Presentasjon av resultater TAF undersøkelsen 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon av resultater TAF undersøkelsen 2015"

Transkript

1 Presentasjon av resultater TAF undersøkelsen 2015 Innledning: Noen bedrifter har i lengre tid lurt på hvordan det egentlig går med TAF elevene som vi invester så mye tid i. Er det hensiktsmessig å ha en TAF ordning i Telemark? I hvilken grad når vi målene med ordningen? Målet med TAF er jo at vi skal motivere ungdom for høyere utdanning (gjerne teknologisk) og at mange kommer tilbake og bidrar med sin kompetanse i vårt næringsliv. Utdanner de seg videre? Hvilken retning går de videre i? Flytter de tilbake til Telemark? Hvordan har utdanningen fungert i forhold til høyere utdanning? Dette er noen av spørsmålene som er stilt fra tid til annen. Arbeidsutvalget bestemte at vi ville fremskaffe denne kunnskapen. Vi fikk hjelp av Telemarksforskning til å utarbeide spørsmål, svaralternativer og til selve datainnsamlingen. Sammendrag og konklusjon: 67 tidligere elever har svart. Dette tilsvarer en svarprosent på 93% i forhold til antallet som har fått tilsendt undersøkelsen. Det er viktig å være klar over at grafene kun viser prosent. Til høyre for grafene vises antall respondenter som har svart. I noen av svarene er dette vesentlig å legge merke til. Alle respondentene gikk ut i perioden Kjønnsfordelingen blant respondentene er 60% gutter og 40% jenter. Det ser ut til at fordelingen mellom industriteknologifagene og prossesskjemi fagene er ca. 50 / av 67 respondenter bor i Norge og fordeler seg ut over fylkene. 34% bor pr dags dato i Telemark og halvparten av de spurte ønsker å bo i Telemark senere. Det er mulig dette tallet hadde vært større hvis vi hadde hatt med «kanskje» som svaralternativ. 59 av 67 respondenter har startet eller gjort ferdig høyere utdanning. Av disse 59 har 47 elever valgt teknologifagene, 4 økonomifag og 8 respondenter svarte andre retninger. Av de 8 som ikke har startet eller gjort ferdig høyere utdanning er det 2 som sier de vil ta høyere teknologisk utdanning. Vi stilte spørsmål om samarbeid med bedriften etter endt fagbrev. Her svarer 32% at de har et formalisert samarbeid med bedriften etter endt fagbrevutdanning. Samarbeidet handler om sommervikar, midlertidige ansettelser og fast engasjement etter endt høyere utdanning. Så spurte vi tafferne om de har opplevd TAF som en god plattform for videre og høyere utdanning. Vektet fra 1, svært negativt til 6, svært positivt. 28 respondenter gir karakteren gir karakteren 5 og 7 gir karakteren 4. 4 respondenter gir karakteren 3.

2 Vi har fått fire negative tilbakemeldinger. Det går på kvalitet i undervisningen og en mener det var unødvendig mye arbeid. Vi har fått 58 positive tilbakemeldinger. Kommentarer som går igjen er: 33 kommentarer som fremhever kombinasjonen mellom praksis og teori. 15 kommentarer som fremhever arbeidserfaring. 15 kommentarer som fremhever læringsmiljøet. Gode lærere, godt faglig miljø i klassen, ambisiøse medelever og små studiegrupper. 13 kommentarer som fremhever mulighetene etter endt utdanning. 7 kommentarer som mener vekslingen mellom skole og bedrift var motiverende. 1 nevner mulighetene for nettverk og 1 nevner muligheten for å tjene penger under utdanning. Vi stilte spørsmålet: Hvor jobber du nå? på slutten i undersøkelsen. Raskt oppsummert fordeler respondentene seg utover 25 studenter, 22 ingeniører, 6 fagarbeidere, 2 formenn, 2 sivilingeniører. For mer detaljer, se vedlegget. (Rapporten) Med hilsen TAF Arbeidsutvalg i samarbeid med Telemarksforskning

3 Hvilket år gikk du ut av TAF? Kjønn: Fagbrev: Fagbrev: - Annet, spesifiser her Platearbeider platefaget Platearbeiderfaget Platearbeid Kjemisk prosessteknikk Industrimekaniker platearbeider Bor du i Norge?

4 I hvilket fylke bor du nå? Har du planer om å arbeide/bo i Telemark? Har du startet eller gjort ferdig høyere utdanning?

5 Hvilken fagretning innen høgskolesystemet valgte du? Hvilken fagretning innen høgskolesystemet valgte du? - Andre spesifiser Kunsthøgskolen i Oslo Lærerutdanning med fordypning i realfag Teknisk Fagskole IT-Støttet Bedriftutvikling juridiskfag lektorutdanning Politihøgskolen Lektorutdanning Hva gjør du hvis du ikke har startet eller gjort ferdig høyere utdanning? For deg som ikke har startet høyere utdanning: Har du planer om å starte på en høyere utdanning?

6 Hvilken retning har du planer om å utdanne deg innen? Har du samarbeid/kontakt med bedriften etter endt fagprøve? Hvilken type avtale har du? Hvilken type avtale har du? - Andre, spesifiser her Hadde sommerjobb som fagarbeider under studiene. Midlertidig ansettelse etter ferdig fagbrev samt ferievikariat under studier. Har ikke jobbet i lærebedriften etter 2011 Har vært sporadisk vikar og benyttet meg av kontaktnettverket, samt hatt sosial kontakt med flere fra arbeidsplassen Sommerjobb de neste 4 årene etter avsluttet læretid. Siste 2 årene: ingen samarbeid. Ble tilbudt jobb som maskiningeniør, men fikk bedre tilbud et annet sted. Ønske om sommerjobb og har sosial kontakt.

7 Hvordan vil du vurdere TAF som din videregående utdanning? (Svar på en skala fra 1-6, der 1 er svært negativ og 6 er svært positiv) Hva er den/de viktigste årsakene til at du er negativ din videregående utdanning på TAF? Enkelte av Lærerne ved Porsgrunn videregående. bedriften var meget bra. Dessverre var det enkelte svake lærere innenfor realfag. Planlegging, at vi var prøvekaniner, litt dårlig kontakt med bedriften (fra skolen) Unødvendig mye arbeid Hva er den/de viktigste årsakene til at du er positiv til din videregående utdanning på TAF? kombinasjon yrkesfag og studiespes. Kombinasjonen teori/praksis. Frihet til å gjøre ting litt annerledes i fag. Mye nyttig erfaring å bruke i arbeidslivet og enkelte fag i studiene. Blandingen av teori og praksis. Mulighet for å ta allmennfaglig studiekompetanse for å kunne ta høyere utdannelse, men ikke ta vanlig allmenn. Kombinasjon av teori og praksis - Det kombinerte fokuset på teori og praksis - Høyt ambisjonsnivå på medelever erfaringen med å jobbe i bedrift å lære et fag fra scratch i samarbeid med teoretisk læring Kombinasjonen skole/jobb. Det å lære et fag samtidig som man har muligheten til å gå rett videre på skole. Det å fra ung alder få være i et arbeidsliv er gull verdt for fremtidige jobber. Det at man skiller seg ut i en fremtidig jobbsøknadasprossess er også veldig positivt Mindre studiegruppe Mer tid per student Konkurranse inad i klassen ang prøver og måloppnåelse. Fikk både fagbrev og spesiell studiekompetanse etter 4 år. Tjente penger og gikk på skole, istedenfor å ha en kveldsjobb..;) Kunne gli rett videre på ønsket skoleveg etter TAF. ++ Fagbrevet er en kjempefordel i arbeidsmarkedet etter fullført høyere utdanning. Fagkunnskapene gir en innsikt som ikke kan sammenlignes med et rent teoretisk løp til f.eks ingeniør Bra faglig miljø, gode lærere, erfaringer fra bedrift i ung alder. En fin måte å komme inn i arbeidslivet og bygge nettverk. Kombinasjonen av praktisk erfaring og teori gir en forståelse som er nyttig i videre arbeid/utdanning. Dessverre var fokuset og oppfølgingen av realfagene alt for svak til å være tilstrekkelig utgangspunkt for universitetsnivå. Erfaring til arbeidslivet. Fagbrevet har gitt meg fordeler i arbeidslivet. teoretisk, kombinert med praktisk opplæring.

8 Lærte veldig mye teknisk som jeg har bruk for i jobben som ingeniør. Stiller mye stærkere enn ingeniører som har almenn bakgrunn. Kombinasjon teori og praksis er unik. Dette gjør at en får bedre forståelse for faget. Har vært nyttig med fagbrev når man søker jobb i en bransje som sliter (oljeservice). Har hatt god nytte av den praktiske erfaringen gjennom hele masterutdannelsen. Muligheten til å kombinere studiekompetanse og fagbrev TAF gir en fantastisk god praktisk erfaring i tillegg til allmenn.. Mange bedrifter som ansetter siv.ing som synes taf og denne praktiske erfaringen er helt fantastisk.. Veldig veldig bra.. Muligheten til å kombinere praksis og teori Kombinasjon av teori og praksis i læring Arbeidserfaring Kombinasjonen teori/praksis gir et helt annet grunnlag for læring enn et tradisjonelt løp. Samtidig om den praktiske erfaringen fra lærestedet hjelper godt på videre mtp. jobberfaring, uavhenging av hvilken retning man velger ved evt. høyere utdanning. Man har mange muligheter etter kun 4 år med videregående. Kombinasjonen av teori og praksis. Fagbrev med allmennfaglig utdannelse i tillegg. Veldig greit å være på jobb halve veka og på skulen resten av veka. Spesial studiekompetanse samt fagbrev innen prossesskjemi Erfaring i arbeidslivet og et bredt spekter av muligheter i ettertid. Uvurderlig kombinasjon av teori og praksis i yrkeserfaringen samtidig med skole. Kombinasjon teori/ praksis. Noen dyktige lærere. mye bra i Yara. Fint å kunne kombinere teori og praksis. Variert opplæring gjør at man ikke blir skolelei. Høyt faglig nivå og godt samhold i klassen, gjorde at jeg trivdes ekstra godt. Mulighetene det gir å ha både studiekompetabse og fagbrev Arbeidserfaring, Fagbrev, samt muligheten til å gjøre absolutt hva jeg vil etter avsluttet videregående Variasjonen med mandag,tirsdag og onsdag på skole og torsdag og fredag på jobb. På den måten fikk jeg praktisert de tingene jeg lærte om på skolen. Ble aldri lei av verken skole eller jobb. Jeg skryter fortsatt av taf den dag i dag, og videre studier hat gått lettere pga taf. Bra miljø. Nyttig og relevant for fremtidig utdanning og yrke. Bra kombinasjon av teori og praksis. Fagbrevet er et stort pluss på veien videre. At jeg lærte mer en ved en konvensjonell vgs. Og avbrekket fra skolen noen ganger i uken gjorde at det var mer motiverende å være på skolen. (var skolelei etter ungdomskolen) da var TAF en ypperlig løsning. Årsaken til at Taf er bra, er at man får en blanding av praksis og teori samtidig. Man har En utdannelse når man er ferdig og gode muligheter for videre utdannelse. Godt klassemiljø, gode og hyggelige lærere og kombinasjonen fagbrev og spesiell studiekompetanse Å kunne få gå på skole og jobbe samtidig og bli tidlig introdusert i arbeidslivet. Variasjon, Muligheten å kunne ha kun 3 dager med skole og 2 dager jobb i uken var super for meg. Kombinasjonen fagbrev og skole. Utrolig lærerikt. Teori under praksis Ga godt grunnlag til videre utdanning og faglig god kunnskap Praktisk erfaring Mange muligheter til videre utdanning Fikk mye erfaring fra arbeidsliv Viktig med tidlig erfaring fra arbeidslivet, kombinert med en variert skolehverdag. Får veldig mye igjen for å ha praktisk erfaring ift til ingeniørstudier og (sommer)jobbsøking. Studiekompetanse med realfag kombinert med fagbrev vil utrolig mange muligheter fremover i yrkeslivet. - Kombinasjonen av praktisk erfaring og teori. - Relevant for studiene på universitet - Lettere å få sommerjobb - Sannsynligvis mer ettertraktet i jobbmarkedet etter endt studier Fordi den gav meg et godt grunnlag for min videre utdanning og en unik mulighet til aa faa erfaring jeg kan bruke i fagene. Kontakten man faar i industrien foer utdanningen er ogsaa saa verdifull i forhold til relevant sommerjobb og eventuelle referanser og jobbmuligheter i senere tid. Spennende og anderledes opplevelse. Ga god innsikt i arbeidslivet At vi får en yrkespraktisk utdanning samtidig som høy realfagskompetanse Arbeidserfaring og fagbrev er veldig god erfaring og gjør at jeg stiller sterkere i kommende ansettelsesprosesser.

9 Unik læring/erfaring gjennom 4 år bedrift/arbeidsliv og skole. Lærlingptid kombinert med allmennvgs Et kjempepluss at man kombinerer realfag og fagbrev på kort tid. Stor fordel at man har praktisk kompetanse når man starter høyere utdanning. Arbeidserfaring og tilgang til høyere utdanning etter TAF Hva jobber du med nå (stilling)? Lektor prosessoperatør Prosessingeniør Prosessingeniør Design engineer Prosess ingeniør Produksjonsingeniør i Statoil freelance kunstner, scenograf, byggteknisk ansvarlig for profesjonelle kunstnere under utstillinger og delicatesse butikk Manger Quality Serviceingeniør innen olje og gassindustrien. Bygger og leverer kompressorpakker for Ingersoll Rand (IR). Mye spennende jobb. Inn og utland, on- og offshore. Driftsingeniør På Oseberg Sør for Statoil Prosesstekniker offshore Specialist Engineer Ingeniør Prosessingeniør Prosessingeniør Commissioningingeniør CCR prosessteknikker for ExxonMobil på Jotun feltet. Prosessingeniør (Project Engineer Process) Søker jobb som prosessingeniør Siv.ing. "Solution Manager" Powel AS... Utvikling av driftssytemer, vedlikeholdssystemer +++ innen elkraft, vann og avløp og kraftmarked Assisterende skiftleder (Prosessoperatør) Nå: Fungerende Skiftleder Lærer/Adjunkt Formann/supervisor i betongavdeling for et entrepenørfirma. Skipsoperatør/kontormedarbeider. Jobber som mekanisk konstruktør for Statoil. Kjemiingeniør, vurderer master i kjemi til høsten Klesdesigner/Modellør Masterstudent innen arkitektur Prosessfagoperatør Prosessoperatør/skiftleder Industrialiserings Ingeniør, Studerer også Industrimaster ved HBV (System Engineering) Maskiningeniør, prosjekter Avdelingsingeniør, Bilfinger Projects & Consultancy - Avd. Mekanisk Piping og Layout NDT inspektør. Inspiserer sveiser og materialer det det er høye krav til kvalitet. Eks: Nordsjøen, tung industri osv. Har en arbeidsgiver som investerer nesten kr i kurs på meg. Så er meget fornøyd med å ha kommet ditt. Studerer. Maskiningeniør Service tekniker Maskin Ingeniør Service engineer Prosjektleder Prosessoperatør

10 / personlig assistent Lærervikar/student Studerer maskiningeniør ved NTNU Studerer til ingeniør, fått relevant sommerjobb. Studerer Maskin-, Prosess- og Produktutvikling ved NMBU Studerer maskin,prosess og produktutvikling og vikarstilling som prosessoperatoer. på NTNU heltid Studerer ved Universitetet i Ås-NMBU. Master i maskin, prosess og produktutvikling. Fagarbeider Promotør (Ved siden av studiene) Eventuelle sluttkommentarer: TAF rocks. Ville uten tvil valgt TAF om igjen. TAF er et fantastisk opplegg som legger grunnlaget for en flott karriere videre i livet. Håper TAF-ordningen opprettholdes. Har møtt på hvertfall 3 stykk fra TAF-ordningen på vestlandet, ute på jobb, både on og offshore i Norge. Di også har valgt å ta videre utdanning og har gjerne bølitt sponset skolegangen på av sin bedrift, mot å verve seg for x-antall år. (Framo i Bergen er ett av firmaene) Taf er en suveren utdannelsevei som burde videreføres! TAF er en flott mulighet for de som tar den! Jeg anbefaler varmt ordningen og håper den vil beståd også i fremtiden. Denne spørreundersøkelsen burde vært gjennomført på en annen måte. Reagerer på begrensinger på flere spørsmål ( planlegger du å flytte tilbake til Telemark?, her burde det være muligheter for kanskje). Tekstboksen for å skrive kommentarer var for liten. Siden dette er Telemarksforskning hvorfor spør dere om noen før 2006? Den første gruppa i Telemark fullførte i Dere har ikke tatt tak i spørsmålet om hvordan/ eller i det hele tatt om det var nyttig med fagbrev i nåværende jobb. Problemstillingen med at dette er 4 år, kontra 3 år om man velger allmenn, er heller ikke berørt. Om man tenker at denne utdanningen gjør en bedre rustet for høyere teknologisk utdanning burde vært bedre belyst (spesielt siden vi ble fortalt når vi startet at dette var en ingeniørfabrikk ). Ville tro det var interessant å vite hvilken høyere utdannelse som eventuelt var gjennomført, og hvordan det ser ut opp mot fagbrev. Samarbeid med opplæringsbedrift burde vært utdypet. Er ikke alle som ender opp i samme bedrift etter 5 år, men likevel har tilbrakt flere år som ferievikar etter fullført TAF. Kunne også vært en fordel å vurdere bedrift og skole separat og se på samarbeidet. Totalt vil jeg si at TAF hadde absolutt sine sterke sider. Det fantes riktignok flere områder der det er forbedringspotensiale. Kan være dette er ting som har blitt tatt tak i alt. Kan være undersøkelsen bør rettes enten mot de som har fullført TAF, eller de som holder på. Dette var noen kjappe, små kommentarer på selve spørreundersøkelsen. Vil til slutt si at det var en god tid på Osebakken/ Porsgrunn vgs. Takk for en kjempeutdanning TAF er en veldig viktig linje som må bestå. Veldig fornøyd med TAF-studiet. Skulle ønske vi fikk muligheten til å velge noen av kjemi fagene. Jeg har anbefalt TAF til mange. Ikke legg ned :)

11 Lærerne på taf og "fadder" i opplæringsbedriften var utrolig flinke til å lære bort. Denne utdannelsen var en unik mulighet for meg. Eneste negative jeg kan komme på er vel at vi hadde fagprøve og eksamen på skolen litt tett. Håper det satses ennå mer på taf, og at det blir et utvidet og varig tilbud for elever. For min del har TAF truffet veldig godt. Med fagbrev som industrirørlegger og utdannelse som maskiningeniør fikk jeg en perfekt jobb som ingeniør innenfor piping, og da er fagbrevet et stort pluss. Angrer kun på at jeg ikke jobbet hardere med skolen. Det viste seg at jeg fikk bruk for mye av det jeg lærte. TAF er den delen av grunnskolen jeg er mest fornøyd med. TAF anbefales for de som vil ha en teknisk utdannelse, men også gå videre på bachelor/master! Noe av det som var negativt var mye administrativ problemer med ferieavvikling og vitnemål hvis stryk i fag. Mange på kontoret har ikke satt seg godt nok inn i regler og fagkrav, hat ofte hørt dårlig unnskyldninger om at "taf er så nytt, så vi har ikke fått satt oss inn i regler". Dette håper jeg er noe som har blitt tatt tak i i de senere år. Ellers fornøyd :) Fagbrev/praktisk jobberfaring er veldig ettertraktet i arbeidsmarkedet! Eneste jeg skulle onske var annerledes var at man kunne velge realfag. For min mangel paa kjemikunnskaper gjorde mitt foerste semester utrolig hardt. TAF har fremdeles en del ting de kan utvikle seg på. Jeg mener det var mye unødvendig bruk av ressurser på ting i første klasse vi ikke fikk bruk for i det heletatt, bla. mange TIP fag. En annen ting man burde få til for å følge samfunnsutviklingen er å få inn programering på TAF, dette har blitt en sentral ting inne alle teknologiske fag og vekker problemløsningstankegangen i hjernen på en helt annen måte. lol Synes det er veldig viktig å opprettholde TAF-tilbudet. Et unikt tilbud som gir realfagskompetanse, praktisk forståelse og fagbrev. Et stort pluss å få med seg begge deler på veien til videre utdanning. TAF fungerer bra, men bør ha mer undervisning på campus Nord ettersom mange vil være nærmere venner på Almennfag. Kunne jeg valgt igjen ville jeg vært 50/50 på TAF vs Almenn Etter TAF har man arbeidserfaring og evnen til å studere hva en vil etter utdanningen. Om man ønsker å fortsette i faget eller gjøre noe helt annet! Samlet status

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller ønsker du å studere ved et universitetet eller en høyskole. Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv

Detaljer

Kommunen som samspelar i TAF-opplegget. Jan Petter Eide Rådmann Ørsta kommune

Kommunen som samspelar i TAF-opplegget. Jan Petter Eide Rådmann Ørsta kommune Kommunen som samspelar i TAF-opplegget Jan Petter Eide Rådmann Ørsta kommune Kvifor bør kommunen engasjere seg i vidaregåande utdanning? Det store slaget Kampen om dei nye generasjonane Den kompetente

Detaljer

Studentuttalelser KEM

Studentuttalelser KEM Studentuttalelser KEM studenter Andreas Sørum Oslo Uteksaminert: 2011 Imtech-Prosjekt, Oslo Prosjektleder-assistent Sørlandets Jeg ønsket meg mer utdanning, og besøkte en venn av meg som gikk 1 året. Var

Detaljer

UTDANNINGSVEIER. til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER. til olje- og gassindustrien Prossessoperatør Boreoperatør Sivilingeniør Automatiker FU-operatør Brønnoperatør Brønnoperatør Kjemiker Elektriker Geolog Sivilingeniør Fysiker Geofysiker Ingeniør Kran- og løfteoperatør Kjemiker Prosessoperatør

Detaljer

Praktisk anlagt? Interessert i teknologi?

Praktisk anlagt? Interessert i teknologi? TEKNIKK OG INDUSTRIELL Praktisk anlagt? Interessert i teknologi? Søk Teknikk og industriell produksjon før 1. mars 1 VELGTIP.NO TEKNIKK OG INDUSTRIELL TIP er perfekt for oss som liker praktiske fag bedre

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Jentene på studieprogrammene i tabellene under har fått tilbud om aktiviteter i prosjektet Jenter og teknologi i studieåret 2016/2017. Jenteandel første studieår

Detaljer

Bilfinger Industrial Services Norway AS. BILFINGER «en viktig lære-arena»

Bilfinger Industrial Services Norway AS. BILFINGER «en viktig lære-arena» Bilfinger Industrial Services Norway AS BILFINGER «en viktig lære-arena» Bilfinger gruppen En internasjonal service og engineerings leverandør Forretningsområder Industri Energi Bygg og Facility Infrastruktur

Detaljer

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon Antall: 166 stk Karakterskala 1-6, hvor 1 = Svært dårlig

Detaljer

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ett år på FFA ga meg drømmejobben! F redrikstad agakademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ann-Charlotte, Regnskap og økonomi Utdanningen fra FFA har gitt

Detaljer

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse i ett og samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Utdanningstilbudene gir deg et solid og unikt

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse

4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse 4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse Introduksjon til 4S Et unikt tilbud! I nært samarbeid med lokalt næringsliv tilbyr Elverum videregående skole med 4S et unikt opplæringstilbud

Detaljer

YRKESUTDANNING VIKTIG FOR NÆRINGSLIVET

YRKESUTDANNING VIKTIG FOR NÆRINGSLIVET YRKESUTDNNING VIKTIG FOR NÆRINGSLIVET Torsdag 15. Mai 2014, Molde Fredrik Linge Klock YRKESUTDNNING Er yrkesutdanning virkelig viktig for næringslivet? Trenger vi en god, norsk yrkesutdanning? Hva er egentlig

Detaljer

Hva er en fagskole? Hva er en fagskole? En fagskoleutdanning bygger på videregående skole, og er et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning.

Hva er en fagskole? Hva er en fagskole? En fagskoleutdanning bygger på videregående skole, og er et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning. Hva er en fagskole? Hva er en fagskole? En fagskoleutdanning bygger på videregående skole, og er et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning. Et bredt spekter av fagskoleutdanninger bygger på

Detaljer

«Jenter og teknologi» - Evaluering av fagligstøtte våren 2014

«Jenter og teknologi» - Evaluering av fagligstøtte våren 2014 «Jenter og teknologi» - Evaluering av fagligstøtte våren 2014 For å forhindre frafall er faglig støtte prosjektets viktigste tiltak. Høsten 2013 startet 118 jenter i første studieår på studieretningene

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Oppdatert utgave 14. januar 2016. 4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse

Oppdatert utgave 14. januar 2016. 4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse Oppdatert utgave 14. januar 2016 4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse Introduksjon til 4S Et unikt tilbud! I nært samarbeid med lokalt næringsliv tilbyr Elverum videregående skole

Detaljer

DObbelkompetanse. et solid springbrett. lier.vgs.no

DObbelkompetanse. et solid springbrett. lier.vgs.no DObbelkompetanse et solid springbrett lier.vgs.no Nye utdanningstilbud med muligheter for å velge både yrkes- og studiekompetanse, gir elevene et solid og unikt springbrett for fremtidig karrierevalg.

Detaljer

Oppsummering av Registreringssdata KMT 11/12

Oppsummering av Registreringssdata KMT 11/12 Høgskolen i Sør-Trøndelag, AFT Program for Kjemi og Materialteknikk Oppsummering av Registreringssdata KMT 11/1 Antall totalt : 8 Anatll kjemi : Antall materialteknikk : 6 Kjønnsfordeling 33 gutter og

Detaljer

Kandidatundersøkelse for finans og samfunnsøkonomi Utført av ECONnect i samarbeid med institutt for samfunnsøkonomi

Kandidatundersøkelse for finans og samfunnsøkonomi Utført av ECONnect i samarbeid med institutt for samfunnsøkonomi Kandidatundersøkelse for finans og samfunnsøkonomi 2008 2010 Utført av ECONnect i samarbeid med institutt for samfunnsøkonomi Innledning: ECONnect har i begynnelsen av 2011 utført en undersøkelse i samarbeid

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

Kompetansebehov sett fra NHO-bedriftene

Kompetansebehov sett fra NHO-bedriftene Espen Solberg Forskningsleder NIFU/FI 12.11.2015 Kompetansebehov sett fra NHO-bedriftene Konferansen Rett kompetanse, Hordaland fylkeskommune, 12.11.2015 Kort om kompetansebarometeret Årlig kartlegging

Detaljer

Erfaringsrapport fra Erasmusopphold i Valencia, Spania

Erfaringsrapport fra Erasmusopphold i Valencia, Spania Erfaringsrapport fra Erasmusopphold i Valencia, Spania Høsten 2013 var jeg på utveksling til Universidad Politecninca de Valencia. I løpet av de 6 månedene jeg var i Valencia møtte jeg nye venner fra alle

Detaljer

Nesodden videregående skole

Nesodden videregående skole Nesodden videregående skole 2016-2017 Ved Nesodden videregående skole arbeider alle ansatte for - at hver elev oppnår sitt optimale resultat i et trygt miljø - at undervisningen holder høy pedagogisk standard

Detaljer

«Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring

«Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring «Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring Innhold 2 Om fagskolen ved rektor Ketil Solbakke Hva er fagskoleutdanning Hvem er Østfold fagskole Hvem er våre studenter

Detaljer

Nesodden videregående skole

Nesodden videregående skole Nesodden videregående skole 2017-2018 Ved Nesodden videregående skole arbeider alle ansatte for - at hver elev oppnår sitt optimale resultat i et trygt miljø - at undervisningen holder høy pedagogisk standard

Detaljer

4. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? 1001HSL, 2213HSL, 3201HSL, 3224HSL.

4. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? 1001HSL, 2213HSL, 3201HSL, 3224HSL. NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Griffith university gold coast BY: gold coast LAND: Australia UTVEKSLINGSPERIODE: juli-desember 2013 DITT STUDIEPROGRAM VED UIS: bachelor i reiselivsledelse HVILKET SEMESTER I

Detaljer

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 En undersøkelse utført av Fagutvalget for samfunnsøkonomi i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Forord Høsten 2002 sendte studentforeningen

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten svarte på evalueringen

Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten svarte på evalueringen Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten 2013 36 svarte på evalueringen 1. Hvorfor meldte du deg på dette tilbudet? Fordi jeg er veldig glad for å kunne få ekstra hjelp med mattefaget,

Detaljer

Færder videregående skole

Færder videregående skole Færder videregående skole Første driftsår 2003/4 (fra 3 sammenslåtte skoler) Skoleåret 2011/12 har vi ca 800 elever i opplæring Skolen har 147 ansatte Skolen har 2 avdelinger i Tønsberg lokalisert på Korten

Detaljer

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn Jobbskygging Jobbskygging Innhold Håndverk, industri og primærnæring Begrepene håndverk, industri og primærnæring; Hva betyr begrepene? Lokalt næringsliv etter 1945 Hvordan har lokalt næringsliv utviklet

Detaljer

Salgsfaget innbefatter salg av både produkter og tjenester i alle bransjer.

Salgsfaget innbefatter salg av både produkter og tjenester i alle bransjer. Salgsfaget En fagarbeider i salgsfaget har kompetanse til å utføre alle oppgaver som hører til i en salgsprosess. En dyktig selger skal ivareta kundens behov og skape en positiv opplevelse av selve salgssituasjonen.

Detaljer

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Institutt for kriminologi og rettssosiologi Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon - arbeidslivstilknytning og tilfredshet med utdanning blant uteksaminerte

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

KANDIDATUNDERSØKELSE 2014

KANDIDATUNDERSØKELSE 2014 for pedagogikk Antall besvarelser: 14 Svarprosent: 42% KANDIDATUNDERSØKELSE 2014 for pedagogikk DEL A: NÅVÆRENDE STILLING 01 Hva er din hovedaktivitet? Yrkesaktiv 71% 3 1 Student/skoleelev 14% 3 7 Arbeidssøkende

Detaljer

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Entreprenørskap på vår måte Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Adolf Øien Videregående skole Etablert 1913 Programmer: Allmenne fag 360 elever Inkludert Allmenne fag med

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

«Jenter og teknologi» - Evaluering av kollokviegrupper i matematikk og programmering våren 2015

«Jenter og teknologi» - Evaluering av kollokviegrupper i matematikk og programmering våren 2015 «Jenter og teknologi» - Evaluering av kollokviegrupper i matematikk og programmering våren 2015 For å forhindre frafall er kollokviegrupper i matematikk og programmering prosjektets viktigste tiltak. Studieåret

Detaljer

Velkommen til. Kattegattgymnasiet

Velkommen til. Kattegattgymnasiet Velkommen til Kattegattgymnasiet 21. Mars 2013 Slide 2 Kjølnes Nord Studieforberedende program ( 1970) Yrkesforberedende program 450 m Kjølnes Sør ( 2006) Slide 4 GODT LÆRINGSMILJØ! Slide 5 HØYT FAGFOKUS!

Detaljer

Erfaringer fra forsøk med Praksisbrev 2008-2011. Konferanse Hordaland fylkeskommune, Bergen 28. april 2011

Erfaringer fra forsøk med Praksisbrev 2008-2011. Konferanse Hordaland fylkeskommune, Bergen 28. april 2011 Erfaringer fra forsøk med Praksisbrev 2008-2011 Konferanse Hordaland fylkeskommune, Bergen 28. april 2011 Bakgrunn: Frafallsutviklingen GIVO-utvalget 2006 og St.meld. Nr. 16 (2006-2007) Elever som ble

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland Etablert 1991som OVH + OFH 1993 = TOH 2005 Tverrfaglig kontor Vel 110 medlemsbedrifter,

Detaljer

POTENSIALUNDERSØKELSE ANG. DOKTORGRADSUTDANNING PÅ NTNU GJENNOMFØRT AV

POTENSIALUNDERSØKELSE ANG. DOKTORGRADSUTDANNING PÅ NTNU GJENNOMFØRT AV POTENSIALUNDERSØKELSE ANG. DOKTORGRADSUTDANNING PÅ NTNU GJENNOMFØRT AV OM UNDERSØKELSEN BAKGRUNN Utgangspunktet for denne undersøkelsen er at rekrutteringen til doktorgradstudiet for sivilingeniører er

Detaljer

Intervjuobjektene kom fra følgende studieretninger: Bygg Bygg Maskin Drift av datasytemer

Intervjuobjektene kom fra følgende studieretninger: Bygg Bygg Maskin Drift av datasytemer 1. Hvilke tiltak har du deltatt på? Kollokviegruppe Jentelunsj Hyttetur Studenterhytta Jentekveld 2. Hvilket av disse likte du best? Kollokviegrupper Jentelunsj Hyttetur Studenterhytta 3. Tror du frafallet

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt

Detaljer

Handlingsplan 2003-2004 Aktiviteter Yrke og utdanningsmesser Forskningstorget 2003 Studentbussen 2003

Handlingsplan 2003-2004 Aktiviteter Yrke og utdanningsmesser Forskningstorget 2003 Studentbussen 2003 Handlingsplan 2003-2004 Styret har godkjent revidert Handlingsplan for perioden 2003 2004. Planen er sendt til medlemsbedriftene. Målsettingen med planen er å øke tilgangen og kvaliteten på nye studenter

Detaljer

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal SinkabergHansen AS, Moen Marin AS, Oppdretternes Miljøservice AS Prosesskompetanse AS 2015: Turid Hatling Finne og Torkil Marsdal Hanssen Innhold

Detaljer

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann Hospitering Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann HOSPITERING Et tidsavgrenset opphold på en annen arbeidsplass med formål om at den som hospiterer skal oppdatere sin fagkunnskap eller lære seg noe nytt

Detaljer

FOU PROSJEKT BRUK AV ASSISTENTER OG LÆRERE UTEN GODKJENT UTDANNING I GRUNNSKOLEN

FOU PROSJEKT BRUK AV ASSISTENTER OG LÆRERE UTEN GODKJENT UTDANNING I GRUNNSKOLEN FOU PROSJEKT BRUK AV ASSISTENTER OG LÆRERE UTEN GODKJENT UTDANNING I GRUNNSKOLEN FORMÅL OG METODE Undersøke bruken av assistenter og lærere uten godkjent pedagogisk kompetanse i grunnopplæringen Kartlegge

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE UTDANNINGSVALG, 1. Læreplan for utdanningsvalg Formål: Utdanningsvalg (UV) skal bidra til å skape sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

INNSTRUK - Innhold og Struktur i fag-/yrkesopplæringen -

INNSTRUK - Innhold og Struktur i fag-/yrkesopplæringen - INNSTRUK - Innhold og Struktur i fag-/yrkesopplæringen - Funn og tendenser knyttet til kvalitet i fagopplæringen Konsekvenser for struktur og innhold i opplæringen? Daniel Bødtker-Lund, Grete Haaland,

Detaljer

13. Legg gjerne ved bilder og linker til blogger etc!

13. Legg gjerne ved bilder og linker til blogger etc! STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Hawaii Pacific University BY: Honolulu LAND: USA UTVEKSLINGSPERIODE: Høst 2013 DITT STUDIEPROGRAM VED UIS: Master økonomi og administrasjon, Anvendt Finans HVILKET

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag

HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag HiOA utdanner kandidater som raskt kommer ut i jobber som svarer godt til det de er utdannet for. Blant HiOA-kandidatene innen utdanningene allmennlærer, barnevern,

Detaljer

Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi

Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi 1 Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi Programleder professor Grete Botten og studiekonsulent Birthe Neset Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for

Detaljer

Risør videregående skole

Risør videregående skole ////////// // /////////////////////////////////// Risør videregående skole Risør videregående skole er en kombinert videregående skole med studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Skolen ligger

Detaljer

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Framtidas kompetansebehov Hvilke yrker finnes om 10-20 år? Hva bør eleven velge?

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Evaluering av ipad-bruk i barneskolene Undersøkelse blant Ås-lærere våren 2016

Evaluering av ipad-bruk i barneskolene Undersøkelse blant Ås-lærere våren 2016 Evaluering av ipad-bruk i barneskolene Undersøkelse blant Ås-lærere våren 2016 Bakgrunnsmateriale Nordby og Rustad fikk første gang ipad høsten 2013 (Nordby til to trinn, Rustad til ett trinn pluss til

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

Vi skal snakke om: Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs

Vi skal snakke om: Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Vi skal snakke om: Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Framtidas kompetansebehov Hvilke yrker finnes om 10-20 år? Hva bør jeg velge? Digitalisering: mange arbeidsoppgaver

Detaljer

Evaluering. Ung i jobb

Evaluering. Ung i jobb Evaluering 01 Ung i jobb TRONDHEIM KOMMUNE Enhet for service og internkontroll 700 Trondheim RAPPORT Rapport-tittel: Evaluering Ung i jobb 01 Bestiller: Personaltjenesten v/tone Solberg Dato: 16.9.01 Antall

Detaljer

27/8 Kuben i Oslo Kl 08:30-11:00 Korleis det vert jobba, tanken bak Kuben, dei ulike aktørane; Vidaregåande opplæring, Lærlingesenteret, Fagskulen og

27/8 Kuben i Oslo Kl 08:30-11:00 Korleis det vert jobba, tanken bak Kuben, dei ulike aktørane; Vidaregåande opplæring, Lærlingesenteret, Fagskulen og 1 27/8 Kuben i Oslo Kl 08:30-11:00 Korleis det vert jobba, tanken bak Kuben, dei ulike aktørane; Vidaregåande opplæring, Lærlingesenteret, Fagskulen og Kuben kurs og teknologisenter. Samarbeid med næringslivet

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Kristiansund videregående skole og fagskole

Kristiansund videregående skole og fagskole Kristiansund videregående skole og fagskole Noen nøkkeltall: 864 elevplasser i videregående skole 180 studenter i fagskolen 220 ansatte, hvorav 22 i fagskolen 2 ansatte i et selvfinansiert ressurssenter

Detaljer

Ny felles modell for. Prosjekt til fordypning

Ny felles modell for. Prosjekt til fordypning Ny felles modell for Prosjekt til fordypning FELES PROSJEKT TIL FORDYPNING Tidligere har alle skolene i Oslo har ulike modeller for PTF nå felles modell, men ikke de samme ukene. Modellen gjelder organisering

Detaljer

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og Oppvekst Naturbruk Restaurant- og matfag Service og

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 Arbeidslivstilknytning og tilfredshet med egen utdannelse blant kandidater uteksaminert i perioden 2011 2013. Hovedresultater Innledning Universitetet i

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og Studentrapport Jeg hadde lenge ønsket meg å komme meg litt vekk fra alt her hjemme. Jeg hadde tross alt aldri bodd lenger unna enn i nabobyen og jeg følte jeg trengte litt nye inntrykk. Jeg snakket mye

Detaljer

Resultater fra studiebarometeret 2014 Kim Orlin Kantardjiev, rådgiver i NOKUTs utrednings- og analyseavdeling

Resultater fra studiebarometeret 2014 Kim Orlin Kantardjiev, rådgiver i NOKUTs utrednings- og analyseavdeling Kvalitet i lærerutdanninga: Hva mener studentene? Resultater fra studiebarometeret 2014 Kim Orlin Kantardjiev, rådgiver i NOKUTs utrednings- og analyseavdeling Studiebarometeret den nasjonale undersøkelsen

Detaljer

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter NHOs kompetansebarometer 2015 Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter Kort om kompetansebarometeret Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter Gjennomført av NIFU i februar 2015 18

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2003-2007 En undersøkelse utført av Fagutvalget for samfunnsøkonomi i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Innledning Fagutvalget i Pareto

Detaljer

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag Bygg-og anlegg Norge trenger dyktige håndverkere, i tillegg er ingeniører med praktisk bakgrunn sterkt etterspurt. Mange gode jobb og utdanningsmuligheter senere. Vi har Vg1 Bygg-og anleggsteknikk,vg2

Detaljer

Evalueringsrapport VIT214 Høsten 2013: «Norges grunnlov: Hva er den? Hvordan bør den være?»

Evalueringsrapport VIT214 Høsten 2013: «Norges grunnlov: Hva er den? Hvordan bør den være?» Evalueringsrapport VIT214 Høsten 2013: «Norges grunnlov: Hva er den? Hvordan bør den være?» Av Synnøve Fluge, studiekonsulent SVT Innledning: Denne rapporten tar sikte på å dokumentere og formidle hvordan

Detaljer

6. Fortell om det generelle kostnadsnivået (Var støtten fra lånekassen tilstrekkelig, andre tips og råd i forhold til kostnadsnivået)

6. Fortell om det generelle kostnadsnivået (Var støtten fra lånekassen tilstrekkelig, andre tips og råd i forhold til kostnadsnivået) STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University Of Haifa BY: Haifa LAND: Israel UTVEKSLINGSPERIODE: Våren 2015 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Påsken DITT STUDIEPROGRAM VED UIS: Bachelor

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for Vg2!

Velkommen til foreldremøte for Vg2! Velkommen til foreldremøte for Vg2! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning Engasjert

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN Hvem er jeg? Rektor Lill Harriet Koi Hvem er Skien VGS? Hva er Skien VGS? Hva kan Skien VGS tilby? Hva skjer i dag? Felles innsats

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Bakgrunn, formål og metode 10.10.2006 Formålet med denne undersøkelsen har vært å undersøke

Detaljer

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål)... 1 1. Bakgrunnspørsmål... 2 2. Lærlingundersøkelsen... 2 3. Trivsel... 2 4. Jobbkrav og læringsmuligheter... 4 Læringskrav og innovasjon...

Detaljer

Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar

Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar Telefon: 62 51 76 10 Faks: 62 51 76 01 E-mail: luna@hihm.no SPØRRESKJEMA Dette spørreskjemaet

Detaljer

Kompetanseutfordringene. i Nord-Norge. Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008

Kompetanseutfordringene. i Nord-Norge. Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008 Kompetanseutfordringene i Nord-Norge Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008 Størrelse ~ 1200 studenter 17 % utenlandske studenter fra 25 ulike nasjoner (spesielt Russland og Kina) Antall ansatte:

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

Tone Cecilie Carlsten

Tone Cecilie Carlsten Rådgiversamling på Nes vgs, torsdag 23. april 2015 Tone Cecilie Carlsten NIFUs prosjektgruppe Espen Solberg Kristoffer Rørstad Tone C. Carlsten Pål Børing Mål for økten 1. Kompetansebarometeret 2. Hovedfunn

Detaljer

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon Gausdal videregående skole Trenger Oppland 80 nye journalister hvert år? Trenger Oppland 80 nye filmfolk hvert år? Oppland trenger: «Fremtidens samfunn vil ha behov for arbeidskraft

Detaljer

Gjennomføringsundersøkelsen våren 2014 Institutt for medier og kommunikasjon

Gjennomføringsundersøkelsen våren 2014 Institutt for medier og kommunikasjon Undervisningsleder Elisabeth Staksrud Gjennomføringsundersøkelsen våren 2014 Institutt for medier og kommunikasjon (vedlegg 1 til studiekvalitetsrapporten 2014) Metode Studenter ved IMK som leverte masteroppgave

Detaljer

TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING Meløy videregående skole

TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING Meløy videregående skole TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING 2017-2018 Meløy videregående skole 2 Foto: Tine Bergmo Steinvei Vi ØNSKER AT DU SKAL FÅ GOD KARRIEREVEILEDNING SLIK AT DU BLIR TRYGGET I VALG AV VEI VIDERE ETTER GRUNNSKOLEN.

Detaljer

Fravær pa Horten viderega ende skole

Fravær pa Horten viderega ende skole Fravær pa Horten viderega ende skole Horten videregående skole har hatt problemer med høyt fravær og frafall blant sine elever. Når vi skulle velge oppgave, synes vi det kunne være spennende å finne ut

Detaljer