Offentlig journal for Hvaler kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal for Hvaler kommune"

Transkript

1 , Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/ / NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik Rammeavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Lena Haga 2011/ / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): ***** Lena Haga Søndagsåpent Torgplasser / / HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli 62 Side: 1 av 94

2 , Dokumenttype:,, Status: J,A Arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Anne S. Fredriksen 2011/ / HVS/Svein Syversen ***** Anne S. Fredriksen Arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Hilde Jeanette Nilsen 2011/ / HVS/Svein Syversen ***** Hilde Jeanette Nilsen Spesialundervisning skoleåret 2011/12 - ***** ***** ***** Elevmappe - Åttekanten skole - ***** ***** ***** 2010/ / ÅTTS/Rita Wiborg KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 ***** ***** ***** Side: 2 av 94

3 , Dokumenttype:,, Status: J,A Varsel om ny turnus Personalmappe - tilsettingsforhold - Mikael Nikolaysen 2011/ / BVT/Beate Pedersen ***** Mikael Nikolaysen Tidsbegrenset arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhod - Cathrine Flodin Larsen 2011/ / HVS/Svein Syversen ***** Cathrine Flodin Larsen Svar på søknad om parkeringsplass på Skipstadsand Parkering Skipstadsand / / HVALER KOMMNE/Heidi Wilberg Q50 Eivor Andreassen Side: 3 av 94

4 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om stand på Skjærhalden torg i sommer Torgplasser / / HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli 62 Jakob Gjellestad, Båtfrelst nfo om kontakt neste år i forbindelse med søknad om torvplass Torgplasser / / HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli 62 Erik Hansen Side: 4 av 94

5 , Dokumenttype:,, Status: J,A Tildeling av adresser - Nordengveien Adressenummer - Nordengveien 2011/ / PM/Jan Torp Pharo L32 Jon Håvard Sommernes Per Martin Sommernes Turid Høiberget Nilsen Kjell Roger Jensen Mikael Nicolaysen Sidsel Høiberget Nilsen Turid Høiberget Nilsen Birgit Nathalie Mathisen Eva Marie Lange og Erik Frisch Dag Sverre Berge Hege Serine Berge Vegard Midtby var Karlsen Kommentarer til klage på feil informasjon i forbindelse med parkering nr. 33 på Floren skole Parkeringsplass Floren skole / / HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Q50 Marion Grosberghaugen Side: 5 av 94

6 , Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på søknad om abonnement i forbindelse med parkering Floren skole Parkeringsplass Floren skole / / HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Q50 Kristine Nicolaysen Diverse info vedrørende salgsbod på Skjærhalden Torgplasser / / HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli 62 Jack Lockert Postalt tilsyn - innhenting av dokumentasjon - Forebyggende smittevern for arbeidstakere i kommunehelsetjenesten med fokus på smitte av MRSA - mulitresistente stafylokker Postalt tilsyn - innhenting av dokumentasjon - Forebyggende smittevern for arbeidstakere i kommunehelsetjenesten med fokus på smitte av MRSA - mulitresistente stafylokker 2011/ / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): G16 Arbeidstilsynet Side: 6 av 94

7 , Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på søknad om startlån Startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / NAV/Knut Tore Eide Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven ***** nformasjonsskriv om tilskuddsordningene i jordbruket August 2011 Produksjonstilskudd landbruk / / NF/Laila Kjølbo Rød V13 Gårdbrukere i Hvaler Svar på søknad om stand på torget i Skjærhalden Torgplasser / / HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli 62 Berit Kalbakken Side: 7 av 94

8 , Dokumenttype:,, Status: J,A Tilbakemelding på rapport etter branntilsyn Tilsyn etter Brann og eksplosjonvernloven 13 - Hvaler Rådhus 2011/ / HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli M71 Fredrikstad Brann- og redningskorps v/ Tomas Søland Svar på søknad om skjenkebevilling, enkeltanledning - Allsang Brottet amfi Skjenkebevilling, enkeltanledning - Brottet Amfi / / S/Torunn Akselsen Engum 63 Hvaler Kulturvernforening ttalelse fra politiet til søknad om skjenkebevilling, enkeltanledning - Brottet Amfi Skjenkebevilling, enkeltanledning - Brottet Amfi / / S/Torunn Akselsen Engum 63 Avsender Politiet Side: 8 av 94

9 , Dokumenttype:,, Status: J,A Foreldrepenger Foreldrepenger / / HVALER KOMMNE/Nina Duus Kristiansen 525 Wilma S. F. Høiden Tlskudd til etter- og videreutdanning på rusfeltet Hvaler Kommunalt rusarbeid / / NAV/Knut Tore Eide 223 Fylkesmannen i Østfold Godkjent søknad om oppføring av tilbygg til hytte - eiendom gnr 49, bnr 2, fnr Papper/Laenga - Vesterøy Gnr 49, bnr 2, fnr 148, hytte Papper/Laenga, Vesterøy - Tilbygg 2011/ / BS/Trine Lise Johnsen 49/2/148 Marianne Jakobsen Side: 9 av 94

10 , Dokumenttype:,, Status: J,A Meddelelse om oppføring i Sametingets valgmanntall Kommunevalg Hvaler kommune 2011/ / S/Torunn Akselsen Engum 010 Olav John Joki Ferdigattest for utvidelse av bryggepirer på eiendommen gnr 43 bnr 177, Spjærøy Gnr 43, bnr 177 Sand, Spjærøy - tvidelse av flytebryggeanlegg 2011/ / PLAN/Anette Hansen 43/177 SF Pontona AS Søknad om skjenkebevilling for konsert i Brottet Amfi Ambulerende skjenkebevilling / / S/Torunn Akselsen Engum 63 Avsender Hvaler Kulturvernforening Side: 10 av 94

11 , Dokumenttype:,, Status: J,A nvitasjon til markering av byggestart for nytt Østfoldsykehus på byggetomta - svarfrist: nvitasjoner til ordfører og rådmann 2010/ / S/Torunn Akselsen Engum 074 Prosjekt nytt østfoldsykehus, Helse Sør-Øst RHF Opphør sykepenger - ***** ***** Opphør av sykepenger / / HVALER KOMMNE/Nina Duus Kristiansen Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven ***** Søknad om tildeling av ordinære skjønnsmidler for 2012 Tildeling av ordinære skjønnsmidler / / S/Kurt Skarning 233 Fylkesmannen i Østfold Side: 11 av 94

12 , Dokumenttype:,, Status: J,A ttalelse fra politiet til søknad om konsert i Brottet amfi Ambulerende skjenkebevilling / / S/Torunn Akselsen Engum 63 Avsender Politiet Svar på søknad om skjenkebevilling for jazzkonsert i Brottet Amfi Ambulerende skjenkebevilling / / S/Torunn Akselsen Engum 63 Hvaler kulturvernforening Kopi av brev til Nina Gard: Svar på søknad av vedtak om kjøretillatelse i Ytre Hvaler nasjonalpark Nasjonalparken - vedtak styret 2011/ / NF/Laila Kjølbo Rød K12 Avsender Ytre Hvaler nasjonalparkstyre v/monika Olsen Side: 12 av 94

13 , Dokumenttype:,, Status: J,A Tidsbegrenset arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Karin Gullhav 2011/ / HVS/Svein Syversen ***** Karin Gullhav Svar på søknad om skjenkebevilling, enkeltanledning - Hvaler rådhus Skjenkebevilling, enkeltanledning - Hvaler rådhus / / S/Torunn Akselsen Engum 63 Cathrine Aasgaard Eide Tidsbegrenset arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Lillian L. Kristiansen 2011/ / HVS/Svein Syversen ***** Lillian Lunde Kristiansen Side: 13 av 94

14 , Dokumenttype:,, Status: J,A Personalmøte Personalmøte - Strandbakken - referater, innkallinger m.m. 2011/ / BVT/Amund Bjørke P Off.loven 14 F40 Marianne Eidesmo Morten Runhovde Elisabeth Kolstad Stensrud Maria Høydahl Johansen Sverre Eldevik Thomas Andre Lorentzen Tone Hansen Anne Magrethe Lilleheier Tina Aspestrand Bekreftelse på arbeid Personalmappe - tilsettingsforhold - Lena Haga 2011/ / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): ***** Lena Haga Opphør sykepenger - ***** ***** Opphør av sykepenger / / HVALER KOMMNE/Nina Duus Kristiansen Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven ***** Side: 14 av 94

15 , Dokumenttype:,, Status: J,A Bekreftelse på arbeid Personalmappe - tilsettingsforhold - Bente S. Torgersen 2010/ / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): ***** Bente Solveig Torgersen Ettersendelse av grunneieravtaler - byggesak - gnr 29, bnr 1 med flere - Stuevika, Søndre Sandøy Gnr 29, bnr 1 med flere - Stuevika, Søndre Sandøy - Etablering av ledningsnett for vann og avløp 2011/ / BS/Knut Kristian Skjolden 29/1 Avsender Hvaler Rørleggerbedrift AS Behandling av søknad om dispensasjon fra delingsforbud som følger av planstatus LNF og pbl 1-8 for deling av eiendommen gnr 30 bnr 18 i Gjøviken på Søndre Sandøy Gnr 30, bnr 18 Gjøviken, Nedgården - Fradeling og sammenføyning 2011/ / BS/Per Otto Rød 30/18 Tenden advokatfirma Side: 15 av 94

16 , Dokumenttype:,, Status: J,A Byggetillatelse - utvidelse av terrasse og etablering av teknisk rom under denne på eiendommen gnr 47 bnr 151 på Vesterøy Gnr 47 bnr 151, Hærnestangen - tvidelse av terrasse 2011/ / BS/rina Bjørnevald 47/151 Ole kreppen Svar på bestilling av dokumenter nnsynsbegjæringer / / HVALER KOMMNE/Elin Karlsen 041 Advokat Peter T. Hansen Byggetillatelse gnr 40 bnr 187, Rød Asmaløy Oppføring av enebolig og garasje gnr 40 bnr 187, Tømmerholtet 29, Asmaløy 2011/ / BS/Anette Hansen 40/187 Arca Nova Entreprenør AS Arca Nova Bolig AS Side: 16 av 94

17 , Dokumenttype:,, Status: J,A Bruksendring fra næringsbygg til bolig - gnr 29 bnr 6 på Søndre Sandøy Gnr 29 bnr 6 Nedgården, Søndre Sandøy - Bruksendring og fasadeendring 2011/ / BS/rina Bjørnevald 29/6 Byggmester Geir Morten Olsen Godkjenning av grensemerker Bestilling av målebrev over tomt - 39/1/24 Hvaler 2011/ / GO/Halvor S Reff 39/1 Avsender Erik Nitteberg Rekvirering av grensepåvisning Oppmålingsforretning gnr 33 bnr / / GO/Halvor S Reff 33/9 Avsender Morten Fredriksen Side: 17 av 94

18 , Dokumenttype:,, Status: J,A Nabomerknader til søknad på eiendom 35/86 Gnr 35, bnr 86 - Vikerhavn, Asmaløy - Riving og oppføring av ny fritidsbolig 2011/ / BS/Knut Kristian Skjolden 35/86 Avsender nger Johanne Stensrud Skylddelingsforretning Oppmålingsforretning gnr 33 bnr / / GO/Halvor S Reff 33/9 Avsender Morten Fredriksen Byggetillatelse gnr 40 bnr 188, Rød Asmaløy Oppføring av enebolig og garasje gnr 40 bnr 188, Tømmerholtet 31, Asmaløy 2011/ / BS/Anette Hansen 40/188 Arca Nova Entreprenør AS Arca Nova Bolig AS Side: 18 av 94

19 , Dokumenttype:,, Status: J,A Byggetillatelse gnr 40 bnr 190, Rød Asmaløy Oppføring av enebolig og garasje gnr 40 bnr 190, Tømmerholtet 35, Asmaløy 2011/ / BS/Anette Hansen 40/190 Arca Nova Entreprenør AS Arca Nova Bolig AS Samtykke om overføring av papirer - ***** ***** ***** ***** Elevmappe - Åttekanten skole - ***** ***** ***** ***** 2010/ / ÅTTS/Rita Wiborg KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 ***** ***** Klage på parkeringsgebyr Parkeringsgebyr / / VAR/Arnt Otto Arntsen Off. loven 13, 1. ledd/forv.loven ***** Side: 19 av 94

20 , Dokumenttype:,, Status: J,A Tilbakemelding på spørsmål om mulighet for å bygge ny hytte på gnr 41, bnr 4, Asmaløy Gnr 41, bnr 4 - Spørsmål om byggemulighet for ny hytte 2011/ / BS/Knut Kristian Skjolden 41/4 Ragnhild Haug Midlertidig brukstillatelse er gitt - Gnr 30, bnr 1, fnr 11 Gjøkvika, Søndre Sandøy Gnr 30, bnr 1, fnr 11 Gjøkvika, Søndre Sandøy - Ferdigattest 2011/ / BS/Einar G Nilsen 30/31 Byggmester/takstmann Svein Nesøen Bekreftelse i forbindelse med oppmelding til fagprøve Personalmappe - tilsettingsforhold - Bente S. Torgersen 2010/ / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): P Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 ***** Bente Torgersen Side: 20 av 94

21 , Dokumenttype:,, Status: J,A Pålegg om opphør av bruk med øyeblikkelig virkning Gassanlegg - Norderhaug - Vesterøy Gassfordelingsnett, Norderhaugveien 2008/ / BS/Trine Lise Johnsen 53 ng. Lindbæk & Svendsen AS Melding om manglende overholdelse av fartsbegrensning i Ytre Hvaler nasjonalpark Fartsbegrensningsforskrift for Ytre Hvaler nasjonalpark 2010/ / HAVN/Gunn Karin Karlsen P42 Marianne og Svend A. Svendsen Klage på parkeringsgebyr Parkeringsgebyr / / VAR/Arnt Otto Arntsen Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven ***** Side: 21 av 94

22 , Dokumenttype:,, Status: J,A Samtykke til fradeling av festetomt nr 44 fra eiendommen gnr 53 bnr 10, Skjelsbo på Vesterøy i Hvaler Skjelsbu - gnr 53, bnr 10, fnr 44, Vesterøy - nnløsing av festetomt 2011/ / BS/Per Otto Rød 53/10/44 Nils Kristian og John Henrik Andersen Oversendelse av søknad om dispensasjon for uttalelse - anlegg for mobiltelefoni og mobilt bredbånd på gnr 10, bnr 65 Gnr 10, bnr 65 Rom, Skjærhalden - Nytt anlegg for mobilkommunikasjon 2011/ / BS/Knut Kristian Skjolden 10/65 Fylkesmannen i Østfold Østfold fylkeskommune Side: 22 av 94

23 , Dokumenttype:,, Status: J,A Valg nnkalling til informasjonsmøte Kommunevalg Hvaler kommune 2011/ / S/Torunn Akselsen Engum 010 Tronn Bankerød Barbro Bjørk Villy Olsen Kari Jørgensen Rolf Klerud Gerd Ådnem Espen Linderud Espen Konrad Andreassen Halvor Reff Anne-Lise Pettersen Karin Lunde Kristiansen Knut Ramberg Stina Adolfsen Per Nordmark Ragnhild Pedersen Mona Fjeldberg Oppsigelse elevplass kulturskolen - Guro Mong Larsen Oppsigelser av elevplasser ved Kulturskolen 2011/ / K/Knut Egil Knutsen C30 Avsender Heidi Mong Larsen Side: 23 av 94

24 , Dokumenttype:,, Status: J,A Parkeringsgebyr Parkeringsgebyr / / VAR/Arnt Otto Arntsen Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven ***** Søknad om dispensasjon for tiltak på gnr 10, bnr 65 - orientering om saksframdrift Gnr 10, bnr 65 Rom, Skjærhalden - Nytt anlegg for mobilkommunikasjon 2011/ / BS/Knut Kristian Skjolden 10/65 Technogarden Engineering Resources AS Klage på parkeringsbot Parkeringsgebyr / / VAR/Arnt Otto Arntsen Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven ***** Side: 24 av 94

25 , Dokumenttype:,, Status: J,A Eventuelt V/A-anlegg til eiendom 49/11/35 Gnr 49 bnr 11 fnr 35, Vesterøy - Tilbygg hytte 2008/ / BS/Knut Kristian Skjolden 49/11/35 Hvaler Rørleggerbedrift AS Søknad om sanitærabonnement - gnr 43, bnr 137, fnr 171 VA-anlegg Midtre Holmetangen, eiendom 43/137/151 på Spjærøy 2009/ / VAR/Arnt Otto Arntsen 43/137 Avsender Lillian og Janne Sondresen Ferdigstillelse av V/A-anlegg ved Buvika, eiendom 30/221 m.fl. Privat VA-anlegg Buvika, 30/221 m.fl., Søndre Sandøy 2005/ / BS/Knut Kristian Skjolden 30 Borge Maskin AS Side: 25 av 94

26 , Dokumenttype:,, Status: J,A Foreløpig svar på søknad - gnr 48, bnr 5, fnr 148 Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 48 bnr 5 fnr 148 Papperhavn - Byggesøknad 2010/ / BS/Knut Kristian Skjolden 48/5/148 Atle Andresen Vedr V/A-anlegg ved Edholmen Vann- og avløpsledninger i sjø ved Edholmen 2010/ / BS/Knut Kristian Skjolden M30 Marit Rognerud Behandling av søknad om konsesjon på erverv eiendommen gnr 38 bnr 17 i Brattestø på Asmaløy til fritidsformål Konsesjon på erverv av fast eiendom - gnr 38, bnr / /2011 BS/Per Otto Rød V63 Fredrikstad Eiendomskontor AS Side: 26 av 94

27 , Dokumenttype:,, Status: J,A Stadfestet vedtak Stansning av basseng - Hvaler resort og spa Basseng - Hvaler resort og spa 2011/ /2011 HSO/Lars H Larsen J82 Fredrikstad kommune Svar på søknad om skolefri Elevmappe - Hvaler ungdomsskole - ***** ***** 2011/ /2011 HVS/Svein Syversen KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 ***** ***** Rammetillatelse- tilbygg til hytte på eiendommen gnr 47 bnr 11 fnr 16 på Vesterøy Tilbygg hytte 731, eiendom 47/11/16, Bastangen 2009/ /2011 BS/rina Bjørnevald 47/11/16 Arkadia v/j. Chr. Thorkildsen Side: 27 av 94

28 , Dokumenttype:,, Status: J,A Frafallelse av tilleggssøknad - 48/5/148 Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 48 bnr 5 fnr 148 Papperhavn - Byggesøknad 2010/ / BS/Knut Kristian Skjolden 48/5/148 Avsender Atle Aamodt Andresen Klage på parkeringsgebyr Parkeringsgebyr / / VAR/Arnt Otto Arntsen Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven ***** Klage på faktura fra Hvaler kommune mottatt Pulservik småbåthavn reguleringsplan 2009/ / PLAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Avsender Marit Gulliksen Side: 28 av 94

29 , Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på søknad om etablering av disponibelt rom til bruk for aktiviteter knyttet til utescenen Brottet - Nordgården Dypedal - gnr 42, bnr 280, Vesterøy Nordgården Dypedal - gnr 42, bnr 280, Vesterøy - Bruksrom kulturaktivitet 2011/ /2011 BS/Einar G Nilsen 42/280 Bjar Arkitekter AS Søknad om nytt våtrom - gnr 47, bnr 5, fnr 93 Søknad om tillatelse til tiltak - søknad om etablering av V/A anlegg på 47/151, 166 tgårdskilen 2011/ / BS/Knut Kristian Skjolden 47/151 Avsender John Jensen Søknad om tillatelse til etablering av våtrom og privat stikkledning med nødvendige terrengarbeider - Holtefeltet 15 - gnr 6, bnr 1, fnr 73, Skjærhalden Holtefeltet 15 - gnr 6, bnr 1, fnr 73, Skjærhalden - Våtrom og stikkledning 2011/ / BS/Knut Kristian Skjolden 6/1/73 Avsender Hvaler Rørleggerbedrift A/S Side: 29 av 94

30 , Dokumenttype:,, Status: J,A Regulering Kroksand Gnr 5 bnr 31 - Forhåndsforespørsel om mindre vesentlig endring av reguleringsformål for parsell på Kroksand 2008/ / PLAN/Anna Karin Hellstrøm 5/31 Avsender Christen Stenstadvold Søknad om nytt våtrom i anneks tilhørende fritidsbolig - gnr 48, bnr Papperhavn, Vesterøy Gnr 48, bnr Papperhavn, Vesterøy - Nytt våtrom 2011/ / BS/Knut Kristian Skjolden 48/253 Avsender Byggmester Rolf Andreassen Foreløpig svar nr 3 - tilbygg til uthus på eiendommen gnr 37 bnr 92 på Asmaløy Tilbygg til anneks/uthus, gnr 37 bnr 92, Asmaløy 2010/ /2011 BS/rina Bjørnevald 37/92 LK Byggteknikk Side: 30 av 94

31 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om tillatelse i ett trinn Restaurering/utvidelse eks. brygge, eiendom 28/78, Nordre Sandøy 2008/ / BS/rina Bjørnevald 28/78 Avsender Skjærgårdsbrygger AS Vedrørende innkalling til foreldremøte 25.mai + 17.mai kaker Åttekanten skole - det psykososiale miljøet - tilsyn 2011/ /2011 OPK/Astri Tanderø Engblad Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 B41 Avsender Kjersti L. Holte Svar på brev fra oppsittere i Stenkroken v/ Trond Oskar Engblad - gnr 4, bnr 211 Kjølholtåsen Oppføring boliger eiendom 4/211, Kjøholtåsen 2006/ / BS/Per Otto Rød 4/254 Avsender Byggmester Arild Andersen A Side: 31 av 94

32 , Dokumenttype:,, Status: J,A nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling - rekvisisjon av oppmåling 47/100 tgårdskilen 2011/ /2011 GO/Tormod Dahlberg 47/100 Leif-Erik Christiansen Karl Fredrik Karlsgård Lars Linderoth Lise Linderoth Tore Leif Linderoth Hilde Holm Knut Erik Holm Elisabeth Riborg Holter Tom Holter Reguleringsplan med tilhørende bestemmelser for Ekeberget, Tøfte, Herføl Ekeberget, Tøfte reguleringplan 2008/ /2011 PLAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Avsender SG arkitekter AS Signert tidsbegrenset arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Karin Gullhav 2011/ / HVS/Svein Syversen ***** Avsender Karin Gullhav Side: 32 av 94

33 , Dokumenttype:,, Status: J,A Signert tidsbegrenset arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Lillian L. Kristiansen 2011/ / HVS/Svein Syversen ***** Avsender Lillan Lunde Kristiansen Signert tidsbegrenset arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhod - Cathrine Flodin Larsen 2011/ / HVS/Svein Syversen ***** Avsender Cathrine Flodin Larsen Signert arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Anne S. Fredriksen 2011/ / HVS/Svein Syversen ***** Avsender Anne S Fredriksen Side: 33 av 94

34 , Dokumenttype:,, Status: J,A Klage på tilleggsavgift ilagt Parkeringsgebyr / / VAR/Arnt Otto Arntsen Off. loven 13, 1. ledd/forv.loven ***** Ferdigattest på tilbygg og utvidelse av bad på eiendommen gnr 37 bnr 1 fnr 39 på Asmaløy Hytte gnr 37, bnr 1, fnr 39, Skjærhalden - Tilbygg, fasadeendring 2010/ /2011 BS/rina Bjørnevald 37/1/39 Planforum Arkitekter AS Signert arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Hilde Jeanette Nilsen 2011/ / HVS/Svein Syversen ***** Avsender Hilde Jeanette Nilsen Side: 34 av 94

35 , Dokumenttype:,, Status: J,A Mottat - bekreftelse Elevmappe - Åttekanten skole - ***** ***** ***** 2011/ / ÅTTS/Rita Wiborg KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 ***** Avsender ***** Mottat - bekreftelse Elevmappe - Floren skole - ***** ***** 2011/ / FLOS/Tom-Herman Lie KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 ***** Avsender ***** Spørsmål om ferdigstillelse av stikkledninger tilknyttet privat felles V/A-anlegg, eiendom 30/30 m.fl. Anleggelse av private V/A-stikkledn., Gravningsund 2005/ /2011 BS/Knut Kristian Skjolden 30 Borge Maskin AS Side: 35 av 94

36 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om fri uke 38 Elevmappe - Åttekanten skole - ***** ***** ***** 2011/ / ÅTTS/Rita Wiborg KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 ***** Avsender ***** Søknad om skolefri - uke 39 Elevmappe - Åttekanten skole - ***** ***** 2011/ / ÅTTS/Rita Wiborg KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 ***** Avsender ***** Søknad om skolefri Elevmappe - Hvaler ungdomsskole - ***** ***** ***** 2010/ / HVS/Svein Syversen KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 ***** Avsender ***** Side: 36 av 94

37 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om fritak fra skolegang Elevmappe - Åttekanten skole - ***** ***** 2011/ / ÅTTS/Rita Wiborg KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 ***** Avsender ***** Redusering av plass - 1/2 ettermidddagsplass - Aron Øyri Grøtterød SFO-plass skoleåret 2011/ Åttekanten skole 2011/ / ÅTTS/Anne Grethe Breivik A22 Avsender Helen Øyri Oppsigelse av plass Johannes Karlsen SFO-plass skoleåret 2011/ Åttekanten skole 2011/ / ÅTTS/Anne Grethe Breivik A22 Avsender Anne Gyro og Knut Eilert Karlsen Side: 37 av 94

38 , Dokumenttype:,, Status: J,A Retur av tinglyst dokument nnløsing - Gnr 49, bnr 393, fnr 67 - Hvalsund 2011/ / GO/Halvor S Reff 49/393/67 Avsender Statens Kartverk Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veiene på Søndre Sandøy Midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veiene på Herføl, Nordre- og Søndre Sandøy Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 11091/ HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Q80 Avsender Svein Henriksen nnvilget permisjon Personalsaker - tilsettingsforhold - Synøve Malm Larsen 2011/ / HSO/Lars H Larsen ***** Synøve Malm Side: 38 av 94

39 , Dokumenttype:,, Status: J,A nnmelding - ettermiddagsplass - Hans Ludvik Nordgjerde SFO-plass skoleåret 2011/ Floren skole 2011/ / FLOS/Lene Fosser Osholt A22 Avsender Elin Nordgjerde og Knut Solberg nnmelding - ettermiddagsplass - Knut Martin S Nordgjerde SFO-plass skoleåret 2011/ Floren skole 2011/ / FLOS/Lene Fosser Osholt A22 Avsender Elin Kristine Norgjerde og Knut Solberg nnmelding - halv ettermiddagsplass - Herlov Amarius SFO-plass skoleåret 2011/ Floren skole 2011/ / FLOS/Lene Fosser Osholt A22 Avsender Tore og Lene Amarius Side: 39 av 94

40 , Dokumenttype:,, Status: J,A nnmelding - ettermiddagsplass - Evelyn Arntzen Varan SFO-plass skoleåret 2011/ Floren skole 2011/ / FLOS/Lene Fosser Osholt A22 Avsender Lise Arntzen og Thomas Varan nnmelding - halv ettermiddagsplass - Johannes Lande SFO-plass skoleåret 2011/ Floren skole 2011/ / FLOS/Lene Fosser Osholt A22 Avsender Øystein M og Kristine Elise Lande nnmelding - halv ettermiddagsplass - Maren Anstem Sørensen SFO-plass skoleåret 2011/ Floren skole 2011/ / FLOS/Lene Fosser Osholt A22 Avsender Ammund Sørensen Side: 40 av 94

41 , Dokumenttype:,, Status: J,A nnmelding - ettermiddagsplass - Emma-Marie Bothne SFO-plass skoleåret 2011/ Floren skole 2011/ / FLOS/Lene Fosser Osholt A22 Avsender Eva Karlsen og Mads Andreas Bothne nnmelding - ettermiddagsplass - Gregers Magnus Guldahl SFO-plass skoleåret 2011/ Floren skole 2011/ / FLOS/Lene Fosser Osholt A22 Avsender Marit Helen Øby og Karl-Erik Guldahl nnmelding - halv ettermiddagsplass - Julie Johanne Stokvold SFO-plass skoleåret 2011/ Åttekanten skole 2011/ / ÅTTS/Anne Grethe Breivik A22 Avsender Annee-Lene Kristoffersen og Fredd Stokvold Side: 41 av 94

42 , Dokumenttype:,, Status: J,A Forsendelse av forhåndsstemmer Kommunevalg Hvaler kommune 2011/ / S/Torunn Akselsen Engum 010 Avsender Posten Norge AS Husleiekontrakt for fremleie av kommunal bolig Husleiekontrakter kommunale boliger 2011/ / Saksbehandler S/Britt Norum (enhet/navn): Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 F17 Avsender ***** Husleiekontrakt for fremleie av kommunal bolig Husleiekontrakter kommunale boliger 2011/ / Saksbehandler S/Britt Norum (enhet/navn): Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 F17 Avsender ***** Side: 42 av 94

43 , Dokumenttype:,, Status: J,A Nasjonal konferanse om fairtrade og etisk handel i Saude Fairtrade - etisk handel 2011/ /2011 S/Kurt Skarning X03 Avsender Fairtrade-kommune Sauda ved ordføreren Perspektiver - medvirkning - utvikling Oppvekst / /2011 OPK/Astri Tanderø Engblad C01 Avsender Oppvekst 2011 Tillatelse til nedbrenning av hytte på eiendommen gnr 30 bnr 152 på Søndre Sandøy Gnr 30, bnr 152, Søndre Sandøy - Riving og gjenoppføring av fritidsbolig 2011/ /2011 BS/rina Bjørnevald 30/152 Fredrikstad brann og redningskorps Side: 43 av 94

44 , Dokumenttype:,, Status: J,A Oppsigelse av leieforhold i kommunal bolig på Brekke, 2. etg. Husleiekontrakter kommunale boliger 2011/ /2011 Saksbehandler S/Britt Norum (enhet/navn): Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 F17 Avsender ***** Europeisk kartlegging av KT i skolen Europeisk kartlegging av KT i skolen 2011/ / FLOS/Tom-Herman Lie 056 Avsender Senter for KT i utdanningen Avtale med Norsk Gjenvinning Metall AS om mottak av jern og metall nnkjøp - Levering av blandet og sortert avfall / / KTE/Maryanne Ågård Hansen Off.loven 23, 1. ledd M60 Avsender Norsk Gjennvinning Metall AS Side: 44 av 94

45 , Dokumenttype:,, Status: J,A Rett og plikt til norsk/samfunnskunnskap timer nnvandrere - rett og plikt til norsk/samfunnskunnskap 2011/ /2011 OPK/Astri Tanderø Engblad Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 A01 ***** Rett og plikt til norsk/samfunnskunnskap timer nnvandrere - rett og plikt til norsk/samfunnskunnskap 2011/ /2011 OPK/Astri Tanderø Engblad Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 A01 ***** Spørsmål om vedtak for ***** ***** nnvandrere - rett og plikt til norsk/samfunnskunnskap 2011/ /2011 OPK/Astri Tanderø Engblad Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 A01 Avsender Hollung Ovidia Lise v/frs Side: 45 av 94

46 , Dokumenttype:,, Status: J,A Tilsagnsbrev - startlån Startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ /2011 HVALER KOMMNE/Elin Karlsen 252 Lindorff låneadministrasjon nformasjon vedrørende startlån Startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / NAV/Knut Tore Eide P Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven ***** Tilbakemelding fra låntaker Startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / NAV/Knut Tore Eide P Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven Avsender ***** Side: 46 av 94

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Arbeidsbekreftelse Personalmappe - tilsettingsforhold - Heidi Aasen Nilsen U 2010/232-1 977/2010 02.02.2010 HAUB/Kirsten Elvsveen ***** Mottaker Heidi Aasen Nilsen Utvidelse

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 22.12.2013, Dokumenttype:,U, Status: J,A Høring - Forslang til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger 2 - om maksimal stønaperiode Høring - Forslang til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Godkjent søknad om midlertidig dispensasjon Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veiene på Søndre Sandøy - 2013 2013/165-213 11471/2013 26.06.2013

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Boplikt på ervervet tilleggstomt i Bølingshavn Spørsmål i forbindelse med boplikt på ervervet tilleggstomt i Bølingshavn - gnr 22 gnr 100 2013/2931-1 19388/2013 PM/Siw Bankerud

Detaljer

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.06-16.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.06.2015 Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan Ødegårdskilen Torg

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende klage over vedtak om avvisning av klage - båtrettighet Skjærhalden Båtrettighet - Skjærhalden 2010/1321-36 15270/2013 28.08.2013 HAVN/Gunn Karin Karlsen P24 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Søknad om refusjon av parkeringsavgift. Parkeringsavgifter 2010 U 2010/894-3 4828/2010 03.06.2010 Saksbehandler BVR/Rita Nilsen (enhet/navn): Q50 Mottaker Eidis Winnje Søknad

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om midlertidig brukstillatelse Søknad om tillatelse til tiltak - bolig gnr 47 bnr 8 2013/581-9 4392/2014 03.03.2014 BS/rina Bjørnevald 47/8 Avsender Byggmester

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Godkjent endring av ansvarsforhold for byggetiltak på eiendom gnr/bnr 40/164 Firemannsboliger - gnr 40 bnr 164 2013/844-9 8818/2014 05.05.2014 BS/Trine Lise Johnsen 40/164

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 16.02.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på søknad om ledsagerbevis Ledsagerbevis - 2013/658-2 6761/2013 18.04.2013 HVALER KOMMNE/Bjørg Næss, 1 ledd nr 1 F00 Mottaker Svar på søknad om fornyelse

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nformasjon i saken Forespørsel om terrengoppfylling og etablering av mur på hytteiendom - gnr 23 bnr 234, Kjerringholmen 2012/1798-48 21819/2013 BS/Per-Erik Johansen 23/234

Detaljer

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok.

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.12-15.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.12.2014 Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85,

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar - oppsigelse barnehageplass Elevmappe - Asmaløy barnehage - 2012/935-7 6459/2014 27.03.2014 ASMB/Kirsten Elvsveen Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 17.07.2015. Turavtale sommer 2015 2011/699-16 13318/2015 09.07.2015 17.07.

Offentlig journal. Arbeidsavtale 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 17.07.2015. Turavtale sommer 2015 2011/699-16 13318/2015 09.07.2015 17.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.07.2015 Arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Ragnhild Svennes 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 Ragnhild Svennes

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 09.02.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A Rammeavtale - signert Personalmappe - tilsettingsforhold - Vera Larsen 2010/2581-14 2605/2014 09.12.2013 Avsender Vera Larsen Tidsbegrenset arbeidsavtale - signert

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om boplikt ved erverv av boligeiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 48 bnr 44 2013/3114-4 21420/2013 21.11.2013 PM/Jan Torp Pharo 48/44 Mottaker Jan

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 16.03.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A innsynsbegjæring - lønnsutbetalinger til takstmenn nnsynsbegjæringer - 2014 2014/32-41 5232/2014 RÅDMANN/Britt Norum 041 Mottaker Fredrikstad Blad Søknad om permisjon

Detaljer

Innvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks og tilbygg til hytte 29/158 - Søndre Sandøy. Dok.dato: 18.03.

Innvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks og tilbygg til hytte 29/158 - Søndre Sandøy. Dok.dato: 18.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.03-22.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 23.03.2015 nnvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 02.02.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A Tilbakemelding på henvendelse - "tomt på Hvaler", Spjærøy Byggetillatelse på tomt - Bekkene gnr 42 bnr 226 U 2012/1550-4 37/2014 06.01.2014 BS/Anette Hansen 42/226

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.12-11.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2014 Svar på henvendelse ang. boplikt Gnr 48 Bnr 27 Oppfølging av boplikt - gnr 48 bnr 27 2013/1031-6 23148/2013

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 06.04.2017 Oppmålingsforretning 51/6/269 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling 53/6/230 2016/712-9

Detaljer

Dok.dato: 03.06.2014. Klassering: 43/165 KTE/HANFUR. Dok.dato: 12.08.2014. Klassering: ***** ÅTTS/RITW. Dok.dato: 28.08.2014.

Dok.dato: 03.06.2014. Klassering: 43/165 KTE/HANFUR. Dok.dato: 12.08.2014. Klassering: ***** ÅTTS/RITW. Dok.dato: 28.08.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.09.2014 nnhold: Anmodning om å installere vannmåler med varsel om at det vil komme krav for 43/165 Anmodning installasjon

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Vedtak om barnehageplass i Asmaløy barnehage Elevmappe - Asmaløy barnehage - ***** ***** ***** U 2014/210-3 3980/2014 RÅDMANN/Anne Høyby Pedersen KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven

Detaljer

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.12-22.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.12.2014 Svar på ad Klage på nderinstansens behandling Klage - eiendomsskatt - gnr 23 bnr 219 - Tobakksbukta Kirkeøy

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 24.05.2014 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Arbeidsavtale økt stilling 72,5 % Personalmappe - tilsettingsforhold - Hanne Fredriksen 2011/516-23 8612/2014 30.04.2014 TF/Veronika Kopreitan ***** Mottaker Hanne

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende oppmåling 29.5/ / / /

Offentlig journal. Vedrørende oppmåling 29.5/ / / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.12.2016 Vedrørende oppmåling 29.5/08.6-47/10 2011/1892 2012/1213-1 8793/2012 11.06.2012 Ola Eide Svar på søknad om sanitærabonnement

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Ber om tilbakemelding Ekspropriasjon - Vikerhavn 2012/980-43 19862/2013 30.10.2013 HAVN/Gunn Karin Karlsen P23 Mottaker Reff Halvor Avtale om toalett ved Kroksand Kroksand

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.10.2016 Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 28 bnr. 25 Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Detaljer

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy 2015/1931-4 15585/2015 04.09.2015 07.09.2015

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy 2015/1931-4 15585/2015 04.09.2015 07.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.09-06.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 07.09.2015 Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy Søknad om deling/rekvisisjon

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende søknad om byggetillatelse - gnr./bnr./snr. 4/70/3 Seksjonering gnr 4 bnr 70 snr 3 2013/804-18 7004/2014 BS/Per-Erik Johansen 4/70/3 Mottaker Lone og Bernt Erik

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus - gnr/bnr 51/81 - Vesterøy 2015/2202-2 18175/2015 20.10.

Offentlig journal. Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus - gnr/bnr 51/81 - Vesterøy 2015/2202-2 18175/2015 20.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.10-29.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.10.2015 nnhold: Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus

Detaljer

Dok.dato: 15.09.2014 TO. Klassering: 28/38 RÅDMANN/NIEG. Dok.dato: 12.09.2014. Klassering: 48/6 BS/IRBJ. Dok.dato: 15.09.2014.

Dok.dato: 15.09.2014 TO. Klassering: 28/38 RÅDMANN/NIEG. Dok.dato: 12.09.2014. Klassering: 48/6 BS/IRBJ. Dok.dato: 15.09.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.09.2014 nnhold: Svar på brev trekking av klage- eskatt, gnr 28-bnr 38 Eiendomsskatt - Klage - gnr 28 - bnr 38 2014/462-7

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.01.2017 Vedrørende utbedring av krysset mellom fylkesveg 108 og fylkesveg 491 ved Rød på Asmaløy

Detaljer

Offentlig journal. Melding til tinglysing 2014/2379-8 4139/2015 02.03.2015 30.03.2015

Offentlig journal. Melding til tinglysing 2014/2379-8 4139/2015 02.03.2015 30.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.03-29.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.03.2015 Melding til tinglysing Oppretting av ny grunneiendom med oppmålingsforretning

Detaljer

Dok.dato: 15.09.2015. Dok.dato: 22.09.2015

Dok.dato: 15.09.2015. Dok.dato: 22.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.10-08.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.10.2015 nnkalling til oppmålingsforretning. Grensejustering med oppmålingsforretning

Detaljer

Dok.dato: 07.11.2012. Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2014

Dok.dato: 07.11.2012. Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.03-03.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.03.2015 Svar på søknad om dispensasjon Dispensasjon for 5 år fra forbudet om kjøring

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Eiendomsskatt på Sjøbod Eiendomsskatt - spørsmål - mulig klage Sak/dok nr: 2013/1460-229 Løpenr.: 21295/2013 19.11.2013 RÅDMANN/Knut Kristian Skjolden 232 Avsender Hanna-Karin

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: CV - Karakterutskrift Personalmappe - tilsettingsforhold - Stian Bernhard Syversen 2013/3251-4 60/2014 02.01.2014 HVUS/Svein Syversen Tilg.kode P Hjemmel: Off.loven

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende trekk i lønn Personalmappe - personalsak - ***** ***** 2011/1226-3 22619/2013 10.12.2013 BVT/Beate Pedersen KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1

Detaljer

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendommen gnr 42 bnr 160 - Dypedal 2015/298-2 3517/2015 06.03.2015 10.03.2015. Grensepåvisning Løkkeberg

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendommen gnr 42 bnr 160 - Dypedal 2015/298-2 3517/2015 06.03.2015 10.03.2015. Grensepåvisning Løkkeberg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.03-08.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.03.2015 Samtykke til deling av eiendommen gnr 42 bnr 160 - Dypedal Søknad om deling/rekvisisjon

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 30.10.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.10.2016 Svar på henvendelse om vald nummer 0111V0041 Storrød i Hvaler Fellingstillatelse

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.02-17.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.02.2015 nnhold: Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 Riving

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Foreløpig svar vedrørende søknad om tillatelse til tiltak Søknad om tillatelse til tiltak - riving hele bygg - gnr 25 bnr 75 U 2013/1661-9 15597/2013 02.09.2013 BS/Trine

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/404-5 5350/2015 13.04.2015 18.03.2015

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/404-5 5350/2015 13.04.2015 18.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.04-12.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.04.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling

Detaljer

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok.

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06-03.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.06.2015 nformasjon om videre saksgang - på bakgrunn av henvendelse. Spørsmål om

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.06.2017 Orientering om saksgang- brygge 29/3, Kåvika, Søndre Sandøy Søknad om brygge - 29/3

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon fra pbl 29-4 (2) - 3/238 - Lillesand - Kirkøy 2011/2783-71 515/2015 27.05.2015 29.05.

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon fra pbl 29-4 (2) - 3/238 - Lillesand - Kirkøy 2011/2783-71 515/2015 27.05.2015 29.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.05-31.05, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.06.2015 Behandling av søknad om dispensasjon fra pbl 29-4 (2) - 3/238 - Lillesand

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om etablering av fellesanlegg for VA for 3 eiendommer på Sand Gnr.43 Bnr.119 Gnr.38 m/fler Etablering fellesanlegg for VA gnr 43 bnr 119 fnr 38 og 69 - gnr

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning. 2015/2140-4 18139/2015 28.10.2015 08.10.2015. Oversendelse av dokumenter.

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning. 2015/2140-4 18139/2015 28.10.2015 08.10.2015. Oversendelse av dokumenter. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.10-27.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 28.10.2015 nnkalling til oppmålingsforretning. Søknad om deling/justering av grunneiendom

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av behandling av klage på avslått dispensasjon PA-91/13 for ulovlig oppført trapp til hytte på eiendommen gnr./bnr. 29/250 - Søndre Sandøy Forespørsel om tiltak

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.09.2015 Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy Oppføring bolig - veirett

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.08-20.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.08.2015 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant min.språklige barn

Detaljer

Vedrørende søknad om etablering av privat VA ledningsnett for 8 eiendommer på løkkevikfjellet, Melkeberget. Dok.dato:

Vedrørende søknad om etablering av privat VA ledningsnett for 8 eiendommer på løkkevikfjellet, Melkeberget. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.08.14-13.08.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.08.2014 Vedrørende søknad om etablering av privat VA ledningsnett for 8 eiendommer på løkkevikfjellet, Melkeberget

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.11.2016 Test Postmappe - arkivar - Henrik Kristiansen 2013/185-124 19299/2016 16.11.2016 Henrik

Detaljer

Offentlig journal. Innvilgelse av byggetillatelse og ferdigattest Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-75 19931/2014 02.10.2014 10.11.

Offentlig journal. Innvilgelse av byggetillatelse og ferdigattest Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-75 19931/2014 02.10.2014 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.11-08.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.11.2015 nnvilgelse av byggetillatelse og ferdigattest Gnr 49, bnr 370 Løkkevika

Detaljer

Offentlig journal. Retting av krav gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/ /

Offentlig journal. Retting av krav gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.08-26.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.08.2016 Retting av krav gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig Gnr 49, bnr 370 Løkkevika

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Svar på søknad om fritak fra politisk verv Permisjon - fritak fra politiske verv U 2011/2469-72 19119/2013 14.10.2013 RÅDMANN/Torunn Akselsen Engum C83 Mottaker Bjørn Bothne

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget dispensasjon - gnr 15 bnr 48 2014/1588-5 422/2015 09.01.2015 22.01.2015

Offentlig journal. Innvilget dispensasjon - gnr 15 bnr 48 2014/1588-5 422/2015 09.01.2015 22.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.01-21.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.01.2015 nnvilget dispensasjon - gnr 15 bnr 48 Tilbygg fritidsbolig 15/48 2014/1588-5

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på mottatt søknad og foreløpig svar - 47/1/41 og 47//146 2015/1775-2 14054/2015 30.07.2015 06.08.

Offentlig journal. Bekreftelse på mottatt søknad og foreløpig svar - 47/1/41 og 47//146 2015/1775-2 14054/2015 30.07.2015 06.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.08-05.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 06.08.2015 nnhold: Bekreftelse på mottatt søknad og foreløpig svar - 47/1/41 og 47//146

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/ /

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.08-25.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 26.08.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling / rekvisisjon av oppmåling

Detaljer

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11.

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.12-21.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2014 Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe - Hvaler

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Sak er matrikkelført Gnr 49, bnr 454 - hytte 500 - Utvidelse av hytte - forespørsel 2012/837-13 21107/2013 15.11.2013 BS/rina Bjørnevald 49/454 Avsender Fredrikstad kommune

Detaljer

Offentlig journal. Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-79 19343/2015 27.10.

Offentlig journal. Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-79 19343/2015 27.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.11-17.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.11.2015 Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Underinstansens behandling - klage - eiendomsskatt - gnr 46 bnr 53 - Skjelsbusundet 323 Klage - eiendomsskatt - gnr 46 bnr 53 - Skjelsbusundet 323 U 2013/2219-5 23354/2013

Detaljer

Offentlig journal. Søknad for vurdering/klargjøring av vann og avløp til anneks på 4/170 tilhørende boligeiendom 4/58 2011/836-2 8642/2011 30.06.

Offentlig journal. Søknad for vurdering/klargjøring av vann og avløp til anneks på 4/170 tilhørende boligeiendom 4/58 2011/836-2 8642/2011 30.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.05-10.05, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.05.2015 Søknad for vurdering/klargjøring av vann og avløp til anneks på 4/170 tilhørende

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Vedrørend henvendelse om eiendomsskatt - 31/21 Klage - eiendomsskatt - gnr 31 bnr 21 U 2013/2828-3 21016/2013 15.11.2013 RÅDMANN/Knut Kristian Skjolden 31/21 Mottaker Jonas

Detaljer

Offentlig journal. Ad din Søknad om studiepermisjon 2013/ / Arbeidsavtale 2010/ /

Offentlig journal. Ad din Søknad om studiepermisjon 2013/ / Arbeidsavtale 2010/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.12-09.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.12.2014 Ad din Søknad om studiepermisjon Personalmappe - tilsettingsforhold - Anita Rubach 2013/2795-7 703/2014

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 07.12.2017 Melding til tinglysing Søknad om deling/ rekvisisjon av oppmåling - 48/4 2016/2049-9

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Svar på anmodning om opplysninger - ***** ***** ***** Elevmappe - Åttekanten skole - ***** ***** ***** ***** U 2011/186-19 3776/2013 28.02.2013 ÅTTS/Rita Wiborg KL Off.loven

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 15.03.12-18.03.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Referat fra møte 29.11.2011 Personalmappe - personalsak - ***** ***** ***** 2011/1749-5 15990/2011 29.11.2011 BVT/Lisa Solberg Tilg.kode P Hjemmel: Off.loven

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Purring - parkering på Skjærhalden. Parkeringsgebyr 2013 2013/349-36 3/2014 24.12.2013 VARV/Arnt Otto Arntsen U Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Q50 Avsender

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1 fnr 106 - Kirkøy 2013/527-12 61/2015 12.01.2015 14.01.

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1 fnr 106 - Kirkøy 2013/527-12 61/2015 12.01.2015 14.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.01-13.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 14.01.2015 Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.11.2016 Tillatelse tilbygg 5/68 Tilbygg fritidsbolig - 5/68 2016/2074-3 17235/2016 12.10.2016

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om fastsetting av tilkoplingsgebyr - Seksjonering 3/70 - Nye påkoplingsgebyrer VA - seksjon 8. 2014/2678-82 711/2015

Offentlig journal. Vedtak om fastsetting av tilkoplingsgebyr - Seksjonering 3/70 - Nye påkoplingsgebyrer VA - seksjon 8. 2014/2678-82 711/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.01-15.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.01.2015 Vedtak om fastsetting av tilkoplingsgebyr - Seksjonering 3/70 - Nye påkoplingsgebyrer

Detaljer

Offentlig journal. Bestilling av annonse 2014/2649-16 1167/2015 20.01.2015 29.01.2015

Offentlig journal. Bestilling av annonse 2014/2649-16 1167/2015 20.01.2015 29.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.01-22.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 29.01.2015 Bestilling av annonse Rullering av kommuneplan 2016-2028 2014/2649-16 1167/2015

Detaljer

Dok.dato: 22.05.2015. Dok.dato: 26.05.2015. Dok.dato: 28.05.2015

Dok.dato: 22.05.2015. Dok.dato: 26.05.2015. Dok.dato: 28.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.06-01.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.06.2015 nnhold: Byggetillatelse for anleggelse av stikkledning, riving av anneks/uthus

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.10.2016 Svar på søknad om sanitærabonnement for eiendom 29/269 - Røde Grinda 60 Søknad om

Detaljer

Offentlig journal. Ferdigattest byggesak - VA på Venneren - nytt anlegg 31/20 m. fl. - Søndre Sandøy 2011/ /

Offentlig journal. Ferdigattest byggesak - VA på Venneren - nytt anlegg 31/20 m. fl. - Søndre Sandøy 2011/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.02-14.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.02.2016 Ferdigattest byggesak - VA på Venneren - nytt anlegg 31/20 m. fl. - Søndre

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.10.2016 nnkalling til oppmålingsforretning Grensepåvisning 30/20/24 2016/2046-2 15875/2016

Detaljer

Svar på søknad om dispensasjon for tillatelse til ulike tiltak på eiendommen gnr. 27 bnr 27-32 - Nordre Sandøy. Dok.dato: 07.09.2015. Dok.

Svar på søknad om dispensasjon for tillatelse til ulike tiltak på eiendommen gnr. 27 bnr 27-32 - Nordre Sandøy. Dok.dato: 07.09.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.09-08.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.09.2015 nnhold: Svar på søknad om dispensasjon for tillatelse til ulike tiltak på

Detaljer

Offentlig journal. Dispensasjon og byggetillatelse - oppføring av pumpestasjon på gnr/bnr 30/20- Søndre Sandøy 2015/ /

Offentlig journal. Dispensasjon og byggetillatelse - oppføring av pumpestasjon på gnr/bnr 30/20- Søndre Sandøy 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04-13.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 14.04.2015 nnhold: Dispensasjon og byggetillatelse - oppføring av pumpestasjon på gnr/bnr

Detaljer

Dok.dato: 02.03.2015. Dok.dato: 05.03.2015. Dok.dato: 04.03.2015

Dok.dato: 02.03.2015. Dok.dato: 05.03.2015. Dok.dato: 04.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.03-09.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.03.2015 Tillatelse til midlertidig dispensasjon til å bruke dyrket mark til parkering

Detaljer

Dok.dato: 29.04.2014. Klassering: 30/22/78 VARV/UMAASK. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: 43/27 BS/TOMBE. Dok.dato: 25.09.2014.

Dok.dato: 29.04.2014. Klassering: 30/22/78 VARV/UMAASK. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: 43/27 BS/TOMBE. Dok.dato: 25.09.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.09-28.09, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.09.2014 Behandling av søknad om sanitærabonnement 30/22/78 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett -

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.10.2016 Svar på søknad om årsabonnement for parkering på Garnberget i tgårdskilen Parkering

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.04.2017 Oversendelse av sak til uttalelse - eksisterende hytte - gnr/bnr/fnr 37/1/42 Søknad

Detaljer

Dok.dato: 09.04.2015. Dok.dato: 09.02.2015. Dok.dato: 13.04.2015

Dok.dato: 09.04.2015. Dok.dato: 09.02.2015. Dok.dato: 13.04.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.04-16.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.04.2015 Svar på søknad om tillatelse til tiltak, privat VA-anlegg Edholmen Nord

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Midlertidig svar på Klage - eiendomsskatt- gnr 35 bnr 349 Klage - eiendomsskatt- gnr 35 bnr 349 2013/1797-5 17841/2013 35/349 Mottaker Christian Reinertsen Midlertidig svar

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 08.03.12-11.03.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Nytt brev om varsel av oppsigelse av samarbeidsavtale. Kystmuseet 2004/271-10 590/2004 10.05.2004 KLTR/Torkel Varfjell C56 Mottaker Kystmuseet Hvaler Oppsigelse

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 23.09.2016 Forespørsel om brygge - 30/20 Brygge i Stutehavn 2016/1264-4 13111/2016 Sjur Tømte

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.11.2016 Svar på søknad om disponering av Skjærhalden Torg i forbindelse med Havnefestivaldagene

Detaljer

Offentlig journal. Tildelt skoleplass 2016 for elev ***** ***** ***** 2016/ / Endringstillatelse, pipe, 29/171

Offentlig journal. Tildelt skoleplass 2016 for elev ***** ***** ***** 2016/ / Endringstillatelse, pipe, 29/171 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.06-01.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.06.2016 Tildelt skoleplass 2016 for elev ***** ***** ***** nnskriving 1. trinn -

Detaljer

Offentlig journal. Kommentar til avisoppslag 2.12.2014 2014/2864-8 24274/2014 05.12.2014 12.02.2015

Offentlig journal. Kommentar til avisoppslag 2.12.2014 2014/2864-8 24274/2014 05.12.2014 12.02.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.02-11.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.02.2015 Kommentar til avisoppslag 2.12.2014 Avvik skjenkekontroll 2014 2014/2864-8

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2014. Klassering: Q50 VARV/ARNARN

Dok.dato: 18.09.2014. Klassering: Q50 VARV/ARNARN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11-19.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.2014 Behandling av klage vedrørende parkeringsgebyr/tilleggsavgift Parkeringsgebyr 2014 2014/830-67 18790/2014

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.06-23.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.06.2015 Foreløpig svar - Byggesak - Gilboveien 24 - Kirkeøy Søknad om byggetillatelse

Detaljer

Journaldato: 21.05.2015-21.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 19.05.2015. Dok.dato: 19.05.

Journaldato: 21.05.2015-21.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 19.05.2015. Dok.dato: 19.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.05.2015 Ferdigattest - 40/199 Oppføring bolig/garasje - 40/199 2014/2756-9 9361/2015 nger

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.09.2016 Oversendelse av vedlegg til søknad om finansiering av ridehall på Huser Ridehus -

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Endring av tidligere innsendt søknad sak Søknad etablering stikkledning VA gnr 31 bnr 67 2013/978-13 21099/2013 09.10.2013 BS/Anette Hansen 31/67 Avsender Hvaler Rørleggerbedrift

Detaljer

Dok.dato: 05.01.2015. Dok.dato: 06.01.2015. Dok.dato: 06.01.2015

Dok.dato: 05.01.2015. Dok.dato: 06.01.2015. Dok.dato: 06.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.01-07.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 08.01.2015 Ferdigattest - VA-anlegg - gnr 48 bnr 20, 176 og 42, Vesterøy Søknad om

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.11.2016 Valg av foreldrerepresentanter for barnehageåret 2015/2016 Hauge natur- og skjærgårdsbarnehage

Detaljer

Offentlig journal. Definisjonsspørsmål "under oppføring" 2013/502-3 4624/2013 07.03.2013 07.01.2015

Offentlig journal. Definisjonsspørsmål under oppføring 2013/502-3 4624/2013 07.03.2013 07.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.01-06.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 07.01.2015 Definisjonsspørsmål "under oppføring" Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Detaljer