Utdanningskatalog. Foto: Toril Rygg, 3MK, 1. Plass i klassen Dyre og planteliv i Fokus Norge 2008 fotokonkurranse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanningskatalog. Foto: Toril Rygg, 3MK, 1. Plass i klassen Dyre og planteliv i Fokus Norge 2008 fotokonkurranse"

Transkript

1 Utdanningskatalog Foto: Toril Rygg, 3MK, 1. Plass i klassen Dyre og planteliv i Fokus Norge 2008 fotokonkurranse 2009 / 2010

2 2 Utdanningskatalog 2009 / 2010

3 Innhold: Annet: Rektors side 4 Læringsplakaten 28 Oversikt over tilbudet 29 Kontaktpersoner 31 Alternativ opplæring

4 Har du lyst til å bli elev på Horten videregående skole? Elever på Horten videregående skole trives på skolen vår og arbeider godt for å nå sine mål. Lærerne våre er ivrige på elevenes vegne, og er opptatt av at elevene skal oppnå så gode resultater som mulig. Har du lyst til å bli elev på skolen vår? Vi skal legge til rette og gi deg råd og støtte på veien mot et yrke eller en studieforberedende utdanning. Men viktigst av alt er deg selv, at du er motivert og lysten på å lære! Skolens visjon og verdigrunnlag Kunnskap gir muligheter! Dette er vår skoles visjon; det vi har tro på. Vår viktigste oppgave er å motivere våre elever til å søke kunnskap slik at de kan nå sine mål. Kunnskap er en nøkkel som gir tilgang til enda flere muligheter. Muligheter for personlig vekst, faglig fordypning, valg av videre studier og yrkeskarriere. Vi har et felles verdigrunnlag som skal prege skolen vår: Gjennom medvirkning og et godt fungerende elevdemokrati skal vi legge forholdene til rette for utvikling av en enda bedre skole. Skolen skal kjennetegnes av godt samarbeid og en bevisst medvirkningskultur. Gjennom erfaringsutveksling, resultatoppfølging og evaluering setter vi oss langsiktige mål for utvikling av skolens pedagogiske virksomhet. Vi vil utvikle et læringsmiljø som preges av aktive elever som setter læring i fokus. 4 Elevmedvirkning og elevdemokrati Vi er opptatt av at skolen skal ha et godt fungerende elevdemokrati og at elevmedvirkning skal oppleves i praksis. Vi skal legge til rette for at du som elev kan foreta bevisste valg av arbeidsmåter og fag, og at du gjennom studieplanlegging kan gjøre gode framtidige yrkes- og studievalg. Vi har et eget undervisningsopplegg i elevmedvirkning som gjennomføres for samtlige klasser. Som elev ved vår skole vil du få informasjon om og opplæring i hvilke rettigheter og plikter du som elev har i Utdanningskatalog 2009 / 2010

5 videregående skole. Skolen har etablert systemer som skal sikre at elevene opplever reell elevmedvirkning og et godt fungerende elevdemokrati. Nasjonal demonstrasjonskole Utdanningsdirektoratet har utnevnt Horten videregående skole til nasjonal demonstrasjonsskole for perioden Utdanningsdirektoratet beskriver skolen vår som en utviklingsorientert skole med et helhetlig perspektiv på læring. Vi blir omtalt som en skole som arbeider systematisk for å bedre elevenes læringsutbytte, og skolens aktive medvirkningskultur trekkes frem som en positiv arbeidskultur for både elever og ansatte. Et godt miljø for læring Mangfold og muligheter Horten videregående skole har ca 1150 elever og 230 ansatte. Vi tilbyr 9 ulike utdanningsprogrammer, både studieforberedende og yrkesfaglige. I tillegg har vi ansvar for fengselsundervisning, ressurssenter og fagskoleutdanning innen teknologifag, maritime fag og helsefag. Vi har et mangfoldig og interessant miljø, og mulighetene er mange. Har du lyst til å bli elev hos oss? Vi ønsker deg velkommen! Lisbeth Eek Svensson Rektor Telefon / / Digital skolehverdag Som nasjonal demonstrasjonsskole har vi fått positiv tilbakemelding fra Utdanningsdirektoratet på at vi har vektlagt bruk av digitale verktøy i arbeid med grunnleggende ferdigheter. Vi ønsker at både elever og ansatte skal ha muligheten til å tilegne seg kunnskap og informasjon i en digital skolehverdag. Mange elevgrupper har egne arbeidsstasjoner med enten stasjonær eller bærbar PC, og tilgangen til IKT på skolen er generelt meget god. Vi ønsker IKT velkommen som et verktøy som skal motivere våre elever og bidra til økt lærelyst.

6 Sentrumsnær og trivelig Skolen ligger i sentrum av Horten, med Lystlunden park- og idrettsområde og Hortenskogen som nærmeste nabo. Elever og ansatte trives godt ved skolen vår, og for oss er det viktig at vi har et godt arbeidsmiljø og et godt læringsmiljø både for elever og ansatte. Skolekantina er stedet for å treffe medelever, drive aktivt studiearbeid sammen med andre og ikke minst innta et måltid mat. Elevene kan nyte medbrakt matpakke eller kjøpe mat og drikke i kantina. Skolekantinene drives av Studentsamskipnaden i Vestfold (SIV), og betjenes av hyggelige og serviceinnstilte medarbeidere. Læringssenteret Åpningstider: Mandag, onsdag og fredag: Tirsdag og torsdag: Her finner du: Bøker Tegneserier Aviser og tidsskrifter Filmer Digitalt utstyr til utlån På læringssenteret er det lesesal, digitale arbeidsplasser og arbeidsplasser for gruppearbeid. Du vil trives godt på læringssenteret, få god service og oppleve et godt miljø for læring. Vi befinner oss både på avdelingen i Bekkegata og i Skippergata, og vi hjelper deg med å finne fram i hyllene, på internett og hvis du har problemer med data. Utdanningskatalog 2009 / 2010

7 Elevrådets side Elevrådet er avhengig av elevenes innsatsvilje. Her har du mulighet til å engasjere deg, og du vil oppleve at du blir tatt på alvor. Elevrådets arbeid blir verdsatt og respektert, og elevenes bidrag og innflytelse er viktig for skolens utvikling. Elevrådets styre ønsker nye elever velkommen Vi i elevrådet ved Horten videregående skole vil sette deg som elev i fokus, og jobbe for at nettopp du skal få en best mulig skolegang. Din mening teller. Elevrådet på vår skole jobber aktivt for at elevene skal ha et best mulig læringsmiljø, og ikke minst at du skal trives som elev på Horten videregående skole. Elevrådet vårt vil jobbe kontinuerlig for at nettopp du skal ha det bra på vår skole. Horten videregående skole setter elevdemokrati og elevens meninger i fokus og vi i elevrådet jobber aktivt for at eleven skal lære mest mulig, på en best mulig måte. Elevrådets styre 0809 Elevrådsleder har ordet Som elevrådsleder ved Horten videregående skole kan jeg konstantere at Horten vgs er en meget god skole med et positivt læringsmiljø. Horten vgs er en skole som gir alle elever en mulighet for god læring. Den kunnskapen elevene får av å gå på vår skole er en rød tråd som vil komme til gode for elevene i fremtiden. Det er ikke uten grunn at vår visjon er Kunnskap gir muligheter. Skolen har gode lærere og andre ansatte, et godt elevråd, og en positivt inntilt rektor som alle gjør sitt for at nettopp du som elev skal ha det bra. Kan det bli bedre? Med vennlig hilsen Bjørn-Kristian Svendsrud Elevrådsleder ved Horten videregående skole 0809

8 Har du tenkt å ta høyere utdanning? Ønsker du egen PC for å gjøre læringsarbeidet mer effektivt og spennende? Er du glad i språk og reiser? Er du samfunnsengasjert? Liker du teknologi og realfag? Er du kreativ? Vil du påvirke din egen hverdag og fremtid? Vil du bli: politi, sykepleier, psykolog, interiørarkitekt, statsviter, advokat, lærer, barnevernspedagog, journalist, fysioterapeut, prest? Dette er noen av mulighetene hvis du velger studiespesialisering. De studiespesialiserende programområdene er altså først og fremst beregnet på deg som ønsker høyere utdanning etter videregående. Etter å ha fullført 3 år hos oss har du et solid grunnlag for å studere videre på høgskoler og universiteter. Studiespesialisering ved Horten videregående skole vil tilby programområdene: Realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. Vi gir deg et interessant og trivelig læringsmiljø som gjør deg godt forberedt til videre studier. Bærbar PC Alle elevene på studiespesialisering har bærbare PC-er. Kalkulator og andre læremidler finner du på PC-en eller på internett. Vi har stor tro på at dette gjør studiespesialisering til en god og interessant læringsarena for deg. Arbeidsmetodene blir svært varierte, og vi tror det vil gi deg et godt læringsutbytte. 8 Utdanningskatalog 2009 / 2010

9 Fag og timefordeling Fag VG1 VG2 Vg3 Totalt Norsk Matematikk Naturfag 5 5 Engelsk fremmedspråk Samfunnsfag 3 3 Geografi 2 2 Historie Kroppsøving Religion og etikk 3 3 Sum fellesfag Felles/valgfrie programfag Sum

10 Studiespesialisering har følgende programområder: Realfag Noen studier krever spesiell studiekompetanse. Dette gjelder blant annet studier til ingeniør, tannlege, veterinær, lege og realfag. For å få spesiell studiekompetanse må du ha matematikk pluss andre fag innen programområde realfag. Fag innenfor programområde realfag: Matematikk Kjemi Fysikk Biologi Teknologi og forskningslære Studiespesialisering med teknologi- og forskningsfag (NYTT!) Et toårig tilbud fra VG2 for deg som vil ha solid fordypning i teknologi og matematikk Dette gir full uttelling av tilleggspoeng ved søkning til universitet og høyskoler Horten natursenter er en del av vår skolehverdag, særlig innenfor realfag. Du er med på feltkurs i naturfag og biologi, og velger du fysikk, vil stjernekikkerten være en del av undervisninga. Skolen har også samarbeid med Høgskolen i Vestfold innen realfag. 10 Utdanningskatalog 2009 / 2010

11 Språk, samfunnsfag og økonomi Dette programområdet gir deg en bred innføring i språk-, samfunns- og økonomifag. Elever som velger dette programområdet, vil få et godt utgangspunkt for senere studier innen disse fagene og gode jobbmuligheter. Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi muligheter til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer. Elever kan få tilbud om en ukes språktur til utlandet. Folk flest jobber nå i tjenestesektoren, og mange av disse jobber med økonomi, ledelse, jus, kommunikasjon, salg, markedsføring, eiendomsmegling, regnskap, medier, informasjon etc. Dette programområdet gir generell studiekompetanse. Fag innenfor programområde språk, samfunnsfag og økonomi: Historie og filosofi Næringslivsøkonomi Samfunnsøkonomi Markedsføring og ledelse Politikk, individ og samfunn Sosiologi og sosialantropologi Sosialkunnskap Politikk og menneskerettigheter Rettslære Medie- og informasjonskunnskap Entreprenørskap og bedriftsutvikling Fransk Tysk Spansk Engelsk Kommunikasjon og kultur Reiseliv og språk Studiespesialisering med reiseliv og spansk (NYTT!) Et toårig tilbud fra VG2 for deg som er språkinteressert og vil jobbe praktisk med språk. En kombinasjon med spansk II, reiseliv og entreprenørskap, hvor man jobber mot en reise til Spania i VG3. Fordypning i fremmedspråk gir ekstra poeng ved søkning til universitet og høyskole. Programfag fra andre utdanningsprogram Toppidrett Teaterkunnskap Scenografi og kostyme 11

12 Idrettsfag med mulighet for toppidrett Utdanningsprogram for idrettsfag passer for elever som ønsker å kombinere idrett og utdanning. For å trives på dette utdanningsprogrammet er det viktig at du har en stor interesse for idrett og at du er innstilt på å jobbe godt i både teoretiske og praktiske fag. Utdanningsprogrammet for idrettsfag har tre hovedformål Tilby elever med et bredt spekter av idrettslige interesser en kompetansegivende allmennutdanning og en allsidig idrettsutdanning Gi et kompetansegivende tilbud til talentfulle idrettsutøvere som gir muligheter til å kombinere utdanning med toppidrett Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter i en tilpasset opplæring og i en inkluderende skole Hva kan vi tilby deg som elev på utdanningsprogram for idrettsfag? Praktisk erfaring med og opplæring i ulike idretter, aktiviteter og friluftsliv Mulighet til å fordype deg i din idrett Mulighet til å velge VPF toppidrett, breddeidrett eller studiespesialiserende fag Spesiell oppfølging skole klubb/ idrettslag Bruk av digitale hjelpemidler (bl.a. pulsklokker med PC program) God variasjon mellom praktiske og teoretiske fag Et godt sosialt miljø 12 Utdanningskatalog 2009 / 2010

13 Gjennom 5 timer valgfrie programfag (VPF) pr uke kan du velge om du vil styrke satsingen på idretten ytterligere ved å velge fem timer toppidrett eller fem timer breddeidrett. Ønsker du å styrke de studiespesialiserende fagene, kan disse velges istedenfor. Uavhengig av hvilken idrett du driver med kan du velge VPF toppidrett. Alle elevene på idrettsfag har bærbare PC-er. Kalkulator og andre læremidler finner du på PC-en eller på internett. Vi har stor tro på at dette vil gjøre Idrettsfag til en bedre og mer interessant læringsarena for deg. Arbeidsmetodene vil bli svært varierte, og vi tror det vil gi deg et bedre læringsutbytte. Vårt mål er at vi sammen med treneren din kan gi deg et tilbud som gjør at du kan utvikle deg både fysisk, ferdighetsmessig og holdningsmessig i din idrett. Toppidrett fotball og toppidrett håndball vil være egne grupper dersom det er elevgrunnlag for det. I tillegg til det som læreplanen legger opp til, vil det her bli gjennomført treningskamper og deltagelse i turneringer. Utdanningsprogram for idrettsfag gir generell studiekompetanse og er et godt grunnlag for studier ved universitet og høgskoler, samt arbeid innenfor frivillige organisasjoner. 13

14 Utdanningsprogrammet Medier og kommunikasjon er et unikt tilbud til både yrkesfaglig kompetanse og generell studiekompetanse. Skolehverdagen er preget av selvstendighet og kreativt arbeid. Vi satser på entreprenørskap. Du starter eget firma og har mulighet til å jobbe med dette og tjene penger i skolehverdagen - vi skaper morgendagens gründere! Utdanningsprogrammet passer for elever som kan jobbe systematisk, som har samarbeidsevne og som ønsker å prestere individuelt. Det er en aktiv skolehverdag hvor du lærer design, web, animasjon, film, foto, radio og journalistikk. Dette er et kreativt fag hvor du jobber mye praktisk og hvor du jobber mye på PC og Mac. Vi jobber ganske likt slik det fungerer i det virkelige arbeidsliv. Du får oppgaver og jobber ut fra en deadline. Det å være presis er et minimumskrav. Fremtidige arbeidsplasser kan være innen aviser, forlag, radio, film, fjernsyn, foto, grafiske bedrifter, spill- og multimedievirksomhet, reklame og kommunikasjonsrådgivning. Generell studiekompetanse Elever som går alle tre årene på MK får generell studiekompetanse. Det vil si at de kan gå direkte videre på høyskole og universitet. De vil også i løpet av disse tre årene utvikle sine kreative evner og opparbeide en enorm kompetanse innen diverse design- og redigeringsprogram. Dette er et opplagt fortrinn i mange yrkessammenhenger. Nesten alle MKelever tar alle tre årene på MK, og svært mange av dem har valgt MK fordi det er en moderne undervisningsform, og ikke nødvendigvis fordi de tenker å jobbe innen media, men fordi MK gir en nyttig og verdifull kompetanse nærmest uansett videre studier og yrkesvalg. 14 Utdanningskatalog 2009 / 2010

15 Fagbrev Elever som ønsker fagbrev går ut i to års læretid etter fullført VG2. De kan da ta fagbrev som fotograf eller mediegrafiker. I læretiden jobber de ute i bedrift. Det er mulighet for et ekstra skoleår etter endt læretid. Da får de generell studiekompetanse i tillegg til fagbrev. Entreprenørskap Elever ved Medier og kommunikasjon opparbeider seg praktiske ferdigheter som enkelt kan kombineres mot egne bedrifter. De jobber som grafiske designere, webdesignere, fotografer, filmfotografer og journalister. Trinnene På VG1 har elevene 12 timer fellesfag, 17 timer programfag og 6 timer prosjekt til fordypning. Fellesfag er norsk, matematikk, naturfag, engelsk og kroppsøving. Programfagene er mediedesign, mediekommunikasjon og medieuttrykk og medieproduksjon. I prosjekt til fordypning kan du velge mellom TVproduksjon og Magasin. På VG2 har elevene 14 timer fellesfag, 17 timer programfag og 4 timer prosjekt til fordypning. Fellesfagene er norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og kroppsøving. Programfagene er mediedesign, mediekommunikasjon og medieuttrykk og medieproduksjon. I prosjekt til fordypning kan du velge mellom Radio og Bedrift. 15

16 Design og håndverk gir deg fagutdanning i praktiske og skapende yrker, for eksempel innen frisørfag, interiør, utstillingsdesign, blomsterdekoratør, design og tekstil. For å velge dette utdanningsprogrammet må du like å arbeide med hendene og ha sans for form og farge. Hvis du skal kjøpe ny telefon, hva er det som er viktig for deg? Mp3 og kamera? Lett å bruke? Solid, må tåle en støyt? Utseende og farge? Pris? Spill? Miljøet? Alle disse spørsmålene må designeren tenke på. Det handler om et produkt, men det handler også om hva ungdom ønsker seg. Eller voksne. Eller gamle. Designeren må analysere markedet, og tenke på miljø og samfunn. Dette kalles design og produktutvikling, og er en del av utdanningsprogrammet Design og håndverk. Ved Horten videregående skole legger vi vekt på: Kreativitet og formsans Praktisk arbeid med design og produktutvikling IKT som en del av opplæringen Ferdigheter i håndverksfag gjennom arbeid med teknikker og materialer Frisøryrket kan prøves i skolens salong Design og håndverk er et yrkesfaglig utdanningsløp der opplæringen i de fleste yrker er to år i skole og to år i bedrift. Design og håndverk med studiekompetanse Et tilbud for deg som er kreativ og liker å arbeide med hendene, men som gjerne vil ha studiekompetanse. Du går vanlig Vg1 og Vg2 Design og håndverk. Det tredje året er et påbyggingsår, med mulighet til å kunne velge inntil 10 timer formgivingsfag i fagkretsen. Tilbudet avhenger av interessen blant elevene. 16 Utdanningskatalog 2009 / 2010

17 VG2 Interiør og utstillingsdesign Innenfor fagene interiør og utstillingsdesign ligger det mange spennende og varierte arbeidsoppgaver. Det er også mange muligheter til jobb innen handelsnæringen. Du får jobbe praktisk med rom, kreative prosesser, form og farge. Interiør og utstillingsdesign gir deg to måter å få yrkesutdanning på. Den ene er tre år på skole, der du fordyper deg enten i interiør eller i utstillingsdesign det tredje året. Da får du yrkeskompetanse. Profileringsdesign er et lærefag som er helt nytt. Du går to år på skole og to år i bedrift, og får yrkeskompetanse med svennebrev. Eller du kan ta studiekompetanse med et påbyggingsår (se også Design og håndverk med studiekompetanse). Da kan du studere videre, f eks til interiørarkitekt eller innenfor design.. VG2 Frisør Frisøryrket er et kreativt, skapende yrke med mange muligheter. En frisør utvikler frisyrer til hverdags og spesielle anledninger, med forankring i kundens forutsetninger, behov og ønsker. Frisøren arbeider i frisørsalonger, men har mange andre muligheter, blant annet fargekonsulent, arbeid i institusjoner, innen teater, film og tv og som stylist innen hår, makeup og klær. Velger du denne utdanningen går du to år på skole: VG1 Design og håndverk og VG2 frisør. Deretter går du to år i lære i bedrift. Etter det kan du ta svennebrev. Dersom du ønsker å studere i stedet, er det fullt mulig. Da tar du et påbyggingsår det tredje skoleåret. På den måten får du studiekompetanse. 17

18 Helse- og sosialfag er opplæring og utdannelse mot yrker som gir deg arbeid innen områder i offentlig og private virksomheter. Etter endt utdanning kan du bli: Helsefagarbeider Barne- og ungdomsarbeider Hudpleier Fotterapeut Helsesekretær Tannhelsesekretær Ortopedtekniker Apotektekniker Ambulansesjåfør Det er ni yrker du kan velge mellom det andre året i videregående skole. Vil du bli helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, ambulansearbeider eller ortopedtekniker er det to års opplæring i skole og to års læretid i bedrift. Du får lønn i læretiden. Opplæ 18 ring til hudpleier, apotektekniker, fotterapeut, helsesekretær eller tannhelsesekretær er tre år i skole. Utdanningen krever at du liker å arbeide med mennesker. Respekt og empati er viktig i alle yrkene innen helse- og sosialfag. Evnen til kommunikasjon og samhandling med mennesker uavhengig av alder, kjønn, kultur, religion, livsførsel eller funksjonsnivå er viktig i utøvelsen av yrkene. Ved Horten videregående skole legger vi vekt på: Å gi mulighet for å bli kjent med yrkene ved å arbeide praktisk i ungdomsbedrift eller utplassering. Å gi mulighet til teoretiske kunnskaper som gir deg mulighet til å bli en dyktig fagarbeider. Å gi mulighet til egen utvikling ved å stille krav til deg i de teoretiske fagene, det praktiske arbeidet og på det medmenneskelige / mellommennesklige plan. Dersom du ønsker å studere i stedet for å ta fagbrev, er det fullt mulig. Da tar du et påbyggingsår. På den måten får du studiekompetanse. Utdanningskatalog 2009 / 2010

19 Grunnkompetanse Helse og sosialfag Assistent innen HS fagene Grunnkompetanse Helse og sosialfag er et utdanningsløp for de som ønsker et yrke uten å komme ut med full yrkeskompetanse og fagbrev. Det blir mer fokus på programfagene og mindre fokus på de ordinære teorifagene. Hovedmodellen med gjelder fortsatt, med tegning av opplæringskontrakt for de siste to opplæringsårene. Aktuelle arbeidssteder Mulige arbeidsplasser er assistent i barnehage, skolefritidsordninger, institusjoner og sykehjem/bo- og behandlingssenter. Dette vil avhenge av de fagfordypninger du velger gjennom opplæringstilbudet. Sentrale arbeidsoppgaver Praktiske oppgaver i barnehage, skolefritidsordninger, institusjoner og sykehjem/bo- og behandlingssenter. Bistå personer som trenger hjelp i daglige situasjoner. Kunne samtale med alle mennesker uansett livssituasjon og livssyn. Kunne legge til rette for ulike aktiviteter etter brukers behov. Kunne utføre arbeidsoppgaver etter krav til god hygiene. Kunne tilberede enkel og sunn mat. Personlige egenskaper En assistent innen helse- og sosialfag arbeider alltid sammen med andre fagpersoner. En assistent innen helseog sosialfag må kunne vise omsorg, og respekt for andre mennesker. Det er viktig å kunne bry seg, være kontakt skapende og vise vilje til samarbeid. Det er viktig med god sosial kompetanse og det å være glad i å jobbe med mennesker i ulike aldre. En assistent innen helse- og sosialfagene må oppleves som trygg og vise initiativ og innsatsvilje. 19

20 Er du interessert i fag som er under stadig utvikling? Ønsker du å arbeide i yrker preget av teknologi? Da kan elektrofag være noe for deg. I et industrialisert samfunn med komplekse infrastrukturer forutsettes det sikre og velfungerende elektriske systemer. Både i hjemmet og på arbeidsplassen forventes det at systemer for produksjon og distribusjon av elektrisk energi, systemer for tele- og datakommunikasjon og en rekke elektriske apparater har høy funksjonalitet og pålitelighet. Samfunnsfunksjoner som olje- og industriell produksjon, luft- og jernbanetransport og helsestell er pålagt stadig strengere krav om kvalitet, pålitelighet og sikkerhet, krav det ville vært vanskelig å oppfylle uten elektriske systemer og kompetente fagfolk til å installere og vedlikeholde dem. Innføringen av ny teknologi i industrien, på kontoret og i hjemmet har medført at elektrofagene er i en rivende teknologisk utvikling, som stiller krav til systemforståelse og endringsberedskap. Etter VG1 kan du starte på VG2 innen fagområdene: Automatisering (ved Horten vgs.) Elenergi (ved Horten vgs.) Data og elektronikk (ved Horten vgs.) Kulde- og varmepumpeteknikk Flyfag Deretter kan du gå ut i lære og få fagbrev etter 2 til 3 år, alt etter fag. På VG1 vil elevene få 12 timer fellesfag, 17 timer programfag og 6 timer prosjekt til fordypning. Fellesfagene er norsk, matematikk, naturfag, engelsk og kroppsøving. Programfagenes hovedområder er elektriske, elektroniske og automatiserte systemer. Det legges stor vekt på elsikkerhet, kvalitetssikring og internkontroll. Integrert i hovedområdet inngår også nødvendig mekanisk arbeid, måleteknikk og beregninger og dessuten kjennskap til grunnleggende elektriske begreper og digitale verktøy som benyttes i ulike faser av arbeidet med faget. 20 Utdanningskatalog 2009 / 2010

21 På VG2 undervises det 9 timer fellesfag, 17 timer programfag og 9 timer prosjekt til fordypning. Etter VG2 kan du fordype deg innen et av våre Vg3-løp, Vg3 Dataelektroniker eller Vg3 Automatisering, eller du kan gå ut i et lærefag. Dersom du ønsker å studere i stedet for å ta fagbrev, er det fullt mulig. Da kan du ta et tredje år etter VG2, et såkalt påbyggingsår, med fordypning i enkelte fellesfag som du har for få timer i. På den måten oppnås generell studiekompetanse på tre år. En annen vei til høyere teknisk utdanning er vist her: Horten vgs, 3 år Vg 1 Elektro Vg 2 Vg 3 Fører til fagbrev Fagskolen i Vestfold 2 år Elkraft Elektronikk Automasjon Fagskoleingeniør Ingeniørhøyskole 2 år Bacheloringeniør 21

22 Utdanningsprogrammet Teknikk og industriell produksjon er felles basis for mange yrker som har sine arbeidsplasser i store og små industribedrifter, på skip, i installasjoner for produksjon av olje og gass, i store og små verksteder og på alle typer kjøretøy og anleggsmaskiner. Innholdet i opplæringen på VG1 er utarbeidet med bakgrunn i felleselementer i kompetanseplattformene for lærefagene i dette utdanningsprogrammet. Gjennom en praktisk, variert og teknisk grunnopplæring får den enkelte en bred plattform for videre yrkesvalg med hensyn til både fag, type arbeidsplass og arbeidsmiljø. Opplæringen skal gi grunnleggende og enkel trening i alle deler av en produksjonsprosess og bidra til faglig innsikt, refleksjon og kritisk vurderingsevne. Sikkerhetsforståelse og kjennskap til nasjonale og internasjonale standarder og retningslinjer er en del av faget. 22 Utdanningskatalog 2009 / 2010

23 Etter VG1 kan du starte på VG2 innen fagområdene: Produksjons- og industriteknikk (ved Horten vgs.) Maritime fag Industritekstil og design Industriell møbelproduksjon Arbeidsmaskiner Bilskade, lakk og karosseri Kjøretøy Kjemiprosess Labratoriefag Brønnteknikk Deretter kan du gå ut i lære og få fagbrev etter 2 år. På VG1 vil elevene få 12 timer fellesfag, 17 timer programfag og 6 timer prosjekt til fordypning. Fellesfagene er norsk, matematikk, naturfag, engelsk og kroppsøving. Programfagenes hovedområder er produksjon og tekniske tjenester, dokumentasjonsarbeid og industri, verksted og maritime arbeidsplasser. På VG2 undervises det 9 timer fellesfag, 17 timer programfag og 9 timer prosjekt til fordypning. Dersom du ønsker å studere i stedet for å ta fagbrev er det fullt mulig. Da tar du et tredje år etter VG2, et såkalt påbyggingsår, med fordypning i enkelte fellesfag som du har for få timer i. På den måten oppnås generell studiekompetanse på tre år. Grunnkompetanse innen TP-løpene Grunnkompetanse TP er et utdanningsløp for de som ønsker et yrke uten å komme ut med full yrkeskompetanse og fagbrev. Det blir mer fokus på programfagene og mindre fokus på de ordinære teorifagene. Hovedmodellen med år gjelder fortsatt, med tegning av opplæringskontrakt for de to siste opplæringsårene. Sentrale arbeidsoppgaver Generell bruk av maskinelt utstyr. Bilpleie, dekkskift, oppretting av prøvedeler Sammenføyning ved forskjellige sveisemetoder Platebearbeiding Montering. Enkle simuleringsoppgaver ved bruk av PC Vedlikehold og service av utstyr Dine egenskaper: Du bør ha godt håndlag og praktisk sans. Du må være serviceinnstilt og behandle medarbeidere og kunder på en høflig måte. Orden og tilstedeværelse er en selvfølge og du må kunne motta beskjeder og følge dem. Du må ha teknisk innsikt og kunne behandle verktøy, utstyr og materialer på en sikker og økonomisk måte og arbeide i henhold til gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet. 23

24 Utdanningsprogrammet for service og samferdsel skal gi en bred opplæring rettet mot yrker som er knyttet til tjenesteyting i vid forstand innenfor varehandel, kontor, reiseliv, IKT-service og samferdsel. I utdanningsprogrammet vil det også legges vekt på evnen til samarbeid og problemløsning, samt ferdigheter i kundebehandling og kommunikasjon. Liker du å ha kontakt med andre mennesker? Mange av fremtidens jobber vil ligge innenfor området service. Det sies at så mye som 70 % av alle arbeidsplasser vil finnes innefor serviceyrkene. I serviceyrkene vil du være bedriftens ansikt utad, så det er viktig at du er god på å kommunisere. Du vil møte kunder og leverandører. Mange av dere vil bli sjefer! Høy kompetanse i forhold til ny teknologi kommer til å bli veldig viktig. Bruk av aktuell programvare får en bred plass i studieretningen. I moderne bedrifter stilles det krav til at driften er forsvarlig både av hensyn til det ytre og indre miljøet, og til at virksomheten drives etter gode retningslinjer. I Norge er det snart bare små og mellomstore bedrifter igjen, det vil si bedrifter med mellom 1 og 50 ansatte. Mange av dagens ungdommer kommer til å starte slike bedrifter. Bedriftsetablering og drift av egen virksomhet får en meget bred plass i opplæringen både på VG1 og VG2. Det er muligheter for å ta fagbrev i følgende områder: IKT-servicefag, salgsfaget, kontor og administrasjon, logistikkfaget, reiselivs- og reiseservicefaget, resepsjonsfaget, sikkerhetsfaget og yrkessjåførfaget. I VG1 vil elevene få 12 timer fellesfag, 17 timer programfag og 6 timer prosjekt til fordypning. Fellesfag er norsk, matematikk, naturfag, engelsk og kroppsøving. 24 Utdanningskatalog 2009 / 2010

25 Prosjekt til fordypning er 6 timer på Vg 1: Språk (muntlig spansk og engelsk, Reiseliv med italiensk Programfagene er Planlegging Drift og oppfølging Kommunikasjon og service På Vg 2 vil det bli linjedeling med tre programområder: Salg og sikkerhet, IKT-servicefag og reiseliv. Det undervises 9 timer fellesfag, 17 timer programfag og 9 timer prosjekt til fordypning på alle tre programområdene. Prosjekt til fordypning er 9 timer på VG2 og det er din egen framtid og yrkesvalg faget dreier seg om. Dine egne ønsker og mål for framtiden skal settes i fokus og kompetansemålene er derfor individuelle i forhold til hvilket utdanningsløp du sikter deg inn mot enten det er salg, sikkerhet eller kontor og administrasjon, reiseliv eller IKT-service. Skoleåret skal bevisstgjøre deg i forhold til egne yrkesvalg og gi innsyn i minst to ulike arbeidsmuligheter for framtiden. Dersom du ønsker å studere i stedet for å ta fagbrev er det fullt mulig. Da tar du et tredje år etter VG2, et såkalt påbyggingsår, med fordypning i enkelte fellesfag som du har for få timer i. På den måten oppnås generell studiekompetanse på tre år. Grunnkompetanse, service og samferdsel Servicemedarbeider Aktuelle arbeidssteder: Grunnkompetanse SS er et utdanningsløp for deg som ønsker et yrke uten å komme ut med full yrkeskompetanse og fagbrev. Arbeidsplassene for en servicemedarbeider vil være butikk, kontor, hotell, serveringssteder, lager, transport og IKT. Sentrale arbeidsoppgaver Gjennomføre salg ved god kundebehandling og å yte god service Utføre enkle kontoradministrative rutiner Holde lokaler ryddige og rene Personlige egenskaper En servicemedarbeider liker å jobbe med mennesker, og er en ressurs for bedriften. De faglige og personlige egenskapene gjør medarbeideren i stand til å yte god service og kundebeandling. Hans/ hennes faglige kunnskaper og personlige egenskaper gjør han/henne i stand til å yte service og god kundebehandling. I tillegg er en servicemedarbeider interessert i og motivert for salg, har gode muntlige språkferdigheter og har en alminnelig god atferd. 25

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

Det er forskjell. Velg Hetland!

Det er forskjell. Velg Hetland! Ny topplinje se side 9 Det er forskjell. Velg Hetland! minst ett skritt foran! 600 elevplasser Seks paralleller studiespesialisering (ST) To paralleller medier og kommunikasjon (MK) Moderne og velutstyrt

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole 31.01.2017 1 Hva er videregående opplæring? Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier. Studieforberedende opplæring legger mest vekt på teoretisk kunnskap (gir

Detaljer

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Framtidas kompetansebehov Hvilke yrker finnes om 10-20 år? Hva bør eleven velge?

Detaljer

Selbu videregående skole 2011/12

Selbu videregående skole 2011/12 Selbu videregående skole 2011/12 Selbu videregående skole 2010/2011 Nye undervisningslokaler ferdig til skolestart høsten 2009. Gamle barnehagen ferdig til skolestart høsten 2010. En kombinert

Detaljer

Nesodden videregående skole

Nesodden videregående skole Nesodden videregående skole 2017-2018 Ved Nesodden videregående skole arbeider alle ansatte for - at hver elev oppnår sitt optimale resultat i et trygt miljø - at undervisningen holder høy pedagogisk standard

Detaljer

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Program Plenum Om utdanningsprogram for Studiespesialisering Rådgiver, Petra Rørvik Utdanningsprogram for Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl [rektor]

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl [rektor] hva er Sandvika vgs? Sandvika er en moderne videregående skole som satser på elever som virkelig har lyst til å få noe positivt ut av skolegangen. Først og fremst gjelder det kunnskaper og ferdigheter

Detaljer

Risør videregående skole

Risør videregående skole ////////// // /////////////////////////////////// Risør videregående skole Risør videregående skole er en kombinert videregående skole med studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Skolen ligger

Detaljer

Vi skal snakke om: Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs

Vi skal snakke om: Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Vi skal snakke om: Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Framtidas kompetansebehov Hvilke yrker finnes om 10-20 år? Hva bør jeg velge? Digitalisering: mange arbeidsoppgaver

Detaljer

Innhold DESIGN OG HÅNDVERK ELEKTROFAG HELSE- OG SOSIALFAG MEDIER OG KOMMUNIKASJON RESTAURANT- OG MATFAG TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

Innhold DESIGN OG HÅNDVERK ELEKTROFAG HELSE- OG SOSIALFAG MEDIER OG KOMMUNIKASJON RESTAURANT- OG MATFAG TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Glemmen vgs Innhold Glemmen videregående skole Traraveien 0 Fredrikstad Telefon: 9 9 00 Telefax: 9 9 0 DESIGN OG HÅNDVERK ELEKTROFAG HELSE- OG SOSIALFAG MEDIER OG KOMMUNIKASJON RESTAURANT- OG MATFAG TEKNIKK

Detaljer

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl hva er Sandvika vgs? Sandvika er en moderne videregående skole som satser på elever som virkelig har lyst til å få noe positivt ut av skolegangen. Først og fremst gjelder det kunnskaper og ferdigheter

Detaljer

Nesodden videregående skole

Nesodden videregående skole Nesodden videregående skole 2016-2017 Ved Nesodden videregående skole arbeider alle ansatte for - at hver elev oppnår sitt optimale resultat i et trygt miljø - at undervisningen holder høy pedagogisk standard

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Utdanningsdirektoratet presenterer her en oversikt over elevenes valg av utdanningsprogram, programområder og programfag i videregående opplæring i skoleåret

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring

Elevers fagvalg i videregående opplæring Elevers fagvalg i videregående opplæring 2008 2009 Utdanningsdirektoratet presenterer her en analyse av elevenes valg av utdanningsprogram, programområder og programfag i videregående opplæring etter innføringen

Detaljer

EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE

EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE DEN DIGITALE SKOLEN EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE Internasjonalisering BEST PÅ MESTRING, MILJØ OG MANGFOLD Malakoff skal være en kombinert skole hvor alle medarbeidere skal tenke helhetlig og på tvers

Detaljer

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl [rektor]

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl [rektor] hva er Sandvika vgs? Sandvika er en moderne videregående skole som satser på elever som virkelig har lyst til å få noe positivt ut av skolegangen. Først og fremst gjelder det kunnskaper og ferdigheter

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN Hvem er jeg? Rektor Lill Harriet Koi Hvem er Skien VGS? Hva er Skien VGS? Hva kan Skien VGS tilby? Hva skjer i dag? Felles innsats

Detaljer

Vi skal snakke om. Opplæringstilbudet i Follo. Utdanningsprogrammene våre. Å være elev på Nesodden videregående skole. Inntaket til videregående skole

Vi skal snakke om. Opplæringstilbudet i Follo. Utdanningsprogrammene våre. Å være elev på Nesodden videregående skole. Inntaket til videregående skole Vi skal snakke om Opplæringstilbudet i Follo Utdanningsprogrammene våre Å være elev på Nesodden videregående skole Inntaket til videregående skole Utdanningsprogrammer Studieforberedende: Idrettsfag Frogn,

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2016 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! Det er ikke lenge til du skal ta et valg om hva slags videregående opplæring

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 PROGRAMFAG VG2 Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 Fellesfag og programfag Vg 1 Vg 2 Vg 3 Felles fag Program fag Felles fag Program fag Felles fag Program fag Studiespesialisering

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Program Første del (ca. 1 t): Skolen Foreldresamarbeid Elevtjenester Skolens regler og rutiner Andre del klassevis Klassen og klassemiljøet Fagene

Detaljer

den nye sentrumsskolen idrettsfag musikk, dans og drama realfag, språk, samfunnsfag og økonomi Formgivningsfag restaurant og matfag

den nye sentrumsskolen idrettsfag musikk, dans og drama realfag, språk, samfunnsfag og økonomi Formgivningsfag restaurant og matfag FOTO: CHRISTIAN CLAUSEN / ETASJEN OVER REKLAMEBYRÅ idrettsfag musikk, dans og drama realfag, språk, samfunnsfag og økonomi Formgivningsfag restaurant og matfag service og samferdsel KIRKEPARKEN VIDEREGÅENDE

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD DRAMMEN VGS ONSDAG 25. JANUAR 2017

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD DRAMMEN VGS ONSDAG 25. JANUAR 2017 VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD DRAMMEN VGS ONSDAG 25. JANUAR 2017 Landets største studiespesialisering (11 klasser pr trinn) Buskeruds største vgs med over 1300 elever og ca 200 ansatte Stort fagtilbud Tre

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Færder videregående skole

Færder videregående skole VESTFOLD Ny skole i 2014 sentralt i Tønsberg http://ferdervgs.vfk.no/ Studieforberedende utdanningsprogram Studieforberedende Formgiving Påbygg 3 (etter 2 år yrkesfag) Påbygg 4 (etter fagbrev) TAF (Studieforberedende

Detaljer

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag Bygg-og anlegg Norge trenger dyktige håndverkere, i tillegg er ingeniører med praktisk bakgrunn sterkt etterspurt. Mange gode jobb og utdanningsmuligheter senere. Vi har Vg1 Bygg-og anleggsteknikk,vg2

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! www.telemark.no

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! www.telemark.no Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2014/2015 UTDANNINGSMESSA UKE 41 Tirsdag 7. oktober og onsdag 8. oktober Sted:

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Studiespesialisering ved avdeling Flisa

Studiespesialisering ved avdeling Flisa Studiespesialisering ved avdeling Flisa Generell informasjon PC-ordningen Skolens hjemmeside http://www.soloer.vgs.no Skolearena sammen med eleven Programfag Elevene i programområdene for realfag og for

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

ORIENTERINGSMØTE. Rissa vgs Tirsdag 24.11.09

ORIENTERINGSMØTE. Rissa vgs Tirsdag 24.11.09 ORIENTERINGSMØTE Rissa vgs Tirsdag 24.11.09 Rissa videregående skole et godt sted å lære Preget av: respekt likeverd i mangfold arbeidsglede Elever og ansatte viser respekt og omsorg for hverandre ansatt/elev,

Detaljer

Du som elev i 10. klasse

Du som elev i 10. klasse Nesodden_skolekatalog_2017.indd 1 07/11/2017 14:22 Forord Du som elev i 10. klasse skal snart gjøre et viktig valg. Valg av utdanningsprogram i videregående skole vil ha stor betydning for veien videre.

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSMESSA UKE 43 Tirsdag 26. og onsdag 27. oktober Sted: Tromsøhallen

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016

Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016 Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016 Du bør velge fag ut fra: Evner Interesser Fremtidsplaner Vg1 Vg1: 30 timer fellesfag Fellesfag Antall timer Norsk 4 timer Matematikk 5 timer Engelsk 5 timer Naturfag

Detaljer

SÅ MANGE MULIGHETER...

SÅ MANGE MULIGHETER... SÅ MANGE MULIGHETER... HVA SKAL DU VELGE? Fagvalg kreativ avdeling Elvebakken Medier og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Matematikk Obligatorisk matematikk (1P/1T+2P) gir generell studiekompetanse

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2018 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! «Kurs i utdanningsprogram» på videregående skole kan være en god hjelp

Detaljer

NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE

NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE FORORD ELEKTROFAG s. 4 HELSE- OG OPPVEKSTFAG s. 6 Ved Nesodden videregående skole gir vi god elevoppfølging på alle nivåer. Alle elever følges tett opp med faglig veiledning

Detaljer

VELKOMMEN TIL ST. HALLVARD VGS

VELKOMMEN TIL ST. HALLVARD VGS VELKOMMEN TIL ST. HALLVARD VGS Skolens visjon: Vi er en skole der undervisningen er preget av faglig høy kvalitet og stort engasjement der alle trives! Alle blir sett, hørt og respektert for den de er!

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 1 Alle fag som ligger på samme blokk (vannrett), går samtidig på timeplanen. Merk at elever på IDRETT kun kan velge fag fra blokk A, D og

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Program Første del (ca. 1 t): Skolen, skoletilbudet og Vg2-året Elevtjenester Skolens regler og rutiner Andre del klassevis Klassen og klassemiljøet

Detaljer

DESIGN OG HÅNDVERK ARBEIDSHEFTE I FAGET UTDANNINGSVALG

DESIGN OG HÅNDVERK ARBEIDSHEFTE I FAGET UTDANNINGSVALG DESIGN OG HÅNDVERK ARBEIDSHEFTE I FAGET UTDANNINGSVALG Arbeidet er laget til inspirasjon for bruk i faget utdanningsvalg i ungdomsskolen. Laget av fagpersoner som arbeider med design og håndverk versjon

Detaljer

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og Oppvekst Naturbruk Restaurant- og matfag Service og

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014

Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014 Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014 Du bør velge fag ut fra: Evner Interesser Fremtidsplaner Vg1 Vg1: 30 timer fellesfag Fellesfag Antall timer Norsk 4 timer Matematikk 5 timer Engelsk 5 timer Naturfag

Detaljer

INSTRUKTØRER FAGLIGE LEDERE

INSTRUKTØRER FAGLIGE LEDERE INSTRUKTØRER FAGLIGE LEDERE ER DERE VIKTIGE DA???? Det er DERE som først og fremst ivareta KVALITETEN i opplæringen av lærlingene. Hvorfor Reform 94? Hva resulterte reformen til? Hvilke muligheter åpner

Detaljer

Studiespesialisering og Sciencelinja

Studiespesialisering og Sciencelinja Studiespesialisering og Sciencelinja Greåker Vgs Du som leser dette, står antagelig foran et viktig valg: Hvilken videregående skole og utdanningsprogram skal jeg søke på? La det være sagt med en gang:

Detaljer

Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja

Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja Raushet Du som leser dette, står antagelig foran et viktig valg: Hvilken videregående skole og utdanningsprogram skal jeg søke på? Kreativitet Engasjement

Detaljer

Atlanten videregående skole

Atlanten videregående skole Atlanten videregående skole Kunnskap. Samarbeid. Entusiasme. Idrettsfag Studiespesialiserende Foto: Thomas Sivertsen (ANB) Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama www.atlanten.vgs.no Videregående

Detaljer

2015-2016. NESODDEN videregående skole

2015-2016. NESODDEN videregående skole 2015-2016 NESODDEN videregående skole Skolebrosjyre 2015.indd 1 28.10.14 11:33 Introduksjon Nesodden videregående skole har lærere som gir god faglig veiledning og vurderer og støtter deg underveis. Dette

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012

Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012 Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012 Søknad om inntak på Vg2 Dere som ønsker å fortsette på Vg2 her på Malakoff eller på en annen skole, må søke om skoleplass via fylkeskommunens inntakskontor. Du må

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG

VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG 2017 2018 VELKOMMEN STUDIESPESIALISERING TIL PÅ HELLERUD2017/2018 VELKOMMEN TIL HELLERUD VGS! Du har kommet inn på

Detaljer

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013 Resultat 1. inntak pr 9. juli Elevtall pr. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk 8 3 ST 1 Vg1 Studiespesialisering 24 23 24 21 ST 1 Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Hovseter skole, 10. september 2015 Tord Reine Karriereenhetene i Oslo/Hartvig Nissens skole 1 Valg av utdanning og yrke Hva er jeg interessert i? Hva er jeg god til? Hva er viktig

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!!

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø Gode resultater Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!!

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø Gode resultater Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014 Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014 ORDLISTE Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks. matematikk,

Detaljer

Velkommen. til Nøtterøy vgs.

Velkommen. til Nøtterøy vgs. Velkommen til Nøtterøy vgs http://www.vfk.no/notteroy-vgs STUDIESPESIALISERING EN HOVEDVEI MOT STUDIEKOMPETANSE En gjennomgang av strukturen i programområdet og valgene til VG2 OG VG3 STRUKTUREN I PROGRAMOMRÅDET

Detaljer

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07 Videregående opplæring De videregående skolene Opplæringskontor og opplæringsringer Regionråd v/regionkoordinator Vår ref. 200809049 45 / A40 Deres ref. ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert

Detaljer

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs FAGVALG VG2 Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs Hvem er vi? Bente Saue Studierektor og fagansvarlig E-post: bente.saue@vfk.no Jan-Morten Hildrum Yrkes- og utdanningsrådgiver

Detaljer

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017 Foss videregående skole Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u Fagkretsen

Detaljer

MEDIER OG KOMMUNIKASJON

MEDIER OG KOMMUNIKASJON Hvilke positive forandringer ser vi i endringen til studieforberedende? - Fagene (fellesfagene og programfagene) er jevnere fordelt over tre år. - Vi unngår det teoritunge Vg3-året som medier og kommunikasjon

Detaljer

TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING Meløy videregående skole

TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING Meløy videregående skole TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING 2017-2018 Meløy videregående skole 2 Foto: Tine Bergmo Steinvei Vi ØNSKER AT DU SKAL FÅ GOD KARRIEREVEILEDNING SLIK AT DU BLIR TRYGGET I VALG AV VEI VIDERE ETTER GRUNNSKOLEN.

Detaljer

Hartvig Nissen. Edvard Munch. Fyrstikkalleen. Elvebakken

Hartvig Nissen. Edvard Munch. Fyrstikkalleen. Elvebakken Realfag Biologi Biologi 1 Biologi 2 Fysikk Fysikk 1 Fysikk 2 Geofag Geofag X Geofag 1 Geofag 2 Informasjonsteknologi Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 Kjemi Kjemi 1 Kjemi 2 Matematikk Matematikk

Detaljer

Valg av programområde og programfag

Valg av programområde og programfag Valg av programområde og programfag Program for møtet Kl. 18.15-19.00: Felles orientering. Prosedyrer/regler for valg av programområde og fag Kl. 19.00-20.30: Informasjonstorg der alle programfag blir

Detaljer

Info fra rådgivertjenesten

Info fra rådgivertjenesten Info fra rådgivertjenesten 1 Utdanningstilbud KKG Studiespesialisering Studieforberedende utdanningsprogram Idrett - Studieforberedende utdanningsprogram Helse- og oppvekst Yrkesfaglig utdanningsprogram

Detaljer

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier FAGVALG 2011-12 Elevenes valg Faglig fordypning gjennom valg av programfag Krav til godkjent vitnemål Opptakskrav til videre studier Programområder Elevene på studiespesialisering må velge ett av følgende

Detaljer

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram Fagvalget til Vg2 Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11 Studiespesialiserende utdanningsprogram Om valg av programområde og fag. Det nærmer seg tiden for å velge programområde og programfag

Detaljer

Velkommen. til Nøtterøy vgs.

Velkommen. til Nøtterøy vgs. Velkommen til Nøtterøy vgs http://nvs.vfk.no STUDIESPESIALISERING EN HOVEDVEI MOT STUDIEKOMPETANSE En gjennomgang av strukturen i programområdet og valgene til VG2 OG VG3 STRUKTUREN I PROGRAMOMRÅDET VG1:

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune UTDANNINGSMESSA UKE 42 Tirsdag 17. oktober og onsdag 18. oktober Sted: Tromsøhallen Presentasjon

Detaljer

Informasjon om programområder og fagvalg for vg1-elever

Informasjon om programområder og fagvalg for vg1-elever Informasjon om programområder og fagvalg for vg1-elever Foresattemøtet tirsdag 25.01 2010 Studieleder Helge Bratland Dagen i dag Informasjon om fagvalg Konferansetimer etter egen oversikt fra kl 18:45

Detaljer

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Hvorfor foreldre informasjonsmøte? Opplæringsloven legger vekt på foreldremedvirkning Forskning viser at foreldre, særlig mor, er den

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VG november 2016

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VG november 2016 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VG1 15. november 2016 Hva skal velges? Hvor mange timer? Hvilke fag kan og skal velges? FAGSTRUKTUREN PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE Fellesfag: Obligatoriske fag alle har Felles programfag:

Detaljer

Videregående skole 2015-2016

Videregående skole 2015-2016 Videregående skole 2015-2016 kg.vgs.no Velkommen til videregående skole på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

Informasjon om fagvalg for 1ST (studiespesialisering) for skoleåret

Informasjon om fagvalg for 1ST (studiespesialisering) for skoleåret Informasjon om fagvalg for 1ST (studiespesialisering) for skoleåret 2018-2019 ORDLISTE Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks.

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

SÅ MANGE MULIGHETER...

SÅ MANGE MULIGHETER... SÅ MANGE MULIGHETER... HVA SKAL DU VELGE? Fagvalg studiespesialisering Elvebakken videregående skole Matematikk Obligatorisk matematikk (1P/1T+2P) gir generell studiekompetanse og dekker nesten alle studier.

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Tidsplan for valg av programfag Når Uke 48-51 Uke 2-4 Uke 2-6 Uke 4 Uke 4 Uke 5 Uke 6-9 Uke 6-9 Aktivitet Karriere-prosjekt i fagene Norsk,

Detaljer

Overgang grunnskole videregående opplæring

Overgang grunnskole videregående opplæring Overgang grunnskole videregående opplæring 2016-17 Søknadsfrister 1. februar 1. mars Se forskrift til Opplæringslova kapittel 6 Plan for overgangen til vgs - Utdanningsvalg 1 t/u - Karrieredager uke 40

Detaljer

Matematikkvalg og valg av programfag. Robert Vestgarden Matematikklærer og rådgiver

Matematikkvalg og valg av programfag. Robert Vestgarden Matematikklærer og rådgiver Matematikkvalg og valg av programfag Robert Vestgarden Matematikklærer og rådgiver Forkortelser Vg1 (1. klasse): Obligatorisk 1P praktisk matematikk 1T teoretisk matematikk Vg2 (2. klasse): Obligatorisk

Detaljer

Informasjon om valg av programfag for 1ST for skoleåret 2015-2016

Informasjon om valg av programfag for 1ST for skoleåret 2015-2016 Informasjon om valg av programfag for 1ST for skoleåret 2015-2016 Ordliste! Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks. matematikk,

Detaljer

Varierte utdanningsprogram

Varierte utdanningsprogram Varierte utdanningsprogram Malakoff videregående skole Skolen ligger i Moss og tilbyr undervisning i fem utdanningsprogram: Studiespesialisering Helse- og oppvekstfag Elektrofag Bygg- og anleggsteknikk

Detaljer

RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFO OM PROGRAMFAG VG1/VG2 UKE 46 OG 47

RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFO OM PROGRAMFAG VG1/VG2 UKE 46 OG 47 RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFO OM PROGRAMFAG VG1/VG2 UKE 46 OG 47 Dette blir forklart: Generell studiekompetanse (GENS) Studier med særskilte krav Førstegangsvitnemål og ordinært vitnemål Avsluttende fag

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN GRUNNKOMPETANSE. FOR Vg1 Teknikk- og industriell produksjon

LOKAL LÆREPLAN GRUNNKOMPETANSE. FOR Vg1 Teknikk- og industriell produksjon HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN GRUNNKOMPETANSE FOR Vg1 Teknikk- og industriell produksjon Grunnkompetanse er et alternativ til yrkes- eller studiekompetanse. Opplæringsloven betegner

Detaljer

Fra søknad til vitnemål og fagbrev

Fra søknad til vitnemål og fagbrev Fra søknad til vitnemål og fagbrev I mange européiske land velger man studieforberedende utdanning i 11-12-årsalderen I Norge velger man studie- eller yrkesforberedende utdanning i 15-årsalderen Velges

Detaljer

Utdanning for fremtiden læring for livet. Nøtterøy videregående skole

Utdanning for fremtiden læring for livet. Nøtterøy videregående skole Utdanning for fremtiden læring for livet Nøtterøy videregående skole Nøtterøy videregående skole: Noen raske fakta Studieforberedende: Studiespesialisering (fem klasser på hvert trinn) Nøtterøy International

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Foss videregående skole

Foss videregående skole Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2017/2018 Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u 1 Fagkretsen

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård Velkommen til foreldremøte for Vg2 på Kongsgård Agenda: Presentasjon av valg i Vg2 Litt om opptak til studier Samtale med lærere Stavanger katedralskole tilbyr

Detaljer