Offentlig journal for Hvaler kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal for Hvaler kommune"

Transkript

1 , Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/ / NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik Rammeavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Lena Haga 2011/ / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): ***** Lena Haga Søndagsåpent Torgplasser / / HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli 62 Side: 1 av 94

2 , Dokumenttype:,, Status: J,A Arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Anne S. Fredriksen 2011/ / HVS/Svein Syversen ***** Anne S. Fredriksen Arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Hilde Jeanette Nilsen 2011/ / HVS/Svein Syversen ***** Hilde Jeanette Nilsen Spesialundervisning skoleåret 2011/12 - ***** ***** ***** Elevmappe - Åttekanten skole - ***** ***** ***** 2010/ / ÅTTS/Rita Wiborg KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 ***** ***** ***** Side: 2 av 94

3 , Dokumenttype:,, Status: J,A Varsel om ny turnus Personalmappe - tilsettingsforhold - Mikael Nikolaysen 2011/ / BVT/Beate Pedersen ***** Mikael Nikolaysen Tidsbegrenset arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhod - Cathrine Flodin Larsen 2011/ / HVS/Svein Syversen ***** Cathrine Flodin Larsen Svar på søknad om parkeringsplass på Skipstadsand Parkering Skipstadsand / / HVALER KOMMNE/Heidi Wilberg Q50 Eivor Andreassen Side: 3 av 94

4 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om stand på Skjærhalden torg i sommer Torgplasser / / HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli 62 Jakob Gjellestad, Båtfrelst nfo om kontakt neste år i forbindelse med søknad om torvplass Torgplasser / / HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli 62 Erik Hansen Side: 4 av 94

5 , Dokumenttype:,, Status: J,A Tildeling av adresser - Nordengveien Adressenummer - Nordengveien 2011/ / PM/Jan Torp Pharo L32 Jon Håvard Sommernes Per Martin Sommernes Turid Høiberget Nilsen Kjell Roger Jensen Mikael Nicolaysen Sidsel Høiberget Nilsen Turid Høiberget Nilsen Birgit Nathalie Mathisen Eva Marie Lange og Erik Frisch Dag Sverre Berge Hege Serine Berge Vegard Midtby var Karlsen Kommentarer til klage på feil informasjon i forbindelse med parkering nr. 33 på Floren skole Parkeringsplass Floren skole / / HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Q50 Marion Grosberghaugen Side: 5 av 94

6 , Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på søknad om abonnement i forbindelse med parkering Floren skole Parkeringsplass Floren skole / / HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Q50 Kristine Nicolaysen Diverse info vedrørende salgsbod på Skjærhalden Torgplasser / / HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli 62 Jack Lockert Postalt tilsyn - innhenting av dokumentasjon - Forebyggende smittevern for arbeidstakere i kommunehelsetjenesten med fokus på smitte av MRSA - mulitresistente stafylokker Postalt tilsyn - innhenting av dokumentasjon - Forebyggende smittevern for arbeidstakere i kommunehelsetjenesten med fokus på smitte av MRSA - mulitresistente stafylokker 2011/ / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): G16 Arbeidstilsynet Side: 6 av 94

7 , Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på søknad om startlån Startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / NAV/Knut Tore Eide Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven ***** nformasjonsskriv om tilskuddsordningene i jordbruket August 2011 Produksjonstilskudd landbruk / / NF/Laila Kjølbo Rød V13 Gårdbrukere i Hvaler Svar på søknad om stand på torget i Skjærhalden Torgplasser / / HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli 62 Berit Kalbakken Side: 7 av 94

8 , Dokumenttype:,, Status: J,A Tilbakemelding på rapport etter branntilsyn Tilsyn etter Brann og eksplosjonvernloven 13 - Hvaler Rådhus 2011/ / HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli M71 Fredrikstad Brann- og redningskorps v/ Tomas Søland Svar på søknad om skjenkebevilling, enkeltanledning - Allsang Brottet amfi Skjenkebevilling, enkeltanledning - Brottet Amfi / / S/Torunn Akselsen Engum 63 Hvaler Kulturvernforening ttalelse fra politiet til søknad om skjenkebevilling, enkeltanledning - Brottet Amfi Skjenkebevilling, enkeltanledning - Brottet Amfi / / S/Torunn Akselsen Engum 63 Avsender Politiet Side: 8 av 94

9 , Dokumenttype:,, Status: J,A Foreldrepenger Foreldrepenger / / HVALER KOMMNE/Nina Duus Kristiansen 525 Wilma S. F. Høiden Tlskudd til etter- og videreutdanning på rusfeltet Hvaler Kommunalt rusarbeid / / NAV/Knut Tore Eide 223 Fylkesmannen i Østfold Godkjent søknad om oppføring av tilbygg til hytte - eiendom gnr 49, bnr 2, fnr Papper/Laenga - Vesterøy Gnr 49, bnr 2, fnr 148, hytte Papper/Laenga, Vesterøy - Tilbygg 2011/ / BS/Trine Lise Johnsen 49/2/148 Marianne Jakobsen Side: 9 av 94

10 , Dokumenttype:,, Status: J,A Meddelelse om oppføring i Sametingets valgmanntall Kommunevalg Hvaler kommune 2011/ / S/Torunn Akselsen Engum 010 Olav John Joki Ferdigattest for utvidelse av bryggepirer på eiendommen gnr 43 bnr 177, Spjærøy Gnr 43, bnr 177 Sand, Spjærøy - tvidelse av flytebryggeanlegg 2011/ / PLAN/Anette Hansen 43/177 SF Pontona AS Søknad om skjenkebevilling for konsert i Brottet Amfi Ambulerende skjenkebevilling / / S/Torunn Akselsen Engum 63 Avsender Hvaler Kulturvernforening Side: 10 av 94

11 , Dokumenttype:,, Status: J,A nvitasjon til markering av byggestart for nytt Østfoldsykehus på byggetomta - svarfrist: nvitasjoner til ordfører og rådmann 2010/ / S/Torunn Akselsen Engum 074 Prosjekt nytt østfoldsykehus, Helse Sør-Øst RHF Opphør sykepenger - ***** ***** Opphør av sykepenger / / HVALER KOMMNE/Nina Duus Kristiansen Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven ***** Søknad om tildeling av ordinære skjønnsmidler for 2012 Tildeling av ordinære skjønnsmidler / / S/Kurt Skarning 233 Fylkesmannen i Østfold Side: 11 av 94

12 , Dokumenttype:,, Status: J,A ttalelse fra politiet til søknad om konsert i Brottet amfi Ambulerende skjenkebevilling / / S/Torunn Akselsen Engum 63 Avsender Politiet Svar på søknad om skjenkebevilling for jazzkonsert i Brottet Amfi Ambulerende skjenkebevilling / / S/Torunn Akselsen Engum 63 Hvaler kulturvernforening Kopi av brev til Nina Gard: Svar på søknad av vedtak om kjøretillatelse i Ytre Hvaler nasjonalpark Nasjonalparken - vedtak styret 2011/ / NF/Laila Kjølbo Rød K12 Avsender Ytre Hvaler nasjonalparkstyre v/monika Olsen Side: 12 av 94

13 , Dokumenttype:,, Status: J,A Tidsbegrenset arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Karin Gullhav 2011/ / HVS/Svein Syversen ***** Karin Gullhav Svar på søknad om skjenkebevilling, enkeltanledning - Hvaler rådhus Skjenkebevilling, enkeltanledning - Hvaler rådhus / / S/Torunn Akselsen Engum 63 Cathrine Aasgaard Eide Tidsbegrenset arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Lillian L. Kristiansen 2011/ / HVS/Svein Syversen ***** Lillian Lunde Kristiansen Side: 13 av 94

14 , Dokumenttype:,, Status: J,A Personalmøte Personalmøte - Strandbakken - referater, innkallinger m.m. 2011/ / BVT/Amund Bjørke P Off.loven 14 F40 Marianne Eidesmo Morten Runhovde Elisabeth Kolstad Stensrud Maria Høydahl Johansen Sverre Eldevik Thomas Andre Lorentzen Tone Hansen Anne Magrethe Lilleheier Tina Aspestrand Bekreftelse på arbeid Personalmappe - tilsettingsforhold - Lena Haga 2011/ / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): ***** Lena Haga Opphør sykepenger - ***** ***** Opphør av sykepenger / / HVALER KOMMNE/Nina Duus Kristiansen Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven ***** Side: 14 av 94

15 , Dokumenttype:,, Status: J,A Bekreftelse på arbeid Personalmappe - tilsettingsforhold - Bente S. Torgersen 2010/ / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): ***** Bente Solveig Torgersen Ettersendelse av grunneieravtaler - byggesak - gnr 29, bnr 1 med flere - Stuevika, Søndre Sandøy Gnr 29, bnr 1 med flere - Stuevika, Søndre Sandøy - Etablering av ledningsnett for vann og avløp 2011/ / BS/Knut Kristian Skjolden 29/1 Avsender Hvaler Rørleggerbedrift AS Behandling av søknad om dispensasjon fra delingsforbud som følger av planstatus LNF og pbl 1-8 for deling av eiendommen gnr 30 bnr 18 i Gjøviken på Søndre Sandøy Gnr 30, bnr 18 Gjøviken, Nedgården - Fradeling og sammenføyning 2011/ / BS/Per Otto Rød 30/18 Tenden advokatfirma Side: 15 av 94

16 , Dokumenttype:,, Status: J,A Byggetillatelse - utvidelse av terrasse og etablering av teknisk rom under denne på eiendommen gnr 47 bnr 151 på Vesterøy Gnr 47 bnr 151, Hærnestangen - tvidelse av terrasse 2011/ / BS/rina Bjørnevald 47/151 Ole kreppen Svar på bestilling av dokumenter nnsynsbegjæringer / / HVALER KOMMNE/Elin Karlsen 041 Advokat Peter T. Hansen Byggetillatelse gnr 40 bnr 187, Rød Asmaløy Oppføring av enebolig og garasje gnr 40 bnr 187, Tømmerholtet 29, Asmaløy 2011/ / BS/Anette Hansen 40/187 Arca Nova Entreprenør AS Arca Nova Bolig AS Side: 16 av 94

17 , Dokumenttype:,, Status: J,A Bruksendring fra næringsbygg til bolig - gnr 29 bnr 6 på Søndre Sandøy Gnr 29 bnr 6 Nedgården, Søndre Sandøy - Bruksendring og fasadeendring 2011/ / BS/rina Bjørnevald 29/6 Byggmester Geir Morten Olsen Godkjenning av grensemerker Bestilling av målebrev over tomt - 39/1/24 Hvaler 2011/ / GO/Halvor S Reff 39/1 Avsender Erik Nitteberg Rekvirering av grensepåvisning Oppmålingsforretning gnr 33 bnr / / GO/Halvor S Reff 33/9 Avsender Morten Fredriksen Side: 17 av 94

18 , Dokumenttype:,, Status: J,A Nabomerknader til søknad på eiendom 35/86 Gnr 35, bnr 86 - Vikerhavn, Asmaløy - Riving og oppføring av ny fritidsbolig 2011/ / BS/Knut Kristian Skjolden 35/86 Avsender nger Johanne Stensrud Skylddelingsforretning Oppmålingsforretning gnr 33 bnr / / GO/Halvor S Reff 33/9 Avsender Morten Fredriksen Byggetillatelse gnr 40 bnr 188, Rød Asmaløy Oppføring av enebolig og garasje gnr 40 bnr 188, Tømmerholtet 31, Asmaløy 2011/ / BS/Anette Hansen 40/188 Arca Nova Entreprenør AS Arca Nova Bolig AS Side: 18 av 94

19 , Dokumenttype:,, Status: J,A Byggetillatelse gnr 40 bnr 190, Rød Asmaløy Oppføring av enebolig og garasje gnr 40 bnr 190, Tømmerholtet 35, Asmaløy 2011/ / BS/Anette Hansen 40/190 Arca Nova Entreprenør AS Arca Nova Bolig AS Samtykke om overføring av papirer - ***** ***** ***** ***** Elevmappe - Åttekanten skole - ***** ***** ***** ***** 2010/ / ÅTTS/Rita Wiborg KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 ***** ***** Klage på parkeringsgebyr Parkeringsgebyr / / VAR/Arnt Otto Arntsen Off. loven 13, 1. ledd/forv.loven ***** Side: 19 av 94

20 , Dokumenttype:,, Status: J,A Tilbakemelding på spørsmål om mulighet for å bygge ny hytte på gnr 41, bnr 4, Asmaløy Gnr 41, bnr 4 - Spørsmål om byggemulighet for ny hytte 2011/ / BS/Knut Kristian Skjolden 41/4 Ragnhild Haug Midlertidig brukstillatelse er gitt - Gnr 30, bnr 1, fnr 11 Gjøkvika, Søndre Sandøy Gnr 30, bnr 1, fnr 11 Gjøkvika, Søndre Sandøy - Ferdigattest 2011/ / BS/Einar G Nilsen 30/31 Byggmester/takstmann Svein Nesøen Bekreftelse i forbindelse med oppmelding til fagprøve Personalmappe - tilsettingsforhold - Bente S. Torgersen 2010/ / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): P Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 ***** Bente Torgersen Side: 20 av 94

21 , Dokumenttype:,, Status: J,A Pålegg om opphør av bruk med øyeblikkelig virkning Gassanlegg - Norderhaug - Vesterøy Gassfordelingsnett, Norderhaugveien 2008/ / BS/Trine Lise Johnsen 53 ng. Lindbæk & Svendsen AS Melding om manglende overholdelse av fartsbegrensning i Ytre Hvaler nasjonalpark Fartsbegrensningsforskrift for Ytre Hvaler nasjonalpark 2010/ / HAVN/Gunn Karin Karlsen P42 Marianne og Svend A. Svendsen Klage på parkeringsgebyr Parkeringsgebyr / / VAR/Arnt Otto Arntsen Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven ***** Side: 21 av 94

22 , Dokumenttype:,, Status: J,A Samtykke til fradeling av festetomt nr 44 fra eiendommen gnr 53 bnr 10, Skjelsbo på Vesterøy i Hvaler Skjelsbu - gnr 53, bnr 10, fnr 44, Vesterøy - nnløsing av festetomt 2011/ / BS/Per Otto Rød 53/10/44 Nils Kristian og John Henrik Andersen Oversendelse av søknad om dispensasjon for uttalelse - anlegg for mobiltelefoni og mobilt bredbånd på gnr 10, bnr 65 Gnr 10, bnr 65 Rom, Skjærhalden - Nytt anlegg for mobilkommunikasjon 2011/ / BS/Knut Kristian Skjolden 10/65 Fylkesmannen i Østfold Østfold fylkeskommune Side: 22 av 94

23 , Dokumenttype:,, Status: J,A Valg nnkalling til informasjonsmøte Kommunevalg Hvaler kommune 2011/ / S/Torunn Akselsen Engum 010 Tronn Bankerød Barbro Bjørk Villy Olsen Kari Jørgensen Rolf Klerud Gerd Ådnem Espen Linderud Espen Konrad Andreassen Halvor Reff Anne-Lise Pettersen Karin Lunde Kristiansen Knut Ramberg Stina Adolfsen Per Nordmark Ragnhild Pedersen Mona Fjeldberg Oppsigelse elevplass kulturskolen - Guro Mong Larsen Oppsigelser av elevplasser ved Kulturskolen 2011/ / K/Knut Egil Knutsen C30 Avsender Heidi Mong Larsen Side: 23 av 94

24 , Dokumenttype:,, Status: J,A Parkeringsgebyr Parkeringsgebyr / / VAR/Arnt Otto Arntsen Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven ***** Søknad om dispensasjon for tiltak på gnr 10, bnr 65 - orientering om saksframdrift Gnr 10, bnr 65 Rom, Skjærhalden - Nytt anlegg for mobilkommunikasjon 2011/ / BS/Knut Kristian Skjolden 10/65 Technogarden Engineering Resources AS Klage på parkeringsbot Parkeringsgebyr / / VAR/Arnt Otto Arntsen Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven ***** Side: 24 av 94

25 , Dokumenttype:,, Status: J,A Eventuelt V/A-anlegg til eiendom 49/11/35 Gnr 49 bnr 11 fnr 35, Vesterøy - Tilbygg hytte 2008/ / BS/Knut Kristian Skjolden 49/11/35 Hvaler Rørleggerbedrift AS Søknad om sanitærabonnement - gnr 43, bnr 137, fnr 171 VA-anlegg Midtre Holmetangen, eiendom 43/137/151 på Spjærøy 2009/ / VAR/Arnt Otto Arntsen 43/137 Avsender Lillian og Janne Sondresen Ferdigstillelse av V/A-anlegg ved Buvika, eiendom 30/221 m.fl. Privat VA-anlegg Buvika, 30/221 m.fl., Søndre Sandøy 2005/ / BS/Knut Kristian Skjolden 30 Borge Maskin AS Side: 25 av 94

26 , Dokumenttype:,, Status: J,A Foreløpig svar på søknad - gnr 48, bnr 5, fnr 148 Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 48 bnr 5 fnr 148 Papperhavn - Byggesøknad 2010/ / BS/Knut Kristian Skjolden 48/5/148 Atle Andresen Vedr V/A-anlegg ved Edholmen Vann- og avløpsledninger i sjø ved Edholmen 2010/ / BS/Knut Kristian Skjolden M30 Marit Rognerud Behandling av søknad om konsesjon på erverv eiendommen gnr 38 bnr 17 i Brattestø på Asmaløy til fritidsformål Konsesjon på erverv av fast eiendom - gnr 38, bnr / /2011 BS/Per Otto Rød V63 Fredrikstad Eiendomskontor AS Side: 26 av 94

27 , Dokumenttype:,, Status: J,A Stadfestet vedtak Stansning av basseng - Hvaler resort og spa Basseng - Hvaler resort og spa 2011/ /2011 HSO/Lars H Larsen J82 Fredrikstad kommune Svar på søknad om skolefri Elevmappe - Hvaler ungdomsskole - ***** ***** 2011/ /2011 HVS/Svein Syversen KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 ***** ***** Rammetillatelse- tilbygg til hytte på eiendommen gnr 47 bnr 11 fnr 16 på Vesterøy Tilbygg hytte 731, eiendom 47/11/16, Bastangen 2009/ /2011 BS/rina Bjørnevald 47/11/16 Arkadia v/j. Chr. Thorkildsen Side: 27 av 94

28 , Dokumenttype:,, Status: J,A Frafallelse av tilleggssøknad - 48/5/148 Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 48 bnr 5 fnr 148 Papperhavn - Byggesøknad 2010/ / BS/Knut Kristian Skjolden 48/5/148 Avsender Atle Aamodt Andresen Klage på parkeringsgebyr Parkeringsgebyr / / VAR/Arnt Otto Arntsen Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven ***** Klage på faktura fra Hvaler kommune mottatt Pulservik småbåthavn reguleringsplan 2009/ / PLAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Avsender Marit Gulliksen Side: 28 av 94

29 , Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på søknad om etablering av disponibelt rom til bruk for aktiviteter knyttet til utescenen Brottet - Nordgården Dypedal - gnr 42, bnr 280, Vesterøy Nordgården Dypedal - gnr 42, bnr 280, Vesterøy - Bruksrom kulturaktivitet 2011/ /2011 BS/Einar G Nilsen 42/280 Bjar Arkitekter AS Søknad om nytt våtrom - gnr 47, bnr 5, fnr 93 Søknad om tillatelse til tiltak - søknad om etablering av V/A anlegg på 47/151, 166 tgårdskilen 2011/ / BS/Knut Kristian Skjolden 47/151 Avsender John Jensen Søknad om tillatelse til etablering av våtrom og privat stikkledning med nødvendige terrengarbeider - Holtefeltet 15 - gnr 6, bnr 1, fnr 73, Skjærhalden Holtefeltet 15 - gnr 6, bnr 1, fnr 73, Skjærhalden - Våtrom og stikkledning 2011/ / BS/Knut Kristian Skjolden 6/1/73 Avsender Hvaler Rørleggerbedrift A/S Side: 29 av 94

30 , Dokumenttype:,, Status: J,A Regulering Kroksand Gnr 5 bnr 31 - Forhåndsforespørsel om mindre vesentlig endring av reguleringsformål for parsell på Kroksand 2008/ / PLAN/Anna Karin Hellstrøm 5/31 Avsender Christen Stenstadvold Søknad om nytt våtrom i anneks tilhørende fritidsbolig - gnr 48, bnr Papperhavn, Vesterøy Gnr 48, bnr Papperhavn, Vesterøy - Nytt våtrom 2011/ / BS/Knut Kristian Skjolden 48/253 Avsender Byggmester Rolf Andreassen Foreløpig svar nr 3 - tilbygg til uthus på eiendommen gnr 37 bnr 92 på Asmaløy Tilbygg til anneks/uthus, gnr 37 bnr 92, Asmaløy 2010/ /2011 BS/rina Bjørnevald 37/92 LK Byggteknikk Side: 30 av 94

31 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om tillatelse i ett trinn Restaurering/utvidelse eks. brygge, eiendom 28/78, Nordre Sandøy 2008/ / BS/rina Bjørnevald 28/78 Avsender Skjærgårdsbrygger AS Vedrørende innkalling til foreldremøte 25.mai + 17.mai kaker Åttekanten skole - det psykososiale miljøet - tilsyn 2011/ /2011 OPK/Astri Tanderø Engblad Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 B41 Avsender Kjersti L. Holte Svar på brev fra oppsittere i Stenkroken v/ Trond Oskar Engblad - gnr 4, bnr 211 Kjølholtåsen Oppføring boliger eiendom 4/211, Kjøholtåsen 2006/ / BS/Per Otto Rød 4/254 Avsender Byggmester Arild Andersen A Side: 31 av 94

32 , Dokumenttype:,, Status: J,A nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling - rekvisisjon av oppmåling 47/100 tgårdskilen 2011/ /2011 GO/Tormod Dahlberg 47/100 Leif-Erik Christiansen Karl Fredrik Karlsgård Lars Linderoth Lise Linderoth Tore Leif Linderoth Hilde Holm Knut Erik Holm Elisabeth Riborg Holter Tom Holter Reguleringsplan med tilhørende bestemmelser for Ekeberget, Tøfte, Herføl Ekeberget, Tøfte reguleringplan 2008/ /2011 PLAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Avsender SG arkitekter AS Signert tidsbegrenset arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Karin Gullhav 2011/ / HVS/Svein Syversen ***** Avsender Karin Gullhav Side: 32 av 94

33 , Dokumenttype:,, Status: J,A Signert tidsbegrenset arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Lillian L. Kristiansen 2011/ / HVS/Svein Syversen ***** Avsender Lillan Lunde Kristiansen Signert tidsbegrenset arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhod - Cathrine Flodin Larsen 2011/ / HVS/Svein Syversen ***** Avsender Cathrine Flodin Larsen Signert arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Anne S. Fredriksen 2011/ / HVS/Svein Syversen ***** Avsender Anne S Fredriksen Side: 33 av 94

34 , Dokumenttype:,, Status: J,A Klage på tilleggsavgift ilagt Parkeringsgebyr / / VAR/Arnt Otto Arntsen Off. loven 13, 1. ledd/forv.loven ***** Ferdigattest på tilbygg og utvidelse av bad på eiendommen gnr 37 bnr 1 fnr 39 på Asmaløy Hytte gnr 37, bnr 1, fnr 39, Skjærhalden - Tilbygg, fasadeendring 2010/ /2011 BS/rina Bjørnevald 37/1/39 Planforum Arkitekter AS Signert arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Hilde Jeanette Nilsen 2011/ / HVS/Svein Syversen ***** Avsender Hilde Jeanette Nilsen Side: 34 av 94

35 , Dokumenttype:,, Status: J,A Mottat - bekreftelse Elevmappe - Åttekanten skole - ***** ***** ***** 2011/ / ÅTTS/Rita Wiborg KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 ***** Avsender ***** Mottat - bekreftelse Elevmappe - Floren skole - ***** ***** 2011/ / FLOS/Tom-Herman Lie KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 ***** Avsender ***** Spørsmål om ferdigstillelse av stikkledninger tilknyttet privat felles V/A-anlegg, eiendom 30/30 m.fl. Anleggelse av private V/A-stikkledn., Gravningsund 2005/ /2011 BS/Knut Kristian Skjolden 30 Borge Maskin AS Side: 35 av 94

36 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om fri uke 38 Elevmappe - Åttekanten skole - ***** ***** ***** 2011/ / ÅTTS/Rita Wiborg KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 ***** Avsender ***** Søknad om skolefri - uke 39 Elevmappe - Åttekanten skole - ***** ***** 2011/ / ÅTTS/Rita Wiborg KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 ***** Avsender ***** Søknad om skolefri Elevmappe - Hvaler ungdomsskole - ***** ***** ***** 2010/ / HVS/Svein Syversen KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 ***** Avsender ***** Side: 36 av 94

37 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om fritak fra skolegang Elevmappe - Åttekanten skole - ***** ***** 2011/ / ÅTTS/Rita Wiborg KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 ***** Avsender ***** Redusering av plass - 1/2 ettermidddagsplass - Aron Øyri Grøtterød SFO-plass skoleåret 2011/ Åttekanten skole 2011/ / ÅTTS/Anne Grethe Breivik A22 Avsender Helen Øyri Oppsigelse av plass Johannes Karlsen SFO-plass skoleåret 2011/ Åttekanten skole 2011/ / ÅTTS/Anne Grethe Breivik A22 Avsender Anne Gyro og Knut Eilert Karlsen Side: 37 av 94

38 , Dokumenttype:,, Status: J,A Retur av tinglyst dokument nnløsing - Gnr 49, bnr 393, fnr 67 - Hvalsund 2011/ / GO/Halvor S Reff 49/393/67 Avsender Statens Kartverk Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veiene på Søndre Sandøy Midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veiene på Herføl, Nordre- og Søndre Sandøy Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 11091/ HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Q80 Avsender Svein Henriksen nnvilget permisjon Personalsaker - tilsettingsforhold - Synøve Malm Larsen 2011/ / HSO/Lars H Larsen ***** Synøve Malm Side: 38 av 94

39 , Dokumenttype:,, Status: J,A nnmelding - ettermiddagsplass - Hans Ludvik Nordgjerde SFO-plass skoleåret 2011/ Floren skole 2011/ / FLOS/Lene Fosser Osholt A22 Avsender Elin Nordgjerde og Knut Solberg nnmelding - ettermiddagsplass - Knut Martin S Nordgjerde SFO-plass skoleåret 2011/ Floren skole 2011/ / FLOS/Lene Fosser Osholt A22 Avsender Elin Kristine Norgjerde og Knut Solberg nnmelding - halv ettermiddagsplass - Herlov Amarius SFO-plass skoleåret 2011/ Floren skole 2011/ / FLOS/Lene Fosser Osholt A22 Avsender Tore og Lene Amarius Side: 39 av 94

40 , Dokumenttype:,, Status: J,A nnmelding - ettermiddagsplass - Evelyn Arntzen Varan SFO-plass skoleåret 2011/ Floren skole 2011/ / FLOS/Lene Fosser Osholt A22 Avsender Lise Arntzen og Thomas Varan nnmelding - halv ettermiddagsplass - Johannes Lande SFO-plass skoleåret 2011/ Floren skole 2011/ / FLOS/Lene Fosser Osholt A22 Avsender Øystein M og Kristine Elise Lande nnmelding - halv ettermiddagsplass - Maren Anstem Sørensen SFO-plass skoleåret 2011/ Floren skole 2011/ / FLOS/Lene Fosser Osholt A22 Avsender Ammund Sørensen Side: 40 av 94

41 , Dokumenttype:,, Status: J,A nnmelding - ettermiddagsplass - Emma-Marie Bothne SFO-plass skoleåret 2011/ Floren skole 2011/ / FLOS/Lene Fosser Osholt A22 Avsender Eva Karlsen og Mads Andreas Bothne nnmelding - ettermiddagsplass - Gregers Magnus Guldahl SFO-plass skoleåret 2011/ Floren skole 2011/ / FLOS/Lene Fosser Osholt A22 Avsender Marit Helen Øby og Karl-Erik Guldahl nnmelding - halv ettermiddagsplass - Julie Johanne Stokvold SFO-plass skoleåret 2011/ Åttekanten skole 2011/ / ÅTTS/Anne Grethe Breivik A22 Avsender Annee-Lene Kristoffersen og Fredd Stokvold Side: 41 av 94

42 , Dokumenttype:,, Status: J,A Forsendelse av forhåndsstemmer Kommunevalg Hvaler kommune 2011/ / S/Torunn Akselsen Engum 010 Avsender Posten Norge AS Husleiekontrakt for fremleie av kommunal bolig Husleiekontrakter kommunale boliger 2011/ / Saksbehandler S/Britt Norum (enhet/navn): Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 F17 Avsender ***** Husleiekontrakt for fremleie av kommunal bolig Husleiekontrakter kommunale boliger 2011/ / Saksbehandler S/Britt Norum (enhet/navn): Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 F17 Avsender ***** Side: 42 av 94

43 , Dokumenttype:,, Status: J,A Nasjonal konferanse om fairtrade og etisk handel i Saude Fairtrade - etisk handel 2011/ /2011 S/Kurt Skarning X03 Avsender Fairtrade-kommune Sauda ved ordføreren Perspektiver - medvirkning - utvikling Oppvekst / /2011 OPK/Astri Tanderø Engblad C01 Avsender Oppvekst 2011 Tillatelse til nedbrenning av hytte på eiendommen gnr 30 bnr 152 på Søndre Sandøy Gnr 30, bnr 152, Søndre Sandøy - Riving og gjenoppføring av fritidsbolig 2011/ /2011 BS/rina Bjørnevald 30/152 Fredrikstad brann og redningskorps Side: 43 av 94

44 , Dokumenttype:,, Status: J,A Oppsigelse av leieforhold i kommunal bolig på Brekke, 2. etg. Husleiekontrakter kommunale boliger 2011/ /2011 Saksbehandler S/Britt Norum (enhet/navn): Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 F17 Avsender ***** Europeisk kartlegging av KT i skolen Europeisk kartlegging av KT i skolen 2011/ / FLOS/Tom-Herman Lie 056 Avsender Senter for KT i utdanningen Avtale med Norsk Gjenvinning Metall AS om mottak av jern og metall nnkjøp - Levering av blandet og sortert avfall / / KTE/Maryanne Ågård Hansen Off.loven 23, 1. ledd M60 Avsender Norsk Gjennvinning Metall AS Side: 44 av 94

45 , Dokumenttype:,, Status: J,A Rett og plikt til norsk/samfunnskunnskap timer nnvandrere - rett og plikt til norsk/samfunnskunnskap 2011/ /2011 OPK/Astri Tanderø Engblad Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 A01 ***** Rett og plikt til norsk/samfunnskunnskap timer nnvandrere - rett og plikt til norsk/samfunnskunnskap 2011/ /2011 OPK/Astri Tanderø Engblad Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 A01 ***** Spørsmål om vedtak for ***** ***** nnvandrere - rett og plikt til norsk/samfunnskunnskap 2011/ /2011 OPK/Astri Tanderø Engblad Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 A01 Avsender Hollung Ovidia Lise v/frs Side: 45 av 94

46 , Dokumenttype:,, Status: J,A Tilsagnsbrev - startlån Startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ /2011 HVALER KOMMNE/Elin Karlsen 252 Lindorff låneadministrasjon nformasjon vedrørende startlån Startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / NAV/Knut Tore Eide P Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven ***** Tilbakemelding fra låntaker Startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / NAV/Knut Tore Eide P Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven Avsender ***** Side: 46 av 94

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om avslutning av sak - gnr 53 bnr 10 Gnr 53 bnr 10 - Deling-justering av eiendom, Skjelsbu 2012/1959-7 22064/2013 BS/Per-Erik Johansen 53/10 Mottaker Advokatfirmaet

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om boplikt ved erverv av boligeiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 48 bnr 44 2013/3114-4 21420/2013 21.11.2013 PM/Jan Torp Pharo 48/44 Mottaker Jan

Detaljer

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11.

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.12-21.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2014 Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe - Hvaler

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Dok.dato: 10.08.2010. Klassering: 74/81 PBUL/MOFOS. Dok.dato: 13.08.2010. Klassering: 2114pua5 PBUL/KRDEL. Dok.dato: 25.08.2010. Klassering: 509/415

Dok.dato: 10.08.2010. Klassering: 74/81 PBUL/MOFOS. Dok.dato: 13.08.2010. Klassering: 2114pua5 PBUL/KRDEL. Dok.dato: 25.08.2010. Klassering: 509/415 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 01.09.2010 Vedr. konsesjonssøknad Gnr. 74, Bnr. 81, konsesjonsfrihet 2010/3011-5 36434/2010 10.08.2010 PBL/MOFOS 74/81 Mottaker

Detaljer

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.02.2011 Referat fra oppstartskonferanse Reguleringsplan Gamle Sandvigvei 4 2010/1619-2 7650/2010 12.02.2010

Detaljer

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03.

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 02.04.2012 nnhold: Forespørsel om bruk av garasjetegn.

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 09.03.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om ferdigattest - Huserveien 71 Byggesak - riving av eksisterende bolig og oppføring av ny - gnr 38 bnr 1 - Huserveien 71 2012/2414-14 4615/2014

Detaljer

Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Tidspunkt: 12.03.2009 kl. 15:00.

Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Tidspunkt: 12.03.2009 kl. 15:00. Møteinnkalling Planutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Tidspunkt: 12.03.2009 kl. 15:00. Eventuelle forfall meldes til Grete Herwander, telefon 69305668 / 92863913 Varamedlemmer

Detaljer

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 26.07.2011 Gnr.8 Bnr.23, Brekka Spørreskjema om vann og avløp Gnr.8 Bnr.23, Brekka - Avløpsforhold ved eiendommen - Reidar

Detaljer

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 04.08.2014 nnhold: Forespørsel vedrørende Makø feriehjem

Detaljer

Offentlig journal. Foreløpig svar - søknad om tiltak uten ansvarsrett - 41/6/26 - Asmaløy 2014/3139-5 11262/2015 16.06.2015 10.08.

Offentlig journal. Foreløpig svar - søknad om tiltak uten ansvarsrett - 41/6/26 - Asmaløy 2014/3139-5 11262/2015 16.06.2015 10.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.08-09.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.08.2015 Foreløpig svar - søknad om tiltak uten ansvarsrett - 41/6/26 - Asmaløy Tilbygg

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 01.07.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06.

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 24.10.2011 Svar på forespørsel datert 23. mars 2010 Vanntankanlegget på

Detaljer

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 04.04.2011 nnhold: Midler til kulturtilbud og kulturskoletilbud

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2015 Skademelding- Skademeldinger barn - Knøttelia barnehage 2015/173-2 3844/2015 09.04.2015 KNØ/LG BA G51 Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03.

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 19.03.2012 nnhold: nvitasjon til Lektor 2-ordningen

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 121395 Arkivkode: GA 1113 Sakstittel: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113 Dokumentbeskrivelse: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.03-05.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.03.2015 nnhold: ålegg om tilsvar arbeidsrettsak ersonalmappe - personalsak - *****

Detaljer

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.01.2015 Søknad om kulturmidler Kulturmidler 2012 - Tilskudd til kunst-

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 30.03.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Forespørsel om byggetillatelse Forespørsel om byggetillatelse - gnr 28 bnr 67 2014/653-1 6539/2014 BS/er Otto Rød 28/67 Avsender Jan Erik Bakkevik nnhold:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 04.-06.10.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 13/1725-9 X Sakstittel Budsjett 2014 - kultur og oppvekst Mottaker Tore L. Oliversen; Eivind Galtvik 1-FE-151; 2-FA-A00; 3-FA-C00 Tekstdel detaljbudsjett 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00043-24 Gnr 43 bnr 39 i Frogn Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Braastad eiendom

Detaljer