REFERAT FRA STYREMØTE I NUV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13. 12.04"

Transkript

1 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV Sted: Saga Hotell, Tromsø Tid: Fra kl til mandag 13. desember Til stede: Jan Olav Fretland (leder) Inger Ann Hansen (nestleder) Julie Feilberg Torstein Rekkedal Tore Li Fra sekretariatet: Jan Atle Toska (sekretær) Vigdis Amundsen Observatør: Berit Johnsen, UFD Forfall: Dagny Blom (vara kunne ikke møte) Trine Lie Larsen (vara kunne ikke møte) Fravær: Øyvind Bakke Merknader til innkalling: Ingen Merknader til sakslisten: Det ble meldt inn tre eventueltsaker, herunder ble sak B omgjort til eventueltsak Sakslisten ble dermed som følgende: I. ORIENTERINGS- OG DRØFTINGSSAKER A. Referat fra styremøtet 13. oktober 2004 B. Styrets arbeidsplan 2004 rapportering om avvik (omgjort til eventueltsak) C. Regnskap desember 2004 D. AUs virksomhet E. Rapport om det norske kompetansemarkedet oppfølging 1

2 F. Samordningsprosjekt for nasjonale utdanningsportaler G. Utdanning.no-portalens virksomhet H. FISK: Felles InformasjonsSystemsKomite innspill til departementet I. Undersøkelse om digital tilstand i UH-sektor J. Programforum Program for digital kompetanse K. Norsk stand på Online Educa 2004 L. Eventuell studietur til Nederland M. Etter- og videreutdanning i skoleledelse N. Etablering av ICDE-nettverk Norge/Norden O. Deltakelse i konferanser og seminarer P. Annet fra styrets medlemmer, departementets observatør eller sekretariatet II. VEDTAKSSAKER Sak 26/2004 Norgesuniversitetets budsjett 2005 Sak 27/2004 Tildeling av prosjektmidler 2005 og forhåndstilsagn for 2006 Sak 28/2004 Strategi for digitale læringsressurser i norsk høyere utdanning Sak 29/2004 Oppsummering av arbeidet med prosjektsøknader med henblikk på eventuelle justeringer Sak 30/2004 Eventuelt MERKNADER TIL ORIENTERINGS-/DRØFTINGSSAKER G. Utdanning.no-portalens virksomhet Styret ber sekretariatet følge opp samarbeidet med utdanning.no, bl.a. i lys av den nasjonale portalgjennomgangen. L. Eventuell studietur til Nederland Norgesuniversitetet går inn for å arrangere en studietur til Nederland i samarbeid med SURF juni SAK 26/2004 NORGESUNIVERSITETETS BUDSJETT 2005 Vedtak (enstemmig): 2

3 NUVs totale grunnbudsjett på 19 mill kr for 2005 fordeles slik mellom virksomhetsområdene: 1. Prosjektmidler, inkludert fellestiltak/særskilte tiltak: kr 2. Styrets og sekretariatets virksomhet: kr SUM: kr Sekretariatet har fullmakt til å foreta omfordeling mellom de ulike underpostene i virksomhetsbudsjettet om det er behov for dette. Skulle det bli aktuelt med eventuelle endringer i fordeling mellom prosjektstøtte og virksomhetsbudsjett, skal dette tas opp til ny styrebehandling. Når det gjelder ressursbehov som går ut over rammen på 19 mill kr, særlig knyttet til NUVs aktivitet innenfor informasjonsfunksjonen,ber styret arbeidsutvalget ta dette opp med departementet. SAK 27/2004 TILDELING AV PROSJEKTMIDLER 2005 OG FORHÅNDSTILSAGN FOR 2006 Alle vedtakene om enkeltprosjektene under pkt III er enstemmige. Sekretariatet endret noen av forslagene til vedtak ut fra innspill fra styret. I. VEDTAK OM FORDELING AV MIDLER TIL FELLESTILTAK Vedtak (enstemmig): Det settes av kr til fellestiltak og særskilte tiltak knyttet til Norgesuniversitetets prosjekter i Midlene fordeles på følgende tiltak: Seminar for nye og eldre prosjekter kr Rapport knyttet til prosjekterfaringer kr Møter og seminarer vedr. undersøkelser om den voksne student kr Oppfølging av tiltak for kompetanseutvikling i arbeidslivet kr Utvikling av prosjektdatabase kr SUM kr II. VEDTAK OM TILDELING TIL PROSJEKTER SOM HAR FÅTT FORHÅNDSTILSAGN FOR 2005 Vedtak (enstemmig): Under forutsetning av fortsatt tilfredsstillende framdrift tildeler Norgesuniversitetet midler for 2005 i samsvar med tidligere vedtak om forhåndstilsagn til følgende prosjekter: Høgskolen i Bergen: Social work in Europe Høgskolen i Bergen: Digital dramaundervisning kr kr 3

4 Høgskolen i Bodø: Fra verdensrommet til landjorda Høgskolen i Gjøvik: Digital mediebruk Høgskolen i Lillehammer: Mastergrad i helse- og sosialfag Høgskolen i Lillehammer: Kulturbasert næringsutvikling Høgskolen i Nesna: Fleksibel førskolelærerutdanning Høgskolen i Oslo: Inneklima/måleteknikk Høgskolen i Stavanger: Petbachelor - petroleumsteknologi Høgskolen i Sør-Trøndelag: Magnetisk resonans Høgskolen i Tromsø: Fysioterapi deltid Høgskolen i Østfold: Organisering, kommunikasjon og ledelse Høgskolen i Volda: Nynorsk som sidemål Høgskolen i Volda: Lærings- og meistringsarbeid Norges landbrukshøgskole: Hydrogeologi NTNU: Synkronlyd integrert i dataplattformen NTNU: Marine technology learning Universitetet i Bergen: Virtuell spansk Universitetet i Bergen: Menneske, kultur, samfunn - sosialantropologi Universitetet i Oslo: Mastergradstudium i religionsstudier og etikk Universitetet i Tromsø: Ex.Phil. Universitetet i Tromsø: Mastergradstudium i voksenpedagogikk SUM: kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr III. VEDTAK OM TILDELING AV MIDLER TIL NYE PROSJEKTER I 2005 OG FORHÅNDSTILSAGN FOR DIAKONHJEMMET HØGSKOLE Oppfølging i praksisperioden av en profesjonsutdanning ved bruk av fleksible læringsformer Prosjektet Oppfølging i praksisperioden av en profesjonsutdanning ved bruk av fleksible læringsformer ved Diakonhjemmet høgskole tildeles ikke midler. 2 HØGSKOLEN I AGDER Development Management (DM) A M.Sc. Degree within Global Virtual University (GVU) Prosjektet Development Management (DM) A M.Sc. Degree within Global Virtual University (GVU) ved Høgskolen i Agder tildeles kr for 2005 og kr for 2006, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2006 gis med forbehold om den totale bevilgningen over statsbudsjettet. 3. HØGSKOLEN I AGDER Bedre undervisning på Internett Skolebibliotekkunnskap 3-4

5 Informasjonskompetanse Prosjektet Bedre undervisning på Internett Skolebibliotekkunnskap 3 Informasjonskompetanse ved Høgskolen i Agder blir tildelt kr for 2005 og kr for 2006, under føresetnad av tilfredsstillande framdrift. Tilsegn om midlar for 2006 blir gitt med atterhald om den totale løyvinga over statsbudsjettet. 4. HØGSKOLEN I AGDER Årsstudium i musikk og helse nettstøttet kurs Prosjektet Årsstudium i musikk og helse nettstøttet kurs ved Høgskolen i Agder tildeles ikke midler. 5. HØGSKOLEN I AKERSHUS FMS-prosjektet Prosjektet FMS-prosjektet ved Høgskolen i Akershus tildeles ikke midler. 6. HØGSKOLEN I BERGEN Allmenn- og brukerrettet forskningsformidling Prosjektet Allmenn- og brukerrettet forskningsformidling ved Høgskolen i Akershus tildeles ikke midler. 7. HØGSKOLEN I BERGEN Fleksible studietilbud som kan inngå i 3-årig yrkesfaglærerutdanning og PPU for yrkesfaglærere Prosjektet Fleksible studietilbud som kan inngå i 3-årig yrkesfaglærerutdanning og PPU for yrkesfaglærere ved Høgskolen i Bergen tildeles ikke midler. 8. HØGSKOLEN I BERGEN Kommunikasjonsarbeid teori, etikk, strategi og retorikk Prosjektet Kommunikasjonsarbeid teori, etikk, strategi og retorikk ved Høgskolen i Bergen tildeles ikke midler. 9. HØGSKOLEN I BERGEN 5

6 Nettbasert kurs i grunnleggende prosesskjemi Prosjektet Nettbasert kurs i grunnleggende prosesskjemi ved Høgskolen i Bergen tildeles ikke midler. 10. HØGSKOLEN I BODØ Kompetansemøter mellom praksis og utdanning Prosjektet Kompetansemøter mellom praksis og utdanning ved Høgskolen i Bodø tildeles kr for 2005 og kr for 2006, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2006 gis med forbehold om den totale bevilgningen over statsbudsjettet. 11. HØGSKOLEN I BODØ Utdanning av tospråklige samfunnsfaglærere Prosjektet Utdanning av tospråklige samfunnsfaglærere ved Høgskolen i Bodø tildeles ikke midler. 12. HØGSKOLEN I BODØ Mestring og samspill i skole og fritid Prosjektet Mestring og samspill i skole og fritid ved Høgskolen i Bodø tildeles ikke midler. 13. HØGSKOLEN I BODØ IKT-støttet fjernundervisning i kurset AK206F samarbeid NLH-HiBo Prosjektet IKT-støttet fjernundervisning i kurset AK206F samarbeid NLH-HiBo ved Høgskolen i Bodø tildeles ikke midler. 14. HØGSKOLEN I BUSKERUD Totalkvalitetsledelse Prosjektet Totalkvalitetsledelse ved Høgskolen i Buskerud tildeles kr for 2005 og kr for 2006, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2006 gis med forbehold om den totale bevilgningen over statsbudsjettet. 6

7 15. HØGSKOLEN I FINNMARK IKT-støttet undervisning i teknologi, design og naturfag Prosjektet IKT-støttet undervisning i teknologi, design og naturfag ved Høgskolen i Finnmark tildeles kr for 2005 og kr for 2006, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2006 gis med forbehold om den totale bevilgningen over statsbudsjettet. 16. HØGSKOLEN I GJØVIK Internettbasert læringsopplegg for etter- og videreutdanningskurs i universell utforming/planlegging for alle Prosjektet Internettbasert læringsopplegg for etter- og videreutdanningskurs i universell utforming/planlegging for alle ved Høgskolen i Gjøvik tildeles ikke midler. 17. HØGSKOLEN I HARSTAD Fleksibelt studietilbud i elektronisk handel (e-handel) Prosjektet Fleksibelt studietilbud i elektronisk handel (e-handel) ved Høgskolen i Harstad tildeles ikke midler. 18. HØGSKOLEN I LILLEHAMMER Norsk filmhistorie som fjernundervisning Prosjektet Norsk filmhistorie som fjernundervisning ved Høgskolen i Lillehammer tildeles ikke midler. 19. HØGSKOLEN I LILLEHAMMER Fleksibelt årsstudium i idrett Prosjektet Fleksibelt årsstudium i idrett ved Høgskolen i Lillehammer tildeles ikke midler. 20. HØGSKOLEN I LILLEHAMMER Prosjekt SE visuelle uttrykk i læring Prosjektet Prosjekt SE visuelle uttrykk i læring ved Høgskolen i Lillehammer tildeles kr for 2005 og kr for 2006, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2006 gis med forbehold om den totale 7

8 bevilgningen over statsbudsjettet. 21. HØGSKOLEN I MOLDE Nettstøttet deltidsstudium i vernepleie Prosjektet Nettstøttet deltidsstudium i vernepleie ved Høgskolen i Molde tildeles ikke midler. 22. HØGSKOLEN I MOLDE Integrert kunnskapsutvikling mellom næringsliv og høgskole innen anvendt informatikk Prosjektet Integrert kunnskapsutvikling mellom næringsliv og høgskole innen anvendt informatikk ved Høgskolen i Molde tildeles kr for 2005 og kr for 2006, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2006 gis med forbehold om den totale bevilgningen over statsbudsjettet. 23. HØGSKOLEN I NARVIK Nettbasert masterutdanning innen industriell teknologi mot Kina Prosjektet Nettbasert masterutdanning innen industriell teknologi mot Kina ved Høgskolen i Narvik tildeles kr for HØGSKOLEN I NARVIK Masterutdanning i ingeniørutdanning på web Prosjektet Masterutdanning i ingeniørutdanning på web ved Høgskolen i Narvik tildeles ikke midler. 25. HØGSKOLEN I NESNA Læring i bedrift. Et fleksibelt studium organisert på studentenes og arbeidslivets premisser Prosjektet Læring i bedrift. Et fleksibelt studium organisert på studentenes og arbeidslivets premisser ved Høgskolen i Nesna tildeles ikke midler. 26. HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG Regionalt samarbeid kring helsefaglig videreutdanning i kreftsykepleie 8

9 Prosjektet Regionalt samarbeid kring helsefaglig videreutdanning i kreftsykepleie ved Høgskolen i Nord-Trøndelag tildeles ikke midler. 27. HØGSKOLEN I OSLO Faglig nettverksbygging gjennom brukerutviklede e-læringsløsninger Prosjektet Faglig nettverksbygging gjennom brukerutviklede e-læringsløsninger ved Høgskolen i Oslo tildeles kr for 2005 og kr for 2006, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2006 gis med forbehold om den totale bevilgningen over statsbudsjettet. 28. HØGSKOLEN I OSLO Utvikling av lærerrollen i et nettstøttet læringsmiljø innenfor rammen av mappevurdering Prosjektet Utvikling av lærerrollen i et nettstøttet læringsmiljø innenfor rammen av mappevurdering ved Høgskolen i Oslo tildeles kr for 2005 og kr for 2006, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2006 gis med forbehold om den totale bevilgningen over statsbudsjettet. 29. HØGSKOLEN I OSLO Samhandling og mobilitet kompetanseheving i prosjekt- og endringsledelse for regionale utviklingsaktører og HiO Prosjektet Samhandling og mobilitet kompetanseheving i prosjekt- og endringsledelse for regionale utviklingsaktører og HiO ved Høgskolen i Oslo tildeles ikke midler. 30. HØGSKOLEN I SOGN OG FJORDANE Universell tilrettelegging på eit delvis nettbasert PPU-studium Prosjektet Universell tilrettelegging på eit delvis nettbasert PPU-studium ved Høgskolen i Sogn og Fjordane vert ikkje tildelt midlar. 31. HØGSKOLEN I STAVANGER Utvikling av et elektronisk medikamentregister en øvingssimulator for sykepleieutdanning Prosjektet Utvikling av et elektronisk medikamentregister en øvingssimulator for 9

10 sykepleieutdanning ved Høgskolen i Stavanger tildeles ikke midler. 32. HØGSKOLEN I STAVANGER HYGFLEX - Fleksibelt læring innen Yrkeshygieneutdanning Prosjektet HYGFLEX - Fleksibelt læring innen Yrkeshygieneutdanning ved Høgskolen i Stavanger tildeles ikke midler. 33. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Nettbaserte læringsformer i tegnspråkstudiet Prosjektet Nettbaserte læringsformer i tegnspråkstudiet ved Høgskolen i Sør- Trøndelag blir ikkje tildelt midlar. 34. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG KJEMFLEX 2 Prosjektet KJEMFLEKS 2 ved Høgskolen i Sør-Trøndelag tildeles ikke midler. 35. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG ANEK- analyse, nettverksbygging, etablering og kompetansespredning for e- læringssenter Prosjektet ANEK- analyse, nettverksbygging, etablering og kompetansespredning for e- læringssenter ved Høgskolen i Sør-Trøndelag tildeles ikke midler. 36. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fysisk aktivitet og ernæring for barn og ungdom i skole og fritid Prosjektet Fysisk aktivitet og ernæring for barn og ungdom i skole og fritid ved Høgskolen i Sør-Trøndelag tildeles ikke midler. 37. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG BNP Bedriftsrettet Nettbasert Prosjektledelse med utprøving av standarder for læringsobjekter Prosjektet BNP Bedriftsrettet Nettbasert Prosjektledelse med utprøving av standarder for læringsobjekter ved Høgskolen i Sør-Trøndelag tildeles ikke midler. 10

11 38. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Tilstede på TV. Problembasert læring over videokonferanse Prosjektet Tilstede på TV. Problembasert læring over videokonferanse ved Høgskolen i Sør-Trøndelag tildeles ikke midler. 39. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG UUUD Utvikling av nettbasert Undervisningsmodul i Universelt Design Prosjektet UUUD Utvikling av nettbasert Undervisningsmodul i Universelt Design ved Høgskolen i Sør-Trøndelag tildeles ikke midler. 40. HØGSKOLEN I TROMSØ Kunnskapsutvikling i virtuelt hospital Prosjektet Kunnskapsutvikling i virtuelt hospital ved Høgskolen i Tromsø tildeles ikke midler. 41. HØGSKOLEN I TROMSØ Grafisk design fra dagskurs til BA-grad Prosjektet Grafisk design fra dagskurs til BA-grad ved Høgskolen i Tromsø tildeles ikke midler. 42. HØGSKOLEN I TROMSØ Fagutvikling med fokus på problembasert læring i et nettbasert studium for økt studentaktivitet, ansvar for egen læring og erfaringsdeling Prosjektet Fagutvikling med fokus på problembasert læring i et nettbasert studium for økt studentaktivitet, ansvar for egen læring og erfaringsdeling ved Høgskolen i Tromsø tildeles ikke midler. 43. HØGSKOLEN I TROMSØ Fra tradisjonelt klasserom til fleksibelt IKT-støttet undervisning. Modul III: E- produksjon 11

12 Prosjektet Fra tradisjonelt klasserom til fleksibelt IKT-støttet undervisning. Modul III: E-produksjon ved Høgskolen i Tromsø tildeles ikke midler. 44. HØGSKOLEN I TROMSØ Deltidsutdanning i fysioterapi Fysio-nett Prosjektet Deltidsutdanning i fysioterapi Fysio-nett ved Høgskolen i Tromsø tildeles ikke midler utover kr, som er gitt som forhåndstilsagn for HØGSKOLEN I VESTFOLD Utvikling av modulbasert nettstøttet påbyggingsstudium på masternivå i faglitterær skriving Prosjektet Utvikling av modulbasert nettstøttet påbyggingsstudium på masternivå i faglitterær skriving ved Høgskolen i Vestfold tildeles kr for 2005 og kr for 2006, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2006 gis med forbehold om den totale bevilgningen over statsbudsjettet. 46. HØGSKOLEN I VESTFOLD IKT-støttet videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagene i Vest- Finnmark Prosjektet IKT-støttet videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagene i Vest-Finnmark ved Høgskolen i Vestfold tildeles ikke midler. 47. HØGSKOLEN I VOLDA 1) Nettbasert Norsk 2 lese- og skriveutvikling for barne- og mellomsteget 2) Nettbasert Norsk 2 lese- og skriveutvikling for ungdomssteget Prosjektet 1) Nettbasert Norsk 2 lese- og skriveutvikling for barne- og mellomsteget 2) Nettbasert Norsk 2 lese- og skriveutvikling for ungdomssteget ved Høgskolen i Volda blir ikkje tildelt midlar. 48. HØGSKOLEN I VOLDA Breiband som kommunikasjonskanal i Mastergraden i samfunnsplanlegging og leiing Prosjektet Breiband som kommunikasjonskanal i Mastergraden i samfunnsplanlegging og leiing ved Høgskolen i Volda tildeles ikke midler. 12

13 49. HØGSKOLEN I ØSTFOLD Videregående kurs i dimensjonering av betongelementer Prosjektet Videregående kurs i dimensjonering av betongelementer ved Høgskolen i Østfold tildeles kr for 2005 og kr for 2006, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2006 gis med forbehold om den totale bevilgningen over statsbudsjettet. 50. HØGSKOLEN I ØSTFOLD Fleksibel ingeniørutdanningstilbud i Teknologi, ledelse og produksjon - Grunnfagsdel Prosjektet Fleksibel ingeniørutdanningstilbud i Teknologi, ledelse og produksjon - Grunnfagsdel ved Høgskolen i Østfold tildeles kr for 2005 og kr for 2006, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2006 gis med forbehold om den totale bevilgningen over statsbudsjettet. 51. HØGSKOLEN I ØSTFOLD Omarbeiding og tilpasning av deler av Takstmannsskolen til fleksibel læring Prosjektet Omarbeiding og tilpasning av deler av Takstmannsskolen til fleksibel læring ved Høgskolen i Østfold tildeles kr for 2005 og kr for 2006, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2006 gis med forbehold om den totale bevilgningen over statsbudsjettet. 52. HØGSKOLEN I ØSTFOLD Styrking av fremmedspråkkompetanse i eksportbedrifter Prosjektet Styrking av fremmedspråkkompetanse i eksportbedrifter ved Høgskolen i Østfold blir tildelt kr for 2005 og kr for 2006, under føresetnad av tilfredsstillande framdrift. Tilsegn om midlar for 2006 blir gitt med atterhald om den totale bevilgninga over statsbudsjettet. 53. HØGSKOLEN I ØSTFOLD Brukermedvirkning og brukerrettigheter i helse- og sosialsektor Prosjektet Brukermedvirkning og brukerrettigheter i helse- og sosialsektor ved Høgskolen i Østfold tildeles ikke midler. 13

14 54. HØGSKOLEN I ØSTFOLD Desentralisert videreutdanning i Teknologi og Design (T&D) Prosjektet Desentralisert videreutdanning i Teknologi og Design (T&D) ved Høgskolen i Østfold tildeles ikke midler. 55. HØGSKOLEN I ØSTFOLD Nytt praksisrettet og tverrfaglig studium med industrien som arena Prosjektet Nytt praksisrettet og tverrfaglig studium med industrien som arena ved Høgskolen i Østfold tildeles ikke tildelt midler. 56. HØGSKOLEN I ÅLESUND Cyberlab for integrasjon av fysiske og virtuelle laboratorier for desentralisert undervisning Prosjektet Cyberlab for integrasjon av fysiske og virtuelle laboratorier for desentralisert undervisning ved Høgskolen i Ålesund tildeles ikke midler. 57. HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND Studiet Gassteknikk, anvendelse og prosjektering integrasjon av praksis gjennom fleksibel læring Prosjektet Studiet Gassteknikk, anvendelse og prosjektering integrasjon av praksis gjennom fleksibel læring ved Høgskolen Stord/Haugesund tildeles kr for 2005 og kr for 2006, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2006 gis med forbehold om den totale bevilgningen over statsbudsjettet. 58. HØGSKOLEN I STORD/HAUGESUND Musikkfaget og datateknologien/music Education and Technology Prosjektet Musikkfaget og datateknologien/music Education and Technology ved Høgskolen Stord/Haugesund blir ikkje tildelt midlar. 59. KVINNEUNIVERSITETET Utvikling og utprøving av forkurs for MNT-utdanningar, spesielt tilrettelagt for kvinner med studiekompetanse Prosjektet Utvikling og utprøving av forkurs for MNT-utdanningar, spesielt tilrettelagt 14

15 for kvinner med studiekompetanse ved Kvinneuniversitetet tildeles ikke midler. 60. LOVISENBERG DIAKONALE HØGSKOLE Hvordan ivareta studentenes personlige utvikling i møte med IKT-støttet fleksibel læring Prosjektet Hvordan ivareta studentenes personlige utvikling i møte med IKT-støttet fleksibel læring ved Lovisenberg diakonale høgskole tildeles ikke midler. 61. NOREGS HANDELSHØGSKOLE Nettbasert tilbud i juridisk engelsk, fransk, spansk og tysk Prosjektet Nettbasert tilbud i juridisk engelsk, fransk, spansk og tysk ved Noregs Handelshøgskole blir ikkje tildelt midlar. 62. NORGES LANDBRUKSHØGSKOLE EUs vanndirektiv. Etablering av fleksibelt IKT-støttet utdanning i kystsone- og vassdragsplanlegging Prosjektet EUs vanndirektiv. Etablering av fleksibelt IKT-støttet utdanning i kystsoneog vassdragsplanlegging ved Norges Landbrukshøgskole tildeles kr for 2005 og kr for 2006, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2006 gis med forbehold om den totale bevilgningen over statsbudsjettet. 63. NOREGS MUSIKKHØGSKOLE Nettbasert forberedelseskurs i gehørtrening og musikkteori for høyere musikkutdanning i Norge Prosjektet Nettbasert forberedelseskurs i gehørtrening og musikkteori for høyere musikkutdanning i Norge ved Noregs Musikkhøgskole blir ikkje tildelt midlar. 64. NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) Bruk av dynamisk nettbasert læring i et parallellundervist kurs for norske og europeiske studenter Prosjektet Bruk av dynamisk nettbasert læring i et parallellundervist kurs for norske og europeiske studenter ved NTNU tildeles kr for 2005 og kr for 2006, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2006 gis med forbehold om den totale bevilgningen over statsbudsjettet. 15

16 65. NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) Utvikling av en nasjonal øvingsportal knyttet opp til innovasjon og virksomhetsutvikling Prosjektet Utvikling av en nasjonal øvingsportal knyttet opp til innovasjon og virksomhetsutvikling ved NTNU tildeles kr for 2005 og kr for 2006, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2006 gis med forbehold om den totale bevilgningen over statsbudsjettet. 66. NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) Interaktivt databasert læringsverktøy for grunnleggende GIS-utdanning Prosjektet Interaktivt databasert læringsverktøy for grunnleggende GIS-utdanning ved NTNU tildeles ikke midler. 67. NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) DELTA fleksibel fjernundervisning i matematikk på universitetsnivå Prosjektet DELTA fleksibel fjernundervisning i matematikk på universitetsnivå ved NTNU tildeles ikke midler. 68. NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) Romteknologi. Etter- og videreutdanning for lærere Prosjektet Romteknologi. Etter- og videreutdanning for lærere ved NTNU tildeles ikke midler. 69. NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) Utvikling av avanserte regneark- og databaseapplikasjoner innen regnskap/økonomi/finans Prosjektet Utvikling av avanserte regneark- og databaseapplikasjoner innen regnskap/økonomi/finans ved NTNU tildeles ikke midler. 70. NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) EVINA oppdatert og tilpasset nye læreplaner Prosjektet EVINA oppdatert og tilpasset nye læreplaner ved NTNU tildeles ikke 16

17 midler. 71. ROGALAND HØGSKOLE Desentralisert vernepleierutdanning Prosjektet Desentralisert vernepleierutdanning ved Rogaland høgskole tildeles ikke midler. 72. SAMISK HØGSKOLE/SÁMI ALLASKUVLA Utvikling og utprøving av studium i nettpedagogikk med læremiddelutvikling Prosjektet Utvikling og utprøving av studium i nettpedagogikk med læremiddelutvikling ved Samisk høgskole/sámi allaskuvla tildeles ikke midler. 73. UNIVERSITETET I BERGEN Digital kompetanse gjennom fleksibel læring: Informasjonssøk og kildebruk ved oppgaveskriving Prosjektet Digital kompetanse gjennom fleksibel læring: Informasjonssøk og kildebruk ved oppgaveskriving ved Universitetet i Bergen tildeles kr for 2005 og kr for 2006 under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2006 gis med forbehold om den totale bevilgningen over statsbudsjettet. 74. UNIVERSITETET I BERGEN Resultater av å ta i bruk IKT-verktøy i et videreutdanningstilbud for helsepersonell. En komparativ evaluering Prosjektet Resultater av å ta i bruk IKT-verktøy i et videreutdanningstilbud for helsepersonell. En komparativ evaluering ved Universitetet i Bergen tildeles ikke midler. 75. UNIVERSITETET I BERGEN MELON MacroEconomics Laboratory ONline Prosjektet MELON MacroEconomics Laboratory ONline ved Universitetet i Bergen tildeles kr for UNIVERSITETET I BERGEN Norge som innvandringsland: Kulturgrenser og etnisitet, kjønn og 17

18 kommunikasjon. Nettstøttet studium og kunnskapsspredning Prosjektet Norge som innvandringsland: Kulturgrenser og etnisitet, kjønn og kommunikasjon. Nettstøttet studium og kunnskapsspredning ved Universitetet i Bergen blir ikkje tildelt midlar. 77. UNIVERSITETET I BERGEN Lydforelesninger og studiemateriell for nordisk språk og litteratur Prosjektet Lydforelesninger og studiemateriell for nordisk språk og litteratur ved Universitetet i Bergen blir ikkje tildelt midlar. 78. UNIVERSITETET I OSLO Fleksibel læring innen masterstudie i miljøgeologi og naturkatastrofer Prosjektet Fleksibel læring innen masterstudie i miljøgeologi og naturkatastrofer ved Universitetet i Oslo tildeles kr for 2005 og kr for 2006 under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2006 gis med forbehold om den totale bevilgningen over statsbudsjettet. 79. UNIVERSITETET I OSLO Videreføring av PROFFT-erfaringer og evaluering til andre fremmedspråk: Russisk, spansk og evt. finsk Prosjektet Videreføring av PROFFT-erfaringer og evaluering til andre fremmedspråk: Russisk, spansk og evt. finsk ved Universitetet i Oslo tildeles ikke midler. 80. UNIVERSITETET I OSLO Citizenship og profesjonsetikk studieemner på høyere grad Prosjektet Citizenship og profesjonsetikk studieemner på høyere grad ved Universitetet i Oslo tildeles ikke midler. 81. UNIVERSITETET I OSLO Nettstøttet masterstudium i samfunnsdidaktikk Prosjektet Nettstøttet masterstudium i samfunnsdidaktikk ved Universitetet i Oslo tildeles ikke midler. 18

19 82. UNIVERSITETET I OSLO Kurspakken MA-EVUx. Mer matematikk Prosjektet Kurspakken MA-EVUx. Mer matematikk ved Universitetet i Oslo tildeles ikke midler. 83. UNIVERSITETET I OSLO Digitalisering av røntgenbilder og pasientbilder med tilkobling for bruk i odontologisk fjernundervisning Prosjektet Digitalisering av røntgenbilder og pasientbilder med tilkobling for bruk i odontologisk fjernundervisning ved Universitetet i Oslo tildeles ikke midler. 84. UNIVERSITETET I OSLO IT-basert, interaktiv undervisning i klinisk periodonti Prosjektet IT-basert, interaktiv undervisning i klinisk periodonti ved Universitetet i Oslo tildeles ikke midler. 85. UNIVERSITETET I TROMSØ Utredningsrom for kvalitativ metode etnografisk film og tekst Prosjektet Utredningsrom for kvalitativ metode etnografisk film og tekst ved Universitetet i Tromsø tildeles kr for 2005 og kr for 2006, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2006 gis med forbehold om den totale bevilgningen over statsbudsjettet. 86. UNIVERSITETET I TROMSØ Søknad nr. 86 ble trukket av søkerinstitusjonen. 87. UNIVERSITETET I TROMSØ Nettbaserte analyseredskaper for tekst og film Prosjektet Nettbaserte analyseredskaper for tekst og film ved Universitetet i Tromsø tildeles ikke midler. 88. UNIVERSITETET I TROMSØ 19

20 Nordnorsk landskap og kulturhistorie i et lokalt perspektiv Prosjektet Nordnorsk landskap og kulturhistorie i et lokalt perspektiv ved Universitetet i Tromsø tildeles ikke midler. 89. UNIVERSITETET I TROMSØ Postgraduate course in epidemiology, research design, international health and environment medicine for the Barents Region, including telemedicine and internet communication as the basic tools for teaching and communication Prosjektet Postgraduate course in epidemiology, research design, international health and environment medicine for the Barents Region, including telemedicine and internet communication as the basic tools for teaching and communication ved Universitetet i Tromsø tildeles ikke midler. SAK 28/2004 STRATEGI FOR BRUK AV DIGITALE LÆRINGSRESSURSAR I HØGRE UTDANNING Vedtak (samrøystes): Styret tek arbeidsgruppas forslag til strategi for bruk av digitale læringsressursar i høgre utdanning til etterretning. Styret gir ei generell tilslutning til tiltaka og den prioriteringa av tiltak som arbeidsgruppa foreslår. Under føresetnad av at departementet vil setje i verk ein strategi for digitale læringsressursar i høgre utdanning, bør Noregsuniversitetet få eit overordna ansvar for å følgje opp følgjande tiltaksområde på nasjonalt nivå: Gjenbruk av tidlegare utvikla ressursar Tverrinstitusjonelle prosjekt og motivasjon for delingskultur. Forankring av fellestiltak Brukarundersøking SAK 29/2004 OPPSUMMERING AV ARBEIDET MED PROSJEKT- SØKNADER MED HENBLIKK PÅ EVENTUELLE JUSTERINGER Vedtak (enstemmig): Styret er tilfreds med årets opplegg for behandling av prosjektsøknader. Styret ber sekretariatet utarbeide et notat om erfaringer og problemområder som en del av forberedelsen av utlysingen av prosjektmidler for 2006 med utgangspunkt i styrets drøfting av sak 29/2004. SAK 30/2004 EVENTUELT 20

Merknader til Vedtakssakene ble behandlet først etter ønske fra Øyvind Bakke. Møteplan for 2006 ble eventueltsak

Merknader til Vedtakssakene ble behandlet først etter ønske fra Øyvind Bakke. Møteplan for 2006 ble eventueltsak REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 8.12.05 Sted: Rica Ishavshotell, Tromsø Tid: Fra kl 09.00 til 15.30 torsdag 8. desember Til stede: Jan Olav Fretland (leder) Inger Ann Hansen (nestleder) Julie Feilberg Torstein

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.04.05

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.04.05 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.04.05 Sted: Pilestredet 46, Oslo Tid: Fra kl 10.00 til kl 12.30 Til stede: Jan Olav Fretland (leder) Inger-Ann Hansen (nestleder) Julie Feilberg Dagny Blom Torstein Rekkedal

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04 Sted: Norgesuniversitetets lokaler i Pilestredet, Oslo Tid: Fra kl 11 til 17 onsdag 21. april Til stede: Jan Olav Fretland (leder) (kom kl. 1230) Dagny Blom Torstein

Detaljer

Radisson SAS Gardermoen Hotell, Gardermoen

Radisson SAS Gardermoen Hotell, Gardermoen REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 05.02.09 Sted: Radisson SAS Gardermoen Hotell, Gardermoen Tid: Fra kl 1000 til kl 1500 Til stede: Julie Feilberg (leder) Jens Uwe Korten Carsten Helgesen Helge Halvorsen Torstein

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 24.-25.02.04

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 24.-25.02.04 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 24.-25.02.04 Sted: Losby Gods, Finnstadjordet Tid: Fra kl 11.00 til 18.00 tirsdag 24. februar Fra kl 09.00 til 14.30 onsdag 25. februar Til stede: Jan Olav Fretland (leder)

Detaljer

Referat fra styremøte 06.desember 2012. Møtedato: 06.12.2012 kl 0930-1430

Referat fra styremøte 06.desember 2012. Møtedato: 06.12.2012 kl 0930-1430 Referat fra styremøte 06.desember 2012 Sted: Tromsø Møtedato: 06.12.2012 kl 0930-1430 Arkivref.: 2012/585 VAM000/ Til stede: Jens Uwe Korten, styreleder Thorleif Hjeltnes (vara for Hanne Røising), Svein

Detaljer

Referat fra styremøte 11. desember 2014. Møtedato: 11.12.2014. kl 0900-1500

Referat fra styremøte 11. desember 2014. Møtedato: 11.12.2014. kl 0900-1500 Referat fra styremøte 11. desember 2014 Sted: Tromsø Møtedato: 11.12.2014. kl 0900-1500 Arkivref.: Til stede: Fra sekretariatet: Merknader til innkallingen: Merknader til sakslisten: 2014/1129 VAM000/

Detaljer

Referat fra styremøte 12.12.2013. Møtedato: 12.12.13 kl 0900-1400

Referat fra styremøte 12.12.2013. Møtedato: 12.12.13 kl 0900-1400 Referat fra styremøte 12.12.2013 Sted: Tromsø Møtedato: 12.12.13 kl 0900-1400 Arkivref.: Til stede: Fra sekretariatet: Merknader til innkallingen: Merknader til sakslisten: 2013/1103 VAM000/ Jens Uwe Korten,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NORGESUNIVERSITETET 08.12.2011

REFERAT FRA STYREMØTE I NORGESUNIVERSITETET 08.12.2011 REFERAT FRA STYREMØTE I NORGESUNIVERSITETET 08.12.2011 Sted: NUVs lokaler i Tromsø Møtedato: 08.12.2011 Arkivref.: 2011/718 VAM000/ Til stede: Julie Feilberg, styreleder Jens Uwe Korten, Carsten Helgesen,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 09.12.08 Sted: Rica Ishavshotell, Tromsø Tid: Fra kl 0930 til kl. 1430 Til stede: Fra sekretariatet: Julie Feilberg (leder) Torstein Rekkedal Kristin Dahl Ida Skjerve Eva Gjerdrum

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

Referat fra styremøte 10.12.2015. Møtedato: 10.12.2015 kl 0900-1530

Referat fra styremøte 10.12.2015. Møtedato: 10.12.2015 kl 0900-1530 Referat fra styremøte 10.12.2015 Sted: Tromsø Møtedato: 10.12.2015 kl 0900-1530 Arkivref.: Til stede: Fra sekretariatet: Merknader til innkallingen: Merknader til sakslisten: 2015/1051 VAM000/ Jens Uwe

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.12.06

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.12.06 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.12.06 Sted: Rica Ishavshotellet, Tromsø Tid: Fra kl 09.00 til 15.00 Til stede: Jan Olav Fretland (leder) Inger Ann Hansen (nestleder) Torstein Rekkedal Dagny Blom Nina Tangnæs

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 10.12.2009. Rica Ishavshotel, Tromsø. Tid: Fra kl 0900-1500

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 10.12.2009. Rica Ishavshotel, Tromsø. Tid: Fra kl 0900-1500 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 10.12.2009 Sted: Rica Ishavshotel, Tromsø Tid: Fra kl 0900-1500 Til stede: Fra sekretariatet: Julie Feilberg (leder) Jens Uwe Korten Carsten Helgesen Helge Halvorsen Torstein

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 11.12.2007

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 11.12.2007 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 11.12.2007 Sted: Rica Ishavshotel, Tromsø Tid: Fra kl 09.00 til kl. 15.30 Til stede: Jan Olav Fretland (leder) Inger Ann Hanssen (nestleder) Julie Feilberg Dagny Blom Torstein

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger.

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger. Universiteter og høgskoler iflg. liste Deres ref.: Vår ref.: 2015/1059 VAM000/300 Dato: 12.05.2015 Utlysning av Norgesuniversitetets prosjektmidler 2016 Norgesuniversitetet lyser med dette ut prosjektmidler

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling Ungdomstrinn i utvikling 251 skoler i 123 kommuner og 7 private skoleeiere har fått tilbud om skolebasert kompetanseutvikling i pulje 1 Satsingsområder 200 skoler har valgt klasseledelse 137 lesing 122

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2013 gikk ut 15. april. Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

REFERAT FRA INNFØRINGSSEMINAR OG STYREMØTE I NUV 06. - 07.02.08

REFERAT FRA INNFØRINGSSEMINAR OG STYREMØTE I NUV 06. - 07.02.08 REFERAT FRA INNFØRINGSSEMINAR OG STYREMØTE I NUV 06. - 07.02.08 Sted: Losby Gods, Finnstadjordet Tid: Onsdag 6. februar, innføringsseminar fra kl 1200 1700 Torsdag 7. februar, styremøte fra kl 0900-1430

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning 52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning søk videreutdanning kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere. Strategien varer frem til

Detaljer

Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger

Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger 43 bachelorutdanninger i sykepleie som er på i utvalget på Studiebarometeret. 33 heltidstilbud, 10 deltid. 3 utdanninger har for få svar/få studenter,

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter, Vitenskapelige høgskoler, Statlige og private høgskoler Deres ref. Vår ref. 12/24 Dato 31.0.12 Revidert nasjonalbudsjett 12 - Foreløpig tildelingsbrev

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Erasmus Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet

Erasmus Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet Erasmus+ 2014-2020 Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet Ambisjoner-regjeringsplattform Regjeringen vil føre en proaktiv Europapolitikk for å ivareta norske interesser ved å medvirke tidligere i prosesser

Detaljer

Vekst og kvalitet i masterutdanningene. Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen

Vekst og kvalitet i masterutdanningene. Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen Vekst og kvalitet i masterutdanningene Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen Antall kandidater i ulike fagområder, 2000-2014 Numerær økning i antall

Detaljer

Prosjekt Kvalitet i praksisstudier. Kortform: Praksisprosjektet

Prosjekt Kvalitet i praksisstudier. Kortform: Praksisprosjektet Prosjekt Kvalitet i praksisstudier Kortform: Praksisprosjektet Oppdrag til UHR fra KD, ledd i oppfølgingen av Samspillsmeldingen (Meld St nr 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. Samspill i praksis) 19

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd

Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskningsrådets hovedroller Strategisk rådgiver Hvor, hvordan og hvor mye skal det

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 I tiltaksplanen presenteres statlig initierte tiltak for å bedre rekrutteringen av førskolelærere til barnehagene. Planen bygger på Strategi

Detaljer

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015 HelseIdrettSamordna Bac Ernæring, mat og kultur 180 0864 10 16 69 75 Folkehelsearbeid 180 0203 24 24 66 48 Idrett 180 0440 20 20 79 84 Sykepleie, Grm 180 0052 115 105 206 264 Sykepleie, Krs 180 0050 130

Detaljer

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Pengestrømmer Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Figur 1: Driftsinntekter for statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler som mottar statstilskudd, regnskapsåret

Detaljer

Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste From: Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 To: Postmottak Subject: Regnskapsavlegget for 2015 - Frister Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-14.09.2015

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK

Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK Anestesisykepleie - videreutdanning Arrangering/komponering - videreutdanning Videreutdanning, 15 sp per semester 6646 Bachelor i dans med praktisk-pedagogisk

Detaljer

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012)

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) (Tallene for 2012 vil sannsynligvis bli justert etter opptaket i juli, og må derfor sees på som foreløpige

Detaljer

Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse og andre innsatser i 2017

Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse og andre innsatser i 2017 Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse og andre innsatser i 2017 NRLU rådsmøte 16.02.17 Lene Karin Wiberg Avdelingsdirektør Avdeling for barnehage og lærerutdanninger Virksomhetsmål

Detaljer

Oversikt over studietilbud ved HiST

Oversikt over studietilbud ved HiST Oversikt over studietilbud ved HiST Studieprogram Avdeling Studienivå Vekting Varighet 3-årig bachelorstudium i økonomi og administrasjon Avd. Trondheim Økonomiske Høgskole Bachelor 180 SP 6 SEMESTRE Bachelor

Detaljer

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning budsjett semesterregistrering webservice

Detaljer

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag Studieplan Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag 15 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 25. mars 2010 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Statlige utdanningsmyndigheter, arbeidstakerorganisasjonene, KS og universiteter

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Tilstede: Aud Findal Dahl (leder) Alice Kvåle Marit Rustad Lise G. Lund Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Forfall:

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd?

Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd? Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd? Erasmusseminaret 26.-27. november 2013 Dag Stenvoll SIUs avdeling for utredning og analyse Hvor mye penger brukt på LLP 2007-2013? Grundtvig: 4 % Totalbudsjett

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Søkning om opptak til høyere utdanning - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Fristen for å søke opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning

Detaljer

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009)

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) I kap 3.5 i karakterrapporten for 2008 ble det varslet at det ville bli utarbeidet

Detaljer

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder Verdier År Avd LU Samordna Mas Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Krs 300 0084 10 10 10 20 18 23 13 12 12 12 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Krs 300 0083 20 30 30 46 50 43 41 39 41 39 Lektorutdanning

Detaljer

Studiumnavn 2012 2013 2014

Studiumnavn 2012 2013 2014 SAMORDNET OPPTAK (omfatter opptak til 3-årige bachelorprogrammer, årsenheter, femårige integrerte masterprogrammer og seksårige profesjonsstu OPPTAKSPOENG ("1-KARAKTERPOENG") NTNU Høgskolen i Gjøvik Arkitektur

Detaljer

Videreutdanning for lærere og Rektorutdanning 2016/2017 Viktige datoer

Videreutdanning for lærere og Rektorutdanning 2016/2017 Viktige datoer Videreutdanning for lærere og Rektorutdanning 2016/2017 Viktige datoer Januar: «Magasinet» med studiekatalog ble sendt alle skoler og skoleeiere 1. februar: Masseutsending til skoleeier Søknadssystemet

Detaljer

Kompetanseutvikling på barnehageområdet Barnehageforum 16. juni 2016

Kompetanseutvikling på barnehageområdet Barnehageforum 16. juni 2016 Kompetanseutvikling på barnehageområdet Barnehageforum 16. juni 2016 Kompetansemidler til kommunale og private barnehager Videreutdanning barnehage 2016 Styrerutdanning ABLU Tilretteleggingsmidler Fagskoleutdanning

Detaljer

Fremmedspråk på universiteter og høyskoler - status for studieåret

Fremmedspråk på universiteter og høyskoler - status for studieåret Fremmedspråk på universiteter og høyskoler - status for studieåret 2009-10 Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 2/2011 (1.2.2011) 1 v/ Eva Thue Vold og Gerard Doetjes Innledning I dette

Detaljer

Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen

Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Assoc. Prof. Dr. R. Steinar Nybøle leder Disposisjon Formell forankring og de andre sentrene Mandat og oppdragsbrev Budsjett Senterets formelle forankring

Detaljer

Dato: TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001

Dato: TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 17.04.01 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001 SAK: FORDELING AV STUDIEPLASSER Tidl. sak(er): HS-sak 13/2001

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Strukturreformen. Statssekretær Bjørn Haugstad. Samskipnadsmøtet Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet. Strukturreformen. Statssekretær Bjørn Haugstad. Samskipnadsmøtet Kunnskapsdepartementet Strukturreformen Statssekretær Bjørn Haugstad Samskipnadsmøtet 2016 De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Små og fragmenterte

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Søkerstatistikk Alle studier -sluttstatistikk

Søkerstatistikk Alle studier -sluttstatistikk Søkerstatistikk 2009-2010 Alle studier -sluttstatistikk 01.10.2009 STUDIEPROGRAM: Møtt Opptaks- Søknader Søknader pr. Frafall Frafall Møtt HUMANISTISK FAKULTET plasser 1.prio studieplass fra % 2008 2009

Detaljer

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Vedlegg 2 Studieportefølge ved HiT fordelt etter fagområder. For studier markert med * ble det i styresak 103/10 ikke gjort noe vedtak om antall studieer. INFORMATIKK, ØKOI OG ADMINISTRASJON Økonomi og

Detaljer

ecampus program 2011-2015 (16.02.2010)

ecampus program 2011-2015 (16.02.2010) ecampus program 2011-2015 (16.02.2010) Norge står overfor flere store undervisningsrelaterte utfordringer i de nærmeste årene, og noen av de kravene som må håndteres for å opprettholde vår kunnskapsbaserte

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

Prosjekter støttet av Norgesuniversitetet i 2006 oppsummering og analyse

Prosjekter støttet av Norgesuniversitetet i 2006 oppsummering og analyse Prosjekter støttet av Norgesuniversitetet i 2006 oppsummering og analyse Av Janne Wilhelmsen Norgesuniversitetet (NUV) tildeler årlig midler til prosjekter innen fjernundervisning og fleksibel utdanning.

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtestad: Dato: Tidspunkt: Gloppen Hotell, Sandane 05.02.2015 09:00 14:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi- Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov

Detaljer

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds Flak: studentenes engasjement når det gjelder, og påvirkning Tidligere studier viste at studentenes engasjement til å delta i studentsaker er lunkent 1. Resultater i Studiebarometeret kan tyde på det samme.

Detaljer

Utdanning og læringsmiljø. Mai 2013

Utdanning og læringsmiljø. Mai 2013 1 Utdanning og læringsmiljø 2 Utdanningsmål Relevant og anerkjent høy kompetanse Kvalitet på høyt internasjonalt nivå Utvikle kritisk refleksjon Interesse for forskning og nyskaping Motivert og utdannet

Detaljer

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø Oversikt over prosjekter som er innvilget støtte 2 utlysningsrunde, våren 2014 1 Biotech North / Norinnova Technology Transfer, Tromsø (tilskudd 2,25 mill)

Detaljer

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler Antall publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng (gammel utregning) Institusjonskategori INSTITUSJONSNRINSTITUSJON Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Fjorårets data om studentenes tidsbruk skapte en del debatt. En innvending som kom frem var at spørsmålene om tidsbruk ikke var presise nok, og at

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005 NORGESUNIVERSITETET (NUV)

ÅRSRAPPORT 2005 NORGESUNIVERSITETET (NUV) 28.02.06 ÅRSRAPPORT 2005 NORGESUNIVERSITETET (NUV) SAMMENDRAG Nye Norgesuniversitetet har i sine to første virkeår fått et direkte kutt i budsjettet på 15 % (3 mill kr) i forhold til det tidligere budsjettet

Detaljer

Søkerstatistikk Alle studier

Søkerstatistikk Alle studier Søkerstatistikk -2017 Alle studier oppdatert 15.09. STUDIEPROGRAM: Opptaks- Søknader Søknader Tilbud Jasvar RegistrerRegistrert Registrert Registrert HUMANISTISK FAKULTET Bachelor i historie 20 277 30

Detaljer

Lærerutdanning og IKT

Lærerutdanning og IKT Cathrine Tømte 12.2.2014 Lærerutdanning og IKT På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? NIFU rapport 20/2013 2 Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning - NIFU Uavhengig

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

Forslag til studieår GLU 5-10 per

Forslag til studieår GLU 5-10 per Forslag til 1.-5. studieår GLU 5-10 per 11.08.2016 Semester Fag/temauke Profesjonstemaer/Praksis Grunnleggende ferdigheter FOU Digital kompetanse Estetiske arbeidsformer 10. Masteroppgave 30 Skolen som

Detaljer

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø Scenarier for høyere utdanning Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø 1 Rammefaktorer og utviklingstrekk Kunnskap og forskning som produktivkraft (men hva med danning?) Internasjonal konkurranse

Detaljer

Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet

Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet Kompetanseheving - individuelt og kollektivt Ja, takk begge deler! Individuell

Detaljer

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag Vedlegg til høringsbrev av 08.09.15, ref 15/2016 Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.15

Detaljer

Utdanningsforskning og innovasjon i undervisning. Anita Iversen, UiT

Utdanningsforskning og innovasjon i undervisning. Anita Iversen, UiT Utdanningsforskning og innovasjon i undervisning Anita Iversen, UiT Innhold Definisjoner Utdanningsforskning og innovasjon i undervisning Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling- HelPed Etablering

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden :

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden : Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden 2009-2011: Hovedområder Tiltak og handlinger 2009-2011 Status og rapport pr september 2009 1) UTDANNINGSPOLITIKK En helhetlig strategi for norsk

Detaljer

Forslag til 1.-5 studieår GLU 1-7 per

Forslag til 1.-5 studieår GLU 1-7 per Forslag til 1.-5 studieår GLU 1-7 per 28.08.2016 Semester Fag/temauker Profesjonstemaer/ Praksis 10 Masteroppgave 30 stp Skolen som system - i endring og utvikling Den forskende grunnskolelæreren Lokalt

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Oversikt over bestilling av oppgaver fra universiteter og høgskoler - Undersøkelse om bruken av bokstavkarakterer 2008

Oversikt over bestilling av oppgaver fra universiteter og høgskoler - Undersøkelse om bruken av bokstavkarakterer 2008 Oversikt over bestilling av oppgaver fra universiteter og høgskoler - Undersøkelse om bruken av bokstavkarakterer 008 UHRs ref. Institusjon Bestilling Merknader 1 Universitetet i Oslo, Institutt for kulturstudier

Detaljer

NVU-konferansen Stavanger 2003

NVU-konferansen Stavanger 2003 1 Sterkt endringspress Skoleleder en moderne bedriftsleder Kunnskaper Ferdigheter Holdninger Forståelse Handling! Nytt i Opplæringslova: skoleleders kompetanse Lokal vurdering/styring/ansettelse 2 Fleksibelt

Detaljer