Presentasjon av resultater TAF undersøkelsen 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon av resultater TAF undersøkelsen 2015"

Transkript

1 Presentasjon av resultater TAF undersøkelsen 2015 Innledning: Noen bedrifter har i lengre tid lurt på hvordan det egentlig går med TAF elevene som vi invester så mye tid i. Er det hensiktsmessig å ha en TAF ordning i Telemark? I hvilken grad når vi målene med ordningen? Målet med TAF er jo at vi skal motivere ungdom for høyere utdanning (gjerne teknologisk) og at mange kommer tilbake og bidrar med sin kompetanse i vårt næringsliv. Utdanner de seg videre? Hvilken retning går de videre i? Flytter de tilbake til Telemark? Hvordan har utdanningen fungert i forhold til høyere utdanning? Dette er noen av spørsmålene som er stilt fra tid til annen. Arbeidsutvalget bestemte at vi ville fremskaffe denne kunnskapen. Vi fikk hjelp av Telemarksforskning til å utarbeide spørsmål, svaralternativer og til selve datainnsamlingen. Sammendrag og konklusjon: 67 tidligere elever har svart. Dette tilsvarer en svarprosent på 93% i forhold til antallet som har fått tilsendt undersøkelsen. Det er viktig å være klar over at grafene kun viser prosent. Til høyre for grafene vises antall respondenter som har svart. I noen av svarene er dette vesentlig å legge merke til. Alle respondentene gikk ut i perioden Kjønnsfordelingen blant respondentene er 60% gutter og 40% jenter. Det ser ut til at fordelingen mellom industriteknologifagene og prossesskjemi fagene er ca. 50 / av 67 respondenter bor i Norge og fordeler seg ut over fylkene. 34% bor pr dags dato i Telemark og halvparten av de spurte ønsker å bo i Telemark senere. Det er mulig dette tallet hadde vært større hvis vi hadde hatt med «kanskje» som svaralternativ. 59 av 67 respondenter har startet eller gjort ferdig høyere utdanning. Av disse 59 har 47 elever valgt teknologifagene, 4 økonomifag og 8 respondenter svarte andre retninger. Av de 8 som ikke har startet eller gjort ferdig høyere utdanning er det 2 som sier de vil ta høyere teknologisk utdanning. Vi stilte spørsmål om samarbeid med bedriften etter endt fagbrev. Her svarer 32% at de har et formalisert samarbeid med bedriften etter endt fagbrevutdanning. Samarbeidet handler om sommervikar, midlertidige ansettelser og fast engasjement etter endt høyere utdanning. Så spurte vi tafferne om de har opplevd TAF som en god plattform for videre og høyere utdanning. Vektet fra 1, svært negativt til 6, svært positivt. 28 respondenter gir karakteren gir karakteren 5 og 7 gir karakteren 4. 4 respondenter gir karakteren 3.

2 Vi har fått fire negative tilbakemeldinger. Det går på kvalitet i undervisningen og en mener det var unødvendig mye arbeid. Vi har fått 58 positive tilbakemeldinger. Kommentarer som går igjen er: 33 kommentarer som fremhever kombinasjonen mellom praksis og teori. 15 kommentarer som fremhever arbeidserfaring. 15 kommentarer som fremhever læringsmiljøet. Gode lærere, godt faglig miljø i klassen, ambisiøse medelever og små studiegrupper. 13 kommentarer som fremhever mulighetene etter endt utdanning. 7 kommentarer som mener vekslingen mellom skole og bedrift var motiverende. 1 nevner mulighetene for nettverk og 1 nevner muligheten for å tjene penger under utdanning. Vi stilte spørsmålet: Hvor jobber du nå? på slutten i undersøkelsen. Raskt oppsummert fordeler respondentene seg utover 25 studenter, 22 ingeniører, 6 fagarbeidere, 2 formenn, 2 sivilingeniører. For mer detaljer, se vedlegget. (Rapporten) Med hilsen TAF Arbeidsutvalg i samarbeid med Telemarksforskning

3 Hvilket år gikk du ut av TAF? Kjønn: Fagbrev: Fagbrev: - Annet, spesifiser her Platearbeider platefaget Platearbeiderfaget Platearbeid Kjemisk prosessteknikk Industrimekaniker platearbeider Bor du i Norge?

4 I hvilket fylke bor du nå? Har du planer om å arbeide/bo i Telemark? Har du startet eller gjort ferdig høyere utdanning?

5 Hvilken fagretning innen høgskolesystemet valgte du? Hvilken fagretning innen høgskolesystemet valgte du? - Andre spesifiser Kunsthøgskolen i Oslo Lærerutdanning med fordypning i realfag Teknisk Fagskole IT-Støttet Bedriftutvikling juridiskfag lektorutdanning Politihøgskolen Lektorutdanning Hva gjør du hvis du ikke har startet eller gjort ferdig høyere utdanning? For deg som ikke har startet høyere utdanning: Har du planer om å starte på en høyere utdanning?

6 Hvilken retning har du planer om å utdanne deg innen? Har du samarbeid/kontakt med bedriften etter endt fagprøve? Hvilken type avtale har du? Hvilken type avtale har du? - Andre, spesifiser her Hadde sommerjobb som fagarbeider under studiene. Midlertidig ansettelse etter ferdig fagbrev samt ferievikariat under studier. Har ikke jobbet i lærebedriften etter 2011 Har vært sporadisk vikar og benyttet meg av kontaktnettverket, samt hatt sosial kontakt med flere fra arbeidsplassen Sommerjobb de neste 4 årene etter avsluttet læretid. Siste 2 årene: ingen samarbeid. Ble tilbudt jobb som maskiningeniør, men fikk bedre tilbud et annet sted. Ønske om sommerjobb og har sosial kontakt.

7 Hvordan vil du vurdere TAF som din videregående utdanning? (Svar på en skala fra 1-6, der 1 er svært negativ og 6 er svært positiv) Hva er den/de viktigste årsakene til at du er negativ din videregående utdanning på TAF? Enkelte av Lærerne ved Porsgrunn videregående. bedriften var meget bra. Dessverre var det enkelte svake lærere innenfor realfag. Planlegging, at vi var prøvekaniner, litt dårlig kontakt med bedriften (fra skolen) Unødvendig mye arbeid Hva er den/de viktigste årsakene til at du er positiv til din videregående utdanning på TAF? kombinasjon yrkesfag og studiespes. Kombinasjonen teori/praksis. Frihet til å gjøre ting litt annerledes i fag. Mye nyttig erfaring å bruke i arbeidslivet og enkelte fag i studiene. Blandingen av teori og praksis. Mulighet for å ta allmennfaglig studiekompetanse for å kunne ta høyere utdannelse, men ikke ta vanlig allmenn. Kombinasjon av teori og praksis - Det kombinerte fokuset på teori og praksis - Høyt ambisjonsnivå på medelever erfaringen med å jobbe i bedrift å lære et fag fra scratch i samarbeid med teoretisk læring Kombinasjonen skole/jobb. Det å lære et fag samtidig som man har muligheten til å gå rett videre på skole. Det å fra ung alder få være i et arbeidsliv er gull verdt for fremtidige jobber. Det at man skiller seg ut i en fremtidig jobbsøknadasprossess er også veldig positivt Mindre studiegruppe Mer tid per student Konkurranse inad i klassen ang prøver og måloppnåelse. Fikk både fagbrev og spesiell studiekompetanse etter 4 år. Tjente penger og gikk på skole, istedenfor å ha en kveldsjobb..;) Kunne gli rett videre på ønsket skoleveg etter TAF. ++ Fagbrevet er en kjempefordel i arbeidsmarkedet etter fullført høyere utdanning. Fagkunnskapene gir en innsikt som ikke kan sammenlignes med et rent teoretisk løp til f.eks ingeniør Bra faglig miljø, gode lærere, erfaringer fra bedrift i ung alder. En fin måte å komme inn i arbeidslivet og bygge nettverk. Kombinasjonen av praktisk erfaring og teori gir en forståelse som er nyttig i videre arbeid/utdanning. Dessverre var fokuset og oppfølgingen av realfagene alt for svak til å være tilstrekkelig utgangspunkt for universitetsnivå. Erfaring til arbeidslivet. Fagbrevet har gitt meg fordeler i arbeidslivet. teoretisk, kombinert med praktisk opplæring.

8 Lærte veldig mye teknisk som jeg har bruk for i jobben som ingeniør. Stiller mye stærkere enn ingeniører som har almenn bakgrunn. Kombinasjon teori og praksis er unik. Dette gjør at en får bedre forståelse for faget. Har vært nyttig med fagbrev når man søker jobb i en bransje som sliter (oljeservice). Har hatt god nytte av den praktiske erfaringen gjennom hele masterutdannelsen. Muligheten til å kombinere studiekompetanse og fagbrev TAF gir en fantastisk god praktisk erfaring i tillegg til allmenn.. Mange bedrifter som ansetter siv.ing som synes taf og denne praktiske erfaringen er helt fantastisk.. Veldig veldig bra.. Muligheten til å kombinere praksis og teori Kombinasjon av teori og praksis i læring Arbeidserfaring Kombinasjonen teori/praksis gir et helt annet grunnlag for læring enn et tradisjonelt løp. Samtidig om den praktiske erfaringen fra lærestedet hjelper godt på videre mtp. jobberfaring, uavhenging av hvilken retning man velger ved evt. høyere utdanning. Man har mange muligheter etter kun 4 år med videregående. Kombinasjonen av teori og praksis. Fagbrev med allmennfaglig utdannelse i tillegg. Veldig greit å være på jobb halve veka og på skulen resten av veka. Spesial studiekompetanse samt fagbrev innen prossesskjemi Erfaring i arbeidslivet og et bredt spekter av muligheter i ettertid. Uvurderlig kombinasjon av teori og praksis i yrkeserfaringen samtidig med skole. Kombinasjon teori/ praksis. Noen dyktige lærere. mye bra i Yara. Fint å kunne kombinere teori og praksis. Variert opplæring gjør at man ikke blir skolelei. Høyt faglig nivå og godt samhold i klassen, gjorde at jeg trivdes ekstra godt. Mulighetene det gir å ha både studiekompetabse og fagbrev Arbeidserfaring, Fagbrev, samt muligheten til å gjøre absolutt hva jeg vil etter avsluttet videregående Variasjonen med mandag,tirsdag og onsdag på skole og torsdag og fredag på jobb. På den måten fikk jeg praktisert de tingene jeg lærte om på skolen. Ble aldri lei av verken skole eller jobb. Jeg skryter fortsatt av taf den dag i dag, og videre studier hat gått lettere pga taf. Bra miljø. Nyttig og relevant for fremtidig utdanning og yrke. Bra kombinasjon av teori og praksis. Fagbrevet er et stort pluss på veien videre. At jeg lærte mer en ved en konvensjonell vgs. Og avbrekket fra skolen noen ganger i uken gjorde at det var mer motiverende å være på skolen. (var skolelei etter ungdomskolen) da var TAF en ypperlig løsning. Årsaken til at Taf er bra, er at man får en blanding av praksis og teori samtidig. Man har En utdannelse når man er ferdig og gode muligheter for videre utdannelse. Godt klassemiljø, gode og hyggelige lærere og kombinasjonen fagbrev og spesiell studiekompetanse Å kunne få gå på skole og jobbe samtidig og bli tidlig introdusert i arbeidslivet. Variasjon, Muligheten å kunne ha kun 3 dager med skole og 2 dager jobb i uken var super for meg. Kombinasjonen fagbrev og skole. Utrolig lærerikt. Teori under praksis Ga godt grunnlag til videre utdanning og faglig god kunnskap Praktisk erfaring Mange muligheter til videre utdanning Fikk mye erfaring fra arbeidsliv Viktig med tidlig erfaring fra arbeidslivet, kombinert med en variert skolehverdag. Får veldig mye igjen for å ha praktisk erfaring ift til ingeniørstudier og (sommer)jobbsøking. Studiekompetanse med realfag kombinert med fagbrev vil utrolig mange muligheter fremover i yrkeslivet. - Kombinasjonen av praktisk erfaring og teori. - Relevant for studiene på universitet - Lettere å få sommerjobb - Sannsynligvis mer ettertraktet i jobbmarkedet etter endt studier Fordi den gav meg et godt grunnlag for min videre utdanning og en unik mulighet til aa faa erfaring jeg kan bruke i fagene. Kontakten man faar i industrien foer utdanningen er ogsaa saa verdifull i forhold til relevant sommerjobb og eventuelle referanser og jobbmuligheter i senere tid. Spennende og anderledes opplevelse. Ga god innsikt i arbeidslivet At vi får en yrkespraktisk utdanning samtidig som høy realfagskompetanse Arbeidserfaring og fagbrev er veldig god erfaring og gjør at jeg stiller sterkere i kommende ansettelsesprosesser.

9 Unik læring/erfaring gjennom 4 år bedrift/arbeidsliv og skole. Lærlingptid kombinert med allmennvgs Et kjempepluss at man kombinerer realfag og fagbrev på kort tid. Stor fordel at man har praktisk kompetanse når man starter høyere utdanning. Arbeidserfaring og tilgang til høyere utdanning etter TAF Hva jobber du med nå (stilling)? Lektor prosessoperatør Prosessingeniør Prosessingeniør Design engineer Prosess ingeniør Produksjonsingeniør i Statoil freelance kunstner, scenograf, byggteknisk ansvarlig for profesjonelle kunstnere under utstillinger og delicatesse butikk Manger Quality Serviceingeniør innen olje og gassindustrien. Bygger og leverer kompressorpakker for Ingersoll Rand (IR). Mye spennende jobb. Inn og utland, on- og offshore. Driftsingeniør På Oseberg Sør for Statoil Prosesstekniker offshore Specialist Engineer Ingeniør Prosessingeniør Prosessingeniør Commissioningingeniør CCR prosessteknikker for ExxonMobil på Jotun feltet. Prosessingeniør (Project Engineer Process) Søker jobb som prosessingeniør Siv.ing. "Solution Manager" Powel AS... Utvikling av driftssytemer, vedlikeholdssystemer +++ innen elkraft, vann og avløp og kraftmarked Assisterende skiftleder (Prosessoperatør) Nå: Fungerende Skiftleder Lærer/Adjunkt Formann/supervisor i betongavdeling for et entrepenørfirma. Skipsoperatør/kontormedarbeider. Jobber som mekanisk konstruktør for Statoil. Kjemiingeniør, vurderer master i kjemi til høsten Klesdesigner/Modellør Masterstudent innen arkitektur Prosessfagoperatør Prosessoperatør/skiftleder Industrialiserings Ingeniør, Studerer også Industrimaster ved HBV (System Engineering) Maskiningeniør, prosjekter Avdelingsingeniør, Bilfinger Projects & Consultancy - Avd. Mekanisk Piping og Layout NDT inspektør. Inspiserer sveiser og materialer det det er høye krav til kvalitet. Eks: Nordsjøen, tung industri osv. Har en arbeidsgiver som investerer nesten kr i kurs på meg. Så er meget fornøyd med å ha kommet ditt. Studerer. Maskiningeniør Service tekniker Maskin Ingeniør Service engineer Prosjektleder Prosessoperatør

10 / personlig assistent Lærervikar/student Studerer maskiningeniør ved NTNU Studerer til ingeniør, fått relevant sommerjobb. Studerer Maskin-, Prosess- og Produktutvikling ved NMBU Studerer maskin,prosess og produktutvikling og vikarstilling som prosessoperatoer. på NTNU heltid Studerer ved Universitetet i Ås-NMBU. Master i maskin, prosess og produktutvikling. Fagarbeider Promotør (Ved siden av studiene) Eventuelle sluttkommentarer: TAF rocks. Ville uten tvil valgt TAF om igjen. TAF er et fantastisk opplegg som legger grunnlaget for en flott karriere videre i livet. Håper TAF-ordningen opprettholdes. Har møtt på hvertfall 3 stykk fra TAF-ordningen på vestlandet, ute på jobb, både on og offshore i Norge. Di også har valgt å ta videre utdanning og har gjerne bølitt sponset skolegangen på av sin bedrift, mot å verve seg for x-antall år. (Framo i Bergen er ett av firmaene) Taf er en suveren utdannelsevei som burde videreføres! TAF er en flott mulighet for de som tar den! Jeg anbefaler varmt ordningen og håper den vil beståd også i fremtiden. Denne spørreundersøkelsen burde vært gjennomført på en annen måte. Reagerer på begrensinger på flere spørsmål ( planlegger du å flytte tilbake til Telemark?, her burde det være muligheter for kanskje). Tekstboksen for å skrive kommentarer var for liten. Siden dette er Telemarksforskning hvorfor spør dere om noen før 2006? Den første gruppa i Telemark fullførte i Dere har ikke tatt tak i spørsmålet om hvordan/ eller i det hele tatt om det var nyttig med fagbrev i nåværende jobb. Problemstillingen med at dette er 4 år, kontra 3 år om man velger allmenn, er heller ikke berørt. Om man tenker at denne utdanningen gjør en bedre rustet for høyere teknologisk utdanning burde vært bedre belyst (spesielt siden vi ble fortalt når vi startet at dette var en ingeniørfabrikk ). Ville tro det var interessant å vite hvilken høyere utdannelse som eventuelt var gjennomført, og hvordan det ser ut opp mot fagbrev. Samarbeid med opplæringsbedrift burde vært utdypet. Er ikke alle som ender opp i samme bedrift etter 5 år, men likevel har tilbrakt flere år som ferievikar etter fullført TAF. Kunne også vært en fordel å vurdere bedrift og skole separat og se på samarbeidet. Totalt vil jeg si at TAF hadde absolutt sine sterke sider. Det fantes riktignok flere områder der det er forbedringspotensiale. Kan være dette er ting som har blitt tatt tak i alt. Kan være undersøkelsen bør rettes enten mot de som har fullført TAF, eller de som holder på. Dette var noen kjappe, små kommentarer på selve spørreundersøkelsen. Vil til slutt si at det var en god tid på Osebakken/ Porsgrunn vgs. Takk for en kjempeutdanning TAF er en veldig viktig linje som må bestå. Veldig fornøyd med TAF-studiet. Skulle ønske vi fikk muligheten til å velge noen av kjemi fagene. Jeg har anbefalt TAF til mange. Ikke legg ned :)

11 Lærerne på taf og "fadder" i opplæringsbedriften var utrolig flinke til å lære bort. Denne utdannelsen var en unik mulighet for meg. Eneste negative jeg kan komme på er vel at vi hadde fagprøve og eksamen på skolen litt tett. Håper det satses ennå mer på taf, og at det blir et utvidet og varig tilbud for elever. For min del har TAF truffet veldig godt. Med fagbrev som industrirørlegger og utdannelse som maskiningeniør fikk jeg en perfekt jobb som ingeniør innenfor piping, og da er fagbrevet et stort pluss. Angrer kun på at jeg ikke jobbet hardere med skolen. Det viste seg at jeg fikk bruk for mye av det jeg lærte. TAF er den delen av grunnskolen jeg er mest fornøyd med. TAF anbefales for de som vil ha en teknisk utdannelse, men også gå videre på bachelor/master! Noe av det som var negativt var mye administrativ problemer med ferieavvikling og vitnemål hvis stryk i fag. Mange på kontoret har ikke satt seg godt nok inn i regler og fagkrav, hat ofte hørt dårlig unnskyldninger om at "taf er så nytt, så vi har ikke fått satt oss inn i regler". Dette håper jeg er noe som har blitt tatt tak i i de senere år. Ellers fornøyd :) Fagbrev/praktisk jobberfaring er veldig ettertraktet i arbeidsmarkedet! Eneste jeg skulle onske var annerledes var at man kunne velge realfag. For min mangel paa kjemikunnskaper gjorde mitt foerste semester utrolig hardt. TAF har fremdeles en del ting de kan utvikle seg på. Jeg mener det var mye unødvendig bruk av ressurser på ting i første klasse vi ikke fikk bruk for i det heletatt, bla. mange TIP fag. En annen ting man burde få til for å følge samfunnsutviklingen er å få inn programering på TAF, dette har blitt en sentral ting inne alle teknologiske fag og vekker problemløsningstankegangen i hjernen på en helt annen måte. lol Synes det er veldig viktig å opprettholde TAF-tilbudet. Et unikt tilbud som gir realfagskompetanse, praktisk forståelse og fagbrev. Et stort pluss å få med seg begge deler på veien til videre utdanning. TAF fungerer bra, men bør ha mer undervisning på campus Nord ettersom mange vil være nærmere venner på Almennfag. Kunne jeg valgt igjen ville jeg vært 50/50 på TAF vs Almenn Etter TAF har man arbeidserfaring og evnen til å studere hva en vil etter utdanningen. Om man ønsker å fortsette i faget eller gjøre noe helt annet! Samlet status

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift ØF-notat nr. 16/2006 Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift Hvordan opplevde deltakerne tiden som etablerer av Studentbedrift og hva skjedde etterpå? av Vegard Johansen og Trude Hella Eide ØF-notat

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen?

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? PC i skolen - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? Camilla Louise Aag Sjursen Siri Tuft Isdahl VG3, 2008 Bergen Handelsgymnasium Forord F orskningsrapporten PC

Detaljer

3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter. 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien

3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter. 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien Innhold: 1. Innledning 2. Motivere og inspirere 3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien 5. Oversikt over personer fra Alta

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Påbygg et gode eller en nødløsning?

Påbygg et gode eller en nødløsning? Påbygg et gode eller en nødløsning? En studie av påbygging til generell studiekompetanse i Østfold, Akershus, Buskerud, Rogaland og Nord- Trøndelag skoleåret 2010-2011 Eifred Markussen Silje Kristin Gloppen

Detaljer

I OLJE- OG GASSINDUSTRIEN

I OLJE- OG GASSINDUSTRIEN JENTER I OLJE- OG GASSINDUSTRIEN Stadig flere jenter velger å utdanne seg i retninger som leder mot en jobb i olje- og gassindustrien enten de studerer real- og teknologifag eller om de velger en yrkesrettet

Detaljer

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Skole der du er En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Innhold Konklusjoner Innledning s. 2, Konklusjoner: s. 3, Unge funksjonshemmede anbefaler at: s. 4, Bakgrunn for

Detaljer

Fagskoleutdanning. Kreative Fag Arbeidsgiver. Kreative Fag Student. Hvem passer det for? Merkantile Fag Student. Merkantile Fag Arbeidsgiver

Fagskoleutdanning. Kreative Fag Arbeidsgiver. Kreative Fag Student. Hvem passer det for? Merkantile Fag Student. Merkantile Fag Arbeidsgiver Hva er Fagskole? Fagskoleutdanning Hva er er Fagskole? Her er noe av det man kan studere på en fagskole: Helse og Oppvekstfag Bygg og nnlegg Dine Muligheter Reiseliv Maritime Fag og Offshore Elektro 3D

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Kandidatundersøkelse kull 2002

Kandidatundersøkelse kull 2002 Kandidatundersøkelse kull 2002 Tilgjengelig for besvarelse mellom 11.04.2012 til 23.05.2012 42 respondenter av 47 utsendte mailer, dvs svarprosent på 89,4 % Det ble sendt ut til 45 kvinner og 2 menn som

Detaljer

Unges holdninger til bygg- og anleggsbransjen i Hedmark og kompetansebehovet i næringen

Unges holdninger til bygg- og anleggsbransjen i Hedmark og kompetansebehovet i næringen ØF-notat 07/2012 Unges holdninger til bygg- og anleggsbransjen i Hedmark og kompetansebehovet i næringen En kartlegging av Per Kristian Alnes Tina Mathisen Østlandsforskning Østlandsforskning ble etablert

Detaljer

Kreative Fag Arbeidsgiver

Kreative Fag Arbeidsgiver Hva er Fagskole? Her er noe av det man kan studere på en fagskole: Bygg og nnlegg Dine Muligheter Reiseliv Maritime Fag og Offshore Elektro 3D og Multimediedesign IKT Hva er en fagskole? En er en kort

Detaljer

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE Akademiet er i dag norges største private videregående skole med mer enn 2200 elever fordelt

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk vårsemesteret, 2014 Åpen/ konfidensiell Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) Veileder: Professor Edvin Bru

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

C\ UNIVERSITETET I BERGEN

C\ UNIVERSITETET I BERGEN C\ UNIVERSITETET I BERGEN

Detaljer

STUDENTEVALUERING AV OPPSTARTUKENE 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTEVALUERING AV OPPSTARTUKENE 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTEVALUERING AV OPPSTARTUKENE 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Om evalueringen 3 2.1 Spørreskjemaet 3 2.2 Hvem svarte?...3 3 Presentasjon av studentenes

Detaljer

Idéhefte om læringsstrategier i realfag

Idéhefte om læringsstrategier i realfag Idéhefte om læringsstrategier i realfag... til begynnerstudenter i matematikktunge realfag ved Universitetet i Oslo Dette er en web-utgave av et hefte som deles ut gratis til begynnerstudenter i matematikktunge

Detaljer

JENTER. i olje og gassindustrien

JENTER. i olje og gassindustrien JENTER i olje og gassindustrien Stadig flere jenter velger å utdanne seg i retninger som leder mot en jobb i olje- og gassindustrien enten de studerer real- og teknologifag eller om de velger en yrkesrettet

Detaljer

NNU Norsk Næringslivsutvalg. Intervjuer med ulike mastergradstudenter

NNU Norsk Næringslivsutvalg. Intervjuer med ulike mastergradstudenter NNU Norsk Næringslivsutvalg Intervjuer med ulike mastergradstudenter 1 Kjære framtidige masterelever, NNU ønsker å hjelpe de norske bachelorelevene på Copenhagen Business School med å søke masterlinje.

Detaljer

BKS Snitt alle VO-skular Prosent Prosent Elev 99,3% 67,8% Privatist 0,7% 32,2% I alt 100,0% 100,0% Kvinne 54,3% 74,3% Mann 45,7% 25,7%

BKS Snitt alle VO-skular Prosent Prosent Elev 99,3% 67,8% Privatist 0,7% 32,2% I alt 100,0% 100,0% Kvinne 54,3% 74,3% Mann 45,7% 25,7% BKS Snitt alle VO-skular Elev 99,3% 67,8% Privatist 0,7% 32,2% Kjønn Kvinne 54,3% 74,3% Mann 45,7% 25,7% Alder Under 25 år 20,8% 12,4% 25-34 år 55,7% 42,7% 35-44 år 18,8% 28,4% 45-54 år 3,4% 14,5% 55 år

Detaljer

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM?

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? antall HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? Av rådgiver Harald Åge Sæthre Denne artikkelen gir et bilde på dine medstudenters valg, kapasiteten på ulike fag og en antydning om situasjonen i arbeidsmarkedet.

Detaljer

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Ungdom og økonomi - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Rapport fra workshop 15. februar 2012 Innhold 1 Innledning og oppsummering... 3 2 Bakgrunn: Dårlig økonomisk start på voksenlivet... 4

Detaljer

Den lille karriereguiden - for begynnere

Den lille karriereguiden - for begynnere Studieløpsprosjektet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Mest for deg

Detaljer

Utdanning i Åsane. Infoavis om videregående utdanning i Åsane

Utdanning i Åsane. Infoavis om videregående utdanning i Åsane Utdanning i Åsane Infoavis om videregående utdanning i Åsane Lønborg videregående skole Tertnes videregående skole Åsane videregående skole U.Pihl videregående skole Åsane videregående skole side 3-5 Lønborg

Detaljer