Bildediagnostikk ved lungekreft Kristin Nesgård Røntgenavdelingen Klinikk for Bildediagnostikk St.Olavs Hospital

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bildediagnostikk ved lungekreft Kristin Nesgård Røntgenavdelingen Klinikk for Bildediagnostikk St.Olavs Hospital"

Transkript

1 Bildediagnostikk ved lungekreft Kristin Nesgård Røntgenavdelingen Klinikk for Bildediagnostikk St.Olavs Hospital KN

2 Kreftsykdommen som tar flest liv! Kreftregisteret 2008 KN

3 Kreftsykdommen som tar flest liv! Kreftregisteret 2008 Kreftregisteret 2007 KN

4 Fortsatt økende incidens hos kvinner, men de har litt bedre prognose enn menn KN Kreftregisteret 2008

5 Kreftsykdommen som tar flest liv! Hos kvinner og menn under 45 år 7 x mer vanlig enn for norske kvinner i årene Forekomsten like stor for kvinner og menn under 45 år Økt forekomst av røyking fra tenårene mest sannsynlige årsak Strand et al. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: KN

6 Vender røyken ryggen Tall om tobakk Sosial- og helsedirektoratet KN

7 Observert og predikert incidens i ulike helseregioner MENN KVINNER KN

8 Billeddiagnostikk Detektere sykdom Vurdere sykdomsutbredelse Veiledning ved cytologi / biopsi Forløpskontroll KN

9 Modaliteter Rtg.thorax CT thorax/abdomen MR Ultralyd PET-CT Trans-bronkial ultralyd (EBUS) Trans-øsofageal ultralyd (EUS) KN

10 Rtg. thorax-funn Perifer fortetning / rundskygge Forstørret hilus Breddeøket mediastinum Atelektase Pleuravæske KN

11 Rtg.thorax-funn KN

12 Rtg.thorax-funn Fortetning / rundskygge KN

13 Rtg.thorax-funn KN

14 Rtg.thorax-funn Fortetning / rundskygge KN

15 Rtg.thorax-funn KN

16 Rtg.thorax-funn Fortetning/rundskygge KN

17 Rtg.thorax-funn KN

18 Rtg.thorax-funn Forstørret hilus KN

19 Rtg.thorax-funn KN

20 Rtg.thorax-funn Breddeøket mediastinum KN

21 Rtg.thorax-funn KN

22 Rtg.thorax-funn Atelektase KN

23 Rtg.thorax-funn KN

24 Rtg.thorax-funn Atelektase KN

25 Rtg.thorax-funn Atelektase - av hele venstre underlapp! KN

26 Rtg.thorax-funn -og breddeøket mediastinum KN

27 Rtg.thorax-funn KN

28 Rtg.thorax-funn Pleuravæske KN

29 Rtg.thorax-funn KN

30 Rtg.thorax-funn Normalt KN

31 CT-funn på samme pasient Inoperabel lungekreft! KN

32 Sterkt malignitetsuspekte CT-funn KN

33 Solid lesjon >20 mm KN

34 Solid lesjon >20 mm KN

35 Solid lesjon >20 mm KN

36 -men ikke alle solide lesjoner > 20 mm er lungecancer Organiserende pneumoni (OP) Wegeners granulomatose KN

37 -men ikke alle solide lesjoner > 20 mm er lungecancer KN

38 -men ikke alle solide lesjoner > 20 mm er lungecancer KN

39 -men ikke alle solide lesjoner > 20 mm er lungecancer KN

40 -men ikke alle solide lesjoner > 20 mm er lungecancer Rundatelektase KN

41 Solid tumor med spikulert avgrensning Corona radiata Uansett størrelse! KN

42 Solid lesjon med luftbronkogram Uansett størrelse KN

43 Hva gjør man med denne lesjonen? KN

44 Vedvarende delvis solide lesjoner Yoon et al 2005 Jpn J Thorac Cardiovasc Surg 53: % av lesjoner 10 mm med en mattglass-komponent var maligne Kun 30 % av solide uten mattglasskomponent var maligne KN

45 Vedvarende delvis solide lesjoner Yoon et al 2005 Jpn J Thorac Cardiovasc Surg 53: % av lesjoner 10 mm med en mattglass-komponent var maligne Kun 30 % av solide uten mattglasskomponent var maligne CT-veiledet biopsi: Bronkoalveolært carcinom KN

46 Vedvarende delvis solide lesjoner Adenocarcinom KN

47 Vedvarende delvis solide lesjoner Bronchoalveolært carcinom (BAC) Adenocarcinom KN

48 Mattglasslesjon > 10 mm KN

49 Mattglasslesjon > 10 mm Bronchoalveolært carcinom KN

50 Bronkioalveolært carcinom Subtype av adenocarcinom Ikke-invasiv tumor som vokser langs eksisterende alveole-septa Variert radiologisk bilde: Solitær tumor Pneumonisk utseende fortetning Diffus med multiple noduli KN

51 Bronkioalveolært carcinom Variert radiologisk bilde Solitær tumor Pneumonisk utseende fortetning Diffus med multiple noduli KN

52 Bronkioalveolært carcinom Variert radiologisk bilde Solitær tumor Pneumonisk utseende fortetning Diffus med multiple noduli KN

53 Bronkioalveolært carcinom Variert radiologisk bilde Solitær tumor Pneumonisk utseende fortetning Diffus med multiple noduli KN

54 Carcinoid Typisk carcinoid Sentral Endo- eller peribronkial Sentvoksende Perifer atelektase KN 2010 Med tillatelse fra AB Abusland 54

55 Carcinoid Typisk carcinoid Sentral Endo- eller peribronkial Sentvoksende Perifer atelektase Atypisk carcinoid Likhet med småcellet carcinom KN 2010 Med tillatelse fra AB Abusland 55

56 Malign forkalkning Eksentrisk eller spredt forkalkning er sterkt malignitetssuspekt KN

57 En oppsummering: Sterkt malignitetssuspekte lungelesjoner Vedvarende fokale mattglasslesjoner 10 mm Vedvarende blandede lesjoner med solide komponenter og mattglasstetthet Solide lesjoner 20 mm Solide lesjoner med spikulert avgrensning Solide lesjoner med luftbronkogram eller pseudokavitering Solide lesjoner med eksentrisk eller spredd forkalkning KN

58 TNM Bortsett fra histologi er TNM-stadium det avgjørende kriteriet for behandlingsvalg KN

59 TNM, stadium og overlevelse Overlevelse i forhold til ctnm med bruk av gjeldende 7. utgave av TNM Overlevelse i forhold til ptnm med bruk av gjeldende 7. utgave av TNM KN 2010 J Thorac Oncol. 2007;2:

60 TNM 7. utgave og 6. utgave 5319 kasus NSCLC diagnostisert Hovedsakelig fra en institusjon Hovedsakelig kirurgiske kasus 7.utgave kasus NSCLC og SMCLC diagnostisert Fra 46 institusjoner i 19 land Behandlet med alle modaliteter KN

61 Tumorklassifikasjon (T-stadium) Størrelse Tumor sin relasjon til nabostrukturer Metastaser til samme lunge KN

62 Tumorklassifikasjon (T-stadium) Størrelse Tumor sin relasjon til nabostrukturer Lokalisasjon Atelektase eller obstruktiv pneumonitt Innvekst i Viscerale, parietale eller mediastinale pleura Mediastinalt fettvev eller mediastinale organ Thoraxvegg, diafragma eller vertebra Metastaser til samme lunge KN

63 T-stadium? KN

64 T-stadium? < 2 cm Omgitt av lungeparenchym KN

65 T-stadium? < 2 cm Omgitt av lungeparenchym T1a KN

66 Størrelse av tumor og T-status T1a: 2 cm T1b: >2cm og 3 cm T2a: >3 cm og 5 cm eller T2 av annen årsak og < 5 cm T2b: >5 cm og 7 cm T3: > 7 cm Med tillatelse fra A.B. Abusland KN

67 Størrelse av tumor og T-status T1a: 2 cm T1b: >2cm og 3 cm T2a: >3 cm og 5 cm eller T2 av annen årsak og < 5 cm T2b: >5 cm og 7 cm T2a T3: > 7 cm Med tillatelse fra A.B. Abusland KN

68 Innvekst i thoraxveggen? KN

69 Innvekst i thoraxveggen? Sannsynlig innvekst i viscerale pleura KN

70 Innvekst i nabostrukturer Fettskikt har bare betydning når det er tilstede! Dvs.: Mangel på fettskikt er ikke tegn på innvekst! <90 omkransning: Neppe innvekst >180 omkransning: Innvekst overveiende sannsynlig >3 cm kontaktflate : Innvekst overveiende sannsynlig KN

71 Innvekst? KN

72 Innvekst? i thoraxveggen og trolig i mediastinalt fettvev KN

73 Innvekst? i thoraxveggen og trolig i mediastinalt fettvev T3 KN

74 Innvekst i mediastinale organ KN

75 Innvekst i mediastinale organ Innvekst i venstre atrium KN

76 Innvekst i mediastinale organ Innvekst i venstre atrium T4 KN

77 Operabel? KN

78 Operabel? KN

79 Operabel? Innvekst i trachea og carina, T4 og inoperabel. KN

80 Lymfeknute-klassifikasjon (N-status) CT: Moderat sensitivitet og spesifisitet MR: Ingen fordeler sammenlignet med CT PET-CT: Høyere sensitivitet og spesifisitet enn CT TBNA: Moderat sensitiv og spesifikk E(B)US (endobronkial og esofageal endoscopisk ultralyd med finnålsaspirasjon): Kan erstatte kirurgiske prosedyrer hos en stor andel Mediastinoscopi: Fortsatt gullstandard KN

81 N-status på CT Patologisk forstørret lymfeknute: Bedømmes kun ut fra størrelse >10 mm i største kortakse-diameter Lav sensitivitet og spesifisitet!!! KN

82 Lymfeknuter KN

83 Lymfeknuter N0 N1 N2 N3 Ingen lymfeknutemetastaser Iipsilaterale peribronchiale og/eller hilære Ipsilaterale mediastinale og subcarinale Kontralaterale mediastinale og hilære Ipsi- og kontralaterale supra-claviculære og scalenus - lymfeknuter KN

84 Lymfeknuter N1 KN

85 Lymfeknuter stasjon 10 og N1 Lymfeknuter som ligger i direkte kontakt med Øvre kant Hovedbronkier Hiluskar inkl. Nedre kant Proksimale avsnitt av lungevener Pulmonalarterier HØ: Nedre kant av vena azygos VE: Øvre kant av pulmonalarterien Interlobarregionen bilateralt KN

86 Lymfeknuter N2/N3 i øvre mediastinum Midtlinjen går langs venstre kant av trachea KN

87 Lymfeknuter N2/N3 i øvre mediastinum Midtlinjen går langs venstre kant av trachea KN

88 Lymfeknuter N3 eller M1b? Øvre kant for stasjon 1 og N3 Nedre kant av cartilago cricoidea Midtlinjen Midtlinjen av trachea KN

89 Lymfeknuter N3 eller M1b? Øvre kant for stasjon 1 og N3 N1 Nedre kant av cartilago cricoidea Midtlinjen Midtlinjen av trachea KN

90 Ikke-invasiv mediastinal stadieinndeling 4 ulike radiologiske grupper Mediastinal infiltrasjon som omgir kar og bronkier Patologisk forstørrede mediastinale lymfeknuter som kan måles Sentral tumor eller mistanke om N1 sykdom Perifer stadium I-tumor (T1N0M0) KN CHEST 2007: DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF LUNG CANCER: ACCP GUIDELINES

91 Ikke-invasiv mediastinal stadieinndeling A. Mediastinal infiltrasjon som omgir kar og bronkier Enkelt-lymfeknuter kan ikke defineres eller måles Mediastinal affeksjon kan baseres på bildediagnostikk alene CHEST 2007: DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF LUNG CANCER: ACCP GUIDELINES KN

92 M-status Metastaser Lunge (motsatt lunge) Pleura Hjerne Lever Binyrer Skjelett Mange andre steder KN

93 Samme lapp T3 Samme lunge, men andre lapper T4 Lungemetastaser Motsatt lunge M1a KN

94 -men ikke alle små lungelesjoner er metastaser KN

95 -men ikke alle små lungelesjoner er metastaser KN

96 -men ikke alle små lungelesjoner er metastaser KN

97 -men ikke alle små lungelesjoner er metastaser KN

98 Pleuravæske Malign pleuravæske eller pleurale metastaser er en dårlig prognostisk faktor M1a KN

99 M-status Metastaser Binyrer KN

100 M-status Metastaser Binyrer KN

101 M-status Metastaser Lever Metastaser fra småcellet lungekreft KN

102 M-status Metastaser Skjelett KN

103 M-status Metastaser Skjelett KN

104 M-status Metastaser Skjelett KN

105 M-status Metastaser Skjelett KN

106 M-status Metastaser Hjerne KN

107 M-status Metastaser Pericard KN

108 M-status Metastaser Pericard Nyre KN

109 M-status Metastaser Bukveggsmuskulatur Pericard Nyre KN

110 TNM og stadium KN UyBico SJ et al. Radiographics 2010; 30:

111 TNM 7. utgave 2009 Gjelder for NSCLC (ikke-småcellet lungecancer) SCLC (småcellet lungecancer) Carcinoid KN

112 TNM 7. utgave 2009 Tvil om TNM Ved tvil om korrekt T, N eller M-status Bruk laveste (minst avanserte) kategori Ved tvil om stadie-inndeling Velg laveste stadium KN

113 TNM 7. utgave 2009 Tvil om TNM Ved tvil om korrekt T, N eller M-status Bruk laveste (minst avanserte) kategori Ved tvil om stadie-inndeling Velg laveste stadium Tvilen skal komme pasienten til gode! KN

114 Kvinne, 55 år T2b KN

115 Kvinne, 55 år T2bN1 KN

116 Kvinne, 55 år T2bN1M1b = Stadium IV KN

117 Lungekreft-screening med lavdose CT av høy-risiko pasienter Påviser lungecancer i et tidlig stadium Påviser mange benigne lesjoner Redusert mortalitet av lungecancer har fram til nå ikke vært dokumentert Anbefales kun som ledd i godt utformede kliniske studier Bach PB. Screening for Lung Cancer. ACCP Evidence-Based Cllinical Practical Guidelines (2nd Edition). Chest, 2007; 132::69S-77. KN

118 Lungekreft-screening med lavdose CT av høy-risiko pasienter Har ventet på resultatene fra to store randomiserte kliniske studier NELSON (Nederlands-Leuvens Longkanker Screenings Onderzo) Nederland og Belgia Inkuderte røykere og tidligere røykere i perioden NLST (National Lung Screening Trial) USA Inkluderte røykere og tidligere røyker i perioden KN

119 Lungekreft-screening med lavdose CT av høy-risiko pasienter For Immediate Release Thursday, November 4, 2010 Lung cancer trial results show mortality benefit with low-dose CT Twenty percent fewer lung cancer deaths seen among those who were screened with low-dose spiral CT than with chest X-ray The National Cancer Institute (NCI) is today releasing initial results from a large-scale test of screening methods to reduce deaths from lung cancer by detecting cancers at relatively early stages. A paper describing the design and protocol of the NLST, "The National Lung Screening Trial: Overview and Study Design" by the NLST research team, was published yesterday by the journal Radiology and is openly available The NCI's decision to announce the initial findings from the NLST was made after the trial s independent Data and Safety Monitoring Board (DSMB) notified the NCI director that the accumulated data now provide a statistically convincing answer to the study's primary question and that the trial should therefore be stopped. A fuller analysis, with more detailed results, will be prepared for publication in a peerreviewed journal within the next few months. 119

120 KN

121 Lungemetastaser KN

122 Lungelesjoner hos cancerpasienter 67% av fjernede noduli < 5mm benigne hos sarcom pasienter Flye MW et al. Ann Thorac Surg 1984;37: % av noduli 3-6 mm benigne Schaner EG et al. Am J Roentgenol 131:51-54, July % av fjernede noduli <3mm benigne Chang AE et al. Cancer 1979;43: % av noduli <11 mm benigne Munden RF et al. Radiology 1997; 202: KN

123 Risiko for malignitet i solitære lungelesjoner hos cancer pasienter 288 pasienter med tidligere malignitet og som fikk resesert solitær lungelesjon på <1 cm - > 3cm Tidligere malignitet Lungecancer Metastase Benign Lunge 82% 2% 16% Prostata 63% 16% 21% Mamma-cancer 54% 22% 24% GI-traktus 31% 56% 12% Sarcom 17% 58% 25% Malignt melanom 21% 63% 16% Nyrecellecarcinom 18% 64% 18% KN

124 Risiko for malignitet i solitære lungelesjoner hos cancer pasienter 288 pasienter med tidligere malignitet og som fikk resesert solitær lungelesjon på <1 cm - > 3cm Tidligere malignitet Lungecancer Metastase Benign Lunge 82% 2% 16% Prostata 63% 16% 21% Mamma-cancer 54% 22% 24% GI-traktus 31% 56% 12% Sarcom 17% 58% 25% Malignt melanom 21% 63% 16% Nyrecellecarcinom 18% 64% 18% KN

125 Anbefalinger for pasienter med kjent malignitet Ikke generelle anbefalinger, og avhenger av Sannsynlighet for lungemetastaser Terapi-alternativ Bløtdelssarcom: Reseksjon Mammacancer: Kjemoterapi KN

126 Anbefalinger for pasienter med kjent malignitet Hvis kirurgi er et alternativ Rask kontroll (4 uker) CT Dynamisk CT PET-CT Biopsi Bør diskuteres på tverrfaglig møte KN

127 Aktuelle artikler Goldstraw P et al: The IASCL Lung Cancer Staging Project: Proposals for the Revision of the TNM Stage Groupings in the Forthcoming (Seventh) Edition of the TNM Classification of Malignant Tumours. J Thorac Oncol. 2007;2: Rusch VW et al. The IASLC Lung Cancer Staging Project. A Proposal for a New International Lymph Node Map in the Forthcoming Seventh Edition of the TNM Classification for Lung Cancer. J Thoracic Oncol. 2009; 4: UyBico SJ et al: Lung Cancer Staging Essentials: The New TNM Staging System and Potential Imaging Pitfalls. Radiographics 2010; 30: Klingerman S et al: A Radiologic Review of the New TNM Classification for Lung Cancer. AJR 2010; 194: Albert WM. Diagnosis and Managment of Lung Cancer Executive Summery. ACCP Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (2nd Edition). Chest 2007; 132:1S-19S Munden RF et al: What the Clinician Wants to Know. Imaging of the Patient with Non-Small Cell Lung Cancer. Radiology 2005; 237: International Association for the Study of Lung Cancer: Eisenhauer EA et al. New response evaluation criteria in solid tumours: Revised RECIST guideline (version 1.1). EJC 2009; 45: KN

Lungekreft tiden teller

Lungekreft tiden teller Lungekreft tiden teller Hanne Sorger Overlege, spesialist i lungesykdommer, Sykehuset Levanger Stipendiat, Institutt for Sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU 1 Agenda Pakkeforløp lungekreft Lungekreft:

Detaljer

Kirurgi ved kreft i lunge

Kirurgi ved kreft i lunge Kirurgi ved kreft i lunge Per Reidar Woldbæk Overlege dr. med. Thoraxkirurgisk avdeling Oslo universitetssykehus Ullevål Kurs Ullevål 18 Mars 2015 TNM-klassifikasjonen staging 7th edition Hva er staging?

Detaljer

Felles faglige retningslinjer

Felles faglige retningslinjer for thorax-radiologi i Helseregion vest Regionalt radiologiprosjekt Versjon Dato Endring 01 26.09.11 Første møte i undergruppe thoraxradiologi 02 11.11.11 Telefonmøte 03 18.11.11 Telefonmøte 04 02.12.11

Detaljer

Oversikt Indikasjoner PET-CT (Kreft)

Oversikt Indikasjoner PET-CT (Kreft) Oversikt Indikasjoner PET-CT () Blærekreft PET-CT kan være et verdifullt supplement til å avklare usikre lymfeknutefunn ved ordinær CT-undersøkelse. Dette gjelder i praksis særlig ved spørsmål om tilbakefall

Detaljer

PET/CT thorax. Thoraxkurs, Trondheim november Avdeling for radiologi og nukleærmedisin. Gaute Hagen

PET/CT thorax. Thoraxkurs, Trondheim november Avdeling for radiologi og nukleærmedisin. Gaute Hagen PET/CT thorax Thoraxkurs, Trondheim 15-18. november 2010 Gaute Hagen Avdeling for radiologi og nukleærmedisin Klinikk for diagnostikk og intervensjon Bruk av PET Norge pr. nov 2010 4,8 mill. innbyggere

Detaljer

Cancer ukjent origo Høstmøtet 2012 NSMB/NFMB

Cancer ukjent origo Høstmøtet 2012 NSMB/NFMB Cancer ukjent origo Høstmøtet 2012 NSMB/NFMB Sunil X. Raj Overlege Kreftklinikken St. Olavs Hospital 10.10.12 1 Definisjon Ingen konsensus om definisjon Histologisk verifisert metastase fra en solid cancer

Detaljer

MR ved tidlig rectum cancer. Ellen Viktil Overlege radiologisk avd OUS Ullevål

MR ved tidlig rectum cancer. Ellen Viktil Overlege radiologisk avd OUS Ullevål MR ved tidlig rectum cancer Ellen Viktil Overlege radiologisk avd OUS Ullevål Billeddiagnostikk ved tidlig rektum cancer Endorectal ultralyd ERUS regnet som beste metode MR fokus: Invasiv cancer og affeksjon

Detaljer

Cancer Ventriculi. Ola Røkke

Cancer Ventriculi. Ola Røkke Cancer Ventriculi Ola Røkke Maligne svulster i ventrikkel Adenocarcinom: 95% GIST-tumor Carcinoid tumor Lymfom Cancer ventriculi: adenocarcinom Incidens Menn/kvinner Oslo Akershus Totalt ca.500/år 3/2

Detaljer

Dag Nordhaug Klinikk for Hjerte- og Lungekirurgi St. Olavs Hospital mars 2008

Dag Nordhaug Klinikk for Hjerte- og Lungekirurgi St. Olavs Hospital mars 2008 Dag Nordhaug Klinikk for Hjerte- og Lungekirurgi St. Olavs Hospital mars 2008 Omfang Indikasjoner for kirurgi og preoperativ utredning Kirurgisk teknikk: thoracotomi, lobectomi Postoperativt forløp og

Detaljer

PLEURASYKDOMMER OG PNEUMOTHORAX. 14.03.2014 Bjørg J Abrahamsen, Lungemedisinsk avdeling, Ullevål

PLEURASYKDOMMER OG PNEUMOTHORAX. 14.03.2014 Bjørg J Abrahamsen, Lungemedisinsk avdeling, Ullevål PLEURASYKDOMMER OG PNEUMOTHORAX Pleuraeffusjon Hjertesvikt, oftest bilateralt Empyem Malignitet Tuberkuløs pleuritt Hemothorax Chylothorax Urinothorax / peritoneal dialyse Rheumatoid sykdom Øsofagusruptur

Detaljer

Oversikt Indikasjoner PET-CT (Kreft)

Oversikt Indikasjoner PET-CT (Kreft) Oversikt Indikasjoner PET-CT () Blærekreft PET-CT er anbefalt som tillegg ved stadieinndeling av utvalgte pasienter med ct2 og kan endre behandlingsvalg for pasienter med ct3 sykdom.** Til oppfølging av

Detaljer

Lungekurs for spesialistkandidater i indremedisin 17.mars 2014. H.Grøstad, enhet for thorax og intervensjon

Lungekurs for spesialistkandidater i indremedisin 17.mars 2014. H.Grøstad, enhet for thorax og intervensjon Lungekurs for spesialistkandidater i indremedisin 17.mars 2014 H.Grøstad, enhet for thorax og intervensjon Indikasjoner for rtg.thorax Akutt respiratorisk eller cardial sykdom hos pas. uten nylig / tilgjengelig

Detaljer

Definisjon INCIDENTALOMER I BINYRENE. Bakgrunn 29.11.13. Randi Solstrand. Retroperitoneal pneumografi

Definisjon INCIDENTALOMER I BINYRENE. Bakgrunn 29.11.13. Randi Solstrand. Retroperitoneal pneumografi INCIDENTALOMER I BINYRENE Definisjon Oppfylning i binyren større enn 1 cm. Tilfeldig oppdaget. Randi Solstrand Bakgrunn En stadig økende andel av befolkningen er blitt undersøkt med CT eller MR. Det oppdages

Detaljer

Bruk av FDG-PET/CT i stadiebestemmelsen av nydiagnostisert ikke-småcellet lungekreft

Bruk av FDG-PET/CT i stadiebestemmelsen av nydiagnostisert ikke-småcellet lungekreft Bruk av FDG-PET/CT i stadiebestemmelsen av nydiagnostisert ikke-småcellet lungekreft Prosjektoppgave i medisinstudiet Hans Jørgen Vedahl Nilsen, kull H04 Veileder: Overlege dr.med. Gaute Hagen, Bilde-

Detaljer

Tilfeldige bildefunn i nyrene hvorfor bry seg?

Tilfeldige bildefunn i nyrene hvorfor bry seg? Høstmøtet 2014, NFAR-sesjonen Tilfeldige bildefunn i nyrene hvorfor bry seg? Jarl Åsbjörn Jakobsen, dr.med., MHA. Overlege, Enhet for abdominal radiologi - Rikshospitalet, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin,

Detaljer

Ultralyd hals. Overlege Åse Tangerud Avd. for bildediagnostikk, Drammen sykehus VVHF

Ultralyd hals. Overlege Åse Tangerud Avd. for bildediagnostikk, Drammen sykehus VVHF Ultralyd hals Overlege Åse Tangerud Avd. for bildediagnostikk, Drammen sykehus VVHF Anatomi Størrelse: Normalt ca. 4x2x2 cm hos voksne > 2 cm ap-diameter sannsynlig forstørret >2,5 cm sikkert forstørret

Detaljer

CT-diagnostikk ved rectumcancer

CT-diagnostikk ved rectumcancer CT-diagnostikk ved rectumcancer Reidun Fougner St Olavs Hospital DETEKSJON TILFELDIG FUNN STAGING St Olav: CT- staging fra ca 1992/93 MR rectum fra ca 2000 DIAGNOSTIKK & STAGING: SKOPI MR bekken (+ evt

Detaljer

Lars Aabakken Medisinsk avd Oslo Universitetssykehus/Rikshospitalet

Lars Aabakken Medisinsk avd Oslo Universitetssykehus/Rikshospitalet Lars Aabakken Medisinsk avd Oslo Universitetssykehus/Rikshospitalet 2% fem års overlevelse Cancer pancreatis I USA: 42000 med diagnosen i 2009, 35000 vil dø av sin sykdom 4. største cancer-dødsårsak

Detaljer

Utredning og behandling av pasienter med lungekreft og malignt mesoteliom

Utredning og behandling av pasienter med lungekreft og malignt mesoteliom Veiledning for Utredning og behandling av pasienter med lungekreft og malignt mesoteliom Versjon 5.1 27. mai 2010 Overlege Bjørn H. Grønberg Kreftavdelingen Overlege Stein Sundstrøm Kreftavdelingen Overlege

Detaljer

Leverkreft og koleangiocarcinom. Ola Røkke

Leverkreft og koleangiocarcinom. Ola Røkke Leverkreft og koleangiocarcinom Ola Røkke Trender for kreft i lever Mortalitet ved kreft i lever Hepatocellulært carcinom (HCC) Norge Akershus Oslo Menn/Kvinner Totalt (2010) 161/år 18/år 21/år 2/1 Lokalisert

Detaljer

Røntgen thorax Av Sven Weum

Røntgen thorax Av Sven Weum Røntgen thorax Av Sven Weum Da Wilhelm Röntgen oppdaget røntgenstrålene for over hundre år siden var dette en diagnostisk revolusjon. Thorax med sine store kontraster mellom luft, bløtdeler og bein skulle

Detaljer

Sverre Sörenson. Docent, Hälsouniversitetet i Linköping Overlege, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Sverre Sörenson. Docent, Hälsouniversitetet i Linköping Overlege, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping Sverre Sörenson Docent, Hälsouniversitetet i Linköping Overlege, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping Samme sykdom nå som da? Adenocarcinom Plateepitel Småcellet Storcellet og andre typer 2 Samme sykdom nå som

Detaljer

Struma - definisjon. Struma benevning på forstørra thyroideakjerte. Normal gl. thyreoidea (10 30 g) Mål: 2 x 4 x 2,5cm

Struma - definisjon. Struma benevning på forstørra thyroideakjerte. Normal gl. thyreoidea (10 30 g) Mål: 2 x 4 x 2,5cm Struma - definisjon Struma benevning på forstørra thyroideakjerte Normal gl. thyreoidea (10 30 g) Mål: 2 x 4 x 2,5cm Stort struma: - synleg på avstand - kompressjonssymptom eller volum på meir enn ca 100

Detaljer

Radiologiske undersøkelser ved barnesvulster. Anne Thora Grammeltvedt Seksjonsoverlege i Barneradiologi St Olavs hospital

Radiologiske undersøkelser ved barnesvulster. Anne Thora Grammeltvedt Seksjonsoverlege i Barneradiologi St Olavs hospital Radiologiske undersøkelser ved barnesvulster Anne Thora Grammeltvedt Seksjonsoverlege i Barneradiologi St Olavs hospital 140 nye tilfeller hos barn under 15 år årlig i Norge 75% overlever På verdensbasis

Detaljer

CT abdomen og CT colografi Bildediagnostikkens rolle i pakkeforløp for kreft i tykktarm og endetarm

CT abdomen og CT colografi Bildediagnostikkens rolle i pakkeforløp for kreft i tykktarm og endetarm CT abdomen og CT colografi Bildediagnostikkens rolle i pakkeforløp for kreft i tykktarm og endetarm Emnekurs i medisinsk diagnostikk 18. September 2015 Liv Kristin Haukjem CT abdomen Generell utredningsundersøkelse

Detaljer

KIRURGISK BEHANDLING AV LUNGEKREFT UNN 1996-2003

KIRURGISK BEHANDLING AV LUNGEKREFT UNN 1996-2003 KIRURGISK BEHANDLING AV LUNGEKREFT UNN 1996-2003 Valgfri oppgave i stadium IV Medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Stud. med. Rune Bjerkeng MK 03 Veileder: Per-Erling Dahl, Overlege PhD, Avdeling

Detaljer

CA-125. Fornuftig bruk av cancer antigen 125. Laboratorieprøver i allmenpraksis - gynekologi. Okt 2011. A.B.Rygh

CA-125. Fornuftig bruk av cancer antigen 125. Laboratorieprøver i allmenpraksis - gynekologi. Okt 2011. A.B.Rygh CA-125 Fornuftig bruk av cancer antigen 125 1 CA-125 Protein, ofte uttrykt av ovarialcancercellene (MUC16gen) Fins også i respirasjonsveiene og epitel indre kvinnelige genitalia Normalverdi < 35 IU/ml

Detaljer

CT thorax. Hege Nordlie Lege i spesialisering Avdeling for Bildediagnostikk Bærum Sykehus

CT thorax. Hege Nordlie Lege i spesialisering Avdeling for Bildediagnostikk Bærum Sykehus CT thorax Hege Nordlie Lege i spesialisering Avdeling for Bildediagnostikk Bærum Sykehus Innhold Selve undersøkelsen Henvisninger Indikasjon Oppfølging av lungenoduli Protokoller Pakkeforløp for lungekreft

Detaljer

Perifissural nodules (PFN) er en undergruppe av Non Calcified Nodules (NCN) hvorav de fleste antas å representere intrapulmonalelymfeknuter.

Perifissural nodules (PFN) er en undergruppe av Non Calcified Nodules (NCN) hvorav de fleste antas å representere intrapulmonalelymfeknuter. PULMONALE LYMFEKNUTER Perifissural nodules (PFN) er en undergruppe av Non Calcified Nodules (NCN) hvorav de fleste antas å representere intrapulmonalelymfeknuter. Solitær nodulus i lunge Definisjon (Fleischner

Detaljer

Lungekreft. Martin Petersen, overlege lungeseksjonen, SUS

Lungekreft. Martin Petersen, overlege lungeseksjonen, SUS Lungekreft Martin Petersen, overlege lungeseksjonen, SUS nye krefttilfeller 2007-2011 kilde: kreftregisteret: Cancer in Norway 2011 Lungekreft i Norge: forekomst antall nye lungekreft i Norge 2001 2011

Detaljer

Kasuistikk tirsdag 08.10.13. Kristin Angel, LIS, lungeavdelingen.

Kasuistikk tirsdag 08.10.13. Kristin Angel, LIS, lungeavdelingen. Kasuistikk tirsdag 08.10.13 Kristin Angel, LIS, lungeavdelingen. Bakgrunn Mann, 43 år gammel. Samboer, ett barn. Kontorarbeid. Aldri eksponert for støv eller gass. Aldri røkt. Ingen kjent forekomst av

Detaljer

Bildebiomarkører ved endometriecancer

Bildebiomarkører ved endometriecancer Bildebiomarkører ved endometriecancer Ingfrid Salvesen Haldorsen Professor, overlege, Radiologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus Universitetet i Bergen Biomarkør hva er det? Egenskap som kan måles

Detaljer

Tilfeldige funn i adnexa på MR & CT. Overlege Aleksei Ogarkov Seksjon kvinne-barn Klinikk for bildediagnostikk St.Olavs Hospital

Tilfeldige funn i adnexa på MR & CT. Overlege Aleksei Ogarkov Seksjon kvinne-barn Klinikk for bildediagnostikk St.Olavs Hospital Tilfeldige funn i adnexa på MR & CT Overlege Aleksei Ogarkov Seksjon kvinne-barn Klinikk for bildediagnostikk St.Olavs Hospital 25 år gammel kvinne med tilfeldig påvist 3,5cm stor «cystisk oppfylning»

Detaljer

God kommunikasjon mellom ledelsen ved Radiologisk Avd. SiV og Unilabs Tønsberg.

God kommunikasjon mellom ledelsen ved Radiologisk Avd. SiV og Unilabs Tønsberg. Arbeidsdeling : SiV-Tønsberg - - - Unilabs Røntgen Tønsberg God kommunikasjon mellom ledelsen ved Radiologisk Avd. SiV og Unilabs Tønsberg. Utveksler nå bilder digitalt. Tilpassede protokoller. Unilabs

Detaljer

Klinisk anvendelse av SPECT/CT og PET/CT Kurs O-23805 Radiologiske modaliteter 25.08.2009

Klinisk anvendelse av SPECT/CT og PET/CT Kurs O-23805 Radiologiske modaliteter 25.08.2009 Klinisk anvendelse av SPECT/CT og PET/CT Kurs O-23805 Radiologiske modaliteter 25.08.2009 Gaute Hagen Radiologisk avd. PET-senteret Bilde- og intervensjonsklinikken Hva er dette? Nuclear medicine = Unclear

Detaljer

Prostatakreft Forekomst og forløp Aktuell kurativ behandling

Prostatakreft Forekomst og forløp Aktuell kurativ behandling Prostatakreft Forekomst og forløp Aktuell kurativ behandling Overlege Jon Reidar Iversen Enhet for urologisk kreft Avdeling for Kreftbehandling Ullevål 2011 Oslo Universitetssykehus, Ullevål Ullevål 2011

Detaljer

Lunge Cancer. Fra 1930 dramatisk økning i den vestlige verden! Nå hyppigst diagnostiserte kreftsykdom i verden!

Lunge Cancer. Fra 1930 dramatisk økning i den vestlige verden! Nå hyppigst diagnostiserte kreftsykdom i verden! Lunge Cancer Fra 1930 dramatisk økning i den vestlige verden! Nå hyppigst diagnostiserte kreftsykdom i verden! Årsaker: 85-95% røyking! Lungecancer 2500 oppdages/ år Tar flest liv av cancer (verden: 1,35

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering

Forslag til nasjonal metodevurdering Forslag til nasjonal metodevurdering Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det er nødvendig informasjon for utfylling av skjemaet

Detaljer

- Helsepolitisk seminar - Legeforeningens regionutvalg Midt-Norge - Med bl.a. - Statssekretær Anne Grethe Erlandsen - Fagdirektør Stein Kaasa -

- Helsepolitisk seminar - Legeforeningens regionutvalg Midt-Norge - Med bl.a. - Statssekretær Anne Grethe Erlandsen - Fagdirektør Stein Kaasa - - Helsepolitisk seminar - Legeforeningens regionutvalg Midt-Norge - Med bl.a. - Statssekretær Anne Grethe Erlandsen - Fagdirektør Stein Kaasa - President legeforeningen Hege Gjessing - Direktør Helse Midt

Detaljer

Cancer pulmones. Cancer pulmones. Cancer pulmones. Aldersfordeling. Årsaker. hva er aktuell i utredning og behandling?

Cancer pulmones. Cancer pulmones. Cancer pulmones. Aldersfordeling. Årsaker. hva er aktuell i utredning og behandling? Cancer pulmones Cancer pulmones hva er aktuell i utredning og behandling? Thomas Kvist Nees overlege spesialist i indremedisin og lungesykdommer Norge: Nest hyppigste kreftform hos menn Tredje hyppigste

Detaljer

Utredning og diagnostikk av lungekreft ved St. Olavs Hospital

Utredning og diagnostikk av lungekreft ved St. Olavs Hospital Utredning og diagnostikk av lungekreft ved St. Olavs Hospital - en kvantitativ studie Overlege / Post-doktor Bjørn H. Grønberg Kreftklinikken, St. Olavs Hospital / Institutt for Kreftforskning og Molekylær

Detaljer

Screening for prostatakreft (?) Olbjørn Klepp, overlege/prof II, Kreftavd. Helse Sunnmøre / NTNU

Screening for prostatakreft (?) Olbjørn Klepp, overlege/prof II, Kreftavd. Helse Sunnmøre / NTNU Screening for prostatakreft (?) Olbjørn Klepp, overlege/prof II, Kreftavd. Helse Sunnmøre / NTNU CANCER PROSTATAE Minst hver 8. nordmann (hver 5. av dagens yngre?) vil få påvist prostatakreft 4 400 nye

Detaljer

Case of the month juni 14. Veronica Reijnen, Petter Pettersen, Pål Stokkeland, Knut Tveit Sørlandet sykehus Kristiansand

Case of the month juni 14. Veronica Reijnen, Petter Pettersen, Pål Stokkeland, Knut Tveit Sørlandet sykehus Kristiansand Case of the month juni 14 Veronica Reijnen, Petter Pettersen, Pål Stokkeland, Knut Tveit Sørlandet sykehus Kristiansand Angiomyolipom i nyre Kvinne på 76 år med stort AML på 11 x 9 x 8 cm med tydelig fett

Detaljer

- Find and fight the cause, not the symptoms. sirnasense. Oktober 2009 Hanne M. Kristensen, CEO. A BMI Company. Member of

- Find and fight the cause, not the symptoms. sirnasense. Oktober 2009 Hanne M. Kristensen, CEO. A BMI Company. Member of - Find and fight the cause, not the symptoms Oktober 2009 Hanne M. Kristensen, CEO A BMI Company Member of sirna muligheter og utfordringer Muligheter: Skru av uttrykk av proteiner som er relatert til

Detaljer

Duc Hoa Nguyen Lungeavdeling/pol SiV

Duc Hoa Nguyen Lungeavdeling/pol SiV Duc Hoa Nguyen Lungeavdeling/pol SiV Samarbeid Fastlege Lungelege Radiolog Onkolog Kreft-koordinator/ kreftsykepleie Fastlegens oppgaver ved mistanke om lungekreft: Røntgen thorax Henvisningen merkes:

Detaljer

Neoadjuvant behandling for hvem?

Neoadjuvant behandling for hvem? Kurs i laparoskopisk kirurgi: Neoadjuvant behandling for hvem? Knut Jørgen Labori Seksjon for lever- og pankreaskirurgi Oslo universitetssykehus Disposisjon Forventet gevinst av neoadjuvant kjemoterapi?

Detaljer

Ventrikkelcancer i 2011: Klassifisering og kirurgi i lys av de siste japanske og vestlige revisjoner.

Ventrikkelcancer i 2011: Klassifisering og kirurgi i lys av de siste japanske og vestlige revisjoner. Ventrikkelcancer i 2011: Klassifisering og kirurgi i lys av de siste japanske og vestlige revisjoner. Kristoffer Lassen, Gastrokirurgisk avdeling UNN-Tromsø. 2011/2012: HPB-surgery, Royal Infirmary of

Detaljer

Trombose og cancer. Profylakse og behandling. Professor emeritus Frank Brosstad

Trombose og cancer. Profylakse og behandling. Professor emeritus Frank Brosstad Trombose og cancer Profylakse og behandling Professor emeritus Frank Brosstad j Venøs tromboembolisme relatert til Cancer 1) Cancerpasienter har 2x høyere risiko for fatal lungeembolisme enn pasienter

Detaljer

Manual. Melding til Colorectalcancerregisteret Kreftregisteret for svulster i colon og rectum

Manual. Melding til Colorectalcancerregisteret Kreftregisteret for svulster i colon og rectum Manual Melding til Colorectalcancerregisteret Kreftregisteret for svulster i colon og rectum Innhold 1. Introduksjon... 3 2. Lovhjemmel... 3 3. Opprettelse av Norsk Colorectalcancer Gruppe... 3 4. Om Melding

Detaljer

PET-CT i utredningen av lungekreft ved Rikshospitalet

PET-CT i utredningen av lungekreft ved Rikshospitalet Originalartikkel i utredningen av lungekreft ved Rikshospitalet 2007 11938 44 BAKGRUNN er et hjelpemiddel ved utredning av lungekreft for å finne operable pasienter. Undersøkelsen anbefales hos de fleste

Detaljer

Fellesregistre - Kreftregisteret. Jan F Nygård Kreftregisteret

Fellesregistre - Kreftregisteret. Jan F Nygård Kreftregisteret Fellesregistre - Kreftregisteret Jan F Nygård Kreftregisteret Kreftregisteret > Opprettet i 1951 > Samle inn opplysninger om all kreft i Norge (Kreftregisterforskiften); > Formål: Etablere viten og spre

Detaljer

PET/CT i onkologi. Ayca M. Løndalen Overlege Nukleærmedisin Oslo Universitetssykehus-Radiumhospitalet

PET/CT i onkologi. Ayca M. Løndalen Overlege Nukleærmedisin Oslo Universitetssykehus-Radiumhospitalet PET/CT i onkologi Ayca M. Løndalen Overlege Nukleærmedisin Oslo Universitetssykehus-Radiumhospitalet PositronEmisjonsTomografi 18 F-FDG -FluoroDeoxyGlucose FDG er et sukkerliknende molekyl, taes opp i

Detaljer

Radiologisk diagnostikk og intervensjon i abdomen - Del 1 -

Radiologisk diagnostikk og intervensjon i abdomen - Del 1 - Radiologisk diagnostikk og intervensjon i abdomen - Del 1 - Hans-Jørgen Smith Avdeling for radiologi og nukleærmedisin Oslo Universitetssykehus HF http://folk.uio.no/hjsmith/ Innhold: 1. Valg av undersøkelsesmetoder

Detaljer

Kreftkoding 2014 en utfordring for helseforetakene. Sidsel Aardal overlege, dr.med. Haukeland Universitetssykehus 4.November 2013

Kreftkoding 2014 en utfordring for helseforetakene. Sidsel Aardal overlege, dr.med. Haukeland Universitetssykehus 4.November 2013 Kreftkoding 2014 en utfordring for helseforetakene Sidsel Aardal overlege, dr.med. Haukeland Universitetssykehus 4.November 2013 Hoveddiagnosen er det viktigste -Ved nyoppdaget kreftsykdom koder man med

Detaljer

Radiologiske undersøkelser av thorax Av Sven Weum

Radiologiske undersøkelser av thorax Av Sven Weum Radiologiske undersøkelser av thorax Av Sven Weum Da Wilhelm Röntgen oppdaget røntgenstrålene for over hundre år siden var dette en diagnostisk revolusjon. Thorax med sine store kontraster mellom luft,

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. lungekreft. Årsrapport 2013-2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. lungekreft. Årsrapport 2013-2014 Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft Årsrapport 2013-2014 Årsrapport Kreftregisteret FORORD For hundre år siden kom det ut en tynn, liten bok i London med tittelen «Primary malignant growths of the

Detaljer

Vaktpostlymfeknutebiopsi ved kolorektal kreft

Vaktpostlymfeknutebiopsi ved kolorektal kreft Vaktpostlymfeknutebiopsi ved kolorektal kreft Oppsummering: Metodevarselet omhandler nytte av vaktpostlymfeknutebiopsi ved tarmkreft Én RCT, én ikke-randomisert studie, en systematisk oversikt over case

Detaljer

Diagnostisering av endometriecancer i allmennmedisin

Diagnostisering av endometriecancer i allmennmedisin Diagnostisering av endometriecancer i allmennmedisin PMU 2016 Trine Livik Haugen Lege Lillestrøm Legesenter Kasuistikk - Kvinne, 72 år - Gul utflod i fire måneder. Står på Eviana. GU: Atrofiske forhold.

Detaljer

Screening for Lung Cancer Danske og internationale erfaringer DM Arena Lungekreft 11 Februar 2016

Screening for Lung Cancer Danske og internationale erfaringer DM Arena Lungekreft 11 Februar 2016 Screening for Lung Cancer Danske og internationale erfaringer DM Arena Lungekreft 11 Februar 2016 HASEEM ASHRAF UDDANNELSESANSVARLIG OVERLÆGE, PhD. THORAX RADIOLOGISK AFDELING. AKERSHUS UNIVERSITETS HOSPITAL,

Detaljer

Hvilke nye krav stiller den persontilpassede kreftdiagnostikken patologifaget overfor?

Hvilke nye krav stiller den persontilpassede kreftdiagnostikken patologifaget overfor? DMArena: Kreftkonferanse 2014 DM Kreftkonferanse 2014: Det Norske Radiumhospital, 3 April, kl. 13.00-18.00 Hvilke nye krav stiller den persontilpassede kreftdiagnostikken patologifaget overfor? Disclosure:

Detaljer

Utredning av forstørret, uøm lymfeknute. Magnus Moksnes LiS B, hematologiseksjonen SiV HF

Utredning av forstørret, uøm lymfeknute. Magnus Moksnes LiS B, hematologiseksjonen SiV HF Utredning av forstørret, uøm lymfeknute Magnus Moksnes LiS B, hematologiseksjonen SiV HF Litt om lymfom Malign lymfoproliferativ sykdom Kan ha både T- og B-celleopphav Ca 90 sykdomsentiteter 4 Hodgkin

Detaljer

ØNH kreft. Henrik Stenwig Li Overlege Seksjon for hode/halskirurgi ØNH avdelingen OUS Rikshospitalet

ØNH kreft. Henrik Stenwig Li Overlege Seksjon for hode/halskirurgi ØNH avdelingen OUS Rikshospitalet ØNH kreft Henrik Stenwig Li Overlege Seksjon for hode/halskirurgi ØNH avdelingen OUS Rikshospitalet Øvre luftveier Nesehule Tungen Mandel Drøvel Strupelokk Stemmebånd Pusterør Spiserør Nasopharynx Oropharynx

Detaljer

Background: Contact: Targovax Gunnar Gårdemyr

Background: Contact: Targovax Gunnar Gårdemyr announces presentation of data from the ongoing phase I/II clinical study of the RAS-specific therapeutic cancer vaccine TG01 in resected pancreatic cancer at ASCO 2015 in Chicago announces today that

Detaljer

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Kathryn Mølstad, RN, Norwegian Nurses Organisation Kay Jansen, MSN, PMHCNS-BC, DNPc, University of Wisconsin- Milwaukee,

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Nasjonalt register for lungekreft. Kreftregisteret

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Nasjonalt register for lungekreft. Kreftregisteret Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Nasjonalt register for lungekreft Registeransvarlig Kreftregisteret Telefon 22451300 E-post Johanne.Gulbrandsen@kreftregisteret.no

Detaljer

Små lungelesjoner SPN Solitære pulmonale noduli

Små lungelesjoner SPN Solitære pulmonale noduli Små lungelesjoner SPN Solitære pulmonale noduli Diagnostisering og oppfølgning Elin Hildrum Saksvoll Røntgenavdelingen Sykehuset Levanger 2010 2 3 Bakgrunn I Bedre CT-teknikker og hyppigere bruk av CTundersøkelser

Detaljer

BARNETHORAX m.m. Anne Thora Grammeltvedt Bildediagnostisk avdeling St. Olavs hospital

BARNETHORAX m.m. Anne Thora Grammeltvedt Bildediagnostisk avdeling St. Olavs hospital BARNETHORAX m.m Anne Thora Grammeltvedt Bildediagnostisk avdeling St. Olavs hospital m.m. Komprimert gjennomgang av moderne ikke invasiv radiologi av thorax hos barn. Hovedvekt på tolking av røntgen thorax.

Detaljer

Ziaullah Kamal OUS Ullevål Kardiologisk avdeling. Ekkokardiografi, Høstmøte 21.okt.2011

Ziaullah Kamal OUS Ullevål Kardiologisk avdeling. Ekkokardiografi, Høstmøte 21.okt.2011 Ziaullah Kamal OUS Ullevål Kardiologisk avdeling. Ekkokardiografi, Høstmøte 21.okt.2011 Kasuistikk Bakgrunn: Kvinne f. 1968, gift, 2 barn. I full jobb. Veltrent. Trente x 3 pr uke. Ca 1 time spinning.

Detaljer

Strålebehandling ved lungekreft. Oversikt. Indikasjoner, gjennomføring og effekt ved manifestasjoner i og utenfor thoraks

Strålebehandling ved lungekreft. Oversikt. Indikasjoner, gjennomføring og effekt ved manifestasjoner i og utenfor thoraks Strålebehandling ved lungekreft Indikasjoner, gjennomføring og effekt ved manifestasjoner i og utenfor thoraks Overlege Mette Sprauten, Radiumhospitalet Oversikt Hvordan virker strålebehandling? Indikasjoner:

Detaljer

MR thorax. -med kliniske eksempler. Overlege Åse Kjellmo Klinikk for bildediagnostikk St.Olavs Hospital

MR thorax. -med kliniske eksempler. Overlege Åse Kjellmo Klinikk for bildediagnostikk St.Olavs Hospital MR thorax -med kliniske eksempler Overlege Åse Kjellmo Klinikk for bildediagnostikk St.Olavs Hospital Generelle betraktninger Negative: Dårlig evne til å adekvat framstille lungeparenchym -lav protontetthet

Detaljer

Over personer vil få en kreftdiagnose i Norge i 2015.

Over personer vil få en kreftdiagnose i Norge i 2015. Over 30 000 personer vil få en kreftdiagnose i Norge i 2015. Hvordan har utviklingen vært? Hvordan blir den fremover? Hva kan vi bidra med? Steinar Tretli, PhD, Professor Kreftregisteret/ NTNU- ISM Litt

Detaljer

Gleason score 50 år! - Hvor står vi nå? Ulrika Axcrona overlege, dr. med. Årsmøte patologiforeningen april, 2016

Gleason score 50 år! - Hvor står vi nå? Ulrika Axcrona overlege, dr. med. Årsmøte patologiforeningen april, 2016 Gleason score 50 år! - Hvor står vi nå? Ulrika Axcrona overlege, dr. med. Årsmøte patologiforeningen 14-15 april, 2016 It is the imposing of a pattern on experience, and our recognition of that pattern

Detaljer

«Prostatasenter Quo vadis???» Karol Axcrona Avdelingssjef, dr.med. Urologisk avdeling Akershus Universitetssykehus 2.11.2015

«Prostatasenter Quo vadis???» Karol Axcrona Avdelingssjef, dr.med. Urologisk avdeling Akershus Universitetssykehus 2.11.2015 «Prostatasenter Quo vadis???» Karol Axcrona Avdelingssjef, dr.med. Urologisk avdeling Akershus Universitetssykehus 2.11.2015 2000-61 år gammel mann med PSA 25 - Ingen vannlatingsplager - Utredning: 6 prostatabiopsier

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 4. Diskusjon Konklusjon Referanser... 22

Innholdsfortegnelse. 4. Diskusjon Konklusjon Referanser... 22 Sammendrag Mål: Å undersøke resultatet av høydosert strålebehandling gitt til inoperable pasienter med stadium I- III ikke- småcellet lungekreft ved kreftklinikken, St. Olavs Hospital. Hvordan er bivirkningene,

Detaljer

Bjørn H. Grønberg PRC & Kreftklinikken, St. Olavs Hospital. European Palliative Care Research Centre (PRC)

Bjørn H. Grønberg PRC & Kreftklinikken, St. Olavs Hospital. European Palliative Care Research Centre (PRC) 1 Umiddelbar vedlikeholdsbehandling med pemetrexed versus observasjon etterfulgt av andrelinjes behandling med pemetrexed ved progresjon av avansert ikke-småcellet lungekreft en nasjonal fase III studie

Detaljer

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft hos kvinner 3.000

Detaljer

A: Klassifikasjon av VIN-lesjoner B: 10 års trend mht cytologisk atypi ved SUS. Jannicke Berland, Stavanger universitetssykehus. Årsmøtet, DNP, 2012.

A: Klassifikasjon av VIN-lesjoner B: 10 års trend mht cytologisk atypi ved SUS. Jannicke Berland, Stavanger universitetssykehus. Årsmøtet, DNP, 2012. A: Klassifikasjon av VIN-lesjoner B: 1 års trend mht cytologisk atypi ved SUS Jannicke Berland, Stavanger universitetssykehus. Årsmøtet, DNP, 212. KLASSIFIKASJON Fra: Patologifaget i det norske helsevesen

Detaljer

Ulike typer screening

Ulike typer screening Ulike typer screening Hvordan virker dette på overdiagnostikk? Moderne bildediagnostikk og medisinske tester, for mye av det gode? Mette Kalager Lege, PhD Min bakgrunn Kirurg Sykehuset Telemark, OUS Radiumhospitalet

Detaljer

Bevacizumab ved behandling av ovariecancer. Av Professor Gunnar Kristensen

Bevacizumab ved behandling av ovariecancer. Av Professor Gunnar Kristensen Bevacizumab ved behandling av ovariecancer Av Professor Gunnar Kristensen Den amerikanske studiegruppe GOG vurderte i studie GOG218 tillegget av bevacizumab til standard kjemoterapi (karboplatin pluss

Detaljer

Vulvacancer. Bakgrunn

Vulvacancer. Bakgrunn Kategori: Pasientbehandling somatikk Gyldig fra: 07.09.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF - Kvinneklinikken Retningslinje Dok. eier: Albrechtsen, Susanne Dok. ansvarlig: Bjørge, Line

Detaljer

Innhold. Epidemiologi og årsaksforhold Utredning og stadieinndeling Behandlingsprinsipper. Mesoteliom Vurdering av yrkesrelasjon

Innhold. Epidemiologi og årsaksforhold Utredning og stadieinndeling Behandlingsprinsipper. Mesoteliom Vurdering av yrkesrelasjon Innhold Epidemiologi og årsaksforhold Utredning og stadieinndeling Behandlingsprinsipper kirurgi stråling kjemoterapi 2.linjes kjemoterapi Mesoteliom Vurdering av yrkesrelasjon Pas 1: Wenche f. 1957 Røyker.

Detaljer

Cyster i nyrene. Innhold. Autosomal polycystisk nyresykdom. Autosomal dominant polycystisk nyresykdom. Nyrecyster som del av syndrom 28.12.

Cyster i nyrene. Innhold. Autosomal polycystisk nyresykdom. Autosomal dominant polycystisk nyresykdom. Nyrecyster som del av syndrom 28.12. 28.12.13 Innhold l Cyster ved generell nyresykdom l Ervervet cystisk nyresykdom Cyster i nyrene l Cystiske cancere/ kompliserte cyster Line Ytterland Tveter Curato avd Lillestrøm Autosomal polycystisk

Detaljer

Kreftregisterets hoveddatabase:

Kreftregisterets hoveddatabase: Kreftregisterets hoveddatabase: kilder, datakvalitet og tilgjengelighet perspektiv fremover Fagdag ved Kreftregisterets 60-årsjubileum 27.9.2012 Bjørn Møller, Avd. leder Registeravdelingen, Kreftregisteret

Detaljer

Forbedringsarbeid og monitorering av lungekreftforløpet

Forbedringsarbeid og monitorering av lungekreftforløpet Forbedringsarbeid og monitorering av lungekreftforløpet Kliniske erfaringer fra Lungeavdelingen AHUS Gunnar Einvik Konst. overlege/postdok Lungeavdelingen Medisinsk divisjon AHUS 1) Hvordan unngå «ennå

Detaljer

11.05.2012. Mammografiscreening med fokus på Norge. Kreftscreening. Grunnlag for screening i en befolkningen. Mammografi screening

11.05.2012. Mammografiscreening med fokus på Norge. Kreftscreening. Grunnlag for screening i en befolkningen. Mammografi screening Kreftscreening Mammografiscreening med fokus på Norge Mette Kalager Lege og postdoc Tidlig deteksjon Prevensjon Blanding av de to 3 Grunnlag for screening i en befolkningen Vanlig sykdom Høy dødelighet

Detaljer

MR MS. Indikasjoner. Generelt. Parameter Teknikk Kommentar

MR MS. Indikasjoner. Generelt. Parameter Teknikk Kommentar Indikasjoner Kontroll /utredning MS, ADEM henvist fra nevrolog med spesifikk mistanke om demyeliniserende lidelse. Generell utredning for andre sykdommer i hvit substans. Ved kontroller er det som regel

Detaljer

Evaluering av PET-CT ved lungekreftutredning

Evaluering av PET-CT ved lungekreftutredning Hovedoppgave i medisin Bruteig et Ullern 2015 Det medisinske fakultet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU Stud. med. Johannes G. Bruteig og Andreas Ullern Evaluering av PET-CT ved lungekreftutredning

Detaljer

MR oropharynx, nasopharynx, collum. Indikasjoner. Generelt. Parameter Teknikk Kommentar. Utredning og kontroll tumor/infeksjon i hode-hals området.

MR oropharynx, nasopharynx, collum. Indikasjoner. Generelt. Parameter Teknikk Kommentar. Utredning og kontroll tumor/infeksjon i hode-hals området. Indikasjoner Utredning og kontroll tumor/infeksjon i hode-hals området. Generelt Parameter Teknikk Kommentar Pasientforberedelse PVK. Pasientene bør få beskjed i innkallingsbrev om at de ikke skal ha på

Detaljer

Erfaringer med spektral CT i onkoradiologisk hverdag

Erfaringer med spektral CT i onkoradiologisk hverdag Erfaringer med spektral CT i onkoradiologisk hverdag Claudius Steinfeldt-Reisse Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet Hovedproblemstillinger innen onkologisk radiologi Deteksjon av malignitetssuspekt

Detaljer

«Stråler og gift på godt og vondt»

«Stråler og gift på godt og vondt» «Stråler og gift på godt og vondt» Emnekurs i palliasjon Birthe Lie Hauge Klinikk for blod- og kreftsykdommer Mobilt palliativt team SUS Onkologisk behandling Radikal Adjuvant Palliativ Radikal onkologisk

Detaljer

Første Nordiske erfaring med Celsite Drainaport for ambulant behandling av residiverende malign pleuravæske/ascites

Første Nordiske erfaring med Celsite Drainaport for ambulant behandling av residiverende malign pleuravæske/ascites Første Nordiske erfaring med Celsite Drainaport for ambulant behandling av residiverende malign pleuravæske/ascites Frode Reier-Nilsen Overlege Avdeling for Kar/Thorax kirurgi Malign pleuravæske Pasienter

Detaljer

Prostatakreft Epidemiologi

Prostatakreft Epidemiologi Prostatakreft Epidemiologi Profo Fagdag 15.4.13 Sophie D. Fosså Prof.em Oslo University Hospital, Radiumhospital Disposisjon 1. Insidens og dødelighet 2. PSA screening 3. Behandling 4. Noen resultater

Detaljer

Utredning ved mistanke om brystkreft Pakkeforløp. Linda Romundstad overlege, seksjonsleder BDS, VVHF

Utredning ved mistanke om brystkreft Pakkeforløp. Linda Romundstad overlege, seksjonsleder BDS, VVHF Utredning ved mistanke om brystkreft Pakkeforløp Linda Romundstad overlege, seksjonsleder BDS, VVHF Indikasjon for brystdiagnostikk Symptomer Økt risiko: familiær, tidligere sykdom/ behandling, premalign

Detaljer

LEAN, en kvalitetsgarantist i utredning av lungekreft

LEAN, en kvalitetsgarantist i utredning av lungekreft m1 LEAN, en kvalitetsgarantist i utredning av lungekreft Ulf Aasebø,, avd leder lunge avd og Prof.II Merete Postmyr, klinikkrådgiver og prosjektleder Lysbilde 1 m1 meduaa; 03.10.2011 Hva er Lean? Betyr

Detaljer

Screening kva er forskingsbasert?

Screening kva er forskingsbasert? Screening kva er forskingsbasert? Geir Sverre Braut, SUS Sola, 7. september 2017 Grunnkurs D (Forsking i allmennpraksis) Med inspirasjon og ein del lånte plansjar frå professor Lars Vatten, NTNU Læringsutbytte

Detaljer

Forebyggende behandling

Forebyggende behandling Forebyggende behandling Odd Mørkve Senter for internasjonal helse Universitetet i Bergen Landskonferanse om tuberkulose 24. mars 2011 Latent tuberkulose (LTBI) Hva er LTBI? Hva er gevinsten ved å behandle

Detaljer