Gluggen. Fleirkulturell kveld

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gluggen. Fleirkulturell kveld"

Transkript

1 Gluggen Fleirkulturell kveld Nr. 3/2009 Skule- og bygdeavis for Ulvik 36. årgang Dette skuleåret er det elevar med bakgrunn frå 14 ulike nasjonar på Brakanes Skule, og med bakgrunn i dette skipa tilsette og elevar med god hjelp av foreldre og føresette til Fleirkulturell kveld på Brakanes Skule, torsdag oktober. På programmet stod både underhaldning, ulike aktivitetar og mat frå mange land. Dans I Vestibylen var det ustillingar av elevarbeid og mat frå alle verdas kantar. Her kunne du m.a. smaka på Canjeero frå Somalia, smalahove frå Voss og sjå typisk keramikk frå Nederland Canjeero frå Somalia Dans Smalahove frå Voss I ungdomsskulefløya rulla diverse presentasjonar over storskjermane og på eit gruppe rom kunne ein studera bilete frå turar og aktivitetar som elevane har vore med på i det siste. Bak scena var det hektisk aktivitet, for kvelden skulle avsluttast med eit program der alle elevane og mange av dei tilsette skulle vera med og gymsalen var fullstappa av folk. Fader Jakob på mange språk Nederland 10. klasse dreiv kafé i kantina og i gangane, med sal av kaker, rundstykke, kaffi, te og saft og i klasseromma var det ulike aktivitetar; her kunne du prøve deg på rilar frå Noreg, Shetland og Skottland eller prøve kunnskapane dine om eventyr i Olav sin Eventyr Quiz. Det er den draumen - på heile fem ulike språk Jenka frå Finland

2 I dette nummeret av Gluggen På fyrstesida: Fleirkulturell kveld Side 2: I dette nummeret av Gluggen Den nye redaktøren Side 3: Olav H. Hauge har fått eige rik nettside Side 4: Dei nye lærarane på Brakanes Skule Side 5: Du finn det i naustet Side 6: Taj Mahal Side 7: Heimbygdæ mi eller Ulviksongjen Side 8: Langs postvegen frå Granvin Side 9: - fjelltur for heile skulen Side 10: Reklame Side 11: Reklame Side 12: Tur til Irland med Ulvik Folklore Den nye redaktøren Som de sikkert veit har både Frode Bilsbak og Arne Skjerven slutta ved Brakanes Skule og Gluggen stod soleis utan redaktør ved skulestart i haust. Underteikna fekk då spørsmål frå rektor Sten Tore Svennes om eg kunne tenkje meg å ta på meg redaktør ansvaret, og etter litt tenking svara eg ja. Dei aller fleste i Ulvik kjenner meg som m.a. sjef på Turistkontoret og primus motor for Ulvik Folklore, men nokon redaktørjobb har eg ikkje hatt før. Eg har rett nok vore med å lage diverse brosjyrar og anna prenta material for reiselivet, samt vore med i redaksjonen av Hardangerjol i nokre år, men ut over det må eg rekna meg som ein relativt fersk bladfyk. Ansvarleg utgjevar: Brakanes Skule v/sten Tore Svennes Redaktør: Anne-Marie Øydvin, Annonse ansvarleg: Snorre Bergo, Skribentar: Arne Skjerven Rani Andrea Frøystein Anne-Marie Øydvin Trykk: Odda Trykkeri AS Opplag: 500 For å kunne gje ut denne avisa treng me tre ting: 1. Artiklar og bilete om ting som skjer i bygda 2. Annonseinntekter 3. Bladpengar (friviljug, men alle monnar drar) Me ber difor bygdefolk og verksemder i Ulvik om å stø opp om bladet vårt gjennom å tinga annonsar og gje oss stønad gjennom bladpengane. Annonseprisar: Ta kontakt med Snorre Bergo Bladpengar og gåver: Eg har ikkje tenkt å gjera dei store forandringane med Gluggen, men vil gjera ein freistnad på å formidla smått og stort som skjer ved Brakanes Skule, Hjeltnes Gartnarskule og elles i bygda gjennom avisa. Som de sikkert skjønar kan ikkje ein redaktør stå for alt det journalistiske arbeidet sjølv, og eg vil som mine forgjengarar vera avhengig av at folk som bur i Ulvik eller som på anna måte har tilknyting til bygda, bidreg med stoff til avisa. Det vera seg både artiklar eller bilete. I dette nummeret vil de finna stoff om det fleirkulturelle samfunnet Ulvik er, bilete frå turen som heile skulen hadde langs Postvegen til Granvin, om det kvite marmorslottet; Taj Mahal, om dei nye nettsidene om Olav H. Hauge og om Ulvik Folklore sin tur til Kilkenny i Irland, samt ein presentasjon av dei nye lærarane ved Brakanes Skule og ein liten artikkel med ordforklaringar til nokon av dialektorda i songen Heimbygdæ mi av Magnus Hydle. Ein stor takk til dei som har bidrege til dette nummeret av Gluggen, utan dykk ingen avis. Ynskjer alle ei God Jol og eit Godt Nytt År Anne-Marie Øydvin -redaktør- 2

3 OIav H. Hauge har fått eiga rik nettside Grunnskulen er ein framifrå stad å starta, og så kan ein byggja oppgåve si ut i den vidaregåande skulen og kan henda og i høgskule. Eg kjenne to, som har gjort det slik. Den eine har skrive oppgåve i 10. Klasse i grunnskulen, den andre siste året i den vidaregåande skulen. Han hadde nok sperra augo opp Olav H. Hauge, om han hadde opplevd at han var komen på nett, ikkje minst fordi her er det breie omtalar av han, diktinga hans, omsetjing, hopehavet med andre, - men ikkje minst : Nettutgåva ber Hauge vidare ut slik diktinga gjer det med Ulvik som groande hage. Lat det vera sagt med ein gong: Omtalen er rik. Han er ei verdig inngang i Hauge si dikting. Men samstundes ei understreking av Ulvik med natur, kultur og arbeidsliv. Her bør folk frå Ulvik kjenna seg heime. Det same gjeld dei som er flytte ut. Og så kan nettutgåve føra fleire til Hauge si dikting, også i utlandet. Nettutgåve har nemleg engelsk tekst og. Eit steg på vegen, for Hauge er omsett til 25 språk i bokform. Skuleverket Nettsidene vart presenterte på Brakanes skule. Dette var tilsikta, seier prosjektleiar med Haugesenteret, Guro Ljone. Me ynskjer at Hauge skal vera ein innfallsport til lyrikken for born og unge. Då er skuleverket den rette staden, meiner prosjektleiar ved Haugesenteret (gamle heradshuset på kaien). Det har vore skrive mange avhandlingar og oppgåver om Hauge si dikting. Frå særoppgåver i grunnskulen til masteroppgåver på universitetsnivå. Men eg vil understreka at alle er velkomne. Men, og det er svært viktig, til før ein startar med Hauge og lyrikk, til tidlegare vert ein glad i lyrikk. Innhaldet Nettsider er eit levande lekksikon, som kan brigdast og føyast til ettersom nye ting dukkar opp. Såleis er dei ikkje statiske, men endrande og utviklande. Om ein har fare gjennom dei ein eller to gonger, så kan det fort koma til nye ting. Så bla opp på sidene med jamne mellomrom. Den noverande utgåva har artiklar om dikting, biografi, omsetjing, sjukdom og dagbøkene. Der er om lag 15 bokmeldingar, også av bøker skrivne i Ulvik, artiklar skapte i Ulvik, ein dekkjande bibliografi, ein rik og presis biografi og elles omtalar særskilt at dagbøkene. Eit 15-tals brev til å frå diktaren og kjende personar er med. Siste nytt Dette er alltid vikti9g, og det er oppslagsida. Her finn ein nett no Hauge i New York, den andre mannen filmen til Vigdis Nielsen, Hauge som teikneserie, portrett av Johanne Marie Time Aksnes Ei romforteljing etter Olav H. Hauges tekstlandskap. Vidare er det oversyn over kvar ein kan kjøpa Hauge-bøker. Bruk denne sida med jamne mellomrom! Nyttige adresse. Sida finn du på: men meir finn du og andre ting på og det nyleg oppstarta nynorskleksikonet på nett: ARNE SKJERVEN tekst og arkivfoto Artiklar og anna stoff som du ynskjer at me skal ha i Gluggen sendar du til: 3

4 Dei nye lærarane på Brakanes Skule Anne Marit Finne er 46 år og er fråflytta frå Voss. Ho underviser i engelsk, Mat & Helse, norsk, engelsk, samfunnsfag, RLE og har uteskule. Ho er òg kontaktlærar for 7. Klasse. Favorittfaga hennar å undervisa i, er språkfag og mat og helse. Ho håpar at fransk vert innført som framandspråk på skulen. Trivselen er bra, og ho ser på Ulvik som ei roleg og naturskjønn bygd med flott landskap. Det er mykje aktivitet, og mykje å vera med på. Ho tykkjer at elevane og lærarane har eit godt forhold, at kollegaane er kjekke, morosame og fritt talane og at elevane stort sett er kjekke og greie. Bjørn Finne er 42 år, og er fråflytta frå Voss. Han er kontaktlærar for 1. Klassen, og underviser i alle faga dei har, som til dømes norsk, matte og engelsk. Han har tidlegare undervist i ungdomsskulen, der han i tillegg har undervist i engelsk, samfunnsfag og gym. Bjørn trivst godt på skulen, som han tykkjer er ein kjekk skule. Han understrekar at det er ein utfordring å gå frå ungdomsskulenivå til å undervise i 1. Klasse, men at han liker å prøva noko nytt. Han skryt over dei mange flinke tilsette ved skulen, i tillegg til dei mange kjekke elevane han har med å gjera. Han trivst i jobben sin, sjølv om det går i eit litt høgare tempo no som han har med dei minste å gjere. Astrid Helleve Fylkesnes er 41 år og kom frå Norheimsund. Ho underviser i norsk som 2. Språk på ungdomsskulen, og har norskkurs for vaksne på kveldstid. I tillegg jobbar ho litt innanfor 5. Klassen. Det er derfor sjølvsagt at norskfaget er favorittfaget hennar å undervisa i. Hennar inntrykk av Ulvik, er at det er ei kjempefin lita bygd, med eit godt og tett samband. På skulen trivst ho godt, og dei tilsette er svært kjekke og greie å jobba med. Elevane er det ikkje så mykje å utsetje på heller, sjølv om det kanskje er eit par utfordringar her og der. Ho forklarer at jobben som ny lærar er travel, med nytt undervisningsmateriell og nye fjes, men at ho elles trivst godt i jobben. Gunnar Børseth er 53 år, og bur på Voss. Han underviser i matte og er IT-ansvarleg på skulen. I tillegg er han inspektør og rådgivar. Favorittfaget hans å undervisa i, er matte. Gunnar er kjend med Ulvik, og tykkjer det er ein flott plass. Når det kjem til skulen, tykkjer han at den er litt rotete, men ellers flott. Han hadde litt problem med å finna fram i byrjinga, men det kjem seg, understreka han. Han merka at dei tilsette og elevane er vane med å jobba, og at dei fleste er svært positive og flinke. Han trives godt i jobben, som til tiders kan vere ganske travel, og tykkjer at tida går fort. 4 Rani Andrea Frøystein, 10. klasse 2010

5 Du finn det i naustet Du finn det i naustet er eit prosjekt gjennom Den kulturelle skulesekken, ofte kalla DKS. DKS er eit nasjonalt kulturtilbod til alle skuleborn i heile Noreg og spenner over alt frå bevaring av kulturminne til scene framsyningar av ulik art. 6. og 7. klasse har vore i Øydvinstod og studert naustmiljøet der i lag med Arne Høyland og Torbjørn Øydvin. Skulen hadde vald Øydvinstod og kultur stien som Torbjørn Øydvin har lagt til rette gjennom naustmiljøet der som arena for feltarbeidet som elevane skulle gjennomføra. Dagen starta med ei økt på skulen der Arne Høyland presenterte prosjektet for elevane og forklarte dei kva dei skulle gjera når dei kom ut i felten, før Tide henta dei med buss og køyrde dei til dalen. Så var det å ta beina fatt ned mot Sjohagen. Vel nede med nausta var det tid for matpause og litt meir informasjon om nausta før ein gjekk i gong med sjølve registreringsarbeidet. For nokre elevar var det ei slags aha oppleving, familiane deira eigde faktisk både hus og båtar her nede. Elevane vart delt i grupper på tre og fire og kvar gruppe skulle ta bilete og skrive om eit spesielt kulturminne kvar. Nokre valde seg ut små gjenstandar som hovold og ause kar, andre båtar av ymse typar og storleik og atter andre naust og andre bygningar. Dagen vart avslutta med ein tur langs fjorden på det som er att av den gamle gangvegen til Osa inn til Geitaskjær, før dei rusla tilbake same vegen og opp til bussen som venta på å køyra dei attende til Brakanes. Om du vil veta meir om dette prosjektet, finn du informasjon på denne lenkja: Anne Marie Ødyvin, tekst og foto 5

6 Det kvite marmorslottet Taj Mahal reisebrev frå Arne Skjerven SKINANDE KVITT: Det er mykje nedsarva i India, særskilt rundt i og omkring byane. Men likevel, noko er teke vare på. Det som bergar desse, er utan tvil dei tilreisande. Og då meiner eg ikkje berre oss utlendingar, som legg att verdfull valuta, men også dei innfødde i India. Det var utruleg mange indarar på ein vanleg arbeidsdag eller kvardag. Det var vaksne, tilreisande frå andre deler av dette stor landet med over ein milliard innbyggjarar. Det var ungdommar som eldre, og ein hel del skuleklassar, mellom anna då me vitja Taj Mahal. Eim må gni seg i augo i refleksen av dette kvite marmorslottet, som blenkjer som den reine snøen gjer på Hardangerjøkulen. Det er ein minaret for kvar reting. Dei hallar alle litt utover fråbygningen. Skulle dei ramla, så vert ikkje bygningen skadd. Dei planla godt på 1600-talet. Soga bak bygget er knytt til den styrande på tidleg 1600-tal, stormongulen Shah Jahan. Han hadde fyrst to koner, men så fekk han seg ei tredje. Henne vart han så glad i at han levde berre saman med henne, sjølv om han sytte for levevegen til dei to andre og borna. Ho gav han 12 born, mellom anna tvillingpar. Så skulle det 13. koma til verda. Men då gjekk det gale. Det låg feil, og keisarsnitt var ikkje noko nokon hadde greie på for 400 år attende. Så døydde kona i barsel. Ho heitte Mumataz Mahal.. Shah Jahan avgjorde at det skulle reisast eige gravmausoleum til ære for henne. Det var bygd i kvit marmor, som det er mykje av i dette området. Kvar einaste stein er kvit og fint tilpassa både i firkantar, bogar, og i elles i alle utformingar. I tillegg er det dekorert med millionar av halv- edelsteinar. Bygget står på ein fire meter høg sokkel, også av marmor. Denne sokkelen utgjer ein stor open plass, både på sidene og bakom. 6

7 Framsida med den eine minareten Imponerande bygg med ei utstråling av ro og harmoni. Vakkert er rette ordet. Ein skal vakta seg vel for å samanlikna med andre fine byggverk. Kvart har si sjel, og der og då var nett dette det vakraste me opplevde. 13 år tok det å byggja. Så ville Stormogulen Shah Jahan reisa sitt eige mausoleum i svart marmor. Men då vart det stopp. Inngangsdøra. Ho er innbydande og vakkar med mange marmordetaljar og eit slags edelsteinar. Inne er gravkammeret under golvet. Der ligg ekteparet. Eine sonen, Aurangzeb, drap broren sin for å vera åleine om makta. Han sette faren i husarrest på Det Raude fortet. Det vart ikkje svart gravkammer, men han så i alle høve frå ein sirleg utskoren marmorbalkong sjå over til Taj Mahal, der den kjæraste av alle for han, kona hans var gravlagd. Heimbygdæ mi eller ulvikasongen Magnus Hydle ( ) skreiv denne songen, som opphaveleg heitte heimbygdæ mi. Då Jakob Lekve ( )sette tone til, så var songen både spela og sungen. Då vart han til ulvikasongen. Svært mange har sagt at songen har ord dei ikkje skjønar. Det er nok slik. Songen er så å seia skriven på dialekt, og det som i si tid var ulvikamål. No er denne dialekten vekke for mange, og jamvel ein del skriftord veit ikkje folk kva tyder. Difor skal eg no gjera litt greie for ein del ord. Kort rettleiing Nå skjønar mange mykje, mange mindre, og somme svært lite. Viktigast er likevel at songen vert sungen, og det er dei flinke til i Ulvik. For det fyrste: Um, upp, yver, vert no skrive med o, hokjønn i bunden for, til dømes bygdæ er bygda, æ er er, ao er å, da er det, og bunden form inkjekjønn, til dømes viddo er vidda. Så til einskildord Eg tek med det eg tru kan vera uklårt, og slike ting eg har fått spørsmål om. For det fyrste ingjensta, som folk framleis skjønar er ingen stad. Så tek eg strofe for strofe. Fyrste strofe: Løyne er gøyma, bljug er finsleg eller smålåten, floarmaol er grensa for høgvatn, fjelltrom er fjellkant, kodlane er haugane/åsane, ra er rad, krotasylle er smidd, utforma sylv, uppser tyder bratt utforbakke, sleskarv, sva er svarberg og ordet gloddren finst visst berre i Ulvik og tyder skinande. Andre strofa: Tøydde seg ned, gav solstrålar til, kveldsråen er kveldsroden, ok seg i hop tyder- trekte seg til kvarande, fudla er her mest Tredje strofa. Fargabrigde er fargeskifte/mangfald, i traoe, i lengt, jiddra tyder bivra/skjelva Fjerde strofa: Kviddren er fuglesongen, rinde er ein kant/ rind, kjos er eit lite skogholt/lund. Femte strofa: Her nemner eg ale, som tyder vakse opp og minnelsar, som tyder hendingar/minne. TA FRAM songen, og gå i gjennom har, gjerne eldre med yngre, i alle høve fleire i hop. Les han gjerne høgt, og få med dykk innhaldet. Det er mykje musikk i dette språket. Og framfor alt: Syng han til Jakob Lekve sin flotte tone! Har du ikkje songen for handa, finn du han i band 2 av gards- og ættesoga for Ulvik, eller på Ulvik herad sine eimesider Om Ulvik herad, ARNR SKJERVEN tekst 7

8 Bilete frå turen langs Postvegen frå Granvin til Ulvik Ut på tur, aldri sur. Presis kl reiste fire store bussar lasta med ungar, ungdomar og vaksne frå Ulvik over Espelandsdalen til Vindal i Granvin. Her køyrde dei heilt opp til parkeringsplassen til skisenteret i Haugseåsen, slik at me slapp å gå opp så mange motbakkar. Og så var det til å gå.det var litt av ei åsgardsrei som for igjennom skog og kratt. Heilt lydlaust er det ikkje når nærare 170 menneske går på tur i lag, så både hare, rev og hjort heldt seg langt unna oss. Men ein hjort så me, i alle fall nokon av oss på bakkane i Aurdal når me reiste til Granvin. 4.klasse ++ Mot Vatnasete 8.klasse 8

9 Pause på Buss stoppen. Pølsegrilling på Furesete Jente prat. Ei hand å halde i. Alle foto: Anne-Marie Øydvin Full fart ned Tellstigen 9

10 Tide Buss Vi kan tilby: Erfarne & service innstilte sjåførar. Moderne, komfortable turbussar av høg kvalitet Trygg & punktleg transport Tlf Ulvik Rekneskapslag P/L Pb. 96, 5731 Ulvik Tel E-post: Rekneskapsføring for landbruk & andre næringsdrivande. Autorisert installatør Johannes Øydvin Tlf / Fax: Handel & Handverk (Promenadebutikken) Tlf Godt utval i film, foto og gåveartiklar Røyrleggjar Magne Øydvin v/åge Øydvin Tlf / Fax: Telefon Vidaregåande skule i Hardanger med grøn profil- Tilbod hausten 2008: Vg1 Naturbruk -Naturbasert reiseliv NY!! (gjev generell studiekompetanse etter 3 år) Vg1 Naturbruk gartnar- / anleggsgartnarfag Vg2 Landbruk og gartnarnæring - med vekt på gartnarfag Vg2 Anleggsgartnar/driftsoperatør idrettsanlegg Vg2 Blomsterdekoratør Vg3 Gartnarnæring - Flytt heimanfrå og prøv internatlivet- Søknadsfrist 1.mars sjå For meir informasjon: Hjeltnes gartnarskule, 5730 Ulvik. Epost: Telf Heimeside :

11 SKEIE TRE AS Tlf Mob e-post: Ulvik herad, Skeiesvegen 3, 5730 Ulvik Tlf

12 Tur til Irland med Ulvik Folklore oktober 2009 I Folkedans Nytt 05/09 eit info skriv som kjem frå Noregs Ungdomslag, så me at dei etterlyste nokon som kunne tenkje seg å reise til Irland og Kilkenny Celtic Festival i oktober. Etter nokre rundar med ungdomane i Ulvik Folklore, ei framsyningsgruppe samansett av medlemar frå Ulvik UL og Hardanger Spelemannslag fann me ut at me ville svara ja til denne innbydinga. Og etter ein del fram og tilbake om kven som ville vera med og kven som kunne vera med, reiste 12 ungdomar og 2 vaksne frå Bergen med fly den 30. September med kurs for Dublin. Turen bort gjekk via København og vel framme i Dublin vart me møtt av Svenn Braamark som jobbar for Norwegian Irish Business Counsil i Dublin som ville forsikra seg om at alt gjekk etter planen. Etter å ha køyrd buss i om lag ein og ein halv time frå Dublin kom me fram til Kilkenny ca klokka Her vart me møtt av Noreen som var vår vertinne på vegne av festivalen og innlosjerte på The Club House Hotel. Så var det å pakke ut bunadane før kveldsmaten vart innteken i hotellet sin eigen pub. Programmet var ganske tett, med dansing på kjøpesentra og utanfor Kilkenny Castle på dagtid, og konsertar og pub underhaldning på kvelden. Torsdag kveld var me med på ein konsert i ei stor katolsk kyrkje, St. John s Church og fredag ettermiddag var me i mottaking hos ordføraren i Kilkenny, før me hadde ansvar for underhaldninga på ein pub, eit lite stykkje unna der me budde. Laurdag var det parade i gatene og meir dansing på The castle før det var mottaking hos Den Norske Ambassadøren etterfylgd av ein ekte keltisk Ceili om kvelden. Her hadde me vår vetle avdeling med song og dans, og det var ei ganske spesiell kjensle å sjå og høyre ungdomane syngje Ulvikasongen framfor eit par hundre irar og andre innbedne gjester, deriblant ambassadøren og frue. Dei to sistnemnde på si side, fortalde oss at dei var svært stolte over å ha møtt ein slik flott gjeng med norske ungdomar, som prata i veg på engelsk med kven som helst og ikkje gøymde seg i ein krok. Når me to vaksne som var med, høyrde desse orda, var det ikkje fritt for at me vart enno litt meir stolte av gjengen vår enn det me alt var. Sundag avrunda me med ei siste opptreden på the castle før me fekk nokre fritimar og tid til å pakke ned att bunadane og gjera oss klare til heimreisa. Me vart henta med buss litt over kl lokal tid, og så bar det attende til Dublin og vidare til Bergen via Oslo denne gongen. Alle var samde om at det hadde vore ein fin tur, og det var ein nøgd, men trøytt gjeng som steig av bussen i Ulvik klokka om kvelden. Anne-Marie Øydvin: Tekst og foto

Gluggen. Nr. 3/2008 Skule- og bygdeavis for Ulvik 35. årgang. Ny førsteklasse på Brakanes skule

Gluggen. Nr. 3/2008 Skule- og bygdeavis for Ulvik 35. årgang. Ny førsteklasse på Brakanes skule Gluggen Nr. 3/2008 Skule- og bygdeavis for Ulvik 35. årgang Ny førsteklasse på Brakanes skule 100 årsminnet for Hauge Nye elever og lærarar Dette ska du fao 9 & 10 kl på Betel Eg kan Kvitebjørnen Boklansering

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 1 PREPOSISJONAR Vi deler preposisjonane inn i ulike grupper etter kva dei fortel om: Stad: Tid:

Detaljer

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 15 25 år 25 I kveld feirar «Os og Fusaposten» 25-årsjubileum med festmiddag på Solstrand Hotel & Bad. I tillegg til noverande tilsette har avisa invitert dei

Detaljer

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET?

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? 2 Vi som går i 6. klasse ved Tokke skule, fekk i år eit nytt norskverk: Ord for alt 6, nynorsk utgåve. Dette

Detaljer

for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70,

for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70, nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED OVER 80 INNBYGGJARAR Gjett kva Kenneth, Tormod, Per Øystein, Atle, Sondre, Per Rune og Torbjørn

Detaljer

Delt høyring Det er viktig å hugse på at dette er ei reell høyring, der nemnda enno er open for innspel. Foto: Språkrådet

Delt høyring Det er viktig å hugse på at dette er ei reell høyring, der nemnda enno er open for innspel. Foto: Språkrådet Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 2 februar 2011 På glid Kan hende burde det kome ei bok der Neikob kjem best ut av det, seier forfattar Kari Stai. Side 26 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Illustrasjon:

Detaljer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer Skal du ha action, må du vere der det skjer Forsking Kultur Høgteknologi Tenesteyting utdanning jobb rekruttering Yrkesfag karriere Industri Idrett Energi Jobb og moglegheiter i SOGN OG FJORDANE INNLEIING

Detaljer

%Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende. Tema: skular og utdanning

%Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende. Tema: skular og utdanning %Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende %P Tema: skular og utdanning skular & utdanning DRØMMER DU OM Å BLI FRISØR? Søk i dag! Oppstart august 2012. Etter bare 5 1/2 måned med frisørskole, kan du

Detaljer

Dei har henta tre frå JULESKOGEN. s.46-48. Møt Liv Haram Abbou s. 8. Jul med sjel s. 25-28. Sykla i veggen og vart hobbyfotograf s.

Dei har henta tre frå JULESKOGEN. s.46-48. Møt Liv Haram Abbou s. 8. Jul med sjel s. 25-28. Sykla i veggen og vart hobbyfotograf s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 06 ADVENT 2014 Dei har henta tre frå JULESKOGEN s.46-48 Møt Liv Haram Abbou s. 8 Jul med sjel s. 25-28 Sykla i veggen og vart hobbyfotograf s. 38 2 DET GODE SAMVÆRET

Detaljer

God Jul. Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13. Julefeiring i ulike land Side 24-27. Lutefisk og lutefisksongen.

God Jul. Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13. Julefeiring i ulike land Side 24-27. Lutefisk og lutefisksongen. Jula 2012 8. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Julefeiring i ulike land Side 24-27 Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13 Juleminne Side 6-8, 14-20 Lutefisk og lutefisksongen. Side

Detaljer

Kva skjer med julegrana vår?

Kva skjer med julegrana vår? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JULA 2006 2. årgang Laussal kr. 40,- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011 1 EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 Team familie side 12-13 Tante Marianne side 4-5 2 KJENNER DU BULYST? Bulyst. Høyrt om det før?

Detaljer

Musikkblandaren. Rock n'lol. Prøver igjen. Lutefiskamerikansk. Vel strategisk MÅLBYTE. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai

Musikkblandaren. Rock n'lol. Prøver igjen. Lutefiskamerikansk. Vel strategisk MÅLBYTE. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 2 april 2012 Rock n'lol Det var aldri noko slikt som dette her då me var små, seier Andreas og William Lindborg, som har laga ein

Detaljer

Inger Undheim har teke over stafettpinnen i Time Mållag. Ei av utfordringane er å fylle det nye Garborgsenteret med innhald.

Inger Undheim har teke over stafettpinnen i Time Mållag. Ei av utfordringane er å fylle det nye Garborgsenteret med innhald. Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 1 februar 2009 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Skrivekløe Marit Eikemo har blitt leiar for Litteratursymposiet i Odda. Det er for å få meir tid til å skrive. Delvis.

Detaljer

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november VAL for FRAMTIDA 2 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane 2009 10. - 12. november Regionavisa YRKESVALG: Prosjektleiar for

Detaljer

Ungdommen sin kveld på Husnes

Ungdommen sin kveld på Husnes www.innsida.no KVINNHERAD STORD BØMLO FITJAR no du er politikar må du tåla parodiar. Når Knut Arild Hareide KrF-politikar side 12 13 TORSDAG 13. NOVEMBER 2008 NR. 21 1. ÅRGANG Ungdommen sin kveld på Husnes

Detaljer

møte:plassen ADVENT Ellen Sara glad sør-same side 8 Fotografen Kristoffer side 4-5 Sjokolade Nr 4, 2013 side 10-11

møte:plassen ADVENT Ellen Sara glad sør-same side 8 Fotografen Kristoffer side 4-5 Sjokolade Nr 4, 2013 side 10-11 Nr 4, 2013 Møta nye venner - Søkja Gud - Få del i oppdraget møte:plassen Eit magasin frå Undheimkyrkja ADVENT No tenner vi det første lys, åleine må det stå. Vi ventar på det vesle barn i krubba lagt på

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 26. NOVEMBER 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 26. NOVEMBER 2009 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 26 NOVEMBER 2009 NR 44 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Halve moloen vekk Laurdag føremiddag kunne ein buldrelyd høyrast i fjøra i Vedelda på Rovde.

Detaljer

Reisande Sein på avtrekker n?

Reisande Sein på avtrekker n? INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2009 Må M an hoppe over bekken etter vann? foto: scanpix Vi er med er du? Vi syns det er flott at kundene Våre er nysgjerrige og stiller krav. slikt

Detaljer

Volda-russen 2010: Klar for russefeiring

Volda-russen 2010: Klar for russefeiring Utgåve nr. 3, 26. 04 2010 - Medlem i russestyret - Klem 100 personar innan 1 time - Sitje i eit tre i to timar - Vere heisførar i eit heilt matfriminutt Volda-russen 2010: Klar for russefeiring Medielina

Detaljer

Streik for nynorske læremiddel

Streik for nynorske læremiddel Medlemsblad for Noregs Nr. 4 oktober 2007 Lansert av elevane Arnfinn Kolerud har skrive ungdomsboka Zoomarferien. Marknadsføringselevane ved Måløy vidaregåande skule er vertskap for lanseringa. SIDE 24

Detaljer

Gamal diktar prøver seg som modernist?

Gamal diktar prøver seg som modernist? Gamal diktar prøver seg som modernist? Om Olav H. Hauge og Profil-gruppa Hilde Kristin Strand Masteroppgåve Nordisk institutt Universitetet i Bergen Februar 2007 Han med fekk hug å prøva desse nye styltrone.

Detaljer

Nr. 1 februar 2008 Årgang 35. Kulturbyåret. er i gang!

Nr. 1 februar 2008 Årgang 35. Kulturbyåret. er i gang! * Nr. 1 februar 2008 Årgang 35 Kulturbyåret er i gang! 1 HOLMGANG 2008 Stoff-frist for nr. 2 2008: Leiarteigen Redaktør: Jan Finjord Redaksjonsmedlemmer: Audun Rosland Målfrid M. Aanderaa Holmgang kjem

Detaljer

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Stord Fitjar april 2014, 24. årgang INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Hugseregel for hjerneslag FAST er hugseregelen for hjerneslag F fjes Ansiktslammingar A Arm-/Fotlammingar S Språk, Språk-og talefor

Detaljer

Askvoll. Næringsav sa i. Nr. 4 25 juni 2015. 3. 5. juli Nordsjøporthelga 18. juli Skjærgårdstreffet 31. juli 2. aug.

Askvoll. Næringsav sa i. Nr. 4 25 juni 2015. 3. 5. juli Nordsjøporthelga 18. juli Skjærgårdstreffet 31. juli 2. aug. Næringsav sa i Askvoll Nr. 4 25 juni 2015 3. 5. juli Nordsjøporthelga 18. juli Skjærgårdstreffet 31. juli 2. aug. Krabbefestivalen Sauene lokka Peder heim... s. 4 Frå topp til tå........ s. 8 Ein amerikansk

Detaljer

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 1 EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 Alltid online på Hakalle Side 4-5 Barseltreff på Fiskå Side 10-11 2 KJENNER DU BULYST? Bulyst.

Detaljer

Eit informasjonsmagasin frå vanylven kommune nr. 1-2009

Eit informasjonsmagasin frå vanylven kommune nr. 1-2009 Eit informasjonsmagasin frå vanylven kommune nr. 1-2009 Verdivalet Rimelege bustader, nærleik til familien, rom plass og nettverk gjorde at familien Berget slo rot på Åheim Side 6-7 EIN GRUNN TIL Å SMILE

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer