Skattekriminalitet NTLSKATT. en vekstnæring? side 6 7. En etat til å stole på Side 5. Hva er lederne opptatt av? Side 8. Her burde alle vært!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skattekriminalitet NTLSKATT. en vekstnæring? side 6 7. En etat til å stole på Side 5. Hva er lederne opptatt av? Side 8. Her burde alle vært!"

Transkript

1 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2011 Skattekriminalitet en vekstnæring? side 6 7 En etat til å stole på Side 5 Hva er lederne opptatt av? Side 8 Her burde alle vært! Side 10

2 NTLSKATT Nummer 4 - Desember 2011 Utgis av: NTL Skatt Opplag: 5000 Ansv. redaktør Stein Thorvaldsen Mobil: Redaktør Inge Sveås Skatt Midt-Norge Telefon: Mobil: Layout/trykk LO Media, Oslo Tlf Forsidefoto Kjell R. Solheim Redaksjonen avsluttet 2. desember 2011 Neste nummer Mars 2012 Innhold 2 Leder 3 Redaktørens hjørne 4 Best skal bli bedre 5 En etat til å stole på 6 Skattekriminalitet 8 Hva er lederne opptatt av? 10 Her burde alle vært 11 Medlemskonferanser i SITS 12 På kurs i Litauen 13 Nytt navn - samme innhold 14 Skatteopplysningen 15 Fritt ord 16 Stor ungdomskonferanse 17 Fritt ord Norsk Tjenestemannslag 18 Diktspalten/Sudoku 19 KontaktOss 20 Ung i NTLSkatt leder Stor oppslutning på NTL Skatts konferanser og kurs Det har i høst vært en høy medlems- og kursaktivitet i NTL Skatt. Mange hundre medlemmer har deltatt på ulike arrangementer i NTL Skatt. Alle våre lokalavdelinger har avholdt et eller flere medlemstiltak/kurs/konferanser, både innenlands og utenlands. Et høyt antall medlemmer og tillitsvalgte har deltatt på disse. Inngangsord. Av sentrale tiltak har vi avholdt konferanser og erfaringssamlinger med medlemmene ved Skatteopplysningen og for ledermedlemmene våre, der viktige problemstillinger og temaer ble diskutert. Dessuten har vi avholdt et vellykket informasjonskurs som gir god trening i å skrive enda bedre informasjon til dere medlemmer fra møter i etaten, og ikke minst trening i å skrive pressemeldinger og utspill til media etc når dette er nødvendig. Inngangsord. God medlemsaktivitet bidrar også til at vi som fagforening er godt synlig ute i virksomhetene våre. Synlighet og profilering er viktige stikkord for at vi som fagforening skal kunne rekruttere enda flere medlemmer, og ha den tyngde og betydning som vi mener at vi som en stor fagforening skal ha. Høy medlems- og kursaktivitet er også et viktig ledd i NTL Skatts arbeid med verving av nye medlemmer samt å gi et godt tilbud til dere som allerede er medlem. Skattekonferansen en stor suksess. 170 NTL-medlemmer møtte opp til den store skattekonferansen i slutten av oktober i Skattekvartalet i Oslo. Den enorme interessen viser at medlemmene våre er opptatt av at NTL Skatt skal være en viktig aktør og ha et større fokus på området i kampen mot skattekriminalitet og skatteunndragelser. Dette arbeidet skal følges opp, med ikke minst bruk av interesserte medlemmer i det videre arbeidet til NTL og NTL Skatt på dette området. NTL Skatt beklager. NTL Skatt beklager at ikke alle medlemmene fikk tilsendt det forrige medlemsbladet. Dette skyldes en feil med hensyn til adressefilen for utsending av bladet. Vi beklager at dette også medførte at bladet ble sendt ut til medlemmer som har gått bort, medlemmer som har meldt seg ut etc. Vi beklager sterkt det uheldige i dette og den belastning dette måtte ha medført for flere av dere medlemmer. Feilen har også medført at mange av våre nyere innmeldte medlemmer ikke fikk tilsendt bladet. Vi velger derfor å trykke artikkelen fra ungdomskonferansen i høst pånytt i denne utgaven av bladet. Stein Thorvaldsen NTL Skatt ønsker alle sine lesere God jul & godt nytt år!

3 RedaktørEN I den søte... Førjulstid; smak på ordet! Hva blir resultatet? Er det noen som helst form for søtsmak, ja som av goro og sirupsnipper, ja for det burde det vel være såfremt munnhellet «i den søte juletid» skal ha noen relevans! Må vel anta at også førjulstida bringer eimen av søtsmak inn i tilværelsen. Såfremt dette ikke var å ta noe hardt i, kan vi kanskje ta en til av samme slaget. Det dreier seg også om en sannhet antar jeg, «året er aldri så langt at julaften ikke kommer uventa på enkelte». I den siste regner jeg med at flere enn meg kjenner seg igjen i. Vel da er temaet jul plutselig på bane igjen, og når dere leser dette nummeret av medlemsbladet vil det ikke være mange dagene igjen til jula 2011 ringes inn. Og julmåned eller kristmåned er fra gammelt av navn på desember og begge navna taler sitt tydelige språk om månedens store høytid, jula. Året 2011 vil, som følge av hendelser vi ikke har hatt innflytelse på, gå over i historien som et virkelig trist og uvirkelig år. Men i landsforeningssammenheng legger vi vel bak oss et år på det jevne, men enkelte mørke skyer har truet og truer. Nevnes må prosessen i forbindelse med nedleggelser av driftsenheter og uklarheter og usikkerhet om hva som venter enkeltansatte som blir berørt av dette. Undertegnede tar også mot til seg ved denne korsvei og bringer til torgs følgende historie i forkant av jula; det var en bonde her i Trøndelag som hadde store problemer med at en bjørn til stadighet klatret opp i et tre i hagen hans. Han kontaktet en viden kjent bjørnejeger i egnen og spurte om ikke han kunne hjelpe ham med problemet, og fange bjørnen. Og jo da det skulle han gjerne gjøre. Da bjørnejegeren kom, hadde han med seg en liten hund, et tau og et gevær. Han ga geværet til bonden og sa; «stå her nede, så skal jeg klatre opp og riste i greinene. Når bjørnen faller ned, vil hunden min bite ham i «juvelene» og jeg klatrer da ned og binder ham med tauet. Ok?» Bonden nikket og spurte; «men hva skal jeg med geværet?» «Vel, noen ganger detter jeg ned selv», svarte jegeren, «og skjer det, må du skyte hunden-kjapt!» For avslutningsvis å prøve en tilnærming til jula via enda en floskel. Her kommer følgende utsagn «julekort er den straffen man pålegger seg for at man ikke fikk skrevet de brevene en skulle i løpet av året.» Enn skjønt, synes nå likevel det hører jula til med en trivelig julehilsen, jeg da! En riktig God Jul og et Godt Nytt År til dere alle sammen og vel møtt til dyst igjen i Innmelding Ja, jeg ønsker å melde meg inn i NTL Skatt! Navn: Fødselsnummer (11 siffer): Adresse: Postnr.: Telefon: Arbeidssted: Dato: Sted: Underskrift: E-post: Stilling: Får lønn utbetalt fra (lønnskontor): Lønnstrinn/årslønn: Hvis du er medlem i at annet fagforbund i LO, og vil overføre medlemsskapet til NTL, oppgi forbundets navn: NTL innfører kollektiv LOfavør Topp Reiseforsikring for alle medlemmer fra Ønsker du å reservere deg fra denne ordningen? Ønsker LO favør kollektiv Topp Reiseforsikring Ønsker å reservere meg fra ordningen Fylles ut av forbundet Forening/avd.:... Lønnskass.:... Innmeldt i LO:... Innmeldt i NTL:... Tidl. LO-forbund:... Medlemskontingenten er 1,1 prosent av brutto lønn. I tillegg kommer premie til Kollektiv hjemforsikring, som er en gunstig innboforsikring. Denne er obligatorisk for alle medlemmene i NTL. Kupongen sendes til: Norsk Tjenestemannslag, Møllergt. 10, 0179 Oslo. Du kan også melde deg inn på: Desember 2011 NTLSKATT 3

4 Skatteetaten Foto: Kjell Ragnar Solheim. Norsk skattesystem best skal bli bedre Det norske skattesystemet og beskatningsprosessen er blant de beste i Europa, men skal gjøres enda bedre. Hvordan, det fikk ledere og medlemmer av NTL-styrer og utvalg vite på NTL Skatts konferanse som gikk av stabelen 22. og 23. november i Oslo. Kjell R. SOLHEIM (tekst og foto) Dag Helge Gundersen (bildet) jobber som prosjektleder i Skattedirektoratet med mandat fra Skattedirektøren om å komme med tanker og innspill for modernisering av beskatningsprosessen. De tankene og ideene delte han gjerne med et lydhørt publikum. Finansdepartementet foreslår å samle forvaltningen av alle skatte/avgiftsarter i en ny skatteforvaltningslov. En slik lov vil kunne erstatte dagens ligningslov og annet lovverk som regulerer forvaltningen av skatt, MVA, toll, arbeidsgiveravgift, arveavgift osv. Finansdepartementet har som mål å modernisere lovverket slik at det er tilpasset elektroniske løsninger. I denne forbindelse har Finansdepartementet bedt Skattedirektoratet utrede modernisering av dagens ligningsprosess/beskatningsprosess slik at det nye lovverket blir i tråd med de endringer som vil bli vedtatt. Tidlig skatteoppgjør. Tidlig skatteoppgjør etter innlevering av selvangivelsen var ett av temaene Gundersen kunne fortelle om. Skatteoppgjør for enslige lønnstakere/pensjonister som leverer tidlig selvangivelse alt fra 1. april, og skatteoppgjør for gifte en til to uker etter at siste ektefelle har levert, vil lyde som god musikk i ørene til de med penger til gode. De som benytter innleveringsformen leveringsfritak kan få skatteoppgjøret allerede 1. mai. Men også de som faller ut på diverse kontrollområder kan vente seg et tidligere skatteoppgjør i fremtiden, om Gundersen sine tanker og ideer blir vedtatt. De kan vente seg skatteoppgjør et par uker etter at siste kontroll er gjennomført. Dette kan bety et skatteoppgjør hver uke fra 1. april til 1. oktober. Ved en mer fleksibel endringsbehandling kan etaten redusere den tiden skattyter og etaten bruker på korreksjoner og klager som begge parter åpenbart er enige i. Kun en reell uenighet mellom skattyter og Skatteetaten bør utløse en formell endring/ klagebehandling påpekte han. Forskuddsordningen endres. Skattyterne skal ellers få fortløpende informasjon om sine forhold, og Twitter og Facebook skal inngå i denne. Forskuddsordningen nå mener mange er lite fleksibel. Blant annet opplever mange med inntekt sent i året at forskuddsskatten må betales fra første termin. Etter nye tanker skal skattyterne få velge tidspunkt. Det kan også bli snakk om seks terminer. Elektronisk skattekort gir oss mulighet til automatisk justering av skattetrekk gjennom året ved behov i praksis i forkant av lønnsutbetaling. Vi bør tilby automatisk korreksjon av skattetrekket ev hendelser av viss betydning som påvirker fradrag, for eksempel opptak av større lån. Forsamlingen synes dette var meget interessante tanker og ideer, og var ikke minst opptatt av hvilke konsekvenser forslagene vil ha for skattyterne og medarbeiderne i etaten. 4 NTLSKATT Desember 2011

5 SkattEetaten En etat til å stole på Skattyterne flest må oppfatte oss som en solid og imøtekommende etat, en etat å stole på, var skattedirektør Svein R. Kristensen sin klare melding på konferansens dag to. Skattedirektøren kom fra en stor konferanse i Moskva der det norske skatte system hadde høstet lovord. KJELL R. SOLHEIM (tekst og foto) Men selv om et skattesystem er bra, og en skatteetat fungerer bra, er det stadig rom for forbedringer, sa skattedirektøren, og fortsatte, Vi må bli bedre til å arbeide sammen, og til å godta små og store justeringer for å få det til. Skattyters rettsikkerhet vesentlig. Kristensen gav en god oversikt over de utfordringer som Skatteetaten står overfor de nærmeste årene, og fortalte at han er nysgjerrig på hvordan vi kan gjøre ting annerledes. Men det er også viktig at vi skal gjøre det vi i dag gjør på en ordentlig måte, fremholdt han. Rettssikkerheten til skattyter er vesentlig, og det er viktig at vi håndterer skattyterne på en ordentlig og profesjonell måte. En viktig diskusjon framover blir; hva er god nok kvalitet? Dette er faglige vurderinger som må tas i etaten, sa Kristensen. Lik og forutsigbar praksis. Aldri har det vært så mye likebehandling i etaten som nå, hevdet Skattedirektøren, men toleransen for ulikebehandling er senket. Han påpekte at det blir veldig synlig når for eksempel èn region gjør noe annet enn de andre. Vi må bli bedre som etat til å etterleve egne regler og rutiner i en travel hverdag. Dette blir vi målt på, og har også betydning for etatens omdømme. Kristensen viste i denne forbindelse til etatens nye saksbehandlingsregler, og Engasjert: Skattedirektør Svein R. Kristensen. understreket sterkt viktigheten av at Skatteetaten er til å stole på. Utfordringer framover. Selv om Kristensen med stolthet kunne fortelle at det norske skattesystemet er ranket høyt i internasjonal målestokk, var han klar på at vi må bli enda bedre. Han påpekte at ressursbruken til ligningsarbeid og den løpende produksjonen må ned, samtidig som vi må være mer i forkant. Men det er også viktig å ha et godt kontrollnivå. En av utfordringene framover blir å gjøre skattyterne mer selvhjulpne, og bidra til at enda flere blir brukere av skatteetatens digitale kanaler- for eksempel Skatteetaten.no. Den teknologiske utviklingen er i rivende utvikling, noe som også får stor betydning for vår etat, understreket Kristensen. Vi må så snart som mulig komme oss ut på sosiale medier og nettverk som Twitter og Facebook, dette er viktig ikke minst overfor de yngre skattyterne, sa skattedirektøren, som også fremholdt Kontinuerlig forbedring og medarbeiderutvikling som viktige områder i etaten, der ledelse og kompetanse er viktige stikkord. Til slutt kommenterte skattedirektøren at godt samarbeid med organisasjonene er vesentlig, og at disse blir trukket tidlig inn i prosesser og får kommet med sine synspunkter. Han oppfordret organisasjonene til å være aktive i etatsutviklingen. Desember 2011 NTLSKATT 5

6 Skattekonferansen Skattekriminalitet en vekstnæring? 170 NTL-medlemmer møtte opp til den store skattekonferansen i slutten av oktober i Skattekvartalet i Oslo. Den enorme interessen viser at medlemmene våre er opptatt av at NTL Skatt skal være en viktig aktør og ha et større fokus på kampen mot skattekriminalitet og skatteunndragelser, sier leder av NTL Skatt Stein Thorvaldsen. Kjell Solheim (tekst og foto) Konferansen som var et samarbeid mellom NTL og NTL Skatt ble en stor suksess. Tilbakemeldinger fra deltakerne gir klar beskjed om viktigheten av at NTL følger opp og jobber aktivt på dette området. Mange av deltakerne kan også tenke seg å bidra i et slikt arbeid. Overskriftene/temaene for konferansen var følgende: Skattekriminalitet en vekstnæring? Tiltak mot skatteunndragelser virker de? Fakturasvindel en sikker inntektskilde? Advokaters taushetsplikt de kriminelles beskyttelse? Kontrollfaglig utvalg i NTL Skatt på skattekonferansen. Fra venstre, Jon Per Longva, Erik Tore Lyngstad, Roald Haugland og Ingunn Borge Veseth. (Gudveig Wergeland, siste representant i utvalget, var ikke tilstede på konferansen). Alvorlige konsekvenser. Konferansen hadde vært så heldig å få skattekrimdirektøren i Skatt øst Jan-Egil Kristiansen til å innlede om skattekriminalitet, og foreta en oppsummering av hvilke tiltak som er satt i gang i oppfølgingen av NOU 2009:4 tiltak mot skatteunndragelser. Han påpekte også bl.a. sammenhengen mellom skatteunndragelser/økonomisk kriminalitet og annen kriminalitet. Konsekvenser av skatteunndragelser er bl.a. reduserte skatteinntekter for stat og kommune, uheldige fordelingsvirkninger (ikke skatt etter evne), konkurransevridene (mellom bedrifter, bransjer, områder, distrikter) og undergraving av samfunnsøkonomien som også skaper undergrunnsøkonomi (svarte penger må brukes så de ikke setter spor og må derfor hvitvaskes). Dette er også uheldig for samfunnsmoralen, svekker respekten for lover, regler og rettshåndhevelsen. Svarte inntekter gir også grunnlag for svindel med trygder, stønader eller andre ytelser fra det offentlige, påpekte han. Viktig med flere virkemidler. Kristiansen etterlyste flere virkemidler i kampen mot skatteunndragelser. Han kom spesielt inn på det med kontrollhjemlene. Innhenting av kontrollopplysninger fra tredjeparter er et viktig, og tidvis det eneste virkemiddel for å redusere omfanget av skatteunndragelser. Samordning av og klargjøring av kontrollbestemmelsene i de ulike skatte- og avgiftslovene må prioriteres. Også forslagene om plikt for tredjepart til å gi opplysninger i maskinlesbar form og adgang til å pålegge tredjepart taushet i særlige tilfeller, er viktige mente han. I tillegg er det i dag en rekke opplysninger som Skatteetaten ikke har adgang til å hente inn, men som er viktige for skattekontrollen, for eksempel privatpersoners kjøp av biler eller renholdstjenester i hjemmet. Politikerne på banen. Det var invitert flere politikere til konferansen. Statssekretær Roger Schjerva (SV) i Finansdepartementet uttalte at han mener at tiltakene som er innført virker, og at det jobbes med flere tiltak mot skattekriminalitet. Ulf Leirstein fra FrP fremholdt at det ikke er stor uenighet om at skatter som er vedtatt skal inndrives. Han mener imidlertid at systemet må forenkles slik at færre blir gjort kriminelle, og tenker bl.a. på håndverkertjenes- 6 NTLSKATT Desember 2011

7 Engasjert forsamling under skattekonferansen. NTL-dagen markert Skattekrimdirektøren i Skatt øst Jan-Egil Kristiansen. ter fra kjentfolk. Aps Jan Bøhler var opptatt av at økonomisk kriminalitet ofte er inngangen til kriminalitet, og at etterforskning i saker om økonomisk kriminalitet må prioriteres i større grad enn i dag. Kontrollfaglig utvalg. Det er ikke ofte hele kontrollfaglig utvalg i NTL Skatt får til å samles. På skattekonferansen var nesten hele utvalget til stede. Denne konferansen er meget nyttig å ta med seg i vårt videre arbeid bl.a. med høringsuttalelser til Finansdepartementet på dette området, sier leder Ingunn Borge Veseth. Blid gjeng fra NTL Skatt øst markerer NTL-dagen i forbindelse med skattekonferansen med servering av boller og frukt. Fra venstre: May Mulstad, Janne Wenche Tvenge og Erik Kristian Larsen. Desember 2011 NTLSKATT 7

8 Lederkonferansen Hva er lederne opptatt av? I slutten av oktober var det igjen tid for konferanse og samling med våre ledermedlemmer. Mange viktige temaer ble behandlet og diskutert på konferansen. BENTE N. HOLT (tekst) STEIN THORVALDSEN (tekst og foto) Hva er lederne opptatt av? Hvordan føler våre ledermedlemmer at de blir ivaretatt i NTL Skatt? Hvordan kan de delta mer i foreningens arbeid, bl.a. med å forme standpunkter i viktige saker som også har betydning for ledernes arbeidssituasjon? Hvordan kan de få hjelp av fagforeningen hvis de som leder selv har problemer? Ja, dette var noen av temaene og spørsmålene som var oppe til diskusjon på konferansen. Det var enighet om at vi i NTL Skatt må bli flinkere til å trekke ledermedlemmer mer med i viktige diskusjoner og beslutninger i NTL Skatt. Forbundssekretær Anita Busch orienterte blant annet om hva forbundet kan tilby lederne. Hun nevnte spesielt kursene personal- og lederutvikling i tre moduler og kurs i coaching som nyttige for lederne. Tilbakemeldingen fra lederne er at dette er gode tiltak, men at man ønsker at det skal kunne bli lettere å komme med på slike kurs. Utfordringer for lederne. Lederne i Skatteetaten og SSØ melder om utfordringer i utøvelsen av sin lederrolle. Tid nok til å gjøre en god jobb som leder med tilstrekkelig oppfølging av medarbeiderne, er en av de største utfordringene. Det stilles stadig høyere krav til lederne, ikke minst når det gjelder planlegging, rapportering og møtevirksomhet. Programmet Kontiinuerlig Forbedring i Skatteetaten blir framholdt som tidkrevende for lederne. Det er heller ingen tvil om at lederne innimellom slites mellom krav og forventinger fra overordnet ledernivå, og de ansattes ønsker og krav om mer tilgjengelighet og oppfølging. Nødvendige fullmakter og handlingsrom i personal- og lønnsforhold er et annet område som ble diskutert. Flere ledere føler at dette ikke er blitt slik som det var forespeilet i den nye organiseringen av etatene, der lederne skal ha både personalansvar og faglig ansvar. Mye er sentralstyrt i Skatteetaten på disse områdene. Det var enighet om at vi i NTL Skatt må bli flinkere til å trekke ledermedlemmer mer med i viktige diskusjoner og beslutninger i NTL Skatt. Ledere: Ivrige etatsledere i hyggelig prat. Lise Sannerud (t. HR og kompetansepolitikk. HR-sjef Lise Sannerud i Skatteetaten var invitert til konferansen og orienterte om systematisk styring og deling av kompetanse, samt utviklingssamtaler i Skatteetaten. Hun påpekte at arbeidsgiverne i Norge tar kompetanseutvikling på alvor. Dessuten er det vesentlig med langsiktige og strukturerte karriereplaner, ikke minst for å tiltrekke seg arbeidskraft og være en attraktiv arbeidsplass i årene framover. Hun kom også inn på betydningen av det nye kompetanseverktøyet Athene, i arbeidet med å få oversikt over de ansattes totale kompetanse. Hun nevnte at det er viktig å legge til rette for å beholde kompetanse, da det koster etaten mye å rekruttere nye medarbeidere. Hun kom videre inn på utviklingssamtalene, og mener at brukt på en riktig måte vil utviklingssamtalen bidra til å synliggjøre den enkelte enhets og medarbeiders bidrag i en større helhet, og sette fokus på personlig og faglig utvikling. Konferansen fikk også besøk av tidligere sentral NTL Skatt-tillitsvalgt Odd Magne Persson, som hadde en god orientering om hva HR er, og hva dette betyr for Skatteetaten og den enkelte medarbeider. Han trakk fram at medarbeiderne er virksomhetens viktigste ressurs, og at kompetanse er en viktig del av HR-området. Personalsjef i SSØ, Alvhild Misund- Morisse, orienterte om status i SSØ på 8 NTLSKATT Desember 2011

9 Kortsagt v.) fra Skattedirektoratet og Alvhild Misund-Morisse fra DFØ. disse områdene. Hun viste til etatens kompetansestrategi med visjonen rett kompetanse til rett tid og på rett sted. Hun trakk fram at SSØ har mye god erfaringskompetanse, som det er viktig at blir brukt på riktig måte. Hun påpekte at alle ansatte er i stand til å utøve sine oppgaver og utfylle sin rolle på en selvstendig måte og med god kvalitet. Hun påpekte at SSØ har gode rutiner for samarbeid og deling av kompetanse, i og på tvers av fagmiljøer. Deltakerne var enige om at det ikke bør drøye for lenge til neste gang ledermedlemmene samles til diskusjon om viktige problemstillinger. Da håper vi også at enda flere av våre ledermedlemmer griper sjansen og finner tid til å delta! NTL Skatts lederutvalg Trond Tidslevold, Skatt midt Tor Sandby, Skattedirektoratet Odd Erik Rønning, SSØ Bente N. Holt, Skatt sør Bjørn Ove Hersdal, styrets kontaktperson Lederutvalget er et rådgivende utvalg for NTL Skatts styre. Utvalget skal bistå styret i arbeidet for å nå de mål som er satt av NTL Skatts representantskap og jobbe for saker som er av interesse for ledermedlemmene. Skatteetaten på facebook På fellesmøtet i november ble det opplyst at det er bestemt at Skatteetaten skal være tilstede på sosiale medier som Twitter, You- Tube, LinkedIn, Facebook og på sikt Skattlabs. Skatteetaten.no skal være den primære landingssiden hvor all trafikk rutes. Dette vil i følge Skattedirektoratet gi en positiv effekt på omdømme ved å fremstå som moderne og fremtidsrettet, serviceinnstilte og tilgjengelige på brukernes premisser. Dette er i tråd med etatens virksomhetsstrategier. Skatteopplysningen vil få det operative ansvaret for å svare på henvendelser fra skattytere i sosiale medier (gjelder fortrinnsvis Facebook). Seksjon for kommunikasjon og veiledning vil sammen med kommunikasjonsstab ha det strategiske ansvaret. Ressursbehovet er estimert til ca 1 årsverk og vil bli fordelt på 4-6 medarbeidere. De berørte personene vil få opplæring i sosiale medier og hvilke retningslinjer som gjelder for Skatteetaten. Åpningstid for kundeservicetjeneste på Facebook følger ordinær åpningstid for Skatteopplysningen. Det arbeides også med retningslinjer for ansattes bruk av sosiale medier. Retningslinjene vil bli drøftet med organisasjonene i fellesmøtet. NTL Skatt mener det er viktig at Skatteetaten blir tilgjengelig på sosiale medier. Dette vil også kunne gjøre det lettere å komme i kontakt med de yngre skattyterne. Desember 2011 NTLSKATT 9

10 Rogalandskonferansen Her burde alle vært! Rogalandskonferansen arrangeres av LO i Stavanger og Omegn og LO-kommune i Rogaland. I år var det over 100 deltagere fra ulike forbund som deltok; det burde vært flere! Kjetil Larsen (tekst og foto) Hvordan vil vi påvirkes av finanskrisa her i Norden og Norge? Fins det alternativer til EØS-avtalen? Hva er egentlig denne samhandlingsreformen? Hvor går veien videre i kampen mot sosial dumping? Rogalandskonferansen 2011 tok opp de viktigste temaene for norsk fagbevegelse akkurat nå fremholder Kjetil Larsen, styremedlem i NTL Skatt SKD/SITS. På tvers av forbund. Det å delta på slike konferanser som favner fagorganiserte fra hele fagbevegelsen, også utenfor LO, er veldig nyttige. Det å få høre på og diskutere med folk med andre ståsteder gir nye perspektiver og ny forståelse. Vekst, fall og vekst på Island. Arni Thor Sigurdson, som er leder for utenrikskomiteen i det islandske Alltinget, fortalte om den økonomiske krisa på Island og den nye finanskrisa sin innvirkning på Norden. Han viste hvordan Island hadde en fantastisk økonomisk utvikling fra 1944 til 2008, året hvor alt kollapset. Han mener at grunnen til denne kollapsen ligger i den neo-liberalistiske politikken som ble ført på Island fra 1991 til Denne politikken kjennetegnes av en overoppheting av økonomien gjennom massive låneopptak, et overdimensjonert bankvesen og en fullstendig avvisning av kontroll over finanssektoren. Dette førte eiendomsmarkedet til himmels. Når det ikke lenger var mulig for bankene å få mer kreditt førte det til kollaps. Island ble rammet både av en internasjonal og en nasjonal krise på en gang. Den nye regjeringa som tok over i 2009 hadde store utfordringer. Det var krav om rask forbedring av den ruinerte økonomien. De satte i gang følgende tiltak: Innføring av progressiv skatt, høyere moms, skatt på formue og avgifter på varer som tobakk, bensin ol. De lot også banker gå konkurs, staten garanterte for private Arni Thor Sigurdson, som er leder for utenrikskomiteen i det islandske Alltinget lån, men lot eierne ta tapene. Det ble etablert nye banker. Denne politikken har gjort at man har klart å holde på velferdsytelsene gjennom krisa og allerede nå ser man at det er en positiv vekst i landet, også lønningene stiger. Underskuddet på handelsbalansen er redusert. Sigurdson poengterte viktigheten av at det var venstresida som satt ved makten under en sånn krise hvis velferdsstaten skal overleve. På tross av forbedringene er det fremdeles mye som gjenstår og folk er utålmodige og frustrerte. Det er et langsiktig arbeid å bygge en sosial samfunnsmodell. Finanskrise og Eurokrise. Knut Thomstad fra LOs samfunnspolitiske avdeling tok opp tråden fra Island og påpekte at finanskrisen som starta i USA kom fordi det var svak kontroll og lite regulering av finansmarkedene kombinert med en boligboble. Han forklarte videre at alle steder hvor man får en rask liberalisering av økonomien fører dette til en kortsiktig økning av offentlige budsjetter, som etterfølges av krav om lavere skatter. Denne politikken har i land Asbjørn Wahl fra «For velferdsstaten» etter land fått som resultat økt gjeld og dårlige offentlige finanser, og når det går riktig galt er det arbeiderklassen som må betale. Euroen ble først og fremst innført for å lette handelen innad i EU, men en felles valuta er vanskelig uten et felles budsjett, innledet Thomstad med om Euro-krisa. - Alle land i Eurosonen har fått svekkede statsfinanser etter innføring av felles valuta. Det ble ulik rente i de forskjellig deler av Eurosonen; for lav rente ga eiendoms boom i for eksempel Irland og Spania, mens Italia og Portugal fikk for sterk valuta og taper i kampen om vareproduksjon med Kina. Hellas har fått en helt uhåndterlig gjeldsbyrde, og den eneste langsiktige løsningen er å nedskrive denne. Problemet er at man må bli enige om hvem som skal ta tapene, sier Thomstad. Han avsluttet med å si at Norge står sterkere rustet til å møte en finanskrise bla fordi vi har en sterk fagbevegelse og en stor offentlig sektor. Sosial dumping. Roar Eilertsen fra De Facto, kunnskapssenter for fagorganiserte, snakket om veien videre i kampen mot ¾ 10 NTLSKATT Desember 2011

11 NTL Skatt SKD/sits En blid SITSgjeng i Grimstad. Medlemskonferanser i SITS NTL Skatt SKD/SITS har denne høsten avholdt medlemskonferanser både ved SITS Lillehammer og SITS Grimstad. Både tariffspørsmål, arbeidshverdagen og omorganiseringen i SITS var sentrale temaer på konferansene. Likeledes aktuelle saker som det jobbes med sentralt og lokalt i NTL Skatt, inkludert medlemsaktivitet. Diskusjonene var mange rundt hvordan en kan få til god medlemsaktivitet, som er viktig både med hensyn til medlemspleie og som kan friste flere til å melde seg inn i NTL Skatt. Likeledes behovet for å få til mer aktivitet lokalt, samt saker som plasstillitsvalgt kan ta opp med lokal arbeidsgiver. SITS-medlemmer på Lillehammer: Eva Nyberg, Solvor Selenius og Leif Bårnås. ¾ sosial dumping. Han oppsummerte at allmengjøring av tariffavtaler har vært en av de mest effektive verktøyene. Loven om allmengjøring har vært brukt 15 ganger siden den ble vedtatt, og har ført til vesentlig bedring i de bransjene der den har blitt anvendt. Kravet må nå være å gjøre det lettere å innføre allmengjøring på nye områder. Da må de rigide reglene om dokumentasjon på at det er utstrakt sosial dumping i bransjen lempes på, helst fjernes helt. De tillitsvalgte må få fullt innsyn i lønnsarbeidsforhold hos alle i eget firma og underleverandører. Dette var klare krav fra Fellesforbundet som har lengst erfaring med arbeidet mot sosial dumping. Regjeringen har ikke så langt kommet fagbevegelsen i møte. Eilertsen poengterte også at det er en forutsetning for å lykkes i denne kampen at medlemmer og tillitsvalgte er aktive ute på arbeidsplassene; hvordan er de som vasker på din arbeidsplass betalt? Nattresepsjonisten, hvor mange timer jobber han? Hvordan er forholdene for de som jobber i firmaer som leies inn til å drive oppussing? Her har vi alle en jobb å gjøre. (Artikkelen er forkortet) Desember 2011 NTLSKATT 11

12 På kur Ntl Skatt Nord 40 deltakere fra hele Nord Norge var samlet til kurs i Litauen i 3 døgn i uke 40. Vi kom fra 13 forskjellige steder fra Sandnessjøen i sør til Vadsø i nord. At kurset ble lagt til en baltisk stat resulterte i stor interesse og mange søkere. Bjørn A. Niska (tekst og foto) Magne Bergset, på kurs i Litauen. Vi fra Skatt Nord måtte ta omveien via Oslo, men i effektiv reisetid tok det mindre enn et halvt kaffekok. Ergo sånn ca 3,5 timer. Og det er absolutt overkommelig for oss som er vant til å bruke tid på våre reiser. At det var lagt inn en egenandel på kr 500 og selv det å dele rom skremte ingen. For av omtrent 80 søkere fikk halvparten plass på kurset.ikke en eneste meldte avbud. Det hører til sjeldenhetene at ingen blir forhindret, men husk nå at folket nordfra har vært ute en vinterdag eller to tidligere.ei heller må vi glemme at kurset ble gjenomført før årets første vinterdag. Uansett er det helt klart at kurssted og ikke bare kursinnhold påvirker interessen. Temaene som ble omtalt og diskutert var status i skatt nord, småkontorproblematikken og nedleggelsesspøkelset, aktuelle husleiesaker, budsjett 2012, lokale lønnsforhandlinger og planprosessen for neste år. Engasjementet var stort fra salen. Rune og Glenn fikk nok å svare på. Likevel programmet ble gjennomført til punkt og prikke. Siden vanket det god mat med tilhørende drikke. Det sosiale aspektet med å møte kolleger i etaten ble også tilgodesett og pleiet. For tempoet i etaten og ihverdagen tilrettelegger ikke alltid for dette. Å besøke en baltisk stat for første gang var både spennende og interessant. Tenke seg til at det var ikke et eneste menneske å se som var overvektig. Jeg så kun slanke

13 s i Litauen Ivrige kursdeltakere: Foran: Per Storlien nestleder i NTL Skatt nord. mennesker og jeg hadde brillene på og blikket var på ingen måte sløret. Så kan vi jo spekulere på hvorfor jeg ikke øynet noen overvektige. Den spekulasjonen overlater jeg til andre. Det andre var den nye bilparken som er både nyere og bedre enn vår egen. Tenke seg til og jeg som hadde forventet både Lada og Moskovitch. Ikke en eneste av disse var å se, men dyre vestlige merker suste stadig forbi. Det tredje jeg la merke til var hvor rent det var. Ikke søppel å se noe sted, selv sigarettsneiper og ferdigtygd tyggegummi som vi vanligvis ser limt fast til våre gater kunne jeg få øye på noe sted. For en som er historisk interessert var beliggenheten til Amberton hotell i nærheten av gamlebyen midt i blinken. Vandring på historisk grunn ble det tid til både før kursoppstart og etterpå før mørkets frambrudd. I ettertid har jeg bare hørt positiv omtale av kurset,dagene og erfaringene høstet senhøstes i Vilnius. Besøket ga mersmak og flere av oss vender nok tilbake for å besøke Baltikum. For en nordmann og nordboer var kostnadsnivået på utestedene slik vi opplevde for omtrent 35 år siden. Altså som klimaet senhøstes veldig behagelig. Takk til NTL- Skatt Nord som lot oss få oppleve interessante dager både i og utenfor kurstidspunktene. NTLDFØ Nytt navn samme innhold Den 14. november skiftet Senter for statlig økonomistyring (SSØ) navn til Direktoratet for økonomistyring (DFØ). Navneendringen innebærer ingen nye oppgaver eller ansvarsområder, men skal gi mere intuitiv forståelse av hva vi jobber med. Direktoratsbetegnelsen skal altså tydeliggjøre vår rolle som ekspertorgan for god styring i staten og for statens fellestjenester på økonomistyringsområdet. Mye som skjer i DFØ! Samtidig med navneendringen flyttet vi våre kontorer i Oslo til Paléet. De nye lokalene er lyse og trivelige og består av en blanding av cellekontor og variasjoner av åpne landskap. Etterlengtede kurslokaler og flere møterom har det også blitt plass til. Organisasjonsendringen er stort sett ferdigstilt og ny organisasjon begynner å finne sin form. Men det er fortsatt noen viktige forhandlinger som gjenstår, for eksempel: Organiseringen av styringslinjen til seksjon Kommunikasjon skal evalueres og forhandles, ny tilpasningsavtale må på plass og det er behov for en ny omforent lønnspolitikk. Når dette skrives, er det imidlertid de lokale lønnsforhandlingene som tar førsteprioritet frem til de braker løs fra 5. desember! Sanne Sagfjæra Leder NTL DFØ Desember 2011 NTLSKATT 13

14 Skatteopplysningen Engasjert forsamling med NTL tillitsvalgte i Skatteopplysningen. Utfordringer i Skatteopplysningen NTL Skatts tillitsvalgte var i slutten av september samlet til erfaringsutveksling og for å ta pulsen på situasjonen i og den videre utviklingen av Skatteopplysningen. GRETHE S. UGLAND (tekst) STEIN THORVALDSEN (tekst og foto) Hvor går egentlig Skatteopplysningen og hvilke tanker har ledelsen med utviklingen av og fremtidens skatteopplysning? Og hvilke personalpolitiske utfordringer ser man for seg? Det og flere andre tanker rundt Skatteopplysningen ble presentert av direktør Ove Nyland på NTL skatts konferanse. Han var bl.a. innom både strategier og målbilde for , kompetansekartlegging, kanalstrategier, medarbeiderundersøkelsen. Som følge av etatens kanalstrategier kan det bli snakk om utvidet åpningstider for Skatteopplysningen? Dette vil nok bli et hett tema når kanalstrategiene er kommet ordentlig i gang. SOL-utvalget i NTL Skatt: Ray Tørnkvist, Grethe S. Ugland og Heide Bye. IA-arbeidet. Erling Broen, sekretær i NTL Skatt redegjorde for etatens IA-arbeid, og ikke minst arbeidet med reduksjon av sykefraværet, som i Skatteopplysningen er høyt. Men det er også viktig å ha fokus på delmål 2 og 3 i IA-avtale, med tilrettelegging for at flere med funksjonshemming kan komme inn i etaten. Og likeledes tiltak for å få eldre til å stå lenger i arbeid. Viktig med god medlemsaktivitet. Konferansen tydeliggjorde behovet for slike erfaringssamlinger, og ikke minst å få til mer aktivitet med konferanser ute på lokasjonene i Skatteopplysningen. De lokale tillitsvalgte spiller her en viktig rolle. Videomøter med lokale tillitsvalgte og medlemsmøter ved lokasjonene i Skatteopplysningen vil være viktige tiltak her. Nestleder i NTL Skatt Ingrid Sølberg dro forsamlingen igjennom status for verving og medlemsfordeler. Hun påpekte viktigheten av å bevisstgjøre medlemmene og tillitsvalgte om dette arbeidet. Ikke minst bevisstgjøring for å kunne verve enda flere medlemmer. Halvdagskonferanser med slike temaer kan være et viktig bidrag her. Også utfordringer og forhold i lønnspolitikken i Skatteopplysningen og situasjonen foran de lokale lønnsforhandlingene var tema og ble diskutert. Likeledes de ulike alternativene med vaktplaner for Skatteopplysningen som tidligere i høst var oppe til behandling. Sentrale tillitsvalgte. Grethe Ugland ble på konferansen gjenvalgt som NTL Skatts hovedtillitsvalgt i Skatteopplysningen, med Ray Tørnkvist som vararepresentant. Sammen med Heidi Bye utgjør de SOL-utvalget i NTL Skatt. NTL Skatts nestleder Ingrid Sølberg holdt et godt innlegg om viktigheten av medlemsverving og fokus på medlemsfordeler. 14 NTLSKATT Desember 2011

15 Frittord Kunnskapsetaten? Undertegnede har vært ansatt i skatteetaten på forskjellige nivå i nærmere fire tiår, og mener å ha en viss forutsetning til å ha oppfatninger om hvordan skattefaglig kompetanse i etaten har utviklet seg. Uten å gå inn på en nærmere beskrivelse av hvordan skatteetaten har prioritert kompetansetiltak i min tid i etaten, vil jeg bare konkludere med at utviklingen etter nedleggelsen av Skatteetatskolen entydig har vært negativ. Personlig satte jeg min lit til at denne utviklingen ville snu etter ROS. I dag må jeg imidlertid medgi at jeg tok feil, og må konstatere at etatens fokus mot skattefaglig kompetanse er mindre enn noen gang. Som alternativ til å satse på kompetansehevende tiltak, er det skapt noen illusjoner som, på kort sikt må sies å være kostnadseffektive, men som over tid vil være ødeleggende for skatteetaten. Behovet for basiskunnskaper. Utsagnet om at kunnskap er ferskvare blir brukt som forklaring på at ansatte i skatteetaten ikke lenger trenger å inneha gode basiskunnskaper på skatterettens område, samt en helhetlig forståelse av skattesystemet. Oppfatningen er at det er tilstrekkelig å tilegne seg kunnskaper på det avgrensede arbeidsfelt man blir satt til å jobbe med, og denne tenkemåten gjenspeiler hvordan arbeidsoppgavene i dag er organisert på. Det man ser bort fra er at skattegrunnlagene fremkommer som et produkt av flere elementer som henger sammen og som fordrer gode skattefaglige basiskunnskaper for å kunne ivareta nødvendig sidehensyn i oppgaveutførelsen. Etter min mening må samtlige ansatte i skatteetaten som deltar i saksbehandlingen av selvangivelser og som gjennom dette skal forholde seg til skattyterne, inneha gode basiskunnskaper. Dette er kunnskaper som først må erverves og senere vedlikeholdes. Jeg vil gå så langt som å si at man kan gjøre en god jobb i skatteetaten med gode breddekunnskaper uten å gå i dybden, men man kan aldri gå i dybden uten gode breddekunnskaper. Eller som en klok mann sa det; «det nytter ikke å kunne sine ting, hvis det er det eneste man kan» Ansvar for egen læring. Etatens ledere har overlatt ansvaret for å utvikle og vedlikeholde egen kompetanse til oss selv, og det eneste bidraget fra arbeidsgiver er å legge ut faglig stoff på intranettet. Kravet er at den enkelte ansatte, i tillegg til å produsere på full tid, også skal finne tid og krefter til sette seg inn i til dels komplisert skattejuss. Dette kravet faller på sin egen urimelighet og det bør være selvsagt at arbeidsgiveren sørger for en regi i hverdagen som gjør dette mulig. Det må utvikles en helt annen og bedre arena for læring enn det vi blir tilbudt i dag. nyrekruttering. Ved nyrekruttering satser etaten på å ansette jurister, revisorer, økonomer mv., og opptrer som om man gjennom dette har tilsatt ansatte med skattefaglig kompetanse. Dette er etter min oppfatning feil, da det man har ansatt er et potensiale for slik kompetanse. Det tragiske er derfor at dette potensiale blir utnyttet på en svært dårlig måte ved at den ansatte blir overlatt til seg selv å famle seg frem til et ståsted i skattematerien. Forholdet til oss som ansatt. Vi som har vært ansatt i skatteetaten over tid, opplever at stadig mer av den kunnskapen vi hadde tidligere glipper, og at vi på grunn av dette føler at vi gjør en stadig dårligere faglig jobb. For egen del vil jeg beskrive utviklingen som direkte fordummende, og fremtidsutsiktene for min generasjon av ansatte er at «vi ender opp i sekstiårene dumme som et brød», for å si det med en lett omskrivning av en kjent vise av Prøysen. Også høytutdannede nytilsatte vil jeg anta har større forventninger til mulighet for faglig utvikling enn de blir tilbudt i dag. Forholdet har derfor arbeidsmiljømessig konsekvenser som bør tas på alvor. Forholdet til skattyterne. Verre enn den personalmessig side må det være for vår arbeidsgiver å vite at store skattytergrupper blir feilbehandlet og feilinformert som en direkte følge av manglende skattefaglig kunnskaper hos oss ansatte. Dette er forhold som går på skattyternes rettssikkerhet, og i neste omgang på etatens omdømme. NTL Skatt har ansvar. Hvis ikke skatteetaten skal råtne på rot, må det finne sted en selverkjennelse i etaten om hva nåsituasjonen i forhold til skattefaglig kompetanse er. Jeg vil derfor sterkt oppfordre NTL-Skatt omgående å gripe fatt i problemstillingen og sette temaet på dagsorden i dialogen med arbeidsgiver. Jeg forventer at man ovenfor arbeidsgiver stiller krav om konkrete kompetansetiltak som treffer et flertall av oss ansatte, og at man ikke bare avfinner seg med nye ørkesløse kompetansekartlegginger som ikke har et annet formål enn at det skal se ut som det skjer noe på kompetanseområdet. Dersom utviklingen får fortsette vil jeg anta at det kun er et spørsmål om tid før vi blir kledd naken innenfor offentligheten av media og/eller Riksrevisjonen. Det finnes vel i det minste et snev av bluferdighet igjen i etaten? Albert Slettmyr Skatt nord Frittord: gir deg som leser mulighet til å ytre deg. Har du noe på hjertet? Skriv inntil oss! eller Red. forbeholder seg retten til å forkorte leserinnleggene. Skriv under med fullt navn. Ved bruk av psevdonym må alltid fullt navn oppgis redaksjonen. Desember 2011 NTLSKATT 15

16 UNG i NTL skatt Leif Helland, forbundssekretær i NTL. Samarbeid: Deltakerne jobbet i grupper. En lydhør fors Stor ungdomskonferanse i N 13. til 15. september 2011 avholdt NTL Skatt sin andre ungdomskonferanse i rekken. Turen gikk denne gangen 1,8 millioner innbyggere. Med seg på turen hadde de foruten NTL Skatts egne forelesere også forbundsekretær Charina Ananiassen (tekst) Loc Huu Nguyen (foto) Ungdommene som deltok på turen hadde variert erfaring med fagforening og fagforeningsarbeid. Noen hadde deltatt på ungdomskonferanser og kurs tidligere, men for svært mange var dette første møte med fagforeningen. Det var derfor lagt opp til at man skulle få et innblikk i fagforeningens oppbygning og historie, ungdomsarbeid og ungsomssatsing til NTL Skatt i tillegg til å få et innblikk i hva NTL Skatt kan gjøre for deg som medlem. Deltakerne fikk også en kort innføring i hvilke fordeler man har som medlem i NTL Skatt. Det var under oppholdet også tatt høyde for kulturelt og sosialt påfyll. Dette for at deltakerne skulle få tid til å bli kjent og utveksle erfaringer. Leif Helland hadde ordnet med besøk fra Irsk fagbevegelse som kom og pratet om utfordringer Irland møter i forhold til blant annet økende arbeidsledghet. Det kulturelle innholdet under besøket i Dublin bestod av et besøk på Guinnes store house, noe de fleste deltakerne så på som et «must» ved besøk i Dublin. Fornøyd med kurset. Irina Andersen fra Kirkenes og Anne Sabina Ahmic fra Stavanger jobber begge ved Sentralskattekontoret for utenlandsaker (SFU) i henholdsvis Kirkenes og Stavanger. Irina har vært medlem i tre år mens Anne Sabina er et nytt medlem. Begge er fornøyd med turen og synes de har fått nytting info om NTL Skatts tilbud, arbeid for sine medlemmer og om pensjon. Begge synes det var et stramt program men at det var bra at det var presset inn litt kulturelt innslag under oppholdet i Irland. Damene synes også det var interessant og høre hvilke utfordringer Irland møter i forhold til arbeidsledighet. Hva skjer med fremtidens pensjon. Ikke akkurat et tema som lett engasjerer ungdommen men etter innlegg fra Leif Helland virker det som mange deltakerne har begynt reflektere over temaet og flere ser behovet for å engasjere seg nå, da det er Anne Sabina Ahmic fra Stavanger og Irina Andersen fra Kirkenes. Leder i Skatt vest Bjørn Ove Hersdal. 16 NTLSKATT Desember 2011

17 Frittord Demokrati, åpenhet og skatteetaten amling. TL Skatt til Irlands hovedstad Dublin med rundt Leif Helland som åpnet konferansen. nå vi legger grunnlaget for vår pensjonist tilværelse. Behov for eventuell privat sparing ved siden av offentlig pensjonsparing kan kanskje være nødvendig? Som Leif Helland understreker er det eneste man vet om fremtidens pensjon, at ikke noe er sikkert eller avklart på nåværende tidspunkt. For å kunne vite mer om vår pensjonsøkonomi må vi nok enda belage oss på å vente mange år. Likevel er det på ingen måte noen grunn til ikke å engasjere seg nå. Etter gruppearbeid synes deltakerne å enes om at de selv ønsket å ha den økonomiske friheten til å kunne ta valget om å gå av ved en pensjonsalder lik dagens om det skulle være ønskelig, men de ønsket også å ha muligheten til å kunne stå i jobb lenger om man skulle ønske dette. Møte med NTL. Vebjørn Husby (34) fra seksjon Trondheim SSØ var med på konferansen og anså dette som hans første ordentlige møte med NTL. Han synes konferansen var godt lagt opp med en fin balanse mellom det faglige og det sosiale. han var en av deltakerne som fikk en liten vekker ved å bli minnet på at man kanskje allerede ligger litt bakpå med tanke på opptjening av pensjon, og egentlig burde begynt å tenke på dette for flere år siden. Vebjørn sier han sitter igjen med følelsen av at NTL er en seriøs organisasjon, som han tror kan ivareta hans interesser også i fremtiden. Jeg ønsker med denne ytringen å formidle noen av tankene jeg sitter med sånn umiddelbart etter vedtaket om nedleggelse av skattekontoret i Gamvik og alle de andre 54 kontorene som er vedtatt nedlagt. Som dere skjønner er skuffelsen, frustrasjonen og følelsen av å ha blitt sveket av min egen ledelse stor. Det er kanskje på sin plass med et «distriktsopprør» i Skatteetaten? Hva er det for et slags demokrati vi lever i der statsansatte får munnkurv om sin egen arbeidssituasjon, og ikke får vite hvorfor arbeidsplassen deres legges ned? Hva slags åpenhet er det statsministeren snakker om? Hvilke arbeidstakere er det statsministeren ønsker å ha i arbeid til de er 75 år? Det kan jo ikke være Skatteetatens folk, for regjeringen har jo selv bedt Skattedirektoratet om en storstilt nedleggelse av skattekontorer rundt om i det ganske land! Dette innebærer at flere arbeidstakere i Skatteetaten blir tvunget ut i tidlig pensjon. Den samme Skatteetat er en såkalt IA-bedrift, noe som innebærer at de har forpliktet seg til å stimulere eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeid. Er nedleggelsene av 55 skattekontor forenlig med intensjonsavtalen? Hva slags demokrati er det som tillater at de samme menneskene både innstiller og vedtar i en sak? Dette er et faktum i innstillingen og vedtaket av nedleggelsen av skattekontorene. I skattesaker skal dette ikke skje fordi skattyters rettssikkerhet skal ivaretas. Hva med rettssikkerheten til de ansatte i skatteetaten? Hva slags demokrati er det som involverer lokale politikere i forarbeidet vedrørende denne nedleggelsen, for så å utelate de samme lokale politikerne når innstillingen er gjort? Som kjent var referatene med begrunnelser, etatsintern informasjon. Hva slags demokratiske prinsipper jobbes det etter når de berørte ansatte ikke blir involvert i forkant, ikke blir hørt eller hensyntatt underveis eller etter at vedtaket er fattet? Og ikke minst; hva slags demokrati har vi når politikerne er spilt ut på sidelinjen og makten er overtatt av byråkratene i departementene og direktoratene? En kan spørre seg om det i det hele tatt er noen vits for menig mann å gå til valgurnene? Christel Jørgensen Skattekontoret i Gamvik enn så lenge Frittord: gir deg som leser mulighet til å ytre deg. Har du noe på hjertet? Skriv inntil oss! eller Red. forbeholder seg retten til å forkorte leserinnleggene. Skriv under med fullt navn. Ved bruk av psevdonym må alltid fullt navn oppgis redaksjonen. Desember 2011 NTLSKATT 17

18 Diktspalten Oppvåkning Når du våkner skal du juble og gjerne le og takke for at du enda en gang skal få møte verden sykdomsfri, glad og takknemlig. Travel Du som har det så travelt og må skynde deg, slik at det som jager deg ikke når deg igjen, før du er hjemme og kan krype inn i ditt skap og der deg gjemme. Det du ikke når rekker du ikke, før du innser at det går ikke an å bruke andres forstand. Visdom Å være til stede til glede for andre kan ditt liv både forbedre og forandre. Gjester og en av stifterne. Per Berge (NPF), Tore Strøm (AOF), Anita Busch (NTL), Arnfinn Karlsen (tidl. Skattefogden) og Knut Bye. NTLs pensjonistforening i Trondheim Inge Sveås (tekst og foto) NTL har en egen særdeles oppegående pensjonistforening i Trondheim. Denne med sine 62 medlemmer runder dette året sine første 30 år. Foreninga har sitt sete og holder sine møter i gamle ærverdige Hornemannsgården. Vi lar dagens leder Knut By fortelle litt om historien bak; «foreninga ble stiftet i 1981 etter initiativ fra den gang NTL`s Stedsstyre i Trondheim. Tanken bak var at også små arbeidsplasser med NTL medlemmer skulle ha en møteplass som pensjonister.» Møtene denne høsten bærer preg av jubileumsmarkering og oktobermøtet var intet unntak. Leder Knut Bye ønsket velkommen til jubileumsmarkering og la ikke skjul på at «30 år kanskje ikke er all verden å skryte av, men tross flere problemer har vi klart å holde foreninga i live og aktiviteten oppe.» På oktobermøtet var også Norges pensjonistforbund representert og det vanket gode ord og sjekk fra dette hold. Hovedkasserer Anita Busch fra NTL orienterte om hva de arbeidet med og om deler av dagens for sikringsordninger som også omfatter pensjonistene. På møtet ble flere tidligere tillitsvalgte i foreninga hedret for sin innsats. NTL Skatt stiller seg i rekken av gratulanter og ønsker fortsatt framgang og alt godt i årene videre. HurtigINFO Følgende utgaver av Hurtiginfo er sendt ut siden forrige utgave av bladet: 28/2011: Statsbudsjettet /2011: Fellesmøte i SKD /2011: Vedr. drøftinger om kontorstruktur 31/2011: Resultat kontorstruktur 32/2011: Fellesmøte i SKD Får du ikke tilsendt NTL Skatt s infoer? Ta i tilfelle kontakt med din tillitsvalgt/lokalavdeling, eller send en e-post til: Du kan også finne disse på Sudoku Vinnerne og riktig svar offentliggjøres i neste nummer. De tre første uttrukne med riktig løsning belønnes med h.h.v. tre, to og ett flaxlodd. Svarfrist: 15. januar 2012 Riktig løsning sendes til: eller per. post: Inge Sveås Sunnan 7717 Steinkjer RIKTIG LØSNING nr. 3/2011: Marit Egge, Nobels gt 1 b, 0273 Oslo (3 flaxlodd) Kirsten Brox Edvardsen, Bjørnelia 76, 1453 Bjørnemyr (2 flaxlodd) Inger Marie Gjerde, 5440 Mosterhamn (1 flaxlodd). 3 kontrollinfo Følgende utgaver av Kontrollinfo er sendt ut siden forrige utgave av bladet: 08/2011: Høring; norsk bokføringsstandard kontrollsporet 18 NTLSKATT Desember 2011

19 Kontaktoss NTLSkatt Folkets Hus, rom 504, Youngsgt. 11, 0181 Oslo E-post: Internett: Styret: Leder: Stein Thorvaldsen, Skatt sør Tlf.: E-post: Nestleder: Ingrid Sølberg, Skatt Midt-Norge Tlf.: E-post: Sekretær: Erling Broen, Skatt vest Tlf.: E-post: Kasserer: Astrid Lundanes, Skatt øst Tlf.: E-post: skatteetaten.no Studieleder/WEB-redaktør: Rune Pedersen, Skatt nord Tlf.: E-post: skatteetaten.no Styremedlem: Nina Fosshaug, SITS Helsfyr Tlf.: E-post: skatteetaten.no Styremedlem: Bjørn Ove Hersdal, Skatt vest Tlf.: E-post: skatteetaten.no Varamedlem: Frode Herman Waglen, Skatt øst Tlf.: E-post: skatteetaten.no Varamedlem: Geir Knutsen, DFØ Kristiansand Tlf E-post: Redaksjonsutvalg: Redaktør: Inge Sveås, Skatt Midt-Norge Tlf.: E-post: avdelingsledere: Varamedlem: Irene Haugstad, Skatt vest Tlf: E-post: skatteetaten.no Varamedlem: Trine H. Koritzinsky, DFØ Sentralenheten Tlf: E-post: Bjørn Aksel Niska Skatt nord Tlf.: E-post: Kjell R. Solheim, Skatt sør Tlf.: E-post: NTL Skatt nord: Rune Pedersen Tlf.: E-post: NTL Skatt Midt-Norge: Anita Stenstvedt Tlf.: E-post: NTL Skatt sør: Unni Jørgensen Tlf.: E-post: NTL Skatt øst: Frode Waglen Tlf.: E-post: NTL Skatt vest: Bjørn Ove Hersdal Tlf.: E-post: NTL Skatt SKD/SITS: Nina Fosshaug Tlf.: E-post: NTL DFØ: Sanne Sagfjæra, fung. leder DFØ Trondheim Tlf E-post: Hovedtillitsvalgt skatteopplysningen: Grethe S. Ugland, Skatteopplysningen Kristiansand Tlf.: E-post: Kontrollfaglig utvalg: Leder: Ingunn Borge Veseth Skatt vest Tlf.: E-post: folkeregisterutvalg: Leder: Jan Bertelsen Skatt vest Tlf.: E-post: lederutvalg: Leder: Bente Næss Holt Skatt sør Tlf.: E-post: Ungdomsutvalg: Fung. leder: Siri Slinning Skatt sør Tlf: E-post: Melding om Adresseendring Husk at melding om adresseendring sendes: Norsk Tjenestemannslag, Møllergt. 10, 0179 Oslo. Du kan også sende en e-post til: Desember 2011 NTLSKATT 19

20 Returadresse: NTL Skatt, Folkets hus, rom 504, Youngsgt. 11, 0181 Oslo B UngNTLskatt Boligpolitikk i fokus Ungdomsutvalget i NTL Skatt er opptatt av og har diskutert boligpolitiske spørsmål. Utvalget har behandlet en høring fra NTL Høring - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtida, som så har vært behandlet i styret i NTL Skatt. colourbox.com Siri Slinning (tekst) Vi har oversendt følgende kommentarer: 1. NTL Skatt mener at bolig og skattepolitikken bør settes høyt opp på den politiske agendaen. Slik boligmarkedet fremstår i dag er det et samfunnsproblem. Det blir større gap mellom de som har rike foreldre og de som ikke har det. 2. Vi mener at tilbudet av boliger må økes, spesielt studentboliger i de største byene. Det er alt for mye press på utleiemarkedet i storbyene. 3. Studielånet ved fullført studie bør ikke betraktes som ordinær gjeld ved førstegangslån. Bankene bør se bort i fra dette lånet, spesielt om låntakerne har fått fast jobb. 4. Dokumentavgiften fjernes for førstegangsetablerende, fordi dette er en avgift man må låne ekstra til. ( Høyere lån enn utgangspunktet). 5. Kommunene som har i oppgave å dele ut startlån bør ha en lavere terskel til å gi ut startlån enn det som er i dag. For eksempel bør foreldrene sin inntekt/formue betraktes ved utdeling av bostøtte/startlån på samme måte som i lånekassen. 6. Muligheten til å spare på BSU må forlenges til første gangs etablering på boligmarkedet, samt at skattefradraget bør økes. Hvis Finanstilsynet får gjennomslag for økning av 15 % på egenkapitalen vil maks BSU sparebeløp holde til et lån på Dette kommer man ikke langt med om man skal bosette seg i de større byene. 7. Hvis førstegangsetablerer viser at man i løpet av en 12 måneders periode klarer å for eksempel betale 8000 i leie hver måned (ansvarsfull pengebruk), bør det innvilges lån/høyere lån selv om egenkapital og/eller inntekt ikke tilsvarer bankens kriterier. 8. Statens pensjonskasse tar ansvar for finansiering av bolig til førstegangsetablerende. Hva har skjedd i 2011? Året 2011 nærmer seg slutten og ungdomsutvalget i NTL Skatt kan se tilbake på et aktivt år. Vi klarte å samle 45 unge medlemmer til Dublin i september og evalueringen viser at deltakerne var godt fornøyd med ungdomskonferansen. Et av temaene vi tok opp på konferansen var pensjon. Selv om dette teamet er langt frem i tid for ungdomsmedlemmene i NTL Skatt, er dette et tema som engasjerer mange unge. Utvalget ønsker å jobbe for at vi får inn en stemme i fremtidige diskusjoner og forhandlinger rundt pensjon.

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

NTLSKATT. Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde. side 7-9. Representantskapsmøtet. Side 4-6

NTLSKATT. Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde. side 7-9. Representantskapsmøtet. Side 4-6 NTLSKATT FOR MEDLEMMER I SKATTEETATEN OG DFØ Nr 3 - September 2014 Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde side 7-9 Representantskapsmøtet Side 4-6 NTLSKATT Nummer 3 - September 2014 UTGIS AV:

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Litt om undersøkelsen Undersøkelsen sendt ut via e-post til 63 medlemmer den 03 september. 31 medlemmer svarte på undersøkelsen. Kjønn Alder og status 0,0%

Detaljer

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE Den enkelte medarbeider i Kåfjord kommune er viktig for kommunens resultater totalt sett. Medarbeidersamtalen er derfor en arena for å drøfte vesentlige

Detaljer

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Derfor er jeg medlem 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks:

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET 2011 ADK Øst Fellesforbundet ADK Øst Adresse: Møllergaten 24 Postnr.: 0179 OSLO Telefon: 915 89 814 E-mail: kristian.kristiansen@fellesforbundet.no Kurskatalog for Fellesforbundet

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

NTL Skatts kommentarer til Skattedirektoratets utredning av ny kontorstruktur.

NTL Skatts kommentarer til Skattedirektoratets utredning av ny kontorstruktur. Til Finansdepartementet Oslo 8.6.2016 NTL Skatts kommentarer til Skattedirektoratets utredning av ny kontorstruktur. NTL Skatt ønsker innledningsvis å kommentere rekkefølgen i oppdragene fra Finansdepartementet.

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Oppstartsamtale for ny lærer

Oppstartsamtale for ny lærer Oppstartsamtale for ny lærer Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med oppstartssamtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 2 3.5

Detaljer

Loppa kommune HMS hovedbok Vedlegg 7 Medarbeidersamtale Vedtatt i AMU dato: 02.06.2006 Godkjent av rådmannen Oppdatert dato: 28.10.

Loppa kommune HMS hovedbok Vedlegg 7 Medarbeidersamtale Vedtatt i AMU dato: 02.06.2006 Godkjent av rådmannen Oppdatert dato: 28.10. Utarbeidet av: Liss Eriksen, Bente Floer og Rita Hellesvik Studie: Pedagogisk ledelse og veiledning 2004 Side 1 av 12 Grunnen for å velge å bruke Løsningsfokusert tilnærming LØFT som metode for å ha medarbeider

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2013

Bedriftsundersøkelse 2013 Bedriftsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske bedrifter (inkludert bedrifter

Detaljer

BLI MED - GJØR NTL BEDRE

BLI MED - GJØR NTL BEDRE BLI MED - GJØR NTL BEDRE ORGANISASJONSGJENNOMGANGEN 2015-2018 DEBATT- HEFTE VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 - det er viktig at de fagorganiserte får kjennskap til hva deres organisasjon, alene eller

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen

Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen Møtt: Leder: Ann Kristin Alseth, NTL Høgskolen i Sør Trøndelag, ann.k.alseth@hist.no Nesteleder: Øyvind Bakke,

Detaljer

Fagforbunds blekka. Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24.

Fagforbunds blekka. Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24. Fagforbunds blekka Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: 1.350 Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24.09 . Hvorfor medlemsmøte om tariffkrav? Tariffavtalen er grunnmuren for

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Medarbeiderundersøkelsen 2007 Sammendrag av Medarbeiderundersøkelsen 2007 Spørreundersøkelsen er gjennomført på oppdrag for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis

Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis Plan for innlegget 1. Kort om medarbeiderdrevet innovasjon 2. Om jakten på beste praksis 3. Jaktens resultater 4. Seks råd for å lykkes med MDI 5. Medarbeiderdrevet

Detaljer

Hva skal vi styres på? DFØ s Årskonferanse 2013

Hva skal vi styres på? DFØ s Årskonferanse 2013 Hva skal vi styres på? DFØ s Årskonferanse 2013 Når er Skatteetaten effektiv? 2 Innhold 1. Strategisk styring mot bedre effekter 2. Etterlevelse og virkemidler Skatteetaten 3. Styring som strategisk mål

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro Det som står med vanlig skrift, slik som her, skal leses av styremedlemmene og. Det som står med kursiv skrift, slik som her, er forklaringer om hvordan ting skal gjøres under møtet. Nå må alle komme til

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 om «Kirken i Stavanger mot 2020»

Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 om «Kirken i Stavanger mot 2020» Kirken i Stavanger mot Kortrapport fra samlinger i mars og april 16 16 om «Kirken i Stavanger mot» 1 Takk til ansatte og menighetsrådsrepresentanter som svarte på samtaleskjema og deltok på samlingene

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAKSUTREDNING: Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAMMENDRAG Alle foretakene

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

du taper ingenting på å bli trygg. www.industrienergi.no

du taper ingenting på å bli trygg. www.industrienergi.no du taper ingenting på å bli trygg. www.industrienergi.no 2 innhold Side 3: Hvem er vi Side 5: ALT-området Side 7: Hvorfor bli medlem Side 9: Vi kan hjelpe deg Side 11: Medlemskap i LO Side 13: Solidaritet

Detaljer

Lønninger og arbeidsvilkår

Lønninger og arbeidsvilkår Klubb for og av våre medlemmer Velkommen Lønninger og arbeidsvilkår Stå sammen En god arbeidsgiver Velkommen til IE-klubben i ESS Vi vil at du skal ha det bra på jobb. At du skal ha ei god lønn å leve

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

Medarbeidersamtale i ledelse

Medarbeidersamtale i ledelse Medarbeidersamtale i ledelse Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med samtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 3 3.5 Utviklingsmål

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2013

Befolkningsundersøkelse 2013 Befolkningsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner og menn 15 år og eldre. Personer

Detaljer

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet Sosial Dumping Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Vestlandet Påvirkes av internasjonale forhold Norsk arbeidsliv Mer internasjonalisert og åpent enn forventet

Detaljer

- Konflikter på arbeidsplassen m.v. Er praksis i dag god nok? Kan denne typen saker ivaretas lokalt, eller må forbundet sentralt inn?

- Konflikter på arbeidsplassen m.v. Er praksis i dag god nok? Kan denne typen saker ivaretas lokalt, eller må forbundet sentralt inn? Ledere - intervjuguide - Bakgrunn: hvor lenge medlem, hvor lenge ledermedlem, hva er den største forskjellen på å være ordinært medlem og ledermedlem? Andre ledere organisert i Utdanningsforbundet? - Hvilken

Detaljer

Ledelse i Skatteetaten

Ledelse i Skatteetaten Ledelse i Skatteetaten 1 2 3 Hensikten med plattform for ledelse Å synliggjøre og tydeliggjøre: hva som er god ledelse i Skatteetaten hvilke krav og forventninger vi stiller til ledere i Skatteetaten hvordan

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010 Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd. 281. Vedtatt på Årsmøtet 2010 Vedtektene for Fagforbundet gjelder fullt ut. I tillegg kommer supplerende bestemmelser for lokalforeningen. Der

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Om utviklingssamtalen

Om utviklingssamtalen Om utviklingssamtalen NMH vektlegger i sin personalpolitiske plattform at systematisk oppfølging av den enkelte medarbeider gjennom blant annet regelmessige utviklingssamtaler er viktig. Formålet med utviklingssamtalen

Detaljer

Skatteetaten. Skatt nord Gerd Lockertsen

Skatteetaten. Skatt nord Gerd Lockertsen Skatteetaten Skatt nord Gerd Lockertsen Hvorfor betaler vi skatt Du betaler skatt til staten Du mottar goder Staten betaler for goder 2 Skattesystemet i Norge Vi velger Stortinget stortingsvalg hvert 4.

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs tiltak mot svart økonomi Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs forslag til tiltak mot arbeidsmarkedskriminalitet og svart økonomi 2 1. Bedre samarbeid mellom kontrolletatene Skatteetaten, Arbeidstilsynet,

Detaljer

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det 1 Ordfører Det er alltid spesielt når et nytt kommunestyre skal debattere årsbudsjett og økonomi og handlingsplan for første gang. Mange av føringene er lagt fra forrige kommunestyre og den representant

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015 PK15 rapport evaluering og oppfølging VSV 4. februar 2015 Agenda Deltakernes evaluering av PK 15 Hovedpunkter fra PK 15 Drøfting Oppfølging PK 15 - Formål Økt kunnskap Inspirasjon og engasjement Synliggjøre

Detaljer

Styres brukertrafikken? Øivind Strømme, direktør Regionavdelingen, Skattedirektoratet

Styres brukertrafikken? Øivind Strømme, direktør Regionavdelingen, Skattedirektoratet Styres brukertrafikken? Øivind Strømme, direktør Regionavdelingen, Skattedirektoratet Innledning: ÅPENHET I FORKANT BRUKERVENNLIG OFFENTLIG SEKTOR KVALITETSKULTUR KOMPETANSEMILJØ Tall (2011): Ca. 4,8 millioner

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Medbestemmelse i Skatteetaten Forprosjekt

Medbestemmelse i Skatteetaten Forprosjekt Medbestemmelse i Skatteetaten Forprosjekt RAPPORT 3:2011 SKATTEETATEN 2 Forord RAPPORT 3:2011 SKATTEETATEN 3 Innhold RAPPORT 3:2011 SKATTEETATEN 4 RAPPORT 3:2011 SKATTEETATEN 5 1 Innledning RAPPORT 3:2011

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Evaluering av seniorpolitiske tiltak

SAKSFREMLEGG. Evaluering av seniorpolitiske tiltak SAKSFREMLEGG Sak 32/12 Evaluering av seniorpolitiske tiltak Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 25.10.2012 Saksbehandler: Heidi Magnussen Arkivsak: 08/7462-35 Arkiv: 220 Innstilling Styret for

Detaljer

HÅNDBOK FOR studentforum

HÅNDBOK FOR studentforum HÅNDBOK FOR studentforum Innholdsfortegnelse: 1. Fagforbundet for deg... 5 2. Hva er et studentforum?.... 6 3. Aktiviteter... 6 4. Eksempel på handlingsplan... 7 5. Økonomi... 7 6. Hvem kan jeg få hjelp

Detaljer

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Offentlig sektor håndhever dine og mine lovgitte rettigheter. Statlige og kommunale tjenester har stor innvirkning på våre liv. Akademikerne

Detaljer

ET RÅDSLAG OM STRATEGI

ET RÅDSLAG OM STRATEGI ET RÅDSLAG OM 1 INNLEDNING i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har siden september 2016 jobbet med ny strategi. Dette arbeidet har vært utfordrende og engasjerende! Det er alltid vanskelig å se inn i

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Bjarte Madland FE - 026 15/104 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Høyring - overføring

Detaljer

HÅNBOK FOR DEG SOM ER UNGDOMS- TILLITSVALGT

HÅNBOK FOR DEG SOM ER UNGDOMS- TILLITSVALGT HÅNBOK FOR DEG SOM ER UNGDOMS- TILLITSVALGT INDUSTRI ENERGI ungdom JEG HAR BLITT UNGDOMSTILLITSVALGT HVA NÅ? Du er kanskje nettopp blitt valgt som ungdomstillitsvalgt eller vurderer å stille til vervet

Detaljer

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6.

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6. Nr. 2. 2016 Håper du har hatt en fin ferie og har ladet batteriene for vinteren. Fygearket er et informasjonsbrev som sendes til alle medlemmene i Fagforbundet, Helse Stavanger HF. Arket kommer ut 2 ganger

Detaljer

Lokale lønnsforhandlinger

Lokale lønnsforhandlinger Håndbok Lokale lønnsforhandlinger Gjennomføring av lokale lønnsoppgjør og den personlige samtalen Lønnsbestemmelsen i overenskomsten for butikksjefer m.fl. og overenskomsten for daglig leder, diverse

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 25.06.2014 Vår ref.: 14-796/HH Deres ref.: 13/3244 SL UR/KR Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Detaljer

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget Handlingsplan Ungdomsutvalget Politikk Færre på uønsket deltidskontrakter, sterkere lovtekst om retten til heltid og bedre definisjon av grunnbemanning. Gjennomføre møter/kontakt med politikere og politisk

Detaljer

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

You can do it Kristine Skjæveland

You can do it Kristine Skjæveland You can do it Kristine Skjæveland Søknadsskjema for kurs i kognitiv trening Navn: Adresse: Postnr.: Sted: Tlf hjemme: Tlf mobil: E-post: Fødseøsdato: Utdanning / Yrke: Hvor hørte du om You can do it og

Detaljer

En bedre skatte- og avgiftsforvaltning

En bedre skatte- og avgiftsforvaltning En bedre skatte- og avgiftsforvaltning Finansminister Siv Jensen 23. juni 2014 Regjeringens hovedmål «Regjeringen vil bygge sin politikk på målet om en mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser.»

Detaljer

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID INDIVIDUELLE PLANER OG SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID - F BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Lier kommune DEL 1: INDIVIDUELLE PLANER FOR BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 2 Hvem har rett på en individuell

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Fakta om Nesset kommune

Fakta om Nesset kommune Fakta om Nesset kommune Innbyggere: 3076 Antall ansatte: 353 Årsverk: 250 Nesset er kjent for: Naturen, Mardalsfossen og Eikesdal mm Bjørnstjerne Bjørnson Kurt Asle Arvesen og Fred Kavli Hva er det med

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Medarbeidersamtalen. Følgende utfordringer har vært drøftet sentralt i VFK:

Medarbeidersamtalen. Følgende utfordringer har vært drøftet sentralt i VFK: Medarbeidersamtalen Mal for medarbeidersamtalen er utviklet av en partssammensatt arbeidsgruppe og vedtatt av DLG skoleåret 2009/2010. Malen er tilpasset Horten videregående skoles arbeid med den profesjonelle

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Arbeidslivskonferanse 4. april 2014 Økonomisk kriminalitet i arbeidslivet

Arbeidslivskonferanse 4. april 2014 Økonomisk kriminalitet i arbeidslivet Arbeidslivskonferanse 4. april 2014 Økonomisk kriminalitet i arbeidslivet Jan-Egil Kristiansen, Skattekrimsjef Skatt øst Arbeidslivskonferanse 4.4.2014/jek 1 Konsekvenser av svart økonomi Reduserte skatteinntekter

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Korte avstander Bruker

Korte avstander Bruker Fokusområder VERDIMATRISE MALVIK KOMMUNE Korte avstander Bruker Åpen Nyskapende Samhandlende Synlig og tilgjengelig Innbyggerne i Malvik og andre brukere kan lett navigere seg fram i kommunens organisasjonskart

Detaljer

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet LO er størst i luftfarten - trygghet i arbeidslivet HK og LO i luftfarten Over 8000 ansatte på alle områder i luftfarten har valgt å organisere seg i HK eller et annet LOforbund. Med over 8000 medlemmer

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer