og gym. Bjørn trivst godt på skulen, som han tykkjer er ein kjekk skule. Han understrekar at det er ein utfordring å gå frå ungdomsskulenivå til å undervise i 1. Klasse, men at han liker å prøva noko nytt. Han skryt over dei mange flinke tilsette ved skulen, i tillegg til dei mange kjekke elevane han har med å gjera. Han trivst i jobben sin, sjølv om det går i eit litt høgare tempo no som han har med dei minste å gjere. Astrid Helleve Fylkesnes er 41 år og kom frå Norheimsund. Ho underviser i norsk som 2. Språk på ungdomsskulen, og har norskkurs for vaksne på kveldstid. I tillegg jobbar ho litt innanfor 5. Klassen. Det er derfor sjølvsagt at norskfaget er favorittfaget hennar å undervisa i. Hennar inntrykk av Ulvik, er at det er ei kjempefin lita bygd, med eit godt og tett samband. På skulen trivst ho godt, og dei tilsette er svært kjekke og greie å jobba med. Elevane er det ikkje så mykje å utsetje på heller, sjølv om det kanskje er eit par utfordringar her og der. Ho forklarer at jobben som ny lærar er travel, med nytt undervisningsmateriell og nye fjes, men at ho elles trivst godt i jobben. Gunnar Børseth er 53 år, og bur på Voss. Han underviser i matte og er IT-ansvarleg på skulen. I tillegg er han inspektør og rådgivar. Favorittfaget hans å undervisa i, er matte. Gunnar er kjend med Ulvik, og tykkjer det er ein flott plass. Når det kjem til skulen, tykkjer han at den er litt rotete, men ellers flott. Han hadde litt problem med å finna fram i byrjinga, men det kjem seg, understreka han. Han merka at dei tilsette og elevane er vane med å jobba, og at dei fleste er svært positive og flinke. Han trives godt i jobben, som til tiders kan vere ganske travel, og tykkjer at tida går fort. 4 Rani Andrea Frøystein, 10. klasse 2010

5 Du finn det i naustet Du finn det i naustet er eit prosjekt gjennom Den kulturelle skulesekken, ofte kalla DKS. DKS er eit nasjonalt kulturtilbod til alle skuleborn i heile Noreg og spenner over alt frå bevaring av kulturminne til scene framsyningar av ulik art. 6. og 7. klasse har vore i Øydvinstod og studert naustmiljøet der i lag med Arne Høyland og Torbjørn Øydvin. Skulen hadde vald Øydvinstod og kultur stien som Torbjørn Øydvin har lagt til rette gjennom naustmiljøet der som arena for feltarbeidet som elevane skulle gjennomføra. Dagen starta med ei økt på skulen der Arne Høyland presenterte prosjektet for elevane og forklarte dei kva dei skulle gjera når dei kom ut i felten, før Tide henta dei med buss og køyrde dei til dalen. Så var det å ta beina fatt ned mot Sjohagen. Vel nede med nausta var det tid for matpause og litt meir informasjon om nausta før ein gjekk i gong med sjølve registreringsarbeidet. For nokre elevar var det ei slags aha oppleving, familiane deira eigde faktisk både hus og båtar her nede. Elevane vart delt i grupper på tre og fire og kvar gruppe skulle ta bilete og skrive om eit spesielt kulturminne kvar. Nokre valde seg ut små gjenstandar som hovold og ause kar, andre båtar av ymse typar og storleik og atter andre naust og andre bygningar. Dagen vart avslutta med ein tur langs fjorden på det som er att av den gamle gangvegen til Osa inn til Geitaskjær, før dei rusla tilbake same vegen og opp til bussen som venta på å køyra dei attende til Brakanes. Om du vil veta meir om dette prosjektet, finn du informasjon på denne lenkja: Anne Marie Ødyvin, tekst og foto 5

6 Det kvite marmorslottet Taj Mahal reisebrev frå Arne Skjerven SKINANDE KVITT: Det er mykje nedsarva i India, særskilt rundt i og omkring byane. Men likevel, noko er teke vare på. Det som bergar desse, er utan tvil dei tilreisande. Og då meiner eg ikkje berre oss utlendingar, som legg att verdfull valuta, men også dei innfødde i India. Det var utruleg mange indarar på ein vanleg arbeidsdag eller kvardag. Det var vaksne, tilreisande frå andre deler av dette stor landet med over ein milliard innbyggjarar. Det var ungdommar som eldre, og ein hel del skuleklassar, mellom anna då me vitja Taj Mahal. Eim må gni seg i augo i refleksen av dette kvite marmorslottet, som blenkjer som den reine snøen gjer på Hardangerjøkulen. Det er ein minaret for kvar reting. Dei hallar alle litt utover fråbygningen. Skulle dei ramla, så vert ikkje bygningen skadd. Dei planla godt på 1600-talet. Soga bak bygget er knytt til den styrande på tidleg 1600-tal, stormongulen Shah Jahan. Han hadde fyrst to koner, men så fekk han seg ei tredje. Henne vart han så glad i at han levde berre saman med henne, sjølv om han sytte for levevegen til dei to andre og borna. Ho gav han 12 born, mellom anna tvillingpar. Så skulle det 13. koma til verda. Men då gjekk det gale. Det låg feil, og keisarsnitt var ikkje noko nokon hadde greie på for 400 år attende. Så døydde kona i barsel. Ho heitte Mumataz Mahal.. Shah Jahan avgjorde at det skulle reisast eige gravmausoleum til ære for henne. Det var bygd i kvit marmor, som det er mykje av i dette området. Kvar einaste stein er kvit og fint tilpassa både i firkantar, bogar, og i elles i alle utformingar. I tillegg er det dekorert med millionar av halv- edelsteinar. Bygget står på ein fire meter høg sokkel, også av marmor. Denne sokkelen utgjer ein stor open plass, både på sidene og bakom. 6

7 Framsida med den eine minareten Imponerande bygg med ei utstråling av ro og harmoni. Vakkert er rette ordet. Ein skal vakta seg vel for å samanlikna med andre fine byggverk. Kvart har si sjel, og der og då var nett dette det vakraste me opplevde. 13 år tok det å byggja. Så ville Stormogulen Shah Jahan reisa sitt eige mausoleum i svart marmor. Men då vart det stopp. Inngangsdøra. Ho er innbydande og vakkar med mange marmordetaljar og eit slags edelsteinar. Inne er gravkammeret under golvet. Der ligg ekteparet. Eine sonen, Aurangzeb, drap broren sin for å vera åleine om makta. Han sette faren i husarrest på Det Raude fortet. Det vart ikkje svart gravkammer, men han så i alle høve frå ein sirleg utskoren marmorbalkong sjå over til Taj Mahal, der den kjæraste av alle for han, kona hans var gravlagd. Heimbygdæ mi eller ulvikasongen Magnus Hydle ( ) skreiv denne songen, som opphaveleg heitte heimbygdæ mi. Då Jakob Lekve ( )sette tone til, så var songen både spela og sungen. Då vart han til ulvikasongen. Svært mange har sagt at songen har ord dei ikkje skjønar. Det er nok slik. Songen er så å seia skriven på dialekt, og det som i si tid var ulvikamål. No er denne dialekten vekke for mange, og jamvel ein del skriftord veit ikkje folk kva tyder. Difor skal eg no gjera litt greie for ein del ord. Kort rettleiing Nå skjønar mange mykje, mange mindre, og somme svært lite. Viktigast er likevel at songen vert sungen, og det er dei flinke til i Ulvik. For det fyrste: Um, upp, yver, vert no skrive med o, hokjønn i bunden for, til dømes bygdæ er bygda, æ er er, ao er å, da er det, og bunden form inkjekjønn, til dømes viddo er vidda. Så til einskildord Eg tek med det eg tru kan vera uklårt, og slike ting eg har fått spørsmål om. For det fyrste ingjensta, som folk framleis skjønar er ingen stad. Så tek eg strofe for strofe. Fyrste strofe: Løyne er gøyma, bljug er finsleg eller smålåten, floarmaol er grensa for høgvatn, fjelltrom er fjellkant, kodlane er haugane/åsane, ra er rad, krotasylle er smidd, utforma sylv, uppser tyder bratt utforbakke, sleskarv, sva er svarberg og ordet gloddren finst visst berre i Ulvik og tyder skinande. Andre strofa: Tøydde seg ned, gav solstrålar til, kveldsråen er kveldsroden, ok seg i hop tyder- trekte seg til kvarande, fudla er her mest Tredje strofa. Fargabrigde er fargeskifte/mangfald, i traoe, i lengt, jiddra tyder bivra/skjelva Fjerde strofa: Kviddren er fuglesongen, rinde er ein kant/ rind, kjos er eit lite skogholt/lund. Femte strofa: Her nemner eg ale, som tyder vakse opp og minnelsar, som tyder hendingar/minne. TA FRAM songen, og gå i gjennom har, gjerne eldre med yngre, i alle høve fleire i hop. Les han gjerne høgt, og få med dykk innhaldet. Det er mykje musikk i dette språket. Og framfor alt: Syng han til Jakob Lekve sin flotte tone! Har du ikkje songen for handa, finn du han i band 2 av gards- og ættesoga for Ulvik, eller på Ulvik herad sine eimesider Om Ulvik herad, ARNR SKJERVEN tekst 7

8 Bilete frå turen langs Postvegen frå Granvin til Ulvik Ut på tur, aldri sur. Presis kl reiste fire store bussar lasta med ungar, ungdomar og vaksne frå Ulvik over Espelandsdalen til Vindal i Granvin. Her køyrde dei heilt opp til parkeringsplassen til skisenteret i Haugseåsen, slik at me slapp å gå opp så mange motbakkar. Og så var det til å gå.det var litt av ei åsgardsrei som for igjennom skog og kratt. Heilt lydlaust er det ikkje når nærare 170 menneske går på tur i lag, så både hare, rev og hjort heldt seg langt unna oss. Men ein hjort så me, i alle fall nokon av oss på bakkane i Aurdal når me reiste til Granvin. 4.klasse ++ Mot Vatnasete 8.klasse 8

9 Pause på Buss stoppen. Pølsegrilling på Furesete Jente prat. Ei hand å halde i. Alle foto: Anne-Marie Øydvin Full fart ned Tellstigen 9

10 Tide Buss Vi kan tilby: Erfarne & service innstilte sjåførar. Moderne, komfortable turbussar av høg kvalitet Trygg & punktleg transport Tlf Ulvik Rekneskapslag P/L Pb. 96, 5731 Ulvik Tel E-post: Rekneskapsføring for landbruk & andre næringsdrivande. Autorisert installatør Johannes Øydvin Tlf / Fax: Handel & Handverk (Promenadebutikken) Tlf Godt utval i film, foto og gåveartiklar Røyrleggjar Magne Øydvin v/åge Øydvin Tlf / Fax: Telefon Vidaregåande skule i Hardanger med grøn profil- Tilbod hausten 2008: Vg1 Naturbruk -Naturbasert reiseliv NY!! (gjev generell studiekompetanse etter 3 år) Vg1 Naturbruk gartnar- / anleggsgartnarfag Vg2 Landbruk og gartnarnæring - med vekt på gartnarfag Vg2 Anleggsgartnar/driftsoperatør idrettsanlegg Vg2 Blomsterdekoratør Vg3 Gartnarnæring - Flytt heimanfrå og prøv internatlivet- Søknadsfrist 1.mars sjå For meir informasjon: Hjeltnes gartnarskule, 5730 Ulvik. Epost: Telf Heimeside :

11 SKEIE TRE AS Tlf Mob e-post: Ulvik herad, Skeiesvegen 3, 5730 Ulvik Tlf

12 Tur til Irland med Ulvik Folklore oktober 2009 I Folkedans Nytt 05/09 eit info skriv som kjem frå Noregs Ungdomslag, så me at dei etterlyste nokon som kunne tenkje seg å reise til Irland og Kilkenny Celtic Festival i oktober. Etter nokre rundar med ungdomane i Ulvik Folklore, ei framsyningsgruppe samansett av medlemar frå Ulvik UL og Hardanger Spelemannslag fann me ut at me ville svara ja til denne innbydinga. Og etter ein del fram og tilbake om kven som ville vera med og kven som kunne vera med, reiste 12 ungdomar og 2 vaksne frå Bergen med fly den 30. September med kurs for Dublin. Turen bort gjekk via København og vel framme i Dublin vart me møtt av Svenn Braamark som jobbar for Norwegian Irish Business Counsil i Dublin som ville forsikra seg om at alt gjekk etter planen. Etter å ha køyrd buss i om lag ein og ein halv time frå Dublin kom me fram til Kilkenny ca klokka Her vart me møtt av Noreen som var vår vertinne på vegne av festivalen og innlosjerte på The Club House Hotel. Så var det å pakke ut bunadane før kveldsmaten vart innteken i hotellet sin eigen pub. Programmet var ganske tett, med dansing på kjøpesentra og utanfor Kilkenny Castle på dagtid, og konsertar og pub underhaldning på kvelden. Torsdag kveld var me med på ein konsert i ei stor katolsk kyrkje, St. John s Church og fredag ettermiddag var me i mottaking hos ordføraren i Kilkenny, før me hadde ansvar for underhaldninga på ein pub, eit lite stykkje unna der me budde. Laurdag var det parade i gatene og meir dansing på The castle før det var mottaking hos Den Norske Ambassadøren etterfylgd av ein ekte keltisk Ceili om kvelden. Her hadde me vår vetle avdeling med song og dans, og det var ei ganske spesiell kjensle å sjå og høyre ungdomane syngje Ulvikasongen framfor eit par hundre irar og andre innbedne gjester, deriblant ambassadøren og frue. Dei to sistnemnde på si side, fortalde oss at dei var svært stolte over å ha møtt ein slik flott gjeng med norske ungdomar, som prata i veg på engelsk med kven som helst og ikkje gøymde seg i ein krok. Når me to vaksne som var med, høyrde desse orda, var det ikkje fritt for at me vart enno litt meir stolte av gjengen vår enn det me alt var. Sundag avrunda me med ei siste opptreden på the castle før me fekk nokre fritimar og tid til å pakke ned att bunadane og gjera oss klare til heimreisa. Me vart henta med buss litt over kl lokal tid, og så bar det attende til Dublin og vidare til Bergen via Oslo denne gongen. Alle var samde om at det hadde vore ein fin tur, og det var ein nøgd, men trøytt gjeng som steig av bussen i Ulvik klokka om kvelden. Anne-Marie Øydvin: Tekst og foto

Gluggen. Nr. 1 2010 Skule- og bygdeavis for Ulvik 37. årgang. Gluggen tek i bruk nye medier. Vintaren på Brakanes Skule

Gluggen. Nr. 1 2010 Skule- og bygdeavis for Ulvik 37. årgang. Gluggen tek i bruk nye medier. Vintaren på Brakanes Skule Nr. 3-2006 Skule- og bygdeavis for Ulvik 33. årgang Gluggen Nr. 1 2010 Skule- og bygdeavis for Ulvik 37. årgang Gluggen tek i bruk nye medier Nye tider og nye måtar å gjera ting på opplev me alle at me

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen.

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Spørjegransking Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Anne Grete, Kristin, Elisabet, Jørgen i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 1 2 Innhaldsliste

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo Jon Fosse Kveldsvævd Forteljing Oslo 2014 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2013 ISBN 978-82-521-8585-0 Om denne boka Kveldsvævd er ein frittståande

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Informasjon frå Bore skule skuleåret Nr 2 - November. Slik så den ut i. og slik ser den ut i dag.

Informasjon frå Bore skule skuleåret Nr 2 - November. Slik så den ut i. og slik ser den ut i dag. Bore Nytt Informasjon frå Bore skule skuleåret 2017 2018 Nr 2 - November Skulebakken er det første me vil ta fram denne gongen. Slik så den ut i sommar og slik ser den ut i dag. Det er blitt ein svært

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Sjumilsstegkonferansen Loen 12. mars 2014 Ved Solrun Samnøy, prosjektleiar Psykisk helse på timeplanen Fire skular i Sogn, i tre kommunar Aurland Vik Årdal (to skular)

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringar på skuleveg

FORELDREHEFTE. 6-åringar på skuleveg FORELDREHEFTE 6-åringar på skuleveg G J W Sjå til begge sider - og framover! Før vi kryssar vegen skal vi sjå til begge sider. Det veit både born og foreldre. Trafikkopplæring handlar likevel om meir enn

Detaljer

KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE

KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE Veteranfiskebåten M/S Nybakk frå Raudeberg i Vågsøy kommune blir sendebod for Gulatinget Tusenårsstaden for Sogn

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing, og er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet:

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: SETNINGSLEDD 1 Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: Leo som budde på Cuba før, snakkar godt norsk. Subjekt: Leo som budde på Cuba før Verbal: snakkar

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015 Hugs samtaletimen! Torsdag, 19.oktober, skal vi på utedag. Det ser ut til at det vert betre vèr enn vi har hatt. Vi må byggje på hyttene våre!

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Norsk etnologisk gransking Emne nr. 38 Mai 1953 SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Det har i eldre tid vore ymse seremoniar og festar i samband med husbygginga, og er slik ennå. Vi kjenner tolleg

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012

Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012 Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012 Mål: Lære å lese fagtekstar (både tekst, bilete og overskrifter). Lære å kunne trekke ut opplysningar frå ei fagtekst. Lære å kunne søke etter informasjon

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Resultat frå lokal trivselsundersøking våren 2017

Resultat frå lokal trivselsundersøking våren 2017 Resultat frå lokal trivselsundersøking våren 2017 I år nytta me Google.com for å få inn svar på nett, og fekk 34 av 48 moglege svar. Av og til = 5,9% (to elevar) som seier at dei vert dytta eller blir

Detaljer

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Info til barn og unge

Info til barn og unge Rein Design Har du vore utsett for seksuelle overgrep, eller kjenner du nokon som har vore det? Det er godt å snakke med nokon du kan stole på, og du treng ikkje sei kven du er. Vi vil hjelpe deg. Kontakt

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer

Å byggja stillas rundt elevane si skriving. Anne Håland, Ny Giv Finnmark, 2014

Å byggja stillas rundt elevane si skriving. Anne Håland, Ny Giv Finnmark, 2014 Å byggja stillas rundt elevane si skriving Anne Håland, Ny Giv Finnmark, 2014 Å byggja stillas i skriveopplæringa: 1. Emnebygging Innhald, emne, sjanger 2. Modellering Læraren modellerer korleis ho tenkjer

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

4. 11.september 2001 styrta to fly i World Trade Center. Men det var og to andre fly som vart kapra. Kvar styrta dei to andre flya?

4. 11.september 2001 styrta to fly i World Trade Center. Men det var og to andre fly som vart kapra. Kvar styrta dei to andre flya? Velkomen til blåtur. Under køyreturen nå og litt utover kvelden skal de få ein Quiz å kose dykk med. De som er i denne bilen er ei gruppe. Gi gruppa eit namn og set igong. QUIZ GRUPPENAMN:. 1. Kva verdsdel

Detaljer

Svara i undersøkinga vil bli brukte til å forbetre læringsmiljøet på skolen, og vi håper derfor du svarer på alle spørsmåla.

Svara i undersøkinga vil bli brukte til å forbetre læringsmiljøet på skolen, og vi håper derfor du svarer på alle spørsmåla. Spørsmål frå Elevundersøkinga 5.-7. trinn Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivjast på skolen. Det er

Detaljer

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 Då ungdomsskulebussen stoppa i Straumøykrysset kom 3. og 4. klasse veltande ut av bussen, klar til ein ny dag på Straumøy Gard. Marta, Marie og Janna var

Detaljer

M/S NYBAKK SI HISTORIE

M/S NYBAKK SI HISTORIE M/S NYBAKK SI HISTORIE M/S Nybakk vart bygd på Vaagland Båtbyggeri, rett nord for Kristiansund N, i 1961. Nybygget vart tildelt kallesignalet JXPH då kjølen vart strekt. Bueland Det var brødrene Jakob,

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Fransk Spansk Tysk Andre fs. I alt Østfold 13,1 % 30,2 % 27,0 % -

Fransk Spansk Tysk Andre fs. I alt Østfold 13,1 % 30,2 % 27,0 % - Framandspråk i ungdomsskulen: Er fransk i fare? Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa Notat 1/2014 1 Utdanningsdirektoratet har publisert elevtal frå ungdomsskulen for skuleåret 2013 2014, sjå

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

Hordaland fylkeskommune http://www.hordaland.no/ Postboks 7900, 5020 BERGEN Agnes Mowinckels gate 5, 5020 BERGEN

Hordaland fylkeskommune http://www.hordaland.no/ Postboks 7900, 5020 BERGEN Agnes Mowinckels gate 5, 5020 BERGEN 2 Ma 11.01.2016 10:30 12:10 Voss kulturhus / Kinosal Voss gymnas Vg1-Vg3 60 Voss husflidskule Vg1-Vg3 90 150 Felles framsyning for gymnaset og husflidskulen i Voss kulturhus! Vigdis Nielsen kjem med buss

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

Birger og bestefar på bytur til Stavanger

Birger og bestefar på bytur til Stavanger Birger og bestefar på bytur til Stavanger Denne dagen var heilt spesiell, for i dag skulle Birger få lov å bli med bestefar frå Hjelmeland der dei bur, til Stavanger, for å selja plommer på torget. Kvelden

Detaljer